Ujarlerit

Lisathe Møller

Special Adviser

  • Project Manager for collection of place names
  • Toponymy
  • Academic Secretary for Place Names Committee
  • Administrator for Place Names Committee
  • Terminology specialist

Email: lisathe@oqaasileriffik.gl
Phone: +299 36 23 24
Manutooq 1 · Postboks 980 · 3900 Nuuk

Lisathe Møller

Immikkut siunnersorti

  • Nunat aqqinik nalunaarsuilluni katersinermi aqutsisoq
  • Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut isumaginnittoq
  • Taaguusersuuserinermut immikkut ilisimasalik
  • Ilisimatusarsimasutut allatsi

Email: lisathe@oqaasileriffik.gl
Oqarasuaat: +299 36 23 24
Manutooq 1 · Postboks 980 · 3900 Nuuk