« < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > Show all 19235 results

#naapertorlugu sumiiffiit ilaanni imm. 1-mi taaneqartut saniatigut pissutsinut allanut aalajangersaasoqarsinnaasoq Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat . Kommunalbestyrelsit nunaminertanik
#tamanut saqqummiutissavaa . Kommunalbestyrelsi siunnersuutinik arla-linnik qinigassiilluni tamanut saqqummiussisinnaavoq . Imm. 2. Kommunalbestyrelsimi ikinnerussuteqartut kikkulluunniit
#, tak. imm. 7 , nassiunneqassaaq . Akerliliissuteqarnissamut oqaaseqaateqarnissamullu piffissarititaasoq , tak. imm. 3 ,
#tak. imm. 7 , nassiunneqassaaq . Akerliliissuteqarnissamut oqaaseqaateqarnissamullu piffissarititaasoq , tak. imm. 3 , nalunaarutigineqassaaq
#akerliliissuteqarnissamut sapaatit akunnerinik minner-paamik 6-nik piffissaliussilluni nutaamik tamanut saqqummiunneqassaaq . Tamanut ammasumik nutaamik saqqummiusseqqinneq §
#nalunaarfigineqarsi-masunut nassiutissavaa . Imm. 3. Kommunimut pilersaarut tamanut saqqummiunneqartoq kommunip qarasaasiaq atorlugu , nunami sumiiffinnut
#aalajangersimasunik immikkoortitsisin-naavoq aammalu kommunimut pilersaarut naapertorlugu sumiiffiup ilaanut aalajangersimasu-mut aalajangersagaliorsinnaalluni , tak. kapitali 5. Imm.
#§ 14 , imm. 3 malillugu sumiiffiup ilaanut aalajangersimasumut aalajangersagaliortitsissaaq . Imm. 3. Illuliortiternissanut sanaartornissanulluunniit
#iluarsaassiisoqassasoq , 3 ) kommunip nunataani sumiiffiit ilaannut iluarsaassisoqassasoq , 4 ) kommunimut pilersaarut ukiuni
#§ 34 naapertorlugu periusissanut siunnersuutip tamanut ammasumik saqqummiunneqarneranut peqatigitillugu , periusissanut siunnersuutit akuerineqartut Naalakkersuisunut aamma
#siunnersuutit akuerineqartut Naalakkersuisunut aamma oqartussaasunut , soqutigisamikkut kalluarneqartussanut nassiunneqassapput , tak. § 23 , imm.
#§ 40. Nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaat kommunimi pineqartumi kommunalbestyrelsimut nassiunneqassaaq . Imm. 2. Nunaminertanut kommunit aggornerisa
#avataanniittunut1-2 ittunut2-2 tunngatillugu , nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaat Naalakkersuisunut nassiunneqassaaq . Nunaminertanik atuinissamik qinnuteqaatit tamanut ammasumik
#inatsisinik unioqqutitsisoqartoq paasigunikku , Naalakkersuisut pissut-sit taakkua inatsisinut naapertuuttunngorteqqullugit kommunalbestyrelsimut peqqussutigisin-naavaat . Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat inatsisinut
#Danmark-ip nalunaarfigineqarnissaa akuersaarneqassasoq . Espoo-mi allattuiffik Espoo-mi isumaqatigiissummut tapiliussaavoq . Peqatigisaanik Naalakkersuisut Ineqarnermut , Attaveqarnermut
#, 2004-mi juunimeersuni1-2 IR2-2 qupp. 57-imi nassuiaat naalakkersuisoqarfimmut eqqumaffigeqquneqarpoq , taanna malillugu nalunaarusiat tunngaviusumik taamaallaat
#§ 3-mi allanneqarpoq Naalakkersuisut nittartakkami iserfissap taassuma atuutilernissaanut piffissaliillutik aalajangersaasariaqartut . Isumaliutigineqartariaqarpoq pilersaarusiornermut nittartakkami sullivissaq
#23 , imm. 7 naapertorlugu Naalakkersuisut nassiussiffissanut allattuiffianut innersuussisoqarpoq . Tassalu pilersaarusiornermi suliniutit oqartussaasunut tamanut
#web-GIS taamaattoq , NunaGIS-imik taagorneqartoq 2008-imi apriilimi tamanut saqqummiuppaa . Tamatuma saniatigut pilersaarusiornermut nalunaarsuiffik inuiaqatigiinni
#pilersaarutaat ataatsimoortittassagaat1-2 UR2-2 aammalu nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup pilersaarusiornermut kommunini suliarineqartumut atatillugu aaqqissuunneqartarnissaa isumagissallugu . Imm.
#UR2-2 aammalu nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup pilersaarusiornermut kommunini suliarineqartumut atatillugu aaqqissuunneqartarnissaa isumagissallugu . Imm. 2-imut Namminersorlutik Oqartussat
#pilersaarusiornermi soqutigisat inuiaqatigiinnut annertuumik pingaaruteqartuni sanaartorfissanik pilersaarusiorneq tassunga atatillugu aningaasanut pilersaarusiornermut ataqatigiissillugu paasineqartariaqartoq : Illuliortiterneq
#isumaginninnissaq . Akerliliissuteqarneq tamatigut tunngavilersorneqartussaq kommunimut pilersaarutissatut siunnersuusiorsimasumut , akerliliissuteqarnissamut piffissarititaasoq , tak. § 23
#Akerliliissuteqarneq tamatigut tunngavilersorneqartussaq kommunimut pilersaarutissatut siunnersuusiorsimasumut , akerliliissuteqarnissamut piffissarititaasoq , tak. § 23 , imm.
#Imm. 6-imut Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip kommunimi innuttaasunut saqqummiunneqarneranut peqatigitillugu siunnersuut Naalakkersuisunut oqartussanullu , imm. 7
#oqartussanullu , imm. 7 naapertorlugu nassiussivissatut allattuiffimmi allassimasunut nassiunneqassaaq . Tamatumuuna siunertaavoq Naalakkersuisut kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermi
#, pisariaqanngitsumik kinguarsaanertaqanngitsumik , kommunimut pilersaarummik nalunaarut tamanut saqqummiutissavaa . Siunnersuummut tamanut saqqummiunneqarsimasumut naleqqiullugu allannguuteqartitsisoqarsimanersoq
#. Imm. 2-imut Kommunimut pilersarutissatut siunnersuutip tamanut nalunaarutigineqarneranut peqatigitillugu kommunimut pilersaarutissatut siunnersuut Naalakkersuisunut aamma oqartussanut
#6 naapertorlugu tamanut saqqummiussinermut atatillugu pilersaarutissatut siunnersuummik nassiussivigineqartunut nassiunneqassaaq . Tamatumani siunertaavoq tusarniaaffiusut inuiaqatigiinnut soqutiginaatillit
#kommunip arlalinnik qinigassiilluni pilersaarutissatut siunnersuusiorsinnaanera . Tamanut nalunaaruteqarnissamut piffissaliussisoqanngippat tamatuma kingunerissavaa , qanoq inatsisitigut sunniutaagallartut
#akuersissummik piumasaqarsinnaanngilaq . Imm. 2-imut Kommunalbestyrelsi piffissaq tamanut saqqummiussiffiusoq naaniariartoq , pissutsinik kommunimut pilersaarutissatut siunnersuummut
#Kommunimut pilersaarutissatut siunnersuutip kommunimi innuttaasunut tamanut ammasumik nalunaarutigineqarneranut peqatigitillugu , pilersaarusiornermut periusissaq Naalakkersuisunut aamma oqartussaasunut
#, aalajangersakkami imm. 1 malillugu periusissanut siunnersuummik nassiussivigineqartunut nassiunneqassaaq . Taamaaliornikkut oqartussaasut siusissukkut kommunip pilersaarusiornermut
#ilanngunneqarpoq , tassani aalajangersarneqarluni nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaat Naalakkersuisunut nassiunneqassasoq . Imm. 1-imut Aalajangersakkami nunaminertamik atuisinnaatitaanissamut
#Nunami eqqissisimatitassatut immikkoortitami , nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaat Naalakkersuisunut nassiunneqassasoq . Allannguut suliassaqarfimmi suleriaatsimik atuuttumik allanngortitsissasoq
#. Aalajangersakkap oqaasertaliornerata nassatarisaanik inatsisit malillugit nunaminertaq tamanut saqqummiunneqareerpat aatsaat kommunalbestyrelsi atuisinnaatitaanissamut qinnuteqaatinik tigusisinnaavoq .
#qinnuteqaatit , nunaminertamut pineqartumut nunaminertamik atugassiinissaq aalajangiiffigineqannginnerani tamanut saqqummiutissallugit pisussaaffeqartoq . Imm. 2-mut Tamanut saqqummiinissamik
#, kisiannili aamma oqartussaasut naalakkersuinikkut akisussaasuusunit toqqaannartumik kommunalbestyrelsimut ilisimatitsissutigineqarsinnaallutik . Aamma nunaminertamik atugassiinissaq inatsimmut allamut
#aamma kommunalbestyrelsi peqqusinnaavaat peqqussut manna naapertorlugu pinngitsoortinneqarsimasut inatsisinut naapertuuttunngorteqqullugit , assersuutigalugu kapitali 7 naapertorlugu kommunimut
#innuttaasut inatsisitigut isumannaatsuunissaat qulakkeerniarlugu , kommunit pisussaapput tamatumunnga peqatigitillugu § 63 , imm. 2 naapertorlugu
#pujortarnermillu misiliisimasut ukiut ingerlanerini ikiliartorsimasut . Misissuinerulli tamatumunnga peqatigitillugu takutippaa atuartut angajulliit affaat ullut tamaasa
#kattuffinnut il.il . tusarniaaneq : Siunnersuut tusarniaatitut ukununnga nassiunneqarpoq : Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia , Ineqarnermut
#, inuit arlaannik pissuteqarlutik pisortat namminersortulluunniit sullissiviutaanni tamatumunngalu peqatigitillugu najugaqartut allat sulisutullu atorfeqartitaasut sumiiffigissaanni ineqartut
#Ullormit kommunalbestyrelsip aalajangiinerata nalunaarutigineqarfianiit sapaatit akunneri sisamat maalaaruteqarnissamut piffissaritinneqarput . Aalajangiinernut pisortatigoortumik1-2 UR2-2 nalunaaruteqarfiusunut maalaaruteqarnissamut
#1. januar 2011-mi atuutilissaaq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarput : 1 ) Kalaallit Nunaanni
#naareernerata kingorna Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut aamma Nunatta Eqqartuussivianut tusarniaassutigalugu nassiunneqarpoq . 10. Tusarniaanermi akissuteqaatit KANUKOKA
#suliaannik agguaassineq atuuttoq allaaserineqarpoq , aalajangersarneqarsimallunilu kommunit sanaartorfissagissaanemut atatillugu aqqusinernut kuuffinnullu aqqusersuutinut akisussaasuusut , Namminersorlutillu
#tigusinera , taamaalillunilu Naalakkersuisut ukiumoortumik1-2 UR2-2 Nukissiorfinnut sanaartorfissagissaanissamut 15 mio. koruuninik taarsigassarsititsisarnerisa peerneqarnera , aammalu
#15 mio. koruuninik taarsigassarsititsisarnerisa peerneqarnera , aammalu tamatumunnga peqatigitillugu sanaartorfissagissaanissamik qinnuteqartut najugaanniit innaallagissamut , imermut
#, imermik pilersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaannut ilaasutut isigineqartariaqartumut aalajangersagaqanngilaq . § 20 , imm. 1-imut
#imaluunniit sumiiffimmut pilersaarummi , kommunillu malittarisassaanni sanaartorfissagissaanermut akiliisitsisoqarnissaanut aalajangersaasoqarsimappat , aalajangersakkat sumiiffimmi nunaminertanik aamma /
#tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit sanaartorfigineqarsimasumi ilassutaasumik sanaartorfissagissaanermi nalinginnaasumik sumiiffimmi kuuffilersuinermut peqatigitillugu imermik pilersuinermut aqqusersuisoqartarpoq . Taamaattumik kuuffeqarfimmut
#saqqummiussinermiit naatsorsorneqassaaq . Illuatungeriinni suliami sinniiseqartitsisoqarpat , maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq aalajangernerup sinniisimut nalunaarutigineqarnerani aallartittutut naatsorsuutigineqassaaq .
#aamma agguataarinermut najoqqutassaq kommunit pilersaarusiorneranni imaluunniit akiliut tamanut atuuttoq ikiorsiullugu naatsorsorneqarsinnaasoq ataatsimiititaliap maluginiarpaa . Inatsisartut
#imaluunniit kommunimi pilersaarusiornermut malittarisassani imm. 1 naapertorlugu pissutsinut aalajangersaasoqarsimatillugu , maleruagassat imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqarsimasut
#imaluunniit kommunimi pilersaarusiornermut malittarisassani imm. 1 naapertorlugu pissutsinut aalajangersaasoqarsimatillugu , maleruagassat imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqarsimasut
#pisariaqartinneqartut nalunaarutigineqarnissaat sioqqullugu kommunalbestyrelsip imm. 1 naapertorlugu nalunaaruteqarsinnaannginneranut aalajangersaasoqarsinnaavoq . § 14. Suliat § 2-mut
#suliarineqartarnissaannut , sanaartukkallu piffissami ingerlanneqarfiani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinerup ajornannginnerunissaanut aalajangersaasoqarsinnaavoq . Imm. 2-mut Illuliornermi malittarisassani sanaartukkani
#. § 24-mut Imm. 1-imut Allamik aalajangiisoqarsimatinnagu maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq sapaatit akunnerinut sisamanut sivisussusilerneqassaaq . Maalaaruteqarnissamut
#pineqartup maalaaruteqarnissaanut piffissaliisoqanngilaq . Suleqataasumik suliamut akuusoqartillugu maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq aallartinnissaa , nalunaarutip suleqataasumut apuunneraniit naatsorsorneqartassaaq
#ilanngaassisarnikkut akiliisitsinissaq periarfissinneqarmat . § 29-mut Aalajangersagaq pineqaatissiisinnaanermut aalajangersagaavoq . Imm. 1-imut Sanaartornermut inatsimmik unioqqutitsinermi
#. Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartunit Inuit Ataqatigiit Demokraatillu sinniisaannit aappassaaneerinninnermut saqqummiunneqartoq . § 2-mut 1. § 2
#314.099 kr.-it akornanni isertitalinnit pilersuisunut 3.682 kr.-inut ukiumut appartikkiartorneqassapput pilersuisullu 314.099 kr.-inik amerlanerusunillu isertitalinnut atorunnaassallutik
#Imm. 2. Tapiissutit landskarsimiit akilerneqartassapput qaammatini 1/12-imik qaammatinut ataasiakkaanut tapiissutinut agguagassanut tapertaliullugit . § 2.
#Naalakkersuisut imaluunniit Naalakkersuisunit piginnaatitaaffimmik tunineqartup , suliaq eqqartuussivimmut ingerlatinnagu unioqqutitsisoq , unioqqutitsinerminik nassueruteqarpat , piffissallu
#2 malillugit qinnuteqaatit Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassapput , Aqutsisoqarfimmilu tiguneqarsimassallutik kingusinnerpaamik imm. 1
#tulliani februaarip aallaqqaataani . § 11. Kinaluunniit ingerlatsinerminut atatillugu erniaqartitsilluni aningaasanik taarsigassarsisitsisartoq taarsigassanilluunniit isumagisaqartartoq ,
#3. Nalilinnut tqqorsivimmiititsisoq imm. 1-imi taaneqartutut , nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisuteqartussaasumut kinaanini ilisimatitsissutigissavaa , tamatumani inuup normua
#Imm. 2-mi taaneqartutut aktianit iluanaarutisianik pissarsisoq , nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisuteqartussaasumut kinaanini ilisimatitsissutigissavaa , tamatumani inuttut normuni
#Aningaasat iluarsineqarsimasut ukiut tamaasa januarip aallaqqaataani Naalakkersuisunit tamanut saqqummiunneqartassapput . Pikkorissartitsisarnerit § 33. Annertuumik innarluutilinnut
#ikorfartuutissat pillugit qinnuteqaateqartussat . Qinnuteqaat taanna Kalaallit Nunaanni kommunimut najugaqarfimmut nassiunneqassaaq . § 54. Inuup annertuumik
#. Imm. 3. Kisitsisitigut paasissutissat ataavartumik malinnaasinneqassapput Naalakkersuisunullu nassiunneqartassallutik ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 1. marts .
#ulloq taaneqartutut nalunaarutigineqartoq malillugu . Imm. 3. Tamatumunnga peqatigitillugu Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat
#mailikkut imlt. faxikkut Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfimmut nassiunneqartassaaq . Imm. 2. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsi piumaffigisinnaavaat
#Nalunaarut atortuulissaaq 13. august 2010. Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu arfattat pissatallu nalunaarutigineqartarnerat pillugu nalunaarut nr.
#kommuninut agguaatissavaat KNAPK aamma KANUKOKA isumasioqatigereerlugit , nunamut tamarmut pisassat tamarmiusut agguaannerannut peqatigitillugu . Imm.
#KANUKOKA isumasioqatigereerlugit , nunamut tamarmut pisassat tamarmiusut agguaannerannut peqatigitillugu . Imm. 4. Kommunip ataatsip iluani
#allagartaasut normulersukkat Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfiup kommunalbestyrelsimut nassiutissavai . Imm. 4. Kommunimi akuersissutit agguaanneqartut
#pisassanut naapertuuttunik akuersissuteqareeriarpat kommunalbestyrelsip Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfimmut nassiutissavai akuersissuteqarfigineqartut aqqi , inuttut normui ,
#Imm. 2. Agguaasseqqinneq tamatumanilu piumasaqaatit pillugit nalunaarut tamanut tusarliunneqassaaq sapinngisamik radio tusagassiorfiillu allat aqqutigalugit .
#CPR normui . Imm. 4. Angallat aalisariut imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfianut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmut tikeqqaartinnani aalisalernissamik
#Imm. 4. Angallat aalisariut imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfianut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmut tikeqqaartinnani aalisalernissamik pilersaaruteqarnani tikiuttoq tamanna
#Angallat aalisariut imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfianut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmut tikeqqaartinnani aalisalernissamik pilersaaruteqarnani tikiuttoq tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq
#marluk atortussaajunnaarsitsisoqarsimappallu taakku ilanngullugit angallatip umiarsualivissinneri tamaasa uunga nassiunneqartassapput : KANUAANA , Box 501 ,
#atuutilerpoq 1. januar 2011-imi . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat
#Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik umimmattassatut pisassiissutinik umimmannillu tammajuitsussarsiniarluni piniarnermut aalajangersaasinnaavoq . § 16. Sumiiffiup ilaani B-mi
#juunip 1-ani 2010-mi atuutilerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Ikkap kangerluata iluani qinnguata eqqissisimatitaanissaa pillugu
#ilinniartitaanermut malittarisassat allannguutissaattut tunngavilersuusikkamik siunnersuuteqarusuppata siunnersuut ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq . § 7. Siunnersuisoqatigiit isiginnaartitsisartutut ilinniartitaanermut
#aaqqissuussat allanngortinneqarnissaannut tunngavilersuusikkamik siunnersuuteqarusuppata siunnersuut Kalaallit Nunaanni Isiginnaartitsisarfimmut nassiunneqassaaq . § 8. Pisariaqartitsineq naapertorlugu taamaattorli
#Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani tjenestemandinut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit siulersuisunut ilaasortanut ajunngitsorsiaritinneqassapput . Atuutilersinneqarnera § 4. Nalunaarut
#1. januar 2011-mi atortuulissaaq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarpoq Akileraartarnermut suliaqarnermut atatillugu kommunit innuttaasunut
#inatsisitigut tunngavigalugu missingersuutinik nikisiterinerit aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit suliarineqartut kommunalbestyrelsimut ilisimatitsissutigalugit saqqummiunneqassapput . Imm. 3. Ilassutitut aningaasaliissutissanut
#, kommunalbestyrelsip suliarinninnera kingusinnerpaamik qaammammik ataatsimik kingoqqullugu Naalakkersuisunut nassiunneqassapput . Kukkunersiuineq § 9. Kukkunersiuisut ukiumoortumik1-2
#suliakkiutigineqarsimasunut tamakkiisumik ilaannulluunnit akiliutinik nuussinissamut kissaateqarpat , akileraaruseriffimmut akileeqqusineq tamaat ilaannaaluunniit uterteqqusinnaavaa . Imm. 4.
#§ 18. Aningaasarsianik ilanngaassisalernissaq akileraaruseriffiup akiitsulimmut allakkatigut siumut ilisimatitsissutigissavaa . Ilisimatitsinermi ilanngaassinissami procentit qassit ,
#atatillugu akileraaruseriffiup ilimasaarinerminut allakkamini siumoortumik missingersuusiornissamut immersugassaq akiitsulimmut nassiutissavaa ilisimatitsissutigalugulu , akiitsullillu immersugassaq immersoriarlugu utertissinnaaga
#, allamulluunniit nassitsiviusinnaasumik ilisimatitsinngippat , aningaasarsianik ilanngaassisalernissaq siumut ilisimatitseqqaarani aallartinneqarsinnaavoq . Imm. 4. Akiitsullip siumoortumik
#matumani ilisimatuussutsimut siunertanut imaluunniit Kalaallit Nunaanni piniagassatigut pisuussutinik nalunaarsuinermut ilagitillugu , aalajangersakkanit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq . Pineqaatissiissutit
#1. december 2010-mi atortuulerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu qasigissamik eqqissisimatitsineq pillugu Landsrådip ileqqoreqqusaa 31.
#1. januar 2011 atuutilerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Sinerissamut qanittumi raajarniarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat
#isumannaallisaanermut killeqarfiliussaq annertusineqarsinnaavoq imaluunniit annikillineqarsinnaalluni aammalu piffissamut aalajangersimasumut aalajangersarneqarsinnaalluni . Allaanerusumik isorartussusiliineq Umiartortunut Tusarliussani tamanut
#aamma killeqarfiliussanik nutaanik pilersitsineq , Umiartortunut Tusarliussani tamanut saqqummiunneqassapput . Tusarliussani tamanut saqqummiussineq , Naalakkersuisunit
#isinneqarnissaat2-2 , taamaalillugit nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut Akileraaruseriffimmut takutinneqarsinnaanngorlugit . Nakkutilliineq § 9. Suliffeqarfiit nioqqutissanik
#1. januar 2011-mi atortuulissaaq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarpoq tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu
#ilaasortat atorfimminnut atatillugu ineqartinneqarput , Namminersorlutik Oqartussat sulinermut atatillugu inissiaataanni najugaqarfiusussaatitaasuni ineqarnermut akileeqataassutip naatsorsorneqarnissaanut malittarisassat
#IR2-2 . pillugu Suleriaatsimut Ataatsimiititaliap ISUMALIUTISSIISSUTAA siunnersuutip aappassaaneerneqarneranut saqqummiunneqartoq Ataatsimiititaliap suliarinninnermini ilaasortarai : Inatsisartut Siulittaasuat
#Akitsuusiisarnermullu ataatsimiititaliap maannakkut inatsisip attuuttup UKA201 0129 suliarineqarneranut atatillugu . .. . innersuussutigissavai , Naalakkersuisut
#pisortanut akiliisarnerannik pisariillisaaniarnermik tunngaveqarmat , taamaaliornikkut innuttaasut pisortanut pisariaqanngitsumik nammakkersuutaasumillu akiitsullit ikileqqullugit . Pisortanullu akiitsut
#eqqaasitsissutigissavaa . Apeqqutit Apeqqutit arlallit ataatsimiititaliap siunnersuummik suliarinninnissaanut atugassat akissuteqarfigeqqullugit ataatsimiititaliap Naalakkersuisut qinnuigai . Ataatsimiititaliap
#, tassani angallammik piginnittoq angallatip isaternissaanut tapiissutinik qinnuteqarneranut peqatigitillugu aamma nutaamut imaluunniit tassunga atatillugu angallammut
#peqatigitillugu aamma nutaamut imaluunniit tassunga atatillugu angallammut taamaaqataanut qinnuteqaammik nassiussisimappat aalisarnermut akuersissutip akuersissutillu allat piginnittumit
#1. juli 2011 atuutilerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu allakkat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 8
#malinneqassapput . 3.10 Maalaaruteqarsinnaaneq Naalakkersuisunut maalaaruteqarsinnaaneq aamma maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq maannakkut atuuttoq atuutiinnassaaq . Nutaatut Naalakkersuisut
#ingerlassinermik suliaqartut allakkat allakkerinermi sullissinernik atuinerat pillugu susassaqanngitsunut ilisimatitseqqusaanngillat , imaluunniit paasissutissanik taamaattunik nammineerluni pissarsiniarluni
#misissussallugulu . Allaffissorneq eqqarsaatigalugu nassiussat apuunneqarsinnaangitsut ammarneqarnissaasa tungaanut piffissarititaasoq sivikinnerpaaffilerneqanngilaq . POST Greenland nassiussamik nassitsisumut
#marts 2011-mi isumaliutissiissuteqarpoq . Pingajussaaneerneqartinnani siunnersuut suliarineqaqqittussanngorlugu ataatsimiititaliamut innersuunneqassasoq isumaliutissiissummi tassani ataatsimiititaliap inassutigaa . Tassa
#1. juli 2011 atuutilerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu allakkat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 8
#1-imiit 3-mut taaneqartut piumaffigineqarnermikkut paasissutissat atorfissaqartinneqartut tamaasa Naalakkersuisunut nassiuttassavaat , taamatuttaaq qinnuteqaatit , aalajangiinerit ,
#Nunaannut Inatsit akuersissutigivaa . Inatsisip , Kalaallit Nunaanni Aningaasanoorutinut Namminersorlutik Oqartussanit tiguneqarsimanngitsunit , malittarisassat nutaat tamakkiisut atuutilersippaa
#innersuussineq inatsisissatut siunnersuummi § 7-imit peerneqassasoq . Tamatumunnga Ombudsmandip pissutigitippaa , Ombudsmandi pillugu inatsimmi atuuttumi
#qinnuteqartoqarneranut atatillugu pilersaarutip avatangiisinut sunniutai pillugit nassuiaat Naalakkersuisunut nassiunneqassaaq . § 42. Naalakkersuisut makku pillugit
#aalajangersimasunut peqqusisinnaapput inuussutissarsiornermi suliat erseqqinnerusumik taaneqartut pillugit iliuusissanut pilersaarusioqqullugit . Imm. 3. Iliuusissanut pilersaarutit nioqqutissiat
#sinnerlugit ingerlaannarluni nalunaarutigissavai , taamaaliorninilu tamatuma kingorna Naalakkersuisunut ilisimatitsissutigalugu . Imm. 6. Kingusinnerpaamik ullut 14-it
#aamma innuttaasut suliaat , peqqinnissamut imaluunniit avatangiisinut pissutsinut ajornartorsiortitsilernermik kinguneqartitsisut , mingutsitsineq annikilliseqqullugu imaluunniit aalajangersimasunik
#nakkutilliinermi pisussaaffiata piffissamut aalajangersimasumut annertussusia pillugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimut aalajangersaasinnaapput ) § 65 ( Eqqartuussivimmi suliassanngortitsineq
#pillugit peqqussummut atuuttumut naleqqiullugu siunnersuummi arlalinnik nutaanik piginnaatitsinermut aalajangersagaqarpoq . § 10 , imm. 1
#unioqqutitsinerit . peqqusinermik malitsinngitsoorneq . Pissutsit inatsisinut naapertuutilersinneqarsimanngippata , politiinullu unnerluussineq alloriarnerup tulliusussaanera pillugu
#suliani taamaallaat BAT-imik tunngaveqarneq malinneqarpoq , akuersissutinili allanut atatillugu maannakkut erseqqissarneqassalluni . Naliliisoqarpoq inuussutissarsiortut BAT-imik
#. 6. Allaffissornikkut innuttaasut kingunissai Inatsimmiipput1-2 ipput2-2 innuttaasunut toqqaannartumik eqquisunik inerteqqussuteqarluni aalajangersakkat arlallit , taakkulu
#immikkut nassuiaatini allaaserineqarput . Inatsisissatut siunnersuummiit nakkutiginninnikkut innuttaasunut akuliunnerit ataasiakkaat . Tassani pineqarput siunnersuutit assigiinngitsunut
#innuttaasunut akuliunnerit ataasiakkaat . Tassani pineqarput siunnersuutit assigiinngitsunut atatillugu akiliutinik akileeqqusisinnaanerit . Siunnersuumi § 14-mi
#oqaasertaliussami nutaami kommuninut kinguneqartitsinissat killeqarluinnartuussasut . Kapitali 4-mut atatillugu tusarniaanermi akissummi pingaartumik § 16-imut oqaaseqaateqartoqarpoq
#tamanna kinguneqarsinnaasarluni . NNPAN-ip ajornartorsiut NAP-mut aamma inatsisileriffimmut saqqummiuppaa , marluullutillu nalunaaruteqarlutik Kangilinnguit inatsisissamut siunnersuummut
#siunertaq tassaavoq matusineq sioqqullugu tamanna pillugu paasissutissanik Naalakkersuisunut nassiussisoqassaaq , aamma matusinissamut pilersaarut avatangiisinillu pissuserisimasaanut
#inatsiseqarnermut ilanngunneqassasut . Ullumikkut Kalaallit Nunaannit eqqakkat ilai Danmarkimut nassiunneqartarput , taamaattumik Kalaallit Nunaanni taaguutit suussuseqatigiaallu nunani
#ajornartorsiut pillugu ilisimasaqalernissamut kiisalu inissiinermut akuerineqanngitsumut taartaasinnaasumik nassaarnissamut piffissaliussaasoq naammaginartutut isumaqarfiginarpoq , ilutigalugulu kommunini ataavartumik
#maleruagassanik aalajangersagaliorsinnaatitaanermut Naalakkersuisut piginnaatitaapput . Aalajangersagaq inatsiseqarneq pissusiviusunut naapertuutsilersinniarlugu 2007-mi atulersinneqarpoq . Eqqagassat pillugit maleruagassat
#katersisarnermut pinngitsoorani aaqqissuussisoqarsimasoq , sumiiffimmili oqartussaasutut akisussaasoq eqqagassaqalersitsisumut ilisimatitsissasoq eqqagassatut immikkoortoq pineqartoq sumut iginneqarsinnaanersoq .
#periarfissaqarsinnaaneq . Tunngaviliussami isumaavoq aatsitassat imaluunniit nioqqutissiat inunnut avatangiisinullu navianannginnerusut navianarnernut salliutillugit toqqarneqartariaqarnerat , taakku
#isumaavoq aatsitassat imaluunniit nioqqutissiat inunnut avatangiisinullu navianannginnerusut navianarnernut salliutillugit toqqarneqartariaqarnerat , taakku assigiimik iluaqutaasinnaasutut naleqarpata
#Isumaqatigiissummiipput1-2 ipput2-2 aamma sanaartukkat taakku avatangiisinut sunniutaat tamanut saqqummiunneqartassasut tamannulu ammasumik oqallisigineqartassasut . Espoo-mi 110
#qinnuteqarnermut atatillugu pilersaarutip avatangiisinut sunniuteqarnera pillugu nassuiaat Naalakkersuisunut nassiunneqassasoq . Nassuiaammi suut piumasaqaatigineqarnissaat pillugu malittarisassat
#pillugit pilersaarusiorneq pillugu paasissutissat suut kommunit katersussagaat Naalakkersuisunullu nassiullugit Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaassapput . Nalunaarsuinermi illoqarfinni
#tapiissutit pillugit isumaqatigiinniarnernut tullinnguuttunut kinguartinneqarsinnaapput . Nakkutilliinerit nuunneqarneranut atatillugu nuussinermi apeqqutit isummerfigineqassapput , pingaartumik nakkutilliinermi
#nalunaarutigineqarneraniit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit suliassiissutigineqartassasut . Aalajangiineq tamanut saqqummiullugu ilisimatitsissutigineqarsimappat , taava piffissaliussaq avammut nalunaarutigineqarneraniit
#Ataatsimiititaliaq ataatsimeeqateqarsimavoq , Ataatsimiititaliarlu inatsisissatut siunnersuutip imarisaasa paasineqarnissaannut nassuiaanneqarpoq . Tamatumunnga atatillugu Naalakkersuisunut ilaasortap aamma
#avatangiisit pillugit inatsimmit qaffasinnerusunik piumasaqaateqarpoq , tamannalu aatsitassarsiornermut atatillugu ingerlatat qanoq ittuunerinut avatangiisinullu kingunerisinnaasaannut naleqqiullugu
#eqqakkanik igitsisarneq isumagisassarigaa . Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq kommunit tamatumunnga atatillugu biilit , umiatsiat qamuteralaat assigisaasalu akitsorterussinermi
#ilisimatitsissut . Ilanngussaq 3 : Allannguutissatut siunnersuut aappassaaneerinninnermut saqqummiunneqartoq . _ _ _ _ _
#qinnuteqartoqarneranut atatillugu pilersaarutip avatangiisinut sunniutai pillugit nassuiaat Naalakkersuisunut nassiunneqassaaq . § 42. Naalakkersuisut makku pillugit
#aalajangersimasunut peqqusisinnaapput inuussutissarsiornermi suliat erseqqinnerusumik taaneqartut pillugit iliuusissanut pilersaarusioqqullugit . Imm. 3. Iliuusissanut pilersaarutit nioqqutissiat
#sinnerlugit ingerlaannarluni nalunaarutigissavai , taamaaliorninilu tamatuma kingorna Naalakkersuisunut ilisimatitsissutigalugu . Imm. 6. Kingusinnerpaamik ullut 14-it
#aamma innuttaasut suliaat , peqqinnissamut imaluunniit avatangiisinut pissutsinut ajornartorsiortitsilernermik kinguneqartitsisut , mingutsitsineq annikilliseqqullugu imaluunniit aalajangersimasunik
#4. Kalaallit Nunaanni ilinniarfiit ilinniagaqarnersiutisiaqarfiusinnaasutut akuerisaasut , Naalakkersuisut tamanut saqqummiuttassavaat . § 8. Danmarkimi ilinniagaq tapiiffigineqarsinnaavoq
#ilinnialersinnaanersut immikkut eqqarsaatigineqarsinnaavoq . Imm. 5. Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat 1 ) ilinniakkat Ilinniartitaanermut ministeeriaqarfimmit ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasutut
#immikkut atugassarititaasut , killilersuinerit annertussusaat tulleriissaarinermilu piumasaqaatit tamanut saqqummiuttassavaat . § 12. Naalakkersuisut ilinniartut ilinniakkanut
#erseqqinnerusumik malittarisassiorsinnaapput . § 33. Ilinniarnermi taarsigassarsiat akilersornissaannut ikioqqulluni qinnuteqarnermut atatillugu , Naalakkersuisut taarsigassarsisoq ilinniarnermi
#malillugit naatsorsorneqartumik . Imm. 3. Ilinniarnermi taarsigassarsiat akilersornissaannut ikioqqulluni qinnuteqarnermut atatillugu qinnuteqarnermi suliaqariaaseq pillugu Naalakkersuisut
#200 kr.-inik . Imm. 2. Naalakkersuisut akiligassanik akileeqqusinermut akiliutit annerpaamik pingasut akileqqusinnaavaat . Kapitali 10
#periarfissat atuutilerseqqinneqarnissaannik kissaateqarneq misissuinermi ilaatigut saqqummiunneqarpoq . Tamatumunnga peqatigitillugu erseqqissaatigineqassaaq ilinniagaqarnersiutit pillugit malittarisassani pingaarnertut siunertaasoq
#imaluunniit aningaasaqarnermut tunngasut pissutigalugit ilinniartoq taamaatiinnartariaqarani . Tamatumunnga peqatigitillugu siunertaavoq ilinniartut ilinniakkaminnik samminnissinnaanissaa , suliffimmik
#tassami ilinniagaqarnissaq tamanit pisinnaatitaaffiussammat tamanit atorneqarsinnaasoq . Tassunga peqatigitillugu ilisimatitsissutigineqasinnaavoq siunnersuutip tusarniaassutigineqareernerata kingorna Inatsisinik Atuutsitsinermut
#pineqartumilu nalunaarut atuuttoq 2008-mi martsimeersoq1-2 IR2-2 . Tamatumunnga peqatigitillugu Inatsisartut peqqussutaanni atuuttumi allassimavoq nunami sumiluunniit
#pillugit isumaqatigiissut qaqugukkulluunniit atuuttoq tunngavigalugu aalajangiiffigineqartarpoq . Tamatumunnga peqatigitillugu inatsimmi pisariaqartitsivinnermik aalajangiineq aallaavigalugu ilinniarnermi akiitsut
#aporfiusinnaanerat , tamannalu aamma suliffeqarsinnaanermut ajornartorsiutaalersinnaalluni . Tamatumunnga peqatigitillugu tapiissutit pillugit malittarisassat taarsigassarsisup akiitsuminik taarsersuinissaata
#taarsersuinissaata suliffeqaannarnissaatalu qularnaarneqarnissaanut tunngavissiinissaq siunertaralugu ilusilersorneqarput . Tassunga peqatigitillugu oqaatigineqassaaq , ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni
#ilisarnaataasunut nikerartunut naleqqussarneqarsinnaasumik siunnersuusiornissaq pingaaruteqarsimavoq . 5 Tamatumunnga peqatigitillugu siunnersuut ima ilusilerneqarpoq Inatsisartut ilinniagaqarnersiuteqartitsinissamut tunngaviulluinnartunik
#taarsigassarsiat taarserneqarnerannut tapiissutit siunissami killilersorneqartassasut siunnersuutigineqarpoq . Tamatumunnga peqatigitillugu siunnersuut allaffissornikkut malittarisassiorsinnaatitaanermik inatsisiliortut malittarisassiornerannut nuussinermut
#tunngatillugu naapertuilluanngitsumik aalajangiisinnaanerit pinngitsoorneqarnissaat siunertaralugu . Eqaatsuutitsineq tamatumunnga atatillugu pisariaqartutut isigineqarpoq , suliami pineqartumi aalajangersimasumi
#periarfissiisoqassaaq malittarisassiornerullu kingunerisaanik siunertaanngitsumik kinguneqartitsinissaq pinngitsoortinneqarluni . Tamatumunnga peqatigitillugu siunnersuutip malittarisassat arlallit , maanna ilinniagaqarnersiutit
#naalagaaffianit ( SU-mit ) ilinniagaqarnersiuteqartillugu ernialersuisoqassanngitsoq , tassungalu peqatigitillugu § 13 , imm. 2 imatut
#pillugit nalunaarummi tamanna pillugu malittarisassat takukkit . Tassunga peqatigitillugu Inatsisartut peqqussutaanni § 30-mi ilinniagaqarnersiutit pillugit
#ilinniagaqarnersiutinik malittarisassaqartitsinermut inatsisitigut tunngavinnik pingaarnerusunik aalajangersaasoqarmat . Tamatumunnga peqatigitillugu oqaatigineqassaaq aalajangersakkat maanna pisortatigoortumik1-2 UR2-2 allanngortinneqartussatut
#, maannakkut § 12-iusumi , sanioqqutitsisinnaanermik aalajangersagaq timersullammannut atatillugu aammattaaq atuuttariaqannginnersoq . Taanna ilanngunneqanngilaq ,
#maanna atuuttumi § 23-mik ingerlatitseqqiineq . Aalajangersagaq timersullammannut atatillugu naapertuuttuunngilaq , nalilerneqarporlu taakku paarlaallugu ilinniakkamik
#Oqaaseqaat akuerineqarpoq , aalajangersagarlu siunnersuummi § 16-imi atuuttunut naapertuutilersinneqarluni . Århusimi Kalaallit Illuata eqqaavaa ,
#Illuata eqqaavaa , aamattaaq Danmarkimi ilinniakkat ilinniagaqarnersiutaasinnaanngitsut tamanut saqqummiuttariaqartut , tamannalu sunngu.gl aqqutigalugu
#tamatumalu siunnersuut atoruminarnerusunngortippaa . Saniatigut apeqqutigineqarpoq ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu nunani allani najugaqarsinnaannginnersut , tamannalu ukiuni
#aningaasaqarnikkut ikiorsiissutit pineqartut , taamatullu aamma allassimalluni tamatumunnga peqatigitillugu imaanngitsoq ikiorsiissutit aningaasartuutinut ilinniartup aningaasartuutigisinnaasaanut tamarmiusunut
#tassa ilinniagaqartup ilinniakkami ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasumi aallartissinnaanini qulakkiissammagu , tassungalu peqatigitillugu ilinniakkamik ingerlatsissalluni . Tassunga peqatigitillugu siunnersuutigineqarpoq
#qulakkiissammagu , tassungalu peqatigitillugu ilinniakkamik ingerlatsissalluni . Tassunga peqatigitillugu siunnersuutigineqarpoq ilinniakkamik ingerlatsinissaq pillugu erseqqissumik aalajangersagaqarnissaq
#pingaaruteqarnissaa ilimagineqanngilaq , tassa pisuvinni ilinniagaqartut stipendiamik pisartagaqarnermut peqatigitillugu inuuniarnermi aningaasartuutinut matusissutissatut pisortat tapiissutaannik allanik
#atuussinnaavoq . Ilinniagaqartoq danskit naalagaaffiannit stipendianik pisartagaqartillugu tassungali peqatigitillugu assersuutigalugu ilinniagaqartoq Namminersorlutik Oqartussanit ukiumoortumik1-2 UR2-2 angalanermi
#tallimani ataannartuni tassani najugaqarsimalluni . Piffissaq qinnuteqarfiusoq tassunga atatillugu tassaatinneqarpoq ilinniagaqarnersiutisiaqarnissamik qinnuteqaatip oqartussaasunit il.il .
#18-ileereerfigisaanit aatsaat atuutilissasoq , tamatuma akerlianik ilinniartup tamatumunnga peqatigitillugu sivikinnerpaamik ukiuni qulini Kalaallit Nunaanni najugaqarsimanissaanik
#assersuutigalugu ukiuni 18-ini Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq , tamatumunngali peqatigitillugu 18-ileereernermini ukiut pingasut sinnerlugit Kalaallit Nunaata
#26 pissuteqarmat . Tamanna ilinniartup assersuummi taaneqartumi tamatumunnga peqatigitillugu katillugit ukiut qulit sinnerlugit Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik
#ukiuni sisamani qaammatinilu qulini Kalaallit Nunaanni najugaqarsimanera tamatumunngalu peqatigitillugu ilinniartoq kalaaliusumik katissimalluni Kalaallit Nunaannilu ilaqutaqalersimalluni .
#Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartoq assersuutigalugu ukiuni 15-ini Kalaallit Nunaanni najugaqarfigisai tamatumunngalu peqatigitillugu § 4 , imm. 1 ,
#aamma imm. 4-mut tunngatillugu pineqanngitsunik imaqarsinnaallutik . Tassunga peqatigitillugu piginnaatitsineq taamaalilluni danskisut innuttaassuseqarnissamik piumasaqaammit qaqugukkut
#ilinniagaqarnersiutisiaqarfissatut kissaatigisaata assinganik naammassinnereersimannginnissaa arlaleriarluniluunniit unitsitsiinnarsimannginnissaa . Tamatumunnga peqatigitillugu aalajangerneqarsinnaavoq ilinniarfik pineqartoq ilinniakkamik ingerlataqarnissaq pillugu
#sivisunerusumik sivikinnerusumilluunniit pratikkerluni atuarfimmilu atuarneq paarlaajaanneqartarlutik . Tassunga peqatigitillugu piumasaqaataavoq ilinniartuunermut isumaqatigiissusiortoqarsimassasoq imaluunniit suliffeqarfimmik ilinniagaqarneq
#ilinniagaqarnerit immikkoortuinut pingasunut taaneqartunut ilaanerata saniatigut , tassunga peqatigitillugu ilinniagaqarnerit tapiiffigineqarsinnaasut pillugit aalajangersakkat malillugit tapiiffigineqarsinnaasutut
#ilinniartitaaneq pineqartoq aqqutigalugu pissarsiassatut naatsorsuuteqarsinnaanerannut tunngavoq . Tamatumunnga peqatigitillugu Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanermik taama ittumik ilinniagaqarnersiutisiaqarfiusinnaasutut akuerisaareersumik
#1 , oqaas . siulleq takuuk . Tamatumunnga peqatigitillugu aalajangersagaq Kalaallit Nunaata Danmarkillu avataanni ilinniartitaanernik ilinniagaqarnersiutisiaqaataasussatut
#pillugu ilaatigut aamma nr. 2-mut tunngalluni . Tassunga peqatigitillugu piffissaq tamaat ilinniartitsineq pissutsit allat allanngorsimatinnagit
#Assersuutigalugu USA-mi Tuluilluunniit Nunaanni inatsisilerinermik ilinniartitaanermik akuersineq tassunga atatillugu piumasaqaatinut naapertuunnavianngilaq , tassami ilinniartitaaneq taama
#Allaffissornikkut aalajangersagaq taassuma assinga tunngivalugu ilaatinneqanngitsunik allattuivik avammut saqqummiunneqarnikuuvoq . Tassunga peqatigitillugu ilinniakkat siunnersuummi §
#assinga tunngivalugu ilaatinneqanngitsunik allattuivik avammut saqqummiunneqarnikuuvoq . Tassunga peqatigitillugu ilinniakkat siunnersuummi § 8 , imm.
#8 , imm. 2 malillugu Naalakkersuisunit akuerineqartut avammut saqqummiunneqassapput . § 9-mut Aalajangersagaq ilinniagaqarnersiutit pillugit
#nalinginnaasunik eqqortitsisunut tunngatillugu aalajangersagaq taamaallaat pingaaruteqarpoq . Tassunga peqatigitillugu aalajangersakkap kingunerisinnaavaa akuerineqartut killilersorneqarneri pissutigalugu ilinniarnersiuteqartitsisoqarsinnaanngitsoq
#4 , imm. 1-imik pingaarnerusutigut ingerlatitseqqiineruvoq . Tassunga peqatigitillugu oqaatigineqassaaq aningaaserivinni taarsigassarsiat akiligassalluunniit qularnaveeqqusernerisigut ilinniagaqarnersiuteqarneq
#kr.-it 40 tunniunneqartarput , kisiannili imaalillugu ilinniartut ilinniarnermut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqartinneqartut ineqartinneqartullu ilanngaavigineqartarlutik . Nangitseqqilluni
#4500 kr.-inik tunineqartarput , kisiannili imaalillugu ilinniartut ilinniarnermut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqartinneqartut ineqartinneqartullu ilanngaavigineqartarlutik . Taassuma
#avataani ilinniartut 5125 kr.-inik tunineqartarput . Aalangersagaq tassunga peqatigitillugu isumaqarpoq aningaasat taaneqartut Naalakkersuisut nalunaarusiornikkut aaqqiivigisinnaagaat
#, atuartitsinermi akitsuutit il.il . matussuserneqarsinnaanersut . Tamatumunnga peqatigitillugu pisinnaatitsissut assersuutigalugu ilinniartitaanernut aalajangersimasunut taamaallaat immikkut
#atorneqarsinnaavoq , taamatullu aamma ilinniagaqarnersiutit ilinniartup angajoqqaavisa isertitaannut akileraaruteqaataasussanut peqatigitillugit iluarsineqartarnissaat malittarisassiorneqarsinnaalluni . Tamatumunnga peqatigitillugu
#angajoqqaavisa isertitaannut akileraaruteqaataasussanut peqatigitillugit iluarsineqartarnissaat malittarisassiorneqarsinnaalluni . Tamatumunnga peqatigitillugu aalajangersakkami allassimavoq piginnaatitsinermi aamma ilinniartitaanernut ilinniagaqarnersiutisiaqaataasinnaanngitsunut
#pikkajuttassaaq ilinniartuuneq pillugu isumaqatigiissutit atorunnaarnerini atorunnaarsinneqarneriniluunniit . Tassunga peqatigitillugu aalajangerneqarsinnaavoq tapiissutit akilerneqarnerannut atugassatut paasissutissanik pisariaqartunik
#taamatullu aamma ernialersuineq ullormiit ullormut pisarluni . Tamatumunnga peqatigitillugu aalajangersakkami allassimavoq ernialersuineq qaqugukkorpiaq aallartinneqassanersoq ,
#ernialiussanut naapertuummat . Aalajangersagaq erniat annertussusaasa ukiumut ernialiussanut aalajangersagaavoq , tassani erseqqissarneqarluni erniat ukiumoortumik1-2 UR2-2
#utaqqiisaasumik unitsinneqarnerisa piffissaligaanngissinnaannginnerannut takussutissaavoq . Unitsitsivissornissamut killiliussaq tassunga atatillugu ukiumut ataatsimut aalajangersarneqartussatut siunnersuutigineqarpoq , tamannalu
#kinguneraa ilinniartoq nutaamik ilinniagaqalerpat ilinniakkamilluunniit unitsissimasamik aallartitseqqippat tamatumunngalu peqatigitillugu ilinniagaqarnersiutisiaqanngippat ernialersuinerup ingerlaannarnissaa . Ernialersuinerup unitsikkallarneqarfigisaanut
#Aalajangersagaq ilinniartoq nutaamik ilinniagaqalerpat ilinniakkaminilluunniit unitsitaminik aallartitseqqippat tamatumunngalu peqatigitillugu Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit Ilinniartitaanermut ministeeriaqarfimmit ilinniagaqarnersiutisinissamut piumasaqaatinik
#piumasaqaatinik naammassinnippat taarsersuinissap unitsikkallarneqarnissaanut tunngavissiiviuvoq . Ilinniartup tamatumunnga peqatigitillugu ilinniagaqarnersiutisisinnaanissamut piumasaqaatinik naammassinninnissaanik piumasaqarneq ilinniartup ilinniakkamik
#ilinniagaqartut unitsitsineq tassunga pissutaasut pillugit oqartussanut ilinniagaqarnersiutinik aqutsisunut ilisimatitsissammat . Aalajangersagaq taanna ilinniagaqarnersiutit pillugit nalunaarummi
#tamannalu inuit najugaasa allattorsimaffiat malillugu aalajangiiffigineqassaaq . Tamatumunnga peqatigitillugu aalajangersakkami allassimavoq tapiissutit tunniunneqartartut tamanna pillugu
#Ilinniagaqarnersiutinik Aqutsiveqarfimmut ( USF ) Nuumiittumut Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaasumut nassiunneqartarput . 59 Imm. 2-mut Naalakkersuisut tamakkiisumik
#ilaannut tunngatillugu maalaaruteqarsinnaanerup killilerneqarnissaa pillugu malittarisassiornissamut aalajangersagaq tassunga peqatigitillugu atorneqarsinnaavoq . Assersuutigalugu tassaasinnaapput Piareersarfinni ilinniarnermut
#tassaasinnaapput Piareersarfinni ilinniarnermut atatillugu kommunini aalajangiinerit . Tamatumunnga peqatigitillugu siunnersuutigineqarpoq qinnuteqartitsisarnerup elektroniskimik pinissaanik aalajangiinissamut tunngavissamik
#pisutut taaneqartunik ingerlatitseqqittoqarsinnaaneranut erseqqinnerusumik malittarisassiornissaq siunertaavoq . Tamatumunnga peqatigitillugu siunertaavoq aalajangersakkakkut paasissutissanik pissarsiarisanik taaneqartunit allaanerusumut
#Akiliutit annertussusissaat 200 kr.-inut aalajangerneqarpoq , taamaalillunilu tassunga peqatigitillugu akiliutit annertussusaat oqaaseqaatit atorneqartarnerat pillugu Aningaasaqarnermut
#Inatsisip ersernerlussineranut aalajangersagaq peqataaqataavoq aammalu assersuutigalugu suliniutini annertoorsuarnut atatillugu sulisartut nuttarnerulernissaannik nalinginnaasumik kissaateqarnermut naapertuunnani .
#ilinniagaqarnersiutinik malittarisassaqartitsinermut inatsisitigut tunngavinnik pingaarnerusunik aalajangersaasoqarmat . Tamatumunnga peqatigitillugu oqaatigineqarpoq aalajangersakkat maanna pisortatigoortumik1-2 UR2-2 allanngortinneqartussatut
#4. Kalaallit Nunaanni ilinniarfiit ilinniagaqarnersiutisiaqarfiusinnaasutut akuerisaasut , Naalakkersuisut tamanut saqqummiuttassavaat . § 8. Danmarkimi ilinniagaq tapiiffigineqarsinnaavoq
#ilinnialersinnaanersut immikkut eqqarsaatigineqarsinnaavoq . Imm. 5. Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat 1 ) ilinniakkat Ilinniartitaanermut ministeeriaqarfimmit ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasutut
#immikkut atugassarititaasut , killilersuinerit annertussusaat tulleriissaarinermilu piumasaqaatit tamanut saqqummiuttassavaat . § 12. Naalakkersuisut ilinniartut ilinniakkanut
#erseqqinnerusumik malittarisassiorsinnaapput . § 33. Ilinniarnermi taarsigassarsiat akilersornissaannut ikioqqulluni qinnuteqarnermut atatillugu , Naalakkersuisut taarsigassarsisoq ilinniarnermi
#naatsorsorneqartumik . 13 Imm. 3. Ilinniarnermi taarsigassarsiat akilersornissaannut ikioqqulluni qinnuteqarnermut atatillugu qinnuteqarnermi suliaqariaaseq pillugu Naalakkersuisut
#200 kr.-inik . Imm. 2. Naalakkersuisut akiligassanik akileeqqusinermut akiliutit annerpaamik pingasut akileqqusinnaavaat . Kapitali 10
#ilinniartitsiffiusup aallartinnissaa sioqqullugu tamanna pillugu pilersaarut suliaralugulu tamanut saqqummiutissavaa . Imm. 3. Ilinniartitsineq minnerpaamik sapaatip-akunnerisa
#Ilinniarnertuunngorniarfiit ukiup ilinniartitsiffiusup aallartinnerani sulinngiffeqarnissanut pilersaarutit suliarisassavaat tamanullu saqqummiullugit . Imm. 5. Naalakkersuisut sulinngiffeqarnissamut pilersaarutit
#sorlerni misilitsissanersut . Ukiut ilinniarfiit tamaasa rektorip ilinniartunut ilisimatitsissutigissavaa , ilinniartitsissutini sorlerni misilitsittoqassanersoq . §

« < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > Show all 19235 results


CQP Query: [func=".*@OBJ-DOTR>.*"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: