« < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > Show all 19235 results

#allassimasut innersuussutigineqarput . Taaguutip ”isumagissuaat”-ip paasineqarnissaanut § 3-mut nassuiaatinut innersuussisoqarpoq . Aalajangersakkami kattuffiit il. il.
#innersuussutigineqarput . Taaguutip ”isumagissuaat”-ip paasineqarnissaanut § 3-mut nassuiaatinut innersuussisoqarpoq . Aalajangersakkami kattuffiit il. il. pisussaaffilerneqartut
#peqquserlunnermi peqataaneq takunninnerlu aallaaviatigut pineqaatissiissutaassanngilaq , tamanna peqquserlunnermut atatillugu pinngippat . Aalajangersakkami siunertarineqarpoq timersornerup iluani
#maleruagassanut aalajangersarneqartunut timersornerup timigissarnerullu ernumananngitsuunera isumannaatsuuneralu pillugit aalajangersakkanut innersuussisoqarpoq . Naalakkersuisut akisussaaffiat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut
#aalajangersakkami taaneqartutut assersuutigalugu pisortatigoortumik1-2 UR2-2 , nunani tamalaanut atatillugu pisinnaavoq . Aalajangersagaq nutaajuvoq kisianni periutsimik
#aalajangersakkami taaneqartutut assersuutigalugu pisortatigoortumik1-2 UR2-2 , nunani tamalaanut atatillugu pisinnaavoq . Tamanna tassaasinnaavoq timersornikkut aaqqissuussinerit
#. Tamatuma tunuliaqutaa tamatumanilu siunertaq pillugu siunnersuummut nassuiaatinut nalinginnaasunut innersuussisoqarpoq . Ataatsimiititaliap attaviitsuunera isumaqarpoq Naalakkersuisuniit
#qaangiuttumut naatsorsuusiorfiusumut naatsorsuutiminnik kukkunersiorneqarsimasunik allatigullu naatsorsuutinut atortunik Naalakkersuisunut nassiussissasut aalajangersaakkami pisussaaffilerneqarput . Tamanna periutsimik maleruagassanik
#ataatsimit arlalinnilluunniit allanit tapiissutisisimaguni tamanna pillugu uppernarsaammik Naalakkersuisunut nassiussissaaq . Imm. 4. Suliniutip naammassineqarneranut nalunaarusiornermi
#nakkutilliinermut pisariaqartunik qaqugukkulluunniit paasissutisseeqqusinnaavaat . Kapitali 6 Atuutilersitsinermut , atorunnaarsitsinermut ikaarsaariarnermullu aalajangersakkat § 24. Inatsisartut
#1. januar 2017 atuutilersinneqarpoq . Imm. 2. Tassunga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarput : 1 ) Tusagassiorfinnut tapiissuteqartarneq
#nalilersuissapput . Nalilersuineq nassuiaatitut 2019-imi upernaakkut ataatsimiinnermi Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq . Namminersorlutik Oqartussat , ulloq 28. november
#nalilersuissapput . Nalilersuineq nassuiaatitut 2019-imi upernaakkut ataatsimiinnermi Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq . Allannguutissatut siunnersuummut nassuiaatit Nalinginnaasumik
#nalilersuinissaminnut . Nalilersuineq nassuiaatitut 2019-imi upernaakkut ataatsimiinnermi Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq . Allannguutissatut siunnersuutip siunertaa tamatumunngalu tunuliaqutaasut
#UKA 2016/120 Nalilersuineq nassuiaatitut 2019-imi upernaakkut ataatsimiinnermi Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq . Tamatumuuna isummerfigineqanngilaq nassuiaat isumaqatigiinniutigineqassanersoq agguaatiinnarneqassanersorluunniit
#uppernarsarneqarlutik akuerineqartunik , assigisaannillu nassiussinerit kingusinnerpaamik qinnuteqaatinik nassiussinernut peqatigitinneqassapput . Ingerlatsinermut tapiiffigineqarnissamut ukiumut ataasiarluni qinnuteqartoqarsinnaavoq
#amerlasuut sammisarisinnaavai , assersuutigalugu pingaarnertut aalisarnermi pissutsit inuiaqatigiinnut atatillugit sammisarigunigit , illuatigulli tusagassiorfiit aalisarnermi inuussutissarsiornermi
#, 70 %-imik aningaasat atugassatut missingersuussat iluanni suliamut iluarsaallugu pilersaarusiamut tapiissuteqarsinnaanermut sinaakkusiineq paasigallakkat naapertorlugit naliliinermik
#suliaq iluarsaallugu pilersaarusiaq piviusunngortinneqarsinnaanginnera ersarivissumik takuneqarsinnaappat . Sulianut iluarsaallugit pilersaarusianut tusagassiorfinnik nutaanik pilersitsiniarnernut attuumassutilinnut tapiissusiissuteqarfigineqarsinnaanngillat
#Nr. 4 siunnersuutip § 3 , imm. 2-anut ataqatigitillugu isigineqassaaq , tapiissuteqaatinullu piumasaqaatitalersuisoqarsinnaalissalluni . Aalajangersakkamut
#. § 8-mut Imm. 1-imut Aalajangersakkap , suliamut iluarsaallugu pilersarusiukkamut ataatsimut qasseriarluni tapiissusiisoqartassasanersoq aalajangersarpaa .
#Aalajangersakkami aalajangiunneqarpoq , ataatsimiititaliaq Naalaakkersuisunik pilersinneqartoq , suliassanut iluarsaallugit pilersaarusianut qinnuteqaatinik suliarinninnissamik aalajangiiffiginissamillu piginnaatitaaffeqassasoq .
#piareersaasiornerit naammassinninnerillu , sulianik nangitsinerit qinnuteqaatillu tiguneqarsimasut ataatsimiititaliamut saqqummiussassanngorlugit isumaginninneri allattoqarnikkut tapersiinerup suliassartarivai . §
#pissusissamisoortinneqarpoq . § 11-mut Imm. 1-imut Aalajangersakkap suliassanut iluarsaallugit pilersaarusiukkanut tapiissutinik qinnuteqartarnermut killiliussaasoq aalajangersarpaa .
#, aalajangersaavigineqarmat tusagassiorfik ataaseq ukiumi qinnuteqarfiusumi , sulianut iluarsaallugit pilersaarusianut arlalinnut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqassaguni , qinnuteqaatit
#aallaavigissavaa . Pissutsit qanoq inneri apeqqutaatillugit qinnuteqaasiaq suliamullu iluarsaallugu pilersaarusiartaata allaaserineqarnera aamma matumani ilanngunneqarsinnaalluni .
#ilannguttariaqarsinnaasunik aalajangersaallutik , qinnuteqaatit tigullugit taakkuninngalu agguaassisarnermut ataatsimiititaliamut saqqummiussassanngorlugit suliarinnillutik . Imm. 2-mut Aalajangersakkami siunertarineqarpoq
#inatsimmik taarserneqarnissaat siunertarineqarmat . Imm. 3-mut Aalajangersagaq ikaarsaariarnissamut aalajangersagaavoq . Aalajangersaavigivaa , tusagassiorfinnut tapiissuteqartarnerit pillugit
#ataatsimit arlalinnilluunniit allanit tapiissutisisimaguni tamanna pillugu uppernarsaammik Naalakkersuisunut nassiussissaaq . Imm. 4. Suliniutip naammassineqarneranut nalunaarusiornermi
#1. januar 2017 atuutilersinneqarpoq . Imm. 2. Tassunga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarput : 1 ) Tusagassiorfinnut tapiissuteqartarneq
#tunngasut , imaluunniit taamaattunit aallaaveqartut , assilineqarneri Naalakkersuisunut nassiunneqassapput . Uumassusillit sananeqaataasigut isumalluutit iluaqutigineqarpata ,
#aalajangersaasinnaallutik Kalaallit Nunaata uumassusillit sananeqaataasigut kingornuttagaasumik isuma-lluutit iluaqutigineqarnerat tamatumunngalu atatillugu pissutsit naleqquttut allat tamaasa eqqarsaatigalugit danskit
#qaangiuttartut avitseqatigiittarnermut akuersissutip atorunnaarneratigut . Tusarniaavigineqartup nalunaarpaa tamatumunnga ilaliullugu nassuiaatini ersarissumik nalunaarneqartariaqartoq tamatumani suna siunertaanersoq
#ersarissarneqassasoq uumassusillit sananeqaataasigut kingornuttagaasunik 28 isumalluutit suut tamatumunngalu atatillugu suliniut suut siunnersuut naapertorlugu siunnersuutip atuuffissarinerai
#imm. 1imi allannguinissamut , imaalillugu paasissutissat eqqaaneqartut Naalakkersuisunut ingerlatsinneqartassasut tamanut saqqummiinerup kinguninngua . Tusarniaavigineqartup ingerlaqqilluni
#sananeqaataasigut kingornuttagaasunik isumalluutinik Kalaallit Nunaanniittunik1-2 ittunik2-2 . Imm. 2-mut Aalajangersarneqarpoq siunnersuut aamma aalajangersakkat atugassarititaasut il.il .
#, inatsimmi aalajangersarnagit . § 5-imut Imm. 1-imut Aalajangersarneqarpoq Inatsisartut inatsisaata aalajangersagai uumassusillit sananeqaataasigut kingornuttagaasunik
#illugiilluni atugassarititaasussanik isumaqatigiissuteqareernikkut pisartussanik " . Imm. 2-mut Ingerlaqqilluni aalajangiunneqarpoq Naalakkersuisut ersarinnerusunik aalajangersagaliorsinnaasut assigisaanik siunnersuummi
#8 ) Nagoyami isumaqatigiissummut ilassut Siunnersuummi Nagoyami isumaqatigiissummut ilassummut innersuussisoqarpoq , taannalu tassaavoq naalisaalluni taaguut
#pineqartunik aallerfiusartuni inatsisinut naapertuuttumik aaqqissuunneqassapput . Imm 2-mut Aalajangiunneqarpoq imm. 1-imi aalajangersagaq taamaallaat atortuusoq nunani
#ineriartortitsinerni aamma ingerlatsinerni . Siunnersuut nunap inoqqaavinut sumiiffinnilu najugaqartunut innersuussisuuvoq , ilisimasatoqqallu tamatumunnga atasumik paasineqarnissaannut .
#akuersissut Naalakkersuisuniit tunniunneqarsinnaavoq . Taamaattuni Naalakkersuisut malittarisassat tamatumunnga atatillugu pilersinneqarsimasut naapertorlugit uumassusillit sananeqaataasigut kingornuttagaasunik isumalluutinik
#taakkunaninngaaneersunut tunngatillugu . Kiisalu aamma Naalakkersuisut iluanaarutinik piginnittooqataanissaannut aalajangersagaliorsinnaapput , imaluunniit pisinnaatitaaffinnik allanik aalajangersaasinnaallutik ,
#aammalu pissarsianut takussaanngitsunut pisinnaatitaaffinnut atatillugu . Imm. 3-mut Aalajangersarneqarpoq iluanaarutinik avitseqatigiittarnermut isumaqatigiissut aqunneqarlunilu siunnersuummi aalajangersakkanut
#kingornuttagaasunik isumalluutinut Kalaallit Nunaanneersunut1-2 IR2-2 maanni nunanilluunniit allani iluaquteqarnernut atatillugu . § 12-imi aalajangersakkat uumassusillit sananeqaataasigut
#tunniunneqarsimasoq tigusinnaanngikkaa . Aalajangersagaq isummersunngilaq akuersissutip eqqartuussivitsigut suliaritinneqarsinnaaneranut , misilitsinniarlugu atortuunera imaluunniit sunniutaasut . §
#allatut qinnuteqarnermut nalunaarsuisitsinermulluunniit tunngasumik qinnuteqaatip nassiunneranut atatillugu Naalakkersuisunut nassiussaqassaaq . 63 Naalakkersuisut iliuussissanik aalajangiisinnaapput qularnaarniarlugu
#paasissutissallu pineqartut isortuunneqarnissaat . Piginnittutuaanissamut qinnuteqaat piginnittutuaanissamut oqartussaasunut assigiinngitsunut nassiunneqarsinnaavoq . Paasissutissiisussaatitaaneq atuuppoq apeqqutaatinnagu sumulluunniit
#pinerluttulerinermut inatsit naapertorlugu pineqaatissiissutigineqarsinnaasoq . 69 Imm. 4-mut Aalajangersarneqarpoq akiliisitsissutit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu imaluunniit inatsit
#Sulisussat taaneqartut nassuiarneqarnerat paasisarfigineqarniarpata Allannguutissatut siunnersuummi aalajangersakkanut ataasiakkaanut Nassuiaatit takoqquneqarput , tak. Nr. 1-imut .
#inatsisaat nutaaq 1. januar 1992-imi atuutilerpoq . Tamatumunnga peqatigitillugu peqqinnissaqarfik pillugu Nunatsinnut inatsisaasimasoq , Nunatsinni
#saqqummiuppa , malittarisassat inatsisissatut siunnersuummi tunngaveqartumik suliaasinnaasut taakkununnga tusarniaassutigalugit nassiunneqassasut . Tamatuma saniatigut uumasut nappaataannut
#naleqqiullugu kingusissumik takkuppoq aamma inatsisissatut siunnersuut inatsisinik ilusilersuivimmut nassiutereernikuuvoq . Tassunga atatillugu ataatsimiititaliamit oqaatigineqassaaq
#1. januar 2016-imi atuutilerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu inuussutissanik uumasullu nappaataannik inunnut tunillaassorsinnaasunik nakkutilliineq
#, Piniarnermut Nunalerinermullu ataatsimiititaliap ISUMALIUTISSIISSUTAA . Siunnersuutip aappassaaneerneqarneranut saqqummiunneqartoq Suliarineqarnerani Ataatsimiititaliami uku peqataapput : Inatsisartunut
#2. Tapiissutit landskarsimiit akilerneqartassapput qaammatini tamani 1/12-imik qaammatinut ataasiakkaanut tapiissutinut agguagassanut tapertaliullugit . § 2.
#kingorna akunnerit 48 iluanni tulaanneqartut annertussusaannut uppernarsaammik KANUAANA-mut nassiussisassaaq , tak. ilanngussaq 1. Imm. 3.
#kingorna akunnerit 48 iluanni tulaanneqartut annertussusaannut uppernarsaammik KANUAANA-mut nassiussisassaaq , tak. ilanngussaq 1. Imm. 4.
#kingorna akunnerit 48 iluanni tulaanneqartut annertussusaannut uppernarsaammik KANUAANA-mut nassiussisassaaq , tak. ilanngussaq 1. § 6.
#Pisiortorneq aamma pisassiissutinit qaqinneqartut pillugit takussutissianik KANUAANA tamanut saqqummiussisinnaavoq . § 10. Pisiortortup paasissutissat §
#. Angallatit allattaavii immikkut frimærkilerlugit allakkat puuini KANUAANA-mut nassiunneqassapput imaluunniit toqqaannartumik tunniunneqarlutik . Apeqqutilliisoqartillugu allakkat
#Akuerineqarnissamik qinnuteqaat allaganngorlugu Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq . Imm. 4. Naalagaaffimmi sumi angerlarsimaffeqarnermut
#periuseqarluni aaqqissuunneqarsimassapput , inunnut attuumassuteqartut imaluunniit paasissutissat allanut oqaatigeqqusaanngitsut nassuitsumik oqaatigineqartunut aamma piviusorsiortumik siunertaqartunut ,
#naapertuutissapput . Najoqqutassiat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani tamanut saqqummiunneqassapput . § 11. Allagaateqariaatsimi paasissutissanik ilusilersuineq
#nalunaarutiginninnermi akuersissuteqarnermilu ingerlatseriaatsit aamma nalunaaruteqarnermut killigititaq , tamanut saqqummiuppai . Kapitali 4 Tunniussineq § 23.
#. Tunniussinissamut piffissat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani tamanut saqqummiunneqassapput . § 28. Allakkat toqqortaatigineqartut tiguneqarpata
#Allagaateqarfiatalu nittartagaani matumani ilanngullugit najoqqutassiat taamaallaat pisortat sullissiveqarfiutaannut tamanut saqqummiunneqassapput . § 33. Eletronikkikkut allakkanik
#imaluunniit suliassamut tunniussinermut atatillugu Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu atorunnaarsitsinissaanut aalajangiunneqarsimappata , taamaattorli takuuk § 34. Imm.
#imaluunniit oqartussaasutut nakkutilliisumut nalunaarutigissavaat , aamma Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut ilisimatitsissutigissavaat . § 35. Nalunaarummi aalajangersakkat atugarisaasut
#periuseqarluni aaqqissuunneqarsimassapput , inunnut attuumassuteqartut imaluunniit paasissutissat allanut oqaatigeqqusaanngitsut nassuitsumik oqaatigineqartunut aamma piviusorsiortumik siunertaqartunut ,
#naapertuutissapput . Najoqqutassiat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani tamanut saqqummiunneqassapput . § 11. Allagaateqariaatsimi paasissutissanik ilusilersuineq
#nalunaarutiginninnermi akuersissuteqarnermilu ingerlatseriaatsit aamma nalunaaruteqarnermut killigititaq , tamanut saqqummiuppai . Kapitali 4 Tunniussineq § 23.
#. Tunniussinissamut piffissat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani tamanut saqqummiunneqassapput . § 28. Allakkat toqqortaatigineqartut tiguneqarpata
#Allagaateqarfiatalu nittartagaani matumani ilanngullugit najoqqutassiat taamaallaat pisortat sullissiveqarfiutaannut tamanut saqqummiunneqassapput . § 33. Eletronikkikkut allakkanik
#imaluunniit suliassamut tunniussinermut atatillugu Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu atorunnaarsitsinissaanut aalajangiunneqarsimappata , taamaattorli takuuk § 34. Imm.
#imaluunniit oqartussaasutut nakkutilliisumut nalunaarutigissavaat , aamma Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut ilisimatitsissutigissavaat . § 37. Nalunaarummi aalajangersakkat atugarisaasut
#kiisalu unammilleqatigiinnermi pissutsinut tunngatillugu nalinginnaasumik nassuiaatit allat tamanut saqqummiussinnaavai . § 5. Atuisoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup
#1. januar 2017-imi atortuulerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Ilagiit sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat
#atatillugu ilinniarnermik unitsitsigallartut , ilinniagaqarnersiuteqarsinnaanngillat . Ilinniagaqartulli erninerminnut atatillugu sulinngiffeqartut immikkut tapiissutinik pisinnaatitaapput . Imm.
#akissarsiaqarpat inuussutissarsiutinut ilinniartitaanermik ingerlataqarnini pissutigalugu , sulisitsisualu tamatumunnga atatillugu ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqarpat , akissarsiaritinneqartunut tapiissutisiatut ,
#ilinniarnermut akiliutit matussuserneqar-tut qanoq annertutigineri pillugit "www.sunngu.gl"-imi tamanut saqqummiussisoqartarpoq . Kapitali 4 Ilinniakkat assigiinngitsut Ilinniagaqarnissamut
#aningaasartuutigisariagaanut tamakkiisumik matussusiisoqarnissaanik , takukkit imm. 2-5 makkununnga atatillugu : 1 ) ilinniagaqarnermik aaqqissuussinermi taaneqarsimasunik
#Imm. 5. Rektorip imaluunniit ilinniarfimmi akuerisaasumi pisortap tamatumunnga peqatigitillugu aalajangiiffigissavaa qinnuteqartunit sorliit utaqqisunut allattorsimaffimmi salliutillugit
#. Ilinniarnertuunngorniarfiilli ataasiakkaat imaluunniit ilinniarfik akuerisaasoq kingusinnerusukkut qinnuteqarnissamut piffissamik aalajangersaasinnaapput ilinniartitsissutit ataasiakkaat ilassutitullu ilinniarnerit ukiuni
#kommunitut najugarivisaani iffissanut , ilitsersuisarnernut pikkorissaqqinnernullu qitiusumik ingerlatsivimmut nassiunneqassaaq , ilinniarnertuunngorniarfik imaluunniit ilinniarfik akuerisaasoq nalinginnaasumik
#imaluunniit ilinniarfimmut akuerisaasumut ilinniartitsissutinik ataasiakkaanik ilassutitulluunniit ilinniagaqarnissamik neqerooruteqartunut toqqaannartumik nassiunneqassaaq . Imm. 2. Qinnuteqartut qinnuteqarnermi
#imaluunniit ilinniarfimmi akuerisaasumi pisortamut qinnuteqartup salliutillugu ilinniarfigerusutaaniittumut1-2 ittumut2-2 nassiutissavaa . Imm. 2. Kingusinnerpaamik ullormi nassiussiviusumi
#oqaaseqaammut oqaaseqaateqarnissamut periarfississavaa . Naammagittaalliuuteqartup oqaaseqaatigisinnaasai ilanngullugit Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassapput . Imm. 4. Rektorip imaluunniit ilinniarfimmi
#soraarummeertitsisumit akileqquneqassaaq . Imm. 4. Akiliutissap annertussusaa tamanut saqqummiunneqassaaq . Atortuulersitsineq ikaarsaarnermilu aalajangersakkat § 79.
#sumiiffimmi kulturikkut oqaluttuarisaanermi naleqartut qulakkeerniarlugit aqutsiveqarfinnit atorneqartussaq tassungalu peqatigitillugu kikkulluunniit sumiiffimmik tikitsisinnaassallutik taassuminngalu atuisinnaassallutik ineriartortitsisinnaassallutillu
#tunngatillugu usigisat suuneri pillugit sukumiisumik nalunaarsuiffiup assilineqarnera Akileraaruseriffimmut nassiunneqassaaq . § 8. Usigisanik nalunaaruteqartussaanermi ilaapputtaaq
#3. Usigisanik nalunaarut Kalaallit Nunaannut apuunnerup kingorna piaartumik Akileraaruseriffimmut nassiunneqarluniluunniit tunniunneqartassaaq . § 9. Usit nassiunneqarfiannut
#qaangiutinnginnerani nalunaarutigineqanngippata Akileraaruseriffiup nalunaaruteqartussaq allakkatigut piumasaqarfigissavaa , aaqqiinissamullu ullut pingasut piffissaliunneqassallutik . Imm. 2. Piumasaqartoqartillugu
#tunngatillugu , suliffeqarfiit inuussutissarsiummik ingerlataqartut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartut akiliinissaannut piffissarititaasoq § 23-mi taaneqartoq Akileraaruseriffiup qinnuteqartoqarneratigut sivitsorsinnaavaa
#§ 23-mi taaneqartoq Akileraaruseriffiup qinnuteqartoqarneratigut sivitsorsinnaavaa . Tamatumunnga peqatigitillugu Akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa akuersissut taamaallaat nassiussanut akuersissutit
#1 malillugu nalunaarutigineqartut utertinneqarsinnaapput . Imm. 4. Akiliinissamut piffissarititaasut , qinnuteqartup aalajangersimasumik ingerlatsivia tunngavigalugu sivitsuiffigineqartut
#1-imi pineqartoq , akiligassallu allagartaata assilineranik ilaqartinneqartoq Akileraaruseriffimmut nassiutissavaa . § 30. Umiarsuup silaannakkulluunniit angallatip
#, anniseqqinneqarsimappat il.il . uppernarsaatinik pisariaqartunik ilaqartinneqartoq Akileraaruseriffimmut nassiunneqassaaq , nioqqutissanik nassiussinerup pineqartup akitsuuserneqarneranut uppernarsaat
#naqiterneqarsimasut , kalaallillu suliffeqarfiinit nunani allani pisartagalinnut tuniniaasartunullu nassiunneqartut . 10 ) Frimærkit frimærkinik allanik
#10 ) Frimærkit frimærkinik allanik paarlaalluni taarsigassanngorlugit nunanut allanut nassiunneqartut . 11 ) Illerfiit inuup
#akerlianilli useqarnermik nalunaarutip immersugassartaa annisseqqinnermi uppernarsaammik ilaqartillugu Akileraaruseriffimmut takutinneqassalluni . Imm. 2. Timmisartukkut nassiussat Kalaallit Nunaannut
#annissinermi nioqqutissat uppernarsaataat § 40. Nunanut EU-mut ilaasortaasunut eqqussineq akitsuutitigut ajornaannerusumik pisinnaaqqullugu nioqqutissaq nioqqutissat uppernarsaataannik
#imaqartut . Nunanut allanut , Kalaallit Nunaata niueqateqarnissamik isumaqatigiissuteqarfigisimasaanut annissinermi nioqqutissat uppernarsaataat § 41. Nunami ,
#Akileraaruseriffiup nioqqutissanik misissuinissaq siunertaralugu , umiarsuit timmisartullu akitsuuteqarfinnut taaneqartunut innersuussinnaavai , ingerlavissarlu Akileraaruseriffimmit aalajangerneqartoq ingerlaffigeqqullugu
#nassitsisoq , tigusisoq imaluunniit annissisoq pisussaavoq nioqqutissat Akileraaruseriffimmut piaartumik takutissallugit pisarialimmik misissuisinnaaneq ingerlanneqarsinnaaqqullugu . §
#15. oktober 2016-imi atortuulerpoq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Nioqqutissanik eqqussuineq annisuinerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat
#aammalu ukiuni marlunni ataannartumik najugaqareersut danskit naalagaaffianni innuttaassuseqartunut naligitinneqassapput . Imm. 4. Inuussutissarsiutiginagu nipisanniarnermut atatillugu
#10 ) Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfik kingusinnerpaamik tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaatip tiguneqarneranut peqatigitillugu naatsorsuutit kukkunersiuisumit kukkunersiuisutut nalunaarsukkamik uppernarsaatinillu pisariaqartunik
#uppernarsarlugu atsiorneqarsimasoq , Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq aamma assilinera kommunimut nunaateqarfiup inissisimaffigisaanut nassiunneqassaaq
#Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq aamma assilinera kommunimut nunaateqarfiup inissisimaffigisaanut nassiunneqassaaq . Tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatit § 3. SPS
#qernertanillu piniakkamut ataatsimut immikkut ukiumut ataatsimut imaluunniit ukiunut arlalinnut pisassiissutinik aalajangersaassapput . Pisassiissutit aalajangersarneqassapput nunat
#tusagassiorfinnut nalunaarutit aamma Namminersorlutik Oqartussat nittartagaat www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugit tamanut saqqummiunneqassapput . Kapitali 5 Piniarsinnaatitaasut , akuersissutinik
#inuit nalunaarsorsimaffianni nalunaarsorsimassaaq . Imm. 3. Akuersissummik tunniussinerminut peqatigitillugu kommunalbestyrelsip nalunaarummi ilanngussap 1-ip assinga akuersissummik
#piniarnerit tamarmik soorlu sinerissamut patugullugit aninaveersitsineq imaluunniit sinerissamut imaluunniit sikup sinaavanut tatisillugit assiinerit inerteqqutaapput .
#sinerissamut patugullugit aninaveersitsineq imaluunniit sinerissamut imaluunniit sikup sinaavanut tatisillugit assiinerit inerteqqutaapput . Kapitali 7 Naalakkersuisoqarfimmit
#tiguneqarnerisa kinguninngua piaarnerpaamik Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiutissavai . § 25. Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartaq
#suliarineqarsinnaallutillu aalajangiiffigineqarsinnaasut aalajangiinissamut inassuteqarluni Siusinaartumik pensionisiaqarnermut maalaaruteqartarfiup ilaasortaanut nassiunneqarsinnaapput . Suliassap ataatsimiinnermi suliarineqarnissaa ilaasortamit ataatsimit
#Oqaaseqaatissat nassiussuinerup kingorna kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunneranni Allattoqarfimmut nassiunneqassapput . Imaqarniliaq tamatuma kingorna naammassineqartutut isigineqassaaq
#Ilaqutariinnermut , Naligiissitaanermut , Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq . § 19. Siusinaartumik pensionisiaqarnermut maalaaruteqartarfiup
#, Siulittaasup aalajangiineratigut , kimut tunngasuuneri paasineqarsinnaajunnaarsarlugit tamanut saqqummiunneqarsinnaapput , tamanut pingaaruteqarpata imaluunniit maalaaruteqartarfiup periaaserisaa
#isinneqarnissaat2-2 , taamaalillugit nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut Akileraaruseriffimmut takutinneqarsinnaanngorlugit . Nakkutilliineq § 9. Suliffeqarfiit nioqqutissanik
#1. september 2016-imi atuutilissaaq . Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut
#aalajangersimasumi piniaqqusaasut kisimik piniarneqarsinnaapput , aamma timmissamut aalajangersimasumut piffissaq piniarfigeqqusaasoq kisimi piniarfiusinnaalluni . Imm. 2.
#. Imm. 4. Timmisartuaraasanik ( drone ) qummut napparissumik sanimullu narlorissumik 100 meterinit qaninnerutillugit timmiffiginissaat
#4. Timmisartuaraasanik ( drone ) qummut napparissumik sanimullu narlorissumik 100 meterinit qaninnerutillugit timmiffiginissaat inerteqqutaavoq .
#ilanngussaq 7-imi aamma 8-mi allassimasuni piffissami 01.05-miit 31.08-mut ikaarfigeqqusaanngillat angallavigeqqusaanatillu , taakkulu 500 meteri killigalugu
#najukkami timmissat illersorniarlugit piffissamut aamma sumiiffimmut tunisinermilu amerlassutsinut piumasaqaatinik aalajangersaasoqarsinnaavoq . Akuersissummi aammattaaq tuniniaanermi piumasaqaatinik
#sumi qangalu timmissap pisarineqarsimaneranik imaluunniit nassaarineqarsimaneranik paasissutissartalerlugit uunga nassiunneqassapput : Pinngortitaleriffik Postbox 570 , 3900
#ilaallutik timmissat immikkat taakkualu ilaannik taakkunanngalu nioqqutissianik tamanut saqqummiussilluni tuniniaanissaq , tunisinissaq pisinissarlu inerteqqutaavoq ,
#tamakku ilamerngi taakkunanngaluunniit nioqqutissiat Kalaallit Nunaanniit anniseqqusaanngillat imaluunniit Kalaallit Nunaannut eqquteqqusaanatik . Imm. 2. Timmissanik eqqissisimatitaasunik kiisalu
#ileqqoreqqusaat § 28. Kommunalbestyrelsi kommunip ileqqoreqqusaatigut timmissanik illersuinermut maleruaqqusaliorsinnaavoq §§ 7-10 , § 17 kiisalu
#nalinginnaasumik nalunaarutigineqarnissaa tamassuma siorna annertunerusunik paasissutissiinissaanik pillugu Atuisoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup ilisimatitsissutigisimanngippagu . Atuisoqarnermut Unammilleqatigiinner-mullu Aqutsisoqarfiup
#naajartulernerani . Tamanna akigititanik iluarsiisarneq pillugu inatsit atuutsilerneqarneranut atatillugu isumaliutigineqassaaq . Oqaasertaliussat AI 2017-imit ingerlateqqitaapput
#ilinniartunut qaammammut kr. 4.400 kr-t . Ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqartitaallutillu najugaqartitaasut taakkununnga ilanngaatsittassapput .
#. Ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqartitaallutillu najugaqartitaasut taakkununnga ilanngaatsittassapput . Ilinniartunut Kalaallit Nunaanni ilinniaqqiffinnut ingerlaqqittunut
#ilinniarnissamut piareersartunut kr. 4.700 , taamaattorli ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqarlutillu najugaqartut taakkununnga ilanngaatsittassapput .
#taamaattorli ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqarlutillu najugaqartut taakkununnga ilanngaatsittassapput . Ilinniakkanut Kalaallit Nunatta avataanni ingerlanneqartunut
#pingaarnermi uani atuinerunissat atuinikinnerunissalluunniit ukiumut aningaasanut inatsiseqarfiusumut tullermut nuutseqqullugit . Konto pingaarneq 40.98.02 Nuna tamakkerlugu
#. Akuersissummik piginnittup niuernerup nalorninartortaqarneranut sillimmatai 4 %-inut aalajangersarneqarput . Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat kiisalu
#Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat ilisimatillugu puisit amiinik tunisinermut tapiissutit tamatumunngalu atatillugu ingerlatat pillugit suliassat isumagineqarnissaannut avataanit suleqatinik
#ingerlateqqitaapput . Nr. 3. Piffissamut ungasinnerusumut pilersaarusiorsinnaaneq pilersaarummullu atatillugu suliassat pisariaqartinneqartut aaqqiiviginissaasa qulakkeerneqarnissaa oqaasertaliussatigut periarfissaqalerpoq
#tamaginni innaallagissamut imeqarnermullu uuttuummut ataatsimut aningaasartuutit 41,5 %-annut aalajangersarneqarpoq , makkua atuutsinneqassallutik : - Aalisakkanik
#tamaginni innaallagissamut imermullu uuttuummut ataatsimut aningaasartuutit 41,5 %-iannut aalajangersarneqassaaq , iluarsiissutaassalluni aalisakkanik suliffissuaq innaallagissamut imermullu
#ataavartut siuarsarnissaannut misissueqqaarnerit-mut nassuiaatit Piffissamut ungasinnerusumut pilersaarusiorsinnaaneq pilersaarummullu atatillugu suliassat pisariaqartinneqartut aaqqiiviginissaasa qulakkeerneqarnissaat oqaasertaliussatigut periarfissaqalerpoq
#sivisuumik attartornissamik isumaqatigiissuteqarnikkut pisinissamut aningaasartuuteqarujussuarnissaq pinngitsoorneqassaaq . Tamatumunnga peqatigitillugu annertuumik ingerlatsinikkut iluaqutissarsisoqassaaq , angallat Danmarkimi
#62 malillugit tapiissutit qinnuteqartumut ataatsimut annerpaamik 150.000 kr.-nut aalajangersarneqassapput . IIluliornermut ikiorsiissutit , nutarterinissamut tapiissutit
#pilersuutit nutarterneqarnerannut nutaanillu pilersitsinermut kiisalu sanaartorfigissaanermut atugassanut peqatigitillugit Sanaartukkanut Iluarsaassinernullu Aningaasaateqarfimmi illuartitassanut taarsigassarsititsinissamut .
#pisussaatinneqarpoq Ilulissani Nuummilu mittarfiit pioreersut , akeqanngitsumik Namminersorlutik Oqartussanut atukkiuttussaallugit . Namminersorlutik Oqartussat mittarfinnik pioreersunik ingerlatsinerisigut
#, oqaasertaliussami matumani ilaatinneqartut , pisortanit naqissusiinermut akitsuutinut pisussaajunnaarsinneqarput . Naqissusiinikkut pisussaajunnaarsitsinermut Nuummi , Ilulissani
#Nuna tamakkerlugu digitalinngortitsinissamut periusissap atuutsilernera Kontumut pingaarnermut matumunnga oqaasertalliussat nr. 2 peeqquneqarput , tullinnguuttunillu taarserlugit
#atuinerunissat atuinikinnerunissalluunniit nuunnissaannut piginnaatitsissutip 10 %-imiit 50 %-inut qaffaqquneqarpoq . Taamatut qummut qaffaasoqarneranut pissutaavoq '
#BankNordik . Inatsisissatut siunnersuut aammattaaq tusarniaavimmi ugguuna tamanut saqqummiunneqarpoq www.naalakkersuisut.gl . Tusarniaanermut akissuteqarnissamut piffissaliussap qaangiunnerani
#naammagittaalliuutit assigisaalluunniit , akileraaruseriffiup suliassami aalajangiinera pillugu naammagittaalliuummut ilutigitillugu saqqummiunneqanngitsut , aalajangiinerulluunniit imarisaanut pingaaruteqanngitsut isummerfigisinnaanngilai
# 15. februaarip tungaanut tusarniaavimmiippoq . Siunnersuut susassaqartunut makkununnga nassiunneqarsimavoq : SIK , Sulisitsisut (
#tunngatillugu attartortarnermut ulloq 1. februaari 2017imiit aallartittumik tunniunneqartunut atuutilersinneqassasoq . Isiginiarneqarpoq inatsisissatut siunnersuut 31. januaari
#suliffeqarfimmik nunanit allameersumik1-2 IR2-2 isumaqatigiissuteqarnerminik kalaallit akileraartarnikkut oqartussaasuinut ilisimatitsisimatillugu , taava isumalluutinut aamma niuernermut eqqarsaatigalugit
#taamaattoq pillugu suliffeqarfiup nunanit allaneersup1-2 IR2-2 kalaallit suliffeqarfiutaannut ilisimatitsissutigissallugu pisussaaffeqanngilaq . Oqaaseqaatit allanngortitsinissamik pissutissaqalersitsinngillat .
#malillugu unerartitsisussaatitaasup pisariaqartitsineq naapertorlugu akissarsiassaq qanoq angitigisoq sulisorineqartumut akissarsissutigitinneqassanersoq uppernarsarsinnaanngippagu tunngaviusussaq tassaassaaq akissarsiassaq tamakkerlugu (
#oqaluuserineqarpoq meeqqat atuarfiannut atatillugu iluarsaaqqinnivimmik suliaqarnissaq . Tamatumunnga tapiliullugu paasinarsivoq iluarsaaqqinnermik suliaqarnissaq piffissamik annertunerusumik pisariaqartitsissasoq
#6 naapertorlugu pisuni atuartup nerisaqarneranut aningaasartuutit kommunalbestyrelsip angajoqqaanut akileqqusinnaavai . Akiliisitsineq angissusilerneqartassaaq angerlarsimaffimmi aningaasartuutissaagaluit nalilersorneqarneri
#siunnersuut nammineq kommuninut aningaasaqarnikkut kinguneqartussatut naatsorsuutaanngimmat . Tamatumunnga ilaliullugu innersuunneqassapput nalinginnaasumik oqaaseqaatit imm. 3-mi aningaasaqarnikkut
#§ 13 , imm. 3. Aalajangersakkat pineqartut tamatumunnga atatillugu nutaajupput , 2012-imi inatsimmik allannguinermi atortuulersut
#Siunnersuisoqatigiit peqatigalugit nalunaarusiaminni 29 tunngatillugu nr. 5-6-imi oqaaseqaatinut innersuussisoqassaaq . Siunnersuummi allannguinissamut pissutissaqartitsinngilaq . Siunnersuummi
#Atuarfeqarnermi tunngaviatigut aalajangiisoqartariaqarnera ataatsimiititaliamit isumaqatigineqarpoq . Ataatsimiititaliamilli soqutigisaqaqatigiinnut tamanut eqqaasitsissutigineqassaaq atuarfeqarfimmi inuit tassa meeqqat
#ukiumi uani ilinniartitaanermut immikkoortup nutarterneqarnissaa siunertarineqartoq Naalakkersuisut tamanut saqqummiuttarpaat , tamatumani atuarfik aamma pineqarluni .
#oqaloqatiginninnikkut aalajangersarneqartoq apeqqutaalluinnassasoq ataatsimiititaliap paasisinnaalluinnarpaa . 5. Siunnersuummut aningaasatigut kingunissaritinneqartut Siunnersuutip piviusunngortinneqarnerani aningaasatigut kingunissaritinneqartut siunnersuummut
#folkehøjskolit ilinniartut akiliutissaasa annertussusissaat pillugu inassuteqaataat , KANUKOKA-mut saqqummiuttarpaa . Aalajangersakkami piumasaavoq naalakkersuisoqarfik KANUKOKA-lu isumaqatigiittassasut
#. Aammattaaq qulaani Aallaqqaasiussami allaaserisaq aamma siunnersuummi aalajangersakkanut ataasiakkaanut oqaaseqaatit innersuunneqarput . Inatsisissatut siunnersuut inatsimmut
#50-it 60-illu piffissami ungasinnerusumi inissaqartissinnaajumallugit . Tamatuma piviusunngortinnissaanut piffissaliussaqanngilaq . 1. januar 2018-imi folkehøjskolit tamakkiisumik
#folkehøjskolertut meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsittarneq naammassisinnaalissammassuk meeqqat atuarfiannut innersuunneqaqqaaratik . Aamma iluarisimaarnarpoq inatsisissatut siunnersuummi periarfissiuunneqarmat
#, 18. november 2010-meersumik1-2 IR2-2 . Inatsisartut tamatumunnga atatillugu oqaaseqaatinik imaattunik aalajangersaasimapput , inatsimmi §
#innuttaasunik ilinniartitaanikkut qaffasinnerulersitsiniarnermi peqataajumallutik , inatsisissatut siunnersuut tamatumunnga atatillugu tikkuussineruvoq siunissami qanoq højskolit suliassami tassani
#. Nr. 2-mut Aalajangersakkap ajornarunnaarsippaa , folkehøjskolit ilinniartitsinerminnut naggasiullugu meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnernik ingerlatsisinnaanerat .
#pikkorissaqqinnermut ingerlatsivimmut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqartinneqartut ineqartinneqartullu , tamatumunnga aningaasanik ilanngaavigitittassapput . § 8. Aningaasartat §
#nittartagaanni tamanut saqqumitinneqarpoq . Tamatuma saniatigut siunnersuut makkununnga tusarniaassutigalugu nassiunneqarpoq : Naalakkersuisoqarfinnut tamaginnut , Qeqqata Kommunia
#Ilinniartut 18inik ukioqalereersimasut akeqanngitsumik nerisaqarpata ineqarpatalu taakkununnga aningaasanik ilanngaatsittassasut 2017-imut aningaasanut inatsimmi kontumut
#, ilanngullugu ilinniartut Majoriaq-mi pikkorissaqqinnissamut tiguneqartut aammalu tiguneqarnissamut tunngavissarititaasut allallugit , ilinniartunut tapersiissutinut siunnerfigineqartut .
#§ 15-imut nassuiaatini aningaasartat sooq qaammammut kr. 500-inut aalajangersarneqarnersut naatsumik nassuiarneqarpat iluaqutaassaaq . 12
#12 Ilinniartut aningaasaqarnikkut inissisimanerat eqqarsaatigalugu aningaasartat 500 koruuninut aalajangersarneqarput . Qaammammut 500 koruuninit annertunerusumik aningaasartaqarpata
#500 koruuninit annertunerusumik aningaasartaqarpata , ilinniartunut tapersiissutip annertussusaanut saniliullugu annertuallaalissasoq naliliisoqarpoq . Aammalu aningaasartat annertussusaasa
# akeqanngitsumik nerisaqartinneqartut ineqartinneqartullu , tamatumunnga aningaasanik ilanngaavigitittassapput . Ineqarneq
#suliffissaaleqinermi ikiorsiissutinik , ilinniagaqarnersiutinik imaluunniit pisortanit ikiorsiissutinik tigusartaqarnermut peqatigitillugu ilinniartunut tapersiissutinik tigusartagaqarsinnaanngillat . Tamanna siunnersuutip
#, tassa sumiiffinni Majoriaq-t kiisalu Kommunalbestyrelsip tusarniaassutigineqartunut peqataatinneqarnissaannut piffissarititaasoq sivikippallaarsimammat . Siunnersuut sapaatit akunnerini
#kommuninut aamma suliffissanut , ilitsersuisarnernut pikkorissaqqinnernullu qitiusumik ingerlatsivinnut nassiussipput , tassani ilaallutik paasissutissat suut kommunit
#suut kommunit utertillugit akiliinissaq pillugu qinnuteqaammut ilanngullugit Naalakkersuisunut nassiuttassaneraat . 30 Imm. 2-imut Uppernarsaatit nalunaarutigineqassasut
#kommuninut aamma suliffissanut , ilitsersuisarnernut pikkorissaqqinnernullu qitiusumik ingerlatsivinnut nassiussipput , tassani ilaallutik paasissutissat suut kommunit
#suut kommunit utertillugit akiliinissaq pillugu qinnuteqaammut ilanngullugit Naalakkersuisunut nassiuttassaneraat . Imm. 3-imut Nalunaarusiorneq qanoq pisassanersoq
#§ 27. Inissianik nutaanik sanaartornissamut qinnuteqaatit allakkatigut kommunalbestyrelsimut nassiunneqassapput . Imm. 2. Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput :
#. Taamaaqataanik taarsigassarsiat tunniunneqarnissaat pillugu noqqaaneq taamaallaat kommunalbestyrelsimut nassiunneqartussaassaaq . Inuussutissarsiortut sanaartortut namminersortut
#taarsigassarsisitsisinnaaneranut tunngavissiivoq aamma §§ 5-8-mi malittarisassaliorneqartutut taarsigassarsinermut sinaakkusiussanut allanut innersuussilluni . Maleruagassanut atuuttunut naleqqiullugu kommunalbestyrelsi
#ukiuni 20-ini erniaritittakkatut 3 procentpointinik ilallugit piffissamut akilersuiffiusussamut tamarmiusumut aalajangersarneqassapput . Taarsigassarsinermi allagartap qanoq iluseqarnissaa
#. 36 § 27-mut Imm. 1-imut Qinnuteqaat kommunalbestyrelsimut nassiunneqassaaq . Qinnuteqaat kommunalbestyrelsimut kommunimi illuutip inissisimaffiani
#. Qinnuteqaat kommunalbestyrelsimut kommunimi illuutip inissisimaffiani imaluunniit sananeqarfissaanut nassiunneqassaaq . Qinnuteqaat tassungalu ilanngussat allaganngorlugit nassiunneqassapput
#naammassineqarsinnaanersut . § 28-mut Imm. 1-imut Qinnuteqaat kommunalbestyrelsimut nassiunneqassaaq . Qinnuteqaat tassungalu ilanngussat allaganngorlugit nassiunneqassapput
#. 3. Tusarniaanermit akissutit Tusarniaanermit akissutit inatsisissatut siunnersuummut tapiliunneqarput , Inatsisartut Siulittaasoqarfiannit ilusiliinissamut piumasaqaatinut naapertuuppoq
#saniatigut siunnersuut 11. maj 2017 tusarniaasarnermik portalimi tamanut saqqummiunneqarpoq uani : www.naalakkersuisut.gl , tusarniaanermullu killiliunneqarpoq
#10. november 2017 UKA 2017/105 noqqaaneq taamaallaat kommunalbestyrelsimut nassiunneqartussaassaaq . Inuussutissarsiortut sanaartortut namminersortut
#§ 16. Umiarsuit imermut oqimaaloqutaasumut tankiinit kinnerit imaanut igitseqqusaanngillat . Imm. 2. Naalakkersuisut umiarsuit imermut
#tigooraaveqarfiit pilersinneqarnissaannut aaqqissuunneqarnissaannullu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput . Tamatumunnga ilagitillugu tigooraaveqarfinnik atuinermut akitsuusiinissamut maleruagassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq ,
#, atuutsinneqanngilaq . § 28. umiarsuaq nunap imartaanut qimaannagaq peeqqullugu Naalakkersuisut akisussaasumut peqqusissutigisinnaavaat § 29.
#qinnuteqarnermut atatillugu suliassap avatangiisinut sunniutissai pillugit nassuiaammik Naalakkersuisunut nassiussisoqassaaq . Imm. 3. Naalakkersuisut makku pillugit
#suliarineqassapput , aammalu imm. 2-mi kommunalbestyrelsit taaneqartut upalungaarsimanermut pilersaarusioqqullugit peqqusinnaallugit . Imm. 1 naapertorlugu suliffeqarfinnut
#soqutigisanik annertuunik isumagisaqarnissamik siunertaqartut . Imm. 3. Maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq , kingusinnerpaamik piffissanit ukunannga naatsorsorlugu sapaatit
#peqqussuteqartoq inerteqquteqartorluunniit avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq eqqarsaatigalugu pisariaqarpat , aalajangiinermut taamaattumut peqatigitillugu aalajangiisinnaavoq , maalaaruteqartoqarnera apeqqutaatinnagu iluarsisassanik
#nr. xx , 2017-imeersoq1-2 IR2-2 . Naalakkersuisunit pingajussaaneerinninnermut saqqummiunneqartoq . § 62-mut 1. § 62
#naatsorsuutigineqartut allassimapput . Aamma unioqqutitsinerit ilaanni suliamik uparuaanissamut ukiut tallimat piffissaliunneqarput , unioqqutitsinernik takoriaannaanngitsunik
#kingusinnerujussuakkut paasineqartunik peqarsinnaammat . 7 Pineqaatissiisinnaanermut aalajangersakkanik nutarterinermut ilagitillugu , pillaammik akiliutit Nunap Karsianut tutsinneqartarnissaannut
#ilanngussaq 1-itut siunnersuutigineqartumut atasutut isigineqassapput , tassanilu ilanngussamut peqatigitillugu umiarsuit suut imermik oqimaaloquttamut imaarsinerminnut atatillugu
#piginnaatitsiviuvoq . Aammattaaq suliffeqarfiit aalajangersimasut tigooraaveqarfinnik taamaattunik sananissaannut aalajangersaasoqarsinnaavoq , nutaatullu tigooraaveqarfinnik taamaattunik atuinermut akitsuusiinissamut
#assersuutissat ataasiakkaat nutaat ilanngunneqarput , tassanilu silaannarmut aniatitanut killissarititaasut aalajangersimanerusut , aammalu ikummatissat ilaannik atuinissamut
#umiarsuaq oqquisinneqassaaq , motoorip aallarteqqinneqarnissaata imaluunniit umiarsuup umiarsualivimmut amutsivimmulluunniit qaninnerpaamut kalinneqarsinnaalernissaata tungaanut umiarsuaq sinerissamit naammaginartumik
#aallarteqqinneqarnissaata imaluunniit umiarsuup umiarsualivimmut amutsivimmulluunniit qaninnerpaamut kalinneqarsinnaalernissaata tungaanut umiarsuaq sinerissamit naammaginartumik ungasillitinneqarluni unitsinneqassaaq imaluunniit kalinneqassaaq
#umiarsuarnik aallaqqusiunnaarsinnaallutik , taamatullu pisut ilaanni avatangiisinik illersuinissamut pisariaqartitsisoqartillugu iliuusissanik allanik aalajangersaasinnaapput . Aamma nutaatut
#oqaasiinnaat atorlugit allakkatigulluunniit qinnuteqaat , nakkutilliisarnermi oqartussaasut akisussaasumut piffissap taaneqartup iluani , soorlu nakkutilliiartornissap tullia
#tuttassasut . Kiisalu inatsisinik unioqqutitsinerni arlalinni suliani uparuaasinnaanermut piffissarititaasoq ukiunut tallimanut aalajangersarneqarpoq . Unioqqutitsinernik
#umiarsuarni atortoqarfinnik taamaattunik pisinermut ikkussuinermullu tunngasuussapput . Tassungali peqatigitillugu erseqqissaatigineqartariaqarpoq , imermut oqimaaloquttamut isumaqatigiissut 8.
#illersuinerup qaffasissusii suut piffissap ingerlanerani atuutsinneqalernissaannut eqqortumik naliliinissamut nalornisitsivoq . Inatsisartut peqqussutaannut atuuttumut naleqqiullugu umiarsuarnit
#44 Ilanngussaq V , eqqagassanut tunngasoq , aallaqqaammut 31. december 1988-imi atuutilersinneqarpoq , aammalu 1.
#Ilanngussaq I , 3. oktober 1983-imi isumaqatigiissutip atuutilerneranut peqatigitillugu atuutilersoq inatsisissatut siunnersuummi kapitali 2-mi maleruagassani
#Aqutsisoqarfiup siunissami umiarsuarnik nakkutilliisarnerminni naalagaaffiup umiarsualiveqarfiusup nakkutilliisarneranik taaneqartumut ilagitillugu umiarsuit ataasiakkaat imermut oqimaaloquttamut uppernarsaammik atuuttumik
#2012-imeersut1-2 IR2-2 , sunngiffimmi angallatinut tunngasut angallatit naaneqalernissaanut atatillugu unamminiagassanut inassuteqaatinik , ilitsersuutinik ataatsimorluinnarlu ilisarititsitsissutinik
#8.1. Tusarniaaffiusut allattorsimaffiat Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut manna tusarniaaffiusunut makkununnga tusarniaassutigalugu nassiunneqarpoq : Siulittaasup Naalakkersuisoqarfia Peqqissutsimut
#Tamatumunnga atatillugu NPANN-i Visit Greenland-ip tusarniaanermi akissuteqarnerminni nassuiaataannut innersuussivoq , assingusumik eqqarsaateqarnerminnik ersersitsimmata . Aammattaaq
#qaqugukkut atorneqartassanersoq nalornissutaasin72 naasoq . Tamatumunnga atatillugu Illersornissamut Ministereqarfiup ilisimatitsissutigaa , danskit oqartussaasuisa danskit EEZ-imi
#inatsisaanni oqaasertaliussamut , Kalaallit Nunaata imartaani annertunerusumik mingutsitsinermut tunngasumut innersuussisoqartoq . Tamatumunnga atatillugu Illersornissamut Ministereqarfimmit erseqqissaatigineqarpoq
#ittut malinnissaannut aningaasartuuteqartarneq eqqarsaatigalugu angalanngitsoortarnissaat eqqarsaatigineqarsinnaammat . Tamatumunnga peqatigitillugu erseqqissaatigineqassaaq , imermut oqimaaloquttamut isumaqatigiissutip qanittukkut
#NPANN-ip § 50-imut nassuiaatini erseqqissarpaa , 77 inatsisinut naapertuuttunngortitsinniarani aalajangiineq tunngavilersorneqartassasoq . Taamaalilluni aamma allassimalerpoq
#imeq oqimaaloqutaq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissummi piumasaqaatinut taamaaqataannut peqatigitillugu atuutsinneqalernissaat annilaanganartoqartinneqarpoq . Timmiaq-mit siunnersuutigineqarpoq ,
#annilaanganartoqartinneqarpoq . Timmiaq-mit siunnersuutigineqarpoq , maleruagassat inatsisissatut siunnersuummut matumunnga peqatigitillugit atuutsinneqaleriissasut . Imeq oqimaaloqutaq pillugu
#taakkununnga kalluaasunik imaqanngitsoq . UD-p nassuiaatit nalinginnaasut NPANN-imut maluginiaqquai , tassani pingaartumik 2025mut pilersaarummut ,
#atuinerup annikillisinneqarnissaa imaluunniit allatut pujoralannut filterilersuisarnissamik piumasaqaateqarsinnaaneq NPANN-imut maluginiaqquaa , taakkununnga siunnerfinnik aalajangersaasoqarsinnaagaluartoq WWF isumaqarmat
#aamma 6 naapertorlugit sulianut , umiarsuarnik ilaatitsiviunngitsunik annertusisitsinermut illuatungiliunneqarlutik . Aamma oqaasertaanik allannguinermi § 2
#, tamanna imm. 2 , nr. 3-p nassuiaataannut annikillititsisinnaammat . Imm. 3-mut Imm. 3 naapertorlugu
#imm. 10-mut , nunap imartaanut nassuiaateqarfiusumut innersuussisoqarpoq , tassanilu pingaartumik § 4 ,
#taaguummut sananeqaatit atortulluunniit , umiarsuarnut imaluunniit silaannakkut angallatinut peqatigitillugit iginneqartut , soorlu umiarsuaq sananeqaatinik atortunilluunniit
#nassuiaasiorneqarpoq . Nassuiaat Kalaallit Nunaata imartaata killilerneqarnera pillugu peqqussummut innersuunneqarpoq , tassanilu tunngaviusumik killeqarfiup inissisimaffia sukumiisumik
#ilisimatusartut ilisimasassarsiornerannut , tassungalu ilanngullugu mingutsitsinermik akiuiniarnermik ilisimasassarsiornermut ilagitillugu tamanna pissappat . Tamatuma peqatigisaanik allassimavoq
#matuma aatsitassarsiornermi sulianut atuutinnginnera erseqqissarneqarpoq . Tamanna aatsitassarsiornermut atatillugu imaani avatangiisinik illersuinerup , tassungalu ilanngullugu
#, § 10 , imm. 2 naapertorlugu immikkoortiterneqartunut innersuussisoqarpoq . Nassuiaasiornermi pingaartumik sananeqaatit suut immikkoortiterneqareersimanersut
#inatsisinut atuutsitsiviusut marluusut taakku akornanni avitaapput . Akuersinermut peqatigitillugu danskit avatangiisinut inatsisaanni aalajangersakkat arlallit ,
#Kiisalu erseqqissaatigineqassaaq , aamma imm. 1 naapertorlugu imermut oqimaaloquttamut tankinit kinnernik piiaanissamik pisariaqartitsisoqartillugu , tamanna
#eqqaanissamut akuerineqarsinnaanermut tunngatillugu § 20 , imm. 3-mut nassuiaatit innersuunneqarput , tassanilu sooq aalisakkaniinnaanngitsoq ,
#annikitsuinnarmik akoqartutut naliliiffigineqarpata , aammalu sananeqaatit taamaattut atortunut akuliunneqarsimanngippata , kisiannili immap naqqaniit qaqinneqarnermini atortunut

« < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > Show all 19235 results


CQP Query: [func=".*@OBJ-DOTR>.*"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: