< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > » Show all 141296 results

#: Pingajuaqaannalersoq : Marseqaannalersoq : ( Qaammatit pingajuat ) . Assaqqoqutilissuit : Assaqqorutit ( assaqqukkut
#iliarsunnguaq Suli merlertunnguullutik angajoqqaaruttut angutinnguit marluk najannguartik pingajoralugu illumi angisuumi sisamanik igalaalimmi najugaqarput . Taakku
#Pigamigit , pigamigit nunguinnakaseqaajaasiit . Nikueriarlusi qattakasiat pingajussaanik aamma imaarpaa , nungullarlugillu inuulluataalillarami aatsaat soorlu
#saniminut tuttoq takoriaramiuk qummut qivialeriarmat tarrippaat . Aappassaanik alakkariallaraat kingumut ileqqumisut qajaasaalersoq . Aamma aappassaanik
#Aappassaanik alakkariallaraat kingumut ileqqumisut qajaasaalersoq . Aamma aappassaanik nuani katersoriarlugu qiserpaa paataa kammiut eqqorlugu .
#! haarpallattaraaq . Ilaanni suaarlugu aappassaanik suaaqqikkaluarlugulu aamma nillinngimmat kiisa qapiakkani qimaannarlugu anigami
#. Imertareeraangata ilummut aallararaat . Ingerlagunik ullup aappaani nunaqarfigisartagartik tikittaraat . Tassunga pillutillu tiffartissannginnamimmi ilaanni
#amiiaallaramik kisianniaasiit ulloq naammattoorujaat . Tassaniaasiit ullup aappaani nammattortuaannaq tisasarpassuarnik sinaanut piortuipput . Tisaartoreeriutigalutik aappassaanik
#aappaani nammattortuaannaq tisasarpassuarnik sinaanut piortuipput . Tisaartoreeriutigalutik aappassaanik tuttunniarpoq ; aamma taama amerlatigisorsuit pisarai .
#Putsillarami taava taamak anoreqarluinnanngilaq . Pujullarami ullup aappaani iterniariarlutik pujorsuaq kivisittorsuanngoraa . Kivisileriallaraa silagilluni ingammik
#Tunummukarlutik1-2 KAR2-2 , tunummukarlutik1-2 KAR2-2 imarsuaq aamma aappassaanik nuiinnaqigujaat . Nuilluarlugulu ilisariniarnialeriarlugu taamak pisariaqarluinnanngilaq ,
#: Mangutassaannik aqqussiniaritsi ! Aamma aappassaanik suaarpoq : Kinipasunnguanillu ussigassaannik !
#qaannat marluk avammukaramik sooruna pitarutinngillat . Ullup aappassaani ulloruleraa asu qilalugartorsuaaleqaat . Aappaata timmut suaarpai
#nuliara orninngiliuk ? " utoqqaq angerpoq . Aappassaanik oqarfigaa : Ata aqagu orninniariuk !
#Unnummat nakuarsuup nuliaminut oqaaserisani aamma uterlugit oqarfigaa aappassaanik orneqqullugu . Sinikkamik , iteramik nakuarsuaq-aasiit qamalluni
#Amuaramiuk nuiseriallaraa , suluppaavarsuaq angingaarami . Toqukkamiuk aappassaanik ningitsinngilaq unnuutissammani . Suluppaavarsuaq alleruatigut putullugu nammaatserpaa
#takoriallaraa qajaq amitsuarannguamik qajalik . Nueriarmani aamma aappassaanik oqarpoq : Ila usiarlakkit . Piumanngiinnaruit
#qaannat tamarmik pisatik Tuttukkunnut majuuteqquaat . Aatsaat aappassaanik namminneq pisassaminnik piniarput . Aqaguani qamallutik aallarput
#tamarmi innaannanngorsimasoq , Qujaavaarsullu nalunaatsiarami . Aamma aappassaanik majorarsaarfiginiaraluaramigit ingalluni annerpoq . Tupigutsalluni qimerloorniariaramiuk Qujaavaarsuup
#taavaana naalereersimalersoq . Ornikkamiuk tikippaa toqoreersimagaa . Aappassaanik qimatsiaramiuk aamma qiviariaqaa naalereersoq-ima , tassalu tunummukallarluni1-2
#puerataarpoq . Aqqarmat timaanut pigami savippoq . Aappassaanik pueriarmat paaramiuk naalippaa , erniinnarlu angerlaallugu .
#kingumut amullugulu tunummut saatillugu imarsua kuigallarpaa . Aappassaanik imaanut pisippaa ! Aatsaat tassa anguartissarsiulerpoq .
#! " Qujaavaarsugooq nilleranilu nikinnanilu . Kisianni pingajussaanik suaarmani akivaa : Piniagannguakkagooq kisianni illunnguama
#nerinngilaq qanermi ilua pitsanngorsiillugu . Qujaavaarsugooq kisianni aappassaanik arfammat aatsaat amerlormiut nakuartarsuat pisaqarpoq .
#unnuarlu ullorlu tunummukarama1-2 KAR2-2 tassalu kigaallannanga ullup aappassaani unnuukkaanga aatsaat qasuerserumallunga unippunga , qasuersiinnarlunga aallarama
# Misissorniariarlugu , unermiuna ataatigut isigillaraanga . Aappassaanik aamma oqarpoq : Uanga tassa ajugaqanngitsorsuuvunga
#uumasunnguarsinani alannguatigut silammukarami1-2 KAR2-2 tikippoq , ullup aappassaa nerisaqaratik . - Uffagooq-una qimmeqarmiut qimmisoqarsuarmik .
# Ipittarniaqinnga mut nassuiaatit , atuakkat pingajuanni ) . Qattaakkut : Anguttuummeriallarmat : Qatituumik
#ungasinnagu illoqquppaa . Illoqqukkamiuk tungaanut aallarterluni takulluannguatsiareeramiuk aappassaanik qafferseriallaraa takkuini assoqqullugu kangeqqullugu pujuallallartorlu misissuleriallaraa ,
#pusitiinnaqaaq . Suligooq uninngissaqqaarpaluttoq manngaallappallallarami malunnartoqaqqinnanilu . Aappassaanik naatsorsoriaraluaramiuk paasersorami makillunilu taanna manngaallaffiata tungaa takoriallaramiuk
#Avalariaraangagu kaattorluta nerrisilikasillaaraagut . Puugutarsuaq katsornagu imaaraangatsigu aappassaanik qulissiumminit niusisaraaq , amerlaarsukasiugatta , quliugatta puugutarsuaq
#qulissiumminit niusisaraaq , amerlaarsukasiugatta , quliugatta puugutarsuaq aappassaanik imaaleraluallarlugu aatsaat naammatsittaraagut , angajoqqaavullu qanoq misigissanagit
#Nerilermata akuamininnguaq neriniaraluarakku suli nungunngikkiga puugutaq imaaramikku aappassaat aamma nerileraat akuamininnguaq nungukkaluarlugu kigunga uneraannalermata soraarpunga
#Saliinngooq ateersuani oqaluttuarisannguarujaa . Kangermi martsip 7-ianni 1863. Oqaluttuartoq Aron . Kaannassuaq Kaannassuaq pingaartorsuaq Kitsissuni
#tamatumuuna aapperniarsaralugu assumut naaliffini qallersoramiuk qallerniariarlugu katsornani aappassaanik naaleqaaq , taamaatiinnarlugillu qulariunnaarallarlugit . Sakiatsiarpassuisa ilikkaasimalerallarlugu
#Taamak kangimuinnarsuaq aanngarpoq . Qimammani assorparterami katsornani aappassaanik naaliinnarluni oqqummut saatiinnarpoq . Tikikkami tamanna sakiatsiaaminut
#arlerlugit , ii , neqeqarami . Avalallugillu aappassaanik taamak anivoq . Anigami mululertunngilaq . Eqquteriallarai
#Tassalu kingorna Singajik tikeraarani . Ullut sisamassaanni Singajik iterami isumani aseruinnaqaa . Taamak silagitsigisoq
#sunaaffa uninngasuusut , qaasaanngitsuussanatilluaasiit . Niusorlu angutit pingajuata oqarfigaa : Uannut iseriartorniarallaat !
#nalullugu avannamukalerpunga1-2 KAR2-2 . Taamalu oqarluni aappassaanik aperaa . Sumut-una tuttunniartarpisi ?
#, tassalu sinittarfissillutik . Sinittareeramik aqaguani aappassaanik massakkut amerlanerusunik pisaqaannaqaat . Ataatsimut eqivatseriarlutik igaartoreerlutillu
#suli uninngikkaluartoq ; uffami kukeqanngitsorluunniit . Ullut pingajussaanni aarilli ivianngip mulia sianigilinnguatsiaramiuk milluartalerpaa . Milunneq
#qiviarlugulu oqarfigaa : Tassa aqagu ullut arfineq-aappassaat ; aqagu iterutta tarajornitsup puisaanik nereqqaatissarsiorniaringa ,
#. Toqqup naqqanut iluarsaateriarlugit anivoq . Anillunilu aappassaanik eqquteriallaramiuk natseq taleruatigut tigullugu , illuanik uluni
#qulissiumminut ikiniariaraa , qangali sianaallannguarsi . Ikillugulu aappassaanik avissiniartoq inalugaq pernerluunniit tikissimarpianngilaq . Qalammat niugamigit
#qarnup imarinnguatsiagaa . Avitaq ataaseq avillugulu oqummeriallannguarnagu aappassaanik inalukkamik avissivoq . Taakku avereerlugillu oqummeriallannguarnagit avalakkami
# Ukiuugami , ukiuugami ukioq naaginnaqaaq . Aappassaanik aasaritsiinnaleqaaq Aqajarorsuaq suli pinerluuteqanngitsoq , kakkallu peroriartoqaaq
#. Ajuleriartuinnarluni kiisami toquvoq . Aqajarorsuaq pullaruttulinnguartoq aappassaanik ukiaatiinnaqaa . Ukiaagami , ukiaagami ukiumut aallaannaqaaq
#siullermik aluatigut ammut marlorsuarnik pilattaannaqaa . Pilattariillarlugulu aappassaanik sanimut marlorsuamik pilattaqaa . Aak supigami
#. Ullut marluk mulugamik naammagileramikkik tikipput . Pingajussaanillugooq sinittariarlutik tikillutillu ualisimaleraa angutikasini oqarfigaa :
#qaffersinnera naammattoorlugu tininnerup nalaatigut ilisarinnguatsiavillugu qajaq ; aappassaanik qafferseriarmagu ilisarinnguatsiavippaa qajaasoq . Illoqqukkaani isikkortuuginnallaraa qafferseriallarami
#naapitsilissaqinerlunga . Taannaqa akuerinngilaa . Akuerinngitsooriarmani aappassaanik oqarfigaa : Qaannamik naapitsiumassutigimmigiga manna :
#Kisiannigooq nueriarfissaminut pisikkamiuk illugiiginnarnik tungaanut angualligaluarpoq , pingajussaanillugooq anguallissagaluarluni anguallinngilaq qanigilereeramiuk . Unaarseriannguaraluarpaagooq suli ilungersuasuinnarsuulluni
#imereerlugulu qanerissangaarami . Imertarfiinngooq marluk kuigamigit aamma pingajuat kuivaa , simillugulu puiaasat akornannut ilivaa .
#. Ilillugulu inuusuttut usserarfigai imeqqullugit , Tusilartumullugooq pingajuat imeqqullugu . Tusilartunngooq imeriallaramiuk taamagooq qanikasiata ilua
#ajornaallak , immaqagooq matuersaataa ajortunngorsimasoq . Aappassaanik mapperpaa . Aneriallartut taamak taarpaallaannarpoq , silammut
#sarmikkaluassaqaara . " Sarmikkaluallaramiugooq neeqquluallakkaluarlunilu . Itigaannallaramiugooq aappassaanik oqarujoq : Tassami allatut ajornaqaaq avalaanniaannaleqaatigut
#itigaannaqaa . Itigaramiugooq inngaaluppaloriannguarpoq sunaaffagooq qinertuusisoq . Aappassaanik sarmikkamiuk seqqulussuaq kisimiuvoq , qangali qaammaallannguarsi .
#taamaattormi qeqqitsiterutiinnarput . Massagooq kiffarsuisa kalaallit tikeriannguaraat aappassaanik aqup qaani nipittuallalluni oqaluttaaginnaqaaq . Aatsaat oqaluttaarniariartoq
#atitussusia issussusialu kunnguni illuttut anisereerlugit . Aneriarmanngooq aappassaanik usiusami qaa tukkaramiuk qangaligooq sikarpalunnguarsi . Kigaaliinnarlunigooq
#naaja taanna ungaqqutingaarlugu kaajallallugu tamarmi orsuarnisaartoq . Aappassaanillu nallileraluarlugu tupigusuutiginermit misissorluarnialeriarlugu tusaleriallaramiuk soorlugooq nilliarujuunnguatsiartoq .
#, aatsaanngooq tassa Aqajarorsuaq qajartaarsimaleriannguallartoq angutikasia Tusilartoq aappassaanik nuliarpoq illunnguarmiut qiterliit arnartaasa ilaannik . Aasaritsikkaagooq
#Tassanigooq siutaata tungaanut ingerlatillugit misissuleriallaramigit kakiornerpassuit , aappassaanigooq saamiata tungaanit kakiorsimagamik taavaanagooq kannera tikilluinnaraat .
#tuggartut ilaat qarmalerput . Qarmarnera naammassigamikku ullup aappassaani qulillugu aallartiinnaqaat . Inerlugulugooq Aqajarorsuaq oqarpoq :
# kinami anguterpassuami oqartuatsiassaq angutit anisut pingajuata eqqui katakkut puttutiinnaqaat . Takanna ammut passusseriallaqqaarluni
#Kalaaleq , qupp. 36 37 , 45. Hans Egede : Perlustration , qupp.
# Hans Egede : Perlustration , qupp. 395. K. Rasmussen : Myter og Sagn
#og Sagn fra Grønland III , qupp. 34. K. Rasmussen : Inuit nunaannik kaajallaanialunneq
#Rasmussen : Inuit nunaannik kaajallaanialunneq , qupp. 64. Jacob Olsen : Akilinermiulersaarut , qupp.
# Jacob Olsen : Akilinermiulersaarut , qupp. 67. Imaanngallarlugu : Erseqqinngitsumik , imanngasissumik nipeqarluni .
#« , Jensen pilerpoq , » ullaaq tallimat eqqaanni aatsaat sinileqqooqaanga « . » Uangaana
#Najaata aperaa . » Grønlandsgade 24 , 3. « , Jensen akivoq . » Nukarlersaammi
#iternerannik imminnut tatigilerlutik , sapinngitsorilerlutik qullarsarumalerlutillu . Aappassaanik inuutissarsiutit allanngornerannit . Qanga inuutissarsiutitoqaasimagaluarpoq puisinniarneq .
#« , oqarpoq . Angajoqqaat akileriillutik nilliumeriarlutik aappassaanik peqqarneeriaannarlutik eqittaatilerput pilluaqqusaqattaanniarlutillu . Qummut allarlutillu Holbækip
#, nammineq alliartornermini pisimasut eqqaaleraangamigit sinissaruttartunnguakasiugami . 2. Avani Nuussuup avannaani Uummannap kangerluani alliartorpoq niviarsiarannguaq
#kimulluunniit oqaatigisimanngisaannarpai oqaatiginianngilluinnarlugillu qanorluunniit misigisani artornartigigaluarpata . 3. Suli ilani sinittut qaammalaalerniariartoq Tuumarsi iterpoq makillunilu
#, tassaluaasiit aqagu aallarnissaq kisimi eqqarsaataalerluni . 4. Naqerloq ungasinngitsukkut nunaqarfiulerami ukiuni siullerni inukikkaluaqisoq inuttusiartuinnarpoq
#, utaqqillunilu aneerniaraluarami angerlaannarpoq neqit qaaqqusisuusaarpallaaqimmata . 5. Piniartuuleraluarami allisarneqarnini naapertorlugu inuuginnarpoq meeraagallarami angajoqqaaminut naalattaannarsimagami
#siunissamut aalajangivinneq ajornaquteqartaannarmat pisussat tamanik aalajangiisuusarmata . 6. Niuertoqarfik najugarisartik piniarluartunut piniagassat tungaatigut naammakkunnaariartuinnarmat nunaqarfiillu
#kisianni tunorlerpaalluni , naalagiallu imminuinnaq isigisorai . 7. Aasarmat Naqerlumut nuupput . Nuutsinnatik Tuumarsip arni
#sussa qanganit annerulaaraluarunik , ilangeeqqikallarnavianngillat « . 8. Giitioorsuaq ajoqinngortinneqarpoq , naak Tuumarsip arnaata ernermi
#ilumut ilagisaqarluni inuunerup nuannissusia ilungersornartoqassusialu paasilluariartorpai . Aappassaanik ukiilerlutik naalagiartarneq tamarmi kipivoq Giitioorsuaq nissuminik anniarluni
#nuliata inussiarnersaarluni qanini ammarmagu eqqarsaatini periarfissaarukkamigit . 10. Naqerlormiut ukiinertik aallartippaat qanganit inugasaarneroqalutik , tassa
#, soorunami piliatik ilaanni aniguuttartorsuuvaat . Kisianni sisamassaanik ukiileramik malugaat ilumut ukiuunera piniagassat tungaatigut tatigiinnagasaanngitsoq
#Naqerlup tamaasa inuutissarsiorsinnaajunnaassagai ukiullu atugassat isumakuluffiujartuinnassasut . 11. Aasarluni piniagassarsuit-aasiit ajornarunnaallarmata inuit ileqqumittut piisaaleqaat ,
#isumalluutaarukkamik piliassarsuit aasaq manna ingallugit samminiarpaat . 12. Ilani ammassisorsuit tikippai inussaaleqinngitsut nunaqarfinnit assigiinngitsunit ammassiat
#angerlarsimarusunnerugaluarluni anivoq Giitioorsuakkullu aneersut tungaannut ingerlalluni . 13. Ammassivimmiut nuannattorsuupput sinik sussarerpiarunnaarlugu . Tassami upernaarsuaq
# paasivaa namminerlu kinguaaminut tamanna aalajaatsuutinniarlugu . 14. Ukiariartulermat Tuumarsikkut Kangerlussuarmut pulapput tuttunniarlutik . Siorna
#tagiaramikku kamitillu angutit kamii sisusimaqisut majorlugit . 15. Tuumarsi teqqisserluni tamanut qinitsiaannaq ernini aalaterpai narsarsuullu
#tunniutiinnarlugillu unnugiaannarlutik aamma kingumut aaffarmut uterniassallutik . 16. Tuumarsi erninilu timmut aallaqqipput . Tuttoqarfissuarmut pereeramik
#Piniarlugit nuanneqaat , kisianni nammattorlugit qasunaqaat . 17. Qanga Tuiimarsip ilaminit kingulliulluni aavariarluni aavarfioreersimasoq tikillugu
#Tikiutilerniariallartut ilisarnaqaat Kangerluarsummiut erneriit Jensersuaq Piitarlu , pingajuallu aamma nunaqqataat Hanseralak . Atsaat taama nunap
#erserumaartoq aammalu iluarineqannginnertik pissaanermik ersinnerinnaanik pissuteqartoq . 2. Qangali Tuumarsip arnaa akuttusinani uninngasaraluarluni ukioq tamanna
#uffa ernguttami sumik paasisaqaratik ueruloorlutik nakkukkaanni . 3. Unnuit arlaanni illoqatitik tamarmik sinilereersut qulleq ukkarmiittoq
#. Taava tuaviuinnaq innarterpoq tutsiaannarlu sinilerluni . 4. Ullut qassinnguit qaangiuttut ningiu anerningerpoq ullaassami qaajartuleraa
#amermik saaguaa ujaqqanillu ataatungaa assersorlugu . Ullut pingajussaanni silagissuaq Naqerlormiut aallartoqanngillat , atisatillu pitsaanerit assorsimallugit
#tuttarneri kisimik nipaalerput kigaatsumillu assagaq ulikkaariartorluni . 5. Ukiuni tulliusuni ukiilluartallaramillu Tuumarsi qujamasulivippoq pingaartumik piniagassarsuit
#anorissaq sioqqussinnaanngikutsigu tamaanga arlaannut oqquiffissarsiorniaraluarumaarpakka « . 7. Qajartortut ullaammalli aallarsimasut qammavissaminut pisinnatik ataatsimorsuaq ingerlaarput
#sivitsunngitsorlu ataatap erni anerneerussimasoq pakkusimallugu tiffarteruppaa . 8. Tuumarsip kingornamut allaat paasineq ajorpaa qanoq ililluni
#aa , inuunerup naalliunnassusia tuppallersaasinnaasoqanngippat . 9. Ajunaarnersuup tamatuma kingornatigut ullut Naqerlormiunut atugaalersut nuannaarfiunngeqaat
#sunniinissaa taama sualutsigissasoq takorluunngikkaluarpaat aammani eqqarsaatiginngisaannaramikku . 10. Aarimmi Tuumarsi nammineq taassumunngalu qaninnerusut ilimagipaluttagaat nalliuppoq
#, Naalakkap aqqa qujanarsili « ! 11. Ukiorsuaq Naqerlormiunut misigisaqarnarsimaqisoq qaangiuppoq , aasallu seqinersuata
#, ullorlu taanna angutinut taakkununnga puigunaatsuuvoq . 12. Tuumarsip Iisaaq perorsarlugu aallartippa , angajullinngortoq taanna
#qanga inuttujaarsuugaluartoq inukilliallappoq , ningiullu toqunerata kingornagut arfineq-aappassaanik ukiileramik illut tallimaannaapput inoqutigiit arfineq marluullutik . Taakkunani
#atugaasut misigititaat tamarmik ajunngitsup tungaanut ilinniutaapput . 13. Ukialerpoq , asseqanngilaq ukiarsarnerlussusia . Piniarniaraluarlutik aallassaangajalluinnarput
#ataatsimik qaannisarlutik sikut qaasigoorlutik sinaaliarput . Ullut pingajussaanni unnukkut taarsigaa tikipput silaannarmi issittumi inuunermit nerrikilaarnermillu
#Tuumarsi susaarsinnaappat kina taava pisaqarnissaanik ilimanarpa ? 14. Angutit aneersuapajunneq kisiat pigilerpaat . Saluttut ,
#ajorsarnersuup misigititsinerata angissusia nammineq isiminik paasivaa . 15. Anigami illunut allanukarpoq1-2 KAR2-2 aamma nerisassannguanik tigumiarluni
#aamma panertortukkaminnut iggiseqalaanngitsoorneq saperput uineerunnissartik aarleriginermit . 16. Ullut arlaanni qitornaasa ilaat aneersuatsiarlutik iserput tupigusuttorujussuullutik
#namminerluunniit inuunini akigissagaluaruniuk . Qanorli iliorluni ? 17. Silagissorsuulluni qaavoq atorsaarpaluillunilu . Tuumarsi ileqqumisut makiaarami
#tarrimmat ilagisai iserniarnialerput tamaginnit qimagaasutut misigalutik . 18. Tuumarsi avasissorilillarluni kiisami sikup sinaava angoqaa .
#navianaqisumut pisimalluni , taamalu imaq aalatigisoq . 19. Tassa ajornerpaaq nalliuppoq , nittaallamit tamanut qineriarfissaqanngilaq
#pilerpaa taavaana isigisani tamarmi tungujortuinnarsuanngortoq . Aqqaammasillaatigaluni aappassaanik masini tigullugu nioriarpoq qaannaminut kiggutsinnani . Niugami
#saalluni , tassaniitsiaannarlu1-2 itsiaannarlu2-2 imminut misigisimajunnaarpoq . 20. Qanoq sivisutigisumik ilisimasimannginnini nalullugu Tuumarsi iterpoq apummillu
#, ingerlatikkaluarluguli naaffeqartinngilaa maannakkut sumiissutsini paasisimanngilluinnaramiuk . 21. Sianiunnaatsiarluni silattoqqikkami tassanngaannarujussuaq eqqarsaatigilerpaa Guutip namminerminik ingerlatitsinera
#naluaalli qaqortumik amillit qaammatisiutaat malillugit tassaammat ukioq 1801. Niviarsiaqqat taakku ingerlallutik imminnut oqaluuterusaarput . Annilaangapput
#asasaminut sivisoorsuarmik ajornartorsiorlunilu uterluni angalanermini . Unnuap aappassaa naalerlugulu qulariunnaarpaa malinneqarani . Ajornartorsiutissarsinani tamaanga killinnini
#. Kialluunniit , suulluunniit akornusersinnaajunnaarpaat . Ullut aappassaanni ullaanngulersoq tikippaa kuussuaq , unnuaq siulleq ikaakkaminut
#sininneq ajulerpoq . 6 Unnuap navianartui Unnuat pingajussaanni seqineq tarrilersorlu Naya Nuki ingerlaqqinnialerpoq . Unnuani ullunilu
#sukkatsikkiartorpoq . Ulorianartoq siulleq anigorpaa . Unnuat pingajuat qiianaqaaq , Naya Nukilli iluariinnarpaa , imaallaammi
#ivikkat akornannut pulammat . Taarsimmat angalanerminit unnuat sisamassaat aallartippaa , sorlannik paarnanillu panertunik nererusaajutigaluni .
#suut navianarsinnaasut tamaasa misissoqqissaartarlugit . Aatsaat unnuat sisamanngortullu kiserliuummerpoq . Imminut oqarfigiuarpoq naggueqatini aatsaat ajorani
#sorlannik paarnaminaalunnillu tamusserallarpoq . Angalanermini sivisoorsuarmi unnuat tallimassaat aallartinnialerpaa , pingasoriaannarluni annikitsuaqqanik nerisimalluni . Kaannini
#ingerlanermini nunamut qaqillunilu iluaallagisaqaa . Ingerlanermini unnuat tallimassaat naammat kuunnguup eqqaani orpigaminaaluit akornanni issiavoq .
#Unnuani siuliini arlalippassuariarluni itertarsimavoq naalaarniarluni . Ullut qulissaanni ullaaq allaaqqippoq nilleqaluni . Suna tamarmi qerisimavoq
#imminut illersorsinnaajumaarluni . 9 Toqu aanaralaarsuaq Ullut aqqaneq-aappassaat naangajalersorlu Naya Nuki unnuiffissaminik ujarlilerpoq . Narsaamaningaatsiaq orpinnik
#Taavalu qooroq qaqqallu innaat aamma misissorluarpai . Aappassaa qinerluariarami apummi tarraq takisooq taartoq malugilerpaa .
#amillit kiinnamikkullu meqqullit tikiummata . Ullut tupinnarnersaraat 17. august 1805 , tassa ilisimasassarsiortut ilaat Shoshonerit
#Goetzmann , editors . Bind 2 side 334. ( Philadelphia and New York , J. B.
#isorartutigisukkut qimussimik sukkaniuteqataaneq pissanganartulik 1 Novemberimi ullut qulinganniit seqineq nuisarunnaarpoq . Ulloq taanna qaammat imaq
#imarnersaqalerumaartoq . Taamaaligaangammi qaannamik piniarfigissilluinnartarpoq . Ullut pingajussaanni suli imarnersamik takunngillat . Taavali avannamik anorlersorsuanngorpoq
#Taannali akinngilaq . Apummik inuusaliamut assingunerujartuinnarpoq . Aappassaanik suaarpara . Ataatamali arriillillarluni tallimi aappaanik usserarpaanga
#upernaarsiummik annorasserlunga kukiffaajuup amianik ilupaarusilimmik . Ulloq 19. marts nittaatsorujussuuvoq , Ikumamiorparujussuilli Yukon Streetimi aqqusernup
#pingasuni qimussit Ikumamut tikerarput tulleriiaarlutik . Ullut pingajussaanni unnukkut tikittoq kingulleq niviarsiaavoq . Qimussiminit niugami
#. Aappaatigummi qiuinnarusunnartaraluarporluunniit . Ulloq unnuarlu akunnerit sisamaannaat sinittarpunga . Iteraangama ikumatitaliortarpunga qimmillu nerukkarlugit .
#. Taamaaligaangat najummatsernermik ipummersimaannalertarpunga . Taava ullut pingajussaat nalliuppoq . Ippassaani ippassarlu ullut assigiinnarpai ,
#marloriarlungalu apuullunga . Siullermik normu 5-iuvunga , aappassaanillu normu 10-ullunga . Aamma kingullermik unammersuarnermi peqataarujukkaluarpunga
#, akivunga . Qaammatip uuma qulingani atuarfimmi naggataarpunga . Soraarummeerninnilu allagartara aajinnga iikkami
#innarluartiterlunga . Pissangaammisaarnermik sinissaaruppunga . Unammersuarnissamut ullumut sisamaannanngorput . Malittarisassat naapertorlugit nassatassakka amigaateqannginnersut misissullattaarpakka :
#uagut uninngaarfissarsivugut , tamaaniillutalu1-2 illutalu2-2 ualinerani nalunaaqquttap sisamanngornissaata tungaanut . Taava aallaannaqaagut-aasiit , tamatumuuna Finger
#illerngit eqqaanni uninngaartut qaangerpakka . Taarsiartulersorlu qimussit pingajussaat qaangerpakka . Qimussersup qimuttuni nerukkaleruttorai . Qimussersoq
#patillugit . Qaa , aamma ullumi sisamat qaangerniarigit . Ungasillinaveersaassavakkit , tamatumuuna tammassanngivippunga .
#. Kamini ateriarlugit tiitorpoq . Tiitorfillu aappassaanik kuisiffigeriarlugu annoraani ativaa illuikkamillu anilluni . Kinguningaatsiaa
#aqerluatalu utertoorfigingajaavippaanga suami suami niaqora eqqunngilaarlugu . Aappassaanik uummaterorlugu aallaavara . Tuttorujussuup aappaata saassukkaluarpaanga aallaalluguli
#akisunneranit . Piaqqeriitigaluni alartaasertorujussuuaanga . Sinilillatsiarsimagunartungaana , aappassaanimmi takugakku saninnguannut pisimavoq qaatiguumalu nasartaa kuniorlugu .
#. 19 Nalunaaqquttap-akunnerini siullerni marlunni sukkalisaartorujussuuvugut , pingajuannili kilometerip aappaa affaq kisiat ingerlavarput . Tassaana
#Qujaannariarlunga qamutima perlaavi tanippakka . Ajunngivipput , tallimassaanillu tanippakka . Qimmit kaagisorallarlutik pissatsivipput . Qimussit
#nammattakkamullu ikineqarsinnaallutik . Kalaallit Nunaanni timmiarsiutit typii assigiinngitsut 1. Stevens , model 94 , ataasilik ,
#, kaliber 16 , qaamigut kiasiusalik . 2. Remington , model 1100 , standard ,
#, pineqarsinnaavoq savissaasa akunnequtaat sullulimmik sulloqanngitsumillu . 3. Remington , model 870 , standard ,
#, pineqarsinnaavoq savissaasa akunnequtaat sulloqanngitsumik sullulimmilluunniit . 4. Sportarmi ( itaaliamioq ) , standard ,
#, standard , quleriinnik marlulik , kaliber 12. 5. AYA , Hunters Gun , napisoornaveeqqutilik
#standard , quleriinnik marlulik , kaliber 12. 5. AYA , Hunters Gun , napisoornaveeqqutilik ,
#( tyskisut qisuttalik ) , pikkorliornaveeqqutilik . 6. BRNO , ZP 45 , model KOVO
#imaarsimasoq kisimi aallarnaviigaalluinnartuusoq ! ! ! Aallagiikkuteqarfiit 1. Nusuttakkap aallagiikkutaa . 2. Aallagiikkutip stangia .
#! ! Aallagiikkuteqarfiit 1. Nusuttakkap aallagiikkutaa . 2. Aallagiikkutip stangia . 3. Toortaasoqarfiata aallagiikkutaa .
#Nusuttakkap aallagiikkutaa . 2. Aallagiikkutip stangia . 3. Toortaasoqarfiata aallagiikkutaa . 4. 8. Nusuttagaq .
#Aallagiikkutip stangia . 3. Toortaasoqarfiata aallagiikkutaa . 4. 8. Nusuttagaq . 5. Toortaasoqarfik . 6.
#stangia . 3. Toortaasoqarfiata aallagiikkutaa . 4. 8. Nusuttagaq . 5. Toortaasoqarfik . 6. Toortaasup
#Toortaasoqarfiata aallagiikkutaa . 4. 8. Nusuttagaq . 5. Toortaasoqarfik . 6. Toortaasup sissingusaa . 7.
#4. 8. Nusuttagaq . 5. Toortaasoqarfik . 6. Toortaasup sissingusaa . 7. Nusuttakkap stangia .
#5. Toortaasoqarfik . 6. Toortaasup sissingusaa . 7. Nusuttakkap stangia . 9. Atisartagaq ( kanngiffik
#Toortaasup sissingusaa . 7. Nusuttakkap stangia . 9. Atisartagaq ( kanngiffik ) . 10. Toortaasoq
#. 9. Atisartagaq ( kanngiffik ) . 10. Toortaasoq . Qisuttaaraq Qisuttaaqqamut taaguutaavoq qisuttaq immikkoortoq
#. Qisuttaaraq taamaalilluni pingasunik pingaartunik suliassaqarpoq : 1. aallaat tamaat ilivitsuutissallugu ( c ) 2.
#1. aallaat tamaat ilivitsuutissallugu ( c ) 2. kiasiusat silutsissallugit ( a ) 3. patruunit
#) 2. kiasiusat silutsissallugit ( a ) 3. patruunit silavartaataat aqussallugit ( b ) Qisuttaaqqap
#toraartilluinnarnissaanut tassanilu aallaasip savissaata nuuata tungaa aggornerit pingajuinnaannik isigisassaassalluni . Savissap tikkuaataa tamaat isigigaanni eqqua
#pissusissamisoorpoq taannalu peqatigalugu savissat paavisa tungaat aggornerit pingajuinnaat ersippat . Akerlianilli - savissat annersaat noorliallu
#narluallaarpoq , qulaatseqqajaanartuussaarlu . Takuuk takussutissaq qupperneq 66. Kappoqqutip aallaasip noorlia iloqqussimappagu aallaasip qisuttaa (
#. Taakku atuaqqissaakkit aallaasip eqquata aaqqiunniarnerani qupperneq 47. Qisuttap takissusia Aallaasip eqquata takissusianut ussersaataasartut :
#70 imaluunniit 75 mm. Atorneqarnerpaapput 65 aamma 70. 65 mm patruuni imaqanngitsoq taanna patruuninut assigiiaalianut
#umigaq timmiarsiutip toraarluinnarsimassagaa savissaasalu nuuisa tungerpiaat aggornerit pingajuinnaat takussaassalluni . Savissaasa akunnequtaat ( tikkuaataa )
#qulaatsinersoq / qerlutsinersoq . Sangujartortumik tikkuaasarneq Periaasissat sisamarpiaapput sangujartortumik tikkuaasarnermut atorneqarsinnaasut : 1 ) Aallaaniap
#miss. Tassani pissutaasussat pingaartut pingasut naatsorsuutiginissaat atorfissaqartinneqarput 1. Aallaaniap periataarnissaminut piffissaa ( qaratsamiit tikermut nalunaarasuarneq
#Tassunga atussapput .. 1/5 sek . miss. 2. Aallagiikkutip atorneranut piffissaq ..... 1/5 sek .
#atorneranut piffissaq ..... 1/5 sek . miss. 3. Amerlasuut timmissamut timmivissaat ... 1/5 sek .
#sioqqusimaarisarnerup iluaqutaa sanimukajaallu aallaariarnermi qissallakkiartortarneq atuakkit qupperneq 78. Saamimmut saneraaniit aallaariarneq ! Eqqaamajuk talerpimmut saneraaniit
#ulamertoq qaqersarluinnartumik suliaasoq nunarpassuarni issuaanerpassuarnut assilisassaasarsimavortaaq . Aappassaanik sorsunnersuaqarnerata inernerani qoorortuut mauserit tuusintilippassuit tyskit ilaatigut
#ingerlasoq issunneqassatillugu . Kalaallit Nunaanni qoorortuut typii assigiinngitsut 1. Parker Hale , standard , kaliber 30-06
#, 62X63 ) , qinngutitalik 4X32 . 2. Sako , model » Vixen « ,
#. , patruuninut tallimanut aalajangikkamik immersagalik . 3. Enfield , kaliber 30-06 ( 7 ,
#una 30 x 30 , 308 imaluunniit 30-06. Tassanili sianigineqassaaq ilulermut ( aqerlumut ) kalibereqatigiimmut
#takuuk tamatuma tamarmi pinngoriartortarnerata erseqqinnerusumik eqqartorneqarnera qupperneq 104. Gassip naqitsinera qoorortuup patruuniata iluani ikuallannikkut pinngortartoq
#tassa 2-4,5 mm. Amerlassusii allanngorartuupput tyskit qoorortuuinut sisamaniit amerikkarmiut qoorortuuinut arfinilinnut . Qoorortuut qooruisa qipinerat
#tunnertussusia 2440 ft / lbs = E 100. 2470 feet per second at 100 yards
#feet per second at 100 yards = V100. Trajectory , sighted in at 200 yards
#makkuninnga piginnaassusilik : 7 , 62x63 = 30-06. Oqimaassusia = 11,6 gram . Aneriarnermini sukkassusia
#. Siullermik nunap pukkinneraniinnerminngarnit ungasinnerujussuarmut igittoqarajuttarpoq . Aappassaanik pissutsit balistikkimut tunngasut allannguuteqartarput atortariaqalersunik . Qutsinnerusuni
#periagassaq amerlanertigut mikisunnguusarmat ( periarfissaa annikitsuusarmat ) aappassaanillu ajoqutissamik sukkulluunniit pisoqariataarsinnaasarmat aallaasip eqinnerani uumasup niaquata
#kukuffissaa ) . Kalaallit Nunaanni qoorortuuaqqat typii assigiinngitsut 1. Winchester , model 9422 , qilaanngusamik silutsittartoq
#sullulimmik immersagalik patruuninut 17-nut ilulii takisuunut . 2. Anschiitz , model 1415 , pinguttariaq ,
#immerasuartartoq peertartumik immersagalik patruuninut ilulii takisuunut . 3. Anschiitz , model 520 , eqittaannagaq ,
#peertartumik immersagalik patruuninut qulinut ilulii takisuunut . 4. Remington , model 572 A , »
#sullulimmik immersagalik patruuninut 15-nut ilulii takisuunut . 5. Remington , model 552 A , standard
#Savissaasa qaartoornerinut pissutaasartoq pingasunik pingaarnernik immikkoortortalerneqarsinnaavoq : 1. Pequtissat kukkusumik atorneqarnerat . 2. Aallaasip savissaa
#immikkoortortalerneqarsinnaavoq : 1. Pequtissat kukkusumik atorneqarnerat . 2. Aallaasip savissaa ajoqutilik . 3. Savissaata sullua
#atorneqarnerat . 2. Aallaasip savissaa ajoqutilik . 3. Savissaata sullua milikaatilik . Pissutaasartut pingaarnerit taakku
#immuffissaqaqqullugit naqqanut kiveqqasussaqartittariaqarpatit ( soorlu qangatasut avinnerisa pingajui missiliorlugit . ) qassutit ammut katiternerini makku
#ilaat paarlaallugit . Tulliani 25 , kinguliani 125. Tamatumali kingorna sungiunneruleratsigit iluanaartaannaleqaagut . Ukioq 1912
#Taava qipoqqarniartalissagaanni pisariaqartut upalungaarsartariaqarput iluaqutaasinnaasut tamakkerniarlugit . 1. Umiatsiaqartariaqarpoq manissunik salliligalimmik arfinillit inornagit iputilimmik .
#inissaa toqqissumik tulleraqariaqarpoq . Tingerlaattaaq piginngitsoortariaqanngilaq . 2. Qalugiaqartariaqarpoq sisamat inornagit , ( pingasuulluta ataatsikkut
#. Qalussat ajaavi kanaartaalu sapinngisamik narlusuutittariaqarput . 3. Marlunnik naaligaateqartariaqarpoq . Savimerngit ulamertut uutt .
#; uninngatillugu itigaqqajannaqaaq naaligaat qalugissatut mangukkuminartiginngimmat . 4. Aleqartariaqarpoq allunaasamik sillajaartumik isannerit 35 inornagit takissusilimmik
#anaarlusimallutik . Qalugisseqqaartup tallinera naammatsippagu tullia aammalu pingajuat taamatut ; qalugissat umiatsiaamut attuunnaveersaarlugit arsariinnarlugit tallilertariaqarput
#. Qassutissatit suliarilerakkit putulersariaqarpatit putup qeqqa tomit pingajuat qiteqqullugu putortussusilerlugu , tassa eqalunnut naammattoq .
#Sarfannguarmiut . Ajoqiuneq Hans Motzfeldt . ) 1. Qassutinik : Upernaakkut Maaji suli naanngitsoq saarulliit
#Qimissersornerisa qimiaannut qilertarnissai akuttussuseqartariaqarput qassusiorluui qiorfiup silissusia aappassaanik avinnerisa sisamaannik ilallugu ( 1 1/4 )
#qilertarnissai akuttussuseqartariaqarput qassusiorluui qiorfiup silissusia aappassaanik avinnerisa sisamaannik ilallugu ( 1 1/4 ) putut marlunngorlugit
#misuttaataa qernersitsiillugu sivisunerusumillu atasinnaaqqullugu taavalu panerserlugit . 2. Ningittakkanik : Ningittakkanik saarullinniarnermi qimiarisarpavut naalagarsuarnit nunalisitaasut
#kapisileqartoq nalunngikkaanni nikalluunnagit piniariaqarput ilaanni pisassaalersarmata . 3. Aalisaammik : Aalisaammik aalisagarniarneq marlunnik assigiinngitsunik pissuseqarpoq
#isannerit 800 pigisarpai , amerlanerusunilli ningittagallit isannerit 1350. Taama takitigigunik qarsorsaqassapput 675-nik . Qarsorsat uninngavissaannik
#puisaarusaatitut oqaatiginiartalermassuk . Assigiinngitsunik siunertaqarluni pinnguaatigineqartarpoq : 1. Unammissutigalugu ( qimussimik umiamilluunniit sukkaniunneq ) ,
#Unammissutigalugu ( qimussimik umiamilluunniit sukkaniunneq ) , 2. Akissarsiniutigalugu , 3. Pikkorinneqqisaatiinnarlutilluunniit . Unammissutigalugu atorneqarneruvoq
#umiamilluunniit sukkaniunneq ) , 2. Akissarsiniutigalugu , 3. Pikkorinneqqisaatiinnarlutilluunniit . Unammissutigalugu atorneqarneruvoq . Akissarsiniutigineqaraangami ilaanni
#toqu , taannalu eqqoraanni pinnguaqataajunnaartariaqarmat . 1. Kilumit nuigama . 2. Qaqigama . 3.
#eqqoraanni pinnguaqataajunnaartariaqarmat . 1. Kilumit nuigama . 2. Qaqigama . 3. Illerup qeqqanut . 4.
#1. Kilumit nuigama . 2. Qaqigama . 3. Illerup qeqqanut . 4. Killisaammut . 5.
#2. Qaqigama . 3. Illerup qeqqanut . 4. Killisaammut . 5. Aqqarlunga . 6. Naqqup
#3. Illerup qeqqanut . 4. Killisaammut . 5. Aqqarlunga . 6. Naqqup qeqqanut . 7.
#. 4. Killisaammut . 5. Aqqarlunga . 6. Naqqup qeqqanut . 7. Katammut . 8.
#5. Aqqarlunga . 6. Naqqup qeqqanut . 7. Katammut . 8. Aqqarlunga . 9. Torsuut
#6. Naqqup qeqqanut . 7. Katammut . 8. Aqqarlunga . 9. Torsuut qeqqannut . 10.
#. 7. Katammut . 8. Aqqarlunga . 9. Torsuut qeqqannut . 10. Paamut . 11.
#8. Aqqarlunga . 9. Torsuut qeqqannut . 10. Paamut . 11. Qaqillunga . 12. Kaavarsivimmut
#9. Torsuut qeqqannut . 10. Paamut . 11. Qaqillunga . 12. Kaavarsivimmut . 13. Umiamut
#. 10. Paamut . 11. Qaqillunga . 12. Kaavarsivimmut . 13. Umiamut . 14. Qamutikka
#. 11. Qaqillunga . 12. Kaavarsivimmut . 13. Umiamut . 14. Qamutikka aqqarakkit . 15.
#. 12. Kaavarsivimmut . 13. Umiamut . 14. Qamutikka aqqarakkit . 15. Pituuttakka isuikkakkit .
#13. Umiamut . 14. Qamutikka aqqarakkit . 15. Pituuttakka isuikkakkit . 16. Qimmikka qarmarakkit .
#Qamutikka aqqarakkit . 15. Pituuttakka isuikkakkit . 16. Qimmikka qarmarakkit . 17. Tikippaannga . 18.
#Pituuttakka isuikkakkit . 16. Qimmikka qarmarakkit . 17. Tikippaannga . 18. Ataaseq tigugakku . 19.
#16. Qimmikka qarmarakkit . 17. Tikippaannga . 18. Ataaseq tigugakku . 19. Pituppara . 20.
#17. Tikippaannga . 18. Ataaseq tigugakku . 19. Pituppara . 20. Aappaa tiguara . 21.
#18. Ataaseq tigugakku . 19. Pituppara . 20. Aappaa tiguara . 21. Pituppara . 22.
#19. Pituppara . 20. Aappaa tiguara . 21. Pituppara . 22. Pingajuat tiguara . 23.
#20. Aappaa tiguara . 21. Pituppara . 22. Pingajuat tiguara . 23. Pituppara , 24.
#21. Pituppara . 22. Pingajuat tiguara . 23. Pituppara , 24. Sisamaat tiguara . 25.
#22. Pingajuat tiguara . 23. Pituppara , 24. Sisamaat tiguara . 25. Pituppara . 26.
#23. Pituppara , 24. Sisamaat tiguara . 25. Pituppara . 26. Tallimaat tiguara . 27.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > » Show all 141296 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?Gram∕Ord.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: