« < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > » Show all 385302 results

#ataannartinneqartarpoq . Taratsut errortorlugit peerneqassapput minutsit 10-t ingerlareerpata , taavalu aalisakkap amia tukimut marlussunnguanik pilanneqassaaq
#Eqaluk ilivitsoq igami angisuumi pukkitsumi uunneqassaaq ( pisariaqarpat aalisakkap niaqua paperualu imminnut qilerunneqassapput , aamma
#pisariaqarpat aalisakkap niaqua paperualu imminnut qilerunneqassapput , aamma uutsivimmi uunneqarsinnaavoq . Uutsivimmi uunneqassappat pappiara orsuutissamik
#qilerunneqassapput , aamma uutsivimmi uunneqarsinnaavoq . Uutsivimmi uunneqassappat pappiara orsuutissamik tanitaq eqalummut qalliutigineqassaaq , panerpallaaqqunagu
#uutanut miseraritinneqassapput punneq aatsitaq aggukkanik peberrodilik , imaluunniit citruuninit miseqqiaq hollandaisiluunniit . Illugitillugit avalanneqarsinnaapput kartoflit
#Illugitillugit avalanneqarsinnaapput kartoflit uuinnakkat , eertat qorsuit imaluunniit aspargesit . Avalatassat pinnersaaserneqassapput naasut qorsuttaannik citruuninillu
#naasut qorsuttaannik citruuninillu . Kapisilinnut nillertunut mayonnaisi imaluunniit mayonnaisiusaq akugitinneqarsinnaapput . Eqaluit issortitat ( inunnut
#, takukkit aalisakkat issortitat ; issortitsivissaq isuilluinnartuussaaq pisariaqarpat manniup qaqortortaanik isuillisaaserlugu . Issortitsivissaq qeqqa frugtfarvemik
#, tamaasalu nillertumut ilillugit . Issortitsivissaq qalipaaserneqarsimanngitsoq kinertippat eqalunnut nillertunut kuineqassaaq . Issortitat nillertumut ilineqassapput
#sulilu kissartillugit ilusilersorlugit . Ilusilersuutigineqarsinnaavoq mannittorfik , inerpata niutsivimmut iliorarneqassapput . Qaqorteqqasut akorninut manniit ooqqissut
#) salaatillu pilutaat qorsuit . Mayonnaisi poorlullu imaluunniit iffiat qaqortut kitsikkat illugitinneqarsinnaapput . Eqaluit seernartumi
#Eqaluit citruuninik kitsikkanik naasullu qorsuttaannik pinnersaaserneqassapput . Avalanneqassappata illugitinneqarsinnaapput spinaatit qajuusikkat imaluunniit kartoflinit uutanit kitsikkanit
#qorsuttaannik pinnersaaserneqassapput . Avalanneqassappata illugitinneqarsinnaapput spinaatit qajuusikkat imaluunniit kartoflinit uutanit kitsikkanit agurkinillu nutaanit mayonnaasimik akullugit
#taavalu nerpiit saarnit killerarlugit pilallugit peerneqassapput . Pisariaqarpat amii peerneqarsinnaapput : Nerpik amia allinngorlugu ilisinnarlugu
#peberrodinit miseqqiaq , hollandaisi , uilunit miseqqiaq imaluunniit punneq makkariinaluunniit persillenik aserortikkanik peberrodinilluunniit kiliortukkanik akulik
#makkariinaluunniit persillenik aserortikkanik peberrodinilluunniit kiliortukkanik akulik , imaluunniit eertat qorsuit , spinaatit , eertat amitsukujuut
#. Nerpiit piikkat tamaasa uullianut aggukkit qajuusanillu imaluunniit ivinnik sequtsikkanik qallerlugit ( qupp. 25 )
#, pinnersaatituttaaq atorneqarsinnaapput citruunit kitsikkat , nalliuttorsiulaarnermilu atorneqassappata pinnersaatigineqassapput manniit ooqqissut qupisat , uillut uutat
#) Aalisakkat salissimasut errortorlugit tarajuikkit uullianullu aggorlugit imaluunniit nerpii peersinnarlugit amiikkit , takukkit nerpiit saaneqanngitsut
#kuineqassaaq . Siatsisissaq aatsinneqassaaq , taannalu aalisakkanut kuineqareerpat niutsivik uutsivimmut ikillugu minutsini 20 30-ni
#uninngatinneqassapput . Kartoflit kartoflillu sequtsikkat naqitanit sanaat imaluunniit qaqorteqqasut katagalasunngorlugit uutat illugitinneqarsinnaapput . Ammassassuarnit frikadelliliat
#kissartillugit sequtserneqassapput . Nillarseqqaarlugit ammassassuarnut aserortikkanut akuliunneqassapput imaluunniit tamaasa ataatsikkut neqinut aserorterivikkoortinneqarsinnaapput1-2 UR2-2 . Qajuusanik
#niutsivimmut uutsivigineqarsinnaasumut ilineqassapput . Nerpiit taakku qaavinut ilineqareerpata kartoflit sinneri qalliutigineqassapput . tomatinik miseqqiorit ,
#sinneri qalliutigineqassapput . tomatinik miseqqiorit , miseqqiaq kuineqareerpat ivinnik aserortikkanik nakkartitsivikoortitanik imaluunniit immussuarnik kiliortorlugit sequtsikkanik
#miseqqiorit , miseqqiaq kuineqareerpat ivinnik aserortikkanik nakkartitsivikoortitanik imaluunniit immussuarnik kiliortorlugit sequtsikkanik nakkalaarfigineqassaaq . Uutsivimmut 170
#missiliorlugu . Kartoflinut taartigitillugit atorneqarsinnaapput kartoflit sequtsikkat imaluunniit qaqorteqqasut katagalasunngorlugit uunneqarsimasut . Naasunit ooqanngitsunit salaatiliaq
#sequtsikkanik , uanitsunik nutaanik aserortikkanik kajortitanilluunniit , imaluunniit paarnanik ( tingulaat ) , taamatut akusat
#Suaat mianersuullugit errortukkit . Pergamentpapirimut poortukkit ( imaluunniit aluminiumfoliemut ) imermilu alussaat ataaseq ulikkaarlugu taratsikkami
#sianneqassaaq , avalanneqassappullu naasunik qajuusikkanik illulerlugit , imaluunniit kartoffelsalaatinik . Aalisakkat issortitat 0,75 kg aalisakkat
#. Ilioqqakkat suppiminermik nillertumik kuisivigikkit . Taannalu issorpat immiussat pinnersaatillu issorussimassapput univillutik . Nerpiit sinneri
#) issortitsivimmit kaanngartinneqaqqaassaaq savik atortoralugu . Tassuuguinnaq nakkarsinnaanngippat issortitsivik sekuntini marlussunnguani imermi kissartumi misussimaneqassaaq sukkasuumillu
#naasunit uutanit ooqanngitsunilluunniit salaatiliarluunniit . Qajoq nakkartitaq isortuuppat manniup qaqortortaanik isuillisarneqarsinnaavoq , taava manniup ataatsip
#ilagitillugit . Suppi kigaatsumik kissaguk aalatiitigalugu , qalappallu sivikitsunnguamik aalannagu qalatitsiarneqassaaq . Iga ussissumik matullugu
#8 10 - ruua , selleri imaluunniit persillip sorlaa - uanitsut 1 2
#ikillugit . Naasunik aserorterlaanik pinnersaasersoruk , aqagumulli uninngatitaqassaguit naasunik aserorterlaanik ikisivigissanngilat . Nerpiit aserortikkat 0,75
#aserortikkat qajuusanik akuutissanillu akuneqassapput siullermeerlugit marloriarlugit aserorterutikkoortinneqareerpata1-2 UR2-2 ( qasilitsut qaamasumernit atukkit ) . Immuk
#imeq nillertoq qalattumut kuillugu ; poorlut kingullermik qalatinneqareerunik puttallassapput , taavalu inerlutik . Igamit qaqinneqassapput
#aalisakkanilluunniit suppaliamut akuliunneqarsinnaapput . Poorlut angisuut kartoflilerlugit imaluunniit kartoflinik aserortikkanik naqitanit sanaanik illulerlugit nerineqarsinnaapput tomaatinik
#, taavalu issortitsivissamut kuillugu . Pappiaramik ungeruk imaluunniit igap matuanik matullugu . Issortitsivik igami innisaasalikkami
#Sallaatsoralaarsuarmik minutsini 30 40-ni qalatinneqassaaq . Inerpat issortitsivik pusillugu issortitaq peerneqassaaq , qeqqanut immiunneqarsinnaapput
#, qeqqanut immiunneqarsinnaapput naasut qajuusikkat , kartoflit imaluunniit kartoflit sequtsikkat , miserassatut siunnersuutigineqarsinnaapput citruuninit ,
#miserassatut siunnersuutigineqarsinnaapput citruuninit , karrymit , tomaatinit imaluunniit kapersilerlugu miseqqiaq . Nerpinnit aserortikkamit frikadelliliat 1
#illoqartinneqassapput . Miseqqamut taartigitinneqarsinnaapput naasut aalamik uutat imaluunniit naasunit ooqanngitsunit salaatiliaq . Nerpinnit aserortigaq saaniluusaliaq
#qalattumut sakkortuumik aalateriitigaluni akuliunneqassaaq , minutsini 10-ni qalatinneqareerpat akuutissat akuliunneqassapput . Nerpiit akussallu allat peqqissaarullugit
#. Avalanneqarnerinilu illugitinneqassapput kartoflit , kartoflit sequtsikkat imaluunniit iffiat qaqortut kitsikkat . Uillut 3 kg
#kissartunut citruuninit miseraliaq iffiallu illugitinneqarsinnaapput . Qajuuserlugittaaq imaluunniit nillertut mayonnaasilerlugit avalanneqarsinnaapput . Uillut qeqqini milattaat
#. Uillut qeqqini milattaat qernertut peerneqassapput , taamatullu avaleraasai peerneqarajuttarlutik . Raajat 0,5 kg raajat
#Imermut qalaruluttumut kuisinnarlugit tassuuguinnaq qalateqqinneqassapput . Imeq qajorlaajarneqareerpat sallaatsumik qalatinneqassapput minutsini 3-ni . Nakkartitsivimmut kuisinnarlugit
#akunnerini 36 42-ni . Aalisakkat ilivitsuutillugit uunneqassappata avalanneqassappataluunniit ameerneqassanngillat . Nerisassianili kartoflinik , naasunik
#36 42-ni . Aalisakkat ilivitsuutillugit uunneqassappata avalanneqassappataluunniit ameerneqassanngillat . Nerisassianili kartoflinik , naasunik ,
#il. il. Akullugit sanaani amii peerneqassapput , taamatullu niutsivinni uutsivittut atorneqarsinnaasuni uunneqarnerini sianneqarnerinilu amii saaniilu
#uanitsunik aseqqorissunngorlugit aggukkanik nakkalaarlugit . Tomatpurémik kuerakkit imaluunniit tomaatit inerilluarsimasut kitsikkat qaavinut iliorakkit . Qasilitsulersukkit
#qallersinnarlugit siakkit minutsini 10 12-ni . Avalanneqassappata naasunik qorsuusunik citruuninilluunniit kitsikkanik pinnersaaserneqarsinnaapput . Spinaatit
#tarajoqanngitsumi minutsit 20-t missingini uunneqassapput . Aalisakkat ooreerpata amii saaniilu piiarneqassapput , nerpiillu minnerusunngorlugit aggorneqassapput
#minnerusunngorlugit aggorneqassapput . Kartoflit ameraqartillugit uunneqassapput , ooreerpatalu ameraajarsinnarlugit issoqqaarissunngorlugit aggorneqassapput nilloreerpata . Uanitsut ameraajarsinnarlugit
#ameraqartillugit uunneqassapput , ooreerpatalu ameraajarsinnarlugit issoqqaarissunngorlugit aggorneqassapput nilloreerpata . Uanitsut ameraajarsinnarlugit kitserneqassapput . Uanitsut ,
#immikkut kajortinneqassapput , ataatsimullu katiguteriarlugit akoorneqassallutik . Avalanneqassappata naasunik qorsuusunik pinnersarneqassapput , illugitinneqassappullu naasunit ooqanngitsunit
#4 - uanitsoq akunnattoq 1 - persillit imaluunniit dildit Immilitserinissaq pillugu takuuk aalisakkat tarajortikkat qupp.
#Uanitsunik aggornerluttunik nakkalaariarlugit nillertumut ilineqaqqissapput unnuisinneqassallutillu . Avalanneqassappata nerpiit aggorneqassapput , persillinik aggukkanik dildinillu qiortakkanik
#nerpiit aggorneqassapput , persillinik aggukkanik dildinillu qiortakkanik imaluunniit naasunik qorsunnik allanik nakkalaarneqarlutik , illugitinneqassapput iffiat
#qullinngorlugit siorni paperuilu nikittaallugit iliorarneqassapput . Taratsunik qallerneqareerpata ammassassuarnik ilioraaqqinneqassaaq siullermitut , tamatumuunali siulliit iliorarneqarnerinut
#titartagaq ) . Ilioraanerit taamatut nangiguk , inerpatalu taratsunik issunaarlugit qallerneqassapput . Naqissuserneqassapput , soorlu
#, ammassassuillu nillertumut ilineqassapput . Ullut marlussunnguit qaangiuppata ammassassuit laagimik qallersimassapput ; taamaanngippalli laagimik qalatitsineqassaaq
#Ullut marlussunnguit qaangiuppata ammassassuit laagimik qallersimassapput ; taamaanngippalli laagimik qalatitsineqassaaq imeq liiterimut taratsunik 350 g-nik
#kuineqassaaq . Tarajorterivissatut atorneqarsinnaavoq nappartaaraq qisuk kipisaq imaluunniit krukki ujarak ( marraat laagimik pitartarmata atorneqassanngillat
#marraat laagimik pitartarmata atorneqassanngillat ) . Nappartaaqqat atorneqarpata tarajorterinissaq ullunik marlussunnguanik sioqqullugu imermi kininneqassapput ussillisinniarlugit
#alussaallu 1 seernartoq . Tarajorterivissaq nillerluinnassaaq ammassassuit ikineqassappata . Puugutaq ujarallu tarajorterivissatulli salinneqassapput . Ammassassuit
#Ammassassuit 5 kg-mik amerlassusillit 1,25 kg-nit oqinnerusunik taratserneqarpata asiunaveersaatilerneqartariaqarput ( soorlu benzoesurt natruuninik ) ,
#taratsunillu assigiinngitsunik akoqartorujussuupput . Tinguit iluaqutissartaqarnersaapput A-vitamiinerpassuaqaramik kiisalu savimineqarlutillu B-vitamiineqaramik . Savaaqqat nujuartallu neqaat atorneqarnissartik
#iloqutillu suli pilertornerusumik asiusarput . Taamaattumik nillertumiluunniit uninngatinneqarsinnaagaluarpata unnuisinneqartariaqanngillat , piaarnerpaamilli uunneqassallutik sianneqassallutilluunniit . Saliineq
#150 200 g-nik oqimaassusillit naatsorsuutigineqarput , saaneqarpata 250 g. Aserortikkanut akoorlugilluunniit uutanut inummut ataatsimut
#Aqilinissaat tikillugu sallaatsumik inneqartillugit qalatineqassapput . Naasunik ilaqartinneqassappata naasut neqit peqatigalugit aqilisussanngorlugit ikineqassapput . Uutsinerup
#uulliat issussusii , neqit uumasumit sumit pisuuneri imaluunniit uumasup utoqqaatigisimanera kisimik aalajangiisuussapput . Neqit sivisuallaartumik
#( qajumiitillugit toqqortarineqartariaqartut ) neqinillu nerisassiat allat unnuisinneqassappata piaartumik matullugit nillertumut ilineqassapput . Unnuisitassat tigusiffigineqarsimappata
#unnuisinneqassappata piaartumik matullugit nillertumut ilineqassapput . Unnuisitassat tigusiffigineqarsimappata imaluunniit nerisat sinnerinik ilaneqarsimappata qalateqqeqqaarlugit toqqorneqassapput .
#piaartumik matullugit nillertumut ilineqassapput . Unnuisitassat tigusiffigineqarsimappata imaluunniit nerisat sinnerinik ilaneqarsimappata qalateqqeqqaarlugit toqqorneqassapput . Siatsineq
#ilineqassapput . Unnuisitassat tigusiffigineqarsimappata imaluunniit nerisat sinnerinik ilaneqarsimappata qalateqqeqqaarlugit toqqorneqassapput . Siatsineq Neqit orsullit kajortitsinnagit
#neqaat , sianneqartinnagit saneraminernik saattunnguanik ungerussivigineqarsinnaapput , kajortinneqareerpatalu miseraanik kuerarlugit . Neqit qajuuttat qisuit atorlugit
#. Neqit qajuuttat qisuit atorlugit muminneqartassapput ; kapineqarpata isseri anissapput . Neqit angisuut igami uutsivimmiluunniit
#angisuut kusanarnerusarput kissarpallaanngitsumi sianneqarnermilu nalaani assigiilluinnarmik kissassusilimmi sianneqarunik . Taamatut sivisuumik siatsinissami pisariaqarpoq allanngorartikkuminartumik uutsiveqassalluni
#. Uutsivinni termostateqanngitsuni sivisuumik siatsisoqarsinnaavoq uutsiviit kiassiutaat atorneqarpata . Neqit kiassiutaasa atorneqarnerisigut neqip naleqquttumik sianneqarsimanera
#eqqanaarneqarsinnaavoq . Neqit kiassiutaanni allassimapput neqit assigiinngitsut sialluarsimassagunik qanoq kissassusilimmi sianneqassasut . Taamaattumik neqit kiassiutaanni
#Kiassiut neqip issunersaanut mangunneqassaaq ( orsumut pinnagu imaluunniit saarnup killinga atuarnagu ) neqi uutsivimmut ikineqartinnagu
#Uutsivik annerpaamik 0,5 liiterimik imileruk , niutsivillu atorneqassappat taassuma qeqqinnaanik . Uutsivik ikinneqareerpat termostaati killilerneqassaaq
#, niutsivillu atorneqassappat taassuma qeqqinnaanik . Uutsivik ikinneqareerpat termostaati killilerneqassaaq siatassaq ikeqqaarlugu . Uutsivik ventiileqarpat
#ikeqqaarlugu . Uutsivik ventiileqarpat taanna matuneqassaaq . Pisariaqarpat naggataatigut neqi kajortinneqassaaq . Siatsinerup inernissaa minutsinik
#200 250 ° C-mut pisinneqassaaq . Ajornanngippat uutsivik suli annerusumik kissassusilerlugu siataq kajortinneqassaaq .
#siatallu kiassiutissaa ikkullugu . Siatassaq uutsivimmi innisaasanut imaluunniit niutsivimmut siatsivittut atorneqarsinnaasumut iliuk . Siatassaq uutsivimmut
#ikiuk , ventiililu matullugu siataq kajortiguk . Ajornanngippat uutsivik sinnilimmik kissassusileruk . Kajortinneqareerpat qaluneq peerneqassaaq
#kajortiguk . Ajornanngippat uutsivik sinnilimmik kissassusileruk . Kajortinneqareerpat qaluneq peerneqassaaq qajumillu 0,5 literimik taarserneqarluni ,
#peerneqassaaq qajumillu 0,5 literimik taarserneqarluni , niutsivik siatsivigineqarpat imermik qeqqinnaanik kuitsivigineqassaaq . Ventiili ammarneqassaaq inneralu
#qajoq siatap killerluinnaaniittoq1-2 ittoq2-2 kisiat qalaartillugu . Pisariaqarpat siataq naggataatigut kajortinneqassaaq , takuuk sivisuumik siatsineq
#sivisussusissaanik neqip suussusia , neqip oqimaassusia issussusialu kiisalu neqi piaqqamit inersimasumilluunniit pisuunersoq aalajangiisuussapput . Taamaattumik
#siatsivia imiminermik qajuminermilluunniit immerlugu ikeqqinneqassaaq , taannalu qalappat isseranik akuneqassaaq , orsua qaluneqarluni miseqqamut atorneqartinnagu
#siatsivissaq kissaguk , neqilu piareersarneqarsimasoq ikineqassaaq siatsisissaq kissalluarpat . Nerumittumik kissassusilimmi sanerai tamaasa kajortikkit .
#qajuuttanik marlunnik mumitsiseqarluni muminneqassaaq issera aneqinammat ajassaatinik kapineqarpat . Neqi taratsunik nakkalaaruk , imiminermillu qalattumik
#siannera inaarneqassaaq sakkortunngitsumik kissassusilimmi . Sianneqarfissaata qeqqa ingerlareerpat neqi mumiguk . Timmissat neqilluunniit mikisunnguanngorlugit aggukkat
#neqi mumiguk . Timmissat neqilluunniit mikisunnguanngorlugit aggukkat kajortinneqareerpata miseqqamik qajuusanik kinersaasikkamik kuitsivigineqassapput . Neqi mamarluartarpoq
#sianneqassapput . Siatsivik kissassinnarlugu siatsisissaq ilineqassaaq , kissarujussuarpallu neqit siatassat uullineqarsimasut ilineqassapput . Taratsunik qasilitsunillu
#sakkukinnerusumik inneqartillugit sianneqassapput . Neqit siatassat tulleriiaarlugit sianneqassappata nutaanik ilisinissami siatsit nakkartinneqartariaqarpoq siatsivillu tagiartorlugu salinneqarluni
#Salpeterip neqip aappilasumik qalipaateqarnera ataannartittarpaa , salpeterili ingasaanneqarpat neqi panerpallaalissaaq ninngusuunngorlunilu . Sukkut mamarnerulersitsisarput mannginnginnerulersitsisarlutillu
#kuineqassalluni . Tarajuiffik akuttunngitsumik takuneqartassaaq ; laagi aappillilerpat qalaanneqartariaqarpoq , qajorlaajarsinnarlugulu nillarseqqaarlugu neqinut kuineqassalluni .
#minutsini 5-ni qalanneqassapput , nillarserneqassapput , aatsaallu nillarluinnarpata atorneqassallutik . Neqit minnerusut immannguaannaq tarajorumasat laagimi
#, trikineqarsinnaammat . Kartoflit uutat , kartoffelsalaati imaluunniit kartoflit sequtsikkat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Puisit talerui
#Puisit talerui salissinnarlugit qalattumik kuillugit uutinneqassapput , uutinneqareerpatalu amiiarlugit . Uunneqassapput avalanneqassallutillu puisip neqaatut imaluunniit
#savaaqqap neqaa , assaqqoq sakiallaanniit Neqi piaartumik atorneqassappat taratsunik laagiliamut qalaqqaarsinnarlugu nillertitamut ikineqassaaq , uninngatinneqassallunilu
#issussusia uunneqarnissaata sivisussusissaanut aalajangiisuutillugu . Neqi sivisuallaartumik uunneqaruni mattutsissaaq . Kartoffelsalaatit , spinaatit grønkålilluunniit qajuusikkat
#mattutsissaaq . Kartoffelsalaatit , spinaatit grønkålilluunniit qajuusikkat imaluunniit naasut allat qajuusikkat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Qajua
#naasut allat qajuusikkat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Qajua tarajornippallaanngippat grønkålsuppitut , eertalikkatut suaasikkatulluunniit atorneqarsinnaavoq . Savaaqqap
# 3,5-ni uunneqassaaq kigaatsumik . Amia artorsaatiginagu peerneqarsinnaalerpat oqaq aqililluni uussimassaaq . Oqaq nerineqarsinnaavoq naasunik
#nerineqarsinnaavoq naasunik kartoflinilluunniit illulerlugu kajortumillu miseqqerlugu , imaluunniit katagalasunik qaqorteqqasulerlugu karrymillu miseqqerlugu . Oqaq saattumik
#aggukkat siatsisissami uunneqassapput , kajortitinneqassanngillalli . Qajuusat akuliunneqareerpata mattaat qajuat aalatiitigalugu akuliunneqassaaq . Miseraq kigaatsumik
#. Miseraq kigaatsumik minutsini 10-ni uunneqassaaq . Akoorneqareerpata qaqorteqqasunik katagalasunik illulerlugit avalanneqassapput . Mattattaaq uuinnagaq
#, akuak ) - nersuteeqqap sakiaa ( imaluunniit 0,75 kg nersuteeqqap neqimerni ) - naaja
#, neqit minnerusut aasseqqaarnagit igamut ikineqarsinnaapput , taamaaliorneqarpalli sivisunerusumik uutsinissaq siatsinissarluunniit naatsorsuutigineqassapput . Neqi imermut
#, siatsisissaq qajusallu ataatsimut kinertorujussuanngorlugit aalanneqassapput , inerpatalu qajoq kissartoq akuliullugu sakkortuumik aalanneqassapput . Miseraq
#. Neqit minnerusut aasseqqaarnagit igamut ikineqarsinnaapput , taamaaliorneqarpat sivisunerusumik uutsinissaq siatsinissarluunniit naatsorsuutigineqassaaq . Imeq qalatissinnarlugu
#akuliunneqassapput , qajoq nakkartinneqassaaq uuttorneqarlunilu , taavalu akuliunneqareerpat sakkortuumik aalallugit . Neqi saalimasunut aggoqqaarsinnarlugu miseqqamik
#saalimasunut aggoqqaarsinnarlugu miseqqamik kuerarneqassaaq . Kartoflit sequtsikkat imaluunniit qaqorteqqasut katagalasut immaqalu kimmernat græskarilluunniit illugitinneqarsinnaapput .
#sakkortuumik aalaterneqassaaq . Iga innermit peeruk manniit akuliunneqassappata , mianersortumillu kissaqqillugu . Miseraq qalatinneqaruni katagalalissaaq
#manniit akuliunneqassappata , mianersortumillu kissaqqillugu . Miseraq qalatinneqaruni katagalalissaaq . Miseraq akooruk , aspargesit akuliutikkit
#. Miseraq sallaatsumik minutsini 10-ni qalatiguk , akoorneqareerpallu miseqqap akussaanik akullugu . Kartoflit uutat naasunillu
#akullugu . Kartoflit uutat naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq imaluunniit naasut uutat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Ussigup sakiaa
#qalatinneqassalluni nal. ak. 2 2,5-ni . Saarnit kaanngartinneqarsinnaalerpata neqi aqilisimassaaq . Saalimasukkuutaanut aggoruk hvidkålinillu naasunilluunniit
#qalatinneqassapput . Nerineqassappullu kartoflinik , siinuppimik rødbedinillu imaluunniit naasunik qajuusikkanik illulerlugit . Medisterpølsi nillertoq kitserlugu
#nal. ak. 1,5 2-ni . Amia artornanngitsumik kaanngartinneqarsinnaalerpat skinki aqilisimassaaq . Naasut uutat , kartoflit
#illugitillugit avalanneqassapput . Skinkimuttaaq illugitillugit avalanneqarsinnaapput kartoffelsalaati imaluunniit naasut qajuusikkat . Skinki qillertuusarmiu qulaanisut illoqartillugu
#uutap sinnera skinkinut imusanut , krustadinut immiutissatut imaluunniit iffianut sandwichinullu qallersuutitut atorneqarsinnaavoq , ilitsersuutitaat takukkit
#. Avalagassiarineqassappat kitserneqassaaq . Spinaatit grønkålilluunniit qajuusikkat imaluunniit naasut allat qajuusikkat , kartoflit kartoflilluunniit sequtsikkat
#sequtsikkat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Miseqqiunneqarsinnaapput miseraq kajortoq imaluunniit punneq aatsitaq . Hamburgerryg uutaq uutsivimmi kajortinneqarsinnaavoq
#Kartoflit , kartoflit sequtsikkat naasullu ooqanngitsut salaatiliat imaluunniit naasut allat illugitillugit avalanneqassapput . Kujak siataq
#ulloq unnuarlu kiniguk , annoraaminermik allarteruk ( imaluunniit pappiara nusuttagaq igaffimmiittussiaq1-2 ittussiaq2-2 atorlugu ) saneramernillu
#. Kartoflit naasullu ooqanngitsut salaatiliat , kartoffelsalaati imaluunniit naasut avalanneqarsinnaapput . Tuttu siataq ( inunnut
#Qajoq imerlu innermut ikkuteriarlugit immuit panertut aalaterunneqassapput kissatsilerpat . Qajuusat siatsisissallu kinertunngorlugit akuliussinnarlugit qajumut qalattumut
#. Miseraq akoorsinnarlugu miseqqallu akussalersinnarlugu neqimut kuineqassaaq kajortippat . Siatsineq pillugu takuuk qupp. 50. (
#nal. ak. 1,5 missiliorlugit sivisussuseqassaaq ) . Neqi aqilippat miseraa peerneqassaaq . Qajuminermik kuitsivigisinnarlugu uutsivimmiiteqqinneqassaaq1-2 iseqqinneqassaaq2-2
#iseqqinneqassaaq2-2 minutsini marlussunnguani , qajorlu peersinnarlugu miseqqamut akuliunneqareerpat miseraq akoorneqassaaq . Avalagassanngortinneqalerpat neqaa qimerluinit peersinnarlugit
#0,75 dl ) 0,75 l qajoq imaluunniit imeq - 1 dl immuit panertut -
#Uutsivimmi tuttutut igamilu nujuartatut sianneqassaaq : Siatsisissaq kissanneqareerpat neqi ikineqassaaq kajortinneqarlunilu . Qajumik imermilluunniit 0,25
#qajup erngulluunniit sinneranik akullugit sakkortuumik aalatikkit , inerpatalu siatap qajuanut aalaterutikkit ( aalaterunneqassappatali neqi niuneqassaaq
#aalatikkit , inerpatalu siatap qajuanut aalaterutikkit ( aalaterunneqassappatali neqi niuneqassaaq ) . Miseraq ribsit tunguannik
#qajuusat ( 0,5 dl ) - 0,5 / siatap qajua - 1 dl tomatpuré Uanitsoq
#neqi tamakkerlugu kajortiguk mumittarlugu . Uanitsut gulerodillu kajortinneqassappata neqi niuneqassaaq . Laurbærip piluutaa imerlu akuliuteriarlugit
#aalatarlu qajuanut akuliussinnarlugu sakkortuumik aalaterineqassaaq . Tomatpuré akuliunneqareerpat miseraq minutsini 10-ni qalateqqinneqassaaq akoorneqarlunilu . Kartoflit
# 4 ( 250 g miss. ) imaluunniit 75 g panertut Neqi annoraaminermik ipiitsumik imermut
#Neqi annoraaminermik ipiitsumik imermut qalattumut misussinnarlugu siggorneqarsimasumik allarterneqareerpat uanitsut saattunnguanngorlugit kitserneqassapput . Siatsisissap qitingajaani kajortinneqassapput
#ataalu minutsini 2 3-ni sianneqassaaq aapasorujussuartut piumasarineqarpat , minutsinilu 4 6-ni aapanngitsutut piumasarineqarpat
#piumasarineqarpat , minutsinilu 4 6-ni aapanngitsutut piumasarineqarpat . Arferup neqaanit kotelettiliaq 0,75 1
#akuleriissitanik tagiartorneqassapput . Kartoflit , kartoflit sequtsikkat imaluunniit naasut illugitinneqarsinnaapput siatat qajuannik miseqqerlugit , imaluunniit
#imaluunniit naasut illugitinneqarsinnaapput siatat qajuannik miseqqerlugit , imaluunniit qaqorteqqasut katagalasut miserarlu karrylik taakkununnga taartigitinneqarsinnaapput .
#taratsunik qasilitsunillu akullugit neqip iluanut immunneqarsinnaapput , imuneqareerpallu meqqutaasanik aalajangerneqassaaq , imaluunniit qilerutissamik qalattumik kuerakkamik
#iluanut immunneqarsinnaapput , imuneqareerpallu meqqutaasanik aalajangerneqassaaq , imaluunniit qilerutissamik qalattumik kuerakkamik nimerneqarsinnaalluni . Savaaqqap neqaanut
#salaatilianik ilaqartillugit , taamatuttaaq paarnat uutat kinertut imaluunniit tunguarnitsut illugitinneqarsinnaapput . Puulukip neqaa siataq ,
# 10 naatsorsuutigineqassapput . Amia sanimut naasarlugu imaluunniit igalaasiorlugu kigartorneqassaaq , taavalu taratsunik qasilitsunillu nakkalaarneqarluni
#10-ni qalatiguk akoorlugulu . Kartoflit , rødkålit imaluunniit naasut ooqanngitsut salaatiliat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Puulukip
#neqaa siataq nillertoq kitserlugu avalanneqarsinnaavoq kissartumik kartoffelsalaatilerlugu imaluunniit naasunik kissartunik siinuppimillu illulerlugu . Puulukip neqaa
#3 dl qajoq - 25 g punneq / makkariina Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput ,
#nal. ak. 5 6 naatsorsuutigineqassapput . Avalagassat kitserneqarunik ammalortuutinneqassappata neqi qilerutissamik imermik qalattumik kueqqaakkamik nimerneqassaaq
#5 6 naatsorsuutigineqassapput . Avalagassat kitserneqarunik ammalortuutinneqassappata neqi qilerutissamik imermik qalattumik kueqqaakkamik nimerneqassaaq .
#kartoflit , uanitsut kajortitat , peberrodinit salaatiliaq imaluunniit naasut ooqanngitsut aggorluarlugit salaatiliat illugitillugit avalanneqarsinnaapput .
#, inunnut 12-nut 2,5 kg nersuteeqqap tartunnaa imaluunniit 1,5 2 kg ilutaa - taratsut
#ilutaa - taratsut , qasilitsut - 0,5 / imeq - miseraq : 9 dl siatap
#kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani neqi angisooq aasserneqassappat nal. ak. 8 10 naatsorsuutigineqassapput . Neqi
#akuliullugit sakkortuumik aalatikkit . Miseraq immummik qalipammilluunniit akuneqareerpat sallaatsumik minutsini 10-ni qalatinneqassaaq , akoorneqareerpallu miseqqap
#qalipammilluunniit akuneqareerpat sallaatsumik minutsini 10-ni qalatinneqassaaq , akoorneqareerpallu miseqqap akussaanik qalipaaserneqarluni . Nersuteeqqap neqaanut siatamut
#. Nersuteeqqap neqaa siatap sinnera miseqqami kissaqqinneqarsinnaavoq imaluunniit qallersuutissatut atorneqarsinnaalluni . Nersuteeqqap neqaa nujuartatut siataq
#avalanneqarsinnaapput kartoflit naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq , kompot imaluunniit tunguarnitsut . Puulukip qatigaa siataq 1,25 kg
#akussaanik qalipaaserneqassaaq . Puulukip qatigaa siataq naasunik imaluunniit kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugu avalanneqassaaq .
#. Tartunnak siataq 0,75 kg puulukip tartunnaa imaluunniit tartunnak alla - 35 g siatsisissaq (
# 30-ni ussissumik matoqartillugu . Siatsinissap qeqqa ingerlareerpat tartunnat muminneqassapput . Qajoq nakkartiguk uuttorlugulu ,
#1,5 kg savaaqqap , tuttup puulukilluunniit qatigaa imaluunniit 0,5 kg nersuteeqqamit kotelettiliassat - manniup qaqortortaa
#0,5 kg nersuteeqqamit kotelettiliassat - manniup qaqortortaa imaluunniit qajuusanik kinersaasiaq - iviit sequnneri , taratsut
#akooruk . Kartoflit sequtsikkat naasullu ooqanngitsut salaatiliat imaluunniit naasut uutat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Puulukimernit siatat
#illugitinneqarsinnaapput . Iipilit asakkit , taavalu kiguteqarfii peerneqareerpata saattunnguanngorlugit aggorlugit . Qalunerup ilamernani sianneqassapput aqilisillugit
#. Timmissat saaneqanngitsut 1,5 kg arferup neqaa imaluunniit 1 kg ussigup ilutaa - 100 g
#, taavalu taratsunik qasilitsunillu akuneqarlutik , tamanna suliarineqareerpat neqit taakkuninnga nakkalaarneqassapput . Neqit saneraminernut nermunneqassapput
#nakkalaarneqassapput . Neqit saneraminernut nermunneqassapput kapputinillu aalajangersorlugit imaluunniit nimerlugit ( nermutissaq imermik qalattumik kueqqaarlugu )
#sinnera atorlugu qajuusat aalatikkit , aalatigarlu qajumut akuliunneqareerpat tamakkerlugu sakkortuumik aalaterneqassaaq . Minutsini 10-ni qalateqqiguk
#. Kukkukuuaqqatut siatat 1,5 kg savaaqqap assaqqua imaluunniit 1 kg nersuteeqqap ilutaa - alussaateeraq 1
#Timmissatut saneqanngitsutut sananeqassapput . Puulukiminernut taartigitillugit persillit imaluunniit iipilit paarnarsuillu atorneqassapput . Siatsineq nal. ak. 1/2
#sivisussuseqassaaq . Bøf Stroganoff 100 g bacon imaluunniit 100 g siatsisissaq ( 0,75 dl uulia
#g spaghetti Bacon issoqqaarissuaqqanut aggoruk . Uanitsoq ameraajarneqareerpat mikisunnguanngorlugu aggorneqassaaq . Neqi annoraaminermik ipiitsumik imermut
#Sakkukitsumik neqit aqilinissaat tikillugu qalatikkit . Qajoq kinersarneqassappat neqit niuneqarallassapput . Qajuusat champignonit eertallu erngannik
#niuneqarallassapput . Qajuusat champignonit eertallu erngannik akullugit aalaterneqareerpata qajumut akuliullugit sakkortuumik aalaterunneqassapput . Miseraq minutsini
#akuliullugit sakkortuumik aalaterunneqassapput . Miseraq minutsini 10-ni qalateqqinneqareerpat akoorneqassaaq . Neqit miseqqamut ikineqassapput kissanneqarlutillu qalangajalersiinnarlugit
#angisuunik agguinermi sinnerussat . Neqit sakkortuumik qerititat atorneqassappata pisiarineqassapput 1/2 1 kg nersuteeqqat neqimerngi
#pisiarineqassapput 1/2 1 kg nersuteeqqat neqimerngi imaluunniit puulukit neqaannit aserortigaq . Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut
#Neqimernit suli mikinerusunngorlugit aggorneqassapput . Ujalut ameqqallu peerneqareerpata neqit aserorterneqassapput . Aserortikkat kartoflinik marlussunnguanik naasunilluunniit
#tiggussaanneqassapput . Naqitsiarlugit saalisinneqassapput . Qajuusanik kinersaasiamik taninneqareerpata iviit sequnnerini nakkartitani muminneqartassapput . Karbonadit qaavi
#7-ni sianneqassapput . Illugitillugit avalanneqarsinnaapput punneq kajortitaq imaluunniit miseraq kajortoq imerpalasoq , kartoflit naasunillu ooqanngitsunit
#kajortoq imerpalasoq , kartoflit naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq imaluunniit naasut uutat . Miseqqiarineqassaaq ujalut saanikullu uutat
#dl uulia ) - 250 g uanitsut imaluunniit 75 g uanitsut panertut - 11 qajoq
#Tinguk imermi nillertumi errortorluaruk . Allartersinnarlugu ameraa ninngusuujuppat ameraajaruk qajuusanilu mumillugu . Siatsisissaq kissaguk ,
#qajuusanilu mumillugu . Siatsisissaq kissaguk , tinguk ilineqareerpat sakkukitsuarannguamik innilimmi kajortinneqassaaq ; manngertitinneqassanngilaq . Uanitsoq
#ameraajarsimasoq sisamanngorlugu avissinnarlugu kajorteqataatinneqassaaq . Tinguk igamit niuneqareerpat qajuusat sinneri ikineqassapput , siatsisissamillu akullugit imertassaa
#imertassaa ilagitillugu sakkortuumik aalaterunneqassapput . Miseqqap akussaa akuliunneqareerpat miseraq akoorneqassaaq . Tinguk ( immaqa gulerodinik
#nal. ak. 0,25-a miss. sianneqassapput . Tinguk saattunngorlugu aggorneqareerpat miseqqamiitillugu1-2 isillugu2-2 avalanneqassaaq . Kartoflit kartoflillu sequtsikkat
#orsorsunnili peerneqangajassinnaavoq tinguit imermut seernartumik akusamut ikillugit kininneqarpata nal. ak. qeqqa missiliorlugu . Tinguit saattunngorlugit aggorlugit
#taratsut , qasilitsut - 250 g uanitsut imaluunniit 75 g panertut - 90 g siatsisissaq
#. Sallaatsumik minutsini 10-ni qalatiguk . Miseraq akoorneqareerpat miseqqap akussaanik qalipaaserneqassaaq . Tinguit uulliat miseqqamut
#. Tinguit spinaatillit 1 kg spinaatit nutaat imaluunniit 0,75 kg grønkål ( 0,5 kg qillertuusarmiut
#immummit miseqqiaq - taratsut , qasilitsut - ajornanngippat 50 g immussuit sequtsikkat - alussaatit 2
#igamut ikineqassapput alussaammik 1-mik siatsisissalerlugit . Spinaatit aakkunik inersimassapput , grønkålilli minutsini 5 10-ni
#- taratsut , qasilitsut - persillit ( imaluunniit iipilit paarnarsuillu qernertut ) - 50 g
#imeqarluartillugit errortorneqassapput , ujallut taqarsuillu peerneqassapput . Allarterneqareerpata taratsunik qasilitsunillu tagiartorneqassapput . Persillit kanaartaat piiakkit
#niutsivimmullu ilikkit miseraq sananeqartillugu . Qajuusat qajumik imaluunniit imermik immummillu akullugit imerpalasunngorlugit aalatikkit . Imissaata
#akullugit imerpalasunngorlugit aalatikkit . Imissaata sinnera igamut kuineqareerpat kinersaatissaq akuliullugu sakkortuumik aalaterineqassaaq . Miseraq akooruk
#akooruk miseqqallu akussaanik qalipaaserlugu . Uummatit miseqqamut ikineqareerpata annikitsumik innilimmi uunneqassapput aqilisillugit . Savaaqqat uummataat
#Persillinut taartigitillugit uummatinut immiunneqarsinnaapput iipilit nutaat kitsikkat imaluunniit paarnarsuit qernertut arrorsiat . Tartunit ragoutiliaq 0,75
#5 uulia ) - 0,75 l qajoq imaluunniit imeq Tartut pilallugit qupisinnarlugit imermut ikineqassapput ,
#1 dl imeq qalattoq Neqi mikisunngorlugu aggoruk imaluunniit saarninit peerlugu , saarnillu suppaliassatut uukkit ,
#uanitsut 2 ( 150 g miss. ) imaluunniit 30 g panertut - alussaat 1 taratsut
# 8 naatsorsuutigineqassapput neqip aannissaanut . Neqit saaneqanngitsuuppata 0,75 kg atorneqassapput , saanillit 1,5 kg.
#Igami akoorussinnarlugit taratserneqassapput qasilitsulerneqarlutillu , imermik qalattumik kuitsivigineqareerpata kigaatsumik qalatinneqassapput neqit aqilinissaasa tungaannut . Siatsisissaq
#atorneqarsinnaapput , taakkuli aatsaat akuliunneqassapput iga innermit peerneqareerpat . Biksemad uanitsut 3 4 (
#4 500 g neqit uutat sialluunniit imaluunniit aalisakkat sinneri - 1 kg kartoflit uutat
#Uanitsut aseqquluttunngorlugit tuggarneqassapput siatsisissamilu kajortinneqarlutik . Qajuusat akuliunneqarunik kajortitsiarneqaqqaassapput , taavalu qajoq sakkortuumik aalanneqarluni .
#akuneqarsinnaavoq . Hachis kartoflinik kajortitanik pinnersaaserneqarsinnaavoq , imaluunniit manninnik aapasunik qupisanik , agurkinik , iipiliminernik
#niutsivimmut ilineqassapput qummut amiliartortumik ilusilerlugit , qalunermik kuisivigitsiarneqareerpata puulukiminernik siariikkanik nakkalaarneqassaaq , naasunittaaq qorsuusunik tuggakkanik
#3 ( 150 200 g ) imaluunniit 40 50 g panertut - selleriip
#oqaalu peerneqassapput . Isai peerneqassapput . Siutai peerneqareerpata sullui sorluilu salinneqassapput . Niaqoq børtsinik kumissinnarlugu
#nal. ak. arlallit kininneqassaaq . Qalattumik kuillugu qaava uutinneqareerpat kiliortorneqareerpallu igamut morsutsillugu ikineqassaaq . Qajorlaajarneqassaaq qalalinngitsiarnerani
#arlallit kininneqassaaq . Qalattumik kuillugu qaava uutinneqareerpat kiliortorneqareerpallu igamut morsutsillugu ikineqassaaq . Qajorlaajarneqassaaq qalalinngitsiarnerani .
#igamut morsutsillugu ikineqassaaq . Qajorlaajarneqassaaq qalalinngitsiarnerani . Taratserneqareerpat sallaatsumik inneqartillugu qalatinneqassaaq neqaata aqilinissaa tikillugu .
#Mattannik uutsineq pillugu takuuk qupp. 56. Naasut salinneqareerpata issoqqaarissuaqqanut aggorneqassapput , kajortinneqassallutillu 50 g siatsisissaq
#2,5 1 qajoq akuliunneqassaaq , nal. ak. qeqqalu qalatinneqareerpat nakkartinneqassaaq . Miserassamut atugassatut siatsisissap sinnera kajortinneqassaaq
#nakkartitaq akuliunneqassaaq . Miseraq kigaatsumik minutsini 10-ni qalatinneqareerpat taratsunik , qasilitsunik paprikanillu akoorneqassaaq . Qajup
#issoqqaarissunut mikisunut aggorneqassaaq . Qarasak atorneqarsinnaavoq , errortorneqareerpat imermi taratsilaakkami minutsini 10-ni qalatinneqassaaq , nillarseqqaarlugu
#10-ni qalatinneqassaaq , nillarseqqaarlugu ameraajarneqassaaq . Saattunngorlugu aggorneqareerpat qajuusanik qallerlugu sianneqassaaq kajualaartunngorlugu . Tangitassat ilamerni
#. Poorlut illugitinneqassapput . Ulluni marlunni nerisassanik saaniluusaliorneqarpat miseqqap qeqqa tangissallu qeqqi tamaasa immikkoortillugit nillertumut
#tamaasa immikkoortillugit nillertumut matullugit ilineqassapput . Saaniluusat kissanneqassappata miseraq siulliullugu kissassinnarlugu tangissai ikineqassapput , kissaanerlu
#qajoq immulluunniit - 100 g kartoflit sequtsikkat imaluunniit 60 g issingigassat imaluunniit iffiaq qaqortoq Neqi
#g kartoflit sequtsikkat imaluunniit 60 g issingigassat imaluunniit iffiaq qaqortoq Neqi aserortigaq pitsaanerpaajusarpoq neqinit assigiinngitsunit
#, aqissit , serfat ) , ussigit aamma nersuteeqqat orsoqarpianngitsunik neqeqarput , taamaattumillu neqimik aserortikkamik
#3 4-riarlugu neqi aserorterutikkoortinneqassaaq1-2 UR2-2 ( imaluunniit tuggarneqassaaq ) . Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik
#. Neqi aserortigaq pitsaanerulersarpoq manngernerulerlunilu nal. ak. qeqqa uninngatinneqarsimaguni , taava imerpallaatissamik akuneqatsiarsinnaassaaq . Poorluaqqamik uutsineqassaaq
#Neqi aserortigaq akuugaq neqilluunniit aserortikkat akuneqanngitsut nillertumiitinneqarsinnaagaluarpataluunniit1-2 isinneqarsinnaagaluarpataluunniit2-2 toqqortarineqartariaqanngillat , bakteriammi neqini aserortikkani amerlilertortaqaat .
#neqi aserortigaq akuugaq , 0,75 l imeq imaluunniit qajoq , alussaateeraq 0,5 taratsut Savaaqqat neqaannit
#, alussaateeraq 0,5 taratsut Savaaqqat neqaannit aserortigaq imaluunniit nersuteeqqat , ussigit puulukillu neqaannit akuleriissitanit aserortigaliaq
#aserortigaq alussaammik kissartumik taassuminnga atortoqarlutit ilusilersoruk , imaluunniit tissaluttaataasaq poorluliuut atoruk . Iga innermut iliuk
#Neqinit poorluliat karrylimmik miseqqerlugit qaqorteqqasulerlugillu avalanneqarsinnaapput , imaluunniit citruuninik miseqqiamik imaluunniit kajortumik miseqqerlugit kartoflilerlugillu .
#miseqqerlugit qaqorteqqasulerlugillu avalanneqarsinnaapput , imaluunniit citruuninik miseqqiamik imaluunniit kajortumik miseqqerlugit kartoflilerlugillu . Miseqqiornermi qajoq qalatsiviusimasoq
#Qajoq nakkartiguk uuttorlugulu . Siatsisissaq qujuusallu imminnut akuliunneqareerpata qajumut qalattumut sakkortuumik aalaterullugit akuliunneqassapput . Miseraq
#1 sukkut - alussaateeraq 1 taratsut Hvidkåli aggorneqareerpat siatsisissamut kissartumut ikineqassaaq . Sukkunik taratsunillu nakkalaarneqassaaq
#kuartia miss. aalarfigitikkit . Neqi aserortigaq imerpalajaartunngorlugu aalaterneqareerpat brunkålit qeqqannut ammaloqisaanngorlugu ilineqassaaq . Taavalu brunkålinik
#siatsisissamik taniguk . Naqqa saneraalu neqimik aserortikkamik matuneqareerpata naasut uutat aserortikkat neqilu aserortigaq qaleriiaarlugit iliorarneqassapput
#kigaatsumik qalatinneqassaaq nal. ak. 0,5 0,75. Uutsivimmi uunneqassappat niutsivik uutsivissaq kaagiliorfimmut imermik immikkamut ilineqassaaq .
#isinneqassaaq2-2 . Paarnarsuit qupisinnarlugit kigutaajarneqassapput . Iipilit ameraajarneqareerpata saattunngorlugit kitserneqassapput . Neqi aserortigaq , iipilit
#kuiuk . Issortitsivik pappiaramik qulaatigut ungerussamik matuneqassaaq imaluunniit igap matuanik matuneqassalluni , taamaaliorneqareerpallu igamut innisaasalikkamut
#ungerussamik matuneqassaaq imaluunniit igap matuanik matuneqassalluni , taamaaliorneqareerpallu igamut innisaasalikkamut imermillu qalattumik immikkamut ikineqassaaq .

« < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > » Show all 385302 results


CQP søgningskode: [func=".*@CON.*"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: