< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Show all 2407 results

#uppernarsarneqarsinnaallunilu . Akissut Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik aserfallatsaaliuinissamut aningaasassat ukiumoortumik1-2 UR2-2 aningasanut inatsisini aningaasaliissutigineqartarput .
#Umiatsiaatillit peqatigiiffiannit pigineqarpoq ingerlanneqarlunilu . Umiarsualiviup ingerlanneqarneranut aserfallatsaaliorneqarneranullu aningaasartuutit peqatigiiffiup ilaasortaannit umiatsianut inissanut akiliuteqarnikkut akilerneqartarput
#aamma nunami sanaartugartaqartup ingerlanneqarneranut , sanaartorneqarneranut , aserfallatsaaliorneqarneranut peerneqarneranullu pingaaruteqartunut tunngasuusinnaapput . Pilersitseqqinnissamik suliaqarnerup piumasaqaatigineqartup
#naliliinissaq aammalu piginnittuusoq qanoq annertutigisumik iluarsaassinissamut , aserfallatsaaliuinissamut , matusinissamut , pilersitseqqinnissamut il.il . pisussaaffeqarnersoq
#Naalakkersuisut § 20-imi Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaanni allaffissorneq , aserfallatsaaliuineq aamma ingerlatsineq pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut piginnaatinneqarput
#aalajangersaassapput , taanna umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutinik matussuseeqataasinnaalersillugu , aammalu akiusut peqatigisaanik pissusilersornermik
#pisortat ingerlatsinermut , aserfallannermut , pisoqalinermut ingerlaavartumillu aserfallatsaaliuinermut aningaasaliissuteqarnissaannut pisariaqartitsinermik annikillisitsissasoq naatsorsuutigineqarsinnaassanngilaq . Atuisut akiliutaat
#annikillisitsissasoq naatsorsuutigineqarsinnaassanngilaq . Atuisut akiliutaat pisortat umiarsualiviutaannik aserfallatsaaliuinerup pitsanngorsarneqarnissaanut iluaqutaassapput . Ikaarsaarnermi aaqqissuussinernik atuisullu akiliutaannik
#aalajangersarneqartariaqarpoq , taamaalilluni akiliutissaq pisortat umiarsualiviutaannik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutiviusut takuneqarsinnaassallutik . Naalakkersuisut akigititassat nalunaarummi aalajangersaavigisinnaavai
#errortuivikumut kuuffeqarfiit , ingerlanneqarnerminni aamma / imaluunniit aserfallatsaaliorneqarnerminni kommunalbestyrelsinit akisussaaffigineqartut . 11 ) Namminersortut imermut
#) Kommunip imermut errortuivikumut kuuffeqarfiutaasa pilersaarutaasumik iluarsaanneqarnissaannut aserfallatsaaliorneqarnissaannullu pilersaarut , tassungalu ilanngullugu pingaarnersiuinissaq . 6
#48. Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangiinerit tamarmik avatangiisinik innarlitsaaliuinissamut Inatsisartut peqqussutaanni kapitali 14-imi maleruagassat naapertorlugit maalaarutigineqarsinnaapput
#. Aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi avatangiisinut aamma pinngortitamik allanngutsaaliuinissamut piumasaqaatit qaffasissut allannguuteqartinneqaratik nangeqqinneqarput . 6. Innuttaasunut
#, suliffeqarfinnut akuersissummik allagartalerneqartunut , gassilerivinnik suliaqartunut aserfallatsaaliuisunullu pitsaassutsimut piumasaqaatit annerulerneranni , avatangiisinut pitsaasumik sunniuteqassasoq
#, sanaartukkanik atortulersuutinillu pineqartunik pigisaqartut atuinermut , aserfallatsaaliuinermut iluarsaassinermullu akisussaaffiligaanerannut sammitinneqartunik aalajangersaanermi atorneqarsinnaapput . Taamatuttaaq
#saniatigut suliakkersuisussaasoq . Taamatuttaaq oqaatigineqarpoq ingerlatsinermut , aserfallatsaaliuinermut nutarterinermullu annertuunik aningaasartuuteqartoqassasoq . Suliffissarsiuussisarfiit maannakkutut ilitsersuisussaammata
#ukiuni kingullerni pingaartinneqaleraluttuinnarput . Piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaat pillugu UNESCO-p isumaqatigiissutaa 17. oktober 2003-meersoq1-2 IR2-2
#Kalaallit Nunaat isumaqatigiissummut akuersaarnermigut pisussaatilerpoq piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaaliniarlugit iliuuserisariaqakkanik aalajangersaassalluni , aamma nunami inatsisiliornikkut .
#Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Kalaallit Nunaanni piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaannut akisussaasuusoq . 2 2.1.4 NKA-p sulinissamut pilersaarusiaa
#aamma akissarsisitsisarneq pillugu aalajangersagaliortoqarpoq aammalu Naalakkersuisut itsarnisat innarlitsaalineqarnissaat pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissaannut piginnaatitsisoqarluni . 2.1.7.
#2-mut Aalajangersagaq nutaajuvoq , piorsarsimassutsikkullu kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaat pillugu UNESCO-p isumaqatigiissutaanut 17. oktober 2003-meersumut1-2 IR2-2
#3-mut Aalajangersagaq nutaajuvoq , piorsarsimassutsikkullu kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaat pillugu UNESCO-p isumaqatigiissutaanut 17. oktober 2003-meersumut1-2 IR2-2
#allaaserisaq 13-imi aalajangersarneqarmat , piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaannut akisussaaneq sullissiveqarfimmut aalajangersimasumut inissinneqassasoq . Aammattaaq innarlitsaaliinermut
#qulakkeerneqarnissaa kissaatigineqarpoq , soorlumi piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaasut innarlitsaalineqarnissaannut akisussaaneq kulturikkut eriagisassat pillugit inatsimmi aalajangersarneqarsimasoq .
#, nuna tamakkerlugu pingaarnersaallunilu piorsarsimassutsikkut kingornussanik suliaqarfiusutut innarlitsaaliuinissamut akisussaanissaa naleqquttutut isigineqarpoq . § 7-imut Aalajangersakkap
#aanaveersaanermik suliaqartarnissaat , tamannami katersugaasiviit namminneq katersugaatiminnik allanngutsaaliuisussaanerannut ilaavoq . Aamma allassimavoq aanaveersaanermut aningaasartuutit katersugaasiviit
#atuuttumi § 16-imik nangitsineruvoq . Piorsarsimassutsikkut kingornussat innarlitsaalineqarnissaat pissutigalugu katersugaatinik immikkoortitsineq uninngasuutiginninnerlu taamaallaat katersugaasivinni akuerisaasuni
#Allagaateqarfiatalu , katersugaasiviup akuerisaasup katersugaatiminik piorsarsimassutsikkut kingornussat innarlitsaalineqarnissaannut pingaaruteqartumik immikkoortikkumallugit kissaatigisaanik tigusinissaanut pisussaatitsilerpoq . Pigisaq
#18-imik nangitsineruvoq . Imm. 1-imut Unitsitsisoqartillugu katersugaatit innarlitsaalineqarnissaat qulakkiissallugu pingaartuuvoq . Katersugaatit piorsarsimassutsikkut kingornussanut ilaapput
#Siunnersuutip scannerimik pisinermut ataasiartumik aningaasartuutaanissaa kiisalu atorneranut aserfallatsaaliorneqarneranullu aningaasartuuteqarnissamik kinguneqarnissaa ilimagineqarpoq . Scannerimik pisinermut ataasiartumik
#killiliineq sumik tunngaveqarnersoq , taassuminngalu appasinnerusumut killiliineq pinerlutsaaliuinermut iluaqutaanerussannginnerunersoq . Aningaasanut killiliussaq 15.000 euro aningaasanut
#nalunaarutigivaa erseqqissaateqaratik , taamaallaalli siunnersuutip kulturikkut eriagisassat tammatsaaliorneqarnerat innarlerneqannginnissaa kissaatigineqarmat . Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik isumaqanngilaq ,
#imatut suliarineqassapput , inissinneqassapput , pequsersorneqassapput , aserfallatsaaliorneqassapput , nalunaarsorneqassapput aamma isumannaallisarneqassapput siunertaanngitsumik qinngorfiginninnissamut nalorninartut
#atortut suliarineqarnissaannut , inissinneqarnissaannut , pequsersorneqarnissaannut , aserfallatsaaliorneqarnissaannut , nalunaarsorneqarnissaannut aamma isumannaallisarneqarnissaannut siunertaanngitsumik qinngortittoqarnissaanut nalorninartut
#Aalajangersakkami Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik immikkut ittumik pisoqartillugu inigisap ajortumiitsaaliugaalluinnarnissaanut aamma piginnittuussutsip ajortumiitsaaliugaalluinnarnissanik qaangiisinnaanissamik piginnaatinneqarpoq , tamakku
#immikkut ittumik pisoqartillugu inigisap ajortumiitsaaliugaalluinnarnissaanut aamma piginnittuussutsip ajortumiitsaaliugaalluinnarnissanik qaangiisinnaanissamik piginnaatinneqarpoq , tamakku Danmarkip naalagaaffiata inatsisaani
#immikkut akuersissutigineqarsimassasoq aammattaaq inatsisitigut tunngaveqartoqarnissaa unioqqutitsissagaanni piginnittuussutsip ajortumiitsaaliugaalluinnarnissanik . Tamanna sukumiinerusumik itisilerneqarpoq ( EMRK )
#pilersaarusiornermut ilaatillugu SIKUKI Nuuk Harbour A/S-ip avatangiisinik allanngutsaaliuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9 , 22.
#siunnersuut isumaqarpoq , pinngitsaalisaalluni pineqartumut innuttaasumut inatsisitigut innarlitsaalisaaneq annerusumik nukittorsarneqassasoq . 7. Kingunissai pingaarutillit allat
#Allannguinerup Napparsimasunillu siunnersorteqalernerup anguniagaraa tarnimikkut napparsimasut inatsisitigut innarlitsaalisaanissaat pinngitsaaliissummik iliuuseqarfigineqarnermik pineqaatissinneqarsimasut . Aalajangersakkap Tarnimikkut Nappaatillit
#atorneqarnerani piginnaasaqarnera , atasinnaassusaa , navianassusaa aamma aserfallatsaaliuinissamut periarfissat . Imm. 2. Ilitsersuineq oqaatsit ilitsersuunneqartussamut
#Umiarsualiveqarnermut oqartussaasunut aamma Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannut tunngatillugu umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit AI 2014-imi kontumi pingaarnermi 35.02.01 Umiarsualiveqarnermut
#oqartussaasoq , aamma kontumi pingaarnermi 35.02.02 Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuineq , ilaatinneqarput . Ingerlatsinissamut akuersissummut aaqqissuussaq Namminersorlutik Oqartussat
#. Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik ingerlatsineq aamma aserfallatsaaliuineq maannamut Inatsisartut aningaasanut inatsisaasigut aningaasalersorneqarput , takuuk
#, Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , aserfallatsaaliuinissamut ingerlatsinissamullu atatillugu aningaasartuutiviusut nalinginnaasumik illuatungilerneqartarsimanngillat . Siunnersuummi
#akiliutaat Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaasa aamma kommunit umiarsualiviutaasa ingerlanneqarnerannut aserfallatsaaliorneqarnerannullu taamaallaat ilaannakortumik taperseeqataasinnaassasut . Aammattaaq atuisut akiliuteqartarnissaannut
#ilai najukkanni innuttaasunut aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarput aammalu ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutinut naleqqersuunneqarsinnaasunik atuisut akiliuteqartissinnaanissaannut naammattumik kaaviiaartitaqartaratik ,
#allaffissornermi suleriaatsini allannguutissanik pisariaqartunik suliaqarnissamut pisussaaffilerneqassapput . Aserfallatsaaliuineq Namminersorlutik Oqartussat umiarsualivii Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik aserfallatsaaliuinissamut aningaasartuutit
#. Aserfallatsaaliuineq Namminersorlutik Oqartussat umiarsualivii Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik aserfallatsaaliuinissamut aningaasartuutit 2014-imut Aningaasanut inatsimmut kontomi pingaarnermi 35.02.02
#2014-imut Aningaasanut inatsimmut kontomi pingaarnermi 35.02.02 Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuineq , ilanngunneqarput . 2014-imut aningaasaliissutit kr. 19
#missaanniipput1-2 ipput2-2 . Aningaasaliissutit Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiveqarfiinik nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutinut matussutissatut atorneqarput . Aammattaaq isumagineqarput ilaasunik
#vaajarit , naaralaartitsiviit il.il . Sanaartukkani taakkunani aserfallatsaaliuilluni suliaqarneq ilaatigut tassaasarpoq , mallit , sikut
#sanaartukkat sapinngisamik pitsaanerpaajutillugit pigineqaannarnissaat siunertaralugu tulleriissaartumik pilersaarusiukkamik aserfallatsaaliuisarneq . Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 mio.
#pigineqaannarnissaat siunertaralugu tulleriissaartumik pilersaarusiukkamik aserfallatsaaliuisarneq . Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 mio. missaanniittut1-2 ittut2-2 missiliorneqarpoq
#kr. 84 mio. missaanniittut1-2 ittut2-2 missiliorneqarpoq . Aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit aningaasaliissutit annertussusaat allannguuteqanngippata , nalinginnaasumik atuinerup
#pitsaassusaat aammalu maannakkut aningaasaliissutit annertussuserisartagaat atuutsillugit , aserfallatsaaliuinermut aningaasaliissutit annertusiartortumik umiarsualiveqarfinni ajoqusernernut annertunernut ingerlaavartumik iluarsiisarnermut
#annertunernut ingerlaavartumik iluarsiisarnermut aammalu annikinnerusumik tulleriissaartumik pilersaarusiornikkut aserfallatsaaliornermut atorneqartassasut naatsorsuutigineqarpoq . 7 UPA 2015/73 ISAN
#UPA 2015/73 Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut manna umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut aningaasaliissutinik allannguuteqartitsinissamik malitseqassanngilaq . Pisortat umiarsualivii
#2 , kommunit umiarsualiviinik nunami sanaartugartaqartunik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutit qaangerneqarsinnaanngillat . Siunnersuut manna immersugassatut inatsisitut
#akiliuteqartitsisarneq sunaluunniit kommunip umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu kommunip aningaasartuutaasa ilanngaaseriikkat oqilisarnissaannut iluaqutaasussaavoq . Assersuutigalugu
#sanaartugartaqartut Kalaallit Nunaanni attaveqarnermut pingaaruteqarluinnarput . Sanaartukkat taakkua aserfallatsaaliorneqarnissaat sunniuteqarluartumillu ingerlanneqarnissaat taamaattumik inuiaqatigiinni aningaasaqarnikkut inooqataanikkullu ineriartortitsinermut
#Kalaallit Nunaanni attaveqarnermut pingaaruteqartut , umiarsualiviit sunniuteqarluartumik ingerlanneqarnissaasa aserfallatsaaliorneqarnissaasalu , aammalu atuisut aningaasaqarneq pissutigalugu umiarsualiveqarfinnik atuinissamik
#siunnersuut unammilligassanut taakkununnga nutaanut isummersorfiussasoq . Umiarsualivit aserfallatsaaliorneqarnerat sunniuteqarluartumillu ingerlanneqarnerat inuiaqatigiit aningaasaqarnikkut inooqataanikkullu ineriartortinneqarnerannut annertuumik
#Siunnersuummi erseqqissarneqarpoq umiarsualivinnik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunik sanaartorneq , aserfallatsaaliuineq ingerlatsinerlu Namminersorlutik 27 UPA 2015/73 ISAN suliaq
#. Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini allassimavoq umiarsualiviit aserfallatsaaliorneqarnissaannut aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 millioner koruunit missaanniittut1-2
#Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini allassimavoq umiarsualiviit aserfallatsaaliorneqarnissaannut aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 millioner koruunit missaanniittut1-2 ittut2-2
#kaammattuutigissavaa umiarsualiviit pillugit inatsimmi nutaami umiarsualiveqarnermut suliassaqarfimmi aserfallatsaaliuinissamut , allilerinissamut nutarterinissamullu suliniutinut pisariaqartunut aningaasalersuinissaq malitseqartinneqassasoq
#akuersissummik tunniussisoqarsinnaassaaq . Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik aserfallatsaaliuinissamut aningaasassat ukiumoortumik1-2 UR2-2 aningaasanut inatsisini aningaasaliissutigineqartarput .
#Akissut Umiarsualivinnut nunami sanaartugartaqartunut sanaartornermut , ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutit atuisunit , assersuutigalugu Royal Arctic Line A /
#akiliutaat Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaasa aamma kommunit umiarsualiviutaasa ingerlanneqarnerannut aserfallatsaaliorneqarnerannullu taamaallaat ilaannakortumik taperseeqataasinnaassasut . Aammattaaq atuisut akiliuteqartarnissaannut
#) imaani 3 sømilit avataanni Imaani avatangiisinik allanngutsaaliuineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussut nr.
#pisariaqartut siuartissinnaassallugit . Siunnersuummi allassimasutut ullumikkut umiarsualivinni aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutit annertoorujussuupput . Pisariaqartitsineq Nuummiinnaq atuutinngilaq ,
#isertitassatut periarfissanut periarfissaqarfiit pitsanngorsarsinnaassagutsigut neriulluartitsilerlutalu Kalaallit Nunaanni umiarsualivinni aserfallatsaaliuineq pitsanngorsaanerlu nukingiuttariaqarpoq . Inatsisissatut siunnersuut nassiunneqartoq tunngavimminik
#Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput . Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik aserfallatsaaliuinissamut aningaasassat ukiumoortumik1-2 UR2-2 aningasanut inatsisini aningaasaliissutigineqartarput .
#Siunissami atuisunik akiliuteqartitsisalernissaq umiarsualivinnik ineriartortitsinermut , ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aammalu aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutinik sumiiffissarsisitsinermut atorneqartassammat RAL-ip neriulluanartutut
#akiliuteqartitsisalernissaq umiarsualivinnik ineriartortitsinermut , ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aammalu aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutinik sumiiffissarsisitsinermut atorneqartassammat RAL-ip neriulluanartutut isigaa .
#atorneqartassammat RAL-ip neriulluanartutut isigaa . Ajornartorsiutitaqarpoq sanaartukkat aserfallatsaaliorneqarnissaannik qulakkeerinissamut naammattumik isumalluutissanik suli atuisoqarsinnaanngimmat , taamaattumilu
#qulakkeerinissamut naammattumik isumalluutissanik suli atuisoqarsinnaanngimmat , taamaattumilu aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutit maannakkut sumiiffissarsineqarnerat neriulluarnarpoq taamaalillunilu sanaartukkani naammanngitsumik
#kinguaattoorutit maannakkut sumiiffissarsineqarnerat neriulluarnarpoq taamaalillunilu sanaartukkani naammanngitsumik aserfallatsaaliuinermi isumannaallisaanermi aarlerinaataasut annikillisinneqassapput , taamaalilluni sanaartukkat ajorseriartinneqarnerat
#uppernarsarneqarsinnaallunilu . Akissut Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik aserfallatsaaliuinissamut aningaasassat ukiumoortumik1-2 UR2-2 aningasanut inatsisini aningaasaliissutigineqartarput .
#Umiatsiaatillit peqatigiiffiannit pigineqarpoq ingerlanneqarlunilu . Umiarsualiviup ingerlanneqarneranut aserfallatsaaliorneqarneranullu aningaasartuutit peqatigiiffiup ilaasortaannit umiatsianut inissanut akiliuteqarnikkut akilerneqartarput
#aamma nunami sanaartugartaqartup ingerlanneqarneranut , sanaartorneqarneranut , aserfallatsaaliorneqarneranut peerneqarneranullu pingaaruteqartunut tunngasuusinnaapput . Pilersitseqqinnissamik suliaqarnerup piumasaqaatigineqartup
#naliliinissaq aammalu piginnittuusoq qanoq annertutigisumik iluarsaassinissamut , aserfallatsaaliuinissamut , matusinissamut , pilersitseqqinnissamut il.il . pisussaaffeqarnersoq
#Naalakkersuisut § 20-imi Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaanni allaffissorneq , aserfallatsaaliuineq aamma ingerlatsineq pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut piginnaatinneqarput
#aalajangersaassapput , taanna umiarsualivimmik nunami sanaartugartaqartumik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutinik matussuseeqataasinnaalersillugu , aammalu akiusut peqatigisaanik pissusilersornermik
#pisortat ingerlatsinermut , aserfallannermut , pisoqalinermut ingerlaavartumillu aserfallatsaaliuinermut aningaasaliissuteqarnissaannut pisariaqartitsinermik annikillisitsissasoq naatsorsuutigineqarsinnaassanngilaq . Atuisut akiliutaat
#annikillisitsissasoq naatsorsuutigineqarsinnaassanngilaq . Atuisut akiliutaat pisortat umiarsualiviutaannik aserfallatsaaliuinerup pitsanngorsarneqarnissaanut iluaqutaassapput . Ikaarsaarnermi aaqqissuussinernik atuisullu akiliutaannik
#aalajangersarneqartariaqarpoq , taamaalilluni akiliutissaq pisortat umiarsualiviutaannik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutiviusut takuneqarsinnaassallutik . Naalakkersuisut akigititassat nalunaarummi aalajangersaavigisinnaavai
#errortuivikumut kuuffeqarfiit , ingerlanneqarnerminni aamma / imaluunniit aserfallatsaaliorneqarnerminni kommunalbestyrelsinit akisussaaffigineqartut . 11 ) Namminersortut imermut
#) Kommunip imermut errortuivikumut kuuffeqarfiutaasa pilersaarutaasumik iluarsaanneqarnissaannut aserfallatsaaliorneqarnissaannullu pilersaarut , tassungalu ilanngullugu pingaarnersiuinissaq . 6
#48. Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangiinerit tamarmik avatangiisinik innarlitsaaliuinissamut Inatsisartut peqqussutaanni kapitali 14-imi maleruagassat naapertorlugit maalaarutigineqarsinnaapput
#. b. Misissugassanik tigusiffissat c. Saliinermi atortunik aserfallatsaaliuinermi misissuisarnermilu periaatsit sulinissamullu pilersaarutit . d. Atortut
#Suliassaqarfik 01 Konto pingaarneq 01.11.02 Ombudsmandeqarfiup illuutaanik aserfallatsaaliuineq Ombudsmandeqarfik konto pingaarneq 01.11.02 Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuinermi
#aserfallatsaaliuineq Ombudsmandeqarfik konto pingaarneq 01.11.02 Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuinermi atuinerussutinik atuinikinnerussutinilluunniit ukiumut aningaasaliiviusumut tullermut nuussinissaanut piginnaatinneqarpoq
#piginnaatinneqarpoq . Konto pingaarneq 01.11.02 Ombudsmandeqarfiup illuutaanik aserfallatsaaliuineq , nassuiaatit Oqaasertaliussatigut aningaasaliissutit sivisunerusumik aaqqissuussaanerusumillu atorneqarnissaannut
#atorneqarnissaannut periarfissiisoqarpoq . Pingaartumik ombudsmandeqarfiup illuutaasa B-7-ip allanngutsaaliugaasup aserfallatsaalineqarneranut atatillugu pingaaruteqarpoq siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aserfallatsaaliinissamut
#Aqutsisoqarfik , ASA , 20.30.10 Illuutinik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu , 30.01.02 Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik , 34.11.03 Dronning
#750.000 kr.-t sinnissanngilai , taamaattoq Illuutinik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu pillugit konto pingaarnermi 20.30.10-mi , 70.01.07 Sanaartornermi
#. Konto pingaarneq 20.30.10-mut , Illuutinik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu Nr. 1. Naalakkersuisut , Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap
#. Konto pingaarneq 20.30.10-mut , Illuutinik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu , nassuiaatit Nr. 1. Oqaasertaliussani utaqqiisaasumik najugaqarneq
#Konto pingaarneq 30.01.04-mut , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq - Ilaqutareeqarneq Naalakkersuisut piginnaatinneqarput konto pingaarneq 30.01.04-mi
#piginnaatinneqarput konto pingaarneq 30.01.04-mi , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq - Ilaqutareeqarneq , atuinerussutinik atuinikinnerussutinilluunniit ukiumut aningaasaliiviusumut
#. Konto pingaarneq 30.01.04-mut , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq - Ilaqutareeqarneq , nassuiaatit Oqaasertaliussat aningaasaliissutaasut atorluarneqarnerunissaannut
#Konto pingaarneq 34.10.02-mut , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq Naalakkersuisut piginnaatinneqarput konto pingaarnermi uani atuinerussutinik atuinikinnerussutinilluunniit
#Konto pingaarneq 34.10.02-mut , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq , nassuiaatit Oqaasertaliussat aningaasaliissutaasut atorluarneqarnerunissaannut periarfissiipput .
#malittaasumik aningaasartuutit , soorlu piginnittut taarsernerisigut nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit , pinngitsaaliinikkut anisitsisoqarneranut atatillugu pequtinik poortuinermi
#Nukissiorfiit innaallagissamik , imermik kiammillu pilersuinerinut nutaanut aserfallatsaaliuineranulluunniit atugassatut . Ukiumi tulliuttumi aningaasanut piginnaatitsissutaasunut atuinissaq
#aalajangersagaq ilanngunneqarpoq . Aatsitassanut suliassaqarfimmi avatangiisinik pinngortitamillu allanngutsaaliuinerup suliassaqarfimmi nalinginnaasumi pisartunit qasugatinneqarnerulerneranik siunnersuut malitseqassappat ,
#assingusut danskit inatsisaanniipput1-2 ipput2-2 , ilanngullugit avatangiisit allanngutsaaliorneqarnerat pillugu danskit inatsisaat , tassani pissutsit eqqartuussivinnut
#piffissaqartitsilluni killissaliineq aallaaviatigut aalajangersarneqarluni . Taamaattoq avatangiisit allanngutsaaliorneqarnissaat pillugu danskit inatsisaat pisuni aalajangersimasuni ukioq ataaseq
#ersarissumik inaarutaasumillu isummertoqarnissaanik inuiaqatigiinni pisariaqartitsisoqartillugu , avatangiisit allanngutsaaliorneqarnissaat , aatsitassat aamma pilersaarusiortarneq pillugit danskit inatsisaat
#killeqanngitsumik nakkutigineqanngitsumillu atorneqarsinnaannginnissaat , ilaatigut Kalaallit Nunaanni pinngortitami allanngutsaaliuinermut aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarpoq . Tamanna Kalaallit Nunaanni pinngortitami
#killeqanngitsumik nakkutigineqanngitsumillu atuisoqarsinnaannginnissaa , ilaatigut Kalaallit Nunaanni pinngortitami allanngutsaaliuinermut aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarpoq . Tamanna Kalaallit Nunaanni pinngortitami naleqqutinngitsumik
#isumagissavaa . Imm. 2. Iliveqarfinnik pilersitsinissaq , aserfallatsaaliuinissaq atorunnaarsitsinissalu taakkununngalu aningaasartuutit akilernissaat kommunalbestyrelsip akisussaaffigaa ,
#Biskoppimit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit aningaasalersorneqartut aqunneqartullu pilersinnissaannik , aserfallatsaaliornissaannik atorunnaarsinnissaannillu Biskoppi isumaqatigiissusiorsinnaavoq . Imm. 4. Ilerrit
#Ilagiit pigaat . § 19. Iliveqarfiit illuinnarni aserfallatsaaliornissaat taakkuninngalu aqutsinissaq ilagiit sinniisaasa akisussaaffigaat ingerlatissallugulu .
#akisussaaffigaat ingerlatissallugulu . Imm. 2. Iliveqarfinnik ulluinnarni aserfallatsaaliorneranni taakkuninngalu aqutsinermi aningaasartuutit Kalaallit Nunaanni Ilagiit akilissavaat .
#iliveqarfiit ungalulersornerat , ilusilersornerat , naasulersornerat , aserfallatsaaliornerat allilerneqarnerallu pillugit malittarisassiussapput . § 24. Aqquserngit
#ilanngullugu Kalaallit Nunaata avataani iliveqarfinnik pilersitsisarneq , aserfallatsaaliuisarneq atorunnaarsitsisarnerlu . Siunnersuummi § 16 , imm.
#ilanngullugu Kalaallit Nunaata avataani iliveqarfinnik pilersitsisarneq , aserfallatsaaliuisarneq atorunnaarsitsisarnerlu , Biskoppimit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit aningaasalersorneqartut allaffissornikkullu
#ingerlatitseqqiineruvoq . Taamaalilluni ilagiit sinniisaasa iliveqarfinnik ulluinnarni aserfallatsaaliuinermik aqutsinermillu akisussaaffeqarnerat ingerlatsinerallu aalajangersarneqarnera aalajangersakkami erseqqissarneqarpoq .
#§ 19 , imm. 2-mi iliveqarfinnik ulluinnarni aserfallatsaaliuinermi aqutsinermilu aningaasartuutit Kalaallit Nunaanni Ilagiinnit akilerneqartarnissaat eqqarsaatigalugu aningaasartuutit
#2-mi kommuninut inissinneqarput , suliassallu pinnersaanertut ulluinnarnilu aserfallatsaaliuinertut isigineqartariaqartut ilagiit sinniisaanniillutik1-2 illutik2-2 , tak. siunnersuummi
#itisiliineq pillugu oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput . Ulluinnarni aserfallatsaaliuineq , siunnersuummi § 16 , imm. 2
#kisiannili aputaajaaneq suliassalluunniit annertunerusut assigisaat pineqaratik , aserfallatsaaliuinertut , ingerlatsinertut sanaartornertulluunniit isigineqartut , tak. §
#ataani provsteqarfiup iliveqarfiini sanningasunik allanillu annikitsunik qalipaanermut aserfallatsaaliuinermut ukiumoortumik1-2 UR2-2 missingersuusiortariaqartassapput . § 20-mut 27
#pillugit malittarisassat kiisalu ilivernik pissarsinermut , nutarterinermut aserfallatsaaliuinermullu akit . Tamassuma saniatigut inassuteqaatigineqarpoq iliveqarfinnik qulliunerusumik
#Tamassuma saniatigut inassuteqaatigineqarpoq iliveqarfinnik qulliunerusumik ataatsimut isigalugu aserfallatsaaliuinermut najoqqutassiallu iliveqarfiit pillugit malittarisassani aalajangersarneqassasut . Iliveqarfiit
#kinguartinneqarneranik aalajangiinerup Naalakkersuisunit 32 isummerfigitinneratigut innuttaasut inatsisitigut innarlitsaalisaanerat isiginiarneqassaaq , tak. siunnersuummi § 34 ,
#oqaaseqaat utertillugu . Tamassumunnga atatillugu ilivermi eqqaassutissap aserfallatsaaliorneranut atatillugu iliuusissatut immikkut ilisimasalik naatsumik inassuteqaateqassaaq .
#isumagissavaa . Imm. 2. Iliveqarfinnik pilersitsinissaq , aserfallatsaaliuinissaq atorunnaarsitsinissalu taakkununngalu aningaasartuutit akilernissaat kommunalbestyrelsip akisussaaffigaa ,
#Biskoppimit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit aningaasalersorneqartut aqunneqartullu pilersinnissaannik , aserfallatsaaliornissaannik atorunnaarsinnissaannillu Biskoppi isumaqatigiissusiorsinnaavoq . Imm. 4. Ilerrit
#Ilagiit pigaat . § 19. Iliveqarfiit illuinnarni aserfallatsaaliornissaat taakkuninngalu aqutsinissaq ilagiit sinniisaasa akisussaaffigaat ingerlatissallugulu .
#akisussaaffigaat ingerlatissallugulu . Imm. 2. Iliveqarfinnik ulluinnarni aserfallatsaaliorneranni taakkuninngalu aqutsinermi aningaasartuutit Kalaallit Nunaanni Ilagiit akilissavaat .
#iliveqarfiit ungalulersornerat , ilusilersornerat , naasulersornerat , aserfallatsaaliornerat allilerneqarnerallu pillugit malittarisassiussapput . § 24. Aqquserngit
#najoqqutassatut maleruagassanik imaqanngilaq . Ingerlatat pinngortitamik avatangiisinillu allanngutsaaliuinissamut maleruagassat nalinginnaasut naapertorlugit ingerlanneqartussaapput kiisalu sulinermi avatangiisit
#UPA 2016/20 suutinut ilanngunneratigut , nammineq sanaartukkat aserfallatsaalinissaannut aningaasaliinissamulluunniit kajumilersitsisoqarsinnaavoq . Naalakkersuisut isumaqatigaat missingersuusiornermi sanaartukkat
#ullumimut naleqqiullugu assigiinnerusumik agguaanneqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaa , ilaatigullu aserfallatsaaliugassanik kinguaattooruteqaqqissinnaanerup pitsaaliorneqarnissaa . § 3-mut Siunnersuutigineqarpoq immikkut
#isertitatut isigineqarput . Aalajangersakkatigut anguniarneqarpoq inuiaqatigiinni naleqartitanik allanngutsaaliuinissaq . Pigisat annertuut , soorlu piginneqataassutit illuutigisarluunniit
#pissarsisinnaasut . Aalajangersakkat tamakku sanaartornermut , illuutinik aserfallatsaaliuinermut ingerlatsinermullu , ininut allatullu najugaqarfinnut kulturimut sunngiffimmullu
#najukkani tapiissuteqarnissamut malitassat aamma sanaartukkanut , illuutinik aserfallatsaaliuinermut ingerlatsinermullu , ininut allatigullu najukkanut tunngassuteqartut .
#inip ingerlanneranut attartornermut akiliuteqartoqassasoq , taakkununngalu ilaallutik aserfallatsaaliuineq , kiassaaneq , qaammaqquteqarneq , eqqiaaneq ,
#kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut atorneqartunik sanaartornissamut , aserfallatsaaliuinissamut ingerlatsinissamullu tapiissuteqarsinnaasut , taakkununngalu ilaapput sunngiffimmi ornittakkanut
#kulturikkut ingerlatsinermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut atorneqartunik sanaartornissamut , aserfallatsaaliuinissamut ingerlatsinissamullu tapiissuteqarsinnaasut , taakkununngalu ilaallutik akisussaanerit suliassallu
#, tamanit atorneqarsinnaallutillu tikikkuminartuunissaat , kiisalu eqqiarneqarnissaat aserfallatsaalinissaallu eqqarsaatigalugit naammaginartumik toqqissisimanartunngorlugit . 36 Illuutit ,
#ingerlanneqassaaq . Taamaalilluni nakkutigineqassaaq sunngiffimmi ornittakkat ataasiakkaat aserfallatsaaliorneqarnerat , matumani sunngiffimmi ornittakkap illutaata sanaartornermi aamma
#, tikinneqariaannaaneranut aamma tamanit atorneqarneranut kiisalu eqqiluisaarnermut aserfallatsaaliuinermullu tunngaviusumik piumasaqaatinik malittarisassaqareerneranut sanilliunneqassaaq . § 23-mut
#qimminilluunniit akiuussusersuisartut akuerisaasut qimmimik toqutsisussat qimmip inissisimaffianut tikitsaaliorpagit kommunalbestyrelsip politiit ikiortiserisinnaavai . Aalajangersagaq taanna naapertorlugu
#ingerlatsineq , tassungalu nalunaaruteqartarneq pillugu aamma taassuma aserfallatsaaliorneqarnissaa pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput . §
#pillugu , tassunga nalunaaruteqartarneq pillugu aamma nalunaarsuiffiup aserfallatsaaliorneqarnissaa pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaanerat pillugu aalajangersakkamik
#ingerlatsineq , tassungalu nalunaaruteqartarneq pillugu aamma taassuma aserfallatsaaliorneqarnissaa pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaanissamut aalajangersagaq tunngavissiivoq
#makkununnga tunngatillugu : 1 ) Uumassusillit amerlalluinnassusiisa allannguutsaaliorneqarnissaat . 2 ) Piujuaannartitsinermik tunngavilimmik uumassusillit sananeqaataasigut
#assersuutigalugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat Ivittuut Kangilinnguillu eqqaanni nunap allanngutsaaliorneqarnissaa pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 4 , 12.
#2010-meersoq1-2 IR2-2 , Ivittuut Kangilinnguillu eqqaani nunap allanngutsaaliorneqarnissaa pillugu nalunaarut naapertorlugu akuersissummik immikkut piniartoqaqqaassaaq .
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu immikkut ittumik iliuuseqarnissamut inerteqquteqarsinnaavoq peqqussuteqarsinnaallunilu .
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu immikkut ittumik iliuuseqarnissaq pillugu inerteqquteqarnissamut peqqussuteqarnissamullu
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu immikkut ittumik iliuuseqarnissamut inerteqquteqarsinnaavoq peqqussuteqarsinnaallunilu .
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu immikkut ittumik iliuuseqarnissaq pillugu inerteqquteqarnissamut peqqussuteqarnissamullu
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu immikkut ittumik iliuuseqarnissamut inerteqquteqarnissaq peqqussuteqarnissarlu pillugit
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu inerteqquteqartarnissaat imaluunniit peqqussuteqartarnissaq . § 9
#inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuisa siaruaassinnaasut killilersimaarneqarnissaat imaluunniit siaruatsaaliorneqarnissaat anguniarlugu immikkut ittumik iliuuseqarnissaq pillugu inerteqquteqarnissamut peqqussuteqarnissamullu
#tassa uumasut nappaataasa inunnut tunillaassorsinnaasut taakkulu akuutissartaasa siaruatsaaliorneqarnissaat eqqarsaatigalugu . Aammali nunami maani uumasuusut uumasunut
#siunertaavoq sanaartukkanik sumiiffiit akiliuteqarfiusut tikinneqarsinnaanerat siunertaralugu sananeqarsimasunik aserfallatsaaliuinermut , ingerlatsinermut pilersitsinermullu tunngasut matussuserneqarnissaat . §
#11 , 1. juni 2016-imeersoq1-2 IR2-2 Avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi , 22.
#siunertarineqarpoq . Imm. 3. Imeqarfiup killeqarfiata iluani innarlitsaaliuinissamut killeqarfinnik pilersitsisoqarpoq . Innarlitsaaliuinissamut killeqarfinni imeqarfiup killeqarfiata
#Imeqarfiup killeqarfiata iluani innarlitsaaliuinissamut killeqarfinnik pilersitsisoqarpoq . Innarlitsaaliuinissamut killeqarfinni imeqarfiup killeqarfiata iluani suliassat uku maleruagassiuunneqarput
#uninngasuuteqarneq atuinerlu . Qaqortumi imeqarfiup killeqarfiata iluani innarlitsaaliuinissamut killeqarfinnik pilersitsineq § 2. Qaqortumi imeqarfiup killeqarfia
#killeqarfinnik pilersitsineq § 2. Qaqortumi imeqarfiup killeqarfia innarlitsaaliuinissamut killeqarfinnut sisamanut avinneqarpoq . Imm. 2. Killeqarfik
#, biilit , umiatsiap il.il . pitsanngorsarnissaanut aserfallatsaaliornissaanulluunniit aningaasartuutissanik matusissutissatut tunniunneqarsinnaanngillat . Kapitali 4 Nammineq
#nutaajupput . Konto pingaarneq 01.11.02 Ombudsmandeqarfiup illuutaanik aserfallatsaaliuineq Ombudsmandeqarfik konto pingaarneq 01.11.02 Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuinermi
#aserfallatsaaliuineq Ombudsmandeqarfik konto pingaarneq 01.11.02 Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuinermi atuinerussutinik atuinikinnerussutinilluunniit ukiumut aningaasaliiviusumut tullermut nuussinissaanut piginnaatinneqarpoq
#piginnaatinneqarpoq . Konto pingaarneq 01.11.02 Ombudsmandeqarfiup illuutaanik aserfallatsaaliuineq , nassuiaatit Oqaasertaliussatigut aningaasaliissutit sivisunerusumik aaqqissuussaanerusumillu atorneqarnissaannut
#atorneqarnissaannut periarfissiisoqarpoq . Pingaartumik ombudsmandeqarfiup illuutaasa B-7ip allanngutsaaliugaasup aserfallatsaalineqarneranut atatillugu pingaaruteqarpoq siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aserfallatsaaliinissamut
#Naalakkersuisoqarfik , ASA , 20.30.10 Illuutinik ingerlatsineq Aserfallatsaaliuinerlu , 30.01.02 Isumaginninnikkut Aqutsisoqarfik , 34.11.03 Dronning
#. Konto pingaarneq 30.01.04 Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq - Ilaqutareeqarneq-mut Naalakkersuisut piginnaatinneqarput konto pingaarneq 30.01.04-mi
#konto pingaarneq 30.01.04-mi , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq Ilaqutareeqarneq , atuinerussutinik atuinikinnerussutinilluunniit ukiumut aningaasaliiviusumut tullermut
#. Konto pingaarneq 30.01.04 Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq - Ilaqutareeqarneq-mut nassuiaatit Oqaasertaliussat aningaasaliissutaasut atorluarneqarnerunissaannut periarfissiipput
#nassuiaatit Konto pingaarneq 34.10.02-mut , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq Naalakkersuisut piginnaatinneqarput konto pingaarnermi uani atuinerussutinik atuinikinnerussutinilluunniit
#. Konto pingaarneq 34.10.02-mut , Namminersorlutik Oqartussat illuutaanik aserfallatsaaliuineq , nassuiaatit Oqaasertaliussat aningaasaliissutaasut atorluarneqarnerunissaannut periarfissiipput .
#malittaasumik aningaasartuutit , soorlu piginnittut taarsernerisigut nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit , pinngitsaaliinikkut anisitsisoqarneranut atatillugu pequtinik poortuinermi
#imaluunniit realkredit-imit aningaaserivimmilluunniit taarsigassarsillutik illuminni pilersaarutaasumik piffissalikkamillu aserfallatsaaliuinissamut aningaasalersuisinnaanngitsut taarsigassarsitinneqarsinnaanissaat periarfissinneqarpoq . Taamaalilluni aaqqissuussineq pensionistit
#aalajangersarneqanngillat . Matumani taarsigassarsiarititassat , pilersaarutaasumik piffissalikkamillu aserfallatsaaliuinermut , pingaartumillu inissiap silataata qalliutaanut atorneqartussat pineqarnerat
#aningaasalersuisinnaavoq . Taamaalilluni isumaanngilaq inissiamik 26 ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinernut aningaasartuutinut kommunalbestyrelsi taarsigassarsisitsisassasoq . Aningaasartuutit taakku piginnittup
#illuummik qularnaveeqqusiilluni taarsigassarsisitsisarfimmi taarsigassarsinikkut illuminnik pilersaarutaasumik piffissakkaartumillu aserfallatsaaliuinissamut aningaasalersuisinnaangitsut . Taamaattumik iluarsaassinissamut taarsigassarsinissamut piumasaqaataavoq aningaaserivimmi
#ajunngitsutut isigineqarpoq . Teknikimut atatillugu oqaatigineqarpoq , aserfallatsaaliuinerup amigaataanerani taarsigassarsiat akilerneqarnissaannut inatsisitigut piumasaqarnissaq pisariaqartariaqanngitsoq .
#inuillu inuunermi atugarisaat ataqqillugit aammalu uumassusillit ataqatigiinnerata nungutsaalineqarnissaat siunertaralugu ingerlanneqarsinnaaqqullugu . Imm. 2. Inatsisartut inatsisaannik
#nungukkiartortitsisartunik sunilluunniit ilisimaaralugu aniatitsisarneq inerteqqutaavoq , tassungalu aserfallatsaaliuinermut , iluarsaassinermut imaluunniit sullississutinik atortunilluunniit eqqaanermut atatillugu
#ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput . § 33. Kalaallit Nunaata imartaanik allanngutsaaliuinissaq siunertaralugu umiarsuarnit silaannarmik mingutsitsinerup killilersimaarneqarnissaa siunertaralugu immikkut
#saliineq kommunalbestyrelsimit eqqorneqartumit isumagineqassaaq . Taamaattorli Nunami allanngutsaaliukkap sineriaani saliineq Naalakkersuisunit isumagineqassaaq . Imm. 3.
#3. Imm. 1 naapertorlugu , aamma Nunamut Allanngutsaaliukkanut tunngatillugu imm. 2 naapertorlugu upalungaarsimanissamut pilersaarutit Naalakkersuisunit
#maleruagassat aalajangersarneqartut Avatangiisinik illersuinissamut Maalaaruteqartarfimmut , avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu pilersinneqartumut maalaarutigineqarsinnaapput .
#utertitsisoq allannguisorluunniit , imaluunniit peqqussuteqartoq inerteqquteqartorluunniit avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq eqqarsaatigalugu pisariaqarpat , aalajangiinermut taamaattumut peqatigitillugu aalajangiisinnaavoq
#. Kiisalu tassani allassimavoq , immani Nunamilu Allanngutsaaliukkami sinerissani saliinermut aningaasartuutit Naalakkersuisunit akilerneqassasut , kiisalu
#umiarsuarmi sumiiffiit arlaat naanaveersaartitsissutinik qalipanneqarsimappat ; atortut aserfallatsaaliorneqarnerat pillugu paasissutissat aamma , pisariaqarpat , taakku
#piiaaniarluni suliniutaasimasinnaasut pillugit paasissutissat , nillasaatinik nakkutilliinermi aserfallatsaaliuinermilu piffissaq ullorlu , nakkutilliinerit taamaattut inerneri tamatumalu
#taamaattunik ikkussuinissamut , nakkutilliinissamut , saliinissamut , aserfallatsaaliuinissamut iluarsaassinissamullu ilitsersuutit annertuut imaraat . Maleruagassat umiarsuup
#( Scorebysundip kangerlua ) , kiisalu Nuna Allanngutsaaliugaq . NPANN-imit erseqqissaatigineqassaaq , tunngaviusumik killeqarfik Kalaallit Nunaata
#aammalu atortorissaarutitigut aaqqissuussinerup ilusiligaanera , sananeqarnera , aserfallatsaaliorneqarnera , ingerlanneqarnera matuneqarneralu . - pissarsiarineqarsinnaasoq
#atortorissaarutitigut aaqqissuussinerup pineqartup ilusiligaanera , sananeqarnera , aserfallatsaaliorneqarnera , ingerlanneqarnera matuneqarneralu ilaatinneqarput . Atortorissaarut atortoqarnikkut
#inuiaqatigiinni ineriartornerup nungusaataanngitsumik , imaani uumassusillit ataqatigiinnerisa allanngutsaaliornissaanut akornutaanngitsumik ingerlanissaanut qulakkeerinissamut pisariaqartitat eqqarsaatigineqarnissaat siunertarineqarpoq .
#Naalakkersuisut nunami sumiiffinnut , Tunup avannaarsuani nunami innarlitsaaliukkamiittunut1-2 ittunut2-2 akisussaasuupput . Imm. 3-mut Imm. 3-mi
#aamma maanna Kalaallit Nunaanni aningaasarsiornermut killeqarfimmi imaani avatangiisinik allanngutsaaliuinissaq pillugu inatsimmut Namminersorlutik Oqartussat tapersiinissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut
#: eqqakkat aalaakkaasut suulluunniit , eqqakkat umiarsuup aserfallatsaaliorneqarneranit ingerlanneqarneranilluunniit nalinginnaasumit , imaluunniit ilioraavittut atorneqartunit usinilluunniit
#Amooraalluni saliineq : Tamanut saqqummiunneqartup Immap itissusaanik allanngutsaaliuineq . Kivisitsinissamut akuersissummik qinnuteqaatinik suliarinninnermut atatillugu pissutsit
#inuillu inuunermi atugarisaat ataqqillugit aammalu uumassusillit ataqatigiinnerata nungutsaalineqarnissaat siunertaralugu ingerlanneqarsinnaaqqullugu . Imm. 2. Inatsisartut inatsisaannik
#nungukkiartortitsisartunik sunilluunniit ilisimaaralugu aniatitsisarneq inerteqqutaavoq , tassungalu aserfallatsaaliuinermut , iluarsaassinermut imaluunniit sullississutinik atortunilluunniit eqqaanermut atatillugu
#ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput . § 33. Kalaallit Nunaata imartaanik allanngutsaaliuinissaq siunertaralugu umiarsuarnit silaannarmik mingutsitsinerup killilersimaarneqarnissaa siunertaralugu immikkut
#saliineq kommunalbestyrelsimit eqqorneqartumit isumagineqassaaq . Taamaattorli Nunami allanngutsaaliukkap sineriaani saliineq Naalakkersuisunit isumagineqassaaq . Imm. 3.
#3. Imm. 1 naapertorlugu , aamma Nunamut Allanngutsaaliukkanut tunngatillugu imm. 2 naapertorlugu upalungaarsimanissamut pilersaarutit Naalakkersuisunit
#maleruagassat aalajangersarneqartut Avatangiisinik illersuinissamut Maalaaruteqartarfimmut , avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu pilersinneqartumut maalaarutigineqarsinnaapput .
#utertitsisoq allannguisorluunniit , imaluunniit peqqussuteqartoq inerteqquteqartorluunniit avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq eqqarsaatigalugu pisariaqarpat , aalajangiinermut taamaattumut peqatigitillugu aalajangiisinnaavoq
#. 8 Imigassaq Ikiaroornartullu pillugit Siunnersuisooqatigiit , Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit , KANUKOKA , Kommuneqarfik Sermersooq , Nunatsinni Nakorsaaneqarfik
#, soorlu motorit , spilit assigisaallu eqqarsaatigalugit aserfallatsaaliorneri apeqqutaatillugu toqqaannartumik atoqqinneqarsinnaapput , angallatillu timaanit ,
#pillugu immikkoortoq 6.3.2-mi allaqqavoq : Angallatit aserfallatsaaliugaanerat assigiinngisitaartorujussuummat , naliliisoqarpoq angallatinik aserorterinermi aningaasaqarneq nalorninartorujussuusoq
#inissitanit mingutsitsisoqarsinnaaneranut iliuuseqartoqarsinnaaneranik qulakkeeriffiusunik .. Immami avatangiisinik innarlitsaaliuinissamut Inatsisartut inatsisaanni kapitali 11-mi aalajangersakkat umiarsuup mingutsitsereerneranut
#Talittarfik Godthåb Bådeforening-imit pigineqarpoqingerlaneqarlunilu . Talittarfiup ingerlanneqarnerani aserfallatsaaliorneqarneranilu aningaasartuutit peqatigiiffiup ilaasortaanit angallatit inaannut akiliutit aqqutigalugit
#ajutoortoqarsimanissaa piumasaqaataanngilaq . Taamaalilluni immami angallat kisarsimappat aserfallatsaaliugaannginneralu pissutigalugu kivisimappat aalajangersagaq aamma atuuppoq . 33
#kinguneraa avataaneersunut1-2 IR2-2 suliamik ingerlatsisussanngortitsisoqarnikuugaluartoq innuttaasut inatsisitigut innarlitsaaliugaanerisa qulakkeerneqarnera , tassa sumiiffinni umiarsualiveqarfinni oqartussat aalajangiinerat
#erseqqarlunnernik amigaatinillu naliliinernut , oqaatsimut inatsisitigut inissisimanermi innarlitsaalineqarnissamik qularnaallisitsinermik taaneqartartumut ilaasunut , aammalu inatsisinik akuersissutigineqarsimasunik
#. Ombudsmandip tamatumunnga atatillugu naliliinera innuttaasut inatsiseqartitsinikkut innarlitsaalineqarnissaannik , mianerineqarnissaannik inuppalaartumillu pineqarnissaannik piumasaqaateqarnermit sunnerneqarsimassaaq .
#oqartussaasumut pineqartumut imaluunniit inuit ataasiakkaat inatsisit naapertorlugit innarlitsaalineqarnissaannut naleqqutinngitsuusorisariaqarneranik pisoqarfiusuni atorneqarsinnaavoq , pingaartumik Ombudsmandip nalilerpagu
#naliliinerminut tunngavigisamini aallaaveqassasoq , tassalu inatsisit naapertorlugit innarlitsaalineqarnerup inatsisillu naapertorlugit illersorneqarnissap tungaatigut mianerisassat , taamaaliornikkut
#inatsisit atuuttut , aamma inuit innarluutillit inatsisitigut innarlitsaaliugaanerat soqutigisaallu siuarsarniarlugit suliniutit qanoq ingerlanneqarnersut ingerlaavartumik paasiniartassagai
#Aalajangersagaq una malittarisassanik nutaanik inuit innarluutillit inatsisitigut innarlitsaalineqarnissaasa pitsaanerusumik isumagineqarnissaannut tunngassuteqartunik siunnersuusiorsinnaanermut tunngassuteqarpoq . Inatsisiliornerinnaanngitsut
#pilersissagai naatsorsuutigineqarpoq , tassa inuit innarluutillit inatsisitigut innarlitsaalineqarnissaannut aamma atugarisaannut nalinginnaasumik pingaaruteqarsinnaasut Inuit Innarluutillit illersuisuata
#) . 2 ) Tunup Avannaani Nuna Allanngutsaaliugaq . Kalaallit Nunaanni pinngortitamik eqqissisimatitsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni
#, imm. 2-p 3-llu allannguutaat pillugu Nunap allanngutsaaliukkap killingi Inatsisartut inatsisaatigut nr. 15 , 9.
#Avannaata Kommunia . Aalajangersakkat immikkut ittut Nuna Allanngutsaaliugaq aamma Pituffik ( Thule Air Base )
#siunnersuut kinguneqassanngilaq . 6. Innuttaasunut kingunerisassat Nuna Allanngutsaaliugaq aamma Pituffik kommunit aggorneqarnerinut ilaatinneqanngillat . Pituffik
#nunat tamalaat akornanni isumaqatigiissut peqqutigalugu ilaatinneqanngilaq Nunalu Allanngutsaaliugaq Nunatsinnit oqartussaaffigineqartutut isigineqarpoq taamaalillunilu ilaatinneqarani . Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup
#oqartussaaffigineqartutut isigineqarpoq taamaalillunilu ilaatinneqarani . Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup Nuna Allanngutsaaliugaq aqutsivigaa innuttaasullu qinnuteqarniartut , apeqquteqarniartut , ilisimatusarnermut
#naapertorlugu . 2 ) Tunup Avannaani Nuna Allanngutsaaliugaq killeqarfii Kalaallit Nunaanni pinngortitamik allanngutsaaliuineq pillugu Inatsisartut inatsisaata
#Tunup Avannaani Nuna Allanngutsaaliugaq killeqarfii Kalaallit Nunaanni pinngortitamik allanngutsaaliuineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allannguutaa pillugu Inatsisartut inatsisaat
#Inatsisartut inatsisaat allanneratut Kalaallit Nunaata avannaarsuani kangianilu Nuna Allanngutsaaliugassatut Immikkoortitaq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanut naleqqiullugu . Nuna
#Immikkoortitaq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanut naleqqiullugu . Nuna Allanngutsaaliugaq Nunatsinnit oqartussaaffigineqartutut isigineqarpoq , taamaammallu _ _
#, suliami pissutsit , soorlu innuttaasup inatsisitigut innarlitsaalisaanera eqqarsaatigisariaqarpat , inuk pineqartoq pillugu paasissutissat kommunalbestyrelsip
#, suliami pissutsit , soorlu innuttaasup inatsisitigut innarlitsaalisaanera eqqarsaatigisariaqarpat , inuk pineqartoq pillugu paasissutissat kommunalbestyrelsip
#periaatsinik , kiisalu nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinnermut atortunik ineriartortitsinermik aserfallatsaaliuinissamillu aalajangersaaneq . Nalunaarasuartaatitigut attaveqaatinik , kabelinik ledninginillu
#Imm 3. Akuersissummik pigisaqartoq nalunaarasuartaateqarnermi attaveqaatit pisinnaasaannik allanngutsaaliuinermut atatillugu tamanna pisariaqartinneqarpat , aammalu atuisumut imaluunniit
#namminersortunilluunniit allanit pigineqartuni nalunaarasuartaatitigut atortulersuutinik kabelinillu ikkussuinermut aserfallatsaaliuinermullu , aammalu taakkuninnga nakkutilliinermut atatillugu annaasat taarsiiffigineqarnissamut
#2017 UKA 2017/109 taarsigassarsineq , kiisalu annertusiineq aserfallatsaaliuinerlu . Pissutsini tamaginni taakkunani akuersissummik pigisaqartup sullissinernik
#periaatsinik , kiisalu nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinnermut atortunik ineriartortitsinermik aserfallatsaaliuinissamillu aalajangersaaneq . Nalunaarasuartaatitigut attaveqaatinik , kabelinik ledninginillu
#Imm 3. Akuersissummik pigisaqartoq nalunaarasuartaateqarnermi attaveqaatit pisinnaasaannik allanngutsaaliuinermut atatillugu tamanna pisariaqartinneqarpat , aammalu atuisumut imaluunniit
#namminersortunilluunniit allanit pigineqartuni nalunaarasuartaatitigut atortulersuutinik kabelinillu ikkussuinermut aserfallatsaaliuinermullu , aammalu taakkuninnga nakkutilliinermut atatillugu annaasat taarsiiffigineqarnissamut

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Show all 2407 results


CQP Query: [tags=".*?TSAALI.*?"]

Wildcard: CQP Regular Expression

Word:
Lemma:
Tags:
Corpora: