« < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > » Show all 53041 results

#miliuunit koruuniussapput , taakkualu saniatigut 1,4 miliuunit koruunit eqqartuussissuserisunut akiligassat ilanngullugit akiligassiissutigineqarlutik . Naatsumik oqaatigalugu knr.gl
#. Tassa tamatumunnga tunngatillugu aningaasartuutit 10 miliuunit koruuniusut KANUKOKA-mut utertinneqartariaqartut Østre Landsret aalajangiivoq . KANUKOKA taarsiiffigitissaaq knr.gl
#arfinilinni ilinniagaqartut najugaqarfissaannik nutaanik sananissanut 140 millioner koruuninik immikkut aningaasaliisoqassasoq , tamanna aappaagumut aningaasanut inatsimmi knr.gl
#sanaartortoqassaaq . Ilinniagaqartut najugaqarfiliornissaannut aappaagu 55 millioner koruunit atorneqarnissaat naalakkersuisunit kissaatigineqarpoq . Ukiunilu tulliuttuni 63 knr.gl
#. Ukiunilu tulliuttuni 63 aamma 20 milloner koruunit sanaartornernut atorneqarnissaat kissaatigineqarluni . Aningaasanut inatsit aappaagumut knr.gl
#175-kilometerinik sakkortussusueqarluni . Aningaasat katillugit 158 millioni koruunit utertoorutaapput Akileraarutit ukioq 2007-imut tunngasut naatsorsorneqaqqammerput , knr.gl
#makkunani allagarsiortorput . Aningaasat katillugit 158 millioni koruunit utertoorutaapput , taakkunanngalu 43 millioni koruunit akiligassallit knr.gl
#millioni koruunit utertoorutaapput , taakkunanngalu 43 millioni koruunit akiligassallit pissaraluinit ilanngaatigineqarput . 43 millioni koruunit knr.gl
#koruunit akiligassallit pissaraluinit ilanngaatigineqarput . 43 millioni koruunit pisortanut akiitsuupput , akileraarutinut , INI-mut , knr.gl
#Utertoorutit taamaalillutik akiitsunut ilanngaatit peereerlugit 115 millioni koruunit ulluni makkunani inuiaqatigiinni kaaviiaartinneqaleruttorput . - Kisianni knr.gl
#, tassami innuttaasut 2007-imi akileraarnikippallaarsimasut 80 millioni koruuninik aamma akiligassinneqarput . NAMMCO Sisimiuni Taseralimmi ataatsimeersuassaaq knr.gl
#missanniipput1-2 ipput2-2 , assersuutigigutsigulu aalisakkat ullormut 7 kiilut puisip ataatsip nerisassagai , taava takusinnaalissavarput qanoq knr.gl
#nallorissuusut naluneqanngikkaluarpoq , nannulli pineqartut nunamit 643 kilometerinik ungasissulimmiimmata1-2 immata2-2 ernumassutigineqarput . USA-mi republikanerinit præsidentimut knr.gl
#Filmiliortarfimmiit , Det Danske Filminstitutimiit , 650.000 koruuninik tapiiffigineqarsimavoq . Jakob Jørgensenip Dronning Margrethe siornatigut knr.gl
#artukkiivoq - Kisianni inuit ataasiakkaat akiligassaat 10.000 koruunit ataallugit angissuseqarput . Nuummi ungasianiit atuisimanermik atuaasarnerup knr.gl
#saqqummersut malillugit atuisut akiligassinneqartut . Ilai 10.000 koruunit tungaanut akiligassaqalersimapput , taakkua peerneqarnerani . Soorunami knr.gl
#ilaaniarput . Taakku aqqusinertigut nunaannakkullu qaqqasiullattaajutigalutik 50-70 kilometerinik ingerlaassapput , ilaatigut qaqqaq 700 meterinik portussusilik knr.gl
#50-70 kilometerinik ingerlaassapput , ilaatigut qaqqaq 700 meterinik portussusilik aqqutigissallugu . Taakku arfininngornermi septembarip ulluisa knr.gl
#Piffitsinni sikuersimavoq . Mallit 2 3 meterisut portutigipput , aatsaallu taamaattoqartoq maani najugallit oqarput knr.gl
#kaajallalerpaat Ilisimasassarsiortut taakku sisamat Qalasersuup kaajallannissaanut 2.500 kilometerit suli amigaatigaat . Angumersisinnaaneraat ilisimaneqanngilaq , imaassinnaammat knr.gl
#nassuiaavoq . Aamma kuultisiorfimmi Nalunami qaqqap iluanut kilometererpassuit sulluliorfiusinnaasumi angalaarpugut . Ataatsimut isigalugu oqaluttuarisaanikkut inuussutissarsiornikkut knr.gl
#ataatsip matuma siornagut nunaqarfiup Kitsissuarsuit eqqaani 100 meterisut avasissusilimmi ikkarlippoq . Aleqa Ittuk Qeqertarsuarmiit 15-20-t knr.gl
#maanna atukkatsinni nunarsuatsinni kiassuseq 2 imaluunniit 4 gradimik qaffariassasoq . Sermersuup ernga USA-mi Japanimilu tuniniassamaarpaat knr.gl
#taartaasunut aningaasartuutit ukioq manna ikinnerpaamik 8 millioni koruuniupput . Sipaarniuteqarnissamik pilersaarut peqqinnissaqarfiup qullersaqarfianit maanna atuutilersinneqarpoq knr.gl
#, 2005-imi naammattoorsimavaat . Hjørnedal Illoqqortoormiunit 275 kilometerit missaannik kippasissusilimmiippoq1-2 ippoq2-2 . Umiarsuarmi takornarniartaammi " knr.gl
#. Dronning Ingrip Napparsimavissuani aningaasanik 8-9 mio. koruuninik ukiup sinneranut sipaarniuteqarneq pissutigalugu , peqqissaasut paarlattaasartut knr.gl
#tallimani nalunaaquttap akunneri 18 tiimit , 6 minutsit 7 sekundillu atorsimavaat . Arnani holdit ataasiinnaapput knr.gl
#akunneri 18 tiimit , 6 minutsit 7 sekundillu atorsimavaat . Arnani holdit ataasiinnaapput , taakkulu knr.gl
#. Taakku atorsimavaat 27 tiimit , 30 minutsit 8 sekundillu . Angutini normu 2-upput Team knr.gl
#atorsimavaat 27 tiimit , 30 minutsit 8 sekundillu . Angutini normu 2-upput Team M & knr.gl
#, imarli qaqortitaartorsuummat ullumi ulloq kingulleq 20 kilometerit sinnerlugit arpattoqarpoq . Sisimiut avannaani Kangerluarsuk Ungallermi knr.gl
#sakkortussuseq 3-miippoq1-2 ippoq2-2 , anorillu akunnermut 195 kilometerinik sakkortussuseqarlutik . Sialussuarpoq , Qeqertallu Turks & knr.gl
#allaaserinnippoq . Kajumissaarserneqartut taakku pingasut tamarmik 10.000 koruuninik akissarsitinneqarput . Hans Lyngep aningaasaateqarfia kajumissaasiivoq Kalaallit knr.gl
#. Hashi 22 grammi , aningaasallu 4500 koruunit tigummigai politiit aamma ilisimatitsissutigaat . Atiminik taaserusunngitsup knr.gl
#sakkortussuseq 3-miippoq1-2 ippoq2-2 , anorillu akunnermut 200 kilometerinik sakkortussuseqarlutik . Ike Haitimi pitorarmat inuit ajunaartut knr.gl
#. - Air Greenlandimit Nuup Ilulissallu mittarfiisa 1200 meteriinnarnut tallinissaat inassutigerusussavarput , Atlantikoq qulaallugu timmisartorsuit missinnaanngikkarluartut knr.gl
#pisiniarnissani pilersaarutigilereermagu . Nuummi Ilulissanilu mittarfiit 1799 meterimut tallinissaannik Inatsisartut siunnersuutaat , Air Greenlandip tapersersunngilaa . knr.gl
#tapersersunngilaa . Siunnersuut tusarniaassutigineqarmat , mittarfiit 1200 meterit piumanerugitik , Air Greenlandip pisortaa Michael Binzer oqarpoq knr.gl
#. Air Greenlandip siunnersuutigaa Nuummi Ilulissanilu mittarfiit 1200 meterinut tallinissaat naammattoq . - Takornariat aamma soqutigaat knr.gl
#pilersaarusiorpaat . - Inassutigineqarpoq imminut akilersinnaanerpaassasoq 1800 meterinut tallisitsisoqarpat . Taanalu Ilulissat kommunalbestyrelseata aalajangiusimavaa , knr.gl
#Frederiksen oqarpoq . Nuummi Ilulissanilu mittarfiit 1799 meterimut tallinissaannik Inatsisartut siunnersuutaata Air Greenlandip pisortaaneranit tapersersorneqannginnera tusarlugu knr.gl
#Ilulissani borgmesteri pakatseqaaq . Ilulissat mittarfiata 1799 meterinut tallinissaa akilersinnaanerpaanerarpaa . Angajoqqaarsiat aningaasarsiakeqaat Nunani avannaerlerni knr.gl
#Fríðriksmørkillu oqaasii naapertorlugit aappaagu ataatsimeersuarnissaq 300 millioni koruuninik akeqassasoq naalakkersuisut siornatigut oqaatigisareerpaat , aningaasartuutissalli pillugit knr.gl
#, aningaasartuutissalli pillugit inatsisissatut siunnersuutaanni 240 millioni koruuninik akeqartussatut allanneqarsimavoq . Kalaallit Folketingimiititaasa1-2 isitaasa2-2 aappaata knr.gl
#sinnattui aalajangersimasumik isumaqartut . Nersornaatip aningaasartai 60.000 koruunit Islandimi Altingip ataatsimiittarfiani nalliuttorsiualaarnikkut tunniunneqarput . Ajugaasup knr.gl
#piumasaqartarsimavoq . Palinip ilaqutaasalu ullormusiarisarsimasaat katillugit 315.000 koruuniupput . Sarah Palinip avammut oqaaseqartartua arnaq , knr.gl
#ippassaq oqarpoq , Nuup Ilulissallu mittaarfiisa l799 meterinut tallineqarsinnaanerat isumaqatiginagu , 1200 meterinut talliliinissaq naammammat knr.gl
#mittaarfiisa l799 meterinut tallineqarsinnaanerat isumaqatiginagu , 1200 meterinut talliliinissaq naammammat . Tamannali Nuup Kommuniata isumaqatiginngilaa knr.gl
#Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiata saaffiginnissutaa Namminersornerullutik Oqartussat akisimannginnamikku 100.000 koruuninik akiliisussanngortitaasut , Sermitsiaq nittartakkamini allappoq . PIP-p knr.gl
#Genevemi Schweizimiittumi1-2 ittumi2-2 nunap iluani maskiinarsuup 27 kilometerinik takissuseqartup aallartinnerani ullut naggatissaat pilersinneqaratarsinnaasoq , nutaarsiassaqarfinni knr.gl
#aporaatilernerat silaannarsuarmi suut tamarmik pileqqaarneranni qaarnerujussuup kingornagut sekuntialunnguani pisunut eqqaanarsinnaasutut pissasorineqaraluarpoq . Laboratoriap maskiinamik suliarinnittup knr.gl
#najugaqarfianni , Kivalinomi , innuttaasut 120 millioni dollarsinik - tassa ½ milliardi koruunit missaannik - knr.gl
#120 millioni dollarsinik - tassa ½ milliardi koruunit missaannik - Canadami zinkisiorfissuup , Teck Cominco-p knr.gl
#Protonit , tassa sananeqaatit minnersaat milliarderpassuit 27 kilometerisut takitigisukkut kaavisillugit aallartinneqarput . Siunertarineqartoq tassa protonit knr.gl
#Taamaakkaluartoq nukerujussuarmik pilersitsipput , timmisartorsuarmut akunnermut 1000 kilometerinik ingerlasumut assersuunneqarsinnaallutik . Taamaamat protonit qaamarngup sukkassusaa knr.gl
#Nipilersornermik aaqqissuussineq ukiormanna Aasiaat kommunianit akilerneqartussaq 799.348,00 koruuninik akeqartussatut missingersuusiorneqarpoq , Ane Hansenillu apeqquteqaataa malillugu knr.gl
#. Aasiaat Rockfestival-ip missingersuusiorneqarnerani ilassinninnermut aningaasartuutissat 160.000,00 koruuninik amerlatigisussatut missingersuusiorneqarsimapput , Ane Hansen-illu paaserusuppaa kikkut knr.gl
#tunisinernik nalliussineqarpoq . Immap naqqatigut kaabeli 4.700 kilometerisut takitigivoq 750 million koruuninillu akeqarluni . Immap knr.gl
#naqqatigut kaabeli 4.700 kilometerisut takitigivoq 750 million koruuninillu akeqarluni . Immap naqqatigut kaabeli Nuummut tulaanneqarpoq knr.gl
#, kommunip pikialaartitsisoqarnissaanut atatillugu kommunip aningaasaliissutai 800.000 koruunit qanga akuerineqarsimanersut paaserusuppai . Aasiaat Rockfestival sapaatip knr.gl
#. Unnerluutigineqarnerannut pissutaavoq nukissiorfiup pujoorfianut , 200 meterinik portussusilimmut , CO2-mik aniatitsinermut tunngasunik naqinnernik angisuunik knr.gl
#qanittukkut toqorarneqalissapput , taakkulu Neqimut tunineqarneranni savaatillit kiilumut 39 koruunit missaannik pissarsissutigissavaat . SPS-ip akinik knr.gl
#, taakkulu Neqimut tunineqarneranni savaatillit kiilumut 39 koruunit missaannik pissarsissutigissavaat . SPS-ip akinik isumaqatigiinniartartui Narsami knr.gl
#kingulleq isumaqatiginninniarput , tassanilu savaaqqap neqaata akiata kiilumut 3,55 koruunimik qaffannissaa anguneqarpoq . Qalasersualerngusaassinnaaneq amerikamiut knr.gl
#, tassanilu savaaqqap neqaata akiata kiilumut 3,55 koruunimik qaffannissaa anguneqarpoq . Qalasersualerngusaassinnaaneq amerikamiut aarleqqutigaat Georgiami knr.gl
#qinnuteqartalernissaat siunnersuutigineqarpoq . Akuersissummillu pisoqassappat akitsuummik 10.000 koruunimik nalilimmik akiliisinneqartalissallutik . Peqatigiiffik 16. august naapertorlugu knr.gl
#aviisi JyllandsPosten allaaserinnippoq . Jim Litzip nanorsuaq meterinik pingasuinnarnik qanitsigilerlugu aatsaat takusimavaa , apunngitsoorsinnaannginnamiullu tunuagut knr.gl
#. Naatsiiallumi siulliit maanna nassiussulerpaat , naatsorsuutigaallu tonsit 50-it ukioq manna tunisinnaassallugit naatsorsuutigaat . Siornatigut knr.gl
#Kujataani savaatillit savap neqaanik tunisinerminni akigititap qaavatigut kiilumut 10 koruunimik qaffaasoqarnissaanik siunnersuutaat 3 koruuninik 55 knr.gl
#savap neqaanik tunisinerminni akigititap qaavatigut kiilumut 10 koruunimik qaffaasoqarnissaanik siunnersuutaat 3 koruuninik 55 oorinillu tagginneqarpoq knr.gl
#qaavatigut kiilumut 10 koruunimik qaffaasoqarnissaanik siunnersuutaat 3 koruuninik 55 oorinillu tagginneqarpoq . Tamannalu pillugu Savaatillit knr.gl
#10 koruunimik qaffaasoqarnissaanik siunnersuutaat 3 koruuninik 55 oorinillu tagginneqarpoq . Tamannalu pillugu Savaatillit peqatigiit siulittaasuat knr.gl
#tamaasa matussusersinnaallugit , taamaattumik isumaqatigiinniarnitsinni savap neqaata kiilumut 10 koruunimik qaffanneqarnissaa aallaavigivarput . Taama oqarpoq knr.gl
#, taamaattumik isumaqatigiinniarnitsinni savap neqaata kiilumut 10 koruunimik qaffanneqarnissaa aallaavigivarput . Taama oqarpoq Savaatillit Peqatigiit knr.gl
#Europami timmisartuutileqatigiiffiit annersaasa tulliat . Lufthansa-SAS Air France KLM-imit minnerulaaginnassagaluarpoq . Timmisartuutileqatigiiffiup tuniniarneqartussanngorunarnera tutsiunniariarmat SAS-ip knr.gl
#suli sualunnerujussuussasoq . Ilaatigut aarlerisaarutaagaluarpoq allaat 7 meteri angullugu immami tassaarsuaqassasoq . Ippassarlu arfininngornermi ulussaarsuup knr.gl
#sioqqullugu inuppassuit najukkaminniit qimagussoreerput . Tassaarsuaq 7 meterisut ilimasaarutaagaluartoq 4 meteri angumavaa , tamannalumi aamma knr.gl
#qimagussoreerput . Tassaarsuaq 7 meterisut ilimasaarutaagaluartoq 4 meteri angumavaa , tamannalumi aamma Galvestonip ulugussaaneranut sualoreeqaaq knr.gl
#taanna Moskvamiit Permimut ingerlaaraluarpoq , mikkiartungajalerlunili 1.100 meterisut portussusilimmiitsilluni1-2 isilluni2-2 attaveeruteriasaarpoq . - Timmisartoq suli knr.gl
#aatsitassanillu iluanaarniutigalugu katersisarnissamut akuersissummik pisimasut saniatigut 10.000 koruuninik akiliisitaasassasut , Peqatigiiffiulli 16. aggustip tamanna itigartippaa knr.gl
#Godtfredsen , atorpai nalunaaquttap akunnera ataaseq , minutsit 14-it sekundillu 13-it , normu 2-juvoq Stig knr.gl
#atorpai nalunaaquttap akunnera ataaseq , minutsit 14-it sekundillu 13-it , normu 2-juvoq Stig Brahe Sørensen knr.gl
#, taassuma atorpai nalunaaquttap akunneri marluk , minutsit marluk sekundillu 40-t . Savaaqqat 22.000-it tunisassiarineqassapput knr.gl
#atorpai nalunaaquttap akunneri marluk , minutsit marluk sekundillu 40-t . Savaaqqat 22.000-it tunisassiarineqassapput Savaaqqat 22.000-t knr.gl
#toqorarneqalissapput , taakkulu Neqi A/S-mut tunineqarneranni savaatillit kiilumut 39 koruunit missaannik pissarsissutigissavaat . Savaaqqat 22.000-t knr.gl
#taakkulu Neqi A/S-mut tunineqarneranni savaatillit kiilumut 39 koruunit missaannik pissarsissutigissavaat . Savaaqqat 22.000-t neqaat katillugu knr.gl
#pissarsissutigissavaat . Savaaqqat 22.000-t neqaat katillugu 325 tonsi tunisassiarineqassaaq . SPS-ip akinik isumaqatigiinniartartui Narsami toqoraavimmut knr.gl
#toqoraavimmut Neqi A/S-imut isumaqatiginninniarnerminni savaaqqap neqaata akia kiilumut 3,55 koruunimik qaffassasoq aalajangiuppaat . Savaatillit kiilumut knr.gl
#A/S-imut isumaqatiginninniarnerminni savaaqqap neqaata akia kiilumut 3,55 koruunimik qaffassasoq aalajangiuppaat . Savaatillit kiilumut 10 koruunnnimik knr.gl
#saperngupput Umiarsuarmik aaneqariarumik illoqarfimmut qaninnermut Tiksi-mukaanneqassapput 400 kilometerinik ungasitsisisumiittumut . Danskit ilisimasassarsiortut Sibiriap avannaani persersorsuunera knr.gl
#ulluni arlalinni atuutilermat . Angallatigaat umiatsiaq seks meteritut takissusilik , ammaannartoq , siornatungimigullu qulisalik . knr.gl
#avannaatigut ingerlaarnerat tamaanga killittariaqarpoq , naak 100 kilometerialuinnaat amigaatigileraluarlugit . Umiatsiap aquuteralaata aquutaa aserorsimavoq , knr.gl
#Atuagagdliutit ullumikkut saqqummersut allaaserisaqarput . 17,2 millioni koruunit , eqqartuussut naapertorlugu , kingusinnerpaamik ippassaq akilereerneqarsimasussaagaluarput knr.gl
#. KANUKOKA : Kimik IT 17,2 mio. koruuninik akiliissaaq Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiata , KANUKOKA-p , knr.gl
#, Kimik IT , katillugit 17,2 millioni koruuninik akiliisitaassasoq , tamanna eqqartuussivissuarmit Østre Landsretimit , qaammammi knr.gl
#ullumi taama allaaserisaqarpoq . Zhai Zhigangip qaammataasaq minutsit 40-t ingerlaneranni kaanngartissavaa , tamannalu Kinami TV-kkut knr.gl
#manna qaammatinut siullernut arfinilinnut naatsorsuutit naapertorlugit 700.000 koruunit missaannik amigartooruteqartoqarpoq , amigartoorut siornamut naleqqiullugu annikinnerulluni knr.gl
#. Siorna piffissap taamaalinerani amigartoorutit 3,7 millioni koruuniupput . Tuniniagaq : Neqi A/S Neqi A/S-ip knr.gl
#Oqartussat isumaqatigiissutaat naapertorlugu suliffeqarfik ukiumut 4 millioni koruuninik tapiiffigineqartarpoq . Savanik toqoraavik Narsamiittoq1-2 ittoq2-2 , knr.gl
#tikillugu akitsussasut . Inissiat iluarsaannissaat 2,4 milliardi koruuninik akeqartussaavoq tamannalu Landskarsimiit tamarmi akilerneqarsinaanngilaq , Namminersornerullutik Oqartussat knr.gl
#naalakkersuisuuninni aappassaa taamaattoqarpoq , siullermi ammaanermi 2-3 minutsit oqalugiarpunga ullullu sinnera isiginnaartuinnaavunga aalisartunillu annerusumik atorfissaqartinneqarnanga knr.gl
#Perorsaasut ilinniarsimasut peqatigiiffiannut suliamik akiumaataarsimanini pillugu 100.000 koruuninik taarsiisussanngorluni . Namminersornerullutik Oqartussat ernianik akiliisussanngortitaapput Namminersornerullutik Oqartussat sulisoqarnerup knr.gl
#kr-nit missarpiaani kilomut akeqarput , maanilu 7 koruunit missaannaani akeqarlutik tassa affaata missarpiaanik , Finn knr.gl
#matuma siorna Aasianni fabrikki ammarmat , 2 kronengajammik akisunerulerput , nunarsuarmi akit qaffakkiartortut nalunngilarput taamaammat knr.gl
#. Nunanit allanit ikiuissutaasussatut neriorsuutigineqarsimasut 70 milliardi koruunit 40-procentii naalagaffinni tunisiniartuni siunnersuisunut atorneqarsimapput , Afghanistanimilu knr.gl
#rubinimik annertuumik tigusiniarunik tamannalu iluanaarutiginiarunikku taava 100.000 koruuninik pisortanut akileeqqaassapput . Nunaqavissulli rubinimik katersissappata killissaat knr.gl
#piffissami tulliuttumi aalajangersaaniarlutik . Mingutsitsisoqarujussuarpalli uulia 20 tonsi pisariaqartitamit annikinnerujussuuvoq , Kangilinnguani Sakkutooqarfimmi premierløjtnant , knr.gl
#. Mingutsitsisoqassangaluarpat sakkutuut imarsiortut piareersimanngillat Uulia 20 tonsi . Kalaallit Nunaata imartaani uuliamik mingutsitsisoqarujussuassagaluarpat sakkutuut imarsiortut knr.gl
#, qiaannaavikkami , meeraaraq ajunngikkalaurpoq kisianni unnuakkut minutsit tallimakkaarlugu qiaannaavikkami , nagilertikkusulluni , milukkusulluni nissaakkusullunilu knr.gl
#allilerneqarnissaanut Aage V. Jensens Fonde 26 milliuuni koruuninik tapiivoq . Fondit taamaalillutik avatangiisinut silallu pissusaanut knr.gl
#, pinngortitamillu piujuaannarnissaq tapersersorpaat . Pinngortitaleriffiup 820 kvadratmeterinik allilerneqarnissaa pioreersullu nutarterneqarnissaa taamaalilluni matussuserneqarpoq . Pinngortitaleriffimmi knr.gl
#imminut toqoriaatigaluni qaartartumeerivoq , lastbiililu qaartartumik 600 kiilumik usisoq kinguninngua qaartinneqarluni . Thabo Mbeki tunuarniuteqarpoq knr.gl
#soraarsinneqartariaqalersimapput . Qaartartumeerisup bilit usisaatillit qaartartunik 600 kiilunik usillit akunnittarfiup saavanut unitsimmagit qaartartoq qaarpoq . knr.gl
#sulissutigineqarmat . Sullissiviit pineqartut aningaasat 1,5 milliardit koruunit missaanniittut1-2 ittut2-2 ukiumut kaaviiaartittarpaat , aningaasaliinikkut taarsigassarsisitsinikkullu knr.gl
#oqarpoq . Aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi 441 millioni koruunit amigartoorutaassasut naatsorsuutaareerpoq . Nukissiorfiit sanaartornermut aningaasartuutissaatut naatsorsuutigisat knr.gl
#. Nukissiorfiit sanaartornermut aningaasartuutissaatut naatsorsuutigisat 315 millioni koruunit ilannguppata 756 millioni koruuninik Nunatta Karsia amigartuussaaq knr.gl
#naatsorsuutigisat 315 millioni koruunit ilannguppata 756 millioni koruuninik Nunatta Karsia amigartuussaaq . - Isumaqarpunga tamanna knr.gl
#oqarpoq . Aappaagu amigartoorutissat : 750 millioni koruunit Aappaagu aningaasanut inatsisissaq 750 millioni koruuninik amigartooruteqariaannaavoq knr.gl
#millioni koruunit Aappaagu aningaasanut inatsisissaq 750 millioni koruuninik amigartooruteqariaannaavoq . Nukissiorfiit aktieselskabinngortinnissaannik Naalakkersuisut siunnersuutiminnik tunuartitseriataannerata knr.gl
#. Nukissiorfinni sanaartornermut aningaasaliissutissatut pisariaqartinneqartut 315 millioni koruunit Naalakkersuisut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi ilanngussimanngilaat , Nukissiorfiit knr.gl
#qaminneqartariaqarsimapput . Inoqutigiit tallimat innaallagiaarupput Nuummi innaallagiaq kilo watt tiimimut 1 koruuni 44 ooreqarpoq , knr.gl
#innaallagiaarupput Nuummi innaallagiaq kilo watt tiimimut 1 koruuni 44 ooreqarpoq , Qeqertarsuatsiaanili 2 koruuni 64 knr.gl
#innaallagiaq kilo watt tiimimut 1 koruuni 44 ooreqarpoq , Qeqertarsuatsiaanili 2 koruuni 64 ooreqarluni . knr.gl
#1 koruuni 44 ooreqarpoq , Qeqertarsuatsiaanili 2 koruuni 64 ooreqarluni . Nunaqarfinni innuttaasut Nukissiorfiit nuna knr.gl
#44 ooreqarpoq , Qeqertarsuatsiaanili 2 koruuni 64 ooreqarluni . Nunaqarfinni innuttaasut Nukissiorfiit nuna tamakkerlugu assigiimmik knr.gl
#Kalaallit Nunaannut nuutsinneqarnerat Danmarkimiit tapiissutaasartut qaavatigut 2,2 millioni koruuninik tapiiffigineqartalissaaq . Ilinniarnertuunngorniarfinnik akisussaaffik nunatsinnut nuunneqassaaq Ilinniarnertuunngorniarfinnik knr.gl
#Hastrup EU-p ilisimatuutut misissuinernut aningaasaateqarfianiit 23 miliuuni koruuninik taperneqartoq , Kristeligt Dagbladimi allaaserineqarpoq . 20-nik knr.gl
#pingaarfikka Moses Olsen-ip ullumi toqunera Inatsisartut ataatsimiittarfianni minutsimi ataatsimi nipaallisimalluni aamma eqqaaniarneqarpoq . Aqagu aqqanermut knr.gl
#sunniuteqarpoq , kommunimi innuttaasut akiitsui 6,2 million koruuninik qaffariaateqarsimammata . Ilulissani Borgmesteriugallartoq Bendt B. Kristiansen knr.gl
#Eqqartuussivia 2006-imi aalajangerpoq KIMIK A/S 8 million kruunit missaannittunik KANUKOKA-mut annaasaanut matussutissanik taarsiissasoq , tamannali knr.gl
#A/S septembarip aallaaqqaataani , KANUKOKA-mut 17,2 million kruuninik kattuffimmit 1998-imi tillitatut taasanik taarsiisussanngortillugu knr.gl
#pisoqarsimassagaluarpa ? Apeqqullu taanna soqutiginarnerujussuuvoq 17,2 mio. koruuninik apeqqusiinerminngarnit , Ian Wennerfeldt oqarpoq . Kalaallit Nunaanni knr.gl
#Sallingip naalakkersuisut sakkortuumik uparuarpai Tamatuma kingorna 50 oori oorini atukkatsinni nalikinnerpaanngussaaq . Nationalbankip naatsorsuutigaa 500 knr.gl
#naalakkersuisut sakkortuumik uparuarpai Tamatuma kingorna 50 oori oorini atukkatsinni nalikinnerpaanngussaaq . Nationalbankip naatsorsuutigaa 500 millioner knr.gl
#atukkatsinni nalikinnerpaanngussaaq . Nationalbankip naatsorsuutigaa 500 millioner koruunit nalinginut 25 ooreqartoq . Pisissutigineqarsinnaajunnaaraluarpatali aningaaserivinni iluittunngortinneqarsinnaajuartussapput knr.gl
#Nationalbankip naatsorsuutigaa 500 millioner koruunit nalinginut 25 ooreqartoq . Pisissutigineqarsinnaajunnaaraluarpatali aningaaserivinni iluittunngortinneqarsinnaajuartussapput . 25 oori knr.gl
#ooreqartoq . Pisissutigineqarsinnaajunnaaraluarpatali aningaaserivinni iluittunngortinneqarsinnaajuartussapput . 25 oori atorunnaarpat iluittunngortitsisarneq aamma allanngortussaassaaq . 25 oori knr.gl
#oori atorunnaarpat iluittunngortitsisarneq aamma allanngortussaassaaq . 25 oori atorunnaarpat nioqqutissap akia 1 miik 24-ooritaqarpat knr.gl
#nioqqutissap akia 1 miik 24-ooritaqarpat , ooritaa naleerutissaaq . Nioqqulli 25 oorimiit 74 oorimut knr.gl
#24-ooritaqarpat , ooritaa naleerutissaaq . Nioqqulli 25 oorimiit 74 oorimut ooritaqarpat ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . knr.gl
#ooritaa naleerutissaaq . Nioqqulli 25 oorimiit 74 oorimut ooritaqarpat ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . Nioqqutissap ooritaa knr.gl
#naleerutissaaq . Nioqqulli 25 oorimiit 74 oorimut ooritaqarpat ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . Nioqqutissap ooritaa 75 knr.gl
#. Nioqqulli 25 oorimiit 74 oorimut ooritaqarpat ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . Nioqqutissap ooritaa 75 ooriuppat knr.gl
#25 oorimiit 74 oorimut ooritaqarpat ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . Nioqqutissap ooritaa 75 ooriuppat aki koorunimik knr.gl
#oorimut ooritaqarpat ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . Nioqqutissap ooritaa 75 ooriuppat aki koorunimik ilaneqassaaq . Ooreeqqanik knr.gl
#ooritaa 50 oorinngortinneqartassaaq . Nioqqutissap ooritaa 75 ooriuppat aki koorunimik ilaneqassaaq . Ooreeqqanik kingullermik atorunnaarsitsisoqarpoq knr.gl
#ooritaa 75 ooriuppat aki koorunimik ilaneqassaaq . Ooreeqqanik kingullermik atorunnaarsitsisoqarpoq 1989-mi fem oorit 10 oorillu knr.gl
#ilaneqassaaq . Ooreeqqanik kingullermik atorunnaarsitsisoqarpoq 1989-mi fem oorit 10 oorillu atorunnaarsinneqarmat . 25 oori aturunnaassaaq knr.gl
#Ooreeqqanik kingullermik atorunnaarsitsisoqarpoq 1989-mi fem oorit 10 oorillu atorunnaarsinneqarmat . 25 oori aturunnaassaaq Mikisunnguupput qillalaartut knr.gl
#fem oorit 10 oorillu atorunnaarsinneqarmat . 25 oori aturunnaassaaq Mikisunnguupput qillalaartut kanngussamillu sanaajullutik aammali naleqarpianngillat knr.gl
#sanaajullutik aammali naleqarpianngillat atorunnaalerlutilli . Tassaapput 25 oorit Nationalbankip oktoberip ulluisa aallaqqaataaniit atorunnaarsiligai . Aalajangersimasumik knr.gl
#Takornarissat akileraarutaat qaffassaput Umiarsuarlutik takornarissat akileraarutaat 75 koruuninik qaffanneqassasut Naalakkersuisut siunnersuutaat Inatsisartut aqagu isummerfigissavaat . knr.gl
#takornarissat ukiumut 24.000-it missaanniittartut1-2 ittartut2-2 tamarmik 525 koruuninik Nunatta karsianut akiliissapput . Taava Nunatta Karsia knr.gl
#akiliissapput . Taava Nunatta Karsia 1,9 mio. koruuninik isertitaqarnerussaaq . Akileraarummik qaffaanermut atatillugu nunap immikkoortuini knr.gl
#naapertorlugu qarasaasialeriffiup Kimik-IT - p 17,2 millioni koruuninik KANUKOKA-mut akiliisussanngortitaanerata kingorna , Kimik-IT akileereermat , knr.gl
#Aammattaaq Alcoamut atatillugu aningaasaliissutissatut siunnersuutaagaluartut 375 millioner koruunit , allanut atorneqarnissaat aamma misissorniapaa . - knr.gl
#sanngiillisarniarneqanngilaq . Kisianni misissoqqisaartariaqarpoq , 375 mio. koruuninik aningaasartuuteqarnissaq ilumut tunngavissaqarnersoq . Utoqqalinersiutillit siusinaarlutillu pensionisiallit knr.gl
#oqarpoq . Attammut ukioq manna 6 miliuunit koruunit aningaasaliissutigineqarput , amigartoorutaasussallu 4 mio. koruuniusut Inerisaaviup knr.gl
#miliuunit koruunit aningaasaliissutigineqarput , amigartoorutaasussallu 4 mio. koruuniusut Inerisaaviup aningaasaqarniarnerata iluani nassaarineqartariaqalissapput . Aningaasassaaleqineq Attammut knr.gl
#, taamaakkaluartorli ukioq mannamut aningaasaliissutigineqartut 4 miliuunit koruuninik sipporneqartussanngorput . Atuarfeqarfinni qarasaasianik ingerlatsivik Attat , knr.gl
#, taamaakkaluartorli ukioq mannamut aningaasaliissutigineqartut 4 miliuunit koruuninik sipporneqartussanngorput . - Savalimmiuniit nuunnissara misilikkusulerakku København knr.gl
#Inerisaaviup naatsorsuutigaa , ukiormanna aningaasartuutissat 4 miliuunit koruuninik sipporneqassasut , tamatumunnga atuarfiit atuinerulersimanerat pissutaatinneqarluni . knr.gl
#46-nik ukiulik Congomeersoq1-2 IR2-2 checkimik ½ millioni koruuninit annertunerusumik nalilimmik Savalimmiuni aningaaserivimmut ikiseriarluni ullut arlalialunnguit knr.gl
#US-dollarinik nalilik aningaaserivimmut ikillugu , tassa 560.000 koruunip missaa . Ulloq taanna Brüxellesimut uterpoq , knr.gl
#angut , 17-it missaannik ukioqassagunartoq , 170-175 centimeterinik angissusilik , tuattoq , nasartalimmik saamigut allagartalimmik knr.gl
#, 20-t 25-illu akornanni ukioqassagunartoq , 165-170 centimeterinik angissusilik , pualajaartoq , qaamasunik naatsunik nujalik knr.gl
#aallartereerpaat . Qaqortumi kulturip illutaassaa 100 millioni koruuninik akeqassangatinneqarpoq . Qaqortumi tasersuaq imermik pinnguarfissuarmik unammillerteqaliliivippoq knr.gl
#issimapput2-2 hashimik tuniniaanerup kingorna aningaasannattaarineqarsimasorisat , tusinde koruunerpaaluit , hundrede koruunit femhundrede koruunerpassuillu . Biili knr.gl
#kingorna aningaasannattaarineqarsimasorisat , tusinde koruunerpaaluit , hundrede koruunit femhundrede koruunerpassuillu . Biili apuilluni atorneqartoq aquttualu knr.gl
#, tusinde koruunerpaaluit , hundrede koruunit femhundrede koruunerpassuillu . Biili apuilluni atorneqartoq aquttualu unnuap ingerlanerani knr.gl
#, oqarpoq Aningaaseriup Glitnirip pisiarineqarnerata nalunaarutigineqarneratigut islandimiut koruuniat Euromut naleqqiullugu aatsaat taama nalikitsigilerpoq . Iperagaasut knr.gl
#tamatumunngalu atatillugu aaqqissuussinernut kommunit katillugit 1,8 millionit koruuninik atugassinneqarput . Nuummi siorna ullormi tassanerpiaq , knr.gl
#taannarpiaq kalaallit Nunaanni kultursiorfiussasoq suaarutigaat 1,8 millionit koruuninillu aningaasartaliillutik . Susoqanngilarli , kulturisiornissamut sapaatip akunnerinnanngortorlu knr.gl
#. Ukiut tulliuttut hunnorujut ingerlaneranni 1-imiit 5 gradit tikillugit Europami silap kiannerulernissaa naatsorsuutigineqarpoq , nunarsuarpullu knr.gl
#naatsorsuutigineqarpoq , nunarsuarpullu tamaat ataatsimut isigalugu 4 gradit missaannik sila kiannerulissangatinneqarluni . Assersuutigalugu taaneqarpoq ukioq knr.gl
#, Hans Denkov Politikenimut , oqarpoq 25 oori iluaqutaajunnaarluni pisarissersuutaaginnalersoq , taamaammat 25 oori , knr.gl
#25 oori iluaqutaajunnaarluni pisarissersuutaaginnalersoq , taamaammat 25 oori , én ooritut , fem ooritut kingusinnerusukkullu knr.gl
#pisarissersuutaaginnalersoq , taamaammat 25 oori , én ooritut , fem ooritut kingusinnerusukkullu ti ooritut atorunnaartariaqalersoq knr.gl
#25 oori , én ooritut , fem ooritut kingusinnerusukkullu ti ooritut atorunnaartariaqalersoq . 25 oorit knr.gl
#én ooritut , fem ooritut kingusinnerusukkullu ti ooritut atorunnaartariaqalersoq . 25 oorit ullumimiit pisissutigineqarsinnaajunnaaraluartut 2011 knr.gl
#ooritut kingusinnerusukkullu ti ooritut atorunnaartariaqalersoq . 25 oorit ullumimiit pisissutigineqarsinnaajunnaaraluartut 2011 tikillugu aningaaserivinni ilivitsunngortinneqarsinnaassapput . knr.gl
#pisissutigineqarsinnaajunnaaraluartut 2011 tikillugu aningaaserivinni ilivitsunngortinneqarsinnaassapput . 25 oori ataaseq 2,8 gramitut oqimaassuseqarmat aggorsimasuliorfik 25 oorinik knr.gl
#aningaaserivinni ilivitsunngortinneqarsinnaassapput . 25 oori ataaseq 2,8 gramitut oqimaassuseqarmat aggorsimasuliorfik 25 oorinik 560 tonsitut oqimaatsigisunik knr.gl
#oori ataaseq 2,8 gramitut oqimaassuseqarmat aggorsimasuliorfik 25 oorinik 560 tonsitut oqimaatsigisunik utertiffigitissangatinneqarpoq taakkualu saviminernik aatsitsivinnut knr.gl
#2,8 gramitut oqimaassuseqarmat aggorsimasuliorfik 25 oorinik 560 tonsitut oqimaatsigisunik utertiffigitissangatinneqarpoq taakkualu saviminernik aatsitsivinnut tunineqassapput . knr.gl
#utertiffigitissangatinneqarpoq taakkualu saviminernik aatsitsivinnut tunineqassapput . 25 oorip ataatsip 97 procentia kanngussaavoq , 2,5 procentia knr.gl
#Savimerngit assigiinngitsut taakkua aatsitsivimmi immikkoortiterneqarsinnaapput . 25 oori ullumimiit atorunnaarpoq 25 oori pisissutigisassatut ullumikkut pissutsinut knr.gl
#immikkoortiterneqarsinnaapput . 25 oori ullumimiit atorunnaarpoq 25 oori pisissutigisassatut ullumikkut pissutsinut tulluarunnaarpoq iluatigineqarunnaavillunilu . Annaassinniarnermi knr.gl
#, iigartartorlu sukkatsikkaluttuinnarluni . Imartaq tamaaniittoq 1 gradimik aamma kissarnerulersimavoq , Mads Hvid Ribergaard oqarpoq knr.gl
#. Imaq kissarnerulaartoq kangerluup avataaniittoq1-2 ittoq2-2 250 meteritut itissusilimmiippoq1-2 ippoq2-2 , imartarlu Ilulissat Kangerluaniittoq1-2 ittoq2-2 knr.gl
#, imartarlu Ilulissat Kangerluaniittoq1-2 ittoq2-2 ilaatigut 350 meteritut ititigisinnaammat imaq kissarnerulaartoq taamaasilluni Ilulissap Kangerluanut isaalersarpoq knr.gl
#erloqinarsiartuinnarpoq . Attammut aningaasartuutit 2009-mi 12 mio. koruuninik llissangatinneqarput . Taakkunani atuarfeqarfiit kommuneqarfiillu atuisutut akiliutaat knr.gl
#atuarfeqarfiit kommuneqarfiillu atuisutut akiliutaat taamaallaat 4,3 mio. koruuniullutik . Attat ingerlateqqissappat Ilisimatusarfiup aningaasaqarnermut tunngavii innarlerneqassapput knr.gl
#ilanngutereerlugit , skat-i peeraangat ajoqit qaammammut 6.500 koruunit missaannik aningaasarsisarput . Nunaqarfinni ajoqit akissarsiaat sulinerminnilu knr.gl
#kinguneqarsinnaapput , aamma biilertilluni qulliit ikumatinngikkaani 500 koruuninik akiliisitsinermik kinguneqarsinnaavoq . Biilertut ilaat ullaa-tungaani oqaluuppavut knr.gl
#gassimillu qillerilluni misileraanissamut pisinnaatitaanissamut uuliasiutileqatigiiffiit 2,7 milliardi koruuninik Alaska qanittukkut neqeroorfigaat . Nannut nungutaalersutut nalilerneqarnerisa knr.gl
#gassimillu qillerilluni misileraanissamut pisinnaatitaanissamut uuliasiutileqatigiiffiit 2,7 milliardi koruuninik Alaska qanittukkut neqeroorfigaat . Nannut nungutaalersutut nalilerneqarnerisa knr.gl
#700 milliardi dollariupput tassa 3.600 milliardi koruunit . Siunnersuut siulleq , USA-mi naalakkersuisunit suliarineqartoq knr.gl
#soorlu maanna ilaavoq suliffeqarfiit inoqutigiillu 100 milliardi koruuninik akileraarutitigut oqilisaanneqarnissaat . Siunnersuut innuttaasut sinnerlugit sinniisoqarfiup knr.gl
#Qaanaaq ilanngullugu kommuniulertussat akiitsui katillutik 45 mio. koruuniupput . Tamavitta eqqaamasariaqarparput , Ilulissat kommuneata kisimi knr.gl
#, Ilulissat kommuneata kisimi akiitsui 22-23 mio. koruuniummata . Kommuninngoruttalu Qaanaamiikkutta1-2 ikkutta2-2 , Qasigiannguaniikkutta1-2 ikkutta2-2 knr.gl
#naqitami siunnersuutigaat , Nunatta Karsia 441 millioner koruuninik amigartuussasoq Kisianni ukiaanerani ataatsimiinneq aallartiinnartoq , Nukissiorfiit knr.gl
#aktieselskabinngortinnissaat unitsinneqareerpoq . Ilimanarneruvorlu , 315 millioner koruunit pisariaqartitani nammineerluni atorniassagai . Alcoa nalunarnerulaarput . knr.gl
#. Naalakkersuisoqatigiit tassunga tunngatillugu misissueqqaarnissanut 375 millioner koruunit immikkoortissimavaat . Aningaasaliissutissalli taakkua Inatsisartunut ilaasortarpassuit peeqquaat knr.gl
#Radioaviisimit tusarfitsinnit oqaatigineqarpoq , aningaasaliissutissat 180 millioner koruunit missaanniittariaqassasut1-2 ittariaqassasut2-2 . Kisitsisit taakkua eqquuppata , knr.gl
#, aappaagu aningaasanut inatsisissami amigartoorutit 250 millioner koruunit 260 millioner koruunillu akornanneeriaannaapput1-2 eriaannaapput2-2 . Tassa knr.gl
#inatsisissami amigartoorutit 250 millioner koruunit 260 millioner koruunillu akornanneeriaannaapput1-2 eriaannaapput2-2 . Tassa aningaasanut inatsisissaq pillugu knr.gl
#attaveqarfiisa ATTAT-ip ingerlanneqarneranut 2008-mut aningaasartuutinut 4 mio. koruuninik amigartooruteqarneq Inerisaaviup akilertussanngorpaa . Ilinniartunut ilinniartitsisunullu attaveqaammut knr.gl
#700 miliardit dollarsiusut , imaluunniit 3.800 milliardi koruuniusut , ualimut Washingtonimi Repræsentanternes Husimi akuersissutigineqarput . knr.gl
#saqqummiussaa , ilimagisatut saqqummiuteriikkamut , 675 millioni koruuninik amigartoorfiusussamut naleqqiulluni allaanerungaanngilaq . Naalakkersuisut Alcoamut atatillugu knr.gl
#allaanerungaanngilaq . Naalakkersuisut Alcoamut atatillugu 186 millioni koruuninik immikoortitsisariaqarnersut suli paasinarsinngilaq . - Massakkut paasiniaassaagut knr.gl
#naatsorsoruminaallutik ilaatigut ukiumut 6 imaluunniit 10 millioni koruuninik akeqartarluni , Tommy Marø oqarpoq . - knr.gl
#, nunatta karsiata 2009-mi amigartoorutissai 441 miliuunit koruuninit 675 miliuunit koruuninut amerlassuseqarnissaat naatsorsuutigineqamat tamanna ernumanartoqartinneraa knr.gl
#2009-mi amigartoorutissai 441 miliuunit koruuninit 675 miliuunit koruuninut amerlassuseqarnissaat naatsorsuutigineqamat tamanna ernumanartoqartinneraa . Chresten Sørensen knr.gl
#oqarpoq . Ajornartorsiulernermut ilaatigut patsisaavoq , Islandimiut koruuniata nalinga appariarujussuarsimammat . Islandimiut aningaaserivii Euronik , knr.gl
#, dollarsinik tuluillu pundiinik taarsigassarsiniangaatsiartarsimapput . Islandimiullu koruuniata nalingata apparujussuarneratigut taarsigassarsiat taarsersornissaat ajornakusoortorujussuanngorpoq , Jesper knr.gl
#. Tamatumani Island eqqugaanerpaanut ilaavoq . Islandimiut koruuniata nalinga appariartupiloorpoq , ullumilu aktianik tuniniaaviup aktianik knr.gl
#sulianut 1901-imili tunniunneqartarpoq , aningaasallu 10 millioni koruunit nersornaasiinermi atatillugu aamma tunniunneqartarlutik . HIV-p virusianik knr.gl
#kræftimik ilsimatusartoq Tysklandimeersoq1-2 IR2-2 , Nobelip nakorsaaserinermik timillu pissusaanik ilisimatusarnermut nersornaasiuttagaannik ukioq manna tunineqassapput . knr.gl
#initalimmi piginneqataaniaraanni , inigisamut qaammammut akiliut 7.369 koruuniussaaq , taamaattorli inissianik piginneqatigiiffimmut 7-imut 2011-mi aatsaat knr.gl
#2011-mi aatsaat naammassisussami piginneqataaniaraanni qaammammut akiliut 10.973 koruuniussaaq . Allarsuaq neriniartarfimmut isertoq Allarsuaq Canadami neriniartarfiit knr.gl
#katersuuttassapput , kommunillu illumut aningaasaleeqataanissaanut 20 millioni koruunit Odensemi pisortat qinikkat qulakkeeqqammerpaat . Aningaasat suli knr.gl
#illumiissasut1-2 issasut2-2 takorloorneqarpoq . Piorsarsimassutsikkut illorsuassaq 4000 kvadratmeterit missaannik angissuseqassaaq . Piorsarsimassutsikkut illorsuaq miliuunerpaalunnik tapiiffigineqarpoq knr.gl
#tusagaqasaagut . Island Ruslandimit 30 mia . koruuninik atorpoq Islandimi naalagaaffiup aningaaseriviutaa ullumi nalunaarpoq , knr.gl
#aningaaseriviutaa ullumi nalunaarpoq , Ruslandimit 30 milliardi koruuninik atornikkut aningaaseriviup nunanit allanit aningaasaannik sillimmatai nalittortut knr.gl
#nalunaarpoq , naalagaafferannguaq aningaasarliornerani ikiorusullugu 30 milliardi koruuninik atukkiinissamut Rusland akuersisimasoq . - Isumaqatigiissut pillugu knr.gl
#aningaaseriviutaa ullumi nalunaarpoq , Ruslandimit 30 milliardi koruuninik atornikkut aningaaseriviup nunanit allanit aningaasaannik sillimmatai nalittortut knr.gl
#nalunaarpoq , naalagaafferannguaq aningaasarliornerani ikiorusullugu 30 milliardi koruuninik atukkiinissamut Rusland akuersisimasoq . Bangkokimi eqqissiviiliortoqarmat inuk knr.gl
#. Taava 100 millioni imaluunniit 150 millioni koruuninik aningaasaliiniarpata , tamanna pissusinnamisuuinnarpoq . Arctic Umiaq Line-p pisortaa knr.gl
#Namminersornerullutik Oqartussat amigartoornissamut qulakkeerusiillutik ukiut tamaasa 5 millioni koruuninik immikkoortitsisariaqartarput . Arctic Umiaq Line umiarsuarmik nutaamik sanatitsinissaminut piareersimanngilaq knr.gl
#Gudrun Gisladottir oqarpoq . Siornatigut qaammammut 12.000 koruunit inuussutigisinnaasaraluarpai . Maannali siusinaarluni soraarnerussutisiallip Gudrun Gisladottirip knr.gl
#Maannali siusinaarluni soraarnerussutisiallip Gudrun Gisladottirip Islandimiuusup 7.000 koruunit inigisaminut akiliutissatut , aningaasartuutinut aalajangersimasunut , inuussutissanut knr.gl
#ajalusoorneq nunarsuaq tamakkerlugu nunarsuarmiut katillugit 7685 milliardit koruuninik annaasaqaatigisimassagaat naatsorsuutigineqarpoq . Nutaarsiassaqartitsivik Ritzau ualimut taama knr.gl
#tallini niaqqunilu anniariuaannalersimavai . Taamaattumik nunagisaminit Islandimiut koruuniannik siusinaarluni soraarnerussutisiaqarpoq . Kisianni Islandimiut koruuniata nalikillerujussuarnerata knr.gl
#Islandimiut koruuniannik siusinaarluni soraarnerussutisiaqarpoq . Kisianni Islandimiut koruuniata nalikillerujussuarnerata kinguneranik Gudrun Gisladottirip siusinaarluni soraarnerussutisiai danskit knr.gl
#nalikillerujussuarnerata kinguneranik Gudrun Gisladottirip siusinaarluni soraarnerussutisiai danskit koruuninngortinneranni maanna affaannarmik amerlassuseqalerput , taamaattumillu siunissani ernumanartoqartippaa knr.gl
#kinguneranik nakorsamut akissaaruppunga . Akiligassakka akilereeraangakkit 1.000 koruunit sinneruttarput . Gudrun Gisladottir aperineqarami qaammammut pissarsiarisartakkami knr.gl
#. Gudrun Gisladottir aperineqarami qaammammut pissarsiarisartakkami 5.000 koruuninik ikileriarneri qanoq iginerai , akivoq , nammineq knr.gl
#ullumikkullu Landsbanki aamma naalagaaffimmit ingerlanneqalerpoq . Islandimiut koruuniat 33 procentimik nalikilleriareerpoq , tamannalu Islandimiunut Danmarkimi knr.gl
#ingerlatilillit periarfissaat pillugit misissuisitsinialerpoq , 2 mio. koruuninillu aningaasaliisoqarsimavoq . - Sisimiuni qamutinut kaassuartakkanut qummukartarfiit1-2 knr.gl
#ukiuni marlunni tulliuttuni 20 25 millioni koruuninik pinngitsoortussanngortutut ippoq , NunaFondenip siulittaasua , ilaasortaq knr.gl
#pisariaarutsippaa . Isumaqatigiissut naapertorlugu aningaaseriviit 35 milliardi koruuninik qulakkeerinninnermut akiliuteqassapput , annaasallu 35 milliardi sinnerpatigit knr.gl
#Grønlandsbankip ukiuni tulliuttuni marlunni aningaasaliissutissai 26 millioni koruuniussapput . Tamatuma akerlianik bankimi aktiaatillit ukiuni tulliuttuni knr.gl
#matussuserneqarsinnaalerput . Grønlandsbankenip sullitai katillugit 3,3 milliardi koruuninik uninngasuuteqarput . Sermitsiaq nittartakkamini taama allaaserinnippoq . knr.gl
#ajorpoq . Savalimmiormiut aningaasanut inatsisissatut siunnersuumminni milliardip kuartianik amigartoortussanngorput . Savalimmiuni aningaasaqarnermut naalakkersuisunngorlaap , Socialdemokratit knr.gl
#, aappaagumut aningaasanut inatsisissatut siunnersuut 244 millioni koruuninik amigartoorfiusussaq saqqummiuteqqammerpaa . - Aningaasarsiornikkut ingerlatsinerput siunissami knr.gl
#isumaqarpoq , siusinaarlutik soraarnerussutisiallit ukiumut pisartagaat 88.000 koruuniusut ilanngaavigineqaratik saniatigut qanoq isertitaqarsinnaatigineq innorluutilinnut innarluuteqalersimasunullu tamanut knr.gl
#Jeremiassen atuakkanik atorniartarfimmi ikiortitut sulinermini tiimimut 80 koruuninik akissarsisarpoq , innarluutillit naliginnaasumik illersdugaasumik sulinerminni tiimimut knr.gl
#, innarluutillit naliginnaasumik illersdugaasumik sulinerminni tiimimut 15 koruuninik akissarsitinneqartarput , kisiannili Frederik Jeremiassenip sulisitsisumik isumaqatigiissutigiissuteqarnermigut knr.gl

« < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > » Show all 53041 results


CQP Query: [tags=".*?Sem∕Unit.*?"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: