< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > » Show all 286641 results

#, ilaanilu tulliata avatai ilanngullugit sarpiusaavoq ; nunami najugalinnik ilaqarput , aamma ilaasa uumasut allat
#kangii kigutaasallit qarnata sakkugai . Tassa timimikkut ilaannaanngikkaluarlutik qanermikkut ilaannaapput alleroqannginnamik , aamma nassuusaqanngillat .
#kukiusaqartarput . Piaraatillutik illuttut marluinnarnik avateqarput , marlunnik tunngasunik iseqarlutik ; ineriartortillutik ameersarlutik avatitaalerunik isaat
#immikkoortuilu nungullutik immikkut ittunik najugaqartarlutik , ilaasalu uninngavimmik timaata isaannaa taannaasoq kisiat najortarlugu . Katillugit
#qaneqartarput , ilaat qanermik avataagut qarsorsaqarlutik , iluagullu qarsorsalinnik alleroqarlutik , ilaalli ilaminnit pisatakinnerullutik .
#unnguusap nungullugit nooqutigisarpai meqqut qassinnguit qeratasut unnguusap iluagut ujalullit aalasartut , meqquluit , ilaani ataatsimik
#inersimallutik immakkut nalinginnaq angalasarinnginnamik , kisianni immap naqqani sissamiluunniit tinittartumi qinngulimmik timimik naammagisaanik pooqartaramik ,
#immakkut nalinginnaq angalasarinnginnamik , kisianni immap naqqani sissamiluunniit tinittartumi qinngulimmik timimik naammagisaanik pooqartaramik , illuluartik
#qimeriaasaarannguallit ; aalanialeraangamik taakku qimeriaasannguit tamarmik issulillutik akulikitsunnguamik tunngavimminni kaavilersarput , isigalugit soorlu tunngaviat kaassaasannguaq
#inaluaqarlutillu kingunermikkut iteqartarput ; inaluaat narluinnararaaq , ilaanili qinngulinnik avalequteqartarluni ; erniassaat manneeraasaarannguit inaluaanut tunngasarput
#sulloqarnani , ilaanilu ataaseq qassiinik avalequtilik ; aamma ilaasa timaata ilannguinnaa maajunnartunik erlavilik , ilarsua
#, soorlu isigaatsut piaraat ittartut , taamalu najukkamini imilimmi assallattarluni angalasunnguuvoq . Suli tukersimanngisillugu quperlussaasaq
#ilissernera pissusialu tamaat issuarsimasarpaa . Nuna pallissanagu imaannarmi itisuumi najugallit nunamiluunniit tatsinilu ittut saannermik qaleruaqartarput
#, ilaat saaffaarimmik attugassaanngingajattumik ; ikkattumi ingiullup inunngisaani najugallit nungullutik issunermik qajannaatsumik qaleruaqartarput . Ilaasa
#; aamma sangungasumik qoornoqartartumik inaluaqartarput . Ilaat nunami najugallit sorlusaaqqanik ilumikkut qangattanngualinnik anersaaruteqarput , ilaat
#Niaqullit ataasiaasumik puullit puuminnit nuisaannartut , qanermik avataagut ujalulinnik umillit . 2 ) Aataasat taakkualu
#Niaqullit ataasiaasumik puullit puuminnit nuisartut isertartut , allinermikkut alullit . 4 ) Uillut : Niaqoqanngitsut
#tamarmi ilaanik peqartarpoq . Nalunaatsumik niaqoqartarput , marlunnik ersitsorsuarnik iseqarlutik qimerlullit isaasut pissusilinnik , taamalu
#marlunnik ersitsorsuarnik iseqarlutik qimerlullit isaasut pissusilinnik , taamalu , ineqartunik ; niaqqumik nuuagut qanermikkut peqingasumik
#ammartarluni milittarlunilu ; puup iluata affaa eqquagut uterluni allernanut tassutaavoq , isua sulloq ilummut tarpangasoq
#ingerlatissavaa ; taamaalillutik immakkut ingerlasarput tunuporsorlutik . Umimmikkut tannertallit amilimasumik inngikitsumik pooqartarput , qaagut illuttut
#ilaqarlutik . Tamarmik ataasiussutigaat malunnartumik niaqoqarlutik ataasiaasumillu pooqarlutik allinermikkut aloqaramik , ilaat allinertik naallugu ,
#ilaqarlutik . Tamarmik ataasiussutigaat malunnartumik niaqoqarlutik ataasiaasumillu pooqarlutik allinermikkut aloqaramik , ilaat allinertik naallugu ,
#Equngasuugamik saneqqamikkut iteqartarput . Nunamiusortaat qangattannguanik paakitsunik ilumikkut taqaararpassualinnik anersaaruteqarput ; ilaat tamarmik maseqarput ,
#avateqarfii nungullutik akuttoqatigiissarlutik , timaatalu ipai ( qimerlulinni affassaasalinnilu tukingasartut , puumiuni paarlaattartut ) tamarmik
#Tassa anersaarutigaat taqartut ittoq inaluaata ilaagut eqqata tungaagut paalik tassunna immersartoq avalequtitooq , avalequterpassui inaluaata
#Siinamiunut nioqqutigalugit , taakkua mamareqimmatigik ; amerlaqimmata tassani nioqqutaalluaqaat . ( Siinamiutut ima taaneqartarput :
#silinnernik tigutsisaasunik umeqartarput ; ilaallu iluamik qaneqanngitsut tigutsiseqarnatik qarnup inissaagut sullulinnik miluttaateqartarput , mikisuaraannarnik tassuuna
#nuarluusat tamaani ilaqarsimanngillat . Nuarluit tamarmik qallinermikkut qaarajullutik allinermikkut iluliumasarput , iluliumanermikkut qaneqartarlutik tigutsiseqarlutillu ,
#imarmiuarannguit mikisut isaannarmik uumasuusorineqassanngitsut , itsaanngitsoq aatsaat allisitsiulinik nassaarineqartut . Saattunnguamik qaleruaqartarput , ilumikkulli aqitsuinnaallutik
#assiginngilluinnaraat , ilumikkut naasuusat qaniginerugaat , pissutsimillu ilaagut ameraasallit assigikannerlugit . Ilaasa immikkut ilaliuffeqatigiissittarpaat ,
#tunngasarput timimik isua niulugalugu , nuuttarlutillu : Umimminnik suna najoqqutissaq tigummillugu niuluminnik tunngavigisartik iperarlugu allamut
#, nuuttarlutillu : Umimminnik suna najoqqutissaq tigummillugu niuluminnik tunngavigisartik iperarlugu allamut illuarlutik ; taakku qaaminnit
#iliornatik timiminnit naatitsisinnarlutik pisarmata , ikkuali iniliatik assannguaminnillusooq sanaarisarmatigik , isumaliortutullu ilisarlutik ) . Kiattumi
#ingiullup pallinngisaa aamma taava ajoraat . Amerlanersuupput manerassuarmi , tassani ikkarluliaat katillugit qanormi taava takitigeqqajaqinersut
#aamma taava ajoraat . Amerlanersuupput manerassuarmi , tassani ikkarluliaat katillugit qanormi taava takitigeqqajaqinersut : Austraaliarsuup
#immikkut eqqarleriissoqartittarpaat marluinngorlugit , inaluaqanngitsut aqajaruinnallit aqajaqqumillu akornisigut inaluartallit immikkoorluarmata ; aamma taakkua qalerualittaat qaleruaqanngitsortaallu
#sullorpassuit ittut qummut siaruartertut , ammut kattuttarlutik neruttorlutik allernani ikinnerusartut ; tamarmi qituttoq nerumittoq ,
#Hansen qinnuigisimavaa qallunaat nerisaannik atorneqarajunnerusunik , inuussutissanilli Kalaallit Nunaanni illuni ningiuusunit pineqarsinnaagajuttunik atortoqarluni sananeqarsinnaasunik , ilitsersuutinik
#neqaasulli vitamiineqartiginngillat . Inuussutissat eqqunneqarsimasut ilarpassui » suliffissuarni sanaajupput « , tassa nioqqutissaallutik assigiinngitsunik suliareqqinneqartarsimasut
#inuussutissat ataasiakkaat akuneqartarput , soorlu akussanik pingaaqisunik nerisani pineq ajornaateqartartunik . Inuussutissat taamatut akoqarnerulersinneqarsimasut tassaapput
#ningiut sulinerminni atugassaat assigiinngitsorujussuupput , assersuutigalugu taaneqarsinnaavoq nunaqarfippaalunnguani nioqqutissanik pilersugaaneq ajornartorsiutissaasarmat . Taamaannerup nerisassanik siumut
#Suliassat aaqqissuunneqarsinnaassapput nerisassiornissat piffissaqarnermut naleqquttunngorlugit . Eqqarsaatigilluagaasumittaaq tunngaveqarluni sulinikkut eqqarleriit eqqornerusumik nerisaqartinneqarsinnaalissapput . Illumili ningiuusup
#kartoflillu sequtsigaliassat pigigaanni pilertortumik pitsaasumillu nerisassiorneqarsinnaavoq . Nunaqarfinni nioqqutissanik pilersugaanermi ajornartorsiuteqarpallaartuni isumatusaarneruvoq neqinik aalisakkanillu panertunik
#nerisassiarineqarsimasut saniatigut » oqinnerusut « , soorlu immunnit nerisassiat , suppit , paarnanit kingulerassiat immussuallilluunniit
#suppit , paarnanit kingulerassiat immussuallilluunniit piumaneqartarput . Immunnit nerisassiat iluaqutissartalerujussuupput , pingaartumik meeqqanut inuusuttunullu immummik
#uunnaaqqinnissaq sapinngisamik pinngitsoorniartariaqarpoq . Naasut oorlaat imaluunniit ooqanngitsunik aggorlugit salaatiliat uunnatanut tapigitissallugit pitsaasorujussuupput . AASAKKUT
#grønlangkålillit , kartoffelsalaatillit imaluunniit kartoflillit sequtsikkanik . Kernemælkimit siulerassiaq imaluunniit immuk iffialikkat aggukkanik sikatsitanillu .
#. Arfininngorneq : Qaqorteqqasut kinertut immullit . Manninnit pannakaaliaq . Manninnit pannakaaliap sinnera qallersuutigineqassaaq .
#. Ataasinngorneq : Puisip neqaanit suppaliaq . Marlunngornermut puisip neqitugassaq nillertumut nivinngarneqassaaq , marlunngornermilu aatsaat
#imulerlugu . Arfininngorneq : Appanit suppaliaq . Immussuarmik nerisassiaq tuluttooq . Appanit suppaliaq appallu neqaat
#siatat . Appat tingui iffiamut qallersuusiullugit avalanneqarsinnaapput immussuarmit sanaamut taarsiullugit . Neqi uanitsullu sapaammut atugassat
#nutaat atorlugit sananeqarsinnaasuttaaq ) . Ataasinngorneq : Manninnit kinertuliaq . Spinatinit issortitaq qitermigut putulik gulerodilik
#Ataasinngorneq : Manninnit kinertuliaq . Spinatinit issortitaq qitermigut putulik gulerodilik . Iffiat qaqortut kitsikkat imaluunniit
#Hachit kartoflillit , naasunit ooqanngitsunit sallaatiliaq , kærnemælkimit siulerassiaq . Hachit sananeqassapput arferup neqaata sinneranit
#putulimmik uutaq stuuvikkanik grønkålilik . Paarnat nuniarlaat paarnanilluunniit kinertuliat . Neqi sequtsigaq annaarlugu uunneqassaaq .
#manniit aalatat immummik akusat . Tallimanngorneq : Aalisakkanit suppaliaq IV . Iffiaq immussualik . Suppamit
#paarnallu sukkulerlugit uutat sapaammi atugassat sananeqassapput . Sapaammi bøffiliassap uanitsussai kajortinneqassapput . Sapaat : Arfermit
#. Grønkålinit issortitap sinneri qallersuutitut atorneqarsinnaapput . Sapaammut paarnarsuit qernertortugassat imermut ikineqassapput . Arfininngorneq :
#timmiaminertugassat uunneqassapput nillertumullu matullugit erniinnaq ilineqassallutik . Ataasinngornermut aalisagartugassat tarajortikkat immilitserfissaannut ikineqassapput . Sapaat :
#kinertut immullit . Frikadellit stuuvikkanik hvidkålillit . Paarnanit kinertuliat sinneri imiminermik imerpallaaserlugit suaasanut qalliutissatut avalanneqarsinnaapput
#immulerlugit . Arfininngorneq : Ammassat panertut . Iipilinit kinertuliaq . Ammassannut illugitineqarsinnaapput naasut uutat ,
#Aalisakkat sinneqarpata suli kissartillugit saaniiarneqassapput . Taakkulu sapaatikkut nillertortugassanut ilagitillugit unnukkulluunniit avalanneqarsinnaapput stuuerlugit . Iipilinik
#sapaatikkuttaaq iipilinit kaagiliassaq ilanngunneqassaaq . Kartoflit allallu sapaammi siatartugassamut illussat piareersarneqarsinnaapput . Sapaat : Savaaqqap
#Savaaqqap , timmissat arferulluunniit neqaanit siataq . Iipilinit kaagiliaq . Timmissat arfininngornermi siassinnarlugit nillertumut inissinneqarsinnaapput
#. Sisamanngorneq : Aalisakkat siatat kartoffelsalaatinik naasunillu ooqanngitsunit salaatiliamik illulerlugit . Aalisakkat siatat sinneri qallersuutitut
#atorneqarsinnaapput . Tallimanngorneq : Kartoflinit suppaliaq . Manninnit pannakaaliaq paarnanik sukkulerlugit uutanik tunguarnitsunilluunnit illulerlugu .
#nersuteeqqalluunit tingui ) . kærnemælkimit suppaliaq . Sapaammi ukalertugassaq sianneqarsinnaavoq , nillertumut ilineqarluni , miseqqamilu
#. Tinguit sinneri sapaammi qallersuutitut atorneqarsinnaapput imaluunniit unnukkut nillertortugassanut ilanngullugit kissaqqaarsinnarlugit avalanneqarsinnaallutik . Sapaat :
#. Creme sananeqassaaq , triflilu iliorarneqassalluni . Marlunngornermut aalisagartugassat tarajortikkat immilitserneqarfissaannut ikineqassapput . Ataasinngorneq :
#Sisamanngorneq : Iffianit suppaliaq immulik . Kartoffelfrikadellit naasunik stuuvikkanik imalaanniit naasunit ooqanngitsunit salaatiliamik illulerlugit .
#Neqip sinnera issoqqaarissunngorlugu aggorsinnarlugu poorluaraasatut atorneqassaaq . Paarnanit kinertuliat sinnerat tungumik imilikkamik imerpallaasersinnarlugu miseqqatut atorneqarsinnaavoq
#Plastikissaaq naleqquttuuvoq , plastikili soorlu qisummut nipputtarmat annoraassamik tunngavilerlugu siaarneqartariaqarpoq . Sapaatikkut nalliuttorsiornernilu allani qaleq
#soorlu qisummut nipputtarmat annoraassamik tunngavilerlugu siaarneqartariaqarpoq . Sapaatikkut nalliuttorsiornernilu allani qaleq annoraassamit pisoq kusanarnerusarpoq ;
#il. Erruummik allarterneqassapput . Erruineq inerpat erruut imermi nutaami qaqorsaatilimmi errorneqassaaq . Erruutip aappaa atorlugu
#qajuusikkat imaluunniit kartoflinit uutanit kitsikkanit agurkinillu nutaanit mayonnaasimik akullugit salaatiliaq . Nerpiit saaneqanngitsut uuinnakkat 2,5
#minutsini 20 30-ni 160 ° C-t missaanni kissassusilimmi uninngatinneqassapput . Kartoflit kartoflillu sequtsikkat naqitanit
#missaanni kissassusilimmi uninngatinneqassapput . Kartoflit kartoflillu sequtsikkat naqitanit sanaat imaluunniit qaqorteqqasut katagalasunngorlugit uutat illugitinneqarsinnaapput .
#sanaat imaluunniit qaqorteqqasut katagalasunngorlugit uutat illugitinneqarsinnaapput . Ammassassuarnit frikadelliliat 0,75 kg ammassassuit ( ammassat )
#kartoflilluunniit sequtsikkat naqitanit sanaat miserarlu illugitinneqassapput . Aalisakkanit nerisassiaq tomatinik miseqqialigaq Puugutaq ulikkaarlugu nerpiit uutat
#farsi ) 2 kg angungajallugu pineqarsinnaavoq . Nerpinnit aserortigaliaq mamarnerulersarpoq kinernerulersarlunilu saarulliit suaanik akuneqaraangat ,
#150 g akuliunneqassapput . Nerpinnit aserortikkamit poorluliat Nerpinnit aserortigaliaq 1 kg Aserortigaq alussaammik ilusilersuuteqarlutit ammalorsaruk
#. Poorlut angisuut kartoflilerlugit imaluunniit kartoflinik aserortikkanik naqitanit sanaanik illulerlugit nerineqarsinnaapput tomaatinik , karrymik ,
#citruuninilluunniit miseqqiamik miseqqerlugit . Nerpinnit aserortikkamit issortitaq nerpinnit aserortigaliaq 1 kg Issortitsivissaq punnermik assigisaanilluunniit tanilluaruk
#aalamik uutat imaluunniit naasunit ooqanngitsunit salaatiliaq . Nerpinnit aserortigaq saaniluusaliaq ( inunnut 8-10-nut ) 1,5
#ikineqassapput aalarfigitinneqassallutillu ussissumik matullugit minutsini 10-ni . Uillunut kissartunut citruuninit miseraliaq iffiallu illugitinneqarsinnaapput . Qajuuserlugittaaq
#sianneqassallutilluunniit . Saliineq Neqit imermut ikineqartariaqanngillat , allarterneqassallutilli annoraaminermik ipiitsumik imermut kissartumut misullugu siggorneqarsimasumik .
#niutsivimmut tamakkerlugit ilineqassapput . Kartoflit uutat kajortitalluunniit naasunik ooqartinnagit salaatilianik ribsilluunniit tunguannik issortitamik ilaqartillugit avalanneqarsinnaapput
#neqip ataa iginerata katersuuffigisimasaa peerneqarsinnaassaaq . Arferup neqaanit bøffiliaq 0,75 1 kg arferup neqaa
#siatalluunniit qajuat miseraritinneqarsinnaapput , naasut kartoflilluunniit uutat naasunik ooqanngitsunik salaatilianik ilaqartillugit avalanneqassapput . Neqi qerisoq
#qajuat miseraritinneqarsinnaapput , naasut kartoflilluunniit uutat naasunik ooqanngitsunik salaatilianik ilaqartillugit avalanneqassapput . Neqi qerisoq aasserneqassaaq
#4 6-ni aapanngitsutut piumasarineqarpat . Arferup neqaanit kotelettiliaq 0,75 1 kg arferup neqaa
#- miseqqap akussaa Neqi piareersarneqassaaq sianneqassallunilu arferup neqaanit bøffiliassatut . Sianneqalinngitsiarnerini uulliat taratsunik , qasilitsunik
#minutsini 10-ni qalatiguk akoorlugulu . Savaaqqap quttoraa sianneqartinnagu saarna peerneqarsinnaavoq . Persillit errortukkat aggorniluttunngorlugillu aggukkat
#Savaaqqap neqaanut siatamut illugitillugit avalanneqarsinnaapput naasut kartoflilluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik ilaqartillugit , taamatuttaaq paarnat uutat
#neqaanut siatamut illugitillugit avalanneqarsinnaapput naasut kartoflilluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik ilaqartillugit , taamatuttaaq paarnat uutat kinertut
#, aasiat , naasut ooqanngitsut salaatiliat , kimmernanit tunguarnitsuliat . Ussigup neqaata siatap sinnera ragoutiliaralugu
#kissassusilimmi . Siatamut illugitillugit avalanneqarsinnaapput kartoflit naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq , kompot imaluunniit tunguarnitsut . Puulukip
#miseqqap akussaanik qalipaaserneqassaaq . Puulukip qatigaa siataq naasunik imaluunniit kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugu avalanneqassaaq
#qalipaaserneqassaaq . Puulukip qatigaa siataq naasunik imaluunniit kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugu avalanneqassaaq . Tartunnak
#. Puulukip qatigaa siataq naasunik imaluunniit kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugu avalanneqassaaq . Tartunnak siataq
#Puulukip qatigaa siataq naasunik imaluunniit kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugu avalanneqassaaq . Tartunnak siataq 0,75
#, tuttup puulukilluunniit qatigaa imaluunniit 0,5 kg nersuteeqqamit kotelettiliassat - manniup qaqortortaa imaluunniit qajuusanik kinersaasiaq
#kg nersuteeqqamit kotelettiliassat - manniup qaqortortaa imaluunniit qajuusanik kinersaasiaq - iviit sequnneri , taratsut qasilitsut
#pujuukkalluunniit puulukimineq kitseruk . Kitsikkat siatsivimmut kissarluartumut iliorarsinnarlugit innera sakkukillisillugu minutsini 5 10-ni sianneqassapput
#sianneqassapput , sivisussutsip issussusiat najoqqutarissavaa . Puulukimernit siggilaleriartuaartillugit qaluneq kuineqartassaaq . Persillinit uanitsunilluunniit miseqqiat kartoflillu
#2 taratsut - alussaateeqqap 1/4-a qasilitsut - qajuusanik kinersaasiaq , iviit sequnneri - 75 g
#aggukkallu katagalajunnaarsillugit tiggussaanneqassapput . Naqitsiarlugit saalisinneqassapput . Qajuusanik kinersaasiamik taninneqareerpata iviit sequnnerini nakkartitani muminneqartassapput .
#imaluunniit miseraq kajortoq imerpalasoq , kartoflit naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq imaluunniit naasut uutat . Miseqqiarineqassaaq ujalut
# 10-ni aalarfigitinneqassapput . Spinaatit grønkålillu kissartut qajuusanik kinersaasiamik akuneqallatsiarsinnaapput , niutsivimmut uutsiviusinnaasumut siatsisissamik tanitamut
#. Hachisinut illugitillugit avalanneqarsinnaapput kartoflit uutat naasunillu ooqanngitsunit salaatiliaq . Asanninneq uunartoq 1 l imeq
#neqaa pujuugaq nutaarluunniit - persillit purløgilluunniit Kartoflit naqitanit sequtsigaliat : Imeq qalatiguk minutsialunnguanilu nillarsitsiarlugu .
#niaqua nal. ak. 3 miss. qalatinneqassapput . Neqi mianersuullugu saarnanit kaanngartinneqassaaq , taavalu niutsiviit marluk akornanniitillugu1-2
#kartoflit sequtsikkat iffiallu punneqanngitsut illugillugit avalanneqarsinnaapput . Neqinit aserortigaliaq brunkålilik 0,5 kg neqi aserortigaq akuugaq
#aalarfigitinneqassalluni . Iffianik punneqanngitsunik illoqartillugu avalanneqarsinnaavoq . Neqinit aserortigaliaq naasunik akulik 0,5 kg neqi aserortigaq
#naasut qajuannit sananeqarsimasoq , illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Neqinit aserortigaliaq iipililik paarnarsualillu qernertunik 0,5 kg neqi
#iipilit , paarnarsuillu ikiariissitaarlugit iliorarneqassapput , takujuttaaq neqinit aserortigaliaq naasunik akulik . Kartoflit , kartoflilluunniit
#nillertumi immummiluunniit aalatikkit , imerpallaatissallu sinnera qalatissinnarlugu qajuusanik kinersaasiaq sakkortuumik tassani aalateruguk . Miseqqap akussaanik
#siataq ( nerleq ) kartoflinik , ajornanngippat kajortitanik , rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik
#nerleq ) kartoflinik , ajornanngippat kajortitanik , rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik ,
#) kartoflinik , ajornanngippat kajortitanik , rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik
#kartoflinik , ajornanngippat kajortitanik , rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik ,
#ajornanngippat kajortitanik , rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik , tunguarnitsunik imaluunniit
#kajortitanik , rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik , tunguarnitsunik imaluunniit kimmernanik
#, rødkålinik ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik , tunguarnitsunik imaluunniit kimmernanik tunguarnitsulianik
#ooqanngitsunik salaatilianik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik , tunguarnitsunik imaluunniit kimmernanik tunguarnitsulianik illoqartillugu avalanneqassaaq
#imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik , tunguarnitsunik imaluunniit kimmernanik tunguarnitsulianik illoqartillugu avalanneqassaaq . NUJUARTUT
#ooqanngitsunik salaatilianik , aasianik , tunguarnitsunik imaluunniit kimmernanik tunguarnitsulianik illoqartillugu avalanneqassaaq . NUJUARTUT Timmissat nujuartut
#taavalu siatsisissap sinnerani kajortillugit . Neqit avalanneqassapput miseqqamik , kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugit ,
#sinnerani kajortillugit . Neqit avalanneqassapput miseqqamik , kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugit , kiisalu uanitsunik
#kajortillugit . Neqit avalanneqassapput miseqqamik , kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugit , kiisalu uanitsunik kajortitanik
#. Neqit avalanneqassapput miseqqamik , kartoflinik naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illoqartillugit , kiisalu uanitsunik kajortitanik pinnersaaserlugit
#serfat , mitit ) - manniip qaqortortaa qajuusanilluunniit kinersaatiliaq - iviit sequnneri - taratsut ,
#qajumik immerlugu qalatinneqareerpat qajoq nakkartinneqassaaq uuttorneqarlunilu , naggataatigullu kinersaasiamik imerpalasumik akuneqarluni . Miseraq minutsit 10
#ukaleq isikkumisulli isikkoqaqqilissaaq . Miseraminermik kuerarsinnarlugu avalanneqassaaq kartoflinik uutanik , aasianik rødkålinillu ooqanngitsunik salaatiliamik imaluunniit
#isikkumisulli isikkoqaqqilissaaq . Miseraminermik kuerarsinnarlugu avalanneqassaaq kartoflinik uutanik , aasianik rødkålinillu ooqanngitsunik salaatiliamik imaluunniit ribsit
#. Miseraminermik kuerarsinnarlugu avalanneqassaaq kartoflinik uutanik , aasianik rødkålinillu ooqanngitsunik salaatiliamik imaluunniit ribsit tunguannik issortitamik
#Miseraminermik kuerarsinnarlugu avalanneqassaaq kartoflinik uutanik , aasianik rødkålinillu ooqanngitsunik salaatiliamik imaluunniit ribsit tunguannik issortitamik illulerlugu
#kuerarsinnarlugu avalanneqassaaq kartoflinik uutanik , aasianik rødkålinillu ooqanngitsunik salaatiliamik imaluunniit ribsit tunguannik issortitamik illulerlugu .
#erngi sakkortuumik mamassuseqartarput immummillu akuneqarsinnaallutik . Imeq qajuusanik kinersaasiamik kinersaaserneqassaaq , kinersaasiineqarsinnaavortaaq qajuusat siatsisissami aalateruteqqaarlugit
#naasunillu tuggakkanik illulerlugit avalanneqassapput , kartoflittaaq uutat neqinik nerpinnilluunniit nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput . Kartoflit qajuusikkat
#tuggakkanik illulerlugit avalanneqassapput , kartoflittaaq uutat neqinik nerpinnilluunniit nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput . Kartoflit qajuusikkat 1,25
#nal. ak. 1 miss. nillertumiitinneqassapput1-2 isinneqassapput2-2 . Kartoflinit uutanit sequtsigaliaq 1 kg kartoflit angisuut - 4
#neqinit aalisakkanillu nerisassianut ilaliullugit avalanneqarsinnaallutik . Kartoflit naqitanit sequtsigaliat 1,5 l imeq - 1 dl
#0,5 dl immuit panertut - 6 dl naqitanit sequtsigaliassat - 50 g siatsisissaq ( alussaatit
#0,5 dl immuit panertut - 6 dl naqitanit sequtsigaliassat - 50 g siatsisissaq ( alussaatit
#il. il. Tuggakkat atorneqarsinnaapput . Kartoflit persillillit neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Kartoflit kajortitat
#il. Tuggakkat atorneqarsinnaapput . Kartoflit persillillit neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Kartoflit kajortitat 1
#, tamarmik kajualaalernissaat tikillugu . Kartoflit kajortitat nalliuttorsiualaarnermi neqinik nerisassianut illugitillugit avalanneqartassapput . Gulerodit uutat
#tamarmik kajualaalernissaat tikillugu . Kartoflit kajortitat nalliuttorsiualaarnermi neqinik nerisassianut illugitillugit avalanneqartassapput . Gulerodit uutat 1,25
#qajuannik imalimmut kuiuk , qalatikkit , pisariaqarsorinarpallu qajuusanit kinersaasiamik aalateriffigikkit , miseraq naammattumik kinissuserlugu .
#, piluutaat iffianut qallersukkanut pinnersaatigalugit atorneqassapput . Manninnit nerisassiat uanitsut qorsuttaannik akusat C-vitamiineqangaatsiarput . Uanitsut
#, imeq taratsullu akuliutikkit . Qungorlit karryllit neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqarsinnaapput , imaluunniit avalanneqarsinnaapput
#imeq taratsullu akuliutikkit . Qungorlit karryllit neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqarsinnaapput , imaluunniit avalanneqarsinnaapput neqinik
#nal. ak. qeqqata missaani aalarfigitinneqareerpata akoorneqassapput . Brunkålit neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput , imaluunniit neqinik
#qeqqata missaani aalarfigitinneqareerpata akoorneqassapput . Brunkålit neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput , imaluunniit neqinik mikisunik
#qerititalluunniit kissanneqassappata siatsisissaminermik aassimasumik akuneqassapput . rødkålit neqinut siallugit nerisassianut , soorlu puulukimut siatamut ,
#aspargesit qajuusikkat nerisassanut nalliuttorsiualaarutissanut naleqqulluinnartuupput , avalanneqassallutillu neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit . Porrit qajuusikkat 1,5
#qajuusikkat nerisassanut nalliuttorsiualaarutissanut naleqqulluinnartuupput , avalanneqassallutillu neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit . Porrit qajuusikkat 1,5 kg
#, taamaaliornikkummi isserat qalipaatilik seerisarpoq . rødbedit imermi tarajulimmi nal. ak. 1 1,5 uunneqassapput .
#sukkullu qalatissinnarlugit rødbedinut kuineqassapput . rødbedit simersiat neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput , atorneqarsinnaapputtaaq iffianut
#qalatissinnarlugit rødbedinut kuineqassapput . rødbedit simersiat neqinik aalisakkanillu nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput , atorneqarsinnaapputtaaq iffianut qallersukkanut
#illugitinneqarsinnaapput . Sellerikotelettit 1,5 kg selleri - qajuusanik kinersaasiaq - iviit sequnneri , taratsut ,
#saappallaanngitsunut , imermilu taratsikkami aqilisippallaarnagit uullugit . Qajuusanik kinersaasiamik kinerluartumik tanissinnarlugit iviit sequnnerini taratsunik qasilitsunillu
#Kigaatsumik minutsit 15 missiliorlugit qalatinneqassapput . gullaschit qajuusanut taartigitillugit kartoflinik sequtsigaliassat kinersaatigisinnaavaat : Naasut kajortinneqassapput
#15 missiliorlugit qalatinneqassapput . gullaschit qajuusanut taartigitillugit kartoflinik sequtsigaliassat kinersaatigisinnaavaat : Naasut kajortinneqassapput imermilu 1
#aalaterunneqassapput , taavalu gullaschinut akuliullugit aalaterunneqarlutik , taama pisoqareernerani qalateqqinneqassanngillat . kartoflit kartoflilluunniit sequtsikkat persillinik
#mamassusillit taakkununngaluunniit assingusut qajui aatsaat atorneqarsitissalersorluakkani . Pitsaasumik akoorluakkamillu miseqqiorneq ajornaapput taamaattunit nerisassianut miseraritillugit .
#aatsaat atorneqarsitissalersorluakkani . Pitsaasumik akoorluakkamillu miseqqiorneq ajornaapput taamaattunit nerisassianut miseraritillugit . Imaluunniit miseqqani akuunakusoortuuvoq .
#akuliunneqassaaq , taavalu minutsini 10-ni qalatinneqarluni . Qajuusanik kinersaasiaq atorneqassaaq qajoq siatallu isserata kinnera kimittuujuppata
#qajorlu miseqqiuutissat orsukippata kimittunatillu . Kinersaatissaq naqittagaq igami kinersaasiamit naami uukkuminarneruvoq . Kinersaat igami akuugaq
#akussaanik qalipaasersinnarlugu akooruk . Miseraq kajortoq ( igami sanaamik kinersaasigaq ) 0,5 l siatat isserat
#isserat tomatpurélu ) - 1 dl qalipak Igami kinersaasiaq naqittagarluunniit atorlugit miseqqiorit . Miseqqap akussamininnguanik
#uulia ) - taratsut , qasilitsut Imerpallaatissaq qajuusanik kinersaasiamik , naqittakkamik igamiluunniit sanaamik kinersaaseruk ,
#, qasilitsut Imerpallaatissaq qajuusanik kinersaasiamik , naqittakkamik igamiluunniit sanaamik kinersaaseruk , takuuk qupp. 109. Miseraq
#akuliunneqassapput miserarlu akoorneqarluni . Miseraq immussualik illugitinneqartarpoq naasunit nerisassianut , neqinut aserortikkanut issortitanut , skinkinit
#aqilisakkami aalatikkit sandwichinullu ( iffiat qaqortut pusitat akunnermikkut qallersuutissallit ) atorlugit . Neqit , aalisakkat
#imerrni suppimiluunniit uunneqassapput aqilisillugit . Suppi nakkartinneqareerpat qajuusanik kinersaasiamik akuneqassaaq , minutsinilu 10-ni sallaatsumik qalatinneqarluni
#ipiitsumut poorlugit nerriviup killinganut tutsillugit napineqarsinnaapput . Imermut tarajulimmut qalattumut nakkaatikkit , sallaatsumillu minutsit 15
#, aalisakkat naasullu suppiinut atorneqassapput . IMMUIT IMMUNNILLU NERISASSIAT Immuup inuussutissat pisariaqartitagut tamaasa akugai ,
#C-vitamiinillu nerisassaannartigut naammattumik pineqarsinnaaneq ajormata immuit panertut Kalaallit Nunaanni nioqqutissat tamarmik C-vitamiininik akuneqartarput . Immuit panertut
#naammattumik immuttortitaanissaat , immullu imigassaannartut piniarnerusariaqarpoq , immunnilli nerisassiat pissarsivissaalluarputtaaq . Immuup nerisassat allat tipaat
#sukkut - alussaateeqqap qeqqa kaniilit - hvidtøl imalaanniit tunguliaq Imeq qalatissinnarlugu liiterip qeqqa nillarseruk .
#. Taratsikkit , kaniilinik sukkunillu nakkalaakkit , saniatigullu hvidtøl tunguliarluunniit avalallugu . Mannat kinertut 2
#2 sukkut - alussaateeqqap qeqqa kaniilit hvidtøl imalaanniit tunguliaq Mannat imermi qalattumi nerumittunngorlugu nillarsikkami 0,5
#taratsikkit . Kaniilinik sioraasanillu akuleriinnik nakkalaakkit , saniatigullu hvidtøl tunguliarluunniit avalallugu . Qaqorteqqasunit sequtsikkanit kinertuliaq
#sukkut - alussaateeqqap qeqqa kaniilit - hvidtøl imalaanniit tunguliaq Mannat kinertut takukkit . Qaqorteqqasut sequtsikkat
#taavalu taratsikkit . Kaniilinik sioraasanillu akuleriissitanik nakkalaakkit saniatigullu hvidtøl tunguliarluunniit avalallugu . Suaasaaqqat suaasarujussuilluunniit kinertut
#sukkut - alussaateeqqap qeqqa kaniilit - hvidtøl imalaannit tunguliaq Imeq qalatissinnarlugu nillarseruk . Manniit sukkullu
#Kinertuliaq qalatinneqassanngilaq . Kaniilinik sioraasanillu akuleriissitanik nakkalaakkit saniatigullu hvidtøl tunguliarluunniit avalallugu . Suaasaaqqat suaasarujussuilluunniit kinertut
#atorneqarsinnaapput . Iffiat sinnikui aggukkit kitsikkilluunniit , igamullu imilimmut citruunillu ameramernanik ikisivigineqarsimasumut ikillugit . Nal. ak.
#alussaatit 3 uulia ) Sukkut issingigassallu kattussinnarlugit siatsivimmut siatsisissalimmut kuineqassapput . Aalatertuarlugit sallaatsumillu kissassusilimmi kajortinneqassapput
#issingigassallu kattussinnarlugit siatsivimmut siatsisissalimmut kuineqassapput . Aalatertuarlugit sallaatsumillu kissassusilimmi kajortinneqassapput kajualaalernissaat tikillugu . Siatsivik innermit
#manninnik ilivitsunik aappalaartortaannarnilluunniit akuneqarnermikkut mamarnerulersinneqartarput inuussutissaqarnerulersinneqartarlutillu . Manninnit kinersaasiaq mannik ilivitsoq qajuusatut 5 g-sut kinersaasinnaassuseqarpoq
#manniit qaqortortaannik aalatikkanik akuneqarnermikkut oqinnerulersinneqartarput qitunnerulersinneqartarlutillu , taamatuttaaq kaagiliassat . Manniit qaqortortaat issortillugit aalaterneqassappata aalaterut
#. Nillertunik nerinermi iffialerlugu avalanneqarsinnaavoq , imaluunniit nalliuttorsiornermi kissartortugassanut siuleraritinneqarsinnaavoq . Manninnit kaagiliaq I Manniit
#kissassusilimmi sianneqassaaq , akuttunngitsumillu ajassaatinik kapineqartassalluni . Manninnit kaagiliaq issungajalerpat tangissat qaavanut siaruarterneqassapput . Siatsivik
#siaruarterneqassapput . Siatsivik issuttorneqartassaaq siataq nipputeqqunagu . Manninnit kaagiliaq igap matua atortoralugu muminneqarsinnaavoq ; igap
#matua saamimmik tigummineqassaaq tigullaqqutit atorlugit , taavalu manninnit kaagiliaq igap matuanut sarrisillugu . Siatsivik igap
#kartoffelsalaati naasulluunniit qajuusikkat iffiallu illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Manninnit kaagiliaq iffialik Iffiat qaqortut kitsersinnarlugit minutsinilu arlalialunnguani
#kaagiliamuttaaq tangiliunneqarsinnaapput . Taamatullu sananeqarpat kinguleqqiutitut atorneqassaaq paarnanit tunguarnitsulianik imaluunniit tunguarnitsuinnarnik qallerlugu . Manninnit kaagiliaq
#atorneqassaaq paarnanit tunguarnitsulianik imaluunniit tunguarnitsuinnarnik qallerlugu . Manninnit kaagiliaq II Iffiat qaqortut kilitat 5
#siatsimmi kissanneqareerpat aalataq kuiuk . Siatsivik matulersinnarlugu manninnit kaagiliaq siaguk sakkukitsumik kissasusilimmi minutsini 10
#qaava kajortiguk . Tangissat allallu pillugit takuuk manninnit kaagiliaq I. Gratin I 75 g siatsisissaq
#nillertunik nerinermi imaluunniit kissartortornermi siuleqqiutitut atorneqarsinnaapput . Tulliini nerisassiassat arlalialuit ajornanngitsut siunnersuutigineqassapput , nerisassiassallu taamaattut
#manninnik aapatillugit uutanik qupisanik , manninnik qaarlugit imermi seernartulimmi uutanik , manninnik siatanik imaluunniit manninnik
#g siatsisissaq ( 0,75 dl uulia ) Neqimik sequtsikkamik akoorigit frikadelliliassatut , takuuk qupp. 81.
#6-ni uussinnarlugit kissassimatikkit . Qajuusat immuillu panertut imermik akullugit kinersaasiassatut aalassinnarlugit minutsini 10-ni sallaatsumik qalatikkit
#10 12-ni aalarfigitikkit . spinaatit grønkålilluunniit kissassinnarlugit punnermik taratsunillu akuukkit . Pisariaqarsorinarpat qajuusaminernik kinersaasikkit
#taavalu pusinneqarluni . mayonnaasiusaq salaatilluunniit miserassaat alla kartoffelinik mikisunik uutanik , naasunik , neqinik ,
#pusinneqarluni . mayonnaasiusaq salaatilluunniit miserassaat alla kartoffelinik mikisunik uutanik , naasunik , neqinik , pølsinik
#. mayonnaasiusaq salaatilluunniit miserassaat alla kartoffelinik mikisunik uutanik , naasunik , neqinik , pølsinik imaluunniit
#salaatilluunniit miserassaat alla kartoffelinik mikisunik uutanik , naasunik , neqinik , pølsinik imaluunniit aalisagaminernik tangiliaq
#alla kartoffelinik mikisunik uutanik , naasunik , neqinik , pølsinik imaluunniit aalisagaminernik tangiliaq issortitap qeqqanut
#mikisunik uutanik , naasunik , neqinik , pølsinik imaluunniit aalisagaminernik tangiliaq issortitap qeqqanut immiunneqarsinnaavoq .
#, naasunik , neqinik , pølsinik imaluunniit aalisagaminernik tangiliaq issortitap qeqqanut immiunneqarsinnaavoq . Issortitaq nalliuttorsiornermi
#neqaat hachisiliarissallugit pitsaanersaapput . Uanitsoq aseqqorissisillugu tuggarsinnarlugu igami siatsisissalimmi kajortiguk . Qajuusat akuliunneqareerpata suppi kuiuk
#sioqqullugu kissarpallaanngitsumi kissanneqassapput , soorlu uutsivimmi . Nalliuttorsiualaarnermi neqinik aalisakkanillu siallugit nerisassianut illugitillugit avalanneqassapput .
#immussualittut naqittagaq saalisarsinnarlugu firkantinut aggoruk , imaluunniit ammalortunut kaageeraliassatut . Kajualaalersiinnarlugit kaagiliarineqassapput . Avalalinngitsiarnerini cremimik
#radiisinillu pinnersaaserlugu . Iffiat saniatigut avalanneqassapput . Immussuarnit cremiliaq manniit aappalaartortaat 1 2 -
#1/4-a taratsut Immuk manniillu aappalaartortaat aalatikkit . Qajuusanik akullugit kinersaasiassatut aalatikkit . Qalatikkit . Creme
#qajuannik , immummik imaluunniit qalipammik ilaneqarsinnaapput . Neqinik aqerlortikkanik nerisassianut illussatut siunnersuutigineqarsinnaapput naasut nutaat uutat
#, immummik imaluunniit qalipammik ilaneqarsinnaapput . Neqinik aqerlortikkanik nerisassianut illussatut siunnersuutigineqarsinnaapput naasut nutaat uutat imaluunniit
#. Risottonut kuikkit . Nerisassiaq igamiitiinnarlugu1-2 isiinnarlugu2-2 naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illulerlugu avalanneqassaaq , iffiamittaaq kilitamik
#Risottonut kuikkit . Nerisassiaq igamiitiinnarlugu1-2 isiinnarlugu2-2 naasunillu ooqanngitsunik salaatilianik illulerlugu avalanneqassaaq , iffiamittaaq kilitamik ataasimik
#. baconinik uanitsunillu nakkalaakkit iipilillu sinaakkusersuutigalugit . Naasunik ooqanngitsunik salaatiliaq affiallu qernertut illugitinneqarsinnaapput . Kartoffelinit
#baconinik uanitsunillu nakkalaakkit iipilillu sinaakkusersuutigalugit . Naasunik ooqanngitsunik salaatiliaq affiallu qernertut illugitinneqarsinnaapput . Kartoffelinit pannakaaliaq
#Naasunik ooqanngitsunik salaatiliaq affiallu qernertut illugitinneqarsinnaapput . Kartoffelinit pannakaaliaq medisterpølsilik 1 1/4 kg kartoffelit (
#minutsinilu 15 20-ni innikiusartumi aalarfigitinneqassapput . kartoffelinit pannakaaliaq niutsivimmut kissartumut sarrisillugu niusinnarlugu kissassimatiguk .
#. kartoffelit sequtsikkat iffiallu illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Neqinit poorlulianik nerisassiaq qaqorteqqasulik Uanitsoq 1 - alussaateeraq
#kartoffelit sequtsikkat iffiallu illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Neqinit poorlulianik nerisassiaq qaqorteqqasulik Uanitsoq 1 - alussaateeraq 1
#, iipili assigisaallu saniatigut poortorlugit . Nerisassat qallersukkanut poortuutissat , puussiaq plastikki taquaasivilluunniit atorlugit poortorneqassapput
#. Qallersuutissat iffianut ilineqarpata iffiat tamaasa pappiaramik qallersukkanut akunnequtissiamik akunnequsertariaqarput , taamaaliornikkut qallersukkat iffiartaat isuguttassanngillat
#uutallu neqisulli pinnersarneqarsinnaapput atorneqarsinnaallutillu . Citruunit kitsikkat aalisakkanit qallersuusianut tamanut naleqqulluartuupput . Aalisakkat suaat atorneqassapput
#minnerusunullu aggorneqaraangata . Neqit , tinguliaq , appanit pølsiliat , spegepølsit , saarulliit suaat ,
#sandwichit punnissaannit iffiat kilitat 15-20 punnerneqarsinnaapput . Nalliuttorsiualaarnermi kissartortugassanut neqinit aalisakkanilluunniit nerisassianut sandwichi ataaseq siuleraritinneqarsinnaavoq
#qaqortoq rejelik . 3 ) Tarteletti italiensk salaatimik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik immigaq . 1
#. 3 ) Tarteletti italiensk salaatimik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik immigaq . 1 ) Iffiaq
#3 ) Tarteletti italiensk salaatimik imaluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik immigaq . 1 ) Iffiaq qernertoq
#. 3 ) Iipilit kitsikkat uutat ooqanngitsulluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik illulerlugit . Qallersukkat inuup ataatsip
#3 ) Iipilit kitsikkat uutat ooqanngitsulluunniit naasunik ooqanngitsunik salaatilianik illulerlugit . Qallersukkat inuup ataatsip nerisassakkuutaarlugit
#. Taamatullu suliarineqartariaqarput aalisakkat pujoorneqarnerminni nakkarsimasut . Appanit pølsiliat 1 kg miss. appat neqaat -
#. Sukkulaatip qalannissaata tungaanut iga aalaterneqassaaq . Imummit imeruersaatissiat nillertut Immuk imigassaavoq peqqinnartoq . Kissalaartillugu
#aasamilu nillarsilaarlugu . Meeqqat inuuiini , atuarfiit nalliuttorsiornerini , angajoqqaat børnehavini nalliuttorsiualaarnerini assingusunilu immunnit imeruersaatissiat
#tulliiniittut1-2 ittut2-2 imertarfinnut marlunnut naatsorsuussaapput . Kusanarluinnartarput immunnik imeruersaatissiat milluaaserlugit imertarfimmi avalanneqaraangamik . Immuk kakaavilik
#qaqorteqqasut katagalasungorlugit uutat il. il. paarnallu . Ooqanngitsunit salaatiliat pillugit takuuk qupp. 176. Salaati pitsaasuutinniaraanni
#miseqqami marinadimiluunniit ingasappallaartumiitinneqassanngillat1-2 isinneqassanngillat2-2 . Salaatit amerlanersaat ooqanngitsunit salaatiliat kisimik pinnatik nillertumi nal. ak. 1/2-1 uninngatinneqassapput
#neqinut aalisakkanullu uutanut siatanullu illugitillugu nerineqassaaq . Aalisakkanit salaatiliaq I 250 g nerpiit uutat saaniiakkat
#, dildit karsilluunniit qorsuttaat qiortakkat pinnersaatigikkit . Aalisakkanit salaatiliaq II 200 g aalisakkat uutat -
#. Iipili aseqquluttunngorlugu kiliortugaq salaatimut mamarsaataallartarpoq . Eqalunnit salaatiliaq 1 kg eqaluk ( kapisilik )

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > » Show all 286641 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [func=".*@i-ADVL>N.*"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: