< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > » Show all 262930 results

#ilisimasaavoq , angisooq nerinnartoq niukitsoq ; taassuma manniginerpaa uk. 1851-ni Pariisimut pisoq , kullutut qulitut
#tatsini najugaqartarput , ilarpassuili tamarmik imarmiupput , amerlanersaat nillertumi najugaqarlutik tassanilu amerlasoorsuullutik , pingaartumillu manneqarfissamik
#nalaagut ataatsimut katersortartorsuullutik ; kiisami tamatumuuna kiattoq piisanneruvoq . Imarmiusut ilaat nunamut sinikkiartortarput , taakku
#taamaattarput . ( Tamaani sinerissami taama katersorfigisaasa annertarinerpaat qaarsorsuaq uperniviup kujalia ) . Ilaat
#) , kisianni taaguutigisat ilaat nalunarput sorliit pineqarnersut . Naajakkut isaroqqortuullutik takisuunik inngikitsunik suloqarput ,
#qaqulluttungajak qingalik , kulloqanngitsoq , immap timmiaasa annersarisimasaat . Timimigut nattoralimmit annerutsiarpoq , uuttuutitut arfinilittut
#, immap timmiaasa annersarisimasaat . Timimigut nattoralimmit annerutsiarpoq , uuttuutitut arfinilittut isorartutigaluni ; naapittarpaat nuna
#, qaqutigut kisianni takkuttartoq ; taakku tamarmik isseqannginnerusumi arlaqarput , allaasunillu annernillu ilaqartarlutik .
#annernillu ilaqartarlutik . Piillikaarsuaq timimigut naajarluusarsuarmit minnerunngilaq , kisianni isorartussusiagut inorpaa . Siggussua tallisut
#, sinai sanningasunik kigutaasallit . Ukunannga siullernit isarukinnerusarput , taamaattumik ilaat timmisarput artungajattutut ilillutik ,
#tunutsinnillu inngikitsulimmut ikaartut umiarsuit naapittarpaat ) . Amerlanersaat issittumi tungaanilu najugaqartarput . Tamaani ilagisaat
#ilagisaat qassiiupput , kisianni ataatsimi amerlassutsimikkut tamaani akuttunerusut assigaat . Qeerlutoorlu nerlerlu nunat ilaani pigineqartunik
#nunat ilaani pigineqartunik arlaqarput , taakku pigineqartut annerusarput ; nerlerit pigineqartut makkunannga qussunnit timeqqortunerunnguatsiartarput puallarsagaasaraangamik
#. Isaruisa timmissap pii assigingaarnagit puisip talerui assigineruaat , aamma puisitungajak orsoqarpoq ; naluttarpoq niaqqi
#imungasorsuit sangusarlutik ingerlasut , qumarluunniit pulateriarluunniit allisitaangaartoq assigikannerlugu . Kisianni makkuninnga assigiissuteqarput : Tamarmik nillerput
#miluumasunillu , timmissanilluunniit manniinillu , kisianni taakku sapernerusarpaat . Ernisarput manniusanik , ilaat ninngusuumik qalipalinnik
#ikkamik . Tamarmik nunatsinni ilaqanngillat ; issisiornersaasa akilineq kujalleq qallunaatsiaallu nunaat avannamut killigaat (
#tininnera najortarlugu . Tamangajammik kiattumi najugaqarput ; issisiornersaat akullersuup avannannguanut sivikitsunnguamik issittartumut killeqarput . Minnerit
#, kinguaariinnik inulik . Manniusaasa timmissat mannii assigikannerpaat qalipaasigut , taamatut aappaluttoqarlutik , kisianni tikkat
#nunami allami immannguaq allaalaartarlutik . Ameerikkap pii minnerunerput ; annerit qaqutigut sisamanik isattariallit Niilimi Ganngamilu
#pinnatik qisussuartut ikiaanit kaamitatut sukkasoorujussuarmik puisarmata , kingunerlik seqitsuinnarsuanngorlugu tangajornerujussuusaartumillu anersaarlutik . Puisoq kigaallalluni kuussuup
#taama atsigilersarput . Naammattumik allisoq uumasut tamarmik artornarnersarinerpaat : Qatigaata tattassui mattungaaramik qoorortuup aqerluata artorarai
#assigiingajaat , anginngitsut qiilasuunnguit , taakku nunani kiakannersuni akunnattunilu tamaginni orpigalimmi nunap qaani takussaaqaat :
#ittarpoq , orpinnut qaqisarluni . Timaa kanassup mikikannersup timitaatut takitigaaq , aminnerullunili ; pamiua tanneq
#. Timaa kanassup mikikannersup timitaatut takitigaaq , aminnerullunili ; pamiua tanneq ulamertoq imusartoq niui takikuluttut
#nungullugit qaamanerup tungaagut taarnerulluni , taarnerup tungaagut qaamanerulluni ; kamakkaangamigooq taamaattarpoq . Uku naatsumik
#tannersuit , suloruseqarsimapput taakku . ( Tamakkua minnersaasa ilaata timaa kullutut takitigaaq , niaqua qiterlersut
#niaqua qiterlersut , siulliisa eqeqqui assattut . Annersaasa eqeqquisa isui isakkat pingajuata qeqqatut isorartutigaat ,
#, angissusertik missiliorlugu . Uumasunut tamangajannut annerusumillu inunnut pulateriaarsuit amiilaarnallaaraat ; ilaat naviananngitsut ilisimagaluarlugit
#toqunartup ilaa kiinerminnut seqitsarpaat . Taakku toqunartullit navianarnerupput kiattumi , aamma pulateriaarsuk kaakkuni toqunartua navianarnerusarpoq
#navianarnerupput kiattumi , aamma pulateriaarsuk kaakkuni toqunartua navianarnerusarpoq . Iigaluarlugu naviananngilarooq , kisianni aammut pigaangat
#, qatigaa tattaasalik , nai tassiaasallit ; kiakannersumi tamaginni ittarput . Annerit terissanillu timmiannguanillu naratsinillu
#P. Iisinertooq , pingasunik isattariaqartartoq , Aasiap kiannersaani Afrikkamilu ittoq , pulateriaarsoqatiminit tasitsarnertunerunerpoq . Isakkatut
#, Aasiap kiannersaani Afrikkamilu ittoq , pulateriaarsoqatiminit tasitsarnertunerunerpoq . Isakkatut pingasutut takitigisup silinnersamigut inuup uppataatut
#, pulateriaarsoqatiminit tasitsarnertunerunerpoq . Isakkatut pingasutut takitigisup silinnersamigut inuup uppataatut silitsigisup savaasaq aalanngitsoq iisarpaagooq .
#savaasaq aalanngitsoq iisarpaagooq . Afrikkami qallunaat pallinngisaanni annerusoqartut oqaatigisarpaat . P. Artugaatsoq , nunani kiannerni
#, nunani kiannerni ittoq , pulateriaarsuit ilisimasatta annersaraat ; uuttuutitut marlunnik qulilittut takitigisut pisarineqartarput .
#, tukereersunik ernisartoq , akullersuup avannaani pulateriaarsuit navianarnersaraat ; kisianni najugaani avannarpasinnerni ( immap avanngap
#avanngap killingani ) kiinera inummut toqussutaasarinngilaq , kiannerusumi assigisai navianarnerupput . P. Makkulaartulik Ameerikkami pulaleriaarsuit
#) kiinera inummut toqussutaasarinngilaq , kiannerusumi assigisai navianarnerupput . P. Makkulaartulik Ameerikkami pulaleriaarsuit toqunartullit navianarnersaraat
#navianarnerupput . P. Makkulaartulik Ameerikkami pulaleriaarsuit toqunartullit navianarnersaraat , kajortoq qernertunik allalik , isakkatut takitigisunngortartoq
#, Aasiap salliani najugaqarpoq . Kiisissagaangami ilaminit nipitunerusumik seertortarpoq . ( Juup . 20,16. Is
#, pukusummigut isaruaasanik allalik , Aasiallu Afrikkallu kiannersaata persua , navianangaartoq , kiinera inummut tassanngaannangajak
#taakkua piaraasa aatsaat tikertut takitigilersut kiineri utoqqarnit navianarneruppunngooq . Inuk taamaattup kisaa taavaannangajak sinileraraaq iternaveerluni
#talermit tannerusartoq , saneqqaminit singangasoq , akuamigut silinnersalik , pamiua paperussaq , immamiiginnarpoq1-2 iinnarpoq2-2 ,
#Is . 14,29. 30,6 taaneqartoq taakkua imarmiut ilaginerpaat ) . Naratsit niungasoqanngillat , kisianni tamangajammik
#tigutsisigisarpaat . Qassiiupput immannguaq allaasartut : Ilaat qiilaannerupput , naannernik nioqarlutik tipittuullutillu ; ilaat tannernik
#qaamasoq katappat naraseq inerpoq . Naratsit paarmortoqatiminnit nillertorsiornerupput : Qallunaatsiaat nunaat akilinerlu kujalleq peqarput .
#peqarput . Tamarmik angisooqanngillat : Ukiortartumi najugallit annersaasa timaat ( niui pinnagit ) tikermit tannerulaartarput
#; pamiussaraluat paperuat ilaani timitaatut atsigaluni ilaani annerusarpoq , taanna ipittaatigalugu angalaatituaringajakkamikku timaata nukingi tamangajaasa
#, ilaat qituttunik . Saarni qimerluleqataasa saarninit aqinnerupput ; ilaasalu saanissaralui nataqquinnaapput , aamma ilaasa
#ilaasalu saanissaralui nataqquinnaapput , aamma ilaasa nataqqumilluunniit aqinnerupput . Tamangajammik ammimik ikiaagut tattaasaqarput , kisianni
#, nilitsillugulu nakakkumasaraangamik . Aalisakkat qimerluleqatiminnit erninertunerupput , qassiinik tuusintilinnik ataatsikkut ernisaramik ; miliuunillilluunniit
#qupinnguallatsitsisaramik ; kiattumi ilaat taamaapput . Tamakkua annersaasa ilaasa qupinnguallatsitsinerinit qimuttuarsulluunniit aqullaartarpoq , kinguleriit attorpanni
#. Piniakkatik uumasut minnerit attornerminnik toquttarpaat , anneruppataluunniit ilisimajunnaarsillugit . Taakkua tamarmik timaat nerumittorsuupput ,
#nipinngasut saanermik matoqanngitsut ; ilaasa qimerlui nataqqumit aqinnerusut . Eqqarleriissuisa tamakkua ilagisaat aamma assigiingajassusiisigut sanileriissoqartittarpaat
#timmissanisullu ersitsiginngillat , qimerlulinni inuup piisa assinginik piisannerummata , aamma taattumikkut piniaatsimikkullu ataasiunerummata ; taamaattumik
#piisa assinginik piisannerummata , aamma taattumikkut piniaatsimikkullu ataasiunerummata ; taamaattumik ilaasa allamik sanileriissoqartittarpaat ilaasalu allamik
#ilarpassui tamaani takussaaqimmata . Tamaani takusartakkatsinni uku ersinnerusumik sanileriissoqatigiipput : Saarullikkut ( saarulligit , uukkat
#) . Ammassat nunatta saata kisingajammi piginerpai ; tunutta ilaa qaninneq tamarmi peqanngilaq ,
#pisaasartut taakkuusorisaagaluit allaasimapput . Aamma misaqqarnat tamatumaannangajaap piginerpai , allalluunniit . Eqqatta ilaata pigivinnerpai ,
#tamatumaannangajaap piginerpai , allalluunniit . Eqqatta ilaata pigivinnerpai , tamaaniiginnartarinngimmata1-2 iinnartarinngimmata2-2 ; ilaat tamarmik imarinngisatsinnuttaaq
#atapput . Saarulligit nillertup tungaannaa najorpaat , amerlanerupput ikkannersuarmi paggivittap avataani , tassani umiarsuit ataatsikkut
#Tamaani sinerissap avataani ilaanni amerlasaraluarmata aasat arlaani ikinnerusarput . Eqaluit ( kapisillillu ) avannarpasissumi tamaginni
#, tamaginni piniarneqarlutik . Qassiiupput immannguaq allaasartut annerusartullu ; annerit isakkatut takitigisoqartarput . Nataarnat nillertup
#. Nimerissat nunatta kujataa avannamut killigaat ; isseqannginnerusuini kiattumilu allaat amerlaqaat , isakkatut takitigisoqartarlutik .
#kuuisa ilaat najortarpai . Aalisakkat qupinnguallatsitsisartut taanna pissaanersaraat , attuinerminik qimuttuarsuit allaat ilisimajunnaarsittaramigit ; attunngikkaluarluguluunniit
#) nipitittarput kalitsillutik . Kigutiliuneq aalisakkat tamarmik kiguteqarnersarisimavaat , qarnata ilua tamarmi kiguteqarmat oqaanut allaat
#qimmiaqqanullu allaat . Assingajaa aalisagaq timmisartoq kiakannersumi pingaartumillu kiattumi imarsuarmi takussaallaaraaq . Anguutai salliit
#taattuagut tamaani aalisakkani asseqarput ; uku tulliusut allanartoqarnerupput . Sulussugutiluttut tamaani uku ilagaat : Suluppaavaq
#; ilaasa akunnattoq najorpaat , aamma ilaasa amerlanersaasa kiattoq . Kanassut tamaani kisianni pingaarput ;
#akullersuarmi Atlantikullu ilaani ittartoq , tassani aalisakkat annersaasa ilagaat , isakkatut pingasutut takitigisoqartarmat . Siggua
#, annerni uuttuummit tannerusartoq ; sumut taanna sakkugisarnerpaa . Sigguleeraq , Intiani aalisakkat ilaat anginngitsoq
#aalisakkat ilaat anginngitsoq , oquuttatungajak taattoqarpoq , atitunerullunili , illusissoqarnanilu innangaaseqarnanilu , amitsunnguamillu annikitsumik siggoqarluni
#anguutiminnik immap naqqani paarmupalaartarput . Ilaat iloqiaasamik taasariaqarnersoq , angisuatsiaq , timaa atitooq naatsoq ammalorluinnangajattoq
#taattumigut naraseeraq suli isigattaanngitsoq assigikuluppaa , kisianni anneruvoq . Uullugu saarni qorsunngortarput . Soorlu
#saaniupput ; aamma ilaasa saarni saanillit saarninit aqinnerullutik nataqqumit mattunerupput , nerpiallu aqinnerusarluni ; kisianni
#saanillit saarninit aqinnerullutik nataqqumit mattunerupput , nerpiallu aqinnerusarluni ; kisianni qaamikkut ilaat mattusoorsuupput , aamma
#ammanissaraluata ilaa amiata matusimasarpaa , taamaattumik masii ammanikinnerusarput . Tamangajammik kiattup tungaa najorpaat , taamaattumik
#amitsunik portusuunik sulussugutilik , tassa nataarnap niaquinnaa assigikannerlugu ; Atlantikumi akullersuarmilu ippoq . Taakku paperoqannginnamik
#. Kiattup eqalussui tamaani annertut atsigisut tamakkunannga navianarnerupput ; qajaq inuutinnavianngeqqajaqaat taakkua . Umiarsuit malittaannarpaat
#inuutinnavianngeqqajaqaat taakkua . Umiarsuit malittaannarpaat , sumik nakkarumaarnersumik alapernaarsuillutik ; pingaartumik umiarsuit Affrikkamit inussiassanik aggiussisartut
#, aqqutaani toqusut igitaasartut utaqqisarlugit . Eqalussuit annersaat - allat , eqalussuarsuit - qaqutigut tamaani
#teqeqqulik ; ilaat tannernik suluusaqarput , takissutsiminnit silinnerullutik ; aamma ilaasa suluusaat sigguata sioraanut allaat
#; ilaasa taattumikkut aalanermikkullu quperlorsuarluunniit qitupeqqalluniit ilaat assigikannerlugit ; ilaat uttuutitut marluttut takitigingajattarput , ilaat
#, erlavii tamaasa milluarlugit . Qimerlullit taakku amikkakuunersaraat . Ilagisaat ataatsit qaqutigut tamaani pisarineqartaraluarnerput
#iluanut pulasartut ilaat iseqanngitsut ; ilaasa ivinnik taasarnerpaat , kisiannimi aalisagaanngitsutut quperlorsuartungajak taattoqarmata ilaasa aalisagaasorissanngeqqoorpaat
#1M . 7 aalisakkat taaneqanngillat , ulersuup pingaarsimannginnermagit , imarmiugamimmi ; massalu saarnit nunap ilaata
#Puisilluunniit qimmerineqartarput , qimmerisatullu ilisarlutik , kiisortullu qaasunnersaat allaat qaqutigorsuaq inummut sungiussisarput oqaasialu naalattarlugu ,
#- paarmortut kajumigineqanngillat , taamaattoq qimmerineqartunik qaqutigullu sungiussikannersunik tusartaraluarnarpoq ( naalattunik pinngikkaluarpoq , inumminnut ersiunnaarsinnartunik
#; ilaat tamaasa inulerpai , nersutaatinut ileqqumikkut qaninnerusut minnermik inorlugit , ungasinnerusullu annermik inorlugit ,
#, nersutaatinut ileqqumikkut qaninnerusut minnermik inorlugit , ungasinnerusullu annermik inorlugit , ajorluinnarlugit . Qimerlullit tassunga
#Qimerlullit tassunga killeqarput , tassa uumasut inummut atorluarnerusunik ilaqartut ; ilaat atormata inummut kiffartorlutik (
#inummut kiffartorlutik ( nersutaatit ) , ilaallu amerlanersaat neqigineqartarlutik , tamakkunanilu inuit neqigisartagaani aalisakkat pingaarput
#, aalisagaqanngippat inui ajortaqqajaqisut . Qimerlullit atornerullutillu annerullutillu ersilluarnerummata ukunannga kingullissanit ilisimaneruavut , taamaattoq
#aalisagaqanngippat inui ajortaqqajaqisut . Qimerlullit atornerullutillu annerullutillu ersilluarnerummata ukunannga kingullissanit ilisimaneruavut , taamaattoq taakkuluunniit
#inui ajortaqqajaqisut . Qimerlullit atornerullutillu annerullutillu ersilluarnerummata ukunannga kingullissanit ilisimaneruavut , taamaattoq taakkuluunniit ilisimaneqanngitsunik
# Qimerlullit atornerullutillu annerullutillu ersilluarnerummata ukunannga kingullissanit ilisimaneruavut , taamaattoq taakkuluunniit ilisimaneqanngitsunik ilaqarsimapput , pingaartumik
#qituttullu ) tassuuna immikkut taaneqanngimmata immamit pinngortunut ilanngussimanerput ( 1 M. 1 , 20 )
#, ilaasa qeratanani ninnguinnarpoq . Aamma qimerlulinnit amerlanerungaartunik immikkoortoqarput . Minnerusarlutillu : Ilaat mikingaaramik isaannarmik
#ninnguinnarpoq . Aamma qimerlulinnit amerlanerungaartunik immikkoortoqarput . Minnerusarlutillu : Ilaat mikingaaramik isaannarmik takussaanngillat . Ataasiussutaat
#minnermik akulleqarlutik , timaat tassuuna affassaasaqartillugu ; amerlanersaat taamaammata affassaasalinnik taaniarpavut , naak ilaat taamaalluanngikkaluartut
#aamma ilaat iseqanngillat , tassa ikinnerit ; amerlanersaat illugiissunik iseqarput , ilaat marlunnik ilaat qassiinik
#( isigaatsut ) ilaasa sianiutaat qituttut pii assilikannerlugit katitersimasarput , taakkununnga qanillissusiat missiliorlugu . Anersaarutaasigut
#, aamma ilaat malunnartumik anersaaruteqanngillat , ammimikkut anersaartarnerlutik . Nerinermut sakkui assigiinngitsorsuugaluartut marluiutitassaapput , ilaat
#arfineq sisamat eqqoraat . ( Ilaani niaquata tassiaasai amerlanerusarput , eqquata ikinnerullutik ; aamma ilaani ersilluarnerupput
#( Ilaani niaquata tassiaasai amerlanerusarput , eqquata ikinnerullutik ; aamma ilaani ersilluarnerupput ilaani ersilluarnatik )
#amerlanerusarput , eqquata ikinnerullutik ; aamma ilaani ersilluarnerupput ilaani ersilluarnatik ) . Ilarpassui qaamikkut meqqoqartarput
#Niviukkap isai illuttut sisamanik tuusintiliupput ; itaasa amerlanersuupput ) . Aamma ilarpassui qaarmikkut sinnerusunik iseqartarput
#aamma ilarpassuini isigak qassiinik nagguaqarpoq timmissap inuaa assigikannerlugu , marlunnillu kukeqarluni , ilaanilu kangiatigut nipitsisinik
#allanartaraluarput . kiataata tassiaasaa salleq qallinermigut atitunerusarpoq , miluumasut kiasiinut qutuinullu assersuuttariaqaraluarluni ; qiterleq
#; qiterleq miluumasut saneraasa sakiaasalu assissaat allinermigut atitunerusarpoq , sakiaasaqartarluni ; kingulleq minneq miluumasut kuutsiinut
#; aamma ilaasa sului kingulliit amikkakuupput timminermut atunnginnersut ( niviukkat , anarissat , ippernat )
#kumaat ) . Eqquat kiataata kinguninnguagut silinnersaqartarpoq , isua amilimalluni ; tassiaasaa kingulleq ilaani
#ilaat pissaaqaat , artunngisaat mikissusiannut uuttuukkaanni uumasuni tamarmiunerusuni asseqassanngillat nukeqarsutsimikkut . Ilaasa pissinneri inuup issuassagunigit
#allanngortarput , kigaatsumik assissartik assigileriartorlugu . Tassa amerlanersaat imaattarput : Quperlussap uummaqqaataa tassa quperloq ;
#( Milugissat tungusunnitsuusiortut taamaapput ) . Amerlanersaat aasakkut tukerunik ukiakkut puulinngortarput , taamalu ukioq
#sullinerit taamatut immikkoortigisut ilisimaneqartut 100,000 nallersimassaqqoorpaat , amerlanerunerlutilluunniit , ( ilaasami amerlanerutippaat ) ; misilinneqanngitsullu
#100,000 nallersimassaqqoorpaat , amerlanerunerlutilluunniit , ( ilaasami amerlanerutippaat ) ; misilinneqanngitsullu immikkoorsusiisigut malugineqanngitsut qanoq amerlatiginerput
#amerlanerutippaat ) ; misilinneqanngitsullu immikkoorsusiisigut malugineqanngitsut qanoq amerlatiginerput . Immikkoortortaat amerlangaarmata taakkuinnaat tamaasa naammattumik ilisimalissallugit
#saattut qituttut . Taamannaatillugit eqqarleriissikkaanni suloqanngitsut nungullugit ileqqoqatiginerusaanut ilanngunneqartarput ; ilaasali suloqanngitsut immikkut eqqarleriissuutittarpaat ,
#, ukununnga arfineq pingajoritillugit . Sikannertuut tamakkunani amerlanersaapput ; immikkoortui ilaasa 50,000-utippaat . Tamarmik qiilasuunnguupput
#atsigaat ; annerit tikermit tannerusoqarput . ( Annerpaaq Ameerikkami kujallermi ippoq , kullup kangianit tikerup
#pississat , qillalaat . Sikannertuusat immikkoortui ilaminnit ikinnerupput , 1000 sinnitsiaannarsimavaat ; kisianni assigiissortaasa ilaat
#nukeqarluanngitsut ; ilaasa sulutik katattarpaat , taakku qajannaannerulaartunik nioqartarput . Amerlanersaat tukersarput qullugiaasaallutik , ummaavarlutik
#sulutik katattarpaat , taakku qajannaannerulaartunik nioqartarput . Amerlanersaat tukersarput qullugiaasaallutik , ummaavarlutik ameersarnerinnarnik ineriartorlutik ;
#, taakku mitsimasarput sulutik napatillugit ; pakkaluat pinnernersaat taakkua ilagaat . aamma ilaat seqineq tarrisimatillugu
#ilagisaat amerlakulupput , seqineqanngitsorsiortuinnangajaat . Marluinnallit sullineqatiminnit issittorsiortoqarnerusimapput , taamaattumik tamakku maluginerusarpavut . Timimik taattuagut
#. Marluinnallit sullineqatiminnit issittorsiortoqarnerusimapput , taamaattumik tamakku maluginerusarpavut . Timimik taattuagut iguutillit assigisarpaat , aamma
#Sulussaralui kingulliit amikkakuupput amitsut kakassalinnguit aalassaringaartut timminermut atornersut ; ilaasa nipeqaatigaat qalequtaanut issulitsillugit . Tamangajammik
#pilutarmiunik tamaaniittoqarsimavoq . Tamakkua tamaanni sinerissami ilagisaat qassiunerput ; taamaattunik katersuisartut avalatsitaat pakkua uumasunik ilisimasut
#, tassa katillugit 156 ilisimasat , arajutsisanillu ilaqarnersut . Soorluuku ammerlallartut , massami ilaannaralaanngui ateqartippavut
#, massami ilaannaralaanngui ateqartippavut ; taamaattoq nunani kiannerusuni amerlanersuupput , kiattup tungaanut amerliartuinnarlutik : Ilaani
#massami ilaannaralaanngui ateqartippavut ; taamaattoq nunani kiannerusuni amerlanersuupput , kiattup tungaanut amerliartuinnarlutik : Ilaani sanileriissortat
#sullinernik pilissuuvoq , panertorlu masattorlu , kiattorlu annerungaartumik ; kisianni imarmiusoqanngillat . Ilaasa orpiit najorpaat
#pinnersoqarpoq ; ilaasa pinnersusii kiattup timmiaasa pinnersusiinit minnerunngillat . Aappallarissorlu tungutsorissorlu sungaaqqissorlu qorsoqqissorlu kannussaasarlu kuultiusarlu
#serlernarput . Tamaani niviukkat immannguaq taamaapput ; kiannerusumi taakkunannga ajornerit amerlaqaat . Pavani aasat ilaani
#toqutillarpaat , sanaassaalissagaluartorpassuit qisussaannanngorlugit . Affrikkap qeqqani kiannersaata ilaani aasat tamaasa qullugiarsuarparujussuit qernertut saqqummersarput ,
#taakkua nungullarpaanngooq . Sullinerit naasunik aseruisartut inunnut naalliunnarnerusut tassa pillertat , annilaanganartutut kisianni eqqartorneqartartut .
#2 M. 8,16-18 ) , allanillu ilaqarlutik ajornerusunik . Ataatsit uani oqaatigisaagilit tupinnartumik ajortut ,
#ilaanut , tassa savaasanut siutituunullu , ippernanit ajornerunatik ; kisianni ussilluunniit qimuttuarsulluunniit qimmerluunniit tamakkua qassinnguinnaagaluarlutik
#nerisassaqartinniarlugit ilaat isumaliortutut ilisarmata ; - massami amerlanersaasa erniatik tukersut angumerisarinngilaat , ilarpassui ernillutillu toqusaramik
#tummartarlugulu ; iluarilerunikku issumik matoortarpaat . Minngumit annerulaaginnarput taakku , taamaattoq makkunannga timmiannguanit annerutsiartut taamaaliorneq
#Minngumit annerulaaginnarput taakku , taamaattoq makkunannga timmiannguanit annerutsiartut taamaaliorneq sapinngilaat . Iguutillit iguutaasallit ilaat
#angeqatigaat , timimikkullu assigingajallugit . Nunani akunnattuni kiakannersunilu tamangajanni ipput , sumi panertumi sialuit pallissanngisaanni
#93 ) ilaanni 20,000 missiliortarpaat , ilaanni amerlanerullutik ilaannilu ikinnerullutik . Taakku kiffat aamma immikkoortoqartarsimapput
#ilaanni 20,000 missiliortarpaat , ilaanni amerlanerullutik ilaannilu ikinnerullutik . Taakku kiffat aamma immikkoortoqartarsimapput : Ilaat
#naasut qaserniusannguinik akusaq ; kisianni quperlut allippata tungusunninnerusumik pisarput . Quperloq puulinngussagaangat kiffat mattuttarpaat ;
#amerlippata aatsaat angutiviassanik ernisarpoq , taakku ilisiveeqqani annerutsiartuni ineqartarput ; taakkualu kingornatigut arnaviassanik qassinnguanik ernisarpoq
#iguutillit pullaannallit ilaat ; anarissat angeqatigisarpaat , annerulaartoqartaraluarlutillu . Angutiviarpaaluit arnaviarpaaluillu kiffarparujussuillu ataatsimi ineqartarput iligeeqqissaartorsuullulik
#, orpiup ilua ilullillugu ineerarpassualiorfigalugu ; ilaat amerlanersaat nunap iluani panerpallaanngitsumi masappallaanngitsumi illuusaliortarput qaanut nuisasumik
#taarmat ajoqutiginngilaat ; isaat allaammata uagut taarisatsinni isigilluarneramik . Kisiannimi unnukkut . Taarsilersoq tamarmik iseriartortarput
#suloqanngissinnarlutik tukersartut ; inersimasut milugissatut atsigisimapput , aminnerullutilli . Nunat kiattut tamaasa najorpaat , Affrikkap
#Nunat kiattut tamaasa najorpaat , Affrikkap qeqqa kiannersaa pingaarlugu ; ilaat iniliortarput orpissuit avalequtaasa qaani
#arlaat minnerit naamaannartunik allerullit ; taakku minnerit alliartortussaanersut pingaarlutik amerlavallaallaaraat . ( Ilaasa tamakku minnerit
#sakkutuunik ; aamma taakku sulunittussat inersimanngisillutik kiffatut suliortarnerput ) . Angutivissat arnavissallu sulunikkunik anillutik timmisaleraraat
#) . Sukorpiuunit aasiannit mattunerungaatsiartumik qaaqarput , silinnerusumillu kiateqarlutik ; niui takingaartarinngillat , kisianni angisuunik
#, tassa qimerlullup siutaata iluata pissusiata ilaa assigikannerlugu . Kiataata tassiaasai ilaani katinngasarput ,
#alleruusaallutik . Tamakkununnga alleruusanut tulliusut ilaani ilaminnit annerullutik pussuguteqartarput . Eqquata tassiaasai tamarmik immikkoortarput ,
#allatut ittunik ; tamakkuli eqquata avatai aamma amerlanersaani angalanermut atorluanngillat . Isigai nalinginnaapput :
#saangaartumik qaallit malunnartunik anersaaruteqanngillat , qaamikkut tamatigut anersaartarneramik . Masillit taqarsuaannaqarnatik uummateqartarput , ilummukartunillu1-2 KAR2-2
#ilaasa niui illuttut untriteqartarput . ( Pavani takussaanerusut illuttut 90-nik nioqarput , anarissatut annertut silitsigalutik
#qarsorsaasaqarput aasiaat noqitsisaasut , tassuunalu toqunartoqarlutik ; annersaasa Ameerikkami kujallermi Intiaaqqanilu illut kiineri inunnut allaat
#pingaartumik sallersaasigut ; niui taakku pussugutillit ilaminnit annerusarput . Ipiutalinnik iseqartarput sullinerit isaasut qaalinnik ,
#sissingi iluanut . Katallutik uullutik , qaartaarisaannut qerattarsaatissanngornerlutik ; qaat inertoq aamma aqajaruata ilua kingumut
#ilaat illuttut marlunnilluunniit pingasunilluunniit pussuguleqartarput ilaani salliusut annerullutik ilaani tulliusut , ilaanilu illua illuminit annerulluni
#annerullutik ilaani tulliusut , ilaanilu illua illuminit annerulluni ; tassuuna tamalaapput , timimilli taattuagut allanangaartoqaratik
#timimilli taattuagut allanangaartoqaratik . Ilaat angisuatsiaapput : Kiakannersumi norsartut takitigisunik ilaqarput ; minnerit ilaasa ataatsit
#itisuumi ataatsinik ilaqarput ; eqquluit taakku lamaani ilatuarinerpaat . Saattuat timiviat kiataannaavoq ; eqqussaraluat amikkakuuvoq
#imarmiupput . Ilaasa timimik taattuagut peqquit assigikannerpaat , kiatimikkut taamatut qalequteqarlutik eqqumikkullu sarpiusaqarlutik ,
#immikkut ateqartitaanngitsunik qassinnguanik ilaqarsimapput . Ilaalli kiakannersumi ittartut immikkoortumik niaqoqarlutik kiatimik affaannaagut qalequteqarput ,
#Mikisuinnaapput , ilisimaneqartut annerit tamaani arferit kumaasa annersaanit annerusimanngillat ; aamma taattumikkut tamaani takussaasunit allanartoqangaanngillat
#, ilisimaneqartut annerit tamaani arferit kumaasa annersaanit annerusimanngillat ; aamma taattumikkut tamaani takussaasunit allanartoqangaanngillat .
#eqquallu nungullugit tamarmiulluni ; niuisa ilaat ilaminnit silinnersaqartarput , tamangajammillu nissumik kingulliunngitsut ilaasigut tigutsiseqarput ,
#pallungallutik ingerlasarput , pississarnatillu ; taakku uumasunik piumanerusarput : Ilaasa qassiiullulik sangujaalluunniit quperlorsuilluunniit sorsuttarpaat ,
#timimik nagguaqarsusiagut kinguit assigaat , kisianni tamangajammik silinnerusumik naqittumik timeqartarput , qallinermikkut qaarajullutik allinermikkullu toqqillutik
#toqqillutik . Eqquata tassiaasaa kingulleq ilaani ilaminit annerusarpoq , ilaanilu tulliata avatai ilanngullugit sarpiusaavoq ;
#qaanni angalasartut , taakku nunap ilanni teqqiinnganik taasarnerpaat ; aamma allanik immikkut ateqartitaanngitsunik tamaani ilaqarput
#sullinerit , aasiakkut ) pissusii tamarmik taakkunani ilisarnarnerummata ; uku tullissat ilaannaanernik taaniakkatta ilaat
#( imaattoq : Saattunik niullit ) arlaminnit amerlanerusunik nioqartarput ( ilaat inersimallutik illuttut 60-nik )
#teqqiinnganik taasarpaat , aamma qalequteqanngitsunik ilaqarput . Kiannerusumi amerlanersooqaat , annerutsiarlunillu ilaqarlutik . Meqqorpanngualillit imermiunnguupput
#taasarpaat , aamma qalequteqanngitsunik ilaqarput . Kiannerusumi amerlanersooqaat , annerutsiarlunillu ilaqarlutik . Meqqorpanngualillit imermiunnguupput mikisuaraannaat
#kanajuaraarannguatut takussaanngingajattutut taattoqarput , ( ippernamit mikisumit minnerugamik ) , kisianni allisitsiummik qimerloorlugit niulinnguullutik nassuusalinnguupput
#. Taakku tamarmik tamaani ilaqarput ; isseqannginnerusumi ilaat amerlallaaraat . Masimmiut tamarmik immap uumasuisa
#, iluagullu qarsorsalinnik alleroqarlutik , ilaalli ilaminnit pisatakinnerullutik . Ilaat marlunnik iseqarput , ilaat ataatsimik
#aamma ilaasa angutiviartaasa arnaviartatik assigilluartarinngilaat , ilaanilu minnerungaarlutik . Nissumikkut sallikkut nipitsiseqartarput ; ilaat qitsuutinik
#, ilaallu iteqanngillat . Ilaannaat inalussamik ilaanik nerutunerusumik aqajaroqarput , ilaat tamarmik inaluaannaqarput . Ilaasa
#pingaarlutik avalequtituumik inaluaqartarput . Ilaat sullinernit tamarmiunerusunik taqaqarput , uummaleqaraluarlutillu , ilaalli taqqanik malunnartoqanngivipput
#kisianni ilarpassui malunnartunik anersaaruteqanngillat . Eqqarleriissortaat qassiutitassaagaluarnersut ilaat nalunaqimmata uani pingasuinnaatippavut , imaasillugit :
#kigutilimmik siggoqarlutik ; taanna sigguat ilaani niaquannit annerutsiartarpoq . Tamarmik amilimasorsuupput , timaatalu tassiaasarpassui tamarmik
#takitigingajattunik ilaqarput . Tamarmik imarmiupput , ilaaninnillu angallarinnerullutik ; imaannakkut ingerlasarput sangusarlutik ; naqqani meqqulumminnik
#. tamaani ilagisaat qassiiupput ; quperlorsuit annertarinerpaat , aamma inneruullat taakkua ilagaat . Illuluallit
#maseqartarput . siunermikkut avatillit tamarmik saneqqamikkut sangujaanit avatikinnerusarput , unnguusaat naatsunnguinnarnik qeratasuunik meqquloqartarmata , taakkuninnga
#illuluaqartut ilaasa illuluartik ilaanni uigusartarpaat , ninnigileraangamikku pinerpoq , uigua nutaamik natilerlugu ; taamaalisarlugu illuluaat
#ileqqoraat ataatsimi amerlasoorsuullutik , ataatsip kinguai ataatsimi nunaqarniartarneramik ; taamaattut illuluakuisa sanileriit qaleriit ilaanni qaarsoq
#Illulualinnik , aamma ilaat sioqqani inillit inalualeeqqanik taasarnerpaat ilaasa ( unnit inaluallit allaagaluartut ) ,
#meqquluinnarnik ikittunik avateqaramik . Tamarmik ulamertumik isumigut aminnerulaartartumik timeqarput , ilaat aminnerullutik ilaat silinnerullutik ;
#isumigut aminnerulaartartumik timeqarput , ilaat aminnerullutik ilaat silinnerullutik ; immikkoortumik niaqoqanngillat , iseqarnatillu nassussaqarnatillu kiguteqarnatillu
#taamaannaq taaneqartarput : Pulaterissanik ; allat imermiusut ateqartitaannginnerput , amitsuarannguit eqeqqup kukiatut takitigisut , peqittarlutik
#naami ; kisianni ilaat naqittumik timeqarlutik sanimut atitunerusarput , aamma ilaat qassinnguit qatiggamikkut qituttunik saattunik
#qassinnguit qatiggamikkut qituttunik saattunik naparutaasaqartarput , taakku masiginerpaat ; aamma ilaat qaamikkut isigaanngitsunik tinukuttappassuaqarput .
#naqqani sioqqaniluunniit ujaqqalluunniit ataani ittarput , aallarneq ajungajannerlutik . Nipitsisillit kigutilimmik qaneqartarput nipitsisimik salliup qeqqagut
#. Nipitsiseqanngitsut tamaani taqqissuunnaq ilagaat , allanillu ilaqaraluarnerlutik . Kaassaasalinnguit tassa uumasunnguit mikivissut , annerit
#; erniassaat manneeraasaarannguit inaluaanut tunngasarput . Ilaani sunaanersoq aqajaruannut , attuumasarpoq , miluumasut aqajaruata sanilequtaatut
#pigisarpai ; tupinnaraluaqaaq . Tamaani qanoq ilaqartiginersut nalunarput , ujarneqanngimmata . Erlavimmiut isigaatsuni taamaapput
#, ilaasa ersilaarput . Ilaasalu allaallutik naggussanik asseqarnerullutik ; ilaat isaannarmik takussaanngillat , ilaat qassiinik
#- tassa tamalaarsuupput . Kisianni tamarmik isigaatsoqatiminnit ilaannaanerusarput , ilaat maajunnartumik niaqoqarnatik qassiillu iseqarnatik anersaarutinillu
#, ilaasalu aamma allaallutik ; aamma qaamikkut aqinnerusarput . Allanngortarneri misililluarneq ajornakuloqimmata ilisimasaalluanngillat , kisianni
#; akullequtigisaat allaavallaaraangata immikkoortuusorineqartaraluarmata . Misilinneqartut najoqqutaralugit marluiutitassaanerput : Arlaat iluamik inaluallit itillit , quartat
#qassinnguit qanermikkut peqingasunik kiguteqarput , taakku uniffigiumasaminnut qarsorsaatigisarnerpaat ; iggiartik oqqatut aalatillugu miluttarput . Alliartortillutik
#nalunaatsoq ataasiinnaasarpoq : Qaneq , ilaanilu taannaluunniit nalunakannerluni , ammimik saattumik paaquteqarluni ; aamma inaluaat
#( taakku tamaani ilaqarsimapput ) ; ilaasali amerlanersaasa uumasut nalinginnaat ilui najugatuaraat , tamannalu pillugu
#, qilerutissiaq issungajattoq isumi aappaanut amiliartortoq eqinganerpassualik assigikannerlugu ; isua aminneq tassa niaqua ( niaquutitaq
#anarineqarlutik ; katattoq aserorluni erniassaaterpassui tassani annani uummartarnersut misilinneqanngillat . Imaaqqoorpoq : Niaqua immikkut uumasooqqoorpoq
#( qupp. 113 ) , aamma akullequtaasunik qassiunersunik siuleqarsimasoq , nagguaasaalu tamarsuarmik aamma taava immikkut
#, akullequtigisimasaasa ilaat ( tukersumut tulliusut ) qanoq-ittuunersut ilisimaneqanngimmata . Uumasut qassiit neqaani qarasaanilu
#alla , siunermigut amitsoq , kingunermigullu aamma aminnersalik , soorlu paperuusassalik ; siulleq tukersimammersutsialeruni ilumiua
#ilumiuilu tamarmik anillutik . Taakku tannermik paperuusallit qiilanerupput . Paperussaminnik aalasaramik ; ilaat takuneqartarput paperuusartik
#katakkaluarluni immikkut uumagallartoq , timitarigaluali paperuusaaruttoq qanoq ilisarnerluni ; aamma ilaat malugisaapput paperuusaqarallartillutik nigguusamik poortartut
#nungullartartut , erlavik peqqissoq inuuffigisinnaanngikkaat ; tamarmik taamaakkaluarnerlutik . Ikkumi savat tinguinik aseruisartut taama malunnarput
#kaajallallugu avatikkaaraat . Tamanna qituttut ileqquiata aappaa ilaannaanerusuni ersilluarnerusarpoq ; tamarmiunerusut pigilluanngilaat ( puumiut )
#avatikkaaraat . Tamanna qituttut ileqquiata aappaa ilaannaanerusuni ersilluarnerusarpoq ; tamarmiunerusut pigilluanngilaat ( puumiut ) .
#Tamanna qituttut ileqquiata aappaa ilaannaanerusuni ersilluarnerusarpoq ; tamarmiunerusut pigilluanngilaat ( puumiut ) . Qanoq ersitsigissusia
#Erlavimmikkut aamma taava ataasiussuseqanngillat : Ilaat sullinernilluunniit tamarmiunerusunik erlaveqarput , ilaat akunnattuupput , ilaasalu iluata
#Tamarmiunerit ( puumiut ) taamaattunik ilaqarsimanngillat , ilaannaanerusunili taama malugineqartut amerlaqaat , tamarmik taamaakkaluarnerlutik .
#, ilaannaanerusunili taama malugineqartut amerlaqaat , tamarmik taamaakkaluarnerlutik . Aamma imaattoq qimerlulinni qaqutigut immannguaq malunnartartoq
#. Qituttut uani uumasoqatiminnit minnermik oqaatigisaalerput , minnerummataluunniit ikinnerummataluunniit pinngikkaluarpoq , kisianni inummut pallimannginnerummata ,
#Qituttut uani uumasoqatiminnit minnermik oqaatigisaalerput , minnerummataluunniit ikinnerummataluunniit pinngikkaluarpoq , kisianni inummut pallimannginnerummata , ilarpassuilu
#, minnerummataluunniit ikinnerummataluunniit pinngikkaluarpoq , kisianni inummut pallimannginnerummata , ilarpassuilu ilisimaneqannginnerummata itisoormiugamik , ilaallu misililluarneq
#pinngikkaluarpoq , kisianni inummut pallimannginnerummata , ilarpassuilu ilisimaneqannginnerummata itisoormiugamik , ilaallu misililluarneq ajornaasaqalutik . Immikkoortuisa
#tamanik erlavillit . Puumiut qituttoqatiminnit immikkoorluarput , tamarmiunerullutik allaallutillu ; tassa soorlu saanillit ileqquata ilaa
#katitersimasarput saanillit ( qimerlullit affassaasallillu ) timaata katitersimanerata . Ilaa assilikannerlugu , tassa pisataasa ilaat
#qimerlullit affassaasallillu ) timaata katitersimanerata . Ilaa assilikannerlugu , tassa pisataasa ilaat marlukkuutaartut saneraani illugiissaraluarlutik
#. Angalaataat marluupput arlariissartut , ilaani ersinnerusartut ilaani ersinnginnerusartut ; tassa ilaat niaqqumikkut avaleraqarput
#Angalaataat marluupput arlariissartut , ilaani ersinnerusartut ilaani ersinnginnerusartut ; tassa ilaat niaqqumikkut avaleraqarput anguutitut ilisartumik
#Erlavimmikkut ilaasa qimerlullit inungaanngilaat , ilaallu ilaminnit pisatakinnerusaraluaraangamik taamaattoq qituttoqatiminnit tullernit tamarmiunerusunik erlaveqartarput , ilaannaanersaasa
#, ilaallu ilaminnit pisatakinnerusaraluaraangamik taamaattoq qituttoqatiminnit tullernit tamarmiunerusunik erlaveqartarput , ilaannaanersaasa allaat erlavimmik ilaasigut sullinerilluunniit
#pisatakinnerusaraluaraangamik taamaattoq qituttoqatiminnit tullernit tamarmiunerusunik erlaveqartarput , ilaannaanersaasa allaat erlavimmik ilaasigut sullinerilluunniit qimmussimasarpaat . Tamarmik
#taattoqalereerlutik ; alliartortillutik allanngorneri qimerlullit ilaasa allanngornerinit annerungaanngillat . Ilagisaat amerlarujussuaqaat , taamaattoq amerlanngitsunngorlugit eqqarleriissitassaapput
#eqqarleriissitassaapput , malunnartumik immikkoorusillit najoqqutaralugit akunnattortaallu arlaanut assiginerusaanut ilanngutarlugit . Taamaalillugit uani arfiniliutissavavut tamaani ilisimasavut
#Taamaalillugit uani arfiniliutissavavut tamaani ilisimasavut najoqqutaralugit , malunnarnerusumik immikkoorusilittaat tamarmik tamaani ilaqarmata . Tassa tamarmiunernit
#( illuinnarmik ) , qarasaqarlutillu qimerlullit qarasaat assilikannerlugu , tassa sianiutaasa qilerniusaat qulleq ( iggiaata
#ittut ikiuisut ; tassa qituttuni qimerlulinnut qaninnerupput . Erlavik allatut ittoq amikut ilaasa kisimik
#kisimik pigaat , imaattoq : Puunnguaq nakasummut assersuuttariaqarnersoq , sanilequtiminit ( tartussamit ) qernertumik immersartoq
#mikkaavigilerlugit , katatsitassaanatillu ; taamaakkamik imarmiukulunnguanut imminnit annerugaluartunut ersinaqaat . Ilaat taakkuninngaannaq umeqarput , ilaalli
#noqillugu uninngasut , kisarsimallutillusooq . Tannertaqanngitsut imaannakkut sukkaannerupput , umeqarnermit pisimavoq , kisianni naqqani marujoqanngitsumi
#inorpaat , uku tullissat ( siuteqqut ) assiginerullugit , ilaasalu taakkununnga ilannguttarpaat ; kisianni allaassutigalugulu
#ilaasalu taakkununnga ilannguttarpaat ; kisianni allaassutigalugulu amikunut qaninnerussutigaat niaqqumikkut angalaateqaramik allinermikkut pinnatik . Angalaatigaat suluusat
#, taakku suluttut aalatillugit ingerlasarput . Ilaat ersilluarnerusumik niaqoqarput , nassussaqarlutillu , qungatsimikkullu suluusaqarlutik ,
#tamangajammillu marlunnik iseqarlutik , kisianni amikut isaanit ilaannaanerusunik ; aamma marlunnilluunniit sisamanilluunniit arfinilinnilluunniit nassuusaqartarput qumartartunik

< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > » Show all 262930 results


CQP søgningskode: [tags=".*?NIR.*?"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: