Læs om korpus og søgningsmulighederne her

« < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > » Show all 1022389 results

#Ivittuuliarluni . 27. august barkskib Sir John Franklin Ivittuunut tikippoq . 1. september angallat Haabet
#Ivittuunut tikippoq . 1. september angallat Haabet Arsummut tikippoq nioqqutissanik pajulluni . 2. september barkskib
#Ivittuut Amerikaliarluni aallarpoq . 8. september barkskib Thor Ivittuunut tikippoq Københavnimiit . 11. september umiarsuaq
#Kryolith aallarpoq Amerikaliarluni . 20. september barkskib Thor ippassaq aallarpoq Amerikaliarluni . 12. oktober pujortulik
#skibsbrød ) . 1885-imi januarimiit decemberimut piniartut Handelimut tunisaqartarsimasut aqqi : David , Peter ,
#januarimiit decemberimut piniartut Handelimut tunisaqartarsimasut aqqi : David , Peter , Hans , Lars Søren
#piniartut Handelimut tunisaqartarsimasut aqqi : David , Peter , Hans , Lars Søren , Terkil
#tunisaqartarsimasut aqqi : David , Peter , Hans , Lars Søren , Terkil , Lars
#: David , Peter , Hans , Lars Søren , Terkil , Lars Peter ,
#David , Peter , Hans , Lars Søren , Terkil , Lars Peter , Silas
#Hans , Lars Søren , Terkil , Lars Peter , Silas T. , Hans Fleischer
#, Lars Søren , Terkil , Lars Peter , Silas T. , Hans Fleischer ,
#Søren , Terkil , Lars Peter , Silas T. , Hans Fleischer , Lars Adam
#, Lars Peter , Silas T. , Hans Fleischer , Lars Adam , Hanseeraq ,
#Lars Peter , Silas T. , Hans Fleischer , Lars Adam , Hanseeraq , Konrad
#, Silas T. , Hans Fleischer , Lars Adam , Hanseeraq , Konrad . 20.
#Silas T. , Hans Fleischer , Lars Adam , Hanseeraq , Konrad . 20. december
#Fleischer , Lars Adam , Hanseeraq , Konrad . 20. december Nakorsaqarfik : juumooq Lydia
#Konrad . 20. december Nakorsaqarfik : juumooq Lydia aningaasanngorlugit 4 kroner , piniartorsuup Peter
#juumooq Lydia aningaasanngorlugit 4 kroner , piniartorsuup Peter ip pania ernisussioramiuk . 21. december
# ip pania ernisussioramiuk . 21. december Nørregaardip kingornussassiaanut ikineqarput 15 kroner puigorneqarsimagaluarmata Handelimi ikiortaasumut
#december Nørregaardip kingornussassiaanut ikineqarput 15 kroner puigorneqarsimagaluarmata Handelimi ikiortaasumut ( Hanseeraq ) september-november qaammatikkaartumik 5
#) september-november qaammatikkaartumik 5 kronikkaanik aningaasariarisittarsimasaanut . Nørregaardip kingornussassiaanut ikineqarput 4 kroner puigorneqarsimagaluarmata Jakob
#. Nørregaardip kingornussassiaanut ikineqarput 4 kroner puigorneqarsimagaluarmata Jakob ip paniata juumuumit Lydiamit ernisussiorneqarneranut aningaasarsiaritissimasai
#kroner puigorneqarsimagaluarmata Jakob ip paniata juumuumit Lydiamit ernisussiorneqarneranut aningaasarsiaritissimasai nammineq akilerlugit . 1887-imi Arsummi
#Lydiamit ernisussiorneqarneranut aningaasarsiaritissimasai nammineq akilerlugit . 1887-imi Arsummi piniartut Handelimut tunisaqarsimasut aqqi : David ,
#aningaasarsiaritissimasai nammineq akilerlugit . 1887-imi Arsummi piniartut Handelimut tunisaqarsimasut aqqi : David , Peter ,
#1887-imi Arsummi piniartut Handelimut tunisaqarsimasut aqqi : David , Peter , Terkil , Lars Peter
#piniartut Handelimut tunisaqarsimasut aqqi : David , Peter , Terkil , Lars Peter , Lars
#: David , Peter , Terkil , Lars Peter , Lars Søren , Hans Fleischer
#David , Peter , Terkil , Lars Peter , Lars Søren , Hans Fleischer ,
#Peter , Terkil , Lars Peter , Lars Søren , Hans Fleischer , Moses ,
#, Terkil , Lars Peter , Lars Søren , Hans Fleischer , Moses , Thomas
#, Lars Peter , Lars Søren , Hans Fleischer , Moses , Thomas , Lars
#Lars Peter , Lars Søren , Hans Fleischer , Moses , Thomas , Lars Adam
#, Lars Søren , Hans Fleischer , Moses , Thomas , Lars Adam , Levi
#Søren , Hans Fleischer , Moses , Thomas , Lars Adam , Levi , Adolf
#Hans Fleischer , Moses , Thomas , Lars Adam , Levi , Adolf . 1887-imi
#Fleischer , Moses , Thomas , Lars Adam , Levi , Adolf . 1887-imi Arsummi
#Moses , Thomas , Lars Adam , Levi , Adolf . 1887-imi Arsummi atorfillit :
#Thomas , Lars Adam , Levi , Adolf . 1887-imi Arsummi atorfillit : ajoqiuneq Josva
#Adam , Levi , Adolf . 1887-imi Arsummi atorfillit : ajoqiuneq Josva Petersen , juumooq
#Adolf . 1887-imi Arsummi atorfillit : ajoqiuneq Josva Petersen , juumooq Lydia , nakorsaq G.
#. 1887-imi Arsummi atorfillit : ajoqiuneq Josva Petersen , juumooq Lydia , nakorsaq G. Lorentzen
#atorfillit : ajoqiuneq Josva Petersen , juumooq Lydia , nakorsaq G. Lorentzen , niuertoruseq Nørregaard
#Petersen , juumooq Lydia , nakorsaq G. Lorentzen , niuertoruseq Nørregaard . Niuertoruseq Nørregaardimut tunngatillugu
#Lydia , nakorsaq G. Lorentzen , niuertoruseq Nørregaard . Niuertoruseq Nørregaardimut tunngatillugu ilanngunneqassaaq allattaavinnut maana
#G. Lorentzen , niuertoruseq Nørregaard . Niuertoruseq Nørregaardimut tunngatillugu ilanngunneqassaaq allattaavinnut maana najoqqutarineqartunut Nøregaard naggataamik
#) . 17. december 1887-imiit allattaavinnut allattuilersimavoq Valdemar Møller ( 1886-imi Ivittuuni kontrollørinngortoq , 1887-imiillu
#. 17. december 1887-imiit allattaavinnut allattuilersimavoq Valdemar Møller ( 1886-imi Ivittuuni kontrollørinngortoq , 1887-imiillu sivikitsumik
#( 1886-imi Ivittuuni kontrollørinngortoq , 1887-imiillu sivikitsumik Arsummi niuertorutsinut kingoraartaasarluni ) . 1887-imi Arsummi piniartunit
#sivikitsumik Arsummi niuertorutsinut kingoraartaasarluni ) . 1887-imi Arsummi piniartunit Handelimut tunisaqarnerpaasimasut : Peter 2741 pund
#niuertorutsinut kingoraartaasarluni ) . 1887-imi Arsummi piniartunit Handelimut tunisaqarnerpaasimasut : Peter 2741 pund puisit orsui
#. 1887-imi Arsummi piniartunit Handelimut tunisaqarnerpaasimasut : Peter 2741 pund puisit orsui , Terkil 1555
#, Terkil 1555 pund puisit orsui , David 1415 pund puisit orsui . Teriannianik pisaqarnerpaat
#pund puisit orsui . Teriannianik pisaqarnerpaat : Lars Søren 2 , Moses 2. Januarimi ullut
#puisit orsui . Teriannianik pisaqarnerpaat : Lars Søren 2 , Moses 2. Januarimi ullut 11
#Teriannianik pisaqarnerpaat : Lars Søren 2 , Moses 2. Januarimi ullut 11 tunisiffiusimapput . 1.
#ullut 11 tunisiffiusimapput . 1. januar gagebog Josva Petersen 25 kr. Th. Nørregaardip toqoreerneragut nioqqutissanik
#11 tunisiffiusimapput . 1. januar gagebog Josva Petersen 25 kr. Th. Nørregaardip toqoreerneragut nioqqutissanik uninngasuutigisimasaanik
#januar gagebog Josva Petersen 25 kr. Th. Nørregaardip toqoreerneragut nioqqutissanik uninngasuutigisimasaanik naatsorsuineq : Nioqqutissat assigiinngitsut
#: Nioqqutissat assigiinngitsut 130-t missaanni allattorsimapput naggataaligullu Handelimut tunisat allassimallutik imattut : 23 81/230 td
#kr. 33 øre . 4. januar , Lydia ( Regine Adike mik ernisussiuisoq )
#øre . 4. januar , Lydia ( Regine Adike mik ernisussiuisoq ) aningaasanngorlugit 4
#januar , Lydia ( Regine Adike mik ernisussiuisoq ) aningaasanngorlugit 4 kr. 6. januar
#ernisussiuisoq ) aningaasanngorlugit 4 kr. 6. januar Josvap tuniai 20 pund puisip orssui . 14.
#puisit orsui 15 pund . Nakorsaqarfimmi juumooq Lydia Lars Adamip nulianik ernisussiuinerminut aningaasanngorlugit 4 kroner
#orsui 15 pund . Nakorsaqarfimmi juumooq Lydia Lars Adamip nulianik ernisussiuinerminut aningaasanngorlugit 4 kroner .
#15 pund . Nakorsaqarfimmi juumooq Lydia Lars Adamip nulianik ernisussiuinerminut aningaasanngorlugit 4 kroner . 15.
#05 øre . 16. januar Nakorsaqarfimmi juumooq Lydia Terkilip nulianik ernisussiuinerminut aningaasanngorlugit 4 kroner .
#1166 tiguneqarput en krone . 21. januar Josva Petersenip puisit orsuerutigai 48 pund . 23.
#tiguneqarput en krone . 21. januar Josva Petersenip puisit orsuerutigai 48 pund . 23. januar
#januar . Ullumi paartut marluk Tissaluliartinneqaraluarput Th. Nørregaardip toqunera qimataasalu naatsorsuutaat niuertoqarfimmut ingerlateqqitassat siuaatitillugit .
#, avannarput sikuarsimammat ajulerlugu . Taakku ( Thomas Hanseerarlu ) tamarmik tunineqarput en krone kiisalu
#issusia allattorneqarsimanngilaq . Beholdningsopgørelse til Regnskabet 31-3-88 Arsummi niuertarfimmi nioqqutissat naatsorsuiffimmi allattorneqarsimasut tamaasa immikkut allattorneri
#avasiinnarujussuarmiillutillu . Umiarsuaq pingasulik Florina ullumi tikippoq Qajartalimmullu umiarsualivissilluni . Arsuup assingani marsimi 1890 assilineqarsimasumi
#illunit kujallersaalluni Ippikasiup kujammut isumaniilluni , ajoqillu Christian Chemnitzip illua immikkuulaarluni kangillersaalluni . Atorfeqarfiit illuutaat
#kujallersaalluni Ippikasiup kujammut isumaniilluni , ajoqillu Christian Chemnitzip illua immikkuulaarluni kangillersaalluni . Atorfeqarfiit illuutaat ,
#arlaliusarsimassallutik . Siuliini allattukkat malillugit takuneqarsinnaavoq jordemoder Lydia qitornartaartoqaraangat 4 kronenik akissarsisarsimasoq , atorfillilli allat
#aningaasanik tigusaqartarsimapput . Allattaavinni allani Paamiuni niuertup Petersenip atulersissimasaani Arsummi nakorsap ajoqiunerullu ukiumut akissaataasa amerlassusii
#. Allattaavinni allani Paamiuni niuertup Petersenip atulersissimasaani Arsummi nakorsap ajoqiunerullu ukiumut akissaataasa amerlassusii erseqqissumik allattorneqarsimapput
#1930-kkunni utoqqaat angumerisavut taakkunani ilaasut tassaapput : Abraham Jakob Peter Hans Hansen , in .
#utoqqaat angumerisavut taakkunani ilaasut tassaapput : Abraham Jakob Peter Hans Hansen , in . 1870
#angumerisavut taakkunani ilaasut tassaapput : Abraham Jakob Peter Hans Hansen , in . 1870 ;
#taakkunani ilaasut tassaapput : Abraham Jakob Peter Hans Hansen , in . 1870 ; Peter
#ilaasut tassaapput : Abraham Jakob Peter Hans Hansen , in . 1870 ; Peter Kristoffer
#Hans Hansen , in . 1870 ; Peter Kristoffer Morten Jakob Jensen , in .
#Hansen , in . 1870 ; Peter Kristoffer Morten Jakob Jensen , in . 1875
#, in . 1870 ; Peter Kristoffer Morten Jakob Jensen , in . 1875 ;
#in . 1870 ; Peter Kristoffer Morten Jakob Jensen , in . 1875 ; Johanne
#. 1870 ; Peter Kristoffer Morten Jakob Jensen , in . 1875 ; Johanne Marie
#Jakob Jensen , in . 1875 ; Johanne Marie Margrethe Albrechtsen , in . 1872.
#Jensen , in . 1875 ; Johanne Marie Margrethe Albrechtsen , in . 1872. Taakkua
#, in . 1875 ; Johanne Marie Margrethe Albrechtsen , in . 1872. Taakkua tamarmik
#in . 1875 ; Johanne Marie Margrethe Albrechtsen , in . 1872. Taakkua tamarmik kalaaliviunngitsutut
#allaaserisat ilaanni taaneqarpoq ukiut 1964-imiit 1868-imut Ivittuuni Arsummilu inunngortut 30-usut affaat uersagaasimasut , amerlanersaalli Ivittuuni
#Ivittuuni orsugiassiorfimmeersunit1-2 IR2-2 pilersimallutik . Arsummilu ajoqiusimasoq Anders Petersen 1868-72 aamma Arsummi uersagarpassuarnik anersaaruluuteqarpoq .
#orsugiassiorfimmeersunit1-2 IR2-2 pilersimallutik . Arsummilu ajoqiusimasoq Anders Petersen 1868-72 aamma Arsummi uersagarpassuarnik anersaaruluuteqarpoq . Ajornartorsiulli
#. Arsummilu ajoqiusimasoq Anders Petersen 1868-72 aamma Arsummi uersagarpassuarnik anersaaruluuteqarpoq . Ajornartorsiulli tamanna nipangiusimaannarneqanngimmat Ivittuut
#sparekassit pilersinneqarsimassagunartut , qularnanngitsumik Ivittuuni orsugiassiorfimmi Ajoqiorngup JOSVA PETERSEN-ip ukiumut akissaateqartup 450,00 kr. + tapisiaq
#aningaasaatimimik atuisarsimanera . saq taanna 1887-imiit 1888-imut Arsummi nakorsaasimavoq . Allattukkallu malillugit nakorsaq taanna ukiumut
#, inuussutissanik allanillu pisisarsimanerinik allattuiffigineqarsimasunik . Sisimiunit Arsummut nunasisut Ukiut 1880-ikkut atuunneriniussagunartoq ilaqutariit ataatsit Sisimiuneersunngooq1-2
#Ukiut 1880-ikkut atuunneriniussagunartoq ilaqutariit ataatsit Sisimiuneersunngooq1-2 IR2-2 Arsummut tikissimapput umiarsuarmut Ivittuutigut avalakkiartortumut ilaallutik , Arsummiut
#nuutsittariaqarsimavaanngooq , kujasinnerusumullu ingerlasussaagaluarlutik kujammut aqqutissaarunnertik pissutigalugu Arsummut nunassiinnarsimallutik . Arsummi inuit aqqisa 1900-kkut ingerlanerini
#: Ilaqutariit taakku allattornerini No . 5 Stine Kristine Ane Aanersuarmik Arsummiut taagugaat , taannagooq
#Ilaqutariit taakku allattornerini No . 5 Stine Kristine Ane Aanersuarmik Arsummiut taagugaat , taannagooq meerartaralugu
#taakku allattornerini No . 5 Stine Kristine Ane Aanersuarmik Arsummiut taagugaat , taannagooq meerartaralugu Esaiarsikkut
#Arsummiut taagugaat , taannagooq meerartaralugu Esaiarsikkut maanga Arsummut tikipput , taamaammat Arsummiut ilaasa Aanersuaq meerartaq
#, taamaammat Arsummiut ilaasa Aanersuaq meerartaq mik taaguuteqartippaat . Esaiarsi Arsummiilerami1-2 ilerami2-2 qajaqarsimavoq ,
#Aanersuaq meerartaq mik taaguuteqartippaat . Esaiarsi Arsummiilerami1-2 ilerami2-2 qajaqarsimavoq , kisianni qaannanit allanit silinnerusumik
#, tapartikkaatigut qutsannaa ! Il.il . Esaiarsikkut Arsummi sinerissallu ilaani kinguaarpaalussuaqarput . Qivittoqartarsimavoq Sannerummi Arsummilu
#Arsummi sinerissallu ilaani kinguaarpaalussuaqarput . Qivittoqartarsimavoq Sannerummi Arsummilu niuertorusiusimasoq Carl Hagen Atuagdliutit oqqani 1871-imi
#ilaani kinguaarpaalussuaqarput . Qivittoqartarsimavoq Sannerummi Arsummilu niuertorusiusimasoq Carl Hagen Atuagdliutit oqqani 1871-imi allaatigisami ilaanni
#kinguaarpaalussuaqarput . Qivittoqartarsimavoq Sannerummi Arsummilu niuertorusiusimasoq Carl Hagen Atuagdliutit oqqani 1871-imi allaatigisami ilaanni ima
#ilaat taamaattarsimanngikkaluartut . Ajoqit Nuummi Ilinniarfissuarmi ilinniarsimasut Arsummi ajoqiusarsimasut utoqqaat 1930-kkunni angumerisatta ilaasa eqqaamalluarpaat ;
#1930-kkunni angumerisatta ilaasa eqqaamalluarpaat ; pingaartumik eqqartortarlugit Anders Petersen 1868-imiit 1872-imut ajoqiusimasoq , aammalu Josva
#angumerisatta ilaasa eqqaamalluarpaat ; pingaartumik eqqartortarlugit Anders Petersen 1868-imiit 1872-imut ajoqiusimasoq , aammalu Josva Petersen
#Anders Petersen 1868-imiit 1872-imut ajoqiusimasoq , aammalu Josva Petersen 1872-imiit 1889-imut ajoqiusimasoq . Joorsuaalli pingaartumik
#Petersen 1868-imiit 1872-imut ajoqiusimasoq , aammalu Josva Petersen 1872-imiit 1889-imut ajoqiusimasoq . Joorsuaalli pingaartumik eqqartorneqartarpoq
#aammalu Josva Petersen 1872-imiit 1889-imut ajoqiusimasoq . Joorsuaalli pingaartumik eqqartorneqartarpoq , immaqa sivisunerusumik Arsummiissimanera1-2 issimanera2-2
#. Joorsuaalli pingaartumik eqqartorneqartarpoq , immaqa sivisunerusumik Arsummiissimanera1-2 issimanera2-2 pissutigalugu . Aammalu uanga allattunga anaanama
#. Aammalu uanga allattunga anaanama qatanngutaata ajoqip Enok Mathæussenip Arsummi 1910-miit 1919-imut ajoqiusimasup Joorsuaap erngutaanik
#Aammalu uanga allattunga anaanama qatanngutaata ajoqip Enok Mathæussenip Arsummi 1910-miit 1919-imut ajoqiusimasup Joorsuaap erngutaanik nuliarsimanera
#uanga allattunga anaanama qatanngutaata ajoqip Enok Mathæussenip Arsummi 1910-miit 1919-imut ajoqiusimasup Joorsuaap erngutaanik nuliarsimanera pissutaalluni
#ajoqip Enok Mathæussenip Arsummi 1910-miit 1919-imut ajoqiusimasup Joorsuaap erngutaanik nuliarsimanera pissutaalluni ilaqutariit Joorsuaakkut eqqartorneqartarnerat ilisimasaqarfigaara
#1919-imut ajoqiusimasup Joorsuaap erngutaanik nuliarsimanera pissutaalluni ilaqutariit Joorsuaakkut eqqartorneqartarnerat ilisimasaqarfigaara . Joorsuaat Paamiuni ajoqioreerluni 1872
#nuliarsimanera pissutaalluni ilaqutariit Joorsuaakkut eqqartorneqartarnerat ilisimasaqarfigaara . Joorsuaat Paamiuni ajoqioreerluni 1872 Arsummut nuussimavoq , aasiit
#eqqartorneqartarnerat ilisimasaqarfigaara . Joorsuaat Paamiuni ajoqioreerluni 1872 Arsummut nuussimavoq , aasiit ajoqi atorfimmi saniatigut qaannamik
#piniartuusoq innuttaminillu ilaanni pissarliortunik qujanaqisumik pissaqartitsisarsimasoq . Joorsuaat Arsummi ajoqioreerluni utoqqanngulerluni Narsalimmut nuussimavoq tassanilu kinguaaqarpoq
#innuttaminillu ilaanni pissarliortunik qujanaqisumik pissaqartitsisarsimasoq . Joorsuaat Arsummi ajoqioreerluni utoqqanngulerluni Narsalimmut nuussimavoq tassanilu kinguaaqarpoq .
#Narsalimmut nuussimavoq tassanilu kinguaaqarpoq . Narsalimmiuusimasumit oqalualaarsiarimavara Joorsuaakkut Arsummiileramik1-2 ileramik2-2 Arsummiunik nukappiaqqamik niviarsiaqqamillu qitornarsiaqarsimasut ,
#nuussimavoq tassanilu kinguaaqarpoq . Narsalimmiuusimasumit oqalualaarsiarimavara Joorsuaakkut Arsummiileramik1-2 ileramik2-2 Arsummiunik nukappiaqqamik niviarsiaqqamillu qitornarsiaqarsimasut , aappaa
#ileramik2-2 Arsummiunik nukappiaqqamik niviarsiaqqamillu qitornarsiaqarsimasut , aappaa Iisaamik atilik , aappaalu Margrethemik . Iisaaq ataataminik
#qitornarsiaqarsimasut , aappaa Iisaamik atilik , aappaalu Margrethemik . Iisaaq ataataminik iliarsororsimavoq , ataataa qaannamik
#aappaa Iisaamik atilik , aappaalu Margrethemik . Iisaaq ataataminik iliarsororsimavoq , ataataa qaannamik tikinngitsoorsimagami sumillu
#, ataataa qaannamik tikinngitsoorsimagami sumillu nassaarfigineqarsimanani . Iisaaq inuusuttuaranngormat angutisiaata Joorsuaap qajartaartissimavaa piniutigillualigaanik , ajoqaarli
#tikinngitsoorsimagami sumillu nassaarfigineqarsimanani . Iisaaq inuusuttuaranngormat angutisiaata Joorsuaap qajartaartissimavaa piniutigillualigaanik , ajoqaarli ullaat ilaani Iisaap
#Joorsuaap qajartaartissimavaa piniutigillualigaanik , ajoqaarli ullaat ilaani Iisaap qajaa qaannivimmiittoq1-2 ittoq2-2 tammarsimavoq periarfeerutivilluni , Joorsuaalli
#Iisaap qajaa qaannivimmiittoq1-2 ittoq2-2 tammarsimavoq periarfeerutivilluni , Joorsuaalli qaanni ernersiaminut atortittalersimavaa allamik qajartaarnissaata tungaanut .
#tungaanut . Ukiakkunngooq qaannat Nuutsaap suluppaagarniarfianut itisorniat Iisaap itisorniaqatigai . Qajaqatini Arsummiut kimmukalermata Iisaaq ningitseqqilaarniarluni
#itisorniat Iisaap itisorniaqatigai . Qajaqatini Arsummiut kimmukalermata Iisaaq ningitseqqilaarniarluni oqarmat qajaqatai kimmut aallaannarsimapput . Taarsilersorooq
#ningitseqqilaarniarluni oqarmat qajaqatai kimmut aallaannarsimapput . Taarsilersorooq Iisaaq suli aalisarluni takulersimavaa qajaq tmiminiit tungiminut avammukartoq
#tamatuma siornatigut tikinngitsoortoq qajaarsiutinnguani qajaralugu tikiuttoq . Iisaaq suli tikinngitsoq tarrummagu Joorsuaakkut assut isumaalulersimapput .
#qajaralugu tikiuttoq . Iisaaq suli tikinngitsoq tarrummagu Joorsuaakkut assut isumaalulersimapput . Panissiaallu Margrethe qajarsiorluni aniaqattartuarami
#tikinngitsoq tarrummagu Joorsuaakkut assut isumaalulersimapput . Panissiaallu Margrethe qajarsiorluni aniaqattartuarami ilaanni iserami oqarpoq Iisaaq tikittoq
#Panissiaallu Margrethe qajarsiorluni aniaqattartuarami ilaanni iserami oqarpoq Iisaaq tikittoq kisianni iserumanngitsoq , Joorsuaap annivigalugu apersorlugu
#iserami oqarpoq Iisaaq tikittoq kisianni iserumanngitsoq , Joorsuaap annivigalugu apersorlugu qanoruna oqalersoq ataatakasini Nuutsaap aalisarfiani
#ataatakasini Nuutsaap aalisarfiani naapissimallugu qajaarsiutinnguani qajarigaa . Iisaaq taannaavoq uagut meeraalluta angumerisarput inuusoq 1871 toqulluni
#uagut meeraalluta angumerisarput inuusoq 1871 toqulluni 1936 Arsummi . Iisaaq Pavia Rasmussenimik atsiortartoq , Quassigakasiip
#angumerisarput inuusoq 1871 toqulluni 1936 Arsummi . Iisaaq Pavia Rasmussenimik atsiortartoq , Quassigakasiip saqqaatungaani qutsiartumi
#inuusoq 1871 toqulluni 1936 Arsummi . Iisaaq Pavia Rasmussenimik atsiortartoq , Quassigakasiip saqqaatungaani qutsiartumi illoqartut
#1871 toqulluni 1936 Arsummi . Iisaaq Pavia Rasmussenimik atsiortartoq , Quassigakasiip saqqaatungaani qutsiartumi illoqartut qitornatik
#qutsiartumi illoqartut qitornatik nukarliit inersimasut illoqatigalugit , Arsummi illunit taamanikkut kujallersaallutik . Iisaap nulia Stine
#illoqatigalugit , Arsummi illunit taamanikkut kujallersaallutik . Iisaap nulia Stine Isuamiuusimavoq , akutaq Ivittoormiut kinguaavisa
#Arsummi illunit taamanikkut kujallersaallutik . Iisaap nulia Stine Isuamiuusimavoq , akutaq Ivittoormiut kinguaavisa ilagigunagaat .
#Isuamiuusimavoq , akutaq Ivittoormiut kinguaavisa ilagigunagaat . Stine meerannguusoq angajoqqaavi Isuaniit Ikerasaarsummut ingerlasimapput . Ikerasaarsummiilerlutik1-2
#angajoqqaavi Isuaniit Ikerasaarsummut ingerlasimapput . Ikerasaarsummiilerlutik1-2 ilerlutik2-2 Stinep anaanaata Sikajuut minngooq atillip eqqaalersimavaa uluni
#uluni Isuanut qimassimallugu , Alanngunnguamullu ikaatiteriarluni panni Stine amaarlugu Uukkat qaqqaat qarsullugu Isuanut uluni aasimavaa
#Aqqutaa qanippianngitsoq aqqutigissuunngitsorlu , Sikajuut qiilaatsuusimanngilaq . Iisaaq allallaqqisuusoq eqqaamavara . Qularnanngitsumik angutigiaminit ajoqiusumit ilinniartinneqarluarsimasoq
#umiiarlutik kivisarneri isumaliutersuutigisarsimavai pullartalersorlugillu sananeqartariaqaraluarneri oqaatigisarsimallugit . Joorsuaakkut erngutaqqiutaata Judithe Hansenip , illorma , oqaluttuussimavaanga
#isumaliutersuutigisarsimavai pullartalersorlugillu sananeqartariaqaraluarneri oqaatigisarsimallugit . Joorsuaakkut erngutaqqiutaata Judithe Hansenip , illorma , oqaluttuussimavaanga anaanami Bolethe
#pullartalersorlugillu sananeqartariaqaraluarneri oqaatigisarsimallugit . Joorsuaakkut erngutaqqiutaata Judithe Hansenip , illorma , oqaluttuussimavaanga anaanami Bolethe Mathæussenip
#Judithe Hansenip , illorma , oqaluttuussimavaanga anaanami Bolethe Mathæussenip oqalualaarisaraa Joorsuaakkut Arsummiinnerminni1-2 innerminni2-2 alianaqisumik misigisaqarsimanerat
#Hansenip , illorma , oqaluttuussimavaanga anaanami Bolethe Mathæussenip oqalualaarisaraa Joorsuaakkut Arsummiinnerminni1-2 innerminni2-2 alianaqisumik misigisaqarsimanerat .
#illorma , oqaluttuussimavaanga anaanami Bolethe Mathæussenip oqalualaarisaraa Joorsuaakkut Arsummiinnerminni1-2 innerminni2-2 alianaqisumik misigisaqarsimanerat . Erneqarsimasunngooq inuusuttuaqqamik
#, oqaluttuussimavaanga anaanami Bolethe Mathæussenip oqalualaarisaraa Joorsuaakkut Arsummiinnerminni1-2 innerminni2-2 alianaqisumik misigisaqarsimanerat . Erneqarsimasunngooq inuusuttuaqqamik aatsaat
#kappussimasut ajunaartup qungasequtaanik erfalatserneqarsimallutik . Tuaviornerpaamik qajaq Arsummut kalerriiartorsimavoq , qaannallu allat tuaviinnaq Eqalunnut kangimukaallutik
#, qaannallu allat tuaviinnaq Eqalunnut kangimukaallutik aallakaasut Joorsuaap nulia ( nuliaqqiutaa ? ) Andria nunakkut
#ipitserneqarsimasoq qularnanngitsumik qivittumit . Siuliini Sannerummi niuertorusiusimasup Carl Hagenip Sannerummi nukariit ataatsikkut tikinngitsoortut Atuagagdliutit
#qularnanngitsumik qivittumit . Siuliini Sannerummi niuertorusiusimasup Carl Hagenip Sannerummi nukariit ataatsikkut tikinngitsoortut Atuagagdliutit ni
#niuertorusiusimasup Carl Hagenip Sannerummi nukariit ataatsikkut tikinngitsoortut Atuagagdliutit ni allaatigisai aamma qivittuutinneqartarsimapput , Arsummiunit
#taagorneqarlutik oqaluttuarineqartartut ; marluutillugimmi takuneqartarsimammata . Taakkua Arsuup Ivittuullu eqqaanni aammalu Tissalummi ukiut 1800-t naajartornerini
#oqaluttuarineqartartut ; marluutillugimmi takuneqartarsimammata . Taakkua Arsuup Ivittuullu eqqaanni aammalu Tissalummi ukiut 1800-t naajartornerini qivittorsiugarineqartarsimapput
#ajunaartoq taanna Nukariissuarnit ikkatigineqarluni ajunaartinneqarsimasutut pasineqartarpoq . Joorsuaakkut Arsummiit Narsalimmut nuussimapput ukioq 1889. Narsalimmiinnerminnilu1-2 innerminnilu2-2
#Unnuinngooq ilaanni ukiuugaa nunaqqatiminnut Narsalimmi niuertorusiusimasup qallunaap Laurits Olsenip uillarneranut pulaarsimapput , taamanikkunngooq nittaalarluni qatsungasorsuugaa
#ilaanni ukiuugaa nunaqqatiminnut Narsalimmi niuertorusiusimasup qallunaap Laurits Olsenip uillarneranut pulaarsimapput , taamanikkunngooq nittaalarluni qatsungasorsuugaa .
#pulaarsimapput , taamanikkunngooq nittaalarluni qatsungasorsuugaa . Unnuarulersoq Joorsuaakkut illuminnut angerlalerlutik oqaluffiup qaliata atuarfiup tummeraasa ataanniit
#Narsalimmi qaqqat portunngitsut akornatigut kujammut ungoorneqalersimallutik . Joorsuaat silattuaqilerluni paasilersimavaa taavaana nunaqarfitsik tarrittussanngorlugu , taamaalimmat
#silattuaqilerluni paasilersimavaa taavaana nunaqarfitsik tarrittussanngorlugu , taamaalimmat Joorsuaat ajoqersuugamimi oqaatsinik pingaartunik nipituuliorluni oqalulersimavoq
# nipituuliorluni oqalulersimavoq , taamaalisorlugooq tummerarsuartut ittut Joorsuaakkut inussuillu ungoorisut akornatigut pavanngaannaq ningittutut ilillutik takkussimapput
#taakkua ungoorisut kujammut Kangerlukasiip tungaanut qimagukkiartulerlutik . Joorsuaakkut utimut saakkamik pulaarfigisimasaminnut iserqqiinnaramik paatsiveerussimaarsimaqaat , Joorsuaanngooq
#Joorsuaakkut utimut saakkamik pulaarfigisimasaminnut iserqqiinnaramik paatsiveerussimaarsimaqaat , Joorsuaanngooq allamik oqalunngilaq , naak Kanassip ajaappiaa
#oqaluppalaartup oqaluppalaani ima naggaserpaa , taamaammanngooq Joorsuaakkormiut qivittunut kamattuupput . Napparsimmavittaartinneqarpoq Ukiut 1800-kkut
#kamattuupput . Napparsimmavittaartinneqarpoq Ukiut 1800-kkut naajartorneriniit Arsummi niuernikkut qaammarsaanikkullu piorsaanerit aallartilluarsimapput . Napparsimmavik 1882-imi
#tamatumalu sinerissamut siammaannissaa annilaanngatigineqarmat . Napparsimmavik 1893-imi Arsuup nakorsaarunnerata kingornatigut suli napparsimasunut uninngasarfittut ukiorpaalussuarni atorneqartarsimavoq
#Napparsimasulli tassanngaannartumik perulullutik napparsimalersimasut Ivittuuliaanneqartarsimapput , tamanna Arsummi niuertorusiusartut allattugarisartagaanni takuneqarsinnaavoq napparsimasunik Ivittuuliaassinerni Arsummilu napparsimmavimmi
#tamanna Arsummi niuertorusiusartut allattugarisartagaanni takuneqarsinnaavoq napparsimasunik Ivittuuliaassinerni Arsummilu napparsimmavimmi unin-ngasunut aningaasartuutigineqarsimasut niuertorutsimiit akilerneqartarsimammata .
#aningaasartuutigineqarsimasut niuertorutsimiit akilerneqartarsimammata . Oqalutsi Aapalaat Atuagaq Th. N. Krabbe mit
#Oqalutsi Aapalaat Atuagaq Th. N. Krabbe mit atuakkiarineqartumi 1929-imi Grønland dets
#dets natur , beboere og historie assi Arsummi assilineqarsimasoq Tavle 144 oktober 1890-imi assilisaasoq ,
#1890-imi assilisaasoq , tassani assimi angut tassaanerarneqarpoq Peter Hansen Arsummiut Aapalaamik taagugaat , atuakkiortup oqalutsitut
#assilisaasoq , tassani assimi angut tassaanerarneqarpoq Peter Hansen Arsummiut Aapalaamik taagugaat , atuakkiortup oqalutsitut pikkorinnerarsimasaa
#tassani assimi angut tassaanerarneqarpoq Peter Hansen Arsummiut Aapalaamik taagugaat , atuakkiortup oqalutsitut pikkorinnerarsimasaa , inuusoq
#qinoqarluni . Tikinngitsoormat ujarneqaraluarpoq nassaarfigineqarnanili . Oqalualaarineqartarpoq Aapalaat inuusuttuullunili Ivittuuni kiffartortuusarsimasoq , piniussisuulluni assigiinngitsunillu suliaqartitaalluni
#kiffartortuusarsimasoq , piniussisuulluni assigiinngitsunillu suliaqartitaalluni , poqersorsuusimagamilu Arsummi oqalutsitut nakorsanit atorluarneqartarsimalluni . Nuliaraa Bodil (
#poqersorsuusimagamilu Arsummi oqalutsitut nakorsanit atorluarneqartarsimalluni . Nuliaraa Bodil ( Boovi ) inuusoq 1873 , tassa
#ilagalugit ukiorpaalunni Ivittuuniissimallutik1-2 issimallutik2-2 . Aapalaakkut qitornaat Arsummi ajoqiusunit ullut tamakkianngikkaluarlugit Ivittuuni atuartinneqartarsimapput . Qallunaalli
#pikkorissorsuartut tusaamaneqarpoq . Alianaqisumilli 1940-mi KGH-p umiarsuaaraani Louise mi mistaliulluni umiiaqataalluni . Aadup nukaa
#mi mistaliulluni umiiaqataalluni . Aadup nukaa Fali Arsummi ukiorpassuarni oqalutsitut nakorsamut allanullu oqalutsitut ikiuilluartarsimavoq Arsummiunut
#. 1880-imiit 1900-kkut tungaannut Ukiut 1880-ikkut atuunnerini Arsummi inuit amerlassusii nikerarsimanngeqaat ikiliartulaarsimallutik . Arsummi niuertorutsip
#ukioq sunarpiaasimanersoq annilaarnartumik pisimasoqarsimasoq Arsummiunut puigulertugassanngitsumik . Arsummigooq niuertorusiusartut ilaat qallunaajusorooq Arsummiut Nappajamik taaguuteqartippaat .
#navianaqisumik malissualersinnaasarmat . Ukioq 1886 kunngikkormioq prins Valdemar Paamiunut tikeraarmat Arsummiunit utoqqarnit angumerisatsinnit kunngiaqqamik taallugu
#maqilluni unamminermi Arsummiumik ajugaasoqarsimavoq , ajugaasoq tassaalluni Jakob Hardenberg Arsummiu , inuusoq 1864. Ijaakooraq Ivittoormiumik
#unamminermi Arsummiumik ajugaasoqarsimavoq , ajugaasoq tassaalluni Jakob Hardenberg Arsummiu , inuusoq 1864. Ijaakooraq Ivittoormiumik ataataqarsimavoq
#. Ikerasaarsuk qangarsuarli Arsummiut upernaakkut kangiarfinnaarsuaraat , Arsuutaata alannguani ikerasannguaq nunavimmut avissaarutaasoq , umiarsuarnittaaq aqqutigineqartaqisoq
#umiarsuarnittaaq aqqutigineqartaqisoq . Ikerasaarsuup inuulluataarfiulluartarneranut uppernarsaatitut ataatama Paaviaaqqap oqaluttuaa ilanngutilaassavara . Piniartoq Ijaakooqqap ningaava Arsummiit
#inuulluaqquteqqullugit . Qajaq Ikerasaarsummut apuukkami Ijaakooraq oqarfigisimavaa Paaviaaqqap inuulluaqqussutaanik , Ijaakoorarlu akisimavoq , sooq
#Ijaakooraq nunaqqatiminut inuutissarsiornikkut maligassiuilluarsimanini pissutigalugu 1935-mi kunngip Christiaap qulingata nuliatalu Alexandrinep nersornaasiuttagaannik nersornaaserneqarnikuuvoq assilissamik aningaasartalimmik
#maligassiuilluarsimanini pissutigalugu 1935-mi kunngip Christiaap qulingata nuliatalu Alexandrinep nersornaasiuttagaannik nersornaaserneqarnikuuvoq assilissamik aningaasartalimmik . Siuliini Ijaakooqqap
#qaannakkut inuutissarsiortuarsimasut . Ukioq 1891 oqaluffik atuarfiutigisoq Arsummi atoqqaartinneqarpoq . Iluagut uuttorlugu tunngavimmigut angissuseqarpoq 8,5
#iigalimmik 5,1 x 4,7 x 1,9 m. Arsummi oqaluffeqalerlunilu atuarfeqalernera Arsummi ajeqiitinut ila malugusunnassaqaaq ,
#4,7 x 1,9 m. Arsummi oqaluffeqalerlunilu atuarfeqalernera Arsummi ajeqiitinut ila malugusunnassaqaaq , tassami ajoqip illuani
#sulissutigineqartut allat periarfissarissaarnerulerneri qujanarunaqalutik . Tamatuma nalaani Arsummi ajoqiuvoq Ilinniarfissuarmi ilinniarsimasoq Christian Chemnitz ; Narsalimmit
#. Tamatuma nalaani Arsummi ajoqiuvoq Ilinniarfissuarmi ilinniarsimasoq Christian Chemnitz ; Narsalimmit Arsummut nuussimasoq . Oqaluffik
#Tamatuma nalaani Arsummi ajoqiuvoq Ilinniarfissuarmi ilinniarsimasoq Christian Chemnitz ; Narsalimmit Arsummut nuussimasoq . Oqaluffik atuarfiutigisoq
#ajoqiuvoq Ilinniarfissuarmi ilinniarsimasoq Christian Chemnitz ; Narsalimmit Arsummut nuussimasoq . Oqaluffik atuarfiutigisoq taanna suli maannamut
#Iluatungimigut sanaqqaarnerminit allannguuteqartinneqarsimavoq annertunngikkaluartumik . Siuliini eqqartorneqartutut Arsuup ajeqqiitiinit Ilinniarfissuarmi Nuummiittumi1-2 ittumi2-2 ilinniarsimasunik ajoqeqaqqaartalernerata nalaani
#Ilinniarfissuarmi Nuummiittumi1-2 ittumi2-2 ilinniarsimasunik ajoqeqaqqaartalernerata nalaani meeqqat Arsummi atuartuusarsimasut ilaatigut atuarsinnaalluaratillu iluamik allassinnaasarsimanngillat . Tamanna
#pissuteqarsimassaaq . Ataatama oqaluttuussimavaanga nunaqqatertik 1860-ikkunni inunngorsimasoq Arsuup atuarfeqalernerata kingornatigut meeqqat amerlanerpaat atuarsinnaalerlutillu allassinnaalermata oqaannarsimasoq
#Arsummi 1887-imi niuertorutsip allattugai malillugit decemberimi niuertorutsip Nørregaardip toqunerata kingornatigut allattukkat W. Møllerimit atsiorneqartalersimasut 1888-ip
#decemberimi niuertorutsip Nørregaardip toqunerata kingornatigut allattukkat W. Møllerimit atsiorneqartalersimasut 1888-ip kingornatigut erseqqissumik maani ilanngunneqanngillat allattukkat
#1900-kkut aallartilaarnerinut ilaannakuugaluartumik maani ilanngunneqatsiassapput : W. Møller Nykjærilu akornginnakkut kingoraartaatsiartarsimapput . Allattukkani 1888-imiit 1900-kkut
#. Allattukkani 1888-imiit 1900-kkut aallartisimalerneranut matumani najoqqutarineqartuni Arsummi ernisussiortunut tunngasunik allattukkanik takusassaqarpallaanngilaq . 1907-1909-kkunili allattukkani
#allattukkanik takusassaqarpallaanngilaq . 1907-1909-kkunili allattukkani takuneqarsinnaavoq jordemoder Rachel Sofie Rosa , qaammammut 8 kroninik akissarsiaqartarsimasoq
#takusassaqarpallaanngilaq . 1907-1909-kkunili allattukkani takuneqarsinnaavoq jordemoder Rachel Sofie Rosa , qaammammut 8 kroninik akissarsiaqartarsimasoq .
#. 1907-1909-kkunili allattukkani takuneqarsinnaavoq jordemoder Rachel Sofie Rosa , qaammammut 8 kroninik akissarsiaqartarsimasoq . Allattukkani
#Pensioninik allanneqarsimasartut ukiumut 20 kroniusartut enke Austridur Kleistimut pisassaatinneqartarsimapput . Udstedsbestyrer V. Kruschip aningaasarsiaanut tunngasut

« < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > » Show all 1022389 results


CQP søgningskode: [tags=".*?Sem∕Hum.*?"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: