< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > » Show all 39311 results

#kangimut Kalaallit Nunaata Tunuanut milliartorlutik . Svalbard Kalaallit Nunaallu minnerpaanik nanoqarput . Tamatumunnga pissutaavoq Atlantikup qanittuini ukiuusarnerata
#nannut nerisamikkut ajornartorsiuteqarajummata . Ukiuunerata kinguninngua nannup sanigornerpaaffigisarpaa , upernaalli aasallu ukiallu ingerlanerani tunua saneraalu
#tamaasa arnavissat piaqqisarput . Piaqqat ukiuminni siullermi toqugajunnerpaasarput , kisianni aamma ukiut inuuffigisamik aappaanni pingajuannilu
#ilaanneeriarluni toquinnartarpai . Tunuata kujasissuani nannut angutivissat qaasunnerpaasarsimapput . Tamaani takuneqarsimavoq arnavissap piaqqani mikisut sikorsuarni
#annguttarput . Ukiualunnguit matuma siornatigut nannut amii akitsornerpaagamik pitsaanerit koruunit 25.000-it miss. akeqaleraluarput , taamanikkullu
#taamaallaat Avanersuarmi Illoqqortoormiunilu nannunniartartutoqqat takornartanik ikiorteqarnatik qimussimik avannarparnerpaaffigisinnaasartik tikillugu nannunniarsinnaatitaallutik . Nunat tallimat nunarsuup avannaata
#) ilanngullugu ukaliatsiaqanngivipput . Tunuata avannarpasissuata qiterpasissua ukaliatsiaqarnerpaavoq , tamatumali avannaa kujataalu piisannerulluni . Washingtonland-imi
#ukaliatsiaqartarnera ukiut tamaasa allanngorartorujussuuvoq . Nerisaanit avinngat pingaarnerpaapput ; kisianni aamma aqissiat , timmiaaqqat ,
#kinguaassiorsinnaanngortarlutik , aatsaalli marlunnik ukioqaleraangamik piaqqisarput . Utoqqalinerpaat ukiut 14-it angusarpaat . Qappiup suut tamaasa
#Avannaani , Amerikami Avannarlermi Kalaallit Nunaatalu Kitaani nunaqarfinni pisoqaanerpaani nassaarineqartarsimapput . Taaguut ren ( rensdyr )
#sivisunaartumillu silaannaap panerpallaartarnera qaqqalinni nunap naasuisa nutartertarnissaraluannut ajoqutaanerpaasarput . Ukiuni taamaattuni tuttut najorniarnerusarpaat silasissumi Qaqqat
#Pissutsit taamaakkaangata tuttut sumorsuaq siaruarsinnaasarput , piaqqiarineqarsinnaasut amerlanerpaasarput ukiuuneranilu ajoratik aniguisut aamma amerlanerpaasarlutik . Tuttut
#, piaqqiarineqarsinnaasut amerlanerpaasarput ukiuuneranilu ajoratik aniguisut aamma amerlanerpaasarlutik . Tuttut amerlasoorsuunngikkaluartut ukiut ajornartorsiorfiusut anigorsinnaasimagamikkik nukittunersaasut
#Taamaakkaangat tuttut toqusartut amerleriaatinit ikinnerujualersarput . Tuttoqarfiillu ajornartorsiorfiunerpaasut tuttueruttarput . Kalaallit Nunaata Tunuata avannarpasissuata ukiuini sikorsuaqanngingajaffiusartuni
#qoorortuumik tuttunniartarput . Tuttup neqaa maannakkut aningaasarsiutitut pingaarnerpaavoq , Kalaallit Nunaanni namminermi avammullu tuniniarneqartarluni . 1.
#aggerfimmik umimmaanit tamarmik annerullutik pualanerullutillu . Umimmak kingusinnerpaamik ukiut 5.000 - tit matuma siornagut Kalaallit Nunaannut
#annersaani danskinit nuna-allamiunillu ilisimasassarsiortunit piniarianillu takuneqartarput , kujasinnerpaat Scorebysund-ip kangerlussuata iluani avannarlerpaallu Pearyland-imi . Aamma
#erniorlaat sila pueqqorlunilu isugutasoq sapertaramikku qaammammi siullermi navianartorsiornerpaasarput . Tamatuma kingorna siallilertaraluaraangalluunniit akiuussinnaassuseqalertarput . Aasap
#ittoq tunullugu eqiteruttarput . Umimmaat kingoqqaminniit saassunneqarnissartik ersiginerpaasarpaat , tassa amaqqut qimmillu ikileruminarnerpaaffimmigut , itermi
#kingoqqaminniit saassunneqarnissartik ersiginerpaasarpaat , tassa amaqqut qimmillu ikileruminarnerpaaffimmigut , itermi eqqaagut , kiiniartuartarmanni . Umimmaat
#1940-kkunni umimmaaqqanik toqorartorpassuaqartaraluartoq ukiuni taakkunani Tunuata avannarpasissua umimmaqarnerpaasimannguatsiarpoq . Taamani nuna tamanna naalluartartorsuummat toqorartartuugaluit taarteqapallattarsimapput
#naalluartartorsuummat toqorartartuugaluit taarteqapallattarsimapput . 1953-54-ip ukiuunera tamanit ajornerpaasimannguatsiarpoq ukiakkut illuanullu saannerani aperujussuartarluni pukattartorsuullunilu . Taamani
#illuariartorput nunallu naasui amerleriarpiassanatik . Ukiuni qulikkuutaartuni ukiorissaarfiunerpaani Tunuata avannarpasissuata tamarmi umimmai katillutik 16-20.000-inik amerlassuseqartarsorineqarput
#Shannon Ø umimmaqartaraluaqaaq , pukkitsukujuunermilli pukakkajunnermillu umimmannut isumannaatsuunnginnerpaanut ilaalluni . Timaaniittorli1-2 ittorli2-2 Hochstette Forland sassasittortaa
#aallariarfissaqqortuut uumasoraat , taama ittunilu uumasuuginnaruni umimmammut ajunnginnerpaavoq . Puisit arferillu Puisit arferillu nunap miluumasuinut
#qaarpiaaniipput1-2 ipput2-2 . Puisit aqqarniaraangamik sapinngisamik silaannarmik minnerpaamik ilummut anersaarussisarput , puiartoqqilerneranni aavata pullartaararpassuaninnissaa (
#naqqani atorneqartuarnerat pissutaalluni . Nerisaat : Aarrit nerisarinerpaasaat tassa uillut : Cerripes , Cardium ,
#ukiumut aarrit 75-it missaat pisarineqartarput , ukiumi pisaqarnerpaaffiusumi 200-raartarineqarlutik . Tamatuma kingorna aarrit qaqutiguinnaq nunamut
#/ qaanni piaqqisartuugamik nungutaanissamut Kalaallit Nunaanni puisinit tamanit ulorianartorsiornerpaapput . Qasigiaaqqat amii assuutigalugit seeqqinissatut piumaneqarnerpaapput .
#tamanit ulorianartorsiornerpaapput . Qasigiaaqqat amii assuutigalugit seeqqinissatut piumaneqarnerpaapput . Kalaallit Nunaanni qasigiaqarfiit amerlanerit maanna qasigiaarulluinnalivipput .
#, issittup imaani ukiuutillugu aasaatillugulu uumasuunissaminut natseq naleqqussarluarnerpaasimavoq , tassa ukiup sikorsuani meterit marluk sinnerlugilluunniit
#cm , oqimaassusia 90-100 kg. Natsiit ukiakkut pualanerpaasarput . Kigutai aalisakkanik kiisiniutigissallugit najumminnissutigissallugillu piukkunnartuupput .
#nammineq atorneqartartut ikittuunngeqaat . 1974-imi natsiit amiinik tunitsiviunerpaat tassaapput Upernavik ( ammit 18-20.000 ) ,
#ilinera aalajangiisuusarpoq . Upernaakkut katareernermik kingorna aasaleqqaarneranilu salunnerpaasarput ukiulerneranilu pualanerpaasarlutik . Angutiviaq arnavissamit annerulaaginnartarpoq .
#. Upernaakkut katareernermik kingorna aasaleqqaarneranilu salunnerpaasarput ukiulerneranilu pualanerpaasarlutik . Angutiviaq arnavissamit annerulaaginnartarpoq . Aataat Atlantikup
#ataasiakkaat Skagerak angullugu kujavarput . Aataat Kalaallit Nunaannut pingaaruteqarnerpaat tassaapput St . Lawrence Gulf-imi Newfoundland-illu eqqaani
#amisukkuutaarlutik takkussulersarlutik . Junimi tikeqqammit amerlanerpaasarput , junilli qeqqata missaaniit Kitaata kujasissuani peerukkiartulersarlutik
#takuneqarsinnaammat . Aataat aasakkut ukiakkullu oktoberimi amerlanerpaasarlutik Kalaallit Nunaata Tunuani , Island-ip avannamut sineriaani
#, Upernavik , Ammassalik , Nanortalik Qaanaarlu pisaqarfiunerpaasarlutik . Natseq assigalugu ussuk sikumut qaqilluni sinikkajuttuuvoq
#suluppaakkanik qaleralinnillu iisaqartarmata Atlantikup avannarpasissuata puisaanit tamanit itinerpaamut aqqartarsorineqarput . Arferit kigutillit Tandhvaler Arferit taakkua
#sineriaanut takkuttarput . 1930-p nalaani ukiuni kianneruffiusuni takussaanerpaasimapput , amerlanerit Qimusseriarsuarmit kujasinnerusumiittarlutik1-2 ittarlutik2-2 , ilaalli
#Kaskelot Arferit kigutillit angisoortavissuat aammalu arferit tamarmik itinerpaamut aqqarsinnaasortaat aqqaamanertunersaallu . Silutut sissamut tipisarneranit qangarsuarmiilli
#issittumi avannarlermi kujallermilu siaruarsimavoq . Angutivissat issittunut avannarparnerpaasarlutillu kujavarnerpaasarput . Nunani Danmark-isut Kalaallit Nunaatullu avannarpasitsigisuni
#avannarlermi kujallermilu siaruarsimavoq . Angutivissat issittunut avannarparnerpaasarlutillu kujavarnerpaasarput . Nunani Danmark-isut Kalaallit Nunaatullu avannarpasitsigisuni arnavissat
#assut arriitsumik kigutilissuit kinguaassiortuupput . Uuttorneqarsimasunit kigutilissuaq itinerpaamut aqqarsimasoq 2 1/2 km sinnerlugu ititigisumiippoq1-2 ippoq2-2
#1/2 km sinnerlugu ititigisumiippoq1-2 ippoq2-2 . Aqqaamaneq sivisunerpaaq uuttugaq 80 minutsinik sivisussuseqarpoq . Immap ilua
#m-iupput . Itisuumut aqqarnialeraangami sarpigaattarpoq . Timaani malugisassaanerpaaq tassa niaquani kaavarsisersua , uulia imerpalasoq pitsassuaq
#12 m anguneq ajorlugu . Angutiviaq uuttorneqarsimasoq oqimaannerpaaq 58 tons miss. oqimaassuseqarpoq . 60-it qanillillugit
#2-3000-iupput , 1946-lli kingorna piniagaanerujussuanngorsimapput . Ukiumi pisaqarfiunerpaasumi , tassa 1964-imi , 29.000-it sinnerlugit pisarineqarput
#silarsuarmiut arferit pillugit kommission-iat aalajangiivoq kigutilissuit pisarineqarsinnaasut minnerpaamik 11,58 m-imik takissuseqassasut , taama piumasaqarnikkut neriuutigalugu
#13,8 m-iuvoq annersaallu 18,9 m-iulluni . Ukiumi pisaqarnerpaaffimmi , tassa 1957-imi , 28-t pisaapput .
#ukioq 1 allorneqartarluni . Aarluarsuit immap uumasuinut sukkanerpaanut ilaapput 18 knob-illu angullugit sukkassuseqarsinnaallutik . Pinnguarumatoorujussuupput
#malittariittarput . Aarluarsuk una eqqissisimatitaanngilaq . Ukiut pisaqarfiunerpaat tassaapput 1961 ( 13 ) , 1964
#ingerlaneranni ukiut pisaqarujussuarfiit pisaqaqqalaarfiillu taarseraattuarsimapput . Ukiumi pisaqarnerpaaffimmi , 1941-mi , niisarnat ataatsimoortukkuutaartut1-2 UR2-2 21
#piniariaasiat atorlugu niisarnarniarneq ingerlanneqarsimavoq . Tamaani ukiumi pisaqarfiunerpaami ( 1956-imi ) 10.000-it angungajallugit niisarnartarineqarput 1961-imilu
#niisarnat 1750-it pisarineqarlutik . Ataasiarluni ungusinermi niisarnat amerlanerpaat , 400-t , Sisimiut eqqaanni 1939-imi julimi
#arferit mikisut minnersaraat 1,80 m miss. takissuseqalersinnaasoq annerpaamillu 90 kg miss. oqimaassuseqalersinnaasoq . Angutiviaq arnaviarlu
#. Arfernit qanoq akulikitsigisumik piaqqisarneri ilisimaneqartunit niisa akulikinnerpaamik piaqqisarpoq . Ukiunik 15-inik utoqqaassuseqalersinnaasorineqarpoq , tamannali
#Okhotske Hav-ip qilalugai annerpaapput . Tamaani angutivissat annerpaat 7,70 m angusinnaagaat oqaatigineqarpoq 2.270 kg-lu oqimaassuserilersinnaallugu
#. Ukioq 1 allortarlugu arnaviaq piaqqisarsorineqarpoq . Utoqqalinerpaat ukiut 25-30-t angusarunarpaat . Taamali utoqqalitigisartut ikittuinnaapput
#ingerlaarnerat februarimi aallartittarpoq , marts aprilillu aallartilaarnera aallakaaffiunerpaasarluni . Ukiut ilaanni takuneqartarput qiialugarpassuit avannamut ingerlaarusaarlutik
#upernajaartiginera tamatumani apeqqutaasarluni . 1925-26-p ukiuunera Appamiuni qilalugarfiunerpaasimavoq . Taamanikkut qilalukkat novemberimi takkuteqqaarput tamatumalu kingornatigut
#tamarmik qimagutereersimasarlutik . Qaquk Nuup akianiittoq1-2 ittoq2-2 qilalugarniarfiulluarnerpaavoq . 1914-imi Qaquk qilalugarfiunerpaammat 346-t pisarineqarput ,
#Nuup akianiittoq1-2 ittoq2-2 qilalugarniarfiulluarnerpaavoq . 1914-imi Qaquk qilalugarfiunerpaammat 346-t pisarineqarput , ukiuni allani 160-it missingi
#avannarpasinnerusumi pisaasartunit ikinneralannguupput , tassa taamanerniit qilalukkat amerlanerpaat Diskobugt-imi , Davisstræde-mi kitaata sikuata killingani imaluunniit
#Naatsunik , silittunik qeratasuunillu soqqaqarput . Niaquat annerpaamik timaata takissusiata 1/4 - erisarpaa . 1850-ip
#uumasut pinngortitat tupinnarnersaat , qangarsuarmiilli uumasuusarsimasut tamarmik annerpaartaat , iluserissoq , sinerissanit nungutaaratarsinnaanerminut navianartorsiortitsinerpaat aggerfigisartagaannit
#tamarmik annerpaartaat , iluserissoq , sinerissanit nungutaaratarsinnaanerminut navianartorsiortitsinerpaat aggerfigisartagaannit ungaseqaluni imavissuarni uumasuunissaminut naleqqussagaq . Tunnullit
#aggerfigisartagaannit ungaseqaluni imavissuarni uumasuunissaminut naleqqussagaq . Tunnullit annerpaat 30 m qaangerlugu takissuseqartarput , inerivissimasut agguaqatigiissillugu
#, tikaagulliusaamit , tikaagullimmit il.il . , kingusinnerpaamik angissutsiminullu naleqqiullugu minnerpaamik naparutaqarpoq , angissutsiminullu naleqqiullugu
#tikaagullimmit il.il . , kingusinnerpaamik angissutsiminullu naleqqiullugu minnerpaamik naparutaqarpoq , angissutsiminullu naleqqiullugu aamma tannerusunik nuuminnut
#immamit qangattartinnagit nuisiinnartarpai . Tunnullit ataatsimoortut1-2 UR2-2 amerlanerpaamik 2-3-usarput , immaqa ilaqutariit ; amerlanertigulli marluullutik
#tonsinik oqimaassuseqalersinnaapput , agguaqatigiissilluguli oqimaassusiat minnerungaatsiarpoq . Utoqqalinerpaat qassinik ukioqalersinnaanersut ilisimaneqanngilaq , periaatsilli assigiinngitsut atorlugit
#uuttuisoqarsimavoq . Aqqaamanera 10-15 minutsinik sivisussuseqarajuppoq , sivisunerpaamilli 50 minutsit aqqaamasinnaavoq . Aqqaamareeraangami 8-12-eriarluni puiartarpoq
#. Ukioq 1931 tunnuliffiunerpaasoq 29.649-nik pisaqarfiuvoq , amerlanerpaat nunarsuup affaani kujallermi pisarineqarlutik . Kingorna pisaasartut
#1946-miit 1958-imut tunnullit 14-it pisaapput , taakkunannga minnerpaaq 22,1 m-iulluni annerpaarlu 28 m-iulluni . Piniarfiuvoq
#14-it pisaapput , taakkunannga minnerpaaq 22,1 m-iulluni annerpaarlu 28 m-iulluni . Piniarfiuvoq Nuummiit avannamut Uummannamut
#imunga ikiliartupiloortitaasimanngeriarlutik maanna aamma ulorianartorsiortitaalersimapput . Arferit annerpaartaannut tullersortuuvoq , 24 m tikillugu takissuseqalersinnaasutut oqaatigineqarluni
#21 m-inik takissusilik 54 tonsiuvoq , oqimaassuserisinnaasaat annerpaaq 70 tonsiulluni . Orsua issutsivinneq ajorpoq tikaagulliusaallu
#toqungasup puttatinnissaanut amigartarluni . Tamatumunngali illua-tungitut arferit sukkanerpaat ilagaat ( 12-20 knob ) , taamaanneratalu
#nunarsuarmi tamarmi tikaagulliusaartarineqartut katillugit 20.587-iupput , taakkunannga amerlanerpaat Sikuiuitsumi Kujallermi pisarineqarlutik . Ukiumut pisaasut taama
#8-9 m-iusarluni . Marlunnik ukioqalerluarnatik kinguaassiorsinnaanngortarput . Annerpaat 18 m miss. takissuseqalersinnaapput , agguaqatigiissilugu 30-t
#Pisarineqartartut taama agguaassimanerat pitsaanngilaq , tassami Tikaagulliit amerlanerpaat aasami neriniarfimminni pisarineqartarmata . Ukiut 1800-t ingerlaneranni
#pisarineqartarmata . Ukiut 1800-t ingerlaneranni Kitaata kujasissua tikaagulleqarnerpaavoq , taamanili kalaallit tikaagullinniarnermut naleqquttunik sakkoqanngimmata ikittuinnaat
#1980-imi tikaagullittassat 385-inut killilerneqarput . Arnavissat sapinngisamik annerpaamik asattuunniarlugit Norge-miut Davisstræde-mi tikaagullinniarfigisinnaasaat allorniusamut sanimukartumut 73
#navaeangliae Pukkelhval Arfeq amannaannerpaamik timilik , tannerpaanik eqqumiinnerpaanillu talerulik niaqqumigut , tunumigut sarpimmigullu amerlanerpaanik tinupaaluttulik
#tannerpaanik eqqumiinnerpaanillu talerulik niaqqumigut , tunumigut sarpimmigullu amerlanerpaanik tinupaaluttulik arfeqatiminit tamanit nuannarineqarnerpaalersimavoq . Nungunneqangajalerluni arfanniaanngitsunit
#, tunumigut sarpimmigullu amerlanerpaanik tinupaaluttulik arfeqatiminit tamanit nuannarineqarnerpaalersimavoq . Nungunneqangajalerluni arfanniaanngitsunit nassaarineqarpoq ,
#tamaasa ilanngullugit . Nunarsuup affaa kujalleq qipoqqarfiunerpaasarsimavoq , ukiumi 1936-37-mi pisaqarfiunerpaasumi qipoqqaat 9.500-raartarineqarlutik .
#Nunarsuup affaa kujalleq qipoqqarfiunerpaasarsimavoq , ukiumi 1936-37-mi pisaqarfiunerpaasumi qipoqqaat 9.500-raartarineqarlutik . Atlantikup avannarpasissuani Manerassuullu avannarpasissuani
#ungasiliarlutillu arfanniaraangamik arferit suut piniartarsimaneraat , gråhval-erniartarsimanissaalli ilimanarnerpaanut ilaavoq , tassa arfeq taanna sinerissanut qaninniartuusarmat
#: 80 Alen-itut takitigaaq , imaluunniit annerpaat 90-itut , takissutsimisullu silitsigaaq , tassa allunaasaq
#takissutsimisullu silitsigaaq , tassa allunaasaq takissusiatut takitigisoq silinnerpaaffiata kaajallaanneranut naammaattarmat : aamma niaqua angingaarami takissusiata
# tamaanngaaniit ukiukkut Beringstræde-p kujataanut kujavartarluni siaruarsimanerpaavoq . Taakkua saniatigut ataasiakkaannguit Hudson Bay-ip avannarpasissuani
#1900-mut Atlantikup avannarpasinnersaata arfivii tuusintilippassuugaluarput , ullumili amerlanerpaamik 100-alunnguupput . Arfivik inerivissimasoq 15-18 m-inik takissuseqarpoq
#, arnaviaq angutivissamit annerusarluni . Arfernit tamanit issunerpaamik orsoqarpoq , 25-45 cm , soqqaalu tannerit
#kanaallu saarni timaata iluani allerpaapput . Arfiviit annerpaat sarpii 5-6 m-inik silissuseqalersinnaasutut oqaatigineqartarput . Soqqaat
#atorsinnaasatik amigaataagaangata alliartorsinnaaneq ajorput . Tamakku uumasuaraaqqanit minnerpaanit nerineqartarput , uumasuaraaqqallu taakku annerusunit nerineqartarput ,
#. Ilavut isikkumikkut qallunaatut taattoqalersimapput ; taamaakkaluartorli amerlanerpaat tassa kalaaliullutik misigisimallutik oqartarput . Ajoqersuisut nunatsinnut
#oqartarput . Ajoqersuisut nunatsinnut pillutik allattukkatigut nalunaarsuilerneranni amerlanerpaartavut suli imminnut taagorsimapput » inuit « .
#. Eriup Aappalaartup nunasinerata nalaani ukiut 1000-ikkuutaartut kiatsinnerpaaffiat qaangiussimavoq , silalu pueqqortikkiartulersimalluni . Ukiut ingerlaneranni
#Østerbygden avataanit tikinneq ajornarsivoq . Ukiut 1000-ikkuutaartut pueqqortinnerpaaffianni qallunaatsiaat nungupput . Aniguinngitsoorput , ilaatigut qajaq
#. Ukiut 1600-kkut atuunneranni ukiut 1000-ikkuutaat atukkatta pueqqornerpaaffiat nalliuppoq ; taava manngukkiartulerpoq . Tamatuma nalaani
#pisartuni aalajangersaavigisarpaat . Norgemiunik siuleqaramik Norge niuernikkut atassuteqarfiginerpaavaat . Norgep kunngiata Håkon Håkonsonip Norgep naalagaaffianik
#. Hans Egede tikimmat ukiut 1000-ikkuutaartut atukkatta nillertinnerpaaffiat qaangiukkiartulersimavoq , ukiullu 100-kkuutaartut pueqquisannerpaaffiannut ingerlalluni .
#1000-ikkuutaartut atukkatta nillertinnerpaaffiat qaangiukkiartulersimavoq , ukiullu 100-kkuutaartut pueqquisannerpaaffiannut ingerlalluni . Imaq aasaanerani saarulleqartarpoq , puisit
#oqaatigineq saperparput . Tuttut amerliartornerata naligaa . Amerlanerpaalersimapput 1740-50-ip akornanni . » Ila uumasut tamakku
#. Imaassorinarpoq , pissutsit ajorsinerat sinerissap qeqqani malunniunnerpaasimasoq , isuinili pissusitoqqat atugaanerat allanngunnginnerusimasoq taamalu pinngortitap
#atuartitaaneq , ajoqersuineq upperisarsiornerlu ingerlavoq . Inuit amerlanerpaat atuarsinnaallutillu allassinnaalersimapput , sulilu oqaluttuatoqqat unnunni aliikkutaapput
#inuiinut Europamiut Amerikamiullu qaqortunik amillit avataanniittunut1-2 ittunut2-2 pitsaanerpaasoq ileqqutoqqatik allanngortinnagit pigiinnarpatigit . Tamanna akuerineqarsinnaagaluarpoq ilumulli
#Kina anguppat nunaqarfimmiut tamarmik pajuttorneqassapput uulliassinneqarlutik , illinnarnerpaanillu isumagineqartarput angutit nukappiaqqallu piniartussat . Pingaartumillu makku
#, puisip amia 45 øreqarluni . Tunisaagajunnerusunit akisunerpaaq tassa terianniap qernertap amia nr. 1 akeqartoq
#Inooqatigiit ingerlatitaaneranni qallunaat pingaaruteqavissutut taaneqarmata pissutaavoq atorfiit oqaasissaqarfiunerpaat qallunaanik inuttaqarmata . Inooqatigiit nuna tamakkerlugu inuiaqatigiittut
#taakkulu » pigisaat « immikkuutaarlutik , niuertoqarfinni oqaasissaqarnerpaapput niuertoq palasilu , niuertorlu tamatigut qallunaajuvoq amerlanertigullu
#Nunattuk kujaliilu katersorfigilersarpaat . Kitsissut Nanortallup karraniittut inoqarnerpaasarput . Kitsissuni arlalinnik piniariarfinnik illoqarpoq , tupersuarpassuaqarlunilu
#piffissap uuttuiffigisatta iluani puisit pisat nikisarput . Ikinnerpaaffimminni ukiumut 1.800-t missaanniittut1-2 ittut2-2 pisarineqartarlutik amerlanerpaaffimminnili 3.800
#. Ikinnerpaaffimminni ukiumut 1.800-t missaanniittut1-2 ittut2-2 pisarineqartarlutik amerlanerpaaffimminnili 3.800 pallissimallugit , tassa ukioq 1909/10. Tassa
#, allaammi inissaaleqineq kisimi ajoqutaanani tarajussaarunneq suli ajornerpaasarpoq . Silapilutsillugulu angallatit assartuutit uninngasarneri nioqqutissiornermut unittoorutaasarput
#taakku ukiussamut pilineq ajorput ; taamalu ukiumi ajorsarnerpaajusarput nunaqqatiminnik nanertuisarlutik . Jens Chemnitzip sulissutiginninneratigut angutit
#oqaralugu . » ... Ukiut 1900-llit aallartinneranni ajunnginnerpaamik tamanik kissaateqatigiinniarta « . Ukiut 1900-llit aallartinnerat
#aallaqqaataani Avangnâmioq siullerpaaq naqiterneqarpoq . Saqqummertalernissaani sulissutiginnittuni pingaarnerpaatut taaneqarpoq » sissap naalagaa « Daugaard-Jensen ,
#pisiniarfimmi pisiassat mamartuliat misilitassaannaallu pisiassanngortitaasarneri . Taarsiullugit aserujaannerpaat pikkunarnerpaallu piitsunnguutissaanngitsut nioqqutaasarpata pitsaanerpaatippaa , » mamartuliat
#pisiassat mamartuliat misilitassaannaallu pisiassanngortitaasarneri . Taarsiullugit aserujaannerpaat pikkunarnerpaallu piitsunnguutissaanngitsut nioqqutaasarpata pitsaanerpaatippaa , » mamartuliat kusanartuliallu
#pisiassanngortitaasarneri . Taarsiullugit aserujaannerpaat pikkunarnerpaallu piitsunnguutissaanngitsut nioqqutaasarpata pitsaanerpaatippaa , » mamartuliat kusanartuliallu « nunap tunniussarinngimmagit
#25.000 kr. nik nalilimmik . Rinkip tunuarniarneranut pissutaanerpaat ilagisimagunarpaat taamanikkut kunngip tulleqarfiani ikiortaasumit , tunuarmallu
#nipituumik qallunaanik akerlerinninnermik kinguneqartalerluni . Tassami imminnut akerleriinnerpaat tassaapput qallunaat tamarmik immikkut illersugaqarlutik avissimasut
#naqittarmata . Anguniarneqartut ilagaattaaq Paarsisuni ilaasortat kalaalersaasa annertunerpaamik nammineersinnaatinneqalernissaat aammalu naalakkersuinikkut suliaqartorpalaarnerusumik Paarsisut ataatsimiittarnerisa ingerlanneqartalernissaat
#suliarineqarneranni pisariaqartitsineq naapertorlugu ataatsimiititaliortoqartassaaq , ataatsimiititaliamilu ilaasortat minnerpaamik affaat kalaaliussapput . 6. Killisiuinerni ilaasortat ilaat
#Kangerluarsussuarmi Paarsisunut ilaasortap siunnersuutigaa pisiniarfeqalernissartik . Tamatumunnga pissutaanerpaatippaat Kangerluarsussuarmiit Qeqertarsuatsiaat tungaanut 45 km-it missaani isorartutigisumi
#ilisimasaat naapertorlugit aningaasat taakku ikiliartunngimmata 1904-mi naatsorsuutigineqarpoq minnerpaamik 300.000 kr. - ussasut . Sparekasset qulaani
#karsini assigiinngitsuniittut1-2 ittut2-2 qanorpiaq amerlassuseqarnerat sukumiisumik najoqqutarineqarsinnaasut nassuinnerpaat atorlugit misissorniagassaavoq . Ilanngullugu misissorniagassaavoq Paarsisut atorunnaarmata
#ingerlatsinermik soqutiginninnerulernermut mikigisassaanngitsumik sunniussimavoq . Pissutsit allanngortittariaqarnerat ersarinnerpaamik Mathias Storchip atuakkiamini »Sinnattugaq«-mi allaaseraa . Inuttarititami
#, distriktimi qallunaat najugallit ilaannik , ilaasortalik minnerpaamik ukiumi ataatsimi Kalaallit Nunaanni najugaqarsimasumik . Kommunerådit eqqartuussisinnaatitaapput
#oqaloqatigiinneqartarsimavoq . Iluarineqartarsimannginneralli ersertarpoq allagaqartartut ilaanni , ersarinnerpaamik Karl Heilmannip atuakkiaani »Piniartoq Saamu nunaqqataalu«-mi , atuagarmi aallartippoq
#Saqqummiussinermini taavaa kalaallit qaammarsagaanerunissaat piorsarneqassappat atuartitsinerup sapinngisamik pitsaanerpaamik ingerlanneqarnissaa pisariaqartoq . Isumaqarporlu atuartitsineq pitsaanerulersinnaasoq atuarfimmik
#ataatsikkut ataatsimiigiartarnerat uniffigineqarpoq ikililerinissarlu pisariaqartinneqarluni . Asimioqarfik minnerpaamik tallimanik illoqarsimappat ataatsimik qinersisoqartassaaq , nunaqarfeeqqat imminnut
#. Piniagaanni aarfit , qilalukkat puisillu inuussutissatut pingaarnerpaapput . Nersutini nannut terianniat tuttut ukallillu oqortoralugit
#aaqqissuunneqarnissaa Danmarkimi oqallisaaqaaq . Nappaatit atugaanerat ajornartorsiutinut annerpaanut ilaavoq . Ukiuni taakkunani Kalaallit Nunaanni nakorsaasimasut ineriartornissamut
#ullumikkumut naleqqiullugu pingasoriaataasimallutik . Inersimasut akornanni toqusut amerlanerpaasarsimapput . Arnat angutinit amerlanerujuarsimanerat agguaqatigiissillugulu inuuneqqortunerusimanerat pissuteqarpoq
#peqqissuusimanngitsut , peqqissutsikkullu apeqqut inuianni qitiulluinnarsimasoq . Amerlanerpaat utoqqalinatik toqusarsimapput , inunngortartut amerlagaluaqisut toqusartut aamma
#. Misissuinerni tamangajanni illut 50%-iisa missaat TB-limmik minnerpaamik ataatsimik najugaqarfigineqartarsimapput . Eqqiluisaarneq Inuup peqinnissaanut eqqiluisaarneq
#. Piniartukkormiut Jesusip anorersuarmik qatsortitsinera kristumiussutsip oqaatigisaasa pingaarnerpaartaasa ilaattut isigaat . Immami ajornartorsiulernermi Jesusi angallammiittoq1-2
#ilagiinnut danskinut atasutut isigisariaqarput taakkunatullu pineqartariaqarlutik . Pingaarnerpaamillu : Ilagiit atuartitaanerullu inatsisinik tunulissaqarnissaa noqqaassutaasa ilagilerpaat
#Ukiuni 1800-kkut affaanni kingullerni ilagiit akornanni inuit malunnarnerpaat ilagaat . Kulturikkuttaaq suliai , soorlu Atuagagdliutit
#1852-imi juullilersoq taalliorlugulu erinniorsimasaa kalaallit anersaakkut pigisaasa erligineqarnerpaat ilagilersimavaat . Nikolaj Edinger Balle Nuummi Ilinniarfissuarmi
#ussernartorsiorfiginaraluartoq 1900-t aallartinnerannit tunngassuteqartut samminiassavavut . Tassalu naleqqunnerpaassagunarpoq aallarniutigissallugit : » kalâtdlit nunãne nâlagiartitsissartut ilíniartitsissartutdlo
#Nunaqarfik mikinerusoq ajoqeqartinneqartarluni ilinniagakinnerusumik , tassalu pisariaqartitsinerit ilinniagakinnerpaanik ajoqilerneqartarlutik ilaannaallu atuarfeqartarlutik . Inatsisip eqqartorneqarnerani ilinniagassat
#Qallunaat oqaasiisa ilinniarnissaat aamma pingaartitaraa , kisiannili pingaarnerpaatillugit kalaallit oqaasiisa ilinniarluarneqarnissaat . Schultz-Lorentzenip naalakkersuinermi suleqataasimanera
#iluini annertoorsuarmik sunniuteqaannarani , kalaallit oqaasiisa sammineqarneranni annertunerpaamik sunniuteqaannarani , aammali qaammarsaanerup anersaakkullu sulinerup iluani

< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > » Show all 39311 results


CQP Query: [tags=".*?NIRPAA.*?"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: