« < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > Show all 15348 results

# Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoqarfiup Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq il.il . pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut
#aningaasaqarnikkut nalillit aammalu tuniniaanermi aningaasartuutit , assartuineq il.il . ilanngaatiginagit . 3. § 4-mi
#tunisisullu akornanni isumaqatigiissutigineqartoq , tassunga ilanngullugit tapiusinnaasut il.il . - aammalu pisat tunineqarneranni tulaanneqarneranniluunniit tunisinermut
#aammalu pisat tunineqarneranni tulaanneqarneranniluunniit tunisinermut , assartuinermut il.il . _ _ _ _ _ _
#" paasineqassaaq pisat ilaasa 4 assartorneqarnerannut tapit il.il . , aammalu tuniniaanermi aningaasartuutit , assartuineq
#. , aammalu tuniniaanermi aningaasartuutit , assartuineq il.il . ilanngaatiginagit . nalunaarutigineqarnerini naatsorsueriaatsit pillugit
#, tassunga ilanngullugit bonusiujunnartut , assartorneqarnerannut tapit il.il . , aammalu tuniniaanermi aningaasartuutit , assartuineq
#. , aammalu tuniniaanermi aningaasartuutit , assartuineq il.il . ilanngaatiginagit . 3. § 4
#2. Imm. 2. Nalunaarummut ilanngullugit nassiunneqassapput uppernarsaatit il.il . nalunaarummut tunngavigineqartut assilineqarneri . 10. §
#3. Imm. 3. Nalunaarummut ilanngullugit nassiunneqassapput uppernarsaatit il.il . nalunaarummut tunngavigineqartut assilineqarneri . § 17
#allanik kinguneqartussatut naatsorsuutigineqanngilaq . 8. Oqartussanut suliniaqatigiiffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut piffissami 13. juni 2018-imit
#, BankNordik aamma BDO . Aammattaaq siunnersuut www.naalakkersuisut.gl-imi tusarniaassutini tusarniaaffigineqartunut nassiunneqarnerata nalaani tamanut aamma saqqummiunneqarpoq
#, tamatumunngalu atatillugu ingerlaavartumik nalilertassallugu akitsuutit annertussusaannik il.il . allannguinissamut pisariaqartitsineq . 14 Akitsuutit killissaasa
#, tamatumunngalu atatillugu ingerlaavartumik nalilertassallugu akitsuutit annertussusaannik il.il . allannguinissamut pisariaqartitsineq . Naggataagut KNAPK-p isornartorsiorpaa
#aki pisisumit tunisisumillu isumaqatigiissutaasoq tunisinermi , assartuinermi il.il . aningaasartuutit ilanngaatiginagit . Siusinnerusumulli sanilliullugu siunnersuutigineqarpoq
#2 ) Nalunaarutiginninnermini uppernarsaatit assilinerinik nalunaarutigisaqarnermi ilanngussaqartussaatitaaneq il.il . piumasaqaataajunnaassasoq siunnersuutip kingunerissavaa . Siunnersuutigineqarpoq ,
#imaraa , piumasaqaataajunnaartoq , nalunaarnermut atatillugu uppernarsaatinik il.il . nalunaarummut tunngaviusut assinginik ilanngusisoqartarnissaa . Siunnersuutigineqarpoq
#namminersorlutik Oqartussat saniatigut allat sullillugit suliassanik suliaqartoqarsinnaanersoq il.il . , maleruagassanik aalajangersaasinnaapput . 2 )
#, taakkua Namminersorlutik Oqartussat aningaasaataasa ileqqaakkat , sanaartukkanut il.il . nutaanut annertunerusunullu naleqquttumik aningaasaliinissamut tunngavissatut ,
#taamaattuni Kalaallit Nunaata Aningaasaqarnera pillugu nalunaarummik , misissueqqissaarnerit il.il . aallaavigalugit Naalakkersuisut nutaat aningaasaqarnikkut politikkiannut malitassiorfiusumik
#, pisortani IT-mut aaqqissuussaanermik pilersitsinissaq , aqutsinissaq il.il . pillugit nalunaarummik saqqummiussinissamut Naalakkersuisut piginnaatinneqassasut .
#aamma Namminersorlutik Oqartussat saniatigut allat sullillugit suliassanik tigusisoqarsinnaanersoq il.il . pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaaneq pineqartunut ilaavoq .
#namminersorlutik Oqartussat saniatigut allat sullillugit suliassanik suliaqartoqarsinnaanersoq il.il . , maleruagassanik aalajangersaasinnaapput . 2 )
#aamma Namminersorlutik Oqartussat akornanni ataatsimiinnissanut , sulisorisanik nuutitsinissanut il.il . pissutissaqalersitsisinnaassaaq . Tamatuma saniatigut siunnersuut pisortanut
#allanik annertuunik sunniuteqassanngilaq . 8. Oqartussanut kattuffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut piffissami 8. juni 2018-imiit
#apeqqutaassaapput , minnerunngitsumik aaqqissuussinerup pilersinneqarnissaa pillugu isumaqatigiissusiornissat il.il . , aammalu aaqqissuussinerup pilersinneqarnissaani suliani toqqammavissat
#aamma Namminersorlutik Oqartussat saniatigut allat sullillugit suliassanik tigusisinnaanersoq il.il . pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaaneq . Siunertaavoq maleruagassat
#Naalakkersuisunngorlaat Kalaallit Nunaata Aningaasaqarnera pillugu nalunaarummik , misissueqqissaarnerit il.il . aallaavigalugit Naalakkersuisut nutaat aningaasaqarnikkut anguniagaannik malitassiorfiusumik
#Pisortat IT atorlugu aaqqissuussinerannik pilersitsinissaq , siulersuinissaq il.il . pillugit nalunaarusiornissamut Naalakkersuisut piginnaatinneqarnissaat § 46
#Namminersorlutillu Oqartussat saniatigut aaqqissuussaaneq allat suliassaataannik isumaginnissinnaanersoq il.il . pillugit maleruagassiorsinnaaneq . Suliassaqarfimmi tassani pisortani
#Namminersorlutik Oqartussat aningaasaataasa ileqqaakkat sanaartugassanut nutaanut anginernullu il.il . naleqquttumik aningaasaliissutitut tunngavigineqarsinnaanerat pillugu naleqquttumik aalajangiinissamut
#paaqqinniffinni , aqqusinernik , umiarsualivinnik , mittarfinnik il.il . suliffeqarfiup allanut pisussaaffiinut qularnaveeqqusiisinnaanngilaq . Imm.
#aqqusinernik tamanut atugassianik , umiarsualivinnik , mittarfinnik il.il . attartornissamik attartortitsinissamilluunniit isumaqatigiissuteqarsinnaanngilaq , suliffeqarfiup isumaqatigiissutinut
#isumagineqartussanngortinneqarput . Aammattaaq suliffeqarfiit kommuninit pigineqartut taarsigassarsiassaminnut il.il . qularnaveeqqusinnginnerminni akuersissummik pissarsiniartarnerisa amerlassusiat killiliivigineqarpoq .
#. Tamatuma peqatigisaanik suliffeqarfiit kommuninit pigineqartut taarsigassarsisarnerisa il.il . ersarinnerulernissaat siunniunneqarpoq . § 2 ,
#attanneqarsinnaaneranut pitsanngorsaanermut ilapittuisunik kiisalu aatsaat atuisut akiliutaasa il.il . annertussusiat taarsigassarsiani ernianut taarsersuutinullu minnerpaamik aningaasalersuisinnaaneranni
#matumani siunertarineqartoq tassaavoq suliffeqarfiit kommuninit pigineqartut akiitsortarnerannut il.il . atatillugu kommunalbestyrelsit isummernissamut periarfissinneqarnissaat , taamaalilluni
#nukittorsarlugit . Kommunalbestyrelsit suliffeqarfiit kommuninit pigineqartut akiitsornissaat il.il . pillugu isummissatillutik taarsigassarsisarneq pillugu missingersuutinut naatsorsuutinullu
#isumaqatigiissussiorluni attartortitsisinnaannginnerat siunnersuutigineqarpoq . Suliffeqarfiit taamaattut akiitsornissaat il.il . pisuni amerlasuuni tamat oqartussaaqataanerannik tunngaveqarluni aalajangiiffigisassanngorlugit
#akiitsut akuersissummik qinnuteqarnermut ilanngunneqartussat . Aammattaaq pigisat il.il . qularnaveeqqusiunneqartut taamaallaat sanaartukkat , pisiat imaluunniit
#, atuarfinnik aqqusinernulluunniit tamanut atugassanut sanaartukkanut taarsigassarsianut il.il . qularnaveeqqusiunneqarnerat taamaallaat akuersissutigineqarsinnaasoq siunnersuutigineqarpoq . Taamattaaq
#annikillissutaasa minnerpaamik sanaartukkamut , pisinermut , sananermut il.il . aningaasartuutinut minnerpaamik matussusiisinnaanerat toqqammavigineqartassasoq siunnersuutigineqarpoq .
#allanik pingaarutilinnik kinguneqassangatinneqanngilaq . 8. oqartussanik kattuffinnillu il.il . tusarniaaneq . Siunnersuut ulloq 18. Juni
#apeqqutaatinnagit . Kommunit taarsigassarsisarnerat kiisalu qularnaveeqqutinik nalunaaruteqarneq il.il . Økonomi - og Indenrigsministerip Nalunaarutaani 17.
#Pissutsit suut inatsimmi maleruagassiuunneqarnerat allattorniarneqarsimavoq . Il.il . taamaallaat sanaartukkanut allassimasunut assingusunut atuutsinneqarpoq
#, allaffinnik , atuarfinnik , ulluunerani paaqqinniffinnik il.il . attartorsinnaanngilaq attartortitsisinnaananiluunniit , imaluunniit ukiuni pingasunit
#Aalajangersakkami tamakkiisumik sanaartukkat allattugaatigineqanngillat , taamaasilluni ` il.il . ` allattorsimaffimmiittut1-2 ittut2-2 sanaartukkat allassimasunut assingusut
#kommuninit pigineqartup illuutinik , inissianik , aqqusinernik il.il . suliffeqarfiup allamut pisussaaffiinut qularnaveeqqusiisinnaanermut kommunalbestyrelsip taamaallaat
#ilimagisat , tassani Qallunaat Nunaannit ataatsimoortumik1-2 UR2-2 tapiissutit il.il . ilanngullugit pisortat aningaasartuutaannik matusisinnaaneri ilanngullugit .
#suliffeqarfiit kommuninit pigineqartut qularnaveeqqusiisinnaanerannut imaluunniit attartortitsinissamut isumaqatigiissuteqarsinnaanerannut il.il . kommunalbestyrelsit akuersissutaannut nalunaarsukkamik kommunit naatsorsuutaannut ilanngussisoqartassasoq
#pisussaaffiinut qularnaveeqqusiissutigineqarsinnaannginnissaat siunnersuutigineqarpoq . Suliffeqarfiit taamaattut akiitsornissaat il.il . pisuni amerlasuuni tamat oqartussaaqataanerannik tunngaveqarluni aalajangiiffigisassanngorlugit
#akiitsut akuersissummik qinnuteqarnermut ilanngunneqartussat . Aammattaaq pigisat il.il . qularnaveeqqusiunneqartut sanaartukkat , pisiat imaluunniit inissianik
#, atuarfinnik aqqusinernulluunniit tamanut atugassanut sanaartukkanut taarsigassarsianut il.il . qularnaveeqqusiunneqarnissaat taamaallaat akuersissutigineqarsinnaassasoq siunnersuutigineqarpoq . Taamattaaq
#aningaasartuutaasa annikillissutaat sanaartukkamut , pisinermut , sananermut il.il . aningaasartuutinut minnerpaamik matussusiisinnaanerat toqqammavigineqartassasoq siunnersuutigineqarpoq .
#pingaarutilinnik allanik kinguneqassanngilaq . 8. Oqartussaasunik kattuffinnut il.il . tusarniaaneq . Siunnersuut piffissami 14. juni
#piffissami 14. juni 2018-imiit 06. juli 2018-imut www.naalakkersuisut.gl - imi tusarniaanermut nittartakkami tamanut saqqummiunneqarpoq .
#allagartaasa suliarinerinut , pajugutiginerinut , inissinnerinut qaammarsagaanerinullu il.il . tunngatillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput . Imm.
#. Kiisalu illuummik piginnittoq illup normuanut allagartamik il.il . ikkussinissamut kiisalu tassunga qaammaqqusiinissamut il.il .
#allagartamik il.il . ikkussinissamut kiisalu tassunga qaammaqqusiinissamut il.il . pisussaaffilerneqarsinnaasoq kiisalu najukkanut oqartussaq allartanik il.il
#il.il . pisussaaffilerneqarsinnaasoq kiisalu najukkanut oqartussaq allartanik il.il . piumasarineqartunik tunniussinermut akiliummik akiliisitsisinnaasoq , siunnersuummi
#annertuunik allanik sunniuteqassanngilaq . 8. Oqartussaasunut kattuffinnullu il.il . tusarniaanerit Tusarniaavigineqartuni tulliuttuni piffissami 12.06.2018-imiit Siunnersuut
#GrønlandsBanken BankNordik Grønlands Ejendomskontor Netbolig Ejendomskontoret Igdlo Lynges.gl LM Ejendomme Sisimiut Ejendomskontor INI Iserit Agerskov
#taaguusersuillutik , BNr . - nik tunniussisartuullutik il.il . ullumikkut periuserisaasa allanngortinnissaa siunnersuummi siunertaanngilaq .
#allatut taasariallit , quit , biilinut eqqussiviit il.il . illumut aalajangersimasumut pioreersumut paatsoorneqarsinnaanngitsumik attuumassuteqartut ,
#) , agguaassinnaanermik , allannguisinnaanernik aamma allagartaliisinnaanernut il.il . Naalakkersuisut maleruagassiornissamut piginnaanilernissaat , tamannalu pissasoq
#Greenland-ip tusarniareerneratigut postnormunik aaqqissuussamik kingusinnerusukkut ilusilersuineq nutarterisarnerlu il.il . pillugit , postnormunullu ilusiliussap ( postnummerformatip
#najugaanut nassiussinermi , taamatuttaarlu inunnit najukkamut anngunniartunit il.il . atorneqartartut . Najukkat illoqannginnersap - ,
#Illuliap ataatsip , illuliap anlægip imaluunniit nunaminertap il.il . paatsuugassaanngitsumik , allanut paarlaannagu , (
#malittarisassallu tekniskimut tunngassuteqarnerusut , illulianut imaluunniit sanaartukkanut il.il . assigiinngitsunut atatillugu adressit qanoq aalajangersaavigineqassanersut ,
#) , ataatsimoorussamik inigisaqarnermut ( kollektivinut ) il.il . , ilaqutariinngikkaluarlutik inigisamik ataatsimik atuisut .
#aamma enhedsnormut ( normut ataatsimoorullugit atukkat ) il.il . , oqaluuserisap immikkuualuttortai pingaarnerit . Ilaatigut
#aaqqissuunneqartunut , sanaartukkanut , anlæginut nunaminertanullu sanaartorfigineqanngitsunut il.il . , imm. 1 2-milu taaneqartunut sanilliullugit
#sinittarfigineqartartuni , pisortanit akuerineqanngitsuni quiliukkani , tupeqarfinni il.il . , assersuutigalugu tamakkununnga malittarisassiortoqarsinnaavoq . Matumuunalu
#imaluunniit nunap assinganit digitaliusumit , silaannarmit assilisanit il.il . Piginnittup paasissutissanik annertunerusunik nalunaarutiginninnissaa , taamaallaat
#taamaalillutik allagartalersuutitigut innuttaasut , politiit sillimaniarnermillu suliaqartut il.il . , sukkut ingerlanertik paasisimaniassammassuk taamaalillutillu ornitartik
#Naalakkersuisut pisinnaatinneqartut najukkanut oqartussaasumut illuliataamma illut normuannut il.il . allagartalersuutinut akiliisitsisarnissamut malittarisassiorsinnaasut . Imm. 2-mittaaq
#, angissuserlu eqqarsaatigalugu , qalipaatit , qaammaqqusiisimanerit il.il . qanoq ilusilerneqarsimanissaat , taamaalillutik paatsoornanngitsumik sanaartukkap
#, oqaluffiit , atuakkanik atorniartarfiit aamma tusarnaartitsisarfiit il.il . isiginnaartunut tamanit orninneqarsinnaasut . Imm. 3-mut
#ingerlannissaanut , ilanngullugit nalunaarutit aamma kukkusunik iluarsiinerit il.il . , illoqannginnersat - , aqquserngit -
#aammalu CPR-ip aqqusinernut nalunaarsuiviata akornanni aqquserngit pillugit il.il . paasissutissani naapertuunneq qulakkeerneqassasoq anguniagaavoq . Imm.
#silap qanoq issusaa aamma timmisartumi / angallammi il.il . teknikkikkut ajornartorsiuteqarnerit , naammagittaalliornissamut piffissamut killiliussap
#siunnersuutigineqarpoq , tunngavilersuisoqassasoq , najukkanut oqartussaasup allagartaliinissaminut il.il . inissiisinnaatitaassasoq , najukkamik piginnittup imaluunniit atuinissamik
#allanik kinguneqartinneqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq . 8. Oqartussaasunut suliniaqatigiiffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu 12. juni
#8. Oqartussaasunut suliniaqatigiiffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu 12. juni 2018 imit 6.
#annertuunik allanik kinguneqartitsissanngilaq . 8. Pisortanut kattuffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut 15. juni 2018-imiit 10.
#, taarsigassarsinermut uppernarsaatinut , allagaatit naqinnerinut uppernarsaatinullu il.il . , sanaartornermut illuliortiternernullu atatillugu suliarineqartunut ,
#Imm. 2. Naqissusiisussaannginnermut aamma allagaatit taarsigassarsinermullu uppernarsaatit il.il . pigisanik nalilinnik § 7 pineqartunut ilaasunik
#Imm. 2. Naqissusiisussaannginnermut aamma allagaatit taarsigassarsinermullu uppernarsaatit il.il . pigisanik nalilinnik § 01 pineqartunut ilaasunik
#Periarfissatut ilusiliaq alla 2 619 600 400 mio.kr . 200 98 - 200 - 400
#paragraffimut nutaamut siunnersuummi erseqqissarneqarpoq , mittarfinni sanaartukkat il.il . pioreersut Kalallit Airports A/S-imi Nuummi aamma
#akilerlugit nammineq aningaasaatinik qaffaanissap atsiornissaanut aammalu mittarfeqarfiit il.il . pioreersut aallarniutitut akiliutigineqarnissaannut allannguuteqanngitsumik Naalakkersuisut piginnaatinneqarput
#nunanit tamalaanit mittarfiit sanaartorneqarnissaannut , mittarfinni sanaartukkat il.il . pioreersut erseqqinnerusumik aalajangikkamik annertussusilerlugit Kalaallit Airports
#immikkoortortaqarfiusumut tunniunneqarnissaat piumasaqaatigineqassaaq . Naalakkersuisut mittarfinni sanaartukkat il.il . Kalaallit Airports A/S-imut imaluunniit Nuummi aamma Ilulissani
#taarsigassarsianut atugassarititaasut aalajangersassavaat . Maannakkorpiaq mittarfinni sanaartukkat il.il . nalingannut nalilersuisoqanngilaq . Isumaqatigiissuteqarnikkut imaluunniit aallarniutitut
#, ilanngullugillu nerisaqartitsineq , ingeniørit aamma eqqiaaneq il.il . § 11 , imm. 1 ,
#akitsuuserneqartussaanngitsuni ilaatinneqarput allakkiat , pappialanngortitat aamma uppernarsaatit il.il . Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit
#aammattaaq ilaatinneqarput allakkiat , pappialanngortitat aamma uppernarsaatit il.il . Namminersorlutik Oqartussanit ( Mittarfeqarfiit ) Kalaallit Airports
#Kangerlussuaq : Mittarfinnut aningaasaleeqqinnissamut pisariaqartitanik piorsaaqqinneq paasiuminarsaanerlu il.il . Ittoqqortoormiit , Qaqortoq Nuullu 2018-imi ,
#2018-mut killilerlugu siunnersuut ulloq 15. januar 2018 www.naalakkersuisut.gl - imi tusarniaavik aqqutigalugu tamanut saqqummiunneqarpoq siunnersuullu
#pigineqartut akiitsunut qularnaveeqqussiinernullu pisussaaffii tamarmiusut 2017-imi 4,1 mia.kr . - init 2022-imi 6 mia.kr .
#4,1 mia.kr . - init 2022-imi 6 mia.kr . - inut qaffassasut naatsorsuutigineqarpoq . Aningaasaliinissat
#, taarsigassarsinermut uppernarsaatinut , allagaatit naqinnerinut uppernarsaatinullu il.il . , sanaartornermut illuliortiternernullu atatillugu suliarineqartunut ,
#Imm. 2. Naqissusiisussaannginnermut aamma allagaatit taarsigassarsinermullu uppernarsaatit il.il . Kalaallit Airports A/S-imut pigisanik nalilinnik , §
#allanik kinguneqartinneqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq . 8. Oqartussaasunut suliniaqatigiiffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut tusarniaassutigineqanngilaq , matumani kukkunerup
#naammassinnittut , aamma aaqqissuussinerit danskit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit il.il . akileraaruserneqartarnerat pillugu inatsisaanni § 53 A-mi
#Naalakkersuisut paasissutissanik tunniussisarneq , akileraarutinik unerartitsisarneq akiliisarnerlu il.il . , imm. 1-imi 2-milu taaneqartut pillugit
#aamma aaqqissuussinerit § 53 A-mi soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinerit il.il . akileraarusiisarneq pillugu danskit inatsisaanni ilaatinneqartut .
#naammassinnittut , aamma aaqqissuussinerit danskit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit il.il . akileraaruserneqartarnerat pillugu inatsisaanni § 53 A-mi
#qallunaat inatsisaanni § 53 A-mi aaqqissuussinerni ilanngunneqartuni il.il . 2. § 3 malillugu qulequtaq
#naammassinnittunik , aamma aaqqissuussinernik danskit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit il.il . 4 piumasaqaatinik naammassinnittunik paasissutissanik nalunaaruteqartarneq §
#Naalakkersuisut paasissutissanik tunniussisarneq , akileraarutinik unerartitsisarneq akiliisarnerlu il.il . , imm. 1imi 2-milu taaneqartut pillugit
#Siunnersuut allanik annertuunik sunniutissaqanngilaq 8. Oqartussaasunik kattuffinnillu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut aammalu Soraarnerussutisiaqalernissamut aningaasaatit ilaannit
#naammassinnittut , aamma aaqqissuussinerit danskit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit il.il . akileraaruserneqartarnerat pillugu inatsisaanni § 53 A-mi
#naammassinnittunik , aamma aaqqissuussinernik danskit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit il.il . akileraaruserneqartarnerat pillugu inatsisaanni § 53 A-mi
#Naalakkersuisut paasissutissanik tunniussisarneq , akileraarutinik unerartitsisarneq akiliisarnerlu il.il . , imm. 1-imi 2-milu taaneqartut pillugit
#aamma imeq atorneqartoq kaaviiaartitsivimmit kingullermit ( pisiniarfiit il.il . ) utertinneqassasoq , imaluunniit pisinnaatitsissummik pigisaqartup
#annertuunik sunniuteqassasoq naatsorsuutigineqanngilaq . 8. Oqartussanut kattuffinnullu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut 2017-imi piffissami ulloq 20.
#25. januar 2018 tikillugu Namminersorlutik Oqartussat tusarniaanermut nittartagaanni www.naalakkersuisut.gl , tamanut saqqumitinneqarpoq . Siunnersuut piffissami tassani
#nalinginnaasut suliarineqarput , tamanit pissarsiarineqarsinnaallutik . Taakku www.businessingreenland.gl-imi nassaarineqarsinnaapput . Misissueqqaarnissamut akuersissut oqaatigineqareersutut kisermaassisussaatitaaffeqanngitsumik pisinnaatitsissummik
#allanik pingaarutilitsigut kinguneqassanngilaq . 8. Oqartussaasunik kattuffinnillu il.il . tusarniaaneq . Siunnersuut tusarniaassutigineqanngilaq , siunnersuutip
#suliffeqarfissuarmut atasuusut tassaapput 1 ) ingerlatseqatigiiffiit peqatigiiffiillu il.il . , aktiaatillit allanngoratik piffissami pisassarisap pissarsiarineqarfiani
#toqqaannanngitsumilluunniit piginnittuuffigisaat , 2 ) ingerlatseqatigiiffiit peqatigiiffiillu il.il . , aktiaatillit allanngoratik piffissami pisassarisap pissarsiarineqarfiani
#suliffeqarfissuarmut atasuusut tassaapput 1 ) ingerlatseqatigiiffiit peqatigiiffiillu il.il . , aktiaatillit allanngoratik piffissami pisassarisap pissarsiarineqarfiani
#toqqaannanngitsumilluunniit piginnittuuffigisaat , 2 ) ingerlatseqatigiiffiit peqatigiiffiillu il.il . , aktiaatillit allanngoratik piffissami pisassarisap pissarsiarineqarfiani
#Siunnersuut allanik annertuunik sunniutissaqanngilaq 8. Oqartussaasunik kattuffinnillu il.il . tusarniaaneq Siunnersuut pigisanit pissarsiat ilaasa akileraaruserneqartarnerat
#malillugu erniat akileraaruteqaataasussaasut naatsorsornerini ilanngaavigineqarsinnaanngillat . Obligationinit il.il . ernianit aningaasarsiat akileraaruteqaataassapput . 18 Soraarnerussutisiaqalernissamut
#siunnersuummut atassuteqarpoq . Aningaaserivinni aaqqiissutinik piginnittunut aktiaatileqatigiiffinnit il.il . unitsitsinermi iluanaarutinik tunniussinermi pissarsiat aamma annaasaqaatigisat
#20 Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkani aningaasaatit aktianut nalunaarsorneqarsimanngitsunut il.il . aningaasaliissutigineqarsinnaanngillat , tak. § 47 d
#. Aningaasat suliffeqarfimmut niuerfiujunnaartumut aningaasaliissutigineqarsimappata , aktiat il.il . niuerfiujunnaarnissaa sioqqullugu nalinganut nalunaarsukkamut kingullermut aaqqiissummit
#periutsimit , aalajangersakkami imm. 7-imi aktiat nalunaarsugaajunnaartutt il.il . pillugit aalajangersimasumik naliusup aalajangerneqarneranut malittarisassami pingaarnermit
#Siunnersuut immikkoortunut marlunnut avissimavoq . Ilaatigut aktianut il.il . niuerfimmi aalajangersakkami imaluunniit niuerfimmi arlalinnit peqataaffigineqartumi
#nalunaarsorneqartunut niuerfimmit niuerutiginissaanut unitsikkallarneqartunut tunngalluni . Aktiaatit il.il . , niuerfimmi aalajangersagaasumi imaluunniit niuerfimmi arlalinnit
#§ 11 , imm. 7 , aktiaatinut il.il . nalunaarsorneqarsimanngitsunut , niuerfimmi aalajangersaaffiusumi imaluunniit niuerfimmi
#, imm. 3-mi malittarisassaq pingaarneq , aktianut il.il . suliffeqarfimmut akiliisinnaajunaartutut nalilerneqartumut atuutissasoq . Tamatuma
#Siunnersuutigineqarpoq , aalajangersakkami imm. 7-mi , aktianut il.il . niuerfimmi aalajangangersakkamit imaluunniit niuerfimmit arlalinnit peqataaffigineqartumit
#taakkununngalu piumasaqaatinik aalajangersaaneq pillugu nalunaaruteqarneq tamanut saqqummiunneqartarput www.naalakkersuisut.gl-imi aamma tusagassiorfinnut nalunaarutigalugu . Kapitali 4 Piniarsinnaanermut
#nuunneqassasut imaluunniit atorunnaassasut tamanna pillugu tamanut saqqummiussilluni www.naalakkersuisut.gl atorlugu tusagassiorfinnullu nalunaaruteqartoqarsimappat . Imm. 2. Nalunaaruteqartoqareerpat
#( KNAPK ) aamma kommunit siumut tusarniaareerluni www.naalakkersuisut.gl aamma tusagassiorfitsigut nalunaaruteqarnikkut , akuersissutit atortussanngortinneqarsimasut kommunip
#nutaamik agguaasseqqereerpat tamanullu nalunaaruteqareerpat . Imm. 2. http://www.naalakkersuisut.gl/Agguaasseqqinneq tamatumunngalu piumasaqaatit pillugit nalunaaruteqarneq tamanut saqqummiunneqassaaq www.naalakkersuisut.gl
#http://www.naalakkersuisut.gl/Agguaasseqqinneq tamatumunngalu piumasaqaatit pillugit nalunaaruteqarneq tamanut saqqummiunneqassaaq www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu tusagassiorfinnullu nalunaaruteqarnikkut . Imm. 3. Nalunaaruteqartoqareerpat
#Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisup KNAPK aamma kommunit tusarniaavigereerlugit www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu aamma tusagassiorfinnut nalunaaruteqarnikkut tamanut saqqummiussilluni nalunaarutigisinnaavaa
#, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik tamanut saqqummiussaqarluni nalunaaruteqartassaaq www.naalakkersuisut.gl atorlugu tunisineq qaqugu taamaatinneqassanersoq kommunimi sumiiffimmiluunniit aqutsiviusumi
#) naapertorlugu arferit angisuut neqaannik , mattaannik il.il . iluanaarniutigalugu annissuinissaq eqqussuinissarlu inerteqqutaapput . Imm.
#Olsen Inunnut annertuumik innarluutilinnut ulloq unnuarlu paaqqinniffiit il.il . pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 8 ,
#aalajangersarneqassapput . Kapitali 8 Ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut il.il . akigititat § 20. Inuit annertuumik innarluutillit
#, Telefax 34 63 60 imaluunniit e-mailikkut gflk@nanoq.gl kapisilinnik tikiussinerit kinguninngua pisassaaq . Kapitali 3
#, Telefax 34 63 60 imaluunniit e-mailikkut gflk@nanoq.gl kapisilinnik qassutit tikiunnerisa kinguninngua pisassaaq , tak.
#, Telefax 34 63 60 imaluunniit e-mailikkut gflk@nanoq.gl Kapitali 5 Pineqaatissiinerit § 17. § 1
#, Telefax 34 63 60 imaluunniit e-mailikkut gflk@nanoq.gl kapisilinnik tikiussinerit kinguninngua pisassaaq . Kapitali 3
#, Telefax 34 63 60 imaluunniit e-mailikkut gflk@nanoq.gl kapisilinnik qassutit qassusiarfigineqarnerisa kinguninngua pisassaaq , tak.
#2. Akiliuteqartitsisoqarsinnaassanngilaq inunnut , pisortanut , suliffeqarfinnut il.il . inuussutissarsiutitik naapertorlugit imaluunniit inatsisit allat naapertorlugit
#pisassiissutit agguaanneqarneri taamaaliornissamullu atugassarititaasut uani tamanut saqqummiunneqartassapput www.naalakkersuisut.gl aamma tusagassiorfinnut nalunaarutitigut . Uumasoqatigiinnik immikkoortulersuinikkut piniariartarfinnik
#nuussineq . Piniarsinnaatitaasut , akuersissutinik tunniussineq agguaassinerlu il.il . § 8. Taamaallaat inuit akuersissummik §
#paasisitsiniaanermut toqqammaviusussanik ingerlatsinissaq . Kapitali 3 Pisortarisat il.il . Siulersuisut § 5. Sullissivik imminut ingerlatittoq
#. Imm. 2. Pisortaqarfiup akisussaaffigisai aamma suliassai il.il . pillugit erseqqinnerusumik malittarisassiat ileqqoreqqusami aalajangersarneqarput .
#pigisumut assigisaannulluunniit tunniussinermut atatillugu pappiaqqat , uppernarsaatit il.il . suliarineqartut pisortanut naqissusiinermut akitsuuteqartinneqassanngillat .
#allagaatit , taarsigassarsinermut allagaatit , naqitat uppernarsaatillu il.il . suliarineqartut , kingornatigullu kikkut tamarmik iluaqutissaattut
#Naalakkersuisoqarfiup akisussaaffiata iluani aningaasartuutit matussuserniarlugit akilerneqartunut akitsuutit il.il . Aatsitassat pillugit tamatumunngalu pingaarutillit pillugit Inatsisartut
#konto pingaarnermut ilanngunneqassasut qinnutigineqarput : Akitsuutinut il.il . Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi aningaasartuutinut akilerneqartartunut matussutaasut
#soorlu ilupaqutit , atisat , perusuersartarfimmi atortussat il.il . Oqaasertaliussatiguttaaq attaveqaatinik piaartumik iluarsaasoqarnermut aningaasartuutit -
#aqqutaannik isumannaarineq , innaallagialersuutinik ikkussineq , assiaqusersuineq il.il . Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat kiisalu oqaasertaliussanut
#oqartussaaffiit allat , inuit namminersortut , suliffeqarfiit il.il . ajunaarnersuarmut atatillugu pisariaqartumik iliuuserisimasaannut utertitsinissamut tunngaviliisinnaapput
#kiisalu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik eqqartuussinernut , taarsiffigineqarnissamik suliat il.il . kiisalu suliap eqqartuussivitsigut suliassanngortinnginnerani aningaasartuutit assersuutigalugu
#, tassunga ilanngullugit eqqartuussivilersuussinerit , akiliisinnaajunnaarnermik nalunaarutiginninnerit il.il . Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit akisussaaffigineqarput . Konto pingaarneq
#. Konto pingaarneq una pilersinneqarpoq akiliisinnaajunnaarnermik nalunaarutiginninnerit il.il . kingunerisaanik suliassanngortut kiisalu Akileraarutinik Aalajangiisartut aalajangigaasa
#Ataatsimiititaliaat ingerlaavartumik ilisimatitsissuteqarfigisarlugu , Namminersorlutik Oqartussani akiliisinnaassuseqarnerup nikerarnera il.il . pakkersimaarniarlugit taarsigassarsiniarnissamut Naalakkersuisut piginnaatinneqarput . Ilanngussaq
#pissarsinermut allatullu ikiorsiissutinut , piniarnermut atortunik pissarsinermut il.il . aningaasartuutit akilerneqartussaapput . Nuugaatsiami assigisaanniluunniit inissianik
#inigisani inisseqqinnernut , innuttaasut eqqugaasut aningaasaqarnerisigut ikiornissaannut il.il . tapiissutitut ilanngunnissaat naatsorsuutaavoq . Soorlu Grønlandsbanken
#sullinneqarnissamik isumaqatigiissutit assersuutigalugu kopimaskiinanut tunngatillugu , kopimaskiinanik il.il . pisiniartarnerit allallu taaneqarsinnaapput . Oqaasertaliussat AI
#malillugu Kalaallit Nunaanni filmimik arlalinnilluunniit immiussinermut , tunisassiornermut il.il . atatillugu filmiliorfiup akiliutigisimasaanut 10 mio. kr.-nit
#nassuiaatit Oqaasertaliussat aqqutigalugit nunatsinni filminik immiussinissap tunisassiornissallu il.il . pilerinarnerulernissaa siunertarineqarpoq , tamannalu aqqutigalugu Nunatta
#2-mi aalajangersakkami ingerlatseqatigiiffiit , Kalaallit Nunaanni atortussiassat aatsitassanit il.il . pisut pillugit inatsit naapertorlugu misissuinissaminnut imaluunniit
#allagaatit , taarsigassarsinermi uppernarsaatit , allatat atsiornerillu il.il . kingornalu illut akeqanngitsumik suliffeqarfimmut imminut pigisumut
#kiisalu meeqqanut inuusuttunullu illersuisoqartitsisarneq . Meeqqanut akilersuutit il.il . meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaat
#, 34.12.03 Ataatsimut aningaasartuutit , napparsimasunik angallassinerit il.il . , 34.12.05 Nuna tamakkerlugu nakorsaaserisoqarfik ,
#pingaarnermut 40.02.07-mut Immikkut tapiissutit , angalanermut aningaasartuutit il.il . , ilinniagaqarfiillu Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni
#pingaarnermut 40.02.07-mut Immikkut tapiissutit , angalanermut aningaasartuutit il.il . , ilinniagaqarfiillu-mut nassuiaatit Inatsisartut inatsisaat atuuttoq
#Konto pingaarnermi matumani eqqartuussivimmi sulianut , taarsissuteqarnernut il.il . aningaasartuutit tamarmik akilerneqartarput . Aningaasat 2.500.000
#aamma ingerlatseqatigiiffiup ataatsip arlallilluunniit akornanni nunaqarfinni isorliunerusunilu il.il . nioqqutissanik pilersuinissaq pillugu kiffartuussinissamut isumaqatigiissutinik ukiumi
#Naalakkersuisut isumaqatigiissusiorsinnaapput . Naalakkersuisut aamma nunaqarfinni isorliunerusunilu il.il . nioqqutissanik pilersuinissaq pillugu ingerlatseqatigiiffimmut ataatsimut arlalinnulluunniit
#takornariagassat Nr. 1. Naalakkersuisut takornariat ornittagassaasa takornariartitsiviillu il.il . ingerlannissaat sananeqarnissaallu pillugit Namminersorlutik Oqartussat ingerlatseqatigiiffillu arlallilluunniit
#, tassunga ilanngullugit misissueqqaarnernut aningaasartuutit , siunnersortinut il.il . , kiisalu Greenland Venturep aamma Ilanngussaq
#ingerlateqqitaapput . Konto pingaarnermut 64.10.34 Savaaqqanik toqoraavimmik il.il . kiffartuussinissamik isumaqatigiissut Nr. 1. Naalakkersuisut ,
#isumaqatigiissut , nassuiaatit Nr. 1. Savaaqqanik toqoraavimmik il.il . kiffartuussinissamik Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat kiisalu
#Nukissiorfiit isumaqatigiissummi immikkut atugassarititanik aalajangersaassaaq innaallagissallu pissarsiarineqarsinnaanera il.il . apeqqutaatillugit pilersuineq killilersorsinnaallugu . Piumasaqaatit taamak
#isumaqatigiissummi piumasaqaatini aalajangersarsinnaavaa atuineq pillugu uuttortaatinik nakkutilliissutinik il.il . ikkussisoqarnissaa , taamaasiornikkut innaallagiaq , imeq
#iluaneersunut1-2 IR2-2 tunngasunik aningaasartuutit matussutissaattut akilerneqartut akitsuusit il.il . aatsitassat pillugit tamatumunngalu pingaarutillit pillugit Inatsisartut
#isertitatigut matussusikkat - Ikummatissanut tunngasunut nassuiaatit Akitsuutinut il.il . Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmit akilerneqartartunut matussutaasut Aatsitassanut
#Ikummatissanullu Aqutsisoqarfiup iluani aningaasartuutit matussuserniarlugit akilerneqartunut akitsuutit il.il . Aatsitassat pillugit tamatumunngalu pingaarutillit pillugit Inatsisartut
#isumaqatigiissusiornissamut . Piffissap akissarsiffiusup aammalu piffissap ineqarnermut il.il . akiliiffiusup akornanni piffissat pitsaanerusumik ataqatigiissaarneqarnissaat siunnersuummi
#Aatsitassanut Suliassaqarfimmut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik , nassuiaatit Akitsuutinut il.il . Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi akilerneqartartunut matussutaasut
#kommunit , Namminersorlutik Oqartussani oqartussaasut , naalagaaffimmi oqartussaasut il.il . ) . Oqaasertaliussat AI2019-imit ingerlateqqitaapput .
#aningaasanik allanik ikisiffigineqarsinnaanera 1 ) avatangiisini akitsuutit il.il . nutaat , nioqqutissanut ingerlatanulluunniit immikkut avatangiisinut
#atortussanut periusissamullu teknikkikkut najoqqutassat kiisalu piffissanut pilersaarutit il.il . Tassani Sanaartornermut Oqartussat taakkununnga tunngatillugu Naalakkersuisunut
#pingaarnermut , 82.24.01 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi allaffissornikkut atortut il.il . Akiliisitsiniartarfiup Ilanngaassiviup ineriartortinnissaanut atorneqalernissaanullu atugassanik Naalakkersuisut
#pingaarnermut , 82.24.01 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi allaffissornikkut atortut il.il . nassuiaatit Akiliisitsiniartarfiup Ilanngaassiviup ineriartortinnissaanut , atorneqalernissaanut
#isaternissaanut aningaasartuuteqassaaq . Aningaasat toqqorneqarsimasut 10,0 mio kr.it pilersaarut nr. 996.34.527 iluarsaassinermut isaterinernullu assigiinngitsunut Kommuneqarfik
#. Taamatuttaaq innuttaasut sunngiffimmi sammisaqartarnerat , takornariaqarnikkut il.il . inuussutissarsiutiginninnikkut periarfissaasa inatsisissatut siunnersuutikkut ajornerulersinneqarsinnaanerat isumakulunnartinneqarpoq
#nunarsuarmi tamarmi tusaamasaasup Mckinleyp misissuisimaneranit paasinarsisimavoq . https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/optimizing-miningfeasibility-studies-the-100-billion-opportunity 2 _ _ _ _ _ _
#Taamaalilluni attartortitsisut amerlasuunut tassani pineqarpoq nalinginnaasumik suliffiup il.il . saniatigut allamik ingerlataqarneq , taamaattumik ingerlatartik
#tigusaqarsimanersut aammalu aningaasat qanoq annertutigisut pissarsisussap tigusimanerai il.il . ukiut tamaasa akileraartarnermut ingerlatsivimmut nalunaarutigisassagai .
#allanik annertuunik sunniuteqassanngilaq . 8. Oqartussat kattuffiillu il.il . tusarniaaffigineqarnerat Siunnersuut piffissami 25. marts 2019-imit
#. Aammattaaq siunnersuut Naalakkersuisut tusarniaanermut nittartagaanni uani www.naalakkersuisut.gl tamanut saqqummiunneqarpoq . Tusarniaanermut piffissaliussap naanerani makkunannga
#akunnittarfinnut , unnuisitsisarfinnut assigisaannullu inuussutissarsiutigalugu ingerlatanut akunnittarfimmi il.il . inimik , inissianik attartortitsinernik taamaallaat sullissivigineqartunut
#2018 / xx paasissutissiisussaatitaasup nammineq atini aamma cvr.nr . - ini atorlugu kinaassutsiminik nalunaarutiginninnissaa pisariaqarpoq
#tigusaqarsimanersut aammalu aningaasat qanoq annertutigisut pissarsisussap tigusimanerai il.il . ukiut tamaasa akileraartarnermut ingerlatsivimmut nalunaarutigisassagai .
#imatut paasineqarput : 1 ) Ilanngaassivik : Sullissivik.gl-imi periaaseq innuttaasut isertitaannik il.il . akiliiviusussaq aammalu
#) Ilanngaassivik : Sullissivik.gl-imi periaaseq innuttaasut isertitaannik il.il . akiliiviusussaq aammalu innuttaasunik aalajangersimasunik , isertitat
#. akiliiviusussaq aammalu innuttaasunik aalajangersimasunik , isertitat il.il . tigusisussamut tunniunneqannginneranni , pisortanit akiligassiissutinik akiliisitsisartoq
#ukiumi ataatsimi najugaqatigiissimasut . Kapitali 2 Isertitanik il.il . tunniussineq § 3. Innuttaasunut Qitiusumi Inunnut
#Ilanngaassivik aqqutigalugu tunniunneqartassasut Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat , suliaqarfiup il.il . : 1 ) ingerlatsinera imaluunniit naatsorsuutini
#matussuserneqartarpata , imaluunniit 2 ) aningaasaatinut akiliutit il.il . , suliffeqarfiup il.il . ingerlatsineranut annertuumik
#) aningaasaatinut akiliutit il.il . , suliffeqarfiup il.il . ingerlatsineranut annertuumik pingaaruteqarsimappat , aningaasaatinut akiliutinik
#, qularnaveeqqutinik imaluunniit kommuninit Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit sullissivimmit il.il . imm. 1-imi pineqartunut ilaasumit allatut tapersiissutinik
#) Peqqinnissaqarfimmit ullormusiat . 5 ) taarsiissutit il.il . Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 620-mi ilaatinneqartut
#ingerlatsivik aalajangiisinnaavoq : 1 ) Innuttaasoq pisortanut il.il . akiitsoqarpoq . 2 ) Innuttaasoq ukiut
#akiitsunut akilinngitsuukkanut , CPR-inut aamma akileraartarnermut nalunaarsuiffiit il.il . ataatsimoortillugit1-2 UR2-2 ingerlatissavaat . Imm. 8.
#kiisalu paasissutissat suut akiligassiisup akiliisitsinissamut nalunaarutiginninnermini allassanerai il.il . pillugit piumasaqaatinik erseqqinnerusunik Akileraartarnermut ingerlatsivik aalajangersaassapput
#, akiliinissamik piumasaqaatit allat , ilanngullugit akuersissutinut il.il . akiliutit . 14 ) Namminersorlutik Oqartussanit aamma
#Kapitali 6 Inuussutissarsiortunut namminersortunut maleruagassat immikkut ittut il.il . § 27. Inatsisartut inatsisaanni matumani §§
#3-mi akiliinissamut piffissamut killiliussat qaangerneqarpata , akileeqqusissutit il.il . akilerneqanngitsut imaluunniit ilaannakortumik akilerneqartut , akiliisitsiniarfiusussanngussapput
#aammattaaq innuttaasunik sullissineq aamma akiliutissanik nuussinerit piviusunngortinnissaat il.il . pineqartunut ilaasinnaapput . Imm. 2. Periaatsimut
#Imm. 2. Akerliliissutit akiligassiisumut nassiunneqassapput . Naammagittaalliuutit il.il . suliarinissaannik akiligassiisup pisussaaffii § 41. Akiligassiisup
#ilanngullugit immikkoortortat pisassarisaasa atuunnerat imaluunniit aningaasartaasa annertussusaat il.il . , pillugit . Akileraartarnermut ingerlatsiviup innuttaasut
#2 , Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip imarai akiliisitsiniartarneq il.il . pillugit aalajangersakkat allat , ilaatigut eqqartuussisarnermi
#Akiligassiissutit qanoq ittuunerisa ataqatigiissaarneqarnerat , najukkami suliffissat il.il . sunniuteqartarput , maanna akiitsuusut qanoq akiliiviusussanut
#Ilanngaassivimmik atulersitsineq agguaanerup allanngorneranik kinguneqarsinnaavoq . Sipaarutit il.il . Ilanngaassivik atulerpat naammassineqassammata , periarfissaassanngilaq siunissami
#siunnersuummi oqaatsit assigiinngitsut atorneqarmata , soorlu oqartussat il.il . , tassani akiliivigisassatut isumaqartoqaraluartoq . Nr.
#akiliisitsiniummut ilaanngitsoq . Matumani tunngaviuvoq , aapparisaq il.il . , akiligassamik akiliisitsiniummik ilanngunneqartoq , 3.000-inik
#CPR-nalunaarsuivimmit paasissutissanik aallertassaaq , inuit nuussimasutut nalunaartut il.il . pillugit paasissutissanik pissarsiniarluni . Aalajangersakkami imm.
#, matuma ataani malittarisassanik malinninnginneq , nipangersimanerit il.il . , namminersorlutik oqartussat taarsiinissamut pisussaaffiata annikillineranik
#atorunnaarsinneqaannarsinnaasoq , tassa annikillineqarsinnaanani , nammineq pisuussut il.il . takutinneqarpat . Nr. 11-mut ( Siunnersuummi
#atuinermut aningaasartuutinut aamma IT-kkut aaqqissuussinernik pisiortornernut aningaasartuutinut il.il . aningaasartuutaanik aningaasalersuinermut tapiissuteqassaaq . Aningaasalersuinermi tapiissut
#1 Tusarniaanermut akissutit pillugit allakkiaq Oqartussanik suliniaqatigiiffinnillu il.il . tusarniaaneq . Siunnersuut piffissami 30. april
#juni 2019-imi tusarniutigineqarsimavoq . Tamatuma saniatigut siunnersuut www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu tamanut saqqummiunneqarpoq . Tusarniaanermut akissuteqaatit tamarmik
#naleqqiullugu pisortat salliutinneqarnissaat . Aammattaaq namminersortut akiligassaqartitsisunut il.il . pissutsit pillugit nassuiaatinut innersuussisoqarpoq . Inatsisissatut
#akiliisoqartussaanani , tassa pisariaqartut soorlu inuussutissanut atisassarsiutissanullu il.il . akilereerlugit aningaasat atorneqarsinnaasut qaangersimanngikkaanni . Taamaattoq
#SIK-llu Ilanngaassivik akuersaarsinnaavaa , akiligassat akilereerlugit nerisassanut il.il . aningaasat atorneqarsinnaasut qaffanneqarsinnaappata , kiisalu meeqqanut
#sulisunut attuumassuteqanngitsunik allakkat nassiunnerinut akiliinernillu kiffartuussinerit atornerinut il.il . aningaasartuutini sipaaruteqarnermik kinguneqassasoq naatsorsuutigineqarmat . AK-p
#atuinissamut periarfissaat taakkuullutik aamma ullumikkutulli sumi najugaqarnissartik il.il . nammineq toqqarsinnaallugu . Siunnersuutit , soorlu

« < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > Show all 15348 results


CQP søgningskode: [tags=".*?Sem∕Url.*?"]

Wildcard: CQP Regulære udtryk

Ord:
Lemma:
Tags:
Korpora: