« < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > » Show all 778970 results

#: Pingajuaqaannalersoq : Marseqaannalersoq : ( Qaammatit pingajuat ) . Assaqqoqutilissuit : Assaqqorutit ( assaqqukkut
#Sagn fra Grønland I , pag . 54 ) . Neqisakkat : Neqit ( nerisassat
#II Kunuk iliarsunnguaq Suli merlertunnguullutik angajoqqaaruttut angutinnguit marluk najannguartik pingajoralugu illumi angisuumi sisamanik igalaalimmi najugaqarput
#angajoqqaaruttut angutinnguit marluk najannguartik pingajoralugu illumi angisuumi sisamanik igalaalimmi najugaqarput . Taakku Kunukkut allamik ikiuunneq
#sikippoq . Aamma kiinarpassuit takuai . Kisianni marlunnik takugamigit najukkaminut oqariartorluni angerlalerpoq imertaatini qimaannarlugit .
#amiminermik taamaattoq nimerpaat . Illumut iseramik takulerpaat ataatsimilluunniit annattoqanngitsut , qangali nateq aammik tarralisaannguarsi .
#qaninngallaraangassuk periassasoriniarlugu avaalaarlugu aqqaavinnaaraat . Takulinnguaraluaraat qajarsuumuna ataatsip eqqaakkaa uniortarlugu , taamaallugu alligannguakkuloqaa . Alligarniariaraa
# Qajarpassuit niooraramik tamarsuarmik niupput , qajaq ataaseq utoqqassarsuaq kisimi niunngilaq . Aaffattorsuup pisani sakiillarsinnarlugu
#: Ningissaa peerallarlara . " Najungasoq ataaseq immaralaannguaq uinilerlugu peerpaa inaluarlu naatsunnguaq . Asuuku
#Aamma taava nukallua malersulerpaat . Aasiit qaannap ataatsip eqqaatileqaa , ilaasa qaninngaraangamikku isigiinnaaraat ; sunaaffa
#taassuma ataanut sissippoq . Tulaleriartoq tassannga niviarsiat marluk aterput . Utoqqassarsuup ningii taama majuuppaat .
#qimallugulu qulaanit itersiilerput . Kiisa seqineq qullalillarpoq ataatsimilluunniit anisoqanngitsoq . Taamaalluni pissartarsuat anivoq . Sila
#qajarpassuit tamarmingaasiit avatimmeqaat ningiminnik , utoqqannguakkuluumaasiit najungasut marluk inaluamininnguillu marluk . Kunukkut aamma tuperpassuit qulaannut
#avatimmeqaat ningiminnik , utoqqannguakkuluumaasiit najungasut marluk inaluamininnguillu marluk . Kunukkut aamma tuperpassuit qulaannut piartorput .
#. Sakeeramiuk tappika punngasoq , aterpoq najungasoq ataaseq inaluamininnguarlu nassarlugit . Kunummut tunniuppai . Kunuup
#ilaata majuaqquai . Illorpassuit ataannaanni illullit anguterujussuit marluk siulliullutik isileramik katakkut pississaqaat , aavernik tiguseriarlutik
#aaversuit nukalloriit uniarlugit , tappika illua takunerpat sisamanik igalaalik , tassa nuliaannai . aamma
#kiisa tamassa unnuinnalillarpoq . Taamaallutik arnat taakkua pingasut anisarnerat akulikilliinnariallarmat Allarneq pasitsakkaluttuinnarami aperai :
#Oqaluttuartoq Jua , Kangermiu . Iliarsunnguit Iliarsunnguinngooq marluk aqisserniaannartunnguit pisisseq kisiat sakkugalugu . Aqisserniaraangata nunaqqaterpassuisa
#saniminut tuttoq takoriaramiuk qummut qivialeriarmat tarrippaat . Aappassaanik alakkariallaraat kingumut ileqqumisut qajaasaalersoq . Aamma aappassaanik
#Aappassaanik alakkariallaraat kingumut ileqqumisut qajaasaalersoq . Aamma aappassaanik nuani katersoriarlugu qiserpaa paataa kammiut eqqorlugu .
#peqarani . Tikikkaluarpaat taama ujaqqamilluunniit angumerisaqanngillat quillu marluk tamarmik peqaratik . Sumunngooq taamak aallarsimanerput .
#Avatangeriallarai taava pikku qaamajunnaarsut , illut alliit marlunnik igalaalissuit qaamaneralutik . Niugami illu alleq itsuariartorlugu
#! haarpallattaraaq . Ilaanni suaarlugu aappassaanik suaaqqikkaluarlugulu aamma nillinngimmat kiisa qapiakkani qimaannarlugu anigami
#avatini qinerlugu takuleriallaramigit qilaallu immallu killinganni pujoraatsiaat marluk avaleriillutik pujoqqaaringaaramik . Naleqqersoriarlugit aterpoq . Tikisimalerluni
#: Piniagassaaleqivugulli , tasama sioqqatsinni pujoraatsiaat marluk avaleriillutik pujoqqaareqaat , asulilu ammassanatik uumasunnguit ammatikkumaaraat
#, Nuummiu . Manutooq Manutoorooq paniinnalissuulluni , marlunnik paneqarluni . Paniinnalissuugami pisassat tikiukkaangata uitsatigillaarai allamik
#. Imertareeraangata ilummut aallararaat . Ingerlagunik ullup aappaani nunaqarfigisartagartik tikittaraat . Tassunga pillutillu tiffartissannginnamimmi ilaanni
#tikittaraat . Tassunga pillutillu tiffartissannginnamimmi ilaanni ullut marluk tassani uninngasaraaq sakkussaminik piareersaalluni . Panissuani ilagalugit
#kisianni ulloq naammattooqqaraagujaat ulluinnaq pisaanik . Ullunngooq marluk tuttunniarlutik piniartarpai , ullut marluk piniaraangamigit kingornalu
#. Ullunngooq marluk tuttunniarlutik piniartarpai , ullut marluk piniaraangamigit kingornalu piniassanagit , panersiataaginnalerarai . Panertereeraangamigit
#amiiaallaramik kisianniaasiit ulloq naammattoorujaat . Tassaniaasiit ullup aappaani nammattortuaannaq tisasarpassuarnik sinaanut piortuipput . Tisaartoreeriutigalutik aappassaanik
#aappaani nammattortuaannaq tisasarpassuarnik sinaanut piortuipput . Tisaartoreeriutigalutik aappassaanik tuttunniarpoq ; aamma taama amerlatigisorsuit pisarai .
#; aamma taama amerlatigisorsuit pisarai . Ullut marlungaasiit tuttunniarami taamaatiinnaqai . Tassaniaasiit tuttut panertorpassui panersiataaginnaleqaat
#Putsillarami taava taamak anoreqarluinnanngilaq . Pujullarami ullup aappaani iterniariarlutik pujorsuaq kivisittorsuanngoraa . Kivisileriallaraa silagilluni ingammik
#nueriallaraat aarimmi illunnguarliaa iluaqigujoq , ataaniluuku qaannat marluk . Eqqaa peqarami . Inunnguaqaranilu .
#! Angajua siulliulluni iseriartorami iseriallarami angutit marluk tamarmik ungatillit , illugiillutik . Kujataa
#Tunummukarlutik1-2 KAR2-2 , tunummukarlutik1-2 KAR2-2 imarsuaq aamma aappassaanik nuiinnaqigujaat . Nuilluarlugulu ilisariniarnialeriarlugu taamak pisariaqarluinnanngilaq ,
#qimallaratsigut sikunnguamik umialerluta saavikkatta Akilinermut tipigatta angutit marluk naapikkatsigik tamatta uinikkaluarpugut ; una qitornaqannginnami ,
#amissai naammatsippai , tassalu naammagilerlugit . Umiani pingasunik qaleriinnik amerpaa . Imaluaa oqassanani piukkuuginnalikaseqaaq .
#piggartoqigamik aasiit piggakkaluallaramik unnoqimmat innaaginnarput , innarlutillu ataaseq aasiit sinissatanngueruppoq . - Massa unnuaroruttoraa taqqama
#inuttoorsuugallarmat ukiorluugallartillugu ajorsartorsuanngoqaat . Ullortusillarmanngooq silagissillarluni qaannat marluk , inuusuttorlu utoqqassarlu , imminnut pilerisaatilerput avammut
#, isissagaanni kisianni ilummut sisulluni . Isileriaramik ataaseq kalluteriarmat qanga avilunnguarsi . Sunaaffa aamma tassa
#. Qaaliuteriaramikkik qanga kissannguarsi . Suli isikkunniarlugu ataatsikkut taamak sinilersimapput . Massalu sinilissasut Qaassuup illerfik
#: Mangutassaannik aqqussiniaritsi ! Aamma aappassaanik suaarpoq : Kinipasunnguanillu ussigassaannik !
#aallaramik qanga nippalaannguarsi . Ippassaammalli qaannat marluk avammukaramik sooruna pitarutinngillat . Ullup aappassaani ulloruleraa
#qaannat marluk avammukaramik sooruna pitarutinngillat . Ullup aappassaani ulloruleraa asu qilalugartorsuaaleqaat . Aappaata timmut suaarpai
#Qaassummununa tikeraaratta ! " tikeriarmata angutit ikinngitsut ataaseq oqariinnaleqaat . Taama oqalulermata tikeraat oqarfigaat :
#: Kingornagooq tikeraartoqallariaanata , tikeraartoqaraluaruttagooq nungutaaginnassapput ! 11 sukaannarlutik aamma oqarput : Sussa ,
#pikilerput . - Taannaqa nassatassaminnik neriuleraluarput , ataaserluunniit nassinngilaa . Sunnguamik nassataaqaratik kiisa aallarput .
#tamanut tamaanga eqqarpaat . Arnartaat aamma nungoreeramikkik ataaseq oqaaserilerpaat : Ernersua utaqqigallaqisigu , aamma
#oqaloqatigiilerput : Ernersua nunngutaariartoqisigu . Ataaseq oqarilerallarlugu aallaannaqaat ernersua toqukkiartorlugu . Qassit ikerat
#peqanngitsoq ! " ornikkamikku tikeriallaraat illup qarmaanik ataatsimilluunniit angumerisaqanngillat , quersuataluunniit qarmai naami peqanngillat .
#Tuttunniarlutik tammaarfissaminnut pigamik aavarlutik aallariartoqanngillat aqagu ullaakkut ataatsikkut piumanermit . Aqagu qaammat ataatsikkut aallarput .
#aqagu ullaakkut ataatsikkut piumanermit . Aqagu qaammat ataatsikkut aallarput . Tiffartilerlutik massa kuussuaq alannguatigut sinileriannguallarlugu
#, aannguinaasinuku ! " takuleriallaraat angussuit marluk quleriillutik tamarmik aattortut silaannarmi issuttuutiinnarlugit . Imminnut
#, massakkut nusunnginnaveerpaanga , assorullutit noqinniannga ! 11 aapparsuata noqileraa aatsaat iperarniariaraani makillaatigaluni :
#nuliara orninngiliuk ? " utoqqaq angerpoq . Aappassaanik oqarfigaa : Ata aqagu orninniariuk !
#Unnummat nakuarsuup nuliaminut oqaaserisani aamma uterlugit oqarfigaa aappassaanik orneqqullugu . Sinikkamik , iteramik nakuarsuaq-aasiit qamalluni
#Amuaramiuk nuiseriallaraa , suluppaavarsuaq angingaarami . Toqukkamiuk aappassaanik ningitsinngilaq unnuutissammani . Suluppaavarsuaq alleruatigut putullugu nammaatserpaa
#maqillugu sikukkoorluni1-2 UR2-2 imarnersat ornittalerpai ullullu tamaasa marlunnik pisaqartarluni . Taamaasimmat inuit kujataaniittut1-2 ittut2-2 sikukkut
#ittut2-2 sikukkut Qujaavaarsummut tikeraartalerput . Ilaanni utoqqakasiit marluk Qujaavaarsuup arnaata eqqarlii tikeraakaseqaat . Isertut Qujaavaarsuup
#aappakasia soraarpoq . Taamaalluni Qujaavaarsuk tikikkami aasiit marlunnik angusimalluni arni oqarfigaa sakiai uukkasuaqqullugit . Uukkamigit
#. Taamaalluni oqaqaaq : Tasama innerit marluk erseqaat ! " kataap qaaniilluni1-2 illuni2-2 aggersikkamigit
#takoriallaraa qajaq amitsuarannguamik qajalik . Nueriarmani aamma aappassaanik oqarpoq : Ila usiarlakkit . Piumanngiinnaruit
#: Massakkunngooq piniassanngilaat , kisiannigooq ullut tallimat qaangiuppata piniarumaarpaat ! " ullut taakku taasai
#qaannat tamarmik pisatik Tuttukkunnut majuuteqquaat . Aatsaat aappassaanik namminneq pisassaminnik piniarput . Aqaguani qamallutik aallarput
#avalakkami Qujaavaarsuk ornikkamiuk tikeriallaraa taavaana qaanni majuutissagaa marlunnik angusimalluni . Tupilaap qulakkeerpaa aqaguani qamalluni aallarpat
#, taavaana tikilluni qaannani majuutissallugu amugaa , marlunnillu angusimalluni . Tupilaap avataanillu timmut isiginnguarillugu .
#tamarmi innaannanngorsimasoq , Qujaavaarsullu nalunaatsiarami . Aamma aappassaanik majorarsaarfiginiaraluaramigit ingalluni annerpoq . Tupigutsalluni qimerloorniariaramiuk Qujaavaarsuup
#taavaana naalereersimalersoq . Ornikkamiuk tikippaa toqoreersimagaa . Aappassaanik qimatsiaramiuk aamma qiviariaqaa naalereersoq-ima , tassalu tunummukallarluni1-2
#puerataarpoq . Aqqarmat timaanut pigami savippoq . Aappassaanik pueriarmat paaramiuk naalippaa , erniinnarlu angerlaallugu .
#kingumut amullugulu tunummut saatillugu imarsua kuigallarpaa . Aappassaanik imaanut pisippaa ! Aatsaat tassa anguartissarsiulerpoq .
#nerinngilaq qanermi ilua pitsanngorsiillugu . Qujaavaarsugooq kisianni aappassaanik arfammat aatsaat amerlormiut nakuartarsuat pisaqarpoq .
#aatsaat amerlormiut nakuartarsuat pisaqarpoq . Ukiorooq ataaseq Qujaavaarsuk Amerlumiikkami1-2 ikkami2-2 upernarmat nunaminut kujammukarpoq .
#ernera pikilerpoq-aasiit . Pikilerami imalu oqarani tuillit marluk tigullugit aallarpoq . Aallalermat angutaata isigilerpaa ,
#Kiisamiuna assuma oqaatsivut tusaleraluttuarnerai , tassa tuillit marluk nassarlugit aallarujoq ! qarajarmiunngooq aallartoqannginnamik , anori
#Aqqukkamiuk , qaanni avammut saatereersimammat , tuilinnut marlunnut poortoriarlugu kinguminut naqitaraa qajannaarlugu . Kaamitsisussat pilerngutileramik
#aqaguuna aalisaqqaariarluta taarsiiniaqisa . aqagu qaammat ataatsikkut aallaramik naammatsippiarnagit taarsiiniarlutik aallaannakasipput . Ingerlagamik ,
#Taamaallimi angutisiara oqarpoq : Puut ammassaatit ataatsimut iliorarniarisigik , aqagu sila ajunngippat aallarumaarpugut .
#unnuarlu ullorlu tunummukarama1-2 KAR2-2 tassalu kigaallannanga ullup aappassaani unnuukkaanga aatsaat qasuerserumallunga unippunga , qasuersiinnarlunga aallarama
# Misissorniariarlugu , unermiuna ataatigut isigillaraanga . Aappassaanik aamma oqarpoq : Uanga tassa ajugaqanngitsorsuuvunga
# taannaqa angutit inooralerput ; inooraramik angutit tallimat . Inuusullu ernisussiortuat aamma oqarpoq :
#Ernisussiortua oqaqqippoq : Aamma taqqama ! 11 taannaqa arnat inooralerput ; inooraramik angutit tallimat
#11 taannaqa arnat inooralerput ; inooraramik angutit tallimat arnallu tallimat . Kamillannguaq qulinik ernutartaarallarluni kiisa
#arnat inooralerput ; inooraramik angutit tallimat arnallu tallimat . Kamillannguaq qulinik ernutartaarallarluni kiisa nuannaalerpoq .
#inooraramik angutit tallimat arnallu tallimat . Kamillannguaq qulinik ernutartaarallarluni kiisa nuannaalerpoq . Taakkulu inuusut oqaatsoq
#aaningasoq alliliullugu . Kingunerileraa utoqqakasik tusaleriallarami Kamillannguaq qulinik ernutartaartoq , angutit tallimat arnallu tallimat ,
#utoqqakasik tusaleriallarami Kamillannguaq qulinik ernutartaartoq , angutit tallimat arnallu tallimat , tamarmik ajoratik aammalu arnaa
#Kamillannguaq qulinik ernutartaartoq , angutit tallimat arnallu tallimat , tamarmik ajoratik aammalu arnaa ajorani .
#taamak amigaratillu sinneqaraanngillat . Mulugunik unnukkut isertullu tallimat siulliullugit nerisereeraangamikkik aamma tallimat kingulliullugit nerisittaraat .
#Mulugunik unnukkut isertullu tallimat siulliullugit nerisereeraangamikkik aamma tallimat kingulliullugit nerisittaraat . Naammatseriarlutik illerusaalaaginnariarlutik innaallaraangamik taamak
#nunguutsiinnaqaat , tassalu uumasunnguarsissanani . Kiisa ullormut ataatsimut nerisassaqalerput . Ullormut nerigamik tassalu kingorna pissaqaratik
#uumasunnguarsinani alannguatigut silammukarami1-2 KAR2-2 tikippoq , ullup aappassaa nerisaqaratik . - Uffagooq-una qimmeqarmiut qimmisoqarsuarmik .
#attaanni appat inaluarpassui eqqakkat takugallarlugit Aappilattoq tusaasaarulluni attanit inaluartulerami soorlugooq qimmeq , qangamigooq qiarsunnguarsi .
#asuuna oqarmioq : Aappilattukkunngooq erninilu illumut pingasunik igalaalimmut pulaarlit . " anisorlu Aappilattoq pikigami
#. anigamik , iseriartoramik iseriallartoq illorujussuaq pingasunik igalaalissuaq anguterpassuarnik ulikkaartoq , takullugulu natersuata qeqqani
#puugutakasik tingussuarnik ulikkaartoq , qaanut orsorsuaq savissuillu marluk ilisimallugit . Aappilattoq isiitigaluni katsorluinnanngilaq . Puugutaq
#, Nuummiu . Ungilattaqi angut piniarneq ajunngitsoq marlunnik erniligooq , aappaa nuliami qatanngutaanit uersagaa .
#aappaa nuliami qatanngutaanit uersagaa . Qatanngutigiit taakku marluk angutaata ajunngitsumik allisalerpai . Angutaanngooq pissarsuuvoq kisianni
#pissarsuuvoq kisianni inunnik toqutsissanani . ernini taakku marluk oqaatilerarai imminik malinniaqqulluni , inunnik toqutseqqunagit .
#aamma imarsuaq sikulissuaq ; aamma takuaat illu ataaseq anginngitsoq , sanianilu ikaarsuit takullugit . Ikaarsuarnut
#Tikeraaq , qussugit , tikeraakkavit naakkiassavaatit . 11 tikeraaq qussuppoq , kisianni talia sajunniariarmat illup
#. Tassannga ingerlallutik alakkannguaraluaraat illorpassuit , qulleq tallimanik igalaalissuaq . Tikeriarlutik ilartik tammaavaat , sunaaffa
#pituttullarsinnarlugit illumut allermut iseqqummatik iserput . Illu marlunnik igalaalik , aamma angutitaqanngitsut , angutitaat piniariarsimasut
#; angutaat toqukkaangamigit arnaat nulissiuttarlugit . Illorsuaq tallimanik igalaalik takuat , tassa nuliaannaanik inoqarpoq .
#oqariarlutik kataap tungaanut aallaramik aappaata natsillaap amii marluk ujaqqanik marrarmillu immigarsuit tigumiarfilissuit illuttuullugit natikkut angallatilerpai
#Aap , tassa ilissamaassuanngua illuttut nululissuaq . 11 tassaniimmersutsiartut Ungilattaqi qaanermit passussigami panarsuaq tiguaa .
#Naakkiassallugu isituarsuani qummut aarlortittaraa takugamiuk Ungilattaqi ataatsimik iseqarami tikeraap tassunga naakkiallaraa , aatsaat
#: Tikeraanngooq Ungilattaqi toqulermat takusarliuk ! 11 tikeraaq isinnguaraluartoq taavaana toqullartoq . Tamaaneeqquniaraatik1-2 eqquniaraatik2-2
#, nalimuattoq . Qippusiarsuakka : Tak. Qupp. 17 titarn . 1 qulaanit . Allarneq nerrersoorsuaq
#Qippusiarsuakka : Tak. Qupp. 17 titarn . 1 qulaanit . Allarneq nerrersoorsuaq : Tungulerpaa :
#iluitsup nikkui , ( neqai panersiat ) ataatsimut qilertarsuit . Illuigaq . Kaligusuersartarporooq : Puisinniarunnaarallartarporooq
#kujaannalik : ( Tak. Atuakkat siullianni qupp. 114 ) . Pussunganinnguarsi : Qaasernermit amia eqingasullerluni
#Ippiarsunnguara : ( tak. Atuakkat aappaanni qupp. 41 ) . Niorruarsinnartoq : Tikeraarsinnartoq . Tuussap
#Kleinschmidt : Den grønlandske Ordbog , qupp. 59 ) . Natsinnassuaq : Qaava toqqissoq .
#Pangalaarsuaq : ( Tak. Atuakkat aappaanni qupp. 16 ) . Kr. Lynge Kalaallit oqaluttuaat oqalualaavilu
#ujarapilussuarnik pullasiuinnaqaaq . Pullasiorsinnarluni angerlarpoq , aqqutaaniluaasiit marlunnik aataarluni . Kingunitsiaagut pullatini takusarpaa pilerisuffaarilluni ,
#tassalugooq aallarluni . Taamannagooq tassa suli ullut pingasut ingerlavoq arnanillu pingasunik anguartitaaqqittarluni . Taamaallunigooq kiisa
#Taamannagooq tassa suli ullut pingasut ingerlavoq arnanillu pingasunik anguartitaaqqittarluni . Taamaallunigooq kiisa nuna qallunniarfigisartagarsuat tikikaseqaa
#aniallarmata taamak Pukkitsulik paasisaqaraluanngilaq . Aneriallarami oqaaseq ataaseq kisimi tusaqusoq : Umiarsuit !
#tassa naapilluni . Paaqartinnagulu qanoq ililluni init marluk ataatsikkut iserfigisimasinnaallugit . Pukkitsulik tassa tatamingajassaalluinnarluni qimaaniassalluni
#naapilluni . Paaqartinnagulu qanoq ililluni init marluk ataatsikkut iserfigisimasinnaallugit . Pukkitsulik tassa tatamingajassaalluinnarluni qimaaniassalluni tamaani
#sannerussuaq qatigammissimallugu assoroorniaasaartut illaatiginnguallaarai . Taamaallunigooq kiffakasiit marluk utoqqaanermit suunngitsut naalakkeqai . Taakkukasiit ajoruusartukasiullutik imminnut
#. Taamanikkunngooq Qattaarsunnguup piginnaassutsi naammagileramiuk qaffianera ataaseq tunummukartarpoq1-2 KAR2-2 . Avammunngooq ingerlalluni tamakkiip
#ungasinnagu illoqquppaa . Illoqqukkamiuk tungaanut aallarterluni takulluannguatsiareeramiuk aappassaanik qafferseriallaraa takkuini assoqqullugu kangeqqullugu pujuallallartorlu misissuleriallaraa ,
#pusitiinnaqaaq . Suligooq uninngissaqqaarpaluttoq manngaallappallallarami malunnartoqaqqinnanilu . Aappassaanik naatsorsoriaraluaramiuk paasersorami makillunilu taanna manngaallaffiata tungaa takoriallaramiuk
#aallarfigaa . Ingerlakkamiuk nanorsuaq tikippaa . Tikillaataa ataatsikkut kalusersorpai . Nalunnginnamiginngooq tikiutissanagit aggoriartorlugit silammut aallaruppai
#isigiunnaaramiuk qassimasorniarluni ilummukarpoq1-2 KAR2-2 . Sikuanut pigami ataaserlu toqukkaluarlugu seqineq qiviaraluarlugu uallisereermani taamaatiinnarpaa . Aatsaat
#Avalariaraangagu kaattorluta nerrisilikasillaaraagut . Puugutarsuaq katsornagu imaaraangatsigu aappassaanik qulissiumminit niusisaraaq , amerlaarsukasiugatta , quliugatta puugutarsuaq
#qulissiumminit niusisaraaq , amerlaarsukasiugatta , quliugatta puugutarsuaq aappassaanik imaaleraluallarlugu aatsaat naammatsittaraagut , angajoqqaavullu qanoq misigissanagit
#Nerilermata akuamininnguaq neriniaraluarakku suli nungunngikkiga puugutaq imaaramikku aappassaat aamma nerileraat akuamininnguaq nungukkaluarlugu kigunga uneraannalermata soraarpunga
#Kingornaasiit suilaaqqutissamik nassaanngilanga . Ukiulernerit tamaasa quit marluk nerisassaannarnik immeraraakka aallaqqaarlunga ajorsarnera suli puiunnginnakku .
#. Saliinngooq ateersuani oqaluttuarisannguarujaa . Kangermi martsip 7-ianni 1863. Oqaluttuartoq Aron . Kaannassuaq Kaannassuaq pingaartorsuaq
#Saliinngooq ateersuani oqaluttuarisannguarujaa . Kangermi martsip 7-ianni 1863. Oqaluttuartoq Aron . Kaannassuaq Kaannassuaq pingaartorsuaq Kitsissuni
#tamatumuuna aapperniarsaralugu assumut naaliffini qallersoramiuk qallerniariarlugu katsornani aappassaanik naaleqaaq , taamaatiinnarlugillu qulariunnaarallarlugit . Sakiatsiarpassuisa ilikkaasimalerallarlugu
#Taamak kangimuinnarsuaq aanngarpoq . Qimammani assorparterami katsornani aappassaanik naaliinnarluni oqqummut saatiinnarpoq . Tikikkami tamanna sakiatsiaaminut
#ittoq2-2 suli ilisarsaalluarpoq qutsissuullunilu . Alertut takitigaaq marlunnillu aniarfeqarpoq ( torsooqarpoq ) , tallimanillu igalaaqannguatsiarpoq
#takitigaaq marlunnillu aniarfeqarpoq ( torsooqarpoq ) , tallimanillu igalaaqannguatsiarpoq . Oqaluttuartoq Abraham , Kangermiu .
#, suli ingerlaniarluta . Ilisimassaasi , ullut marlulluunniit pingasulluunniit ingerlagaluaqqaarluta ukiivissatsinnik sananiaannarniarisa . 11 soorunagooq
#suli ingerlaniarluta . Ilisimassaasi , ullut marlulluunniit pingasulluunniit ingerlagaluaqqaarluta ukiivissatsinnik sananiaannarniarisa . 11 soorunagooq inoqutaasa
#ullut marlulluunniit pingasulluunniit ingerlagaluaqqaarluta ukiivissatsinnik sananiaannarniarisa . 11 soorunagooq inoqutaasa iluaraat . Pigaaqigamik aatsaat
#majuukkamikkik taamak eqquppaat . Singajiip umiami pequtai ataatsimut iliorarneri naammassigaalu angutip taassuma oqarfigaa :
#oqartoq inoqutai anipput , mululertorlutik eqquteriallaraat pertarsuit marluk , avalakkaallu tikeraarfiata oqarfigai : Takanna
#angummik pulaarteqatuaraangama takusaatsiaakkalu tusagaatsiaakkalu oqalualaaralugit unnukillisaatigisarpakka . 11 taamalu oqarluni aamma oqarpoq : Ataliaasiit-aa
#uagutsinnut . Singajik ingillunilu illorsuat misissuleriallaramiuk tallimanik igalaalik ingiffissaq tamarmi amernik qalligaq . Misissoreeraalu
#iseraraaq qaasarlugu . - Massa taamaaseriannguallartoq illumut marlunnik igalaalimmut qaasarmanni iserpoq . - Massa isersimaleriannguallarluni
#arlerlugit , ii , neqeqarami . Avalallugillu aappassaanik taamak anivoq . Anigami mululertunngilaq . Eqquteriallarai
#Tassalu kingorna Singajik tikeraarani . Ullut sisamassaanni Singajik iterami isumani aseruinnaqaa . Taamak silagitsigisoq
#qaasaaniinnassammata . - Massa sissaq tikileriannguaraluaraa angutit pingasut atingaaramik , sunaaffa uninngasuusut , qaasaanngitsuussanatilluaasiit .
#sunaaffa uninngasuusut , qaasaanngitsuussanatilluaasiit . Niusorlu angutit pingajuata oqarfigaa : Uannut iseriartorniarallaat !
#Anigami tuaviuinnaq aterpoq . Qaanni tikileriaqaa angutit pingasut tassaniittut1-2 ittut2-2 iseriartoqqugaluarlugu . Oqarfigiinnarpai :
#nalullugu avannamukalerpunga1-2 KAR2-2 . Taamalu oqarluni aappassaanik aperaa . Sumut-una tuttunniartarpisi ?
#. Tiffangaallarlutik asu tuttualussuarnik uparuartulillarsinnarmiut . Arnartatik ataatsimut katersorsinnarlugit angutitaat talumiorpassuarnut pioqqalerput . Piortoramik Singajik
#. Piortoramik Singajik avannarliup tullianut pivoq , ataatsimik avannarleqassalluni . Arnartatik ungooriartippaat ilaallu uninngatillugit .
#, tassalu sinittarfissillutik . Sinittareeramik aqaguani aappassaanik massakkut amerlanerusunik pisaqaannaqaat . Ataatsimut eqivatseriarlutik igaartoreerlutillu
#Sinittareeramik aqaguani aappassaanik massakkut amerlanerusunik pisaqaannaqaat . Ataatsimut eqivatseriarlutik igaartoreerlutillu imminnut oqaloqatigiilerput angerlarlutik sinaaliassallutik .
#tupermut avannarlermut iserpoq . Iseriallarami utoqqartaat arnat marluk , aappaa inuusunnerusoq . Iserlunilu oqarpoq :
#suli uninngikkaluartoq ; uffami kukeqanngitsorluunniit . Ullut pingajussaanni aarilli ivianngip mulia sianigilinnguatsiaramiuk milluartalerpaa . Milunneq
#Singajiip ilaginngilai ernertaakasini sullatsaalinermit . Sinittarianngooq ullut sisamat mulugamik tikeriallartut eeq , tuttuasimagamik . Tassani
#. " Inoqutini taama oqarmat Marnilik oqaatsimik ataatsimilluunniit oqanngilaq . Singajik mulugami , mulugami tikippoq
#uiminut oqaasissaqanngilaq , qanorlu ilissutiginagu . Ullut marluk qimmuuttut unnukkut unerittullu Marnillup uini qulliup saniani
#" Kingornalu oqarani . Marnillup ullut arfinillit naasarpai , naasarpai , ullut arfinissaanni aatsaat
#qiviarlugulu oqarfigaa : Tassa aqagu ullut arfineq-aappassaat ; aqagu iterutta tarajornitsup puisaanik nereqqaatissarsiorniaringa ,
#. Toqqup naqqanut iluarsaateriarlugit anivoq . Anillunilu aappassaanik eqquteriallaramiuk natseq taleruatigut tigullugu , illuanik uluni
#qulissiumminut ikiniariaraa , qangali sianaallannguarsi . Ikillugulu aappassaanik avissiniartoq inalugaq pernerluunniit tikissimarpianngilaq . Qalammat niugamigit
#averiallaramiuk najungasup neqitaa qarnup imarinnguatsiagaa . Avitaq ataaseq avillugulu oqummeriallannguarnagu aappassaanik inalukkamik avissivoq . Taakku
#qarnup imarinnguatsiagaa . Avitaq ataaseq avillugulu oqummeriallannguarnagu aappassaanik inalukkamik avissivoq . Taakku avereerlugillu oqummeriallannguarnagit avalakkami
#: Tassa taanna natsiup najungasua ullut tallimat nerissavara . Ullut taakku tallimat naappata aatsaat
#najungasua ullut tallimat nerissavara . Ullut taakku tallimat naappata aatsaat ilissi piumasassinnik neqi nerisarilerumaarparsi .
#Ingalluni Singajik qiimmakkami nammineq kisermaalluni akeraqarluni angutit marluk illersissamaalerallarlugit . Massalu Tusilartoq angalaaruttuleriannguallartoq kiisami aatsaat
#pinnagu . Qanoq pinngippallaaqigamiuk angerlartussiaraa . Angerlartussiarereeramiuk ataatsikkut alliartortilerpai . Tassalu kingorna Marnilik naartunani
#: Harraa , ilisimavarma tamassi arliisimallusi ataatsikkut tikikkaangassi passunniarlugit qatsussimasaleqigikka ; taamalu oqarluni
#, inuk kisimiiginnassanngitsoq ikiortissarsiorumaartoq , tassa kiisa ataatsikkut tikikkaangassi pisasi qarruttalerpakka : Kisimiiginnassanngilatit , aappassarsiorniarit
#. Katakkut qaqerpallattorlu angutaata erni qiviariallaramiuk tuilissuit marluk eqqukkai . Eqqullugit qullaraalu angutaa isumalerpoq :
#eqquutinnialeqinerai , kisiannilu usiarfiunani . Asuliinnarlu tuilini marluk atussanagit . Qiillaallariarluni aniinnallarmat aamma angutaa
#illunit anialersut , anillutillu kigaalariassanatik . Anguterpassuit ataatsimut eqivaqqaarniariartut takuminarnertarsuat taanna , sunaaffa Kittoraq ,
# Ukiuugami , ukiuugami ukioq naaginnaqaaq . Aappassaanik aasaritsiinnaleqaaq Aqajarorsuaq suli pinerluuteqanngitsoq , kakkallu peroriartoqaaq
#. Ajuleriartuinnarluni kiisami toquvoq . Aqajarorsuaq pullaruttulinnguartoq aappassaanik ukiaatiinnaqaa . Ukiaagami , ukiaagami ukiumut aallaannaqaaq
#Ullukillillunilu issileriannguallartoq ingalluni Tusilartoq angulerami , ilaanni marluk , ilaanni pingasut . Ilaanniaasinngooq qajartorluni aatsaat
#Tusilartoq angulerami , ilaanni marluk , ilaanni pingasut . Ilaanniaasinngooq qajartorluni aatsaat taama mululiinnaqaaq .
#siullermik aluatigut ammut marlorsuarnik pilattaannaqaa . Pilattariillarlugulu aappassaanik sanimut marlorsuamik pilattaqaa . Aak supigami
#Siullermik sinittariarami tuttualullarluni tuperminnut tikikkami aqaguani ulloq ataaseq qasuersiinnariarluni aqaguani aamma sinittariarluni aallaqqippoq . Ullut
#qasuersiinnariarluni aqaguani aamma sinittariarluni aallaqqippoq . Ullut marluk mulugamik naammagileramikkik tikipput . Pingajussaanillugooq sinittariarlutik tikillutillu
#qaffersinnera naammattoorlugu tininnerup nalaatigut ilisarinnguatsiavillugu qajaq ; aappassaanik qafferseriarmagu ilisarinnguatsiavippaa qajaasoq . Illoqqukkaani isikkortuuginnallaraa qafferseriallarami
#naapitsilissaqinerlunga . Taannaqa akuerinngilaa . Akuerinngitsooriarmani aappassaanik oqarfigaa : Qaannamik naapitsiumassutigimmigiga manna :
#kuisingaarami qiteqqutiinnarlugu , imereerlugulu qanerissangaarami . Imertarfiinngooq marluk kuigamigit aamma pingajuat kuivaa , simillugulu puiaasat
#ajornaallak , immaqagooq matuersaataa ajortunngorsimasoq . Aappassaanik mapperpaa . Aneriallartut taamak taarpaallaannarpoq , silammut
#sarmikkaluassaqaara . " Sarmikkaluallaramiugooq neeqquluallakkaluarlunilu . Itigaannallaramiugooq aappassaanik oqarujoq : Tassami allatut ajornaqaaq avalaanniaannaleqaatigut
#itigaannaqaa . Itigaramiugooq inngaaluppaloriannguarpoq sunaaffagooq qinertuusisoq . Aappassaanik sarmikkamiuk seqqulussuaq kisimiuvoq , qangali qaammaallannguarsi .
#taamaattormi qeqqitsiterutiinnarput . Massagooq kiffarsuisa kalaallit tikeriannguaraat aappassaanik aqup qaani nipittuallalluni oqaluttaaginnaqaaq . Aatsaat oqaluttaarniariartoq
#atitussusia issussusialu kunnguni illuttut anisereerlugit . Aneriarmanngooq aappassaanik usiusami qaa tukkaramiuk qangaligooq sikarpalunnguarsi . Kigaaliinnarlunigooq
#naaja taanna ungaqqutingaarlugu kaajallallugu tamarmi orsuarnisaartoq . Aappassaanillu nallileraluarlugu tupigusuutiginermit misissorluarnialeriarlugu tusaleriallaramiuk soorlugooq nilliarujuunnguatsiartoq .
#, aataaqarami . Ukiivissanigooq naloqigamiuk uisasuatsianngorpoq . Pingasut toqoreeramigit tunummukaallugillu avalaqqeriallannguarani tikiinnarpoq , takoreeramiuk atorunnartillugu
#, aatsaanngooq tassa Aqajarorsuaq qajartaarsimaleriannguallartoq angutikasia Tusilartoq aappassaanik nuliarpoq illunnguarmiut qiterliit arnartaasa ilaannik . Aasaritsikkaagooq
#Tassanigooq siutaata tungaanut ingerlatillugit misissuleriallaramigit kakiornerpassuit , aappassaanigooq saamiata tungaanit kakiorsimagamik taavaanagooq kannera tikilluinnaraat .
#taamaallutinngooq kuisikkaluttuaannaqaat . Imaattarallarmatagooq kuisissagaangamik kisianni eqqarlitik ataatsikkut ilagalugit kuisittarlutik . Kuisikkaminngooq Tusilartoq Moorsisimik ateqalerpoq
#Marnilillu Engnelimik ateqalerluni . Marniligooq kuisereerami ukioq ataaseq qaangiummat toquvoq . Tusilartunngooq arnaa toqummat ernersuata
#Ii , inuit ikaarsimaakasipput . Soorunamiaasinngooq qajaq ataaserluunniit aallanngilaq . Taamanikkunngooq Tusilartup nukki suli sinittoq
#: Ilisimavutilli ulloq taanna nalleraangat qaannamik ataatsimilluunniit aallartoqarneq ajormat . Soorlugooq nukaa tusaanngitsoq
#aallaannaleqaat . Aallalerami oqarpoq : Ulloq ataaseq sinittariaannarlunga angerlarallarumarpunga . Ullormut qassissuinnarnik tuttulluni
#. Ingerlagaminngooq Qoornumut tammaarput . Naammassereerlutillu inoqutini ataatsimut isaammata Ignaatiusi oqarpoq : Aqagu silagillarpat
#tuggartut ilaat qarmalerput . Qarmarnera naammassigamikku ullup aappassaani qulillugu aallartiinnaqaat . Inerlugulugooq Aqajarorsuaq oqarpoq :
#akuilitsani atereersimagamiuk pikilermata utaqqitsiarpai . Kiisaanagooq nangaariaratik ataatsikkut aallallartut . Ataatsikkunngooq aallaramik ingerlagamik Qasigiannguaniit Maaluttup
#. Uanga imaakkama : Akkakka taakku sisamat angutiga angajullersaasoq tallimagalugu , uanga taassuma erneraanga
#Angerlamiartorsuup paangerpallaqaatigut , anniviginiarsiuk ! " angutit pingasullu anisut ajagaattorpassuit tunuartiinnaqaat , kinami oqartuatsiassaq .
# kinami anguterpassuami oqartuatsiassaq angutit anisut pingajuata eqqui katakkut puttutiinnaqaat . Takanna ammut passusseriallaqqaarluni
#qaa aaniarsiuk . taamalu oqarluni angutit marluk anilersut oqarfigai : Taanna qilaamaannartoq taqqava
#. muluulertunngillat , taavaannaq angutit taakku marluk paangiupput iserlutillu . Ittorsuarput suli oqarianngitsoq angutip
#Singajiinngooq angerlartussiarimmagu . - Taannaqami angerlarfissai ullut tallimat naatsilerpavut . Ullut tallimat sinniinnallarmata aatsaat kingornulerparput
#Taannaqami angerlarfissai ullut tallimat naatsilerpavut . Ullut tallimat sinniinnallarmata aatsaat kingornulerparput . Uangami taamanikkut silattoreerama
# Ukiarminngulerpormaanna Nuuliarlunga tassunga akunnikkama qavaasarpassuit ilaat marluk kangimukalerama1-2 KAR2-2 tikeraartigaakka . Utoqqassaq Aalukuluumik ateqarpoq
#! Taamalugooq oqartoq Kittoraq annilaangaarsimagami oqaatsimik ataatsimilluunniit oqanngitsoq oqarfigeqqippaa : Taamaaginnarutta immitsinnut naalliutsittuinnassasugut
#. Ipittarniaqinnga : ( Atuakkat aappaanni qupp. 30-mut Qilaamaannartunngua mut atassuteqarpoq ) .
#Qilallit angakkutut inersimasutut toorninatik qilaannartarput . Assigiinngitsunik marlunnik iliorsinnaapput : Namminneq sakkugalutik allalluunniit sakkugalugit ,
#Tak. W. Thalbitzer : Kalaaleq , qupp. 36 37 , 45. Hans Egede
#Thalbitzer : Kalaaleq , qupp. 36 37 , 45. Hans Egede : Perlustration
#Kalaaleq , qupp. 36 37 , 45. Hans Egede : Perlustration , qupp.
# Hans Egede : Perlustration , qupp. 395. K. Rasmussen : Myter og Sagn
#og Sagn fra Grønland III , qupp. 34. K. Rasmussen : Inuit nunaannik kaajallaanialunneq
#Rasmussen : Inuit nunaannik kaajallaanialunneq , qupp. 64. Jacob Olsen : Akilinermiulersaarut , qupp.
# Jacob Olsen : Akilinermiulersaarut , qupp. 67. Imaanngallarlugu : Erseqqinngitsumik , imanngasissumik nipeqarluni .
#. Aammalumi qimassimaffivut ukiorpaalunnguleramik . Qassinngorpaanuku ? 25 « ? » 26 « . Jensenip
#. Qassinngorpaanuku ? 25 « ? » 26 « . Jensenip naqqippaa . » Kisianni

« < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > » Show all 778970 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [pos="Num"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: