< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > » Show all 44739 results

#minnertaat ataaseq naallugu anisut 100 missiliortarpaat , tamarmik kutsussiassamik tungusunnitsuutissamillu aallersut . Kunngiata suliassatuaraa
#, taakku kunngissat najoqqutarigamikkik ; aamma taakku tamarmik toqugaluarpata ajulerallassanngillat , quperloq kiffaannassaagaluaq aatsaat tukerlaaq
#. Kunngissat tukerpata ilaat piissapput , ataaseq kisimi ataatsini kunngiussammat ; iligiit ikippata kunngit sipporuttut
#, siggummik nuua assagalugu ; sumi angalagaangat tamarmik assaasaraat , tikisaanilu sulisut uumarisaarniallaaraat .
#sulunittarput , ullut qassinnguit timmisarlutik ; nuliareerunik tamarmik sulutik katattarpaat , angutivissat toqullutik , arnavissat
#Init annerit sukalersortarpaat qilaat qilaanngusaasalinngorlugit ; aamma tamangajammik initik ivikkanilluunniit pilutanilluunniit qissumininnguanilluunniit aserortikkanik iluisigut pilersortarpaat
#) sukaararpassualimmik inersualiortarput ataatsimiittarfissaminnik ; tassa immikkoortui tamangajammik allatut ittunik illussaliortarput . illuliortillutik ilaanni malunnartarput
#taanna ivertittaraat issoq pinnagu . Illuata ilua tamarmi taarmat ajoqutiginngilaat ; isaat allaammata uagut taarisatsinni
#taarisatsinni isigilluarneramik . Kisiannimi unnukkut . Taarsilersoq tamarmik iseriartortarput , aamma seqineq pulagaangat iniminnut tuaviullaaraat
#assigilluinnarlugit . Ilaasa uniaaluit allat ilaginngisatik katinngarmik sorsukkiartortarpaat , taamaalersaaraangamik aniasarput amerlasoorsuanngorlutik , nassuusaminnillu
#arlaat kasuttorpoq , tamatumuuna kiffarpassuit anisalerput , tamarmik qarmassaminermik sanareersimasumik oqummiartut , aserornera kingumut sanajartussallugu
#seertuusaarlutik akisarpaat , uumarisaarniarlutillu . Aseroraluartoq iluarsareerpat tamarmik kingumut iseraraat takussaajunnaarlutik . Suut nalinginnaat
#pinnagu ; ilaanni illu suinik maajunnartoqanngitsoq taavaannaq tamarmi nakkararaaq , sunaaffa qisuttai tamarmik ilui nerisaallutik
#maajunnartoqanngitsoq taavaannaq tamarmi nakkararaaq , sunaaffa qisuttai tamarmik ilui nerisaallutik qalipakuinnanngorsimagamik . Pequterpassuit nalinginnaat nungunneq
#. Tassa sullinerit tupinnarnerit ilaat ; naak tamangajammik tupigisassaaqqajaqaat , iieqqui tamaasa misissorluarsinnaagaanni . Sullinerit
#ikillugit ; toquppata immutaata isua kaanngartillugu isuillugu tamarmi kaanngararaaq , ujalussiaasaq ataasiulluni takisoorsuaq ; taakku
#niaqullit , kialimikkut illuttut sisamanik niullit ; tamarmik suloqanngitsut . Aasiakkut sullinernut taamaapput soorlu paarmortut
#; aamma amiilaarnarsutsimikkut toqunartoqarsutsimikkullu paarmortut assigaat . Tamarmik nipinngalluinnartumik immikkut aalasinnaanngitsumik niaqoqarput , ilaannaallu immikkut
#, tassa alliit , oqummissiutaat ; taakku tamarmik avalassimasumik naggualimmik uigoqartarput , tassa alleroqutaat ,
#Kisianni aamma milluaatilinnik ilaqarput , taakkunani tamakku tamarmik allaapput . tamarmik immikkoortuinnarnik iseqarput ,
#, taakkunani tamakku tamarmik allaapput . tamarmik immikkoortuinnarnik iseqarput , ilaat marlunnik , ilaat
#taqarsuat timip avataanut puannguusanullu avalequteqartarpoq . Tamarmik tukersarput taattussamissut taattoqareerlutik , alliartortillutik ameersarput :
#niui ameersartillutik naammatsittarput . Naasortortoqarluanngillat , tamangajammik sullinernik piniartarput ; aamma nerivillugit pisartarinngilaat ,
#inunnut allaat navianartarpoq , toqunanngikkaluarluni pullannarluni . Tamarmik eqqumikkut nigassaliuteqarput , tassa unnguusannguit ilaani sisamat
#tassa unnguusannguit ilaani sisamat ilaani arfinillit , tamarmik putuaraarannguarpassuarnik putoorsimasut , unnguusap ataatsip putuisa tuusintillit
#nigaliaat nungullutik silinnernillu aminnernillu ilaqartarput . tamarmik ivaatik nigassianut poortortarpaat , paarisorsuullugillu ; ilaasa
#ivertittarpaat , sumi angalatillutik nungullugit nassataralugit . Tamarmik kiserliorniaannarput , qiningasorsuullutillu : Marluk sumi alaatsimut
#aamma pulateriaarsuit ilaat qarlortartumut alakkariartortartut . Tamarmik sullinernik piniartarput , ilaat nigaliorlutik nigaliaminni qamallutik
#atsigaaq , niorsui tikertut takitigalutik , timaallu tamarmi niuinut allaat meqqulissuulluni ; taakkua kiineri inunnut
#pussugutilinnik , assagissap pussugutai taakkua assigeqaat . Tamarmik nigassaliuuteqanngillat , kisianni tamarmik toqunartoqarput ; ilaat
#taakkua assigeqaat . Tamarmik nigassaliuuteqanngillat , kisianni tamarmik toqunartoqarput ; ilaat affassaasalimmik pamioqarput , tassuuna
#qarsorsaqarlutik ; pamiullit noqitsisaasa nuui pussuguteqartarput . Tamangajammik arfineq pingasunik iseqartarput ; marluk tunusuanniittarput1-2 ittarput2-2 .
#inummut allaat toqunartarpunngooq . Immikkoortui amerlanngillat , tamangajammillu kiattormiullutik ; sumi taartumi inissarsiortarput , illunullu
#) Niutuut tamaani takusarpavut ; eqqarlii amerlanngitsut tamarmik taamaapput , ammalortumik affassaasaqanngitsumik timeqarlutik takisoorsuarnik qajannaqisunik
#, ineriartorlutik ameersarunik aatsaat naammaatissaat saqqummersarput . Tamangajammik milluaataasumik qaneqarput , alleroqutissaraluiluunniit noqitsisissaraluiluunniit kapuutaallutik sigguanni
#. Affassaasallit naggualinnik avatillit sullinerunngitsut aasiakkuunngitsut ; tamangajammik manngertumik qaallit . Niorpallit tamalaarsuupput , ataasiunngingaartumik
#qituttut ilaat . Qaamikkut ersitsukkut manna kisiat tamarmik pissuseraat : Naggualinnik avateqaramik , timimillu katitersimaneragut
#, timimillu katitersimaneragut sullinerilluunniit aasikkulluunniit assiginagit . Tamangajammik manngertumik saanertut ingajattumik qaaqarput , aamma tamangajammik
#Tamangajammik manngertumik saanertut ingajattumik qaaqarput , aamma tamangajammik kiataatalu eqquatalu killinga nalunaakkaluarpoq , kisiannimi aamma
# Kiataata tassiaasai ilaani katinngasarput , ilaanili tamarmik immikkut aalasarput ; amerlaqataanik illuttut nioqartarput ,
#ilaani ilaminnit annerullutik pussuguteqartarput . Eqquata tassiaasai tamarmik immikkoortarput , illuttullu avateqartarlutik , ilaani allatut
#sullinertut , taakkutullu panertumi najugaqarlutik ; ilaat tamarmik imermiullutik maseqartarput nissumik mannguisigut eqqumilluunniit avataasigut ,
#assigikuluppaat , isimikkullu , eqimasartunik iseqaramik . Tamarmik nuna najugaraat , sumi taartumi isugutasumi inissarsiortarlutik
#, alleruusassat alleruusanngorlutik , pussugutilissat pussugutilinngorlutik , tamarmik ileqqussamissut ilerlulik . Kisianni ilaannaat taama
#. 1 ) assagissakkut : Kiataata tassiaasai tamarmik imminnut niaquannullu katinngavissut , qallerni tamarmik tiggutivillutik
#tassiaasai tamarmik imminnut niaquannullu katinngavissut , qallerni tamarmik tiggutivillutik qalequtaallutik ataaseq suikkaasoq ; masii isersimasut
#. 3 ) kingukkut : Kiataata tassiaasai tamarmik immikkut aalasartut , ilaani salleq niaquannut atavilluni
#kiatimikkut suikkaasumik qalequteqarlutik illuttut tallimanik nioqartarput , tamangajammik nissumik arlaasigut pussuguteqartarlutik , pingaartumik sallersaasigut ;
#amikkakumik kiatimik ataanut peqititamik eqqullit . Peqquit tamarmik eqqumikkut sarpiusaqartarput , tassa eqquata tassiaasaa kingulleq
#Ilaat pussuguteqanngitsuinnarnik nioqarput , ilaasa niui salliit kisimik pussuguteqarput angisuunik , ilaat illuttut marlunnilluunniit pingasunilluunniit
#naalarnaq ; aamma ateqartitaanngitsunik ilaqarsimapput . Eqquluit tamarmik minnermik eqqoqarput . Pissusissaraluami ilaagut amigartumik ,
#sarpiusaqaraluartumik kisianni peqingaannartumik , ilaat qituttuinnaasumik ; tamarmillu eqquminnik ingerlaneq saperput , taamaattumik naqqaniiginnartarput1-2 iinnartarput2-2
#minneq , aappaalu anneq assagiarsuk . Assagiaasakkut tamarmik ipiutalinnik iseqartarput ; ilaat saattumik qaamasumik qaallit
#ilaat saattumik qaamasumik qaallit maseqanngillat , ilaat tamarmik saqqumisunik maseqartarput ; tamarmik imarmiupput .
#maseqanngillat , ilaat tamarmik saqqumisunik maseqartarput ; tamarmik imarmiupput . Ilaasa timimik taattuagut peqquit
#allaapput illuttut tallimat sinnerlugit nioqartaramik , isigaallu tamarmik anguartaataammata , isersimasunillu maseqannginnamik , kiataatalu tassiaasaa
#tassiaasaasigut kingullersigut qalequtaata ilaginngisaasigut , qalequtaanut atasut tamarmik alleruusaammata , ilaallu niuinit annersuullutik , tigutsisaallutik
#takullugit ilisarinngeqqajaqaavut takusartakkatta pissutsimikkut ilagigaat . Kingukkut tamarmik tunngasunik iseqartarput , tamangajammillu illugiut arfineq marlunnik nioqarput
#ilagigaat . Kingukkut tamarmik tunngasunik iseqartarput , tamangajammillu illugiut arfineq marlunnik nioqarput , ataatsinillu alleruusaqarlutik ;
#maseqartarput , kisianni aamma maseqanngitsunik ilaqarput ; tamarmik qalequteqanngillat , kiatatta tassiaasai tamarmik immikkoormata .
#ilaqarput ; tamarmik qalequteqanngillat , kiatatta tassiaasai tamarmik immikkoormata . Mikisuinnaapput , ilisimaneqartut annerit tamaani
#; aamma taattumikkut tamaani takussaasunit allanartoqangaanngillat . Tamangajammik imarmiupput , ilaat immakkut nalinginnaq angalallutik ,
#kiatimillu avataasa mannguisigut maseqartarlutik ; kiataata tassiaasaa tamarmik immikkoorluartarput , eqquallu nungullugit tamarmiulluni ; niuisa
#tamarmiulluni ; niuisa ilaat ilaminnit silinnersaqartarput , tamangajammillu nissumik kingulliunngitsut ilaasigut tigutsiseqarput , ilaat ukusartumik
#; timimik nagguaqarsusiagut kinguit assigaat , kisianni tamangajammik silinnerusumik naqittumik timeqartarput , qallinermikkut qaarajullutik allinermikkullu
#taamaattut niui illuttut tallimaannaasarput , ilaani sisamat kisimik ersilluarlutik , tallimassaat ( ersaqutaat ) ilaani
#millilluni qumarluni aasiattut nioqarpat ilaasa assigikulussagaat . Tamarmik imarmiupput , ilaat arferit ilaani uninngaveqarlutik ,
#siulliit ( sullinerit , aasiakkut ) pissusii tamarmik taakkunani ilisarnarnerummata ; uku tullissat ilaannaanernik
#, qanermillu avataagut illuttut arfinilinnik nioqarput , tamarmik isumikkut pussugutillit inortunik ; qiterlersaasa kangii kigutaasallit
#inersimallutik illuttut 60-nik ) , kisianni niui tamarmik amikkakuusarput : Kangissaannaat saattut sanimikkut qimeriaasallit ,
#pallungallutik ilaat nerfalallutik . Ilaasa timaata tassiaasai tamarmik immikkut ersitsarput , allamik qallersimanatik ; ilaalli
#nuisasarpoq immikkut nasaasamik qalequtinnguaqarluni , ilaasali timaat tamarmi qalequtaannut isersimasarpoq , avataasa nuui meqqorpanngui kisimik
#tamarmi qalequtaannut isersimasarpoq , avataasa nuui meqqorpanngui kisimik nuisartut anguartorlutik ingerlasaraangamik . Taakku tamarmik
#kisimik nuisartut anguartorlutik ingerlasaraangamik . Taakku tamarmik tamaani ilaqarput ; isseqannginnerusumi ilaat amerlallaaraat .
#ilaqarput ; isseqannginnerusumi ilaat amerlallaaraat . Masimmiut tamarmik immap uumasuisa ilaani uninngaveqarput , pingaartumik aalisakkani
#najortarlugu . Katillugit masimmiunik taaniarpavut tamaani ilisimasavut tamangajammik masimmiummata , aalisakkap najukkamik masii nipinngavigalugit ;
#kingumut ornillugu , allamulluunniit assinganut pillutik . Tamangajammik mikisunnguupput , taamaattoq angalasartortaat eqeqqutut takitigisunik ilaqarput
#assigeqalugit : Affassaasaqanngitsumik tassiaasaqanngitsumik timeqartarput , timaat tamarmi qangatasumik qatigaannut atasumik pooqarluni . Qatiggaminnik nipinngasarput
#arlaanut , ilaat uumasunut allanut : Kisianni tamarmik nipinngavimminnit pinnatik imaannarmit nerisaqartarput . Ilaat qassinnguit
#. Ilaat qassinnguit ninngusuuinnarmik pooqartarput , ilaasali tamarmik pui siggilasunik uiluminertut ittunik ikiaquteqartarput : -
#uiluminiusartaat imminnut katinngavissarpui , puup ammaneranut tulliusut kisimik aatsalaartarlutik ; taakku qatiggamik uiluminiusartaanik nipinngasarput ipoqarnatik
#8. Isigaatsut . Affassaasallit naggualinnik avateqanngitsut ; tamangajammik ninngusuuinnarmik tasitsartumik qaallit . Affassaasallit manna killigalugu
#ataasiussuteqarput isigaatsut piginngisaannik , tassa imaattumik : Tamarmik naggualinnik avateqaramik , taakkuninngalu ingerlasaramik soorlu qimerlullit
#avatiminnik ingerlasartut ; - ukuli isigaatsut affassaasaalinni kisimik taamaannginnamik immikkut ataasiussutigaat . Tamarmik naggualinnik
#affassaasaalinni kisimik taamaannginnamik immikkut ataasiussutigaat . Tamarmik naggualinnik avateqanngillat , aamma tamarmik kiatiminnilluunniit eqquminnilluunniit
#. Tamarmik naggualinnik avateqanngillat , aamma tamarmik kiatiminnilluunniit eqquminnilluunniit immikkoortoqanngillat , ilaannaallu immikkuungajattumik niaqoqarput
#ilaannaallu immikkuungajattumik niaqoqarput ; kisianni ilaasa tassiaasaat tamarmik ersilluartunik killiffeqarluaraangata timaata taakku affassaasarisarpai , ilaasalu
#ilaat quperlorsuarnik taaneqarput quperloq assigeqimmassuk . Tamangajammik milluaataannaasumik qaneqarput ; ilaat kiisiuteqaraluarput , kisianni
#Ilaannaat inalussamik ilaanik nerutunerusumik aqajaroqarput , ilaat tamarmik inaluaannaqarput . Ilaasa inaluaat narluinnarpoq , ilaasalu
#ileqquat assilingajassimasarpoq , sianiutaat iggiaata avataani katinngavillit kisimik malunnartarlutik . Taamaassutsimikkut tamakkunatigut immikkoortui nungullutik allaasarput
#uummareersunik ernisartut timimillu isuanik immikkut uumasuulersumik katatsitsisartut tamarmik akullequtaannaanerput , tukersussanik ernisumik siuaasaqarlutik , aamma
#mannissulluunniit oqqatulluunniit taattulik tassiaasaqanngitsoq avateqanngitsoq , qaa tamarmi mikisuarannguanik issulittartunnguanik meqqulik ; tamakku meqqunnguani issulitsillugit
#niaquata killinganit naasarlutik . Ersitsunik tassiaassallit misilinneqartut tamarmik taamaattarput , kisianni tassiaasamik immikkut pissusiisigut kingornalu
#iluamik erlavillit , imilimmi piumasaminnik angalasartut , tamarmik siunermikkut avateqarlutik ; timaata tassiaasai erseqatigiissarinngitsut .
#ersinngitsut . Tassiaasartuut sisamaviupput ersilluartunik immikkoorusillit , tamarmik tamaani ilaqartut : 1 ) sangujaat ,
#pulaterissat , 4 ) qullugiaarsuit . Taakku tamarmik siunermikkut qaneqarlutik kingunermikkut iteqarput , ilaat narluinnartumik
#, ilaat narluinnartumik inaluaqarlutik ilaallu avalequtilimmik . Tamangajammik aappaluttumik aaqarput , timertik naallugu marlunnik taqarsuaqarlutik
#ilaa neqaannisoq uummatitut ililluni tillersarpoq . Sangujaat tamangajammik nalunaatsumik niaqoqarput , iseqarlutillu , ulittartumillu ilumigut
#; taanna sigguat ilaani niaquannit annerutsiartarpoq . Tamarmik amilimasorsuupput , timaatalu tassiaasarpassui tamarmik avateqartarput ;
#annerutsiartarpoq . Tamarmik amilimasorsuupput , timaatalu tassiaasarpassui tamarmik avateqartarput ; taakku avataat imaattarput : Tassiaasaat
#aamma ilaasa isigallussaraluisa ilaat tattaasaapput . Tamakkumi tamarmik allani nungullugit allaasarput , ilaani ilisarnaqqarlutik taakkuusut
#angeqalutik ; kiattumi isakkatut takitigingajattunik ilaqarput . Tamarmik imarmiupput , ilaaninnillu angallarinnerullutik ; imaannakkut ingerlasarput
#niaqoqanngillat , iseqarnatillu kiguteqarnatillu nassuusaqarnatillu , kisianni tamangajammik siunermikkut avaterpassuaqartarput allaasunik : Ilaat masigaat ,
#taakku qitermikkulluunniit kingunermikkulluunniit maseqartarput . siunermikkut avatillit tamarmik saneqqamikkut sangujaanit avatikinnerusarput , unnguusaat naatsunnguinnarnik qeratasuunik
#isorpiamikkut qanillit matuutaat naammattumik ipuloqartarpoq , umii tamarmik morsoreersut aatsaat tussagami , ilaasali allinermikkut qanillit
#illuluaat ilaanni qassiinik kinguleriissunik affarleqartarput , paarleq kisimi inigineqarluni . Ilaasa qassiit ileqqoraat ataatsimi amerlasoorsuullutik
#unnguusaqannginnamik , inissaraluisigut meqquluinnarnik ikittunik avateqaramik . Tamarmik ulamertumik isumigut aminnerulaartartumik timeqarput , ilaat aminnerullutik
#) ; ilaalli isinilluunniit anersaarutinilluniit malunnartoqanngillat . Tamarmik imermiupput . Ilaat timimik isuisigut milluttartunik
#atsigisartut ; kisianni allisitsiutinik tappinnernik qimerloorlugit pissusii tamarmik ersersarput , iluinut allaat , qaamasunnguummata .
#sinimikkut kaajallaattunik qimeriaasaarannguallit ; aalanialeraangamik taakku qimeriaasannguit tamarmik issulillutik akulikitsunnguamik tunngavimminni kaavilersarput , isigalugit soorlu
#kaavilersarput , isigalugit soorlu tunngaviat kaassaasannguaq taanna tamarmi sukkasoorsuarmik kaavittartoq , taamalu ingerlaleraraat sukkasuusaartunnguakasiullutik .
#naalliuutaasut , taamattaaq uku erlavimmiut ipput . Tamangajammik uumasut allat iluini inuusarput , najukkamik qaani
#isattariaqartarput , - tassa tamalaarsuupput . Kisianni tamarmik isigaatsoqatiminnit ilaannaanerusarput , ilaat maajunnartumik niaqoqarnatik qassiillu
#qassinnguit imermiluunniit seernarsisulluunniit ilaani ittarput , ilaat tamarmik erlavissiortuupput , pingaartumik qimerlullit , inuillu inaluaani
#. Kigaatsunnguamik pillugu ilaanni amusarpaat . Qumaat tamarmik iluamik iteqarsimanngillat ; ilarpassuinimi iluata paa nalunaatsoq
#ilaasa timaata ilannguinnaa maajunnartunik erlavilik , ilarsua tamarmi suna aqitsoq assigiiginnartuusartoq ; tassa ataasiunngitsorsuarmik pissuseqarput
#, kingulliit qiterlernit tannerit aminnerit : Misilikkaanni tamarmik iloqanngitsuusaarput , kisianni sullut illugiit inaluaasimasut sigguanit
#aappaanut atasarpoq ; aamma taava nagguaasat inersimalersut tamarmik erniassaajumaartorpassuarnik immikkut ikiaquteqartarput . Timaa tamarmi aqitsuuvoq
#inersimalersut tamarmik erniassaajumaartorpassuarnik immikkut ikiaquteqartarput . Timaa tamarmi aqitsuuvoq imariaasatut ingajattoq qaqujuttoq ; allingaaraangami ilaanni
#Tassa inuup inaluaani taama atsigisunngortarpoq , ataasersuaq kisimi inaluarmiusarluni ; inullu taamaattorsuarmik pilik sanigoriartorlunilu nukillaariartorlunilu
#, aamma akullequtaasunik qassiunersunik siuleqarsimasoq , nagguaasaalu tamarsuarmik aamma taava immikkut uumasussaallutik aatsaat inersimasussat ,
#assigilluinnangajakkaat , oqqatut ammalortumik milluaateqarlutik , qaallu tamarmi issulittartunnguamik meqqoqarluni ; ilaallu taamatut taattoqarlutik taamalu
#Tamakkuninnga ilumiuminik ulikkaaleruni qaararaaq sussaajunnaarluni , ilumiuilu tamarmik anillutik . Taakku tannermik paperuusallit qiilanerupput .
#naajap tinguini perortussanngortunik pilissuugaluaq eqalussuup neriguniuk tingummiussaatai tamarmik asiussapput . Eqalussuup tingui naajap pigisassaraluinut ajormata
#toqullutik nungullartartut , erlavik peqqissoq inuuffigisinnaanngikkaat ; tamarmik taamaakkaluarnerlutik . Ikkumi savat tinguinik aseruisartut taama
#- aappaa tassa imaattoq : Qimerlullit affassaasallillu tamarmik timaata pisatai katitersimasarmata assigiinngitsut kinguleriissarlutik assigiit illugiissarlutik
#, sianiutaat malunnarnerit iggiaanut avatikkaarlutik . Timaat tamarmi qituttuinnaagaluartoq taamaattoq ilarpassui timimik ilaagut avataagut saanertaqartarput
#ilaartarpaa , timaata isseranit naasarami . Tamarluinnangajammik imarmiupput . Isigaatsut ilaani malunnartartoq qituttut ilaani
#ilaqarsimanngillat , ilaannaanerusunili taama malugineqartut amerlaqaat , tamarmik taamaakkaluarnerlutik . Aamma imaattoq qimerlulinni qaqutigut immannguaq
#tassa allernata ilaa iloqanngitsoq sassangasoq tarpangasoq , tamarmi tasitsartoq eqittartoq , tarpanganera aluusoq ; sassartillugu
#ilaannaanersaasa allaat erlavimmik ilaasigut sullinerilluunniit qimmussimasarpaat . Tamarmik iluamik uummateqarput , avammukartunillu ilummukartunillu1-2 KAR2-2 taqaqarlutik
#4 ) , ilaat annerinnarnik ; aamma tamarmik tingoqarput , ilaani taanna angillaaraaq ; aamma
#najugallit sorlusaaqqanik ilumikkut qangattanngualinnik anersaaruteqarput , ilaat tamarmik maseqarput . Sianiutaat pingaartumik iggiaata avataagut
#aamma ilaani ilaannaasarput , ilaani iggiaata avataa kisimi malunnartoqarluni , ilaallu ( uani kingulliutitassavut )
#arfiniliutissavavut tamaani ilisimasavut najoqqutaralugit , malunnarnerusumik immikkoorusilittaat tamarmik tamaani ilaqarmata . Tassa tamarmiunernit aallarlugit pisataarukkiartornerat
#: Niaqoqanngitsut affariissumik puullit puuminnit nuillattaartartut , tamangajammik alullit . 5 ) Qasiliit taakkualu ilagisaat
#nungullutik qassiiullutik imminnut katinngasartut . Amikut ilagisaallu tamarmik imarmiupput ; imarsuaq tamarmi ilaanik peqartarpoq .
#. Amikut ilagisaallu tamarmik imarmiupput ; imarsuaq tamarmi ilaanik peqartarpoq . Nalunaatsumik niaqoqartarput , marlunnik
#qaninnerupput . Erlavik allatut ittoq amikut ilaasa kisimik pigaat , imaattoq : Puunnguaq nakasummut assersuuttariaqarnersoq
#, ilaat timimik takissusia qasseeriarlugu . Timaat tamarmi puuminut isersimasarpoq ; taanna puuat qungasiata avataagut
#naatsunik tasitsartunik milluttartoqanngitsunik ; taakkua qaleruaata imungarna tamarmi kinguleriissunik naterpassuaqartarpoq ; paarlia inuata inigaa ,
#, nassussaqarlutillu , qungatsimikkullu suluusaqarlutik , taakku tamarmik qaleruaqanngillat ; ilaat ersilluanngitsumik niaqullit suluusamik akornatigut
#ersilluanngitsumik niaqullit suluusamik akornatigut qaneqartarput , taakku tamangajammik qaleruaqarput , ilaat imungallutik amikut qalerualittaasut .
#qaleruaqarput , ilaat imungallutik amikut qalerualittaasut . Tamarmik mikipput , tamangajammik kiattormiullutik , kisiannimi aamma
#imungallutik amikut qalerualittaasut . Tamarmik mikipput , tamangajammik kiattormiullutik , kisiannimi aamma nillertormiunik ilaqarput ;
#, ilaanni imaq umiarsuup napparutaata nuuanit nuisasoq tamarmi aappaluttoq aataasanit ; - sooruna arferup qaarsillaatigisaqiligit
#, taattumikkut allaasartoqaqalutik , pingaartumik kiattumi , kisimillu qituttuni nunamiusunik ilaqarlutik . Tamarmik ataasiussutigaat malunnartumik
#kiattumi , kisimillu qituttuni nunamiusunik ilaqarlutik . Tamarmik ataasiussutigaat malunnartumik niaqoqarlutik ataasiaasumillu pooqarlutik allinermikkut aloqaramik
#taassuminnga anguartarput , naqqagut ajorlutik ; ilaat tamarmik aluminnik paarmortarput , aamma taakkua ilaat peqittarlutik
#kisiisa anisillugit , isertarlutillu morsulluinnarlutik : Taakku tamarmik qipingasuupput , tamangajammik ilummut . Tassa timaata
#133 ) ; aamma nalunangaanngitsumik niaqoqartarput , tamangajammillu marlunnik iseqarlutik , kisianni amikut isaanit ilaannaanerusunik
#, taattumikkut allaasartoqaqalutik , pingaartumik kiattumi , kisimillu qituttuni nunamiusunik ilaqarlutik . Tamarmik ataasiussutigaat malunnartumik
#kiattumi , kisimillu qituttuni nunamiusunik ilaqarlutik . Tamarmik ataasiussutigaat malunnartumik niaqoqarlutik ataasiaasumillu pooqarlutik allinermikkut aloqaramik
#taassuminnga anguartarput , naqqagut ajorlutik ; ilaat tamarmik aluminnik paarmortarput , aamma taakkua ilaat peqittarlutik
#kisiisa anisillugit , iserlarlutillu morsulluinnarlutik : Taakku tamarmik qipingasuupput , tamangajammik ilummut . Tassa timaata
#133 ) ; aamma nalunangaanngitsumik niaqoqartarput , tamangajammillu marlunnik iseqarlutik , kisianni amikut isaanit ilaannaanerusunik
#marlunnilluunniit sisamanilluunniit arfinilinnilluunniit nassuusaqartarput qumartartunik ; Aamma tamarmik oqaqarput ipittunik maniilalimmik , eqittartumik qarloqarlulik ,
#qangattannguanik paakitsunik ilumikkut taqaararpassualinnik anersaaruteqarput ; ilaat tamarmik maseqarput , ilaat puumik iluagut , ilaat
#avalequtaasut pissuseqartunik , ilaallu aamma allanik . Tamarmik qiilaatsorsuupput ; ingerlaniaraluaraangamik immaralannguaq ingerlasarput .
#immikkoortui immikkut ateqartitaasarinngillat ; qatigaannarmikkut qaleruaqarlut ataatsit kisimik immikkut ateqarput : Ajuaasat . Uillut aamma
#qituttoqatiminnit assigiinnerunnguatsiarput , uiluussusiatigut erniinnaq ilisarnartarlutik , tamarmik affariissumik qiversartulimmik qaleruaqarmata ; tassa puuat ataasiaanani
#allinerinnaagut avissaartarput ; aamma ilaani aluata nalaa kisimi aatsartarpoq , eqqua marlunnik sullulinnik uigoqarluni imermik
#tulliupput , timimikkut ileqqoqatigiikannerlugit , qaamikkulli allaallutik tamarmik qaleruaqannginnamik , ilaallu katinngasorpassuusaramik ; aamma qituttut
#qupp. 131 ) taakkua ilaani ersinneruvoq . Tamarmik imarmiupput , tamarmillu poorluinnarsimasarput , puuat nungullugit
#taakkua ilaani ersinneruvoq . Tamarmik imarmiupput , tamarmillu poorluinnarsimasarput , puuat nungullugit marlunnik ammasoqarluni :
#Najorsiviat immikkut qinngoqarluni qinnguagut qaneqarlutik ; erlavii tamarmik affarliani qinngorliusut ; puata ammaneri sanileriissarput .
#qinngorliusut ; puata ammaneri sanileriissarput . Taakku tamarmik naqqani nipinngasarput , ilaat taamaaginnarlulik ( tassaaku
#niuloqarluni . Aamma ilaani immikkut eqimattat anitsivii tamarmik ataatsimut katissimasarput , timaat tassuuna attuumallutik eqimattat
#kaajallallugu nalleriissarlutik iluanit ulloriaasatut katitersimasarlutik : Najorsivii tamarmik nataqqussap qaagut ammasut , anitsivii sulluagut ammallutik
#ilaani qeratalluni saanertatut illuni ; siornali inualu tamarmi aqippoq pussukilliornaqaluni . Timimik isuagut nuisartukkut qaneqartarput
#katinngatillutik taamaannaq taattoqarput orpiup mulingisut , avalequtaasanngui tamarmik ersillutik ; ilaallu sanimuinnaq kinguaassiortarlut uiffattut katinngasarput
#timaata tukinganissaa qiterpiaavoq , taanna kaajallallugu pisatai tamarmik tunussutigiissarput , avateqarfii nungullutik akuttoqatigiissarlutik , timaatalu
#qimerlulinni affassaasalinnilu tukingasartut , puumiuni paarlaattartut ) tamarmik iluanit qaanut sammillutik , tassa tukinganissaata ilaa
#avalequteqarnerupput , ilaallu sianiuteqarsusiatigut malugineqanngillat . Tamarmik qangatasumik pooqanngillat , kisianni timimik qaa amerisarpaat
#umimminnik nuuttartut ; qangattaannarmik ilullit . Ameraasallit tamarmik mattusuatsiaamik qaaqarput , amiat saanertanik siggilasunik ikiaquteqartarmat
#ilaasali amiata ilaanik saanertaqanngitsumik akunneqartarput . Aamma tamarmik timimik qangatarnata iluagut immikkoortunik erlaveqarput , soorlu
#, qiterpiaagullu sisamanik nuulimmik siggoqalerlutik , iluat tamarmi aqajaruulluni , taamalu aalasaleraraat nuarluusaarlutik . Taamaakkuni
#. Ameraasallit sanileriissortaat nalunaatsumik immikkoortut pingasuupput , tamarmik tamaani ilallit : 1 ) inaluallit ,
#, 3 ) nerpissuut . Inaluallit taakkunani kisimik iluamik tukinganeqarput , tamannalu naapertorlugu timaata ulloriaasartaa
#tallimaasaraluarput ersitsut , qarnannit eqquannut atasut , tamarmik isigaasanik siaffigisimasut , ilaalli allinillit tassuunaannaq isigaasaqartarput
#imaa tamaat anittarpaat . ilagisaat ilisimaneqartut tamarmik ujarattummi sioralimmilu ittarput ; ilaat Intiap imaani
#ilaallu naqinnerullutik , ilaallu tallimanik teqeqqoqarlutik . Tamarmik kalinngasuinnarnik saanertaqarput , kiluisalu nungullugit timaata ulloriaasartaa
#nerineqarlarput . Nerpissuut ilaat ulloriaasaviuppui , ilaasalumi tamarmik ulloriaasaqarsusiat nalunaallaaraaq . Tassa arlaminnit tukinganikinnerugamik naapertorlugu
#qullortartunik avalequtituunik pillit tassa eqaitsut ) . Tamarmik iluamik inaluaqanngillat , ilarpaaluilu ileqarnatik , kisianni
#nerpissaraluata ipai saaqa - lulik akuttoqimmata . Tamarmik imaannakkui nuuttarput , isseqanngileraangat qaffartarlutik pueqqortileraangat appartarlutik
#. Ilaat qassinnguit immikkoortumik aqajaroqartuusaarput , ilaasa tamarmik timimik qangatarna allamik peqanngitsoq aqajaroraat , tassanngalu
#, taassuminnga oqummigartik ilummut qullugullugu . Alliartortillutik tamarmik allanngortartorsuusimapput , kisiannimi ilarpassui taamaassusiatigut ilisimaneqanngillat .
#, pingajui nuarluusat tamaani ilaqarsimanngillat . Nuarluit tamarmik qallinermikkut qaarajullutik allinermikkut iluliumasarput , iluliumanermikkut qaneqartarlutik
#amerlanernik ilaat ikinnernik , ilaallu peqarnatik ; tamarmik taama ingerlasarput tamakkutut , singartarlutillu quuttarlutillu ,
#aappallarissoq ilaa tungutsorissoq ilaa sungaaqqissoq , massalu tamarmi qaamasuulluni ; ilarpassui taartumi inneruulasarput . Ilaai
#iluliumanermik qaannaagut ; ilaallu aamma allaapput . Tamarmik iteqanngillat , kisianni sullui taakku aqajaruannit aallartut
#Taamaalluni alliguni tassiaasanittarpoq , aamma kingorna tassiaasaasa tamarmik qulaat killavaaqaleraraat , isua amerlanernik isattaateqalerluni ;
#taamaaligunik tassiaasaq qulleq qangattaamilerpoq ; taamaalillutik tassiaasai tamarmik qangattaamileraraat , tunngavimmik tungaagut quukkiartorlutik atanikilliartorlutik ,
#tungaagut quukkiartorlutik atanikilliartorlutik , kiisalu taakku tassiaasaagaluit tamarmik qangatalluinnaleraraat , alimikkut qaarajullutik qulimikkut killavaartullutik ,
#katattarpoq sussaajunnaarluni , sunaaffa akullequtaannaagami ; tassiaasarigaluilu tamarmik aallaleraraat immikkut angalassalerlutik ; alliartorlulik pisatassaminnik pisaarunik
#aallaleraraat immikkut angalassalerlutik ; alliartorlulik pisatassaminnik pisaarunik tamarmik nuarluulerput . Aamma ilaani piaraq nipikkuni
#, illuttut akunneraartunik avalequtinnguaqalerluni naasutut , avalequtinnguilu tamarmik kaavequteqalerlutik ; kaavequtaat taakku isattaateqarlutik nuarluttut ilisarput
#takisooq saattoq sanimut ingerlalaartoq assigisaramikku . Nuarluusat tamarmik aqajaroqarnatik sulluinnarnik iloqarput , taattumikkullu allanartarlutik .
#; pullaa immikkoortoq timitaa immikkoortoq ; taakku tamarmik pullatik puttaqutigisarpaat . Tamangajammik nataqqortaqarput , ilaat
#immikkoortoq ; taakku tamarmik pullatik puttaqutigisarpaat . Tamangajammik nataqqortaqarput , ilaat tamatigut timimik ilaasigut ,
#. Saattunnguamik qaleruaqartarput , ilumikkulli aqitsuinnaallutik ; tamangajammik affarlerpaalulimmik timeqarput , taamalu qaleruaqarlutik ; affarlii
#, amerlaqataanillu umeqartarput , kisianni ilaasa umii tamarmik aappaqartarput . Immikkoortunik sianiuteqarnersut nalunarput , malunnartoqanngillammi
#taamaattoq imminnut tungaalitsut tamaasa sianigilertullaarraat , amiat tamarmi sianiutaanerami . Ilaat qituttuinnaapput , ilaalli amerlanersuit
#taloqanngillat , amitsunnguanik nutsatut ittunik umeqarlutik ; tamarmik mikipput . Ilaat amerlanngitsunik takisunnik umillit
#ilaat killorlugu kippaalu tamaasa qullortarlugit , aggorneri tamarmik iluarsillutik immikkut ummasullersut , tamatigut iluminit naasussanik
#. Immikkoortui amerlangaangikkaluarput , kisianni siamaseqigamik imarsuaq tamarmi ilaanik peqarpoq . Immap sorlai asianit takullugit
#naqqata sioraanut ikkussimaannartarpoq , attaviginagit ; ilaasali tamarmik tunngavii ujaqqanut tunngasarput attavigilluinnarlugit . Uumasunnguit taakku
#, akorni allamik soqarnatik ; ilaanili saanertaat tamarmi aqitsumik ninngusuumik ummasuisa ilagisimasaanik ameqartarpoq , immikkut
#Kisianni akullequtaasut kinguleriit amerlasaraangata , ataatsip avalequtai tamarmik qasseersuarnik avalequtitaartarlutik kingulereeqatigiit soraarallassanatik , taamaalisartuni ilaanni
#aamma qeqertat inukinngitsut ilaat qaamikkut allaat issup tamarmi ataagut taamaattuinnaasarput . Nunat qaamikkullu atimikkullu itisuukkut
#kivisimallutik kingumut qaffallatsiarsimassapput , massa mallit qaarfigisaannagaat kisimi taakkuninnga uumasoqartarpoq , tinittartoq pinnani imarlu uninngasoq
#aammami qeqertat taakku qaamikkut allaat immap sorlaannaasussaartut tamarmik narsaannaasarput toqqissut pukkitsut , imaq toqqissoqatigalugu immannguaq
#, ilaat amitsumik sigguusamik kaavittartumik ; aamma tamangajammik qanermik avataagut umeqartarput . Ilaat aappaluttunik iseqarput
#misilinniagaagaluarput , kisiannimi inortumik , amerlilertorsusiat akullequleqartarsusiallu kisimik malugisaalluarput . Ilarpassui malugineqartarput isumaminnik aggortartut ,
#aveqqillutik , ilaallu qasseeriarlulik ; ilaani aggorneri tamarmik immikkut uumasuullutik angalalersartut , ilaat avittaraluarlutik aggorneri
#siulliup amerigalua pooralugu , kisianni tasippallaallerluni qaarpat tamarmik immikkut angalaleraraat ; aamma ilaat malugineqarlarput qaaminnit
#, ammut kattuttarlutik neruttorlutik allernani ikinnerusartut ; tamarmi qituttoq nerumittoq , eqikkaluarlugu kingumut isuittarloq ;
#nerumittoq , eqikkaluarlugu kingumut isuittarloq ; ipaasa tamarmik qaat soorlu sumik nigguusamik qallilik . Savimmilluunniit
#Taamaaliorneq oqilisaataasinnaavoq nerisassiat pilaarnartut sananeqarpata . Nerisassalli tamarmik uunnaqqinneqarnermikkut inuussutissaqassutsiminnik mamassutsiminnillu ilanngaaffigineqartarput , taamaattumik nerisassiassat
#ilineqarsinnaavoq . Niutsiviit ulikkaarpallaarlugit immerneqassanngillat , sassaalliutissallu tamarmik alussaasersorneqassapput ajassaasersorneqarlutilluunniit . Naasut qorsuttamininngui , citruunit
#saanikut assigisaallu puuguttat annersaanni katersorneqassapput . Suut tamarmik nerrivimmit peerneqareerpata nerrivik asanneqassaaq allarterneqarlunilu . Voksdug
#tamani uuttuutissaq ulikkaaqqaarlugu tagiagaq naatsorsuutigineqarpoq . Kisitsisit tamarmik immuit panertut , kartoflit sequtsigaliassat qapuillu panertut
#panertut , kartoflit sequtsigaliassat qapuillu panertut uuttuutaat kisimik pinnatik Statens Husholdningsrådip atuagaaraliaanit » Nøjagtige mål
#immikkamut ussillisillugulu matusamut ikineqassaaq , taava aalap kisimi aalisagaq aqilisissavaa . kartoflit naatsiialluunniit aggukkat aalisakkap
#. Taava uillut børstikkit errortorluarlugillu , misissorneqassapputtaaq tamarmik matusimanersut . Uillut ammasut kasunneqatsiarnermikkut matunngitsoortut iginneqassapput
#neqit uumasumit sumit pisuuneri imaluunniit uumasup utoqqaatigisimanera kisimik aalajangiisuussapput . Neqit sivisuallaartumik sukkasuumilluunniit uunneqarsimasut ipattuunngortarput
#neqitulli issoqqaarissunut aggukkit uanitsullu saattunngorlugit kitserlugit . Tamarmik immikkut kajortinneqassapput , siullermik uanitsut , taava
#. Siatsivimmi inikillisaarlugit inissitsiterneqassapput , qaavi ataalu tamarmik immikkut minutsini 6-ni innikillisami sianneqassapput . Ajassaat
#qappiorluni qalalerpat kartoflit kuineqassapput peqqissaarullugillu mumittarlugit , tamarmik kajualaalernissaat tikillugu . Kartoflit kajortitat nalliuttorsiualaarnermi neqinik
#angisuuni ( pisortaqarfiit igaffiini assigisaannilu ) nerisassat tamarmik manninnik akullit kissanneqassapput indenrigsministeeriap 15. oktober 1958-mi
#imaluunniit tiitorfimmut nakkaatillugit qiortakkit . Miseraq atugassaq kisimi persillilerneqassaaq . Persillilerlugu miseqqiaq neqinut uutanut ,
#naammattumik pineqarsinnaaneq ajormata immuit panertut Kalaallit Nunaanni nioqqutissat tamarmik C-vitamiininik akuneqartarput . Immuit panertut 1000 g-mik
#angisuuni ( pisortaqarfiit igaffiini assigisaannilu ) nerisassat tamarmik manninnik akkullit kissanneqassapput indenrigsministeeriap 15. oktober 1958-mi
#immilitserneqarsinnaapput , immilitserneqarnissaallu pisariaqanngilaq . Ammassassuit nerpii tamarmik 5-nut 6-nulluunniit aggorneqassapput niutsivimmullu avalaanermi atugassamut iliorarneqarlutik
#ingasappallaartumiitinneqassanngillat1-2 isinneqassanngillat2-2 . Salaatit amerlanersaat ooqanngitsunit salaatiliat kisimik pinnatik nillertumi nal. ak. 1/2-1 uninngatinneqassapput nerineqartinnatik .
#uutat siatalluunniit kartoflillu uutat tangissatut atorneqarsinnaapput . Tamarmik issoqqaarissuaqqanut angeqqatigiiaanut aggorneqareerpata akuliunneqassapput . Marinadi aalaterneqassaaq
#maizenanillu aalateriffigiuk . ( Kærnemælkit panertut qillertuusarmiut tamarmik uuttuummik imaqartarput ) . Aalatigaq imermut qalattumut
#Appelsiinap ataatsip citruunillu qeqqata ameraat sequtsikkat paarnallu tamarmik isseri atukkit . Citruuninit fromageliaq takujuk .
#. Alussaateeqqap mikisup imaanik kaagit cremiannik linsiliorfissat tamarmik ikisivigineqassapput . Naqittakkap sinnera kaaginut tasitsaammik tasitsarneqassaaq
#, taamatuttaaq frugtfarvi atorlugu qalipaaserneqarsinnaallutik . Akussat tamarmik sukkut kingulliullugit akuliussassat akuliunneqarnerinut peqatigitillugit mianersortumik akuliunneqassapput
#sukkulaammik aatsitamik akuneqarsinnaavoq . Inuussutissanik toqqortaqarneq Inuussutissat tamarmik eqqiluitsumi , nillertumi , matoqartillugit ipiitsunillu aseqqoqanngitsunik
#ungerussamik matuneqassaaq , taannalu atoqqinneqartuarsinnaavoq . Simersiat tamarmik kissartillugit matuneqassapput , paarnalli tungui issortitat kisimik
#tamarmik kissartillugit matuneqassapput , paarnalli tungui issortitat kisimik taamatut matuneqassangillat , taakkumi nillorpata aatsaat matuneqassapput
#l-mut Paarnat pitsaasut manngertullu ( qaarunngitsut ) kisimik atorneqassapput . Kimmernat errortorluakkit , taavalu kimmernat
#2 dl imeq Appelsiinat ameraat nutaarluinnaat milaqanngitsut kisimik atorneqartariaqarput . Paarnartaannit angisuunngorlugit angeqqatigiiaanngorlugillu piiakkit .
#qeritinneqassaaq matulimmik pooqartillugu . Inuussutissat kissallugit suliarineqarsimasut tamarmik nillortilluinnarneqaqqaassapput poortorneqartinnatik qeritinneqartinnatillu . Inuussutissat qeritinneqarsimasut aasserneqarsimagunik
#kuineqarlutik ( agurkit , persillit naasullu qorsuttaat kisimik pinnatik ) . Qalattumiititsineq1-2 isitsineq2-2 : Naasut
#sapinngnisamik kussanartuutinniarlugit saaniinit piiakkit , qatiisa neqaat kisimik atorneqartariaqarput . Neqit aluminiumfoliemut poortukkit , qaavatigullu
#2 3 kapersit Tarraleqisaami sulussugutai tingullu kisimik atorneqarsinnaapput , timaami nerpeqarani amiinnaavoq , saaniinnaalluni

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > » Show all 44739 results


CQP søgningskode: [other=".*Nom.*"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: