« < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Show all 7321 results

#oqaasertalersorneqassaaq : Kommunalbestyrelse aalajangiisassaaq qaqugu sumilu ileqquusumik ataatsimiinnerit ingerlanneqartassanersut . Tamanna kommunimi periaaseq naapertorlugu
#qinersinerni kommunalbestyrelsi toqqaasinnaanngitsoq qinigaanerit kommunalbestyrelsip atuuffianit sivikinnerusumik atuuffeqartussanik . § 25-imut Aalajangersagaq § 25-mik atuuttumik
#siunnersuutigineqarpoq kommunalbestyrelsi aningaasanik atugassanngortitsisussanngortitaassasoq najukkani ataatsimiititaliat tamanut ammasumik tusarniaanernut , kulturimut , timersornermut inuillu sammisaqartinneqarnerinut
#, pinngitsaaliilluni akiliisitsisarnernut , inuttullu akisussaaffeqarnermut malittarisassanut siunertaqarluartumik ilassutaasoq , aammalu tassaalluni Naalakkersuisunut ilaasortat akisussaaffeqarnerannik
#akunnermini borgmesterip tullianik qinersissaaq , borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussamik . Qinersineq borgmesterimik qinersinermi maleruagassat atuuttut naapertorlugit
#peqanngittarneq § 8. Kommunalbestyrelse aalajangiisassaaq qaqugu sumilu ileqquusumik ataatsimiinnerit ingerlanneqartassanersut . Tamanna kommunimi periaaseq naapertorlugu
#ammasuupput . Taamaattoq kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa suliassat ataasiakkaat matoqqasumik oqaluuserineqarnissaat suliassap qanoq issusia pissutigalugu tamanna pisariaqartinneqaraangat
#3. Kommunalbestyrelsip borgmesterip soraarsinneqarnissaanik aalajangernera ingerlaannartumik akuersissutigisassanngorlugu Nakkutilliisoqarfimmut nalunaarutigineqassaaq . Aalajangerneq aatsaat atuutilissaaq , Nakkutilliisoqarfimmiit
#inissiinermik akuersissuteqarneq angajoqqaatut oqartussaassusilimmut imaluunniit meeqqamik isumaginnittuusumut sapinngisamik akunnerit 24-t qaangiutsinnagit nalunaarutigisimassavaa . Nalunaarut inissiinermik
#ingerlanissaannut aaqqissuussisinnaapput politiit misissuinerisa saniatigut politiit misissuinerannut ajoqutaanngitsumik . Paasissutissat ingerlatinneqaqqusaasut tassaapput inunnut ataasiakkaanut tunngasut
#pitsaasumik aaqqiissuteqartoqassappat . Siusissukkut suliniuteqarnissap pitsaaliuillunilu sulinerup annertunerusumik isiginiarneqarnissaa politikerinit kissaatigineqarsimavoq . Inissiinernut iliuusissatut pilersaarutit
#Kommunalbestyrelsip taamatut suliaqarnermini oqartussaasut allat aammattaaq eqqumaffiginneqqussavai pissutsinik meeqqanut tulluanngitsunik , soorlu kommunalbestyrelsip nammineq oqartussaaffimmi
#ikiorsiissutitut politiit piaarnerpaamik suliamik aallartitsisinnaaniassammata , misissuinerminni uppernarsaatissanik ujaasinissaminni , pissutigalugu piffissaq atorneqartoq politiit suliaanni
#43 innersuussutigineqarput . Tamatuma saniatigut kommunalbestyrelse pisussaatinneqarpoq tapersersortaasumik aamma attaveqaataasumik neqerooruteqarnerminut atatillugu tamatumunnga pissutaasumik tunngavilersuinissaminut
#kommunillu meeqqap atugaanut , peqqissusaanut inerikkiartorneranullu ikioqatigiinnissamut pisariaqartitsilersinnaasumik . Imm. 2-mut Meeqqani pissusilersuutit ajortut pitsaaliornissaannut
#meeqqap inissinneqarnissaa pisariaqarsinnaavoq , naartusoq meeqqamik isumaginnissinnaanngitsoq qularnaatsumik ilimagineqarpat . Kommunalbestyrelsip nalilissappagu meeqqap inunngornermi kingorna
#suliniuteqarnerup pilersinneqarnissaanut pisariaqartitsisoqarneranik kommunalbestyrelsi sooq naliliisimanersoq aamma ikiuinissamik suliniutit aalajangersimasut suut neqeroorutigineqarsinnaanersut ilisimatitsissutigineqassallutik . Imm.
#Angajoqqaatut oqartussaassusilimmik akuersititsinani inissiineq § 27 Imm. 1-imut 67 Kommunalbestyrelsip pinngitsaaliissummik inissiinissaanik aalajangiinermut qitiusoq tassaavoq
#pisariaqartitaminnik taamaallaat aqutsisinnaallutik , meeqqallu nalinginnaasumik ineriartornissaanik akornusiisumik . Angajoqqaat meeqqaminnik kajumissaasinnaaneq , eqqissisitsisinnaaneq toqqissisimatitsinerlu
#piginnaatitaaffeqarput maleruagassanik ersarinnerusunik pilersitsissallutik , taamatuttaaq naammagittaalliorsinnaanermut periarfissamik . Imm. 3-mut Aalajangersakkap Naalakkersuisut pisinnaatippai ersarinnerusnik
#siulittaasumit aalajangiiffigineqarsimasut , tak , § 6 iliuusissamik pilersaarutit pisut kingorna suliarineqartarnerat . Kommunalbestyrelsip akisussaaffigaa
#kommunalbestyrelsi pisussaaffilerpaa misissuinerup nalaani , tassa ikiorsiissutinik unitsitsinissamik aalajangernissaq sioqqullugu , immikkoortut tallimat pingaaruteqartut qulaajaavigineqarsimassasut
#naammassineqarsimassanngilaq , kommunalbestyrelsip inissiiffiusoq imaluunniit meeraq kisiat angerlartitsinissamik nalunaarfigisimappagit . Sapaatit akunneri 12-it taakku naatsorsorneqartarput
#neqeroorfigineqassanersoq . Aalajangersakkami aalajangiunneqarpoq kommunalbestyrelsi aalajangiissasoq suliniuteqareernermi malinnaaviginninnermik inuusuttoq neqeroorfigineqassanersoq . Inatsisissatut Siunnersuutip inatsisini ingerlatsinermut
#Soorlumi aamma iliuusissatut pilersaarutip meeqqamut tunngasunik sullissisuusut allanik taarsissagaluarpata , suliap ingerlajuarnissaa periarfissaqalersissagaa . Qanoq
#kommunalbestyrelsimut nassiussissasoq meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut inissinneqarneraniit kingusinnerpaamik qaammatit pingasut kingorna . Tamatuma kingorna killiffimmik
#akuersisinnaatissallugit qanimut aalajangikkanik piumasaqaatitalinnut meeqqanut inuusuttuaqqanullu aalajangersimasunik susassaqartitsiviusunut . Naalakkersuisut inuiaqatigiinni peqatigiiffinnut akuersinissaminnik toqqaasinnaapput ,
#qularutiginngilaa taamatut tapersersuilluni siunnersuillunilu oqaloqatigiittarnerit meeqqat amerlasuut pitsaasumik toqqissisimasumillu peroriartornissaannut pitsaasumik sunniuteqassasut . Oqaloqatiginnittarnikkut siunnersuisarnikkullu
#taamatut tapersersuilluni siunnersuillunilu oqaloqatigiittarnerit meeqqat amerlasuut pitsaasumik toqqissisimasumillu peroriartornissaannut pitsaasumik sunniuteqassasut . Oqaloqatiginnittarnikkut siunnersuisarnikkullu sumiginnaanerit
#paasissutissiissutigisarpaa meeqqanut inuusuttunullu tunngasuni ajornartorsiutinut aaqqiissutissat ataatsimiititaliamit tamakkiisumik tapersersorneqarnerat . 31 _ _ _ _
#inissiinermik akuersissuteqarneq angajoqqaatut oqartussaassusilimmut imaluunniit meeqqamik isumaginnittuusumut sapinngisamik akunnerit 24-t qaangiutsinnagit nalunaarutigisimassavaa . Nalunaarut inissiinermik
#ilaasortaatitaanut ataasiakkaanut tamanut ukiumut 210.000 kr. - iusumik . Ilaasortat partiimiit kattusseqatigiinnilluunniit qinigaasimasut partiimit kattusseqatigiinnilluunniit
#akornanni attaveqaatit naapiffiisa ( nettermineringspunkt ) akornanni tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit elektroniskiusumik nuunneqartartut , taakkununnga ilaallutik siumut
#attaveqaatit naapiffiisa ( nettermineringspunkt ) akornanni tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit elektroniskiusumik nuunneqartartut , taakkununnga ilaallutik siumut utimullu
#ingerlatsinerat pillugu inatsimmi piumasaqaatinik uteqqiinerinnaanersoq imaluunniit immikkut ittumik nipangiussisussaatitaaneq tassani pineqarnersoq ersarluppoq . § 28
#pigisaqaratik nunami qaammataasanut sakkortusaavinnik pilersitsisinnaanngikkunik , Naalakkersuisunut akuersissummik qinnuteqartariaqartassapput , imaluunniit niuerfimminnik matusisariaqartassallutik . Akuersissummik
#akornanni attaveqaatit naapiffiisa ( nettermineringspunkt ) akornanni nipinik , assinik , allakkanik taakkuluunniit akuleriisillugit nassitsisarneq
#imaluunniit minnerpaamik nunat tamat akornanni immikkut ilisimasalinnut paasissutissanik kissaatigineqartunik pissarsiniarsinnaassalluni . Tamatumani siunertaavoq nalunaarasuartaateqarnermi aqutsisut
#kiisalu nunap iluani taamatullu nunat tamat akornanni ineriartornermik malinnaassallutik . Nr. 4 Naalakkersuisoqarfimmit qinnuteqartoqarneratigut nalunaarasuartaateqarnermi
#akornanni attaveqaatit naapiffiisa ( nettermineringspunkt ) akornanni tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit elektroniskiusumik nuunneqartartut , taakkununnga ilaallutik siumut
#attaveqaatit naapiffiisa ( nettermineringspunkt ) akornanni tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit elektroniskiusumik nuunneqartartut , taakkununnga ilaallutik siumut utimullu
#arlaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik pilersitsisinnaapput , nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinnermi maalaarutinik suliaqartartussamik . Imm. 2. Nalunaarasuartaateqarnermi Maalaaruteqartarfik siulittaasoqassaaq ,
#atuisunut tuniniagaqartut tuniniaanerminnut atatillugu atuisut ammasumik assigiimmillu periarfissaqarfiusumik 12 nalunaarasuartaatitigut kiffartuussivinnik tuniniagaasunik atuinissamut periarfissinneqarnissaat qulakkeerniarlugu
#tapersiisarneq ) . Siunnersuut ineriartortitseqqippoq inatsimmi tunngaviusumi siunertaasunik nunami inuussutissarsiutinut tunngatillugu inuussutissarsiornikkut siuarsaaneq pillugu suliniuteqarnernik
#3 ) Allaffissornikkut aqutsisoq aalajangiisinnaavoq aningaasat taarsigassarsiaritinneqartut naafferartumik akilerneqartassasut . Qinnuteqaat aningaasanik sulisinneqartussanik tunngassuteqarpat arlalinngorlugit
#malittarisassaanniinnaq maleruagassiivigineqassasoq . Nunaoil A/S ingerlatseqatigiiffiummat 100 %-imik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartoq , Namminersorlutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni ikummatissiassarsiorluni ingerlataqarnerni
#4. Naatsorsuutit Naalakkersuisunit akuersissutigineqareeraangata Nunat Aqqinik Aalajangiisartut tamanut saqqummiuttassavaat . Kapitali 5 Nunat Aqqinik Aalajangiisartut sulinerat §
#piffissami killilimmi sulisussanik , suleqatigiinnik imaluunniit suliaqaqatigiinnik pilersitsisinnaanermik piginnaaneq . Malittarisassanit maannamut atuuttunit suliassat nalunaarnerini
#uniuisuusoq , nunat aqqinik aalajangiisartut tamanna Oqaasiliortunut akuersissutiginninnissamik isummerfigisassatut saqqummiutissagaat . Aamma siunnersuutini taakkunani marlunni
#ASA ) ASA-p nalunaarpaa ullumikkut Oqaasiliortut akuersisartuusut taaguusersuutinut , taamaattut atorneqarsinnaalinnginnerini . Nutserisut allaffianni sulinermi
#avataaneersunik1-2 IR2-2 ilaasortaqartunik , immikkut fagini pisariaqartinneqartuni piginnaanilinnik . Tamatumali periarfissaatinngilaa suliassaq taanna ataatsimiititaliamut il.il
#allassimammat akuersissutigissagaat , allassimasussaasoq inassuteqartartunik . Siunnersuummi allannguinissamut tunngavissiinngilaq . Allattaatsimut
#imm. 3 naapertorlugu Oqaasiliortut ataatsimut sinniisuuffigissavaat oqaatsinut tunngasunik ilisimasat , inuiaqatigiinni ilisimasat aamma kulturikkut ilisimasat
#. pisortat ingerlatsiviinut atasutut naatsorsuussaanngitsut pisussaassammata pisortatigoortumik1-2 UR2-2 kalaallisut allattaaseq malissallugu , aalajangersakkamut tamatumunnga piumasaqaatit
#atorunnaarsinneqassaaq . Imm. 2. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut marluk qaangiutsinnagit
#ilanngunneqassaaq . Imm. 3. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut pingasut qaangiutsinnagit
#atorunnaarsinneqassaaq . Imm. 2. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut marluk qaangiutsinnagit
#akuersisinnaavoq . Imm. 4. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut pingasut qaangiutsinnagit
#annerpaamik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ineqarnermut akitsuut 15 %-imik ilassuserlugu , annertussuseqarsinnaavoq . Imm. 2. Kommunalbestyrelsi
#tamarmik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannit piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ilaasortanngornissamik allakkatigut neqeroorfigineqassapput . § 32. Kommunip illuutaat
#. Imm. 2. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat aningaasalersuinermi siunnersortimik , illuutip attartortittakkanik inissiartaqartup tiguneranut atatillugu piginneqatigiilluni
#annerpaamik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ineqarnermut akitsuut 15 %-imik ilassuserlugu , annertussuseqarsinnaavoq . Imm. 2. Kommunalbestyrelsi
#57. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata illuutaa inissiallu ataasiakkaat naammaginartumik aserfallatsaalineqassapput . Aserfallatsaaliuineq sanasut suliaattut pitsaassuseqarlutik eqqortumik
#) Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata kommunalbestyrelsi taassumaluunniit aallartitaa illuummik ilanngullugulu inissianik ataasiakkaanik takuniaanerani isernissaanut tunngavissaqanngitsumik itigartippagu
#. 8 ) Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata ukiumoortumik1-2 UR2-2 naatsorsuutit kingumoortumik misissortinngippagit imaluunniit piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata
#, imaluunniit taassuma inissiaatai piginneqatigiilluni inissiatut atorneqarnerminnit allaanerusumik atorneqalerpata . Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu
#§ 81. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata ukioq naatsorsuusiorfigisaa qaammatinik aqqaneq marlunnik sivisussuseqassaaq . Kisiannili piginneqatigiilluni inissiaatillit
#65 %-ii tikillugit taarsigassarsititsisinnaavoq , taamaattorli taakku annerpaamik § 3 , _ _ _ _
#peqqissusaannut sunniuteqassanngitsoq naatsorsuutigineqarpoq . Nutaanik piginneqatigiilluni inissialiornermut aningaasalersuutissanik taarsigassarsiarititassanut killiliussat allanngortinneqarneranni , illoqarfinni nunaqarfinnilu arlalinni
#periarfissiisoqarnera pissutigalugu , Nuup avataani amerlanerusut piginneqatigiilluni inissianik sanaartornissamut periarfissat maannakkut pitsaanerulissammata . Tusarniaanermut piffissaliussap
#malillugit piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiinut piffissami paarlaassiffiusumi annerpaamik ukiunik 15-inik pisoqaassusilinnut , piffissami ukiuni 15-ini ernialersugassaanatillu
#naliliivoq , kommuninut aningaasaqarnikkut sunniutaasussat inatsisissatut siunnersuummi naammanngitsorujussuarmik nassuiarneqartut . Tassani kommunit suliassamik taarsigassarsititsinissamut tunngasumik
#110 m2-iuvoq . Nutaanik piginneqatigiilluni inissialiornermut aningaasartuutit annerpaamik taarsigassarsivigineqarsinnaasut , sanaartornermut aningaasartuutit annertunerugaluarpataluunniit , m2-imut
#saniatigut piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat allaniit aningaasalersuutissanik siumoortumik akuersinissamik neriorsuummik peqartussaavoq , taannalu nalinginnaasumik piginneqatigiilluni inissiaatillit
#piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiisa inissiaataasa ataasiakkaat ilusissaat inissaallu eqqortumik ilisimaneqalereersimasussaammata . Imm. 2-mut Pisinissamut akiusumut tamakkiisumut
#piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ineqarnermut akitsuut 15 % inik ilallugu annertussusilimmik , aningaasartaqarsinnaavoq . Attartortitsineq piffissami
#attartortittakkanik inissiartaqartumi attartortut tamarmik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffianni ilaasortaanissamik neqeroorfigineqarsimasut , uppernarsaat , ilanngunneqassaaq . §
#oqimaaqatigiissinneqarsinnaanissaa pingaaruteqarpoq . Suliamik ingerlatseriaaserineqassaaq illuut ataatsimoortumik1-2 UR2-2 misissorneqassalluni , aammalu illuatungeriit assersuutigalugu naliliissut ,
#pisoqartarsimavoq . Imm. 4-mut Aalajangersakkami aalajangersarneqarpoq ataatsimoorussilluni pilersuinermik tunngaviusoq tassaammat inatsisitigut oqartussaasoq ataaseq , taaneqartorlu
#piginneqatigiilluni inissiatut tigusinissamik imaluunniit inissiamut taamaaqataanut allamut nuunnissamik kissaateqartanngillat . Attartortutut sooq inissiaq attartortittagaq najugarisaq
#piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannit tuniniarneqassaaq . Piginneqatigiilluni inissiaq sapinngisamik pitsaanerpaamik tuniniarneqassaaq aammalu pisisussamut piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannit
#piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ineqarnermut akitsuut 15 % inik ilallugu annertussusilimmik , aningaasartaqarsinnaavoq . Attartortitsineq piffissami
#koruuninik naleqarluni . Piginneqatigiilluni inissianut ataasiakkaanut naligititaasoq tunngaviusumik tamanut assigiippoq . Sananeqarnerminni inigisap annertussusaanut m2-imut
#pisariaqartinneqarsimasoq . Tamanna assersuutigalugu piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata illunik immikkoortunik , kujammut avannamullu sammisunik sananerani pisinnaavoq
#piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata illuutaa aammalu inissiat ataasiakkaat naammaginartumik aserfallatsaalineqartussaapput . Pisussaaffik eqqumaffigineqarnersoq ataasiakkaatigut naliliisarnikkut pissaaq
#. Taamatut pisoqarnerani , piginneqatigiilluni inissiap piffissap ukiunik 5-inik sivisussuseqartup iluani qaammatinit 12-init sivisunerusumi allamut
#Inigisamik attartortinneqartup siulersuisut akuersisimagaluarpata akuersisimanngikkaluarpataluunniit attartukkamik atuinini allanut tunniutissanngilaa . Taamaattoqarpat allamut attartortitsinermut isumaqatigiissut ilimasaarinertaqanngitsumik
#1-imut Aalajangersakkami piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffianni attartortut imaluunniit inigisanik attartortinneqartut piginneqataasumik ilaasortaajunnaarsitsisarnermut tunngatillugu 74 piginneqataasumit pitsaanerusunik
#immikkoortitaavoq . Tassalu piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata ukiumoortumik1-2 UR2-2 naatsorsuutit kingumoortumik misissortinngippagit , kiisalu piginneqatigiilluni inissiaatillit
#tigussavai . Aalajangersakkami piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat naatsorsuutinik nassiussinissamik pisussaaffilerneqarpoq , taamaalilluni kommunalbestyrelsi sukkulluunniit piginneqatigiilluni inissiaatillit
#atorunnaarsinneqassaaq . Imm. 2. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut marluk qaangiutsinnagit
#ilanngunneqassaaq . Imm. 3. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut pingasut qaangiutsinnagit
#atorunnaarsinneqassaaq . Imm. 2. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut marluk qaangiutsinnagit
#akuersisinnaavoq . Imm. 4. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata taarsigassarsititsinissamik neriorsuutitut allakkiap suliarineqarnerani ulluliussamiit ukiut pingasut qaangiutsinnagit
#annerpaamik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ineqarnermut akitsuut 15 %-imik ilassuserlugu , annertussuseqarsinnaavoq . Imm. 2. Kommunalbestyrelsi
#tamarmik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannit piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ilaasortanngornissamik allakkatigut neqeroorfigineqassapput . § 32. Kommunip illuutaat
#. Imm. 2. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiat aningaasalersuinermi siunnersortimik , illuutip attartortittakkanik inissiartaqartup tiguneranut atatillugu piginneqatigiilluni
#annerpaamik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannut ineqarnermut akitsuut 15 %-imik ilassuserlugu , annertussuseqarsinnaavoq . Imm. 2. Kommunalbestyrelsi
#57. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata illuutaa inissiallu ataasiakkaat naammaginartumik aserfallatsaalineqassapput . Aserfallatsaaliuineq sanasut suliaattut pitsaassuseqarlutik eqqortumik
#) Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata kommunalbestyrelsi taassumaluunniit aallartitaa illuummik ilanngullugulu inissianik ataasiakkaanik takuniaanerani isernissaanut tunngavissaqanngitsumik itigartippagu
#. 8 ) Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata ukiumoortumik1-2 UR2-2 naatsorsuutit kingumoortumik misissortinngippagit imaluunniit piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata
#, imaluunniit taassuma inissiaatai piginneqatigiilluni inissiatut atorneqarnerminnit allaanerusumik atorneqalerpata . Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu
#§ 81. Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata ukioq naatsorsuusiorfigisaa qaammatinik aqqaneq marlunnik sivisussuseqassaaq . Kisiannili piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiata
#soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaarnermik pilersitsinissaq nunani allani pilersitsinissamut sanilliussilluni pilerinarnerunngitsumik . Aallaavigineqassaaq kalaallit akileraartarnermut aaqqissuussinerata qanoq ilusilersorneqarnissaa
#20. september 2017 UKA 2017/89 aalajangiisinnaapput paasissutissat elektroniskiusumik nalunaarutigineqartassanersut , ilusissaanik aalajangiisinnaallutik assigisaanillu . §
#Naalakkersuisut aaqqissuussinermut akisussaasumik toqqaassapput , allakkerisarnerup ingerlanneqarneneranik isumaginnittussamik . Imm. 2. Aaqqissuussinermut akisussaasutut toqqarneqarsinnaavoq pisortani
#inatsisaannik assiliigaanni aamma tamanna inatsisissatut siunnersuutip oqaaseqaatitaani erseqqissumik allanneqartassasoq . Innersuussinerup taamaattup iluaqutitarissavaa inatsisip Siunnersuummi
#eqqartuussiviit nalunaarutiginneriaatsinik nutaaliaanerusunik atuisinnaalissapput , massakkut Danmarkimi atugaareersunik . 31 Siunnersuummut tapersiut Siunnersuummut tapersiut Siunnersuummut
#. SIKp inatsisissatut siunnersuummi pisortatigoortumik1-2 UR2-2 nassitsisut innuttaasunik aamma suliffeqarfinnik il.il 49 allanngortitsinissamut pissutissaqalersitsinngilaq .
#inatsisissatut siunnersuummi pisortatigoortumik1-2 UR2-2 nassitsisut innuttaasunik aamma suliffeqarfinnik il.il 49 allanngortitsinissamut pissutissaqalersitsinngilaq . Inatsisissatut siunnersuut
#Pisortani Digitalimik Allakkerineq pillugit inatsisartut inatsisaatigut tassuuna illersuinissamik soqutigisat taakku , namminerisamik atsiorsimanissamik piumasaqaatitallit ,
#aalajangiinerit allaffissornikkut oqartussaqarfimmut allamut ingerlateqqinneqarsinnaanngitso q. SIK maalaaruteqarsinnaanermik killiliinermut taamaattumut 50 Siunnersuummut tapersiut Siunnersuummi allanngortitsinissamut
#Naalakkersuisut aaqqissuussinermut akisussaasumik toqqaassapput , allakkerisarnerup ingerlanneqarneneranik isumaginnittussamik . Imm. 2. Aaqqissuussinermut akisussaasutut toqqarneqarsinnaavoq pisortani
#Namminersorlutik Oqartussanit taarsiivigineqartarmata imaluunniit aningaasarsiassat ataatsimoortumik1-2 UR2-2 tapiissutinit siumoortumik tunniunneqartarmata . Taamaattumillu kommuninut aningaasaqarnikkut kingunerisassat tamaasa
#pensionisiallip aapparisaminik inuutitarineqarnissaminut pisariaqartitsinnginniassammat , kisiannili ulluinnarni tunngaviusumik pisariaqartitaminik assersuutigalugu eqqiluisaarnermut tunngasunik nioqqutissianik nerisassanillu pisinissaminut
#. Inuunermik sillimmasiisarfiit soraarnerussutisianillu aningaasaateqarfiit akimuisut , akitsuusiisarnermik periutsip malitsigisaanik , Kalaallit Nunaanni ( Qallunaat Nunaannilu )
#2 , nr. 2 aamma 3-mi allassimasutut pisussaaffimmik § 23 i , imm. 1 naapertorlugu
#, kiisalu inuit nakkutiginnilluni misissuinermi pineqartunut ilaasut kaasarfimmik , taskimik ilaalu ilanngullugit imaani takutitsinissai piumasarisinnaallugu
#nr. 2 aamma 3-mi malinninngitsoortoq , allassimasutut pisussaaffimmik § 23 i , imm. 9 )
#§ 23 i , imm. 9 ) neriorsuummik § 29 , imm. 1 malillugu 1
#imaluunniit naalanngitsoq , malinninngitsoortoq , 11 ) neriorsuummik § 29 , imm. 1 naapertorlugu 11
#niuerfimmik annertuumik tigumminnittuusutut kinaassusersineqartut , pisussaaffilerneqarsinnaapput internetimut appakaaffissaqartitsinissamik . Pisussaaffiusup ilaatut attaveqaatinik neqeooruteqartartoq niuerfimmik annertuumik
#pisussaaffiligaasup qanoq ittunik neqerooruteqartarnissaa , aalajangersaavigineqassaaq pisussaaffittut tunniunneqartussanik . Assersuutigalugu pineqarsinnaavoq pisussaaffiliineq ataatsimoortumik1-2 UR2-2 internetimut
#siullermi iluaqutigisinnaavaa , ingerlatsillunilu niuerfiup appaani sullitaminut pitussimanngitsumik . Pinngitsoorniarlugu niuerfiup aappaani annertuumik inissisimanerminik niuerfimmut
#atuuttut malillugit tassani pilersitsisoq akuersilluni ukiup ingerlanerani akiliisarnissamik . § 17. Sillimmasiinermik isumaqatigiissut aningaasannguinissamik ilusiligaasoq
#ingerlatsivik nalunaaruteqartartussaatitaasoq aallerpat imal . siusinnerusukkut misissuisimappat uppernarsaatissanik ataanitut ittunik kingorna toqqorterneqarlutik pigineqalersunik a )
#. siusinnerusukkut misissuisimappat uppernarsaammillu toqqorsisimalluni makku arlaattut ittuusinnaasumik a ) Nammineerluni uppernarsaasiineq kontomik piginnittoq akileraartarnermut
#misissuiffigissavai . § 39. Nalunaaruteqartartussaatitaalluni aningaaserinermik ingerlatsisuusoq elektronik ( qarasaasianiittuutiminik1-2 ittuutiminik2-2 ) atorlugu immikkoortiterisimappat taamallu
#ingerlataqarfiusumit nuunneqarsimasinnaasut , 5 ) Kontomik piginnittoq saaffigineqarsinnaasumik tigusisuusinnaasumilluunniit pisup nalaani sumiiffia atuuttoq , aamma
#nuunneqarsimasinnaasut , 5 ) Kontomik piginnittoq saaffigineqarsinnaasumik tigusisuusinnaasumilluunniit pisup nalaani sumiiffia atuuttoq , aamma 6
#Imm. 5. Nalunaaruteqartartussaatitaasutut aningaaserinermik ingerlatsiviusoq suleriaasissanik atuutsitsilissaaq qulakkeerinnissutaasinnaasunik sullissanut akisussaasumit malussarfigineqarsinnaasunngorlugit kontomut atatillugu allannguutit suulluunniit
#enhedskontot pioreersut pigineqartut NFFE-mit ataatsimit amerlanernilluunniit uninngatitsiviullutik aningaasanik nalinillu 1.000.000 USD-inik amerlanerunngitsunik , imal .
#pioreersut pigineqartut NFFE-mit ataatsimit amerlanernilluunniit uninngatitsiviullutik aningaasanik nalinillu 1.000.000 USD-inik amerlanerunngitsunik , imal . b
#NFFE-mit ataatsimit amerlanernilluunniit uninngatitsiviullutik aningaasanik nalinillu 1.000.000 USD-inik amerlanerunngitsunik , imal . b ) Immineq
#§ 60. Nalunaaruteqartartussaatitaasutut aningaaserinermik ingerlatsisuusoq immineq uppernarsaasiatut nalunaarusiamik allaganngorluguluunniit uppernarsaasiamik akuersaarinnissinnaanngilaq ilisimassallugu tunngavissaqaruni , taakku
#akornanni nalunaarutigineqartussatut kontonut atatillugu akileraartarnermut qullersaqarfimmut paasissutissiissussaavoq makkuninnga : 1 ) Ateq , najugaq ,
#, tamakkiisumik ilaanngaasiitinnani ajunngitsorsiaasut aammalu ilanngaasiitinnani allatut tamakkiisumik isertitaasut kontomi ingerlataasut pilersitaasut , pineqartillugit ukiup
#akiliuteqaraangat aningaasaliinernik taamaallaat akuersisartoq aamma sinneqartumik akiliineq ingerlaannartumik sullitamut utertinneqanngippat , aamma 2 ) aningaaserivik
#aningaasaliinernik taamaallaat akuersisartoq aamma sinneqartumik akiliineq ingerlaannartumik sullitamut utertinneqanngippat , aamma 2 ) aningaaserivik ulloq
#toqqorsimasanik uppernarsaatinik pissarsiniarsimalluni imaluunniit siusinnerusukkut misissuisimalluni imatut ittumik : a ) inatsisitigut oqartussaaffimmut pineqartumut ilaanngitsumi
#isumaginninniartut , Kalaallit Illuutaannik tamanna pillugu ilisimatitsissapput , kingusinnerpaamillu angerlarnissaq qaammatinik 5-inik sioqqullugu . Angalanermut aningaasartuutinik
#Kalaallit Illuutaannik tamanna pillugu ilisimatitsissapput , kingusinnerpaamillu angerlarnissaq qaammatinik 5-inik sioqqullugu . Angalanermut aningaasartuutinik utertitsineq §
#. Imm. 3. Ilaqutariit meeqqanik paarsassaannik tigusitinnagit tunngaviusumik pikkorissarneq naammassineqarsimassaaq , pissutsit immikkut ittut atuutinngippata
#suliamullu tunngasumik tapersersorneqarnissamik neqeroorfigineqarnissaat paarsinerup suliassartaata annertoqataanut naapertuuttumik . Kapitali 5 Aningaasanut tunngasut Nerisassarsiutissat ,
#naapertorlugu ilinniagaq inuutissarsiorsinnaanermut suliamik ilinniagaqarsimasutut pisinnaatitaaffiliisoq , nalinginnaasumillu ukiut marluk sinnerlugit sivisussuseqartoq . Imm. 2.
#Naalakkersuisoqarfiup tamanna pillugu qinnuteqarneq naapertorlugu immikkut akuersissutigisinnaavaa qaammatinik 12-inik kinguartoorsinnaaneq pillugu aalajangersakkap imm. 3 ,
#atortinneqassanngilaq immikkut aallarnisaalluni ingerlatsinernut , ilinniartitaanerup aallartinneranut atasumik ingerlanneqartunut . § 17. Ilinniagaqalernissamut piareersaataasumik ilinniartumut
#imaluunniit isumaqatigiissutaasutut sungiusaammik ingerlatsinissami , tamanna ilinniarfimmit akuerisaasumik pisimanngippat . Imm. 7. Imm. 6-imi eqqaaneqartoq
#meeqqat akiliunneqarlutik angalanissaat akuersissutigineqarsimagaangat , 2 ) ilinniagaqartunut aappariinnut angalaqatigiittunut , tak. § 6 ,
#ilinniarnermi tunniunneqartartunut danskit ilinniagaqarnersiuteqartitsinermut malittarisassaannut nuunnermi kingorna ajornerusumik pineqannginnissaa siunertaralugu . Imm. 2. Ilinniagaqarnersiutit ilassutaasut
#aalajangiinngippat inerteqquteqarnermik aalajangiineq qaammatit 12-it qaangiunneranni siumut ilisimatitsinertaqanngitsumik atorunnaassaaq . Imm. 5. Meeraq imm. 1-imi
#pisassiissutini pisassiissutinik tunisassanik aalajangersaasinnaapput , kommunini piniarsinnaanermut pisassiissutinik tunineqarsimasuni . Imm. 4. Tunisinissamut atatillugu pisassiissutinik
#Imm. 4. Gassi najuussorneqartoq siullermik ilisimajunnaartitsissutaassaaq kingornalu qularnaatsumik toqqutaassalluni . Imm. 5. Uumasut ineeqqamiitinneqassapput1-2 isinneqassapput2-2
#qularnaveeqqusiissutit piffissami taarsigassarsiat tunniunneqarnerisa nalaanni Kalaallit Nunaanni savaateqarnermik Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat oqaasertaliussanullu nassuiaatit
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Konto pingaarneq 30.12.08
#nassuiarneqarpoq sanatitsisut aningaasartuutaannut aningaasartuutit qanoq aningaasaliiffigineqassanersut aamma atuinissamik nalilersuineq malillugu sanaartugassanut ataasiakkaanut qanoq atorneqassanersut .
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Konto pingaarneq 30.10.32 Meeqqanut
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Konto pingaarneq 30.11.10-mut ,
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Nr. 2. Ilanngussaq 2
#GrønlandsBanken A/S-imi 7 mio. kr.-t angullugit sinniilluni tigusisinnaalersitsisumik . Konto pingaarneq 64.10.12-imut , Nioqqutissanik pilersuineq
#angisuunut aningaasaliissutaasut tamarmiusut iluanni kontut pingaarnerit akornanni nuussinissamik piginnaatinneqarput . Nr. 3. Kontumi pingaarnermi matumani
#kontomi pingaarnermi 64.10.32 Inuussutissarsiornernik siuarsaanissamut suliniutini inuussutissarsiutinik siuarsaanermut tunngatillugu Greenland Venture A/S-imik ukiumut ataatsimut arlalinnulluunniit kiffartuussinissamut isumaqatigiissusiornissamut
#aamma Siuarsaanermut Aningaasaateqarfik tamarmik immikkut 100 mio. kr.-inik tunineqarlutik . Greenland Venture 100 pct.-imik namminersorlutikl
#Nukissiorfinnut tunngatillugu aningaasaliinissamut siunertanut tunisinermi ilanngaaseereerluni iluanaarutigineqartunik atuinissamik piginnaatinneqarput . Nr. 4. Naalakkersuisut Naalakkersuisut akuersissuteqareernerisigut
#imaluunniit Namminersorlutik Oqartussat sulisuinut inissianik attartortitsinerani apeqqutaanngilaq piginneqatigiilluni inissianik Illuut A/S-imit Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat kiisalu
#pisattanik poortuinermut toqqortuinermullu kiisalu akiliisitsiniartartoq Illuut A/S ineqartitsigallarnissamik piumasaqarfigippagu ineqartitsigallarnermut aningaasartuutit . Annaasat Namminersorlutik Oqartussanut saqqummiutinnginneranni
#pisattanik poortuinermut toqqortuinermullu kiisalu akiliisitsiniartartoq Illuut A/S ineqartitsigallarnissamik piumasaqarfigippagu ineqartitsigallarnermut aningaasartuutit . Ukiumoortumik1-2 UR2-2 annerpaamik
#inissianik qanoq ilinerani tiguserusunnersut , Immikkoortunut Pilersaarutiniittunik1-2 ittunik2-2 suliassanik tigussaasunik kommunit namminneerlutik suliaqarusunnersut imaluunniit tunniussisoqannginnerani
#Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat saqqummiiffiginagu sanaartugassanut iluarsagassanulluunniit pilersaarutinik aallartitsinissamik Naalakkersuisut piginnaatinneqarput . Sillimmasiinermut suliaq pineqarsimappat atuinikinneruneq
#imartani sanaartukkat / atortut anorimit aamma imermit nukissiornermik 3 imaluunniit nukissiuutinik allanik pilersorneqarsinnaateqqullugit . Ingerlatanut
#ingerlatseqatigiiffimmut aqutsisumut sinniisoq akileraartarnikkut angerlarsimaffigisaanut nunamit nunamut nalunaarusiamik tunniussippat , tunngavissallu tulliuttut naammassineqarpata : 1
#ingerlatseqatigiiffimmut aqutsisumut sinniisoq akileraartarnikkut angerlarsimaffigisaanut nunamit nunamut nalunaarusiamik tunniussippat , tunngavissallu tulliuttut naammassineqarpata : 4
#naapertorlugit akileraartartussajunnarsinneqassasoq siunnersuutigineqarpoq . Taamaalillutik akuersissutaatillit taakku aatsitassanik ingerlatallu tamatumunnga pingaarutinnik kiisalu erngup nukinganik innaallagissiortunut
#siunnersuutigineqarpoq . Taamaalillutik akuersissutaatillit taakku aatsitassanik ingerlatallu tamatumunnga pingaarutinnik kiisalu erngup nukinganik innaallagissiortunut ilaatinneqalissapput .
#aatsitassanik ingerlatallu tamatumunnga pingaarutinnik kiisalu erngup nukinganik innaallagissiortunut ilaatinneqalissapput . Siunnersuut Sikup erngullu niuernermik tunngaveqartumik
#niuernermik tunngaveqartumik atuilluni ingerlatsisinnaanermik akuersissutini atugassarititaasut pilerinarnerulernissaannik siuarsaanissamik periarfissinneqarput . Kalaallit Nunaanni soraarnerussutisianik katersanit iluanaarutisianit akileraarut
#, immikkoortut akileraartarnikkut inissisimanerannik nalunaarsuissalluni , immikkoortullu tamarmik suliat akuuffigisaat nalunaarsorlugit . Nunamit nunamut nalunaarusiap
#, piginnittutut ingerlatseqatigiiffik akileraartarnikkut angerlarsimaffigisaanut nunamit nunamut nalunaarusiamik tunniussippat , tunngavissallu tulliuttut naammassineqarpata : 1
#ilaasoq , suliffeqarfissuarmi nunani tamalaani ingerlatsisumi ataatsimut minnerpaamik 5,6 mia . kr-inik kaaviiaartitaqartoq , suliffeqarfissuup
#sunniuteqarneq pisarpoq , suliffeqarfik piginnittoq suliffeqarfik pigisani toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit aqqutigalugu suliffeqarfimmi taasisinnaatitaasut affaat sinnerlugit pigippagit
#pisarpoq , suliffeqarfik piginnittoq suliffeqarfik pigisani toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit aqqutigalugu suliffeqarfimmi taasisinnaatitaasut affaat sinnerlugit pigippagit ,
#1 , Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput erngup nukinganik nukissiorfik tamakkiisumik ingerlasinnaatillugu tunniunneqassasoq , tamatumani imaassimanngippat atugassarititaasut taamaattut
# . Kisianni imaannginnerluni kisermaassinertalerlugit akuersissutit sulinermi saneqqunneqarsinnaanngitsumik nalinginnaanerpaanngussasut ? Taamaattumik eqqarsaatigineqarsinnaavoq eqqarsarneq allanngortillugu kisermaassiffiunngitsumik
#Kalaallit Nunaanni erngup nukinganik isumalluutit pillugit paasissutissat tamakkiisut nutartertuartumik iserfigisinnaassagaat . Taamaattumik pisinnaatitaanermik pigisaqartoq pisussaatitaavoq nalunaarusiussalluni
#pingaartinneqassaaq . Aammalu Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersimasunik allannguisinnaapput pisinnaatitaanermik pigisaqartoq piffissami sivisuumi nukissiuummik annikinnerusumik tunisassiorsimappat akuersissummi
#piumasaqaatinik aalajangersimasunik allannguisinnaapput pisinnaatitaanermik pigisaqartoq piffissami sivisuumi nukissiuummik annikinnerusumik tunisassiorsimappat akuersissummi aalajangikkami ukiumut annikinnerpaaffissaliinermi anikinnerusumik
#nalunaarneqarsimasut inatsimmut ilaatinneqannginnissaannik , §§ 7-14-imi aalajangersakkat nalinnginnaasumik kingunerissappassuk paasitinneqarsinnaatitaanermik qinnuteqaat itigartinneqarsinnaasoq . Nalunaarusiat pineqartut
#pigisaqartumut malittarisassanik akuersissutinillu kalaallit suliffeqarfii pilersuisullu qanoq annertutigisumik atornissaannik . Naalakkersuisut malittarisassani akuersissutinilu tamanna aalajangersarsinnaavaat
#ilaasortaasuni ingerlatsiveqarfiit , naalagaaffimmut innuttaasut aamma suliffeqarfiit pitsaannginnerusumik sullisissanngikkaat . Kiisalu Siunnersuisoqatigiit 27. novembari 2001-imi
#nalunaarutigineqarsinnaanerinut imeqarfimmi killilikkami erngup nukinganik isumalluut ima annertutigisumik piukkunnaateqarpat taamatut atorneqarsinnaalluni . Taamaalilluni qularnaarneqassaaq Kalaallit Nunaanni
#qaangiunneratigut Naalakkersuisut erngup nukinganik nukissiorfik utertitsissutigereerpagu Naalakkersuisut pisinnaatitaanermik pigisaqartumut erngup nukinganik nukissiorfik pisiaritissinnaavaa atuinissamullu akuersissuteqarlutik
#oqaatigeqqunngisanik piumasaqarsinnaasut . Naalakkersuisut malunnaarsaarnermut ilimasaarisinnaanngippata Naalakkersuisut paasissutissanik piniarsinnaanermut periarfissannut akornutaasinnaavoq . Naalakkersuisut qinnuteqaatip pisortatigoortumik1-2
#innaallagissamik aalajangeriikkamik naatsorsorneqariikkamillu tunniussisinnaasumik , taassumalu ingerlannissaanut imermik isumalluut naammattoq pissarsiarineqarsinnaasoq . Taamaattorli nammineq misissueqqaarinerni
#annertussusileriikkamik akitsuummik akiliuteqartitsisarnissanut , oqaluffimmut pulaarnernut oqaluffiup nalinginnaasumik ammaffiisa avataasigut . Aalajangersakkat pilersinneqarpoq ilagiit sinniisaasa
#pilersitsisinnaanerput sammisassanik soqutiginartunik , nunatsinnilu kulturitsinnik paasinninnissamut periarfissiisunik . Tamatumunngalu atatillugu oqaluffiit aamma pingaaruteqarput .
#. Taamaattoq siunnersuutigiumavarput Inatsisissatut siunnersuut akuersissutigineqassappat aaqqissuussineq siusinnerpaamik 2019-imi atortuulersinneqassasoq , taamaasillunilu takornariartitsisartut oqaluffinnik atuisartut
#maanna inatsisit atuuttut naapertorlugit pisussaaffiunngimmat oqaluffiit ammatinneqartarnissaat nalinginnaasumik ammasarfiisa avataasigut . Oqaaseqaat allannguinissamut pissutissaqartitsisimanngilaq .
#atuuttunut naapertuuttuunissaa . Nr. 5-imut Aalajangersagaq aalajangiussivoq ilisimatitseqatigiiffiusumik ataatsimiinnerit tamanut ammasuunngitsut . Tamatumuuna paasineqassaaq taamaallaat
#aamma 29 ilaapput piginneqatigiilluni inissiami piginneqatigiiffimmi inissiamut atuisinnaatitaaffiusumi piginneqataassutit . § 15-imut Imm. 1-imut Taarsigassarsisup
#atuuttunut sanilliullugu tamanna sukannernerulersitsineruvoq , aammalu inatsisip ilungersunarluinnartumik unioqqutinneqarnerani pingaartumik atorneqassasoq eqqarsaatigineqarluni . Oqaatigineqassaaq ,
#, Inatsisartut siunnersuisoqatigiinnut ilaasortanik 10-nik toqqaassapput , nalinginnaasumik inuit pisinnaatitaaffiinut attuumassuteqarlutik immikkut soqutigisaqarlutik suliaqartunik inuiaqatigiinni
#, suliffeqarfiit il.il . inassuteqarsinnaatitaasut , pisussaaffigissammassuk suleqatimik kikkut Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinni inuit pisinnaatitaaffiinik
#suleqatigiissitaasinnaasulluunniit takorluugaannik anguniagaannillu katersuisinnaalluni tamatumalu kingorna taakku aalajangersimasumik suliniutinngortillugit ingerlatanngortillugillu timitalernerannut siunnersuisoqatigiit ikiorlugit . Aammattaaq
#peqqussummi oqaatsit atorneqarnerani taamaallaat paasissutissanik passussiviussaaq , paasissutissanik akisussaasut oqartussaaffinnit iliuusissanik tigooqqaaviusussaq . Assersuutigalugu ERP-mik
#pisariaqartinneqartunik isumaqatigiissusiorfigisinnaanngussavaat , sullitaq ataaseq pilersuisoq ataaseq tunngaviusumik toqqammavigalugu , aammalu paasissutissanik suliaqartartutut tamat sinnerlugit
#illuutit atortullu ilaasa attartorneqarnerinut periutsinik aalajangersaanikkut aningaasanik pingaarnersiuinermik qulakkeerinneqataassaq . Pisinissaq imaluunniit qularnaveeqqusiinissamik isumaqatigiissuteqarnissaq attartornissarluunniit
#eqqaassanngikkaanni tassanilu ilaqutariit Kalaallit Nunaannut nooqqammisut , meeqqanullu tapiissutinik pisinnaatitaasut , meeqqanut tapiissutinik tunineqarsinnaasut aalajangersarneqarluni .
#nalunaarsuinermi atugassanik paasissutissanik nalunaaruteqassaaq . Piginnittoq atuinissamittaaq pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq , Najukkanut Oqartussaasoq tamatuminnga qinnuteqarnera naapertorlugu
#pisinnaavoq . Kiisalu illuummik piginnittoq illup normuanut allagartamik il.il . ikkussinissamut kiisalu tassunga qaammaqqusiinissamut il.il
#Maalaaruteqarsinnaanermut Oqartussaasup tamanna naatsorsuutiginnilluni naliliineq , aalajangiinerup siullerpaamik passunneqarneranut atatillugu suliarineqarsimasoq aalajangiivigisinnaanagu . Imm. 2-mut
#peqqinnissaqarfimmi allani malittaasumik sunniuteqanngitsumik aningaasaliissutit pioreersut iluanniitinneqarsinnaanngitsunik1-2 isinneqarsinnaanngitsunik2-2 annikinngitsunik tamatumunnga naleqqiullugu aningaasartuuteqarnerulernermik malitseqartussaalluni . Naatsorsuutigineqarpoq
#assinga periarfissatut ilusiliap 1-ip aamma 2-p akornanni toqqaanissamut tunngatillugu Naalakkersuisunit aammalu Kalaallit Airports A/S-imit ajornartorsiutigineqalissaaq .
#2. Naalakkersuisut pisussaatinneqarput Kalaallit Airports A/S-imut avataanit attartorfiit uppernarsaammik allanngortinneqarsinnaanngitsumik tunissallugit , Namminersorlutik Oqartussat piginneqatigiissummik aningaasaliissuteqassasoq
#qulakkeerneqarlutik . Tassani tamatuma saniatigut aningaasaliisartut atugassarititaasunut killissaliussanik pilerinartunik siumullu _ _ _ _ _
#imm. 2 malillugu kisermaassisussaatitaalluni imaluunniit kisermaassisussaatitaanani atuinissamut akuersissummik tunineqarnissaq pillugu Naalakkersuisunut qinnuteqarsinnaavoq . Qinnuteqaatip akuerinissaanik
#qulakkeerneqassaaq . Suliffeqarfiit pilersuisut tamarmik immikkut pisariaqartitsinerat tamakkiisumik naammassineqareerpat , sermip imaluunniit erngup annertussusaa atorneqarsinnaasoq
#sermimik imermillu avammut nioqquteqarnermik suliaqartut inuussutissarsiortunit allanit allaanerusumik akileraarutinut tunngatillugu tunngaviusumik pineqarnissaat periarfissaqanngitsoq ( aammalu
#erniat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini pappialanit nalilinnit ilanngaaseereerluni ukiumoortumik1-2 UR2-2 iluanaarutit tamarmik , pappialanit nalilinnit aningaaseriviup pigisaanik
#tunngavilersorneqarpoq , tassani akiitsortitsisoq , inuiusoq , nalinginnaasumik akerlianik iluanaarutinik akileraartussaatitaasanngimmat . Siunnersuut malillugu akiitsortoq
#tassani akiitsortitsisoq , inuiusoq , nalinginnaasumik akerlianik iluanaarutinik akileraartussaatitaasanngimmat . Siunnersuut malillugu akiitsortoq suliffeqarfinnut suliffissuarnut
#allagartalluunniit nuutinneratigut uppernarsaareersimatinnagu , tuniniaaniarluni pisumi qinnuigineqarnikkut takutinneqartussamik . Nuutinneratigut takuneqarsinnaassaaq , pisarineqartoq kommunimi oqartussaasumit
#pisassiissutini pisassiissutinik tunisassanik aalajangersaasinnaapput , kommunini piniarsinnaanermut pisassiissutinik tunineqarsimasuni . Imm. 4. Tunineqarsinnaasutut pisassiissutinik aalajangersaasoqarsimappat
#Akuersissutit piffissamik killiliilluni aalajangersakkap ingerlanerani aaneqarsimanngitsut pisortatigoortumik1-2 UR2-2 utaqqisut allattorsimaffiat kommunalbestyrelsimit pilersinneqartoq naapertorlugu aqutsiveqarfiup iluani
#GrønlandsBanken A/S-imi 7 mio. kr.-nit angullugit sinniilluni tigusisinnaalersitsisumik . Nr. 3. Kontomi pingaarnermi matumani siunertarineqartunut
#nassuiarneqarpoq sanatitsisut aningaasartuutaannut aningaasartuutit qanoq aningaasaliiffigineqassanersut aamma atuinissamik nalilersuineq malillugu sanaartugassanut ataasiakkaanut qanoq atorneqassanersut .
#ilaanissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat malillugu pisussaaffimminik naammassinninniarluni naammattumik akiliuteqarnerata kingorna piffissaq qaangiutereeraluartoq atuuppoq , tamannalu
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Konto pingaarneq 30.10.32 Meeqqanut
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Nr. 2. Utoqqalinersiaqarneq pillugu
#maleruagassat atuuttut naapertorlugit . Ilaqutariit inissiiviusut akileraarutitigut ilanngaammik pisinnaatitaanertik uppernarsassavaat . Nr. 2. Siusinaartumik pensionisiat
#ukiuni qulini , Novo Nordisk Fondeip aningaasaliissutai taamatut sivisutigisumik ingerlasussatut naatsorsuutigineqartut , Kalaallit Nunaanni Steno Diabetes
#GrønlandsBanken A/S-imi 7 mio. kr.-t angullugit sinniilluni tigusisinnaalersitsisumik . Konto pingaarneq 64.10.12-imut , Nioqqutissanik pilersuineq
#kontomi pingaarnermi 64.10.32 Inuussutissarsiornernik siuarsaanissamut suliniutini inuussutissarsiutinik siuarsaanermut tunngatillugu Greenland Venture A/S-imik ukiumut ataatsimut arlalinnulluunniit kiffartuussinissamut isumaqatigiissusiornissamut
#Nukissiorfinnut tunngatillugu aningaasaliinissamut siunertanut tunisinermi ilanngaaseereerluni iluanaarutigineqartunik atuinissamik piginnaatinneqarput . Nr. 4. Naalakkersuisut Naalakkersuisut akuersissuteqareernerisigut
#pisattanik poortuinermut toqqortuinermullu kiisalu akiliisitsiniartartoq Illuut A/S ineqartitsigallarnissamik piumasaqarfigippagu ineqartitsigallarnermut aningaasartuutit . Annaasat Namminersorlutik Oqartussanut saqqummiutinnginneranni

« < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Show all 7321 results


CQP søgningskode: [func=".*@<MIK-OBJ.*"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: