< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > » Show all 37866 results

#ornitassani Tunumut takornariat sinerissami ornitassanut allanut naleqqiullutik amerleriarnerpaasimapput , siornaak Tunumut takornariat 729-isoriarlutik siorna 1.265-iusimapput knr.gl
#, Naatsorsueqqissaartarfiup naatsorsuusiaani saqqummiunneqarpoq . Nunatsinni aasaanerani takornariaqarnerpaajusarnera nikissimanngilaq . Takornariat amerliartortut Nunatsinnut siorna 2004-imi knr.gl
#uvildig ) misissuisoqartariaqartoq , teknikkikkut minnerunngitsumillu aningaasatigut pitsaanerpaamik inerniliisoqarsinnaaniassammat . Sisimiuni politiit sapaatip akunnerata naanerani knr.gl
#pisortatut tunuartoq Morten Meldgaard . MTV-mi nipilersukkanik nuannarineqarnerpaanik 20-inik taasineq MTV-p qarasaasiakkut nittartagaani ingerlanneqarpoq , knr.gl
#nipilersugaa videoliaq Red Lights , nuannarineqarnerpaani 20-ini toqqagassanut ilanngummat . Sisimiuniit aqqusinissaq akitsoraluttuinnarpoq knr.gl
#ingerlatserusuttut amerliartuinnarmata Hotel Arctic-ip , nunatsinni hotel-ini anginerpaamik ataatsimiittarfeqartup , ataatsimiittarfimminik alliliinissi isumaliutersuutingigaa Travel People knr.gl
#ilisaritinnissaanni tulleriinneri imaalerput . Pingasunngornermi Inuit Ataqatigiit Hirtshals akikinnerpaatut taakkartorneqaraluarluni , avatangiisimigut piareersimanngilaq , soorlu kivittaateqarnikkut knr.gl
#naatsorsuutigineqarpoq , Danmarkimi akiusumiit allaaneruallaasanani . Nunarsuarmi takusassaqqinnerpaat Amerikami tusagassiortumit Howard Hillmann-imit nalunaarsorneqarsimapput . Takuniagassaqqinnerpaat knr.gl
#takusassaqqinnerpaat Amerikami tusagassiortumit Howard Hillmann-imit nalunaarsorneqarsimapput . Takuniagassaqqinnerpaat 100-it akornanniitut guldtinnassinnaaput sinnerilu sølvinnallutillu pronsennassinnaallutik . knr.gl
#pronsennassinnaallutik . Howard Hillmann ukiuni kingullerni 30-ni takuniagassaqqinnerpaanik nalunaarsuisimavoq . Nunarsuarmi takuniagassaqqinnerpaattut toqqarneqarsimapput Egypten-imi pyramidet knr.gl
#ukiuni kingullerni 30-ni takuniagassaqqinnerpaanik nalunaarsuisimavoq . Nunarsuarmi takuniagassaqqinnerpaattut toqqarneqarsimapput Egypten-imi pyramidet , Kineserit qarmarsuat , knr.gl
#illernartutut taaneqartartoq . Tusagassiortoq aamma naliliivoq nunarsiarmi takorusunneqarnerpaat 100.000-inut nalunaarsorneqarsinnaasimassasut . Ilulissat takornariagassaqqinnerpaat akornanni Ilulissat knr.gl
#naliliivoq nunarsiarmi takorusunneqarnerpaat 100.000-inut nalunaarsorneqarsinnaasimassasut . Ilulissat takornariagassaqqinnerpaat akornanni Ilulissat kangerluanni sermeq iigartartoq Ilulissallu kangerluat knr.gl
#kangerluanni sermeq iigartartoq Ilulissallu kangerluat nunarsuarmi takornarianut takusassaqqinnerpaat 1000-it akornaniitoq nalilerneqarpoq . Kikkut tamarmik oqalliseqataanissamut knr.gl
#Nanortalik , Upernavik Qaannaarlu orninneqassamaarlutik . Angu nuannarineqarnerpaat 5-aattut Erinarsortartoq kalaallit akornanni Danmarkimilu tusaamaneqarluartoq knr.gl
#uunga : geus@geus.dk Ukiuni kingulliunerusuni nunatsinni nuna sakkortunerpaamik Maniitsumi januaarip 22-iani 2001-mi sajuppoq . Taamanikkut knr.gl
#Chemnitz Narupip , ajortussaqartinngilaa Kalaallit Nunaat tupatornerup tungaatigut killilersorfiunerpaanngussappat : - Pujortartarneq peqqissutsimut ajoqutaavallaaleqimmat , taamaammat knr.gl
#mannalu annikinnerunavianngitsoq . Kalaallit Nunaat Danmarkilu puiseeqqat amiinik eqqussuinerpaanut ilaapput , puiseeqqallu avaartarneqarlutillu qalugissamik toqunneqartarput . knr.gl
#Raahauge ima oqarpoq : - Meeqqamik innarliisimasup piaarnerpaamik pillarneqarneqarnissaa kissaatiginartaraluarpoq , kisianni tassa illoqarfitsinni allaat knr.gl
#Danmarkimut uterpoq . Naalagaaffiup aallartitaatut atorfik naalagaaffimmi qaffasinnerpaartaavoq , assersuutigalugulu folketingimut qinersinernut akisussaasuusarpoq kunngikkormiullu Nunatsinni knr.gl
#Johansen-ip paasisinnaannginnerarpai . - Raajarniarnerup oqaluttuarisaanerani raajat akikinnerpaajunerata tunngavilersuutiginiarneqarnera eqqumiippoq , siulittaasummi raajat akii qanoq knr.gl
#Emma Kristensen-ip nalileruminaatsippaa , kisiannili Demokraatit Nuummi annerpaanngorusuttut sineriammi sorlanissinnaanissaat pissangartillugu . - Maluginiarneq ajornakusoorpoq knr.gl
#kommuneani taasiartortartut nunatsinni illoqarfinnut allanut naleqqiullugu taasiartortartut ikinnerpaasarput , ukioq mannali tamanna allaanerussagunarpoq . Nalunaaqutaq knr.gl
#tiguneqarpoq . Ittoqqortoormiit kommunalbestyrelseani inissat tallimaapput , taaguunneqarnerpaasimavorlu 70-nik taaneqarluni Erling Madsen . Kommunalbestyrelsemut iseqatigivaa knr.gl
#arnamik borgmestereqalernissaa ilimanarsivoq . Kommunalbestyrelsemut Narsami qinersinermi taaguunneqarneqarnerpaavoq Siumut sinnerlugu qinigassanngortissimasoq Kista P. Isaksen , knr.gl
#siulittaasua Jens Lars Fleischer uummannap kommuneani qineqqusaarnermini taagorneqarnerpaasimalluni , 102-nik taaneqarsimavoq . Borgmesteriusoq Jakob Petersen knr.gl
#kinguariarluni Inuit Ataqatigiit siuttunngorpoq . Inuit Ataqatigiit sinnerlugit qinersinermi taagorneqarnerpaasoq , Ane Hansen , ukiuni arlaqartuni borgmesteriunngereerluni knr.gl
#. Inuit Ataqatigiit isersimatitaat nikinngilaq . Atassut sinnerlugu taaguunneqarnerpaasimasoq Augusta Salling oqarpoq partiit allat isumaqatiginiarnissaat ullumikkut knr.gl
#nalunarpoq , ilimagineqarsinnaavorli Atassut siuttuliullugu borgmeseterinngorniuttoqassasoq . Taaneqarnerpaanngikkaluarluni borgmesteriuinnarusuppoq Qaqortumi qinersisoqarnerani allanngortoqarpallaanngikkaluartoq , IA-p ilaasortaatitai knr.gl
#Borgmesteri Tommy Marø Qaqortup kommuneani Siumut sinnerlugu taaguunneqarnerpaanngikkaluarluni 201-nik taaneqarluni borgmesteriuinnarnissani ilimagaa . Qaqortumi siumut knr.gl
#, taanna 230-nik taaneqarsimagami . - naliginnaasumik taaneqarnerpaasimasoq borgmesterinngortarpoq , uangali ukiuni arlaqartuni ingerlatsilluarsimagama naatsorsuutigaara knr.gl
#Ilanngullugu oqaatigaa , neriulluni qinersinermi Siumut sinnerlugu taaneqarnerpaasimasoq Jess Svane borgmesterinngussasoq . Qasigiannguani borgmesteri isinngitsoorpoq knr.gl
#Palle Jerimiassen-ip ilanngullugu oqaatigaa Siumumi isumaqatigiissutigisimallugu qinersinermi taaguunneqarnerpaajusimasoq borgmesterissatut ikkutissasoq . Palle Jerimiassen Siumumi taaneqarnerpaalluni knr.gl
#taaguunneqarnerpaajusimasoq borgmesterissatut ikkutissasoq . Palle Jerimiassen Siumumi taaneqarnerpaalluni 171-nik taaneqarsimavoq , Attaviittut Kattusseqatigiinneersorlu1-2 IR2-2 Anthon knr.gl
#IA aamma ataatsimik kinguariaallalluni pingasuinnarnik ilaasortaatitaqalersoq Atassut kinguariarnerpaalluni ataasiinnarmik ilaasortaatitaqalerpoq . Siumut IA-lu suleqatigiinnertik ingerlatiinnassagunikku knr.gl
#Atassutip borgmesterinngortitaqarnissaa ilimanartoq . Qaanaami Atassut sinnerlugu qinigaanerpaasimasoq borgmesterinngussappat arnaassaaq , Atassullu sinnerlugu qinigaanerpaasimavoq Johanne knr.gl
#sinnerlugu qinigaanerpaasimasoq borgmesterinngussappat arnaassaaq , Atassullu sinnerlugu qinigaanerpaasimavoq Johanne Nielsen . Sisimiuni Siumut ajugaavoq Sisimiut knr.gl
#kisitsisit misissoqqinneqartariaqarsimapput , kingusinaarutaasumik . Siumut suli annerpaajuvoq Kommunalbestyrelsimut qinersineq naammassivoq , Maniitsup aamma Kangaatsiap knr.gl
#Qinersinermili inerneriugallartut takutippaat partii Siumut nunatsinni suli annerpaajusoq . Maannamut kisinneqareersut malillugit Siumut 40 procentinit knr.gl
#. Inuit Ataqatigiinni ilaasortaatitat taamaaginnarlutik sisamaapput , tassanilu taaguunneqarnerpaajuvoq borgmester Lars Sørensen , taanna 222-nit taaguunneqarsimagami knr.gl
#taanna 222-nit taaguunneqarsimagami . Siumumiit Kim Kielsen taaguunneqarnerpaajuvoq , taanna 78-init taaneqarsimagami . Atassummiit qinigaasoq knr.gl
#Siverth K. Heilmann , Atassut , 2001-imi qinigaanerpaajoriarluni , ukioq manna nr. 2-tut inissippoq , knr.gl
#unammillerneqarsinnaanngulerpoq , taanna 184-init taaneqarluni Maniitsup Kommuneani taaguunneqarnerpaajusimagami . Inuit Ataqatigiit marlunnik ilaasortaatitaqalerput , ataasiinnaasimariarlutik . knr.gl
#Goldbach qinigaammat . Kangaatsiami borgmesteri Otto Jeremiassen taaguunneqarnerpaajuvoq , borgmesteritullu ingerlaqqiinnassalluni . Qinersiviup kingulliup ingerlanerani knr.gl
#naalakkersuisuutitaqartut qinersinermi annerusumik kinguariaateqanngillat . Tamanna qinersisunut pingaarnerpaasimanngitsoq , qinersinermi naliliisoq oqarpoq . Siumut nuna knr.gl
#Siumut sinnerlugu Tage Frederiksen , taanna qinersinermi taaguunneqarnerpaavoq , 181-inik taaneqarluni . Tage Frederiksenip taarserpaa knr.gl
#Siumut kommunalbestyrelsemi amerlanerussuteqarpoq Agnethe Davidsenilu kingullermik qinersineqarneratut qinigaanerpaaqqippoq , taamaalilluni borgmesteriuinnarnissaa qulakkeerneqarluni . Agnethe Davidsen knr.gl
#Jensen oqarpoq Atassut suleqatigiumanagu . Augusta Sallingilu qinigaanerpaaq borgmesterinngorniaruni ilungersortariaqassaaq . Jensine Berthelsen atsioqataanngikkaluarluni suleqatigineqassaaq knr.gl
#IR2-2 toqqarneqarpoq . 70-inik taaguunneqarluni Illoqqortoormiut Kommuneani taaguunneqarnerpaajusoq Erling Madsen borgmesterinngorpoq . Illoqqortoormiut Kommuneani kommunalbestyrelsi knr.gl
#kommunalbestyrelsemi suleqatigiilerput , taamaasillunilu Siumut sinnerlugu Maniitsumi qinigaanerpaasimasoq Søren Lyberth Maniitsup kommuneani borgmesterinngorluni . Arctic Circle Race-p knr.gl
#pissarsiarivaat , kina borgmesterinngussanersoq suli aalajangiunneqanngilaq . Qinigaanerpaasoq Jaappili Boasen imaluunniit qinigaaffimmi kingullermi borgmesteriusoq Vittus knr.gl
#qinigaanerulluni . Paamiuni Lars Sørensen Inuit Ataqatigiinneersoq1-2 IR2-2 qinigaanerpaavoq , borgmesteritulli ingerlaannassanersoq suli nalornissutigineqarpoq , amerlanerussuteqartut knr.gl
#Isaksen . Arctic Circle Race ullumi naammassineqarpoq Ujakkaarneq nunarsuarmi ilungersunarnerpaatut taaneqartartoq ullumikkut ullut pingajussaat kingulliallu ingerlanneqarpoq , knr.gl
#apeqqutaaginnalersorlu tassaalerpoq kina borgmesterinngussanersoq . Simon Simonsen amerlanerpaanik taaneqartoq imaluunniit ukiuni kingullerni sisamani borgmesteriusoq Tommy knr.gl
#allagaqarpoq . Tamanna pillugu aalajangiinerup kingunissai sapinngisamik piaarnerpaamik nutaamik nalilersoqqeqqullugit Imak-ip sinniisoqarfiata Inatsisartunut kajumissaaruteqarpoq . knr.gl
#arfineq-marluk kommunalbestyrelsemut ilaasortanngorput , amerlanerussuteqalerlutik , taamaalillutillu taaguunneqarnerpaaq Ane Hansen borgmesterissatut inassutigalugu . Leo Rosing knr.gl
#- Ilikkakkama ilagivaat qanoq folketingimi iliortarnersut , nuannernerpaavorlu taasissatilluni toorsisarneq . Folketingimi inuusuttuaqqat akornanni ataatsimeeqataasoq knr.gl
#Kommunemut qinersinermi kingullermi , Siumut sinnerlugu Qaqortumi qinigaanerpaasoq , Simon Simonsen , ukiuni tulliuttuni sisamani knr.gl
#Wæver Johansen Naalakkersuisutut tunuarpoq Illu ornittagssap nutaap kingusinnerpaamik aasaru ammarneqarsinnaanissaa Bolethe Steensgaard-ip neriuutiginerarpaa . Narsami knr.gl
#ima oqarpoq ; - Tassa uanga siulliullunga minnerpaamilluunnit neqerooruteqanngilanga taamatut inissinniarnissannut , kisianni tamarmik saaffigimmannga knr.gl
#Inuit ataqatigiit sinnerlugit Ane Hansen 419-nik taaguunneqarluni qinigaanerpaavoq . Borgmesteritut piukkunneqartoq Enok Sandgreen 62-nik taaneqarsimavoq knr.gl
# Namminiuneq avatangiisilli assigalugit inuup kinaasusiata ilagaa pingaarnerpaaq . Dronningip inuuissiornera Nuummi pisarnertut aamma knr.gl
#kommunalbestyrelseani Jens Lars Fleischer , qinersinermi 102-inik taaguunneqarnerpaasoq Siumumit borgmesterissatut toqqarneqartoq . Jens Lars Fleischer-ip knr.gl
#minnerpaaffiat 4.000 koruuninik meeraq ataaseq ilaneqartassaaq , annerpaamilli meeqqat arfiniliusinnaapput . BSU aqutigalugu illuliorsimasut , knr.gl
#agguaqatigiissillugu siorna taamaalineranit amerlanerulaarlutik . Nuummi agguaqatigiissillugu ikinnerpaapput , nunattali sinnerani amerliartuinnartut , Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik knr.gl
#imminortoqartarneranik paasissutissannik pigisaqartoqanngilaq , taamaattorli ilisimaneqarpoq , amerlanerpaartaat meeqqat atuarfianni atuartuusut imaluunnit ilinniartuusut . Aamma knr.gl
#ilinniartuusut . Aamma ilisimaneqarpoq , angutit inuusuttut amerlanerpaasartut , taakkunanilu amerlanerpaartaat suliffissaaleqisuusarput , ilinniagaqarsimanatik suliffeqarfinnullu knr.gl
#ilisimaneqarpoq , angutit inuusuttut amerlanerpaasartut , taakkunanilu amerlanerpaartaat suliffissaaleqisuusarput , ilinniagaqarsimanatik suliffeqarfinnullu attuumassuteqarpiarnatik . - knr.gl
#nunanit allaneersut1-2 IR2-2 akitsuusersorneqassappata nunatsinniittut1-2 ittut2-2 pissakinnerit eqqugaanerpaassasut isumaqarpoq . Neqinik nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuusersuisoqassappat qanoq knr.gl
#naalakkersuisut nalunaarusiortitaanni erserpoq , neqit akitsuusersorneqassappata akissarsiakinnerusut eqqugaanerpaassasut , nunatsinni akissarsiakinnerit nunanit allaneersunit1-2 IR2-2 neqinik knr.gl
#, iliuusissanik amerlasoorpassuarnik tikkuussivoq . Piniartuunerup ullumikkut ajornerpaaffianiittoq1-2 ittoq2-2 misissueqqissaareernerup inernerisa ilagaat . Ukioqqortunerit kisimik knr.gl
#Isummersornerminnut aallavigivaat pisinnaatitaaffiit assigiinngitsut Danmarkip naalagaaffiani nunatsinnilu amerlanerpaat 18-inut ukiulinnut killeqartinneqarmata , Hans Enoksen-illi siunnersuut knr.gl
#. Nerisaqartarnermut siunnersuutit qulit atuakkami ilaatinneqarput , pingaarnerpaatullu siunnersuutigineqarpoq assigiinngiiaartumik nerisaqartarnissaq . Aamma kalaallit nerisassaataanik knr.gl
#Nunavumi innuttaasut katillugit 26.000-iupput , agguaqatigiisillugulu innuttaasut minnerpaamik Coca-cola ullormut ataaseq imertarpaat . Nunavumi peqqissuunissaq knr.gl
#. Tamanna pissutigalugu Nuup kommuneanni Atassut sinnerlugu taaneqarnerpaat tulliat kommunalbestyrelsimut ilaasortanngussammat . Taamaasillunilu Finn Karlsen knr.gl
#ilanngarlutik IA-p ilaasortaatitai ataatsimik amerliallassagalartoq . Qinersinermi ajugaanerpaasussat Demokraatiussasut isumasiuinerup takutippaa , tassa demomkratit ilaasortaat knr.gl
#Hans Enoksen-ip akissuteqarnermini erseqqissarpaa siunnersuutip qanoq ililluni pitsaanerpaamik qulakkeerneqanissaa anguniarlugu KANUKOKA oqaloqatigineqassasoq . Taquanik nerisaqartarnissaq knr.gl
#Parteerli nutaaq Nuummi Per Berthelsenip aallarnigaa Demokraatit siuariarnerpaassasoq isumasiuinerup takutippaa . Demokraatit 10,7 procentimik taaneqarnerullutik knr.gl
#- Raajat nalingi ukiuni arlaqalersunut naleqqiullugu maannakut appasinnerpaapput . Taamak nalunaarpoq nunatsinni naatsorsueqqissaartarfik . Nunatsinni knr.gl
#kaaviiaartinneqartut amerliartorsimasut nunatsinni naatsorsueqqissaartarfiup nalunaarutigaa . Aningaasatigut kinguariartorfiunerpaajuvoq , Kalaallit nunaata pingaarnertut aningaasarsiorfiisa ilaat , knr.gl
#ataatsimiinnissaannut tamanna kinguarsaataajumaartoq : - Kommunalbestyrelsit nutaat kingusinnerpaamik ataasinngornermi juunip aallaqqaataani inissititertussaapput , naatsorsuutigaaralu tamanna knr.gl
#Fleischer naalakkersuisut siulittaasuannut allappoq , kissaatigalugulu pissutsit piaarnerpaamik aaqqiivigineqarnissaat sulissutigissagaa . Kommunalbestyrelsinngortut sulillutik aallartinnissaat kinguarsarneqartut knr.gl
#pissutaarpiarnersoq oqaatigiuminaatsipaa , nunarsuarmili silaannaap kissakkiartornera tamatumunnga pissutaanerpaassasoq oqaatigalugu . - Nunarsuarmi tamarmi sermeqarfiit ukiuni knr.gl
#ilisimatusarfimmit oqaatigineqarpoq Ilulissat sermeqarfiata annikilliartornera 1990-kkut ingerlaneranni sukkanerpaasimasoq . 1960-kkunniit siornaak 2003 ilanngullugu qaammataasakkut assilisat knr.gl
#Kuupik Kleist oqarpoq . - Pinngitsoorsinnaanngilavut , pitsaanerpaamik suliamik tunniussissagunik inuiaqatigiinni pisut aamma ilisimasariaqarpaat . knr.gl
#Siumut amerlanerussuteqaqqippoq Sisimiuni kommunalbestyrelsemut qinerseqqinnermi partii Siumut isertitaqarnerpaaqqippoq . Sisimiut kommunalbestyrelsea 13-inut inissaqarpoq , ippassarlu knr.gl
#tallimaani qinersineqarneratut aamma nikeriaateqanngillat . Ippassaq qinersinermi taaguunneqarnerpaavoq Hermann Berthelsen 566-inik taaneqarsimasoq , tulliuvoq Demokraatineersoq1-2 knr.gl
#aggersuupput . Taakku nalunaarfigineqaleruttorput , kommunillu piumaffigaagut sukkanerpaamik pissarsiariniaqqullugit , sinniisuilu kommunalbestyrelsinut ilaasortanngortut nalunaarfigeqqullugit , knr.gl
#nutaat qinigaanerigaluat atorunnaarsinneqarpoq . Komunalbestyrelse-mut ilaasortanngortut nutaat kingusinnerpaamik junip aallartinnerani ataasinngornermi siullermi ivertinneqassapput . Illoqarfiit knr.gl
#illigisaminnik imigassaqartinnissaat , imerlu ruujorinit maqiinnarissaneersoq tamatigut illinnarnerpaajusanngilaq . Taamaattumik meeqqat imermik illinnartumik imigassaqalernissaat suliassatsinni knr.gl
#aningaasanik tunineqartarpoq assersuutigalugu ukioq ataaseq atasimappat minnerpaamik qaammatip aappaa avillugu akissarsisinneqartarluni . Taamaalilluni assersuutigalugu knr.gl
#tallimassaa ingerlanneqarpoq . Ukioq-manna suliffistialammik toqqaanissami siunnersuutit kingusinnerpaamik novembarip aallaqqaataani siunnersuutigineqareersimassapput . Suliffiit toqqarneqarsinnaasut pisortat knr.gl
#toqqarneqartut ilaat Nuummi Ukioq-manna suliffistialammik toqqaanissami siunnersuutit kingusinnerpaamik novembarip aallaqqaataani siunnersuutigineqareersimassapput . utoqqaat illuat , knr.gl
#Kiista P. Isaksen oqarpoq . Siunissami aaqqiissutissaq akikinnerpaaq anguniarlugu Narsap Komuunniata Narsarsuarmi suliassanut suliarinnittussarsiuussisalernissani naatsorsuutigaa knr.gl
#49-nik ukiulik Hermann Berthelsen . Siumut kommunalbestyrelsemi ilaasortaatitaqarnerpaammat kisimiilluni ingerlatsisinnaagaluarpoq , partiili Atassut qinerseqatigisarniarlugu isumaqatigiissuteqarfigisimallugu knr.gl
#qineqqusaarnerni oqaaserpassuit aninneqartarput , maannali qinersineq naammassereerpoq annertunerpaamillu tunuliaqutaqarluni ingerlatsinissaq pingaarneruvoq . Borgmesteri erseqqissaavoq . knr.gl
#rekortileeriartut Isortumut taamanikkussamut apuunnissartik naatsorsuutigimmassuk . Sermersuarmik sukkanerpaamik itiviiniartoqalerpoq Canadamiut pingasut tulullu ataaseq sermersuarmik itiviisimasut knr.gl
#itiviiniartoqalerpoq Canadamiut pingasut tulullu ataaseq sermersuarmik itiviisimasut sukkanerpaartaattut inissikkumallutik ullumi aallassapput . Tasiilap nunaqarfianit Isortoq-mit knr.gl
#nunaqarfianit Isortoq-mit Kangerlussuarmut 1.100 kilometerinik ingerlaassapput , sukkanerpaassagunillu ullut arfineq-pingasut inorlugit ingerlaartussaallutik . Rekordiliisimasoq kingulleq knr.gl
#Svend Junge nassuiaavoq . Svend Jungelli pisiarisimasami erlinnarnerpaattut isigisaa allaalluinnarpoq , tassalu tyskip nakorsap nuliata knr.gl
#kisianni najugaqarfiit allat INI-mik eqqartuussisulersuussissalissappata tamannalu Ini-mut ajornerpaamik kinguneqassappat , taava INI nammineq aningaasatiminit annertunerusumik knr.gl
#akiliisariaqalersinnaavoq , Kenneth H. Jørgensen oqarpoq . Ajornerpaamik kinguneqassappat aningaasat 100 million koruunit annaaneqarsinnaanissaat eqqoriarpaa knr.gl
#Pituffimmullu aqqut , kiisalu Tunumi Kulusuk putsumik akornuserneqarnerpaajupput . Marlunngornermi maajip 24-ianni ullup qeqqata tungaanut knr.gl
#. Schønwandt aamma oqarpoq akilersinnaasumik uuliamik qalluisoqalissappat minnerpaamik nappartat 2 milliardiusariaqartut . - Nappartat uuliat knr.gl
#Mount Everesti 8850 miiterinik portussuseqarpoq , qaqineqartartunilu ulorianarnerpaatut naatsorsuunneqartarluni . 1996-mi Mount Everestimik qaqisiniani ukiumut knr.gl
#, isumaqarpunga nunatta EU-mut tunngatillugu ullumikkutut inissisimanera pitsaanerpaatut oqaatigineqarsinnaasoq . Danmarkimi ministeriunerup Anders Fogh Rasmussen-ip knr.gl
#55%-ii naaggaarput . Frankrig-i nunat EU-mi ilaasortaasut pingaaruteqarnerpaat ilaattut isigineqartarpoq , franskilli naaggaarnerat nunatta EU-mut knr.gl
#Pujortarfunngitsunik pilersitsisoqarnissaa nammineq piumassuseq tunngavigalugu piviusunngortinniarneqaqqaassaaq , piaarnerpaamilli pujortarfiunngitsunik immikkoortortaqalernissaa sulissutigineqassasoq Peqqinnissamut Naalakkersuisoqarfik aammalu neriniartarfiutileqatigiit peqatigiiffiat knr.gl
#. Isumasiuisarfiup HS Analyse-p misissuisimanerata takutippaa nunaqarfimmiut pujortarnerpaajusut siornatigutulli annertutiginani . Kujataani pujortartartut amerlanerpaajupput knr.gl
#pujortarnerpaajusut siornatigutulli annertutiginani . Kujataani pujortartartut amerlanerpaajupput , Nanortallip Paamiullu kommuniini pujortartartoqarnerpaajummat . Qeqqani knr.gl
#Kujataani pujortartartut amerlanerpaajupput , Nanortallip Paamiullu kommuniini pujortartartoqarnerpaajummat . Qeqqani kommunit pujortartartukinnerpaajupput , tassa Sisimiut knr.gl
#Nanortallip Paamiullu kommuniini pujortartartoqarnerpaajummat . Qeqqani kommunit pujortartartukinnerpaajupput , tassa Sisimiut , Maniitsup , Nuullu knr.gl
#Sisimiut , Maniitsup , Nuullu kommuniini pujortartartut ikinnerpaajummata . Pujortartarnerup peqqissutsimut navianaateqarnera PAARISA-mit paasisitsiniaassutigineqarsimavoq . knr.gl
#iluatsilluarsimapput , pingaartumik filmi 1954-imeersoq1-2 IR2-2 Qivittoq ornigarneqarluarnerpaasimavoq . Katuami siulersuisut taarserput , siulittaasunngorporlu Michael knr.gl
#Ilaqutariinnermut Naalakkersuisoq Tommy Marø tamanna pillugu allagaqarfigisimanerarpai piaarnerpaamik aaqqiissuteqaqqullugit . Johan Lund Olsenip aamma erseqqissaatigaa knr.gl
#suleqatigerusullugu aamma kissaatigineqaraluarpoq . - Ilinniusiorfik naqiterisitsisarfiuvoq amerlanerpaarpaanik atuartartulik , atuarfeqarfik kisimiillutik sullippaat , Namminersornerullutillu knr.gl
#kisimi pigineqarluni . Naqiterisarfittut namminersortutut isigissagaanni taakku pilerinarnerpaagaluarput ilinniutit saqqummersittassallugit . Kisianni massakkutut itsillugu ilimanarpallaanngilaq knr.gl
#Atuakkiorfik nunatsinni atuakkanik 1956-mili saqqummersitsisarpoq . 80-kkunnilu ingerlalluarnerpaasimalluni . Ukiuni kingullerni saqqummersitsisarnera annikilliartuinnarsimavoq , Atuakkiorfilli knr.gl
#sukumiinerusumillu ingerlanneqarsinnaalissaaq . Suliffeqarfissuaq Inco nunarsuatsinni nikkel-isirfinnut annerpaanut ilaavoq . Nuummi Qinngutsinnut aqqusinissaq Nuummi Qinngutsinnut knr.gl
#qamuuna iluunngareerlutik anersaaqarnissaat , nunatsinni suliffeqarfiit sapinngisamik pitsaanerpaamik ingerlanneqalersinnaanissaat . Taamaattumik suliffiutillit nunatsinnut tunniusimasut , knr.gl
#Berthelsen ilisimatitsivoq . Kulturip illorsualiornissaq aallarteriaannanngormat sanaartornerup piaarnerpaamik aallartinneqarnissaa borgmesterip naatsorsuutigaa . Hermann Berthelsenip ilimagaa knr.gl
#25 tulliuttut ingerlaneranni nunarsuarmi inuiaat amerliartornerat illoqarfinni malunnarnerpaajumaartoq , illoqarfissuillu inuttusiartuinnalerpata avatangiisimik silaannarmillu mingutsitsinerup suli knr.gl
#. - Nunatsinni ilaasortatta ukioq naallugu suliffissaqartarnissaat pingaarnerpaatut siunniussimavarput , Uummannami SIK-p immikkoortortaqarfiani siulittaasoq Jokum knr.gl
#ulluni pingasuni ingerlanneqassaaq . Nuummi isumaginninnikkut sullissineq pitsaanerpaanngitsoq borgmesterip nassuerutigaa - Isumaginninnikkut inuussutissarsiornikkullu oqimaaqatigiissumik ingerlanneqartussaapput knr.gl
#aaqqiisariaqartarlutik sulisut tallimanngormat oqariartuutigaat . Innuttaasunut sullissineq pitsaanerpaanngitsoq borgmester Agnethe Davidsenip maanna nassuerutigaa . Nuup Kommuneata knr.gl
#- Nassuerutigissavara piumasarisimannginnakku inuiaat sorliit atorfinitsinneqarnissaat . Pingaarnerpaatissimavara inatsisit tunngaviusutigut siunnersortissat iternga tikillugu suliaminnik ilisimasaqartuunissaat knr.gl
#, qinigaaganinilu tuppalliutigaa . - Neriorsuutigaara sapinngisamik pitsaanerpaamik ilaasortatta qinersinerat ulluinnarni atugaasa pitsaanerpaamik aaqqiivigineqarnissaasa anguneqarnissaat knr.gl
#Neriorsuutigaara sapinngisamik pitsaanerpaamik ilaasortatta qinersinerat ulluinnarni atugaasa pitsaanerpaamik aaqqiivigineqarnissaasa anguneqarnissaat suliaqassallunga , Jess G. Berthelsen knr.gl
#nutaat 19-it ullumi allagartartaarput Bjarne Nielsen-ip meeqqanut ajunnginnerpaaq angorusuppaa , meeqqallu siunissami ajunngitsuunissaat aamma angorusullugu knr.gl
#qaangerniarlugu inuusuttunut pilerisaarineq pisariaqartoq . Nunaqarfiit isorliunerusullu eqqugaanerpaasarput - Ilinniartitsisutut inuuniuteqarnerup inuusuttunut pilerinartunngortinnissaa saqqummiuttassallugulu pingaaruteqarluinnarpoq knr.gl
#nuannertiginera . Taassumalu saniatigut isumaqatiginninniarnerni sapinngisamik angusaq pitsaanerpaaq anguniarsarissallugu . Qaanaami atuarfiup pisortaa Aksel Lund knr.gl
#nannuttassat affaannaat pisarineqarsinnaalissapput . Ilisimatuut naapertussagaanni tamatumunnga pissutaanerpaavoq nannuttassat nunatta Canadallu avittarmatigik , ilisimatuullu oqaatigaat knr.gl
#pimmataaneq imaluunnit qinngasaarineq nunatsinni nunanut allanut naleqqiullugu atugaanerpaammat . Meeqqat aqqanilinnik ukiullit 20 % - knr.gl
#Ukrainimiut meerartaat amerlaqatigiinnangajallugit . Misissuinerit naapertorlugit nukappiaqqat pimmatiginninnerpaasarput , niviarsiaqqallu pimmataanerpaasarlutik . Tamannali eqqumiilaarpoq , knr.gl
#. Misissuinerit naapertorlugit nukappiaqqat pimmatiginninnerpaasarput , niviarsiaqqallu pimmataanerpaasarlutik . Tamannali eqqumiilaarpoq , meeqqat atuaqatiminnik iluarisimaarinnittut knr.gl
#%-ii taama misigisimasarput . Nunaqarfinni meeqqat atuarnerminnik nuannarineqarnerpaasartut misissuinerup takutippaa , meeqqat tamaasa eqqarsaatigalugit ukioqqortunerit knr.gl
#iliuuseqarfigaat Meeqqat atuarnerminnik nuannarinnittut ikiliartuinnarput , qinngasaaruttarnerlu peqqutaaqataanerpaavoq . Taama atuartut peqqissusaat pillugu 1994-imiit 2002 knr.gl
#- ingajaat qinngasaartittarput , misissuinerlu naapertorlugu nukappiaqqat pimmatiginninnerpaasarput , niviarsiaqqallu pimmataanerpaasarlutik . Misissuineq KIIIP-imit saqqummersinneqarpoq knr.gl
#, misissuinerlu naapertorlugu nukappiaqqat pimmatiginninnerpaasarput , niviarsiaqqallu pimmataanerpaasarlutik . Misissuineq KIIIP-imit saqqummersinneqarpoq . Aaqqissuussaanermut ataatsimiititaliap knr.gl
#Nassaat ilaat ukiut 4.000-it angullugit pisoqaassuseqarput , amerlanerpaartaalli ukiunik 2.000-inik pisoqaassuseqarlutik . Ukiunik 2.000-inik pisoqaassusillit knr.gl
#nalilerneqarmata , meeqqallu inuunerminnik naammaginninnginnerulersimanerannut avatangiisinit tatisimaneqarnerulersimaneq pissutaanerpaasoq . - Ukiut 15-it matuma siornagut inuiaqatigiit knr.gl
#tamanna takutippaa . Kalaaliaqqat nunarsuarmi tamani aamma naatitartornikinnerpaapput . Taamaatuttaaq 13-init 15-inut ukiullit oqimaannerpaallutillu pualanerpaapput knr.gl
#aamma naatitartornikinnerpaapput . Taamaatuttaaq 13-init 15-inut ukiullit oqimaannerpaallutillu pualanerpaapput . Kalaallit Nunaata USA aamma Malta tamatumunnga knr.gl
#naatitartornikinnerpaapput . Taamaatuttaaq 13-init 15-inut ukiullit oqimaannerpaallutillu pualanerpaapput . Kalaallit Nunaata USA aamma Malta tamatumunnga tunngatillugu knr.gl
#pualanerat tupigisassaanngilaq , meeqqat aalajangersimasumik nerinissamut taarsiullugu mamakujuttutornerpaallutillu sodavanditornerpaammata . Illoqarfinni meeqqat pingasuugaangata ataaseq ullut knr.gl
#tupigisassaanngilaq , meeqqat aalajangersimasumik nerinissamut taarsiullugu mamakujuttutornerpaallutillu sodavanditornerpaammata . Illoqarfinni meeqqat pingasuugaangata ataaseq ullut tamaasa knr.gl
#. - Ajornakusoorpoq nunaqarfimmiilluni1-2 illuni2-2 peqqinnartunik ukioq annerpaaq soqarpiarneq ajoratta , Dorthe B. Petersen , knr.gl
#chipsit sodavand-illu . Dorthe B. Petersen-ip pisiniarfimmi amigaataanerpaasorivaa grønsagit , naatsiiat , naatitat , immussuit knr.gl
#meeqqallu pualasuut amerlavallaartut . Angajoqqaat meeqqamik peqqissuunissaannut akissussaasuunerpaasut Nerisaqarnermut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaq Tine Pars oqarpoq . knr.gl
#qinigassaqartuaannarluta . Ullut tamaasa sodavand-itornissaq pisariaqanngilaq . Iluarnerpaassagaluarpoq meeqqat , kigutinut pualavallaannginnissarlu eqqarsaatigalugit sapaatip akunneranut knr.gl
#aalisagartassanik isumaqatiginninialinnginnerminni . Nunarsuarmi meeqqat atuarfiini atuartut ukiukinnerpaallutik atoqateqartalersartut siulliit tulliatut inissisimavoq Tuluit Nunaat . Tassani knr.gl
#13-inik ukioqarlutik atoqateqartalersimasut misissuinermittaaq paasineqarpoq , atuartulli amerlanerpaartaat 14-inik 15-inilluunniit ukioqarlutik atoqateqaqqaartarput . Inuusuttut atoqateqaraangamik knr.gl
#nunatsinni meeqqat atuarfiini atuartut nunanut allanut naleqqiullutik ukiukinnerpaallutik atoqateqartalersartut . Misissuinerup inernerata sapaatip-akunnerani kingullermi saqqummiunneqartup knr.gl
#Danmarkimut naleqqiukkaanni atugaanera aqqanileriaammik annertunerulluni , klamydiamillu eqqugaanerpaapput 14-iniit 19-inut ukiullit , tamannalu nakorsaaneerup nalunaarusiaani knr.gl
#isiginnittarnerat kisimi pissutaanngilaq , inuiaqatigiinnili atoqatigiittarnermut paasinnittarneq pissutaaqataanerpaalluni , Birgit Niclasen oqarpoq . Erseqqisaatigaa inuiaqatigiinni knr.gl
#naleqqiutissagaanni marloriaatingajammik amerlanerusullutik . Tyskit meerartaat nunarsuarmi pujortarnerpaat tulliattut inissisimapput . Pujortartartut amerlanerpaartaat niviarsiaraapput . knr.gl
#meerartaat nunarsuarmi pujortarnerpaat tulliattut inissisimapput . Pujortartartut amerlanerpaartaat niviarsiaraapput . Taamaattorli meeqqat nunatsinneersut1-2 IR2-2 imigassamik knr.gl
#Petersen nalunaaruteqarpoq . Angut inuusuttoq 18-inik ukioqalereersimasuuguni sivikinnerpaamik qaammatit arfineq-marluk sivisunerpaamillu qaammatit qulingiluat pinerluuteqarsimasut inissiisarfianniitinneqassagaluarpoq1-2 knr.gl
#Angut inuusuttoq 18-inik ukioqalereersimasuuguni sivikinnerpaamik qaammatit arfineq-marluk sivisunerpaamillu qaammatit qulingiluat pinerluuteqarsimasut inissiisarfianniitinneqassagaluarpoq1-2 isinneqassagaluarpoq2-2 . 17-inik knr.gl
#. Kissaatigineqarpoq qoorortoorsuaq sakkortooq nagguaatsorniummik taaneqartartoq arfanniutigalugu minnerpaatut piumasaqaataassasoq , tassa 9,3-mik sulloqqortussusilik . Maannakkut knr.gl
#paarlaasseqatigiinnissaq ajornannginnerulissaaq . Peqqussut nutaaq atuutilersussaq malillugu sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni inigisami ineqareeraanni allamilu ineqartup inaanik knr.gl
#Benedikte aamma Regine Brandt suli 30-liinatik Kalaallit Nunaanni mersullaqqinnerpaat ilaattut ilisimaneqalerput , taamaniillu noqqaaffigineqalerlutik , kultureqarnermut knr.gl
#Københavniminngaannit Europami nunat arlaannut akeqanngitsumik angalasoqarsinnaalerlunilu hotelimi sivikinnerpaamik unnuk ataaseq unnuisoqarsinnaalertarpoq . Maannamut oqaatigiuminaappoq , knr.gl
#angalatitsisarput . Naalakkersuisut tulleriiaarlugit paasiniaavigigaanni paasinarpoq , amerlanerpaartaat bonuspoint-inik namminneq atugassaminnik katersisartut . Bonuspointit ajunngitsorsiassatut knr.gl
#maannalu tassa pineqaatissinneqarluni . Politiiusimasoq pineqaatissinneqarpoq Naalakkersuisuni atuinerpaap tulleraa Kulturimut Ilinniartitaanermullu Naalakkersuisoq Henriette Rasmussen . knr.gl
#, Ineqarnermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoq Jens Napaattooq tamanit atuinerpaasimavoq , 410.000 koruunit sinnerlugit imaluunniit allatut oqaatigalugu knr.gl
#taanerinut pissutaaginnarpoq , kaajallaasitap piumasarigaluarmagu , ilassinninnerni minnerpaamik inuup ataatsip Namminersornerullutik Oqartussat avataanneersuunissaa1-2 IR2-2 . Naalakkersuisup knr.gl
#1.400 aningaasartuutigisimavai . Naalakkersuisut akornanni taamaalilluni ilassinninnermut aningaasartuuteqarnerpaasimalluni . Akileraartartut akiligaannik angerlarsimaffimmi atortussanut pisissalluni aamma knr.gl
#. Danmark nunanit allaninngaanneersunut1-2 IR2-2 naleqqiullugu nunatsinni ilisimatusarnerpaasarsimagaluarpoq , taamaakkunnaarsimavorli . Tamannalu allanngortittariaqartoq , ujarassiornermik knr.gl
#pisortaaneq Kaj Kleist nakkutilliilluarsimanngilaq . Ilassinnissutinik atornerluisimanermut akisussaanerpaanini naalakkersuisut siulittaasuata Hans Enoksen-ip nassuerutigaa . Pisut knr.gl
#pillugu naalakkersuisut siulittaasuata sulisuni ippassaq sakkortuumik piumaffigisimanerarpai piaarnerpaamik aaqqissueqqullugit . - Siunissami taama pakasarneqaqqinnissarput pinngitsoorneqarsinnaanngortinniarlugu knr.gl
#kinguneqassapput , tassa pisortaaneq piumaffigineqarpoq sukannersumik aqutsineq piaarnerpaamik aallartissagaa . Naalkkersuisut siulittasuattut pisumut akisussaaqataanini Hans knr.gl
#tassani 161 kvadrat meterinik angissuseqartumi inunnit 23-init ulapaarfiunerpaap nalaani najugaqarfigineqarsinnaasunik ineeqqanik qulingiluanik sanasoqassaaq . Ilisimatusartut knr.gl
#1 milliard koruuningajannik nunarput amigartooruteqartoq Tamatumunnga pissutaasoq annerpaaq tassaavoq nunarsuarmi raajat akiisa appariartornerat . Kalaallit Nunaat knr.gl
#ajuusaarnartuunerarpaa , qanorpiarlu iliortoqarsinnaaneranik oqarsinnaanngikkaluarluni pineqaatissinneqarsimasut eqqugaasunit ungasinnerpaamut inissinneqartariaqarnerarlugit . Atornerlunneqarsimasunut anaanaq : Piffissaa killiligaanngitsumik knr.gl
#pimoorussillutik iliuuseqapallannissaat pingaaruteqartoq . - Silaannaap allanngoriartornera ulorianarnerpaat ilagaat , ingammik issittumi . Inuit ilaat knr.gl
#Tassa aningaasat ilinniartitaanerup annertusarneqarnissaanut nuunneqartussaapput . Taamaalilluni annertunerpaamik nunami timmisartorneq ingerlanneqalissaaq , tapiissutit ataasiinnaanerusumut sammitinneqalissallutik knr.gl
#isummersornermikkut , anguniakkamikkut tunngavilersornermikkullu imminnut tapertariissappata amerlaqatigiikannerunik pitsaanerpaassagaluarmat , taamaalillutik pimoorullugu assigiinngissutsitik isumassarsioqatigiiffigisinnaallugit , Ilisimatusarfimmi knr.gl
#oqarpoq . Qaartiterutissanik akikitsumik tuniniaarusuttunut Namminersornerullutik Oqartussat neqerooruteqartariaqartut akikinnerpaamillu tuniniaasinnaasut assut qineqqunartut Mogens Larsen oqarpoq . knr.gl
#tullersortaasut kangianeersuullutik1-2 IR2-2 Afrikallu avannaaneersuullutik1-2 IR2-2 . Amerlanerpaanut pingajuupput kalaallit . Inuunermi ikiorserneqarnissaq tapersersorneqarnissarlu pisariaqartillugu knr.gl
#: Angalatitseqatigiiffik Profil Rejser aqqutigalugu nunatsinnut takornariartartut amerlanerpaat Arctic Umiaq Linep sinersortaataanik angalarusuttarput sinersortaatillu unissappata ukiaru Travel knr.gl
#takutimmassuk nannut Canadami Western Hudson Bay-miittut1-2 ittut2-2 minnerpaamik 16 procent-imik ikileriarsimasut . Immamiittup1-2 ittup2-2 sikup knr.gl
#71 mio. koruuninik amigartoorfiuvoq . Amigartooruteqarnerup ikilisimaneranut peqqutaanerpaavoq ukioq kingullermut sanilliullugu ukioq manna sisamararterutaannarmik maskiinanik knr.gl
#kingullermik inatsisartunut qinersisoqarmat 509-nik taaneqarpoq , Atassummiuni qinigaanerpaani pingajuulluni . Kommuninut qinersisoqarmat Nuummi 133-nik qinerneqarpoq knr.gl
#kommune 1,2 millioni koruuninik aningaasartuuteqareersimasoq . Suliassat piaarnerpaamik ingerlalersinnaanerat anguniarlugu selskabimik pilersitsiniarneq piaartumik aallartinneqarput . knr.gl
#borgmesteri , Augusta Salling oqarpoq , Diamantinik annertunerpaamik Canadami nassaarfiusimasutulli maanna misissuivigineqartoq inissisimavoq . Nunatta knr.gl
#maanngaanniit angallattut tamatigorluinnaq Nuuk aqqusaaqqaartaramikku , inuillu amerlanerpaartaat avataanut feriassagaangamik aamma Nuummut feriartarlutik ilaqutarpassuaqaramik . knr.gl
#ilaqutarpassuaqaramik . Taamaattumik uanga nammineq malugisarpara Nuuk qaninnerpaatut isigalugu kalaallit nunatsinni kommuninit allaninngarnit , Vittus knr.gl
#ukiullip qularutiginngilaa assut eqqugaassallutik . - Avannarlerpaajusugut annerpaamik eqqugaasussaavugut , Imaatigut angallanneq unitsinneqarpat timmisartukkullu taamaallaat knr.gl
#ingerlasinnaanngikkuni matusariaqassalluni . - Uani siulersuisunut periarfissiivugut piaarnerpaamik ataatsimeersuassasut , tassanilu innersuussutigaarput siullermik , tuniniarneqarsinnaasoq knr.gl
#inuit amerliartuinnarput Canadami nunap inuii naggueqatigiit inuit amerliartornerpaajusut , Nunatsiaq News allappoq . Canadamiut naatsorsuisimanerat knr.gl
#ilaasoqarsinnaasumik taarserneqarsimavoq . Qeqertarsuup tunua junip naaneraniit takornariaqarnerpaajusarpoq , illoqarfiit nunaqarfiillu akornganni Najaaraq Ittuk sapaatip knr.gl
#suliaasoq . Kangaatsiap kommunea unamminermut akuliunniartaraluarpoq timersortarfeeraq sukkanerpaamik innuttaasumi timersorlutik unammiuaarnermut atulerniassammassuk . Namminersornerullutillu Oqartussat knr.gl
#Royal Greenlandip pilersaarutigimmagu nunaqarfimmi tunisassiorfeqarunnaarluni tunitsiveqaannassasoq . Tunitsivimmilu amerlanerpaamik sisamanik tallimanilluunniit sulisoqartussaavoq . Ulloq julip 23-at knr.gl
#Davidsen oqarpoq . Heidi Møller Davidsen taamani ajornerpaamik misigisaqarfigisani taama oqaluttuaraa , qujanartumilli naggataagut apuuffissaminut knr.gl
#nalunaarutigineqarpoq . Siunnersuuteqarumasut siunnersuutiminnik inuussutissarsiornermut immikkoortortameeriissapput1-2 eriissapput2-2 kingusinnerpaamik pingasunngornermi aggustip qulingani . Suliffeqarfinnik aallarniillammammik toqqaaneq knr.gl
#qanittuupput . Canadamiut aatsitassarsiorfiat Inco nikkilisiornermi nunarsuarmi annerpaaq , nikkilimik Tasiilap eqqaani ujarlernermik ulluni makkunani knr.gl
#manna qulingiluanngoreersimallutik . Ukiut 2000-it aallartimmatali 2002-mi amerlanerpaammata arfineq-pingasut toqutaapput , ukiormannalu ukiup qeqqa qaangiutiinnartorlu knr.gl
#allamiuupput , nunanit assigiinngitsunit 89-ineersuullutik1-2 IR2-2 . Amerlanerpaat Tyrkiami , Irakimi Iranimilu inunngortuusimapput , tassalu knr.gl
#tamarmik ajunngilluinnartumik eqqartorpaat , oqarpullu inuunerminni misigisaminni nuannernerpaanut ilaatillugu , Jonathan Motzfeldt oqarpoq . Mogens knr.gl
#qanoq akilissanerlugit isumaqatigiinniarnerit aallartikkumaartut , taakkulu ulluni qaninnerpaani pisinnaassasut . - Aki unamminartoq soorunami pissarsiariniarparput knr.gl
#ilillugit pissarsiarineqarsimanerput . Kalaallit nunasisutulli pineqartarnissaannik isuma sakkortunerpaamik illua ´ tungilerusuppara . Danskit , kalaallit knr.gl
#maleruagassaliortoqarsinnaanngilaq , Jørgen Arbo-Bæhr oqarpoq . - Ajornerpaavoq tamakku immikkoortitsiniarnerit assigiinngissititsinermik annerusumik pilersitsisarmata . Inuiaqatigiinni knr.gl
#agguaqatigiissillugu nalinginnaasumit gradinik marlunnik kiannerusimallutik . Tunu kiannerpaasimavoq , pingaartumik Illoqqortoormiuni , tassani nalinginnaasumit 7,3 knr.gl
#ilinniarnerisa killiligaanerat aalajangersimasuuvoq , tassa qiortartakkat 82-it amerlanerpaamik pineqarsinnaammata . Ilinniarnerulli sivisussusaa apeqqutaatillugu qiortartakkanik tunisisoqartassaaq knr.gl
#aallaaveqarpoq tusagassiortunik sulisussanik amingaateqarneq . Raatiuaviisip aallakaatinneqartarnerinik eqqugaanerpaassapput qallunaatut raatiuaviisit , tassani arfinngornermi sapaammilu qallunaatut knr.gl
#Maniitsoq kiisalu Qaqortoq . - Isumaga malillugu pitsaanerpaassagaluarpoq illoqarfiit annerit tallimat arfinillilluunniit taammaattumik aaqqissuussiffigineqartuugaluarpata , knr.gl
#Aasiaat katersortarfianni nakkutilliisuusup katersortarfiup saniatigut nunarsuatsinni eqqumiitsuliortut tusaamasaanerpaat ilaata suliaannik nakkutilliisuuvoq . Tassalu Per Kirkeby-p knr.gl
#- KNR atuarfiugaluarpat ilinniartitsisullu soraarniuteqarsimallutik , atuartitsinissat amerlanerpaartaat qaammat naallugu taamaatinneqarnissaat sulissutigineqarnavianngikkaluarpoq , piaarnerpaamilli taartaasussarsiortoqarsimassagaluarluni knr.gl
#atuartitsinissat amerlanerpaartaat qaammat naallugu taamaatinneqarnissaat sulissutigineqarnavianngikkaluarpoq , piaarnerpaamilli taartaasussarsiortoqarsimassagaluarluni . Sinerissami Tusagassiiviit Takusassiiviillu Kattuffianni siulittaasoq knr.gl
#tisaat siornalitsat 20 kg. Ammassat neqitassatut pigineqartut annertunerpaajullutik 4,5 tonsit missaanniipput1-2 ipput2-2 . - Tunisisoqarluaraangat knr.gl
#oqaasilinnik amigaateqaruni qallunaatuinnaq / danskisuinnaq oqaasilinnik sapinngisamik ikinnerpaamik , nunatsinni pisunik nutaarsiassalerisussanik sulisoqaqqullugu . Danskit knr.gl
#Oqaloqatigisatsinnit Inger Jensen mit paasivarput billitsit akikinnerpaat København mi unnuinertallit 76.250,00 Radioaviisimi knr.gl
#taartaagallartussamik Danmarkimit attartornissaq sulissutigineqartoq , angallallu attartugassaq kingusinnerpaamik arfininngorpat nunatsinnukarluni1-2 KAR2-2 aallarsinnaassasoq Taatsiannguaq Olsen ilanngullugu knr.gl
#isumaqatigiissutip ukiuni 20-ni atuussimasup oqaasertaasa nutarterneqarnissaat isumaqatiginninniarnermi kinguarsaataanerpaavoq . Namminersornerullutik Oqartussat EU-lu isumaqatiginninniarnermi imminnut ungasissorujussuusut , knr.gl
#Taakkua sanisigut sapaatit akunnerisa naaneri tamaasa , minnerpaamik inuit marluk sioorasaarisarput imminorumallutik , Eigil Lyberth knr.gl
#peqatigiiffiup allattaanera Bente With oqarpoq . Arnat atugarliornerpaat inissaaleqipput ilaatigullu meeqqaminnik arsaagaasarlutik . Allallu ingerlalluarnerusut knr.gl
#naapertorlugit , nannut issittuni uummasunut allanut sanilliullutik toqunartoqarnerpaajupput . Nannut nerisatik aqqutigalugit arrortikkuminaatsunik toqunartoqalertarsimapput . knr.gl
#, siulersuisunngortut tassaassapput ukiuni tulliuttuni Destination Diskop ineriartortinneqarnissaanut sunniuteqarnerpaasussat . Ineriartorneq suup tungaanut saassanersoq paasiniarlugu siulersuisunngortut knr.gl
#Toqunartup sunniutai ilisimaneqanngillat Issittumi uumasut akornanni nanu toqunartoqarnerpaasoq , misissuinerit nutaat takutippaat . Nanu toqunartoqarnerpaalersimavoq knr.gl
#toqunartoqarnerpaasoq , misissuinerit nutaat takutippaat . Nanu toqunartoqarnerpaalersimavoq , timmissat , aalisakkat imarmiullu miluumasut nannup knr.gl
#aallarniiniartut salliutinneqarput . Josef Motzfeldt - naapertorlugu pingaarnerpaajutillugu ilinniagaatsussuseq akiorniarneqassaaq . Aningaasanut inatsisissatut siunnersuut Naalakkersuisut knr.gl
#arlaqartut siornamut naleqqiullutik amerlanerusunik aningaasaliiffiginiarneqarlutik . Sipaarniarnermik eqqugaanerpaassapput angallanneq , taapiissutit assigiinngitsut soorlu aalisarnermi tapiissuteqartitsisarneq knr.gl
#piviusunngulerpoq Siulersuisunngortut tassaassapput ukiuni tulliuttuni Destination Diskop ineriartortinneqarnissaanut sunniuteqarnerpaajusussat . Qanga piorsaasoqanngikkallarmat kalaallit inooriaasiannik takussutissatut nunaqarfiusaq knr.gl
#atorfimmut qinnuteqartut pingasut akornanni Jens Napãtok ´ piukkunnarnerpaatut nalilerneqarsimasoq , kammalaasersortoqarsimanngitsorlu erseqqissaatigaa . Jens Napãtok knr.gl
#Atornerlunneqarsimasut ikiorserneqarpiarsinnaanngillat Ilulissani atuarfimmi oqaloqatiginnittartumut siorna saaffiginnissimasut amerlanerpaartaat kinguaassiutitigut atornerlunneqarsimasuupput . Ilulissanili tarnip pissusaanik ilinniarsimasumik knr.gl
#uunartoq nassaarineqarpoq Nunap iluani puilasoq uunartoq nunarsuarmi avannarpasinnerpaaq norskit ilisimatuuisa nassaarisimagaat , norskit aviisianni Aftenpostenimi knr.gl
#Maersk Airimeersumut ilaassallutik . Air Greenland sapinngisaq naapertorlugu sukkanerpaamik aaqqiiniarluni sulissuteqarpoq , Kangerlussuarmulli Kangerlussuarmiillu ingerlaarfik aasaanerani knr.gl
#Jens Møller Jensen , oqarpoq angallassinernut aningaasartuutit annerpaamik 1,5 millioni koruuninik amerleriassasut . - Napparsimasut knr.gl
#naapikkutta aaqqiissutissat suussanersut nalornisigissanngilagut , tassalu pissarsiassaq pitsaanerpaaq , aamma nassuerutigisariaqagarput tassaavoq , iliuuseqartoqassanersoq iliuuseqartoqassannginnersorluunniit knr.gl
#allanut sanilliullugu USA aningaasanik amerlanerujussuarnik nunarsuup allanngoriartorneranut atuinerpaajuvoq . USA uppernarsaatinik takoqqaarusuppoq - Silaannaap allanngoriartornera knr.gl
#. Silaannarmik minguttitsinerpaaginnanngilagut , aammali tunisassiornerput aqqutigalugu iluanaaruteqarnerpaajuvugut , USA-llu ilisimatusarnermut millionit arlalissuit ilisimatusarnermut atortarpai knr.gl
#Enoksen , Ilulissaniittoq1-2 ittoq2-2 ullumi oqarpoq : Sivisunerpaamik aappaagumut nutaamik qaarsumut toqqavilerlugu atuarfiliortoqassaaq angissutsimigut naapertuuttumik knr.gl
#iliuuseqalereersugut , pingaartumik nukissiuutit eqqarsaatigalugit , taakkuummatami annertunerpaamik silarsuarmi ajornartorsiutaasut . Tassa erngup nukinganik nukissiorneq knr.gl
#nukissiorneq annertusarusupparput taassumalu saniatigut uuliamik kiassarnerup sapinngisamik annikinnerpaamik atugaalernissaa taanna isumaqarpunga pimoorullugu nunatsinni suleqataaffigisariaqaleripput aamma knr.gl
#Palle Christiansen Demokraatineersoq1-2 IR2-2 oqarpoq , qinersisoqarnissaa pitsaanerpaassagaluartoq , Hans Enoksen ip Siumukkormioqatimi akornanni knr.gl
#taakku saniatigut inatsisinik tunngaveqarlutik kukkunersiuisinnaasunik aamma nakkutilliisoqartuuppat pitsaanerpaassagaluartoq , Martin Paldam tunngavilersorpoq . Martin Paldam knr.gl
#uannullu ajuusaarnarluni . Tamatta kukkusarpugut , suleqatigullu qaninnerpaat suleqatigeqqissaarlugit aalajangiissaagut kikkut naalakkersuisuni inissinneqassanersut Hans Enoksen knr.gl
#naalakkersuisut siulittaasuat Hans Enoksen aamma akisussaaqataangaartoq , piaarnerpaamik qinersinissamik nalunaaruteqartariaqartoq , Augusta Salling oqarpoq . knr.gl
#, Ataatsimeersuarneq Nunani Avannarlerni Killerni Siunnersuisooqatigiinni siulittaasoqarfimmut pingaarnerpaanut ilaavoq . Oqaluuserineqartussaq akuersissutigineqarniariaraangat pilersaarusiorneq aallartittarpoq . knr.gl
#Hans Enoksen aamma oqarpoq , Naalakkersuisunngortussat kikkuuneri kingusinnerpaamik septemberip qulingani tusarliunneqassasut . - Oqaloqatigiinnerusalernissaq tamatsinnut knr.gl
#siulittaasuata Hans Enoksen-ip neriorsuutigaa naalakkersuisut nutaat marluk kingusinnerpaamik septemberip ulluisa qulinganni tusarliunneqassasut . Massakkorpiarli atorfinnut knr.gl
#isumaliutiginiarlugu . Oqaatigineqareersutut Hans Enoksen-ip naalakkersuisunngortussat marluk kingusinnerpaamik septemberip qulingani tusarliutissavai . Naalakkersuisooqataasut Inuit Ataqatigiit piumasarinikuuaat knr.gl
#´ tungitta naalakkersuisussatut piukkussaat aalajangersaaffigisinnaannginnatsigit . Naalakkersuisulli nukittunerpaamik toqqammaveqarlutik inuttalersorneqassappata naggataatigut isumaqatigiinniartarnissaq avaqqussinnaanngilarput . Josef knr.gl
#qinersineq tamarmi Aasianni paatsiveerusimaarfiusimavoq . Inuiat Ataqatigiit qinigaanerpaagaluarput , partiimiilli tunuartoqarmat qinerneqarsinnaasut allat amerlanerussuteqartut katersorneqartariaqarsimapput knr.gl
#ataaseq pilersaarutaareersimavoq . Socialdemokratinut qanittumik attaveqarpugut , minnerpaamillu ukiumut ataasiarluta naapeqatigiittarpugut , partiitta iluani politikkimut knr.gl
#Mathiassen akivoq , piareersimajuaannarniarsarisarlutik . - Qinersinissaq kingusinnerpaamik aappaagu decemberimi pisussaammat soorunami piareersarluta aallartereerpugut , knr.gl
#, mamarnernut ilaavoq Coca-Cola nunatsinni maqineqartartoq nunarsuatsinni pitsaanerpaat ilaattut nalilerneqartoq , misissuisimanerit takutippaat . Coca knr.gl
#. Ukioq mannalu Coca Cola nunatinneersoq nunarsuarmi pitsaanerpaat ilaattut nalilerneqarpoq . - Cola Nuuk Imeq-meersoq knr.gl
#- Cola Nuuk Imeq-meersoq qaammatini kingullerni pingasuni pitsaanerpaanut ilaasarsimavoq , aammalu ajornartorsiutitaqanngitsumik , pitsaassusissaq anguniarlugu knr.gl

< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > » Show all 37866 results


CQP søgningskode: [tags=".*?NIRPAAQ.*?"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: