< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > » Show all 286641 results

#. « Tunummut nooqisoq oqaatigaat . Massa najuleriannguallarlugit asu anernera utoqqarsuup uparuannguarsinnarmigaa . Uanga tappisseruttukasikkama
#sioraatigut oqqummut aallariaramik kaassalisaalinnguarput . Nungulluni angussua siuarluni erni utaqqileraraa . Soorlu immannguaq unnoruttuinnaraa Kangaamiut
#marluk quleriillutik tamarmik aattortut silaannarmi issuttuutiinnarlugit . Imminnut oqalutsilerput : » Siunersinagit ajorpoq , suaarsigik
#aappaalu qavani Paamiut aqqutaata ilaani Sioqqamik pisagaata avannaatungaani Tulugartalimmik atilimmi nunaqarluni . Tassa taanna pingaartorsuusimavoq
#taanna pingaartorsuusimavoq , aasiit akeralissuulluni . Taannalu Tulugartalimmi nunalik tassa Qattaarsunnguaq . Taakkugooq ikinngutigiikkamik ima
#oqarani , tuillit marluk tigullugit aallarpoq . Aallalermat angutaata isigilerpaa , sumummi aallassava ? Asu
#aallassava ? Asu avannamut aallarpoq . Aallartorlu iserami nulii oqarfigaa : » Kiisamiuna assuma oqaatsivut
#, ila taanna pitsaangaarami sunnguamik aserorneqanngitsoq . Tikimmat angutaata ingammik qujaruppaa , misissoriarlugu toqqorpaa .
#angutaata ingammik qujaruppaa , misissoriarlugu toqqorpaa . Toqqoreerlugulu erni qiviarlugu oqarfigaa : » Taanna pigaluarit
#immereerakku uterlunga aallarpunga . Iserlungalu qattaavara kuiinnarlugu aneriallarama arnarsiama mumigutaa taavaana nunguereerluni tigummisartagaa kisinngoruttoq .
#uniorlugu ingerlagama , massa ornigara ungasikkunnaariannguallarlugu suli ingerlaniarlunga tinupaninnguaq nuileriarlugu ajassutivillugu sorsuaruna nuillugu ! Misissorniariarlugu
#soorluuna sullartoq : » Arnaanereqilakkinaat ? « Misissorniariarlugu unermiuna ataatigut isigillaraanga . Aappassaanik aamma oqaqaaq
#taamaallunga ernisulerpunga . Erneriallarama ukunnguit ernertaaralugit , sunaaffa iluaqutissakka . « Taamalu oqarluni oqarpoq :
#tamaasa nerilerpai , tuttut panertui ooreersimasullu . Nereruttuleriarmat ittuat oqaannaqaaq : » Tassa uanga aaniaraluassanerpara
#aallaannaqaat . Oqalulerpullu : » Pingaartorsuaq qammavimminiinngikkuni1-2 inngikkuni2-2 panini nanisimassanngilaa , qammavimminiikkunili1-2 ikkunili2-2 nukappiatoqqap nanisimassavaa
#imalu pissanani . Taamaalluni unnuaruusariallaraa , ilaanni iserniutigalugu qaanermut kaatortoq , atungassarsuaq amungaaramiuk . Ammutillaatigalugu
#. Tarrittorlu alakkariallaraat malillugu qulangersimaavarsinnaraa . Qulaaninngaaniit isiginnaaraluaramiuk arnarsiani eqqaaqqikkallarlugu isumariarami : Arnarsiarsuara ungagilillariga angajua
#aqquppaat . Ernersiaq kisinngorukkami tassannga atiinnarpormi . Aterami arnarsiaminut isissagaluarami siooralerluni isinngitsuuinnaqaaq . Sioqqaminnut qaqqannguup
#. Taannaqa upassiileraluarpaat . Upassiigaluaramikku upanngitsuuinnaqaaq . Upanngitsuuinnallarmat nulii aamma oqarfigiinnaqaa : » Tingunngillaaraaq ,
#avannaaliarlutik aallaannaqaat . Taannaqa tamaani avannamukatsialerput . Taamalu nunaqarfik piniarniarfissartik nalullugu . Tamaani nutaartugassaarukkaangamik ulloq
#tungaanut aallaannallarsinnarpoq . Ingerlagami taamak aniinnarpoq . Aniinnariallarmat nuliilu isikkuttuarsinnarput oqamik isumanatik . Isikkuteruttulerlutik nuliata
#pigami ikiterami taamak avammuinnarsuaq aanngaagamiuk isiinnarpoq . Iserami nuliaminut tamanna oqalualaaraa pillaqqissusia . Uggualeriannguallartoq nuliata
#Qarlikkaarsuk anissagamimi , nikuippoq . Nikuilluni timmut qiviariallarami nulii qanoq pinngitsoq . Qiviariarlugu timmut oqarfigaa
#kisiisa peqqugujai . Aappatuannguaninngooq nangikkallarujaa . Aqqutigalugu iseriallarami nuliani tassani suli uninngasoq : » Issumaa
#sikutannguaq iniminiittoq1-2 ittoq2-2 maliarsunnguit aalaterusaaraat , nunalu attorniarnagu qittarninnguup avalassimaarterusaaraa . Nukki qiviariarlugu oqarfigaa :
#: » Angajoqqaakasitta amiakkoqarnerat takuniarallartigu , suli amiakkoqarunik illuat napassaaq ! « Taamaattoq nuiartupalaarlugu nueriallaramikku
#! Ammut arpaannarasuakasikkami , taannaqa tigunialeraluarpaa , paggallugu unermi ataatigut anisisaraa . Taamaalluni niaqunnguaqarallartillugu kiisaana
#, amoorlugit usissiukkamigit , angerlarluni aallarpoq . Nuimmat nulia suaarpoq : » Usiartorujussuuvoq ! «
#suaarpoq : » Usiartorujussuuvoq ! « Inaluarsuaq majuutillaramikku nuliata qulissilerpaa . Qulissiutaa qallaserpoq . Nuliata
#qallaserpoq . Nuliata ulu tigugamiuk tamusserpoq . Tamusseriarmat uia : » Usiinna itera similik !
#« » Kakkaak ! « Nukappiatoqaq tassannga anigami arnarsiaminut angerlaannarpoq . Tassalugooq nukappiatoqqap mulunermini takusai
#. Aniniariartoq Kaaveeraq iterami ingalluni qiimmaallariarsinnarpoq . Qajartorami aataanik marloraarpoq . Ineqarfiisa tupigiinnalerpaat Kaaveeraq sooq
#morsukkiartorluni kiisa morsuppoq . Ilitsorilerpoq eqalunngorluni . Ajornaqimmat angutaa anillappoq kisinngorukkami , taamaasigamilu inuusunnermisut piniarnialerpoq
#! « Imunga aquunni immamut mangunngilaa . Mangoriaramiuk panini takulerpai tamarmik qiasut . Ernera aappassaanik
#Illikasik toqussimavat , toqussaqaakkit ! « Taama oqariallarmat nulia oqarpoq : » Uatsingaa toqunngikkallannga !
#nulia naartulerpoq . Naartugami ernertaarpoq . Aataarsuaq tikeriallarami nuliani ernertaarsimasoq . Ernertaannguani tigugamiuk sissamut aqquppaa
#kisimiittunnguaq qimakkakkuaasiit isumagillarlugu ilalersorsimavarsi . « Taama oqarlunilu erninnguani oqarfigaa : » Suli nerinngillat ?
#aalisalerpat ornikkiuk ajunngitsunik atisalersorlutit . « Taama oqarfigimmani nulia naalaannarpoq . Sinikkamik , iteramik ,
#« Aqagukkut aallaqaaq . Taannaqami seqineq takanunga ileriarmat nulia anisalerpoq . Ilaanniaasiit anilluni ersillartoq takuinnaqaa
#kamaallutik nulia qivippoq . Tassalu uiata nuliarsuani kingumut pineq ajulerlugu . Tuttorooq nammineq nuliaminit minnerusumik
#natsinnguaq ilummut kaamimmagu tassanimiorsuit avaallakkamik . Aqaguani aallarami aataanik marloraarpoq , tassalugooq kingorna angiluttorani .
#. Sunaaffa angutaata tikereerluni qajassaa sanagaa . Orninnialerlugit erninngua qianngarmi angummi tungaanut aallarpoq . Angutaata
#. Aataaq naalikkamuiuk erniinnaq tunummukarpoq1-2 KAR2-2 . Tikikkami nulii oqarfigaa : » Sakiai uukkasuarniakkit !
#taamannak tigumiarterulunnersuani nuannariinnarpaa . Isumalerpoq : Soorlunna meerakasiugallarama anaanama tigumiallaraanga . Kiffarsuinngooq umiarsuup qaanut ilillaramikku
#ernersiap nuliarilerpaa . Naartulersoq ilaanni innaramik ileqquni atunngimmagu nuliani aperaa : » Sooq taamaappit ?
#ooqattaassammagu . Ernutami nungullarmaginngooq , akiniartillugu , taamaallaanngooq isummani iluarsinnguarujaa . Kujammukaramigooq kingornagooq avannamukanngilaq1-2 KAR2-2
#nulia aaqqasinngulaalerami uini qajartormat toqusuusaarpoq . Uia tikikkami nulii ujaraluaramiuk naninngilaa . Apersuutigisaraluaramiullu tusagaqanngilaq .
#. « Isernini tamaasa mattassuit nassarmagit igalassakkut itsuariallarami nulii mattassuarnik majuussisoq . Savissuani tigullugu anivoq
#. Angerlalerami asalumi qaanut Kivioq ilivaa . Tikimmat paniata aterfigaa . Kaniortarsui illugiissillugit majuutilerpai paperorsui
#« Kingornagooq Kiviup aneersut ilaginngilai . Ernersuanigooq nuliarmat paninilu uinimmat , tassagooq inuulluarfiginnguarujai . Tassunga
#itsuariallarmiuk : Paniniuna mersortuarsinnaq ! Iserput . Isermata angunnilu qatanngutinilu takoriaramigit oqarpoq : » Tassa
#. Angussua asuuna aamma niulermioq . Nioriartinnagu anguigarsuarminik isersuatigut kapeqaa . Kinnguleriarami assani taratsumik qalluteriarlugit
#katammagu , aamma taamaalillugu pilappaat . Taamaallutik piniakkanut naalagartaariumagaluarmanni oqarfigai : » Piniakkat naalagaqanngillat ,
#Tamaani ingerlallutik aqisseq takugamikku milluulerpaat . Milloorniaraanni tingimmat nuliata amaarluni malillugu nueriallaraat milutsitsiuarsinnartoq aqisseq saniminut
#Igalaa agiartalerpaa . Takullinnginnamiuk angerlarluni aallaannarpoq . Tikikkami nulii oqarfigaa : » Takugaluarakku nukappiatsiaq qitornarimmagu
#quppakuusaraat . Taannaqa taamaaliulerpoq . Taamaallutik ilaanni unnussiilerlutik erni aqassullugu oqarfigaa : » Taava avanersuaq
#, saggatsiarsuarmik . « Sinikkami aallarpoq . Aallariarmat nulia pikinasualerpoq . Erninnguani amartoriarlugu anivoq .
#Utoqqannguinngooq paneqarlutik . Ilaannigooq unnukkut innaramik , iteramik angutaa qajartorluni aallarpoq . Kingornani nulia qapialerpoq
#atinngilaq aliasunnermit . Uia niugami pisani amoratsoriarlugit majuariallarami nulii kisimiittoq . Aperaa : » Naammi
#Ilaannigooq isermat taama aperimmani qialluni naaggaarpoq . Taamaaseriarmat angutaata nulii oqarfigaa : » Sissamit kaattungiarsiunnga
#eqqummagit aggulerpai . Ineramigit tamakkuninnga ermilerpoq . Naammassigami nulii oqarfigaa : » Pinnerpunga ? «
#inunnik tigusisartoq amaamminullu ikillugit aallarullugit . Amaat amermit sanaajusoq arnamut atisaavoq tunumigut neruttoriarnilik meeqqamik ikitsiviusinnaasumik
#qass . Torngit ) Inuit eqqumiitsut nunap timaani najugallit . Illuinut isaariaat naanerit issulluunniit ataani
#qulliit qatsersimasuni . Angakkoq anersaat silarsuaannut atassuteqartarpoq anersaanik pinerusunik toqusimasulluunniit tarnaannik qaaqqusinermigut imaluunniit nammineq anersaatut
#aqqusineq atualillaraat nammineq nunami tungaanut saaginnakaseqaaq . Tikikkamigooq angunni oqaluttuullugu aasiilli tupigusutsippaa , nannunut inoroortunut
#Tassa piareeramigit nakuunersanngorluni anivoq . Anigami , aterami nuliilu kujammut aallarput . Ingerlammersullarlutik qeqertannguaq tikikkamikku
#, qaatigullu meqqorsuarnik allanik matooqqillugu morsutseqqissaarlugu . Piareeramikku nuliilu aallarput . Ingerlammersullarlutik alakkarpaat illut marluk
#seeqqoqaa , erniinnaq puassui anillatsillugit . Angerlarami sanarsuiarami nuliami qulliata timaanut pequliappoq . Pequliassimaniannguartoq taqqama
#Tassalu narsamut pigamik akileriileramik ataatsimilluunniit nillertueruppoq . Taamaalluni torngit qimmiat qiloriarniariartoq , tuniinnarnit malissuaq qaartorsuanngorpoq
#takusai immikkut ipput . Taamaalluni angakkoq taanna amminik nioqquserluni Appanut aallarpoq . Tikikkami niuerfimmut pivoq
#. Uia nunamut nioriallarami nuna tillartoq . Majuarami nulii illumini kisimiittoq terlinganit isiginnaalerpaa . »
#ujalerpaa . Takulerpaa narsarsuarmi illaatigigaani , paarmaqutit akornanni isai qingaalu kisimik nuisasut . Inoruseq makittorlu
#. Kingunerminili illaatigerpalulillarmani aamma uterfigalugu : Piloqutit akornanni isai aluilu kisimik nuisasut . Ajornakaseqimmallu angakkup
#, qangaligooq tamarmik qaallunnguarsi . Taakkulu kisiisa igillugit sinneri nerivaat . Naalakkaluaramilli suut tamarmik ajunngillat
#kisiat sinnguserilerlugu , saniminunngooq anguigarsuaq napparlugu . Pinngormatagooq angutaata oqarfigai : » Qaa , ittorsi
#annisiinnaqaat . Anniniariartoq angutaata ikiorlugit toquppaat . Angerlaramik angutaa oqarpoq : » Angakkorsuuvoq . Atisai
#sioraani pujortannguaq . Isumaliulerporooq sussoralugu . Uterluni tikikkami angunni oqarfigaa : » Aqagu aallaruma isumaalutsiallassaasi
#qalerallit piareeramikkik , tasamannga timmukaqqikkamik , Ikersuarmiu iserami nuliaminut oqarpoq : » Inoorpianngitsorsuup tikeraaqaatigut ,
#piiarlugit isissaaq ! « Torsuunngooq paakkarutaat piiarmatigik isermanngooq nuliani oqarfigaa : » Nateq amermik allequtseruk
#» Kigutikka nungunersuanngormata atorneq ajulerpara ! « Taamaatsiarlunigooq aamma ernera oqarpoq : » Usiuffaana Aqissiaq
#inunnik tigusisartoq amaamminullu ikillugit aallarullugit . Amaat amermit sanaajusoq arnamut atisaavoq tunumigut neruttoriarnilik meeqqamik ikitsiviusinnaasumik
#qass . Torngit ) Inuit eqqumiitsut nunap timaani najugallit . Illuinut isaariaat naanerit issulluunniit ataani
#qulliit qatsersimasuni . Angakkoq anersaat silarsuaannut atassuteqartarpoq anersaanik pinerusunik toqusimasulluunniit tarnaannik qaaqqusinermigut imaluunniit nammineq anersaatut
#assut iluatinnartunik pissarsivoq , taakkunanilu imarineqartut Canadap isittuani Alaskamilu eskimooqarfinni oqaluttuani aamma ilisarnarput . Oqaluttuartartoq
#iluatinnartunik pissarsivoq , taakkunanilu imarineqartut Canadap isittuani Alaskamilu eskimooqarfinni oqaluttuani aamma ilisarnarput . Oqaluttuartartoq amerlanerpaanik
#Tunup kujasissuaneersut1-2 IR2-2 siusinnerusukkut atuagassiarineqareersimasut Knud Rasmussenip qallunaatut atuakkiaani » Under Nordenvindens Svøbe « (
#. Tuussarmut tiguseriartoq pilaatartuukajik tiguaa aavinnaq . Qungoriarluni qaanermut manguttungajatta , pilaataq taanna tuussarmut ilittangijatta
#Uuminakasinguna ! « Ajappaa erniinnaq qilaanngarlugu . Toqukkamiuk nuliani pivaa : » Ingerlaniangusarit ! «
#nuliariik qitornaqarlutik . Ilaannigooq qitornaat qialerpoq . Qialermanngooq nulia oqarpoq : » Illit ! Sapileqaara
#angutit ilaat tigoriaramiuk allunaamik sukkamut nermutilerpaa . Pisareeramiuk nulia tiguaa arnaaneriniarlugu . Soraariarami , asaa
#unnuat taputaannarlugit . Marlunninngooq nuliaqarami , aqqutaani qitornartaartarigami nuliata aappaa uiataluunniit milutsitseqqunngikkaa , tassa ingerlaniarnermik
#. Qasigissaniikkaluarami1-2 ikkaluarami2-2 qitsuaaneq qasulluni qimappai . Qimariaramigit aataanut arnappoq . Aataanut arnassimalerluni takuleriallarai nunamiittut1-2
#takuleriallarai nunamiittut1-2 ittut2-2 , illuni allerni , avannaa-tungaani ungatilik , arnarsuakulooq ernisuitsoq . Kajungernaqutigivallaaqaagooq tullequtai
#Naalimmanigooq illaqqajarluinnarpoq . Toqusersoriarami toquvoq . Tunummunngooq ingerlateriarmagu nuliata naalerpaa . Illaqqajallaraangamigooq . Puiserooq
#ilaanni qeqertamut sallequtiminnut ikaarput aasiartorlutik . Ukiarmanngooq paarnaqalermat paniat angajulleq oqarpoq : » Immaqa Ilivilinnguatsinnut
#ipisimallunilu . Oqarporooq : » Angerlassanngilagut , angerlaraluarutta angutaata toqussavaatigut , tunummut qimaaginnarniarluk ! «
#qimaalerput . Paarnaliartut taakku naalakkaluaramikkik unnuuppaat . Qaammagu angutaata takusarnialerpai : Umiaq pitussimagillunilu inoqanngitsoq .
#. Inermata piukkuulerput . Qaatik annissulerpaat . Annissuilermata nulia isumalerpoq : Sumut-una pissaqaagut , umiaqarminatalu
#. Takoriallaraa nukkaniuna aamma marlunnik qitornalik . Qaqeriaramik uimi ilaqutaanut majuarput . Iseriaramik nukkanilu takorniuutilerput
#sallequtiminnut ikaarput , qaatilluunniit qimaannarlugit . Ikaartullugooq illuannullu iserpallallarlutillu qiluularpaluleqaat . Aammaasinngooq nukaa qernuummeqaaq qiluularpaluleqimmata
#nuliaralugu nuliaralugu , nulia pernaamminik ernertaarpoq . Arnaanngimmat nuliani atsiutinngilaa . Taanna ernertaartik inuummat ,
#nuliani atsiutinngilaa . Taanna ernertaartik inuummat , aappaaninngormat nuliani pivaa : » Atisassarnik mersorniarit oqorunarsarlutit
#avannarlikkut ammasuatsaakkut itsuariallarai , aleqaniuna avannaata tungaani ungatilik . Avalernani angussuasik suanganera asseqanngitsoq .
#angutinnguasik sanasoq . Nikueriarlunigooq oqarpoq : » Ajunngikkallarmanuna uiata erligeqigaa , sassisasuangisai neriginnarlakka ! «
#niaqortunngippallaaleqaanga , taannali niaqortorlara . « Taamaattunngooq misigigamikkik uia anerusulerpoq . Nulia oqarpoq : »
#. Ilakasiatagooq qamutaasa napasortai angumeralugit tiguai . Tigummatik uiata noqqartaatiminik assaagut anaavaa nunguillugit . Ningaarsuatagooq
#, aatsaat ullumi atorpakka « . Aataarsuaq amummassuk nuliata naalerpaa . Naaramiuk naaramiuk , orsualu
#Soqaanuna ? « » Iluliaraluaqaanga . « Tikimmat nuliata ilani pilerpai : » Arnaatagooq imaannaq
#, kiisami takuleriakasillaraa qasigiaq qassimasoq . Pioramiuk sumik isumanngitsoq unaarseqaa naakkiassallugu . Tuukkani qissigalugu ,
#. Illit piniassaarlutit uanga piniutissavakkit . « Sunaaffamigooq inuttut tusaanilik . Niui tamaasa nimertorlugit nammaatsiorpaa
#qimmersuasini avammut aallaruppaa , akulikitsuatsaanik pisuttoq . Kigaallagani Akilineq tikippaa . Nunamut pigami qamutiminut pituttorpaa
#: Illu ataaseq .. Itsuarnialerpaa aleqaniuna avannaata tungaani ungatilik , qeqqani utoqqarsuasiit nuliariik , ernerata
#Qaasukkut takusarlugit naak ? Peqartanngitsut . Tammartaannakasimmata angutaata uuttornialerpaa . Ujarak saattorsuaq saaminut ilillugu
#. Toqusimasup inoorlaallu akornanni » ateeriinneq « eskimuuni ilaqutariinnertut isumaqarfigineqarpoq . Nerrersuujuit Inorutsit nerrersuut nunap
#qulliit qatsersimasuni . Angakkoq anersaat silarsuaannut atassuteqartarpoq anersaanik pinerusunik toqusimasulluunniit tarnaannik qaaqqusinermigut imaluunniit nammineq anersaatut
#inuussutissarsiornikkut kulturiat oqalualaaqarnerallu . Avanersuarmiut qangaanerusoq kitaamiunut atassuteqartarsimanerannik oqaluttuani assersuutissaqarpoq , aammali atassuteqarnerup taassuma sivisoorsuarmik
#taakku allanneqarput kaperlannerup nalaani . Taamaalinermi tamakku illuni oqaluttuarineqartarput eskimuut quartuuterujussuarsinnarlutik unnulernerani nerinermit qaarsilaarlutik qasullutillu
#nerillualeqaluni . Aapta kiisa aavinngutsiarpoq , immallu naqqanut pineq ajutsialerpoq imarsuaq ikiarsinnaleqangamiuk . » Qilaap
#! « Alataq oqarluni . Taaja Paatusoorsuaq tusaqigami angani paaqigaa , marluullutik arnaq ataaseq arnaanerineq
#toqqup tarraatigut qimaaqisoq Iitap qaqqarsuisa tungaannut , tamaani angajoqqaani nunaqarniapalummata . Tuaviorpassualeqangami alersilinngeqaluniluunniit . Taaja
#. Ullut ilaatigut qimussinnguarniarluni taaja kappiasuppassualeqisoq . Kisermiorluni sikusiorneq ajuleqigaa . Erningata peqatigiumaleqimmagu naparissanut qilersuuteqalugu
#peraapaluk arnapaluk pinnguannguarluni . Pinnguaralugit nersutipaluit aarrup tuugaanik sanaarsuit . Taaja Tutuuatuip igalaamit torloqigaa :
#« aallarlunilu . Ukallit marlorsuit takuleqigai . Tamannik pinialuleqigai . Piumavallaarluni ukallit avissaariarmata akulaassuani sipeqigai
#. Ingerlaleqisoq . Pitsialerpai inupaluit sissarmiut . Sissami tininnermi illullit mikisupaluit , miternik aaffattartut ,
#, erlaviiaasupaluup erlaveeqinavaatit ! « Erlaveersisupalunngooq Aningaap sanitsiannguani illulik , Aningaanngooq illupalua . Aningaamunngooq mumeriaqattartupaluk
#oqarilerlugu , uummassuani nattorarillugu inaluarsuanilu qassuaatigisorsuullugu . Ilarsuangani angajoqqaani iseqigai , tatameqigai , toornaarsussuanngupaloqigami .
#nerineq ajuleqalugu kappiasullualeqangami , aninerlu ajuleqalugu . Kiisa toornarsuani aggitsiaqquleqai sunaaffa aarlunnik toornalissuaq :
#illupaluk perloqigaat inussuarlu toqoqalugu . aapta aallatsiarmioq ujarlugu erni . Aapta takulerpaa inussuaq nerisoq suliinnarsuaq
#pattorajussuaq , kanaava niuummik niiorlugu . Navaranaarooq qiajanngullarluni saarnga tikikkaangagu . » Alannga , alannga
#, suli Innaangarnup tungaanut , Nallortumi aatsaat sinillutik tuninngoqisut . Navaranaapaluk kappiasuleqigami illerup ataanut toqqoqisoq
#Qilaat Qilaat angisuujunngilaq . Ammalortuliaavoq tumaangasoq aarrup najungasuanit sanaaq inalunnik ataatsimut katiterlugit mersukkanik isilik .
#meeqqanut naleqquttunik paasisimasaasalu inunngisaannik atuartinneqartariaqarput , pissaqaraanni atuareersimanngisaannik ( qatsusimavallaanngisaannik ) atuariigaat oqaluttuaritinnagu ( kursorisk
#akisuallaarunnaarlutillu nunarsuarmiunullu atuarsinnaasunut tamanut siammarsimallutik . Inuillu suliarpassuarnik nassaarpassuarnillu pingaartunik aallarnigaqarsimapput . Ullut tamaasa paasisat
#nunarsuarmiunullu atuarsinnaasunut tamanut siammarsimallutik . Inuillu suliarpassuarnik nassaarpassuarnillu pingaartunik aallarnigaqarsimapput . Ullut tamaasa paasisat nassaarisallu
#atuakkanik takunninngisaannartut ilaanni taakkunani allassimasunik iluaquteqartaqaat , inuiaqatigiinni kultoorilinni inoqanngilaq naqitikkanik iluaquteqanngitsunik . Nammineq atuarnermit
#qanoq issagaluarpa ? Qupaloraarsuk uumasoq tigumiarlugu Hans isermat angutaata oqarfigaa kiisami pissusissaq eqqorlugu iliorsimasoq ,
#tassa : Eqalussuamininnguamik tamusserneqarnissaminnik . Tamusserneqanngikkaangamimmi saanikunnguarsiortarput attarfissiorlutik tininnermiluunniit siuterunnguarsiorlutik . Unalerput , pilerngunnermillu suli
#eqqaamasaqalerpoq : Ullut ilaanni ukiut 50 missiliorlugit matuma siornagut niuertoruseqarfimmi atuarfinnguami issiavoq ,
#Kisianni aamma oqaluttualiat salluliuutaannaanngillat . Terianniap nerlernik paarsineranik oqaluttuaq tusarsimaviuk ? Ilaannigooq naasorissaasup nerliutini nammineq
#Ruumami Jerusalaamilu . Taava ulloq nutaaq nalliuppoq inuiaqatigiinnik oqaluttuani eqqaamaneqartuartussaq . Ullup taassuma ullaani aappaluttumik
#uneqqissaarlusilu ! Aajuna histi akitsigut ingerlavoq . Aamma aajuna sakkutooq saviminequtilinnik aloqutilik , aajukulu inupparujussuit
#Tulugarnaaqqat timmineq ilinniassasut . Pulaariartussamaartut . ( Maani oqaluttuarineqartussaq juullisiutinit 1907-mi naqitigaasunit tigusaavoq , oqaluttuallu
#puisinniarlunilu . Umiarsuaa angisuunngilaq , sikunulli aserutsaaliniarlugu qajannaatsorsuarmik sanaavoq , qaleriinnik issoqisunik sallilikkerlugu . Tamalaarpassuarnillu
#Kiisalu nassarpaat ulimaat , savik uunnaaveerarlu , aammalu qajuusat 20 pundit ( 10 kg )
#killoqaannarpoq qulaagut ammaniliinnarlugu pujoorfissaanik . Pequteqanngilaq . Taamaassusialu angutit 15 inissaqarnissaannut iluaannarpoq naammaqqarluniluunniit . Soorunami
#kiserlioqisut taakku nuannaaqaat navianartorsiornerminnit aniguilluaramik pissarsilluaramillu . Kiserliornerminni iluaqutigisinnaasaminnik atortussarsiornerat . Kiserliortut ikku nanorsiornerminni paasilluarpaat
#najugaqartup tusarujaallaaq pajuguterpassuarnillu tamaasa nassillugit , nunaannilu pitsaasunik akissarsilluarnartunillu atorfinitsillugit . Tassani ukiorpassuit suli inuupput
#tusarujaallaaq pajuguterpassuarnillu tamaasa nassillugit , nunaannilu pitsaasunik akissarsilluarnartunillu atorfinitsillugit . Tassani ukiorpassuit suli inuupput .
#atorfinitsillugit . Tassani ukiorpassuit suli inuupput . Inuunerminnilu pissusiat qanganit allanngorluinnarsimavoq . Inuulluarneq atugarissaarnerlu sungiusimajunnaarsimavaat
#kisermaarsuuvoq , taamaallaanngooq kisiartamik erneqarluni . Erni allilermat angutaata oqaluuttarpaa pissassarniaqqullugu . Ernilu kiisa angisoorsuanngortoq
#kujaliminni akeraqarnerminik tusarlinngitsuataalerpaa , ernituarigamiummi toqutaaqqunnginnermit . Taamaalluni ernera inerillarami nukillaangarujuttunnguanit nukimigut peqqajagassaajunnaannguatsiarpoq , asulugooq
#anngiuliinnaraluarukku taqqavunga qajartoriarpat toqutaatissavara . « Isumaliuinnaraluarami naviatsaallugu kiisa erni oqaluffigilerpaa : » Tassa uanga
#nunaminnut angerlaatilillaraa . IV . Taamani ullaakut aallarmat angutaata kingornulivillugu kisianni inoqutimi ilaat oqarmat :
#qulaannut piartorput . Qaannanaasiit tikerallarmata utoqqarsuaq kingorninnaagut tikimmat paniisaasiit aterfigalugu qajaa majuuppaat . Utoqqarsuaq majualerpoq
#takornaraluarlugit . Angutit ilaata majuaqquai . Illorpassuit ataannaanni illullit anguterujussuit marluk siulliullutik isileramik katakkut pississaqaat
#Massalu Apriili qaammataalereeraluartoq suli sila taamaattuaannarpoq . Taamaalermat Kangermiut piliaqarluanngitsortaat ajorsartunngulerput ilami qaannanik aallartoqassaajusarmat ,
#umiarsuarnit Nuuliartut aallartinnagit sunaaffa Kangermiut ilaat kilitsissiaasimavoq Nuummi naalakkamut oqaatigiartorlugit umiarsuit Kangerlulummiittut . Taannalu Nuummut
#. Mattuffiit Danmarkimi tunngavilerneqartut ilaat oqaluttuaralugu mattuttut sumut iluaqutaasimassusiat paasiniassavarput . Uk. 1100 eqqaani Sjællandip
#iluaqutaasimassusiat paasiniassavarput . Uk. 1100 eqqaani Sjællandip timaani orpippassualimmi mattuffik Sorømik taaneqartoq tunngavilerneqarpoq . Taassumunnga
#uppertumit tunniunneqarput . Inuk taanna utoqqanngulernermigut kissaateqarsimavoq sumik iluaqutaasumik iliorumalluni Guutip naalannaatissaanik . Neriupporlu toqoreeruni
#aallartinnatik nunaqarfiup ilaa ikuallatsippaat . Arfannianik taamaaliortoqaraangat tulunni naalakkersuisut akuerisanngikkaluarpaat uternerisigut pillartarlugit allaat . Taamaattorli
#Ilaanni ersinarpallaanik tusarnaarsimariarluni angerlamut ersiukasittaraaq . Taamalu piaartumik kalaallit oqaluttuaat upperisaallu kingorna sunaaffa suliassariumaakkani sungiuppai
#. Angalanini tamanna kalaallisut atuakkiamini » Inuit nunaannik kaajallaanialunneq « mi oqaluttuaraa . Umiarsuaaqqamik »
#. Knud Rasmussen angalasarnerpassuani pillugit kalaallisut danskisullu allagaasunik qassiinik atuakkiaqarpoq . Oqaatsimmi taakku tamaasa assigiimmik
#kalaaliviusoq Joorut tallimanik ukioqaannalersoq aamma toquvoq . Taamanerniit Joorut ilaqutariinni assigiinngitsuni qitornarsiaasalerpoq . Taakkualu pisinnaasartik
#tusarumaarparput . Joorut 18-inik ukioqalerami Nuummut aallarpoq ilinniarfissuarmi ajoqissatut ilinniassalluni . Ukiut arfinillit nuannaringaarlugit eqqartortarpai
#taanna namminneq iluanaarniarfissamittut pigisartik pinialunniarnermut atortarpaat . Taama aallarfeqartarnertik Joorup ullunit allanit eriniginerpaasarsimavaa , soorlumi
#nuannarinerusimavai , taakkuninngalumi ilinniaqatiminit qullerpaasimalluni . Soraarummeereerami Qeqertarsuatsiaanut ajoqinngortinneqarpoq . Ukiorli ataasiinnaq tassani ajoqiuvoq innuttaminit
#Qimmivut sunnguamilluunniit nerisassaarussimasut saloqaat . Nalulluinnarparput nunami taama uumasoqanngitsigisumi qanoq ililluta uatsinnut uumatinniassalluta . Uangalu
#, aamakku nappartaaqqat immunnik imallit . Massa killingini punniliat , immussualiat kiisalu kukkukuut mannippassui .
#III . Inuussutissarsiornerat . Kujataatungaanisut aalisakkat amerlatiginnginnamik naalagarsuarnut nioqqutaanngillat . Tamakkunanngali eqalussuit qalerallillu pingaarnersaapput .
#Upernavik aqqutivissuaraat ernivigisaqalugulu . Ukiakkullu assut uitsatigineqartarput ukiumi timmiartugassaqarneq ajormat . Appalli innarsuarni pingaartumik Apparsuarnik
#tassuuna immikkooruteqarmat , tassa kikkut pingaartitaasut taama avannarpasitsigisumut pinerat eqqaassutissiorneqartarsimammat inussunnik , soorlu Stauningip inatsisartullu
#unnuami nunarsuaq assallalermat . Kalaallit-nunaatalu qaqqarsui nasarput qaqortumik , allaassusii , inertik pueqqortilermat ! 2.
#ersinngitsorsuulluni , isumaliuleraluarpullu siku piissasoralugu . Unnullunili inoriaqqormat angutaata Niisi oqarfigaa : » Tassa qassuteqarluni
#sikup qaanut qaqippai , ila soorlumi puup qassutaasanik sanaap iluaniittoq1-2 ittoq2-2 . Ujaqqat pingasut qassutinut
#tupinnaraluttuaq illaagutit , tamuaassamininnguamilli naamivik . Allanilli nerisassaqaqimmat nuliami tungaa qungujuinnarpaa . Angutit ilaat sorlummigartuinnaalluni
#aallartipput . Tamaaniippoq1-2 ippoq2-2 sinerissap killiup nunatunersaata kujammut amiliartulernera . Tamanna nunatoorsuakkut kangerlorujussuaq sarfartooq ilummut
#ornigarneqalerput . Aasaaneranilu tuttunniat nunap timaani eqiterussimanerat iluatsillugu uppertitsinertik aaqqissuussimavaat , taamalu annertuumik ajoqersuiartortitat sulinerat
#naatitsisarneq atorsimavaat , taamatullu Ægyptenimi itsarujussuarli naatinneqartarsimammata inussuusiarsuarni amiakkui nassaarineqartarput . Suaasiassat igallugit suaasaliarineqartarput aammali
#Amerikap kiannersaani inuit piitsuunerusut nerisarisorujussuuaat iffiaasiaralugit . Italiami suaasartugarineqartarput Spaniamilu kaagiliarineqartarlutik . Taamaattorli annerusumik atorneqartarput
#oqorpallaanngitsut oqitsunnguillu atisarilerlugit . Ukiunngooq 2000 matuma siornagulli annoraassiassat naatinneqartalersimapput Ostindiami Arabiamilu Asiallu ilaani allani
#Gummi aatsaat ukiuni kingullerni atorneqarlualeraluarpoq , tupinnarluinnartumilli pilertortumik atortussiassat naasunit pisut atorneqarnerpaat ilagilersimallugit . Gummi
#paasigamikku sorparujussuarnut siornagut nalusaraluaminnut atortalerpaat . Maannakkullu silarsuarmi atortussiassat piumaneqarnerusut ilagaat , atorneqartarporlu qamuterpassuit silarsuarmiittut
#uuliaat imaluunniit orsuata iginera . Naneruutit nersutit tunnuannit sanaat , uulia orpinnit naasunillu pisoq qaammaqqutinut
#aallaqqippugut . Nuissat qaallorissut qulaappavut , ammanerisigullu takullatsiartarlugit qattunerit orpippassuallit alianaatsut , kuussuit qillariinnaat illoqarfissuillu
#atitsinni qillingaarami qillersakkatut iinnavissoq . Umiarsuit ilaasoqartartut uuliamillu assartuutit ikerasaliakkoortut1-2 UR2-2 qulaappavut . Palæstinap tungaanut
#Bagdadimut mippugut . Bagdad illoqarfiuvoq illorsuarpassualik kusanartunik kangiamiutut sanaanik , tissaluttuliaqarluni serpalittunik sunillu alutornartunik tamalaanik
#Harwich nunaliffigaarput . Angalanitsinni kinaassutsitsinnut uppernarsaataasut pappiarat Danmarkimi politiinit allanneqartut nassatavullu misissorneqareermata kiisami umiarsuarmit aatsaat
#pullavigalugulu illorsuit qaliaat qummut nallersimallugit ingerlalerpugut , taamalu illorpassuaqarfiup ilaa piitsuinnarpassuarnit najugarineqartoq qulikannianinngaanniit isiginnaarsinnaalerlugu .
#. Inuit pingaartumillu meerannguit nallinnassusii inuunertik naallugu taamaattuni ineqartussat . Qimuttuitsut unittarfiat niuffissarput qanilliartortillugu qimuttuitsut
#ilaasunut quleriinnik inissallit , arfinillit sanileriillutik ingerlasinnaagaluit aqqutaanerusuni aqqusernup ersinnera tamarmi qamutaannavinnik akunneqanngitsuusaartunik qallersimasarpoq ,
#eqqarsaatisseeqalutik . Inuppassuit atisarissaaqisut illusisarfissuarnut neriniartarfinnullu isaasut killinnguanni Trafalgar Square kaajallallugu issiaviliami inuit piitsuunermit atisalunnermillu
#pisuut qitornaasa atuarfitoqaat Eton College takusarlugit . Aqqutaani umiatsiaasat illuarartallit ukioq kaajallallugu ilaqutariinnit inigineqartartut Themsenip
#katajaanneruvoq ullorlu manna tikillugu taagutigineqarluni . Indiaaneq timimi pissusiagut anngajaavoq . Sanngisuuvoq eqaatsuullunilu . Amiata
#inuuffigisaminnut pissaqarfigisaminnullu naleqquttunngorsartarpaat . Manerassuup avannamut kimmut sineriaani kangerluppassualimmi qeqertarpassualimmilu najugaqarput indiaanerit eqalunniat ( lakseindiaanerit
#immap eqqannguaniittut1-2 ittut2-2 avataata tungaanni najugaqarput illorujussuarni quassuttuunit sanaasuni . Napasuliat naggueqatigiit ilisarnaataasa meterinik qassiinik
#tasersuit kuussuillu sikusimanngikkaangata taava umiaasaasannguani oqitsoq orpiit qalipaannit sanaaq atortaraa tuttullu erngup tungaanut ungoortarlugit qanimullu
#Kuussuarmit kuussuarmut allamut assatarinissaa ajornatannguaqanngilaq . Unnukkullu tupermi qummukujuumi qanappassualimmi tuttullu amiinik orpiilluunniit qalipaannik qalligaasartumi
#suliassaarukkaangami kooriliani nangitassaq ikaartiterlugu nangittaraa imaluunniit puugutaasiani marrarmit sanaaq immaqa naggataamik tagiartortarlugu . Piniagassakilliortilluni angutip
#naasunilluunniit allanik naatitsinermikkut inuussuteqarnissamut qujanartunik tapersiisinnaasimanngillat . Pinguttammi ivigallit piuminaatsut ikuttaataasa qajannartut artorsimavaat . Paarnat
#uniagassanngortillugit , taakkununngalu nammagassai qilersuunneqartarput . Europamiut Amerikamut pineratigut hiisti tasamunga pissunneqarsimavoq , indiaanerullu narsarsuarmiup
#taava iperartorneqartarsimavoq allaalluunniimmi immaqa toqunneqartarluni , piniarneq sorsunnertut naalagaannit siulersorneqartarsimavoq . Aallaammik nutaaliaasumik eqqalertortartumillu ukiut
#toqunneqartarluni , piniarneq sorsunnertut naalagaannit siulersorneqartarsimavoq . Aallaammik nutaaliaasumik eqqalertortartumillu ukiut 50 matuma siornagut eqqunneqartumik
#, piniartarnerminimmi ussippaarsuullu nikkuata mamaqisup ooqattaarnissaanik eqqaamasai piniartutut isumaani ilorpasippallaarput . Qujanartumilli oqaatigineqarnerat taama alianartigissanngilaq
#userpassui Mexicumit Sydamerikamillu Spaniamut assartorneqarsimapput . Naalaffissuit kuultinit sanaat kusanartorsuit seqinermut pigititat sølvinillu sanaat qaammammut
#. Naalaffissuit kuultinit sanaat kusanartorsuit seqinermut pigititat sølvinillu sanaat qaammammut pigititat ukiuni Colombusip angalanerata kingornagut
#pisuunnguutaasimaqaat , kuulterpassuillu Europap ilaanut siaruarsimapput . Taamali pissaaneqangaarneq erniinnaq qaangiutilersimavoq massa indiaanerit Sydamerikamiittut1-2 ittut2-2
#naalliutsitaanini ullut unnuallu marluk atorsinnaasarsimavai , allaammi naalliutsitsisini kamassaartarlugit ilaqutaannut amiilaarnartuliarisimasani erinarsuutigalugit . Inuusuttortaat perorsaanikkut
#unnuallu marluk atorsinnaasarsimavai , allaammi naalliutsitsisini kamassaartarlugit ilaqutaannut amiilaarnartuliarisimasani erinarsuutigalugit . Inuusuttortaat perorsaanikkut maattusarneqartarput naakkittaallisarlugit
#. Qaqutigut aqqusernit kajorlutik qaquaarlutik saqqumitsiartarput , narsanilu ivigalinni nersussuit kajorlutik aappalungusersut ivigartortut takussaapput .
#, avataanilu qajarissat aama atisaqanngingajattunik inullit . Timaani ilaqutariikkuutaarlutik ikinngutigiikkuutaarlutillu siorarsuarnut issaasimapput , ilaat seqinermut
#sorsunnerup tunngavigiuaannarpaa . Kristumiut taasarpaat ajortimik , sorsunnermullu tunngaviutillugu . Oqartarput inuit Guutip piumasaa qimakkiartuinnartillugu
#imaappoq ajortulioriartuinnartillutik , sorsunneqaleriartuinnassasoq . Guutisiornerni assigiinngitsuni paradiisimik oqaluttuat piviusunik tunngaveqarsorinanngitsut qivianngikkutsigik sorsunneqarsimannginneranik ilisimasaqanngilagut .
#8.894.000 - tinneqarput . Imaappoq : Angutit Kalaallit Nunaata inuinit 600-riarlutik amerlanerusut toqutaapput , imaluunniit Sverigep
#Nuts . A. L. ) 53. Oqaluffiup siarnanik oqaluttuaq . Illoqarfinnguarmiut tamarmik oqaluffimmik siarna nalunngeqaat
#sianeraangat qaaqqussutaa naalallugu inuit ornigartarpaat , katittoqassagaangallu ilisisoqarlunilu taamatut sianeq tutsiuttaraaq . Utoqqaat meeraagallaramilli tusarnaagarileramikku
#ajugaanermik siarnussinerit akuttusiartuinnarput . Taamaattorli ilaanni ullormut arlaleriarluni sianeq tutsiuttarpoq tassa toqutaasimasunik nalunaaruteqartoqaraangat . Illoqarfimmiut
#ikinngitsut qiapput . Naggataamik avilorsimalersorlu Jens Piitaq utoqqalillarluni siarnup puuani issialerpoq ernuttani sarlissiullugu . Antuut
#qullorlugit uiguleriissiterlugillu . Nataarnarniutigisarpaalli allunaat silittut puisit amiinit sanaat . « Timmissat imarmiut . Milit
#ikumasoq . « Suulup silatuup nassuiarpaa qularnanngitsumik Danmarkimi sanaasimassasoq . » Soorunami , « Kristiaat
#sanaasartut soorlu : Ikitsisit nuui taartut sumimmi taava sanaat ? Usserut sumimmi taavaana sanaaq ?
#taartut sumimmi taava sanaat ? Usserut sumimmi taavaana sanaaq ? Ilami alapernaaqaaq . « »
#. « » Ilaa ulorianaqaaq suut nalusat sumik sanaasut misissussallugit ? « Kristiaat aperaaq eqqarsaatigalugu
#naveerlugu patittarsimannguatsiarlugulu . Taamaattorli Thomasip misissuinini taamaatissinnaanngilai atuakkanillu issusuunik atuassaarsinnaanani naak akissaajaatigisaraluarlugit sinnakilaarutigisaraluarlugillu . «
#illersorniartarpaat . Taakku kinguliini oqaatiginerusinnaassavavut . Kiisalu nalunanngitsumik inuiaat amerlanersaasa namminneq iluaqutissartik eqqarsaatigalugu uumasut inunnit
#kristumiut akueriumanngisamittut isummatullu angerusisaami atorunnaartariaqartutut soraarsippaat . Sulili juutisorluinnaq upperisallit testamentitoqqami peqqussutit tamakkununnga tunngasut maleqqissaarniartarpaat
#angerusisaami atorunnaartariaqartutut soraarsippaat . Sulili juutisorluinnaq upperisallit testamentitoqqami peqqussutit tamakkununnga tunngasut maleqqissaarniartarpaat . Aammattaarli itsarsuaq
#Israalikkunnut inatsisiliorneragut inuit uumasuutaasa nerisinneqarluartarnissaat isumagineqarluartarnissaallu uatsinnuttaaq maligassaalluartutut peqqussutigineqarsimammat . testamentitoqqami tamakku pillugit eqqarsaatigisat peqqussutigisallu
#sianigisassatut pingaartutut iluaasagassatullu uparuartortarsimavaat . Tamannalu pissutaalluni qamutini motoorilinni , qimuttuitsuni umiarsuarnilu uumasut qanoq ittumik
#pitsaasumik inissaqartitaasariaqarlutik . Peqqussutinik tamakkuninnga assingajaannilluunniit uniuisut Danmarkimi inatsisit naapertorlugit parnaarussaanermik akiliisitaanermilluunniit pillarneqarsinnaapput . Inatsisillu
#akiliisinneqartarput 20 kruuninit 4000 kruunit tikillugit . Nunani kultoorilinni amerlanerni taamaattunik peqqussutiliortoqartarsimanera arajutsisariaqanngilaq . Pingaarnerusorli
#4000 kruunit tikillugit . Nunani kultoorilinni amerlanerni taamaattunik peqqussutiliortoqartarsimanera arajutsisariaqanngilaq . Pingaarnerusorli tassa paasisimassallugu peqqussutit
#B. 60. Qanoq ililluni Diaavulu iffia qaqortumik akissarsisoq . Naasorissaasoq piitsoq russiusoq assallatseriartorpoq .
#Naasorissaasunukarit1-2 KAR2-2 ! Aatsaat akissarsisariaqaleruit iffia qaqortumik ammalortuliamik pisinnaajumaarputit . Ukiut pingasut qaangiutinnginneranni naasorissaasut
#Nulia kuioraavoq , nerrivilli sakallugu imertarfiit ilaat uppiteriarmagu uiata oqalorujuutilerpaa : » Perlequjaarsuaq , isumaqarpit
#Illoqarfik qimerluulerlugu aalisartunit najugaanerusoq erniinnaq paasisariaqarpoq . Umiatsiaanut aalisariutinut nunnittarfiliat arlalerujussuupput eqqannguini aalisagaasivinnik quersuallit aalisakkanullu
#atussaalaartillugu qanorluunniit anorerujullunilu ingiulitsigigaluarpat aalisarneq aalluttuartarmassuk . Aalisakkanik nioqqutissaminnik pisiniartorpassuit Norgemi illoqarfinnit tamanit takkussortarput .
#tarajornagit ikaalianut nivinngarneqartarlutik . Ikaarpassuit tamani takusakka sunaaffamiuku kussartitalianut panersiivissiat . Kussartitassat marlukkuutaarlugit paperui
#saarullippassuallit . Inuutissarsiutaallutik iluaqutissarsiffissarsuit suusupagineqartut , massa kangerlunni aalisagalissuarni nunaqarfillit piniagassat allat akunnattoorsimateriarlugit pissaaleqilluinnarlutik inussartut
#. Svolværimit Våganimut Kabelvågimullu pisuloorniaraanni qamutinut aqqusiaasumik aqquteqarami aqqutigissaarnarluinnarpoq nalunaaqquttallu akunneri marluk miss.
#ikerasammiilluni1-2 illuni2-2 annertuunillu umiarsuarnut talittarfiliaqarluni . Umiarsuit qisunnik nioqqutinillu allanik usisut nunalilersut avalalersullu kingoraartaatiinnavipput .

< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > » Show all 286641 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [func=".*@i-ADVL>N.*"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: