« < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > » Show all 19235 results

#pisortaannik ilaasortaaffigineqartumik , taannalu KANUKOKA-p allaffiata sumiinnissaanut1-2 innissaanut2-2 innersuussisussaavoq . Kattuffiullu allaffiata kommunimut ilaasortaasumut nuunneqarnissaa knr.gl
#. Innaallagissamik imermillu pilersuiviup transformatori nutaaq Allutsup Paanut nassiuppaa , kaabilit kissaasinnaasut erngup aqqutaata qerisimasup knr.gl
#Ilinniaqarnersiutit ullumikkut qaammat naagaangat tunniunneqartarput . Ilinniagaqartut ilinniarnerminnut atatillugu taarsigassarsisinnaapput taamaalillutik ilinniarnerup aallartinnerani aningaasatigut ajornartorsiutigisarnagu knr.gl
#ulluisa 30-anni peqqussuteqartoqarneratigut akiliisinnaajunnaartutut nalunaarutigineqarpoq , suliarlu tassunga atatillugu aallartinneqarluni . Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup , AG knr.gl
#Jens Bjerge sammineqassapput . - Juullerpalaartitsisinnaassalluta neriuutigaarput tamatumunngalu peqatigitillugu pisimasut pingaarnerit saqqummiullutigit , aqutsisussat taama knr.gl
#oqallisigineqalerpoq . COP21 Silap pissusia pillugu isumaqatigiissusiornissaq aqagumut kinguartikkaat Silap pissusia pillugu Parisimi ataatsimeersuarnermi isumaqatigiissut knr.gl
#ikorfartoqatigiit Kalaallit Illuutaannit ilisimaneqartut aammalu aallartitsisut oqaloqatigineqarsimasut . Taakkununngalu innersuussisarusullutik oqaatigaa . - Ilisimasakka naapertorlugit kalaallit knr.gl
#ussersoqaluni alianaattumik nuannerluinnartumillu unikkaarlutillu oqaluttuaraat . Filmi ullukinnersiornermut atatillugu decembarip 21-ani , Katuami Hans Lyngep knr.gl
#taarsiullugu isumaqatigiissummi inaarutaasumik akuerineqartumi isumaqatigiissummut aallaqqaasiussani nunap inoqqaavisa pisinnaatitaaffiinut innersuussisoqarpoq . Tamannalu taamaaqataanik silap pissusaa pillugu knr.gl
#eqqartuussaasup tusaatissatut tigugaa , illersuisoq Thorkild Høyer KNR-imut ilisimatitsivoq . 3900 Nuuk Niviaq Nuummiullu allat knr.gl
#suliniarnerminni meeqqat pisinnaatitaaffii salliutinniarlugit . Meeqqat sinniisaat inersimasunut tamanut eqqaasitsissutiginiarpaat imigassaq qanoq sunniuteqarsinnaasoq eqqaamaqqullugulu juulli knr.gl
#peqqinnerulernissaannik sammisanit sisamanit , Inuuneritta II-mik 2013-miit 2019-mut tapiliussaapput . SIK : Suliffeqarfiit avatangiisiisa pitsaasuunissat knr.gl
#utaqqiinnarsimavarput , tamannalu nalunaarutigineqaqqammerpoq . qinnuteqaaterpullu Lønmodtagernes Garantifondimut maanna nassiussinnaanngorparput , Jess G. Berthelsen oqarpoq knr.gl
#Paasissutissat tigummivagut . Ataatsimoorlutalu1-2 UR2-2 qinnuteqaaterput Lønmodtagernes Garatifondimut nassiutissagutsigu ilaasortanit piginnaatitsissummik peqartariaqassaagut . Piareeqqavugullu , knr.gl
#inatsisartunut februaarip 26-anni qinersisoqassaaq . Franskeq tusagassiortoq Kinamut tikeqqusaajunnaarsinnaavoq Kinami oqartussat pillugit tusagassiuutititgut isornartorsiuinerit pillugit knr.gl
#innaallagissamut , imermut kiassarnermulluunniit akiitsullit pillugit paasissutissanik kommuninut ingerlatitseqqittarnersut paasissutissiissutigeqqullugu . Nukissiorfiit tamanna tunuliaqutaralugu Ombudsmandimut knr.gl
#allagartallit 46 procentiinnai ukiumoortumik1-2 UR2-2 immersugassartik immersorlugulu Naalakkersuisoqarfimmut nassiussimavaat , inuussutissarsiutigalugulu piniarsinnaanermut allagartallit taamaallaat 75 knr.gl
#innersoq2-2 nalunngikkaanni Nuummi politiinut saaffiginninnissaq noqqaassutigineqarpoq , oqarasuaammut 70 14 48. Politiit eqqaasitsissutigaat qimaasimasut toqqorsimaartikkaanni knr.gl
#arlalissuit tikippai . Meeqqanulli 2015-imi atugassarititaasut oqallisigineqarnerujussuat tamatsinnut pitsanngorsaavigeqqullugu . Naalakkersuisut siulttaasuat ilaatigut ima oqarpoq knr.gl
#arfineq pingajuani pissaaq . Nunatsinneersunik1-2 IR2-2 allaaserisat Cavlingprisenimut innersuunneqartut Nunatsinneersunik1-2 IR2-2 allaaserisat Politikenimi tusagassiortup Danmarkimi knr.gl
#Simonsenip KNR-ip pisortassaatut atorfinitsinneratigut qilanaarpugut KNR-imi piorsaanerup ingerlateqqinnissaanut , siulersuisuni siulittaasoq Nukâraq Eugenius ilisimatitsivoq imalu knr.gl
#Aatsitassanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq erseqqissaavoq , akinillu nalimmassaaniarnermut ilimasaarut tunuarteqqullugu . KNR-ip sipaartariaqarnera Nivi Olsenip knr.gl
#. Taamaattoq nunani tamani niuffannermi akigitinneqartut nunatsinni akigititanut aamma aallaavigitikkusuppai . Uuliamulli akigititat PolarOilimit aalajangerneqartartut knr.gl
#Naalakkersuisut akuleruttariaqanngillatNaaja Nathanielsenili isumaqarpoq , Naalakkersuisut piginneqatigiiffiit niuernerannut akuliuttariaqanngitsut . Taamaaliorunik piginneqatigiiffiit suliaannut immikkuualuttunut akkiuttussaannginnertik knr.gl
#qummoroortartut nutaanik akitsuusersornissaannik siunnersuut aggustip 20-ani 2015-imi Inatsisartunut nassiunneqarpoq , siunnersuulli aggustip pingajuani aatsaat pingajussaaneerneqarpoq knr.gl
#Inuit sanioqquttut arlallit politiit oqarasuaataannut 114-imut aammalu Kalerriisarfimmut ikioqqullutik sianertaraluartut taama pisoqarpoq - aamma angut knr.gl
#. Suliassaqarfimmili tassani ilinniartitseqqinnissamik maannakkorpiaq pilersaaruteqartoqanngitsoq ministereqarfik KNR-imut ilisimatitsivoq . Inatsisip oqaasertaani meeqqat pillugit ilisimasalimmit knr.gl
#sanaartortitsinernilu ataasiakkaani iluanaarutit annertusarnissaat isiginiarnerunerisigut . - Tamatumunnga peqatigitillugu kommunimi aningaasartuutit aalajangersimasut allanngorartullu ikinnerulersissimavagut . knr.gl
#oqaatigineqarpoq , kiassarnermut akigititat Nukissiorfiit isumagisaraat , taakkununngalu innersuussisoqarluni . Illut kiassarnissaannut akit 2016-imi appassasut knr.gl
#ilasseqatigiinnermut peqataassapput Politikkikkut kulturikkullu nuimasut amerlasuut ukiortaami ilasseqatigiittoqarnissaanut Kalaallit Nunaata Københavinimi sinniisoqarfiata qaaqqusimavai . Assit uani knr.gl
#malinneqanngippat qimaasut Danmarkimut qimaasutut iseqqusaassanngillat . The New York Times isornartorsiuisunut innersuussivoq , taakku inatsisissatut siunnersuut Tysklandimi nazistit knr.gl
#nunanut allanut tunngasunut ministeriat , IA sinnerlugu Folketingimut ilaasortap Aaja Chemnitz Larsenip maanna akuliuteqqulerpaa . knr.gl
#piumasaqaatinik allannguinissamut siunnersuutitik danskit Nunanut Allanut Tunngasunut Naalakkersuisoqarfiannut nassiuppaat . Ullulli pingasuinnaat qaangiuttut Nunanut Allanut knr.gl
#Hammond : Oqaaseqarfigerusunngilara Siumup Folketingimi allaffeqarfiani pisortap KNR-imut ilisimatitsissutigaa Hammond suliap ingerlanneqarsimanera AAMMALU naalakkersuisunut siulittaasuunermini knr.gl
#... Kai Holst Andersen nassuiaavoq piumasaqaatit Svend Hardenbergimut saqqummiullugit taassumalu oqaasiinnakkut akuersinera pissarsiaralugu , kiisalu knr.gl
#siulittaasuattut taamanili soorunami politikkikkut qanimut aammalu aalajangiiffissatut naalakkersuisoqatiminut saqqummiussisussaasimagaluarpoq uanga isumaga malillugu . Nalunaarusiami Nunanut knr.gl
#Danmarkip nunanut allanut tunngasunut politikkiata siunissami qanoq ittuunissaanut innersuussaqartussaalluni . Isumalioqatigiissitaliallu siulittaasuata , atorfilittat nuimanerit knr.gl
#30-it atorsimavaat . Allakkanillu taaguusersimallugit - inuppiaat naqinnerinut atsiullugit , appilu taanna pisiniarfimmit aaneqarsinnaasoq . knr.gl
#ittuussava ? Brugsenip tamanna 8. klassinit 10. klassinut atuartunit siunnersuuteqarfigeqquaa , siunnersuutillu pitsaanersaat aningaasarpassuarnik pinnattaassaqartinneqassaaq knr.gl
#Thor Hermansenimut akissarsisitsisoqarneranut ilaatigut tunuliaqutaasut . Atuilluartuuneq 2020-mut atatillugu suliniutinut suliaqartut ingerlataqartullu akornanni 100.000 koruuninik knr.gl
#tassaapput Julie Berthelsen Leif Immanuelsennilu taakkulu Gramexip siulersuisuinut innersuussissapput . Makkununnga qinnuteqarsinnaavutit immiussinermut , saqqummersitsinermut knr.gl
#kitaaniimmi kangianut sermersuaq itivissimavaa , nunalu nuannareqisani inuusuttunut ilisaritikkusuppaa . - Meeqqama Kalaallit Nunaat pillugu ilisimasakippallaarnerat knr.gl
#atisanik saqqummersitsinermi Great Greenlandip atisaliai kingulliit Hotel D'Angleterremi isiginnaartunut saqqummiunneqarput . Ilusilersuisartut pisortaata Jesper Høvringip atisat knr.gl
#taama allapput . Ilinniartut ilaat angerlartinneqarsimapputIlinniartut kulturikkut illorsuarmut Katuamut qimagussortinneqarsimanerat politiit ilisimatitsissutigaat , politiillu aamma knr.gl
#oqarput , sioorasaarineq qarasaasiakkut mail atorlugu Qeqqata Ilinniarnertuunngorniarfianut nassiunneqarsimasoq . Mail-ikkut nassissineqartoq , USA-mi Sverige-milu knr.gl
#qatanngutinilu arlallit , qimatarai , eqqarsaatigullu misiginneqataalluta taakkununnga ingerlatippavut . Hjalmar Berglundip eqqaaneqarnera ataqqinartuuli , knr.gl
#takutinneqarpoq , CBC TV-milu sapaatip akunnerani uani tamanut takutinneqassalluni . Paggivittami naggueqatigiit Inuit arfineq pingasut 1880-imi knr.gl
#Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen partiimi naalakkersuisooqataasumi Demokraatini sulittaasussarsiornermut akuliunnerarlugu isornartorsiorpaa . Aviisi Sermitsiaq ullumi saqqummersoq knr.gl
#IR2-2 Steen Lyngep anguniagaanut nutaamut oqaaseqarusunngilaq , oqaatigeriikkaminullu innersuussilluni . Taanna siornatigut oqarpoq , Atassut knr.gl
#siulittaasuat qanittumi qinigaasoq Trudeau ataatsimeeqatigeqqammerpaa . Okaliup Trudeaumut maluginiaqquaa , naggueqatigiit inuit tarnimikkut napparsimasut annertunerusumik knr.gl
#, ingerlariaqqissinnaajunnaarlunilu . Iluliarujussuaq assersuilerpoq , isarukitsut immamut avalassinnaajunnaarsillugit , taamalu nerisassarsiorsinnaajunnaarsillugit . Iluliarujussuaq 2.900 knr.gl
#naalakkersuisoq , Karl-Kristian Kruse KNR-imit apersorniaraluarparput , akissutiminulli innersuussivoq tamatumalu saniatigut oqaaseqaqqinniarnani nalunaarluni . Illoqarfiit knr.gl
#tamanna maanna erseqqissarpaa . Paasissutissiillunilu innuttaasut qanoq iliorsinnaanerannut innersuussilluni : - Inunnik isumaginninnermut ingerlatsivimmut sianersinnaavutit knr.gl
#" kilometerinik 160-inik isorartussuseqartoq peqataaffigerusullugu . Qaaqqusissut kunngikkormiunut nassiunneqareerpoq kunngissarli peqataassanersoq suli nalunarallarpoq . - knr.gl
#kissaataat akuersaarniarlugit iliuuseqarluartarlutik taamaattumik puisit amii ikinnerusut danmarkimut nassiunneqartalersimasut . Lars Bergip erseqqissaatigaa , Kalaallit Nunaanni knr.gl
#qitiusumik allaffeqarfia Aasiannut nuunneqassaaq . Tusarfik tutsuiginartoq aviisimut Atugagdliutinut ullumi saqqummersumut taama ilisimatitsivoq . Kommuneqarfik Sermersuup knr.gl
#nuunneqassaaq . Tusarfik tutsuiginartoq aviisimut Atugagdliutinut ullumi saqqummersumut taama ilisimatitsivoq . Kommuneqarfik Sermersuup kommunit kattuffiannit ukiortaamit knr.gl
#Nick Nielsenimmi Qaasuitsup Kommuniani atorfigisimasaminut utersinnaannginnera kommunip Nick Nielsenimut ilisimatitsissutigaa , Nick Nielsenip atorfiata allamik inuttalerneqarsimanera knr.gl
#. - Taama iliorsimaneq malittarisassanik malinninnerunersoq Kommuninik nakkutilliisoqarfimmut misissortinniarparput , Karsten Lyberth Klausen oqarpoq . knr.gl
#iluatsissinnaasimanngilaq . Kim Kielsen napparsimasoq , allattaa KNR-imut ilisimatitsivoq . VIDEO Nutsugiartartut Narsami naapipput Kujataani knr.gl
#Canadami nunap inoqqaavisa arnartaasa periarfeerunneqarsimanngikkunik toqutaasut pillugit allattorsimaffiit tamanut saqqummiunneqassappat ? Nuna tamakkerlugu misissuinissamut atatillugu tamanna knr.gl
#tikeraarniarpaat , Rockwell Kentip assilisai illoqarfinni pineqartuni najugaqartunut takutinniarlugit , inuiaqatigiillu 30-kkunnit maannamut allanngoriartorsimanerat eqqartuisinniarlugit knr.gl
#kommunit taakku marluk allanut neqeroortitseqqaarnatik isumaqatigiissutigisimasaat , inatsisinut naapertuunersut misissoqquai , Sulisitsisut Kommuninik nakkutilliisoqarfimmut allapput knr.gl
#unnukkut nalunaaqutaq qulingiluanut apuuppoq . Issittumi Sakkutooqarfik KNR-imut taama ilisimatitsivoq . Umiarsuaq uingasupilussuuvoq maannalu Nuummi knr.gl
#illuatungiliuttut isumaqaramik Eva Kjer Hanseni kisitsisinik kukkusunik folketingemut saqqummiussisimasoq . Kisitsisit inatsisissatut siunnersuummik avatangiisit eqqarsaatigalugit knr.gl
#Winther Hansenip isornartorsiorpaa suliffissuaqarnermullu qanippallaalertoqarsinnaaneranut assersuutissaalluarnerarlugu . Tamatumunnga peqatigitillugu Winther Hansenip killilersugaanngitsumik aalisarfiit nalinginnaq inissinneqarsimanerarpai knr.gl
#2018-ip tungaanut ingerlavoq , Qaasuitsup Kommuniata innuttaasuisa 2014-imi taasitinneqarnerannut innersuussilluni Kim Kielsen oqarpoq . Tassalu Qaasuitsup Kommuniata knr.gl
#isumaqarpoq . Kommunini suliassaqarfiit aaqqissuuteqqinneqarnerisa 2015-imi naliliiffigineqarsimanerat tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni eqqaasitsissutigaa . Namminersorlutik Oqartussanit kommuninut suliassaqarfinnik nuussuinerup knr.gl
#ataqatigiinnerusut . Aalajangiinissanik ingerlatseriaatsit amerlasuut ajornannginnerulissapput , tamatumunngalu peqatigitillugu kommuninut ullumikkut pisortaqarfiit suliffeqarfiutaannik amerlanernik peqalernissamik knr.gl
#Danmarkip Nunatsinnut maanna isumagisassanngortinniagaata amigaateqarnerisigut takuneqarsinnaavoq . Tamatumunnga peqatigitillugu assersuutigalugu Folketingimi isumaqatigiinniarnerni Nunarput naligiimmik peqatigisatut knr.gl
#niuernermut piumasaqaatit sakkortunerpaat akuerinikuummagit . Taamaattumillu urani kikkunnut tuniniaqqusaanersoq Danmarkip aalajangertassappagu Danmark nunatta uraniutaanut pissaaneqarpallaalissanerarlugu knr.gl
#Nuummi politiinit apersorneqarpoq , suliarlu illoqarfimmi kanngutsaatsuliorfiuneragaasumi politiinut nassiunneqarpoq . - Nukatsitatut isigigaat , misigisimavunga knr.gl
#Pitsanngoriaatinik suliniutit taamaattumik aallartinneqarput . Kommuneqarfik Sermersooq Kommuninik nakkutilliisoqarfimmut misissoqqeqquaat Kommuninik nakkutilliisoqarfiup kommunit aningaasanik iluamik atuinerannik knr.gl
#arfernani nassarneqarsinnaapput . Irena Arctica aamma Pajuttaat Uummannamut marsip arfineq-aappaani tikissangatinneqarput . Upernaviliartitsinissaq nalornartoqarpallaartoqUpernaviup avataa knr.gl
#pillugu suliaq kingorna politikkikkut inatsisitigullu assorsuuttaalerpoq . Tamatumunngalu peqatigitillugu ingerlatseqatigiiffiit kiffartuussinissamik isumaqatigiissummut neqeroortut tamarmik amerikamiut knr.gl
#naanissaata tungaanut , sivitsorneqarsimanera KNR-imut uppernarsarpaa . Tamatumunnga peqatigitillugu GC 2017-imi oktobarip qaammataata tungaanut arlaleriarluni knr.gl
#ittumi2-2 unnugumit takusinnaassavaat . Isiginnaartitsissut marsip qulingata tungaanut unnuit tamaasa takutinneqartassaaq , sapaat minillugu . knr.gl
#Christoffer Susé taama oqarpoq . Akunnittarfiit pitsaassusaannik naliliisarnermut peqatigitillugu akunnittarfiit ukiumoortumik1-2 UR2-2 naliliiffigineqartassapput , pitsaassuseq knr.gl
#Zombiet Nunaat " , Nunat avannarliit Siunnersuisoqatigiivisa 2016-imi atuakkiamut nersornaataanut innersuunneqarpoq . Nersornaammut ataqqinaataasumut , Nunat knr.gl
#" , Nunat avannarliit Siunnersuisoqatigiivisa 2016-imi atuakkiamut nersornaataanut innersuunneqarpoq . Nersornaammut ataqqinaataasumut , Nunat avannarliit knr.gl
#malersuutit Irakimut Syriamullu ISIL-imut akiuunnissamut nassiussuinissamik Danmarkimit aalajangertoqarneranut Naalakkersuisut ilisimatinneqanngillat . Danskit Syriami sorsunnermut akuliunnissaat knr.gl
#taama allappoq . - Danskit naalakkersuisuisa siunnersuuteqarnerannut tunuliaqutaasunut ilisimatinneqarpunga ( ... ) . Danskit sakkutuuisa knr.gl
#Berthip sapaatip akunnera kingulleq siunnersuutigaa . Qimaasummi nillernerusumut nassiunneqartalerunik nunamut qimaasutut isernissamut siullertut Danmarkimut qinnuteqarnissaq knr.gl
#suleqatigiinneq ataatsimiinnermi ilaatigut oqaluuserineqassasut , danskit nunanut allanut tunngasunut ministereqarfiata tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni ilisimatitsissutigaa . Kristian Jensenillu piffissaq ataatsimiinnissamut knr.gl
#naligiissitaanermut isumaginninnermullu naalakkersuisup Martha Lund Olsenip nakuusertoqartarnera tassunga atatillugu immikkut sammitikkusuppaa . - Arnarpassuit ulluinnarni knr.gl
#Companyp akiliisinnaajunnaarnerata kingorna eqqartuussisutigut suliassanngortitsisoqarnerani pinngitsuutinneqarpoq . Nittartakkamut Sermitsiaq.AG-mut taama ilisimatitsivoq . Nauja Lynge suleqataalu knr.gl
#eqqartuussivimmit isumaqatigineqarani suliffeqarfik pinngitsuutinneqartoq , Nauja Lynge nittartakkamut Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsissutigaa . AWG2016 Ullormut pisussat Issittormiut knr.gl
#Oshima Qaanaami piniartut sinnerlugit taama oqarpoq . Tamatumunnga peqatigitillugu , naalakkersuisup Karl-Kristian Krusep ( S knr.gl
#aarlerinartorujussuusoq , Ilulissani uumasut nakorsaat Sanne Wennerberg Sermitsiamut ilisimatitsivoq . AWG2016 Timersortartut siniffigisaat pilerngutiinnavippaat Siniffiit knr.gl
#eqqartuussiviani tigummigallagassanngortinneqarnera ullunik 28-inik ilaneqarpoq . Unnerluussisussaatitaasut KNR-mut taama ilisimatitsipput . Unnerluutigineqartoq Danmarkimi Risskovimi tarnimut knr.gl
#inatsisissatut siunnersuutit marluk Inatsisartunit Folketingimiillu upernaaq manna suliarineqarnissaannut atatillugu tusarniaasoqassaaq . Inatsisissatut siunnersuutit Danmarkimi Nunatsinnilu knr.gl
#Inuit Ataqatigiit urani pillugu innuttaasunik taasititsinissamik kissaateqarnerat , tamatumunngalu peqatigitillugu taasititsinerup inernerata siunnerfiliiginnarnissaanik isumaqarnerat isorineqarpoq . knr.gl
#saqqummiunneqassaaq . Annertuumik aaqqissuussinissaq pisariaqassasoq isumassarsiatsialaanersoq tapersersorneqarusunnersorlu Naalakkersuisunut saqqummiunneqassaaq . Uumasut nakorsaanerat Sanne Eline Wennerberg knr.gl
#allaanerungaatsiartup , aqqartartuni inuttaasunit ilisimasaqarfiginerulernissaa anguniarlugu . Sungiusarnermut peqatigitillugu , sakkutuut imarsiortut issittumi avatangiisit pillugit knr.gl
#inooriaaseqarnermut suleqataasimasumut tunniunneqassaaq . Ukioq manna piukkunneqartunik innersuussinissamut piffissaritinneqarpoq pingasunngorneq , apriilip 20-at . Nersornaallu knr.gl
#KNR-imut oqarpoq . Taamaasilluni qimmit nappaataannut akiuussutissat illoqarfinnut arfineq-pingasunut nunaqarfinnullu 31-nut nassiuttariaannanngorput . - Inniminniisoqarpat knr.gl
#peqataavoq . - Killissanik qaangiisarneq ingerlatiinnarusuppara , tamanullu takutillugu tappiitsuugaluarluni aallutaqartoqarsinnaasoq peqataasoqarsinnaalluni . Arctic Circle Racemullu , knr.gl
#aningaasaateqarfiini ileqqaagaanneersuussaaq1-2 IR2-2 . Aningaasalli taakku nunatta karsianut atukkiussaannaassapput , soraarnerussutisiaqalernissamut aningaasaateqarfimmit aningaasat tunniunneqartut oqaatigineqartutut knr.gl
#isertuussimallugu . Suliffeqarfimmik pisisimanini Sigmundur Gunnlaugssonip Islandimi inatsisartunut aamma ilisimatitsissutigisimanngilaa , suliffeqarfillu nuliaminut 1 dollarilersillugu knr.gl
#tusagassiuutinut nalunaaruteqarluni taama allappoq . Tamataqarnak internettimi imminut takutinnikuuit ? Meeqqat pisinnaatitaaffiinik sullissivik MIO taama knr.gl
#illuatungiliuttunit piumasarineqartoq ministeriunerup ataasinngornermi itigartitssutigaa , takussutissat tamanut saqqummiunneqartut ersersimmassuk ministeriuneq taassumalu ilaqutai akileraarutikinneruteqarsimasut . knr.gl
#atisaqanngitsut facebookikkut ikkukkaangatsigit , ajortumik eqqarsanngikkaluarlutaluunnit inequgalugit qanigisatsinnut takutinniarlutigit , ajoraluartumik nunarsuarmi inoqarpoq assinik taamaattunik knr.gl
#Danmarkip dronningiata uiatalu 2008-mi kunngissakkullu 2013-mi Mexicomut tikeraarnerannut malitsigitinneqarpoq . Kim Kielsen Dronning Margrethep nerersuartitsineranut knr.gl
#Akileraarutinut namineerluni nalunaarsukkat ukiut kingulliit arlaqartut nalunaarsorsimasakka tamanut saqqummiunniarpakka , taakkua pillugit ammasumik piniarpunga , knr.gl
#sisamanngorpat Qulaarpaami oqallissapput . Qulaarpaa Nakorsat taarseraannerat napparsimasunut nalornisitsinerulerpoq Nakorsat peqqissaasullu nunatsinni napparsimmavinni piffissami sivikitsumi knr.gl
#suliarineqartarnerisa piffissamik annertuumik atuiffiusassasut politimesterip erseqqissaatigaa . Tamatumunngalu peqatigitillugu oqartussaasut nakkutilliinerini ikiuinissaq , soorlu assersuutigalugu knr.gl
#misigisai KNR-imi ataasinngormat oqaluttuaraagut . Nakorsallu taarseraannerujussuat napparsimasunut nalornisitsisoq nakorsaanerup Henrik Trykkerip oqaluttuaraa . Kujataani knr.gl
#marlunngornermi taasissutigineqassaaq . EU-mi aalisartut nunatta imartaani aalisarsinnaanerannut atatillugu Kalaallit Nunaata taarsiullugu aningaasanik tunineqartarnissaa isumaqatigiissutip qulakkeerpaa knr.gl
#nukinganut tunngatillugu suleqatigiiffiup IAEA-p ikiuinissaq pillugu isumaqatigiissutaa Nunatsinnut atuutilersinneqassanersoq . Siunnersuutit sisamaasut uranimik piiaaneq avammullu knr.gl
#qaamasumillu ameqanngitsut kinaassutsiminnut uppernarsaat ulloq-unnuarlu nassatariuartariaqarpaat . Tamatumunnga peqatigitillugu Sydafrikami naalakkersuisut ilinniartitaanermi , peqqinnissaqarfimmi , knr.gl
#inuussutissarsiutinik ingerlataqartut inuiaqatigiinni siuariartornermik pilersitsisuussasut naqissuserpaat . Tamatumunngali peqatigitillugu Naalakkersuisut inuussutissarsiutinik ingerlataqartut suliffinnik pilersitsinissaannut siuariartortitsinissamullu knr.gl
#oqummik isugutammillu eqqugaasimasuni inini marlunni najugaqakkajupput . Tamatumunngalu peqatigitillugu reservatimi imermik minguitsumik pilersuisoqanngilaq . Attawapiskatili knr.gl
#suliniuteqarmat . Naalakkersuisut Inatsisartut aappaagu upernaakkut ataatsimiineranni Inatsisartunut saqqummiussissapput nunatsinnut tamarmut qimminut nerukkaatissanik nioqqutissiornerup periarfissai knr.gl
#siumut nalunaarutigineqarsimanngimmat . - Danskit naalakkersuisuisa siunnersuuteqarnerannut tunuliaqutaasunut ilisimatinneqarpunga ( ... ) . Danskit sakkutuuisa knr.gl
#nunat 195-it silap pissusianut tunngatillugu pilersaarutiminnik Naalagaaffiit Peqatigiinnut nassiussisimasut . Nunap silap pissusia pillugu pilersaarutaanik knr.gl
#angisuuni aatsitassarsiornermillu suliniutini nukimmik ataavartumik qanoq annertutigisumik atuisoqarnissaanut anguniagalersoqqullugu . Aammattaaq illut pitsaanerusumik oqorsarneqarnissaat tulluartuussaaq knr.gl
#ASSIT Nanoq kappusimasoq uissuummisitsisoq Nanoq ruujorimut uuliap aqqutaanut kappusimasoq Københavnimi Christiansborg Slotspladsimi takuneqarsinnaavoq . Jens knr.gl
#nammineerluni aalajangiisinnaassuseqarnera ataqqillugu siunnersuutit akuersaarpaat , partiilli tamatumunnga peqatigitillugu naqissuserpaat siunissamut ernumassuteqarlutik aammalu Nunatsinni innuttaasunik knr.gl
#Taamaakkaluartoq IKIU innutaasunut siunnersuinissamut imaluunniit suliani aalajangersimasuni allanut innersuussilluni ikiunissaminut piareersimajuaannartoq , IKIU tusagassiuutinut nalunaaruteqarluni knr.gl
#unnukkut , præsidenti Tuluit Nunaannut tikeqqammersoq , ilanngutassiaq tamanut saqqummiunneqarpoq . - EU-p Tuluit Nunaat annerulersissagaa , knr.gl
#pillugit nalunaarutaata 2007-imeersup1-2 IR2-2 atuuttussanngornissaanut siunnersuut Canadap inatsisartuinut saqqummiunneqarpoq . Naalagaaffiit Peqatigiit nunap inooqqaasivsa pisinnaatitaaffii knr.gl
#missaanniittut1-2 ittut2-2 kiassarnermut aamma uuttuuteqanngillat . Uuttuut inimut ataatsimut ikkunneqartussaq 8.000 koruunit tungaanut akeqartussaq misissuinerup knr.gl
#suliniutaasoq immini isumassarsialatsialaasutut taavaa , aningaasanulli inatsisissamut isumaqatigiinniarnissanut innersuussivoq siunnersuullu maannakkutut isikkoqartillugu tapersersorsinnaannginnerarlugu . Tulliullugu knr.gl
#Naalakkersuisut isumaqatiginngilaat , Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq mail-ikkut KNR-imut nassiussilluni erseqqissaavoq , silap kianneruleriartuutaanik millisaanissamik isumaqatigiissummi knr.gl
#uranisiornissaq pillugu innuttaasunik taasititsinissamik siunnersuut . Partiip tamatumunnga peqatigitillugu sammisaq pillugu arlaannaanulluunniit attuumanngitsumit paasititsiniaasoqarnissaanik aallartisaasoqarnissaa knr.gl
#allat suleqatigereernikuugaangamikkit tamanna maluginiartarpaa . Angusineq angusineruinnaanngilaqSulisitsisut soraarummeersimanermut uppernarsaatit misissoqqaarnissaat atorfinitsinnginnermi eqqaamaqquaa . Angusinermi angusinerinnaanngilaq knr.gl
#malinninnginnera , Peter Pagh oqarpoq . Kommune Kujalleq Naalakkersuisunut ikioqquvoq Kommune Kujallermi inunnik isumaginninnermi ingerlatsivimmi suliat knr.gl
#, aamma sapaatip akunnera kingulleq borgmesteri saaffiginnippoq isumaginninnermut ikiorseqqullutik suliassat amerlavallaaqimmata , naalakkersuisoq Martha Lund knr.gl
#ajunngitsortaqartut takusinnaalluarpaa . Erniat appasissutTikkuarpaalu aningaaseriviup annaasai taarsigassarsianullu atatillugu nalikilliliineri aammalu sillimmasiissutit suli appasissumiinnerat1-2 innerat2-2 knr.gl
#. Ilisimatusarfiup angusat qaffasissuunissai ukkatarinerulerniarpaa , taamaalillunilu inuiaqatigiinnut paasitillugu , ilinniagaqarnermut uppernarsaatini angusat allassimasut aamma knr.gl
#- Suliassat arlalissuupput , taamaattumik nuannaarutigivarput kommuni Namminersorlutik Oqartussanut ikioqqulluni saaffiginnissimammat , Ilaqutariinnermut , Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu knr.gl
#immikkut sammineqartut Taksøep nalunaarusiaanik taaneqartoq tusagassiortunik katersortitsilluni avammut saqqummiunneqarpoq . Suleqatigiissitap diplomatip Peter Taksøe-Jensenip siuttuuffigisaata knr.gl
#ilaallutik . Piaaraluni ikuallatsitsisoqarsimanersoq paasiniarneqaleruttorpoq , killisiorneqartullu tassunga atatillugu iluaqutigineqarsinnaassagunarput . Politiilli takunnissimasinnaasunik allanik pissarsiorput knr.gl
#nalunaarusiami ilaatigut taama allassimasoqarpoq . Taanna ullumi tamanut saqqummiunneqarpoq . Tamanna kalaallit tamarmik pitsaanerusumik interneteqalernissaannik knr.gl
#arlallit , Taksøep nalunaarusiaanik taasami , ullumi avammut saqqummiunneqarput , inuussutissarsiornermut , suliffeqarnermut , niuernermut knr.gl
#Tassungalu aaqqissuussinerit ikigisassaanngillat . Qaqortumi pisiniarfik namminersortoq peqqinnerulernissatsinnut sanigorsartitsilluni aaqqissueqataavoq . Atisaarniarfik Qaqortumiittoq1-2 ittoq2-2 TIMIMUT knr.gl
#ukiuni kingullerni arfineq-pingasuni 17 procentinik amerleriarsimapput . Tamatumunngalu peqatigitillugu , kalaallit Danmarkimiittut1-2 ittut2-2 80 procentiisa knr.gl
#Jens Olaf Pepke Pedersen taama allappoq . Tamatumunngalu peqatigitillugu erseqqissaatigaa Issittumi sumiiffiit avinngarusimasupilussuuneri pissutigalugit kunngeqarfiup knr.gl
#Jensenip nalunaarusiamut akisussaasup akisinnaanngilaa . Nalunaarusiaq ataasinngormat tamanut saqqummiunneqarpoq . - Savalimmiuni oqartussaasut aperisariaqarpatit . knr.gl
#allanut politikkia pillugu aamma taama oqassasoq danskillu naalakkersuisuinut nassiullugu . Peqataatinneqariarluni saqqummiussat eqqaaneqannginneriniit tamanna tulluarnerusoq knr.gl
#innissaminnut2-2 suut piginnaasarineraat , Transparency International Greenlandip tamanut saqqummiuteqqullugu kissaateqarpoq . Naalakkersuisut siulersuisunut ilaasortanik toqqaanertik knr.gl
#Inuit marluk Ukkusissiarnerminni ingerlariaqqissinnaajunnaarsimasut Sermersuup politiivini pigaartup KNR-imut ilisimatitsissutigaa , ajoqusertoqarsimanngitsorli aamma nalunaarutigineqarluni . Angut knr.gl
#, aqqut sivisuallaartoq , taavalu aamma sullinneqartup pisariaqartitsineranut qaangiuttoorujussuarluni aalajangiineq pisinnaasartoq , Jens Immanuelsen oqarpoq knr.gl
#misissuinitsinni arnat naapitagut arlallit oqaluttuarput , ilisimajunnaarnissap tungaanut angutinit toqqusassinneqartarlutik . Toqqusassiinermilu oqaatigineqarsinnaasarpoq angut piumaguni knr.gl
#akulikitsigilerpoq , arnap nalinginnaasut persuttaanerillu immikkoortissinnaajunnaaqqallugit . Tamatumunnga peqatigitillugu , persuttagaasarnerminut akuersiinnarsimanini kanngugisarpaa . Arnaq knr.gl
#oqaluttuarpoq tusangiasaarisarnermik aallartissimasoq , atisani naalanngippallaarnerartarai , angutinut allanut sivisuallaamik qungujunnerartarlugu imaluunniit qiimarpaluppallaarnerartarlugu . Sulerisarnera knr.gl
#allanut isortuussimavaa . Misigisarsimasanili Qulaarpaami unnugu aallakaatinneqartussami tamanut saqqummiunniarlugu aalajanngiuppaa . Minnerunngitsumillu persuttaasartumik aappaqarnerminit qanoq knr.gl
#. - Naalakkersuisoqarfik apeqquteqaatip taassuma suliarineranut atatillugu Oqaasileriffimmut nassiuppaa , paasiniarlugu Kalaallit Nunaanni Nunap Aqqinik Aalajangiisartunit knr.gl
#nunat avannarliit killiit oqaasilerisui siunissami suleqatigiissutigisassat pillugit eqqartueqatigiinnissamut qaaqqusimavai . Aaqqissuussineq ataasinngornermi marlunngornermilu ingerlanneqarpoq , knr.gl
#ungasissumitKangerlussuarmut timmisartuussinernik immikkut ittunik immaqa ingerlataqartoqarsinnaassasoq , tamatumunngali peqatigitillugu aamma timmisartuussisarnerit ikilinerisigut mittarfeqarfiup ingerlatiinnarnissaa ilumut knr.gl
#Naalakkersuisuusimasup ingerlatai nangissuakka , aalisarnermut inatsisissaq , ukiamut saqqummiunneqartussaammat , taanna qimerlortussaassavara salliutillugu , Aalisarnermut knr.gl
#aamma suliat misissorneqartut affaanni kukkusumik akiliuteqartoqartarsimavoq . Tamatumunnga peqatigitillugu piginnaanngorsaaqqinnissamut ikiorsiissutinut tunngatillugu kommuni 2015-ip qiteqqunnerani knr.gl
#Frankrig aamma Rumania pissartanngorniunnermi siullersaallutik unammissallutik . Tamatumunnga peqatigitillugu KNR-TV-mi isikkamik arsaattunik aallakaatitsinerpassuit aallarnerneqassapput . knr.gl
#ukioq manna marsip qaammataani nalunaarusiaat nassaaraarput . Tamatumunngalu peqatigitillugu Doris Jakobsen peqquarput oqaatigisani uppernarsaqqullugit . knr.gl
#15.38 nalunaarusiamik allamik nassinneqarpoq , nalunaarusiaq kukkusoq uatsinnut nassiunneqartoorsimasoq oqaatigineqarluni . Nalunaarusiarli Qanoruup misissuinermini aallaavigisaanit knr.gl
#kalerrisaaraluni . Umiarsuaq kivilermat umiarsuarmi aquttup inuttat annanniutinut ikeqquai , inuttalli ilaat 15-it annanniutilerlutik imaanut knr.gl
#umiarsuullu aappaata Nuummut ingerlannginnermini inuttat tallimat annattut umiarsuarmut ikitippaat . Ajornartorsiutilli assigiinngitsut pilerput , soorlu knr.gl
#naammassinngisaannartussatullu paasineqarsinnaasumik inissisimammat . Taamaammat apeqqutit nangittumik naalakkersuisunut ingerlatippakka paasiniarlugu naalakkersuisoqarfinni suliassap naammassinissaa siunertaralugu iliuuseqartoqarsimanersoq knr.gl
#ilinniagaqarsimasusiat qaffassarneqassaaq . Siuariartorneq siuarsarneqassaaq arlalinnillu sammivilimmik aningaasaqarnermut allanngortitsinneqassalluni . Pisortat ingerlataqarfiinik nutarterneqassaaq . Taavalu knr.gl
#allat piiarneqalissagaluarpata aatsitassat sinnikuinik Nunatsinni eqqaaveqartitsisoqarsinnaanerata inerteqqutaalersinnissaa Naalakkersuisunut suliniutigeqquaat . Ilinniagaqarnersiutit allannguuteqartinnissaannik aamma Nunatsinni inatsisilerinermut knr.gl
#pikkoriffigivallaarsimanngikkaa Søren Mortensenip nassuerutigaa . Taamaammat aningaaserivik Nunatsinnut paasititsiniaalluni ukiaru angalanissaminik aamma pilersaaruteqarpoq . NIP-li knr.gl
#oqaaseqaatigineqartorli naammagineqarani . Eqqartuussissuserisut pisortaata Doris Borgaardip KNR-imut siornatigut ilisimatitsissutigaa suliap paasiniaaffigineqarnera kinguaattorfiusoq , Københavnimi knr.gl
#oqarpoq . Akunnerit marluk ingerlaneranni apeqqutit 40-t tungaannut saqqummiunneqarmata innuttaasunit soqutiginnilluarneq ersersinneqarpoq . Taamaasillutik qulequtaritinneqartut knr.gl
#, uagut suliassaq ingerlassinnarlutigu immap assingi akuerisassanngorlugit Geodatastyrelsimut nassiunneqarsinnaasut . Taamaalilluta immap assingisa suliarineqarnerini ikiuussinnaavugut knr.gl
#tamani e-cigarettinik imassaannillu qanorsuaq tuniniaasinnaasut . Taamaaliorniaraannili Sikkerhedsstyrelsemut novembarip 20-at nallertinnagu nalunaartoqartariaqarpoq . Charlotta Pisingerili knr.gl
#avatangiisiminut akeqqersimaartorujussuanngorluni . Angut 28-nik ukiulik Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfimmut ukioq manna februaarip qaammataani sioorasaarisimanerminut Danmarkimi katsorsartittussanngorluni knr.gl
#ukiulik Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfimmut ukioq manna februaarip qaammataani sioorasaarisimanerminut Danmarkimi katsorsartittussanngorluni Nuummi eqqartuussivimmi ullumi ullaap tungaani knr.gl
#Sara Olsvig tusagassiorfinnut nalunaarummi taama allappoq . Tamatumunnga peqatigitillugu naggueqatitta , soorlu Nunavummiut , suleqatiginerunissaat knr.gl
#KNR-imut oqarpoq . - Kingorna illoqarfiit allat quersuinut nassiussorneqassapput . Apeqqutaaginnarpoq qaqugu nassiunneqarsinnaassanersut . AnguniakkatImivik knr.gl
#nalilersorumaarpaa . Aningaasaqarnermut naalakkersuisoq Randi Vestergaard Evaldsen KNR-imut taama ilisimatitsivoq . Ilulissani , Nuummi Qaqortumilu knr.gl
#illoqarfimmi Ulan-Udemi ataatsimeeqqammerput , nalunaarutaallu Issittumi nunani naalakkersuisunut tamanut nassiunneqarpoq . Siumut sinnerlugu Folketingimut ilaasortaq knr.gl
#. - Taava amerikap nunavittaani assammik arsallaqqinnerpaat Nuummut ilisaritissinnaassavagut . Nunatsinni unammersuartitsisinnaassagutta Kalaallit Nunaannut malunnaataasorujussuussaaq , knr.gl
#32-imi ima allaqqavoq : Arfanniarnerup arfernillu takornariaqarnerup ingerlanneqartarnerannut sukumiisumik malerruagassartalinnik kommuni ileqqoreqqusaliorsinnaavoq . - Inatsit knr.gl
#takuigit ? Taava ataani allagit , assinik webredaktion@knr.gl-imut nassiussigit imaluunniit # knrgl Instagramimi Twitterimiluunniit atoruk knr.gl
#. Atuakkiortup saqqummersitaa siulleq Nunat avannarliit siunnersuisoqatigiivisa atuakkiamut nersornaasiuttagaanut innersuunneqarsimavoq . - Atuakkiamigut inuiaqatigiinni pissutsit knr.gl
#Atuakkiortup saqqummersitaa siulleq Nunat avannarliit siunnersuisoqatigiivisa atuakkiamut nersornaasiuttagaanut innersuunneqarsimavoq . - Atuakkiamigut inuiaqatigiinni pissutsit isorinnittumik knr.gl
#atornerluineq aamma meeqqanik isumassugassanik sumiginnaasarneq , taamalu uagutsinnut takutissimallugu inuiaqatigiinni artornartortaasut ingammik meeqqanut qanoq sunniuttarnersut knr.gl
#ministeriat peqatigalugu Vittus Qujaukitsup nalunaarusiaq Københavnimi ataasinngorpat tamanut saqqummiutissavaa . Issittumi suliat annertusarnissaannut Danskit naalagaaffiat knr.gl
#ujajaasoqarneranut atatillugu navianaatilimmik ikilerneqarsimanngillat , ujajaasoqarneratali kingorna napparsimmavissuarmut suliaritikkiartorsimapput . Politiit paasiniaareersut angut 25-t missaannik knr.gl
#Høy-Kúkomut Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisumuttaaq Nikolaj Jerimiassenimut nassiunneqarpoq . Peqatigitillugu aamma Pinngortitaleriffimmiit ilimasaarutigineqarpoq appat knr.gl
#aamma maani sanaartugassanik suliassinneqartartut suliarisinnaavaat , imaanngitsoq nunanut allanut suliariteriarlugu maannga nassiullugu . Aamma ilaminit knr.gl
#juulip aallaqqaataani soraarninngortussaq taasertussanngoraa , pisortaq soraarninngulersoq tusagassiuutinut nalunaaruteqarluni ilisimatitsivoq . - Kalaallit Nunaanni pinerluttunik isumaginnittoqarfimmi knr.gl
#Vetrusip - Exelis Servicesimik piginnittup - eqqartuussut tamanut saqqummiunneqanngikkaluartoq amerikamiut sakkutooqarfiannik kiffartuussinissani qilanaaralugu KNR-imut e-mailikkut knr.gl
#. Taakku qanoq kinguneqarsimanersut suli nalunarpoq . Tamatumunnga peqatigitillugu inuit qulingiluat illoqarfimmi Izmirimi tigusarineqarsimapput . knr.gl
#sisamanngornermi suliarineqarpoq . NunaMineralsip eqqartuussissuserisuata Britta Keldsenip KNR-imut ilisimatitsissutigaa eqqartuussineq ullumi tallimanngornermut kinguartinneqartoq , eqqartuussisullu knr.gl
#pilersaarutaalerpoq , suliniullu Greenland Investip Danmarkimi aningaasaqarnikkut siunnersuisarfianut nassiunneqarsimalerpoq . Imermik assartuilluni tunisassiulernissaq soqutigineqarluarpoq , knr.gl
#, arpattarluni sisoralaartarlunilu ikaarsimavaa . Pisukkumatuup Isortumiit Kangerlaussuarmut ikaartigani erngerluni rekordiliinissani siunniussimavaa . Taannami angut knr.gl
#erseqqissaavoq . Akerlianik Henrik Soloyip naammagittaalliutit ikilisimanerat iluatitsilluarnermut ersiutiginerarpaa : - Isumaqarpunga appariartoqarneranut peqqutaasoq illoqarfinni knr.gl
#qimaasimasoq illuaqqamiittoq1-2 ittoq2-2 ajunngitsoq nassaarineqartoq , politiit KNR-mut ilisimatitsipput . Qulimiguulimmik ujaasinermi inuusuttuaraq sumiissusersineqarpoq tigusarinninnerlu knr.gl
#Kirkens Korshær Aarhusimiittoq1-2 ittoq2-2 , naapittarfimmik ingerlatsisoq KNR-mut ilisimatitsivoq . Naapiffik ammarmat inuuniarnermikkut knr.gl
#ulluisa 18-anni nal. 15.00 miit 16.30 tungaanut aalakaatitsisoqassalluni . Qaannamik pissartanngorniunnerit marlunngornermi aallartissapput Nuummi knr.gl
#misilittaqarsimanissaq piumasaqaataanngilaq , isiginnaartitserusussuseqarnissarli piumasaqaataaginnarluni . Aaqqissuisut KNR-imut taama ilisimatitsipput . - Piumassuseqartariaqarputit , isiginnaartitsinermik knr.gl
#saavatillit tapiiffigineqarnissaannut aamma savaateqarnerup saniatigut uummasuutinut nutaanut aallarnissaanissamut suut periarfissaritinneqarnersut paaserusuppai . Ilinniartut sungiusaammik suliffissaaruttarnerat knr.gl
#iliuuseqarput . Qeqertat 50.000-inik innuttaassusillik 80.000-inillu savaatillik nunarsuarmioqatitsinnut malugeqqullugit takornariartitsinermik suliallit isumassarsisimapput savat tallimat filmiliutinik knr.gl
#350.000 koruuniusut ilanngullugit kingornuppai . - Savaateqarfik allamut paaritikkallarlugu illoqarfimmut suliartorlunga nuukkallartariaqarnikuuvunga , Henrik Egede knr.gl
#sakkortuumik pillarneqarumaartut . - Inuiaqatigut innuttaasullu demokratiimut sorsuutiginninnissaminnut takutitsipput , Binali oqarpoq . Toqutaasut amerlapputMinisteriunerup knr.gl
#Sisimiuni annaassiniarnissamut upalungaarsimasut Kangerluarsuk Tullermi nunap ikuallanneranik saapaatiummut unnuakkut marlut missaani ilisimatinneqarput . Timersuutigalugu arpattut knr.gl
#. Kingorna Borgmester Ole Dorph illoqarfimmut tunissut tamanut saqqummiutissavaa , Ilulissat timersortarfiani qaaqqusat peqatigalugit nerersuaaqatigiinneq knr.gl
#FN-imi isumaqatigiissut arlalitsigut malissimanngikkaa . Naak borgmesterip Namminersorlutik Oqartussanut ikioqqulluni saaffiginninnera Steven Arnfjordip isumaginninnermik sulialittut isigalugu knr.gl
#alloriarfioqqaarpoq . Kalaallit Københavnip qeqqani Tivolimi naapittarnerat Nunatsinnut siunissami isumassarsititsissasoq , aallarniisut ilaata neriuutigaa 17-it knr.gl
#. 00 Ukioq manna qujanaqAssilisannik avitseqatigerusuppitigut ? Uunga nassiussisinnaavutit webredaktion@knr.gl. Sakkortusaavik tatineqartoq Nunatta avannaa internettikkut knr.gl
#akornannik amerlinerannik kinguneqassasoq , Naalakkersuisut naliliipput . Tamatumunnga peqatigitillugu Aalborgimi nakkutilliinerup annertusarneratigut Nunatsinni ilanngaaserisunut aningaasartuutit knr.gl
#. 00 Ukioq manna qujanaqAssilisannik avitseqatigerusuppitigut ? Uunga nassiussisinnaavutit webredaktion@knr.gl. ASSIT Inuit Tivolimut ussattuarsinnarput ASSIT knr.gl
#Ullaaq nunanut allanut sillimaniarnermullu ataatsimiititaliami ataatsimiinninni taanna tusagassiuutinut nalunaarut nassiunneqarsimavoq . Susoqarsimanersoq ataatsimiinnerma kingorna aatsaat knr.gl
#sulinissaminut qilanaarluni , " Aatsitassanik piiaaffioriataarsinnaalluartoq , Kujallermullu Nunatsinni kommunini aatsitassarsiorfigineqarnerpaanngortitsisinnaasoq " . Ole Christiansen knr.gl
#kingorna norgemiut nunat assigiinngitsut akornanni eqqartuussivimmut Haagimiittumut1-2 ittumut2-2 sassaqquai , Tunulu pillugu aaqqiagiinnginnerit Danmarkimut iluaqutissatut knr.gl
#Royal Greenlandip Sisimiuni suliffissua kinamiut oqartussaasuinit aasaq manna nakkutilliinermut atatillugu misissuiffigiartorneqarpoq . Nakkutilliineq nunatta aalisakkanik suliffissuaqarneranut knr.gl
#, tunisat kiassusiat minnerunngitsumillu pitsassusiat misissorpaat . Tamatumunngalu peqatigitillugu danskit oqartussaasuisa Royal Greenlandip suliffissuanik nakkutilliinerat aamma knr.gl
#aningaasarsiornikkut siuariartortitsisoqarneratigut issittormiut peqqinnerulernissaat uummaarinnerulernissaallu anguniarneqassalluni . Tamatumunnga peqatigitillugu aamma pinngortitamik illersuinissaq silallu pissusiata allanngoriartornerata knr.gl
#2017-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuutertik ullumi pingasunngornermi ullup qeqqanut saqqummiutissavaat . Naalakkersuisut 2017-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuutaat knr.gl
#. Oqaatsinik Pikkorissarfimmi Sisimiuniittumi1-2 ittumi2-2 efterskolertunut siunnersortip KNR-imut ilisimatitsissutigaa inuusuttuaqqat Danmarkimi efterskolernissaminut aningaasatigut tapiiffigineqartut ukioq knr.gl
#suleqatigiissitaliorniarlutik aalajangersimapput , taakkulu KANUKOKA-p qanoq iluseqarluni ingerlateqqinnissaanut oktobarip aallartinnera nallertinnagu siunnersuuteqassallutik . Kommunit kattuffimmut knr.gl
#avaleraasartuunut akitsuutitigut nunatta karsiata pissarsiassai ikinnerussapput , tamatumunngalu peqatigitillugu Tunup imartaani avaleraasartooqassuseq uppernarsaaserneqassanngilaq . Tamannalu knr.gl
#inissiap saavaniittut1-2 ittut2-2 iserterfiginiarsarigaat , takunnittoq assinik KNR-imut marlunngormat nassiussisoq taama allappoq . Assit taakkorpiaat knr.gl
#arsaarinnissutigineqarsimapput , Adam Fischermann Nunatta Politiivineersoq1-2 IR2-2 Atuagagdliutinut taama ilisimatitsivoq . Unioqqutitsilluni aalisarneq 2012-imi pivoq knr.gl
#. Pasineqartoq 29-inik ukiulik kalaaliusoq Københavnimi politiit KNR-imut ilisimatitsissutigaat . Københavnimi Dommervagtenimi angut kalaaleq 29-nik knr.gl
#toqqavittaa nunatsinnut atasuunerarlugu piumasaqaammik Naalagaaffiit Peqatigiit toqqavinnut ataatsimiititaliaannut saqqummiussipput . Imartat Nunatta kujataaniittoq1-2 ittoq2-2 , knr.gl
#mittarfinnut nutaanut aningaasaliinissamut soqutiginnittut pilersaarusiatik Randi Vestergaard Evaldsenimut saqqummiuppaat Aningaasaqarnermut aatsitassanullu naalakkersuisup , Randi Vestergaard knr.gl
#uppernarsarneqareersoq . Folketingimit korti akiliutissatut atugassiissutigineqartoq politikerit qinigaaffimminnut atatillugu , assersuutigalugu timmisartorluni angalanissamut imaluunniit taxarnermut knr.gl
#gruppiata Aleqa Hammondimik suleqateqarnini atorunnaarsippaa . - Unnummut ( marlunngornermi , aaqq. ) paasitinneqarpunga Kalaallit Nunaanni knr.gl
#Hammond arfineq marloriarluni Akiliummik atornerluisimanini nassuuerutigereernikuullugu 2013-imi qineqqusaarnermi innuttaasunut ilisimatitsissutiginngilaa . Taamani 5.100 koruuninik Hotel Godthåb-imi knr.gl
#105.000 koruunit missaat atorneqarput . Taakkulu aningaasat angummut taarseqquneqarput . Annanneqarusullutik atisatik ikuallattariaqaraatInuusuttut aappariit nunaqarfimmut knr.gl

« < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > » Show all 19235 results


CQP søgningskode: [func=".*@OBJ-DOTR>.*"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: