« < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > » Show all 114598 results

#Orpiit orpikkallu Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Paarnaqutikkut Ilaqutai : Kakillarnat Qunersut naasarpoq
#paarnaqutaannalinni qatsissumilu . Orpigaaraavoq torsusuunik avalequteerarpassualik eqimattakkuutaarluni naasartoq . Kanaartai , pilutai kaavequtaalu Qunersut mikisunik
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Sanningasulikkut Ilaqutai : Sanningasullit Qunguleq naasarpoq
#Pilutai C-vitamineqarluarput . Sikkersui inerittuilu Sikkersui mikisunnguupput qaqortut 4-nik pilutallit . Ukiup aappassaani aatsaat sikkertarpoq
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qipisunik kaavequtilikkut Ilaqutai : Tungujortunnguit Qunguliusat
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordein : Niilikikkut Ilaqutai : Orpikkat Seernaasat naasarput
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Niilikikkut Ilaqutai : Seernat Seernaq Kalaallit Nunaanni
#, mikisuaqqat aappalullutik qorsorpaluttut . Inerittui mikisuaraapput saattut qaqqortarissat aappalungusersut . Paasissutissat : Naaffia :
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Seqquluttukkut Ilaqutai : Seqquluttut Seqquluttut ,
#Niulua 5-20 cm-isut portutigaaq , ulamertuulluni nasaasaminiit qaamanerulaartoq . Niulumi qulaatungaatigut qaqorujuttumik nigaqarpoq . Lamellii
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Kooringasukkut Ilaqutai : Kooringasut Sikkersorpalik nalinginnaavoq
#Qaqortunik mikisuaqqanik eqimattanik sikkersoqarpoq . Taakku tassaapput sikkersut qaqortut sullulinnik nuullit , sikkersuisa avalliit qeqqi
#sikkersut qaqortut sullulinnik nuullit , sikkersuisa avalliit qeqqi oqqatut ilusillit . Paasissutissat : Naaffia :
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Maniilallit Sioqqat naanii
#inerittuilu Sikkersui 5-nik pilutaqarput sianiusaallutik , aappalungusersooriarlutik tungujortunngortartut . Sikkersui kaavequteqarfimminni avaleraartumi eqimapput . Naasussai
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Sissap naasui Sissarmiu
#tatsinilu tarajulinni . Kanaartaa pilutaalu Qorsuk qasertuuvoq pilutai manissut narlusuut issukullaat . Pilutaqarfimminiit kanaartaqarpoq qeratasuumik
#pilutai manissut narlusuut issukullaat . Pilutaqarfimminiit kanaartaqarpoq qeratasuumik meqqulimmik . Sikkersui Mikisunnguupput kajuartut sungaartunik qaamasunik
#Pilutaqarfimminiit kanaartaqarpoq qeratasuumik meqqulimmik . Sikkersui Mikisunnguupput kajuartut sungaartunik qaamasunik pujoralassaasivillit . Kaavequtimikkut eqimasunik sikkersoqarput
#qeqqaniittoq1-2 ittoq2-2 erseqqissuuvoq . Kanaartami sinaasigut pilutaqarpoq inerittussaasivinnik tamarmik immikkut inerittussaararpassualinnik . Paasissutissat : Naaffia
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Sungaartuaqqakkut Ilaqutai : Sungaartuaqqat Sungaartoq isugutammiu
#. Kanaartamigut pilutaqarani tunnganermigut takisuunik sippalinnik pilutaqarpoq uummatingasunik . Sikkersui Kanaartami nuuisigut sungaartumik sikkersoqarpoq 5-nik
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Sungaartuaqqakkut Ilaqutai : Valmuit Naasarpoq Kalaallit Nunaanni
#sikkersoqarput . Sikkersui inerittuilu Kaavequtimikkut 4-nik sikkersoqarpoq nalinginnarmik sungaartunik . Qaqortuusinnaapput aamma , orangeaasinnaallutik aappalorujuttuusinnaallutilluunniit
#aamma , orangeaasinnaallutik aappalorujuttuusinnaallutilluunniit . Inerittua tassaavoq naatsiiassaasivik angisooq meqqulik ulloriaasamik pujoralanniutilik . Paasissutissat :
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Sungaartuaqqakkut Ilaqutai : Sungaartuaqqat Sungaartuaraq Kalaallit Nunaanni
#. Sikkersui inerittuilu Sikkersui ataasiakkaartut sungaartut qaamasuupput 5-10 mm-isut atsigisut . Kaavequtimikkut pilutai avalliit sikkersuisa
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Sungaartuaqqakkut Ilaqutai : Sungaartuaqqat Sungaartuaraq killavaartoq
#Sikkersoqarfiani sikkersut 15-usinnaapput . Inerittua tassaavoq qaqortarissat arlallit tamarmik immikkut inngeerartallit . Paasissutissat : Naaffia
#sikkersut 15-usinnaapput . Inerittua tassaavoq qaqortarissat arlallit tamarmik immikkut inngeerartallit . Paasissutissat : Naaffia :
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Kooriusakkut Ilaqutai : Kooriusat Sungorsiusaq naasarpoq
#issulimmi . Kanaartaa , pilutai kingunissaalu Naasuuvoq kanaartangasoq ataasiinnarmik nunamit nuisasumik pilutalik . Pilutaa naatsoq
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Sungaartuaqqakkut Ilaqutai : Sungaartuaqqat Taseqqap naasunngua
#taseqqani immannernilu . Kanaartaa pilutaalu Kanaartai amitsunnguupput qituttut . Pilutai immap iluaniittut1-2 ittut2-2 immikkoortitaartut sipineqarput
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Ikermiukkut Ilaqutai : Taserarmiut Tatsip naanii
#qituttuupput . Sikkersui inerittuilu Sikkersui mikisunnguit qummuattaasaapput qorsorpaluttut . Naasup imermi nuisasortaani pilutaasa teqeqquini ataasiakkaarput
#, meqqulik eqimattanik meqqulik manningasoq , kaavequteeralik qaserujuttumik qorsorpaluttumik tunguusaasamik ataatsimik . Paasissutissat : Naaffia
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Kooringasukkut Ilaqutai : Tikiusaat Tikiusaaq naasarpoq
#avannarpiaanili qaqutigoortuullutik . Tingaasat assigiinngiiaartuupput , qalipaateqarajuttuuppulli qasertumik qernaluttumik imaluunniit kajortoq taartuugajullutik . Ilisarnaatai Tingaasat
#Tingaasat assigiinngiiaartuupput , qalipaateqarajuttuuppulli qasertumik qernaluttumik imaluunniit kajortoq taartuugajullutik . Ilisarnaatai Tingaasat tiggullutik avaleraartorujussuullutik naasarput
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Mippertut Kalaallit Nunaanni naasarpoq
#Kalaallit Nunaanni naasarpoq paarnaqutaannalinni naggorissuni , sivinganerni kuuaraqarfinnilu sivingasunik sinilinni . Naasut allat sorlaanniit inuussutissaminik pisarpoq
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Ruusakkut Ilaqutai : Tullerunnat Tullerunnaaraq Kalaallit Nunaanni
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Niilikikkut Ilaqutai : Niilikit Tullerunnakkuluk naasarpoq
#aamma issumi isugutasumi . Kanaartaa pilutaalu Pilutaqarpoq ulamertunik issukullannik aappaluartunik , kanaartaani akuttusuut eqimattakkuutaartut .
#qinersinik meqquluaqarput . Sikkersui Kaavequtaa nivingataasaavoq ikittunik sikkersulik . Sikkersui aappaluartuupput 5-nik takisuunik inngigissunik pilutallit
#takisuunik inngigissunik pilutallit aammalu 5-nik naatsunik pilutallit meqqui qinersingasut . Paasissutissat : Naaffia : Sumi
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Ruusakkut Ilaqutai : Tullerunnat Tullerunnaq naasarpoq
#nappaarissukkut sillajaakkut akuttujaanik pilutaqarpoq . Pilutai issusuujupput isseqarluartut , tungujuaangajattut . Sikkersui Sikkersoqarfia sungaartut qaamasunik
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Niilikikkut Ilaqutai : Niilikit Naasarpoq paarnaqutaannalinni
#Kanaartaani pilutai illugiikkuutaat akileriit . Kanaartaa manissuuvoq tunguusaq . Sikkersui Sikkersui aappalorujuttut tunguusaasat kanaartamikkut 5-nik
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qipisunik kaavequtillit Ilaqutai : Tungujortunnguit Tungujortunnguit
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Orpikkakkut Ilaqutai : Sissap naasui Tunguusaq
#sivinganernilu . Kanaartaa pilutaalu Pilutai kanaartaqanngitsut tumaasaapput sinai manissut killavaartut . Pilutai illugiikkaarlutik akileriiaarput kanaartami
#Orpiit orpikkallu Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Qarluusallit Tupaarnaq orpigaaraavoq
#Qarluusalikkut Ilaqutai : Qarluusallit Tupaarnaq orpigaaraavoq nunamut tunngasoq sivinganerni , paarnaqutaannalinni orpigaqarfinnilu naasartoq . Kanaartaa
#orpigaaraavoq nunamut tunngasoq sivinganerni , paarnaqutaannalinni orpigaqarfinnilu naasartoq . Kanaartaa pilutaalu Pilutai tumaasat issukullaat kanaartamikkut
#. Pilutaasa qaavi qillertut , atai tattaasallit meqqullit . Pilutaasa sinneri aamma tunuleriit marlunnik angisuunik
#aamma qaarsuni sivingasuni . Pilutai kanaartaalu Pilutaqarfii torsusuunik qiviullit illugiinnik sipiniusallit , amitsunnguanik napiasunik kanaartallit
# kanaartaa nunap iluatigoortoq tattaasalik , meqqulik Pilutai : Pingasunik teqeqqullit , illuttut sipiniusallit
#kajortoq Kalaallit Nunaata sineriaani nalinginnaasoq 2-30 meterinik itissusilimmi naasartoq . Nukissaq ( stoffit sukkullit ) katersorsimasani
#Ujaqqap qalasia qasiartoq 10 cm-isut silitsigisunik pilutaqarpoq arlalinngorsinnaasunik . Pilutaasa sinaanni nutsanut eqqaanartunik naasoqartarpoq ,
#nutsanut eqqaanartunik naasoqartarpoq , pilutaasa sinaat nissalittut isikkoqalersitsisunik . Pilutaasa qaavi qaserujuttuupput qaqortunik mikisunik milaqarlutik
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Mippertut Ulannerusaq meqqulik
#allaniit ilaatigut ilaniartartuuvoq naasut allat sorlaanniit inuussutissaminik pisartoq . Naasarpoq apusineqarfinni , qatsissumi avaalaqialinnilu .
#. Kanaartaa pilutaalu Kanaartaa tunguusaq qulaatungimigut meqqulik akuttusuunik tamatigut tamaana pilutalik . Pilutai meqqutut sipinillit
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Mippertut Ulannerusaq qaqqorissoq
#sorlaanniit inuussutissaminik pisarpoq . Kanaartaa pilutaalu Kanaartaqarpoq qeratasuunik aappalungusersunik , taamaallaat qulaatungimikkut meqqulinnik . Pilutai
#. Sikkersui Sikkersoqarfia ammasoq 7-14-nik sungarpaluttunik sikkersulik aappalungusersumik kaavequtilik . Paasissutissat : Naaffia : Sumi
#Sikkersui Sikkersoqarfia ammasoq 7-14-nik sungarpaluttunik sikkersulik aappalungusersumik kaavequtilik . Paasissutissat : Naaffia : Sumi tamaani
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Mippertut Sungaaqqissoq naasarpoq
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Niilikikkut Ilaqutai : Niilikit Ulloriaasannguaq naasarpoq
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Niilikikkut Ilaqutai : Niilikit Ulloriaasat napasut
#Sikkersui inerittuilu Sikkersui qaqortut 5-nik avissaangasunik pilutaqarput itisuumik quppalinnik . Ulloriaasap napasup inerittua naatsiiassaasiviuvoq killavaartunik
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Niilikikkut Ilaqutai : Niilikit Ulloriaasaq siaangasoq
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Ruusakkut Ilaqutai : Ruusat Uluusiit Kujataani
#Orpiit orpikkallu Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Ruusakkut Ilaqutai : Ruusat Umerluusat Kalaallit Nunaanni
#naasarput . Avalequtai , pilutai kaavequtaalu Pukkitsuuvoq torsusooq avalequtai nalasut sikkersoqarfii 6 cm tikillugit takissusillit
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Orkidiikkut Ilaqutai : Isigammaasat Uummataasaaqqat Kalaallit Nunaanni
#ittoq2-2 avissaartitertarami . Sikkersui Kaavequteqarfia ammasuuvoq 3-15-inik aappaluttut kajuartunik sikkersulik . Taakku tassaapput kaavequtip pilutai
#aappaluttut kajuartunik sikkersulik . Taakku tassaapput kaavequtip pilutai avalliit 3-t sikkersuisalu pilutai avalliit 3-t .
#kaavequtip pilutai avalliit 3-t sikkersuisalu pilutai avalliit 3-t . Kaavequtaata pilutaa ataaseq manngumigut sipineqarpoq .
#: Naasut Naasoqatai : Naaqqaatit marlunnik pilutallit Ordeni : Qarluusalikkut Ilaqutai : Mippertut Uummataasaq naasarpoq
#nioqarlutik , maluginiuteqarlutik . Niaqua qernertuuvoq qaqungajattunik milalik , sului aappaluttuunngikkunik sungaartuupput , qernertunik milallit
#. Nerisai Qullugiaat inersimasullu kiisortuupput inuussutigalugit naasut kumaat sullineeqqallu . Paasissutissat Uumaffii : Sumi tamani
#Nerisai Qullugiaat inersimasullu kiisortuupput inuussutigalugit naasut kumaat sullineeqqallu . Paasissutissat Uumaffii : Sumi tamani Takissusia
#pissusilersortarnera ilisimaneqarpallaanngilaq . Ilisarnaatai Aarluarsuk amitsuuvoq naatsumik siggulik . Portusuumik naparutaqarpoq . Alleqqumini quleriinni amitsukujuunik
#qassutaasiortartut taakku mikisunnguupput takisuunik niullit , kapinartukitsuullutillu meqqoqanngingajattut . Timaa qernertoq qillertuuvoq , niui kajortuullutik
#Nalunngiliuk ? Aataaliannguit uumasuaqqanik tappiorarnartunik nerisalippassuarnut inuussutaapput pingaaruteqartorujussuit . Aataaq Qallunaatut atia : Grønlandssæl .
#kalerrisaaruttarlutik . Ilisarnaatai Aaveq puisaavoq nerinnartorsuarmik kiaseqarlunilu qungasilik , niaqukitsoq , siorna ( siggui )
#) singangasoq , 50 cm-it tikillugit takitigisunik tuugaalik . Angutivissat annerupput nuliunerminni paarujussuartarnermik kingunerisaanik timimikkut
#sanileriiaanik pamiuminut atasunik kapinartoqarluni . Ataatungaa manissuuvoq qasertoq taartunik milalik . Nerisai Immap natermiuuvoq ,
#20 cm-inik takissuseqarsinnaallutik . Angutiviaq ukiumi qaqortuusarpoq tunua , qungasiata sanerai sakiaalu qernertortaqarlutik . Arnaviaq
#Allernat Ilaqutai : Rajidae Allernaq aappaluttoq uumasuuvoq 20-1.000 meterinik itissusilimmi assigiinngiiaartumik natilimmi . Kitaani Upernaviup
#Qeqertaasa Nunallu Avannarliit imartaanni . Ilisarnaatai Saattukujuujuvoq ammalungajattoq siggui naatsut anguutai imaluunniit sului
#Saattukujuujuvoq ammalungajattoq siggui naatsut anguutai imaluunniit sului qaarajuttut . Qaava kajuartoq taarnerusunik qaamanerusunillu
#amerlasoorsuakkuutaarlutik ikerinnarsiortuupput . Ilisarnaatai Ammassak amitsukujuujuvoq takisooq niaqua sigguinut inngigissiartortoq , kiguserfii qulliit anillangasut ,
#qullugiai aalisagaaqqallu . Kalaallit Nunaanni uumasunut allarpassuarnut inuussutaavoq pingaarutilik . Paasissutissat Uumaffii : Imaq Takissusia :
#tikillugit itissusilimmiuullutik . Ilisarnaatai Ammassassuaq takkajaajuvoq sølvitut qalipaatilik qorsorpaluttumik tungujungajattumilluunniit qillertoq . Qatigaa taarnerulluni naavi
#Ilisarnaatai Ammassassuaq takkajaajuvoq sølvitut qalipaatilik qorsorpaluttumik tungujungajattumilluunniit qillertoq . Qatigaa taarnerulluni naavi qaamanerupput . Avaleraasai
#qaamanerupput . Avaleraasai anguutaalu kajuartuupput , qaserujuttuullutik sungarpalulaartut . Iserujussuaqarpoq , allerui siuarsimallutik angisuunillu tattaqarluni
#amikut itisoormiut , itisuumi nipit akisuanersiutini iluaqutigalugit ujartakkani . Paasissutissat Uumaffii : Imaq Takissusia :
#Anngillip piaqqinermi nalaani ilisarnaatigaa saani qernertuummat qaqortumik sinaakkutilik , tununilu sungaartoq qernertunik milalik . Arnavissalli
#saani qernertuummat qaqortumik sinaakkutilik , tununilu sungaartoq qernertunik milalik . Arnavissalli saava tamalaanik qalipaateqarpoq .
#. Ilisarnaatai Piaqqinermik nalaani saava qernertuusarpoq niaquata killinga qungasialu silittumik qaqortortaqarlutik . Tunua qaqortuuvoq qernertunik
#Ilisarnaatai Piaqqinermik nalaani saava qernertuusarpoq niaquata killinga qungasialu silittumik qaqortortaqarlutik . Tunua qaqortuuvoq qernertunik allalik
#qungasialu silittumik qaqortortaqarlutik . Tunua qaqortuuvoq qernertunik allalik . Ilanngullugit ilisarnaatigai sulummi ataasa qaamasut ataasigut
#timmissat assigiinngitsut tallimaasut ilagaat . Allat tassaapput appaliarsuk , serfak , apparluk qilanngarlu . Imaani
#tallimaasut ilagaat . Allat tassaapput appaliarsuk , serfak , apparluk qilanngarlu . Imaani timmiaapput .
#. Allat tassaapput appaliarsuk , serfak , apparluk qilanngarlu . Imaani timmiaapput . Alloraangamik sulutik
#Allat tassaapput appaliarsuk , serfak , apparluk qilanngarlu . Imaani timmiaapput . Alloraangamik sulutik atortarpaat
#qernertumik titarniisaqarlutik . Siggui qernertuupput timaata sanerai qaqortoq qernertorlu akuleriissitaarlutik . Nerisai Allorluni nerisassarsiortarpoq ,
#titarniisaqarlutik . Siggui qernertuupput timaata sanerai qaqortoq qernertorlu akuleriissitaarlutik . Nerisai Allorluni nerisassarsiortarpoq , tassaanerusunik
#akuleriissitaarlutik . Nerisai Allorluni nerisassarsiortarpoq , tassaanerusunik aalisakkat , amikut peqquillu . 100 meterit tikillugit
#Nerisai Allorluni nerisassarsiortarpoq , tassaanerusunik aalisakkat , amikut peqquillu . 100 meterit tikillugit allorsinnaavoq .
#Allorluni nerisassarsiortarpoq , tassaanerusunik aalisakkat , amikut peqquillu . 100 meterit tikillugit allorsinnaavoq . Paasissutissat
#issittormiuupput Qaanaap eqqaani Tunumilu Kangertittivap paavani amerlasoorsuakkuutaarlutik piaqqiortartut . Taakku saniatigut amerlanngitsukkuutaarlutik ilaatigut Nuup Upernaviullu
#Piaqqiortarpoq innani timmissat ineqarfiini aammalu sinerissami qaarsuusuni qeqertanilu . Ilisarnaatai Apparluup piaqqinerata nalaani niaqua ,
#sungarpaluttunik milaqarluni , arnaviarli kajortunik qernaluttunik meqqoqarpoq sungaartortalinnik . Sului qaqortuujuaannarput . Nerisai Nerisarai paarnat
#Ilisarnaatai Avinngaq aasakkut qernertoq qasertuusarpoq qungatsimigut manngertornerup qalipaataasut aappaluttumik tassiisaqarluni . Ukiumi meqqui qaqortuusarput .
#Saarulliit Eqalugaasaq issittormiuuvoq Kalaallit Nunaata kitaata avannarpasissuarmioq Qimusseriarsuarmiit Inglefield Landimut Tunullu avannaani Ittoqqortoormiit Peary Landillu akornanni
#avannarpasissuarmioq Qimusseriarsuarmiit Inglefield Landimut Tunullu avannaani Ittoqqortoormiit Peary Landillu akornanni uumasoq . Eqalugaasaq sikut saatsersut
#Landimut Tunullu avannaani Ittoqqortoormiit Peary Landillu akornanni uumasoq . Eqalugaasaq sikut saatsersut akornanniittarpoq1-2 ittarpoq2-2 ukiulluunniit
#. Nalinginnaasumik uumasuuvoq immap naqqani aqitsumik marullulimmi 1.200 meterit tikillugit itissusilimmi . Ilisarnaatai Eqalussuaq taanna
#itissusilimmi . Ilisarnaatai Eqalussuaq taanna qimerlummigut avaleraasaqarpoq kapinartortaqanngitsunik , masiisa quppaasai naatsuullutik qutummigullu anguutai angisuujullutik
#Kajortoq taartuuvoq , aappaluttoq kajuartuusinnaalluni imaluunniit qasertuulluni qernertortalik . Amia maniilakulattuuvoq . Nerisai Nerisarai silut
#Norske Havip kangisissuanut Barentshavimullu . Immap natermiuuvoq 140-900 meterinik itissusilimmi . Ilisarnaatai Eqalussuup nulia saattukujuumik
#qasertuuvoq maniilakulattuulluni kapinartuaraqarami . Ataa qaqortuuvoq qasertunik milalik . Ilisarnaatigai papeqqumi qaavatigut 20-26-nik kapinartoqarami .
#UR2-2 aqqusaartarput . Ilisarnaatai Eqqoqqortooq tuattuuvoq takisoorujussuarmik papilik . Tunua qernertoq qasertuuvoq saava qaqortuulluni .
#amerlanerit 5-12 cm-usarput ( ilaat annerujussuusinnaallutik ) Kapinartui : takissuseqarput 1-3 cm Nalunngiliuk ? Eqqusat
#uumasunik natermiunik nerisassaqartitsisuupput , anaat immap naqqanut kiviorartaramik . Imaneq Qallunaatut atia : Sandmusling Latiinerisut
#: 14 cm tikillugit Imanerit angutiviaallutillu arnaviaapput Mannii : 3 millionit tikillugit Piaraat immap ikerinnaaniittarput1-2
#siulliup nuui kapuutaasaallutik , kajortoq taartuulluni naavi qaqortoq sungarpaluttuullutik . Angutivissap qimerlummini avaleraasai qaqortortaqarput taartunik
#amiliartortoq , niaqorujussualik iserujussualillu . Imminnguaararli minneruvoq siggua takisooq nuuminnut inngigissiartortoq . Qimerluani avaleraasaa naamigut
#kujasissuanni siammarsimavoq . Nalinginnaasumik uumasuuvoq immap qaffasinnerusortaani imaluunniit 100-2200 meterinik itissusilimmi aqitsumik natilimmi . Ilisarnaatai
#ippoq2-2 . Assigiinngitsut ilaat timimikkut ataatungimikkulluunniit isigaqarput nipputtaatinik . Nerisaat Nerisassani pisarisarpai maluginiutiminik . Nerisarai
#niviortartut piaraat ( eqisaavat ) amitsukujuujupput qalipaateqarsinnaallutik aappaluttumik , akimut ersitsumik imaluunniit qorsummik . Tatsit
#amitsukujuujupput qalipaateqarsinnaallutik aappaluttumik , akimut ersitsumik imaluunniit qorsummik . Tatsit kuuillu naqqini uumasarput nerisaralugit quajaatit
#Qaava qasertoq kajuartuuvoq , ataa qaqorujuttuulluni taartunik milalik . Qaamigut akuttusuunik kapinartoqarpoq qimerlummigut 22-32-nik siuleriiaanik
#allanik inooqateqaqqilersarlutik . Ilisarnaatai Igutsaat meqqulerujussuupput qalipaateqarlutik qernertumik aamma aappalungusersumik-sungarpaluttumik . Arnavissat kinguaassiorneq ajortut kunnginit
#nalinginnaavoq . Ilisarnaatai Siggui naatsuupput silittut uluaatigut silinnersallit . Qaava qernertuuvoq qillertoq manissoq . Sakiai
#naatsuupput silittut uluaatigut silinnersallit . Qaava qernertuuvoq qillertoq manissoq . Sakiai toorneeraqarput . Qullugiaa quperlumut
#assaalluni ukiisarpoq . Ilisarnaatai Issittup aasiassua nioqarpoq meqqulinnik titarniisalinnik , uppatai allaqarput kiataa silittumik qaamasumik
#kiataa silittumik qaamasumik qitermigut isaasa eqqaasigut avissaarnilinnik sillajaamik titarniisaqarluni isumikkut 2-3-nik toornilinnik . Isai tunuleriit
#takuneqartarpoq . Ilisarnaatai Meqqui kajortut taartuupput suluisa ataat qaamanersaqarlutik aammalu suluisa sinaasa ataat qasertut qaamasuullutik
#, niaquata qaava qernertuulluni , naavi qaqortuullutik kiinaalu qaqortoq sungarpaluttuulluni . Qernernerusorli assigiimmik taartuinnarmik qalipaateqarpoq
#. Ilisarnaatai Isunngarujussuaq kajortuuvoq tunumigut qaamanerusunik mikisunik allalik . Sulummi nuuisigut qaqortortani ilisarnaatigai . Nerisai
#niaqua qernertuusarpoq uluai qaqortuullutik , siggui sungaartuullutik nuui taartut . Ukiukkut tunua tungujortoq qaserujuttuusarpoq isaasa
#. Timaa qeratasuunik tattaasanik qallersimasoq qorsorpaluttuuvoq naavi sølvitungajak qillertuullutik . Suffinermi nalaani angutivissap naavi aappaluttuunngikkunik
#Kanassut Kanajoq Kalaallit Nunaanni nalinginnaavoq , uumasuulluni ikkattumi 200 meterit tikillugit itissusilimmi sioqqanik , marullummik ujaqqanilluunniit
#, uumasuulluni ikkattumi 200 meterit tikillugit itissusilimmi sioqqanik , marullummik ujaqqanilluunniit natilimmi . Siammarsimavoq Kalaallit Nunaata
#sineriaa sinerlugu Skagerakimut siammarsimalluni . Immap natermiuuvoq 560 meterit tikillugit itissusilimmi . Ilisarnaatai Kanassup taassuma
#taartuuvoq . Nerisai Naasuinnarnik nerisaqarpoq , soorlu ivikkanik , naasut pilutaannik , paarnanik , naasut
#Naasuinnarnik nerisaqarpoq , soorlu ivikkanik , naasut pilutaannik , paarnanik , naasut naarlaavinik , sikkersussaannik
#, naasut pilutaannik , paarnanik , naasut naarlaavinik , sikkersussaannik sorlaannillu . Paasissutissat Uumaffii :
#Kapisilikkut Kapisilik imaluunniit Atlantikup kapisilia angalaartuuvoq immap qaffasinnerusormiu . Kalaallit Nunaanni Nuup Kangerluata qinnguani Kapisillit kuuanni amerlanngitsut
#Allerua amitsoq 19-23-nik kiguteqarpoq . Nerisai Nerisarineruai amikut . Paasissutissat Uumaffii : Imaq Takissusia :
#. Ilisarnaatai Kinguit qasertuupput imaluunniit qorsorpaluttuupput qernertunik isillit , takisuunik maluginiutillit takisuunillu niullit . Timaat
#uumasuuvoq . Kinguppak Kalaallit Nunaanni aalisagaavoq aningaasarsiornermut isumalluutitut pingaarutilik . Ilisarnaatai Kinguppaat aappillarissuupput qernertunik ammalortunik isillit
#pingaarutilik . Ilisarnaatai Kinguppaat aappillarissuupput qernertunik ammalortunik isillit , marlunnik illugiinnik maluginiutillit , illugiinnik tallimanik
#tallimanik niullit eqqummikkullu mikisunik tallimanik illugiinnik isigallit naluutinik , aammalu qalerussamik siornatungaani qaamikkut pilattuutaasanik kapinartullit
#: 16,5 cm tikillugit Kinguppaat arnaviaallutillu angutiviaapput Mannii : Ukiumut 1000-4000 Piaraat immap ikerinnaaniittarput1-2 ittarput2-2
#Kissavaasaaraq nalinginnaasoq uumasuuvoq ulittarnerup tinittarnerullu killinganni ikkattumi 2 meterit tikillugit itissusilimmi . Tininngasumi allanngorani panertumiissinnaavoq1-2
#kangianut . Kissavaasat amerlanersaat uumasuupput immap naqqani 15 meteriniit 200-300 meterit tikillugit itissusilinni . Ilisarnaatai
#tungaanut avammut siaariartortumik titarniisallit , qattunersamikkut qalerualinnik siutillit . Qaleruaat imminnut nipinngasuupput nukimmik ninngusuumik matussuteqarlutik
#. Ingerlallutik assingusarput kigutaasanut kiisaqattaartunut . Ilaqarpulli pituutaasanik immap naqqanut milluguttartunik . Kukilik Qallunaatut atia
#Squaliformes Ilaqutai : Squalidae Eqalussuit kukillit amerlasoorsuakkuutaarlutik 900 meterinik itissusilimmiuupput . Immap naqqa aqitsoq 6-15
#Ilaqutai : Squalidae Eqalussuit kukillit amerlasoorsuakkuutaarlutik 900 meterinik itissusilimmiuupput . Immap naqqa aqitsoq 6-15 gradinik
#kujataani nalinginnaavoq . Ilisarnaatai Eqalussuaq kukilik mikisunnguuvoq amitsukujooq qutummigut anguutimi siornatigut masii ammaneqarlutik , siggui
#tunua kasseralu qasertuupput , sului qernertuullutik isimi eqqaatigut qernertortaqarluni . Saava torlualu aappalualaartoq kajuartuupput .
#KAR2-2 septembarimilu aallaqqittarlutik . Ilisarnaatai Meqqui kajortuupput qasertoq kajortuullutilluunniit tunui qernertunik tanneranoortunik allaqarlutik . Saava
#aallaqqittarlutik . Ilisarnaatai Meqqui kajortuupput qasertoq kajortuullutilluunniit tunui qernertunik tanneranoortunik allaqarlutik . Saava qasertoq sungarpaluttuunngikkuni
#ikkussuiffigisani arlaleriarluni piaqqiortarsimavoq . Ilisarnaatai Kussattarsuaq kussattaavoq mikisunnguaq sanerai suluisalu atai aappillarissut . Tunua kajortuuvoq
#taassuma naqqanut nippusimavoq . Takisuunik amitsukujuunik nioqarput torsusuunik meqquusalinnik . Taakkuninnga nerisatik imerlu tigooqqartarpaat .
#qernarissumik milaqarluni . Qimerlummigut anguutaa siulleq portusuujuvoq inngigissoq , isai angisuujullutik . Mikisunnguamik umiisaqarpoq ,
#qullugiai , qituttullit , maniilakulattunik amillit , peqquit , aalisakkat suai aalisakkallu . Paasissutissat Uumaffii
#aamma Bredpandet havkat immap naqqani marullummi aqitsormiuuvoq 60-900 meterinik itissusilimmi . Kalaallit Nunaanni avannamut Upernaviup kujasissuani
#nuarluit , qituttullit , maniilakulattunik amillit , peqquit , siuteqqut aalisagaaqqallu . Paasissutissat Uumaffii :
#arlalinnik cellillit minnerpaat ilagaat . Nanuusaaqqat sungaaqqissuupput qaamasut . Nerisaat Nanuusaaqqat nerisaraat bakterissat , masarsunni
#nasaasaqalersarpoq , ukiukkut niaquata sinnera qaqortuulluni isaasa tunui taartumik milaqarlutik . Nerisai Nerisai assigiinngiiaartuupput ,
#, peqquit , siuteqqut aamma illoqarfinni eqqaavissuarnilu igitat . Paasissutissat Uumaffii : Sineriak imarlu Sului
#kajuartuupput qaserujuttuullutilluunniit , tunua qasertoq taartuuvoq taartunik milaaralik , milaarai qaamasunik nigaasaqarlutik . Piaraata meqqui
#miss. Nalunngiliuk ? Natseq ukioq kaajallallugu inuusarpoq 2 meterit tikillugit issutigisumik sikulinni . Aniguisarpoq sikumi
#assigiinngitsunik nerisaqarpoq , soorlu qaleralinnik , suluppaakkanik saarullinnillu aammalu amikunik peqqunnillu sikuneq ajortuniittunik1-2 ittunik2-2 .
#, soorlu qaleralinnik , suluppaakkanik saarullinnillu aammalu amikunik peqqunnillu sikuneq ajortuniittunik1-2 ittunik2-2 . Paasissutissat Uumaffii
#soorlu qaleralinnik , suluppaakkanik saarullinnillu aammalu amikunik peqqunnillu sikuneq ajortuniittunik1-2 ittunik2-2 . Paasissutissat Uumaffii :
#Aalisagaqatai : Aalisakkat natermiut talerpiatungaat qalliullutik iseqarfillit Ilaqutai : Oquuttakkut Nataarnaq Kalaallit Nunaanni Upernaviup Ammassallullu kujataanni
#. Ilisarnaatai Nataarnaq immap natermiuuvoq talerpiatungaa qalliulluni iseqarfilik . Isaasa nalaat kajortoq taartuuvoq imaluunniit qorsorpaluttuulluni
#Isaasa nalaat kajortoq taartuuvoq imaluunniit qorsorpaluttuulluni akuttusuunik milalik . Illuatungaa ( iseqarfiginngisaa ) qaqortuuvoq qasertunilluunniit
#kajuartuupput ataatungaat qernertunik titarniisaqarlutik . Siggui portusuujupput sillakullaat , qungasia takisuujulluni . Nerlerup nerlernit allanit
#juuni-aggustimi aamma Tunup avannaaniittarput1-2 ittarput2-2 . Tassaanerusarput piaqqat erniortuunngitsullu . Taamaallaat Kalaallit Nunaannukartarput1-2 KAR2-2 meqqutik katakkiartorlugit
#aamma Tunup avannaaniittarput1-2 ittarput2-2 . Tassaanerusarput piaqqat erniortuunngitsullu . Taamaallaat Kalaallit Nunaannukartarput1-2 KAR2-2 meqqutik katakkiartorlugit (
#qungasia sakiaalu qernertuupput , naavi qaqortuullutik sakiaalu qasertoq qernertuullutik . Qungatsimi saneraasigut illuttut qaqortortaqarpoq .
#takussaasarluni . Ilisarnaatai Nerlernarnaq timmiaq anginngitsunnguuvoq qaqortumik kiinalik , qungasia sakiai , kassera papiilu qernertuullutik
#: Nerpissuut Nerpissuut uumasuupput ulittarnerup tinittarnerullu killinganniit 6.000 meterit tikillugit itissusilimmi . Ilisarnaatai Nerpissuut timaat
#. Ilisarnaatai Nerpissuut timaat saattukujuujugajuppoq tallimanik amerlanerusunilluunniit talilik . Tallimik tamarmik immikkut nuuini iseqarput .
#immikkut nuuini iseqarput . Tallimik ataasigut isigaqarput nipputtartunik , qaneqarlutik ataatungimik qeqqatigut . Kinguaassiuutaasa ammaneri
#. Tallimik ataasigut isigaqarput nipputtartunik , qaneqarlutik ataatungimik qeqqatigut . Kinguaassiuutaasa ammaneri itialu timaata qaatungaaniipput
#Sund tikillugu sineriammiuulluni . Tunumi aamma aalisagaavoq allorniusat 72-77 gradit avannarpasissumi Ammassallullu aamma eqqaaniittarluni1-2 ittarluni2-2
#Ammassallullu aamma eqqaaniittarluni1-2 ittarluni2-2 . Nalinginnaasumik uumasuuvoq 20-800 meterinik itissusilimmi gradenik kissassusilimmi nillernerusumiluunniit . Ilisarnaatai
#naakkaaq aamma uumasuuvoq Baffin Bugtimi Canadallu avannarpasissuani Ellesmere Islandip eqqaani kiisalu Norskehavimi , Barentshavimi Karahavimilu
#Bugtimi Canadallu avannarpasissuani Ellesmere Islandip eqqaani kiisalu Norskehavimi , Barentshavimi Karahavimilu . Nimeriarnaq oriaaq Qallunaatut
#Nipisat Nipisarluk uumasuuvoq immap naqqani qaarsulimmi ujaralimmiluunniit 50-400 meterinik itissusilimmi gradi Celcius missiliorlugit kissassusilimmi .
#aammalu saqqartani panertuni . Ilisarnaatai Niutuut timeqarput ammalungajattumik , nioqarlutik takisuunik amitsuaqqanik arfineq pingasunik akeqqaminnut illersuutitut
#ajorput . Nerisai Qaasuttuupput , inuussutigalugit uumasuaqqat uumasut toqungasullu aamma naasut isseri . Paasissutissat Uumaffii
#ersitsunik suloqarlutik . Kiataat tungujortoq qernaluttuuvoq eqqui tungujortoq qernaluttuullutik , imaluunniit qorsuk taartuullutik . Nerisai
#nikeriataartarput . Nerisai Inersimasut inuussutigaat naasut pujoralaat tungusunnitsuilu . Quperlui kiisortuugajupput , inuussutigalugit piluttat kumaat
#tungusunnitsuilu . Quperlui kiisortuugajupput , inuussutigalugit piluttat kumaat sulliniaqqallu allat . Paasissutissat Uumaffii : Sumi
#. Quperlui kiisortuugajupput , inuussutigalugit piluttat kumaat sulliniaqqallu allat . Paasissutissat Uumaffii : Sumi tamani
#Naajannguaq Kalaallit Nunaata imartaani qaqutigut aasakkut takkusimasarlunilu timmiaavoq aallartartoq , pingaartumik Tunup avannaani saatsersunik sikulimmi .
#Avannaarsuani issittumi nalinginnaasumik ukiisarput . Ilisarnaatai Naajaavoq mikisunnguaq papii qiterliit tannerullutik . Qaqortuuvoq saava aappalualaannguarluni
#49-56 Nalunngiliuk ? Naajarluup siggussui sungaartuupput aappaluttumik milallit . Inersimasup sigguisa aappaluttortaat piaqqat toortaraangassuk piaqqami
#tunua qasertoq tungujuartuulluni , suluisa nuui qaqortuupput ataallu qaqortuullutik . Angisuumik sungaartumik siggoqarpoq aappaluttumik milalimmik
#qutaarlunni qeqertaaqqanilu . Ilisarnaatai Inersimasuulluni qaallorissuuvoq niui isaalu qernertuullutik , siggui qaserujuttuullutik nuui sungaartut .
#qaallorissuuvoq niui isaalu qernertuullutik , siggui qaserujuttuullutik nuui sungaartut . Piaqqat inersimasunngulersut aamma qaqortuupput ,
#qaqortunik milaqarlutik . Siggui sungaartuupput ataatigut aappaluttumik milallit . Nerisai Nerisarai aalisakkat , manniit ,
#tunua qasertoq qaqungajattuulluni , suluisa nuui qaqortuupput ataat qaqortuullutik . Naaja sungaartumik siggoqarpoq aappaluttumik milalimmik
#Aalisagaqatai : Aalisakkat natermiut talerpiatungaat qalliullutik iseqarfillit Ilaqutai : Oquuttakkut Oquutaq nalinginnaavoq Kalaallit Nunaata kitaata kujataani
#Siggummi ataasigut sungaartortaqarpoq . Nerisai Oqaatsup nerisarineruai aalisakkat . Paasissutissat Uumaffii : Sineriak imarlu Sului
#Aalisagaqatai : Aalisakkat natermiut talerpiatungaat qalliullutik iseqarfillit Ilaqutai : Oquuttakkut Oquutarnaq uumasuuvoq Atlantikumi Canadap eqqaani
#. Illuatungaa iseqarfiginngisaa qasertoq qaqorujuttuuvoq qernertunik mikisunik milalik . Timaa amiloruujuvoq takkajaaq . Nerisai Nerisarai
#qaqorujuttuuvoq qernertunik mikisunik milalik . Timaa amiloruujuvoq takkajaaq . Nerisai Nerisarai uumasut immap natermiut mikinerusut
#tikillugu Suffisarpoq : upernaaq-ukiaq Nalunngiliuk ? Aalisagaavoq mamartoq , allanut ilanngullugu pisarineqarajuttoq . Kalaallit Nunaannili ikittuinnaagamik
#. Ilisarnaatai Orpimmiutaq kajortunik imaluunniit qaserujuttunik meqqoqarpoq taartunik titarniisalinnik , niaqqumi qaavani siusissukkut aappaluttumik milaqarpoq
#qasertuullutik papiilu qernertuullutik . Saava qaamasuuvoq qernertunik milalik . Suluisa ataat qaqortuupput . Nerisai Orpimmiutarsuit
#kingulliit qeqqanni orangeanik-aappaluttunik milaqarput . Qullugiaat qorsuupput takisuut nerinnartut . Puuat inngigissoq qilerutaasami siilikimi kussarluni
#Ilisarnaatai Pakkalussap takornartap sului siorliit kuultiusaapput orangeatut aappaluttut qernertunik milallit , qasertunik sinaakkutillit . Suluisa
#kuultiusaapput orangeatut aappaluttut qernertunik milallit , qasertunik sinaakkutillit . Suluisa ataat qaamanerupput . Sului tunorliit
#qaamasuupput qernertunik milaqarlutik . Qullugiaat qorsuupput naatsunik meqqullit . Nerisai Inersimasut naasut assigiinngitsut tungusunnitsuinik milluaasarput
#Nerisai Pakkalussat tungujortut inersimasut inuussutigaat naasut assigiinngitsut tungusunnitsui . Qullugiaata Kalaallit Nunaanni naasut sorliit inuussutigisarneraat ilisimaneqanngilaq
#Angutiviaq qiviuusanik maluginiuteqarpoq . Nerisai Qullugiaata nerisarinerpaavai orpikkat . Paluaq inersimasoq nerineq ajorpoq . Paasissutissat
#Nerisai Qullugiaat naasunik assigiinngitsorpassuarnik nerisaqarput , soorlu avaalaqissanik orpikkanillu allanik pukkitsunik . Paasissutissat Uumaffii :
#Qullugiaat naasunik assigiinngitsorpassuarnik nerisaqarput , soorlu avaalaqissanik orpikkanillu allanik pukkitsunik . Paasissutissat Uumaffii : Sumi
#annersaani uumasuullutik . Ilisarnaatai Palukkat taakku angisuujupput unnuarsiortut . Nerinnartumik timeqarput , naatsunik suloqarlutik ,
#Tunulli Avannaani uumasuunngilaq . Ilisarnaatai Peqquaqqat peqquupput mikisuararsuit akimut ersitsut natsamut eqqaanartumik qaleruallit , iserujussuallit
#qalerussamillu akornanni tukertittarpaat . Nerisai Peqquaqqat nerisaqarput naasunik planktoninik , alginik aamma detritusinik , imertaajaatigalugit
#. Ilisarnaatai Peqquup kiserliuup kiataa kalkitaqarami qeratasuujuvoq manngertoq , uppatai puullit aqitsuullutik , siuteqqup qaleruaanut
#uppatai puullit aqitsuullutik , siuteqqup qaleruaanut imaqanngitsumut pulatittagai . Peqquk kiserliooq siornatungimini manngertunik , assigiinngitsunik
#, marlunnik illugiinnik pisuutiminik nioqarluni aammalu nioqarluni mikisunik marlunnik qalerussaminik najummisunik . Peqquk kiserliooq qalerussaminut
#Ilaqutai : Lithodidae Peqquseruseq uumasuuvoq immap naqqani 2 meteriniit 800 meterit tikillugit itissusilimmi . Ilisarnaatai
#Manerassuullu avannarpasissuani . 400 meterit tikillugit itissusilimmi aqitsumik natilimmiuuvoq . Ilisarnaatai Ammalungajattumik paperoqarpoq , qimerluani
#Kalaallit Nunaata kitaata kujataanut Tunullu kujasissuanut . Uumasuuvoq 10-150 meterinik itissusilimmi sakkortummik sarfartuni aammalu sioqqanik ujaraaqqanillu
#pingaaruteqarpoq . Ilisarnaatai Putooruttut aalisagaapput takisuut amitsukujuut allerui siusissut kiguserfii qulliit siumoorsinnaasut . Sølvitungajak qaqortuuvoq
#isai aappaluttuullutik , sakiai kajortut allallit , qungasia saavalu qaqortut , aammalu tunua qernertoq allaqarluni
#aappaluttuullutik , sakiai kajortut allallit , qungasia saavalu qaqortut , aammalu tunua qernertoq allaqarluni .
#Aalisagaqatai : Aalisakkat natermiut talerpiatungaat qalliullutik iseqarfillit Ilaqutai : Oquuttakkut Qaleralik Kalaallit Nunaanni uumasuuvoq Tunumi Kitaanilu
#Oquuttakkut Qaleralik Kalaallit Nunaanni uumasuuvoq Tunumi Kitaanilu avannamut Inglefield Land Illoqqortoormiullu tikillugit . Kangerlunni avataaniluunniit 200-1000
#Ilisarnaatai Qaqullunnaap qaava kajortoq taartuuvoq saava qaqortuulluni kajornersalik . Niaquata qaava qernertuuvoq , qungasia qaqortortaqarluni
#uluai torlualu qasertoq qaqorujuttuullutik . Siggui taartuupput manngui sungaartut . Ukiumi siutaasa meqqui naatsuarannguupput torlualu
#siggumminut qaarajuttumik titarniisaqarluni . Meqquisa qalipaataat allanngorartuupput qasertoq qaamasumiit qasertoq kajuartumut . Ilisarnaataanut ilaapput angeqqatigiinngitsunik

« < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > » Show all 114598 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [func=".*@i-N<.*"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: