Ujarlerit

AC-fuldmægtig

En AC-fuldmægtigstilling på Oqaasileriffik i Nuuk med funktion som sekretær for Oqaasiliortut (Grønlands Sprogævn) er ledig til besættelse pr. 1. november 2018 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen
Stillingen er en akademisk stilling med følgende arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandler og sekretær for Oqaasiliortuts (Grønlands Sprognævn) arbejdsområder
 • Sprogbehandling og terminologiarbejde
 • Dokumentation og forskningsarbejde inden for det grønlandske sprog
 • Deltagelse i samarbejdsprojekter angående grønlandsk og evt. nordiske sprog
 • Deltagelse i Oqaasileriffiks svartjeneste

Kvalifikationer

 • At have bred baggrundsviden og erfaring i arbejdet med det grønlandske sprog
 • Sprogvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau (på mindst bachelor-niveau)
 • Kendskab til forskningsmetoder
 • Skal kunne sprogbehandle og har kendskab til terminologiarbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Være proaktiv
 • At beherske følgende sprog: grønlandsk på modersmålniveau, dansk og engelsk

Vi tilbyder

 • en spændende arbejdsplads og udfordrende arbejdsopgaver
 • et dynamisk miljø med dygtige kolleger
 • en arbejdsplads under stor udvikling

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Om Oqaasileriffik
Oqaasileriffik er en selvstændig enhed under Departementet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Udenrigsanliggender, og har til opgave at arbejde inden for rammerne af de eksisterende love om det grønlandske sprog. Læs mere i www.oqaasileriffik.gl.

Om Oqaasiliortut
Oqaasiliortuts organisatoriske status, opgaver, virke og m.m. kan læses på denne link: Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til sekretariatschef i Oqaasileriffik, Katti Frederiksen (kfre@oqaasileriffik.gl, +299 36 23 22).

Ansøgningsfrist
Ansøgningen, inklusivt CV samt uddannelsesbeviser, skal være i hænde senest 25. oktober 2018.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.