Grønlands Sprogsekretariat

Søg

Nyheder

 Sprogsekretariatets svartjeneste

Hvis du har spørgsmål vedrørende det grønlandske sprog, kan du henvende dig til Oqaasileriffik/Sprogsekretariatets stab.

Ved telefonisk henvendelse

  • Telefon: (+299) 36 23 20

Ved skriftlige spørgsmål

Du kan fx spørge om

  • hvad et ord betyder
  • hvor et ord stammer fra
  • om et ord er godkendt af Oqaasiliortut/Sprognævnet
  • hvilket udtryk der er bedst at anvende
  • hvordan en sætning skal forstås

Du kan også

  • spørge om hvad et navn betyder eller om et navn er godkendt
  • anmode om at få et grønlandsk navn godkendt eller registreret
  • komme med forslag til et nyt grønlandsk ord eller oplyse om et sjældent ord
  • komme med oplysninger om et stednavn eller stille spørgsmål omkring et stednavn

Oqaasileriffik starter et samarbejde med Vestnorden’s lingvister

PRESSEMEDDELELSE

Reykjavik, 24.maj 2016

Oqaasileriffik starter et samarbejde med Vestnorden’s lingvister

Vigdis Finnbogadóttir Instituttet som ligger under Det Islandske Universitet har arrangeret og inviteret Vestnordiske lingvister for at drøfte fremtidige sproglige og litterære forskningsprojekter. Konferencens titel er Language and Culture Contact in West-Nordic Region og kører i 2 dage (23.-24.maj) i Reykjolt, lidt nord for Reykjavik. Konferencen blev åbnet med en velkomsttale af den tidligere islandske præsident Vigdis Finnbogadóttir. Under konferencen etableres der flere Vestnordiske arbejdsgrupper, som vil arbejde sammen tværs over landene, og vil præsentere deres første forskningsresultater til næste år, i forbindelse med åbningen af Den Internationale Sprogcenter i Reykjavik i april måned. Det kommende Internationale Sprogcenter har allerede fået bestyrelse, bestående af Internationale kendte lingvister, som også deltager på selve konferencen i Reykjolt, det er bl.a. professor Bernard Comrie, professor Stig Eliasson, professor Peter Austin m.fl. Som repræsentant af Grønland, er både Oqaasileriffik og Ilisimatusarfik blevet inviteret og laver oplæg omkring det grønlandske sprog; Katti Frederiksen, Sekretariatschef i Oqaasileriffik, vil fremlægge omkring sprogsituationen i Grønland, mens chefrådgiver Per Langgård vil holde oplæg omkring grønlandsk og sprogteknologi. Dette Vestnordiske sprog og kultur kontakt projekt er finansieret af Nordplus. Med venlig hilsen Oqaasileriffik – Sprogsekretariatet

Den nyere grønlandske retskrivning fylder 43

PRESSEMEDDELELSE Den nyere grønlandske retskrivning fylder 43 Den gamle retskrivning
Nuuk, 12.maj 2016
Retskrivningen før 1973 kalder vi for ’den gamle retskrivning’. Den gamle grønlandske retskrivning blev omkring 1800 lavet af den tyske missionær Samuel Kleinschmidt, som voksede op i Grønland. Det siges, at de fleste af grønlænderne havde i slutningen af 1700-tallet lært at skrive og læse, og at der derved allerede helt tilbage til den tid været en fælles retskrivning på grønlandsk. Samuel Kleinschmidt havde det grønlandske sprog som sit modersprog. Da han jo er glad for at be- skæftige sig med lingvistik, havde han fuld forstand på det grønlandske sprogs struktur og sprogets opbygning. Retskrivningen lavet af Samuel Kleinschmidt er derfor udgjort ud fra ordstammernes-, og affiksernes/tilhængernes, og endelsernes indbyrdes forhold, samtidigt ud fra hvordan det fonetisk forholder sig, hvor man derfor er nødvendigt at have viden og kompetence indenfor grønlandsk grammatik for at man fejlfrit kunne benytte sig af retskrivningen. Ønsket om en simplere retskrivning Netop på grund af den gamle retskrivningens vanskeligheder, kunne mange ikke lære at benytte sig korrekt/fejlfrit når de skriver på grønlandsk, og ved baggrund af det lavede man i omkring 1960 en arbejdsgruppe der kunne undersøge og afklare; hvilke komplikationer er der med at skrive og læse på grønlandsk og hvilke muligheder er der som løsning? En ny retskrivning Efter spekulationer med hvilke komplikationer og afklaringer, blev der udformet en ny retskrivning, hvor der her var blevet sat vægt på fonetisk retskrivning, dvs. den nutidige korrekte udtale af ordene og fonetiske bevægelser. Denne blev for 43 år siden den 14. maj 1973 ved loven sat i kraft, men hvor der også her blev tydeliggjort, at den gamle retskrivning ikke blev ugyldig, men at den nye retskriv- ning vil blive anvendt af det offentlige og at den skulle bruges i undervisning. Kleinschmidt konverter Selvom majoriteten af befolkningen naturligvis anvender den nutidige retskrivning, har vi stadigvæk behov for at kunne læse den gamle retskrivning; – vi har jo en stor del af vores kultur skrevet ned på den gamle retskrivning. Oqaasileriffik har udviklet den såkaldte Kleinschmidt konverter, der kan konvertere gammel retskrivning til den nutidig retskrivning, som helt sikkert vil være til stor gavn for dem der ikke er blevet vant til at læse den gamle retskrivning. Den er gratis og kan anvendes af alle på dette link:
Kleinschmidt Converter
Skriv fejlfrit ved at anvende Kukkuniiaat Selv om den nyere retskrivning ikke er så gammelt og svært, kan vi fornemme at fejlene ikke bliver færre med tiden. Men med den elektroniske stavekontrol (Kukkuniiaat) kan alle tekster på den nye grønlandske retskrivning fejlfindes. Oqaasileriffik har lanceret den første version af stavekontrollen (Kukkuniaat) i 2006, og har siden dengang forbedret den. I dag er det version 3, der benyttes. Her kontrolleres og fejlfindes 95 % af de eksisterende ord i tek- sten med stavekontrollen. Stavekontrollen (Kukkuniiaat) version 3 kan benyttes med Windows MSOf- fice, Windows XP Service Pack 3 samt med alle LibreOffice drivere. Den kan hermed hentes gratis inde på Oqaasileriffiks hjemmeside: http://beta.oqaasileriffik.gl/oqaasilerissutit/kukkuniiaat-uani-aajuk/ Hvis du har behov for at bruge stavekontrollen (Kukkuniiaat) som i forvejen har orddelingssystemet kan vi anbefale, at du på din pc henter LibreOffice, som minder om MS Microsoft, men er open sour- ce (en gratis program til pc) og derfra benytter stavekontrollen (Kukkuniiaat) som i forvejen har ord- delingssystem. Hvis du har problemer med at sætte stavekontrollen i kraft, kan du få hjælp af en IT-supporter eller henvende dig til Oqaasileriffik for at blive vejledt. Med venlig hilsen Oqaasileriffik

Nuklear ordbog er ikke godkendt af Sprognævnet

PRESSEMEDDELELSE Nuklear ordbog er ikke godkendt af Sprognævnet
Nuuk, 2. maj 2016
Sermitsiaq.ag skrev d. 27.april, at der var kommet en ny ordbog over fagtermer in- denfor uran-, miljø- og sikkerhedspolitik. Oqaasiliortut (Grønlands Sprognævn) ta- ger afstand fra, at der er tale om en ordbog. Der er nemlig tale om en mindre ordli- ste med 20 ikke-godkendte termer, som Dansk Institut for Internationale Studier DIIS sammen med Naalakkersuisut selv har lavet, og har derfor ikke været behand- let hos Oqaasiliortut. I 2015 har Oqaasiliortut indsamlet ord, termer og vendinger indenfor råstof-, olie og mineraludvinding, og en del af dem er blevet udarbejdet i samarbejde med Green- land Oil Industry Association (GOIA), og er snart klar til offentliggørelse. Oqaasiliortut er de eneste, der har bemyndigelse til at godkende nye grønlandske ord, termer, former og vendinger – herunder forkortelser, og de samarbejder med sagkyndige og anvender bestemte metoder forinden de godkender. Dette har ikke været tilfældet med nuklear-ordlisten. Oqaasiliortut vil opfordre DIIS og Naalakkersuisoqarfik, og alle andre der arbejder dagligt med at udvikle nye termer, til at indgå samarbejde med Oqaasiliortut og på denne måde sikre både anvendelsen af de rigtige arbejdsmetoder og ensartet brug af termer, samtidigt med at være med til at styrke den centrale koordination af termi- nologiudvikling i Oqaasileriffik-Sprogsekretariatet. Det skal også præciseres, at ifølge loven om Oqaasiliortut, kan Nævnets afgørelser ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Med venlig hilsen På vegne af Oqaasiliortut Bolatta Vahl, formand

Årsrapport for 2014 (grl.)

Årsrapport for 2013

Oqaasileriffiks årsrapport for 2013 (pdf-fil) (kun på grønlandsk)

Modersmålsdag

Den Internationale Modersmålsdag, d. 21. februar 2014

 

Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet vil markere Den internationale modersmålsdag fredag den 21. februar 2014.

Det er blevet en tradition, at Oqaasileriffik markerer Den internationale Modersmålsdag, den 21.februar. Markeringen vil i år finde sted i Ilimmarfik fra kl.19.-21.15.

UNESCO’s tema for dette år er meddelt til at være:

                 ’Local languages and Science’, på dansk: ’Lokalt sprog og videnskab’.

I løbet af aftenen vil man kunne høre forskellige sprog, såsom indonesisk, færøsk, belgisk, kinesisk m.m. samt forskellige grønlandske dialekter. Der vil bl.a. være oplæsning af digte, opvisning af Østgrønlandske vise, strubesang m.m. Folk vil også få en forsmag af den kommende grønlandske talesyntese.

 

Nuup Bussii vil køre gratis fra Qinngorput/Suloraq kl.18.30, hvor den vil køre gennem byen ved Katuaq kl.18.45 og dermed til Ilimmarfik. Bussen kører også tilbage når arrangementet slutter kl.21.15.

Dagens arrangement er tilrettelagt af Oqaasileriffik, og både Nunafonden og Nuup Bussii har sponsoreret arrangementet.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til:

Oqaasileriffik, tlf. 36 23 20, e-mail: oqaasileriffik@oqaasileriffik.gl

Find også oplysninger på denne link: www.unesco.org

Kukkuniiaat 3

Velkommen til Kukkuniiaats download side.

Nu kan du downloade installationspakken til Kukkuniiaat version 3 for MS Windows 2000, Windows 7, Wndows XP eller MacIndesign. Bemærk at den stadigvæk er beta version, dermed er tegnsætningen og forslagsordene ikke helt optimale endnu. Vi foreslår at du kommer tilbage senere og hente den nyere version når den kommer.

Hent installationspakken her .

Læs mere om Kukkuniiaat her

Installationsvejledningen bliver lagt ind i hjemmesidet når beta-fasen er overstået.

Årsrapport for 2009

Oqaasileriffik’s årsberetning for 2009.

Årsrapport for 2009

Oqaasileriffiks Årsrapport for 2009.