< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Show all 5764 results

#pigisaat . Pinngortitap pissarititaanik atuineq aningaasarsiornikkut sapinngisamik tunngavigissaartumik , siunissarlu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu inuiaqatigiit ataatsimut isigalugit
#UPA 2016/23 Aalisarnermi isumalluutinik atuinermi akitsuuteqalersitsinissamik Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitap kaammattuutaa ( 2011 ) siunnersuuteqartumit innersuussutigineqarpoq
#pisuussutinik sunniuteqarluartumik atorluaassagaanni isumaliutigilluakkanik inatsisiliortoqarnissaata pisariaqarneranik Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumasioqatigiissutap nalunaarutaa malinneqarsinnaaqqullugu . Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitap
#Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumasioqatigiissutap nalunaarutaa malinneqarsinnaaqqullugu . Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitap isumaliutissiissutaani ( qupp. 70-imi ) allassimavoq
#allappoq isumalluutinik atuinermut akitsuut pisortanit isertinneqartarpat inuiaqatigiit atugarissaartut akissaqartinneqarnissaat isumannaarneqassasoq . Taamani Aningaasaqarnermut Naalakkersuisuusup 2011-mi
#Naalakkersuisuusup 2011-mi septemberip qaammataani saqqummiuppaa Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaata malitseqartinnera pillugu nassuiaat .
#nassuiaammi tassani ajoraluartumik erseqqinnerusumik malitseqartinneqanngilaq . Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitap isumaliutissiissummini nalunaarpaa qanoq sakkussallu suut atorlugit
#isumalluutaalernissaat kinguarsarneqarpoq . Suliffissat nutaat taamaalilluni aamma atugarissaarnermut akissaqarnerulersitsinissaq toqqarnagu nunatta karsiata kusassarnissaa toqqarneqarpoq .
#ataasiakkaat akiuussuserneqarnikut tunillatsinnissaminnut aarlerinartorsiunnginnerusarput kiisalu tunillatsissimassagaluarunik uumaannarnissaminnut periarfissarissaarnerusarlutik . 3 Taamaammat qimmit sorliit akiuussuserneqarnersut qangalu
#utoqqaliartortarmata kikkut tamarmik pitsaasumik soraarnerussutisiaqarnisaannik qulakkeerinissaq inuiaqatigiit atugarissaarfiusut tunngaviatigut pingaartittussaavaat . Kikkut tamarmik soraarnerussutisiaqarnissamut ileqqaagaqarnissaat
#Sulisitsisut naleqqutinngilluinnartutut isigaat . Inuussutissarsiutinik ineriartortitsinissap sapinngisamik periarfissagissaarnissaa Naalakkersuisut aqqutissiuukkusuppaat , ilutigitilluguli Naalakkersuisut kissaatigaat siunissami
#soraarninngornermi naammaginartumik atugaqarnissaq siunertaralugu ileqqaarnissaannik qulakkeerinissaq inuiaqatigiit atugarissaarfiusut tunngaviatigut pingaartikkaat immikkoortoq 1-imi oqaatigineqarpoq . Piffissamissaaq
#timersornermut tunngasunut atorneqarpoq , ataasiakkaallu peqqissuunerat , atugarissaarnerat aamma timikkut , tarnikkut inuuniarnikkullu ineriartornerisa unammillersinnaanerisalu
#kaloriat timimi uunneqartillugit imaluunniit inuit ataasiakkaat timikkut atugarissaarnerat peqqinnerallu nukittorsarniarlugu timi atorlugu sammisaqarnerit . Imm.
#aalajangerneqarpoq inatsisartut inatsisaata inuit ataasiakkaat peqqissuunerat , atugarissaarnerat aamma timikkut , tarnikkut inuuniarnikkullu ineriartornerisa unammillersinnaanerisalu
#aamma inuit peqqissuunerannut , ingerlalluarnerannut inuillu ataasiakkaat atugarissaarnerannut tunngatillugu inuiaqatigiinni pingaaruteqartumik siunertaqartuunera , aamma timersorneq
#kaloriat timimi uunneqartarneri imaluunniit inuit ataasiakkaat timikkut atugarissaarnerit peqqinnerallu nukittorsarniarlugu timi atorlugu sammisaqarnerit . Kaloriat
#pakkersimaarneqarnissaat qulakkeersimaneqarnerulissalluni . Tusagassiorfiit siunissamut ungasinnerusumut pilersaarusiorsinnaalernissaannik periarfissagissaartitsinerulissaaq , ilaliullugit sanaartoriaatsinik piorsaanissat . Tamatigoortunik assigiinngisitaartunillu
#pingaarnerutillugit piumasaqaatit aalajangersarpai . Oqariaaseq kukkunersiuinermi ileqqorissaarnissaq naapertorlugu naliginnaasumik atorneqartuuvoq qanoq ilisukkulluunniit isumaa
#qanoq ilisukkulluunniit isumaa naapertorlugu paasineqartussaalluni . Kukkunersiuinermi ileqqorissaarneq maani pineqartumi isumaqarpoq , kukkunersiuinerup takutittussaagaa qanoq
#, nakkutiginninnermi nungutitsiniaanermilu atorneqartartoq , aamma uumasut atugarissaartuunissaat eqqarsaatigalugu illersorneqarsinnaasumik uumasuuteqarnissamik kiisalu nunalerinermi uumasuuteqarnissamik aamma
#pitsanngoriartortuarusaarlutik uumasullu siornatigut Kalaallit Nunaanni pinngortitami uumaannarsinnaasimanngikkaluartut uumaannarnissaannut periarfissarissaarnerutilerlugit . Paragraffip oqaasertaasa annertusinerisiguttaaq qulakkeerneqassaaq Kalaallit Nunaata taamatut
#. 2 ) Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartut Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniarnermut ileqqorissaarnermullu malittarisassat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni § 9 ,
#imaluunniit ilinniartitsissutinik misilitsinnera . Kapitali 5 Ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassat § 34. Ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassat Ilinniarnertuunngorniarfinni
#5 Ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassat § 34. Ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassat Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniarnermut ileqqorissaarnermullu malittarisassat pillugit Namminersorlutik Oqartussat
#§ 34. Ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassat Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniarnermut ileqqorissaarnermullu malittarisassat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni §§ 1-8-ni ,
#35. Ilinniartumut ilinniarnertuunngorniarfiup imaluunniit ilinniarfiup akuerisaasup ilinniarnermut ileqqorissaarnissamullu malittarisassaanik malinninngitsumut perorsaanikkut avoqqaarineq rektorimit imaluunniit ilinniarfiup
#3. Iliuuserisaq ilinniarnertuunngorniarfiup imaluunniit ilinniarfiup akuerisaasup ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassaanik unioqqutinneqartumut naleqquttuussaaq . Kapitali 6 Naliliisarneq
#uppernarsaammik tunineqassagaanni piumasaqaataavoq ilinniartup ilinniarnermi peqataanissamut ilinniarnermi ileqqorissaarnissamullu malittarisassanik malinninnissamut piumasaqaatinik naammassinnissimanissaa . § 73.
#marlunnik sivisunerusariaqanngilaq , taamaattoq tak. Ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniarnermut ileqqorissaarnermullu malittarisassat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni § 10 ,
#piginnaatitsissut atorneqarsinnaavoq atugassarititaasut pitsaanerusut pilersinnissaannut , atuartut atugarissaarnerannut isumassorneqarnerannullu iluaqusiisumik . 7. Kingunerisassat pingaarutillit allat
#aamma ilinniartut ineqarfiinut pitsaassutsinik ajunnginnerusunik kinguneqarsinnaappat atuartut atugarissaarnerannut isumassorneqarnerannullu tunngatillugu tamanna iluaannassaaq . Ilitsersuisarfiullu aamma
#. 5.6 MIO Oqartussat nakkutilliinissamut pisussaaffii meeqqat atugarissaarneranut atasumik isigineqartussaasut . §§-inut 15 aamma 22-mut
#ilaasinnaapput nakkutilliinermut tunngasumik apeqqutit , isumassuineq , ileqqorissaarnissamut aalajangersakkat , nerisat aamma peqqinnissaq , ilinniagasserineq
#ilaasinnaapput nakkutilliinermut tunngasumik apeqqutit , isumassuineq , ileqqorissaarnissamut aalajangersakkat , nerisat aamma peqqinnissaq , ilinniagasserineq
#suli oqaasertaliassat isumagineqartarput akuersissuteqartoqartarlunilu , taamatullu suliassaqarfimmi atortorissaarneq ingerlaavartumik ineriartorluni . Taamaattumik inatsisissatut siunnersuummi matumani
#Taamaattumik inatsisissatut siunnersuummi matumani allannguutissatut siunnersuutigineqartuni aamma atortorissaarnermut aalajangersakkat , aammalu imermut oqimaaloquttamut piumasaqaatit ,
#. Meeqqat Illersuisuat naalakkersuisoqarfimmit isumaqatigineqarpoq . Meeqqap atugarissaarnissaa sunit tamanit salliutinneqartuaannartariaqarpoq . Ilinniartitaanermut , Kultureqarnermut
#nalunaarutikkut maleruaqqusanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut aammalu ilinniartut ineqarfiini ileqqorissaarnissamut malittarisassianik imigassat aalakoornartortallit imerneqarsinnaanerinut uninngasuutigineqarsinnaanerinullu malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaanera
#5-imut Imm. 1-mut Kommunalbestyrelsi pisussaatitaavoq inuiaqatigiinnut , ileqqorissaarnissamut aamma pinaveersaartitsinermut mianerisassat isiginiassallugit , tassa akuersissummik
#attaveqarfiginnittartut , taamaalillutillu taakku meeqqat ataasiakkaat atugaannik atugarissaarnerannullu tunngasunik immikkut ilisimaarinnittuusut . Paaqqinniffiit / suliffeqarfiit
#suliassanik suliaqarneq oqartussaasut suliassanik suliaqartarnerannut oqartussallu ingerlatsinermi ileqqorissaarnissamik maleruaanerannut tunngavigisat inatsisitigut aalajangersagaanngitsut tunngavigalugit nalilerneqartarpoq ,
#attuumassuteqartoq ataneqartinneqarsinnaasorlu naliliisoqaraangat . Tamatuma pissuseqataa ingerlatsinermi ileqqorissaarnermik tunngavinnut ingerlatsineq pillugu inatsisini taaneqanngitsunut aamma atuuppoq
#kommunimi sumiiffigisami kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa , tamanna meeqqap atugarissaassusia ineriartorneralu mianeriniarlugit pisariaqarpat , taamaattoq tak. imm.
#attaveqaqatigiinnernik piffissami aalajangersimasumi nakkutilliisoqassasoq piumasarineqarpoq tamannalu meeqqap atugarissaassusia ineriartorneralu mianeriniarlugit pisariaqarpat . Inatsisissatut siunnersuut inatsimmut
#kommunemi sumiiffigisami kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa , tamanna meeqqap atugarissaassusia ineriartorneralu mianeriniarlugit pisariaqarpat , taamaattoq tak. imm.
#kommunimi sumiiffigisami kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa , tamanna meeqqap atugarissaassusia ineriartorneralu mianeriniarlugit pisariaqarpat , taamaattoq tak. imm.
#piffissami aalajangersimasumi nakkutilliisoqassasoq 2 piumasarineqarpoq tamannalu meeqqap atugarissaassusia ineriartorneralu mianeriniarlugit pisariaqarpat . 7. Kingunissai pingaaruteqartut
#attaveqarneranik killiliisinnaanermik periarfissaqarnissaanik qulakkeerinninnikkut , matumani meeqqap atugarissaassusia ineriartorneralu mianeralugit pisariaqarneranik naliliisoqarpat . 3 Isumaginnittoqarfiup
#Nalinginnaasumik nassuiaatit 1. Inatsisissatut siunnersuummut tunuliaqut Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitap isumaliutissiissummini 2011meersumi1-2 IR2-2 , aalisarnerup iluani
#aningaasaliissutigineqassasut , taamaaliornikkut qulakkeerneqassaaq inuiaqatigiinni atuinerup aamma atugarissaarnerup piffissap ingerlanerani qaffasissusiata taamaaginnarnissaa . Isumalluut nungunneqartoq
#siunissami kinguaariit periarfissinneqarnissaat inuiaqatigiinnik qulakkeerinninnissamut atuinermik aamma atugarissaarnermik pilersitsinissaminnut . Pisuussutit katillugit inuiaqatigiinni kinguaariit kinguaariinnut
#alliartorneranut uku aallaavigalugit peqataassaaq : 1 ) atugarissaarnissaanut , peqqissuunissaanut ineriartornissaanullu , 2 ) toqqissisimanartumi
#meeqqap peroriartornera , atuarnera , ilinniagaqarnera , atugarissaarnera il.il . pillugit siunnersuisinnaavoq . Siunnersuinerup siunertaraa
#meeqqap peroriartornera , atuarnera , ilinniagaqarnera , atugarissaarnera il.il . pillugit siunnersuisinnaavoq . Siunnersuinerup siunertaraa
#atorneqassaaq sullissisoq ulluinnarni meeqqamik sullissinermini meeqqap aalajangersimasup atugarissaarneranut , ineriartorneranut peqqissusaanulluunniit ernumanarsinnaasumik naammattuuippat , tassungalu
#paarlaasseqatigiinnerit aatsaat pisinnaapput . Meeqqat pineqartut tassaassapput atugassarissaarnermikkut , ineriartornermikkut , peqqissutsimikkullu ernumanartortaqartut , taamaattumillu
#sullissisarnerup pitsaassusaata qaffassarnissaanut suleqataanissaq . Taamatuttaaq Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaani malitseqartitsineq pillugu Nassuiaammi inassuteqaatinik arlalinnik
#ajunnginnerpaamik toqqissillutik peroriartorsinnaanissaminnut aqqutissiuunneqartalernissaat aammalu piginnaanerminnik ineriartortitsinissamut periarfissagissaartinneqarnissaat . Tamakku nassatarisaannik meeqqat ilinniagaqalernissamut periarfissinneqartassapput ,
#Angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnerpassuit aammalu angajoqqaatut piginnaasasa ilaqutariillu atugarissaarnissaasa aalajangiusimaneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat sutigut tamatigut sulissutigineqartariaqarnerat siullermeerinermi aamma
#aalajangiusimavaa , meerartattami inuusuttortattalu pinerlineqannginnissamut sumiginnarneqanginnissamullu illersorneqarnissaat atugarissaarnissaannut apeqqutaalluinnarmat . Akisussaaffeqarluta innuttaaqataasugut tamatta tapersersoqatigiittariaqarpugut minnerunngitsumillu
#alliartorneranut uku aallaavigalugit peqataassaaq : 1 ) atugarissaarnissaanut , peqqissuunissaanut ineriartornissaanullu , 2 ) toqqissisimanartumi
#apeqquteqarput : Tamanna maannakkut naapertuutinngissorinaraluartoq , ileqqorissaarnissaq eqqarsaatigalugu , tapersiisarnermut aaqqissuussineq malillugu utertillugit akilerneqartartunik
#atuinermut allattaatsimullu , taamalu pisortat innuttaasunut saaffiginnittarneranni ersarissaaqataassalluni . 7. Pingaarutilittut kinguneqarsinnaasut Siunnersuut pingaarutilinnut allanut
#naapertorlugu aalajangersarneqartoq naapertorlugu akiliisitsissaaq . Imm. 4-mut Ileqqorissaarnissaq pillugu malittarisassani aalajangersakkat , piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannit
#iinnartunut2-2 , pisussaaffiliipput . Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffianni ileqqorissaarnissaq eqqarsaatigalugu , attartortoq taamaalilluni attartortitsisuminit , tassaasumit
#tassaasumit kommunalbestyrelsi piginneqataasoq , pitsaanerusunik pisinnaatitaaffeqassanngilaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerat , piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiannit ilaasortaajunnaarsitsilluni
#siulersuisut ataatsimoorfissaqalernissaat1-2 UR2-2 pingaartinneqarput . Piginneqataasunut allattuiffik ileqqorissaarnissakkut malittarisassaavoq . Taamaalilluni piginneqataassutit tunniunneqarnissaannut imaluunniit nuussinissamik
#atatillugu malittarisassat atuuttut suli toqqammavigineqassapput . Akileraartarneq atugarissaarnerlu pillugit Isumalioqatigiissitap isumaliutissiissutaanut 2011imeersumut1-2 IR2-2 tunngavissiatut nalunaarusiami
#2016-18405 lerneqartarpoq . Oqilisaassinerit , pingaartumik aningaasaqarnikkut atugarissaarnerusut iluaqutigisagaat atoqqajaaneqarpallaartarput . Taamaaqataanik isumaginninnikkut tunniuttakkat annertussusaat
#akileraarutit akitsuutillu assigiinngitsut eqqarsaatigalugit pitsaasuusinnaavoq . Akileraartarneq Atugarissaarnerlu pillugit Ataatsimiititaliarsuup siunnersuutiginikuuaa isumaginninnikkut ikiorsiissutigineqartartut tamarmik nioqqutissat
#ikiorsiisutitigut isertitat maanna appasissuusut . Taamaammat pissarsisartut atugarissaarnerup nalinginnaasumik qaffakkiartorneranut ingerlaavartumik akuutinneqarnissaat qulakkiissallugu pissutissaqarluarpoq .
#SIK-mit isumaqatigineqarsinnaavoq . Tamanna ikiorsiissutitigut isertitat inuiaqatigiinni atugarissaarnerup ineriartornermut nalinginnaasumut ilutigitillugu iluarsiivigineqartarneratigut ilaatigut aaqqiivigineqarsinnaavoq .
#iluanaaruteqarsinnaanerit kingunerisinnaavaat , soorlu akiliutissat ilarpassui assaannarmik suliarissaarneqassammata . Maleruagassat atortussanngortinneqartut pisortat oqartussaaffiisa akornanni akiliuteqartarnermut
#piumasaqartoqarneranik , atugassarititaasuni assigiissuni , kiisalu naapertuilluartumik pissuserissaartumillu oqimaaqatigiissitsinermik tunngavilimmik periaaseqarnissaanik . Tamanna paasineqassaaq attaveqaqatigiissutinik
#suleqatigiiffigalugu , innuttaasut peqatigiiffigalugu imaluunniit suleqatigiiffik inuit atugarissaarnerannik siuarsaanermik taamaallaat ingerlataqartoq , b ) inatsisitigut
#unnuarlu akigititap qaffasinnerusup akuerineqarsinnaanissaanut tunngaviussaaq , najugaqartoq atugarissaarnerminut , peqqissutsiminut imaluunniit ineriartornerminut ilungersunartumik ajoqusiisinnaaneranik aarlerinaateqartumik
#ataatsimiititaliami ilaasortaavoq . § 33. Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup ilisimatusarnikkut ileqqorissaarnissami ataatsimiititaliaq allattoqarfittut sullitaraa . § 34. Nalunaarut
#kiisalu pissutsini assigiinngitsuni nunat tamat akornanni periaaseq ileqqorissaarnertut akuerisaasoq naapertorlugu ingerlanneqarnerat , takuuk § 1
#aalajangiisuusumik pingaaruteqarsinnaasarpoq ilinniagaqalernissaannut , suliffeqalernissaannut inersimasutullu inuuneqarsinnaanermut atugarissaarfiusumut . allannguinissamut . Siunnersuummi aalajangersakkanut ataasiakkaanut oqaaseqaatit
#kajumissuseqalersinneqassapput , kinguneranillu killeqanngitsumik isertitaqarsinnaallutik kisianni suli atugarissaarlutik najugaqarsinnaassallutik . Ajornartorsiut tamanna pillugu naalakkersuinikkut akuerineqarsinnaasumik
#inoqutigiit aningaasarsiaat malillugit annikillilerneqarnerat pitsaanerpaamik pisanngitsoq Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Ataatsimiititaliap ilaatigut uparuarnikuuaa . Aningaasarsiat annikitsuararsuarmik qaffannerisa
#ajornerpaatigut pilersaarutinik kinguartiterissalluni imaluunniit unittoorutigineqavissinnaalluni . Maannakkut periarfissarissaarpugut , tamatumuunalu iliuuseqartariaqarluta , aningaasaleerusunneq sanngiillisissanngikkutsigu .
#pissutigalugu pisarneq malillugu allaffissornikkut suliassaniit aningaasat pingaarnertut atugarissaarnermi pisartakkanik tunniussinermi atorneqalersinnaassasut . 5 Sulisitsisut (
#innersuussutigineqarpoq . Ingerlatsinerup aallartinnera Akiliisarfik 2011-imi Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu isumalioqatigiissitap isumaliutissiissutaani inassutigineqareerpoq ( Kiffaq ) .
#annertusiartortitsinissap pinngitsoortinneqarnissaa . Siunnersuut taamaattoq ilaatigut Akileraartarnermut Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitami 2011-mi sammineqarpoq , taaguuteqartinneqarluni Kiffaq .
#tamatuma saniatigut ilitsersuutit aalajangersarsinnaavai aammalu Ilanngaassivimmik atuinermut ileqqorissaarnissaq nassuiarsinnaallugu . Imm. 4-mut Aalajangersakkami aalajangersarneqarpoq akileraartarnermut
#taperserneqanngilaq , kaammattuutigineqarlunili akileraartarnikkut - , inuussutissarsiornikkut atugarissaarnikkullu tamakkiisumik iluarsaaqqittoqassasoq . Ilanngaatip innuttaasunut sapinngisamik amerlanerpaanut
#isumagineqassapput . § 10. Naalakkersuisut ilinniartut ineqarfikkaartumik ileqqorissaarnissamut malittarisassanik aalajangersaassapput , atortuulertartussanik ineqartunut saqqummiunneqareeraangamik .
#, atortuulertartussanik ineqartunut saqqummiunneqareeraangamik . Imm. 2. Ileqqorissaarnissamut malittarisassat , tak. imm. 1 , Naalakkersuisunit
#imm. 2 aamma 3. Imm. 3. Naalakkersuisut ileqqorissaarnissamut malittarisassiorsinnaapput , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassat unioqqutinneqarnerini
#3. Naalakkersuisut ileqqorissaarnissamut malittarisassiorsinnaapput , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassat unioqqutinneqarnerini kinguneritinneqartartussat mianersoqqussuteqarnikkut imaluunniit anisitaanikkut pisartussat
#atugassaqartitaanissaat , 3 ) nakkutigissallugu ilinniartut ineqarfianni ileqqorissaarnissaq , aamma 4 ) nakkutigisarissallugu illup aserfallatsaalinerata
#ineqartup attartornermut isumaqatigiissummik atsiuinerminut atatillugu ilinniartut ineqarfianni ileqqorissaarnissamut malittarisassat assilineqarnerannik tunineqassaaq . § 14. Attartornermut
#ineqartut , kiisalu inuit ilinniartunit ineqarfinnut isersinnaatitaasut ileqqorissaarnissamik malittarisassanik ilinniartut ineqarfiannut atuuttunik eqquutitsissapput , tak.
#pitsaasumik ileqqoqarnissaq pissusilersornissallu periuserisimanngippagit , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassat , tak. § 24 , imaluunniit
#, § 23 naapertorlugu . 7 ) Ileqqorissaarnissamut malittarisassat ingasattajaartumik unioqqutinneqarpata , tak. § 24.
#aqqutissiuussisussaq innuttaasunut namminernut ataasiakkaanut inuiaqatigiinnullu pitsaasumik qularnaveeqqusiisuusarpoq atugarissaarnermut aamma toqqissisimanermut . Ilinniartitaaneq , suliffeqarneq aamma
#Ilinniartitaaneq , suliffeqarneq aamma aningaasat isertitat inuiaqatigiinni atugarissaartuni aalajangiisuusumik inissisimapput , ilutigisaanillu ilinniagaqarneq annikinnerulersitsisarluni inuttut
#3-mi , taamaattumillu nalunaarusiornikkut ersarinnerusunik maleruagassiortoqarsinnaalluni , ileqqorissaarnissamut tunngasut sunik imaqassanersut . Ilinniartut ineqarfiinut nalunaarummi
#ineqarfiannut isersinnaatissimasami piliaannut . Taamaasilluni taamaallaat pineqarpoq ileqqorissaarnissamut allassimaffik , taarsiissuteqartussaatitaanermut akisussaassuseq taarsiissuteqartarnermut malittarisassani nalinginnaasuni
#aappaannik maanna nalunaarummi atuuttumiittunik1-2 ittunik2-2 ingerlatitseqqinnertut . Ileqqorissaarnissamut malittarisassat taamaasillutik tunngasuusinnaapput eqqiaasarnermut , uumasuuteqarsinnaanermut ,
#atuisinnaannginnermulluunniit , aanngajaarniutinik paasisaqartarnernut , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassanik unioqqutitsisoqartillugu mianersoqqussuteqartarnermut imaluunniit anisitaasarnermut . Taamaalilluni
#atorneqarsinnaavoq nalunaarusiornikkut aalajangersagaliornernut , pissutsit qanoq ittut ileqqorissaarnissamut malittarisassani aalajangersarneqarsinnaanersut , tamatumani aamma ilinniartut ineqarfianni
#aalajangersarneqarsinnaanersut , tamatumani aamma ilinniartut ineqarfianni najugaqartunut ileqqorissaarnissamut malittarisassat qanoq nalunaarutigineqartassanersut . Soorlu ersittoq aammattaaq
#nalunaarutigineqartassanersut . Soorlu ersittoq aammattaaq nalunaarusiornikkut malittarisassiortoqarsinnaavoq ileqqorissaarnissamut malittarisassanik unioqqutitsinermi 51 qanoq pineqaatissiisoqartassanersoq pillugu ,
#isumagineqassapput . § 10. Naalakkersuisut ilinniartut ineqarfikkaartumik ileqqorissaarnissamut malittarisassanik aalajangersaassapput , atortuulertartussanik ineqartunut saqqummiunneqareeraangamik .
#, atortuulertartussanik ineqartunut saqqummiunneqareeraangamik . Imm. 2. Ileqqorissaarnissamut malittarisassat , tak. imm. 1 , Naalakkersuisunit
#imm. 2 aamma 3. Imm. 3. Naalakkersuisut ileqqorissaarnissamut malittarisassiorsinnaapput , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassat unioqqutinneqarnerini
#3. Naalakkersuisut ileqqorissaarnissamut malittarisassiorsinnaapput , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassat unioqqutinneqarnerini kinguneritinneqartartussat mianersoqqussuteqarnikkut imaluunniit anisitaanikkut pisartussat
#atugassaqartitaanissaat , 3 ) nakkutigissallugu ilinniartut ineqarfianni ileqqorissaarnissaq , aamma 4 ) nakkutigisarissallugu illup aserfallatsaalinerata
#ineqartup attartornermut isumaqatigiissummik atsiuinerminut atatillugu ilinniartut ineqarfianni ileqqorissaarnissamut malittarisassat assilineqarnerannik tunineqassaaq . § 14. Attartornermut
#ineqartut , kiisalu inuit ilinniartunit ineqarfinnut isersinnaatitaasut ileqqorissaarnissamik malittarisassanik ilinniartut ineqarfiannut atuuttunik eqquutitsissapput , tak.
#pitsaasumik ileqqoqarnissaq pissusilersornissallu periuserisimanngippagit , tamatumani aamma ileqqorissaarnissamut malittarisassat , tak. § 26 , imaluunniit
#§ 25 naapertorlugu . 13 7 ) Ileqqorissaarnissamut malittarisassat ingasattajaartumik unioqqutinneqarpata , tak. § 26.
#. Ilisimatusarfiup ilisimatuullu ataasiakkaat ilisimatusarnermut kiffaanngissuseqarnerat ilisimatusarnermilu ileqqorissaarnissaq Ilisimatusarfiup attattuarniartussaavaa . Isumalluutit pisariaqartut pigineqarpata ,
#angusamigut Kalaallit Nunaanni nunanilu issittumiittuni1-2 ittuni2-2 siuariartorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu siuarsaaqataaffigissavai . Ilisimatusarfik qitiusumik aamma kultureqarfittut
#nammineq tigullugit . § 14. Rektorip ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat aalajangersassavai , taamaattoq tak. imm. 3.
#ilinniarnermi pissusserissaarnissamillu malittarisassanik ilisimatissavai . Rektorip ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat Naalakkersuisunut ilisimatitsissutitut naasiutissavai . Imm. 2.
#naasiutissavai . Imm. 2. Rektorip ilinniartunut ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik maleruaanngitsunut pineqaatissiinissat aalajangiiffigisassavai . Rektorip ilinniartut
#aalajangiiffigisassavai . Rektorip ilinniartut arlaleriarlutik sakkortuumilluunniit ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik unioqqutitsisut anisissinnaavai . Imm. 3. Naalakkersuisut
#unioqqutitsisut anisissinnaavai . Imm. 3. Naalakkersuisut ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput , tamatumunnga
#tamatumunnga ilanngullugit pinngitsoorani takkuttussaaneq aamma ilinniartunut ilinniarnermi pissuserissaarnissamilu malittarisassanik maleruaanngitsunut pineqaatissiisarnissat pillugit malittarisassat . Kapitali
#angusamigut Kalaallit Nunaanni nunanilu issittumiittuni1-2 ittuni2-2 siuariartorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu siuarsaaqataaffigissagai assigisaanik erseqqissaatigineqarpoq . Taamatut erseqqissaateqarnikkut
#erseqqissaateqarnikkut Ilisimatusarfiup ineriartornermut tapertaaginnarani , kisiannili siuariartornermik atugarissaarnermillu siuarsaanermut tapertaanissaq inuiaqatigiinni suliassaasa pingaaruteqartut ilagigaat erseqqissarniarneqarpoq
#pisussaaffeqarneranut atatillugu isiginiarneqassaaq . Tamatuma saniatigut ilisimatusarnermi ileqqorissaarneq Ilisimatusarfiup attattuarniartussaagaa ilanngunneqarpoq , inatsisit atuuttut malillugit
#qulakkeernissaannut ilisimatuullu nunanit allaneersut1-2 IR2-2 pileritsatsinnissaannut ilisimatusarnermi ileqqorissaarneq pingaaruteqartumik akuuvoq . Ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissaq pillugu inatsimmik
#pileritsatsinnissaannut ilisimatusarnermi ileqqorissaarneq pingaaruteqartumik akuuvoq . Ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissaq pillugu inatsimmik Kalaallit Nunaanni suli akuersissuteqartoqanngilaq , tamatumali
#ilinniartunik anisitsinissamut , taakku arlaleriarlutik sakkortuumilluunniit ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik unioqqutitsippata . Aammattaaq siunnersuutigineqarpoq Naalakkersuisut ilinniarnermi
#ineriartornermut , oqaaseqaatini Kalaallit Nunaat siuariartornermut arlaleriarluni allanngortinneqarpoq atugarissaarnermullu atatillugu nunarput atorneqarluni . Ilisimatusarfiup inuiaqatigiinni pisussaaffii
#iluini sammisat allanngutsaaliorneqassallutik ineriartortinneqarlutillu . Assigisaanillu ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissaq Ilisimatusarfiup illersussavaa . Taamaasilluni ileqqorissaarnissamut maleruagassat kiisalu
#Assigisaanillu ilisimatusarnermi ileqqorissaarnissaq Ilisimatusarfiup illersussavaa . Taamaasilluni ileqqorissaarnissamut maleruagassat kiisalu ileqqorissaarnissamut ajornartorsiutaasinnaasut ilisimatusarnermut attuumassuteqartut maluginiarlugit
#Ilisimatusarfiup illersussavaa . Taamaasilluni ileqqorissaarnissamut maleruagassat kiisalu ileqqorissaarnissamut ajornartorsiutaasinnaasut ilisimatusarnermut attuumassuteqartut maluginiarlugit ilisimatusarneq ingerlanneqassaaq .
#, nunanilu issittumiittuni1-2 ittuni2-2 annerusumik siuariartorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu siuarsaaqataaffigai . Tamatumunnga atatillugu Ilisimatusarfiup ilisimatuuisa
#tamanit pissarsiarineqarsinnaalernissaannut aalajangersagaq tapertaassaaq . Siuariartornermut , atugarissaarnermut atugarissaarnermullu Ilisimatusarfik siuarsaaqataasussaavoq , taamatullu pisoqarsinnaavoq ilisimasat
#pissarsiarineqarsinnaalernissaannut aalajangersagaq tapertaassaaq . Siuariartornermut , atugarissaarnermut atugarissaarnermullu Ilisimatusarfik siuarsaaqataasussaavoq , taamatullu pisoqarsinnaavoq ilisimasat universitetip
#14-imut Imm. 1-imut Aalajangersakkami ersippoq rektorip ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat aalajangersassagai . Malittarisassat suliarineqassapput sinaakkusiussat Naalakkersuisut
#. Naggatit aappaat naapertorlugu ilinniartut ilisimatusarfiup ilinniarnermi pissuserissaarnissarlu pillugu malittarisassat imarisaannik ilisimatinneqassapput , tassuunakkut ilinniartunit
#ilinniartunit malittarisassanik unioqqutitsinerup kingunerisinnaasaanik ilisimasaqaqqullugit . Ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat aammattaaq Naalakkersuisunut ilisimatitsissutitut nassiunneqassapput . Tassuunakkut
#ilisimatitsissutitut nassiunneqassapput . Tassuunakkut Naalakkersuisut qularnaarsinnaavaat ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat , aalajangersakkami imm. 3 naapertorlugu sinaakkusiussatut
#iluaniinnersut1-2 innersut2-2 . Imm. 2-mut Ilinniartunut ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik unioqqutitsisimasunik pineqaatissiinissamut piginnaatitaaffik inaarutaasoq rektorimiippoq1-2 ippoq2-2
#insituttit imaluunniit immikkoortortaqarfiit pisortaannut isumagisassanngortissinnaavaa . ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik unioqqutitsineq ilinniartup pineqaatissineqarneranik kinguneqarsinnaavoq . Pineqaatissiissut
#Naalakkersuisut allaffissornikkut peqqussut aqqutigalugu malittarisassiussapput , ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat ilusilersornissaannut sinaakkusiisumik . § 15-imut Imm.
#instituttimi aqutsisoqarfiup malinnaaffigisaqarnissaa piumasaqaataalluni , universitetip ilisimatuussutsikkut ileqqorissaarnissaq pillugu universitetip najoqqutassiai malinneqarnersut ilanngullugu malinnaaffigissallugu .
#. Ilisimatusarfiup ilisimatuullu ataasiakkaat ilisimatusarnermut kiffaanngissuseqarnerat ilisimatusarnermilu ileqqorissaarnissaq Ilisimatusarfiup attattuarniartussaavaa . Isumalluutit pisariaqartut pigineqarpata ,
#angusamigut Kalaallit Nunaanni nunanilu issittumiittuni1-2 ittuni2-2 siuariartorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu siuarsaaqataaffigissavai . Ilisimatusarfik qitiusumik aamma kultureqarfittut
#nammineq tigullugit . § 14. Rektorip ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat aalajangersassavai , taamaattoq tak. imm. 3.
#ilinniarnermi pissusserissaarnissamillu malittarisassanik ilisimatissavai . Rektorip ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat Naalakkersuisunut ilisimatitsissutitut naasiutissavai . Imm. 2.
#naasiutissavai . Imm. 2. Rektorip ilinniartunut ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik maleruaanngitsunut pineqaatissiinissat aalajangiiffigisassavai . Rektorip ilinniartut
#aalajangiiffigisassavai . Rektorip ilinniartut arlaleriarlutik sakkortuumilluunniit ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassanik unioqqutitsisut anisissinnaavai . Imm. 3. Naalakkersuisut
#unioqqutitsisut anisissinnaavai . Imm. 3. Naalakkersuisut ilinniarnermi pissuserissaarnissamillu malittarisassat pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput , tamatumunnga
#tamatumunnga ilanngullugit pinngitsoorani takkuttussaaneq aamma ilinniartunut ilinniarnermi pissuserissaarnissamilu malittarisassanik maleruaanngitsunut pineqaatissiisarnissat pillugit malittarisassat . Kapitali
#pisinnaanngorlugu . Taamaaliortoqarpoq nunatsinni innuttaasut pisiniarfiliarnerminnut atatillugu periarfissarissaarnerulernissaat siunertaralugu . 2.3 Imigassanik aalakoornartortalinnik ussaassaaruteqarnissap inerteqqutaaneranik
#kiisalu meeqqanut aamma inuusuttunut tuniniaanissamut nittarsaassinerit saaffiginnittuni ileqqorissaarnissamut maleruaqqusat innersuussutigineqarput . 2.4 Imigassat assersorneqarsimanissaat pillugu
#kingumut allariarnerusinnaavoq . Eqqaamasariaqarparput suli meeqqat inuusuttullu atugarissaanngitsut amerlammata qitiusumik pinaveersaartitsinermik iliuuseqarnermut , soorlu maannakkut
#Oqaaseqaatini nittarsaassinermut inatsit innersuussutigineqarpoq nittarsaassinermi aamma piseqqusaarinermi ileqqorissaarnissaq meeqqat aamma inuusuttut eqqarsaatigalugit . Kisianni soorlu
#piffissami sivisunerusumi pisinnaanngussaaq taamaaliornikkut innuttaasut ulluinnarni pisiniartarnerminni periarfissagissaarnerulissallutik . Nr. 3-mut Imigassanik ussassaarinermik inerteqquteqarneq maannakkut
#inatsit innersuuneqarpoq , tamatumunnga ilanngullugu paasissutissanik suliaqarnermi ileqqorissaarnissaq . Nr. 8-mut Imm. 3-mut Paasissutissat inunnut
#, taarsigassarsititsinissamut periarfissaat suli ajornakusoornerulertussaapput , kommunit atugarissaartut suli atugarissaarnerulertussaallutik . Kommunit aningaasanut kommuninut nuunneqartunut
#periarfissaat suli ajornakusoornerulertussaapput , kommunit atugarissaartut suli atugarissaarnerulertussaallutik . Kommunit aningaasanut kommuninut nuunneqartunut tunngatillugu pingaarnersiuinissamut
#isertitaqartut periarfissaat killilersorneqalissaaq . Taakkua innutaasunut aningaasatigut atugarissaarnerusunut unammillertutut inissinneqassapput . Inaarutaasumik ataatsimiititaliap siunnersuutip siullermeerneqarnera
#sukkulluunniit naammassisimassavai . Maleruagassat taakkua naammassineqanngippata , ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarsimasutut isigineqassaaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerannut
#naammassineqanngippata , ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarsimasutut isigineqassaaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerannut naammagittaalliuutigineqartut attartortitsisumut ingerlatinneqassapput .
#sukkulluunniit naammassisimassavai . Maleruagassat taakkua naammassineqanngippata , ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarsimasutut isigineqassaaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerannut
#naammassineqanngippata , ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarsimasutut isigineqassaaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerannut naammagittaalliuutigineqartut attartortitsisumut ingerlatinneqassapput .
#naammagittaalliuutiginissaat periarfissaqartariaqaraluartoq . Tamatuma saniatigut Qeqqata Kommunia isumaqarpoq ileqqorissaarnissamut maleruagassat naammassineqannginneranni uumasuuteqarnissamut akuersissut arsaarinnissutigineqartariaqartoq . Ilanngussaq
#uumasuuteqarnissamut akuersissut arsaarinnissutigineqartariaqartoq . Ilanngussaq 4-imi Ileqqorissaarnissamut maleruagassani allassimavoq ileqqorissaarnissamut maleruagassat malinneqassasut . Ileqqorissaarnissamut
#. Ilanngussaq 4-imi Ileqqorissaarnissamut maleruagassani allassimavoq ileqqorissaarnissamut maleruagassat malinneqassasut . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat annertuumik unioqqutinneqarnerat
#Ileqqorissaarnissamut maleruagassani allassimavoq ileqqorissaarnissamut maleruagassat malinneqassasut . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat annertuumik unioqqutinneqarnerat attartornerup atorunnaarsinneqarneranik malitseqarsinnaavoq .
#qimminik piginnittut qimmimik anaannik katersisarnissaq pillugu maleruagassanik ileqqorissaarnissamut maleruagassani ilanngussisoqartariaqaraluartoq . Tamanna kommunimi qimmiuteqarnermut qitsuuteqarnermullu
#§ 50 , imm. 5-imi allassimasoq , ileqqorissaarnissamut maleruagassanik uumasuuteqarneq pillugu piumasaqaatit sukkulluunniit naammassineqarsimassasut .
#akuerisaassanersoq , najugaqartut oqartussaaqatigiillutik aalajangertussaavaat . Najugaqatigiiffiit ileqqorissaarnissamut maleruagassaat sukkulluunniit atuupput , aamma uumasuuteqarneq assersuutigalu
#qimmiuteqarnermut qitsuuteqarnermullu malittarisassanut innersuussineq inatsisissatut siunnersuummi aammalu ileqqorissaarnissamut maleruagassani peerluinnarneqassasoq . Naliliisoqarpoq taakkua kommunimi malittarisassani
#sukkulluunniit naammassisimassavai . Maleruagassat taakkua naammassineqanngippata , ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarsimasutut isigineqassaaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerannut
#naammassineqanngippata , ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarsimasutut isigineqassaaq . Ileqqorissaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarnerannut naammagittaalliuutigineqartut attartortitsisumut ingerlatinneqassapput .
#angerlarsimaffimmiiginnarnerup1-2 iinnarnerup2-2 , inuup innarluutillip imaluunniit allat atugarissaarnerisa navianartorsiortinneqannginnissaat piumasaqaataavoq . Imm. 2. Inuk innarluutilik
#Imminut isumassorneq . 3 ) Pissusilersorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu . 4 ) Attaveqaqatigiinneq . 5
#inummut sammititamik nakkutilliinermini atugassaanik , inuup innarluutillip atugarissaarnera ineriartorneralu , § 26 malillugu iliuusissatut pilersaarummut
#Nalunaarutiginnittarneq Nalunaarutiginnittussaatitaaneq nalinginnaasoq § 32. Inuup innarluutillip atugarissaarneranut , peqqissusaanut imaluunniit ineriartorneranut navianartorsiortitsisumik atugaqartinneqartoq innuttaasup
#8 malillugu tapersiissutinik pisariaqartunik inuttaa pinngikkuni inuup atugarissaarnera navianartorsiortinneqassasoq nalilerneqarpat . Imm. 2. Imm. 1
#taassuma inuup innarluutillip inissinneqarunnaassaguni inissinneqarunnaarnissaanut kiisalu nalinginnaasumik atugarissaarnerata tapersersorneqarnissamillu pisariaqartitsiinnarnerata killiffii pillugit inissiivigineqarsimasup isummersornera imarissavaa
#Imminut isumassorneq . 3 ) Pissusilersorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu . 4 4 ) Attaveqaqatigiinneq .
#sunniuteqassanngilaq . Siunnersuutip kingunerisaanik inuit innarluutillit taakkualu atugarissaarnerulissapput . Tamanna inuit peqqissusaannut iluaqutaassaaq . qanigisaat
#pitsanngorsarnissaat , tamannalu aqqutigalugu inuup inuttut inerikkiartornissaminut inuunerissaarnissaminullu periarfissaasa ineriartortinneqarnissaa . Nr. 4-mut Siunertaasut sisamaat
#siunnersuutigineqarpoq . Taamaattoq inuup nammineq imaluunniit allat atugarissaarnerat nammineq angerlarsimaffimmiiginnarnermi1-2 iinnarnermi2-2 navianartorsiortinneqassanngitsut pissutaatinneqassaaq . Allat
#kissaatiginerlugu aalajangertussaammagu . Inuup nammineq imaluunniit allat atugarissaarnerat , inuup nammineq angerlarsimaffimminiiginnarnerani1-2 iinnarnerani2-2 navianartorsiortinneqassanngitsoq pissutigineqassammat
#angerlarsimaffimminiiginnarnerani1-2 iinnarnerani2-2 navianartorsiortinneqassanngitsoq pissutigineqassammat erseqqissarneqarpoq . Allat atugarissaarnerat tassaatinneqarpoq qanigisaasut , inuit inummut tapersiisut aammalu
#tapersiivigineqarluni nammineq angerlarsimaffimminiiginnarpat1-2 iinnarpat2-2 , inuup nammineq atugarissaarnera imaluunniit allat atugarissaarnerat navianartorsiortinneqarnersoq , oqartussaasoq naliliisussaavoq
#iinnarpat2-2 , inuup nammineq atugarissaarnera imaluunniit allat atugarissaarnerat navianartorsiortinneqarnersoq , oqartussaasoq naliliisussaavoq . Imm. 2-mut
#aalajangersagaq malitseqassanngilaq , tassami tamatumani pisortat ingerlatsivianni ileqqorissaarneq malinneqartussaammat , tassalu piffissap naleqquttup iluani aalajangiisoqarsimassasoq
#) Imminut isumassorsinnaaneq 3 ) Pissuserisat , atugarissaarneq ineriartornerlu 4 ) Attaveqartarneq 5 ) Ilaqutariinni
#nassiunneqartassalluni . Killiffimmut nalunaarusiaq , inuup innarluutillip atugarissaarneranut ineriartorneranullu ataatsimut isigalugu isummerfiunermi saniatigut , aamma
#nalunaaruteqartussaatitaanerat nalinginnaasoq aalajangersakkami pineqarpoq . Inuk innarluutilik atugarissaarneranik , peqqissusaanik imaluunniit ineriartorneranik ulorianartorsiortinneqarluni inuusoq innuttaasutut
#Inuup tapersersorneqarnermik pisariaqartitaminik suli pisarnissaa aamma inuup atugarissaarnera navianartorsiortinneqassanngitsoq aalajangersakkap qulakkiissavaa . Nr. 2-mut Siunnersuummi
#. Inuup 58 pisariaqartitaminik aammalu taamaalilluni inuup atugarissaarneranut navianartorsiortinneqannginnerani , inuup suli tapersiissutinik pisarnissaa aalajangersakkap
#qulakkiissavaa . Kapitali 8 malillugu inuk tapersersorneqanngikkuni atugarissaarnerata navianartorsiortinneqarsinnaanera kommunalbestyrelsip nalilerpagu , taama pisoqarnerani kommunit
#pineqarpoq , aammalu assersuutigalugu immikkut ilisimasalinnit tapersersorneqarnissap periarfissarissaarnerunera imaluunniit innuttaasup qanigisaannut qaninnerusumi inissisimanera pissutigalugit ,
#pillugu aalajangiinermut kiisalu inuup innarluutillip ataatsimut isigalugu atugarissaarnerata killiffianik aammalu inuk angerlarsimaffiup avataaniinnissamik1-2 innissamik2-2 iluseqartumik
#, tassani najugaqartut allat sulisullu tungaatigut isumannaassuseq atugarissaarnerlu eqqarsaatigalugu . Aningaasaqarnikkut mianerisassat sapaatit akunnerini 12-ini
#angerlarsimaffimmiiginnarnerup1-2 iinnarnerup2-2 , inuup innarluutillip imaluunniit allat atugarissaarnerisa navianartorsiortinneqannginnissaat piumasaqaataavoq . Imm. 2. Inuk innarluutilik
#Imminut isumassorneq . 3 ) Pissusilersorneq , atugarissaarneq ineriartornerlu . 4 ) Attaveqaqatigiinneq . 5
#inummut sammititamik nakkutilliinermini atugassaanik , inuup innarluutillip atugarissaarnera ineriartorneralu , § 26 malillugu iliuusissatut pilersaarummut
#Nalunaarutiginnittarneq Nalunaarutiginnittussaatitaaneq nalinginnaasoq § 32. Inuup innarluutillip atugarissaarneranut , peqqissusaanut imaluunniit ineriartorneranut navianartorsiortitsisumik atugaqartinneqartoq innuttaasup
#8 malillugu tapersiissutinik pisariaqartunik inuttaa pinngikkuni inuup atugarissaarnera navianartorsiortinneqassasoq nalilerneqarpat . Imm. 2. Imm. 1
#taassuma inuup innarluutillip inissinneqarunnaassaguni inissinneqarunnaarnissaanut kiisalu nalinginnaasumik atugarissaarnerata tapersersorneqarnissamillu pisariaqartitsiinnarnerata killiffii pillugit inissiivigineqarsimasup isummersornera imarissavaa
#Inatsisartut inatsisaannik pilersitsinissaq . Inuussutissat isumannaatsuutinnissaat naalagaaffinni atugarissaartuni assersuuttakkatsinnisulli qaffasissuseqarnissaat inatsimmi siunertaavoq . Tamatuma saniatigut
#ingerlaannarnissaanik aamma meeqqat ilaqutariinni pinngitsuuisinnaajunnaarnermik eqqugaasimasuniittut1-2 ittut2-2 atugarissaarnerannit immikkut eqqumaffiginninnissamik qulakkeerinnittuussaaq . Imm. 2. Suleqatigiinnermi
#piffissarititaasup naanissaanut nalunaaquttamut aalajangersaasimanera . Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup siunertarissaarluartutut isigisimavaa tusarniaanermi illuatungeriinnut ullormik aalajangersimasumik killeqartitsisoqaannarani aammattaaq
#inuit ataasiakkaat pillugit paasissutissat nuunneqarsinnaasut suliarineqartarnerat sullissinermilu ileqqorissaarneq pillugu pisariaqartumik ilitsersuisoqarnissaa qulakkeerneqartariaqarpoq . § 13-imut
#pisariaqartitsinerit , katsorsaanerit qanoq iluatsitsiffiutiginersut , innuttaasut atugarissaarnerat aamma ataatsimut nukissat eqqarsaatigalugit allanik aammalu katsorsaavinnik
#ingerlaannarnissaanik aamma meeqqat ilaqutariinni pinngitsuuisinnaajunnaarnermik eqqugaasimasuniittut1-2 ittut2-2 atugarissaarnerannit immikkut eqqumaffiginninnissamik qulakkeerinnittuussaaq . 7 Imm. 2.
#. Ilinniarfillu aamma aningaasartuutinut tunngatillugu akisussaaffeqarpoq , tunngavissarissaarnerullunilu ilinniakkamik aalajangersimasumik neqerooruteqarnerup , qinnuteqartut aalajangersimasunik amerlassusissaannut
#suliffissaqarneq , inuit atugarliortut , peqqissuseq , atugarissaarneq avatangiisitigullu pissutsit eqqarsaatigalugit . Tamanna assersuutigalugu suliffeqarfiit
#suliamut aalajangersimasumut suliaqarpat , immikkut siunnerfigineqartunut pissutsinik inuunerissaarnissamullu pitsaanerulersitsiniarluni imaluunniit suliaq immikkut inuiaqatigiinnut iluaqutaasussaq siuarsarniarlugu
#Meeqqanut tunngatillugu sulissuteqarnerni tamani , tamakku inuttut atugarissaarnissaq siunertaralugu pisortatigoortumik1-2 UR2-2 imaluunniit inuinnarnit ingerlassatut suliffeqarfinnit
#pillugit immikkut ilisimasalinnik sulisulimmi aammattaaq pinngitsaaliissummik nakorsaatitortitsinermi periarfissagissaarfiunerusumi tamatuma ingerlanneqarnissaa qulakkeerneqassaaq . Napparsimasoq politiinit ikiorteqarluni
#suliffeqarfianullu atussallugit naleqquttuuppata . Tamatuma pissuseqataa ingerlatsinermi ileqqorissaarnermik tunngavinnut ingerlatsineq pillugu inatsisini taaneqanngitsunut aamma atuuppoq
#Inuit Innarluutillit illersuisuannut Meeqqallu illersuisuannut pisortat ingerlatsivianni ileqqorissaarnermik malinninnissamut malittarisassat aamma Utoqqaat Illersuisuata malittussaavai ,
#qujaniarfigineqassasoq kissaatigaarput . Utoqqartatsinnut qujaniarnerput tassaasariaqarpoq utoqqarnut atugarissaartitsisoq , aamma aningaasatigut inuuniarnikkullu atukkatigut . Tamannalu
#suleqatigiiffigalugu , innuttaasut peqatigiiffigalugu imaluunniit suleqatigiiffik inuit atugarissaarnerannik siuarsaanermik taamaallaat ingerlataqartoq , b ) inatsisitigut
#eqqarsaatigalugit aalajangerneqassaaq . Imm. 5. Meeqqap inuusuttulluunniit atugarissaarneranut , peqqissusaanut imaluunniit ineriartorneranut ajoqutaasumik , tunngavilersukkamik
#imm. 2 naapertorlugu aalajangiisinnaapput , matumani ilaatigut ileqqorissaarnissamut peqqissutsimullu tunngasut pissutigalugit . Imm. 4. Toqusoqarnerata
#. Imm. 2. Qummuattaq isumannaatsumi toqqortaatigineqassaaq , ileqqorissaartumik toqusumullu ataqqinnittumik pineqassaaq pisariaqanngitsumillu angallanneqassanani . Kapitali
#14. Kommunalbestyrelsip meeraq ingerlaannartumik peersissavaa , meeqqap atugarissaarneranut , peqqissusaanut imaluunniit ineriartorneranut annertuumik innarliisinnaasumik pasitsaassisoqarsimappat
#19. Kommunalbestyrelsip meeraq erngerluni peersissavaa , meeqqap atugarissaarneranut , peqqissusaanut imaluunniit ineriartorneranut annertuumik innarliisinnaasumik pasitsaassisoqarsimappat
#ingerlatsivik kommunalbestyrelsimut inissiisuusimasumut ingerlaannaq nalunaaruteqassaaq , meeqqap atugarissaarneranut , peqqissusaanut imaluunniit ineriartorneranut annertuumik innarliisinnaasumik pasitsaassisoqarsimappat
#ulloq unnuarlu akigititaq qaffasinnerusoq akilersinneqarsinnaavoq . Meeraq atugarissaarnerminut , peqqissutsiminut imaluunniit ineriartornerminut ilungersunartumik ajoqusiisinnaaneranik aarlerinaateqartumik
#Manna aasarsuaq ! Sialuup anorillu tujormititaat inigissaartut allat saneqquavaat . Imminermissut pilluataarsorigaat !
#taamaakkaluartoq . Kalaallit Thomas Berthelsip oqaluttualiaani nunanut atugarissaarfiunerusunut nutsersimapput , ilaallugooq ullorissanut maannakkut nunagineqalersunut nutsersimallutik
#terianniallu kakkakkaaleqaat nujuartut , nujuartut ; tamarmik uummarissaaramik sumorsuaq pisinnaallutik ila taakku ila ikku usornakassaat
#ineqarami . Nuanneqaaq ! 4. Ata , naasorissaanngilaq , aamma katersuinngilaq ; inuit unnit kaattartut
#, aappallarissunit aappallarissunillu taartunit ilupaassiassarissunillu qipisanit , allagissaartillugu ikaartitikkamik . v37 Napasut saagulerfissat tallimat qisummit
#tungutsorissunit , aappallarissunit aappallarissunillu taartunit ilupaassiassarissunillu qipisanit allagissaartillugu ikaartitikkamik . v38 Napasussai tallimat sanavai nivinngaavilerlugit
#qipisanit annoraaminernillu tungutsorissunit , aappallarissunit aappallarissunillu taartunit allagissaartillugit ikaartitikkanit , Naalakkap Mosesimut peqqussutigisaa maleruarlugu .
#! « Edomilu Israelimut sorsukkiartorpoq sakkutooqarluni amerlasuunik sakkugissaartunillu . v21 Edomip nunani aqqusaaqqunngimmagu Israeli sanguvoq
#soorlu Naalakkap Guutivit taama peqqugaatit , inuummersoqqullutit atugarissaaqqullutillu nunami Naalakkap Guutivit ilinnut tunniukkumasaani . v17
#ilinnut pilluaqqussutinngortippaa asagamisit . v7 Inuutillutit taakkua atugarissaarnissaat pilluarnissaalluunniit noqqaassutigissanngilat v8 Edomikkuusorli uumigisarissanngilat tassaammat qatanngutit
#. Ilissiluunniit ernisi taakkua paniinik nuliartaartissanngilasi . Atugarissaarnissaat pilluarnissaallu angunianngisaannassavarsi , nukittuujoqqullusi nunallu ajunngitsuutai inuulluutigalugit
#. « v9 Ulloq taanna Hamani nuannaarluni isumagissaarlunilu angerlarpoq . Kisianni Mordokaji takugamiuk illussaarsuup isaaffiata
#kiisami nanivakkit . v16 Innangaffiga tungilersoreerpara ilupaassianik qalipaatigissaartunik Egyptenimit pisunik , v17 innanngavigalu tipigissaasersoreerpara myrramik
#, iluartulli ilisimasaat aniguisitsisarput . v10 Iluartut atugarissaaraangata illoqarfimmiut qiimmattartarput , iluanngitsut nungutitaagaangata assut nuannaarneqartarpoq
#niaqorutigaat , ataataasut qitornaminnut usorsisimaarutaapput . v7 Oqaaserissaarneq sianiitsumut tulluartuunngilaq , salluliorlunilu oqalunneq akimasumut suli

< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Show all 5764 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?GISSAAR.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: