Læs om korpus og søgningsmulighederne her

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > » Show all 36852 results

#1 imaluunniit ammassaaqqat saaniiakkat 6 - manniit aappallaartortaat 6 Iffiat qulaanisut aggorneqareerpata punnerneqassapput . Ammassaaqqat
#naasullu qorsuttaannik tuggakkanik pinnersaaserlugit . Porrit qajuusikkat imerpalavallaarpata alussaateeqqap imaanik naatsiiat qajuusaannik imermi aalatanik akuneqassapput
#immussuit sequtsikkat Sellerii ameraajarsinnarlugu kitseruk . Imermit taratsilaakkamit minutsini 10 12-ni aalarfigitikkit . spinaatit
#- 2 dl immussuit sequtsikkat Naasut imermi taratsilaakkami uukkit . Naasut qerisut aassernagit igamut ikillugit
#uukkit . Naasut qerisut aassernagit igamut ikillugit siatsisissalilaarlugit aqilisingajallugit aalarfigitinneqarsinnaapput . Imaluunniit naasut qillertuusarmiut atorneqarsinnaapput
#aggukkit ( eertatut angissusilerlugit ) . Imermut tarajulaakkamut qalattumullu kuisinnarlugit minutsini 5 6-ni qalatikkit
#imminnut nippusimassanngillat . kartoffelit kajualaalersillugit uukkit . Qernerpallaalerunik sungarnilissapput . Niutsit atortoralugu niusinnarlugit pappiaramut orsumik
#. franskit kartoffelii avalanneqarnissaat minutsinik 2-nik sioqqullugu kissarpallaanngitsumi kissanneqassapput , soorlu uutsivimmi . Nalliuttorsiualaarnermi neqinik
#sioqqullugu kissarpallaanngitsumi kissanneqassapput , soorlu uutsivimmi . Nalliuttorsiualaarnermi neqinik aalisakkanillu siallugit nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput .
#iffiat qaqortut 3 - immussuaq punniuttariaq Iffiat nutaavallaanngitsut patititassatut naleqqunnerupput . Iffiat taartut qaamasullu atorneqarsinnaapput
#kitsikkat marluk arlallilluunniit qaleriiaarlugit patititikkit . Patitikkat naqilaarlugit nillertumut ilikkit . trekantinngorlugit amitsukujuunngorlugilluunniit aggukkit .
#1X12 cm. 190°-nik kissassusilimmi kajualaalersiinnarlugit kaagiliarineqassapput . Taarpallaartumik qalipaateqalersimagunik sungarnilissapput . Nagguteeraasat immussuallit kaagilivimmi ussissumik
#manngertorneqqunagu ) , taamatullu qerisanngitsumiitinneqassallutik1-2 isinneqassallutik2-2 , kiappallaanngitsumili ( 12 ° C-t sinnerlugit kiassusilimmiitinnagit1-2 isinnagit2-2
#tunngatinneqanngilaq , paarnammi qillertuusarsunnilersarput paarnat syriata saffiugassaq arrortilaarsinnaammagu . Qillertuusat ammakkat imaat nerisassiatulli allasut atanertussuseqarput
#uunnanneqassapput . Taratsunik qasilitsunillu akoorsinnarlugit baconit issoqqaarissuaqqanik nakkalaarneqassapput . kartoffelit sequtsikkat iffiallu illugitillugit avalanneqarsinnaapput .
#akullugu kissassinnarlugu akooruk . Qajuusanik kinersaasiaminermik kinersaaseruk imerpalavallaarsorinarpat . Tangissat issoqqaarissunut angeqqatigiiaanut aggorsinnarlugit miseqqami kissakkit
#kitsikkit gulerodillu issoqqaarissunut aggorlugit . Uanitsut siatsisissami kajortilaakkit , taavalu gulerodit imiminerlu ilassutigalugit . Minutsini
#miseraanni eertat gulerodillu erngannik akusamik . Miseraq imerpallappallaarpat qajuusanik kinersaasiaminermik akuneqassaaq . Gulerodit eertallu qeqqi
#. Naasut qerisut atorneqarpata aassernagit niutsivimmut ilineqassapput makkariinalilaarlugit taratsunillu nakkalaarlugit . Niutsivik uutsivimmut ikineqassaaq ,
#qalunermilluunniit . Punniutissat aqilisarneqassapput iffianut manissumik assagiimmillu issuallaanngitsumik issussusilimmik tarnussassanngorlugit . Punniutissat kaloriannaataalluartarput inuussutissanilli pingaaruteqartunik
#Qallersukkat ingattaallugit pinnersarneqassanngillat qallersuutissat takuneqarsinnaajunnaaqqunagit , imaluunniit pinnersaasiivallaarnikkut qallersugaq mamassutsimigut aserugaaqqunagu . Iffianut qallersuutissat Neqit
#persillinilluunniit tuggakkanik , ræddikenik radiisinillu immaqalu paprikanik nakkalaarneqarsinnaapput . Kartoflit uutat kitsikkat pinnersaaserneqassapput uanitsunik ooqanngitsunik
#akorni persillinik , karsinik naasunilluunniit allanik tuggakkanik nakkalaarneqassapput . Sandwichimut immussualikkamut ræddikit radiisilluunniit tuggakkat nakkalaarneqarsinnaapput
#nakkalaarneqassapput . Sandwichimut immussualikkamut ræddikit radiisilluunniit tuggakkat nakkalaarneqarsinnaapput . Sandwichit matullugit nillertumullu ilillugit nal. ak. ataaseq
#sandwichit punnissaannit iffiat kilitat 15-20 punnerneqarsinnaapput . Nalliuttorsiualaarnermi kissartortugassanut neqinit aalisakkanilluunniit nerisassianut sandwichi ataaseq siuleraritinneqarsinnaavoq
#nangillugit angisuutut suliarineqassapput ) . Aalisakkat taratsunik nakkalaatsiarneqassapput nillertumilu unnuisinneqarlutik ( nal. ak. 10-12-ni ) .
#innisaasaliineqassaaq aalisakkat nakkartut akorneqarfissaannik ( mianersuaalliornermimi pujoq kissarpallaalerpat aalisagaq aqilissaaq ) . Pujooriviup karsertaani qajannaatsumik
#, taamaanngippammi innera qamippat niviuganissaaq . Eqaluit tarajulaarlugit pujuukkat pujuukkallu allat nillertumi toqqortarineqassapput killilimmillu atanertussuseqarlutik
#avalanneqarsinnaapput manninnik aalatanik imaluunniit spinaatinik qajuusikkanik punnermillu kajortilaakkamik illussalerlugit . Eqaluit pujuukkat siatsivimmi kajortinneqarsinnaapput ,
#taartigitinneqarsinnaapput . Tamakkerlugit ataasimut akoorunneqassapput , akuugaq kinerpallaarpat suppiminermik aalaterussivigineqarsinnaavoq . Inalussanut amitsunut salissimasunut immiussinnarlugit
#. Tii mamarnersaasarpoq ingasaannagu sukkulerneqaruni . Tii sukkulilaagaq kissalaartoq citruunilik imeruarnarluinnartuuvoq . Kakaavi Anginngitsoq :
#Tii mamarnersaasarpoq ingasaannagu sukkulerneqaruni . Tii sukkulilaagaq kissalaartoq citruunilik imeruarnarluinnartuuvoq . Kakaavi Anginngitsoq : 10
#peqqinnartoq . Kissalaartillugu avalanneqaraangami mamarnersaasarpoq ; ukiukkut nillerpallaartinnagu , aasamilu nillarsilaarlugu . Meeqqat inuuiini ,
#inuuiini , atuarfiit nalliuttorsiornerini , angajoqqaat børnehavini nalliuttorsiualaarnerini assingusunilu immunnit imeruersaatissiat illinnartut avalanneqarsinnaapput . Imeruersaatissiat
#miseqqap angissusiata tangissat amerlassusiannut naleqqunnera . Salaati panerpallaassanngilaq , taamatuttaaq tangit miseqqami marinadimiluunniit ingasappallaartumiitinneqassanngillat1-2 isinneqassanngillat2-2
#Salaati panerpallaassanngilaq , taamatuttaaq tangit miseqqami marinadimiluunniit ingasappallaartumiitinneqassanngillat1-2 isinneqassanngillat2-2 . Salaatit amerlanersaat ooqanngitsunit salaatiliat kisimik
#kiassulimmiitikkit mayonnaasi aalaterneqartinnagu . Siulliullugu manniip aappalaartortaa taratsilaarlugu kuseriarnernillu marlussunnguanik seernartulerlugu aalateruk ninngusuunngorlugu . Taava
#aallaqqaataani kuseriarnikkuutaarlugu , naggataanullu sukkaneruleriartuaartillugu aalatertuarlugulu . Kinerpallaalerpat seernartuminermik citruunilluunniit issimernannik akutsiarneqassaaq . Uulia sukkavallaartumik
#Kinerpallaalerpat seernartuminermik citruunilluunniit issimernannik akutsiarneqassaaq . Uulia sukkavallaartumik akuliunneqarpat mayonnaasi katagalalissaaq . Imerpallartuulerpat tassanngaannartumik sukkasoorujussuarmillu
#imaluunniit salaatit miserassaat sanasinnarlugu akooruk . Oqitsuussaaq seernalaartuussallunilu . Agurki kapersillu tuggakkit , iipililu kiliortorlugu
#mikisunnguanut aggukkit . Mayonnaisi akooruk . Oqitsuussaaq seernaalaartuussallunilu . Tangissai akuliutikkit , salaatilu kapersinik pinnersaasersoruk
#nillertumi uninngatinneqassaaq . Avalanneqassappat kumaasanik naasunilluunniit qorsuusunik nakkalaarneqassaaq . Italiensk salaati Mayonnaisiliaq imaluunniit salaatit miserassaat
#marinadi 1 Agurki asanneqassaaq , aatsaallu ameraa mattuallaarpat ameraajarneqassalluni . Kitserneqassaaq saattunnguanut , kitsikkallu marinadimut
#qerisut aasserneqassapput uunneqassanatilli , appelsiinat kitsikkat sukkunik nakkalaarneqassapput . Iipilinit kinertuliaq I 1,5 kg iipilit
#Iipilit asakkit ameraajarlugillu . Saattunnguanut kitsikkit . Imililaarlugit sakkukitsumik kassassusilimmi uukkit , erngup angissusissaa iipilit
#innermit nigortiguk . Vanillesukkuminernik akuneqarsinnaapput . Kinertuliat imerpalavallaarpata naatsiiat qajuusamerninik imerpalasunngorlugit imermi aalatanik akuneqarsinnaapput .
#paarnanit salaatiliamut akuliunneqarsinnaapput . Qaqqortarissat mandlilluunniit sequtsikkat nakkalaarneqarsinnaapput . Paarnanit qerisunit kinertuliaq I 400 g
#. Kinertuliat avalaavissamut kuineqareerpata alussaateeqqap imaanik sukkunik nakkalaarneqassapput ameraneqqunagit . Qalipak , immuk cremiluunniit illugitillugit
#Iipilit asakkit , ameraajarsinnarlugillu kitserlugit . Iipilit imililaarlugit uukkit sukkullu 3/4-ii akuliullugit . Iipilinut seernartunut
#. Iipilinut seernartunut sukkut amerlanerusut atorneqassapput , tunguarnippallaassanngillalli . Sukkut sinneri iviit sequnnerinut akuliutikkit ,
#marlussunnguanik pisoqaassuseqartariaqarput . Kinitallu akuleriinni mumittarsinnarlugit siatsivimmut kajortilaakkamik makkariinalimmut ilikkit . Iffiat qaavi ataalu sianneqassapput
#avataatigullu imermik qalattumik kuitsivigalugu , kaagilu uuguk sakkortuallaanngitsumik kissassusilimmi , 160 ° C , nal. ak.
#. Nerrivik sulliviusoq asanneqassaaq , allarterneqarluni qajuusaminernillu nakkalaarneqarluni . Naqittaalinngitsiarnermi assaat asalluarneqassapput . Naqittagaq tassaavoq
#, soorlu tiitorfimmut naqittaallugit ikisinnarlugit allermut nillertumik imililaakkamut pusillugit . Qapunnit nutaanit qajuusanut iffiaq qaqortuliassanut
#g atorneqassapput . Qapuit imermut nerumittumik kissassusilimmut sukkulilaatsiarlugit aalatersinnarlugit naqittakkamut akuliunneqassapput . Qapuit panertut nutaat
#panertumi nillertumilu . Pingaartorujussuuvoq qapuit panertut imermi kissalaartumi kissanneqarnissaat ; erngup nillertup kissarpallaartulluunniit ( 40
#panertut imermi kissalaartumi kissanneqarnissaat ; erngup nillertup kissarpallaartulluunniit ( 40 ° C-t sinnerlugit ) qapuit
#nakkartinneqaqqaarsinnaapput . » Kissartumik « pullatsitsissagaanni imerpallaatissaq kissalaartuussaaq , 30 ° C miss. imerpallaatissaq kissarpallaarpat
#kissalaartuussaaq , 30 ° C miss. imerpallaatissaq kissarpallaarpat , 40 ° C sinnerlugit , qapuit
#sinnerlugit , qapuit aserorneqassapput . Qapuit imerpallaatissaminermi sukkulilaarlugit aalatersinnarlugit imerpallaatissap sinneranut akuliunneqassapput . Qajuusat 3/4
#imartussusilik qajuusanut 250 g-nut naleqquppoq . Naqittagaq tangeqarpallaarpat manniillu qaqortortaat issortillugit aalatikkat atorneqarpata kaagiliorfik qajuusanit
#alussaateeraq 1 taratsut Iffiaq qaqortuliassatut naqittarneqassaaq , qituppallaassanngilaq pullappallaassananilu . Uunneqassaaq nal. ak. 3/4-a miss. 190
#1 taratsut Iffiaq qaqortuliassatut naqittarneqassaaq , qituppallaassanngilaq pullappallaassananilu . Uunneqassaaq nal. ak. 3/4-a miss. 190 °
#kuikkit . Alussaateeqqap 1-p imaanik mannimmik peersisinnarlutit immulilaarlugu aalateruk , aalatigarlu poorlunut tarnutissatut atoruk .
#. Pullappat marloriaamminik angissuseqalerluni taninneqassaaq sukkullu sinnerinik nakkalaarneqarluni . Uunneqassaaq kissangaatsiartumi , 200 225
#, immaqalu sukaatit tuggakkat appelsiinalluunniit ameraat simersiat nakkalaarneqassapput . Uutsineq minutsit 25 miss. sivisussuseqassaaq ,
#ulissinnarlugu kiattumut iliuk . Naqittagaq pullalluarpat mannimmik aalatilaakkamik tanissinnarlugu sukkunillu nakkalaarsinnarlugu minutsini 20 25-ni
#Naqittagaq pertiterneqartinnagu tasitsaqqiguk , pingasunillu pertiteruk , qissallatsilaariarlugulu siullermertut tasitsaruk . Assigiimmik pullatsinneqassappat tasitsaaneq peqqissaarullugu
#kigaatsumik pullatsinneqassapput , nal. ak. 1 2-ni kiappallaanngitsumi . wienerbrødit kissangaatsiartumi uunneqassapput , mikisut 200
#tallimanik kigutaasalerlugit ( killavaarnilerlugit ) , taavalu najunngartilaakkit killavaarneri akunneqalersillugit kaagiliorfimmullu saattumut ilillugit . Manniip
#Naqittagamineq ammalorsarsinnarlugu manniup sinneranut misunneqassaaq poorlullu qaavani itersilaakkamut ilineqarluni . briochit uunneqalinngitsiarnerini mannimmik taninneqassapput .
#korendilluunniit errortorsinnarlugit panertitat sukaatillu mikisunnguanngorlugit aggukkat issoqqaarissortaanut nakkalaarneqassapput , taavalu taanna arfineq marlunnut sileqatigiinnut aggorneqassaaq .
#taartigitillugit atorneqarsinnaapput . Uunneqalinngitsiarnerani mannimmik taninneqassaaq sukkuminernillu nakkalaarneqarluni . Uunneqarnera minutsit 25 miss. sivisussuseqassaaq .
#trekantit silinneriniit isuisa tungaannut imukkit . Nassuusat najunngartilaarlugit kaagiliorfimmut ilikkit . Tanissinnarlugit sukkunillu nakkalaarsinnarlugit erniinnaq
#miss. nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2 . Naqittagaq tasitsaruk ( saalisippallaarnagu ) 10 cm-nillu diamiiterilinnut ammalortunut aggorlugu .
# alussaateeqqat 1,5 pullassaatit Manniit sukkullu aalatikkit qapunitsilaarlugit . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit aalatikkamut akuliutikkit .
#Erniinnarluinnaq iffiornermi innisaasassamut aviisimulluunniit pusillugit kuineqassapput sukkuminernillu nakkalaarneqarlutik . Lagkaagiliassat pergamentpappiaramik akunnequsersorlugit kaagilivimmi qillertuusami toqqortarineqarsinnaapput
#innermit nigortiguk . Sukkut manniillu errortorfimmi aalatikkit qapunitsilaarlugit , taavalu aalateriitigalutit sukkulaat imermi aatsitaq kuiuk
#Naqittagaq kuineqassappat uutsiviup kissarluartuunissaa isumagissavat . Pappiaranik saappallaanngitsunik marlunnik qiorsigit , 30X40 cm miss. angissusilinnik
#qeqqatigut taniguk . Annerup tullia qaavanut ilisinnarlugu naqilaaruk , taava citruuninit cremiliaq siaruassaaq ( qalliussap
#qajuusanut kuineqassapput , imilerneqassaaq tasitsaruminartunngorlugu , naqittagarmi kinerpallaarpat tartelettit panerpallaassapput . Kaagiliorfeeqqat manissut silataasigut tanissinnarlugit
#, imilerneqassaaq tasitsaruminartunngorlugu , naqittagarmi kinerpallaarpat tartelettit panerpallaassapput . Kaagiliorfeeqqat manissut silataasigut tanissinnarlugit naqittakkamik saattunnguanngorlugu
#kaageeraliassallu attuutitingajallugit kaagiliorfimmut saattumut iliorakkit . Mannimmik aalatilaakkamik imaluunniit manniip sinnikuanik imermik nillertumik akusamik tanikkit
#, kaagiliassat akunneqartilluarneqassapput . Kaagiliat uunneqarnerminni naqilliallallutik siaalaartarput . Qaamasunngorlugit 200 ° C-t missingini minutsini
#Issingigassat akuliutikkit , issingigassat aseqqululluartut atorneqartariaqarput , amerlavallaartulli atoqinagit , kaagimi uunneqarnermini siaarluinnassaaq , (
#g miss. kokosit sequtsikkat Mannik sukkullu qaamasunngorlugit qappiortilaarlugillu aalatersinnarlugit kokosinik sequtsikkanik kuitsivigikkit . Kaagiliorfissaq tanilluaruk
#Taava qalipammik immummilluunniit imerpallaatissalerlugit naqittakkit tasitsarneqarsinnaasunngorlugit , kinerpallaassanngilaq . Naqittagaq nal. ak. 1 miss. nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2
#akukkit . Tamaasa ataatsimut kattuteriarlugit naqittakkit , kinerpallaassanngilaq firkantinngorlugulu tasitsarneqassalluni . Klejnit agguutissaannik assakaasulimmik amitsukujuunut
#qillertuusamut kaagilivimmut ikineqassapput , avalanneqassappatalu florsukkunik nakkartitanik nakkalaarneqassallutik . Uulia uutsiviusoq qalatinneqarnerani kissatsippallaarnaveersartinneqaruni kingorna atoqqinneqarsinnaassaaq
#uninngatiguk . Naqittagaq tasitsarneqannginnerani naqittaqqinneqassaaq , pisariaqarsorinarpallu qajuusaleqqilaarlugu . Saalisilluarlugu tasitsarsinnarlugu issoqqaarissunut ammalortunulluunniit aggoruk ,
#Kaagiliassat kokosinik sequtsikkanik mandlinilluunniit aggukkanik pinnersaasersinnarlugit uutsivimmi kissarpallaanngitsumi , 180 ° C miss. , uunneqassapput
#Taavalu saattunnguanut kitserneqassaaq . Kaageeraliassat kajortut imermik sukkulilaakkamik taninneqarsinnaapput . Kaageeraliassaq naqittagaq sivisuumik toqqortarineqassappat peqqissaarullugu
#3 punneq / makkariina Manniit sukkullu aalatitsiakkit qapunitsilaarlugit , igamullu kuillugit qajuusanik immummillu akukkit .
#kuerarneqassapput . Alumiiniunit sanaat soodalinnut akiuussinnaanngimmata imermi qaqorsaasilaakkami qalaassinnarlugit imermik qalattumik kuerarneqassapput . Igalaamineq matualu
#taakkununngaluunniit assingusunik kloraminimut misutanik killingisigut allarterneqaqqaarallassapput . Aalarpallaarnermikkut imerpallaatiminnik annaasaqaqqunngikkaanni igalaamernit puiaasallu ussilluartumik matuneqassapput .
#qajorlaajarneqarlutillu , kiisalu piaarnerpaamik atorneqartariaqarput . Simersiat qappiorpallaalersimasut igittariaqarput . Oquit annertuumik saassussineratigut mamaallineq pisinneqarsinnaavoq
#qulaasigut ungerusersukkit nillertilluinnarpata . Paarnat tunguerlugit qalatinneqarsimasut sukkulilaarlugit ulluinnarni tunguarnitsortugassaliarineqarsinnaapput . Kigutaarnanit tunguarnitsuliaq 2 kg
#aannissaat tikillugu . Abrikuusit kinitsiviat ilassutigineqassaaq marmelaadi kinerpallaarpat . Igalaaminernut ikineqareerpat igalaamernillu matuneqareerpata ungersorneqassapput .
#Igalaaminernut ikineqareerpat igalaamernillu matuneqareerpata ungersorneqassapput . Marmelaadi kinerpallaarpat . Igalaaminernut ikineqareerpat igalaamernillu matuneqareerpata ungersorneqassapput .
#taamaattoq qerititsissutip pisiarineqarnerani ilagitillugu tunniunneqartarpoq , børtsittaaq qeratavallaanngitsut kaniiaataasinnaapput . Sakkunik ipittunik kaniiaateqartaqinak , taamaattut
#unnuarlu qaangiutsinnagit , qerititat akornusigaassanngippata . Issimik annaasaqarpallaaqqunagu qerititsissut matusimaneqassaaq aalateqqinnissaata tungaanut . Ullup unnuallu
#liiterimut ataatsimut 10 gnik taratserneqarsimasumut imaluunniit igamut siatsisissalilaakkamut ikineqassapput . spinaatit , kørvelit persillillu qeritillugit
#aqilissapput isikkululerlutillu , kiisalu susunneerutipajaassapput vitamiinikillillutillu . Nillerpallaartillugilli avalanneqassanngillat , taava paarnarsunnii iluamik ersissanngillat .
#. Pisariaqarsorinarpat matulikkit aluminiumfoliemilluunniit ulikkit , taava kajortippallaassanngillat . Saarulliit suaasallit , 7,5 kg saarullik
#nerpiillu siakkit kissarnerpaami kajortitinnagit . Imeq siatsisissarlu taratsilaarlugit qalatikkit , naasullu kuikkit . Aqilinissaat tikillugu
#kilitat 6 - 0,5 dl uulia Raajat aassilaakkit . Qajuusat siatsisissarlu naqittaallugit akuukkit aalisakkallu qajuanut
#imalaanniit seernartoq purløgit imaluunniit kapersit Aalisakkat raajallu aassilaakkit . Aalisakkat issusuunut kitsikkit igamullu taratsikkamik imililaakkamut
#aassilaakkit . Aalisakkat issusuunut kitsikkit igamullu taratsikkamik imililaakkamut ikillugit . Naasut qerisut aalisakkat saniannut ikikkit
#qorsuit taamatuttaaq uunneqarsimasut kartoflilluunniit uutat dildiminernik persilliminernilluunniit nakkalaarneqarsimasut illugitillugit avalanneqassapput . Nerleq nujuartaq qungulernik seernartunik
#qajoq aalaterullugu akuliunneqareerpat miseqqiaq qalatiguk . Neqit aassilaaginnakkat taratsunik qasilitsunillu tanikkit , punnerullu sinnerani kajortilaarlugit
#aassilaaginnakkat taratsunik qasilitsunillu tanikkit , punnerullu sinnerani kajortilaarlugit . Neqit siatsiviallu miseqqamut kuikkit nal. Akunnerinilu
#Iga akuttunngitsumik aalaterneqartassaaq miseraq qiloqqunagu ; miseraq kinertippallaarpat qajumik ilaneqarsinnaavoq . Nerisassiap inernissaa minutsinik 5
#Timmissat igamiitillugit1-2 isillugit2-2 avalanneqassapput , aammattaaq niutsivik itilaartoq atorneqarsinnaavoq . Nerisassiaq nalliuttorsiorpalaartuutikkumagaanni pærinik qillertuusarmiunik qupisanik
#, aammattaaq niutsivik itilaartoq atorneqarsinnaavoq . Nerisassiaq nalliuttorsiorpalaartuutikkumagaanni pærinik qillertuusarmiunik qupisanik punnermilu kajortilaakkanik qaavatigut ilisivigineqarsinnaavoq
#. Nerisassiaq nalliuttorsiorpalaartuutikkumagaanni pærinik qillertuusarmiunik qupisanik punnermilu kajortilaakkanik qaavatigut ilisivigineqarsinnaavoq . Kimmernanit tunguarnitsuliaq græskarilluunniit ingefærilerlugit
#. Kukkukuuaqqat aggukkit , qulusuit qungatsillu imermut taratsilaakkamut morsutsisungaannarlugit ikillugit ikkutikkit . Nal. ak. 3/4-ani qalatissinnarlugit
#qalliullugit . Citruunit isserannik kuserfigisinnarlugit persillinillu tuggakkanik nakkalaarfigisinnarlugit kissarluartillugit avalakkit . Omeletti assagiannik qajuusigalik Manniit
#ittut2-2 Meeqqap qanoq erniusarnera paasisinnaajumallugu juumuup kuutseq ilisimalaartariaqarpaa fig . I-mi takuneqarsinnaavoq kuutsiup saarngi saanerujussuusut
#niaqua kuutsiup ammarnanut pulajartulersarpoq . Taava illiaq appalaartarpoq qummullu killinga assaat inuaasa marluk pingasulluunniit missiliorlugit
#assak talerpilleq siaarlugu kuutsiup saarngata qummut isua qulaatilaarlugu ileriarlugu juumuup naartup niaqua kulluminik qiterlermillu maluginiassavaa
#Naartusoq siullermik misissortikkiartorpat taliani taqqamit tillersuunngitsumit aammik peersilaarluni laboratoriamut nassiuttariaqarpoq misissugassanngorlugu . Naartunerup nalaani aak
#pissusissamisut ingerlasariaqarluni . Sukangasunik atisaqassanngillat illissamut iviannginullu naqitsisimavallaartunik ( sukangatitsivallaartunik ) . Ivianngit ipiilluinnartittariaqarput ,
#. Sukangasunik atisaqassanngillat illissamut iviannginullu naqitsisimavallaartunik ( sukangatitsivallaartunik ) . Ivianngit ipiilluinnartittariaqarput , mulillu manissuinnaassagaluarpata
#. Ivianngit ipiilluinnartittariaqarput , mulillu manissuinnaassagaluarpata ( ilorpasippallaassagaluarpata ) anillatsinneqarsinnaapput mianersoqqissaarluni ullut tamaasa kullumik tikermillu
#samminersoq kuutsiullu ammarnatigut anillassinnaassanersoq . 4. Nallisarnerit nassuialaartariaqarput arnat naartusut erninissaminnut annilaangaqqunagit . 5. Juumuup
#Naartusut ilaat sapaatip akunnerini siullerni iluaalliorsinnaasarput merianngusarlutik merialaartarlutillu , pingaartumik ullaakkut makeqqaarnermik nalaatigut . Naartunerli
#, meriartarnerlu ingasanngikkaangami aarlerinartoqarneq ajorpoq . Naartusoq merianngusarpallaarpat siunnersorneqassaaq akuttunngitsumik nillortunik nerisaqqullugu , nerinermilu akunnerisiguinnaq
#. Qujanartumik hyperemesis gravidarum nappaatigineqakulanngilaq , naartusorli meriarpallaartoq piaartumik napparsimmaviliartissallugu pingaaqaaq . Præ-eklampsi , naartunermi
#kiinaalu tungujortilluni ( imaluunniit cyanotisk ) . Sivitsulaalersorlu timaa qasukkariartulersarpoq , anersaartoqqilersarporlu qannguilluni kaligaasarpaluttumillu anersaartorluni
#annikitsuinnarmik kaanngartarpoq taamaattumillu naartuneq ingerlaannartarpoq . Malunniutaasutuaasarpoq aaqalaarneq . Suliarinissaa Naartusoq nalatinneqassaaq . Eqqissisimatinniarlugu nakorsap
#peeruttarluni mannissap aqqutaa qaaraangat . Napparsimasoq ammanermigut aanaalaalersarpoq immaqalu ilumigut aanaarnerusinnaalluni , akussami iluatigut .
#. Arlaamit illissap qulaatungaaniittumiit1-2 ittumiit2-2 aaqarneq pigaangat piaarpallaartumik kaanngartoq oqaatigineqartarpoq . Arlaaq illissap ataatungaaniittoq1-2 ittoq2-2
#ataatungaaniittoq1-2 ittoq2-2 taaneqartarpoq placenta praevia . Arlaap piaarpallaartumik kaanngarnera Piaarpallaartumik kaanngartoorneq ilaanni pissuteqartarpoq naartusup naaminik
#taaneqartarpoq placenta praevia . Arlaap piaarpallaartumik kaanngarnera Piaarpallaartumik kaanngartoorneq ilaanni pissuteqartarpoq naartusup naaminik kalluussineranik aporsimaneranilluunniit
#nukillaarnermik ( chok ) kinguneqartarput . Taama aanaarpallaartoq napparsimasaqaaq , tillii sallaallisarput akulikeqalutillu nipilimmillu anertikkartarluni
#niaquani ingerlaartussaq iluaquserniarlugu . Napparsimasoq eqqissisimatittariaqaqaaq . Imertilaarneqartarsinnaavoq tiimik imermilluunniit tungusunnitsumik ; kisianni meriartinnaveersaartariaqarpoq .
#ammariartuinnartarmat . Suliarinissaa Juumuup taamaattumik passussinissaa arlaap piaarpallaartumik kaanngarnerani passussinissaatut ippoq . Nakorsap napparsimasoq aalersussavaa
#aallartittarpoq arnaq siullerpaamik nalliortitsileraangat . Nallisarneq aallaqqaataani annernarpallaarneq ajorpoq , malunniuteqqaartarporlu makisimmiit illissap saneraasa tungaanut
#napparsimmavimmisut ipiitsuutinniarlugillu tunillannartoqartinnaveersaarniassavai . Ernisuttoq erninerup ingerlasarneranik oqaluttuutilaarlugu ajunngittaqaaq . Oqaluttuunneqarsinnaavoq nallisarnerit tassaasut illissap ammarnata
#nipaallisaatigineqartarpoq ernisuttoq siffiaata nukiisigut kapillugu . Nallisarnerit annernarpallaaraangata ernisuttoq taamaattumik kapineqarsinnaavoq 100 milligramikkuutaarlugit , 2
#illua iluaniit asariarlugu taava illuata ilua juuti assallatsilaartarlugu , taava ammarninut ilummut atateriarlugu juuti siggorneqassaaq
#ammut siumut naqittaallugu . 2. Naalungiarsuup niaqua pilertorpallaartumik ingerlassangatinnarpat perinæum naammattumik tasinnissaanut piffissaqassangatinnarani ernisuttoq qinnuigisariaqarpoq
#puttutilivippat pukusuatigut assaap saamerliup inuai pingasut atorlugit naqilaarneqarsinnaavoq , assaallu talerperliup inuai katisimasut tamaasa atorlugit
#akornat , perinæum , tasinnertuppat meeqqallu niaqua angivallaanngippat . Assannik siaarsimasunik meeqqap niaqua saneraasigut illuttut
#2. Naat iluanni qutsinnerulersarpoq . 3. Ernisoq aanaalaartarpoq . 4. Arlaaq naalungiarsuup aqqutaani appasinneruleqimmat qalatsip
#qalatsip inalugarnartaa nuisasoq tannerulersarpoq . 5. Ernisuttoq anniarisaqalaarluni oqarsinnaavoq . juumuup qulariunnaavikkuniuk arlaaq kaanngartoq illissap
#neqaasaa saqqummersillugu . Tamanna aappaluttoq taartuuvoq sananeqaatai immikkuulaartut taaneqartarlutik lapper imaluunniit cotyledoner . Juumuup assani
#ajoquserneqajasaqimmat . 3. Arnaq ernisutsilluni pikkunanngitsunik nerisassaaq imilaartarlunilu . Nallisarnermi akornisigut qasuersaartariaqarpoq , juumuullu pisariaqaraangat
#ingerlaarnera ( blodtryk ) quualu misissorneqartassapput . Sulivallaassanngilaq qasuersaarluarlunilu qaammatini kingullerni , meeqqat inuujaarpallaaqqunagit .
#imigaqartittariaqarpoq , aammalu nerisinnaaguni imerpalasumik pikkunartuunngitsunik annikitsunnguanik nerisilaartariaqarluni . Ilisimajunnaartitassaammat sakkut atorlugit ernisinneqassagaluarpat . Ernisuttoq
#siaarsimasinnaasarput isigai niaquata killinganiillutik1-2 illutik2-2 . Ilaannikkut peqingalaarsinnaasarput , seeqqui isigaaluunniit nuluisa ataanniissinnaasarlutik1-2 issinnaasarlutik2-2 .
#meeraq tunuaniit tuiisigut tigullugu mianersortumik noqinneqassaaq pukusua qulaatilaarlugu nuitserlugu , taavalu qummut kivillugu kiinaa perinæumikkut
#anillannissaannut iluaqutaassaaq qatigaa siumut siffissap illuata tungaanut uingalaarpat , nammineerlunilu taamatut inissinngippat ikiorserneqarsinnaavoq sanguallatsitsiviginiakkap tungaanut
#, nammineerlunilu taamatut inissinngippat ikiorserneqarsinnaavoq sanguallatsitsiviginiakkap tungaanut ipittalaarlugu . Aamma taamaalillugu iluarsineqarsinnaavoq naalungiarsuup qatigaa tunummut
#inissakitsillugu naartoq pissusissarinngisaminik iluseqaqqajaasarpoq . Naartup ernga angivallaartoq illissalluunniit nukii qasungavallaartut aamma naartoq pissusissarinngisaanik iluseqalersissinnaavaat
#iluseqaqqajaasarpoq . Naartup ernga angivallaartoq illissalluunniit nukii qasungavallaartut aamma naartoq pissusissarinngisaanik iluseqalersissinnaavaat pissutigalugu inissaqarpallaarluni allanngorarpallaarsinnaasarmat
#nukii qasungavallaartut aamma naartoq pissusissarinngisaanik iluseqalersissinnaavaat pissutigalugu inissaqarpallaarluni allanngorarpallaarsinnaasarmat . Naartup niaquata saarngi pissusissarinngisamissut alliartortut
#qasungavallaartut aamma naartoq pissusissarinngisaanik iluseqalersissinnaavaat pissutigalugu inissaqarpallaarluni allanngorarpallaarsinnaasarmat . Naartup niaquata saarngi pissusissarinngisamissut alliartortut juumuup
#eqqissisaatinik ) kapisarluguluunniit iisitittariaqarpoq nallisarnermi akornini qasuersaartarniassammat anniarpallaaranilu . Siuliini taaneqareerpoq naartup kiinaa siulliusinnaasoq tamannali
#Fig . 24. Pissutaasartut 1. Illissap nukii tasingavallaartut naallu nukii arlaleriaqaluni ernisarneq pissutaalluni , imaluunniit
#ernisarneq pissutaalluni , imaluunniit marlulisimaneq pissutaalluni , imeqarpallaarneq naartulluunniit angisoorujussuit . 2. Naartup niaqua kuutsiup
#pulasinnaanngikkaangat , pissutaallutik kuutsiup mikivallaarnera imaluunniit arlaaq paarpasippallaarluni kuutsiup iluanut pulasimammat pulangajassimalluniluunniit , imaluunniit naartup
#. Naartup inissisimanera pissusissamisooraluartillugu naartoq kuutsimmut naleqqiullugu angivallaarsinnaasarpoq , ilaanniluunniit naartup niaqua angivallaarsinnaasarluni imermik imalik
#kuutsimmut naleqqiullugu angivallaarsinnaasarpoq , ilaanniluunniit naartup niaqua angivallaarsinnaasarluni imermik imalik ( hydrocephalus ) . Ilaannili
#taaneqartarpoq » snævert bækken « ( kuutsik ninnippallaartoq ) . Kuutsik taamaattoq ( snævert bækken
#snævert bækken ) pissusissarinngisaminik iluseqarsinnaavoq , soorlu ilukippallaarsinnaalluni ammulluunniit ammarna nerukippallaarsinnaalluni . Aammali kuutsik pissusissamisut
#pissusissarinngisaminik iluseqarsinnaavoq , soorlu ilukippallaarsinnaalluni ammulluunniit ammarna nerukippallaarsinnaalluni . Aammali kuutsik pissusissamisut iluseqaraluarluni naartumut mikivallaarsinnaavoq
#pissusissarinngisaminik inissisimasoq , imaluunniit meeraq kuutsimmut naleqqiullugu angivallaartoq , imaluunniit kuutsik naartumut mikivallaartoq paasineqarsinnaapput erninissaq
#iluani unittoorsinnaavoq . Imaluunniit kuutsiup ammut ammarna nerukippallaarsinnaavoq naartullu niaqua anillannialeraluarluni tattoqittoorsinnaalluni . Paasiniaaneq (
#ernga piaartumik qaarsinnaasarpoq , kisiannili eqqaamasariaqarpoq erngata qaajaarpallaarneranut nalunaaqqutaasinnaasoq naartoq kuutsimmut naleqqiullugu angivallaarmat . Ernisunnerup
#eqqaamasariaqarpoq erngata qaajaarpallaarneranut nalunaaqqutaasinnaasoq naartoq kuutsimmut naleqqiullugu angivallaarmat . Ernisunnerup ingerlanera juumuup malittareqqissaassavaa , ernisuttup
#imaluunniit naartoq mikippat , soorlu marlulissani imaluunniit piaarpallaartumik ernisunnermi . Aammali ernga angivallaaraangat erngata qaarluni
#marlulissani imaluunniit piaarpallaartumik ernisunnermi . Aammali ernga angivallaaraangat erngata qaarluni kuunneranit nassatarineqarsinnaavoq . Juumuup nalunngilaa
#Naalungiarsuk silaannarmik iltimik amigaateqarsinnaavoq : a. Arlaap kaanngajaarpallaarnera pissutaalluni , soorlu ernisuttup ernitinnani aanaarnera pissutaalluni
#milluarneqaqqissaaq . Meeraq aalalerpat imermik nillertumik sakiaasigut kuilaarlugu annilaartillugu anersaartulerajuttarpoq . Qalasia qilerneqassanngilaq tillerulunnera iluarsitinnagu
#naalungiarsuk suli inuunani qasutassimasarpoq ; uummataa akulikitsumik akuttuallaartumilluunniit tillertarpoq aammalu inalugaasa nukii nukiilu allat nukillaarsimasarmata
#Juumuup eqqaamajunnarsivaa naartoq inuutinnagu aanaarneq tassa arlaaq kaanngajaarpallaartoq pisinnaasoq arlaaq illissap iluani atanerminit kaanngaraangat ,
#iluamik eqinngitsoortarput . 4. Illissap nukii eqilluarumanngissinnaapput tasingavallaarsimagunik , soorlu naartut marluliaanerat naartulluunniit imeqarpallaarnera pissutaalluni
#eqilluarumanngissinnaapput tasingavallaarsimagunik , soorlu naartut marluliaanerat naartulluunniit imeqarpallaarnera pissutaalluni . 5. Illiaq pissusissamisut eqissinnaanngilaq imaarutivissimanngikkuni
#. Illissap qummut killingata erninerup kinguninngua qalaseq ataatilaarsimasarpaa , ullut qulit qaangiukkaangata ingip saarnata qummut
#Kissattarneqarlutik annernannginnerulersarput . Juumuulli sianigisariaqarpaa imeq kissattaat kissarpallaassanngimmat , kissarpallaaraluarpat ivianngit amiat uutinneqarsinnaammat . Arnaq
#. Juumuulli sianigisariaqarpaa imeq kissattaat kissarpallaassanngimmat , kissarpallaaraluarpat ivianngit amiat uutinneqarsinnaammat . Arnaq ivianngiminik anniarpallaarpat
#kissarpallaaraluarpat ivianngit amiat uutinneqarsinnaammat . Arnaq ivianngiminik anniarpallaarpat niaqorissaatinik iisartakkanilluunniit allanik juumuup tigummisaminik nipaallisaatississinnaavaa .
#niaqqup » minnerulertarnera « ( qumartarnera ) ingasappallaanngikkaangami tassanngaannarpallaanngikkaangamiluunniit meeqqamut ajoqutaaneq ajorpoq . Meeqqat inoorlaat
#» minnerulertarnera « ( qumartarnera ) ingasappallaanngikkaangami tassanngaannarpallaanngikkaangamiluunniit meeqqamut ajoqutaaneq ajorpoq . Meeqqat inoorlaat niaquisa
#, inunngornerani tinupasoq siuliini taaneqartoq taamaattarami . Alliartulaartarpoq naalungiarsullu sap. akunnerinik arlalinnik pisoqaatigileraangat aatsaat peeruttarluni
#ilaat makkuupput : 1. hydrocephalus : Niaqoq angivallaartoq . Taamaattoqaraangat erniniarneq ajornakusoorsinnaasarpoq , meerarlu uumalluni
#. Ingasannginnerugaangami ajoquteqarfik amermik matusimasarpoq , ilaanni meqqoqalaartarluni , ajornerugaangamili saanertigut tinupanersaalluni ersiinnartarpoq . spina
#31 ) . Naalungiarsuk inuuniartillugu ikiorneqartillugu qungasia tasippallaaraangat taliata illuata sianiutai ajoquserneqarsinnaapput . Talia nivingaannartarpoq
#qaratsamut poortuutaasut taqaarai ajoquserneqarsinnaapput erniniarneq ajornakusoorsimagaangat imaluunniit sukkavallaaraangat . Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq qituttoralannguanik niaqqumigut saaneqartarpoq ,
#ajoquserneqarsinnaapput erniniarneq ajornakusoorsimagaangat imaluunniit sukkavallaaraangat . Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq qituttoralannguanik niaqqumigut saaneqartarpoq , taamaattullu taqai ajoquseqqajaasaqaat
#milukulanerusariaqartoq . Naalungiarsuk unnuami qiasarpat milutsittariaqarpoq , sivitsorpallaartinnaguli unnuaq tamaat sinittalersariaqarpoq aalajangersimasunillu miluttarfeqalerluni . Ivianngit
#tamaat sinittalersariaqarpoq aalajangersimasunillu miluttarfeqalerluni . Ivianngit sukangavallaat ulikkaarpallaartullu mulillu annernartut milutsitsiniarnermut ajoqutaasarput . Ivianngit sukangasut
#annernartut milutsitsiniarnermut ajoqutaasarput . Ivianngit sukangasut ( imaqarpallaartut ) passunneqartarput kissartumik asattarlugit tagiartortarlugillu ( massage
#milutsittariaqarpaa naalungiarsullu arriitsumik miluttariaqarpoq . Miluffiup putua angivallaarpat naalungiarsuk sukkavallaamik iioraassaaq nerisanilu meriarisinnaallugit . Silaannarmik
#. Kapitali VIII Naalungiarsuit inuujaarpallaat ajoqutillillu Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq tassaavoq sapaatip akunnerini 40-ni naartooreertinnani
#VIII Naalungiarsuit inuujaarpallaat ajoqutillillu Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq tassaavoq sapaatip akunnerini 40-ni naartooreertinnani inuusoq .
#, sapaatillu akunneri 34 tikillugit naartuusimagaluartulluunniit uumanissaat ilimanarpallaarneq ajorpoq . 34-niit 38-nut naartuusimasut uumanissaat neriunaateqarnerusarpoq
#naartuusimasut uumanissaat neriunaateqarnerusarpoq kisiannili paarisariaqaqalutillu nakkutigisariaqartaqaat . Inuujaarpallaarneq naalungiarsuit amerlaqisut toqussutigisarpaat , nakorsallu tamanna sumik
#, ernivissartilluunniit sioqqullugu aanaarsimasut erniaarpallaarsinnaasarput , amerlanertigullu erniaarpallaarnermut pissutaasoq paasineqarneq ajorpoq . Naalungiarsuit inuujaarpallaat passunneqarnissaat
#paasineqarneq ajorpoq . Naalungiarsuit inuujaarpallaat passunneqarnissaat Naalungiarsuk inuujaarpallaartoq mianersuuttariaqaqaaq . Anersaartorfiinit nuarujui kinertoq milluarneqassaaq anersaartorsinnaalersinniarlugu
#matoqqasuni taaneqartartuni couveuser iltilersorneqartarlutillu . Imminnili erniusumik inuujaarpallaartumik juumooq naammattoorsisinnaavoq illumi inunngorfiani paarisariaqakkamimik . 1.
#kissassaaq ( oqortuussaaq ) , pingaaqaarli oqimaannatillu ussippallaassanngimmata anersaartorniarnermut ajoqutaaqqunagit . Naalungiarsuit inuujaarpallaat inerivissimaneq ajoramik
#Meeqqat pulaartunit iserfigineqassanngillat . 3. Naalungiarsuit inuujaarpallaarsimasut passunneqarpallaaraangamik eqqissiviilliorneruliinnartarput . Attorneqartassapput taamaallaat suliarineqaraangamik nerisinneqaraangamilluunniit ,
#allanik pissuteqarlutik meriartartut . Nalunngilaa naalungiarsuit nereqqammersut aalatinneqarpallaaraangamik ( » eqqaajarineqarpallaaraangamik « ) meriaqqajaasartut ,
#tasinikitsoq imaluunniit arnat tasiavallaartumik ernisarfillit , taamaattut sukkavallaartumik tassanngaannaq ernisinnaasaramik ( » styrtfødsel « )
#) . Aammali ernisarfik ( fødselsåbning ) nerukippallaarsinnaavoq tasisinnaanngissinnaalluniluunniit , tamannalu pissuteqarsinnaavoq arnap ajoquteqarneranik nappaateqarneranilluunniit
#, kræftimik il.il . Perinæumip tasisinnaannginneranut malunnaataasinnaavoq aaveruppallaalernera ( qarsornera ) imaluunniit juumuup assammi inuaanik
#kileqqajaanersoq . Episiotomi - Ammanernik qiorsineq Kilertoornissap angivallaarnissaa aarlerinarpat episotomi - qiorsineq - atorneqarsinnaavoq .
#ilaat . Oqaluttuartartoq oqaluttualeraangami ussersuataarluni tusarnareqqunermillu erinnilaarluni pisarpoq . Oqaluttuanik ilisimasoq puigujuissutsiminit amerlasuunik oqaluttuaqartarpoq
#peqqaatsiminnit atuagassiatut suliaanngimmata oqaluttuartorli ussersuataartillugu ilaannilu kiinarsorluni erinnilaartarlunilu oqaluttuartillugu tusarnaagassiaammata . Oqaluttuat oqalualaallu tulleriissarneranni immikkoortiterneri
#siulinik paasiniaanermi naqitigassiuinermilu taakku kisiisa saariarfissarissavaat kingulliarsuusugut allasiorpallaalerluta siulitsinnit kingornussarsiavut tamakku iluatinnaqisut puiulersimagatsigik . Det
#qimallugu misiginngilanga . " ingammik kisimiileraangamik inuusuttoqataarukkaangamik nipaarluuallaalillaaraaq . Aasarissisorlu angussua ullaakkut sineeruttaraaq seqernup nuinissaata
#oqaannallarmat allatut sapileramiuk oqarfigiinnarpaa : Kisiannimi alivallaarnagu avannarparpallaarnata kingumut uterfigiumaarparput . " Ernersua qiimmaallappoq
#allatut sapileramiuk oqarfigiinnarpaa : Kisiannimi alivallaarnagu avannarparpallaarnata kingumut uterfigiumaarparput . " Ernersua qiimmaallappoq .
#qungujuumminngilaq . Tassani najoraluaramigit sapileriaramigit qimagutikaseqaaq , illalaarpalua taamak aanngariartorpoq . Qimagummat ingerlaniarlutik takuleriallaramiuk siunerminni
#iliinnarlugit kingullermik eqquteriallaramigit tuttup panertorsui aqajaminersuit qanga qaqualaannguarsi , tunnunik uusuliarsuarnik qaannut ilisilluni . Nerliuteriarlugit
#isigiinnaraluarakku pikinasuarama kukuutissarsuaq qullermut misuttariarlugu ikinniariaraluarakku najaga siuaavallaassaqigakku ikinnissaa erinitsaallugu aamaliinnariarlugu malilerakku suli angunngilara .
#, oqalualaarutigalugu . Massa taamaaseruttorpoq tusarnaarniarlugu taqqama illalaarpalua , sarsuppallakaseqaaq . Taqqamaqanna nalikkaassuani illarsaarutigerpalukkai .
#avilunnguarsi . Ingalluni inukasia illalaarpaluppoq . Illalaarpalua taamak aanngariartorpoq . Qimagutikasillarmat saveqqukuni amerlaseriannguallartut sanaani
#. Suli tigumiarniarlugu arnaminit milukkani aniatilerallarlugit anarsua ingasappallaaleqimmat maajugilerlugu igiinnaqaat . Iginniariaraat illoqataasa ilaata qujaruppaa
#illup inuisa kingoraartaallutik ernersiartaarileraluassagaat , allinerli ajormat mingunnarpallaaqimmallu igittaraat . Kiisa kingulliup paamut igimmagu igalermiorsuata
#nungutuarpagu allamillu tigusinialeraluaraangat appisaluutileraraat : Kaassassuk aqqalavallaaqaaq , misileriarsiuk , kigutitaarsimavoq ! " Ornikkaangamikku
#naalliutsitarigaat . Makkualuunniit niviarsiarsuit mittatigigaat . Kaassassuk naalliuppallaaleraangami iseriartuinnaaraaq . Meeraqatini naaligaleraangata usoruppallaaleraangat asasiata naalikkioraraa
#. Kaassassuk naalliuppallaaleraangami iseriartuinnaaraaq . Meeraqatini naaligaleraangata usoruppallaaleraangat asasiata naalikkioraraa . Aniniariartoq meeraqataasa arpaliukkaangamikku naaligaa
#qimammassuk ornillugu oqarfigilerpaa : Uumaannguakasiik-aa , naalliutsitaavallaaqaatit , angusinnaagukku pisuttuarniarna pavunga Talorsuarnut ( Qooqqut
#pileraraat : Uumarsuup majuussimavaa , taannarsuaq nerinnarpallaaqaaq . Allamik oqaraanngillat : Uanga
#agguarlugit atortussaanngitsunik nukappiaqqat naaligartaartorput . Kaassassungaasiit naaligartaarani usoruppallaaleqimmat asasiata naalikkiorpaa . Naaligartaarluni aniniariartoq meeraqataasa-aasiit naaligartaava
#Inuppassuit palliinnaraatik asasuatsianngorpaat : Kaassassuujuunnguaq-aa , nukkiorniarpallaarnak , talinnguatit nukkiliseqinavatit . Tamaanga iliinnakkit uagut
#Naammagisassarsiorlutit sungiusarniaraluarniarna . " Qaannat ilaat atorlugit avalapalaartalerpoq , kigaatsumillu sungiussiartorluni . Massa sissaq qimalaartaleriannguallaraa
#oqarfigalugit nerleqqullugu , oqalualaartorsuanngorlunilu . Tassani nerereerami oqalulaartorsuaq tusarnaarniarlugu tarrajussigaluartillugu oqassarlersaannaleqaaq . Taamaalluni oqaannaqaaq :
#oqallartoq : Qajaq tamanna atoraangagu isumageqalugu isumagivallaarneq ajorpara , " kingumullu oqalualaartorsuanngorluni . Igalaat
#: Tikeraakasiik , alera inigallaak , erivippallaaqaaq . Kaassassuup alersuaq inissallugu imulerpaa .
#Soorluuna sullartoq : Tamaanga igeriannguaruk , nutaanngippallaaleqigami aasukasinngorsimavoq . Kittoraalluni nungulermat akip ataanut
# Tikeraakasik , innarumalleruit ippammut innarniarna , qaajornarpallaanngitsukasiuvoq . " Ippassua nannut amiinnaannik qaaqarami maagaaginnarpoq
#inualussuit tammaarfigigamikkik assareerlutik naammassillutillu angutit ataatsimiiuaartut nalinginnaq oqalulaarlutik nipangiimeriarmata Kaassassuk kisimi nipaalluni oqarpoq :
#ajorsarnarnersua misigisimajunnaararaat . Ingammik aasariallaraangat piliniarfissuarminniileraangamik1-2 ileraangamik2-2 arsivissulillaaraat . - Uffaana igalermioqarmigillutik arnaqquassaamik . Ilaanniaa
#Ilumulliaa piumaguit uannut isissagaluarputit . Aasallaraangat nalluttussannguaq ajornallaaraaq . Ujaraanngitsorooq alliumaartoq . Aatsaallu nipituumik
#neqaanik nerisalerput , pajutsittalerallarlutik . Ingammik arnaqquassaakasik avaagivallaaqaat ukiukkut misigisaqarfigivallaarlugu . Iliarsuutikasigigaluartik qaaqqunnguallaaraat . Nunaqqassuartik
#, pajutsittalerallarlutik . Ingammik arnaqquassaakasik avaagivallaaqaat ukiukkut misigisaqarfigivallaarlugu . Iliarsuutikasigigaluartik qaaqqunnguallaaraat . Nunaqqassuartik qaaqqugaangamikku iliarsunnguaq
#Ingammik arnaqquassaakasik avaagivallaaqaat ukiukkut misigisaqarfigivallaarlugu . Iliarsuutikasigigaluartik qaaqqunnguallaaraat . Nunaqqassuartik qaaqqugaangamikku iliarsunnguaq aamma qaaqqusaraat .
#arnaqquassaap ernersiakasia taanna iteriallarami tamakkeerajaannguaq . Aneriarluni silagippallaaqimmat pisuttuarusuleqaaq . Pikigami anigami qimerluuleriallarai , anguterpaat
#Qivianngilertorlugu qiviatsiariaramiuk , taavaana tikiukkaluttuallartoq . Ingammik annilaarujoq , taama imaannaq pissuteqarluni aggissanngimmat . Ingiarniaannarlugu
#naalliussangaarami . Ullororiartortillugu aneerluni soorlu isissanngitsoq , isipalaallaaraaq ittuup ataani . Iserniariartoq ila arnarsiaata pikinasuaatingaaramiuk
#. Tassani angutisiarsuani qajarsiorlugu , ualeriartoq kalittorsuulluni ersillaaraaq . Tulariaraangat arnarsiani atileriartoq soorlu kingornani pituutaqartoq-aa
#Arsungaaramiuk ullukasik qaloqqaavarsinnarpaa . Taariaraangani aalaniakasittaraaq . Arsuppallaaqimmani ullaakkussaq isumalluaatigeqaa . Unnummat innariarmata innarami ila
#Unnummat innariarmata innarami ila ippassarnit siniaarnerungaarami , sinnakilaarsimaqigamimi taamak unnuaa itiimisimanngilaq . Qaatsaamut taama sinissimakasillarpoq
#ajallarmanni makiterluni qineraluallarami taamak takusaqanngilaq , makkulumakku qungujulaarlutik . Pisassaarukkami , saassussassaarukkami qanoq perianngilaq .
#angutisiaata kaakkutilerlugu nulii qiviarlugu oqarfigaa : Iisaqanngippallaaqaaq-una , nerlerniarallaak ! Nulia sassarterami puugutaq
#soorlu appaliarsunnguaq paartukasillartoq . Tikereermani qimaasinnaajunnaarami , sukkalisaarpallaaqimmat qanoq sukkatigisoq nalugamiuk , illugiinnik anguallisaannariarluni aarissani

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > » Show all 36852 results


CQP søgningskode: [tags=".*?LAAR.*?"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: