« < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > » Show all 39311 results

#siunnersorniartarlugillu . Ilinniartut ullaakkut takkutinngitsoortarnerat ilinniakkaminnik unitsitsiinnartarnerannut tunngaviunerpaavoq . Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisitigut ersersippaa , 2005-imiit knr.gl
#anginerusut tamaaniittut allanngussapput . Ilisimatusartoq : Uumasut mikinerpaat aalajangiisuunerpaasarput Tassa piffissap sivisunerusup ingerlanerani tamaani uumasuusut knr.gl
#tamaaniittut allanngussapput . Ilisimatusartoq : Uumasut mikinerpaat aalajangiisuunerpaasarput Tassa piffissap sivisunerusup ingerlanerani tamaani uumasuusut allanngoriartussapput knr.gl
#kingullersaat , soorlu nannut , eqqarsaatigeqqajaasarpavut , aalajangiisuunerpaalli tassaapput inuussutissat uiguleriiaattut siulliit ilaat , uumasut knr.gl
#tassaapput inuussutissat uiguleriiaattut siulliit ilaat , uumasut mikinerpaat . Aalisakkat uumasullu qanoq ittut taamanikkussamut nalinginnaanerulissanersut knr.gl
#Rasmussen peqataassalluni neriorsuuteqarpoq . Ataatsimeersuarnermi naalakkersuinikkut suliallit amerlanerpaat maanna peqataasussanngorput , tassami Folketingimi partiit naalakkersuisuutitaqartut knr.gl
#iliuusissanik pilersaarusiaq suliarineqariissasoq . Aalajangiinissarlu tuaviuussaasimappat pilersaarusiaq kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagut suliarineqassasoq . Siunertaavoq meeqqamut knr.gl
#, eqqoriaanerinnaasorli aamma oqarluni . - Ujaqqat kingusinnerpaamik ippassaq sisamanngornermi peerneqareersimassasut politiit piumasaraat , taamaanngippat knr.gl
#Labansen : Iliuusissanik pilersaarusiortarput Kommunit sapinngisartik tamaat ajunnginnerpaaq anguniarlugu suliniartartut , Kommuneqarfiit Kattuffiani KANUKOKA-mi pisortaq knr.gl
#suliarineqarnera meeqqap sumiginnagaaqqinneranik oqarnermut aallaaviussasoq . Uani pingaarnerpaajuvoq suleqatigiittussat kommune , angajoqqaat meeqqamillu paarinnittussaq knr.gl
#tamarmik peqataanissaat . Tamarmik pisussaaggifivaat suleqatigiilluni meeqqamut naleqqunnerpaamik iliuuseqarnissaq , Martha Labansen erseqqissaavoq . - knr.gl
#iliuusissanik pilersaarusiaq suliarineqariissasoq . Aalajangiinissarlu tuaviuussaasimappat pilersaarusiaq kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagut suliarineqassasoq . Siunertaavoq meeqqamut knr.gl
#: Tapiissutisinngikkutta CO2-mik aniatitsinerput millinavianngilaq Aalisartut CO2-mik aniatitsinerpaanut ilaapput . Gassinik silaannarmik kissatsitsisartunik aniatitsinermik annikillisitsiniarluni knr.gl
#uani sikup aakkiartornera sukkanerussagatinneqarpoq , maannamullu siulittuutaasartuni neriunnannginnerpaalluni . Vincent nangippoq , immap sikua ukiuni knr.gl
#ingerlanneqartariaqarput . Aamma qallunaat anorisaatinik innaallagissiornermut nunarsuarmi siuarsimanerpaasut tusartuarparput . Aperisariaqarpugulli , sooruna qallunaat suleqatigisinnaanngikkivut knr.gl
#. Inuusaq unammillertaa , Bratz , tunisaavallaarunnaarneranut pissutaanerpaavoq , taanna mutiuneruvoq , erinarsortartunullu tusaamasanut Britney knr.gl
#ullumi katersortitsineq ukiup ataatsip ingerlanerani arfineq-marloriarluni katersortitsisimanerni sivikinnerpaavoq . Kinamiulli Dalai Lama salluliornerarpaat , taamaammallu Kinap knr.gl
#. Meeqqat Illuanni pisortaq : Iliuusissanik pilersaarut pingaarnerpaavoq - Aap , ilaana . Ukiut ingerlaneranni knr.gl
#ukiuni 35-ini pisortaasoq erseqqissaavoq sakkussaalluarmat iliuusissanik pilersaarusiornissaq pingaarnerpaasoq . Taamaammat iliuusissanik pilersaarusiaq amigaataasaraangat kommuni suleqatigalugu knr.gl
#. Ilaatigut aallaaniartut peqatigiiffiini ilaasortanngorniaraanni aallaasisiniarlunilu , minnerpaamik 20-nik ukioqartariaqalerluni . Ukiup kingulliup ingerlanerani Finlandimi knr.gl
#, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaat . Ilageeqarnermut peqqussutissap pitsaanerpaamik suliarineqarnissaa ataatsimiititaliamit pingaartinneqarpoq aammalu ilageeqarnerup uummaarissuunissaa eqiingasuunissaalu knr.gl
#ataatsimiititaliaq allagaqarluni erseqqissaavoq . Nunarput pillugu filmi torrallataanerpaatut nersorpaat Kalaallit Nunaat pillugu takoqqusaarut filmiliaq Greenland knr.gl
#takoqqusaarut filmiliaq Greenland Kalaallit Nunaat Berlin-imi filmlianik torrallataanerpaanik The Golden City Gate unamminermi knr.gl
#ittut2-2 akileraarutitigut akiitsui amerleriapiloorsimapput , sulisitsisut akileraarutinik minnerpaamik 300 millionit koruunit akiitsoqartut , Inatsisartut aningaasanut knr.gl
#. Minik Rosing Isukasiata eqqaani ujaqqanik nunarsuatsinni pisoqaanerpaanut ilaasunik assissaqanngitsumik misissuinini pissutigalugu 25.000 koruuninik nersornaatisivoq knr.gl
#oqarpoq . Østrigip oqaluttuarisaanerani nutaanerusumi pinerlussimanermut suliamut annerpaamut eqqartuussineq aqagu aallartinneqassaaq . Unnerluutigineqartoq tassaavoq Josef knr.gl
#Meier radioaviiisimut oqaluttuarpoq . Nunatsinni frimærkini 2008-imi kusagineqarnerpaaq Kalaallit Nunaanni frimærkit siorna 2008-imi saqqummersinneqartut akornanni kusanarnerpaaq knr.gl
#kusagineqarnerpaaq Kalaallit Nunaanni frimærkit siorna 2008-imi saqqummersinneqartut akornanni kusanarnerpaaq toqqarneqarpoq Tele Post Greenland nalunaarpoq . Frimærkit knr.gl
#19-it akornanni eqqumiitsuliortup Bodil Buuti Pedersernip assilialiaa kusanarnerpaatut toqqarneqarpoq , assilialiami nanoq eqqissivilluni seqinnisaartoq assilialiarineqarpoq knr.gl
#oorinillu naleqarluni . Frimærkit siorna saqqummersinneqartut akornanni kusanarnerpaat aappaattut toqqarneqarpoq kigartuilluni eqqumiitsuliortup Yves Beuaujardip assilialiaa knr.gl
#nalinginnaasumik nuffasersimasutut pivarput . Maldiverne naalagaaffittut avatangiisinik mingutsitsinnginnerpaatut pilersaaruteqarlutik ullumikkut saqqummiussipput . Naalagaaffiit allat aamma knr.gl
#allakkatigut qinersisoqarsinnaanngorpoq . Qinersisinnaatitaasut tassaapput inuit , kingusinnerpaamik qinersinissaq ullunik 14-inik sioqqullugu nunaqarfimmi inuit allattorsimaffianni knr.gl
#allattorsimaffianni allassimasut . Nunaqarfinni aqutsisunut qinigassanngortinniartut qinersinissaq kingusinnerpaamik ullunik qulinik sioqqullugu nalunaareersimassapput tassa tallimanngornermi knr.gl
#minnersaannik kisimiissinnaasunik ujaasivugut . Katiterneqaatit minnersaat uumasoqatigiiaanit minnerpaamik 500 grami atorfissaqartippagut . Taamatut atsigisumik peqalerutta knr.gl
#, nunarsuatsinnullu uteqqillutik . - Inuup najukkamini ajunnginnerpaamik atugassaqarnissaa anguniarneqarpoq , soorluttaaq nunarsuup sinneranut sunniutai knr.gl
#sinneranut sunniutai isiginiarneqassasut . Ineqarneq eqqarsaatigalugu inummut peqqinnarnerpaaq avatangiisinullu mingutsitsinnginnerpaaq anguniartariaqarpoq . Apeqqut taanna uani knr.gl
#isiginiarneqassasut . Ineqarneq eqqarsaatigalugu inummut peqqinnarnerpaaq avatangiisinullu mingutsitsinnginnerpaaq anguniartariaqarpoq . Apeqqut taanna uani ataatsimeersuarnermi sammisat knr.gl
#Københavnimiittumi1-2 ittumi2-2 ullumi naapinniartut . Inuusuttut aningaasanik pingaarnerpaanut atugassaminnik 2.000 koruuninik tunineqarput . Maanna paasiniarneqarpoq knr.gl
#karsiata pisariaqanngitsumik annaasaqannginnissaa peqquserluttuliortoqannginnissaalu anguniarlugu akiliisitsiniartarnermi oqartussaasut piaarnerpaamik sulisitsisunut aamma iliuuseqartariaqartut . - Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq knr.gl
#Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq , Per Berthelsen , SIK-mit sakkortunerpaamik inakkusussavarput kikkut tamat inatsit malillugu assigiissumik pineqartarnissaat knr.gl
#ukiormannamut 4,5 procentinik qaffapput . Inuussutissat akii qaffannerpaapput , soorluttaaq atisat ineqarnermut akiliutigineqartartut sunngiffimmilu atortutut knr.gl
#tamanna oqaluttuariniarlugu ulapissimassaqisut , kisianni 20-t qiteqqukkaanni pitsaanerpaasarpoq kingornali ajortunngoriartulersarluni . Tamanna qanoq ingerlanitsinnik , knr.gl
#akornanni atsiorneqarpoq . - Taamanikkut nannut piniagaapiloornerat ulorianartorsiortitsinerpaatut nalilerneqarpoq . Ullumikkut silap pissusaata allanngoriartornerata kingunerisaanik knr.gl
#sinnerlugit Naalakkersuisut isumannaassagaat kaammattuutigaat . Kommunit aningaasartuutissaasa amerlanerpaat pingajuattut aningaasartuutaassapput allaffeqarnermut kommunillu ingerlanneqarnerinut aningaasartuutit kiisalu knr.gl
#2009-imi atorneqarnissaat missingersuusiarineqarput . Kommunit aningaasartuutissaasa missingersuusiorneqarneranni aningaasartuutigineqarnerpaajusussat aappaaraat atuarfiit aammalu najugaqarfinni inuussutissarsiutinut atuarfiit , knr.gl
#Ruslandilu 2013-imi qaaqqusisuulluni . Nannunik piniartarneq siusinnerusukkut navianartorsiortitsinerpaagaluarpoq , ullumikkulli takornariaqarneq , uuliamik ujaasineq , knr.gl
#, uuliamik ujaasineq , silallu pissusaata allanngoriartornera navianartorsiortitsinerpaatut isigineqarput . Ilaatigut taamatut inerniliisoqarpoq nannut pillugit knr.gl
#taassuma kissaatigaa . - Nunassittarnerup pissusaa Kalaallit Nunaanni ajornartorsiutaanerpaavoq . Nunaqarfinnik sullissineq maannakkutut ittoq akissaqartinngilarput , knr.gl
#pillugu Sisimiuni ataatsimeersuartoqaqqammerpoq , ineqarnerlu eqqarsaatigalugu inummut peqqinnarnerpaaq avatangiisinullu mingutsitsinnginnerpaaq anguniarneqarpoq , Facility Managementimik taaguuteqartinneqarluni knr.gl
#ataatsimeersuartoqaqqammerpoq , ineqarnerlu eqqarsaatigalugu inummut peqqinnarnerpaaq avatangiisinullu mingutsitsinnginnerpaaq anguniarneqarpoq , Facility Managementimik taaguuteqartinneqarluni . Facility knr.gl
#atersineqanngitsut Reutersimut oqarput . NATO-mi qullersaq nutaaq kingusinnerpaamik apriilimi toqqarneqartussaavoq , NATO-mi ataatsimeersuartoqartussaammat . Anders knr.gl
#pissutigiinnarlugu nunaqarfiit matooraatigalugit ingerlassagutta , kukkussutitta anginersaasa ilungersunarnerpaallu tamanna ilagissavaat . Tamannalu akissaqartinngilluinnarparput , aningaasatigut knr.gl
#, IA-p siulittaasua Kuupik Kleist naalakkersuisut siulittaasussaattut piukkunnerpaagamiuk tunngavilersuutigaa . Tamatuma saniatigut IA-p arnat angutillu knr.gl
#taakkua ministerimut allaaseraat . Kunngip Abdullahp naalakkersuisuutitamini qanganisarsiornerpaat taarsersuleruttorai allakkat nassiuneqarput . Allaammi kunngip arnaq knr.gl
#isumaginninnermi siunnersortimit oqaloqatigineqartartut . Taassumalu saniatigut attavigeqatigiittarneq minnerpaamik qaammammut ataasiarluni oqaloqatigiinnikkut ingerlanneqartartoq . Attaveqatigiinnerullu amigaateqarneranik knr.gl
#oqalliffiussasoq , taamaaliornikkut sila pillugu decembarimi ataatsimiinnissarsuaq annerpaamik eqqumaffigilerneqaqqullugu . Nittartakkap ullup qeqqanngilaarnerani alakkarnerani takuneqarsinnaavoq knr.gl
#atuakkiorsimasoq oqarpoq . Meeraq mikisoq paaqqutarineqarfimminiit annivimminut asattuarnerpaamik tunniunneqassappat sapaatit akunnerini arlalinni sukumiisumik piareersarnissaq pisariaqarpoq knr.gl
#Thormann-ip inassutiginngeqaa . - Meeqqap avatangiisiminit nusunneqannginnissaa pingaarnerpaavoq . Paasisakka naapertorlugit meeraq qulinik qaammateqarpoq , knr.gl
#paarisariaqarpoq . Taama qanimut attaveqarneq paaqqutarinnittuniit annivimmut asattuarnerpaamik nuunneqartariaqarpoq , Inger Thormann oqarpoq . Taassuma knr.gl
#suleqatigiinnerisigut sila taama kiatsigisimasoq . Nunatsinni marsimi kiannerpaatut uuttorneqarsimasoq 1975-imeersuuvoq1-2 IR2-2 , tassa taamanikkut Narsarsuarmi knr.gl
#kiatsigisimapput Savalimmiuni ukiut qulingiluat matuma siornagut marsimi kiannerpaaffimmik rekordiliisoqarpoq , marsimili kiannerpaaffik taanna maanna qaangerneqarpoq knr.gl
#matuma siornagut marsimi kiannerpaaffimmik rekordiliisoqarpoq , marsimili kiannerpaaffik taanna maanna qaangerneqarpoq . Savalimmiormiut qarleeralersorlutik aneernissaat knr.gl
#ilimanaateqarsinnaavoq , tamannalu ilaasa pakatsissutigissavaat , kisianni pingaaruteqarnerpaavoq isumannaallisaaneq . Nunap timaanarsuani arpattussaapput qatsissutsillu assigiinngitsut knr.gl
#Lars Peter oqarpoq . Aputaajaasoq : Naammagisimaarinnittoqarnissaa unamminarnerpaajuvoq Nuummi ullumi apisorsuuvoq . Aqquserngillu angallavigissallugit politiinit knr.gl
#30-nik pinnassalluni . Katerisimaarnermi arfinernut allartittumi aamma qimmerinnerpaaq toqqarneqassaaq . Ville Siegstad Avannaata Qimussersuanngorpoq Nunatsinni knr.gl
#Ville Siegstad Avannaata Qimussersuanngorpoq Nunatsinni unamminerit avannaani pissangassutaanerpaartaasa ilaat Avannaata Qimussersua naammasseqqammerpoq . Ilulissani qimussinik sukkaniunneq knr.gl
#paarilluarneqartut nalunngilara , nersutit nakorsaat oqarpoq . Qimmerinnerpaavoq Ilannguaq Berthelsen Avannaata Qimussersua naammassillugu ippassaq unnukkut unnussiuaarnermi knr.gl
#Berthelsen Avannaata Qimussersua naammassillugu ippassaq unnukkut unnussiuaarnermi aamma qimmerinnerpaaq toqqarneqarpoq , tamatumuuna Ilulissaneersoq1-2 IR2-2 Ilannguaq Berthelsen knr.gl
#isikkorinneri , peqqippasinneri katannginngerilu misissorneqartarput . Ukiormanna qimmerinnerpaamik pingajussaa toqqaasoqarpoq , Qeqertarsuarmiuginnaat ukiuni kingullerni qimmerinnerpaasarsimapput knr.gl
#qimmerinnerpaamik pingajussaa toqqaasoqarpoq , Qeqertarsuarmiuginnaat ukiuni kingullerni qimmerinnerpaasarsimapput . Avannaata Qimussersua ippassaq naammassimmat 40 kilometerimut isorartutigisumut knr.gl
#KAR2-2 kisimik putorsuakkoorsinnaassammata1-2 UR2-2 . Misiligummik ullaakkut angallannerpaaffimmi qorsunngoqqinnissaanut utaqqinani putorsuakkoortitsisarneq1-2 UR2-2 qaammammik ataatsimik sivisussuseqassaaq knr.gl
#KAR2-2 nalinginnaasumik minutsinik tallimaannarnik sivisussuseqarsinnaasartoq ullaakkut arfineq-pingasunut angallannerpaaffimmi minnerpaamik marloriaataanik pingasoriaataanilluunniit sivisussuseqalertarpoq , biilit siuleriiaartorsuanngortarmata knr.gl
#nalinginnaasumik minutsinik tallimaannarnik sivisussuseqarsinnaasartoq ullaakkut arfineq-pingasunut angallannerpaaffimmi minnerpaamik marloriaataanik pingasoriaataanilluunniit sivisussuseqalertarpoq , biilit siuleriiaartorsuanngortarmata . knr.gl
#Islandimi partiit marluk nutaanik siuttoqalerput Islandimi partit annerpaat marluk , tassa Socialdemokratit aamma Namminersulivinniat partiat knr.gl
#suliniutinut assigiinngitsunut katillugit 355.000 koruuninik tapiissuteqarpoq . Annerpaamik tapiiffigineqartut tassaallutik peqatigiiffik foreningen Grønlandske Børn , knr.gl
#700 millioni koruuninngussapput . Nukissiorfinnut sanaartornermut aningaasaliissutaasartut peqqutaanerpaasut , aningaasaqarnermut naalakkersuisoq Siumumeersoq1-2 IR2-2 Per Berthelsen knr.gl
#85 procentiisa missaat Inuullutik . Nunarsuarmili nunani inukinnerpaanut ilaavoq , tassami Canada-p tallimararterutigivaa , Europap knr.gl
#franskisut Inuktitullu . - Iqaluit , Nunavumi pingaarnerpaalerpoq , maannalu 7000-it sinnerlugit inoqarluni . Nunavut knr.gl
#ilisimasalik oqarpoq , meeraq ilaqutavini sungiusaqqaarlugit angerlartinneqaruni pitsaanerpaassasoq , aammalu kingorna angajoqqaarsiaminut attaveqartuarnissaa pingaaruteqartoq . knr.gl
#pingaaruteqartoq . Meerarsiaq qulinik maanna qaammateqartoq meeqqamut toqqissisimanarnerpaaq atorlugu angajoqqaarsiaanit anaanavianut utertinnissaa Qeqqata Kommuniata siunertariuarsimavaa , knr.gl
#inerneqarpoq , Bitten Heilmann nassuiaavoq . Meeqqap toqqissisimanarnerpaamik ilaqutavimminut utissappat kiinnat ilinniaqqaartariaqarai tusagassiuutini piffissami kingullermi knr.gl
#Aalisagaaqqat uumatitsivimmiut nassiunneqarnerminni ilarpassui toqusarsimapput , tippaallutik ikinnerpaartaalu uumasarlutik . Aalisagaaqqat akuersissuteqaqqaarluni eqqunneqarsinnaapput - Nunatsinni knr.gl
#amerligaluttuinnartut piffissami sivikitsuinnarmi atorfeqarnissaat kissaatigimmassuk . Tamanna sakkortunerpaamik itigartinneqarpoq , tamanut piginnaatitaaffittut atuutilissammat , taamaalillunilu knr.gl
#taama allaaserinnippoq . Marlunngormat taasissutigineqartussaagaluarpoq , aalajangiinissarli siusinnerpaamik maajip aallartilaarnerani aatsaat pissagunarpoq . Canadap EU-mut knr.gl
#ataatsimeersuarnissami angusaqarniarnissaq pisussaaffigalugu isumaqatigiissutigaarput , nunarsuarmi nunat sunniuteqarnerpaat siuttuisa inaarutaasumik nalunaarummi allapput . Silap pissusaata knr.gl
#puilasup ernganik tunisassiortorpassuaqaraluartoq , Kalaallit Nunaanni puilasumiit imeq minguinnerpaasoq . Namminerlu najukkaminiit allaassutaasunut ilaanerarpaa , inuit knr.gl
#isumaginninnikkut piujuartunik ajornartorsiortoqarpoq , inissiat Canadami tamanit ajornerpaallutik , peqqinnissaqarfik sussaanngilaq , ilinniartitsiniaraluarnerlu kukkusoorsimammat Nunavummi knr.gl
#maanna ingerlaneq taamani takorluukkaminnit ungasissorujussuaq . Naalagaaffiit pisuujunerpaat milliardi dollarerpassuarnik ikiorsiinialerput Nunarsuatsinni naalagaaffiit pisuujunerpaat 20-t knr.gl
#Naalagaaffiit pisuujunerpaat milliardi dollarerpassuarnik ikiorsiinialerput Nunarsuatsinni naalagaaffiit pisuujunerpaat 20-t naalakkersuisuisa , maanna Londonimiittut1-2 ittut2-2 , knr.gl
#Jesper Rangved oqarpoq aningaasarpassuit nunanut ineriartortunut aningaasaqarniarnikkut eqqorneqarnerpaasunut , soorlu nunanut europap kangianeersunut1-2 IR2-2 qinnuteqarnikkut knr.gl
#nunanut europap kangianeersunut1-2 IR2-2 qinnuteqarnikkut tunniunniarneqarput . Amerlanerpaalli naalagaaffiit akornanni niueqatigiinnermi atukkiisariaqartarnernut atorniarneqarput . Atukkiisarnerimmi knr.gl
#akornanni angalasut bilitsii tapiissuteqarnermi ilaassapput , angalanissaq kingusinnerpaamik juunip ulluisa aallaqqaataanni pisiarineqarsimappat . Aningaasat suliniaqatigiiffinnut knr.gl
#pingaarnerit maanna suussanersut : - Ilaasortat sapinngisamik amerlanerpaartaat suliffissaqarnissaat pingaarnerpaavoq . Inuk sulinngitsoq timimigut tarnimigullu knr.gl
#suussanersut : - Ilaasortat sapinngisamik amerlanerpaartaat suliffissaqarnissaat pingaarnerpaavoq . Inuk sulinngitsoq timimigut tarnimigullu nukillaariartulersarpoq , knr.gl
#atuarfeqarnikkut , suliffissuaqarnikkut , aatsitassarsiornikkut minnerunngitsumillu inissaqarniarnikkut pitsaanerpaamik atugassaqarnissaat anguniarsarissavarput . Isumaqatigiinniarnerit pingaaruteqaqaat , kisianni knr.gl
#immaqalu nunaqarfimmiut aningaasarsiorfigisinnaasaannik . Piita Aatamip qineqqusaarutaani pingaarnerpaapput , inuusuttut ilinniarnissaannut pitsaanerusumik periarfissarsiuusserusunnera , suliniutinullu knr.gl
#, tassami silap kiatsikkiartornerata Sikuiuitsoq Kujalleq Nunarsuatsinni eqqornerpaammagu . Iluliaq taanna , Wilkinsip ilisivianik taaneqartartoq knr.gl
#aalajangissagaluarpata . Alcoamut pilersaarummut atatillugu piginnittuunermut tunngasut siusinnerpaamik Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinneranni aalajangiiffigineqarsinnaassasut akissummi oqaatigineqarpoq . knr.gl
#, filmimi pingaarnertut inuttaasoq , ukioq manna isiginnaartitsillaqqinnerpaatut Genie-mik taaguutilimmik akissarsitinneqarpoq , taamatuttaaq filmimik ilitsersuisoq knr.gl
#aamma akissarsitinneqarpoq . Takornartat oqaasii atorlugit filmiliani torrallataanerpaatut Oscarinnattussatut aamma piukkunneqaraluarpoq , ajugaanngitsoorlunili . Nordkorea-p knr.gl
#Nunatsinni sumiinneq1-2 inneq2-2 apeqqutaatillugu allanngorarput . Isertitatigut qaffariarfiunerpaasut tassaapput Qeqqata Kommunia 3,1 procentimik qaffariarfiusoq aamma Kommune Kujalleq knr.gl
#aamma Kommune Kujalleq 3 procentimik qaffariarfiusoq . Isertitatigut minnerpaamik qaffariarfiuvoq Qaasuitsup Kommunia 1,5 procentimik qaffariarfiusoq . Aammali knr.gl
#nutarternissaanut piffissanngulerpoq . Tuttunniarluniluunniit umimmanniassagaanni piniarnermut allagartaq kingusinnerpaamik maajip ulluisa aallaqqaataanni akilereersimasaaq , Aalisarnermut , knr.gl
#National Snow and Ice Data Centerimiit paasissutissat nutaanerpaat ersersippaat . Ilisimatuut avataarsuaniit immap sikuanik malittarinnittut knr.gl
#Taama pileriartornera uppernarsarneqarpoq , tassami immap sikuata siammarnikinnerpaaffii arfiniliusut ukiuni kingullerni arfinilinni uuttorneqarsimammata . Qanittumut knr.gl
#uuttorneqarsimammata . Qanittumut allaat issittup sikuata annersaa minnerpaamik aasami ataatsimi - sivisunerusumilluunniit - atasinnaasorineqaraluarpoq . knr.gl
#politiit pikitsitsisunit pissaaneqarnerunngitsut . Moldova europami naalagaaffiit piitsuunerpaartaraat , Vladimir Voroninillu præsidentiunerata nalaani Moldovamiut atugarliorsimaqigamik knr.gl
#anguniagassatut aalajangiussaa , tassa Inatsisartunut kommuninullu qinerseqataasinnaassagaanni sivikinnerpaamik ukiuni tallimani maani najugaqarsimanissamik aalajangiussinera , Demokraatit knr.gl
#sulisitsisut sinniisaannik inuttaqassasoq Inuit Ataqatigiit siunnersuutigaat , uuliasiortut annertunerpaamik suliffeqarfinnit Nunatsinneersunik1-2 IR2-2 kiffartuunneqarsinnaanerat anguniartariaqarmat . Suleqatigiissitaliamik knr.gl
#IA nunaqarfinnut matooraanissamut akerliuvoq Nunaqarfiit Nunatsinni aningaasarsiornikkut ajornartorsiutaanerpaanerarlugit oqalunneq eqqunngilaq tunngavissaqaranilu . Inuit Ataqatigiit taama nalunaaruteqarput knr.gl
#arsarluni Amerikap nunavittaani unammersuarnerit marlunngorpat aallartissapput , angusilluarnerpaallu pingasut nunarsuaq tamakkerlugu Cairomi pissartanngorniunnissanut toqqagaassapput . knr.gl
#erinarsornerata saniatigut erinarsoqatigiit Aqisseq aamma tusarnaartitsissapput . Pissangassutaanerpaassagunarpoq eqqumiitsulianik akitsorterussinissaq , tassami Kalaallit Nunaannut tunngatillugu sapaatip-akunneqartitsinermi knr.gl
#tamatumuunalu uagut inuiaqatigiinni meeqqat inuusuttullu atugarisaat pillugit pitsaanerpaanik angusaqartassalluta , siulersuisut nalunaarput . Neriuutigaallu MIPI-mi knr.gl
#ministereqarfimmit nalunaarput , nalilersueqqaarlutik aatsaat iliuuseqarsinnaallutik , siusinnerpaamillu tamanna 2010-mi decembarimi pisinnaasoq oqaatigalugu . Tusagaq knr.gl
#suleqatigiillutik suliaraat . Savalimmiut tassaavoq Nunani Avannarlerni naartuersiffiunnginnerpaasartoq , ukiumummi 45-t missaat naartuersittarput . Arnat knr.gl
#ivatinneqarsimapput . - Qatigattuujutitta oqilaniuttartut , immuliortartullu pitsaanerpaamik kinguaassisalernissaat taamaasilluta siunissami qulakkeersinnaalerparput , misileraanermi pisortaq knr.gl
#utaqqissallugu neriuutigaarput . Taama pisoqalersinnagu qularutiginngilara tamanna pitsaanerpaamik aaqqiissutaasoq , Ivalo Egede oqarpoq . Atorfimmik knr.gl
#allapput , Naalakkersuisut tassani kajumissaarneqarput isumaqatigiinniarnitik piffissami qaninnerpaami naammassissagaat . - Peqqissaasunik piffissami sivisuumi amigaateqarnerujussuaq knr.gl
#. Unamminermi kalaallini Angutimmarik Kreutzmann arfineq-marlunnik isertitaqarluni isertitsinerpaavoq . Kalaallit Brasiliamiunut ajorsarput Nunatta U-21-ni angutini knr.gl
#nalunaaruteqarpoq . - Uannut pingaarpoq Namminiilernissaq , pingaarnerpaavorli kikkut aqutsisuulerumaarnissaat innuttaasut qinersinerisigut . Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq knr.gl
#aqqaneq - marlunnik isertitaqarluni aamma tassani kalaallini isertitsinerpaavoq , tulliullunilu Miilu Rosing tallimariarluni isertitsisoq . knr.gl
#isertitsisoq . Kalaallit Nunaat Chilemut ajugaanermigut , holdit pitsaanerpaat pingasut VM-imut ingerlaqqittussat akornanniinnissaminut1-2 innissaminut2-2 ajunngitsup tungaanut knr.gl
#alloriarpoq . SIK : Suliffissat inissallu qinersinermi pingaarnerpaapput Inatsisartunut maannakkut qinersisussanngorneq SIK siulittaasuata Jess G. knr.gl
#. Titartagaq taanna Muuamaat ilaarutigalugu titartakkani aqqaneq marluusuni aaqqiagiinngissutaanerpaavoq , taannarpiaavorlu naqiterisitsisarfiup Trykkefrihedsselskabep internetikkut tuniniagaa . knr.gl
#unittooqqanermit sunnerneqarsinnaasut . Avannaani Tunumilu nunaqarfinni isertitat appasinnerpaapput Nunatsinni nunaqarfinni innuttaasut ukiumut isertitaasa amerlassusaat assigiinngitsorujussuupput knr.gl
#nunaqarfinni innuttaasut ukiumut isertitaasa amerlassusaat assigiinngitsorujussuupput . Isertakinnerpaaffiusut allattorsimaffiat Naatsorsueqqissaartarfiup saqqummiuteqqammerpaa , nunaqarfiillu qulit ilaat knr.gl
#arfineq-marluk Qaasuitsup Kommunianiittut1-2 ittut2-2 paasinarsivoq . Agguaqatigiissillugu ukiumut aningaasarsiakinnerpaapput Tasiilap nunaqarfiani Sermiligaami innuttaasut , maanna Kommuneqarfik Sermersuumiittut1-2 knr.gl
#tamanna aviisimi Sermitsiami ullumi atuarneqarsinnaavoq . Nunaqarfiit isertitakinnerpaaffiusutut taasat Qaasuitsup Kommunianiinnerat1-2 innerat2-2 borgmesterip Jess Svanep oqaaseqarfigerusunngilaa knr.gl
#? Ullumikkut seqinersiuteqarrattarpugut assigiinngitsunik angissusilinnik qalipaatilinnillu , amerlanerpaallu plastikimit sanaajusarput isitaalu assigiinngitsunik qalipaateqarlutillu iluseqartarput . knr.gl
#nalornisoqarsimappat soorunami aamma paasinarpoq . Kisianni naammassisussanngomar pingaarnerpaavoq , eqqissisaavoq . Meeqqerivinni , atuarfinni timersornermullu knr.gl
#kingulliit eqqaassanngikkaanni . Akutaaneq Kreutzmann Uruguay-imut unamminermi isertitsinerpaavoq , arfineq pingasunik isertitsigami , Aqqaluk Sørensen arfineq marlunnik knr.gl
#tungaanut ingerlanneqartussamut anngupput . Unamminermi Aqqaluk Sørensen isertitsinerpaalluni aqqaneq marlunnik isertitaqarpoq . Kalaallit angutit nunanut allanut knr.gl
#amerlanerusunik ilaasullit SIkuiuitsoq Kujallermukaqqusaanngillat1-2 KAR2-2 , inuillu amerlanerpaamik 100-t nunamut ataatsikkut niutinneqaqqusaapput . Sikuiuitsoq Kujallermut knr.gl
#, assigiinngissutaali tassaavoq angallatit marluusariaqarmata , tamarmillu minnerpaamik 36 fodiusariaqarlutik . Qamutilissorluni arfivinniartoqartassaaq , qamutiliullu knr.gl
#fodiusariaqarlutik . Qamutilissorluni arfivinniartoqartassaaq , qamutiliullu sulloqqortussusaa minnerpaamik 50 millimeteriussaaq , tuukkartaalu qaartartulerneqarsimassalluni . Angallatit knr.gl
#peqataanissaminnut nalunaarnissaminnut piffissaqarnerulerput Inatsisartunut qinersinissamut Danmarkimi ilinniagaqartut kingusinnerpaamik qinnuteqarnissaannut ulloq kinguartinneqarpoq . Danmarkimi ilinniagaqartut kattuffiat knr.gl
#ilisimatitsivoq . Maleruagassat maanna atuuttut naapertorlugit ilinniagaqartut kingusinnerpaamik aqagu apriilip ulluisa 21-anni qinnuteqartussaagaluarput , piffissaliussarli knr.gl
#oqarpoq . Ilinniartitsisut piginnaasaqarfiginngisaminni aamma atuartitsisarput Atuarfinni amerlanerpaani ilinniartitsisut atuartitsivinni annerusumik piginnaasaqarfiginngisaminni aamma atuartitsisarput . knr.gl
#Takornariap canadamiup New Zealandimiitilluni1-2 isilluni2-2 tupaallaatigisimavaa innuttaasut mamatuaarutaasa mamarineqarnerpaat ilaat Eskimomik taaguuteqartinneqarmata . Mamakujuttut poortamiittut1-2 ittut2-2 knr.gl
#tarnip pissusaannut misissugassanngortinneqartartut amerligaluttuinnarput . Nuummi misissortinniartut utaqqinerpaasarput ukioq ilivitsoq sinnerlugu utaqqisoqartarmat . Kujataani Avannaanilu knr.gl
#eqqissisimaarput - Ajoraluartumik Afrikap Kujataani naalagaaffimmi pinerlunniartarnerit ajornartorsiutaanerpaapput . Taamaammallu partiit qinigassanngortittut tamarmik pinerlunniarnerit akiorneqarnissaannik knr.gl
#taamaakkaangallu tunuliaquttat killeqarsinnaasarput . - Kisianni nunaqarfiit amerlanerpaartaat maanna kattuttussanngorput , taamaalillutillu amerlanerusunik tunuliaqutaqarlutik saqqummiussisinnaanngussapput knr.gl
#. Nunaqarfiit aqutsisui nutaat atuutilerpata , nunaqarfiit amerlanerpaartaat allanik kattuteqateqarlutik nunaqarfinni aqutsisunngorsimassapput . Nunaqarfinni aqutsisussanik knr.gl
#Folketingimi oqallinneq , apeqquteqaateqarnerillu ingerlaqqissapput . Naalakkersuisunngortut piaarnerpaamik meeqqat naammattumik nerineq ajortut ikiorsertariaqarpaat . Taamaanngippat knr.gl
#tamatigut IA-mik suleqateqarluartarpoq , taamaattumillu qineqqusaarnermi IA-mut ajunnginnerpaamik Villy Søvndal kissaassilluni oqarpoq . Islandimi qinersinermi knr.gl
#, aqagu ulloq tamakkerlugu isumasioqatigiisitsissaaq . Ilisimasat pitsaanerpaat piukkunnarnerpaallu qanoq atorluarneqarsinnaanersut MIPI-p isumasioqatigiisitsinikkut atorusuppai , knr.gl
#aqagu ulloq tamakkerlugu isumasioqatigiisitsissaaq . Ilisimasat pitsaanerpaat piukkunnarnerpaallu qanoq atorluarneqarsinnaanersut MIPI-p isumasioqatigiisitsinikkut atorusuppai , meeqqat knr.gl
#sullissinissaq , kiisalu meeqqat inuusuttullu pillugit naliliisarnerit pitsaanerpaat siunissami pilersinniarneqarlutik . Isumasioqatigiisitsineq , meeqqat inuusuttullu knr.gl
#, ukiumi siuliani aamma taamaassimasoq . Nunaqavissut unnuinerpaasimapput , tassa 49 procentingajaasimagamik . Danskit takornariat knr.gl
#nunanit allaneersut1-2 IR2-2 arfinilerarterutaallutik . 2008-milu unnuisimasuni qaffariaateqarfiunerpaasut tassaapput takornariat nunanit allaneersut1-2 IR2-2 . Akunnittarfinni knr.gl
#aqutsisunut qinigassanngortittut 268-it ilaat arnaapput . Siumukkut amerlanerpaanik arnanik qinigassanngortitsisuupput . Qinigassanngortitaasa 140-usut akornanni arnat knr.gl
#Alluitsup Paa , Ammassivik : Kommune Kujallermi inuttut taaguunneqarnerpaaq tassaavoq Kanuthus Lars Peter Karolussen , IA knr.gl
#Siumut 17-inik taaneqarsimalluni . Oqaatsuni Ilimanamilu makkuupput taaneqarnerpaajusut : Mikkel Jerimiassen , Siumut 25-inik taaneqarsimalluni knr.gl
#18-inik taaneqarsimalluni . Ikamiuni , Akunnaani Kitsissuarsummilu taaguunneqarnerpaat : Ove Villadsen , Siumut 20-inik taaneqarsimavoq knr.gl
#taaneqarsimavoq . Saattuni , Ukkusissani Ikerasammilu makkuupput taaguunneqarnerpaat : Thomas Suersaq 10 Siumut Aron Eskildsen knr.gl
#10 Siumut Niaqornaarsummi , Iginniarfimmi Ikerasaarsummiillu uku taaneqarnerpaapput : Sara Larsen , Atassut 19-inik taaneqarsimavoq knr.gl
#, Atassut 19-inik taaneqarsimavoq . Saqqami Qeqertanilu taaguunneqarnerpaat ukuupput : Jerimias Skade , Siumut 44-inik knr.gl
#Inuit Ataqatigiit Piitannguaq Møller 14 Siumut Qaasuitsup Kommuneani taaneqarnerpaajusut Jonas jeremiassen , Inuit Ataqatigiit 20-inik taaneqarsimavoq . knr.gl
#, siornami isumasiuinermi 53 %-iusimagaluarami . - Qinerneqarnerpaat aappaalluni , taamatut ilimasunnanni tupaallannaqaaq . Nunaqarfitta knr.gl
#. Politikeritoqqat politikerinngorlaallu qinigaapput Kangaamiuni nunaqarfimmi aqutsisunut qinigaanerpaaq ippassaq unnukkut quligiluanngorluinnalersoq nassaarineqarpoq , Atassut sinnerlugu knr.gl
#Kreutzmann 68-init qinerneqarpoq . Nunaqarfimmi aqutsisunut partii qinigaanerpaasoq inissitsiternermi siulittaasumik toqqaasarpoq . Kangaamiuni nunaqarfiup aqutsisuinut knr.gl
#paasinarsinngilaq . Tønnes Kreutzmann Atassut sinnerlugu qineqqusaarnermini qinigaanerpaagaluartoq , Siumut partiiat taasinerni amerlanernik pissarsilluni , knr.gl
#aappaat Judithe Frederiksen , Siumut sinnerlugu qineqqusaarnermini taaneqarnerpaamut tulliuvoq . Ammassivimmi qinigassanngortittut qinigaanngitsoorput Nunaqarfiit siulersuisuinut knr.gl
#, Inuit Ataqatigiit , isumaqatiginngilaat . - Akisussaaffik annerpaaq Nunatsinni oqartussaasuniippoq1-2 ippoq2-2 . Nunatta namminersuleriartornerani nammineerluta knr.gl
#sakkortusineqassasoq aalajangersimallugu . Connie Hedegaard nunarsuarmi inuit sunniuteqarnerpaat ilaat Danskit avatangiisinut ministeriat Connie Hedegaard nunarsuarmi knr.gl
#Danskit avatangiisinut ministeriat Connie Hedegaard nunarsuarmi inuit sunniuteqarnerpaat 100-it akornanniippoq1-2 ippoq2-2 , aviisi Berlingske Tidenden knr.gl
#Berlingske Tidenden taamatut allaaserisaqarpoq . Nunarsuarmi inuit sunniuteqarnerpaat allattorsimaffiat amerikamiut aviisianni Time Magazine-mi ullumi saqqummiunneqarpoq knr.gl
#. Amerikamiut aviisianni Time Magazine-mi nunarsuarmi inuit sunniuteqarnerpaat allattorsimaffianni USAp præsidentia Barack Obama ilaavoq , knr.gl
#Winfrey Tibet-illu anersaakkut aqutsisua Dalai Lama nunarsuarmi inuit sunniuteqarnerpaattut allattorsimapput . Qasigiannguani Efterskole pillugu naalakkersuisut inatsisitigut knr.gl
#sanaartorneqartut ilagaat . 1965-imiit 1975-ip tungaanut sanaartornerup sukkanerpaaffiani inissiat illut allallu sanaartorneqartut ulloq manna tikillugu knr.gl
#illulliornermut atussallugu nuannarineqarsimavoq . Ukiunilu taakkunani illuliat amerlanerpaat sananeqarsimapput . Tassa imaappoq , inuit amerlaqisut knr.gl
#suliaqartartunut misissortillugit aaqqiivigitillugillu . - Ajornartorsiutit tamakkua sukkanerpaamik qanoq iliorluta aaqqissinnaavavut ? PCB inissianiittoq1-2 ittoq2-2 knr.gl
#Citymi 20 millioninik inulimmi toqusut , tunillatsissimasullu amerlanerpaapput . Eqqoriarneqarsinnaalerpoq inuit 100.000 - ilikkaat tunillatsissimanissaat knr.gl
#nunatsinni nakorsaatinut siammarterivimmi Nuummi pigineqarpoq . Tamanna ajunnginnerpaajuvoq , tassami nalunarmat sinerissap suatungaani tunillatsittoqaratarsinnaanera . knr.gl
#nalunarmat sinerissap suatungaani tunillatsittoqaratarsinnaanera . Nakorsaallu pisariaqartinneqalissagaluarpat sukkanerpaaq atorlugu agguaanneqasinnaavoq , Eskild Boeskov oqarpoq nangillunilu knr.gl
#naggasiivoq . Philippe Grandjeanip aamma erseqqissaatigaa PCB-p annerpaartaa inuup timaani nassaassaasoq nerisanit pisartuummat , annikinnerli knr.gl
#Kodap nersornaasiuttagaasa agguaanneqarnerat iluatsilluarpoq - Unnuk nuannersorsuaq nuannernerpaanngorlugu naggaserpaa , tassa aallaqaataaniit nipilersorluni aallartikkami inuit knr.gl
#Qorlortorsuarmilu sanaartornerup ajornartorsiuteqarfiunera taamanikkut ilisimatitsissutigisimanerarlugu . Sanaartornerup sukkanerpaamik naammassineqarnissaa aallunniaritsik , Søren Langvadip taamanikkut oqaatigisimanerarpaa knr.gl
#nassuerpoq . USAmi europamiut kinguaavi sunut tamanut piisaarnerpaapput . Uulia , nerisassat , imeq atugassalluunniit knr.gl
#Atuagaq mersornermik soqutigisalinnit atorneqartussatut suliarineqarpoq . Atuisussatut nalinginnaanerpaatut eqqarsaatigineqarput meeqqat atuarfii , ilinniarfiit assigiinngitsut , knr.gl
#ilanngunneqarsimanngikkaluartoq . Demokraatit akuersissummut akerliupput . Tapiissutit amerlanerpaartaat partiimut Siumumut tunniunneqarput , Siumut 2005-imi nunaqarfinni knr.gl
#tunniunneqarput , Siumut 2005-imi nunaqarfinni aqutsisunut qinersisoqarnerani taaguunneqarnerpaammat . Partiit qinersinermi immikkut tapiissutisipput Nunaqarfinni aqutsisunut knr.gl
#. Vivi Inger Kristiansenip arnaa : Nalornineq ajornerpaavoq Kalaallip arnap timaa Sjællandimi Valsømagle Skovimi , knr.gl
#naalakkersuisunit immikuulersoq , taamani malittarisassiunngilaq . - Minnerpaamilluunniit akuerineqarsinnaanngilaq , eqqarsaatigiuaannassavarput akileraartartut aningaasaatigigaat taakkua atornerlunneqarsimasut knr.gl
#arnaapput Siumullu qineqqusaarusiamini nunatsinni innuttaasut atugarisaasa pitsanngorsarnissaat pingaarnerpaatillugu Siumut ingerlaqqinniartoq neriorsuutigaa , meeqqat , ilaqutariit knr.gl
#saqqummiuttariaqarnerannik isuma isumaqatigeqaarput , isumaqarlutalu qinersereernerup kingorna sukkanerpaanik piviusunngortinneqartariaqartoq , Olga P. Berthelsen oqarpoq . knr.gl
#tunngaveqarpoq pissusiviusunik tunngaveqarnani ! Kalaallit Nunaata Canadallu akornanni minnerpaamik 8 mio-ninik puiseqarpoq sakkortuumik killilersorneqartumik illersorneqarsinnaasumillu toqunneqartartunik knr.gl
#ajunnginnerusumik ingerlalernissaannut kikkut suleqatigiilerpata tamanna pitsaanerussanersoq suli pingaarnerpaajutipparput , Kuupik Kleist oqarpoq , nangillunilu : knr.gl
#svenskit annertuumik misissuinerisa ersersippaat imminut toquttartut aasakkut amerlanerpaasartut . - Tarnikkut nappaarsimaqqajaasuugaanni , sinnakinneq iluamilluunniit knr.gl
#imminut toquttoqartarnera taassuma qaffasinnerarpaa , juunimilugooq , seqinnerfiunerpaasartumi , amerlanerpaasarlutik . Imminut toquttartut Kalaallit Nunaata Avannaani knr.gl
#taassuma qaffasinnerarpaa , juunimilugooq , seqinnerfiunerpaasartumi , amerlanerpaasarlutik . Imminut toquttartut Kalaallit Nunaata Avannaani amerlanerpaapput . knr.gl
#, amerlanerpaasarlutik . Imminut toquttartut Kalaallit Nunaata Avannaani amerlanerpaapput . Aasaanerani imminnut toquttut 82 procentii Avannaani knr.gl
#aallarteqqinnissaa suliassaasa annerit ilagissavaat , aningaasaqarniarnermi Afrikami pingaaruteqarnerpaammat . Afrikami præsidentinngortitsineq najuuffigineqarluarpoq 67-inik ukiulik Jacob knr.gl
#Innuttaasut ilaat uummamminik unittoortoq naammattorneqarpat , inuit qaninnerpaami ittut uummarsaanissamut pisinnaasaqarunik inuunermik annaassisinnaapput , Palle knr.gl
#. Islandimi aningaasaqarnikkut ajutoorneq qaangerneqassappat EU-mut ilaasortanngornissaq pitsaanerpaassasoq , Johanna Sigurdadóttir siusinnerusukkut oqartaraluarpoq . EU-mut knr.gl
#angalanerminni Ilulissanut aqqusaassapput , tassani nunarsuarmi sermimik annertunerpaamik aniatitsisoq takuniassavaat . Ilulissat kangerluaniittup1-2 ittup2-2 kangerluup knr.gl
#atortussanut angallannermullu , assersuutigalugu cykeleqanngikkaanni bussernermut qaammammut minnerpaamik 500 koruuneertoqartarpoq , Aviaq Lange oqarpoq . knr.gl
#. Atlantikup Avannaani USA-miit Svalbard tikillugu raajaaqqat tappiorannartoqarnerpaaffiup nalaani tukertarput , immallu kissarnerata allanngoriartortarneranut misikkarissuullutik knr.gl
#atii ullumi pisortatigoortumik1-2 UR2-2 nalunaarutigineqassapput . Qinigassanngortikkusuttut kingusinnerpaamik ullumi nalunaassapput Inatsisartunut qinersinissamut juunip ulluisa aappaanni knr.gl
#immikkoortuini pingasuusuni nakkutilliisoqarfiit amerlinissaat . - Iliuuserineqarsinnaasoq pitsaanerpaavoq . Inuussutissanik nioqquteqarnermi nakkutilliisoqarfik , aalisarnermik ilinniarfiit knr.gl
#saqqumminngitsoq ataasiusutut siuttoqanngitsutut ? - Naalakkersuisut siulittaasuata pingaarnerpaatut suliassarivaa naalakkersuisoqarfiit ataatsimoortumik1-2 UR2-2 toqqissisimanartumik suleqatigiinnissaat qulakkiissallugu knr.gl
#Londonimi immikkut ilisimasallit akilerluarlugit ikiortiserisarpaat . Paasissutissat pissarsinarnerpaat pissarsiarisarpaat . Umiarsuarnik tiguaasoqaraangat tiguaasut Londonillu akornini knr.gl
#oqarpoq . Air Greelandip nunami silaannarmilu mingutsitsinerup annikinnerpaaffimmiinnissaa1-2 innissaa2-2 sulissutigiuarpaa . Assersuutigalugu atortukunik atoqqiinerit , knr.gl
#tunineqarmat . Akitsorterussinerni tamani uuttuutai aallaavigalugit tunisineq akisunerpaavoq , akimigullu rekordiliisimalluni . Aleqa Hammond : knr.gl
#pisiarissallugu eqqarsaatigaarput . Taannami issittumi silaannakkut angallassinermi pitsaanerpaasoq , Norgep avannaani timmisartuutileqatigiit Widerøe-kkut uppernarsereerpaat . knr.gl
#, Air Greenlandimit erseqqissarneqarpoq . Air Greenland : Isumannaallisaanissaq pingaarnerpaavoq Air Greenlandip timmisartuutiminik Dash-7 - inik Dash 8-nik knr.gl
#suleqatigaavut . Flemming Knudsen isumaqarpoq aalisarnermi aningaasaliissutit annerpaartaat , atortunik ikummatissatornannginnerusunik , issittumut naleqqussakkanik misileraanernut knr.gl
#. Nunatta sineriaani aalisarnermi aalisariutit nunatta aningaasaqarneranut isaatitsinerpaat CO2-mik aniatitsinerpaapput . Royal Greenlandip aalisariutaatimi CO2-mik aniatitsisarneri knr.gl
#sineriaani aalisarnermi aalisariutit nunatta aningaasaqarneranut isaatitsinerpaat CO2-mik aniatitsinerpaapput . Royal Greenlandip aalisariutaatimi CO2-mik aniatitsisarneri annikillisarnialerpai . knr.gl
#annertuumik atuipput . Unammilleqatigiinnermi pingaarpoq aningaasartuutitta sapinngisamik appasinnerpaaffissaaniitinnissaat1-2 isinnissaat2-2 , Royal Greenlandip pisortaa Flemming Knudsen nassuiaavoq knr.gl
#- Suu Kyi parnaarussivimmut Inseinimut , nunami tusaamanerlugaanerpaamut , nuunneqarpoq . Myanmarimi sakkutuut naalakkersuisut kingumut knr.gl
#takuneqarsinnaasut . Assillu ilaanni takuneqarsinnaanerarpai naalliutsitsinerit USAmi qulliunerpaaniit naalakkiutaasarsimaneri . George W. Bush præsidentiutillugu qullersaasa knr.gl
#naalagaaffiup akiligaanik eqqumiitsuliortut ilaasa aningaasaliiffigineqartarnerat , taamaasilluni minnerpaamik akiligassaminnut akissaqarnissaat qulakkeerlugu sulisinnaaniassammata . Tamakkununngalu qanillattortumik knr.gl
#Karen Løvstrøm oqarpoq . Naatsorsuutigineqarpoq Julemærkekollegiap nutarterneqarnera siusinnerpaamik aggustimi naammassisinnaassasoq . Kollegia oqoqartoq paasineqamat inuerutsinneqarpoq knr.gl
#qinersinissap qanilliartornerani akileraartarneq pillugu ataatsimiititaliarsuarmik , piffissamik qaninnerpaami pilersitsisoqarnissaa partiit arlallit soqutigeqigaat erserpoq . Inuit Ataqatigiit knr.gl
#aatsitassarsiornerlu annertunerusumik aallartinnikuunani . Tamakku aallarteriarpata pisariaqartussaassaaq minnerpaamik CO2-p 10 millioni tonsip aniatissinnaanissaa . Tassalu knr.gl
#kulstoffeqarput . Silaannarmi kulstoffip annertusiartuinnarnera silaannaap kissakkiartorneranut annertunerpaamik pissutaasorineqarpoq . Silap pissusaata allanngoriartornera ilimagisamit sukkanerussaaq knr.gl
#pissusilersulissapput , taamatut pisoqartillugu inuiaqatigiinni saanngiinnerpaatut inissisimasut pilliuteqarnerpaasartut , Demokraatit isumaqarput . - Bilitsinik tuniniaanerput knr.gl
#oqarpoq . Siumup ilaqutariit meerartallit salliutillugit suliniarfigineqalernissaat pingaarnerpaasoraa . Angajoqqaat meeqqaminnik perorsaasussaanerarpai , taamaammallu meerartallit knr.gl
#Jakobsen isumaqarpoq meeqqamut angajoqqaanngortunullu sivisunerusumik imminut najorsinnaaneq peqqinnarnerpaasoq , tamannalu Olga Poulsen Berthelsenip isumaqatigilluinnarpaa . knr.gl
#. Inuit Ataqatigiit Demokraatillu inuusuttunit nuannarineqarnerupput . Inuit Ataqatigiit taaguunneqarnerpaapput , taasinermi taasisut pingajorarterutaannit taaguunneqaramik , Demokraatit knr.gl
#Kattuffiata Avalak-p unnuk aaqqissuussaraa , taasisitsissuusaarnermilu Siumut ikinnerpaanik taaguunneqarpoq , aallaat procentimik taaneqartoq oqaatigineqarsinnaanani . knr.gl
#Ornigutinnginnerminni sianerfigeqqaartarpaatigut . Pingaartumik oqaluuserisassanut pingaarutilinnut oqaaseqartartuulluni malunnarnerpaasarpoq . Uteriisertarput , inatsisassallu qanoq oqaasertaqarnissaat sunniuteqarfiginiartarlugit knr.gl
#ingerlanneqartussaavoq , avatangiisinut sunniutit aalisarnerup sunniutigisai aamma annikinnerpaatinniarsarineqartussaapput naalakkersuisoqarfimmilu aqutsineq pitsaanerulertariaqartoq kaammattuutigaarput . MSC-minngaaniit ( knr.gl
#: Sulisitsisut Kattuffiat : Biologit tusaaniarneqarnerusariaqarput - Ajornerpaassaaq massakkut niueqatigut oqassappata ' taamatut meqqimik akuersissummik knr.gl
#nutaamillu aquttulerlugu namminersornermut isernissamut ingerlaqqittuuguni . Taamaasilluni peqqinnarnerpaamik ingerlariaqqinnissaa nutaamullu iporiaqqinnissaa pissagaluarmat . Taamaammat uagut knr.gl
#ilisarisimasaminullu tusarnaartitseqqaalerluni pissangavoq . - Aallarteqqaarninniit ilinniagarilersimasakka nuannarinerpaasakka toqqarsimavakka , Josef Lund Josefsen erinarsorumaagassani pillugit knr.gl
#Arfeq taanna ukiorpassuarni eqqissisimatitaagaluarluni , nunarsuatsinni arfernit nungutaaqqajaanerpaatut isigineqartarpoq , ukiunilu kingullerni Nunatta sineriaani naammattoorneqarsimanani knr.gl
#. Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaatai najoqqutaralugit 2008-mi Sisimiuni suliffissaaleqisut ikinnerpaapput , tassa sulisinnaasut 1,7 procentii suliffissaaleqigamik . knr.gl
#Inuit Ataqatigiinnit nuannaarutigineqarpoq . Kuupik Kleistili oqarpoq , amerlanerpaanik tunuliaqueqarnissaq pingaartikkitsik . - Sapinngisamik amerlanerussuteqarluarluni Innuttasullu knr.gl
#piumaffigippatsigut , uagut isumaqatiginniarnerni siuttuussasugut , taava amerlanerpaanik tunuliaquteqarluta naalakkersuisunngortitsinissarput siunerfigaarput , Inuit Ataqatigiit siulittaasuat oqarpoq knr.gl
#kingulliit takutippaat Inuit Ataqatigiit qinersinerup kingorna Siumukkunnut sanilliullugit taaguunneqarnerpaassasut . Siumut sinnerlugu qineqqusaartut ilaat inuiaqatigiit aningaasaataannik knr.gl
#ataatsimut sunniutissaa pitsaasuusoq , minnerunngitsumik suliffik aalaakkaasoq minnerpaamik ukiuni 60-ini atassammat . Tassa sulisut aalaakkaasut knr.gl
#oqaloqatigineqarumajunnaartarlutillu . Taamatut pissusilersortanerit akerleraakka . Isumaqatigiinngissuteqaraanni pitsaanerpaavoq aaqqiagiinnginneq qaangerniarlugu oqaloqatigiinnikkut anigorniarnissaa . Tamannaana amigaataasoq knr.gl
#oqilisaaffigineqarnissaat , Kuupik Kleist oqarpoq . - Pingaarnerpaavoq , ilaqutariit meerartallit inuuniarnermikkut atugaasa oqilisaaffigineqarnissaat , knr.gl
#arlalinnik nassuiaatissaqartippaat . - Atassutip kinguariarnera matumani pissutaanerpaassagaluarpoq , Siumukkummi aalajaatsunik qinersiseqarajupput . Utoqqaat , knr.gl
#qinersisoqartuugaluarpat 44 procentinit qinerneqassagaluarput , partiit akornanni qinerneqarnerpaassagaluarlutik . Siumut kingullermi qinersinermi 30,4 procentinit qinerneqarsimariarluni knr.gl
#tunngasut , tunniussassat pisiarineqarnikut allallu , eqqoriaassutigisinnaasara pitsaanerpaaq tassaavoq Naalakkersuisut arlaannik isertuussaqartut , Demokraatit siulittaasuata knr.gl
#/ / < Qinersisartunik misissuineq : Inuit Ataqatigiit annerpaanngussapput - Tassa assigiinngitsut peqqutaaqataapput , uani ukiuni knr.gl
#Lund oqarpoq . Inuit Ataqatigiit siuariarujussuarlutik qinersinerup kingorna annerpaanngussapput , qinersisut 44 procentiinit taaguunneqarlutik . Ilisimatusarfiup knr.gl
#apeqqutit akineqarsinnaajunnaarput Inatsisartunut qinersisoqarneranut atatillugu Naalakkersuisunik pilersitsisussatut piukkunneqarnerpaanik oqallitsitsineq KNR-mit aatsaat siullermeerluni misilinneqassaaq . Oqallinneq knr.gl
#unnugu toqqaannartumik oqallitsinneqassapput Qinersinerup kingornagut Naalakkersuisut siulittaasussaattut piukkunneqarnerpaat marluk KNR-TV-kkut unnugu toqqaannartumik oqallitsinneqassapput . Oqallittussat knr.gl
#qinersisartuni isumasiuinerni kingullerni siuariarujussuartussatut , taamalu partiini annerpaanngortussatut siulittuutigineqarput . Peqqinnissaqarfimmi sulisut akissarsiaat 19 procentimik knr.gl
#naapertorlugit inuussutissarsiortorpassuit politikerinut tatiginnikkunnaarsimanerat inuiaqatigiinni ullumikkut ajornartorsiutit annerpaat ilagaat . Paasiniaaqqissaarfigineqartut 88 procentii akipput , knr.gl

« < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > » Show all 39311 results


CQP Query: [tags=".*?NIRPAA.*?"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: