< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > » Show all 37866 results

#ingasagisassaanngillaq . Filmi ullorissanik marlunnik tunineqarpoq , ajunnginnerpaaq arfinilinnik tunineqartarluni .. BT-ip filminik naliliisartua Birgitte knr.gl
#nappaatit tuniluuttartut taarsersimavai maannalu sukkorneq tassaalersimavoq nungutaannissaannut navianartorsiortitsinerpaaq , Stewart Harris oqarpoq . Nunap inoqqaavisa sukkornermik knr.gl
#akornanni mobiltelefonit attaveeruttarput , annanniutissatullu naatsorsuutigineqarsinnaanngillat . Pitsaanerpaassaaq VHF-radiot aalisartunit tamanit pigineqartuuppata , taakkuuppummi sineriak knr.gl
#. Taakkulu kittaarlugit tunniunneqartassasut erseqqissaatigineqarpoq , taamatuttaaq sakkortunerpaamik piumasaqaatigineqarpoq kommunip aningaasaqarnermik aqutsinini tamakkiisumik sukateriffigissagaa . knr.gl
#. Taakkulu kittaarlugit tunniunneqartassasut erseqqissaatigineqarpoq , taamatuttaaq sakkortunerpaamik piumasaqaatigineqarpoq kommunip aningaasaqarnermik aqutsinini tamakkiisumik sukateriffigissagaa . knr.gl
#- Immunnik eqqussuussinermit akikinnerussanersoq misilittariaqarpoq . Taamaattorli akikinnerpaaffiliisoqartariaqassaaq , Sigurgeir Thorgeirsson oqarpoq . Kenneth Høegh knr.gl
#. Umiarsuarsuit tingerlaataannallit akornanni umiaq Umiarsuit tingerlaataannallit annerpaat kusanarnerpaallu 100-t aappaagu Århusiliassapput , tassani naapeqatigiittoqassammat knr.gl
#Umiarsuarsuit tingerlaataannallit akornanni umiaq Umiarsuit tingerlaataannallit annerpaat kusanarnerpaallu 100-t aappaagu Århusiliassapput , tassani naapeqatigiittoqassammat . knr.gl
#nalaagasa ilaat Mary Constantino oqarpoq . Barkerilli amerlanerpaamik ukiuni 90-ini parnaarussaaqqasinnaassasoq eqqartuussisup aalajangerpaa . Inuunermi knr.gl
#Inuillu pisinnaatitaaffiisa killingi qaangerlugit pisimasutut filmiliat piviusulersaarutit pitsaanerpaattut nalilerneqarpoq . Robert Peary-p erngutaqqiutaa kalaaliusoq Robert knr.gl
#paasineqalissagaluarmat . Aatsaat taamaaliornikkut takornarniat amerlasuut tikisinneqarnissaat pitsaanerpaamik angusaqarfiusinnaavoq , aqqullu nutaaq , Kangerlussuarmiit Baltimoremut knr.gl
#Jakobsen ima oqarpoq : - Nuummi meeqqat atugarliornerpaat ikiorserneqarnissaat pillugit Kirsten Ørgaard ilungersorluni suliniuteqarsimavoq . knr.gl
#ima oqarpoq : - Taamatut akersuuttoqarnerani sakkutuujunngitsut eqqugaanerpaasartut nalunaarusiami atuarneqarsinnaavoq . Hizbollah-kkut sakkutuujunngitsut eqqornissaat eqqarsaatiginngivillugu knr.gl
#libanonimiunit inisimasorineqartarneri tunngavilersuutigaat . Taamatut akersuuttaqattaarnerni sakkutuujunngitsut eqqugaanerpaapput , Amnesty Internationalip Danmarkimi immikkoortortaqarfiani qullersaq Lars Normann knr.gl
#pinerluuteqarsimaneragaapput Sakkutuujunngitsut Israelimiut hizbollah-kkullu aasap ingerlanerani akersuunnerini eqqugaanerpaapput , Amnesty Internationalip nalunaarusiaani taama allassimasoqarpoq . Israelimiut knr.gl
#inerteqqutaalivinnginnera pissutigalugu pujortartartut pujortarnerlu ajortut nalornisittorujussuusarpaat . Isornarnerpaavorlu nammineq immikkut allaffillit allaffimminni pujortarsinnaatitaammata , tassami knr.gl
#ukioqataannik soorlu Afrikami atugarliorfiusuniittunut1-2 ittunut2-2 aningaasaliinissaq ikiuinissarlu soqutigineqarnerpaasut Børnefondtimiut unnersiorput . Nalagaaffiit Peqatigiit meeqqanut ikiuiniaqatigiiffiata knr.gl
#natilersuisartutullu taamanikkut sulisarpoq , Kalaallit Nunaannullu ukiuni kingullerni tunissuteqarnerpaalluni . Nuummi katersugaasiviutini kommunimut tunissutiginikuuvaa , aamma knr.gl
#saassussisarnerit sakkortusiartuinnarsimapput , ullumilu ulloq Irakimi aporaattoqartarnerani aassunninnerpaatut nalilerneqarpoq . Inuit 133-it toqutaapput allallu 200-it knr.gl
#, iliuuseqartoqartariaqartorlu ujartorlugu : - Ajornartorsiutini suna annerpaajunersoq oqaatigissaanngilara , kisianni persuttaasarneq annertoorujussuartut isigivarput , knr.gl
#juulip tungaanut puisit piniagaajunnaarallartarnissaat piffissamimi tassani puisit aqqarnerpaaffigisarmassuk . Taamatuttaaq siunnersuutigineqarpoq piniutit nutaat saqqummeraangata piniartut knr.gl
#Gerhardt Petersen : Siulersuisuni taarsiisoqassaaq Nunatsinni suliffeqarfissuit annerpaat ilaat Namminersornerullutik Oqartussat pigisaat , KNI A/S , knr.gl
#Nakuuneq ukiormanna pingajussaanik agguaasseqammerpoq . Aningaasanik agguaassinermi amerlanerpaat ilaannik pissarsisut tassaapput maani KNR-imi inuusuttunut , knr.gl
#immikkut inuttut pisinnaatitaaffigut erseqqissarniarsimavavut , tassanilu tassa pingaaruteqarnerpaavoq inuiattut akuerisaanissaq , kiisalu aamma nunamik pigisaqartuujuarnermut knr.gl
#naalakkersuisut tusarliuppaat . Europami akitsuusiisarnermi Islandimi akitsuut qaffasinnerpaanut tulliuvoq , 24,5 procentiulluni , nipilersukkanilli tuniniaanermi knr.gl
#Tassami nipilersukkanik avammut tuniniaaneq Islandimi ukiuni arlalinni pingaarnerpaanut ilaasimavoq . Islandimiu arnap erinarsortartup tusaamasap , knr.gl
#politikkerit innuttaasunik ilisimatitsiartorlutik angalareersimalerput . Kommunillu tamarmik kingusinnerpaamik decembarip 31-ianni Naalakkersuisunut kikkut kattuteqatigerusunnerlugit nalunaaruteqareersimasussaapput . knr.gl
#ataatsimiittussanngortoqarnerani takkuttoqarsimanngitsoq . Nalunaarusiami erseqqissarneqarpoq CIA-p timmisartuutai minnerpaamik 1245-t europamiut silaannaatigut timmisartoqarfiinullu aqqusaartarsimasut . Aammattaaq knr.gl
#uuliakut , arrorsaatit batteriillu , tamakkulu avatangiisinut navianaateqannginnerpaamik qanoq iginneqarsinnaanerat siunnersuusiarineqarsimavoq . Allakkiap ersittumi nivinngarneqarnissaa knr.gl
#nuna sisoortarpoq qarsutsineqartarlunilu nunaannarmi illoqarfik Daranga eqqugaanerpaavoq , tamaanimi marulluup illut qaliaasa sinarsuini kuuffiit knr.gl
#rubinisiortut ukiarli oqaatigaat taqqavani rubinit nunarsuarmi rubininut pitsaanerpaanut ilaasut , piiaasoqalissappallu piaaneq kinguaariiaanit arlalinnit ingerlanneqarsinnaassasoq knr.gl
#. M/S Fram nunarsuarmi umiarsuarni takornariutini tamani nutaaliaanerpaasoq , umiarsuaatileqatigiinnit oqaatigineqarpoq . Nuup nunaqarfiisa marluusut knr.gl
#. Gunnar Walhsteinip kalaallit qallunaallu suleqatigiillutik sanaartornerat pitsaanerpaasutut nalilerpaa . Ilimmarfiliornermi sanasut ilaat Danmarkimeersoq1-2 IR2-2 knr.gl
#KNI immikkut ittumik ullumi ataatsimeersuassaaq Nunatsinni suliffeqarfissuit anginerpaat ilaat , tassalu KNI , ualeru nalunaaqutaq knr.gl
#uummalliulermat Chilemi illoqarfiit pingaarnersaanni , Santiagomi , sukkanerpaaq atorlugu sakkutuut napparsimmavissuannukaanneqarpoq1-2 KAR2-2 . Augusto Pinochet knr.gl
#taanna Mercedesi aserornikoq tigorusullugu . Biili aseruissimasoq minnerpaamik 10 millioni koruuninik naleqassangatinneqarpoq . Piginnittuata biilip knr.gl
#ulapputeqarsimapput . Juullip qaammataata aallartinnera sinerissami sumiiffinni amerlanerpaani eqqissisimaffiusimavoq , naak akissarsisoqaraluartoq julefrokostertoqaraluaqisorlu . Tamanili knr.gl
#aamma imaraa , Sisimiut Kommuneat tassaassasoq Kalaallit Nunaanni akileraarutikinnerpaat ilaat . Ataatsimiinnermi From Ice to Fire-mi knr.gl
#ilanngunissamut akuersaarnissaat neriuutigilluinnarnerarpaa . - Inuiaqatigiinni innuttaasutut pitsaanerpaamik illersugaanissara soorunami kissaatigingakku missilinut illersuummut , Danmarkimut knr.gl
#- tamatumunngali atatillugu akisussaaqatigiinnissarput amigaataaginnarpoq . Nunarsuarmi pisoqarfiunerpaat alaamillugit nunarsuarmi issinnerusunut qiviarnissaq ajornaatsuinnaanngilaq . Folketingimi knr.gl
#tamaasa ippassaq ilumuunnginnerarpai , peqatigitillugulu oqarluni piffissami qaninnerpaami nalunaarusiortoqassasoq . Isertuussat takusinnaanngílaat Nalunaarusiarlu taanna illuatungiliuttut knr.gl
#aluminiumillu aatsitsiviliornissamut , aluminiumik aatsitsivissuaq , nunarsuarmi annerpaaq , Alcoa , isumalluarpoq . Taama allappoq knr.gl
#. Københavnimi kalaallit inissaqanngitsut ikiorneqassapput Kalaallit isumaginninnikkut isumagisariaqarnerpaat sullinneqarnerat Københavnip Kommuniata pitsanngorsarniarpaa . Inissaqanngitsut inummik knr.gl
#Tasiilami takornariaqarnikkut ingerlatsilluarneq Illoqqortoormiullu avannaanni nunarujussuaq eqqissisimatitaq tunngaviunerpaasut borgmesteri oqarpoq . - aalajangernitsinnut Illoqqortoormiuni nunap knr.gl
#kattuteqateqarnissaat suliarineqarmat , Nuuk siunissami nunarsuarmi kommuneqarfiit annerpaat ilaattut taaneqarsinnaalissaaq . Kommunimi aalajangernertik pillugu borgmester knr.gl
#arnartaat siuarsarneqanngippata . Araberit arnartaat nunarsuarmi inuutissarsiornermi akuutinneqannginnerpaapput . Arnat sulifufissaaleqisut angutinit marloriaammik ilaatigullu tallimariaammik knr.gl
#arnartaat atugarlionerpaanut ilaasut Nunat arabiamiusut oqaaseqarfiusut nunarsuatsinni kinguarsimanerpaanut ilaapput , FN-ip ineriartortitsinermut allaffeqarfia UNDP , knr.gl
#tunngavigalugu eqqartuussinerup matoqqasuunissaa unnerluussisumit piumasarineqarsimavoq . Oqaatigineqarporlu minnerpaamik angut ataaseq alla persuttaaqataasimasutut ujaarineqartoq . Unnerluussisup knr.gl
#kissaatigigaat pisortaagallarninilu sivikitsuinnarmik atuukkumaartoq . - Pingaarnerpaavoq piukkunnarnerpaamik pisortaanermik atorfinitsitsinissarput , Paaviaaraq Heilmann nalunaarpoq . knr.gl
#makkunani tipigissaat taanna tusagassiorfinni soqutigineqarsimaqaaq immussualiortartullu radio-kkut minnerpaamik 60-eriarlutik apersorneqareersimapput , taamaariarmallugooq immussuup Stiltonip tunisaanera knr.gl
#eqqarsalersinniarlugit Finlandimi pisortat tapiissuteqartarnerisigut Finlandimi juullimut inugitinneqartoq ajunnginnerpaamik atugassaqartitaalluni ingerlasoq . Atassut isumaqarpoq nunatsinni Juullip knr.gl
#nalunaarusiaani takuneqarsinnaavoq . - Nunani misissuiffigisatsinni Tyskland aarlerinartorsiornerpaavoq , Shardu Agrawala OECD-p misissuinerani suleqataasoq oqarpoq knr.gl
#32-inik ukiulik Østrigemiu ukiup ingerlanerani bankimut tillinniatut sianiinnerpaatut oqaatigineqarpoq , taannalugooq marlunngormat ukiuni sisamani parnaarussassanngorlugu knr.gl
#sulisarput paarlatsillu amerlallutik . A1-imi sulisut sullitatik ajunnginnerpaamik sullinneqassappata sulisut naammattut sulisorineqartariaqarmata , tarnimikkut innaarluuteqartut knr.gl
#tungaani Hamas-ikkut Gaza-mi sakkulersorlutik piareersalerput . Aqqusernit aqqutigineqarnerpaat isaariaanni Hamas-ikkut sakkulersorsimasut nakkutilliitinneqalerput . Ukiormanna qinersisoqarnerani knr.gl
#atorlugu kalerrisaariniarsarisoq . - Taamaammat inuit angalaniartut minnerpaamik VHF-imik radioaqartarnissaat kajumissaarutigiinnassavara , Nanortalimmi politiit pisortaat knr.gl
#ukiormanna siornatigut rekortiusimasunik qaangiiffiuvoq . Matumani pineqanngillat issinnerpaanera imaluunniit pølsi takinerpaaq matumanili pineqarput toqutsinerit knr.gl
#qaangiiffiuvoq . Matumani pineqanngillat issinnerpaanera imaluunniit pølsi takinerpaaq matumanili pineqarput toqutsinerit . Manna tikillugu knr.gl
#, naliliisut isumaqarput . 2006-imi juullip immiaaraa pitsaanerpaaq Raasted Bryghus-imeersuuvoq1-2 IR2-2 . Uuliasiorfiit sisamat nunatsinni knr.gl
#kattunnissaat aappaagu ukiakkut piareerpat , nunarsuarmi uuliasioqatigiiffik annerpaaq taamaasilluni pilersinneqassasoq norgemiut nutaarsiassaqartitsivianni NTB-mi allaaserineqarpoq . knr.gl
#taaguuteqartorlu ; Qaammarpoq Nuna cd-t tunisaanerpaat tulliattut inissikkami sølvinnappoq . Aavaakkut cd-liaat nunatsinni knr.gl
#kikkut qanoq iliorsimanersut paasiniarnerani . Suleqatigiissitaliortoqarpoq taakkulu piaarnerpaaq atorlugu kingumut Royal Arctic Line qanoq ilillugu nioqqutissanik KNI-miit knr.gl
#nutaarsiassaqartitsiviup euroarctic.com-ip allaaseraa . Østrigemi nunarsuarmi pissartanngorniuttoqarnerani sukkanerpaalluni apuuttumut sanilliulluni aarrinnerulaaginnarsimanerarpaat siullermeernermi 2 minutti 26 knr.gl
#ataatsimiititaliaq naapimmat ilanngullugu eqqartorneqarsimasoq Nanortalimmiit avammut qanoq oqinnerpaamik pilersaarusiamut ilanngunneqarsinnaanersut , taamaalilluni kujataa tamakkiisumik isigalugu knr.gl
#tamatta aqqusineqalernissamik pilersaaruteqarnerput ilumut piviusorsiornersoq aammalu timitalernissaa akikinnerpaallunilu eqaannerpaanersoq , oqarpoq . Akileraarutit imaluunniit akitsuutit knr.gl
#aqqusineqalernissamik pilersaaruteqarnerput ilumut piviusorsiornersoq aammalu timitalernissaa akikinnerpaallunilu eqaannerpaanersoq , oqarpoq . Akileraarutit imaluunniit akitsuutit pillugit knr.gl
#Hansen . Royal Arctic Line A/S siulittaasortaarpoq Nunatsinni suliffeqarfissuit annerpaat ilaanni Royal Arctic Linemi siulersuisut arnamik siulittaasortaarput . Royal Arctic Linemi knr.gl
#ukioq manna toqutsisoqarpiarsimanngilaq Danmarkip oqaluttuarisaanerani ukioq manna toqutsisukinnerpaaffiuvoq . Danskit whiskeyliornialerput Danmarkimi ukiuni kingullerni immiorfeeqqat knr.gl
#Finlandimiut juulimaajusaartartuat nunarsuarmi tamanit allagarsisarsimavoq . Allakkat amerlanerpaat Tuluit Nunaanneersuupput1-2 IR2-2 , Italiaminngaanneerlutik1-2 IR2-2 Polenimeerlutik1-2 IR2-2 knr.gl
#. - Tulluusimaaqaanga nuannaarlungalu tassami inuinnaat torrallaanerpaat kisimik Danmarkimi taamatut tunineqartarmata assut tulluusimaarpunga , knr.gl
#Cd asanaqigavit Rasmus Lyberthip nuusiarisartagaani tamani Danmarkimi tunisaanerpaasimavoq . Rasmus Lyberth nersornaatisivoq Erinarsortartoq Rasmus Lyberth knr.gl
#iisartakkatut nipaallisaatitulli iluaqutaasinnaatigisimavoq . Taamatunngooq anniaammik nipaallisitsineq pisariinnerpaallunilu akikinnerpaavoq . Kissassuseq anniarunnaarsitsisarpoq Anniaateqaruit puiaasaq 50 knr.gl
#nipaallisaatitulli iluaqutaasinnaatigisimavoq . Taamatunngooq anniaammik nipaallisitsineq pisariinnerpaallunilu akikinnerpaavoq . Kissassuseq anniarunnaarsitsisarpoq Anniaateqaruit puiaasaq 50 grad-imik knr.gl
#angalatsitsimmat . Ilulissat kangerluaniit sermeq uukkartartoq takornariarfissatut ajunnginnerpaamik nalilerneqarpoq . Neriniartarfinni pujortarnerujussuaq takornarianit isornartorsiorneqarpoq taamatullu knr.gl
#isumaqatigiissummut malinninnissaat qulakkeerniarneqarpoq , mingutsitsinerullu millisarnissaanut Danmark ilungersuuteqarnerpaanut ilaavoq . Pilersaarusiaq nukissiorfinnut ilungersunarnerpaassaaq aamma nunani knr.gl
#millisarnissaanut Danmark ilungersuuteqarnerpaanut ilaavoq . Pilersaarusiaq nukissiorfinnut ilungersunarnerpaassaaq aamma nunani allani taamaappoq . - Taamaattorli knr.gl
#. Atuagassiaq 1989-imi saqqummersinneqaqqaarami Inuit kulturiannik paasissutissiissutit pitsaanerpaartaattut nalilerneqarnikuuvoq . Akilinermi meeqqat ilaata pinngitsaaliissummik angerlarsimaffianit knr.gl
#tuttut amiata ikianut manniliortartut , tuttorsuarpassuit kumaqarujussuarnerannut pissutaanerpaasut oqaatigineqarpoq . Niukkat ilaqutaat taanna tuttut amiisa knr.gl
#marluk pineqaatissiinneqarnerat Nunatta Eqqartuussiviata ippassaq sakkortusivaa , sakkortunerpaamillu pineqaatissinneqartussatut ilimagineqartoq , Ilulissani imerniartarfiutilik Torben Hyldgaard knr.gl
#ilimagineqartoq , Ilulissani imerniartarfiutilik Torben Hyldgaard , sakkortunerpaamik pineqaatissinneqarpoq . Qaanaami unerisimalluni isugutassanngilaq , kitaatalu knr.gl
#sunaluunniit aallarnerniarneqaraangat ilisimasat assigiinngitsut katersorneqartarmata , taamaalinikkut pitsaanerpaamik siunnersuusiortoqarnissaq anguneqarsinnaassammat , Sivso Dorph oqarpoq , knr.gl
#Ilaasussat Upernaviliartussat , Tasiilaliartussat Qeqertarsuullu tunuanukartussat1-2 KAR2-2 eqqugaanerpaajupput , Aur Greenlandip timmisartuussinermut aqutsisoqarfianeersoq1-2 IR2-2 Niels knr.gl
#procentit EU-mut qanoq isummissanerlutik aalajangersimanngilaat . Nangaasarsimanermut patsisaanerpaasimavoq imartarisanik oqartussaajunnaarsinnaaneq , tassami Savalimmiuni aningaasarsiornerup 90 knr.gl
#piffissap ingerlanerani annikilliartorsimasoq aamma oqaatigineqarpoq . Mingutsitsineq malunnarnerpaasimavoq Affarlikassaani , Qaamarujummi Perlerfiullu kangerluani . Taakkunani knr.gl
#640-riarlutik juullimi tillinniartoqarneranik nalunaarfigineqarsimapput . Århusimi tillinniat amerlanerpaasimapput 110-t tillinniarsimagamik . Nuna tamakkerlugu katillutik 640-uusimapput knr.gl
#toqutaasunut sanilliullugit amerlanerulerput . Suliffeqarfik Muuamaamik titartakkanit eqqugaanerpaasoq tassaavoq , immummit tunisassianik tunisassiorfissuaq Arla . knr.gl
#. Muuamaat ilaarutigalugu titartakkat suli sunniusimapput Danmarkilu eqqugaanerpaavoq : - Misilittakkavut naapertorlugit tunisassiatsinni tunngavigaavut nunarsuaq knr.gl
#Danmarkimilu nuannarineqartaqaaq . Sapaatip akunnerani qaangiuttumi tv-kkut isiginnaarneqarnerpaat 20-t akornanni 598.000-inik isiginnaarneqarluni normu 15-iusimavoq . knr.gl
#kingullermi isiginnaagassiaq nangittussiaq Krøniken unammillerneqarpiarani isiginnaarneqarnerpaasimavoq , 1.172.000-nit isiginnaarneqarsimalluni . Timmisartumi tiguaariaraluartoq Russit knr.gl
#malunnaateqarnerusumik mobileqarfiup iluani pissammat , tassami tassani aningaasarsiornerpaavugut , tassanilu kaaviiaartitat amerleriarneq anginerpaajulluni . Kukkunngikkuma knr.gl
#tassami tassani aningaasarsiornerpaavugut , tassanilu kaaviiaartitat amerleriarneq anginerpaajulluni . Kukkunngikkuma akikilliliinerit 17,3 mio. koruuniusut 60 knr.gl
#KNR Music Awards 2006 Ukiumi qaangiutilersumi CD-liaq nuannarineqarnerpaaq sunaava ? Saqqummersitseqqaartuni kina imaluunniit kikkut nuannarineqarnerpaajuppat knr.gl
#nuannarineqarnerpaaq sunaava ? Saqqummersitseqqaartuni kina imaluunniit kikkut nuannarineqarnerpaajuppat ? Kinamita ataqqinaammik nersornaaserneqassava ? Apeqqutit taakku knr.gl
#Qeqertarsuullu Tunuanni qaleralinniat isumasiorneqarumaartut januaarip ingerlanerani imaluunniit kingusinnerpaamik februaarip aallartinnerani . Finn Karlsen : - knr.gl
#ukiut 4.500-it matuma siornatigut taamani piniartut issittormiut avannarparnerpaanngorsimanerat 1900-kkut missaat tikillugu , tamatumani Tunumiut knr.gl
#taassuma nipilersortartui ZIKAZA-kkut Ukiumi qaangiuttumi tusarnaartitsisutut pikkunarnerpaatut nersornaatisipput . KNR-ip nersornaatinik agguaassinera ukiortaami knr.gl
#nersorniarneqarpoq , tassalu ; Ukiumi qaangiuttumi nuannarineqarnerpaatut nersorniarneqarpoq aammalu cd-liatut nuannarineqarnerpaatut knr.gl
#qaangiuttumi nuannarineqarnerpaatut nersorniarneqarpoq aammalu cd-liatut nuannarineqarnerpaatut nersorniarneqarpoq kiisalu cd-lioqqaartumut nersornaatisisutut knr.gl
#iluarisimaarpaa Irakimi eqqartuussiviup Saddam Husseinip ajorluinnartunik ajortuliarisimasai minnerpaannguanut allaat tamaasa qaqilerlugit eqqartuussimammagu . Irak-imi biilit knr.gl
#akit aqagu allanngussapput . Erngup 1000 liiterimut akisunerpaaffia 25,64 koruuniniit 27,91 koruunimut qaffassaaq . Erngup knr.gl
#. Erngup 5 procentimik akisunerulernera illoqarfinni nunaqarfinnilu amerlanerpaani atuutilissaaq . Narsami imeq 36 procentimik akisunerulissaaq knr.gl
#, Nukissiorfinnit ilisimatitsissutigineqarpoq . Akunnaami imermik atuineq akitsornerpaassaaq 66 procentimik qaffassagami . Imermik atuinermut aki knr.gl
#apuunnerata nassataraa inuunermi atugassat ulluinnarnilu inuuniarnermi oqilisaataasut amerlanerpaartaasa atuisunit namminernit pilersitaanatik pisiassanngorsimanerat . Nerisassat , knr.gl
#naammagisimaaqisatsinnik piviusunngortussanngorpoq . Taamaaliussaguttalu taakku pillugit ilisimanninnerput annertunerpaaffimminiittariaqarpoq1-2 ittariaqarpoq2-2 , taamaammat ATASSUT-mit pingaartilluinnarparput pisassiisoqarnissaanik aalajangiiniarnerni knr.gl
#imminnut naapertuuttuunissaat , taamaattoqarpammi isumatuumik siunissamullu sapinngisamik annerpaamik isumannaarinnissinnaassuseqartumik aalajangersaasoqartarnissaa qulakkeersimaneqassaaq . Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Ukiumi knr.gl
#sullissereernikuullutik ukiuni qasuersaarfissaminni aningaasatiguinnaanngitsoq aammali inuttut atugarisatigut pitsaanerpaamik atugassaqartititaanissaat ATASSUT-mit pingaartilluinnarparput , taamaammat utoqqartavut namminneq knr.gl
#avatitsinnit annertuumik soqutigineqarput , soqutiginninnerlu timitalimmik nunatsinnut annerpaamik iluaqutaasussanngorlugu eqeersimaartumik aalajangersimasumillu pissuseqarluta ilusilersorutsigu suliffissatigut aningaasarsiornikkullu knr.gl
#aammalu ilinniarluarsimasut toqqammavigalugit ingerlagutta nunatta ineriartortinneqarnissaa aammalu kusanarnerpaamik kinguaassatsinnut ingerlateqqitassanngortinneqarnissaa isumannaarsinnaavarput , taamaammat ATASSUT-mit inuusuttunut knr.gl
#periarfissat akorluaqqullugit atorluaqqullugillu . Namminersulernissamut tunngatillugu nalilersugassatsinni pingaarnerpaat ilagaat naalagaaffeqatigiinnerup ukiuni untritilinni arlalinni ineriartortinneqarsimanera qanoq knr.gl
#manna nittaalanerullunilu siallernerusimavoq , apriilillu qaammataani nittaanngikkaangami siallernerpaasimasoq , silasiorfiup DMI-p nalunaarutigaa . Nunarsuaq tamakkerlugu knr.gl
#1850-imili nunarsuaq tamakkerlugu kiassiuisoqartarnera aallartimmalli ukioq 2006 kiannerpaat arfinilerigaat oqaatigineqarpoq . Savalimmiuni aalisartut isaatitsilluarput Savalimmiuni knr.gl
#politiit nalunaarusiortariaqarsimapput . Angerlarsimaffinni eqqissiviiliornerit politiinit nalunaarsuinermi amerlanerpaasimapput , katillugu 60-eriarluni politiit orniguttariaqarsimammamata , taakkunannga knr.gl
#ataatsimi alapernaarsuereerlutik siulittuuteqartut oqaatigaat Tuluit Nunaanni ukioq 2006 kiannerpaasimavoq , soorluttaaq DMI-mit ilisimatitsissutigineqartoq Nuuk Danmarkilu ukiumi knr.gl
#soorluttaaq DMI-mit ilisimatitsissutigineqartoq Nuuk Danmarkilu ukiumi qaangiuttumi kiannerpaasimasut . Ukioq qaangiuttoq nunarsuaq tamakkerlugu kiannerpaaffiit arfernattut knr.gl
#qaangiuttumi kiannerpaasimasut . Ukioq qaangiuttoq nunarsuaq tamakkerlugu kiannerpaaffiit arfernattut nalilerneqarpoq . Ukioq kissarnerpaaq Silaannaap kissassusaa knr.gl
#nunarsuaq tamakkerlugu kiannerpaaffiit arfernattut nalilerneqarpoq . Ukioq kissarnerpaaq Silaannaap kissassusaa ukioq manna kissarnerpaanut ilaassaaq , knr.gl
#. Ukioq kissarnerpaaq Silaannaap kissassusaa ukioq manna kissarnerpaanut ilaassaaq , ilisimatooq professor Phil Jones , knr.gl
#: - Upperisarsiornermut , timersornermut kulturimullu tunngasut minnerpaarpaakkulluunniit oqaaseqaammi eqqaaneqanngillat . Kattusseqatigiit Partiianni uagut isumaqarpugut knr.gl
#Hans Enokseni nunatsinni naalakkersuisuni siulittaasunngormalli , oqalugiaatigisartagaani pitsaanerpaatut nalilerusuppara , Per Berthelsen naggasiivoq . Demokraatit knr.gl
#nungulinngillat ! Aalisariutit kilisaatillu pisaqamasimangaaramik ukioq 2006-imi pisaqamanerpaatut rekordiliiffigisimagaat , nutaarsiassaqartitsivik Ritzaus Bureau taama allaaserisaqarpoq knr.gl
#Kræfteqalersimasut amerlanersaat isumaqartarput uippakajaarneq tassa stressi nappaateqalernerminnut pissutaaqataanerpaasoq , taamaattumik pingaaruteqarsimavoq paasiniassallugu ilumut stressi kræfteqalernermut knr.gl
#Royal Greenlandilu nunatta aningaasaqarneranut pingaaruteqarluinnartuusoq . Isumaqarluinnarpunga pisortanngortussaq minnerpaamik pingasunik piginnaaneqartariaqartoq . Siullermik aningaasaqarnermik ilisimasaqarluartuussaaq , knr.gl
#misissuinissamut akuersissutinik peqarpoq , taakkununnga ilaalluni pilersaarut pingaarnerpaaq Nuup Kangerluani Qeqertarsuarmiittoq1-2 ittoq2-2 . NunaMinerals A/S 1998-imi knr.gl
#suleqatigiinnerup sunniuteqarluarnissaa NATA-mi suliniutigineqassaaq . Savalimmiut saarullii peqqinnarnerpaat Savalimmiuni saarulliit Savalimmiut eqqarliisa saarulliinit peqqinnarnerungaarput , knr.gl
#sinerissamiittut1-2 ittut2-2 tallimaasut amerlanerusunik atorfissaqartitsipput : Kaffi peqqinnarnerpaatut nalilerniarneqarneq ajorpoq , ilimanarporlu inuppassuit ukiumi nutaami knr.gl
#Kaffi peqqinnarsinnaavoq Aasianni Qaqortumi Nuummilu innuttaasut quummoroortaatinik pisinerpaasimapput , illoqarfiimmi taakkua qummoroortaatit nunatsinnut eqqunneqartut pingajoraarterutai knr.gl
#isumaginninnikkut ataatsimiisitaliami siulittaasoq oqarpoq . Nunarsuarmi nunat ileqqorlunnerpaat østersøen-ip akiani inissisimapput , taamaasillutillu nunat ileqqorissaartut knr.gl
#taamaasillutillu nunat ileqqorissaartut akinnguaniillutik1-2 illutik2-2 . Nunat ileqqorlunnerpaat tassaapput Litauen , Polen Ruslandilu . Svenskit knr.gl
#. Svenskit ileqqorlunnernut ilaapput Sverige nunani avannarlermi ileqqorlunnerpaajuvoq . Taama aviisimi Svenska Bladets E24-imi allaaserinnittoqarpoq knr.gl
#takussaatiginersoq . Misissuereernerup kingorna paasinarsivoq Litauen nunarsuarmi ileqqorlunnerpaajusoq , Finlandilu ileqqorissaarnerpaatut inissilluni . Ileqqorinnerpaamut tulliupput knr.gl
#kingorna paasinarsivoq Litauen nunarsuarmi ileqqorlunnerpaajusoq , Finlandilu ileqqorissaarnerpaatut inissilluni . Ileqqorinnerpaamut tulliupput Danmark aamma New Zealand knr.gl
#nunarsuarmi ileqqorlunnerpaajusoq , Finlandilu ileqqorissaarnerpaatut inissilluni . Ileqqorinnerpaamut tulliupput Danmark aamma New Zealand , Norgelu ileqqorinnerpaat knr.gl
#Ileqqorinnerpaamut tulliupput Danmark aamma New Zealand , Norgelu ileqqorinnerpaat arfernattut ilagalugit inissilluni . Sverige ileqqorinnerit qulingattut knr.gl
#, oqaatigineqarporlu Nancy Pelosi , USA-mi inuit pissaaneqarnerpaat pingajuattut inissittoq . USA-mi Præsident George W. knr.gl
#inissittoq . USA-mi Præsident George W. Bush pissaaneqarnerpaasoq tassunga tulliuvoq vicepræsident Dick Cheney . - knr.gl
#saqqummiuteqqaagaq , tassalu innuttaasut 20 procentiinnaasa akitsuinermik annerpaamik 20 procentiusunik eqqugaanissaannik aalajangiussaq qimanneqarsimanersoq ? Naalakkersuisut knr.gl
#kingunipilussaattut aarleqqutigilluinnarsimasagut eqquupput , sorsunnerullu kinguneri imaannaanngitsut sakkortunerpaaffiat suli tikeqqajanngilarput , Jacques Chirac franskit aallartitaanut knr.gl
#, nutaarsiassaqartitsiviit tusarliussipput . Indiami nunap immikkoortui inoqarnerpaatut aamma ilisimaneqartut Uttar Pradesh aamma Bihar issinnerpaapput knr.gl
#inoqarnerpaatut aamma ilisimaneqartut Uttar Pradesh aamma Bihar issinnerpaapput , tassanilu inuit maannamut 35-t qiusimasut nassaarineqarsimapput knr.gl
#. Arfanniat Norskiinerusut tuluillu tassunga tulaassuisarsimapput . Amerlanerpaatigut tikaagulliusaat , tulaassorneqartarsimapput . Ilaannikkulli aamma kigutilissuit knr.gl
#erseqqissaatigaat . Søren Brandtillu allakkiaa naapertorlugu ajornartorsiut annerpaaq uaniippoq1-2 ippoq2-2 taamatut aalajangiinerit tamarmik illuatungeriit tassa knr.gl
# tamannali saaminit itigartinneqarujussuarsimavoq . - Tamanna piaarnerpaamik unitsinneqartariaqarpoq , taama Kautokeino-mi borgmesteri Klement Erland knr.gl
#. Misissuinerup aamma ersersippaa Kinamiut ilaqutariit nakorsaatinut aningaasartuuteqarnerpaasartut . Naak naalakkersuisut ukiuni arlalinni assigiinngissutsip minnerulersinnissaa knr.gl
#20-ni taamaattuarsimavoq . Maannalu nunarsuarmi nunani aningaasarsiornikkut ingerlalluarnerpaanut sisamaalersimavoq . Taamatulli ingerlalluarneq aamma illuatungeqarpoq . knr.gl
#procentiusut pisuussutit 40 procentii pigisaraat , ilaqutariillu piitsuunerpaat 10 procentiusut taamaallaat pisuussutit 2 procentii pigisaraat knr.gl
#kiilu inorlugu oqalimaassusillit peqqissaartumik tisaajusariaqarput , nerpia annerpaaq pissarsiarisinnaajumallugu . - Assaannarmik tisaneqassagunik imminut akilersinnaanavianngitsoq knr.gl
#, allaat inuit aperisariaqarlutigik aningaasat ilaat nunarsuarmi ikiortariaqarnerpaanut allanut atorsinnaanerlutigik . Inuit tamanna akueraat aamma knr.gl
#, Søren Brix Christensen oqarpoq . Nunarsuarmi pisoqarfiunerpaani qulini Centralafrikanske Republik-ip saniatigut ilaapput tb , kaannersuit knr.gl
#, Haiti-mi Colombiamilu sorsunnerit aserorterinerillu . Nunarsuarmi pisoqarfiunerpaat qullit Irakimi , Gaza-mi nunarsuarmilu sorsuffiusuni allani knr.gl
#Læger uden Grænser . Taakkua nunarsuarmi pisoqarfiunerpaat qulit , nunarsuarmiunit soqutigineqanngitsut ukiumoortumik1-2 UR2-2 saqqummiuppaat knr.gl
#euromi 50 euromilu kokaineqarnerpaasimavoq . Danmarkimi aqqit nuannarineqarnerpaat pillugit avammut saqqummiussoqaqqammerneranut atatillugu taanna taama oqarpoq knr.gl
#oqarpoq , aterlugooq Sofie niviarsiaqqanut ateritissallugu massakkorpiaq nuannarineqarnerpaavoq . Nukappiaqqanilu ateq Lucas Danmarkimi nuannarineqarnerpaasimavoq . knr.gl
#massakkorpiaq nuannarineqarnerpaavoq . Nukappiaqqanilu ateq Lucas Danmarkimi nuannarineqarnerpaasimavoq . Nunatsinni kisitsit 2004-meersut1-2 IR2-2 naapertorlugit niviarsiaqqani knr.gl
#kisitsit 2004-meersut1-2 IR2-2 naapertorlugit niviarsiaqqani ateq Ane atugaanerpaavoq nukappiaqqanullu Hans ateritinneqarnerpaalluni . Aqqit atugaavallaat piumaneeruttarput knr.gl
#naapertorlugit niviarsiaqqani ateq Ane atugaanerpaavoq nukappiaqqanullu Hans ateritinneqarnerpaalluni . Aqqit atugaavallaat piumaneeruttarput Ilisimatuut oqartarput meeqqat knr.gl
#aqqit quleriaatut inissiortorutsigit pingajuanniittoq1-2 ittoq2-2 sisamaanniittorluunniit1-2 ittorluunniit2-2 nuannarineqarnerpaanngorsinnaasarpoq , taamalu siullertut nuannarineqarnerpaagaluaq piumaneeruttarluni . - knr.gl
#ittoq2-2 sisamaanniittorluunniit1-2 ittorluunniit2-2 nuannarineqarnerpaanngorsinnaasarpoq , taamalu siullertut nuannarineqarnerpaagaluaq piumaneeruttarluni . - Assersuutigalugu ateq Sofie nuannarineqarnerpaatut knr.gl
#nuannarineqarnerpaagaluaq piumaneeruttarluni . - Assersuutigalugu ateq Sofie nuannarineqarnerpaatut normu et-inngorsimappat taava atermik allamik toqqaasoqartarpoq , knr.gl
#peqataapput . Kisianni ukiormanna angallannermut ministerip tammarnera eqqaamaneqarnerpaassagunarpoq . Umiarsuaq assartuut 3000 tonsinik oqimaassusilik massakkorpiaq knr.gl
#. malinneqartariaqartut , tassa sapaatip akunneranut angutit amerlanerpaamik 21-nik arnallu 14-inik ataasinnguartorsinnaassasut aamma ullormut tallimat knr.gl
# inatsillu taanna ilaneqarpat siunissami suliffeqarfinni namminersortuni minnerpaamik inunnik marlunnik suliffigineqartumi aamma pujortartoqaqqusaajunnaassaaq . Taamatuttaaq knr.gl
#assigisaannilu . Savalimmiuni pujortarneq pillugu inatsisip ilassutissaa kingusinnerpaamik ukioq ataaseq qaangiuppat atuutilissaaq . Taamatuttaaq Savalimmiuni knr.gl
#. DMI mianersoqqussumik nalunaaruteqarpoq unnuaru nunami tamarmi ulinnerpaanersaa naatsersuutigineqarmat . Danmark-imi anorersuarneratigut qarsutsineqarpoq Danmark-imi sumiiffinni knr.gl
#. Jylland-ip kangiani Århus-ip eqqaani Limfjord-illu eqqaani ajornartorsiortoqarnerpaavoq , Løgstør eqqugaanerpaasimalluni . Uummannami meeqqanut angerlarsimaffik knr.gl
#Århus-ip eqqaani Limfjord-illu eqqaani ajornartorsiortoqarnerpaavoq , Løgstør eqqugaanerpaasimalluni . Uummannami meeqqanut angerlarsimaffik meeqqanut inuusuttunullu 17-inut knr.gl
#Siorna imminorsimasut amerlanersaat inuusuttuupput , taakkunanilu angutit amerlanerpaasimasut , tamannalu pissutigalugu pitsaaliuiniarluni suliniarnermut atasumik internettikkut knr.gl
#oqaluttuarisaanermi meeqqat inunngortut angissusaat eqqarsaatigissagaanni , Kacper anginerpaat ilagissagunaraat , tassami inunngorami 7,1 kilomik oqimaassuseqarsimavoq knr.gl
#Orpiit , illut qaliaat angallannerlu anorersuarmit Danmarkimi eqqugaanerpaammata , silamut asuli anisoqannginnissaanik politiit inatsipput . knr.gl
#, Yvonne Bilan-Wallece oqarpoq . Canadami ukioq isugutannerpaasoq tassaavoq 2005 , ukiorlu panernersuaqarfiusoq tassaasimalluni 1956. knr.gl
#imarpissuaq Atlantiku qulaallugu aamma angalanikuulluni . Tuluk annerpaamik angusaqarpoq Tuluk angalatooq , David Hempleman-Adams , knr.gl
#angalatooq , David Hempleman-Adams , nunarsuarmi kingumut annerpaamik angusaqarpoq , tassa qullartaasiani , silaannarmik kissartumik knr.gl
#Michiganillu kujasissuani suli taamaaginnarallassaaq . Oklahoma ukiorluunerani eqqugaanerpaavoq . Aqquserngit quasarnerujussuat aputeqarnerujussuallu pissutigalugit inuit qulit knr.gl
#. Sila ukiorpassuit ingerlaneranni allanngorartuartarsimavoq , silallu ingasannerpaaffii aamma nalunaarsorneqartarsimapput . Danmarkimi silasiortut oqaluttuarput nunarsuup knr.gl
#silasiortut oqaluttuarput nunarsuup oqaluttuarisaanerani ilisimaneqartumi , silap kiannerpaaffia Libyami , El Aziziami 1922-imi pisimasoq , knr.gl
#taamanigooq sila 58-inik kiassimavoq . Taava silap issinnerpaaffia Sikuiuitsumi Kujallermi 1983-imi nalunaarsorneqarsimavoq , taamani 89-inik knr.gl
#anorersuarujussuaq timemut 371 kilometerinik sakkortussuseqarsimavoq . Aamma sialussuarfiunerpaasimasoq pisimavoq Indiami 1861-imi . Ukioq taanna juulip knr.gl
#aperaarput qanoq ililluni politeeqarfiliartariaqalersimanersoq . Qalleqqissaaqqippugut mobileqarsimanngikkuni ajornannginnerpaajunnginnersoq allap mobiilia imaluunniit imerniartarfimmut iseriarluni telefonissarsiupallalaaginnarsinnaannginnersoq . knr.gl
#siulittaasoq oqarpoq , naatsorsuutigigitsik suliffeqarfik namminersortunngorsarneqareerpat sulisuusunit annerpaamik piginneqataaffigineqarumaartoq . Ammerivik pilerigaat Qaqortumi Ammerivik Namminersornerusunit knr.gl
#, Maria Selvam , oqarpoq , ajunaarnersuaqanngikkallarmat amerlanerpaamik inuit marluk pingasut tartuminnik immaqa tuniniaasartut . knr.gl
#siulittaasoq oqarpoq , naatsorsuutigigitsik suliffeqarfik namminersortunngorsarneqareerpat sulisuusunit annerpaamik piginneqataaffigineqarumaartoq . Ammerivik namminersortunngorsarneqassaaq Qaqortumi Ammerivik Namminersornerusunit knr.gl
#maleruagassat Oklahomami , Missourimi Californiamilu atuutsinneqarput . Issinnerpaagami 17-inik ississimavoq , angerlarsimaffiit pisiniarfiillu 450.000-t missaanniittut1-2 knr.gl
#arlalinnik immaqa suli milutsitsisoq . - Qimmiutillit amerlanerpaatigut utoqqatsissutigisartagaat tassaasarpoq allamik periarfissaqannginnertik . Nunatsinni innuttaasut knr.gl
#. Japanimi ukiuni arlaqalersuni iluatitsiffiusumik naatitaatiminnik naatitsinerminni nillernerpaaffissaq atorlugu kigaatsumik inerititsiartortarsimapput , taamaaliornermikkut naatinneqartut pitsaalluinnassuseq knr.gl
#sungiusarutsigu , tassa naatitanik naatitsivinni ukiukkut kissaq annikinnerpaaffimmiittoq1-2 ittoq2-2 atorlugu aammalu uuliamik seqernullu kissaanik kiassaaneq knr.gl
#ittoq2-2 atorlugu aammalu uuliamik seqernullu kissaanik kiassaaneq annikinnerpaamiittoq1-2 ittoq2-2 atorlugu Kalaallit Nunaanut iluaqutaassaaq , Bent knr.gl
#qanorlu sivisutigissanersoq , killilerneqanngilaq kommissionili ilisimatitsivoq piaarnerpaamik aallartinneqassasoq . Puisit amiinik EU-mut eqqussinissaq inerteqqutaalissanngilaq knr.gl
#kaffisornerluunnit ajorpoq aamma tiitorneq ajorpoq . Imersinnaasaa ingasannerpaassappat taamaallaat colatortarpoq , Bent Heiselberg oqarpoq . knr.gl
#hindut katersuunnerannut atatillugu ingerlanneqarpoq , ullumikkullu ulloq illernarnerpaatut isigineqarpoq . Hindut isumaqarput Ganges-imi tamataqaratik uffarnermikkut knr.gl
#18-iinnarnik ukiulik Angutimmarik Kreutzmann , qulinik isertitsinermigut isaatitsinerpaasoq , arsallammattut toqqarpaat , Angutimmarik Kreutzmann tupinnanngitsumik knr.gl
#siulittaasuat aamma allappoq . - Nalilerneqarsinnaavoq 2006-imi ajornerpaamik pisoqassappat amigartoorutit 200-niit 250 million koruunit angullugit knr.gl
#KNI-p qullersaqarfiani ulapputtoqarpoq suliassaqarfinnut pingaarnernut sunniutaajumaartut sapinngisamik annikinnerpaaffissaminiitinniarlugit1-2 isinniarlugit2-2 . Naalakkersuisut siulittaasuat akivoq , nangillunilu knr.gl
#Heilmannip nassuiaatissaqartippaa . - Innaallagiamut imermullu akit annerpaajusut aamma akit minnerpaajusut 2003-mi akiusut 10 procentiannik knr.gl
#- Innaallagiamut imermullu akit annerpaajusut aamma akit minnerpaajusut 2003-mi akiusut 10 procentiannik ukiumut qaffanneqarsinnaapput , knr.gl
#taama siunnersuuteqartut qinernaviarnagit , aamma taamaaliussagutta nakorsaatinut atorneqarnerpaanut akiliisalernissatsinnut akissaqannginnatta . Apersukkatta ilaat isumaqarpoq , knr.gl
#inuiaassutsimik pingaartitsisunit ajugaaffigineqanngilaq , naak taakkua partiat annerpaanngoraluartoq , qinersisullu pingajorarterutingajaannit qinerneqaraluartoq . Taama oqarpoq knr.gl
#talerperliuniat nutaamik qinersisoqarnissaa anguniariaannaammassuk . Taamaalilluni ministeriuninngortussaagunartup talerperliuniarnerpaat mianersuuttariaqarnerat nassuerutigaa . Talerperliuniat ajugaaffiginninngillat Issimasut 13-it knr.gl
#eqqartuunneqaatigissavai . Canadami inorersoq eqqartuunneqassaaq Canadap oqaluttuarisaanerani inorernerpaatut oqaatigineqartup arnanik 26-inik toqutsisimasutut unnerluutigineqartup 57-inik ukiullip knr.gl
#nersornaasigassatut piukkunneqartunut ilaasussanngortinneqarsimavoq . Ukiup ingerlanerani Danmarkimi aliikkusersuillaqqinnerpaatut , erinarsullaqqinnerpaatut taalliullaqqinnerpaatullu piukkunneqassalluni . Rasmus Lyberthip knr.gl
#ilaasussanngortinneqarsimavoq . Ukiup ingerlanerani Danmarkimi aliikkusersuillaqqinnerpaatut , erinarsullaqqinnerpaatut taalliullaqqinnerpaatullu piukkunneqassalluni . Rasmus Lyberthip piukkunneqarnini tupaallaatigaa knr.gl
#. Ukiup ingerlanerani Danmarkimi aliikkusersuillaqqinnerpaatut , erinarsullaqqinnerpaatut taalliullaqqinnerpaatullu piukkunneqassalluni . Rasmus Lyberthip piukkunneqarnini tupaallaatigaa . knr.gl
#ajornera pissutigalugu taamaatiinnarneqartariaqarsimapput . Ilaasussat Københavniliartussat sapinngisamik amerlanerpaat ilaasinnaaqqullugit timmisartorsuaq Norsaq Kangerlussuarmi utaqqisinneqarsimavoq . Præsident knr.gl
#Amerikkamiut Irakimut isaasimanerat kukkunerusimasoq . Japanimiut USA-mut aalajaannerpaallutik tapersersuisartuupput , Irakimullumi aamma sakkutuuminnik aallartitsinikuullutik , knr.gl
#Piukkunneqaatigisai pingasut tassaapput : Danmarkimi ukiup ingerlanerani aliikkusersuillaqqinnerpaatut , erinarsullaqqinnerpaatut kiisalu Danmarkimi ukiup ingerlanerani taalliullaqqinnerpaatut knr.gl
#tassaapput : Danmarkimi ukiup ingerlanerani aliikkusersuillaqqinnerpaatut , erinarsullaqqinnerpaatut kiisalu Danmarkimi ukiup ingerlanerani taalliullaqqinnerpaatut piukkunneqassalluni . knr.gl
#aliikkusersuillaqqinnerpaatut , erinarsullaqqinnerpaatut kiisalu Danmarkimi ukiup ingerlanerani taalliullaqqinnerpaatut piukkunneqassalluni . Rasmus Lyberth aperaarput tamanna inuttaanut knr.gl
#siulittaasoq Nan Roman taama oqarpoq . Angerlarsimaffeqanngitsut amerlanerpaat Californiamiipput1-2 ipput2-2 . Angerlarsimaffeqanngitsut 750.000-it USA-mi angerlarsimaffeqanngitsut knr.gl
#, taama ritzau allappoq . Angutimmarik VM-imi isaatitaqarnerpaavoq Assammik arsartartut nunarsuaq tamakkerlugu ajugaanniullutik unammineranni , knr.gl
#, kalaallit arsartartuat Angutimmarik Kreutzmann , unamminerni isaatitsinerpaasimasutut inissisimagallarpoq . Taama nalunaarpoq , Nunatsinni assammik knr.gl
#, Nunatsinni assammik arsartartut kattuffiat . Angutimmarik isaatitsinerpaatut inissisimalluni katillugit isertitsinerit 34-it angusimavai . Kalaallit Nunaanneersoq1-2 knr.gl
#. Kalaallit Nunaanneersoq1-2 IR2-2 Jakob Larsen , aamma isaatitsinerpaat akornanniippoq1-2 ippoq2-2 . Taanna isaatitsinerpaanut normu 12-itut knr.gl
#, aamma isaatitsinerpaat akornanniippoq1-2 ippoq2-2 . Taanna isaatitsinerpaanut normu 12-itut inissisimavoq , katillugu 23-nik isaatitsisimammat knr.gl
#, katillugu 23-nik isaatitsisimammat . Assammik arsarluni ileqqorissaarnerpaat akornanni allattukkani kalaallit nunaat aamma ilaavoq . knr.gl
#kalaallit nunaat aamma ilaavoq . Kalaallit nunaat ileqqorissaarnerpaatut inissisimanera normu 5-iuvoq , Danmark normu 4-aalluni knr.gl
#kattuffiup innuttaasut isumassarsianik tunioraanissaat kissaatigaa . - Pingaarnerpaaq tassaavoq sumiiffinni demokratiip imaqarluartumik ineriartortinneqarnissaa , imaappoq knr.gl
#57-inik ilaasortaqartumit ingerlanniarneqaarpoq . Indonesiami , nunarsuarmi inuttunerpaasumi , muslimit peqqarniisaarniat ajornartorsiutaapput , kisianni innuttaasut knr.gl
#. Aaffattassat kommunini aqqaneq-marlunnut agguataarneqarput . Qaanaamiut amerlanerpaanik pisassinneqarput , tassa 80-inik . Sisimiormiut 29-nik knr.gl
#nassaarineqarsinnaaneri ilimanarpoq , aviisi allappoq . Aligoqqik anginerpaaq Kalaallit Nunaanni nassaarineqarsimasoq , 0.122 caratiuvioq . Taanna knr.gl
#soorlu USA-mut , tassa nunarsuarmi inuit atugassarititatigut assigiinnginnerpaamik atugaqarfigisaannut naleqqiullugu angineruvoq . Avisimi Atugagdliutini saqqummersuni knr.gl
#- Kræftimik katsorsaaneq eqqarsaatigalugu Danmarki nunani avannarlerni kinguarsimanerpaavoq , taamaattumillu kræfteqartunik Danmarkiliartitsisarnerput naammagiinnarsinnaanngilarput , Hans knr.gl
#: - Silarluk unikkallarnermut pissutaavoq , kisiannili sukkanerpaamik ammaqqinnissaa naatsorsuutigaarput . Nunatsinni isertitaqqortunerpaat agguaqatigiissillugu ukiumut knr.gl
#, kisiannili sukkanerpaamik ammaqqinnissaa naatsorsuutigaarput . Nunatsinni isertitaqqortunerpaat agguaqatigiissillugu ukiumut 558.000 koruunit isertissimavaat , piitsuunerpaallu knr.gl
#isertitaqqortunerpaat agguaqatigiissillugu ukiumut 558.000 koruunit isertissimavaat , piitsuunerpaallu akileraareerlutik agguaqatigiissillugu 60.000 koruunit isertissimallugit . Piitsut knr.gl
#Atuisartut Siunnersuisoqatigiivisa isumaqatigaat Inissiarsuarni ikuallattoqaraangat paasineqartarpoq eqqugaasut amerlanerpaartaat pigisaminnik sillimasiisimanngitsut . Sillimmasiinerup inigisamut akiliummut ilanngunneqartalernissaanik knr.gl
#piffissaq sivisuallaanngitsoq qaangiuppat Kosovo Europami nunaalerumaartoq namminersortoq nutaanerpaaq . Serbiami nunap immikkoortuata ilaa taanna ukiorpassuit knr.gl
#siunissami EU-mut ilaasortanngorumaartoq . Kosovo tassaalissaaq namminersortoq nutaanerpaaq Umiartortut oqaluffianni nunarput sammineqassaaq , februaarillu qaammataani knr.gl
#maluginiarneqartorujussuanngorsimasoq . Isiginnaartunit nuannarineqarnera unnersiutigineqaqaaq , Angutimmarillu arsarluarnerpaatut toqqarneqarami qullilisimanera nutaarsiassaqartitsiviup ritzauip aamma eqqaasimavaa . knr.gl
#Lynge . - Piumasaraarput naalagaaffeqatigiinnermik taaneqartartumi tassaalissanngitsugut pitsaannginnerpaanik pisinnaatitaaffeqartut . Savalimmiunit ajornerusumik pineqarnissarput inooqataaffigisinnaanngilarput . knr.gl
#. Angolamut ippassaq unamminermi Jacob Larsen kalaallini isertitsinerpaavoq , qulingiluanik isertitsigami , taamatullu aamma Minik knr.gl
#56.901-inngorsimavugut , ukiup siulianit 68-inik ikinnerulluta . Pissutaanerpaavoq inuusuttatta nunanut allanut ilinniariarlutik aallarartut amerliartornerat . knr.gl
#Angusarlu taanna kalaallit ujakkaajutigalutik eqqaasartartut peqataasalermata angusarineqartunut pitsaanerpaanut ilaavoq . Eqqaasartartullu Kalaallit Nunaanni Kattuffiata naliliinera naapertorlugu knr.gl
#nukarliit unammisarneranni nunatsinneersunit1-2 IR2-2 Martin Møller kisimi pitsaanerpaamik angusarissaartuusarsimasoq . Arnaq inuusuttunnguaq taanna , Miillaaraq knr.gl
#toqutaammata . Irakimi shia-muslimit ullumi ulloq nalliussisagartik pingaarnerpaaq nalliussimmassuk inuit 60-70-it missaat toqutaapput . Nunat Avannarliit knr.gl
#nalilersuisartut arlallit taamanikkut tusarnaartitsineq Roskilde Festivalertoqartalillarmalli oqaluttuarisaanermi kusanarnerpaatut nuannernerpaatullu nalilerpaat . Björkip erinarsortartutut ingerlalluarnera tusaamaneqarlualerneralu knr.gl
#arlallit taamanikkut tusarnaartitsineq Roskilde Festivalertoqartalillarmalli oqaluttuarisaanermi kusanarnerpaatut nuannernerpaatullu nalilerpaat . Björkip erinarsortartutut ingerlalluarnera tusaamaneqarlualerneralu 1986-imi knr.gl
#. Maajimi sapaatip akunneranut marloriartassaaq , piffissami angallaffiunerpaami , tassa juunimi , juulimi aggustimi septembarimilu knr.gl
#nunatsinnut timmisartuussivoq aatsaallu kingumut timmisartuusseqqittussanngorpoq . Aasaanerani angallaffiunerpaajunerata nalaani tassa majimi , juunimi , juulimi knr.gl
#naapertorlugit inuit tamat oqartussaaqataanerata eqqunneqarnissaa Irlandip avannaani kingusinnerpaamik marsip 26-iani isumaqatigiissutigeqqinneqassaaq . Irlandip avannaani inatsisartuliulerput knr.gl
#oqarpoq , Irlandimiut aalajangiisalermatali aalajangiineq tamanna pingaaruteqarnerpaajusoq Suleqatigiissitat Frank Jensenip siunnersuutaa oqaluuserissavaat , knr.gl
#imaaginnavipput , soorlu ministeriuneq Göran Persson aamma qaninnerpaamik suleqatigisaa ministeriunerup allattaa Lars Danielsson pisuutitanut ilaapput knr.gl
#ualimut isumaqatigiissutigaat , silaannaap allanngoriartorneranut sukkatsikkaluttuinnartumut , minnerpaamik 90 procentimik , inuup akisussaasuunera ilimanaateqartoq . knr.gl
#- Avatangiisit patsisigalugit qimaasut nalitsinni inuit ajornartorsiutaasut annerpaatut isigineqalissanersut apeqqutaavoq , ilisimatooq Oxfordimeersoq1-2 IR2-2 Norman knr.gl
#Laban toquvoq Musliimit Danmarkimi anersaakkut siuttuisa akornanni tusaaneqarnerpaagunartoq , Ahmad Abu Laban , ippassaq unnukkut knr.gl
#- Phone-ip ingerlassimasaata , takutippaa oqarasuaatit angallattakkat bakteriaqarnerpaasut . Eqqumiigigukku inuusuttuaraajunnaareeraluarlutit kiinnanni tinupasuararpassuaqarlutit , aseruunnernilluunniit knr.gl
#85 procentii assorsuaq bakteriaqartuusut . Oqarasuaatit angallattakkat bakteriaqarnerpaapput Isumaqaruit anartarfik tassaasoq napaatinik tunillaassuinerpaaq , kukkuvutit knr.gl
#Oqarasuaatit angallattakkat bakteriaqarnerpaapput Isumaqaruit anartarfik tassaasoq napaatinik tunillaassuinerpaaq , kukkuvutit . Bakteriaqarnerpaarmigooq tassaavoq oqarasuaat angallattagaq knr.gl
#anartarfik tassaasoq napaatinik tunillaassuinerpaaq , kukkuvutit . Bakteriaqarnerpaarmigooq tassaavoq oqarasuaat angallattagaq , taannamigooq aqqutigalugu bakteriat knr.gl
#silaannaap pissusaanik ilisimasallit ullaap tungaani manna tikillugu sakkortunerpaamik mianersoqqusipput oqarlutik , nunarsuup kiatsikkaluttuinnarneranut uagut inuit knr.gl
#CD-mik pisiortuupput , allaat Danmarkimi saqqummersuni maannakkorpiaq nuannarineqarnerpaalluni . Julie Berthelsenip Hit-listen.nu-mi et-inngornermigut qaangerpai Thomas knr.gl

< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > » Show all 37866 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?NIRPAAQ.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: