« < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > » Show all 385302 results

#0,5 kg neqit nerpiilluunniit , poorluaqqat qillertuusarmiut imaluunniit mattaat - 2-3 dl miseraq kajortoq Qillertuusap
#Saaniluusat avalanneqarnerminni manninnik ooqqissunik qupisanik pinnersaasersorneqarsinnaapput . Avalanneqassappata illugitinneqarsinnaapput iffiat qaqortut , kartoflit uutat imaluunniit
#Avalanneqassappata illugitinneqarsinnaapput iffiat qaqortut , kartoflit uutat imaluunniit kartoflit sequtsikkat . IFFIAT QALLERSUKKAT - QALLERSUUTISSAT
#annikitsuinnarmik akoqarlutik . Iffiat qallersukkat atuarfimmut suliffimmulluunniit nassatarineqassappata ajunnginnerpaavoq patitikkaanni , ajornanngippallu qallersuutissat , soorlu
#qallersukkat atuarfimmut suliffimmulluunniit nassatarineqassappata ajunnginnerpaavoq patitikkaanni , ajornanngippallu qallersuutissat , soorlu manniit uutat , neqimernit
#uutat , neqimernit aalisagamernilluunniit uutat , siatat imaluunniit panersikkat , nagguteeraasat immussuallit , iipili assigisaallu
#plastikki taquaasivilluunniit atorlugit poortorneqassapput . Qallersuutissat iffianut ilineqarpata , taakku iffiallu pappiaramik akunnilerneqassapput . Qallersuutissat
#taakku iffiallu pappiaramik akunnilerneqassapput . Qallersuutissat iffianut ilineqarpata iffiat tamaasa pappiaramik qallersukkanut akunnequtissiamik akunnequsertariaqarput ,
#taamaaliornikkut qallersukkat iffiartaat isuguttassanngillat . Qallersuutissat saniatigut poortorneqarpata puussiamik plastikkimik poorneqarsinnaapput . Taquarfik puussiarlu plastikki
#Taquarfik aatsaat matusimasassaaq atorneqarnermini . Iffiat amerlasuut punnerneqassappata , ajunnginnerpaavoq iffiat tamaasa ataatsikkut kitseraanni .
#. Qallersukkat ingattaallugit pinnersarneqassanngillat qallersuutissat takuneqarsinnaajunnaaqqunagit , imaluunniit pinnersaasiivallaarnikkut qallersugaq mamassutsimigut aserugaaqqunagu . Iffianut qallersuutissat
#. Taava akuutissanik akoorsinnarlugit iffiamut tarnunneqassapput , pisariaqarsorinanngippallu iffiat punnermik punneqqaarnagit . Aalisakkat siatat uutallu
#tamanut naleqqulluartuupput . Aalisakkat suaat atorneqassapput uullugit imaluunniit kajortillugit , aalisakkat tingui citruunit isserannik uanitsunillu
#pinnersaaserneqarsinnaapput agurkinik simersianik , aasianik , picklesinik imaluunniit rødbedinik ; rødbedit simernertuujummata taqussanut atorneqartariaqanngillat .
#pinnersaaserneqarsinnaapput ammassassuarnik tarajortikkanik kinitanik , ammassassuarnik akuutissalinnik imaluunniit ammassaaqqanik saaneqanngitsunik , kapersinik tuggakkanik naasunillu (
#kitserlugit iffianut qallersuusiunneqarsinnaapput ; kitsikkat citruunimik avitamik taninneqarunik kajortissanngillat . Seqquluttut paarnarsuilluunniit qernertut tuggakkat qalliunneqarsinnaapput
#tomatketchupimik , naasunik tuggakkanik , ammassaaqqanik sequtsikkanik imaluunniit ammassassuarnik akuutissalersukkanik , picklesinik assigisaannillu akoorneqarluni ,
#atorneqassapput . Takukkittaaq » Punneq tomaatilik « aamma » Punneq qorsuk « qupp. 115. 150
#qernertoq tingulialik aasialimmik agurkilimmilluunniit , qajumik issortitalik kiisalu naasunik tuggakkanik nakkalaagaq . 2 ) Iffiaq
#qaqortoq kapisilimmik ( eqalummik ) pujuugalik , ajornanngippallu kaviarinik pinnersaaserlugu . 3 ) Iffiaq qernertoq
#kaviarinik pinnersaaserlugu . 3 ) Iffiaq qernertoq / qaqortoq immussualik . 1 ) Iffiaq qernertoq
#qernertoq neqimik siatamik qalligaq , iipilimik uutamik imaluunniit paarnarsuarmik qernertumik kinitamik qaavatigut ilisivigalugu . 2
#rejelik . 3 ) Tarteletti italiensk salaatimik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik immigaq . 1 )
#salaatilianik immigaq . 1 ) Iffiaq qernertoq / qaqortoq ammassaaralik imaluunniit suannik uutanik qalligaq citruunimik
#1 ) Iffiaq qernertoq / qaqortoq ammassaaralik imaluunniit suannik uutanik qalligaq citruunimik kilitamik ilisivigalugu .
#innisaasaliineqassaaq aalisakkat nakkartut akorneqarfissaannik ( mianersuaalliornermimi pujoq kissarpallaalerpat aalisagaq aqilissaaq ) . Pujooriviup karsertaani qajannaatsumik
#Pujooriviup karsertaani qajannaatsumik sannerutsiineqassaaq , tassungalu aalisakkat nivinngarneqareerpata puumik tassungaluunniit assingusumik qallerneqassapput . Pujoorutitut atorneqarsinnaapput
#paarnaqulluit , palliit qisuilluunniit allat . Pujoorutissat ikuallappata issumik matuneqassapput pujorluarneroqqullugit . Pujoorineq ullunik unnuanillu
#Pujoorineq ullunik unnuanillu 2-3-nik sivisussuseqassaaq . Pujoorineq iluatsilluassappat pujuukkat nakkutigineqartuartariaqarput . Pingaartorujussuuvoq pujuukkat inaata matusimalluarneqarnissaa
#. Kitsikkattaaq niutsivimmut iliorarlugit avalanneqarsinnaapput manninnik aalatanik imaluunniit spinaatinik qajuusikkanik punnermillu kajortilaakkamik illussalerlugit . Eqaluit
#Neqit saneramernillu ataasiarlugit neqinut aserorterutikkoortinneqassapput1-2 UR2-2 ( imaluunniit aseqqorissitillugit tuggarneqassallutik ) . Akuutissat akuliunneqassapput ;
#taartigitinneqarsinnaapput . Tamakkerlugit ataasimut akoorunneqassapput , akuugaq kinerpallaarpat suppiminermik aalaterussivigineqarsinnaavoq . Inalussanut amitsunut salissimasunut immiussinnarlugit
#uninngatinneqassapput , taratsunik laagiliaq qupp. 53. Taavalu uunneqareerpata naqissusitsiarlugit nillarserneqassapput . Nillertumi toqqortarineqassapput , killilimmilli
#akuutissat amerlassusissaat ulajangissavaa . Puulukip orsua tarajortigaq atorneqarpat taratsut ikinnerusut atorneqassapput . Puulukip orsua saattunnguanut
#iliorarneqassapput , taavalu pølsiliassaq manngertunngorlugu imuneqarluni , imuneqarpat puulukip orsuata killinga tikivissimassavaa . Pølsi ajassaatinik
#nersuteeqqat tingui - 200 g puulukip orsua imaluunniit savaaqqap tunnua - uanitsoq mikisoq 1 -
#0,75 dl ) - 4 dl immuk imaluunniit suppi - manniit 1-2 - alussaat 1
#1 miss. qalatiguk . Tinguliat mikisunik uutsiveqarluni uunneqarpata , soorlu alumiiniunik , uutsiviusut qalunermik aatsitsiffigineqangaatsiassapput
#- + 6°-nik kiassusilimmi ) , taamatut toqqortarineqarunik sap. ak. 2-3-ni ajortunngussanngillat . Tinguliaq II 250
#Angisuumik kaffiliussagaanni ajornannginnerpaavoq iga atoraanni . Kaffit uuttorneqareerpata imermut qalattumut kuineqassapput , kaffiliassarlu innikitsumi qalatitsiarneqassaaq
#Kaffit akussaat aatsaat kaffiliulernermi akuliunneqassapput . Nakkartitsivik atorneqareerniariarpat errortorneqassaaq qalattumillu kuineqarluni . Silami panerserneqartariaqarpoq .
#orsuallu nakkartitsivimmut unittarpoq . Orsoq arrortillugu peerneqarneq ajorpat kaffi sungarnilissaaq . Kannissaaq akuttunngitsumik qalaanneqartariaqarpoq .
#. Kuisineqartinnagu aalaterneqaqqaarallassaaq . Tii mamarnersaasarpoq ingasaannagu sukkulerneqaruni . Tii sukkulilaagaq kissalaartoq citruunilik imeruarnarluinnartuuvoq .
#akussanik assigiinngitsunik akuneqartarput , pinnersaaserneqarsinnaappullu sikuliamik vaniljelikkamik imaluunniit qalipammik issortillugu aalatikkamik . Immunnit imeruersaatissiat avalanneqanngitsiarnerini
#immuit panertut - alussaateeqqat 3 kaffit imileriaannaat imaluunniit alussaateerarlu 1 kakaavit - alussaatit 1-2 sikuliaq
#. Grapit , appelsiinat ananasillu isseri , imaluunniit taakkunannga juiceliat immummuttaaq mamarsaatissatut atorneqarsinnaapput . SALAATIT
#. Salaatit miserassaattut atorneqarsinnaapput mayonnaisi , mayonnaisiusaq imaluunniit miseraq pitsaasoq kinertorlu . Marinaadit akoorneqassapput seernartunit
#miseraq pitsaasoq kinertorlu . Marinaadit akoorneqassapput seernartunit imaluunniit citruunit isserinit uuliamillu , manniit aappalaartortaannit uuliamillu
#ikineqartinnagit , tangissat kitserneqarnissaat aggorneqarnissaalluunniit kusanartumik , kiisalu miseqqap angissusiata tangissat amerlassusiannut naleqqunnera . Salaati
#nal. ak. 1/2-1 uninngatinneqassapput nerineqartinnatik . Salaatit avalassamaalerlugit piareersarneqarpata tangissat ilamerninik pinnersaaserneqarsinnaapput , imaluunniit pinnersaatitut atorneqarsinnaapput
#Salaatit avalassamaalerlugit piareersarneqarpata tangissat ilamerninik pinnersaaserneqarsinnaapput , imaluunniit pinnersaatitut atorneqarsinnaapput naasut , soorlu persillit ,
#, tuggakkat . Salaatit kisimiitillugit nerineqarsinnaapput , imaluunniit iffianut qaqortunut kajortitanut qallersukkanulluunniit qalliutigalugit . Naasunit
#( alussaatit l 1/2 uulia ) - ajornanngippat manniip aappalaartortaa 1 - alussaatit 3-4 uulia
#- taratsut , qasilitsut - seernartoq esdragon imaluunniit citruunit isserat - paprika , karry ,
#aallaqqaataani kuseriarnikkuutaarlugu , naggataanullu sukkaneruleriartuaartillugu aalatertuarlugulu . Kinerpallaalerpat seernartuminermik citruunilluunniit issimernannik akutsiarneqassaaq . Uulia sukkavallaartumik
#seernartuminermik citruunilluunniit issimernannik akutsiarneqassaaq . Uulia sukkavallaartumik akuliunneqarpat mayonnaasi katagalalissaaq . Imerpallartuulerpat tassanngaannartumik sukkasoorujussuarmillu aalaterneqassaaq
#Imerpallartuulerpat tassanngaannartumik sukkasoorujussuarmillu aalaterneqassaaq uuliamik akoornagu . Kinerteqqinngippallu manniip aappalaartortaa nutaaq atorlugu aallaqqaataanit aallarteqqinneqassaaq ,
#sananeqartillugu , ilitsersuutit takukkit . Salaatit miserassaat nillarluinnarpat mayonnaisimut aalateruguk tamakkernagu ataatsikkut , tulleriiaartumilli ,
#tuggakkat kinersaasikkat - alussaatit 2 kapersit tuggakkat imaluunniit uanitsut tuggakkat - agurki simersiaq - karry
#, taavalu minnerusunut aggorlugit . Mayonnaisiliorit , imaluunniit salaatit miserassaat sanasinnarlugu akooruk . Oqitsuussaaq seernalaartuussallunilu
#g kartoflit uutat - 100 g selleriit imaluunniit makkaruunit uutat - mayonnaisiliaq salaatilluunniit miserassaat 1
#, mayonnaisiliarlu seernartumik esdragonimik imaluunniit citruunit isserannik ajornanngippallu qalipammik issortumik ( qalipak atorneqassappat mayonnaisi kinerluinnartuutinneqassaaq
#citruunit isserannik ajornanngippallu qalipammik issortumik ( qalipak atorneqassappat mayonnaisi kinerluinnartuutinneqassaaq ) akoorlugu . Mianersortumik nerpiit
#. Suluppaakkanit tarajortikkanit salaatiliaq Suluppaakkat nerpii 1-2 imaluunniit aalisakkat uutat sinneri - 1 dl qaqorteqqasut
#- marinadi : alussaatit 2 seernartoq esdragon imaluunniit citruunit isserat - alussaatit 4 uulia -
#takukkit aalisakkat tarajortikkat , qupp. 42. Aalisakkat errortorneqareerpata minutsit 10 missingini uunneqassapput . Ameerneqareerpata mikisunnguanut
#Aalisakkat errortorneqareerpata minutsit 10 missingini uunneqassapput . Ameerneqareerpata mikisunnguanut aggorneqassapput . Qaqorteqqasut katagalasunngorlugit uunneqassapput (
#kuineqassapput . Salaati nal. ak. 1/2-1 nillertumiitinneqassaaq1-2 isinneqassaaq2-2 avalanneqassappallu salaatit qorsuit pilutaannut ilineqarluni . Manniit ooqqissut
#manniit ooqqissut 2-3 - persillit , karsit imaluunniit dildit Nerpiit errortorsinnarlugit minutsit 10 missingini uunneqassapput
#toqqorneqassapput . mayonnaisi akoorneqassaaq . Mayonnaisi qalipammik akuneqassappat kinerluinnartunngorlugu aalaterneqassaaq , inerpallu tangissanut kuineqassalluni .
#Marinadimut taartigitillugu miseraq immummit rødbedillu seernartuannit , ajornanngippallu manniip aappalaartortaanik alussaatillu marlussunnguit uuliamik akullugu ,
#- taratsut , qasalitsut - citruunit isserat imaluunniit seernartoq esdragon - paprika - 200 g
#raajat salissimasut - 0,5 kg aalisakkanit poorluaraliat imaluunniit asparges Mayonnaisi akuutissanik akuutsiagaassaaq . Aalisakkanit poorluaraliat
#akuutissanik akuutsiagaassaaq . Aalisakkanit poorluaraliat raajatut angissusilinnut aggorneqareerpata tangissat ikineqassapput . raajat marlussunnguit salaatiliap qaavanut
#salaatiliap qaavanut pinnersaasiunneqassapput . Uillunit salaatiliaq Mayonnaisiliaq imaluunniit salaatit miserassaat 1 - seernartoq esdragon -
#uutat tangissatut atorneqarsinnaapput . Tamarmik issoqqaarissuaqqanut angeqqatigiiaanut aggorneqareerpata akuliunneqassapput . Marinadi aalaterneqassaaq , akoorneqareerpallu tangissanut
#angeqqatigiiaanut aggorneqareerpata akuliunneqassapput . Marinadi aalaterneqassaaq , akoorneqareerpallu tangissanut kuineqarluni . Salaati nal. ak. 1 missiliorlugu
#Salaati nal. ak. 1 missiliorlugu nillertumi uninngatinneqassaaq . Avalanneqassappat kumaasanik naasunilluunniit qorsuusunik nakkalaarneqassaaq . Italiensk salaati
#naasunilluunniit qorsuusunik nakkalaarneqassaaq . Italiensk salaati Mayonnaisiliaq imaluunniit salaatit miserassaat 1 - taratsut , qasilitsut
#, karry - 25 g makkaruunit ( imaluunniit qaqorteqqasut ) - 250 g gulerodit -
#salaatiliassatut akuleriissitat pineqarsinnaapput . Franskit salaatiat Mayonnaisiliaq imaluunniit salaatit miserassaat 1 - taratsut , qasilitsut
#akuutissaminernik akooruk . Tangissat issoqqaarissunut angeqqatigiiaanut aggukkit imaluunniit naasunut agguummik aseqquluttunngorlugit sequtsikkit mayonnaasimullu ikillugit .
#- kartoflit uutat 3-4 - salaatit miserassaat imaluunniit marinadi 1 imaluunniit 4 Selleriit , rødbedit
#vitamiinikillisarlutillu sivisujaamik uninngatinneqarnermikkut . Nal. ak. 1-2 sinnerlugit uninngatinneqassappata matullugit nillernerpaamut ilineqassapput . Naasut paarnallu aggorneqarnerini
#Ooqanngitsunit salaatilianut tangissatut atorneqarsinnaapput naasut assigiit ataatsit imaluunniit assigiinngitsut arlallit akuleriissillugit . Iipilit sequtsikkat imaluunniit
#imaluunniit assigiinngitsut arlallit akuleriissillugit . Iipilit sequtsikkat imaluunniit paarnat panertut kinilluakkat sequtsikkallu akuliunneqarpata marinadilerneqarnissaat pisariaqassanngilaq
#Iipilit sequtsikkat imaluunniit paarnat panertut kinilluakkat sequtsikkallu akuliunneqarpata marinadilerneqarnissaat pisariaqassanngilaq . Ooqanngitsunit salaatiliat immannguaannaq sukkunik
#Ooqanngitsunit salaatiliat immannguaannaq sukkunik pisariaqartitsipput , sukkummi amerlanaarneqarpata nutaarsunniat aserorneqassaaq . Marinadi atorneqassappat avalaanissaq minutsinik
#, sukkummi amerlanaarneqarpata nutaarsunniat aserorneqassaaq . Marinadi atorneqassappat avalaanissaq minutsinik 5-10-nik sioqqullugu kuineqassaaq . Imaattunik
#marinadi 1 Agurki asanneqassaaq , aatsaallu ameraa mattuallaarpat ameraajarneqassalluni . Kitserneqassaaq saattunnguanut , kitsikkallu marinadimut
#1 , 2 , 3 , 4 imaluunniit 5 Salaatit pilutaat kanaartaannit piiakkit errortorluarlugillu mianersortumik
#kartoflit uutat kitsikkat manniillu uutat kitsikkat , imaluunniit neqit , nerpiit pølsillu uutat siatalluunniit mikisunnguanngorlugit
#ikillugit uninngatinneqassapput nal. ak. 1 avalanneqarnissaat sioqqullugu . Pisariaqarsorinarpat citruunit issimernat akuliunneqarsinnaavoq . Paarnanit panertunit salaatiliaq
#sukkuminernik citrunillu issimernannik akusinnarlugu paarnanut kuiuk . Ajornanngippat paarnaminernik nutaanik ilaneqarsinnaapput . Salaati nal. ak. 1
#, paarnanit tunguarnitsuliat ( kompot ) kinertuliallu imaluunniit paarnat allat nutaat kissartortukkanut naggataarutissaqqilluarput , takukkit
#aqerlortikkat panersikkallu nutaanut taartigitinneqarsinnaapput , aatsaalli nutaat pineqarsinnaanngippata taakku atorneqassapput , paarnammi nutaat vitamiineqarnerupput .
#qalattumik imilimmut ikineqassapput . Paarnat qerisut allanngortinnagit avalanneqassappata , avalanneqarnissaat nal. ak. 4-5-nik sioqqullugu inip kiaani
#aalatigassaq qerisoq arlalippassuarni pisiarineqarsinnaavoq . Qalipak issortillugu aalaterneqassappat pisariaqarpoq kigaatsumik aasserneqarnissaa . Paarnat nutaat ,
#paarnat manngertut sipanninut nunianneqarsinnaapput . Paarnat sivikitsumik toqqortarineqassappata ( paarnat qituttut nal. akunnialuinnannguini toqqortarineqarsinnaapput )
#missaa naatsorsuutigineqassaaq ) . Issingigassat kajortitat cornflakesilluunniit ajornanngippallu qalipak issortillugu aalatigaq illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Paarnat
#ikikkit . Matoqartillugit nal. ak. 1 miss. uninngatikkit imaluunniit kigaatsoralaannguamik kissakkit . Minutsini 5-10-ni qalatissinnarlugit nillertumut
#imilimmut ikikkit . Matusinnarlugit sukkasuumik qalatikkit . Qalappata innikillillugit aqilinissaat tikillugu qalaartinneqassapput . Iipilit nakkartitsivimmi
#innermit nigortiguk . Vanillesukkuminernik akuneqarsinnaapput . Kinertuliat imerpalavallaarpata naatsiiat qajuusamerninik imerpalasunngorlugit imermi aalatanik akuneqarsinnaapput .
#naatsiiat qajuusamerninik imerpalasunngorlugit imermi aalatanik akuneqarsinnaapput . Taamaaliorneqassappallu iga innermit nigortinneqassaaq . Kinertuliammi naatsiiat qajuusaannik
#innermit nigortinneqassaaq . Kinertuliammi naatsiiat qajuusaannik akuneqareerlutik qalatinneqarunik ninngusuunngussapput . Immuk cremiluunniit illugitillugit avalanneqassapput .
#Minutsini 5-10-ni qalatikkit citruunip ameraanik ilaqartillugit . Sukkulerneqareerpata iga innermit nigortiguk . Naatsiiat qajuusaat imilerlugit
#immuk Iipilinit panertunit kinertuliaq takujuk . Paarnarsuit kininneqareerpata uunneqartinnagit saaniiarneqaqqaarsinnaapput . Immuk avalaanermi illugitinneqassaaq .
#immuk Iipilinit panertunit kinertuliatut sananeqassapput . Abrikuusit atorneqarpata 300 g-iinnaat atorneqassapput , abrikuusimmi kimittuumik mamassuseqarput
#ataatsimi uninngatikkit . Minutsini arlalialunnguani qalatikkit . Sukkulerneqareerpata iga innermit nigortinneqassaaq . Pisariaqarsorinarpat alussaat ataaseq
#qalatikkit . Sukkulerneqareerpata iga innermit nigortinneqassaaq . Pisariaqarsorinarpat alussaat ataaseq naatsiiat qajuusaat imerpalasunngorlugit aalatikkat aalaterullugit
#akuliunneqassapput . Iipilit seernartut marlussunnguit paarnanut panertunut qalaqatigitinneqarpata kompotsi nutaarsunninnerulissaaq . Paarnanit salaatiliaq 3 Appelsiinat
#katilluni 1 literimik angissusilerlugu . Iga innermit nigortinneqareerpat kinersaatissaq aalaterunneqassaaq . Paarnat sukkulerneqarsimanngitsut atorneqarpata sukkunik
#innermit nigortinneqareerpat kinersaatissaq aalaterunneqassaaq . Paarnat sukkulerneqarsimanngitsut atorneqarpata sukkunik akoorneqassapput . Sukkut amerlanaarnagit atorneqassapput nutaarsunneeruteqqunagit
#Sukkut amerlanaarnagit atorneqassapput nutaarsunneeruteqqunagit . Kinertuliat avalaavissamut kuineqareerpata alussaateeqqap imaanik sukkunik nakkalaarneqassapput ameraneqqunagit . Qalipak
#, akuliunneqartinnagilli iga innermit illuartinneqassaaq . Kinertuliat kinerluinnanngippata kissaqqinneqarsinnaapput . Qalatinneqassanngillalli ninngusuunngoqinammata . Takujuttaaq paarnanit
#kiaani nal. ak. 3 miss. naatsorsuutigineqassapput . Paarnat aanniariarpata avalanneqassapput , pilertortumimmi tuttarmata . Nillaritsillugilli avalanneqassanngillat
#tungoq ataasiinnarluunniit atorneqarput , kimittuujussaarli . Tungoq sukkoqanngippat sukkut imermi qalattumi aatsinneqassapput . Sukkut ingattaallugit
#Tungoq avalaavissamut kuineqassaaq nillertumullu ilineqarluni . Issortitaq pusinneqassappat issortitsissutit 13-14 tungumut liiterimut atorneqassapput , issortitsivimmullu
#issortitsivimmullu qitermigut putulimmut kuineqassalluni . Tungoq kimittunngitsoq atorneqarpat citruunip ameraanik kiliortorlugu sequtsikkamik isseranillu kimittusaaserneqarsinnaavoq ,
#issortitsivimmut qitermigut putulimmut kuisinnarlugit nillertumut ilineqassapput . Issorpat pusinneqassaaq cremimillu illulerlugu avalanneqarluni . Issortitaq pusinneqartinnagu
#, taavalu tamaasa mumillugit . Issortitaq niutsivimmut nakkarsinnaanngippat issortitsivimmut ilineqassaaq allarut imermut kissartumut misullugu siggugaq
#g iviit sequnneri aseqquluttut imaluunnitt iffiat sequtsikkat imaluunniit 60 g issingigassat ( 2 dl )
#2 dl ) - 75 g punneq / makkarina - alussaatit 4-5 paarnanit tunguarnitsuliat (
#cremilerlugulu avalanneqartariaqarpoq , takuuk qupp. 193 , imaluunniit qalipammik issortillugu aalatamik pinnersaaserlugu . Alussaateeqqat 2
#issortillugu aalatamik pinnersaaserlugu . Alussaateeqqat 2 kaniilit imaluunniit citruunip ameraa kiliortorlugu sequtsigaq iviit sequnnerinut akuliunneqarsinnaapput
#Manniit qaqortortaat aalatikkit issortilluinnarlugit , sukkut 1/4-ii akuliunneqareerpata minutsini marlussunnguani aalateqqinneqassapput . Mianersortumik sukkut sinneri
#aalateqqinneqassanngilaq . Taanna iipilit qaavinut ilioraruk , ajornanngippallu mandlinik qullukkanik nakkalaarlugu , taavalu uunneqassaaq kissangaatsiartumi
#Iipilit akunnattut 6 - 50 g punneq / makkariina - alussaatit 5-6 iviit sequnneri -
#alussaat 1 sukkut - alussaateeraq 1 kaniilit imaluunniit citruunit ameraat sequtsikkat Iipilit asassinnarlugit sikkersoqarfikui ,
#sakkoqarlutit . Iviit sequnneri , sukkut kaniilillu imaluunniit citruunit ameraat kiliortorlugit sequtsikkat ataatsimut akoorutikkit .
#Issortitsissutit minutsini 5-ni imermi nillertumi kinikkit , siggorneqareerpatalu igamut ikillugit , igali innermit nigortinneqassaaq taakku
#dl imuit panertut - 50 g punneq / maakkarina - manniit aappalaartortaat 2-3 - 35
#( aqerlortikkat , qerisut igalaaminermiittulluunnit1-2 ittulluunnit2-2 ) imaluunniit hindbærit tunguat pitsaasoq - manniit qaqortortaat 2-3
#sequnneri Saakunik kinertuliorit , takuuk qupp. 132. Imaluunniit suaasat kinertut sinneri ( qaqorteqqasut , imaluunniit
#Imaluunniit suaasat kinertut sinneri ( qaqorteqqasut , imaluunniit qaqorteqqasut sequtsikkat ) kissakkit qalangajalersillugit . Punneq
#akuliutikkit . Iipilit ameraajarsinnarlugit qupikkit . Saaneqarfiilu peerneqareerpata iipilit niutsivimmut uutsivittut atorneqarsinnaasumut punnermik tanitamut ilineqassapput
#175 ° C miss. , kissalaartillugu avalaguk ajornanngippallu qalipammik aalatamik illulerlugu . Saakut minutsit 20
#uunneqassaaq . Puutinngi kissartillugu avalanneqassaaq naasunik illulerlugu imaluunniit iipilinit miseqqiamik miseqqerlugu . Maizenanit puutinngilaq 0,75
#g immuit panertut ( 2 dl ) imaluunniit 75 g kærnemælkit panertut ( uuttuutit 15
#nillertumut iliuk . Tungumit miseqqiaq , kompot imaluunniit tunguarnitsut illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Sukkulaatinit puutinngiliaq ,
#Manniit qaqortortaat issortillugit aalatat fromageliamut akuliunneqassapput nillungajalerpat issungajalerpallu . Errortorfiusamut avalaavissamut kuisinnarlugu nillertumut inissiguk .
#imermi nillertumi minutsini 5-ni kinikkit . Qaqillugit siggorneqareerpata tiitorfimmut ikikkit . Alussaat ataaseq imermik qalattumik
#Issortitsissutissap kissasusia assammut kuseriartitsilluni misilinneqassaaq , issortitsissutissaq kissatsilluarpat manninnut kuineqassaaq . Manniit qaqortortaat mianersortumik akuliunneqassapput
#. Manniit qaqortortaat mianersortumik akuliunneqassapput , fromageliarlu issulerpat errortorfimmut kuineqassaaq . Fromagi nillertumut inissinneqassaaq ,
#errortorfimmut kuineqassaaq . Fromagi nillertumut inissinneqassaaq , avalanneqassappallu tunguarnitsuminernik qalipammilluunniit issortillugu aalatikkamik pinnersaaserneqarsinnaavoq . Appelsiinanit
#Ananasit aggukkat akuliutikkit , fromagelu kuiuk paarnat kivisinnaajunnaarpata , nillertumullu inissiguk . Ananasit isserat atorneqassappat
#kivisinnaajunnaarpata , nillertumullu inissiguk . Ananasit isserat atorneqassappat uuttorsinnarlugu manniit aappalaartortaannut aalatikkanut citruunit isserata akuliunneqarneranut
#2 1/2 dl qalipak - vaniljep qeqqa imaluunniit alussaateeqqat 2 vaniljesukkut - alussaatit 3 sukkut
#aappalaartortaat aalaterluarlugit . Immuit panertut aalaterutikkit , akulerulluareerpatalu imeq immullu qalattoq . Cremiliaq igamut utertiguk
#errortukkamut . Issortitsivik nillertumut iliuk , issortitarlu avalanneqassappat pusillugu issortitsivianit peeruk . Paarnanit kompottiliaq salaatiliarluunniit
#Paarnanit kompottiliaq salaatiliarluunniit qeqqanut kuillugu avalanneqarsinaavoq , imaluunniit paarnanit miseqqiamik illulerneqarsinnaalluni . Qalipak issortillugu aalataq
#Qalipak issortillugu aalataq qalipaannarmut taartigitillugu atorneqarsinnaavoq , taamatullu atorneqassappat manniit qaqortortaanut ilagitillugu avalanneqassaaq , taavalu
#issortillugu aalataq qalipaannarmut taartigitillugu atorneqarsinnaavoq , taamatullu atorneqassappat manniit qaqortortaanut ilagitillugu avalanneqassaaq , taavalu cremimut
#- tunguarnitsut ( paarnat sequtsikkat , appelsiinat imaluunniit paarnat allat ) - 100 g makruunit
#makruunit , marengsit kaageeqqalluunniit avalaavissamut iliorakkit , ajornanngippat paarnat tungumernannik kuerakkit . Tunguarnitsut , paarnanit
#, paarnanit nutaanit sequtsigaliaq appelsiinalluunniit kilitat ( seernartuuppata sukkunik nakkalaalaaqqaarlugit ) makruunit qaavinut iliorakkit .
#nakkalaalaaqqaarlugit ) makruunit qaavinut iliorakkit . Creme issulerpat taakkua qaavinut kuineqassaaq . trifli nillertumut ilineqassaaq
#. trifli nillertumut ilineqassaaq , pinnersaaserneqarsinnaavorlu paarnaminernik imaluunniit qalipammik issortillugu aalatamik . Kattaliip kaagiliaa paarnarsualik
#- 0,5 l qalipak - vaniljep qeqqa imaluunniit alussaateeqqat 2 vaniljesukkut Imeq qalatiguk nillarserlugulu ,
#alussaateeqqat 2 vaniljesukkut Imeq qalatiguk nillarserlugulu , nillarpallu paarnarsuarnut qernertunut errortorneqarsimasunut kuisinnarlugu døgni naammatsillugu kinikkit
#akuliunneqassallutik ) , taavalu manninnut aalaterullugu . Ajornanngippat citruunit isserannik akuneqassaaq . Taavalu creme paarnarsuarnut
#3/4-ani . Kaagi kissalaartillugu nillertilluguluunniit avalanneqassaaq , ajornanngippat qalipammik issortillugu aalatamik pinnersaaserlugu . Paarnanit kaagiliaq
#aggorsinnarlugit cremimut iliorakkit . Paarnat assigiinngitsunik qalipaatillit atorneqarpata kaagi alutornarnerulissaaq . Kaagi igalaaminiusamik qallerneqarsinnaavoq :
#( husblasinik ) 2-nik akuneqassaaq , gelélu issulerpat alussaammik paarnat qaavinut iliorarneqassaaq . Qalipaat issortillugit
#eqimattakkuutaarlugit pinnersaasiunneqarsinnaapput . Manniit siataasaliat Rouladiliassaq 1 imaluunniit sandkaagit kilitat 6 - abrikuusit ( ferskenit
#paarnallu akoorussinnarlugit lagkaagiliassat ikiaannut iliorarneqassapput . Kaagi inerpat qalipammik qaavatigut tanissinnarlugu paarnanik mandlinillu 4
#manniit 2 - 50 g miss. punneq / makkariina Qajuusat , immuit panertut , taratsut
#nal. ak. 1 miss. uninngatikkit . Punneq makkariinaluunniit aatsinneqareerpat alussaat ataaseq akuukkamut akuliunneqarsinnaavoq . Siatsivik kissaguk
#. Piaarnerpaamik avalanneqassapput sukkuminernik , paarnarnik sequtsikkanik imaluunniit kompottimik illulerlugit . Iipiliskiivit 250 g qajuusat
# 4 - 50 g miss. punneq / makkariina Qajuusat , immuit panertut , taratsut
#kuerarsinnarlugu qiteqqullugit iipiliskiiviliassamik immikkit . Iipiliskiivit naqqi qerattarniariarpata mumikkit , sujanneqarnerinilu kaavitittakkit ammalorlualersinniarlugit . Kissartumiitikkit1-2
#. Pullassaatissat imermi nillertumi aalaterneqassapput , taakkulu atorneqarpata iipiliskiiviliassat aalaterneqarniariartut sujanneqarsinnaapput . Tungumit miseqqiaq 0,5
#, kisebærit , hindbærit jordbærillu tungui , taamatullu paarnat nutaat tungui pitsaasumik miseqqiuutaasarput . Tungoq
#Naatsiiat qajuusaat aalatat akuliutikkit , sukkulitsiakkit tungut sukkuleriigaanngippata . Abrikuusinit miseqqiaq 100 g abrikuusit -
#minutsini 10-ni qalatikkit . Aalaterlugit nakkartitsivimmiluunniit tagiartuullugit sequtserneqareerpata sukkulikkit . Naatsiiat qajuusaannik alussaateeqqap imaanik aalatikkamik
#aalatikkamik kinersaaserneqarsinnaapput . Cremimit miseqqiaq Vaniljep qeqqa imaluunniit alussaateeqqat 1 2 vaniljesukkut - alussaat
#sukkunut tagiutikkit . Manniit sukkullu aalaterluakkit , aalaterneqareerpatalu maizenanik immunnillu panertunik akukkit . Imeq vaniljelerlugu
#Sukkut , vaniljesukkut manniillu aappalaartortaat aalatikkit , inerpatalu igamut aalaterullugit . Creme nillertumut iliuk .
#mianersornartorujussuuvoq , erngummi qanorluunniit mikitigisup , sikumernit imaluunniit taratsut creme aserortarpaat . Issortitsivik sipannimut ikineqassaaq
#issortitsivimmut tunngalluinnartariaqarmata sequtserluagaassapput . Issortitsivik sukkasuumik utertittarlugu kaajallariartinneqartarpat sikuliaq minutsit 20-t missingini qerissaaq . Cremip
#qeriartuaarnera malittaralugu kiliortorlugu piiarneqassaaq . Sikuliaq qerattavilluni qerippat kitserlugu erniinnaq avalanneqassaaq . Sikuliaq manngertivitsikkusukkaanni poortorlugu
#Qerititsissutit issortitsiviup saneraanut matuanullu tutsivillugit iliorarneqassapput , taamaaliorneqareerpallu tamaat aviisinik qaleriiaanik , puunik taakkuluunniit assigisaannik
#nal. ak. marlussunnguani puuaniitillugu1-2 isillugu2-2 uninngatinneqassaaq . Matua peerneqassappat issortitsivik errortorlugu qerititsissutaajarneqassaaq . Sikuliaq issortitsivimmit kaanngartinneqassaaq
#taavalu niutsivimmut avalaavissamut pusinneqassaaq . Siku issortitsivimmit kaanngarumanngippat annoraamineq imermut kissartumut misussinnarlugu siggugaq isortitsivimmut uliliunneqassaaq
#uliliunneqassaaq . Cremimit sikuliaq paarnanik aqerlortikkanik qerititanilluunniit imaluunniit kompottinik illulerlugu avalanneqassaaq . Cremimit sikuliaq 2
#kissanneqartinnagu , taava sukkut qeqqinnaat atorneqassapput . Imaluunniit creme V / 4 dl kaffimik akuneqarsinnaavoq
#sukkut qeqqinnaat atorneqassapput . Imaluunniit creme V / 4 dl kaffimik akuneqarsinnaavoq , kaffi sananeqassaaq
#2 - manniit qaqortortaat 2 - 0,5 / qalipak aalatigassaq Vanilje qupisinnarlugu naasussartai sukkunut tagiartuutikkit
#naasussartai sukkunut tagiartuutikkit . Sukkut manniillu aappalaartortaat aalaterneqareerpata qalipak manniillu qaqortortaat tamaasa immikkut issortillugit aalatikkit
#3 miss. sivisussuseqassaaq . Tangissat assigiinngitsut mamarsaatissallu pisariaqarsorinarpallu frugtfarvi nillertillugit qalipammut issortillugu aalatamut akuliunneqarsinnaapput poortorneqartinnagu
#200 g makruunit sequtsikkat , paarnanit sequtsigaliaq imaluunniit paarnat tunguat il. il. Tungumit sikuliaq 1,25
#tikillugu , takuuk cremimit sikuliaq 1. Sikuliaq avalanneqassappat paarnanik marengsinillu pinnersaasersorneqarsinnaavoq . Appelsiinanit sikuliaq 0,5
#KAAGILIORNERLU Akilersinnaavoq nammineerluni iffiornissaq , pingaartumik eqqarleriit amerlappata , inuillu amerlanersaasa nammineq iffiukkat nuannarilluartarpaat .
#aalaterlugit naqittagassanut naleqqulluartuuvoq , manniit qaqortortaanik aalaterinermut taamatullu qalipammik aalaterinermut aalaterut qipisoq pitsaanersaavoq . Kiliortuut
#iffialiat naami uutsinermut iluaqutaasarput . Pullassaatissat Iffiaq oqitsuussappat qituttuussappallu silaannarmik aalaterinikkut akuneqassaaq imaluunniit pullassaatissanik akuneqassalluni
#naami uutsinermut iluaqutaasarput . Pullassaatissat Iffiaq oqitsuussappat qituttuussappallu silaannarmik aalaterinikkut akuneqassaaq imaluunniit pullassaatissanik akuneqassalluni .
#Pullassaatissat Iffiaq oqitsuussappat qituttuussappallu silaannarmik aalaterinikkut akuneqassaaq imaluunniit pullassaatissanik akuneqassalluni . Iffiliaq uutsivimmut ikineqaruni pullassaaq
#akuneqassaaq imaluunniit pullassaatissanik akuneqassalluni . Iffiliaq uutsivimmut ikineqaruni pullassaaq silaannarmik annerusumik pinngortitsineqassammat ( iffialiani pullassaasikkani
#silaannarmik pinngortitsisarput naqittakkamik pullatsitsisumik . Naqittagaq pullassaatilik inerniariarpat uutsivimmut ikineqassaaq . Pullassaatit qillertuusami igalaaminermiluunniit matulluarsinnaasumi
#. Qajuusat 3/4 nakkartillugit imerpallaatissamut kuineqassapput , taratserneqareerpatalu qajuuttamik qisummik naqittarneqassapput manissinissaat , qillertinnissaat tasisualernissaallu
#nillertuussaaq qapuillu 3/4-iinnarmik amerlassuseqassallutik ( qapuit panertut atorneqassappata aggorneq 1 qapuit panertut aggornernik 5-nik imerpallaatissamik
#; minutsillu 5 10 imerpallaatissami nillertumi uninngatinneqareerpata aalaterneqassapput , imerpallaatissallu sinnera akuliunneqassaaq , taava
#° C-nik kiassusilimmiitinneqassaaq1-2 isinneqassaaq2-2 . Naqittagaq naammattumik pullassimanngippat kaagiliorfik kissartumut ilineqassaaq uutsiviup kissanneqarnerani . Aalaterlugit
#, pullassaatissat akuutissallu nakkartissinarlugit akuliunneqassapput . Imerpallaatissaq atorneqassappat qajuusat kingoraartaallugit aalaterunneqassapput . Manniit qaqortortaat issortillugit
#qajuusat kingoraartaallugit aalaterunneqassapput . Manniit qaqortortaat issortillugit aalaterneqarpata mianersortumillu akuliunneqarpata kaagiliaq oqinnerussaaq . Aalaterlugit naqittakkat
#aalaterunneqassapput . Manniit qaqortortaat issortillugit aalaterneqarpata mianersortumillu akuliunneqarpata kaagiliaq oqinnerussaaq . Aalaterlugit naqittakkat orsuuserneqanngitsut Manniit
#pullassaatissat akuutissallu nakkartissinnarlugit akuliunneqassapput . Qajuusat akunut akuliulluinnarpata aalaterineq unitsinneqassaaq , aalaterinermi nanginneqarpat naqittagaq ninngusuunngussaaq
#Qajuusat akunut akuliulluinnarpata aalaterineq unitsinneqassaaq , aalaterinermi nanginneqarpat naqittagaq ninngusuunngussaaq . Manniit qaqortortaat kingulliutillugit aalatersinnarlugit
#kingulliutillugit aalatersinnarlugit akuliunneqarsinnaapput , kaagiliaq kaagiliorfimmut itisuumut ikineqassappat qiteqqutiinnarlugu immerneqassaaq . Kaagiliorfik liiterimik ataatsimik imartussusilik
#imartussusilik qajuusanut 250 g-nut naleqquppoq . Naqittagaq tangeqarpallaarpat manniillu qaqortortaat issortillugit aalatikkat atorneqarpata kaagiliorfik qajuusanit
#. Naqittagaq tangeqarpallaarpat manniillu qaqortortaat issortillugit aalatikkat atorneqarpata kaagiliorfik qajuusanit 200 g-iinnarnit naqittakkamik imaqarsinnaavoq .
#nal. ak , 1 missiliorlugu ilusilersorneqartinnagit . Ilusilersorneqareerpata kaagiliorfimmi saattumiitillugit1-2 isillugit2-2 uninngatinneqaqqaarallassapputtaaq uunneqartinnagit , taamaaliornikkut
#taamaaliornikkut kaagiliat ilusitik iperaajaannerusarpaat . Kaageeraliassaq naqittagaq katagalalerpat tiggussaanneqarsinnaavoq imiminermik orsuutissaminermilluunniit . Kaagiliorneq ( uutsineq
#termostaateqarpat termostaati kissassutsimut kissaatigisaasumut inissinneqassaaq . Kaagiliassaq ikineqareerpat innera aaqqinneqassaaq naleqquttumik kissassusilimmut pisillugu . Uutsiviit
#kissaassuseqartittariaqarput . Inneq ataani qulaanilu kissassutsimik nalerisaassutissatut aaqqinneqarsinnaanngippat kaagiliassaq uutsiviup atsinnersaanut inissinneqassaaq ; iffiukkat mikisut
#iviit sequnnerinik panersiinermut atorneqarsinnaavoq . Iffiukkat mikisut inerniariarpata kaagiliorfimmit saattumit peerneqassapput , nillarserneqartariaqarpullu kaagiliornermi innisaasassiami
#) nillarsitsiaqqaarlugit pusillugit peerneqassapput . Kaageeqqat aatsaat nillarluinnarpata qillertuusanut kaagilivinnut isugutanngitsunut ikineqarsinnaapput . Kaageeqqat siggilajuartinniaraanni
# 10-ni kingullerni iffiukkat uutsivimmi qutsinnerusumut nuunneqassapput kajortissimanngippata . Nillarsigassatut ilikkit , ajornanngippat innisaasanut ,
#qutsinnerusumut nuunneqassapput kajortissimanngippata . Nillarsigassatut ilikkit , ajornanngippat innisaasanut , kitserneqassanngillallu nillortinnagit . Iffiugassaq kaagiliorfimmi
#, kitserneqassanngillallu nillortinnagit . Iffiugassaq kaagiliorfimmi itisuumi uunneqassappat naqittagaq qitunnerutinneqarsinnaavoq , taava iffiaq oqinnerussaaq ;
#ulillugu , nal. ak. 12 missinginilu uninngatinneqassalluni . Taamaaliorneqareerpat iffiassat sinneri naqittaanneqassapput , nal. ak. qeqqanilu pullassarneqareerpat
#Taamaaliorneqareerpat iffiassat sinneri naqittaanneqassapput , nal. ak. qeqqanilu pullassarneqareerpat iffiugassat ilusilersorneqassapput . Taava nal. ak. qeqqani pullatseqqinneqassapput
#ilusilersorneqassapput . Taava nal. ak. qeqqani pullatseqqinneqassapput , pullassarneqareerpata imermik taninneqassapput , taavalu qajuusanik imermi aalatanik
#, matusinnarlugulu nillertumut ilineqarluni . Tullianik iffiornissaq aqaguppat seernarsaatissaq taanna iffiassanik 350 g-nik ( 6
#) imermillu 2 dl-nik akullugu naqittarneqassaaq . Inerpat matusinnarlugu nillertumut ilineqassaaq . Siornatigut iffiornermit pisumik
#matusinnarlugu nillertumut ilineqassaaq . Siornatigut iffiornermit pisumik seernarsaatissaqanngippat seernarsaasiorneqarsinnaavoq iffiassaminernik , imermik , qapunnik taratsunillu
#10-ni imermi kineqqaarlugit aalaterneqassapput ) , aalaterinerlu inerpat erngup sinnera akuliunneqassaaq . Qajuusat immuillu panertut
#, tassaniitillugulu1-2 isillugulu2-2 marloriaamminut allinissaa tikillugu . Pisariaqarsorinarpat qajuusaminernik akullugu naqittaqqinneqarsinnaavoq , ilusiminilli attassisinnaalersiinnarlugu kinissuseqartinneqassaaq
#kinissuseqartinneqassaaq . Naqittagaq pølsiusamut assakaatillugu ulamersaruk , taamaaliorneqareerpallu 10 12-nut aggoruk . Aggukkat poorlunut
#8 10-ni . Naqittagaq nillertumi pullattussanngorlugu sananeqassappat , qupp. 198 , 10 g qapuit
#sananeqarsinnaapput , soorlu paarnanik sequtsikkanik , tunguarnitsunik imaluunniit punnermit cremiliamik . Immiussassat silinnerani saattumik tarnunneqassapput
#Qapuit imermi nillertuminermi aalatikkit ( qapuit panertut atorneqarpata aggorneq ataaseq panertut aggornerit 5 imermik kissalaartumik
#kissalaartumik akuneqassapput , minutsinilu 5 10-ni kininneqareerpata aalatersinnarlugit erngup sinneranut kuineqassapput , akuugarlu nillarpat
#kininneqareerpata aalatersinnarlugit erngup sinneranut kuineqassapput , akuugarlu nillarpat naqittakkami atorneqassaaq ) . Qajuusat immuillu panertut
#kattussinnarlugit naqittarluakkit . Poorlunut giflinulluunniit ilusilersukkit , ilusilersorneqareerpatalu kaagiliorfimmut saattumut ilioqqakkit , naqittakkamit poorlut 24-t
#, uninngatikkillu ullaassamut pullattussanngorlugit . Naqittakkat naammattumik pullassimanngippata uutsiviup kissanneqarnerani kiattumiitinneqassapput1-2 isinneqassapput2-2 . Iffiat taninneqassapput
#saalisaqqillugulu . Assigiimmik pullatsikkumagaanni peqqissaarullugu saalisarneqassaaq , taamatullu issungaatsiartuutinneqassaaq sinigissuutillugu ( paletkniv atoruk ) .
#- alussaatit 2 3 seqquluttut - ajornanngippallu alussaateeraq 1 citruunit ameraat sequtsikkat Qajuusat nal. ak.
#ilusilersinnarlugu kaagiliorfimmut iliuk kiattumiitillugulu1-2 isillugulu2-2 uleqartillugu . Pullappat marloriaamminik angissuseqalerluni taninneqassaaq sukkullu sinnerinik nakkalaarneqarluni .
#ameraat sequtsikkat , alussaatit 3 seqquluttut , ajornanngippat alussaatit 2 sukaatit tuggakkat imaluunniit appelsiinat ameraat
#seqquluttut , ajornanngippat alussaatit 2 sukaatit tuggakkat imaluunniit appelsiinat ameraat simersiat tuggakkat Naqittagaq peqingasuliassatut ulluinnarsiutissatut
#C , uunneqassaaq . Immiussassatuttaaq atorneqarsinnaapput marmeladit imaluunniit iipilit , abrikuusit paarnarsuillu qernertut sequtsikkat .
#pertiteruk , qissallatsilaariarlugulu siullermertut tasitsaruk . Assigiimmik pullatsinneqassappat tasitsaaneq peqqissaarullugu suliarineqassaaq . Naqittagaq tamatigut issungaatsiartunngorlugu
#Briochit Naqittakkap sinneri poorlutut ilusilersorneqassapput , kaagiliorfimmullu ilineqareerpata naqillugit saalimasunngortinneqassapput . Naqittagamineq ammalorsarsinnarlugu manniup sinneranut
#, ilusilersorneqassaarlu ammalortunngorlugu kaagiliorfissap nataavanik qalliilluinnarsinnaasunngorlugu , taamatullu saneraanit portunerutittariaqarpoq . Naqqanut punnermit cremiliaq saattumik
#. Naqqanut punnermit cremiliaq saattumik tarnunneqassaaq , kiisalu issoqqaarissoq 18X30 cm-nik angissusilik taninneqassaaq . Seqquluttut
#. Kaagiliorfik kaagiliorfittut saffiugassatut atorneqassaaq . aluminiumfoliet mianersuunneqarunik arlaleriarlugit atorneqarsinnaapput . Siuteruusat 250 g qajuusat
#sequtsikkat Kartoflit ameraajakkat kitsikkit tarajoqartinnagillu uullugit , imaluunniit kartoflit kissartut nakkartitsivimmi tagiartukkit ajassaammilluunniit atortoqarlutit sequtsikkit
#aalaterluarsinnarlugit manniit ataasiakkaarlugit tassunga aalaterutikkit . Naqittagaq mannilerneqareerpat aalaterluaruk . Citruunit ameraannik sequtsikkanik akujuk .
#qaamasup qeqqa kaagiliorfimmut itisuumut kuiuk , taartoq qalliutigineqareerpat sinnera qaavanut kuineqassaaq . Ajassaammik naqittagaq aalatitsiaruk

« < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > » Show all 385302 results


CQP Query: [func=".*@CON.*"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: