« < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > Show all 18631 results

#. Inuit ataatsimoortut1-2 UR2-2 kikkut siunissami ilanngutissallugit naapertuuttuujumaarnersut siumoortumik aalajangerneq ajornarpoq , kisianni atorfinnik suliffinnilluunniit
#qulakkeerinissamut pingaaruteqarlunilu pisariaqavippoq . Kalaallit Nunaata aningaasaqarniarnikkut atugassariumaagassai nunarsuarlu tamakkerlugu aningaasarliorneq eqqarsaatigalugit pisariaqarpoq isertitanit annertunerunngitsunik
#, kiisalu suliassaqarfiit ilaanni avataaneersut1-2 IR2-2 amerlanerusut tikittalerumaarnissaannut atatillugu isiginiagassaavoq . Oqaatsitigut akuunerulernissami siunertarineqartoq ilaatigut
#. Amerlanerussuteqartunit naatsorsuutigineqarpoq ataatsimiititaliap isummersuutai Naalakkersuisut sulinerminni ilanngukkumaaraat tamannalu tunngavigalugu ukiuni tulliuttuni suliniutissanik suli allanut
#ukiuni tulliuttuni suliniutissanik suli allanut piareersarluareernikkut siunnersuutinik saqqummiussisoqarumaartoq . Inatsisissatut siunnersuut pineqartoq 1. januar 2010-imi
#, taamaalillunilu aningaasartuutit qaffattariaqalernerannut sunniuteqarsinnaavoq . Aningaasartuutinut sunniutigisinnaajumaagai missingersorneqarsinnaanngillat . Matumani periaasereriikkat inatsisitigut tunngavissinneqarnissaat salliullugu
#. Inatsisissatut siunnersuummi peqqussutinik unioqqutitsinikkut akiliisitsinermi aningaasat isertitaasinnaajumaartut missingersorneqarsinnaanngillat . Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat Peqqinnissaqarfik pinaveersaartitsinermut ataatsimiititalianut
#) SIK-p maluginiaqquaa . Allannguutit Kalaallit Nunaannut qanoq sunniuteqarumaarnissaat , inatsisissatullu siunnersuummi tamanna eqqarsaatigilluarneqarsimanersoq SIK-p apeqqutigaa
#nutaanik il.il . pilersitsisoqartariaqarluni . Nunatta Nakorsaaneqarfianut aningaasartuutaajumaartussat inatsisissatut siunnersuummut ilanngunneqarput . Sumi pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliaqarnissaa
#ajornartorsiutinik pilersitsissappat siunnersuutip naggataarutaasumik suliarineqarnerani tamanna Ataatsimiititaliamit uparuarneqarumaarpoq . Siunnersuutip aningaasaqarnikkut kingunerisassai Nalinginnaasumik nassuiaatini allaqqavoq
#iliuusissanillu aallussilluarnerisa kingunerisaanik inatsisip atuutsinneqarnissaata siunertaa malillugu kinguneqarluarumaartoq . Ataatsimiititaliap erseqqissarumavaa pineqaatissiilluni pillaammik akiliisitsisoqarsinnaaneq unioqqutsisisunut
#pujortartarnerup inerteqqutaalernissaanut inatsisissap inuit peqqinnerulernissaannut annertuumik aqqutissiuusseqataalluni kinguneqarluarumaartoq . Inassuteqaatit UPA 2010 / 96 :
#Tassunga atatillugu SIK-p kaammattuutigissavaa siunissami attaveqaatitigut atortorissaarusersornermi pisariaqartinneqarumaartussat mianeralugit aaqqissuussisoqamissaa . Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu
# Illut tassalu illut pioreersut siunissamiluunniit sananeqarumaartussat pisortat kuuffeqarfiinut pingaarnernut atassusernissamut pisussaaffilerneqarnissaannik Inatsisartut
#. Illut tassalu illut pioreersut siunissamiluunniit sananeqarumaartussat pisortat kuuffeqarfiinut pingaarnernut atassusernissamut pisussaaffilerneqarnissaannik Inatsisartut
#aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu sunniuteqassanngilaq . 5. Avatangiisinut pinngortitamullu kinguneriumaagai Inatsisissatut siunnersuut avatangiisinut pinngortitamullu sunniuteqassanngilaq . 6.
#Atugarissaarnermullu Isumalioqatigiissitaliami immikkut sammineqartut naatsorsuutigaarpullu taakku arlaatigut aaqqiissutaajumaartunik saqqummiussaqarumaartut . Taama ilassutitut oqaaseqarlutik meeqqat atuarfianni
#Isumalioqatigiissitaliami immikkut sammineqartut naatsorsuutigaarpullu taakku arlaatigut aaqqiissutaajumaartunik saqqummiussaqarumaartut . Taama ilassutitut oqaaseqarlutik meeqqat atuarfianni klassini
#Ilimanarmat angajoqqaaminnut inuuniarnikkut tapertaajumallutik aningaasar-siornissaminnut ujartuisut periarfissarsiornissaat annertunerulerumaartoq . Taamaattumik tupigaarput uuminnga taartaasussamik Naalakkersuisut pilersaaruteqarnerminnik
#, makkuninnga peqquteqarpat 1 ) akiliisitsiniarnerup suliarinerata inerneriumaagassaa eqqartuussinermi allaffissornikkulluunniit suliarineranut sunniuteqassappat , imaluunniit 2
#takutissavaa sinerissap qanittuani suut aaqqitassaanersut , tamatumalu takutikkumaarpaa aalisarnermut inatsimmi suut allanngortittariaqarnersut . Inatsisip allannguutissai
#nassuiaatini ( aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatini ) immikkut allaaserineqarumaarput . Kiisalu avatangiisit pillugit peqqussutinut atuuttunut naleqqiullugu
#Nassuiaammi suut piumasaqaatigineqarnissaat pillugu maleruagassat erseqqinnerusut nalunaarusiornikkut suliarineqarumaarput . 2.10 Nalunaarsuineq pilersaarusiornerlu ( kapitali 9
#, aatsaallu nalunaarutit allanngorsinnerisigut imaluunniit nutaaliortoqarneratigut sunik kinguneqarumaarnersut takuneqarsinnaalissalluni . Aalajangersimasunik nalunaarusiornernut atatillugu Naalakkersuisut illuatungerisanut
#inerneri nalunaarutit ataasiakkaat aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu inuussutissarsiortunut qanoq kinguneqarumaarnerinut sunniuteqarumaarlutik . Suliaqarfinnit arlalinni oqartussat sulianik suliarinninnerannut
#nalunaarutit ataasiakkaat aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu inuussutissarsiortunut qanoq kinguneqarumaarnerinut sunniuteqarumaarlutik . Suliaqarfinnit arlalinni oqartussat sulianik suliarinninnerannut atatillugu
#naatsorsuutigineqarporli ilitsersuusiorneq suliani aalajangersimasuni inuussutissarsiortunut aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu kinguneqartitsiumaartoq , tassa ilitsersuutit taakku oqartussat aalajangiiniarneranni tunngaviit
#malittarisassartumik nalunaarummik nutarterinermut atatillugu Nukissiorfimmiit oqaaseqaatit sulinermut ilanngunneqarumaarput . Kapitali 6-imut Nukissiorfiit arlalinnik oqaaseqaateqarput ,
#Taamatut naliliinermut ilaatigut MARPOL pillugu isumaqatigiissummi malittarisassanit tunngaveqarumaarput aamma Kalaallit Nunaata imartaata ( 3 sømilit )
#) iluani avataanilu avatangiisit pillugit piumasaqaatit pisariaqartumik ataqatigiissaarneqarumaarput . § 2-mut 38 Imm. 1-mut §
#nunami namminermi pilersornerunissaq anguniarlugu uumasunik allanik uumasuuteqarnissamik misiliisoqartarumaartoq naatsorsuutigisariaqarpoq . Taamatuttaaq massakkut uumasuuteqarneq piffissap ingerlanerani
#naatsorsuutigisariaqarpoq . Taamatuttaaq massakkut uumasuuteqarneq piffissap ingerlanerani annertunerulerumaartoq naatsorsuutigisariaqarpoq . Ingerlatat taakku inatsimmut ilaatinneqarput ,
#matumani teknikkikkut pisariaqartinneqartumik ilisimasaqarnermut uppernarsaatinut piumasaqaatit nalunaarummi aalajangersarneqarumaarput . Immikkoortumi maleruagassaliornermut atatillugu Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanikkut
#piginnaatinneqassammat . Immikkuualuttut kommuninik isumaqatigiinniareernikkut nalunaarutillugu inaarutaasumik aalajangersarneqarumaarput . Aalajangersakkanut pingaarnertut taamaalilluni Naalakkersuisut tassaapput tamanut
#ilanngussassat tamaasa ilanngussinnaasut ilanngullugit suliarineqaraluartoq , pissutsinik pisoqartarumaarpoq , suliffeqarfiit ataasiakkaat aniatitsinerat il.il . erseqqinnerusumik
#atatillugu suliffeqarfik aamma tassunga tunngasumik annertuumik soqutigisallit tusarniaaffigineqarumaarput . Aningaasartuutaasartut qaffasissusiat atuuttut aamma pisariaqartitsinermik ilimagisat
#atuuttut aamma pisariaqartitsinermik ilimagisat tunngavigalugit qularnaveeqqutit amerlassusissaat naatsorsorneqarumaarpoq . Suliffeqarfiup aallartinnerani imaluunniit allanngortitsinermi nammineq aningaasaatit
#Nassuiaammi suut piumasaqaatigineqarnissaat pillugu malittarisassat ersarinnerusut nalunaarusiornikkut suliarineqarumaarput . § 42-mit takuneqarsinnaavoq sanaartornerit anginerusut avatangiisinut
#Aammalu annertuumik unioqqutitsinerit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisip ataani suliarineqartarumaartut innersuussutigineqassaaq . § 66-67-mut Siunnersuummi § 67
#nalilerneq ajornartoq , ilinniakkat suut Kalaallit Nunaata siunissami pisariaqartikkumaarnerai . Siunnersuumili isummerfigineqanngilaq , ilinniakkat suut inuiaqatigiit
#aallaavigalugit . Ingerlatsineq tamakkiisooqqullugu suleqatigiissitallu maleruagassiassatut siunnersuusiaannut ilalersuiumaarnissaq annertunerusoq eqqanaarniarlugu ikinnerpaamik tallimanik suleqatigiissitaliortoqassaaq tamakkerlugillu suliarineqassapput
#Aalajangersagaq tusarniaareernerup kingorna ilanngunneqarpoq , nassuerutigalugu siunissami ilinniartunngortarumaartut pillugit nalorninartut amerlangaarmata , qinnuteqartut pineqartut inatsisitigut
#qulequtsiilluni suliat suut suliatut annertunnerusutut naatsorsuutigineqassanersut ersarinnerusumik killilersorneqarumaartut . § 53-imut Imm. 1-imut Ingerlaqqinnissamut piumasaqaatit
#Ilimagineqartariaqarpoq Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqanut komitéa tamatuminnga Kalaallit Nunaannut inassuteqaateqarumaartoq . Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqanut komitéata naammagisimaarlugu paasivaa
#Nalunaarutissatut siunnersuut sunniuteqaqataanissamik kissaatigisaq malikkumallugu illuatungeriinnut susassaqartunut tusarniutigineqarumaarpoq . Siulersuisut isumaqarput inaarutaasumik inatsisissatut siunnersuutaasussami pisariaqassasoq
#isigineqartariaqartoq . Takorluuinerinnaavoq isumaqassagaanni ilisimasanik nutaanik katersinissamut piffissaqartoqarumaartoq ilisimasallu nutaat ineriartorteqqinneqarumaartut , naak suliassaq taanna
#isumaqassagaanni ilisimasanik nutaanik katersinissamut piffissaqartoqarumaartoq ilisimasallu nutaat ineriartorteqqinneqarumaartut , naak suliassaq taanna aamma suleqatinut taakkununnga
#illersuisuannik toqqaanermi inuttut attuumassutit suliamut ilisimasatigut pisinnaasaniit isiginiarneqarnerujumaartut pingaartumik pisinnaasatigut piumasaqaatit annikitsuaqqamik allaaserineqarsimappata .
#akuersaarpaat , illuatungaatigulli ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut naatsorsuutigisinnaasariaqarpaat meeqqanut illersuisunngorumaartoq ima kinaassusersiunngitsigalunilu suliat tungaatigut piginnaasamigut ima nukittutigissasoq
#Taamatut uppernarsaalluni nalunaarut naatsorsuutillu kukkunersiukkat nassiunneqanngippata tapiissutinik tunniukkumaakkat kinguartinneqassasut atuukkunnaassasulluunniit Inatsisartut Siulittaasoqarfiata aalajangersinnaavaa . Politikkikkut
#Taamatut uppernarsaalluni nalunaarut naatsorsuutillu kukkunersiukkat nassiunneqanngippata tapiissutinik tunniukkumaakkat kinguartinneqassasut atuukkunnaassasulluunniit Inatsisartut Siulittaasoqarfiata aalajangersinnaavaa . Naatsorsuutit
#Ataatsimiititaliap taamaalilluni inerniliussinnaavaa siunnersuut inuiaqatigiinnut annerusumik ajunngitsumik sunniuteqarumaartoq , kisiannili innutaasunut ataasiakkaanut iluaatsumik sunniuteqarsinnaalluni .
#innuttaasut aalisarsinnaanerat ingerlaannassasoq , tamannalu malittarisassani allani killilersorneqarumaartoq , tassunga ilanngullugu kommunit malittareqqusaanni . Kuunnik
#aamma 3 ) ingerlatassatut pilersaarutigineqartuni iluanaarutissaattut naatsorsuutigineqartut aningaasartuutaajumaartunut naapertuuttutut nalilerneqarpata . Ingerlatassatut pilersaarutit tapiiffigineqarsinnaasut §
#pisoqaassusaa il. il. tunngaviussammata . Nalilerneqarporli aningaasatigut kinguneriumaagaa annikitsuinnarmik isumaqassasoq , inuussutissarsiummi akileraarnermi ilanngaataasartut ilaa
#tapiissutinillu tunngaveqassanngitsoq . Tamanna aalisarnermik naleqqussaanermik nalilersuinermi ilanngunneqarumaarpoq . Tamatuma saniatigut oqaatsinut tunngasunik uparuagaqarput .
#Nr. 3-mut . Nr. 3-mi erseqqissarneqarpoq pilersaarummut aningaasartuutaajumaartut iluanaarutaasinnaajumaartunut naammaginartumik naleqqunnersut . Taamaalilluni pingaarluinnartumik tunngavissaqarpoq
#3-mut . Nr. 3-mi erseqqissarneqarpoq pilersaarummut aningaasartuutaajumaartut iluanaarutaasinnaajumaartunut naammaginartumik naleqqunnersut . Taamaalilluni pingaarluinnartumik tunngavissaqarpoq takuneqarsinnaassalluni
#qinnuteqarnermi nalaani uppernarsaasersukkamik aningaasatigut inissisimanera aallaaviussasoq siunissamilu atuukkumaartut taaneqartut pissutsinut maanna atugaanut kakkersuunneqassanngitsut . Imm.
#aamma 3 ) ingerlatassatut pilersaarutigineqartuni iluanaarutissaattut naatsorsuutigineqartut aningaasartuutaajumaartunut naapertuuttutut nalilerneqarpata . Ingerlatassatut pilersaarutit tapiiffigineqarsinnaasut §
#atuartumut taassumalu angajoqqaavinut atuartup atuaqqinnissaanut , ilinniagaqaqqinnissaanut inuutissarsiutigiumaagassaminillu qinigaqarnissaanut siunnersuinissamut tunngaviussalluni . Imm. 2. Atuartut
#allanguissanngilaq . Isumaqatigiissutit ataqatigiissaarinerillu erseqqinnerusut upalungaarsimanerni komitémi iluarsineqarumaarput . Kommunit Ataatsimoorussamik Aatsitassanut Suleqatigiissitaat sinnerlugu KANUKOKA
#akissuteqassalluni , kingusinaartussamik , tiguneqariarpalli Inatsisartunut aamma nassiunneqarumaarluni . Tulliuttumi tusarniaanermi akissutit aamma tusarniaanerup allannguutissatut
#nunamit namminermit suliniutigineqartussaavoq . Kalaallit Nunaannut atatillugu Qitiusoqarfiup saqqummiukkumaagai , ersornartorsiutit suliniutillu eqqortuuneri pillugit kalaallinut innuttaasunut
#oqaatigalugu , Inatsisartullu inatsisaannik kingusinnerusukkut allanngueratarsinnaanermut atatillugu naliliivigineqarumaarluni . Aaqqiissutissatut siunnersuutit ataasiakkaat inatsisilerineq eqqarsaatigalugu piviusunngortinneqarsinnaanerannik
#qinersisarnerit pillugit malittarisassat allanngortittariaqarnerinik Naalakkersuisut tamanna tunngavigalugu naliliiumaarput . 3. Pisortanut aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu kingunerisassat Siunnersuutigineqarpoq
#qinersinermik siulersuisut taasivissat ilusilersorneri pillugit ataatsimut periutsinik aaqqissuussiumaartut . Taamaaliornikkut naqitertitsineq akikinnerulersinneqarsinnaassaaq aammalu naqitertitsineq sukkanerulersinneqarsinnaassalluni
#tunngatillugu piumasaqaatit sakkukillineri perorsaasunik amigaateqarnermut naleqqiullugu pitsaasumik kinguneqarumaartut . Tamatuma saniatigut siunnersuutip Namminersorlutik Oqartussanut kommuninullu aningaasaqarnikkut
#tamakku , biilit akileraarutaasa aaqqissuussaanerannik siunissami allanngortiterinissami ilanngunneqarumaarput . Kommuneqarfik Sermersooq naggasiilluni oqarpoq biilinik innaallagissamoortunik1-2 UR2-2
#, biilit akileraarutaannik aaqqissuussinerup siunissami allanngortinneqarnissaanik suliaqarnissami ilanngunneqarumaarput . Inuit biiliisa biilillu assartuutit innaallagiaannarmik brintiinnarmillu
#piginnaasaqarnermigut pilersuinikkullu pissusissamisuuginnartumik 19 siuarsimareernermigut unammilleqatigiinnermut atatillugu inissisimalluarumaarneranik isumaqartoqartariaqarpoq . Suliniutit angisuut immikkut ittumik ingerlataapput
#Avatangiisinut sunniutaasunik misissuinikkut , suliniutinut ataasiakkaanut inatsimmut ilaajumaartussanut tunngalluinnartunik avatangiisinut , pinngortitamut peqqissutsimullu kingunerisassai qulaajarneqassapput
#Akuersissummik il.il . utertitsisinissamut periarfissat sorpassuartigut pitsaaliuinertut sunniuteqarumaarnerat aallaavigineqarpoq . Taamaattorli unioqqutitsinerit aalajangersimasut pineqaatissiissutigineqartarnissaat pisariaqartinneqarpoq
#2-mut Aalajangersakkami eqqarsaatigineqarpoq takornariartitsinermi ingerlatat ilaat pinngortitami ingerlanneqarumaartut , nunanilu allamiunut pisortanit peqqissutsikkut sullinneqarnissaminnut piginnaatitaaffeqanngitsunut
#iluatsinngilaq , ilimanarlunilu Naalakkersuisut toqqaaniarnerminni aalajangerniarnerat pissusissamisuunngitsumik ajornakusoortikkumaaraa naapertuuttuutinnalugu . § 8 , imm. 1
#ajortut . Siunnersuut manna naligiissitaanissamut tunngasut saqquminerulernerannik kinguneqarumaartoq tamatumalu peqatigisaanik naligiissitaanissamik anguniakkanik ineriartortitsinermut pissarsiviulluartumik tunngavissiiumaartoq
#kinguneqarumaartoq tamatumalu peqatigisaanik naligiissitaanissamik anguniakkanik ineriartortitsinermut pissarsiviulluartumik tunngavissiiumaartoq ataatsimiititaliamit neriuutigineqarpoq . Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissaanerup ,
#UR2-2 tapiissutit pillugit isumaqatigiinniarnerni , killiliinerup atuutilersinneqarneranisuulli ilanngunneqarumaarput . Qeqqata Kommuniata akissutaa KANUKOKA-p ilanngussimavaa . 7
#allattuisuusumut 19 siunissami saqqummiunneqartalernissaannik § 21-mi allannguinerup kinguneqarumaarnera biskoppeqarfiup tunngavilersuutigaa . Ilageeqarnerup højskolimut aningaasanut inatsimmi
#2014-mi Socialministeriaqarjimmiilli upernaakkut ataatsimiinnissami suZiarineqarnissaanut naammatumik piffissalerlugu nassiunneqarumaartut . Naalakkersuisut allannguutissatut ilutigalugu isumaqarput Inatsisartut siunnersuutikkut
#isumaqatigiissutip iluani ) . Siunissami ungasinnerusumi oqallinnerni paasinarsiumaarpoq aningaasat taamatut atorneqartussat qanoq isillutik Siunnersuisoqatigiinni katersuutsinneqarsinnaassanersut
#13 ingerlanerani ilisimatusarnertigut siunnersuisarnermi ataatsimoortumik1-2 UR2-2 pisariaqartitaat taamaalerumaartut . Siunnersuut manna aqqutigalugu suliassat tamarmik Kalaallit Nunaanni
#ingerlatseqatigiiffinnut Kalaallit Nunaanni suliniutinik angisuunik pilersitsinissamik maanna kissaateqartunut iluaqutaajumaartoq ataatsimiititaliap neriuutigaa , taamaalilluni suliniutini taakkuni piviusunngortitsinissamut
#i1lit aamma illit ilaasortaqativit saaffiginninneq manna taamatut isigiumaarisi . s iarnersumik inuulluaqqusillunga / Venlig hilsen
# . Meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinniffik immaqa qimakkumaaraa taamaasiornermigullu imminut 28 uloriartorsiortikkumaartoq ilimagissallugu naammanngilaq ,
#unnuarlu paaqqinniffik immaqa qimakkumaaraa taamaasiornermigullu imminut 28 uloriartorsiortikkumaartoq ilimagissallugu naammanngilaq , pineqartulli inissinneqarfimminik qimatsigajuttuunera pillugu
#piginnaasaqalersinniarlugu atortunik atuinerup peqatigisaanik perorsaanikkut periutsit suut atorneqarumaarnersut , 5 ) piffissaq atortunik atuinerup pisariaqarfiattut
#siunertaqarpoq . Maleruagassat taakku inunnut siunissami borgmesteritut sulilerumaartunut sunniuteqarlutik atuutsissapput . Siusinnerusukkut borgmesteriusimasut allatigut isertititaqarsimagunik
#ataavartumik tapiisoqartassanersoq , imaluunniit aatsaat borgmestertitut tunuarsimasup soraarnerussutisiarilerumaagassai akiliutigineqarsinnaalerpata ataavartumik soraarnerussutisiaqartitsinermut aningaasartuutaalerumaartussat missingersuusiarineqarumaarnersut . Inuit
#aatsaat borgmestertitut tunuarsimasup soraarnerussutisiarilerumaagassai akiliutigineqarsinnaalerpata ataavartumik soraarnerussutisiaqartitsinermut aningaasartuutaalerumaartussat missingersuusiarineqarumaarnersut . Inuit 2013-imi maajip aallaqqaataa sioqqullugu
#borgmestertitut tunuarsimasup soraarnerussutisiarilerumaagassai akiliutigineqarsinnaalerpata ataavartumik soraarnerussutisiaqartitsinermut aningaasartuutaalerumaartussat missingersuusiarineqarumaarnersut . Inuit 2013-imi maajip aallaqqaataa sioqqullugu sivikinnerpaamik
#Piffissami atuuttumi borgmesterinut akissaatigitinneqartut tunngavigissagaanni najukkami ataatsimiititaliani ilaasortanngortarumaartussanut akissaatigitinneqartussat amerlanerpaaffissaat ukiumut 74.000 14 kronit missiliorlugit
#akileraarutigitinneqartussaapput . Taamaattumik taamanikkussamut pisortat akileraarutinik isertitarisassaannut iluaqusiisussaajumaarput . Borgmesterit soraarnerussutisiaqartarnerat pillugu maleruagassani maanna atuuttuni
#maleruagassanut maanna atuuttunut sanilliussinertalerlugit , kommunit aningaasaqarnerannut sunniutigiumaagassaat skemami atsinnerusumiittumi1-2 ittumi2-2 assersuusiorluni paasiuminarsarneqarput . Piffissat
#. Taamaattumik siunnersuut allaffissornermut tunngatillugu kommuninut killilimmik oqilisaassisuulerumaarpoq . Siunnersuutip imarisaa allanik allaffissornermut tunngaatillugu sunniuteqangaassangatinneqanngilaq
#borgmesterit soraarnerussutisiaqarnikkut aaqqiivigineqarnissaasa nassatarisaanik soraarnerussutisiaqartitsiviup pineqartup soraarnerussutisiassat akilertussaajumaarpai , taama iliorsinnaanissamut tunngatillugu piumasaqaatit naammassineqarsimalerpata .
#taama iliorsinnaanissamut tunngatillugu piumasaqaatit naammassineqarsimalerpata . Soraarnerussutisiaqartitsivimmiit pissarsiarineqartalerumaartussat qanoq amerlatigiumaarnerannut apeqqutaasussaapput aaqqissuussinermut qanoq amerlatigisunik aamma
#ivertissinnaagai . Borgmesterit , allannguutissap atuutilerneratigut siunissami borgmesteriusalerumaartussanut atuuttussamik , pensionisiaqalernissaanni allatut aaqqiissuteqarsinnaanera Qeqqata Kommuniata
#taamaallaat ima amerlatigisunik ikilisinneqarsinnaapput soraarnerussutisiassat pineqartup allatigut piumasarisinnaajumaagai soraarnerussutisiassat borgmesteritut sulisimanermeersut1-2 IR2-2 kingunerannik soraarnerussutisiassat killilerneqartarneri
#Pineqartoq taanna aalisarneq pillugu politikkimi oqaluuserisanut nalinginnaasunut ilaajumaarpoq . Aalisarnermut , Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup tusarniaanermut
#qaangiunnerata kingorna arlaatigut akitsuusiisoqassanersoq ulloq taanna nallertinnagu nalilerneqarumaarpoq . 7 14. oktober 2013 UKA 2013/102
#suliniuteqarnernut kiisalu aalisarnermut inatsisip iluarsartuussiffigineqarnissaanut pilersaarummut ilanngullugit sammineqarumaarput . Aalajangersakkanut ataasiakkaanut oqaaseqaatit Nr. 1-imut Siunnersuutigineqarpoq
#danskit atorfillit pillugit inatsisaanni atugassarititaasut isumaqatigiissutaareersut imaluunniit isumaqatigiissutaajumaartut eqqarsaatigalugit kalaallit atorfillit pillugit inatsisissaannut naleqqiullugu atorfillit
#ilimagaa aningaasaateqarfik ilaannakortumik tamakkiisumilluunnit suliffeqarfinnit misisseqqissaarnermik suliaqartunit aningaasalersorneqarumaartoq . Aningaasaateqarfik aningaasanut inatsit aqqutigalugu aningaasalersorneqassaaq ,
#taamaattunik paarlaateqatigiittarnissaq anguniarlugu Kalaallit Nunaat suleqatinut allanut aammattaaq isumaqatigiissuteqarumaartoq . Kalaallit Nunaata USA-llu isumaqatigiissutaata kisimi pinnani ,
#ima immikkuullaritsigipput , allaat Kalaallit Nunaata suleqatinut allanut isumaqatigiissutigiumaagaani ilaaqqinnissaat ilimagineqarsinnaanani . Aammami FATCA-mik isumaqatigiissut aningaaseriviit
#, kinaanermut paasissutissatut normut pillugit maleruagassani erseqqinnerusuni aalajangersarneqarumaarnissaat isumaavoq . § 2-mut Imm. 1-imut Inatsisartut
#periarfissiisuuvoq - emgup nukissiorfiinik piusunik , aamma pilersinneqarumaartussanut sunniuteqartumik aalajangersaanissamut . Taamanikkut Inatsisartut Naalakkersuisunut pisinnaatitsinerat
#lIulissat ) . KS-p naatsorsuutigaa pisarialimmik allaffissornikkut iliuuseqartoqarumaartoq One door atorlugu tunngavik tamanut atuuteqqullugu aamma
#atorlugu tunngavik tamanut atuuteqqullugu aamma inatsisitigut sinaakkutit ersarissarneqarumaartut paasiuminarsarlugillu tamatsinnut . Tamatumunnga atatillugu KS-p §
#tamanna pillugu nalunaarusiortoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq . Tamatumunngalu atatillugu nalilersorneqarumaarpoq qitiusumik ilinniarfiit qanoq annertutigisumik pineqartunik neqeroorsinnaassanersut .
#7 7/13 Akerlianik ilimagineqarpoq avaleraasartuunut akitsuut kalaallinik sulinerulertitsiumaartoq akitsuutip aaqqissuussaanermigut kajumissaarineratigut , aammalu avaleraasartuunik pisassiinerit
#ilinniarfiit allat ataanni siunissami inissinneqassappat innersuussisinnaatitaaneq taamatulli nuunneqarumaarpoq . Taamaalilluni innersuussisinnaatitaanermut tunngavilersuutigineqarpoq Tusagassiortunngorniarfiup immikkut ilisimasaqarnera
#Naatsorsuutigineqarpoq inatsisip nutaanngorsarneranut atatillugu allaffissornikkut maleruagassattaaq atuuttut misissorneqarumaartut nalimmassarnissaat siunertaralugu . Uuma kinguliini allaaserineqarput siunnersuummi
#piumassutsimit tunngaveqarmat akissarsiaqartitsisoqanngimmallu naatsorsuutigineqarpoq aningaasatigut pisariaqartinneqartussaat taamaallaat tassaajumaartut angalanermut aningaasartuutit ullormusiallu matuneqarneri . § 34-mut
#Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup inatsisissatut siunnersuumm ut allannguutissanik takkuttoqarumaarnissaa naatsorsuutigigaluarpaguluunniit tamanna apeqqutaatinnagu inatsimmi maanakkut atuuttumi tulluanngitsut
#malittarisassiortoqalissappat Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfiup siunnersuutaa erseqqinnerusumik isumaliutigineqarumaarpoq . Ukiup ilaani sulisartunut nuttarnerulersitsinissamik ikiorsiissutit pillugit
#kattuffii , kiisalu immaqa soqutigisaqaqatigiit inuussutissarsiornerup iluani takkukkumaartussat . § 4-imut 29 Aalajangersagaq Unammilleqatigiinneq pillugu
#nalunaarfigaa Naalakkersuisoqarfiup sulianik suliarinnittarnera Ombudsmandip inassuteqaatai naapertorlugit iluarsineqarumaartoq . Ataatsimiititaliap paasinninnera malillugu akuersissummik pissarsinissamik kissaateqartup
#iluaqutaassasoq . Kommunip neriuutigaa inatsisip allanngortinneqarnera aningaasatigut iluaqutaajumaartoq 8 pisariaqartinneqartumillu sinerissamut qanittumi aalisariutini naammassisaqarsinnaassutsikkut naleqqussaanermik
#aalisariutit pisoqalisimasut kangerlunnut nunatanullu avatangiisinut ajoqutaalerlutik qimaannarneqartartut ikiliartulerumaartut . Qulaani allaaserineqartut malillugit , angallatinut aalisarnermik
#aalajangersaasoqanngilaq , naatsorsuutigineqarporli inatsisip atuutilinnginnerani matumunnga tunngasumik nalunaarutiliortoqarumaarpoq . Siunnersuutip ingerlateqqippaa , toqqortat ukiut 15-it
#sukumiisut suliniutiginissaannut inuussutissarsiortut aamma peqataasinnaasut allat naleqquttut akuutinneqarumaarnissaat Sanaartornermut ataatsimiititaliattaaq tunngavissatut isigaa . Siunnersuutip aningaasaqarnikkut
#. KK-p apeqqutigaa naatsorsuutigineqassanersoq inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanerni allannguuteqartitsisoqarumaartoq , tamanna nassuiaatini eqqaaneqarsimanngimmat . Uani inatsisissatut
#assigisaanniillu . Demokraatini nalilerparput , iliuuseq unammilleqatigiinnerulernermik kinguneqarumaartoq , naggataatigut atuisunut ataasiakkaanut iluaqutaasumik . 3.
#Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliamit allannguutissamik siunnersuuteqartoqarpoq . Aningaasaateqarfiup ingerlanneqarnissaanut aningaasartuujumaartussat eqqarsaatigalugit Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap 5 millionit annikinaagaasimassasut miserratiginngilaa
#Ilisimatusarfiup ataatsimiititaliami sinniisoqartinneqarnera ilinniarfiup , katersugaasiviit siunissami sulisorilerumaagassaannik ilinniartoqartartup Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliami oqartussaaqataaneranik kinguneqassaaq . Ataatsimiititaliap
#kr-nik aningaasartuutaasartoq . Tassunga atatillugu siunnersuutip aningaasatigut kinguneriumaagaasa aningaasat taakku qaangissagaat naatsorsuutigineqanngilaq . Aamma oqaatigineqassaaq
#naatsorsuutigineqarpoq maannamut Inatsisartut Allattoqarfianni tamatumunnga nukissanik atorneqartartunik killiliisinnaajumaartoq . Tamatumunnga tunngaviuvoq partiit allaffeqarfiisa il.il .
#§ 9 , imm. 4-mi malittarisassap nutaap kinguneriumaaraa partiit allaffeqarfiisa il.il . Inatsisartut Allattoqarfiannit taamatut
#il.il . Inatsisartut Allattoqarfiannit taamatut nukissanik atuineq pinngitsoornialerumaaraat , tamanna pissutigalugu aningaasatigut artukkerneqarnissaq pinngitsoorniarlugu .
#pinngitsoorniarlugu . Taamaattoqaraluartorluunniit nukissanik atuisoqartariaqassappat naatsorsuutigineqarpoq malittarisassakkut qularnaarneqarumaartoq nukissat atorneqartut nalingisa annertunerpaatigut pisortanut uterteqqinneqarsinnaanissaat .
#. Tamannalu neqeroorutinik suliaqarnermut atatillugu piumasaqaatit erseqqissarneqarneranni ilanngunneqarumaartoq . Nangillugulu Inatsisinut Ataatsimiititaliap Naalakkersuisut aperivai ,
#kingunerisassat Inatsisissatut siunnersuummut akuersineq siunissami aningaasaliisarnernut pitsaanerusumik atugassaqartitsilerumaartoq Ilimagineqarpoq , tassami nunaminertanik atugassiisarnermi oqartussaasut illuliortiternernut
#nassiuteqqammerpoq , allat oqartussat pisinnaatinneqarniassammata iluminni nalilersussallugu kinguneriumaagassai nalilersussallugit . KANUKOKA qujassuteqarpoq pissarsilluartumik pitsaasumillu inatsisissap
#, taamatullu aamma akileraarutinit A-nit isertitat amerlanerulernerannik kinguneqarumaartoq , tassa nunanut allanut nioqqutissiortut qalerallit Kalaallit Nunaanni
#aamma allaffissornikkut kingunerisassai Inuussutissarsiutinik ingerlatsisut allaffissornermi kinguneqartitsinermik misigisaqarumaarput , soorlu assersuutigalugu piumasaqaatinut , nalunaarsorneqarnissamut ,
#ni oqaatigineqarpoq , ullutsinni akilerneqartussaanngitsunik sulianit isertitaqalerumaartoq , soorluttaaq pingaartumik aatsitassarsiornermut atatillugu sulianit nutaanit
#, soorluttaaq pingaartumik aatsitassarsiornermut atatillugu sulianit nutaanit isertitaqalerumaartoq . Oqaatigineqartoq paatsuunganarpoq , imaammat :
#pineqartut pissutigalugit naatsorsuutigaarput , inatsisissamut oqaaseqaatigisagut ilanngullugit isiginiarneqarumaartut naak tusarniaatitsinermut akissuteqaapput kingusinaartumik nassiunneqaraluartoq . Nalinginnaasumik
#Aaqqissuusseqqinnerup nassatarisaanik naatsorsuutigineqarpoq , akunnattumik suliffiusinnaasut arlaqaaluttut pilersinneqarsinnaajumaartut . 2.3 Akunnattumik suliffissat il.il . Innuttaasut
#naatsorsuutigineqarpoq , ukiuni aggersuni siusinaarlutik pensionisiaqartartut malunnaatilimmik ikinnerulerumaartut aammalu amerlanerusut sulisoqarnermut arlaatigut attuumassuteqalerumaartut , taamaattumillu
#pensionisiaqartartut malunnaatilimmik ikinnerulerumaartut aammalu amerlanerusut sulisoqarnermut arlaatigut attuumassuteqalerumaartut , taamaattumillu appasinnerusumik siusinaartumik pensionisiaqartalerumaarlutik . Tamakkiisumik
#sulisoqarnermut arlaatigut attuumassuteqalerumaartut , taamaattumillu appasinnerusumik siusinaartumik pensionisiaqartalerumaarlutik . Tamakkiisumik isigalugu siusinaartumik pensionisiaqartartut ikilinerisigut tamanna
#isigalugu siusinaartumik pensionisiaqartartut ikilinerisigut tamanna malunnaatilimmik aningaasartuutikillisaanermik kinguneqarumaarpoq . Akerlianik sulisitsiniaasarnermut aningaasartuutit immikkut iliuuseqarfigineqalernerisigut tamakkununnga
#Akerlianik sulisitsiniaasarnermut aningaasartuutit immikkut iliuuseqarfigineqalernerisigut tamakkununnga aningaasartuutit qaffakkumaarput . Tamatumali saniatigut akunnattuni suliffeqalersitsiniarnernut aningaasartuutit qaffaallakkumaarlutik
#qaffaallakkumaarlutik . Taamaattorli siusinaartumik pensionisiallit akileraarnerusalernissaat isertitaqarnerulernermik kinguneqartussaajumaarpoq . Tamatuma saniatigut qitiusumik siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi maalaaruteqartarfimmut
#taamatullu piffinni siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi isumasioqatigiinnut aningaasartuutit aningaasartuutinut qaffaateqartitsiumaarlutik . Siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi aningaasarsiassat naatsorsorneqartarput , akileraarutitigut
#, nutaamik aaqqissuussinikkut piffissaq ungasinnerusoq isigalugu annertuumik sipaaruteqartoqarsinnaajumaartoq . 3.1. Aningaasartuutit immikkortiternerinut periusissat . 1.
#50%-mik avittassagaat , tamatumali kingorna 100%-imik kommuninit aningaasalersorneqalerumaartut . 3.2. Alloriarnermi aningaasartuutissat kingunerisassaat . Ukiut
#pensionisiaqarsimapput . Aaqqissuusseqqinnerup nassatarisaanik tagginneqarpoq 317-t siusinaartumik pensionisiaqarunnaarumaartut . Taakkua suliffittaarsimanngikkunik aapparisap isertitaqqortuallaarnera pissutigalugu pisartagaaruttoorsimassapput
#pisartagaaruttoorsimassapput . Tamatuma saniatigut tagginneqarluni 1.256-t qaffasinnerpaamik pisartagaqarumaartut , 359-t akunnattumik pisartagaqarumaartut , sinnerilu 180-t
#tagginneqarluni 1.256-t qaffasinnerpaamik pisartagaqarumaartut , 359-t akunnattumik pisartagaqarumaartut , sinnerilu 180-t appasinnerpaamik pisartagaqalerumaartut . Tamakku
#359-t akunnattumik pisartagaqarumaartut , sinnerilu 180-t appasinnerpaamik pisartagaqalerumaartut . Tamakku kingunerissavaat 60-t inorlugit ukiulinnut siusinaartumik
#tassami sulilersitseqqiisarnernut , akunnattumik suliffeqartitsinernut assigisaanullu aningaasartuutit qaffasinnerulerumaarmata . Tagginneqarput aningaasartuutit amerleriaatissaat 20 mio.kr .
#- ninik , tassalu sipaarutaasussat 50% annik annertussuseqarumaarmata . Tamatuma saniatigut siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi maalaaruteqartarfimmut aammalu
#siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi maalaaruteqartarfimmut aammalu 60-t sinnerlugit ukiulinnut aningaasartuuteqartoqarumaartoq . Tamakku nassatarisaanik ukiumut sipaarutaasussat 14 mio.kr
#ukiumut sipaarutaasussat 14 mio.kr . - ninik annertussuseqarumaartut tagginneqarsimapput . 3.3. Siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi Maalaaruteqartarfimmut aningaasartuutit
#tunngavigalugu aalajangiisassallutik . Naatsorsuutigineqarpoq isumasioqatigiit qaammammut ataasiarlutik naapittarumaartut , tassalu ukiumut 12-eriarlutik naapittassallutik . Isumasioqatigiit
#Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfiup ataani assingusumik suliaqartut peqatigalugit inissinneqarumaartoq . Kommunit annertunerusumik suliakkerneqarnavianngillat , tamakkununnga qinnuteqaatit
#aningaasalersuinnarneqalersimasarmata inuuneq iluarisimaarnarnerulerlunilu peqqissuunissaq anguniarlugu suliniuteqarsinnaasarnissaq ajornannginnerulerumaartoq qularutigineqanngilaq . 6. Innuttaasunut sunniutigisassai Inatsisissap nutaap
#Aaqqissuusseqqinnerup nassatarisassai allat Naatsorsuutigineqanngilaq siunnersuut toqqammavigalugu allatigut sunniuteqangaarumaartoq . 8. Pisortaqarfinnik kattuffinnik il.il . tusarniaanerit
#pensionisiaqarnermi toqqammavigineqartoq apparlugu imaluunniit qaffallugu aaqqiisoqarsinnaassaaq . Aalajangiisuujumaarporli ilumut kingullermik sulisinnaassutsip naliliiffigineqarneraniilli siusinaartumik pensionisiaqartup piginnaassusaa
#tamakkiisumik isertitaqarsinnaasimanngikkaanni , taava § 7 tunngavigalugu tunniunneqarumaarlutik . Imm. 3-mut Aalajangersagaq nutaajuvoq , tassuunatigullu
#massakkut siunnersuutigineqarluni siunissami tamanut toqqammavissat assigiiaartinneqarnerulissasut . Aalajangiisuujumaarporli siusinaartumik pensionisiallip aappaqarsimagunilu aapparisaata , nalunaarsukkamik aapparisaata
#nalunaarsukkamik aapparisaata inooqatigisaataluunniit qanoq akileraarusersugassanik isertitaqarsimatiginerannik . Ilanngaassisoqartarumaarpoq , tamatumani apeqqutaassanngimmat sulinikkut , erniatigut ,
#pineqartoq qaammatit 4-t tikillugit isertitsivimmiittussanngortinneqarsimaneratigut1-2 ittussanngortinneqarsimaneratigut2-2 . Aalajangiisuujumaarpoq , qanoq 46 eqqartuussinikkut aalajangiisoqarsimanersoq , tamatumani
#Kommunip naliliivigisimappagu , pisariaqartitsineq ukioq ataaseq sinnerlugu atuukkumaartoq , immikkut tapiissut siullermik ukiumi ataatsimi atuuttussanngorlugu
#kommunip nalornisimappagu ilumut tamatuma kingorna pisariaqartitsineq massakkutulli isikkoqarumaartoq , taamaattumillu kingusinnerusukkut naliliiffigeqqinnissaa pisariaqartissimallugu . Taamaattorli
#siusinaartumik aningaasarsianut tunngasut tapisiallu assigiinngitsut kommuninit tamakkiisumik akilerneqartalerumaarput . Tamatuma saniatigut kissaatigineqarpoq aningaasaleeriaatsit malittarisassatigut assigiissaarniarneqarnissaat
#toqqammaveqartinneqarpoq . Maleruagassat pineqartut pisariaqartitsineq naapertorlugu allanit taartissaqartinneqarumaarput . § 43-mut 65 Aalajangersagaq nutaajuvoq aammalu
#ilanngaatigererlugit ukiumut 14 mio. kr.-t missaat ataatsimut sipaarutaajumaartut . Kommunit malunnaatilimmik annertunerusumik suliakkerneqarnavianngitsut suliassanik piareersartarneq
#inuttassarsiukkat eqqarsaatigalugit suliffeqarnermi nuna tamakkerlugu pitsaanerusumik ataqatigiittoqalerneranut peqataaqataajumaartoq ataatsimiititaliamit neriuutigineqarpoq . Ataatsimiititaliaq Naalakkersuisut assigalugit isumaqarpoq
#KS-ip siunnersuutigaa piumasaqaatit pineqartut inatsimmi imaluunniit nalunaarusiassami ilanngunneqarumaartut . Kissaatigineqarpoq allaaserineqassasoq kina sumiiffimmut pineqartumut isersinnaatitaanersoq
#sumiiffiup takornariaqartitsinermut atorneqarsinnaaneranik pilersaarusiorsimanerat , kiisalu akuersissummi tunniunneqarumaartumi suliniutit qanoq ittut ingerlanneqarsinnaanerannik pilersaarusioreersimanerat . Naalakkersuisut
#atorneqarsinnaanerat sumiiffiit aalajangersimasut aalajangiussinnaavaat , kiisalu akuersissummi tunniunneqarumaartumi suliniutit qanoq ittut ingerlanneqarsinnaanerannik 13 pilersaarusioreersimanerat .
#Oqaaseqaat tusaatissatut tiguneqarpoq , ilitsersuummilu naalakkersuisoqarfimmit suliarineqartussami erseqqissaassutigineqarumaarpoq . BDO aperivoq utoqqalinersiaqarnerup kinguartinneqarsinnaaneranik ( opsat
#, imm. 7 naapertorlugu nalunaarusiornikkut malittarisassanik ersarinnerusunik aalajangersaasoqarumaarpoq aammalu kommuninut ilitsersuusiortoqarumaarluni . Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata
#naapertorlugu nalunaarusiornikkut malittarisassanik ersarinnerusunik aalajangersaasoqarumaarpoq aammalu kommuninut ilitsersuusiortoqarumaarluni . Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Inuit Pisinnaatitaaffiinut
#akissut utoqqalinersiaqarnerup aaqqissuuteqqinneqarnerani suliami nangitsinermi immikkut attuumassuteqartutut isiginiarneqarumaarpoq . IMAK allappoq § 1 , imm.
#tusaatissatut tiguneqarpoq , ilitsersuullu attuumassuteqartoq suliarineqarnerani isiginiarneqarluni ilanngunneqarumaarpoq . § 9 , imm. 2 pillugu
#nalunaarusiornikkut itilisarneqassaaq aammalu Naalakkeersuisoqarfimmit suliarineqartussami ilitsersuummi annertunerusumik nassuiarneqarumaarlutik . KANUKOKA aningaasaqarnikkut annertunerusumik allannguuteqartoqarneratigut utoqqalinersiat nalimmassarneqartarnissaat
#atorneqarnissaannut ersarinnerusumik killilersuinissaq pillugu nalunaarusiornissami ilitsersuusiornissamilu suliaqarnermi ilanngunneqarumaarput . Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq nalinginnaasumik kissaateqarpoq inatsisissatut siunnersuut
#5 naapertorlugu suliarineqartussami aamma ilitsersuummi naalakkersuisoqarfimmit suliarineqartussami ilanngunneqarumaarlutik . § 15 , nr. 1 pillugu
#tamatumunnga atuutsitsineq pillugu ilitsersuummi naalakkersuisoqarfimmit suliarineqartussami annertunerusumik ersarissarneqarumaartoq . Qeqqata Kommunia allappoq inatsisissatut siunnersuummi § 12-imi
#inatsisissatut siunnersuutip qanoq atorneqarnissaa ilitsersuummi naalakkersuisoqarfimmit suliarineqartussami ersarissarneqarumaarpoq . Oqariaaseq isertitat maanna atuutut pillugu Qaasuitsup Kommunia
#naatsorsuisarneq qanorlu atuisarnissaq pillugu oqartussaasut attuumassuteqartut suleqatigalugit aalajangersarneqarumaarput . §§ 9-mi aamma 10-mi aningaasartat pillugit
#nalimmassareerneqartariaqartut . Oqaaseqaatit tusaatissatut tiguneqarput inatsisillu akuersissutigineqannginnerani nalimmassarneqarumaarlutik . § 12 pillugu kommuni allappoq kommunimi
#. Naalakkersuisut saqqummiussaanni siunnersuutigineqartoq utoqqalinersialinnut aningaasaqarnikkut pitsaasorujussuarmik kinguneqarumaartoq ataatsimiititaliap maluginiarpaa . Taamaalilluni utoqqalinersialinnut aningaasaqarnikkut pitsaasumik
#nalunaarfigaa Naalakkersuisoqarfiup sulianik suliarinnittarnera Ombudsmandip inassuteqaatai naapertorlugit iluarsineqarumaartoq . Ataatsimiititaliap paasinninnera malillugu akuersissummik pissarsinissamik kissaateqartup
#iluaqutaassasoq . Kommunip neriuutigaa inatsisip allanngortinneqarnera aningaasatigut iluaqutaajumaartoq 8 pisariaqartinneqartumillu sinerissamut qanittumi aalisariutini naammassisaqarsinnaassutsikkut naleqqussaanermik
#aalisariutit pisoqalisimasut kangerlunnut nunatanullu avatangiisinut ajoqutaalerlutik qimaannarneqartartut ikiliartulerumaartut . Qulaani allaaserineqartut malillugit , angallatinut aalisarnermik
#aalajangersaasoqanngilaq , naatsorsuutigineqarporli inatsisip atuutilinnginnerani matumunnga tunngasumik nalunaarutiliortoqarumaarpoq . Siunnersuutip ingerlateqqippaa , toqqortat ukiut 15-it
#sukumiisut suliniutiginissaannut inuussutissarsiortut aamma peqataasinnaasut allat naleqquttut akuutinneqarumaarnissaat Sanaartornermut ataatsimiititaliattaaq tunngavissatut isigaa . Siunnersuutip aningaasaqarnikkut
#. KK-p apeqqutigaa naatsorsuutigineqassanersoq inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanerni allannguuteqartitsisoqarumaartoq , tamanna nassuiaatini eqqaaneqarsimanngimmat . Uani inatsisissatut
#assigisaanniillu . Demokraatini nalilerparput , iliuuseq unammilleqatigiinnerulernermik kinguneqarumaartoq , naggataatigut atuisunut ataasiakkaanut iluaqutaasumik . 3.
#Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliamit allannguutissamik siunnersuuteqartoqarpoq . Aningaasaateqarfiup ingerlanneqarnissaanut aningaasartuujumaartussat eqqarsaatigalugit Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliap 5 millionit annikinaagaasimassasut miserratiginngilaa
#Ilisimatusarfiup ataatsimiititaliami sinniisoqartinneqarnera ilinniarfiup , katersugaasiviit siunissami sulisorilerumaagassaannik ilinniartoqartartup Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliami oqartussaaqataaneranik kinguneqassaaq . Ataatsimiititaliap
#kr-nik aningaasartuutaasartoq . Tassunga atatillugu siunnersuutip aningaasatigut kinguneriumaagaasa aningaasat taakku qaangissagaat naatsorsuutigineqanngilaq . Aamma oqaatigineqassaaq
#naatsorsuutigineqarpoq maannamut Inatsisartut Allattoqarfianni tamatumunnga nukissanik atorneqartartunik killiliisinnaajumaartoq . Tamatumunnga tunngaviuvoq partiit allaffeqarfiisa il.il .
#§ 9 , imm. 4-mi malittarisassap nutaap kinguneriumaaraa partiit allaffeqarfiisa il.il . Inatsisartut Allattoqarfiannit taamatut
#il.il . Inatsisartut Allattoqarfiannit taamatut nukissanik atuineq pinngitsoornialerumaaraat , tamanna pissutigalugu aningaasatigut artukkerneqarnissaq pinngitsoorniarlugu .
#pinngitsoorniarlugu . Taamaattoqaraluartorluunniit nukissanik atuisoqartariaqassappat naatsorsuutigineqarpoq malittarisassakkut qularnaarneqarumaartoq nukissat atorneqartut nalingisa annertunerpaatigut pisortanut uterteqqinneqarsinnaanissaat .
#. Tamannalu neqeroorutinik suliaqarnermut atatillugu piumasaqaatit erseqqissarneqarneranni ilanngunneqarumaartoq . Nangillugulu Inatsisinut Ataatsimiititaliap Naalakkersuisut aperivai ,
#kingunerisassat Inatsisissatut siunnersuummut akuersineq siunissami aningaasaliisarnernut pitsaanerusumik atugassaqartitsilerumaartoq Ilimagineqarpoq , tassami nunaminertanik atugassiisarnermi oqartussaasut illuliortiternernut
#nassiuteqqammerpoq , allat oqartussat pisinnaatinneqarniassammata iluminni nalilersussallugu kinguneriumaagassai nalilersussallugit . KANUKOKA qujassuteqarpoq pissarsilluartumik pitsaasumillu inatsisissap
#, taamatullu aamma akileraarutinit A-nit isertitat amerlanerulernerannik kinguneqarumaartoq , tassa nunanut allanut nioqqutissiortut qalerallit Kalaallit Nunaanni
#aamma allaffissornikkut kingunerisassai Inuussutissarsiutinik ingerlatsisut allaffissornermi kinguneqartitsinermik misigisaqarumaarput , soorlu assersuutigalugu piumasaqaatinut , nalunaarsorneqarnissamut ,
#ni oqaatigineqarpoq , ullutsinni akilerneqartussaanngitsunik sulianit isertitaqalerumaartoq , soorluttaaq pingaartumik aatsitassarsiornermut atatillugu sulianit nutaanit
#, soorluttaaq pingaartumik aatsitassarsiornermut atatillugu sulianit nutaanit isertitaqalerumaartoq . Oqaatigineqartoq paatsuunganarpoq , imaammat :
#pineqartut pissutigalugit naatsorsuutigaarput , inatsisissamut oqaaseqaatigisagut ilanngullugit isiginiarneqarumaartut naak tusarniaatitsinermut akissuteqaapput kingusinaartumik nassiunneqaraluartoq . Nalinginnaasumik
#Aaqqissuusseqqinnerup nassatarisaanik naatsorsuutigineqarpoq , akunnattumik suliffiusinnaasut arlaqaaluttut pilersinneqarsinnaajumaartut . 2.3 Akunnattumik suliffissat il.il . Innuttaasut
#naatsorsuutigineqarpoq , ukiuni aggersuni siusinaarlutik pensionisiaqartartut malunnaatilimmik ikinnerulerumaartut aammalu amerlanerusut sulisoqarnermut arlaatigut attuumassuteqalerumaartut , taamaattumillu
#pensionisiaqartartut malunnaatilimmik ikinnerulerumaartut aammalu amerlanerusut sulisoqarnermut arlaatigut attuumassuteqalerumaartut , taamaattumillu appasinnerusumik siusinaartumik pensionisiaqartalerumaarlutik . Tamakkiisumik
#sulisoqarnermut arlaatigut attuumassuteqalerumaartut , taamaattumillu appasinnerusumik siusinaartumik pensionisiaqartalerumaarlutik . Tamakkiisumik isigalugu siusinaartumik pensionisiaqartartut ikilinerisigut tamanna
#isigalugu siusinaartumik pensionisiaqartartut ikilinerisigut tamanna malunnaatilimmik aningaasartuutikillisaanermik kinguneqarumaarpoq . Akerlianik sulisitsiniaasarnermut aningaasartuutit immikkut iliuuseqarfigineqalernerisigut tamakkununnga
#Akerlianik sulisitsiniaasarnermut aningaasartuutit immikkut iliuuseqarfigineqalernerisigut tamakkununnga aningaasartuutit qaffakkumaarput . Tamatumali saniatigut akunnattuni suliffeqalersitsiniarnernut aningaasartuutit qaffaallakkumaarlutik
#qaffaallakkumaarlutik . Taamaattorli siusinaartumik pensionisiallit akileraarnerusalernissaat isertitaqarnerulernermik kinguneqartussaajumaarpoq . Tamatuma saniatigut qitiusumik siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi maalaaruteqartarfimmut
#taamatullu piffinni siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi isumasioqatigiinnut aningaasartuutit aningaasartuutinut qaffaateqartitsiumaarlutik . Siusinaartumik pensionisiaqartitsisarnermi aningaasarsiassat naatsorsorneqartarput , akileraarutitigut
#, nutaamik aaqqissuussinikkut piffissaq ungasinnerusoq isigalugu annertuumik sipaaruteqartoqarsinnaajumaartoq . 3.1. Aningaasartuutit immikkortiternerinut periusissat . 1.
#50%-mik avittassagaat , tamatumali kingorna 100%-imik kommuninit aningaasalersorneqalerumaartut . 3.2. Alloriarnermi aningaasartuutissat kingunerisassaat . Ukiut
#pensionisiaqarsimapput . Aaqqissuusseqqinnerup nassatarisaanik tagginneqarpoq 317-t siusinaartumik pensionisiaqarunnaarumaartut . Taakkua suliffittaarsimanngikkunik aapparisap isertitaqqortuallaarnera pissutigalugu pisartagaaruttoorsimassapput
#pisartagaaruttoorsimassapput . Tamatuma saniatigut tagginneqarluni 1.256-t qaffasinnerpaamik pisartagaqarumaartut , 359-t akunnattumik pisartagaqarumaartut , sinnerilu 180-t
#tagginneqarluni 1.256-t qaffasinnerpaamik pisartagaqarumaartut , 359-t akunnattumik pisartagaqarumaartut , sinnerilu 180-t appasinnerpaamik pisartagaqalerumaartut . Tamakku

« < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > Show all 18631 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?GUMAAR.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: