« < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > Show all 14564 results

#tusarniaanermut piffissaliussatut ulluliunneqartut immikkoortoq 8-miittut1-2 ittut2-2 , tassa oqartussaasunik kattuffinnillu tusarniaaneq , eqqortuunngitsut . Ullut
#nunami aalajangersimasuni ipput nunami sumiiffiit , soorlu kuuit imartaqarfittullu sumiiffiit killilersorsimasat . Nr. 2-mut
#eqqartuussisumut tunniussinissamut piffissaq killeqartinneqarpoq . Killigititaq tunngaviatigut tassa Tarnimikkut Nappaatillit Maalaarutaannik Aalajangiisartut aalajangiineranniit sapaatip akunneri
#tunngatillugu aalajangersakkanik ullutsinnut naleqquttunik pisariaqartitsineq annertusiartortoq , tassami maleruagassat atuuttut pisuni arlalinni naammattarsimanngillat . Tamanna
#atianut imaluunniit allatigut immikkuullarissumik ilisarnaataata pissusissaanngitsumik iluaqutiginiarneqannginnissaa ilaatigut qulakkeerneqassaaq . Taamaalilluni aalajangersagaq atuisartunut pisisartunullu taamatullu
#allagartarsuarnik kalaallisut nivingatitsinissaq isumaqanngitsoq , pissutigalugu sullitat tassaammata takornariat . Inatsisissatut siunnersuut iluarsineqarpoq , taamaalilluni
#majuartarfiit atorneqartarnerat ilaalu ilanngullugit pillugu ilitsersuussisoqartussaanngitsoq , tassami pissutsit taamaattut nalinginnaasumik ilisimaneqartutut isigineqarmata . Tamatuma
#saqqummiunnissaannut periarfissaqarnera , isumannaallisaanermut tunngatillugu isornartoqartoq , tassami inatsimmi suliani eqqartuussivimmi misilinneqarsimanngitsuni mattussinissaq ammaanneqarmat .
#ministereqarfimmut immaqalu aamma Statsministereqarfimmut Rigsombudsmandimut saqqummiunneqartariaqaraluartoq , tassami siunnersuummi § 8-ip atuutsinneqarsinnaanissaanut aammalu aalajangersakkap unioqqutinneqarnerani
#taanna pisut naapertorlugit uukapaatitsiniartutut aalajangiunneqarsinnaavoq atuisunut , soorlu aviisini atuagassianilu sap. akunnerani saqqummersartuni ussassaarinertigut saatsinneqarpat
#qulakkeerneqassaaq , aanngajaarniutinik , ilanngullugit imigassaq aalakoornartortalik soorlu immiaaqqat aamma imigassaq assigisaalluunniit , tunisassiamik tunisinissamut
#iluseqartut pineqarput , ilanngullugit elektroniskimik tusagassiiviit , soorlu internet , oqarasuaatit angallattakkat il.il . aalajangersakkami
#tuniniaanissamut nittarsaassinermi takuneqarsinnaassaaq . Paasissutissat pingaaruteqartut , soorlu atuisartoq akikillisaassummik angusaqarniarluni nioqqutissamik pisinermi saniatigut aamma
#aammalu oqimaaqatigiissaarluakkamik allassimassaaq . Tusagassiuutini naqitani , soorlu allagarsiissutit , ussassaarutit , aviisit neqeroorutinik imaqartut
#nalaatsornerinnarmik pisoqartitsinermik ilaatitsiviusut . Angusaqarnissamik unammisitsinerit , tassalu pitsaanerpaamik angusaqartoq akissarsitinneqarluni , § 12-ip atuuffissaata
#pisiap uppernarsaataani tigusaani naqiteriikkatut ilisimatitsissutikkut paasisitsinissamut pisussaaffigisaq ilaatigut piviusunngortinneqarsinnaavoq . Imm. 4-imut Aalajangersakkami siunertaavoq atuisartut
#siuarsaatitut oqaatsit uukapaatitsinertut ilusilimmik atorneqassannginnerisa qulakkeernissaat , ingammik aalajangersimasumik akinut tunngasuunerinik imaluunniit tuniniaanernik pasinarsaarippata ,
#nalunaaqutsersuisarneq . Sanaartukkat 260-it missaanniipput1-2 ipput2-2 , soorlu talittarfiit , ikaartarfiit , tulattarfiliat , puttasut
#nassuiarneqarsimanngitsoq inuussutissarsiortunut imaluunniit inuiaqatigiinnut iluaqutaanngilaq . GA-p ilaatigut umiarsualiviit namminersortunit aamma pisortanit pigineqartut akornanni assigiinngisitaartumik
#siunnersuutigineqartup ajornartorsiutit tunngaviulluinnartut iluarsiiviginngimmagit , umiarsualivimmi suleqataasut tassaammata piginnittoq ( Namminersorlutik Oqartussat ) , ingerlatsisoq (
#kiisalu piviusorsiunngitsumik ineriartortitsinissamik pisariaqartitsinermik pilersitsissalluni . Tamanna ilaatigut § 21 , Imm. 3-imi sumiiffissarsineqarpoq .
#erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut piginnaatinneqarput . Naalakkersuisut siunertamut tassunga ilaatigut umiarsualiviit immikkoortunut assigiinngitsunut assigiinngitsunik pitsaassuseqartunut , inissaqartitsiviusunut
#taamaalilluni Naalakkersuisut umiarsualiveqarfinnut oqartussaasuuneq suliffeqarfinnut namminersortunut , soorlu assersuutigalugu Royal Arctic Line A/S-imut aamma KNI
#ilaallutik takornariat amerlanerulersinnissaat akileraarummillu akiliisitsisarnerup pisariinnerulernissaa , tassami umiarsuarmi takornarianik angallassissummi ilaasumut ataatsimut akileraarut taannaaginnassammat
#Umiarsuarnut takornarianik angallassissutinut ilaalluni takornariarfigineqartartut allat , soorlu Island aamma Svalbard ( Norge ) piffissami
#umiarsuarnut takornarianik angallassissutinut ilaalluni takornariarfigineqartartunut allanut , soorlu Islandimut aamma Svalbardimut sanilliullugu . Islandip Svalbardillu
#allanngortinneqarnissaa , taamaaliornikkut utoqqalinissamut katersaqartalernissaq kajungernarnerulersillugu , ilaatigullu suliffeqarnikkut utoqqalinersiaqarnerit allallu nammineerluni utoqqalinersiassanut katersueriaatsit kajungernarnerulersinnissaannut
#A-t aamma isertitat B-t , ilanngaatissat ( tassa isertitat akileraarutaasussaniit ilanngaatit ) ilanngaatiginagit . Taamatut
#pisortanut akiligassaqartoqartillugu akiliisussaatinneqannginneri , pisortallu aningaasartuutigisariaqagaannut , soorlu eqqaaveqarnermut akiliuteqartarnerit , 7 utoqqalinersianut kinguneqartinneqarneq ajorneri
#aningaasaqarnerannut piffissaq ungasinnerusoq isigalugu malunnaateqarluartumik ikorfartuissapput , ilaatigut akileraarutitigut isertitat annertunerulerneratigut , ilaatigullu utoqqalinersiaqartut amerlanerusut
#allanik pisartagassanik pisinnaatitaanngitsumik aappaqartut Inuit allat , ilaatigut utoqqalinersiallit aappaqartut , maannamut malittarisassanut atuuttunut assingusumik
#aperivoq utoqqalinersiaqarnerup kinguartinneqarsinnaaneranik ( opsat pension , tassa suligallaqqaarnermi utoqqalinersiassat kinguartillugit , kingusinnerusukkullu utoqqalinersiat qaffaassummik
#najugaqarsimasimanissaq . § 3-mut Aalajangersimasumik najugaqarneq ( tassa inigisaq ) ima paasineqassaaq , najugarisaq siniffigineqartartoq
#EØS-imi nunat ilaasortaasut EØF-forordning nr. 883/2004 ( tassa peqqussut ) aamma gennemførelsesforordningen nr. 987/2009 (
#peqqussut ) aamma gennemførelsesforordningen nr. 987/2009 ( tassa naammassinninnissamut peqqussut ) akuersissutigisimavaat , tassanngaaniillu Inunnut
#angerlarsimaffimmi inissisimanermi utoqqalinersiaqartoq nammineq isertitaqarpat akiliisarnissaanut , soorluttaaq paaqqinnittarfinni il.il . utoqqalinersiallip inissisimanerani utoqqalinersianit ilanngaasoqarsinnaaneranik
#aamma kommunip utoqqalinersianik pisartagaqartitsinikkut aqutsilernissamik aalajangiinissaanik , ilaatigut akiligassanut pisariaqartumik akilerneqartussanut aningaasartanik ilanngaassinissaq ilanngullugu mattunneqanngilaq
#isumaqartoqarpoq . Assersuutigalugu angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermi suliassat suut soorlu eqqiaaneq , atisanik errorsineq , pisiniarneq ,
#allanik pisartagassanik pisinnaatitaanngitsumik aappaqartut Inuit allat , ilaatigut utoqqalinersiallit aappaqartut , maannamut malittarisassanut atuuttunut assingusumik
#Naalakkersuisut sulinertik ingerlatiinnassagaat kaammattuutigineqarluni . Namminersorlutik inuussutissarsiortorpassuit soorlu aalisartut , piniartut nunalerisullu allat assigalugit utoqqalinissaminnut
#imaartakkat tassaapput eqqagassat inuit timaannit pisuusut , tassalu qooq anarlu . 7 ) Sulinermit imeq
#nalaanniissinnaalluni1-2 issinnaalluni2-2 . Imm. 3. Naliliisussat nutaat tassaasut soraarummeersitsisoq nalileeqataasorlu naammagittaalliornermik suliassap takussutissartai pillugit ilisimatinneqareersimassapput
#2 naapertorlugu suliassat suliarineranni , napparsimasunut siunnersorti ilaatigut pinngitsaaliissutip siunnersuisoqartitsinermut patsisaasup pisariaqanngitsumik sivitsorneqannginnissaanut nakkutilliisuussaaq .
#assigisaannullu aningaasartuutit saniatigut , siunnersortaanermi aningaasartuutinut , ilaatigut oqarasuaammik atuinermut assigisaanullu matussutaassapput . Imm. 2.
#eqqunneqarallartut . 3 ) Sulinermi atortut , soorlu sakkuutit , atortut , apparatit , uuttortaatit
#suuneranik misissuinerminut atatillugu nioqqutissap oqartussaasunit allanit , soorlu uumasut nakorsaattut aatsitassarsiornermullu oqartussaasunit misissoqqinneqarnissaa innersuussutigisinnaavaa ,
#kulturimullu tunngasunik imaqartunik , taakkualu minnerpaamik affaat tassaassallutik saqqummiussat aaqqissukkat , pilerisaarutit ilaatinnagit , qulequttat
#, qulequttat tamatigoortut iluanni allaaserisatut iluseqarlutik , soorlu nunami namminermi pissutsinut , nunanut allanut ,
#utoqqalinersiallit allat atugaannik allaanerusumik utoqqalinersiallip atugaqarnera kommunalbestyrelsip ilaatigut pingaaruteqartutut isiginiarsinnaavaa . Aapparisamut imaluunniit nalunaarsukkamik aapparisamut
#Naalakkersuisut siumoortumik immikkut aningaasaliissutissanik pissarsiniaqqaaratik ajunaarnersuarnut ajutoornernullu soorlu umiarsuit umiunerinut , timmisartut ajunaarnerinut , pinerliiniat
#Inatsisissatut Siunnersuummut ilanngunneqartussatut akuersissutigineqartut saniatigut takutinneqarput , soorlu tamanna Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliamit akuersissutigineqartoq , takuuk
#pisartunik nalliuttoqartarmat , Naalakkersuisut aningaasaliisarnermi aqutsisunut , tassalu suliffeqarfinnut allat aningaasaliissutaannik ingerlataqarnermik inuussuteqartunut isumaqatigiissuteqarnissaminnut piginnaatinneqarput
#, e akileraarneq ilanngullugu , ingerlaavartumik ineriartortinneqassapput ingammillu nutaamik inatsisiliornerup imaluunniit allannguuteqartitsinerup malitsigisaanit naleqqussarneqarlutik .
#Piffissami sivisuumi atuuttussamik pinngitsoorani suleqatigiinnissaq pillugu isumaqatigiissuteqarnikkut ilaatigut Peqqinnissaqarfiup piffissamut ungasissumut pilersaarusiorsinnaanera qulakkeerneqarpoq , sullissinerit
#ungasissumut pilersaarusiorsinnaanera qulakkeerneqarpoq , sullissinerit atoriaannaanissaat qulakkeerneqarluni ilaatigullu sullissinernut pineqartunut aningaasartuutit ikilisinneqarlutik . Oqaasertaliussat AI
#Missingersuusiornermi Naatsorsuusiornermilu inatsit nutaaq akuersissutigineqassasoq , tamanna ilaatigut akiligassarsisarneq pillugu aalajangersakkani takuneqarsinnaassaaq . Taarsigassarsinermi aalajangersakkat
#. Naatsorsuutigineqarpoq suliffeqarfiup atuinermini aningaasanik immikkoortitsisarnissaa , tassa atortut pisoqalisimasut ingerlaavartumik taarsersorsinnaaniarlugit . Oqaasertaliussat nutaajupput
#akerleriissutaannik suliaqartartussamik . Naammagittaalliuuteqartarfik attartorneqartumut ataatsimut , tassa inissiamut attartorneqartumut , akiliuteqartitsinikkut immikkoortutut aningaasalersorneqarpoq .
#2016-imit ingerlateqqitaapput . Nr. 2 Oqaasertaliussakkut suleqatinik soorlu qitiusumik ilinniarfinnik ataasiakkaanik ukiuni arlalinni atuuttussanik Naalakkersuisusut
#kiisalu inuussutissarsiutitigut takornariaqarnerullu tungaasigut siunnersuisarneq pillugit suleqatigisassanut ilaatigut isumaqatigiissuteqartoqarsinnaavoq . Oqaasertaliussat AI 2016-imit ingerlateqqitaapput .
#. Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut
#qularnaveeqqusiinermi aamma pineqartunut ilaassapput malittaasumik aningaasartuutit , soorlu piginnittut taarsernerisigut nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit , pinngitsaaliinikkut
#, Naalakkersuisunut Inatsisartullu aningaasanut ataatsimiititaliaannut saqqummiussereernikkut , ilaatigut aningaasaliissutitut atorneqarsinnaapput . Nr. 3. Tjenestemandit Royal Arctic Line
#. Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut
#, Naalakkersuisunut Inatsisartullu aningaasanut ataatsimiititaliaannut saqqummiussereernikkut , ilaatigut aningaasaliissutitut atorneqarsinnaapput . Konto pingaarnermut 73.01.01-imut ,
#pisoqaanerpaaffilerneqanngillat . Taarsigassarsiat pilersaarusiukkamik , piffissap ingerlanerani ingammillu illup oqorsaasersornearneranut taarsigassarsiaanerat pillugu taamaaliortoqarpoq . Oqaasertaliussat
#18 , 31. oktober 1996-imeersumi1-2 IR2-2 , ilaatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 12 , 3. december
#sakkunik tigummiaannartakkanik , motooreqanngitsunik atuilluni suliareqqusaapput , soorlu assersuutigalugu kaataq , qussaataq , kaanngartiterut aamma
#aalajangersimasumi ataatsimi arlalinniluunniit sakkut tigummiaannartakkat motoorillit , soorlu assersuutigalugu qillerut innaallagiartortoq , pilattuut innaallagiartortoq aamma
#sakkunik tigummiaannartakkanik , motooreqanngitsunik atuilluni suliareqqusaapput , soorlu assersuutigalugu kaataq , qussaataq , kaanngartiterut aamma
#aalajangersimasumi ataatsimi arlalinniluunniit sakkut tigummiaannartakkat motoorillit , soorlu assersuutigalugu qillerut innaallagiartortoq , pilattuut innaallagiartortoq aamma
#pitsaanerusunik atugassaqalersitsinikkut , tamanna pissaaq . Siunnersuummi ilaatigut Inatsisartut inatsisaanni kapitali 8-imi aalajangersakkat oqaasertanni arlalinnik
#tamaginnik katersisinnaalissaaq , ilanngullugit aamma aatsitassat akisuut soorlu assersuutigalugu diamantit , safir-it , rubinit ,
#akuersissummik tunniussinikkut , pillugu maleruagassat ersarinnerulersinneqarnissaat siunnersuummi ilaatigut siunertaavoq . Siunnersuummi allassimavoq inuk nunaqavissoq ,
#aalajangersarneqarpoq kisermaassisussaatitaanermut akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartup kisermaassisussaatitaanera tassarpiaasoq kisermaassisussaatitaaneq , kisianni peqatigisaanik allassimalluni inuk kisermaassisussaatitaanani
#suli tassaavoq , ikiorsiiniutit tigummiaannartakkat motoorillit , soorlu assersuutigalugu qillerut innaallagiatortoq , pilattuut innaallagiatortoq aamma
#malillugu ingerlataqarnerit taamaallaat ikiorsiiniutinik tigummiaannartakkanik motooreqanngitsunik , soorlu assersuutigalugu kaataq , qussaataq , kaanngartiterut aamma
#1 malillugu piiaaneq ikiorsiiniutit tigummiaannartakkat motooreqanngitsut , soorlu assersuutigalugu kaataq , qussaataq , kaanngartiterut aamma
#aaqqissuunneqartup , nalaani aatsitassanik akisuunik aalajangersimasunik , soorlu diamantit , safir-it , rubinit , smaragd-it
#ikiorsiiniutinik tigummiaannartakkanik , motooreqanngitsunik atuilluni suliareqqusaapput , soorlu assersuutigalugu kaataq , qussaataq , kaanngartiterut aamma
#aalajangersimasumi ataatsimi arlalinniluunniit ikiorsiiniutit tigummiaannartakkat motoorillit , soorlu assersuutigalugu qillerut innaallagiatortoq , pilattuut innaallagiatortoq aamma
#tamarmiusut , 4 ) ajunngitsorsiat tamarmiusut ilaannakortulluunniit soorlu nerisaqarneq ineqarnerlu , najugaqarneq , akunnittarfinniinneq1-2 inneq2-2
#. Tamatumani suliffeqarfimmi sulisoqarniarnikkut ajornartorsiuteqarneq peqqutaasinnaavoq , ilaatigullu aamma 17 piumassuseqannginneq imaluunniit maleruagassanik malinnissinnaannginneq peqqutaasinnaasarluni
#pisinnaatitaaffiillu akileraartarnermut inatsisip iluani naammaginartumik aaqqitaasut , tassa akileraarutaavallaarsimasut il.il . tunniunneqarnissaat eqqarsaatigalugu . Kalaallit Nunaanni
#isumannaatsuunissaannik unioqqutitsisoqartillugu ilisimatitsisussaatitaanermik atuutilersitsineq nalunaarsorneqarsimasut inatsisitigut illersugaanerannut ilaatigut pitsannguutaassaaq , inunnulli paasissutissat pillugit inatsimmi maleruagassanut
#. Pinngitsoorani ilisimatitsisussaatitaanermik atuutilersitsineq nalunaarsorneqarsimasut inatsisitigut illersugaanerannut ilaatigut pitsannguutaassaaq , inunnulli paasissutissat pillugit inatsimmi maleruagassanut
#. Akitsuutitigut maanna isertinneqartut akileraarutitigut kingusinnerusukkut isertinneqartussaagaluanut ilaatigut taartaassapput . Siunnersuutittaaq kingunerissavaa soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit piffissaq
#Akileraarutinittaaq akiliisussaannginnissami piumasaqaataavoq soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermulluunniit sillimmasiinermik aaqqissuussineq tassaassasoq ingerlaavartumik , toqunikkut unittussamik tunniussaqarfiusartussaq . Tunniunneqartartussat
#takuneqarsinnaavoq 138,7 mio. kr.-it 2014-imi akilerneqarsimasut , tassa akileraarutitigut isertinneqarsinnaagaluartunut 55-60 mio. kr.-inut naapertuuttut .
#suli ikileriarnerussaaq . Taamaammat inuit 1.000-it , tassa 2040-mi utoqqalinermi pensionisiaqartussatut naatsorsuutigineqartut 20 % -
#tassaavoq inuup illuut pineqartoq najugaqarfigissagaa , sisamaallu tassaalluni ilanngaat aappaasumut inooqatigisamut § 4 d ,
#, Savalimmiut Kalaallillu Nunaata avataanni pilersinneqarsimasut , soorluttaaq soraarnerus - 62/65 sutisiaqarnissamut aaqqissuussinernut Danmarkimi ,
#akileraarusiinissap ukiumut aningaasarsiorfiusumut kingusinnerusumut kinguartinneqarnissaa , sulisullu ilaatigut aamma kinguaariinnut tullernut nikisitsinermut atatillugu aktianik
#nalorninartortalerujussuussaaq , matumani aamma soraarnerussutisiaqarnissamut ileqqaagaqartunut , tassa ileqqaakkaminnut tunngatillugu siunissami atugassarisassatik eqqarsaatigalugit . Taamaammat
#uninngasuutinut kontumut akiliisinnaapput kontumik piginnittoq allallu , soorlu piginnittup sulisitsisua , piginnittup aappaarisaa assigisaalluunniit .
#peqatigiiffinnillu Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartunit iluanaarutisiaritinneqartut akileraarutaannik unerartitsisoqannginnissaa , tassa iluanaarutisiat soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut tunniunneqarpata . Unerartitsinnginnissami
#8. Eqqumiitsulioriaatsimut isiginnaartitsinermut atatillugu pineqarput isiginnaartitsinikkut ingerlatsinerit tassaasut isiginnaartitsineq , opera , ballet , qitik
#1. Aallaqqaasiut 1.1. Siunnersuutip pingaarnerusutigut tunuliaqutai Eqqumiitsuliortut ilaatigut kattuffitsik Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu ( EPI )
#pilersitsisartut aamma pisinnaatitaaffinnik tigussaasuunngitsunik piginnittut piginnittussaatitaanermik ingerlatsiveqarfiit soorlu KODA aqqutigalugu akissarsiarisartagaannut tapertatut isigineqassapput . Kalaallit Nunaanni
#ilisimasassatulluunniit atuakkiaq saqqummigaq allannikkut oqalunnikkulluunniit ersersitaq , soorlu erinniatut isiginnaagassiatulluunniit , filmigassatut assiliivilluunniit atorlugu assilisatut
#pisinnaatitaaffeqarneq pillugu inatsiseqarnermut ilaapput inatsisit pingaaruteqartut arlaqartut soorlu Piginneqqaartussaatitaaneq pillugu inatsit , Nioqqusianik nutaanik illersuineq
#pilersinnerisa pisiortornerullu pisussaaffiit allat suut nassatarisinnaaneraat , soorlu aserfallatsaaliineq , piginnittuunermut tunngasut il.il . Tamatuma
#ullulerneraniit sapaatip-akunneri sisamat qaangiutsinnagit . Inatsisitigut sinaakkutinut ilaatigut ilaapput , tapiinermut malittarisassatigut tunngaviit aamma qinnuteqaatit
#, aamma aaqqissuussamik nipikkut pilersitat tassaatinneqarmata nipilersukkat suulluunniit malugissutsitigut paasineqartartut , tamatumunnga ilanngullugu
#isigaa inatsisissatut siunnersuutit pingasuusut ataatsikkut tusarniaassutigineqannginnerat , tassami siunnersuut nassiunneqartoq isummerfigiuminaappoq , erseqqissumik takusinnaanagu sorpiaat
#aammattaaq saqqummiunneqarpoq . KANUKOKA-p tikkuarpaa , pineqartut tassaammata aalajangersakkat ersarissut , pisortat periarfissaannik tikkuussisut pisussaaffiliinngikkaluarlutik
#aamma 3-mi najukkamut atatillugu piumasaqaat ippinnartortaqartoq , tassami kalaallit eqqumiitsuliortut ilaat Kalaallit Nunaanni najugaqanngillat . Kalaaleq
#sanilliunneqarnissaat . Tamatumani assersuutigalugu pineqarsinnaapput qangaaniit isiginnaartitseriaatsit soorlu isiginnaartitsinerit , opera aamma ballet , aammali
#. Taamaalilluni pineqarput eqqumiitsuliorluni ingerlatap inernera , tassalu suliaq , aamma eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq , ingerlatsinermi
#imaluunniit qitinnikkut . Nassuiaammiippoq1-2 ippoq2-2 piumasaqaat , tassalu suliaq imaluunniit eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq eqqumiitsuliortumit kalaallimit piliaassasoq
#ilaapput suliat allat aamma eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq , soorlu qalipakkat ilisarnartuliaanngitsut , isiginnaartitsinerit il.il . Eqqumiitsuliortut
#siusinnerusukkut malittarisassiuunneqarnikuunani , kisianni Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu maannamut ilaatigut taamatut suliakkiisarnikuupput inissap tamanit tikinneqartartup pinnersarnissaa
#qitiutinneqarlutik Naalakkersuisut kommunillu akornanni akisussaaffimmik agguataarineq , soorluttaaq kulturikkut aningaasaliunneqartartut arlallit pillugit piumasaqaatit erseqqissut aalajangersaavigineqarlutik
#minnerunngitsumillu meeqqanut tunngatillugu sunngiffimmi sammisassaqartitsinerup immikkut pingaaruteqarnera ilaatigut eqqumaffigeqquneqarput . Pissutsit taakku pingaartinneqarmata siunnersuut ataatsimitiitaliamut
#Kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq inatsisit allat aqqutigalugit tunngaveqartinneqartoq tassaasinnaapput radiomik tv-millu ingerlatsineq pillugu inatsit , atuagaateqarfeqarneq
#. Taamaalilluni pineqarput eqqumiitsuliorluni ingerlatap inernera , tassalu suliaq , aamma eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq , ingerlatsinermi
#imaluunniit qitinnikkut . Nassuiaammiippoq1-2 ippoq2-2 piumasaqaat , tassalu suliaq imaluunniit eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq eqqumiitsuliortumit kalaallimit piliaassasoq
#ilaapput suliat allat aamma eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq , soorlu qalipakkat ilisarnartuliaanngitsut , isiginnaartitsinerit il.il . Eqqumiitsuliortut
#8. Eqqumiitsulioriaatsimut isiginnaartitsinermut atatillugu pineqarput isiginnaartitsinikkut ingerlatsinerit tassaasut isiginnaartitsineq , opera , ballet , qitik
#tunngaviatigut ilisimasaqannginneq ataatsimiititaliamit eqqumiiginarsinnaavoq . Taamatut ilisimasaqarneq ilaatigut ilinniartut piffissaq eqqorlugu sooq ilinniakkaminnik naammasisaqartannginnerannik ilisimasaqarnermik
#danskimmi misissuinerisa takutippaat tamanna danskit ilinniartut akornanni ilaatigut iluaqutaasoq . Kalaallit Nunaanni taamatut misissuisoqarnikuunngilaq . Ilinniartulli
#, ilaatigut qimataasut iliviup eqqaassutissaaneranik kissaateqarnerisa isiginiarneqarnissaa ilaatigullu ilisineq ileqqorissaarluni eqqiluisaarnermilu illersorneqarsinnaasumik toqusut timaasa peerneqartarnissaannik
#Siunnersuutip tunngavigaa Inatsisartut suliassaqarfimmi tassani inatsisaata , tassa inuussutissarsiuteqarnermik ilinniarfinnut sinaakkusiisup , atulernerata kingorna siunertamut
#sulilluni sungiusarnerit siullertut toqqagassaanngimmata taamaalillunilu inuussutissarsiutinik ilinniarnermi ilaatigut suliffeqarfimmi sungiusarluni sulineq tunulequtaralugu naammassineqarsinnaaneranik pingaarnertut malittarisassamik
#siunertaalu Siunnersuut arlariinnik sammiveqarpoq . Taamaaliornikkut siunnersuummi ilaatigut qulakkeerniarneqarpoq akuerisaasumik inuussutissalerinermut sammiveqartunik ilinniartitsinermi piareersaataasumik faginut
#piginnaatitaaffii eqqarsaatigalugit naammassinnittoqarsinnaaqqullugu . Ingerlanerluttoqarsimanera suliat annertuumik soorlu sulissussisarfimmi aalajangersimasumi qaleriiaaginnartinneqalernerinik pissuteqarsimassappat , soorlu napparsimasoqarnera
#annertuumik soorlu sulissussisarfimmi aalajangersimasumi qaleriiaaginnartinneqalernerinik pissuteqarsimassappat , soorlu napparsimasoqarnera imaluunniit atorfiit inuttalerneqarsimannginnerinik pissuteqarsimassappat , Naalakkersuisut
#aningaasanoorsinnaanerluunniit1-2 UR2-2 piffissami sivikinnerusumi sivisunerusumiluunniit iluarsiissuteqarfigineqarsinnaasut , tassa ilaqutariinni pitsaasumik inuuneqarnissaq qulakkeerniarlugu , taamaalillunilu sumiginnaaneq
#Inuit Ataqatigiit siunnersuut pillugu ima oqaaseqaateqassapput : Pineqartut tassalu kommunit tamarmiullutik siunnersuut akuersaanngilaat , taamatuttaaq kommunit
#1 , nr. 3 atorfinni annerusumik , soorlu inunnik isumaginnittussatut aamma isumaginninnermi siunnersortissatut , ilinniagaqaqqaarluni
#nakkutigineqanngitsumik avataaneersunik1-2 IR2-2 sulisussanik tikerartoqalerneranut , tamatumani ingammik siunnersuummi § 2 , imm. 3 nr.
#sammineqartunut ilaalluni , kalaallini takornariartitsinikkut ilinniartitaanerit soqutigineqarluarmata soorlu serviceøkonom-itut issittumilu takornariartitsisartutut , soorluttaaq ilinniartitaaneq
#imaanut akisussaaffeqarfiup avammut killeqarfia tikillugu imartaq , tassaasoq killeqarfik sumiiffinni tamani killeqarfimmi sumiiffimmit qaninnermit imaanut
#inatsisini allani imaluunniit nunani tamalaani isumaqatigiissutini , soorlu angerfigeqatigiissutini aamma nunani tamalaani isumaqatigiissutini , maleruagassiivigineqarsimannginnissaa
#Umiarsuarmik nalinginnaasumik angalaneq kiisalu taakkunani inatsisit atorneqartussat ilaatigut immani pisinnaatitaaffiit pillugit imarsiornermut inatsimmi aamma nunani
#inatsisini allani imaluunniit nunani tamalaani isumaqatigiissutini , soorlu angerfigeqatigiissutini , nunani tamalaani isumaqatigiissutini ilaalu ilanngullugit
#Naalakkersuisunit akuersissuteqarfigineqassasoq . Imm. 2-imut VSB-imut nassuiaat ilaatigut ingerlatassat suliffiusussallu isumaliutersuutigineqartut inuiaqatigiinnut pitsaasumik pitsaanngitsumillu sunniuteqarnissaannik
#inatsisini allani imaluunniit nunani tamalaani isumaqatigiissutini , soorlu angerfigeqatigiissutini aamma nunani tamalaani isumaqatigiissutini , maleruagassiivigineqarsimannginnissaa
#Umiarsuarmik nalinginnaasumik angalaneq kiisalu taakkunani inatsisit atorneqartussat ilaatigut immani pisinnaatitaaffiit pillugit imarsiornermut inatsimmi aamma nunani
#inatsisini allani imaluunniit nunani tamalaani isumaqatigiissutini , soorlu angerfigeqatigiissutini , nunani tamalaani isumaqatigiissutini ilaalu ilanngullugit
#, Kalaallillu Nunaanni aatsitassanik atuinikkut isertitaat , soorlu tamanna namminersorlutik oqartussat taamatut isertitaqarsinnaanerat pillugu inatsisikkut
#allatigut pissusai Siunnersuut akuersissutaassagaluarpat , taava taamaalilluni ilaatigut aatsitassarsiornermi inatsimmi isertitatut isumaq namminersornerunermi inatsimmi isummamut
#paasineqassapput , suliat nalillit suugaluilluunniit , matumani soorlu umiarsualiviit , aqquserngit kiisalu attaveqaatitigut suliat suugaluilluunniit
#ilagiit sinniisaannit imaqarnilianik pissarsiniartarneq nukissanik atuiffiungaatsiarsimanera , tassa qinikkatut ilaasortaq piffimmi ajoqitut atorfinitsinneqarsimammat . Naalakkersuisut
#tamanut saqqummiineq aamma naleqqunnerussaaq innuttaasut , tassunga ingammik innuttaasut § 2 naapertorlugu qinersisinnaatitaasut ilaasut ajornannginnerusumik
#atorneqartussat ilusilersorneqarneri pillugit Naalakkersuisut maleruaqqusaliorsinnaapput . Naalakkersuisut ilaatigut pappiara qanoq ittoq , qalipaat sorleq ,
#39 - 50-mut oqaaseqaatit innersuussutigineqarput . Aalajangersagaq ilaatigut siunnersuutip §§ 54 58 ilaasortat qinersiviup
#piginnaatinneqartoq tamassuma kingorna tassaassaaq kommunalbestyrelsi nutaaq atorfeqarfiusorlu tassaassalluni kommuni nutaaq . Imm. 2. Sulisut isumaqatigiissutit
#atugassarisaat aalajangersakkami malittarisassiuunneqarput . Aalajangersakkap kinguneraa atorfinitsitsisartut tassaasut kommunimi nutaami kommunalbestyrelsi , sumiiffillu atorfinitsinneqarfik tassaasoq
#tassaasut kommunimi nutaami kommunalbestyrelsi , sumiiffillu atorfinitsinneqarfik tassaasoq kommuni nutaaq . Kommunimi nutaami atorfeqalerneq nammineq
#koruunit aamma 2018-imut 3 mio. koruunit , tassalu ataasiartumik aningaasartuutissatut naatsorsuutigineqartut 50 %-ii siunertamut immikkoortinneqassasut
#naatsorsorneqassasut , naqissuserlugulu kaammattuutigissallugu tamatumunnga aningaasartuuteqarneq sulianik ingammik meeqqanut inuusuttunullu kiisalu isumaginninnermut tunngassuteqartunik ingerlatsinermut sunniuteqassanngitsoq
#UR2-2 nassuiaammik Inatsisartunukartussamik1-2 KAR2-2 suliaqartassapput . Nassuiaat ilaatigut suliniutit nutaat , suliniutit aallartinneqartut aamma suliniutit
#Oqartussat internetimi nittartagaatigut tamanut saqqummiussillutik . Ilisimatitsissut ilaatigut §§ 14-17-imi aningaasaliissutini taaneqartuni atuinermut tunngasunik immikkut
#UR2-2 nassuiaammik Inatsisartunukartussamik1-2 KAR2-2 suliaqartassapput . Nassuiaat ilaatigut suliniutit nutaat , suliniutit aallartinneqartut aamma suliniutit
#Namminersorlutik Oqartussat internetimi nittartagaatigut tamanut saqqummiussillutik . Ilisimatitsissut ilaatigut §§ 14-17-imi aningaasaliissutini taaneqartuni atuinermut tunngasunik immikkut
#killeqangaatsiartumik Kalaallit Nunaanni atorneqarpoq , suliassanullu annerusunut , soorlu mittarfiliortitsinernut atatillugu pisinnaalluni . Sanaartornerit ingerlatsinerillu namminersorluni
#februar 2016-imi inatsisissatut siunnersuummut tusarniaanermut akissuteqarnerminni , ingammik siuariartorneq innuttaasut katitigaanerisa ineriartornerat eqqummaariffigalugu pisassasoq aalajangiusimavaa
#peqatigiinnerni ( OPP ) aaqqissuussinerillu assingusut , soorlu pisortat namminersortullu suleqatigiinneri ( OPS ) ,
#pigisat nalillit tunineqarnerisa imaluunniit akiligassat siuartinneqarnerisa , soorlu pensionisiat akileraaruserneqarnerisa malitsigisaannik ataasiaannartumik isertitaqartoqarsinnaavoq . Immikkut
#isertitat inuiaqatigiinni aningaasaqarnerup ineriartortinneqarnissaanut tamakkiisumik atorneqartarnissaannik qulakkeerinninnissamut ilaatigullu aningaasat naleerukkiartorsinnaanerisa annikillisarneqarnissaanut . Aamma taama ittumik
#aningaasaliissutit qaffassasut naatsorsuutigineqarpat politikkikkut immikkoortortami pineqartoq , tassa kommunimi kommunalbestyrelse aamma Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisutut oqartussaasoq sippuinissamik
#ukiumut aalajangersinnaavaat oqartussaaffimminni ataatsimi arlalinniluunniit misissueqqissaartoqassasoq , ilaatigullu unammilligassat aalajangersimasut misissueqqissaarnissamut tunngavissiisut misissuiffigeqqissaarneqarnissaat aalajangersinnaallugu .
#sinneqartooruteqarnissaanilluunniit pituttorneq ileqqaarniartoqassatillugu sulinermik inuussutissarsiuteqartunik soorlu soraarsitsinernik kinguneqarsinnaammat . Taamaattumik SIK-p siunnersuut minnerunngitsumik
#assut inooqataaffigiuminaatsippaa . Siunnersuummi § 2-mi piumasaqaatit soorlu Nukissiorfinni taarsigassarsiat aqqutigalugit aningaasaliisarnissanut aporfiunngillat , inatsisissatut
#ineriartortitsinerup siammarneqarsinnaanissaa pitsanngoriartinneqassaaq . Aningaasaqarnikkut ineriartortitsinerup siammarneqarnera ilaatigut suliffissaqartitsiniarnermut iluaqutaasussaasorineqarpoq . Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoqarfiup aallaavittut
#isiginiarneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq . Missingersuutinik malitseqartitsisarnikkut suliassaqarfinni aalajangersimasuni ilaatigut amigartooruteqarnerit sippuinerilluunniit paasineqarsinnaasarput . Annikinnerusumik annertunerusumilluunnit atuisimanerit
#Inatsit aamma atuuppoq assersuutigalugu suliffeqarfinnut namminersortitanut , soorlu Nukissiorfittut ittunut . Tamatuma saniatigut siunnersuutigineqarpoq Naalakkersuisut
#atorneqartarnissaannut 7 %-it minnerpaaffiliunneqarput . Aalajangersakkatigut anguniarneqarput ilaatigut sanaartornermut aningaasaliissutigineqartartut ullumimut naleqqiullugu assigiinnerusumik agguaanneqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaa
#aningaasaliissutigineqartartut ullumimut naleqqiullugu assigiinnerusumik agguaanneqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaa , ilaatigullu aserfallatsaaliugassanik kinguaattooruteqaqqissinnaanerup pitsaaliorneqarnissaa . § 3-mut Siunnersuutigineqarpoq
#aningaasanut inatsiseqarfiusumi kingusinnerusukkut aningaasanik atugassaminik killilersuilernera , tassa § 26 ataani pineqartoq naapertorlugu ukiumut aningaasanut
#aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnissaanut Inatsisartut piffissaqartinneqarnissaat , soorlu tamanna tamanit oqaluuserineqarnissaa piffissaqartinneqassasoq . Imm. 2-mi
#aningaasaliissuteqarnermut akisussaasuusoq aningaasaliissutit atorneqarnerisa malitseqartinnissaannut pisussaaffeqartoq , tassa aningaasaliissutit pitsaanerpaamik atorneqartarnissaat aamma ingerlatsiviup naammaginartumik aaqqissuussaanissaa
#inuiaqatigiinni naleqartitanik allanngutsaaliuinissaq . Pigisat annertuut , soorlu piginneqataassutit illuutigisarluunniit ataaseq tunineqarpata pingaaruteqarpoq tunisap nalinga
#aammattaaq kommuni pisussaaffilerpaa naalakkersuinikkut anguniagassanik aalajangiisarnissaanut , soorlu kommunimut akiligassat ikilisinniarneqarnerannut . Aalajangersakkakkut kommuni aningaasartuutissatut
#5. Imm. 2. Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq tassaapput inunnik qaammarsaaneq , kulturimut tunngasunik imalimmik aaqqissuussinerit
#, eqqumiitsuliornermut , timersornermut timigissarnermullu tunngasuunngitsoq , tassami taakku pillugit immikkut ittunik marlunnik inatsiseqartinneqassasut siunnersuutigineqarmat
#sunngiffimmi ornittakkami aqutsineq allaffissornerlu pillugu , matumani ilaatigut piginnaasanik piumasaqaatit , sulisut qassiunissaat atuisussallu pillugit
#Kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq inatsisit allat aqqutigalugit tunngaveqartinneqartoq tassaasinnaapput radiomik tv-millu ingerlatsineq pillugu inatsit , atuagaateqarfeqarneq
#aallaaveqarpoq , assersuutigalugu sunngiffimmi ornittakkamik atuisuusut , tassalu angajoqqaat , pilersuisuusut , oqartussat sulisut allallu
#qitiutinneqarlutik Naalakkersuisut kommunillu akornanni akisussaaffimmik agguataarineq , soorluttaaq kulturikkut aningaasaliunneqartartut arlallit pillugit piumasaqaatit erseqqissut aalajangersaavigineqarlutik
#minnerunngitsumillu meeqqanut tunngatillugu sunngiffimmi sammisassaqartitsinerup immikkut pingaaruteqarnera ilaatigut eqqumaffigeqquneqarput . Pissutsit taakku pingaartinneqarmata siunnersuut ataatsimitiitaliamut
#Kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq inatsisit allat aqqutigalugit tunngaveqartinneqartoq tassaasinnaapput radiomik tv-millu ingerlatsineq pillugu inatsit , atuagaateqarfeqarneq
#. Taamaalilluni pineqarput eqqumiitsuliorluni ingerlatap inernera , tassalu suliaq , aamma eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq , ingerlatsinermi
#imaluunniit qitinnikkut . Nassuiaammiippoq1-2 ippoq2-2 piumasaqaat , tassalu suliaq imaluunniit eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq eqqumiitsuliortumit kalaallimit piliaassasoq
#ilaapput suliat allat aamma eqqumiitsuliornermik ingerlatsineq , soorlu qalipakkat ilisarnartuliaanngitsut , isiginnaartitsinerit il.il . Eqqumiitsuliortut
#siunnersuut Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisoqarfiit attuumassuteqartut isumasiorlugit suliarineqarpoq , soorluttaaq kommunit tamatuminnga ilisimatinneqareersut . Inatsisissatut siunnersuummi aalajangersakkanut
#siunertaraa inuit peqqinnerulernissaat anguniarlugu nioqqutissanik peqqinnanngitsunik , soorlu energidrikkinik kiisalu imeruersaatinik allanik annertuumik koffeinitalinnik atuinerup
#a. Aallarnisaasunik ineriartortitsinermik ingerlataqarnerit piffissamut killiligaasut , tassaasut aallarnisaasunut aalajangersimasunut pikkorissaanerit aamma siunnersuineq , aammalu
#tapersiinissamut periarfissaqarpoq , taaneqartartut kittaartagaq , kiisalu ilaatigut suliffeqarfimmik pilersitsinissamut allilerinissamullu tunisassianik ineriartortitsineq . Inatsimmi
#a. Aallarnisaasunik ineriartortitsinermik ingerlataqarnerit piffissamut killiligaasut , tassaasut aallarnisaasunut aalajangersimasunut pikkorissaanerit aamma siunnersuineq , aammalu
#kommunalbestyrelsinut ataasiakkaanut isumaqatigiissuteqarsinnaapput . Taassuminnga allaffissornikkut aqutsineq ilaatigut siunnersuut manna aammalu maleruagassat atugassarititaasullu Naalakkersuisut aalajangersagaat
#aammattaaq aalisakkat aningaasarsiornermi soqutiginaatillit allat ilaannut , soorlu saarullinnut , suluppaakkanut , kullerinut saarulliusaanullu atuutilersinneqarnissaa
#nalinginnaasumik qimmillip tigumminnittup , inuussutissarsiornermut atorneqanngitsunik , soorlu qimuttunik savaatillillu qimmiinik allaanerusunik , akiuussusersuinernut tamanut
#inuussutissarsiummik ingerlataqarnikkut sinneqartoorutit akileraaruteqaataasussat 2 procentiat , tassa sinneqartoorutit 150.000 kr.-init amerlaneruppata . Minnerpaaffissaq taanna
#pisortanit pensionisiatut tunniunneqartartut ikilinerannik kinguneqassapput , tunniunneqartartussallu ilaatigut kingunerissallugu atuineq aningaasaqarnermut iluaqutaasoq , kiisalu ilaat
#Naatsorsuutigineqarpoq aningaasartuutit amerlanerpaartaat inuussutissarsiutinik ingerlataqartunit akilerneqartarumaartut , tassa sulinikkut soraarnerussutisiaqarnissamik isumaqatigiissutit kinguneri _ _ _
#tamarmiusut naleqquttuunissaat qulakkeerumallugu . Aningaasaatinit iluanaarutit , soorlu erniat iluanaarutisiallu innuttaasunut ataasiakkaanut tassaapput akissarsiat aningaasarsiallu
#ullutsinnut naleqquttunik kulturikkut oqaluttuarisaanermi misigisassatut neqeroorutaasinnaasut , soorlu taamaattut nunani allani takuneqartartut . NUKAKA-li isumaqarpoq
#. Tikeraat ornittagassaat niuernermik siunertaqarmata assigiinngitsunik neqerooruteqarlutik soorlu takusassaqqissut pillugit tunuliaqutaasunik ingerlatitseqqiineq , sumiiffimmeersunik nerisassanik
#sinaakkusersuinikkut periarfissat pitsanngorsartuarnissaat immikkut isiginiarneqarput , taakkununnga ilaatigut ilaallutik akitsuusiussat aaqqissugaanerat taavalu nunap atortulersorneqarnerata pitsanngorsaavigineqarnissaa
#UR2-2 aaqqiiffigineqartassaaq . Assersuutigalugu sullitat aalajangersimasut , soorlu inuit timimikkut akornutillit , immikkut salliutinneqarnissaannik Naalakkersuisut
#4 , 6 aamma 7-imi taaneqartut suliassat tassaanerullutik akiuiniarnermut attuumassuteqartut . Nr. 6 pitsaaliuinermut akiuiniarnermullu
#piumasarineqarsinnaanerisa qulakkeerneqarnissaa . § 31-mut Tunngavissiilluni aalajangersagaq ilaatigut tapiissutit atorneqarneri qanoq uppernarsarneqarnissaat pissanersoq pillugu maleruagassanik
#database-ip pilersinneqarnissaanut ingerlanneqarnissaanullu tunngasut qularnaarneqarsimanissaat . Tamanna ingammik pissuteqarpoq database siunnersuummut nassuiaatini oqaatigineqartutut naatsorsuutigineqanngimmat pisortanut
#akissut takkuppoq ulloq 2. februar 2016 , tassalu tusarniaanermut killiliussaq 26. januar 2016 qaangiutsereersoq .
#isumalluutinik iluaquteqarnermit iluanaarutinit pissarsiassaqarnissaminut pisinnaatitaaffeqarpoq . Tamannalu ilaatigut uumassusillit amerlalluinnassusiat pillugu nunarsuarmiut isumaqatigiissutaanni artikeli 3-mi
#Taamanimiilli taava isumaqatigiissummut ilassutitut isumaqatigiissuteqartoqartarpoq , tamatumani ilaatigut Nagoyami isumaqatigiissummut ilassut . Kunngeqarfiup Danmark-ip piffissami
#Imm. 3-mut Uumassusillit sananeqaataasigut kingornuttagaasunik isumalluutinik iluaquteqarneq ilaatigut tunngaveqartassaaq pisuussutit pineqartut piginnaanerinik ilisimasat tunngavigalugit ,
#sunniuteqartussamik . Tunniussinermut atatillugu pisortatut oqartussaasut akuersinerisigut ilaatigut qularnaarneqartussaavoq pisussaaffiit akuersissummik pigisaqartumit pigineqartut naammassineqarnissaannut tunngavissat
#IR2-2 tunngaveqartunik nassaanut atatillugu . Paasissutissiineq pineqartoq ilaatigut pissaaq nukittorsarniarlugu Naalakkersuisut Kalaallit Nunaata pisinnatitaaffiinik isumannaarisarnissaat ,
#uumasuutit tassaapput uumasut inuussutissarsiutigalugu inuussutissarsiutiginaguluunniit uumasuutigineqartut , soorlu savaateqarneq , illumiutanik uumasuuteqarneq qimuttunillu qimmiiteqarneq .
#. Pingaaruteqarluinnarporli taakkununnga tunngatillugu erseqqinnerusumik malittarisassaliornissaq , tassa uumasoqatigiit avataaninngaanniit takkuttut amerliartupiloortut uumasut nappaataannik inunnut
#. Uumasut nappaataat inunnut tunillaassorsinnaasut tunillannartunik assigiinngitsunik soorlu bakterianik , virusinik , miluuffigisaminnut ilanngartuisunik (
#uumasunit inunnut toqqaannartumik tunillaassinnaapput , kiitinnikkut tunillaassuisorluunniit soorlu ippernaq aqqutigalugu . Uumasut tunillatsissimasut amerlanertigut napparsimalerneq
#Uumasut tunillatsissimasut amerlanertigut napparsimalerneq ajorput - tamanna ilaatigut uumasoqatigiit ilaanni salmonellamik tunillatsissimasuni takussaasarpoq . Akerlianik
#Amerlanertigut inuit inuussutissat tunillannartullit aqqutigalugit tunillanneqartarput , ilaatigut neqi , immuk , mannik , uumasunit
#. Aammattaaq inatsisitigut ingerlatsinermi malittarisassat atuupput , soorlu suliamut tunngassuteqartuunissaat aamma pisimasunut naapertuuttuunissaat Aalajangiineq taamaalilluni
#ilinniakkamik allamik aallartitsinermi , tamatumani ilaallutik nuunnermut ingammik aningaasartuutigisanut aammalu inissiamut nutaamut aallaqqaatitut akiliutit .
#4. Immersugassat ilaqartinneqassapput ilumoortuunerannik uppernarsaatitut allagartanik , soorlu akiligassat allagartaannik , nassiussinermi uppernarsaatinik imaluunniit eqqussinissamut
#eqqunneqarallartut . 3 ) Sulinermi atortut , soorlu sakkuutit , atortut , apparatit , uuttortaatit
#4. Immersugassat ilaqartinneqassapput ilumoortuunerannik uppernarsaatitut allagartanik , soorlu akiligassat allagartaannik , nassiussinermi uppernarsaatinik imaluunniit eqqussinissamut
#suuneranik misissuinerminut atatillugu nioqqutissap oqartussaasunit allanit , soorlu uumasut nakorsaattut aatsitassarsiornermullu oqartussaasunit misissoqqinneqarnissaa innersuussutigisinnaavaa ,
#Naalakkersuisut siumoortumik immikkut aningaasaliissutissanik pissarsiniaqqaaratik ajunaarnersuarnut ajutoornernullu soorlu umiarsuit umiunerinut , timmisartut ajunaarnerinut , peqqarniisaarniat
#Nr. 7. Kalaallit Nunaanni najugaqavissunut , ajunaarnersuarnit ajutoornernillu soorlu umiarsuit umiunerinit , timmisartut ajunaarnerinit , peqqarniisaarniat
#Oqaasertaliussamut ilaapput pisariaqartitat pingaarnerit nammineq atugassat , soorlu nerisassanik kiisalu inoqutigiinni inuit uumasullu pisariaqartitaannik allanik
#pisartumik nalliuttoqartarmat , Naalakkersuisut aningaasaliisarnermi aqutsisunut , tassalu suliffeqarfinnut allat aningaasaliissutaannik ingerlataqarnermik inuussuteqartunut isumaqatigiissuteqarnissamik piginnaatinneqarput
#, e akileraarneq ilanngullugu , ingerlaavartumik ineriartortinneqassapput ingammillu nutaamik inatsisiliornerup imaluunniit allannguuteqartitsinerup malitsigisaanit naleqqussarneqarlutik .
#Piffissami sivisuumi atuuttussamik pinngitsoorani suleqatigiinnissaq pillugu isumaqatigiissuteqarnikkut ilaatigut Peqqinnissaqarfiup piffissamut ungasissumut pilersaarusiorsinnaanera qulakkeerneqarpoq aamma sullissinerit
#ungasissumut pilersaarusiorsinnaanera qulakkeerneqarpoq aamma sullissinerit atoriaannaanissaat qulakkeerneqarluni ilaatigullu sullissinernut pineqartunut aningaasartuutit ikilisinneqarlutik . Oqaasertaliussat AI
#nassuiaatit Naatsorsuutigineqarpoq suliffeqarfiup atuinermini aningaasanik immikkoortitsisarnissaa , tassa atortut pisoqalisimasut ingerlaavartumik taarsersorsinnaaniarlugit . Oqaasertaliussat AI
#akerleriissutaannik suliaqartartussamik . Naammagittaalliuuteqartarfik attartorneqartumut ataatsimut , tassa inissiamut attartorneqartumut , akiliuteqartitsinikkut immikkoortutut aningaasalersorneqarpoq .
#2017-imit ingerlateqqitaapput . Nr. 2. Oqaasertaliussakkut suleqatinik soorlu qitiusumik ilinniarfinnik ataasiakkaanik ukiuni arlalinni atuuttussanik Naalakkersuisusut
#kiisalu inuussutissarsiutitigut takornariaqarnerullu tungaasigut siunnersuisarneq pillugit suleqatigisassanut ilaatigut isumaqatigiissuteqartoqarsinnaavoq . Tunitsivinnik kiffartuunneqarnissamik isumaqatigiissutinut tunngatillugu isumaqatigiissuteqarnissamut
#, Naalakkersuisunut Inatsisartullu aningaasanut ataatsimiititaliaannut saqqummiussereernikkut , ilaatigut aningaasaliissutitut atorneqarsinnaapput . Ilanngussaq 2 , oqaasertaliussat
#. Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut
#. Eqaannerusumik atuinikkut sulinermik pilersaarusiorneq naapertuunnerulersinneqarsinnaassaaq , ilaatigut allanngortiterinissamik pisariillisaanissamillu pilersaarutinut ilanngaaseereerluni tunisinermit iluanaarutinik atugassanngortitsisinnaanikkut
#qularnaveeqqusiinermi aamma pineqartunut ilaassapput malittaasumik aningaasartuutit , soorlu piginnittut taarsernerisigut nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit , pinngitsaaliinikkut

« < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > Show all 14564 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [func=".*@FOC>N.*"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: