< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > » Show all 217612 results

#kinitat . 0,75 kg nerpiit tarajortikkat ( marluk ) - alussaatit 2 3-t sukkut
#g salpeter - 10 g benzoesurt natron Ammassassuit salinneqassapput , errortorneqarlutik kusertitassatullu ilineqarlutik . Akuutissat
#nerisat sinnerinik ilaneqarsimappata qalateqqeqqaarlugit toqqorneqassapput . Siatsineq Neqit orsullit kajortitsinnagit taratsunik tagiartorneqassapput , neqillu orsoqanngitsut
#, orsua qaluneqarluni miseqqamut atorneqartinnagu . ( Tabel ) Aluminiumfoliemi siatsineq . Siatassat minnerusut ,
#Aluminiumfoliemi siatsineq . Siatassat minnerusut , soorlu hamburgerryg , kotelettit filetilu ( qatigaap neqaa saaneqanngitsoq
#. Siatassat minnerusut , soorlu hamburgerryg , kotelettit filetilu ( qatigaap neqaa saaneqanngitsoq ) ,
#saaneqanngitsoq ) , avalariaannanngorlugilluunniit neqinit aalisakkanillu immikkoorsitaarlugit nerisassiat aluminiumfoliemi sianneqarsinnaapput iluatsilluartumik . Siatsineq imatut ingerlanneqassaaq
#iviilluunniit sequnnerinik qallerneqarsimasut uuliami uunneqarsinnaapput . Tarajuineq Nerisassat tarajuinikkut sivisunerusumik toqqortarineqarsinnaapput . Tarajuineq neqinut orsoqarluartunut
#uninngatinneqarsimasut atorneqarnissamik siornagut immilitserluarneqassapput . Laagi qalaassaq Laagi qalaassaq : 1 liter imeq , 200
#ilivitsuutillugu siataq , kotelettit 4 pukusuk ( qungaseq ) ilivitsuutillugu siataq , kotelettit ( neqituneranit
#qungaseq ) ilivitsuutillugu siataq , kotelettit ( neqituneranit ) , frikadellit , qajuliutitut 5 assaqqut
#tunersuk uutaq , suaasiuutitut 6 tartunnak ( kujak ) ilivitsuutillugu siataq , gullaschit 7 seqqut
#sequtsikkat - 0,5 kg eertat qorsuit ( qillertuusarmiut ) Neqi annoraaminermik imermut kissartumut misoqqaarlugu siggukkamik
#0,5 kg eertat qorsuit ( qillertuusarmiut ) Neqi annoraaminermik imermut kissartumut misoqqaarlugu siggukkamik allarterneqassaaq .
#alussaatit 5,5 ) , 1 liter qajoq Neqi annoraaminermik imermut kissartumut misoqqaarlugu siggukkamik allarterneqassaaq .
#- taratsut , qasilitsut , miseqqap akussaa Neqi qulaanisut uuguk qajuusanillu qallerlugu ; neqi qalipaasiutit
#pujuugaq uuinnagaq 1,5 kg skinki - imeq Skinki kiliortorsinnarlugu qalattumut ikineqassaaq . Qalaqqilinngitsiarnerani qajorlaajarneqassaaq ,
#Naasut uutat , kartoflit kartoflilluunniit sequtsikkat ( naqitanit ) miserarlu kajortoq imerpalasoq illugitillugit avalanneqassapput .
#kg hamburgerryg - 1 liter miss. imeq Hamburgerryg tassaavoq puulukip qatigamernga tarajulaagaq pujuulaagarlu . Neqi
#kitserlugu iffianut qallersuutigineqarsinnaavoq . Kujak seernartulerlugu siataq Kujak 1 - 2,5 dl seernartoq , 2,5
#, 2,5 dl imeq , qasilitsuaqqat ilivitsut 10 , laurbærit pilutaat 2 - 50 g
#, laurbærit pilutaat 2 - 50 g Siatsisissaq ( alussaatit 3 uulia ) - 0,75
#naasut allat illugitillugit avalanneqassapput . Kujak siataq Kujak 1 - saneramernit pujuukkat kitsikkat 4 -
#( alussaatit 4 ) - miseqqap akussaa Kujak imermi ulloq unnuarlu kiniguk , annoraaminermik allarteruk
#miseqqap akussaa - 1 dl immuup qalipaa Neqi annoraaminermik ipeqanngitsumik qalattumut misullugu siggukkamik allarteruk .
#qajoq - 1 dl immuup qalipaa ( immuk ) - alussaatit 2 tomatpuré - miseqqap
#- alussaatit 2 tomatpuré - miseqqap akussaa Neqi piareersarneqassaaq sianneqassallunilu arferup neqaanit bøffiliassatut . Sianneqalinngitsiarnerini
#( alussaatit 6 ) - miseqqap akussaa Neqi annoraaminermik ipiitsumik imermut qalattumut misussinnarlugu siggorneqarsimasumik allarteruk
#. Neqi tarajuminernik qasilitsuminernillu nakkalaarsinnarlugu uanitsumik ( hvidløgimilluunniit ) qupisamik tagiartorneqarsinnaavoq . Siatsineq pillugu takuuk
#tarajuminernik qasilitsuminernillu nakkalaarsinnarlugu uanitsumik ( hvidløgimilluunniit ) qupisamik tagiartorneqarsinnaavoq . Siatsineq pillugu takuuk qupp. 48.
#( alussaatit 5 ) , miseqqap akussaa Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani
#( alussaatit 4,5 ) , miseqqap akussaa Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani
#qajoq - 25 g punneq / makkariina Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani
#( alussaatit 5,5 ) , miseqqap akussaa Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani
#g qajuusat ribsit tunguat - miseqqap akussaa Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani
#( alussaatit 3 ) - miseqqap akussaa Neqit sakkortuumik qeritinneqarsimasut kigaatsumik aakkiartuaartinneqassapput , inip kiaani
#, qasilitsut - 2,5 l imeq ( qajoq ) - 2,5 dl immuk - miseqqap
#. Taratsunik qasilitsunillu nakkalaarsinnarlugit imermik qalattumik ( qajumik ) 1 1,5 dl-mik kuitsivigineqassapput .
#dl qajoq - 1 dl qalipak ( immuk ) - miseqqap akussaa Savaaqqap tuttulluunniit qatigaa
#Persillinit uanitsunilluunniit miseqqiat kartoflillu kartoflilluunniit sequtsikkat ( naqitanit ) illutsillugit avalanneqarsinnaapput . Miseqqamut taartigitillugit iipilit
#nal. ak. 1/2 3/4-mik sivisussuseqassaaq . Bøf Stroganoff 100 g bacon imaluunniit 100 g siatsisissaq
#neqaa , tuttup neqaa , timmissat ( qatii ) , ussigup neqaa ( ilutak )
#( qatii ) , ussigup neqaa ( ilutak ) - taratsut , qasilitsut - alussaateeqqap
#imaluunniit spaghetti illugitillugit avalanneqassapput . Spaghetti ( makkaruunit ) minutsini 6 7-ni qalatinneqassapput (
#- 1 l imeq - miseqqap akussaa Neqi annoraaminermik imermut qalattumut misoqqaarlugu siggukkamik allarteruk ,
#avalanneqarsinnaapput . Gullaschit 0,75 kg neqi ( saaneqanngitsoq ) , tinguit timmissalluunniit uummataat , tuttumineq
#1 l qajoq imerluunniit - miseqqap akussaa Neqi annoraaminermik ipiitsumik asaaserlutit allarteruk . Tinguit uummatillu
#( alussaatit 4 5 uulia ) Neqit saaneqanngitsut atorneqassapput , soorlu neqinik angisuunik agguinermi
#- 11 qajoq , kartoflit erngat ( imuk ) Neqi ilusilersorneqassaaq suliarineqassallunilu karbonaditut . Bøffit
#qajoq , kartoflit erngat ( imuk ) Neqi ilusilersorneqassaaq suliarineqassallunilu karbonaditut . Bøffit sianneqartinnatik qajuusani
#- 0,5 l immuk - miseqqap akussaa Tinguk imermi nillertumi errortorluaruk . Allartersinnarlugu ameraa ninngusuujuppat
# alussaateeqqap 0,25-a qasilitsut - miseqqap akussaa Uummatit tarajulaakkamik imeqarluartillugit errortorneqassapput , ujallut taqarsuillu peerneqassapput
#g siatsisissaq ( alussaatit 3 uulia ) Neqi annoraaminermik ipiitsumik imermut qalattumut misoqqaarlugu siggorneqarsimasumik allarterneqassaaq
#dl uulia ) - taratsut , qasilitsut Neqit orsullit biksemadinut atussallugit naleqqunnersaapput . Uanitsut ameraajarsinnarlugit
#- miseqqap akussaa , immaqalu citruunit isserat Hachis kusanarnersaasarpoq neqit orsoqanngitsut atorneqaraangata . Aalisakkattaaq uutat
#( alussaatit 4 5 uulia ) Niaqoq qalattumik kuineqassaaq kiliortorluarneqassallunilu . Qupisinnarlugu qarasaa oqaalu
#Neqi aserortigaq akuugaq 0,5 kg neqi ( saaneqanngitsoq ) savaaqqanit , tuttunit , timmissanit ,
#imaluunniit 60 g issingigassat imaluunniit iffiaq qaqortoq Neqi aserortigaq pitsaanerpaajusarpoq neqinit assigiinngitsunit arlalinnit sananeqaraangami .
#( 0,5 1 kg qillertuusarmiut ) Igaassaq ilusilimmik uutsiveqartillugu uutassaammat imerpalangaatsiartunngorlugu aalanneqarsinnaavoq . Niutsivik
#qitermigut putulik 0,5 kg neqi aserortigaq akuugaq Neqi aserortigaq imerpalasunngorlugu aalatersinnarlugu issortitsivimmut qitermigut putulimmut kuiuk
#- taratsut , qasilitsut - miseqqap akussaa Hvidkåli errortoruk pilutaalu mianersuullugit piiarlugit ( mannguani savimmik
#puulukit , savaaqqat , ussigit neqaat ( saaneqanngitsut ) - 1 2 dl iviit
#( 1 dl ) - miseqqap akussaa Neqi aserortigaq pitsaanerpaajusarpoq neqinit assigiinngitsunit arlalinnit sananeqaraangami ,
#; naggataatigut errortorluaqqinneqassapput . TIMMISSAT NUJUITSUT ( TIMMIAATIT ) Kukkukuuni pitsaanerpaajusarput 1,5 2-nik ukiullit
#imaluunniit iloqutinik ragoutiliornermi atorneqarsinaapput . Timmiaatit ( iloqutillu ) imeq nikittarlugu arlaleriarlugit errortorluarneqassapput , allarterneqareerpatalu
#miseraritillugulu siatsit qajuusanik kinersaasilaagaq . Qeerlutooq ( nerleq ) tarajulaagaq , inunnut 6 8-nut
#) tarajulaagaq , inunnut 6 8-nut Qeerlutoq angisooq 1 ( 3,5 kg miss. )
#issoqqaarissunngorlugit aggorlugit suppimut ikineqarsinnaapput . Kukkukuuaraq siataq Kukkukuuaqqat 3 ataaseq 600 g-nik oqimaassusilik - alussaat
#nal. ak. 1,5 miss. sianneqarsinnaapput . Qeerlutooq ( nerleq ) siataq , inunnut 6 8-nut
#) siataq , inunnut 6 8-nut Qeerlutooq angisooq 1 ( 3,5 kg miss. )
#miseqqap akussaanik qalipaaserneqassaaq akoorneqarlunilu . Qeerlutooq ( nerleq ) aggorneqassaaq : Quttoraat nagguaanni timimut tunngasuni
#piiakkat inaannut iliorarlugit . Qeerlutooq siataq ( nerleq ) kartoflinik , ajornanngippat kajortitanik , rødkålinik
#imaluunniit kimmernanik tunguarnitsulianik illoqartillugu avalanneqassaaq . NUJUARTUT Timmissat nujuartut erisarneqassapput ameerneqassallutilluunniit , erisarneq pillugu takuuk
#tuttut savaaqqallu arlalinngorlugit aggorneqassapput . Timmissat tarajulaakkat Timmissat 2 3 ( qeerlutuut , nerlerit
#Timmissat tarajulaakkat Timmissat 2 3 ( qeerlutuut , nerlerit , appat il. il. )
#timmissattaaq utoqqaassusiat aalajangiisuussaaq . Timmissat karryllit qaqorteqqasullillu Timmissat 3 6 ( naajat , aqissit
#kilitat 4 5 saneramineq pujuugaq ( bacon ) - 25 g siatsisissaq ( alussaat
#dl ) - 2,5 l imeq qajorluunniit Timmissat piareersarneqassapput , errortorneqassapput , panerserneqarlutik qupineqarlutillu .
#dl qajoq - 1 dl immuk ( qalipak ) - 0,5 dl tomatpuré - taratsut
#qajuat atorlugu siatsivik qalatiguk . Immuk ( qalipak ) tomatpurélu akuliutikkit , qajoq akoorneqareerpat neqinut
#immuk - miseqqap akussaa , ribsit tunguat Timmissat ameerneqassapput piareersarneqarlutillu , takukkit nujuartut timmiaatillu qupp.
#. Naasut kartoflilluunniit uutat aamma tunguarnitsut ( kompot ) naasullu ooqanngisut salaatiliat kiisalu asiat illugitillugit
#, nerlerit nal. ak. 3 miss. Appat siatat Appat 2 3 - taratsut , qasilitsut
#dl ) - 0,25 l qalipak ( immuk ) - 1 dl miss. ribsit tunguat
#- taratsut , qasilitsut , miseqqap akussaa Timmissat amiikkit piareersarlugillu , takuuk qupp. 88. Qatii
#kajortitanik pinnersaaserlugit . Timmissat neqaat kotelettitut siatat Timmissat 6 ( naajat , appat , aqissit
#Timmissat neqaat kotelettitut siatat Timmissat 6 ( naajat , appat , aqissit , serfat ,
#kotelettitut siatat Timmissat 6 ( naajat , appat , aqissit , serfat , mitit )
#Timmissat 6 ( naajat , appat , aqissit , serfat , mitit ) - manniip
#( naajat , appat , aqissit , serfat , mitit ) - manniip qaqortortaa qajuusanilluunniit
#naasut uutat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Ukaleq siataq Ukaleq 1 ( 2,5 3 kg )
#) - ribsit tunguat , miseqqap akussaa Ameersinissaq saliinissarlu pillugit takuuk qupp. 88. Ukaleq peqqissaarullugu
#qasilitsut , miseqqap akussaa - ribsit tunguat Neqit saanernit piiarneqassapput sapinngisamik angisuujutinniarlugit . Saarnit imermut
#naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq illugitinneqassapput . NAUSSUT Inuussutissaqassusii Naasut vitamiinertoorujussuupput taratsunillu assigiinngitsunik akulerujussuullutik . B -
#naasut amerlanersaanni ipput , C-vitamiinillu naasorpassuarni ( grøntsagini ) amerlaqalutik ipput . Naasut ( grøntsagit
#grøntsagini ) amerlaqalutik ipput . Naasut ( grøntsagit ) ilaanni , pingaartumik sakkortuunik qalipaatilinni ,
#pingaartumik sakkortuunik qalipaatilinni , soorlu grønkålini , spinaatini , purløgini , persilli gulerodinilu carotinilerujussuuvoq ,
#soorlu grønkålini , spinaatini , purløgini , persilli gulerodinilu carotinilerujussuuvoq , carotinilu nerisat timimi uunneqarnerini
#calcium , fosfor saviminerlu naasuniipput1-2 ipput2-2 ( grøntsagini ) . vitamiinit taratsullu ( mineralsaltit )
#( grøntsagini ) . vitamiinit taratsullu ( mineralsaltit ) peqqinnissamut tunngasumik pingaarutilerujussuummata pingaartuuvoq naasunik nerisaqarnissaq
#persillit allallu . Karsit purløgillu qaamanertusiffiup nalaani Kalaallit Nunaanni sumiluunniit naasulerfimmi naatinneqarsinnaapput . Naasut ( grøntsagit
#Kalaallit Nunaanni sumiluunniit naasulerfimmi naatinneqarsinnaapput . Naasut ( grøntsagit ) amerlanersaat Handelimit allatsitarineqarsinnaapput , toqqortarineqarsinnaallutillu inimi
#inimi qerisanngitsumi assigiimmillu kiaqartitaasumi . Naasut ( grøntsagit ) sakkortuumik qerititat qillertuusarmiullu inuussutissaapputtaaq pingaarutilerujussuit ,
#ipittut manngertornisinnaanngitsullu atorneqassapput . Naasut allanngortinnagit ( paarnallu ) eqqortumik toqqortarineqarsimappata inuussutissartaat ikilinngingajattussaapput . Taamaattumik
#inuussutissartaat ikilinngingajattussaapput . Taamaattumik naasut paarnallu ( frugtit ) nerisassaapput peqqinnarluartut . Ooqanngitsunik nerisassiornissaq pillugu
#takuuk qupp. 176. Uutsineq aalamik uutsineq Naasut imermi qalattumi morsunngisungaannartillugit ikkunneqassapput . Taratserlugit ussissumillu
#imermut qalattumut ikillugit kissanneqassapput . Qajuusiineq ( stuvning ) Imeq naasut uunneqarfiat peerlugu qajuusiinermi atorneqassaaq
#ikillugit kissanneqassapput . Qajuusiineq ( stuvning ) Imeq naasut uunneqarfiat peerlugu qajuusiinermi atorneqassaaq . Naasut
#kartoflit sequtsikkat - 1 dl immuk ( qalipak ) - poortugaq 1 grønkålit spinaatilluunniit sakkortuumik
#spinaatinulluunniit taartigitillugit atorneqarsinnaapput . Kartotflinit frikadelliliat ( naqitanit ) 8 dl imeq - 0,5 dl
#50 g siatsisissaq ( siatsinivimmi atugassaq ) Kartoflinit sequtsigaliaq qulaanisut sananeqassaaq siatsisissamillu akuneqarluni , akuliunneqassapputtaaq
#1,25 kg gulerodit - imeq - taratsut Gulerodit errortukkit kiliortorlugillu , imaluunniit saattunnguamik ameraajarlugit .
#( alussaatit 4 5 uulia ) Uanitsut ameraajakkit assigiimmillu issussusilerlugit kitserlugit . Siatsisissaq kissanneqareerpat
#( alussaatit 4 5 uulia ) Uanitsut 0,5 1 imermik kuikkit , nal. ak. marlussunnguanilu
#kusertilluarlugillu . Nutaatut kajortikkit . Grønkålit ( spinaatit ) qajuusikkat 1,25 kg grønkålit nutaat imaluunniit
#dl ) - alussaateeqqat 2 miss. taratsut Grønkålit : Pilutaat kanaartaannit piluttallu kanaartaat piiakkit .
#grønkålit kanaartaat illugitillugu nerineqarsinnaavoq . grønkålit ( spinaatillu ) qillertuusarmiut qajuusiamut ineriikkamut ilagitillugit kissanneqassapput .
#neqinit aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit . Grønkålit ( spinaatit ) kartoflinik sequtsikkanik akusat 0,75 kg grønkålit
#akusat 0,75 kg grønkålit uutat tuggakkat ( qillertuusarmiut ) - 3/4 l imeq - 2
#miss. taratsut - 2 dl sequtsigaliassat naqitat Immuit panertut imermi 0,5 l-mi igamiittumi1-2 ittumi2-2 aalatersinnarlugit
#( alussaatit 2 uulia ) - taratsut Naasut aasserneqanngitsut imermi 3 4 dl-nik angissusilimmi
#3 uulia ) - alussaat 1 taratsut Piluttat asiusimasut piikkit , hvidkålilu errortorneqareerpat sisamanngorlugu avinneqassaaq
#alussaateeqqat 1,5 taratsut - alussaat 1 kumaasat Piluttat asiusimasut piikkit , hvidkålilu errortorneqareerpat sisamanngorlugu avinneqassaaq
#1 dl miss. ribsit tunguat - taratsut Piluttat asiusimasut piikkit , rødkålilu errortorneqareerpat sisamanngorlugu avinneqassaaq
#g siatsisissaq ( alussaatit 2 uulia ) Piluttat aqillussimasut asiusimasullu piikkit . Porrit nuuisa saanninerunertaannaat
#issortitaq 0,5 kg grønkålit spinaatilluunniit tuggakkat ( qillertuusarmiut ) - 150 g iffiaq qaqortoq sitiluunniit
#- alussaateeqqat 2 miss. taratsut Spinaatit ( grønkålit ) tuggarneqarsimasut immummi siatsisissamilu kissakkit . Iga
#qasilitsut - manniit 3 - iviit sequnneri Gulerodit salitat ilivitsuutillugit uukkit , ooreerpatalu sequtserlugit ,
#( alussaatit 4 5 uulia ) Sellerit errortukkit ameraajarlugillu . Kitsikkit saappallaanngitsunut , imermilu
#) - 11 imeq - persillit tuggakkat Naasut salissimasut issoqqaarissunut aggukkat qajuusani muminneqassapput . Uanitsut
#Vitamiinikkaat 2,5 kg miss. naasut , soorlu gulerodit akunnattut 6 , uanitsut angisuut 3 ,
#nutaanik tuggakkanik iffianillu illulerlugit avalanneqassapput . MISEQQAT Miseqqat sananeqartarput siatap isserata kinneranik qajumillu pisariaqarpallu immummik
#aatsitaq piumaneruneqanngippat . Miseqqat kinersaasikkat Kinersaat orsoqanngitsoq Kinersaasiut issuttuuttagaq imertarfilluunniit matulik atorlugit qajuusat imerpallaatissarlu pilertortumik
#neqimit orsoqarluartumit pisuuppata . Kinersaat orsulik ( naqittagaq ) Qajuusat orsussaallu aqilisitaq tiggutitillugit naqittaanneqassapput .
#kinersaasiamit naami uukkuminarneruvoq . Kinersaat igami akuugaq Siatsisissaq aatsiguk , qajuusat akuliussinnarlugit aalaterunneqassapput siatsisissaq tamaat
#qalatillugu . Qalatitaq miseqqamut kuineqassaaq immummut ( qalipammut ) ribsillu tunguannut peqatigitillugu . Qalateqqissinnarlugu akooruk
#peberrodileqqillugu salaatit miserassaattut atorneqarsinnaavoq . Miseraq karrylik Uanitsoq 1 - alussaateeraq 1 karry - 25
#raajat qajuat - 4 dl immuk ( qalipak ) - taratsut , qasilitsut qaamasut ,
#Siatsisissaq qajuusallu naqittakkit . Qajoq immullu ( qalipallu ) kissareerukkit qalalerpatalu naqittagaq aalaterullugu akuliuguk ,
#uillullu qajui - 2,5 dl immuk ( qalipak ) - 25 g qajuusat ( alussaatit
#- alussaatit 2 3 citruunit isserat Qajuusat siatsisissarlu naqittaatikkit , inerpatalu qajumut immummullu (
#siatsisissarlu naqittaatikkit , inerpatalu qajumut immummullu ( qalipammullu ) qalatamut aalaterunneqarlutik . Minutsini 10-ni sallaatsumik
#, inerpatalu qajumut immummullu ( qalipammullu ) qalatamut aalaterunneqarlutik . Minutsini 10-ni sallaatsumik qalatinneqassapput .
#- citruunit isserat - taratsut - qajoq Qajuusat imerpallaatissarlu imerpalalluinnartunngorlugit aalatikkit ( tiggunneerullugit ) igami
#- qajoq Qajuusat imerpallaatissarlu imerpalalluinnartunngorlugit aalatikkit ( tiggunneerullugit ) igami . Minutsini 10-ni sallaatsumik qalatikkit
#paprika - 100 g miss. immussuit sequtsikkat Qajuusat siatsisissarlu naqittakkit qajumullu qalipammullu akuleriinnut qalattunut aalaterullugu
#Alussaatit 1 2 naasut tuggakkat ( persillit , purløgit , skørbugsurtit ) - 150
#makkariinamut aqilisarneqarsimasumut akoorutikkit , niutsiveeqqamullu puugutaaqqamulluunniit ( ajassaammik ) qummuattanngorlugu iliuk . Neqinit , aalisakkanit
#kiliortukkat - 150 g punneq / makkariina Peberrodit kingusinnerpaamik ameraajakkit , errortukkit kiliortorlugillu . Miseraasivimmut
#kiliortukkat - 150 g punneq / makkariina Tomatpuré uanitsullu kiliortukkat aalatikkit ( imaluunniit tomatketchup )
#150 g punneq / makkariina Tomatpuré uanitsullu kiliortukkat aalatikkit ( imaluunniit tomatketchup ) punnermi aatsitami
#. Neqit , aalisakkat naasullu suppii ( qajui ) Neqit suppii Neqit suulluunniit atorlugit sananeqarsinnaapput
#takuuk qajuusiineq . kartoflit naasullu , soorlu gulerodit selleriillu , uunneqareerpata nakkartitsivimmut tagiartuullugit qajuannut akuliunneqarsinnaapput
#puulukilluunniit neqaat - 3 l imeq ( tarajulik ) - gulerodit 3 - porrit 2
#aava - alussaateeqqat 1,25 taratsut - qasilitsut Eertat ilivitsut imermik qalatitamik nillarsikkamik kuillugit nal. ak. marlussunnguani
#illoqartinneqassaaq . Qaqorteqqasut , issingigassat boghvedilluunniit ( uujasut ) suaasaaqqanut taartigitillugit suaasiutigineqarsinnaapput . Saanikunit suppiliaq
#l imeq - 135 g qaqorteqqasut ( P-t2 dl ) imalaanniit suaasaaqqat aseqquluttut ( 2
#Akoorneqareerpat suppi naasunik aggukkanik persillinillu tuggakkanik ( qiortakkanik ) nutaanik akulerlugu avalanneqassaaq . Neqinit suppiliaq
#qajuusat ( 1 dl ) - taratsut Suppi suaasiassatut uuguk : Neqit errortorneqarsimasut qalattumut ikillugit
#, minutsini 5-ni uunneqassapput . Aalisakkanit suppiliaq III 75 g siatsisissaq ( 0,75 dl uulia
#l aalisakkat qajuat - taratsut , qasilitsut Uanitsut issoqqaarissunut aggorsinnarlugit karrynik akullugit siatsisissamut aatsitamut ikineqassapput
#siatsivimmi kajortitat issoqqaarissuaqqat illugitinneqarsinnaapput . Aalisakkanit suppiliaq IV 75 g siatsisissaq ( 0,75 dl uulia
#, qasilitsut , paprika - citruunit isserat Naasut nutaat kitserlugit aggorneqarsimasut siatsisissamut kissartumut ikikkit .
#uutanik kartoflinillu kitsikkanik illulerlugu . Qasaap mamarisaa Uanitsoq angisooq 1 - guleroodit 2 - 50
#qasilitsut - 50 g immussuaq kimikitsoq ( Samsø ) - maakkaruunit amitsukujuut 20 - 1
#dl ) - seernartoq - sukkut ( taratsut ) eertat imermi qalatami nillarsikkamiitillugit ulloq unnuarlu
#suppiluunniit ileqqaarniut - pisariaqarsorinarpat taratsut , qasilitsut Naasut salikkit . hvidkålit porrillu aseqqorissunngorlugit aggorsinnarlugit kartoflit
#Siatsisissaq kissaguk , taavalu hvidkålit porrillu ( uanitsullu ) kajortillugit . Naasut allat suppilu akuliunneqareerpata
#gulerodit 3 4 - selleriip ( ruuap ) qeqqa - 3 dl immuit panertut
#1 - alussaatit 2 taratsut - qasilitsut Uanitsut siatsisissami kajualaartunngorlugit kajortinneqareerpata suppimik kuitsivigineqassapput . gulerodit
#l imeq - 0,5 l imuk ( qalipak ) - alussaatit 2 taratsut - qasilitsut
#) - alussaatit 2 taratsut - qasilitsut Uanitsut siatsisissami kajualaartunngorlugit kajortinneqassapput . Imeq kartoflillu saattunnguanngorlugit
#- persillit , karsit , skørbugsurtit tuggakkat Gulerodit selleriillu salissimasut naasunut kiliortuummik aseqquluttunngorlugit kiliortukkit .
#3 - 0,5 kg eertat qorsuit ( qillertuusarmiut ) imaluunniit 0,5 kg qerisut - 50
#imaluunniit qerisut ) - taratsut , qasilitsut Suppi qalatiguk . Siatsisissaq qajuusallu naqittaallugit akoorutikkit .
#dl miss. tomatpuré - taratsut , qasilitsut Suppi qalatiguk . Qajuusat siatsisissarlu naqittaatikkit , suppimullu
#- citruunit isserat - taratsut , qasilitsut Pupiit ilisimasatit kisiisa atukkit , nunianneqareerniariarpatalu suliarikkit .
#1,5 l imeq - alussaateeqqat 2 taratsut Makkaruunit takeqqatigiiaanut nallukkit . Amerlasuut nallugassaappata annoraaminermut ipiitsumut
#Makkaruunit uutat suppinut assigiinngitsunut tangitaritinneqarsinnaapput , soorlu suppimut kajortumut , tomaatinit suppiliamut aalisakkallu suppiinut .
#uutat suppinut assigiinngitsunut tangitaritinneqarsinnaapput , soorlu suppimut kajortumut , tomaatinit suppiliamut aalisakkallu suppiinut . Makkaruunittaaq
#assut kalciumeqarpoq , proteineqarluni B-vitamiineqarlunilu . Immulli C-vitamiininik saviminermillu annikitsuinnarnik akoqarpoq , C-vitamiinillu nerisassaannartigut naammattumik
#Immuit panertut 1000 g-mik nalillit C-vitamiininik ( ascorbinsyrimik ) 1 g-mik nalilinnik akuneqartarput . Immuullu
#- alussaateeqqap qeqqa kaniilit hvidtøl imalaanniit tunguliaq Mannat imermi qalattumi nerumittunngorlugu nillarsikkami 0,5 liiterimillu angissusilimmi
#alussaateeqqap qeqqa kaniilit - hvidtøl imalaanniit tunguliaq Mannat kinertut takukkit . Qaqorteqqasut sequtsikkat minutsini 5
#alussaateeqqap qeqqa kaniilit - hvidtøl imaluunniit tunguliaq Qaqorteqqasut imermut qalattumut 1,5 liiterimut aalaterutikkit . Nal. ak.
#immuk - ajornanngippallu paarnat panertut imalaanniit tunguarnitsuliat Suaasat imermut qalattumut kuikkit aalaterullugillu . Sakkukitsumik innilimmi
#dl ) - alussaat tagiagaq 1 taratsut Issingigassat imermi qalateqqaarlugu nillarsikkami aalaterunneqassapput . Aalatertuarlugit qalalersissinnarlugit
#alussaatit 2 sukkut - allussaateeqqap qeqqa kaniilit Suaasat kinertuliornermi atukkat qeqqi atorneqassapput . Takukkittaaq suaasat
#imaluunniit qaqorteqqasut ( alussaatit tagiakkat 2,5 ) Iipilit nutaat kusanarpallaanngitsut iipilit suppiliarineqarsinnaapput kinertuliarineqarsinnaallutilluunniit . Sikkersoqarfikua
#g siatsisissaq ( alussaatit 3 uulia ) Iffiat issoqqaarissuaqqanut aggukkit siatsisissamullu siatsivimmi kissatamut ikillugit .
#g siatsisissaq ( alussaatit 3 uulia ) Iffiat panertut kiliortuut atorlugu sequtsikkit , aamma sequtserutigineqarsinnaavoq
#pusinneqassapput . Iffiat nutaajuallaartut sequtserneqarsinnaanngillat . MANNIIT Manniit inuussutissaapput ajunngilluartut . Manniit akuginerusaat tassaapput kalcium
#Suppip qalattup ilamerna aalaterunneqareerpat tamaat suppimut ( miseqqamut ) aalaterunneqassaaq . Suppi ( miseraq )
#( miseqqamut ) aalaterunneqassaaq . Suppi ( miseraq ) uunnaqqiguk qalangajalersiinnarlugu . Suppit miseqqallu manninnik
#akullit suliarineqarnissaannik nalunaarutaa malillugu . Manniit uutat Imeq qalatiguk manniillu mianersuullugit ikillugit . Manniit imermi
#g siatsisissaq ( alussaat 1 uulia ) Siatsivik kissaguk . Siatsiviit savimernit siatanut nipputtoorfiginartut taratsunik
#10-ni aalap qulaaniitinneqassalluni1-2 isinneqassalluni2-2 . Maaniit aalatat Manniit 5 6 - 2 dl immuk
#g siatsisissaq ( alussaatip qeqqa uulia ) Manniit aalatillatsiariarlugit immuk akuliuguk , siatsisissaq igami manissumik
#. Omelet II ( omeletti aalatigaq ) Manniit 5 6 - 1 dl immuk
#neqit , nerpiit naasulluunniit uutat siatallu tuggakkat Manniit immullu imaluunniit qalipak aalatillatsiariarlugit taratsikkit tangissallu ikillugit
#kartoffelit uutat kajortitat illugitillugit avalangeqarsinnaapput . Omelet III ( omeletti pullattartoq ) Manniit aappalaartortaat 6
#naasulluunniit qajuusikkat illugitinneqarsinnaapput . Manniit aappalaartortaat akuukkat Manniit 6 - 25 g siatsisissaq ( alussaatit
#imaluunniit karsit tuggakkat - alussaateeqqap qeqqa siinuppi Manniit minutsini 9-ni uunneqareerpata nillarserneqassapput , ameraajarneqareerpatalu qupineqassallutik
#miserassaat - siinuppi , citruunit isserat ( seernartoq ) - taratsut , qasilitsut - ajornanngippat
#qillertuusat 1 2 - naasut qorsuttaat Manniit minutsini 8 9-ni uukkit , ameraajarneqareerpatalu
#nakkalaaruk , taavalu naasut qorsuttaannik , soorlu dildinik , karsinik persillinillu pinnersarlugu . Nillertunik nerinermi
#taavalu naasut qorsuttaannik , soorlu dildinik , karsinik persillinillu pinnersarlugu . Nillertunik nerinermi iffialerlugu avalanneqarsinnaavoq
#, pølsit imalaanniit aalisakkat uutat siatallu ) Tangissat piareersarneqassapput : Puulukimineq issoqqaarissuaqqanut aggorsinnarlugu imaluunniit saattunnguanut
#iffiallu illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Manninnit kaagiliaq iffialik Iffiat qaqortut kitsersinnarlugit minutsinilu arlalialunnguani immummi kinissinnarlugit siatsisissami
#( 2 dl ) - 6 dl suppi , immuk - 40 g siatsisissaq (
#- manniit qaqortortaat 3 - iviit sequnneri Qajuusat imerpallaatissarlu igami aalaterlugit akuliussinnarlugit qalatikkit . Siatsisissaq
#iffiat qallersukkat kissartortugassamernillu « takuneqarsinnaapput . NERISASSAT ANNIKITSUT Nerisassat annikitsut nillertut kissartullu iffiamut qalliutigalugit nillertunik
#qallersukkat kissartortugassamernillu « takuneqarsinnaapput . NERISASSAT ANNIKITSUT Nerisassat annikitsut nillertut kissartullu iffiamut qalliutigalugit nillertunik nerinermi
#salaatinilu takuneqarsinnaapput . Ammassassuit tarajortikkat seernartumi kinitat Ammassassuit tarajortikkat 2 - uanitsut 1 2
#ilioraavigikkit . Ammassassuit ullu qeqqasiutissatut ( kissartortugassatut ) avalanneqarsinnaapput kartoffelinik ( imaluunniit kartoffelinik sequtsikkanik
#Qalipammut peberrodilikkamut tortigitinneqarsinnaavoq remoulade . Ammassassualliutissat III Iffiat kilitat ammalorsakkat 6 - iipilit kilitat uutat
#naasunik qorsunnik tuggakkanik pinnersaasikkat . Ammassassualliutissat IV Iffiat kilitat ammalorsakkat 6 - 25 g miss.
#- 0,75 kg suaat - spinaatit ( grønkålit ) qajuusikkat spinaatinit tuggakkanit 0,5 0,75
#sakkukitsumik innilimmi . Naasut qajuusikkat , soorlu eertat gulerodillu imaluunniit porrillu , taamatullu kartoffelsalaati illugitillugit
#innilimmi . Naasut qajuusikkat , soorlu eertat gulerodillu imaluunniit porrillu , taamatullu kartoffelsalaati illugitillugit avalanneqarsinnaapput
#imeq - 0,75 kg spinaatit - taratsut Manniit minutsini 6-ni uussinnarlugit kissassimatikkit . Qajuusat immuillu
#, taamatuttaaq pinnersaasiutigineqassapput raajat marlussunnguit kapisilillu ( eqaluk ) pujuugamineq . Pinnersaatissanut taarsiullugit manniit qupillugit
#- manniit 6 - immaqalu immussuit sequtsikkat Sellerii ameraajarsinnarlugu kitseruk . Imermit taratsilaakkamit minutsini 10
#6 - 4 dl naasut suppiat ( immuk ) - 20 g siatsisissaq ( alussaat
#uninngatiguk , nerisassiaq kajualaalersillugu . Tomaatinit issortitaq Issortitsissutit 14 15 0,25 l tomatpuré
#tomatpuré - 0,75 l suppi akuutissat Issortitsissutit imermut nillertumut ikikkit . tomatpuré suppilu ataasimut
#) hachisinut akuliunneqarsinnaapput avalalinngitsiarnerini . Aalisakkat qajuusikkat Puugutaaraq 1 aalisakkat uutat - 11 suppi -
#minutsinik 2-nik sioqqullugu kissarpallaanngitsumi kissanneqassapput , soorlu uutsivimmi . Nalliuttorsiualaarnermi neqinik aalisakkanillu siallugit nerisassianut illugitillugit
#karsillu tuggakkat . Immussuamernit tarnuttakkat mandariinimernilluunniit ( qillertuusarmiut ) imaluunniit paarnat allat atorneqarsinnaapputtaaq . Immussuaq
#imaluunniit paarnat allat atorneqarsinnaapputtaaq . Immussuaq tarnuttagaq Immussuamernit sinnikut - immuk - qalipak punnerluunniit -
#- immaqalu kumaasat Immussuit sinnikui qalipakulluunniit ( parafineqanngitsut ) errortorfimmut immummik imalimmut morsutsingajavillugit ikineqassapput .
#( affarmik aqerlortikkat ) . Tamakkiisumik aqerlortikkat Puussat silaannarmit pitarneqarsinnaajunnaarlugit matusinnarlugit silaannaap naqitsinera allisillugu qalaanneqartarput
#aqerlortikkat , soorlu nerpinnit aserortikkanit poorluaraliat , saarulliit suaat , ammassaaqqat , makrelit , tunfiskit
#seernartumillu akullugit ajortunngujaallisarneqarsimapput , taamatuttaaq ajortunngujaallisaataannaat ( asiujaallisaatit ) atorneqartarlutik . Affarmik aqerlortikkanut assersuutitut taaneqarsinnaapput
#assersuutitut taaneqarsinnaapput : Ammassassuit nerpii aggukkat ( gaffelbiddit ) , ammassaaqqat saaneqanngitsut ( benfri sildit
#( benfri sildit ) , ammassaaqqat ( ansjosit ) , kaviarit . Skinkit qillertuusarmiut affarmik
#siunnersuutigineqartarput nerisassiassat nutaat pineqarsinnaanngikkaangata . Frokostiliassat ( nillertortugassat ) ammassaarallit qillertuusaq 1 ammassaaqqat uuliallit -
#. Risotto ( qaqorteqqasut akuukkat ) eertalik Uanitsoq 1 - alussaateeraq 1 karry - 65
#g siatsisissaq ( alussaatit 3 uulia ) Poorlut nakkartitsivimmut kuikkit , erngat kissinnaaqqullugu . Iviit
#spinaatit qajuusikkat illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Gulerodit baconillit Baconit kitsikkat 6 - uanitsut 2 ( 150
#iffiallu illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Kartoffelit sequtsikkat pølsillit Kartoffelit sequtsikkat - taratsut , qasilitsut - 100
#. Kartoffelit sequtsikkat pølsillit Kartoffelit sequtsikkat - taratsut , qasilitsut - 100 g bacon -
#illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Neqinit poorlulianik nerisassiaq qaqorteqqasulik Uanitsoq 1 - alussaateeraq 1 karry - 50
#2 dl tomatpuré - taratsut , qasilitsut Uanitsoq aseqquluttunngorlugu tuggaruk . Tuggakkat karrylu ataatsikkut siatsisissamut
#. Bøf stroganoff 0,25 kg champignonit ( pupiit ) qillertuusarmiut - 35 g siatsisissaq (
#ussigit neqaat qillertuusarmiut ( boiled beaf ) Uanitsut , kartoflit ruuallu piareersarneqassapput . Uanitsut kitserneqassapput
#. Niutsivik kissartumiitiguk1-2 isiguk2-2 nal. ak. 1/4-ani ( uutsivimmi ) . Naasut qerisut atorneqarpata aassernagit niutsivimmut
#kartoflit uutat imaluunniit kartoflit sequtsikkat . IFFIAT QALLERSUKKAT - QALLERSUUTISSAT Iffiat qallersukkat Iffianut qallersukkanut atorneqassapput
#imaluunniit kartoflit sequtsikkat . IFFIAT QALLERSUKKAT - QALLERSUUTISSAT Iffiat qallersukkat Iffianut qallersukkanut atorneqassapput iffiat qernertut
#ajornanngippallu qallersuutissat , soorlu manniit uutat , neqimernit aalisagamernilluunniit uutat , siatat imaluunniit panersikkat ,

< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > » Show all 217612 results


CQP Query: [func=".*@<APPOS.*"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: