< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Show all 6365 results

#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamik ingerlatsinissamillu akuersissummik qinnuteqaammut maannakkorpiaq
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerannik allanngortitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissummut atugassarititaasut qitiusut
#Umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamik ingerlatsinissamillu akuersissummik qinnuteqaammik suliarinninnermut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamik , allilerinissamik , allanngortiterinissamik , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut ingerlatsinissamillu umiarsualiviutileqatigiiffimmut akuersissummik tunniussinissamut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut ingerlatsinissamullu akuersissummik tunniussisartussaapput .
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornermut , allilerinermut , allanngortiterinermut ingerlatsinermullu namminersortut aningaasaliinerisa pisortat aningaasaliinerinut tapertaasarnissaannut siunnersuut
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerisa allannguuteqartinnissaannut ingerlatsinissamullu akuersissummi allamik aalajangiisoqarsimasinnaasoq
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerisa allannguuteqartinnissaannut ingerlatsinissamullu akuersissummi allamik aalajangiisoqarsimasinnaasoq
#suussusaat , inissisimaffii aamma ingerlataasa annertussusaat malillugit immikkoortiterneqarsinnaagaluarput , taamaalilluni akiusunut tunngaviusuni umiarsualiviit immikkoortumi ataatsimi
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerannik allanngortitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissut pillugu apeqqut
#Naalakkersuisut aamma kommunit umiarsualiveqarfiinik pioreersunik allilerisinnaanermut , allanngortiterisinnaanermut imaluunniit atorneqarfissaanik allannguisinnaanermik akuersissummik tunniussisinnaapput . Qeqqata Kommunia
#2-imi aamma 3-imi pineqartunut ilaasumik allilerinissamut imaluunniit allanngortiterinissamut , aatsaat immikkut ittumik pisoqartillugu akuersissummik tunniussisoqarsinnaasoq
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut ingerlatsinissamullu piginnaatitaapput . Naalakkersuisut Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit taamatut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissummik piginnittuunersoq
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissummik pissarsisinnaanersut
#paasiuminartuunissaat qulakkeerniarlugu umiarsualivimmik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik 64 UPA 2015/73 ISAN suliaq
#, piginnittuusoq umiarsualivimmik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut imaluunniit ingerlatsinissamut , akuersissummi tunngavissarititaasutut piviusumik aallartitsisimanngippat
#Umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissuteqarnermi , inuiaqatigiinni , aningaasaqarnikkut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissummik piginnittoq
#ilanngullugu aalajangiisinnaapput . Umiarsualivinnut toqqartukkanut imaluunniit umiarsualivinnut immikkoortiterneqartunut atuinermut akiliuteqartitsisoqarsinnaavoq , peqatigisaanillu umiarsualiviit allat akiliuteqartarnermi
#umiarsualivimmut nunami sanaartugartaqartumut sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut atorneqarnerata allanngortinneqarnissaanut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissut taarsigassarsinermut atorneqarsinnaassanngilaq
#Tamakku politikkikkut anguniagassat piviusunngortinneqassappata utoqqalinersiaqartitsinermi aaqqissuussinermi arlalitsigut allanngortiterinissaq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq . Tunuliaqutaasut , unammilligassat inernerillu Utoqqalinersiaqartitsinerup
#. Inatsisissatut siunnersuummi siunertarineqarpoq utoqqalinersiat pillugit taamaallaat allanngortiterinissaq . Maannakkumut tjenestemandeqarneq pillugu allanngortitsinissaq eqqarsaatigineqanngilaq .
#aningaasartuutigineqartut annertuut , siunnersorteqarnikkut ikiorsiinerit , angerlarsimaffiup allanngortiterneqarneranut , ikiortinut il.il . allatulluunniit inuup innarluuteqartup
#Utoqqalinersiat pillugit siunnersuut kapitalinut 14-inut paragrafinullu 31-inut immikkoortitigaavoq . Kapitali 1 Piumasaqaatit nalinginnaasut . Utoqqalinersianut
#, imm. 1. Kapitali 2 Ilagiit atuagarsuata immikkoortiterneqarnera § 4. Ilagiit atuagarsuat tassaavoq pingaarnertut atuagaq
#31. december nalunaarutigineqassaaq . Nakkutilliinermi nalunaarusiaq palaseqarfimmi immikkoortiterneqassaaq aamma atuakkat ataasiakkaat ulloq misissorneqarfiat ilanngullugu allanneqassallutik
#naapertorlugu ilagiit atuagarsuanni atuakkat sisamat malillugit sammisanut immikkoortiterneqassapput aamma ukiut suliarineqarneri malillugit immikoortiterneqassapput . Imm.
#, Kitaani kapisilittassanik aalajangersaasassapput . Pisassat pisassanut immikkoortiterneqarsinnaapput piffissap ilaani aalisarneqarsinnaasutut agguataarneqarsinnaallutik . Imm. 2.
#, Kitaani kapisilittassanik aalajangersaasassapput . Pisassat pisassanut immikkoortiterneqarsinnaapput piffissap ilaani aalisarneqarsinnaasutut agguataarneqarsinnaallutik . Imm. 2.
#ilanngussaqarnissamik mattussineq . 4 ) Sammisat taasissutaasussat inissitsiterneri . 5 ) Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap isumaqatiginninniarsimaneri pillugit
#siunertarineqarunarnera , tamatumali peqatigisaanik isertitat naapertorlugit qanoq immikkoortiterinissap ingerlanneqarnissaata paasissutissiissutigineqanngilluinnarnera ajornartorsiutitaqartutut ataatsimiititaliamit aamma isigineqarpoq .
#ingerlatani sulianik , sanaartornermik sulianik aammalu ikkussuinermik ivertiterinermilu illoqarfiit nunaqarfiillu piusut avataanni sanaartornermik suliaqartut ,
#§ 15 , imm. 1-imi normulersorneqarnerani / inissitsiterneqarnerani kukkuneqarpasippoq . Inatsisip oqaasertaa aamma nassuiaatit iluarsineqarput
#pillugit paasissutissanik nalunaarsuisarneq atuisarnerlu pillugit inatsisaasa annertuumik allanngortiterneqarnerannik kinguneqartoq . Allanngortiterinerup taassuma paasissutissanik nunanut pingajuusunut
#atuisarnerlu pillugit inatsisaasa annertuumik allanngortiterneqarnerannik kinguneqartoq . Allanngortiterinerup taassuma paasissutissanik nunanut pingajuusunut ingerlatitseqqittarneq pillugu maleruagassanik
#ingerlataqarnermut inatsit inuussutissarsiummik ingerlataqarnermut uppernarsaatissanik tunniussaqarnissamik piumasaqaatinik inissitsiterinngilaq , aammattaarlu Inuussutissarsiummik ingerlataqarnermut inatsit malillugu nalunaarsuinernik
#erseqqinnerusumik inatsisilersuinani . Inuussutissarsiornermut inatsit taamaasilluni sanaartornermut illuliortiternermullu suliassaqarfimmi ingerlatsinermi immikkut malittarisassanik aalajangersaanngilaq , assersuutigalugulu
#immikkut malittarisassanik aalajangersaanngilaq , assersuutigalugulu Kalaallit Nunaanni sanaartornermi illuliortiternermilu suliffeqarfinnut ingerlatsisuusunut pitsaassusissanut tunngasunik aalajangersagaqarani . ...
#sanaartornermillu suliassanik sulianik ingerlataqartutut suliffeqarfinnut pitsaassusissanik piumasaqaatinik inissitsiterinani . 13 Nalinginnaasumik ingerlatseqatigiiffinnut naatsorsuuserinermullu inatsisaasut saniatigut
#ingerlataqarnermut inatsit inuussutissarsiummik ingerlataqarnermut uppernarsaatissanik tunniussaqarnissamik piumasaqaatinik inissitsiterinngilaq , aammattaarlu Inuussutissarsiummik ingerlataqarnermut inatsit malillugu nalunaarsuinernik
#suliassaqarfimmeersuussasut1-2 IR2-2 , sullissinermut suliassaqarfimmeersuussasut1-2 IR2-2 , illuliortiternermut sanaartornermullu suliassaqarfimmeersuussasut1-2 IR2-2 pisortat suliassaqarfiineersuussasut1-2 IR2-2 aamma
#pillugit aalajangersakkat . Kapitalip aaqqissugaanera tassunga atatillugu allanngortiterneqarpoq , maanna siullertut nassuiarneqalerlutik Nunatsinni eriagisassat
#nujuitsut ilivitsuutillugit affaatillugillu eqqussorneranni akitsuummik akiliinnginnissamut periarfissaq atuutitiinnarneqartussaammat , taassumalu ilutigisaanik neqit aggoriikkat eqqussorneqartut akisunerulersussaammata
#nujuitsut ilivitsuutillugit affaatillugillu eqqussorneranni akitsuummik akiliinnginnissamut periarfissaq atuutitiinnarneqartussaammat . Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik snusit / sukuluut kiisalu
#. llluliortiternerni - imaluunniit sanaartugassani angisuuni , illuliortiterneq - imaluunniit sanaartugassaq il. il. aallartinneqareersimappat sanaartorfissamilu
#siunnersuummut nassuiaatit Nassuiaatit nalinginnaasut 1. Aallaqqaasiut Siunnersuut illuliortiternernut - imaluunniit sanaartukkanut angisuunut pingaarutilinnut sanaartorfissanik pilerinartunik
#nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqartarnissaat piumasaqaatigineqarluni . Peqatigitillugu aamma illuliortiternernut - imaluunniit sanaartukkanut angisuunut nunaminertat atugassiissutigineqartut atorneqarnissaannut
#tamakkerlugu pilersaarusiornermut nalunaarusiat siornatigut aningaasanut inatsimmut ataqatigiissinniarneqartaraluartut illuliortiternerit / sanaartornerit ukiumut tulliuttumut aningaasanut inatsisissamut ukiunullu
#tamakkerlugu pilersaarusiortarneq naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut tunngatillugu aammalu kommunit illuliortiternermut - sanaartugassanullu pilersaarusiornerannut ataqatigiissaarinertut , erseqqissaanertut allaallu
#27 , imm. 2 kiisalu 41-imi allassimavoq illuliortiternerni sanaartornernrit angisuut pingaarutillit nunaminertamik atugassiinissamut qinnuteqaatit suliarilinnginnerini
#mikinerusunut assersuutigalugu ilaqutariinnut ataatsinut illuliassanut naleqqunneruvoq . Illuliortiternerit - sanaartukkallu angisuut pineqartillugit taakkununnga taamatut piffissaliisarneq
#qulakkeernissaanut ilaatigut aamma apeqqutaasartussatut ilimanaateqarsinnaammat . Aammattaaq illuliortiternernut - sanaartukkanullu angisuunut nunaminertamik atuinissamut piffissarititaasoq sivitsorneqarsinnaalerpat
#UKA 2015/19 llluliortiternerni - imaluunniit sanaartugassani angisuuni illuliortiterneq - imaluunniit sanaartugassaq il. il. aallartinneqareersimappat sanaartorfissamilu
#atugassaqartitsilerumaartoq Ilimagineqarpoq , tassami nunaminertanik atugassiisarnermi oqartussaasut illuliortiternernut - imaluunniit sanaartornernut angisuunut pingaarutilinnullu qinnuteqarnerni nunaminertanik
#6. Innuttaasunut sunniutissai Nunaminertat imaluunniit sanaartorfissat aalajangersimasut illuliortiternernut sanaartugassanulluunniit anginerusunut atugassiissutigineqartarnissaat naatsorsuutigineqassaaq , taakkulu nunaminertamik
#piffissaliussassatut pilersaarusiornissaanik sanaartortup piumaffigineratigut atuinissaq qulakkeerneqarsinnaavoq . Illuliortiterneq / sanaartorneq piffissaliussaq malillugu ingerlanneqarpat , nunaminertamut
#. llluliortiternerni - imaluunniit sanaartugassani angisuuni , illuliortiterneq - imaluunniit sanaartugassaq il. il. aallartinneqareersimappat sanaartorfissamilu
#matumani peerneqarpoq . SIKUKI Nuuk Harbour A/S illuliortiternermut sanaartornermullu suliassaqarfimmi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu
#taamaattut maleruagassani marlunni pigineqareersut eqqaassanngikkaanni : Toqqaannanngitsumik illuliortiternermut sanaartornermullu suliassaqarfimmi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr.
#9 peerneqarpoq . SIKUKI Nuuk Harbour A/S illuliortiternermut sanaartornermullu suliassaqarfimmi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu
#suliassaqangaatsialernermi naatsorsuutiginngisamik sanaartornissami aningaasartuutissat annertunerungaatsiarsinnaaneri , pingaartumik inissialiortiterneq pineqaatissinneqarsimasunullu isertitsiviliorneq ( takuuk Aleqa Hammond-ip Inatsisartut
#suli immikkoornerutillugit nassiunneqartarnissaat piumasaqaatigineqarsinnaavoq , soorlu pensionisiaqartut immikkoortiterneqarnerinut tunngasut , ukiui , suiaassusaat , ilinniarsimasat
#Taamaattumillu makku akissuteqarfigineqarnissaat kissaatigaarput : Suliffissaaleqisunik tulluartussarsiuusseriaatsimut immikkoortiterineq suliffittaarnissamut akimmisaarutaalinnginnissaa qanoq qulakkeersinnaavarput ? Taama pisoqarsinnaavoq
# nalunaarsorneqarsimagaanni . Inunnik suliffissaaleqisunik tulluartussarsiuunneqartunut taama immikkoortiterineq inuit ataasiakkaat ineriartornerannut aporfiulissanngilaq . Periuseriarineqartup kukkuneqarnera
#suliarineqarpat , atuisartup pisisartullu piumasaqarneratigut taanna akiligassamik immikkoortiteriffiusumik , nioqqutissamut , kiffartuussissummut kiisalu nalunaaquttap akunnerinik
#kiffartuussissutillu sullissinermut ilaasut akianik misissuisinnaalersitsisumik , akiligassiissummik immikkoortitikkamik tunniussisarnissamik nalinginnaasumik pisussaaffeqarnerannik atuutsitsilernissamik nassataqarpoq . Nalinginnaasumik
#piffissaq atorsimasaq aamma nal. akunneranut akissarsiat naapertorlugit immikkoortiterneqarnissaat . Aalajangiisuussaaq atuisartoq pisisartorlu paasissutissat tunniunneqartut tunngavigalugit
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atuinermik allannguinissamik aamma ingerlatsinissamik pisinnaatitaaffeqarput .
#Umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atuinermik allannguinissamik imaluunniit ingerlatsinissamik , siunnersuutip
#umiarsualiviit nunami sanaartugartaqartut sanaartorneqarnerinut , allilerneqarnerinut , allanngortiterneqarnerinut aamma ingerlanneqarnerinut pisortat aningaasaliinerinut namminersortut tapertaasussamik aningaasaliisalernissaannut
#umiarsualiviup nunami sanaartugartaqartup sanaartorneqarnissaanut , allilerneqarnissaanut , allanngortiterneqarnissaanut , atorneqarnerata allanngortinneqarnissaanut aamma ingerlanneqarnissaanut akuersissummi Naalakkersuisunit
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerannik allanngortitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissummut atugassarititaasut qitiusut
#Umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamik ingerlatsinissamillu akuersissuteqarnissamut piumasaqaataavoq ,
#Umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamik ingerlatsinissamillu akuersissuteqarnissamut aamma piumasaqaataavoq
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamik ingerlatsinissamillu akuersissummik qinnuteqaammut maannakkorpiaq
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerannik allanngortitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissummut atugassarititaasut qitiusut
#Umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamik ingerlatsinissamillu akuersissummik qinnuteqaammik suliarinninnermut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamik , allilerinissamik , allanngortiterinissamik , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut ingerlatsinissamillu umiarsualiviutileqatigiiffimmut akuersissummik tunniussinissamut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut ingerlatsinissamullu akuersissummik tunniussisartussaapput .
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornermut , allilerinermut , allanngortiterinermut ingerlatsinermullu namminersortut aningaasaliinerisa pisortat aningaasaliinerinut tapertaasarnissaannut siunnersuut
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerisa allannguuteqartinnissaannut ingerlatsinissamullu akuersissummi allamik aalajangiisoqarsimasinnaasoq
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerisa allannguuteqartinnissaannut ingerlatsinissamullu akuersissummi allamik aalajangiisoqarsimasinnaasoq
#suussusaat , inissisimaffii aamma ingerlataasa annertussusaat malillugit immikkoortiterneqarsinnaagaluarput , taamaalilluni akiusunut tunngaviusuni umiarsualiviit immikkoortumi ataatsimi
#umiarsualivinnik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerannik allanngortitsinissamut ingerlatsinissamullu akuersissut pillugu apeqqut
#Naalakkersuisut aamma kommunit umiarsualiveqarfiinik pioreersunik allilerisinnaanermut , allanngortiterisinnaanermut imaluunniit atorneqarfissaanik allannguisinnaanermik akuersissummik tunniussisinnaapput . Qeqqata Kommunia
#2-imi aamma 3-imi pineqartunut ilaasumik allilerinissamut imaluunniit allanngortiterinissamut , aatsaat immikkut ittumik pisoqartillugu akuersissummik tunniussisoqarsinnaasoq
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut ingerlatsinissamullu piginnaatitaapput . Naalakkersuisut Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit taamatut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissummik piginnittuunersoq
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik allannguinissamut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissummik pissarsisinnaanersut
#paasiuminartuunissaat qulakkeerniarlugu umiarsualivimmik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarneranik 64 UPA 2015/73 ISAN suliaq
#, piginnittuusoq umiarsualivimmik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut imaluunniit ingerlatsinissamut , akuersissummi tunngavissarititaasutut piviusumik aallartitsisimanngippat
#Umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissuteqarnermi , inuiaqatigiinni , aningaasaqarnikkut
#umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut , atorneqarnerata allannguuteqartinnissaanut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissummik piginnittoq
#ilanngullugu aalajangiisinnaapput . Umiarsualivinnut toqqartukkanut imaluunniit umiarsualivinnut immikkoortiterneqartunut atuinermut akiliuteqartitsisoqarsinnaavoq , peqatigisaanillu umiarsualiviit allat akiliuteqartarnermi
#umiarsualivimmut nunami sanaartugartaqartumut sanaartornissamut , allilerinissamut , allanngortiterinissamut atorneqarnerata allanngortinneqarnissaanut imaluunniit ingerlatsinissamut akuersissut taarsigassarsinermut atorneqarsinnaassanngilaq
#Tamakku politikkikkut anguniagassat piviusunngortinneqassappata utoqqalinersiaqartitsinermi aaqqissuussinermi arlalitsigut allanngortiterinissaq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq . Tunuliaqutaasut , unammilligassat inernerillu Utoqqalinersiaqartitsinerup
#. Inatsisissatut siunnersuummi siunertarineqarpoq utoqqalinersiat pillugit taamaallaat allanngortiterinissaq . Maannakkumut tjenestemandeqarneq pillugu allanngortitsinissaq eqqarsaatigineqanngilaq .
#aningaasartuutigineqartut annertuut , siunnersorteqarnikkut ikiorsiinerit , angerlarsimaffiup allanngortiterneqarneranut , ikiortinut il.il . allatulluunniit inuup innarluuteqartup
#Utoqqalinersiat pillugit siunnersuut kapitalinut 14-inut paragrafinullu 31-inut immikkoortitigaavoq . Kapitali 1 Piumasaqaatit nalinginnaasut . Utoqqalinersianut
#, imm. 1. Kapitali 2 Ilagiit atuagarsuata immikkoortiterneqarnera § 4. Ilagiit atuagarsuat tassaavoq pingaarnertut atuagaq
#31. december nalunaarutigineqassaaq . Nakkutilliinermi nalunaarusiaq palaseqarfimmi immikkoortiterneqassaaq aamma atuakkat ataasiakkaat ulloq misissorneqarfiat ilanngullugu allanneqassallutik
#naapertorlugu ilagiit atuagarsuanni atuakkat sisamat malillugit sammisanut immikkoortiterneqassapput aamma ukiut suliarineqarneri malillugit immikoortiterneqassapput . Imm.
#, Kitaani kapisilittassanik aalajangersaasassapput . Pisassat pisassanut immikkoortiterneqarsinnaapput piffissap ilaani aalisarneqarsinnaasutut agguataarneqarsinnaallutik . Imm. 2.
#, Kitaani kapisilittassanik aalajangersaasassapput . Pisassat pisassanut immikkoortiterneqarsinnaapput piffissap ilaani aalisarneqarsinnaasutut agguataarneqarsinnaallutik . Imm. 2.
#ilanngussaqarnissamik mattussineq . 4 ) Sammisat taasissutaasussat inissitsiterneri . 5 ) Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap isumaqatiginninniarsimaneri pillugit
#aningaasartaasa sapinngisamik ingerlatseqatigiiffiup aningaasartuutaannik matusisinnaanissaat , matumani mittarfiliortiternissat aningaasalersornissaanni pilersaarusiornissat misissuinissallu eqqarsaatigalugit . Kalaallit Airports A/S-imi
#pissutigalugu illuutinik Nukissiorfinnit atorneqarsinnaatitaasunik allatut atuinissamut ( allanngortiterinissamut ) tunngatillugu eqaatsumik atuisinnaasariaqarput tunisisinnaallutilluunniit . Eqaannerusumik
#Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut .
#tunineqarsinnaanngippata inissiat isaterneqassapput . Sumiiffik tamanna Inatsisartut inissialiortiternissaannut atorneqarusunnersoq tunisisoqartinnagu Naalakkersuisut Inatsisartut Siulittaasoqarfiannut apereqqaassapput .
#UR2-2 kissaatigaa tamannalu anguneqarsinnaavoq ilinniartut ineqarfiisa iluisa allanngortiterlugit sanaqqinneqarnerisigut , taamaalissappat naliliisoqassalluni inissat naammassanersut .
#Attaveqaqatigiinneq , nassuiaatit Nr. 1. Tjenestemandit , allanngortiterinermi ilaatinneqartut , allanngortiterinermi pineqannginnissaasa qulakkeerneqarnissaa oqaasertaliussatigut siunertarineqarpoq
#Nr. 1. Tjenestemandit , allanngortiterinermi ilaatinneqartut , allanngortiterinermi pineqannginnissaasa qulakkeerneqarnissaa oqaasertaliussatigut siunertarineqarpoq . ajornerusumik Inatsisartut
#ullumikkut atuierup allanngortinneqarneranut tunngatillugu eqaannerusumik ingerlasariaqarput ( allanngortiterisoqartariaqarpoq ) immaqalu illuutit Nukissiorfiit atorsinnaasaat tunillugit .
#Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut .
#§ 25 naapertorlugu akiliutigineqartussat makku aalajangersarneqarput : Qaartiterinissamut nutaap tunniunneqarneranut Qaartiterinermut aqutsisussatut akuersissutip nutarterneranulluunniit Qaartiterutinik
#akiliutigineqartussat makku aalajangersarneqarput : Qaartiterinissamut nutaap tunniunneqarneranut Qaartiterinermut aqutsisussatut akuersissutip nutarterneranulluunniit Qaartiterutinik pisinermut akuersissutip nutarterneraluunniit
#Naalakkersuisut konto pingaarneq 89.72.12-imit , Inissialiassat taartissanillu inissialiortiterneq , konto pingaarneq 89.72.11 Nammineq inissianik tapiissutitalimmik
#6. Oqaasertaliussatigut konto pingaarneq 89.72.12 Inissialiassat taartissanillu inissialiortiternermit aningaasaliissutit inuit namminneq sanaartornissaannut taarsigassarsiat aqqutigalugit atugassanngortinneqartut
#inuttut imaluunniit aningaasaqarniarnikkut soqutigisallit . Nr. 2. Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1 ,
#pensionisiaqartut angerlarsimaffimminni najugaqaannarsinnaanermut pitsaanerusumik periarfissinneqassapput . Oqaasertaliussat Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1 ,
#aamma sequtserut innaallagiartortoq , atorlugit aammalu annikitsunik qaartiterinernik atuilluni , ingerlanneqarsinnaasut , Naalakkersuisut immikkut ittumik
#qinnuteqaateqarpat , akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma qaartiterinerit annikitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaasut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput .
#aamma sequtserut innaallagiartortoq , atorlugit aammalu annikitsunik qaartiterinernik atuilluni , ingerlanneqarsinnaasut , Naalakkersuisut immikkut ittumik
#qinnuteqaateqarpat , akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma qaartiterinerit annikitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaasut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput .
#. Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu annikitsumik qaartiterinermik atuinissaq tamatumunnga immikkut Naalakkersuisunit akuersissuteqarfigineqassasoq piumasaqaataavoq .
#. Imm. 4. Kisermaassisinnaatitaaffeqarani annikitsunik akuersissutillit annikitsumik qaartiterinermut akuersissummik Naalakkersuisut nalunaaruteqarsinnaapput . Taamatut akuersissuteqarneq naapertorlugu
#aammalu annikitsumik qaartitserinikkut . Imm. 5. Annikitsumik qaartiterinerup aatsitassarsiorluni suliaqarnerup ingerlanneqarnera pillugu atugassarititaasunik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut
#aamma sequtserut innaallagiartortoq , atorlugit aammalu annikitsunik qaartiterinernik atuilluni , ingerlanneqarsinnaasut , Naalakkersuisut immikkut ittumik
#qinnuteqaateqarpat , akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma qaartiterinerit annikitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaasut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput .
#TIG-ip aamma ICC-ip siunnersuutip aamma Suliniutini angisuuni illuliortiternernik sanaartornernillu suliassat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 25
#pigisaqartumi aamma kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut pisinnaatitsissummik pigisaqartumi qaartiterinerit annikitsut qanoq aqunneqassanersut GME-p apeqqutigaa . Qaartiterinerit
#qaartiterinerit annikitsut qanoq aqunneqassanersut GME-p apeqqutigaa . Qaartiterinerit annikitsut ingerlanneqartarnerpiaat , ilanngullugit isumannaallisaanermut tunngasut ,
#aammalu suleriaatsini atuuttuni allannguuteqartitsinermik siunnersuut malitseqassanngilaq . Qaartiterinerit annikitsut qaartiterutissat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 16
#pineqartunut ilaappata , taanna suli atuutissaaq . Qaartiterinernik annikitsunik akuersissuteqartarnermut tunngatillugu aalajangersimasumik tusarniaaffiusarnissaq Pinngortitamut ,
#Aammattaaq akuersissuteqarnerit aatsitassarsiorluni ingerlatanut akuersissutigineqartut , ingerlatat illuliortiternernik sanaartornernillu suliaqarnertut oqaatigineqarsinnaasut , iluanni atorneqassanngitsut Pinngortitamut
#juli 2007-imeersumi1-2 IR2-2 pineqartunut ilaanerat , assersuutigalugu qaartiterinermut aqutsisut ilinniartitaanerat aamma akuersissuteqarfigineqartarnerat , siunnersuummi allanngortinneqanngilaq
#1. Pinngortitamut , Avatangiisinut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik maannakkut qaartiterinernik annikitsunik akuersissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaatini aalajangersimasumik tusarniaaffiusareerpoq .
#Siunnersuummi suleriaaseq taanna 56 allanngortinneqanngilaq . Annikitsumik qaartiterinernut akuersissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaammik , illuliortiternermik sanaartornermillu suliaqarnermut
#. Annikitsumik qaartiterinernut akuersissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaammik , illuliortiternermik sanaartornermillu suliaqarnermut tunngasumik , tigusaqartoqarnerani Pinngortitamut ,
#16. juli 2007-imeersumut1-2 IR2-2 tunngatillugu oqartussaasutut , illuliortiternermik sanaartornermillu suliaqarnernut tunngatillugu pissutsit immikkut ittuusinnaasut tusarniaanermut
#sequtserut innaallagiartortoq , atorlugit , imaluunniit annikitsumik qaartiterinerit atorlugit aamma suliarineqarsinnaasut , immikkut akuersissuteqarfigineqarnissamik kisermaassisussaatitaanani
#, Inatsisartut inatsisaanni atuuttumi imm. 4-imi annikitsumik qaartiterinissamut akuersissutitut taaneqarpoq . Akuersissut annikitsumik qaartiterinermik atuinermut
#annikitsumik qaartiterinissamut akuersissutitut taaneqarpoq . Akuersissut annikitsumik qaartiterinermik atuinermut aamma annikitsumik qaartiterinermut attuumassuteqanngitsumik ikiorsiiniutinik motoorilinnik
#. Akuersissut annikitsumik qaartiterinermik atuinermut aamma annikitsumik qaartiterinermut attuumassuteqanngitsumik ikiorsiiniutinik motoorilinnik atuinermut tunngassuteqarsinnaammat , oqaaseq
#motoorilinnik atuinermut tunngassuteqarsinnaammat , oqaaseq annikitsumik qaartiterinissamut akuersissut siunnersuummi allanngortinneqarpoq imaalerlugu immikkut
#aamma sequtserut innaallagiartortoq , atornissaannut imaluunniit annikitsumik qaartiterinernik atuinissamut Naalakkersuisunit immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqarnissamut pisinnaatitsissummik pigisaqartoq
#akuttunngitsumik sumiiffimmut annertoorujussuarmut tunniunneqartarnera . Ilaatigut annikitsumik qaartiterinerit killeqanngitsumik nakkutigineqanngitsumillu atorneqarsinnaannginnissaat , ilaatigut Kalaallit Nunaanni pinngortitami
#5. Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu annikitsumik qaartiterinermik atuinissamut , Naalakkersuisut tamatumunnga immikkut akuersissuteqarsimanissaat pisariaqarpoq
#, kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu annikitsumik qaartiterinermik atuisarnermut , tunngassuteqarpoq . Kisermaassisussaatitaalluni annikitsumik aatsitassarsiornissamut
#aammalu tamatumunnga immikkut ittumik akuersissuteqarfigineqarsimappat , annikitsumik qaartiterinermik atuilluni suliarineqarsinnaasut . Taamatut akuersissuteqartarneq tamatumunngalu atugassarititaasut
#. Kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissut malillugu annikitsumik qaartiterinermik atuinissamik periarfissaqarneq taamaaqataa , § 36 ,
#imm. 4-imi siunnersuutigineqartumi takuneqarsinnaavoq . Taamaalilluni annikitsumik qaartiterinermik atuinissaq , kisermaassisussaatitaalluni imaluunniit kisermaassisussaatitaanani annikitsumik aatsitassarsiornissamut
#ataatsimut isigalugu piumasaqaataavoq . Pisuni ataasiakkaani annikitsumik qaartiterinermik atuinissamik akuersissuteqartoqarsimappat , Naalakkersuisut atugassarititaasunik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput
#Naalakkersuisut atugassarititaasunik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput . 81 Annikitsumik qaartiterinermik killeqanngitsumik nakkutigineqanngitsumillu atuisoqarsinnaannginnissaa , ilaatigut Kalaallit Nunaanni pinngortitami
#nalinginnaasumik annikinnerujussuusarnera , apeqqutaatinnagu . Taamaalilluni annikitsumik qaartiterinernik atuinermi inuit ajoqusersinnaanerat , iluarseqqinneqarsinnaanngitsunik ajoqusiisinnaanerit aamma
#aarlerinaateqarmat , pisuni aalajangersimasuni Naalakkersuisut tamatigut annikitsumik qaartiterinermik atuinissamik akuersissuteqartarnissaat , pisariaqarpoq . Nr. 9-imut
#Inatsisartut inatsisaanni atuuttumi imm. 5-imi allassimasutut annikitsumik qaartiterinermik atuinermit allaanerusut , allat . Aalajangersakkami taamaalilluni
#atuutinngilaq . Siunnersuummi imm. 1 malillugu aatsitassanik kaanngartiterinermut sakkunik atuinissaq akuerisaanngilaq . Nr. 14-imut (
#aamma sequtserut innaallagiartortoq , atorlugit aammalu annikitsunik qaartiterinernik atuilluni , ingerlanneqarsinnaasut , Naalakkersuisut immikkut ittumik
#qinnuteqaateqarpat , akuersissut malillugu aatsitassarsiorluni ingerlatat aamma qaartiterinerit annikitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaasut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput .
#isertitassat ikilinerannik kinguneqassaaq . Akileraartarnermi maleruagassat atuuttut atuutitiinnarneqarpata , taava aningaasarsianit tamarmiusunit minnerpaamik 10 %-inik
#akileraarutitigut isertinneqartussat Kalaallit Nunaannit pisassarineqarnissaannik inatsisissatut siunnersuutip siunertaa isumaarutitissavaa . Aaqqissuusseqqinnerup soraarnerussutisiaqarnissamut ileqqaagaqartunut aningaasatigut sunniuteqannginnissaanik siunnersuummut
#aallaaveqassasoq , aammalu niuerfimmi neqeroorutigineqartunik aningaasaliiffigisassanik assigiinngitsorpassuarnik immikkoortiterinermut paasisimanninneq tunngaviusoq atorneqassalluni . § 47 c
#, soorlu aningaasat torersumik , eqqartuussissuserisut assigisaallu akuliutitinngikkaluarlugit qimagaasunut tunniunneqartussanngorlugit . Kingornussassaqartitsisup aningaasat soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu
#, tamatumunnga ilanngullugit saqqummersitsinerup ussassaarutiginera , saqqummersitsinerup nivinngartiternera , suliarisimasat inissitsiternerat il.il . Allatigut
#saqqummersitsinerup ussassaarutiginera , saqqummersitsinerup nivinngartiternera , suliarisimasat inissitsiternerat il.il . Allatigut siammaassineq assersuutigalugu
#aatsitassarsiornermi aningaasaateqarfik pillugu inatsisip § 50-ia naapertorlugu atuutsitilernissaanut toqqammaviussanngillat . Taamaammat siunnersuutip malitsigissavaa , aatsitassarsiornermi
#aatsitassarsiornermi aningaasaateqarfik pillugu inatsisip § 50-ia naapertorlugu atuutsitilernissaanut toqqammaviussanngillat . Taamaammat siunnersuutip malitsigissavaa , aatsitassarsiornermi
#3 ) qinigassanngortittunut partiit kattusseqatigiillu avataanniittunut1-2 ittunut2-2 immikkoortiterlugit qaleriissakkuutaarlugit . Imm. 3. Tamatuma kingorna partiinut
#kommunimi ulluinnarni suliassat ingerlatiinnassavai , kommunalbestyrelsip nutaap inissitsiternissaata tungaanut . Qinigaaffiup iluani ilaasortap tunuarnera §
#aalajangerneratigut 35 ingerlanneqarsinnaavoq . Qulakkeerneqassaaq qinersinerit assigiinngitsut immikkoortitersimatinneqarnissaat . Kommunalbestyrelsinut qinersinermi aamma nunaqarfinni aqutsisunut ataatsimoorussanut
#inissitsitsissapput . Siunnersuutigineqarpoq ikaarsaariarnermi ataatsimiititaliami ilaasortaq utoqqaaneq inissitsiterluni ataatsimiinnermut aggersaassasoq . Tamanna kommunit aqunneqarnerat pillugu
#aggersaassasoq . Tamanna kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisaanni inissitsiterisarneq pillugu aalajangersakkanik saneqqutsineruvoq . Siunnersuutigineqarpoq inissitsiterinermi periaatsimi
#Inatsisaanni inissitsiterisarneq pillugu aalajangersakkanik saneqqutsineruvoq . Siunnersuutigineqarpoq inissitsiterinermi periaatsimi aqutsineq pillugu aalajangersakkat malinneqassasut , taamaattorli
#periaatsimi aqutsineq pillugu aalajangersakkat malinneqassasut , taamaattorli inissitsiterluni ataatsimiinneq kingusinnerpaamik ulloq 1. juni 2017-imi naammassineqarsimassalluni
#Imm. 1-imut Siunnersuutigineqarpoq ikaarsaariarnermi ataatsimiititaliami ilaasortaq utoqqaanersaq inissitsiterilluni ataatsimiinnissamut aggersaassasoq taamaalillunilu ataatsimiinneq sumi ingerlanneqassanersoq pillugu
#ilaasortaasimasoq tassunga atatillugu pisinnaatinneqarpoq . Ikaarsaariarnermili ataatsimiititaliat inissitsiternerannut atatillugu aalajangersagaq taanna atorneqarsinnaanngilaq . Ikaarsaariarnermi ataatsimiititaliaqarnermik
#inissititereersimassapput . Imm. 3-mut Siunnersuutigineqarpoq ikaarsaariarnermut ataatsimiititaliat inissitsiternissaasa tungaannut isumaqatigiinniarnerit ilaasortamit inissitsiterluni ataatsimiinnermut aggersaasumit aqunneqassasut
#Siunnersuutigineqarpoq ikaarsaariarnermut ataatsimiititaliat inissitsiternissaasa tungaannut isumaqatigiinniarnerit ilaasortamit inissitsiterluni ataatsimiinnermut aggersaasumit aqunneqassasut , tassa ilaasortamit utoqqaanersamit
#missingersuusiami kommunalbestyrelsip inaarutaasumik akuersissuteqarnermini aningaasaliissuteqarfissanik isummerfigisassaani naatsorsuutit immikkoortiterneqarnissaannut malittarisassaliorsinnaapput . Imm. 5. Ukiumoortumik1-2 UR2-2 missingersuutit
#, taamaammallu ukiakkut ataatsimiinnermi saqqummiussisarnissamik maleruagassap atuuttup atuutitiinnarneqarnissaa siunnersuutaavoq . Ukiup siulianut tunngatillugu ilassutitut aningaasaliissutit
#. Naatsorsuutigineqarpoq tamanna aaqqiiffigineqassasoq suleriaatsinik pisoreersunik piginnaanngorsaasarnernillu allanngortiterinikkut , soorlu inatsisip atuutsinneqalerneratigut aningaasartuutaasartut ikilisinneqassasut aningaasaqarnermillu
#. Naatsorsuutigineqarpoq tamanna aaqqiiffigineqassasoq suleriaatsinik pisoreersunik piginnaanngorsaasarnernillu allanngortiterinikkut , soorlu inatsisip atuutsinneqalerneratigut aningaasartuutaasartut ikilisinneqassasut aningaasaqarnermillu
#Ukiumoortumik1-2 UR2-2 missingersuutit akuerineqarnerannut atatillugu ukiumut missingersuummi immikkoortiterinissaq pillugu Naalakkersuisut malittarisassaliornissaannut aalajangersakkamut ilaatillugu nakkutilliinermik oqartussaasut
#taasisarnerit tulleriiaarneqarnissaat pillugu malittarisassaliorsinnaapput . Ukiumut missingersuummi immikkoortiterinissamut Naalakkersuisut malittarisassaliornermi § 20 , imm. 2-mut
#periarfissarpassuaqarpoq , tassaasinnaapput aningaasartuutinik isertitanillu ataatsimut missingersuusiornermit immikkoortiterinermut kontuni ukiumoortumik1-2 UR2-2 missingersuusiornermut tunngassuteqartut . Taakkuli
#missingersuusiami kommunalbestyrelsip inaarutaasumik akuersissuteqarnermini aningaasaliissuteqarfissanik isummerfigisassaani naatsorsuutit immikkoortiterneqarnissaannut malittarisassaliorsinnaapput . Imm. 5. Ukiumoortumik1-2 UR2-2 missingersuutit
#kommunalbestyrelsimit ornittakkamik nakkutilliisumit ornittakkallu nutaamik sananeqareerluni , allanngortiterneqareerluni allilerneqareerlunilu atulinnginnerani akuersissutinik tamanik nakkutiginnittumit akuerisaasoq .
#akiliutit ilanngaatigineqarsinnaanerat aamma sulisitsisut aaqqissuussinernernut akileeqataassutaasa ilanngunneqartussaannginnerat atuutitiinnarneqassapput . Inuit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinernut nunani allaniittunut1-2 ittunut2-2
#pigineqartunik , inatsisissatut siunnersuutip uuma kingunerisaanik naleqqussaanissat allanngortiterinissallu annikitsuinnaanissaat Akileraaruseriffiup nalilerpaa . Inatsisissatut siunnersuutip annertuumik
#Sport Greenlandimut Naalakkersuisut tapiissuteqarneranni piumasarineqarpoq timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit Naalakkersuisut maleruagassiaannik malinnissasut ,
#aamma piumasarineqarsinnaasoq kattuffiit taaneqartut aamma timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit Naalakkersuisut maleruagassiaannik malinnissasut atortussasullu
#ilanngullugu nakorsaatit pissassaatitut atorneqartut aamma timersorluni unamminernik allanngortiterineq . Tassunga atatillugu oqaatigineqassaaq akiliilluni peqquserlutsitsiniarneq pillugu
#pissassaatitut atorneqartut akiorneqarneri pillugit aamma timersorluni unamminernik allanngortiterinerit akiornissaat pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissuteqarpoq . Pingaarnertut
#1989 Europarådimit akuerineqarsimasoq . Timersorluni unamminernik allanngortiterinerit pilugit Europarådip siumaqatigiissutaa CETS nr. 215 18.
#klubbiisa timersortut aamma timersortunut ikorfartuisut timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerni peqataannginnissaasa isumaginissaanut pisussaaffilerneqarput , timersorluni unamminermut
#Sport Greenlandimut Naalakkersuisut tapiissuteqarneranni piumasarineqarpoq timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit Naalakkersuisut maleruagassiaannik malinnissasut atuissasullu
#taamaalillunilu nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerisa aamma timersorluni unamminernik allanngortiterinernik pitsaaliuineq akiuinerlu pillugit inatsimmi maleruagassanut attuumassuteqarluni .
#klubbiisa timersortut aamma timersortunut ikorfartuisut timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerni peqataannginnissat namminneq isumagissagaat . Tamatuma nanginneratut timersornermi
#namminneq isumagissagaat . Tamatuma nanginneratut timersornermi unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaanissamut piginnaatinneqarput
#aalajangersaanissamut piginnaatinneqarput , tassunga ilanngullugu timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit ataqatigiissaarinermut allattoqarfiup inissinneqarnera pillugu
#ilanngullugu peqquserlunneq pillugu maleruagassat , timersorluni unamminerit allanngortiternerinut tunngatillugu pisuni attuumassuteqartuni tamani naammattutut isigineqanngimmata .
#timigissarnermilu ajornartorsiutitut annertuutut isigineqanngilaq aamma timersornermi unamminernik allanngortiterisartoqarnersoq paasineqarsimanani . Nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerisa akiorneqarnissaat kiisalu
#Nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerisa akiorneqarnissaat kiisalu timersorluni unamminerit allanngortiterinerinik 16 akiuinerit pillugit maleruagassanik aalajangersaasoqarnissaa siunnersuutigineqarmat taamaalilluni
#tapiissuteqarnissamut piumasaqaatigineqarluni kattuffiit taaneqartut aamma timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit Naalakkersuisut maleruagassiaannik malinnissasut atortissasullu
#allat ilaasinnaapput . Taamaaqataanik peqqusersuinneq timersorluni unamminerit allanngortiternerinik akiuiniarnermut naleqqiullugu pingaaruteqarluinnarpoq . Peqqusersuinneq aamma naapertuilluartumik
#ileqqussaanngitsumik imminut imaluunniit iligisanut iluaqutaasumik dommerip aalajangiinissaanut allanngortiteriniarneq . § 5-imut Imm. 1-imut Aalajangersakkami timersornermi
#klubbiisa timersortut aamma timersortunut ikorfartuisut timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerni peqataannginnissaasa isumaginissaanut pisussaaffilerneqarput . Aalajangersagaliornermut timersornermi tunngaviusut
#sammisanik neqerooruteqartartut . Tamatumunnga pissutaavoq timersorluni unamminernik allanngortiterinermut tunngatillugu ajornartorsiutit aaqqissugaasumik timersornerup iluani timersorluni unamminernut
#peqatigalugu suliaqartoq imaluunniit katsorsaasoq . Timersorluni unamminernik allanngortiterinermi paasineqarput piaaraluni iliuuserisat timersorluni unamminerup naleqqutinngitsumik allanngortinneranik
#Tamanna assersuutigalugu tassaasinnaavoq timersornerlu unamminerup inerneranik piaaraluni allanngortiterineq , piaaraluni naammanngitsumik naammassisaqarneq , timersorluni unamminermi
#Imm. 2-mut Piginnaatitsinermik aalajangersagaq ilaatigut timersorluni unamminernik allanngortiterinernik pitsaaliuinernik aamma akiuiniarnernik ataqatigiissaarinernullu toqqammavimmut allattoqarfiup inissinneqarnissaa
#atorneqarsinnaassaaq . Tamatuma erseqqissarneqarneranut pissutaavoq timersorluni unamminernik allanngortiterinernik akiuiniarneq pillugu Europarådip isumaqatigiissutaanik malinninnissamut piumasarineqarmat taamatut
#taakku nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik aamma timersorluni unamminerni allanngortiterinernik pitsaaliuinermik akiuilluni suliaqarnerisa akornannut atatillugu §§ 3-5
#assersuutigalugu nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerisa aamma timersorluni unamminerit allanngortiterneqartarnerisa pitsaaliorlugit akiorlugillu sulinerusinnaavoq imaluunniit § 8 ,
#assersuutigalugu nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerisa aamma timersorluni unamminerit allanngortiterneqartarnerisa pitsaaliorlugit akiorlugillu sulinerusinnaavoq imaluunniit timersortartunut pikkorivissunut timersornikkut
#aningaasaliissuteqarnikkut qulakkeerneqassasoq timersornermi kattuffiit taakku timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit Naalakkersuisut maleruagassiaannik malinnissasut atortussasullu
#aalajangerneqarpoq ataatsimiititaliaq nammineq siulittaasussamik aamma siulittaasup tullissaanik inissitsitissaaq aamma suleriaasissani nammineq aalajangersarlugu . Ataatsimiititaliap attuumassuteqartuunnginneranut
#16-imut 20 Aalajangersakkap , ingerlatsinermut tapiissuteqarnissamut piumasaqaatit immikkoortiterlugit aalajangersarpai . Nr. 1-imi aalajangersassallugu tulluartinneqarpoq ,
#malillugit ineriartortinneqassapput : 1 ) pilersaarut sammisanut immikkoortiterneqassaaq , 2 ) suliffeqarfiup suliassamik ingerlatsinerani suliassaqarfini
#2 ) suliffeqarfiup suliassamik ingerlatsinerani suliassaqarfini sammisat immikkoortiterneqassapput aamma sullissiveqarfiit aaqqissuussaanikkut ilusilersorneri pineqassanngillat , 3
#, 3 ) nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit qaffasissutsinut immikkoortiterneqarsimassapput aamma 4 ) qaffasissutsit amerlassusaat sullissiveqarfiup pisariaqartitaanut
#malillugit ineriartortinneqassapput : 1 ) pilersaarut sammisanut immikkoortiterneqassaaq , 2 ) suliffeqarfiup suliassamik ingerlatsinerani suliassaqarfini
#2 ) suliffeqarfiup suliassamik ingerlatsinerani suliassaqarfini sammisat immikkoortiterneqassapput aamma sullissiveqarfiit aaqqissuussaanikkut ilusilersorneri pineqassanngillat , 3
#, 3 ) nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit qaffasissutsinut immikkoortiterneqarsimassapput aamma 4 ) qaffasissutsit amerlassusaat sullissiveqarfiup pisariaqartitaanut
#Aallakaatitassiap imaluunniit aallakaatitassiat tulleriiaartut imaat aallakaatitassianut ukununnga immikkoortitigaasumik : Meeqqanut aamma inuusuttuaqqanut aallakaatitassiat , nutaarsiassat
#saqqummiussisoqassammat . Oqaasertaliussaq nutaajuvoq . Nr. 3. Mittarfiliortiternerit ersarinngittoqarnera imaluunniit pilersaarusiornermi tunngavigineqartut pillugit isumaqatigiinnginnerit pissutigalugit
#5. Oqaasertaliussami nr. 5-imi aalajangersagaq suliniutini angisuuni illuliortiternernik sanaartornernillu suliassat pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 25
#Sermersuumi sanaartornermi suliassat annertuut pilersaarutigineqareersut aallartinneqareersulluunniit arlaqarmata mittarfiliortiternermi sulisussaaleqeratartoqarsinnaavoq aammali sulisussaaleqinerup sanaartornermik suliamut aningaasartuutit tamarmiusut
#angisuunut periutsinut atuutereersunut naapertuuppoq . Suliniutini angisuuni illuliortiternernik sanaartornernillu suliassat pillugit Inatsisartut inatsisaanni ( Suliniutinut
#ullumikkut atuinerup allanngortinneqarneranut tunngatillugu eqaannerusumik ingerlasariaqarput ( allanngortiterisoqartariaqarpoq ) immaqalu illuutit Nukissiorfiit atorsinnaasaat tunillugit .
#Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut .
#atuinerup allanngortinneqarneranut tunngatillugu eqaannerusumik ingerlanissamik pisariaqartitsivoq ( allanngortiterinissamut ) immaqalu illuutit Asiap atorsinnaasai tunillugit .
#Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut .
#tunineqarsinnaanngippata inissiat isaterneqassapput . Sumiiffik tamanna Inatsisartut inissialiortiternissaannut atorneqarusunnersoq tunisisoqartinnagu Naalakkersuisut Inatsisartut Siulittaasoqarfiannut apereqqaassapput .
#isateriffiginiarneqarpoq ( konto pingaarneq 89.72.12 Inissialiassat taartissanillu inissialiortiterneq ) , taamaaliornermullu pissutaavoq nunaminertaq siunertanut allanut
#UR2-2 kissaatigaa tamannalu anguneqarsinnaavoq ilinniartut ineqarfiisa iluisa allanngortiterlugit sanaqqinneqarnerisigut , taamaalissappat naliliisoqassalluni inissat naammassanersut .
#72.20 Attaveqaqatigiinneq-mut nassuiaatit Nr. 1. Tjenestemandit , allanngortiterinermi ilaatinneqartut , allanngortiterinermi ajornerusumik pineqannginnissaasa qulakkeerneqarnissaa oqaasertaliussatigut
#Nr. 1. Tjenestemandit , allanngortiterinermi ilaatinneqartut , allanngortiterinermi ajornerusumik pineqannginnissaasa qulakkeerneqarnissaa oqaasertaliussatigut siunertarineqarpoq . Inatsisartut

< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Show all 6365 results


CQP Query: [tags=".*?TITIR.*?"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: