2 results

#atiminniittunut1-2 ittunut2-2 ingerlatereerpaat . » Kukkukoorunagooq hi usimaannaa kukkukuut marluk erivillutik imminnut erisarsimasut angutivisserinermit ilaminnit

2 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?MAANNAA.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: