Ujarlerit

Oqaasiliortut 2 – 2018

OQAA – 010318 (gl)

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat 01.03.18, 10-15. Ilimmarfik

Peqataasut:

Oqaasiliortut: Juaaka Lyberth, Mette Larsen Lyberth, Mariia Simonsen, Juana Petrussen, Knud Møller.

Oqaasileriffimmit: Maren Louise Brandt, Beatrine Heilmann, Camilla Kleemann-Andersen

 

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarput.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.
 3. Siulittaasumit ilisimatitsissutit:
  1. Oqaasiliortut akissarsiaasa annertusinissaat inatsisitigut aalajangersagaammata annertusineqarsinnaanngitsut naalakkersuisoqarfik ilisimatitsivoq.
  2. Kattuffiit peqatigiiffiillu Oqaasiliortunut ilaasortassatut innersuussisuusut Oqaasiliortuni ilaasortanut pisussaaffiliinngillat kattuffinnut pineqartunut nalunaartussaatitaanermik. Ilaasortat inuttut ataasiakkaatut ilaasortaapput kattuffinnut innersuussisunut pituttorsimanatik. Naalakkersuisoqarfik taama ersqqissaavoq.
 4. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit Oqaasileriffimmi pisortaagallartumit Beatrine Heilmannimit oqaatigineqarput.
  1. Nunarsuaq Tamakkerlugu Ilitsoqqussaralugu Oqaatsit Ulluannut atatillugu Oqaasileriffik taaguutinik oqaatsinillu katersinissamik siunertaqartumik aaqqissuussivoq. Tassani sulisut tamarmik ullut pingasut atorlugit oqaatsinik taaguutinillu katersinermik suliaqarput.
  2. Februaarimi Oqaasileriffimmi marlunnik atorfinitsitsisoqarpoq. Tassani nutserusiornermi suliaqartussaq kiisalu allaffimmiutut sulisussaq atorfinipput. Tusagassiutinut kiffartuussisussatut atorfik inuttassarsiuussinermi inuttassarsinngilaq nittarsaanneqaqqissallunili.
  3. Oqaasileriffik Inatsisartuni Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliamut sulianik saqqummiussivoq. Tamanna taaguutinut tunngasumik inatsisissamik siunnersuuteqarniarnermik kinguneqarpoq.
  4. ICC-p ataatsimeersuarnerani Oqaasileriffimmi sulisut pingasut peqataapput.
  5. Ilinniarfissuup aaqqissuusaanut ”Seminar om grønlandskundervisning”-imut Oqaasileriffimmi sulisut tallimat peqataapput.
  6. Oqaasileriffik Jonhard Mikkelsenimit saaffigineqarpoq ordbogimik savalimmiusuumit kalaallisuumut kalaallisuumillu savalimmiormiusuumut ordbogimik pilersitserusulluni. Oqaasileriffimmit datat tunniunneqarput.
  7. Oqaasileriffik KNR-imit saaffigineqarpoq radiomi aallakaatitassiami Puilasoq-mi sapaatip akunneranut ataasiarluni ilaasarsinnaanersoq, tamanna inuttassaqartinneqanngimmat Ilisimatusarfimmi oqaasilerinermik ilinniartut innersuunneqarput.
  8. Namminersorlutik Oqartussat allaffeqarfianni Nuuk Centerimiittumi Oqaasileriffiup allaffissai piariingajalerput.
  9. Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortassat Naalakkersuisoqarfimmit suli nalunaarutigineqanngillat.
 5. Oqaasileriffiup 2018-imut missingersuutai Beatrine Heilmannimit ilisimatitsissutigineqarput.
  Ukioq manna missingersuinermi aningaasat allannguutaat tassaapput oqaatsinik kiffartuussinermi atorfinitsitsinermi allaffimmiumillu atorfinitsitsinermi akissarsianut atugassat.
  Aningaasat Oqaasileriffimmut tunniunneqartut allaffiup ingerlaneranut akissarsiaqartitsinermullu naammapput, taamaattumik immikkut Oqaasiliortut suliaqartitsinissaminnut pilersaaruteqarpata ukiup tullissaanut kinguartittariaqassapput.
  Taammaattoq atorfiit suli inuttalerneqanngitsut aningaasartaat atorneqanngitsoortut atorneqarsinnaassapput.
  Ordbogit Oqaasileriffiup suliassatut pisussaaffiinut inatsisitigut ilanngunneqarnerata nassuiaataa Naalakkersuisoqarfimmit allakkatigut nassuiaatigineqarsimavoq, tassani allassimavoq allattaatsimut tunngasunut ordbogi (retskrivningsordbogi) kisiat Oqaasileriffiup pisussaaffigigaa.
 1. Taaguusersuinermut suliaqartoq Maren Louise Brandt suliaqarfini pillugu paasissutissiivoq.
  Atorfik 2017-imi apriilimi inuttalerneqarpoq. Namminersorlutik Oqwartussani kommuninilu nutserisut Multitermi atortorivaat, tassanilu DAKA ordbogi atorneqartorujussuuvoq. Oqaasiliortut oqaatsit akuerisaat amigaatigisarpaat, aamma tassani oqaatsit nassuiaatitaqannginnerat amigaatigisarlugu.
  Suliffeqarfiit pisussaaffilerneqanngimmata taaguutinik inerisaanissaminnut taaguutit ineriartortinnissaat piffissaqarfigineqanngilaq. Taamaattumik taaguusersuinermik sulineq arriissinnaasarpoq susassaqarfinni sulisut immikkut ilisimasallit taaguusersuinermut piffissaqarneq ajormata.
  Oqaasileriffiup  Multitermimut akisussaaffik 2017-imi tiguaa. Multitermip immerneqarnissaa nukinginnarpoq, ingerlanneqarporlu.
  Oqaasileriffiup Nutserisoqarfiullu suleqatigiinnerunissaat inassutigineqarpoq, tamatumani nutserisut ataasiakkaat Multitermimut immersuisalernissaat anguniaqquneqarluni.
 1. Ateq qinnutigineqartoq:
  1. Niviarsiaqqat aqqattut qinnutigineqartoq Apu, Europamiut aqqannit Abelonemit kalaalinngorsarneqartoq, akuerineqarpoq.
 2. Suleriaasissamut malittarisassat
  Oqaasiliortut suleriaasissaat Naalakkersuisoqarfimmit 2016-imi suliarineqarsimavoq, Oqaasiliortullu allanngortikkusutaminnik eqqartuipput:
 • Ullormut oqaluuserisassat sapaatip akunneri marluk sioqqullugit nassiunneqareersimanissaat  ullunut tallimanut sivikillerusunneqarpoq.
 • Aternut tunngasut biskoppimut tusarniaassutigineqaqqaartarnissaat piviusorsiunngilaq, taamaattumillu akuersereernermi ilisimatitsissutitut nassiunneqartarnissaat siunnersuutigineqarpoq.
 • Aternik akuersinermi e-mailikkut akuersisinnaaneq akuereqquneqarpoq.
 1. Oqaasiliortut inatsimmi suliassaat + 10. Suliassanik pingaarnersiuineq
 • Inatsimmi 2017-imeersumi pisussaaffiit qanoq suliarineqarnissaat suliassallu qanoq paasineqarnersut eqqartorneqarpoq.
 • Oqaasiliortut ukiuni atuuffissaanni 2018-2022 periusissiamik suliaqassapput avataanit ikiorteqarlutik. Periusissiaq juunimi piareertussatut takorloorneqarpoq.
 • Dansk Sprognævn paasiniaaffigineqassaaq inatsimmi suliassaq: ’ oqariartaatsit aamma oqaasilioriaatsit nutaat … katersussallugit nalunaarsussallugillu’ qanoq paasisarneraat.
 • Taaguusersuinermi oqaatsinillu akuersinermi nassuiaatit ilaasassapput kiisalu erseqqissarlugu suliassaqarfimmut sorlermut atuuttussanngortillugit akuerisaanersut.
 • Minik Jeremiassen tullissaanut Korpusi pillugu saqqummeeqquneqassaaq.
 1. Taasariaqartut allat
  Kukkuniiaatip pisinnaasai killeqarput. Taamaattumik ineriartortinneqarnissaata isumagineqarnera apeqqutigineqarpoq eqqartorneqarlunilu.
 1. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
  Ataatsimiinnissaq tulleq: Tallimanngorneq apriilip 20-at.
  Periusissiaq pillugu isumasioqatigiinneq: Tallimanngorneq maajip 18-iat.

 

Oqaasiliortut siulittaasuat                                           Allatsi

Mariia Simonsen                  Camilla Kleemann-Andersen