< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Show all 1983 results

#2400 UTC tikillugu . Ukiumi nutaami sapaatip akunnikkaartumik siullertut nalunaarutigineqassaaq piffissaq 1. januarimi nalunaaqutaq 0000
#2400 UTC tikillugu . Imm. 3. Sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqarnermi makku paasissutissiissutigineqassapput : 1 ) Nalunaarutip
#: 1 ) Nalunaarutip suussusia ( sapaatip akunnikkaartumik nalunaarut ) . 2 ) Angallatip aqqa
#pisassat tamakkerneqangajalerpata , KANUAANA-p angallatit pineqartut sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutitut imalinnik ullut tamaasa nalunaaruteqartartussanngortissinnaavai . Taamatut
#ullut tamaasa nalunaaruteqartartussanngortissinnaavai . Taamatut pisoqartillugu sapaatip akunnikkaartunik sumiiffinnilluunniit ( § 8 takuuk ) nalunaaruteqartoqartassanngilaq
#( UTC ) . 6 ) Sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut aalisakkanik assigiinngitsunik tamanik pisat
#1000 UTC nallertinnagu aalisalernermik nalunaaruteqartoqarpat , sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqartoqarpat imaluunniit aalisarunnaarnermik nalunaaruteqartoqarpat . Imm. 3.
#Piareersarfiit suliaannik naliliinissamut atorneqartussanik kommunalbestyrelsip minnerpaamik ukiup affakkaartumik 1/1 aamma 1/7 makkua Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu Ilinniartitaanermut
#Poortuutit atoreersimasut ikumatitsivimmut matoqqasumut qisugineqassanngillat , kisiannili annikitsukkaarlugit ikumatitamut ammasumut ikuallanneqassallutik , ikumatitarlu qaartiterutissaasivimmiit inunniillu
#pilersaarutinik suliffissaaleqisunut sammititaasunik tunngaveqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq , imaluunniit modul-ikkaartumik piginnaanngorsaaqqiinerup ilaatut aaqqissuussaassallutik . Taamaallaallu tapiissuteqartoqarsinnaasassaaq aningaasanut
#nassiussisassapput . Imm. 6. Aqutsisut qaammatit pingasukkaartumik ukiukkaartumillu nalunaarusiaat suliffeqarfimmut aningaasaqarnermik misissueqqissaarinermik immikkut ilisimasalimmut arlaannaannulluunniit
#: " Imm. 6. Aqutsisut qaammatit pingasukkaartumik ukiukkaartumillu nalunaarusiaat suliffeqarfimmut aningaasaqarnermik misissueqqissaarinermik immikkut ilisimasalimmut arlaannaannulluunniit
#ataqatigiissaarinissaq eqqarsaatigalugu piginnaassutsinik sakkortuunik piginnaatitaassasoq , taamaalilluni immikkoortualukkaartumik aqutsisoqalinnginnissamik ineriartortoqalernissaa pinngitsoorumallugu . Pingaaruteqarpoq aningaasaqarnermi ataatsimiititaliami
#Ukiumut missingersuutip qanoq assigiinngiiaartigisunik amerlassusilersaonissaanut aalajangerneqarnerani ataatsimoortukkaartumik1-2 UR2-2 anigaasartuutinik isertitanillu missingersuusiisarnissamik aammalu ukiumut missingersuut qanoq
#killiunneqarnissaat nalinginnaasumik iliuuseqarnissamut kiffaanngissuseqarnermik annikillisitsisinnaaneri pissutigalugit qanoq immikkoortukkaartigisumik qaffasiffilerneqarnerisa assigiinngippaallarnissaat naleqquttutut isigineqanngilaq . Aalajangersagaq §
#Imm. 2. Akinut akiliisarnermullu malittarisassat minnerpaamik ukiut tallimakkaarlugit Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqartassapput . Pisortat akitsuusiussaannut ,
#Imm. 2-mut Akinut akiliisarnermullu malittarisassat sivikinnerpaamik ukiut tallimakkaarlugit Naalakkersuisunit akuerineqartassapput . Kisiannili akinik allannguinissaq pisariaqalersimappat
#pikkorissarsimanngitsunut pikkorissaanermut malitseqartitsinernullu atorneqartussatut . Aammattaaq nunap immikkoortukkaarlugu sumiiffinnilu ataasiakkaani pikkorissartitsisarnissani aqutsisut aqutsisullu tullersortaasa aallunneqarluartussaaqaat
#kisiannili peqqussutip matuma atuutilerneranit naatsorsukkamik minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit kommuninut pilersaarusiornermi Namminersornerullutik Oqartussat soqutigisaat takussutissiortassavaat . §
#nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiat akuerisaasut minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit iluarsaanneqartarnissaat Naalakkersuisut qularnaassavaat . § 9. Pisortat
#43 , 15. november 1994-imeersup1-2 IR2-2 , kommunekkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuisussaanermik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr.
#28 , 6. august 1991-imeersup1-2 IR2-2 , kommunekkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuisussaanermik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr.
#Imm. 3-imut Pisariaqaraangat , kisiannili minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit Naalakkersuisut Namminersornerullutik Oqartussat kommunimut pilersaarusiornermi soqutiginaateqartitaasa ataatsimoortumik1-2 UR2-2
#tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiat akuerisat , minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit aaqqissuuteqqinneqartassapput . Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiat imaluunniit
#, 2 ) Kommunalbestyrelsi naliliisinnaavoq kommunimut pilersaarut sammisakkaartumik iluarsaanneqassasoq . Tamanna assersuutigalugu tassaasinnaavoq kommunimut pilersaarutip
#3 ) Kommunalbestyrelsi naliliisinnaavoq kommunimut pilersaarut nunami sumiiffikkaartumik iluarsaanneqassasoq . Tamatuma qinerneqarnerani amerlanertigut kommunimut pilersaarutip
#imaqanngilaq . Taamaattumik piffissap ingerlanerani kommunimut pilersaarummi qulequtakkaartumik aammalu nunami sumiiffikkaartumik allannguinerpassuit pilersinnaapput . Imm.
#piffissap ingerlanerani kommunimut pilersaarummi qulequtakkaartumik aammalu nunami sumiiffikkaartumik allannguinerpassuit pilersinnaapput . Imm. 2-imut Tamakkiisumik paasiuminartitsiinnarnissaq
#pisariaqartutut isigineqassaaq . Akiligassiinerit ullormoortuusinnaapput , sapaatit akunnikkaarsinnaallutik imaluunniit qaammatikkaartuullutik . Pineqaatissiissummut / akiligassiinermut inatsisitigut
#. Akiligassiinerit ullormoortuusinnaapput , sapaatit akunnikkaarsinnaallutik imaluunniit qaammatikkaartuullutik . Pineqaatissiissummut / akiligassiinermut inatsisitigut tunngavissaq tassaavoq
#385 , 27. juli 1979-imeersoq1-2 IR2-2 . Kommunikkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuisussaanermik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr.
#kisiannili peqqussutip matuma atuutilerneranit naatsorsukkamik minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit kommuninut pilersaarusiornermi Namminersornerullutik Oqartussat soqutigisaat takussutissiortassavaat . §
#nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiat akuerisaasut minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit iluarsaanneqartarnissaat Naalakkersuisut qularnaassavaat . § 9. Pisortat
#18-it inorlugit ukiulinnut pilersuisussaappat imaluunniit akilersuisussaatitaappat meeqqanut pineqartukkaarlugit tapiissuteqartoqassaaq ( meeqqanut tapeq ) . Meeqqap
#. Ilinniagaqarnermi taarsigassarsiat ilinniartitaanerup nalaani ataasiaannartumik ukiup affakkaartumillu semester ´ imut taarsigassarsiatut tunniunneqartarput , taamaattorli
#. § 74. Ilinniakkanut qiortartakkanut ilaanngitsunut aningaasatigut qaammatikkaartumik ikiorsiissutit meeqqanullu tapisiat naatsorsorneqartarput . Ilinniagaqarnerup aallartinnerani
#aamma unitsikkallarnerani aningaasat ikiorsiissutit meeqqanullu tapisiat ilinniarfigisamut ullukkaarlugit naatsorsorneqartarput . Ullormik aallarteqqiffimmik naatsorsuinermi pisariaqartitanik piffissat
#. § 75. Ilinniakkanut qiortartakkamut ilaasunut qaammatit ilivitsukkaarlugit qiortartakkat naatsorsorneqartarput . Imm. 2. Ilinniagaqartoq ilinniartitaanermi
#§ 14 takuuk . Imm. 3. Attartortitsisoq illoqarfikkaartumik , nunaqarfikkaartumik imaluunniit allami sumiiffikkaartumik utaqqisunut allattorsimaffeqassaaq
#takuuk . Imm. 3. Attartortitsisoq illoqarfikkaartumik , nunaqarfikkaartumik imaluunniit allami sumiiffikkaartumik utaqqisunut allattorsimaffeqassaaq . Illoqarfimmi
#3. Attartortitsisoq illoqarfikkaartumik , nunaqarfikkaartumik imaluunniit allami sumiiffikkaartumik utaqqisunut allattorsimaffeqassaaq . Illoqarfimmi , nunaqarfimmi imaluunniit
#28 naap . , suliffeqarfiit ullormut sapaatip akunnikkaartumilluunniit pinngitsaaliissutaasumik akiliisinneqassanersut aalajangissaaq . Kapitali 3 Aalajangiinerit
#ingerlatanut attuumassuteqartut ingerlataqarnernut siunertaasunut . Akuersissutit ukiut tallimakkaartut angullugit tunniunneqartassapput . Imm. 2. Akuersissutitut tunniunneqartoq
#kingorna piiaanermik ingerlataqarnerup matuneqavinnissaanut . Akuerineqarneq ukiut marlukkaartut angullugit tunniunneqarsinnaavoq . Nutaamik akuerineqarnermi aamma piumasaqaatit
#tamakkununnga ilaallutik suliassat teknikkimut tunngasut , pissutsit suliaqarfikkaartunut avatangiisinullu tunngaassuteqartut . Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfimmi maanna
#angallatit kisarsimatitsinermik isumaginnittuusut . Angallatit taamaattut nalinginnaasumik sivikitsukkaartumik atorneqartarput . Angallatit taamaattut § 6 ,
#tunniussisarnerat pillugu . Misissueqqaarnissamut akuersissut piffissamut ukiunut tallimakkaartunut ( 5 ) tunniunneqartarpoq . Akuersissutitut imm.
#periarfissinnissaa . § 15 malillugu akuersissutit ukiut tallimakkaartut ( 5 ) angullugit tunniunneqartartut sumiiffik pineqartoq
#arlallit ataatsimoortillugit1-2 UR2-2 atorluarneqartariaqartut . Aaqqeeqatigiinnissamut piumasaqaatit immikkuualuttukkaarlugit aalajangiinissaq suleqatigiinnut isumagitinneqarnissaa sapinngisamik siunertarineqarpoq . Pisuussutit
#taakkua imaralugit inatsisartut inatsisaasa periarfissiinerisa iluini sukumiinerusumik immikkuualuttukkaartunillu aalajangersakkat . Imm. 1 malillugu misissuinissamut akuersissummi
#. Imm. 6-imut Kisermaassilluni akuersissutit tunniunneqartut ukiut qulikkaartut ( 10 ) angullugit sivitsorneqarsinnaapput , taamaattorli
#. Taamaalilluni aalajangersakkap aallaavigaa ilisimaneqarnerujartuinnarmat avatangiisitigut ajornartorsiutit sumiiffikkaaginnarnut atuutinngitsut nassuiarneqarluarlutillu , akerlianilli nunarsuarmut tamarmut atuupput
#ingerlatanut attuumassuteqartut ingerlataqarnernut siunertaasunut . Akuersissutit ukiut tallimakkaartut angullugit tunniunneqartassapput . Imm. 2. Akuersissutitut tunniunneqartoq
#kingorna piiaanermik ingerlataqarnerup matuneqavinnissaanut . Akuerineqarneq ukiut marlukkaartut angullugit tunniunneqarsinnaavoq . Nutaamik akuerineqarnermi aamma piumasaqaatit
#tunniunneqartassasut . § 6. Meeqqanut tapiissutit siumut qaammatikkaartumik tunniunneqartassapput . Imm. 2. Meeqqanut tapiissutit tunniunneqarsinnaanissaannut
#nutaamut siunnersuutaat siunnersuivoq , meeqqanut tapiissutit qinnutigeqqaarnagit qaammatikkaartumik tunniunneqartassasut . Malittarisassat maannamut atuuttut naapertorlugit meeqqanut
#tapiissutinik qinnuteqarnissaq eqqaamasimaneraat . Qaammatit pingasukkaarlugit tunniussisarnermiit qaammatikkaarlugit tunniussisalernerup tapiissutinik tigusisartunut ajornannginnerulersissavaa aningaasat meeqqamut iluaqutaasussanngorlugit
#imaluunniit malittarisassanik ilisimasaqannginnertik pissutigalugu . Qaammatit pingasukkaarnagit qaammatikkaartumik tunniussisarnissaq pillugu siunnersuutip aalajangersagartaa aamma meeqqamut qulakkeerinninneruvoq
#pillugu siunnersuutip aalajangersagartaa aamma meeqqamut qulakkeerinninneruvoq , qaammatikkaartumik tunniussisarnerup aqutsinissaq ajornannginnerulersissammagu . Meeqqanut tapiissutit suli
#juli 2008 aallarnerfigalugu , tamannalu aamma tinnersaataasinnaalluni qaammatikkaartumik tunniussisarnissamut . Siunnersuut naapertorlugu angajoqqaarsiat aamma meeqqat
#tapiissutit qinnutigeqqaarnagit tunniunneqartalerpata , siunissami meeqqanut tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartarnissaat Qeqqata kommuniata aamma tamakkiisumik tapersersorpaa .
#Siunnersuutip siunertaasa ilagaat aalajangersakkap tamatuma malinneqarnissaa . Qaammatikkaartumik tunniussisarnikkut qinnuteqaqqaarnanilu tunniussisarnikkut meeqqanut tapiissutit meeqqamut iluaqutaanissaat
#allanngunngillat , kisianni una pinnagu qaammatit pingasukkaaniit qaammatikkaartumik tunniussisoqartalernermik iluarsiisoqarpoq , oqaaseq qaammatit pingasukkaarlugit
#oqaaseq qaammatit pingasukkaarlugit taarseneqarpoq qaammatikkaartumik . Siunnersuut ima isumaqarpoq , siunissami
#Siunnersuut ima isumaqarpoq , siunissami meeqqanut tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartalissasut . Aalajangersagaq , inunnut Kalaallit Nunaannut
#6-mut Immikkoortoq 1-imut Aalajangersagaq nutaajuvoq meeqqanullu tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartalernissaannik kinguneqarluni . Qaammatit pingasukkaarinermit qaammatikkaarineq meeqqamut
#tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartalernissaannik kinguneqarluni . Qaammatit pingasukkaarinermit qaammatikkaarineq meeqqamut iluaqutaassaaq , aningaasat ukiumut tunniunneqartartut allanngunngikkaluartut
#iluaqutaassaaq , aningaasat ukiumut tunniunneqartartut allanngunngikkaluartut . Qaammatikkaartumik tunniussisarnissamut siunnersuuteqarnermi meeqqanut tapiissutit meeqqamut iluaqutaanissaat qulakkeerniarneqarpoq
#, taakkuupput ilaqutariit meeqqanut tapiissutinik tigusisartut , qaammatikkaartumik tunniussisoqartarneranik iluaquteqartussat . Immikkoortoq 2-mut Meeqqanut tapiissutit
#tunniussisoqartarnissaanik pisinnaanermut piumasaqaatit allannguuteqarput , qaammatit pingasukkaarunnaarlugit qaammatikkaartumik tunniussisoqartalermat . Immikkoortoq 3-mut Malittarisassaq tapiissutit tunniuttarnerisa
#qulakkeerneqartariaqartoq Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq . Meeqqanut tapiissutit qaammatikkaarlugit tunniunneqartalernerisigut meeqqanut iluaqutaassasoq Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq ,
#ataatsikkut sulinngiffeqarsinnaatitaasut . Sapaatit akunneri sinneruttut meeravissiartaartunit ataasiakkaarluni taamaallaat atorneqarsinnaapput . Aalajangersagaq taanna meeqqanik marlunnik
#2 tunngavigalugu angajoqqaatut sulinngiffeqarsinnaatitaaneq taamaallaat angajoqqaanit meeravissiartaartunilluunniit ataasiakkaarluni atorneqarsinnaasoq . Imm. 4 pillugu Aalajangersakkap taassuma
#erseqqissarneqarpoq ullormusianik tunniussineq sapaatit akunneri marlukkaarlugit piffissarluunniit sivikinnerusukkaarlugu tunniuneqartassasut kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaasoq . Imm. 2 pillugu
#peqqussutaanni atuuttumi , attartornermi siunertanut ataasiakkaanut , procentikkaartumik annertussusilersuisoqarpoq , tamatumani erniaqanngitsunik akilersugassaanngitsunillu taarsigassarsineq ,
#taarsigassarsiat ernialersugaanatillu akilersugassaanngitsut arfineq marluk . Nunaatilik amerlanertigut annikitsukkaartunik amerlasuunik taarsigassarsiaqartarpoq , inuussutissarsiutinut tapersiisarnermut aaqqissuussinermit taarsigassarsianit
#. Ataavartussaanngitsutut oqarnermi pineqarpoq , piffissakkaartumik akilersuinermi akiliiffisaq siulleq , taamatuttaaq ukiunit marlunnit
#sivisunerusinnaanngilaq . Imm. 5-imut Naalakkersuisut piffissami aaliangersimasumi piffissakkaartumik akilersukkat kinguartinneqassasut akuerippassuk imm. 4 aallaavigalugu ,
#aallarteqqippat , taamatut sivisutigisumik sivitsorneqassaaq . Taarsigassarsisoq piffissakkaartumik akiligassaminik ataatsimik kinguartitsinissaminut akuerineqarsimappat , piffissaq taarsersuiffissaq
#kinguartitsinissaminut akuerineqarsimappat , piffissaq taarsersuiffissaq sinneruttoq , piffissakkaartumik taarsersuiffimmik ataatsimik sivitsorneqassaaq . Imm. 6-imut Naalakkersuisut
#immikkuullarissumik aatsaat pisoqartillugu , ukiunit marlunnit sivisunerusumik piffissakkaartumik akiligassanik kinguartitsisinnaapput . Immikkuullarissumik pisoqarneranik oqarnermi pineqartut
#politikkikkut iliuusissanik siuarsaanissaq kissaatigigunikku , soorlu nunami immikkoortukkaartumik piorsaaneq , tassaagaluarpat pissutsit aaliangersimasut piorsarneqarnerunissaat imaluunniit
#akissuteqarfiginngilaat . Ataani pineqartuni tusarniaanermi akissutit imarisai sammisakkaarlugit nassuiaatigineqassapput , kiisalu inassutigisatut tiguneqarsimasut inatsisissatut siunnersuummi
#aningaasartuutinut tunngasuussapput , suliassanut ataasiakkaanut tunngasuussanatik . Immikkoortukkaarluni sanaartornermi suliassaq tamarmi suliassanut ataasiakkaanut
#. Imm. 2. Misilitsinneq suleqatigiilluni oqallinnermik tulliullugulu ataasiakkaarluni akissuteqarnissamik imaqarpat , suleqatigiilluni oqallinnissamut piffissaliussaq naappat
#atuartup aqqanik nalunaaqutserlugit ungaluliussamut ikineqassapput , inimullu ataasiakkaarluni misilitsiffiusussamut nakkutilliisumit nassarneqarlutik atuartup inissaanut ilineqassallutik .
#taassumaluunniit sinniisaanut tunniunneqassapput . Imm. 2. Akissutit klassikkaarlugit holdikkaarlugilluunniit allakkat puuannut ninngusuumut ikineqassapput , karakteerit
#sinniisaanut tunniunneqassapput . Imm. 2. Akissutit klassikkaarlugit holdikkaarlugilluunniit allakkat puuannut ninngusuumut ikineqassapput , karakteerit allattorsimaffiannik
#nalunaaquttap-akunnera 1 oqaloqatigiinnermut atorneqassaaq minnerpaamillu nalunaaquttap-akunneri 3 ataasiakkaarluni allalluni akissuteqarnissamut atorneqassallutik . Tamatuma saniatigut minutsit
#nalunaaquttap-akunnera 1 oqaloqatigiinnermut atorneqassaaq minnerpaamillu nalunaaquttap-akunneri 3 ataasiakkaarluni allalluni akissuteqarnissamut atorneqassallutik . Tamatuma saniatigut minutsit
#affaa oqaloqatigiinnermut atorneqassaaq minnerpaamillu nalunaaquttap-akunneri marluk affarlu ataasiakkaarluni allakkatigut akissuteqarnissamut atorneqassallutik . Tamatuma saniatigut minutsit
#Allamiut oqaasiisa pingajui § 71. Misilitsinneq oqaluttariarsorneruvoq ataasiakkaarlunilu ingerlanneqassalluni . § 72. Misilitsinnermut pisassiissutigineqassapput allaaserisanik
#piareersarneq aamma saqqummiussineq . Misilitsinnerit atuartut ataasiakkaarlugit suleqatigiikkaarlugilluunniit ingerlanneqarsinnaapput . Kisimiilluni misilitsinnermi piareersarnissamut minutsit 20-40-t
#ingerlatanut attuumassuteqartut ingerlataqarnernut siunertaasunut . Akuersissutit ukiut tallimakkaartut angullugit tunniunneqartassapput . Imm. 2. Akuersissutitut tunniunneqartoq
#kingorna piiaanermik ingerlataqarnerup matuneqavinnissaanut . Akuerineqarneq ukiut marlukkaartut angullugit tunniunneqarsinnaavoq . Nutaamik akuerineqarnermi aamma piumasaqaatit
#tamakkununnga ilaallutik suliassat teknikkimut tunngasut , pissutsit suliaqarfikkaartunut avatangiisinullu tunngaassuteqartut . Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfimmi maanna
#angallatit kisarsimatitsinermik isumaginnittuusut . Angallatit taamaattut nalinginnaasumik sivikitsukkaartumik atorneqartarput . Angallatit taamaattut § 6 ,
#tunniussisarnerat pillugu . Misissueqqaarnissamut akuersissut piffissamut ukiunut tallimakkaartunut ( 5 ) tunniunneqartarpoq . Akuersissutitut imm.
#periarfissinnissaa . § 15 malillugu akuersissutit ukiut tallimakkaartut ( 5 ) angullugit tunniunneqartartut sumiiffik pineqartoq
#arlallit ataatsimoortillugit1-2 UR2-2 atorluarneqartariaqartut . Aaqqeeqatigiinnissamut piumasaqaatit immikkuualuttukkaarlugit aalajangiinissaq suleqatigiinnut isumagitinneqarnissaa sapinngisamik siunertarineqarpoq . Pisuussutit
#taakkua imaralugit inatsisartut inatsisaasa periarfissiinerisa iluini sukumiinerusumik immikkuualuttukkaartunillu aalajangersakkat . Imm. 1 malillugu misissuinissamut akuersissummi
#. Imm. 6-imut Kisermaassilluni akuersissutit tunniunneqartut ukiut qulikkaartut ( 10 ) angullugit sivitsorneqarsinnaapput , taamaattorli
#. Taamaalilluni aalajangersakkap aallaavigaa ilisimaneqarnerujartuinnarmat avatangiisitigut ajornartorsiutit sumiiffikkaaginnarnut atuutinngitsut nassuiarneqarluarlutillu , akerlianilli nunarsuarmut tamarmut atuupput
#ingerlatanut attuumassuteqartut ingerlataqarnernut siunertaasunut . Akuersissutit ukiut tallimakkaartut angullugit tunniunneqartassapput . Imm. 2. Akuersissutitut tunniunneqartoq
#kingorna piiaanermik ingerlataqarnerup matuneqavinnissaanut . Akuerineqarneq ukiut marlukkaartut angullugit tunniunneqarsinnaavoq . Nutaamik akuerineqarnermi aamma piumasaqaatit
#tunniunneqartassasut . § 6. Meeqqanut tapiissutit siumut qaammatikkaartumik tunniunneqartassapput . Imm. 2. Meeqqanut tapiissutit tunniunneqarsinnaanissaannut
#nutaamut siunnersuutaat siunnersuivoq , meeqqanut tapiissutit qinnutigeqqaarnagit qaammatikkaartumik tunniunneqartassasut . Malittarisassat maannamut atuuttut naapertorlugit meeqqanut
#tapiissutinik qinnuteqarnissaq eqqaamasimaneraat . Qaammatit pingasukkaarlugit tunniussisarnermiit qaammatikkaarlugit tunniussisalernerup tapiissutinik tigusisartunut ajornannginnerulersissavaa aningaasat meeqqamut iluaqutaasussanngorlugit
#imaluunniit malittarisassanik ilisimasaqannginnertik pissutigalugu . Qaammatit pingasukkaarnagit qaammatikkaartumik tunniussisarnissaq pillugu siunnersuutip aalajangersagartaa aamma meeqqamut qulakkeerinninneruvoq
#pillugu siunnersuutip aalajangersagartaa aamma meeqqamut qulakkeerinninneruvoq , qaammatikkaartumik tunniussisarnerup aqutsinissaq ajornannginnerulersissammagu . Meeqqanut tapiissutit suli
#juli 2008 aallarnerfigalugu , tamannalu aamma tinnersaataasinnaalluni qaammatikkaartumik tunniussisarnissamut . Siunnersuut naapertorlugu angajoqqaarsiat aamma meeqqat
#tapiissutit qinnutigeqqaarnagit tunniunneqartalerpata , siunissami meeqqanut tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartarnissaat Qeqqata kommuniata aamma tamakkiisumik tapersersorpaa .
#Siunnersuutip siunertaasa ilagaat aalajangersakkap tamatuma malinneqarnissaa . Qaammatikkaartumik tunniussisarnikkut qinnuteqaqqaarnanilu tunniussisarnikkut meeqqanut tapiissutit meeqqamut iluaqutaanissaat
#allanngunngillat , kisianni una pinnagu qaammatit pingasukkaaniit qaammatikkaartumik tunniussisoqartalernermik iluarsiisoqarpoq , oqaaseq qaammatit pingasukkaarlugit
#oqaaseq qaammatit pingasukkaarlugit taarseneqarpoq qaammatikkaartumik . Siunnersuut ima isumaqarpoq , siunissami
#Siunnersuut ima isumaqarpoq , siunissami meeqqanut tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartalissasut . Aalajangersagaq , inunnut Kalaallit Nunaannut
#6-mut Immikkoortoq 1-imut Aalajangersagaq nutaajuvoq meeqqanullu tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartalernissaannik kinguneqarluni . Qaammatit pingasukkaarinermit qaammatikkaarineq meeqqamut
#tapiissutit qaammatikkaartumik tunniunneqartalernissaannik kinguneqarluni . Qaammatit pingasukkaarinermit qaammatikkaarineq meeqqamut iluaqutaassaaq , aningaasat ukiumut tunniunneqartartut allanngunngikkaluartut
#iluaqutaassaaq , aningaasat ukiumut tunniunneqartartut allanngunngikkaluartut . Qaammatikkaartumik tunniussisarnissamut siunnersuuteqarnermi meeqqanut tapiissutit meeqqamut iluaqutaanissaat qulakkeerniarneqarpoq
#, taakkuupput ilaqutariit meeqqanut tapiissutinik tigusisartut , qaammatikkaartumik tunniussisoqartarneranik iluaquteqartussat . Immikkoortoq 2-mut Meeqqanut tapiissutit
#tunniussisoqartarnissaanik pisinnaanermut piumasaqaatit allannguuteqarput , qaammatit pingasukkaarunnaarlugit qaammatikkaartumik tunniussisoqartalermat . Immikkoortoq 3-mut Malittarisassaq tapiissutit tunniuttarnerisa
#qulakkeerneqartariaqartoq Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq . Meeqqanut tapiissutit qaammatikkaarlugit tunniunneqartalernerisigut meeqqanut iluaqutaassasoq Ilaqutariinnermut Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq ,
#ataatsikkut sulinngiffeqarsinnaatitaasut . Sapaatit akunneri sinneruttut meeravissiartaartunit ataasiakkaarluni taamaallaat atorneqarsinnaapput . Aalajangersagaq taanna meeqqanik marlunnik
#2 tunngavigalugu angajoqqaatut sulinngiffeqarsinnaatitaaneq taamaallaat angajoqqaanit meeravissiartaartunilluunniit ataasiakkaarluni atorneqarsinnaasoq . Imm. 4 pillugu Aalajangersakkap taassuma
#erseqqissarneqarpoq ullormusianik tunniussineq sapaatit akunneri marlukkaarlugit piffissarluunniit sivikinnerusukkaarlugu tunniuneqartassasut kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaasoq . Imm. 2 pillugu
#peqqussutaanni atuuttumi , attartornermi siunertanut ataasiakkaanut , procentikkaartumik annertussusilersuisoqarpoq , tamatumani erniaqanngitsunik akilersugassaanngitsunillu taarsigassarsineq ,
#taarsigassarsiat ernialersugaanatillu akilersugassaanngitsut arfineq marluk . Nunaatilik amerlanertigut annikitsukkaartunik amerlasuunik taarsigassarsiaqartarpoq , inuussutissarsiutinut tapersiisarnermut aaqqissuussinermit taarsigassarsianit
#. Ataavartussaanngitsutut oqarnermi pineqarpoq , piffissakkaartumik akilersuinermi akiliiffisaq siulleq , taamatuttaaq ukiunit marlunnit
#sivisunerusinnaanngilaq . Imm. 5-imut Naalakkersuisut piffissami aaliangersimasumi piffissakkaartumik akilersukkat kinguartinneqassasut akuerippassuk imm. 4 aallaavigalugu ,
#aallarteqqippat , taamatut sivisutigisumik sivitsorneqassaaq . Taarsigassarsisoq piffissakkaartumik akiligassaminik ataatsimik kinguartitsinissaminut akuerineqarsimappat , piffissaq taarsersuiffissaq
#kinguartitsinissaminut akuerineqarsimappat , piffissaq taarsersuiffissaq sinneruttoq , piffissakkaartumik taarsersuiffimmik ataatsimik sivitsorneqassaaq . Imm. 6-imut Naalakkersuisut
#immikkuullarissumik aatsaat pisoqartillugu , ukiunit marlunnit sivisunerusumik piffissakkaartumik akiligassanik kinguartitsisinnaapput . Immikkuullarissumik pisoqarneranik oqarnermi pineqartut
#politikkikkut iliuusissanik siuarsaanissaq kissaatigigunikku , soorlu nunami immikkoortukkaartumik piorsaaneq , tassaagaluarpat pissutsit aaliangersimasut piorsarneqarnerunissaat imaluunniit
#akissuteqarfiginngilaat . Ataani pineqartuni tusarniaanermi akissutit imarisai sammisakkaarlugit nassuiaatigineqassapput , kiisalu inassutigisatut tiguneqarsimasut inatsisissatut siunnersuummi
#aningaasartuutinut tunngasuussapput , suliassanut ataasiakkaanut tunngasuussanatik . Immikkoortukkaarluni sanaartornermi suliassaq tamarmi suliassanut ataasiakkaanut
#. Imm. 2. Misilitsinneq suleqatigiilluni oqallinnermik tulliullugulu ataasiakkaarluni akissuteqarnissamik imaqarpat , suleqatigiilluni oqallinnissamut piffissaliussaq naappat
#atuartup aqqanik nalunaaqutserlugit ungaluliussamut ikineqassapput , inimullu ataasiakkaarluni misilitsiffiusussamut nakkutilliisumit nassarneqarlutik atuartup inissaanut ilineqassallutik .
#taassumaluunniit sinniisaanut tunniunneqassapput . Imm. 2. Akissutit klassikkaarlugit holdikkaarlugilluunniit allakkat puuannut ninngusuumut ikineqassapput , karakteerit
#sinniisaanut tunniunneqassapput . Imm. 2. Akissutit klassikkaarlugit holdikkaarlugilluunniit allakkat puuannut ninngusuumut ikineqassapput , karakteerit allattorsimaffiannik
#nalunaaquttap-akunnera 1 oqaloqatigiinnermut atorneqassaaq minnerpaamillu nalunaaquttap-akunneri 3 ataasiakkaarluni allalluni akissuteqarnissamut atorneqassallutik . Tamatuma saniatigut minutsit
#nalunaaquttap-akunnera 1 oqaloqatigiinnermut atorneqassaaq minnerpaamillu nalunaaquttap-akunneri 3 ataasiakkaarluni allalluni akissuteqarnissamut atorneqassallutik . Tamatuma saniatigut minutsit
#affaa oqaloqatigiinnermut atorneqassaaq minnerpaamillu nalunaaquttap-akunneri marluk affarlu ataasiakkaarluni allakkatigut akissuteqarnissamut atorneqassallutik . Tamatuma saniatigut minutsit
#Allamiut oqaasiisa pingajui § 71. Misilitsinneq oqaluttariarsorneruvoq ataasiakkaarlunilu ingerlanneqassalluni . § 72. Misilitsinnermut pisassiissutigineqassapput allaaserisanik
#piareersarneq aamma saqqummiussineq . Misilitsinnerit atuartut ataasiakkaarlugit suleqatigiikkaarlugilluunniit ingerlanneqarsinnaapput . Kisimiilluni misilitsinnermi piareersarnissamut minutsit 20-40-t
#akileraartarsimanngippat . Piffissaq suliffigisaq naatsorsorneqassaaq qaam-matisiutit malillugit qaammatikkaartumik , tikiffik aallarfillu ilanngullugit naatsorsuutigineqassap-put . Matuma
#akileraartarsimanngippat . Piffissaq suliffigisaq naatsorsorneqassaaq qaammatisiu-tit malillugit qaammatikkaartumik , tikiffik aallarfillu ilanngullugit naatsorsuutigineqassapput . Ma-tuma
#arfinillit Kalaallit Nunaanni kommunit arlaan-nut akileraartarsimanngippat . Naatsorsuineq qaammatikkaartumik ingerlanneqassaaq , tikinneq aal-larnerlu ilanngullugit . Tamatuma
#pisinermikkut eqqussinermi akitsuut sipaassavaat , soorlulu ukiup affakkaartumik qamutit motorillit akileraarutaat misileraanerup nalaani sipaassallugu .
#sunniutissai Siunnersuut inuussutissarsiutinik ingerlatsisunut qamutinut motoorilinnut ukiup affakkaartumik akileraarutip qaffannerannut atatillugu aningaasartuutaanerulissaaq . Inuussutissarsiutinik ingerlatsisut
#suliffeqarfimmut akisussaasut pinngitsaaliiniutitut pillaammik ullormiit ullormut sapaatilluunniit akunnikkaartumik akiliisussanngortissinnaavai . Imm. 3. Ingerlatseqatigiiffiit il.il .
#. Akileraaruseriffik pinngitsaaliiniutitut pillaammik ullormiit ullormut sapaatilluunniit akunnikkaartumik akiliisussanngortitsisinnaavoq , tak. siunnersuummi § 20 ,
#suliffeqarfimmut akisussaasut pinngitsaaliiniutitut pillaammik ullormit ullormut sapaatilluunniit akunnikkaartumik akiliisussanngortissinnaavai . Imm. 5. Inuk suliffeqarfilluunniit §
#aamma 18.750 kr.-nik ) aningaasartaqartut pineqarpata . Piffissakkaartumik akiliutit ukiup ataatsip ingerlanerani akiliutigineqartussanut qummut killissarititaasoq
#inuttaqartussat . Kulturikkut kingornussat pillugit siunnersuisoqatigiit ukiut sisamakkaarlugit toqqarneqartassapput . Imm. 2. Kulturikkut kingornussat pillugit
#inuttaqartussat . Kulturikkut kingornussat pillugit siunnersuisoqatigiit ukiut sisamakkaarlugit toqqarneqartassapput . Imm. 2. Kulturikkut kingornussat pillugit
#2 ) Ilinniartitsinerup ilusaa , tamatumunnga ilanngullugit sapaatip-akunnikkaartumik ilinniartitsinerup aamma folkehøjskolimiinnerup sivisussusaat ilinniartitsinermullu naleqqiullugu ilinniartut
#, naak provsteqarfiit ataatsimiititaaliaannut ilaasortat taamaallaat ukiut sisamakkaarlugit qinigaasaraluartut . Siunnersuutigineqarpoq provsteqarfiit aningaasatigut suliassaat provsteqarfiit
#ilagiinnut soqutiginaatillit suusulluunniit oqallisigisinnaallugit . Taarsiullugu atulersinneqarput provsteqarfikkaartumik nutaanik pilersitsiniarluni ataatsimiittarnerit tassani siunertaalluni ilaagiit sinniisaasa
#imaluunniit toqusoqarnerani . Oqaatigineqassaaq nuna tamakkerlugu ataatsimiittarnermiit provsteqarfikkaartumik nutaanik pilersitsiniarluni ataatsimiinnermut nuunnermi ataatsimiigiaqqusinermut akisussaaneq Biskoppimiit
#aammattaaq nutaamik qinersisoqarnissaanik ima piffissaalluarallartillugu nalunaaruteqassaaq partiit ataasiakkaarlutillu qinigassanngortittut qineqqusaarutiminnik suliarinninnissaminnut kiisalu qineqqusaarluni ataatsimiititsinernik allanillu
#inuutissarsiutinik ilinniartitsinermut naalakkersuisoqarfiup ilinniarfiillu siulersuisuisa akornanni ukiut sisamakkaarlugit isumaqatigiissutigineqartutigut , taamaattoq siullermik 1. januar 2011-miit
#nakkutilliinermilu suliassat isumagisassarissavaat . Tulliuttumi sirsuummi qulequttat pingaarnikkaarlugit oqaaseqaateqarfigineqassapput : 1 ) Suliffeqarfiit ( ilinniarfiit
#pissasoq . Ilutigisaanik SIK-p ernumanartippaa , ukiut sisamakkaarlugit angusaqarnissamik isumaqatigiissutit , aningaasaqarnermut tunngavigineqassappata - tamannali
#nassuiarneqanngilaq . Tassunga atatillugu eqqaaneqassaaq , ukiut sisamakkaarlugit angusaqarnissamik isumaqatigiissuteqartarneq , qitiusumik ilinniarfiit aningaasaqarnerannut tunngaviussanngimmat
#innersuullugu maanna aalajangersakkat isumaqalersitsimmata angusaqarnissamik isumaqatigiissut ukiut sisamakkaarlugit suliarineqartassasoq , ukiunilu akunniliuttuni nalequssarneqaannartassalluni . Kattuffiup
#imarisamikkut imminnut qanitariittutut isigineqarfiinut tunngasuuvoamaalilluni Naalakkersuisut taakkunannga eqimattakkaarisinnaallutik , eqimattat pineqartut iluanni ataatsimoortunik1-2 UR2-2 malittarisassiuisinnaaneq
#tunngasut iluanni ilinniarsimasut ilinniarsimanngitsullu pisortatut tunngaviusumik pikkorissarnernut immikkoortukkaarneqartunut peqataaneri tapiiffigineqarsinnaassapput . Inatsisartut peqqussutaani atuuttumi §
#suliffissaaleqisunut iliuusissanik pilersaarutit pinngitsoorani suliarineqartussat tunngavigisasagaat imaluunniit immikkoortukkaartumik piginnaaniviit aallaavigalugit pikkorissaanerit ilagissagaat . Aningaasatigut inatsimmi
#pisariaqartitsineq tunngavigalugu iluarsaanneqartassaaq , taamaattorli sivikinnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit tamanna pisassalluni . Upalungaarsimanermut pilersaarutit ataasiakkaat ineriartornerup
#. Upalungaarsimanermut pilersaarummut ilaliussaqarpat , taakku ukiut affakkaarlugit nutarteqartariaqarput , upalungaarsimanerup iluani allannguutaasinnaasut annertuut ilanngunneqarsinnaaniassammata
#annertuut ilanngunneqarsinnaaniassammata . Minnerpaamik upalungaarsimanermut pilersaarut ukiut sisamakkaarlugit iluarsaanneqartassaaq , upalungaarsimanermut pilersaarut nutarteqqasussaammat aammalu pissusiviusunut
#ataqatigiissaarinissaq eqqarsaatigalugu piginnaassutsinik sakkortuunik piginnaatitaassasoq , taamaalilluni immikkoortualukkaartumik aqutsisoqalinnginnissamik ineriartortoqalernissaa pinngitsoorumallugu . Pingaaruteqarpoq aningaasaqarnermi ataatsimiititaliami
#Ukiumut missingersuutip qanoq assigiinngiiaartigisunik amerlassusilersornissaanut aalajangerneqarnerani ataatsimoortukkaartumik1-2 UR2-2 anigaasartuutinik isertitanillu missingersuusiisarnissamik aammalu ukiumut missingersuut qanoq
#killiunneqarnissaat nalinginnaasumik iliuuseqarnissamut kiffaanngissuseqarnermik annikillisitsisinnaaneri pissutigalugit qanoq immikkoortukkaartigisumik qaffasiffilerneqarnerisa assigiinngippaallarnissaat naleqquttutut isigineqanngilaq . Aalajangersagaq §
#assigisaallu . Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititalianik pilersitsinikkut siunissami aamma illoqarfikkaartumik pinaveersaartitsinermik suliaqartoqarnissaa qulakkeerneqassaaq . Tamatuma saniatigut inatsisissatut
#kisiannili peqqussutip matuma atuutilerneranit naatsorsukkamik minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit sanaartorfissanik pilersaarusiornermi inuiaqatigiinni soqutigisat pingaarutillit takussutissiortassavaat .
#ukuninnga imaqarsinnaavoq : 1 ) Killiffimmut nassuiaat immikkoortukkaarlugu agguagaq , tassunga ilanngullugu kommunimi nunassittarnermi pissutsit
#nutarterineq isaterinerlu , 9 ) Sumiiffiup ilaata immikkoortukkaarlugu annertusarneqarnera . 10 ) Sumiiffiup ilaani pineqartumi
#43 , 15. november 1994-imeersup1-2 IR2-2 , kommunekkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuisussaanermik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat
#28 , 6. august 1991-imeersup1-2 IR2-2 , kommunekkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuisussaanermik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr.
#Imm. 3-imut Pisariaqaraangat , kisiannili minnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit Naalakkersuisut inuiaqatigiit kommunimut pilersaarusiornermi soqutiginaateqartitaasa pingaarnerit ataatsimoortumik1-2
#imaqanngilaq . Taamaattumik piffissap ingerlanerani kommunimut pilersaarummi qulequtakkaartumik aammalu nunami sumiiffikkaartumik allannguinerpassuit pilersinnaapput . Imm.
#piffissap ingerlanerani kommunimut pilersaarummi qulequtakkaartumik aammalu nunami sumiiffikkaartumik allannguinerpassuit pilersinnaapput . Imm. 2-imut Tamakkiisumik paasiuminartitsiinnarnissaq
#. Inatsisissatut siunnersuut kisianni kommunimut pilersaarutinik atuuttunik piffissakkaartumik iluarsiisarnissamik piumasaqaatinik imaqanngilaq . Inatsisartut inatsissaata matuma
#naliliisinnaavoq . 2 ) Kommunimi pilersaarummi sammisat immikkoortukkaarlugit iluarsaassisoqassanersoq kommunalbestyrelsi naliliisinnaavoq . Tassani assersuutigalugu kommunimi
#isigineqassaaq . Pinngitsaaliissummik akiligassiinerit ullormoortuusinnaapput , sapaatit akunnikkaarsinnaallutik imaluunniit qaammatikkaartuullutik . Akiligassiinissamut inatsisitigut tunngaviusut siornatigut
#Pinngitsaaliissummik akiligassiinerit ullormoortuusinnaapput , sapaatit akunnikkaarsinnaallutik imaluunniit qaammatikkaartuullutik . Akiligassiinissamut inatsisitigut tunngaviusut siornatigut eqqartuussivikkut aalajangerneqartarput
#inissiaqarfimmi ataatsimi inissisimanngippata . Tamanna nalinginnaasumik illut immikkoortukkaarlugit , imaluunniit immikkoortunut pisortat aqqusiniutaanniit tamarmik immikkut
#sanaartugaq aallartinneqarsinnaasoq kommunalbestyrelsi naliliippat , sananissamut akuersissut immikkoortukkaarlugu agguarneqarsinnaavoq . Akuersissutip ullulerneqarneraniit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu
#nutaani innaallagissamik , imermik kiassarnermillu atuinermut uuttuutinik inissiakkaartumik ikkussuisoqartarnissaa pillugu maleruagassanik aalajangersaanissamut periarfissinneqarput . Illuliorfinni
#akitsuutit , pisarisaviit tunngavigalugit amerlassusilerneqartassapput . Pisat tonsikkaartumik akitsuutilerneqartassapput , akitsuutillu § 2 , imm.
#nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata , akileraaruseriffiup inunnut ataasiakkaanut imaluunniit qassiikkaarlugit paasissutissiisussaatitaasunut nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaaneq imm. 1-imiit 4-mut maleruagassat
#nakkutilliinermut pingaaruteqarpianngikkaangata , akileraaruseriffiup inunnut ataasiakkaanut imaluunniit qassiikkaarlugit paasissutissiisussaatitaasunut nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaaneq imm. 1-imiit 4-mut maleruagassat
#iliuusissanut pilersaarusiussaaq . Iliuusissatut pilersaarusiaq minnerpaamik ukiup affakkaartumik pisariaqartitsineq naapertorlugu nalilersorneqarlunilu aaqqiissuteqarfigineqartassaaq . § 26.
#7 ) Angallatip naalagaata aqqa . Sapaatip akunnikkaartunik nalunaartarneq § 5. Angallat aalisariut aalisartillugu ,
#tamaasa nalunaaqutaq 1000 UTC-nngortinnagu nalunaaruteqartoqartassaaq ( sapaatip akunnikkaartumik nalunaarut ) . Siullermik sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutigineqassaaq
#sapaatip akunnikkaartumik nalunaarut ) . Siullermik sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutigineqassaaq piffissaq aalisarnermik oqartussaaffeqarfimmut tikinnermiit imaluunniit aalisarnermut
#nalunaaqutaq 0000 UTC-p tungaanut . Allatigut sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutigineqartassaaq piffissaq ataasinngornermi nalunaaqutap 0000 UTC-miit sapaammi
#akunnerani ulloq sunaanersoq apeqqutaatinnagu januarip 1-anni sapaatip akunnikkaartumik nalunaarummik nassiussissaaq tamatumani pineqassalluni piffissaq kingullermik sapaatip
#nalunaarummik nassiussissaaq tamatumani pineqassalluni piffissaq kingullermik sapaatip akunnikkaartumik nalunaarnermiit ( aalisarnermik oqartussaaffeqarfimmut tikinnermiit imaluunniit aalisarnermut
#2400 UTC tikillugu . Ukiumi nutaami sapaatip akunnikkaartumik siullertut nalunaarutigineqassaaq piffissaq 1. januarimi nalunaaqutaq 0000
#2400 UTC tikillugu . Imm. 3. Sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqarnermi makku paasissutissiissutigineqassapput : 1 ) Nalunaarutip
#: 1 ) Nalunaarutip suussusia ( sapaatip akunnikkaartumik nalunaarut ) . 2 ) Angallatip aqqa
#pisassat tamakkerneqangajalerpata , KANUAANA-p angallatit pineqartut sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutitut imalinnik ullut tamaasa nalunaaruteqartartussanngortissinnaavai . Taamatut
#ullut tamaasa nalunaaruteqartartussanngortissinnaavai . Taamatut pisoqartillugu sapaatip akunnikkaartunik sumiiffinnilluunniit ( § 8 takuuk ) nalunaaruteqartoqartassanngilaq
#( UTC ) . 6 ) Sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut aalisakkanik assigiinngitsunik tamanik pisat
#1000 UTC nallertinnagu aalisalernermik nalunaaruteqartoqarpat , sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqartoqarpat imaluunniit aalisarunnaarnermik nalunaaruteqartoqarpat . Imm. 3.
#aalajangeeqataasinnaanngitsut akissarsiaqassanngillat . § 2. Akissarsiat tunniunneqartassapput qaammatikkaartumik , ukiumut aqqaneq-marloriarluni tunniunneqartassallutik . Imm. 2.
#ukiumut 4 % - inik ernialerneqartassapput . Qaammatikkaartumik ernialiisoqartassaaq . Erniat , aningaasartuutit assigisaallu ilanngunnagit
#1 % - imik ilaneqartassapput . Erniat qaammatikkaartumik ilanngunneqartassapput . Erniat pisassarisat nalingi , ernialiissutigineqareersut
#tamatigut pisortatigoortup1-2 UR2-2 nalingata qaavatigut . Erniat qaammatikkaartumik ilanngunneqartassapput . Erniat pisassarisat nalingi , ernialiissutigineqareersut
#tamanna ullormusiassani ilanngaatigineqartussaavoq . Ullormusiaqartinneqartarnissaq toqqarniaraanni tamanna ukiukkaartumik pisassaaq , pineqartoq allaffeqarfiillu siumut erseqqissunik malitassaqarniassammata
#peqataanerni angalaneq najugaqarnerlu akilerneqartuartassapput ullormusiaqartitsisoqarlunilu . Aningaasarsiassap qaammatikkaartumik tunniunneqartarnissaanik maannamut imm. 2 , oqaaseqatigiinni kingullerni
#, tamatumalu niuerfimmi namminersortunngorsaaffiusimasumi suliaqarnissaq ajornarnerulersippaa taamaattumillu sumiiffikkaartumik akinik aalajangersaasinnaaneq tunngavississinnaallugu . 2009-mi ukiakkut aviisinik
#kinguneqarsinnaasoq . Naalakkersuisut aalajangerpaat aningaasanik agguaassisarnermi sisamaasunut procentikkaarlugit agguaassisarnissamut aalajangerneqartut taamanikkut Naalakkersuisuusimasunit 1. juli 1998-imili
#periarfissaqarnissaat . EPI-p uparuarpaa § 1-imi procentikkaarlugit agguaanerit equnganeri , tassami timersornermut eqqumiitsuliornermut suliaqartunut
#, nr. 1 , 2 aamma 4-mi procentikkaarlugit agguaassisarnerit allanngortinneqartariaqartut . Naalakkersuisut aalajangerpaat aningaasanik agguaassisarnermi
#allanngortinneqartariaqartut . Naalakkersuisut aalajangerpaat aningaasanik agguaassisarnermi sisamaasunut procentikkaarlugit agguaassisarnissamut aalajangerneqartut taamanikkut Naalakkersuisuusimasunit 1. juli 1998-imili
#nalinginnaasumik siamasissumik iluaqusissavai . Aningaasanik agguaassisarnermi sisamaasunut procentikkaarlugit agguaassisarnissamut aalajangerneqartut taamanikkut Naalakkersuisuusimasunit 1. juli 1998-imili
#1998-imili allaffissornikkut aalajangerneqarsimasunut naapertuupput . Siunertanut nalunaakkanut procentikkaarlugu agguataarinissamik siunnersuutigisaq Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu
#, tapiissutaasunut aalajangersimasunut tapiiffigineqartussanut tapiissutit annertussusissaannik aalajangersimasunik procentikkaarisinnaalissapput , tassani pineqarput § 2 , imm.
#eqqakkat pillugit iliuusissamik pilersaarusiussapput . Pilersaarut ukiut sisamakkaarlugit suliarineqartassaaq , ukiuni aqqaneq-marlunni tulliuttuni eqqagassanik passussinermut
#allaaserineqarput . 13 § 45-mi aalajangersarneqarpoq ukiut sisamakkaarlugit eqqakkat pillugit iliuusissanut pilersaarusiortoqassasoq ukiuni tulliuttuni aqqaneq marlunni
#innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaannit maleruagassaqartinneqartut immikkoortut pillugit Naalakkersuisut ukiukkaartumik avatangiisit pillugit nalunaarusiortassasut . Avatangiisit pillugit nalunaarusiamiissapput1-2
#45 , imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut ukiut sisamakkaarlugit ukiunut tulliuttunut aqqaneq-marlunnut eqqagassalerinermut tunngasumik eqqagassat pillugit
#eqqakkat pillugit iliuusissamik pilersaarusiussapput . Pilersaarut ukiut sisamakkaarlugit suliarineqartassaaq , ukiuni aqqaneq-marlunni tulliuttuni eqqagassanik passussinermut
#akornutaannavianngilaq Naalakkersuisut atuakkanut , bussinut qimuttuitsunullu aningaasartuutinut procentikkaartumik tapiissuteqartarnissaasa malittarisassiornissaannut . Nr. 2-mut Aalajangersakkami allaqqavoq
#aamma nalunaarsorneqartarpoq , taamaalilluni lærlingip suli sulisorineqarneranik qaammatikkaartumik uppernarsaanerit pillugit allattuiffik tunngavigalugu ingerlaannartumik akiliisoqartarpoq .
#ilinniartut atuarfissaat aalajangerneqassaaq ukiumoortumik1-2 UR2-2 tiimiliussat 60 minutsikkaartut tunngavigalugit . Imm. 2. Ilinniakkap ataatsimut katillugit
#ilinniarnertuunngorniartarnerup imarisaasa ilaat ilanngussuunneqarput , ilaatigut ukiup sisamararterutikkaartumik misilitsittarnerit eqqunneqarlutik , ilinniartitsissutit soraarummeerfiusussat ikilisarneqarlutik aammalu

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Show all 1983 results


CQP Query: [tags=".*?KKAAR.*?"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: