Læs om korpus og søgningsmulighederne her

1 results

#ilaanni isertartut tusartarakkit eqqaagaluarlugillu taama nujuarpalutsigisut teriaaguni kiuiillarama qimaareersimassagaluarmat teriaassangatikkunnaarpara . Uninngaannaraluariarlunga kamassallaataa qulleq ikippara

1 results


CQP søgningskode: [tags=".*?Der∕Quote.*?"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: