< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Show all 4957 results

#siuarsaanermut inatsisinut atuutereersunut allannguutissatut siunnersuutitut saqqummiunneqarneranut siunertaasoq tassarpiaavoq , annikitsunik taarsigassarsititsisarnermut aaqqissuussinerup aamma akornanni sunniivigeqatigiissitsisarnermik
#ataatsimeersuarnerit siunnersuummi kiffaanngissuseqarnerutinneqarput . Siulersuisunut ilaasortat ikummatissiassanik misissuinerpiaq qalluinerpiarlu pillugit ilisimasaqassasut pillugu piumasaqaatit Inatsisartut inatsisaanni
#siunnersuummi kiffaanngissuseqarnerutinneqarput . Siulersuisunut ilaasortat ikummatissiassanik misissuinerpiaq qalluinerpiarlu pillugit ilisimasaqassasut pillugu piumasaqaatit Inatsisartut inatsisaanni aalajangersarneqarput
#Kisiannili pisinermut akiusumit tamakkiisumit aningaasartuutinit qanoq annertutigisut sanaartornerpiamut attuumassuteqarnersut nassuiaatigissallugu sanatitsisoq pisussaatitaanngilaq . Sanatitsisup sanaartornermi
#, aammalu illuatungeriit assersuutigalugu naliliissut , aserfallatsaaliuisimannginnerup amigaaterpianillu ilanngaaserneqarsimasinnaasoq isumaqatigiissutigissallugu . Taamaalilluni teknikkikkut aningaasaqarnikkullu naliliineq
#tamanna piginneqatigiilluni inissiaa56 tillit peqatigiiffeqarnissamut siunertaasumut , najugaqarfigineqarnissarpiaanut tunngasumut , akerliulluni . Ilaatinneqanngilaq kommunip illuutaani
#taamaalillunilu attartortitsinermut inigisamillu allamut attartortitsinermut unitsitsinermik kinguneqartussaanngitsumut tunngasorpiamik ilisimatinneqarnissaq soqutigisarinngilaat . Allakkatigut ilisimatitsissut piginneqatigiilluni inissiaatillit
#tikillugit sivitsuinissamut periarfissiineq nassuiarneqarput . Imm. 2-mut Kukkunersiuinerpiap akerlianik misissuinissaq kisimi piumasaqaatigineqarpoq . Tamatumalu nassatarisaanik
#innersuussutigineqartoq . Nassuiaat ujartorneqarpoq qanoq iliornikkut akileraarutissaq tassarpiaq 15,3 % nassaarineqarsimanersoq . Pensionisiaqalernissamut ileqqaarnissap suli
#angusaqarfigilluarneqarnissaa qulakkeerniarmassuk . Soraarnerussutisiaqalernissami aningaasaliissutinut atatillugu iluanaarutit tassarpiaapput soraarnerussutisiaqalernissamut inuiaqatigiinni pitsaaqutaasutut aaqqissuussinerusut aamma qulakkeerisut aalajangersimasumik
#oqaaseqaat takuuk Siunnersuummi allanngortitsinissamut pissutissaqalersitsinngilaq . Piffissami pineqartorpiami naliliinermit tamanna aallaaveqarpoq . Tamatuma nalunaarummi pisussaatitaannginnissamut
#aningaasarsiaasa aalajangiinissani tunngavigineqartarnerat . Paasinarsisimavorli taaguutip taassuma qanorpiaq paasisariaqarnerata qitiusumiit aalajangersarneqarnissaa pitsaanerpaajussasoq ,
#erseqqinnerusumik naatsorsornissaannut malittarisassanik aalajangersaanissamut periarfissiissaaq . Paasissutissat sorpiaat maanna pigineqarnersut paasissutissallu sorliit naatsorsuinermi ilaatinneqassanersut paasiniassallugu
#isertitai pissutigiinnarlugit isertitaqarsinnaanissaminik arsaarneqarnissaa nikanarsaataasoq , tassami kingunerpiaatigut aappaasup siusinaartumik pensionisiallip tunngaviusumik inuttullu pisariaqartitaanik akiliusserusunnera
#isertitai pissutigiinnarlugit isertitaqarsinnaanissaminik arsaarneqarnissaa nikanarsaataasoq , tassami kingunerpiaatigut aappaasup siusinaartumik pensionisiallip tunngaviusumik inuttullu pisariaqartitaanik akiliusserusunnera
#isertitai pissutigiinnarlugit isertitaqarsinnaanissaminik arsaarneqarnissaa nikanarsaataasoq , tassami kingunerpiaatigut aappaasup siusinaartumik pensionisiallip tunngaviusumik inuttullu pisariaqartitaanik akiliusserusunnera
#isertitai pissutigiinnarlugit isertitaqarsinnaanissaminik arsaarneqarnissaa nikanarsaataasoq , tassami kingunerpiaatigut aappaasup siusinaartumik pensionisiallip tunngaviusumik inuttullu pisariaqartitaanik akiliusserusunnera
#suliareqqitami allassimassasoq § 17 imm. 6 qanoq innerpiaatigut atorneqarsinnaanersoq . Akissut : Siusinaartumik pensionisiaqartut pillugit
#nuuppat sulilu kommunimut akiligassaqarluni . Aammattaaq akiliussisoqarsinnaavoq pensionisiarpiami kiisalu inuttut tapini . Meeqqanut tapisianit akiliussisoqarsinnaanngilaq
#tamani naatsorsorneqartarpoq , aappaattullu aningaasartuutinut akiliutitut eqimattanut aningaasartuuterpiaasut ilanngaatigalugit naatsorsuunneqartarluni . Ukiumi aningaasartuutinut akiliutit tulliit
#tamani naatsorsorneqartarpoq , aappaattullu aarlerinaatinut akiliutinut eqimattanuut aningaasartuuterpiaasut ilanngaatigalugit naatsorsuunneqartarluni . Ukiumi aarlerinaatinut akiliutit tassaapput
#) , utertuugassanit ilanngaasinnaanermut periarfissap pissarsiassanut aalajangersagaq taannarpiaq toqqammaviginngikkaluarlugu pisunut ilanngaataasinnaanerannut periarfissaaqarnissaq siunnersuutigineqarpoq . Qallunaat
#nassaarineqassaaq . Ernianit angusat , eqimattamut aningaasaliinermi iluanaaruterpiaat ernianik ikisanik ( erniassatut isumaqatigiissutit ) ilanngarlugit
#Efterskolit ataasiakkaat namminneq angajoqqaat akiliutaannik aalajangersaasarmata angajoqqaat akiliutigisarpiaat allanngorarput : Ukiumut aningaasarsiat Sapaatip akunneranut akiliutit
#aningaasartuuteqartarnermik , ukiullu ilaanni appasinnerusumik aningaasartuuteqarfiussaaq . Annertussuserpiarisassaanullu ajoqusernerit aalajangersimasut apeqqutaassapput , ungasinnerusorli isigalugu annertunerusumik
#inatsimmi avatangiisinut akitsuummik aalajangersaanissaq siunertaasoq , tamatigut inatsiserpiami oqariartuutigineqartariaqaraluarpoq , taamaalilluni avatangiisinut akitsuummi iluanaarutissaq Avatangiisinut
#nassarnissaq , pineqarput , tassani ingerlatat taakkua misissuinerpiamut imaluunniit umiarsuarmi ikaarluni misissuinermut nangissutigalugu ingerlanneqarpata .
#. Tassunga tunngatillugu kukkusoqarsimanngitsoq Naalakkersuisoqarfimmiit oqaatigineqarpoq . Oqaasertaliinerpiami erseqqissarniarneqarpoq , oqartussaasunit unioqqutitsisoqarsimaneranik pasitsaassisoqarsimatillugu , oqartussaat
#Inatsisartut inatsisaata ukiakkut 2018-imi oqaluuserineqarluni suliarineqarnerani piffissaq kingullerpiaq atorlugu allannguutissanik suliaqartoqarpoq , tamatumani saattuarniarnerit ,
#akileraarusiineq assersuummi 200 pct-inik qaffasinneruvoq . Ajornartorsiut taannarpiaq sulisitsisunit kattuffinnillu uparuarneqarnikuuvoq . Meeqqanut tapiissutit aamma
#allagartaliineq najukkanullu innersuussinerit , tamakku tunngaviatigut najukkat najugarpiaallu sumiinnerannut1-2 innerannut2-2 oqinnerusumik atugaqartitsisoqalersinnaavoq . najukkat pillugit
#: Tamatumunnga uiggiutitut , Sumiiffik najukkamik sumiiffiliinerpiami qaqugu , qanorlu atorneqassaneranik erseqqissaaneq ( §
#piumasaqaatit Inatsisartut inatsisaanni aalajangersarneqartut . Taamaattumillu mittarfiit qanorpiaq sanaartorneqarnissaat , ingerlanneqarnissaat imaluunniit aningaasalersorneqarnissaat inatsisissatut siunnersuutikkut
#assingusut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi takuneqarsinnaapput . Aalajangersagaq aalajangiinerpiamut tunngatillugu suliakkiussinernut , ilanngullugit assersuutigalugu aalajangiinerup atuunnera
#imminut akilersinnaassuseqarneranut , suliffeqarfiup aningaasaqarneranut imaluunniit aatsitassanik peqarfippiamut piumasaqaateqartoqanngilluinnartarpoq , assersuutigalugu Chile aamma Kina .
#ingerlatsivimmut paasissutissiisussaatitaalernera atuutsinneqalerpoq . Paasissutissiisussaatitaaneq nammineq attartortitsinermut tunngasorpiami peqataanani illuummik aalaakkaasumik attartortitsinermik suliaqarsimasumut , atuuppoq
#taakkununnga akissarsiatigut ilanngaassisoqarnissaanik kommunit periarfissaqarnerannik annikilliliivoq , taakkorpiaammi ilaatinneqanngimmata , tak. paragraffip taassuma imm. 1
#tassa 9.600,00 kr.-t taaneqartunit akileraarutit 43 %-iutillugit tassarpiaammat 4.128,00 kr. taamaammallu taakkunannga aningaasat atorsinnaasat 5.472,00
#aalajangersakkami pineqartumut isumaqatigiissummik Ineriartortitsinissamut ineriartortitsisoqarsimanngimmat isumaqatigiissusiortoqarnissaa , sunarpiaq pingaartissanerlugu inatsisitigullu tamatumunnga 15 2 Aatsitassanut Ikummatissanullu
#tunngaveqartunik pingaaruteqartunillu tunniussisinnaasut , 9.2 9.3 sulisullu taakkorpiaapput aalajangersakkami siullertut siunnerfigineqartut . § 8 Ineriartortitsinissamut
#ineriartortitsinissamut iluatsinngitsunik pisoqarneranik isumaqatigiissummik siunertaq kinguneqarsinnaavoq , tassarpiaammat ineriartortitsinissaq amerlassutsit salliutinneqarlutik nutaaliornissarlu . Taamaattumik pitsaassuseq
#29. februar 2024-mut ivertinneqassasut aalajangersarneqarpoq . Piffissaq taannarpiaavoq inatsisit atuuttut malillugit siulersuisunik nutaanik pilersitsiviusussaavoq .
#ajornakusoorsimavoq , taamaattumik politiinut periarfissaliissut ilanngunneqarpoq inuk pineqartorpiaq inerteqquteqarfigineqarsimasoq pillugu paasissutissanik ingerlatitseqqissinnaanermut . 3 UPA2019
#salliutinneqarnissanut pisariaqartitsineq naleqquppasigani . Aappaata attartortutut allassimanngitsup isumannaatsuutinnissarpiaanut , allannguutissatut siunnersuut saqqummiunneqarpoq . Siunnersuummi §
#piumasaqaat sanioqqunneqarsinnaasoq . Kommunimi Kujallermi paasinninneq naapertorlugu taamatorpiaq pisoqassaaq , § 20 a-tut nutaatut siunnersuut
#minnerpaamik ilaatinneqassapput makku : 1 ) sullissinerit sorpiaat pineqartut , 2 ) sullissinerit qanoq ilillugit
#minnerpaamik ilaatinneqassapput makku : 1 ) sullissinerit sorpiaat pineqartut , 2 ) sullissinerit qanoq ilillugit
#21 suliaqarnissamik pilersaaruteqarnerat nalunaarneqarluni . Taakkunatigut atuutsitsilernermut ingerlatsinerpiap annertuumik eqaallisarneqarsinnaanissaa naatsorsuutigineqarpoq . § 3 ,
#ikiorsiinermut Inatsisartut inatsisaat atuuppoq . Taamaalilluni ikiorsiillunilu siunnersuinerpiamut , illuliornermi sanaartornermilu sulianut atatillugu ikiorsiissutaasunut isumaqatigiissummi
#killissaliussatut naleqassuseq naatsorsorneqassaaq . Taamaalilluni illuliornermi sanaartornermilu suliarpiamut isumaqatigiissummi naleqassuserpiamit attuumassuteqanngilaq . Neqeroortitsinermut atortussanik aamma
#naatsorsorneqassaaq . Taamaalilluni illuliornermi sanaartornermilu suliarpiamut isumaqatigiissummi naleqassuserpiamit attuumassuteqanngilaq . Neqeroortitsinermut atortussanik aamma isumaqatigiissutinik suliaqarnerit
#allanngortinneqassappata imaalillugit , neqerooruteqaatit periarfissiissutiginngisaat . Aamma naggaterpiaatigut imaassinnaavoq neqeroortitsinermi allannguutip nassatarisinnaagaa isumaqatigiissutip imaluunniit sinaakkutissatut
#piffissami pineqartumi suliffeqarfiup siunnersuisuusimasup piffissami tassani paasisimasai taakkorpiaat qinnuteqaateqartunut neqerooruteqartunullu allanut atorneqartussatut missingersorneqartut pisisussap ilanngullugit
#ittut2-2 tassaapput niuernermi peqataasut sapinngisamik pinngitsoortinniassammassuk neqeroorutiginiagaq naggaterpiaatigut imminerminnut naleqqutinngitsoq pillugu paasissutissarpassuit atuarnissaannut nukiit maangaannartinneqannginnissaat
#Aammattaaq neqerooruteqartitsinermi aningaasartuutinut naleqqiullugu aningaasaqarnermut sianigisassat neqerooruteqartitsinermik ingerlassarpiamut tunngasuusinnaapput , aammali kingornatigut isumaqatigiissummik aqutsinermut atasutut
#10-nut sivisussuseqartarmata . Nunani allani ilinniagaqarfiit klinisk-iusut taamatorpiaq tamaviaarnartorsiorput . Taamaattumik eqimattakkaanik aallagartitsinissaq ajornarluinnarpoq ,
#Ileqqaagassat inatsimmi qulakkeerniarneqartut , namminersorluni inuussutissarsiortunut tunngatillugu suliffeqarfippiamiitinneqartarput1-2 isinneqartarput2-2 . Namminersorlutik inuussutissarsiortut amerlasuut soraarnerussutisianut ileqqaagaqalersimasanngillat
#, siunnersuummi pineqartunut ilaanngitsut , akornanni nassuiaatini killissalersuinerpiaat GE-p ujartorpai . Killilersuinerit § 6 ,
#. Tilioq inuit innarluutillit sinnerlugit oqaaseqartartuummat , taakkorpiaallu suliffeqarnermi sunniutilimmik akuutinneqalernissamut pitsaanerusumik periarfissinneqarnissaat naatsorsuutigineqarmat ,
#malillugu qinnuteqaatit suliarisassatut tigusaasa amerlanerpaartaat suliffinnut taama ittorpianut tunngasutut nunanit allanit sulisartut sulinermut najugaqarnermullu akuersissutit
#Naalakkersuisunit isummerfigineqarsimasut ataatsimiititaliamit maluginiarneqarpoq . Tusarniaanerilli siunertaat tassarpiaavoq tusarniaaffigineqartut ataasiakkaat inatsisissatut siunnersuummut atatillugu maluginiagaasa Naalakkersuisunit
#naammassineqarsinnaavoq nakorsamit uppernarsaat tunngavigalugu , napparsimavimmut unitsitsinissaq taannarpiaq naammassiniarlugu nakorsap nammineq misissuisimanera tunngavigineqassaaq . Dronning
#uninngatinneqarsimappat , 2 ) napparsimasoq napparsimavimmut unitsinneqarnini taannarpiaq sioqqullugu ukiut pingasut kingulliit ikinnerpaamik ataasiarluni nakorsarneqarnermik
#toqqaasinnaaneq tunngavigalugu nakorsap akisussaaffigigaa , saniatigut sunniutaasartut pisorpiami pitsaanerpaamik sunniuteqartussat saniatigut sunniutaasartunut tamatigut naleqqiussisarnissaq .
#sunniutaa aammattaaq apeqqutaasarpoq . Taamaattumik inassutigineqarpoq nakorsaatitortitsinermi pisorpiaq tunngavigalugu nakorsap nakorsatut naliliinera tunngavigineqassasoq . Peqqinnissamut
#malinnaasinnaanerat nakorsarneqarnerup ingerlanneqarneranut ilutigitillugu , tamanna piviusumik pineqartorpianut sulisunit tamatumunnga naleqquttunik nalilersorneqartuusariaqarpoq . Maannakkorpiaq
#nappaammik nakorsarneqarneq taamak annertutigisoq . Napparsimasup nakorsarneqarneq taannarpiaq pillugu paasitinneqarnissani itigartitsissutigisimappagu . taava paasissutissinneqareernikkut akuersisoqarsimaneratut
#piffissaq qaninnerusoq eqqarsaatigalugu angorusutat suut piviusunngortinneqarusunnersut nakorsartinnerit taakkorpiaat atorlugit , tak. siunnersuummi § 3 ,
#suliassaqarfimmut pingaaruteqartut , ilaatinneqarput . Maani allattoqarfiup sumerpiaq inissinneqarnissaa pillugu aalajangiisoqanngilaq , tassami qitiusumik allattoqarfimmi
#23 , suussusaata taaguutaata saniatigut napigalinnut navianartoq sorpiaanersoq allassimassaaq . Inuussutissat suussusaanik killisiuineq 1. Uuliat
#V Cont 3SgO TAAGUUSERNEQARNERAT , " < SORPIAANERANNILLU > " " suna " PIAQ Der
#suussutsinut taaneqartunut ilaasut , suussutsinut ilaaffigisaannik taaguuserneqarsinnaapput sorpiaanerannillu taaguut e-normualuunniit tullinnguulluni . Aku suussutsinut ilaanngippat
#suussutsimut taanna ilisarnaak atorneqartoq , timikkut malussarissusermut sorpiaanersoq paasissutissaq ilangunneqassaaq . skal den anvendte kategoribetegnelsen
#) nerisassat nerisassianut sorlernut ilaanersut paasissutissiiffiginissaat ( sorpiaanerannik nalunaaqutsiineq ) , aamma 2 ) nerisassat
#seqernup qullariikatannerani , tasamani qaammarngup tungaa'tungaani killingusaap nalerpiarpiaani - iseriassuaq , isortorsuaq seqernup nalaani aappilanguserluni
#Timaa'tunginni ujarassuaq qernarissunik tulukkat nikkuinik peqarpoq . Akerpianni qaqqasunnaq tatsimut tarranissimavoq . Qaqqannguup nalaani qilak
#nalunaq taavamitaavami illit qanoq ? Aap inuk-aa taannarpiaq pillugu inuussaguit nuannaarlutit tatissat ujarniaruk anersaarulunniarit naluammi
#inunnut uleeruk ! 38. Erinaq qiimasoq Inuunerup ilorpiaani inissaqarpoq qamani nipaartuartoq tassani suialaartuartutut silaannalersuisutut Erinaq
#Inuit issittormiut pernaataasumik kattutillarmata ilaavunga ) Kattummata inuppiaat Kattummata Inuppiaat nuanneqisumik oqaatsit nuiuunnerat
#Unippugut saanni ilerfit oqanngilagut . Tarnittali qinngorpiaanni silarsuup mingutsinngisaani oqaatsillu pallinngisaanni timerput ataasiuvoq .
#ullumitut , imarsuaq qilliimmisaarpoq ullumisut . Imarsuaq taannarpiaasoq inuunerpit toqqavigaa . Meeraaninnit immap maliisa kissumiarsimavaatsit
#; kusannatiga tingitaassaaq , inuunera aamma qamissaaq ilittorpiaq , inneruulaq . Nuuk 1939 Isumaqarpusi Isumaqarpusi
#alla , asaqatigiilluarnerup pia . Seqinerlu nuili ilorpiaanni , taava upperissavarput manna : Pilluarneq
#? Pissutigaa : Tassa nunatta tunngavia , asserpiaa . Aappilasortat tassa kalaallisut aapput . Qaallornerit
#Kleist aamma Kirsten Jespersen , Narsaq , taakkorpiaammatami erinarsuutit katersorneqalernerannik aallarniisuusimasut . Qanortoq-una erinarsuutit uku
#. 15 Qa qa qa qa qaqqap qaarpiaani Qa-qa , qa-qa qaqqap qaarpiaani ukallit marluk
#qa qaqqap qaarpiaani Qa-qa , qa-qa qaqqap qaarpiaani ukallit marluk ipput . Aappaalu qarlortarniarluni aappaalu
#. Niaqqut sikitippat , tamarmilu tassaavoq aput taannarpiaq siilvitut qillersitaartoq , uliliussimasoq isikkarnik tummakkat .
#Putserneq soorunamilu seqineq ! Maaniippungalu1-2 ippungalu2-2 uanga sissarpiami , annoraara qeratalittoq atorlugu , suliartorlunga uatsinnit
#kisitsisaa nipituumik taavara . Aanaga aperivara ukioq taannarpiaq inunngorfiga qiuutit kia pisiarisimanerai . Taamani aanaga
#Tassalu ataatsikkut pisoqarnera nuanneruttorami , tassa unnuk taannarpiaq terianniaq qaallorik saninniimmat1-2 immat2-2 aanamalu oqaluttuarneranut tusarnaarluni
#tusarningaartoq qamani illunni naavoq soorlu imalersoraa tarnima ilorpiaa erinnamik , nutaasumik . 4. Guutima tunissutaata
#. Taalliortoq : Samuel Knudsen . Inuunerup ilorpiaani 1. Inuunerup ilorpiaani inissaqarpoq qamani , nipaartuartoq
#Samuel Knudsen . Inuunerup ilorpiaani 1. Inuunerup ilorpiaani inissaqarpoq qamani , nipaartuartoq tassani suvialaannguartutut silaannalersuisutut
#; kusannatiga tingitaassaaq , inuunera aamma qamissaaq ilittorpiaq inneruulaq . Taalliortoq : Frederik Nielsen .
#sanaajummat killiligaasoq , inerpavut pissutsit aallaaveqartut inunnerup sorlappiaanit ? Taalliortoq : H. C. Petersen .
#takusaqareerama qangali pinnissusermik tunisittareerama . 3. Tarnima ilorpiaani naasoq ikkutarisat uummatittuarpara qilalertinngilara . Qulliit kuunneri
#inuuneq nutaanngortitsisarpoq tassami taannaavoq anaanap uummataani nipit ilorpiaanni anaanap tunissutaasa annersaat . Taalliortoq : Hanne
#sammisaqarput , immaqalu atuarnerini pingaartuussaaq maluginiassallugu ajornartorsiutit sorpiaat sammineqarnersut , qanorlu siunissamut tunngatinneqaraluarlutik maannakkorpiaq uagutsinnut
#Unippugut saanni ilerfit - oqanngilagut . Tarnittali qinngorpiaanni silarsuup mingutsinngisaanni oqaatsillu pallinngisaanni timerput ataasiuvoq .
#ullumitut , imarsuaq qilliimmisaarpoq ullumisut . Imarsuaq taannarpiaasoq inuunerpit toqqavigaa . Meeraaninnit immap maliisa kissumiarsimavaatsit
#oqaatsima taassallugit . Qitornatit makku perorsarpatit nunarsuup avannarpiaani . Sunik tamanik pissaqaqqullugit tumanngusaraatit ilaanni .
#? Pissutigaa : Tassa nunatta tunngavia , asserpiaa . Aappilasortat tassa kalaallisut aapput . Qaallornerit
#alla , asaqatigiilluarnerup pia . Seqinerlu nuili ilorpiani , taava upperissavarput manna : » Pilluarneq
#; kusannatiga tingitaassaaq , inuunera aamma qamissaaq ilittorpiaq , inneruulaq . Inuuneq . I. Qujagisaavoq
#malunnarpoq . Arnannguaq pinnersoq ilaminit itsarsuaq nakkarpoq qaarpiaanit ; tassannga suli aappalaarpoq . 2. Siorna
#oqqavut atorlugit pisa ; qamannga paasereerlugit ajukkutissavut ilorpiatta qaamasup nipai tusaalavut ! Meerarsiutit 59. Meeqqat
#nammineq erinalik . 1. Sikorsuit piaarlutik nunap isorpiaatigut qavannga erseraangamik avannamut sisoortutut , ulillugu imarsuaq
#qiimanaq inuulluni ! : / 4. Qannalu ilorpiarput sunnigaasoq uummaterput / : Soorlumi anissasoq :
#nipaammat tipaatsuillunga : Seqernup tarrilersup pakku qaqqat qaarpiaat nipaalluni samannga inuulluaqquai . 2. Pavuuna aappalaarput
#eqqarsalersimmanga angusara kingulleq tassa APEQQUTERPASSUIT . Eqqarsaatigeriarsinnaanngisarpummi illerpiaq atorpat . Soormi taama iliorpit ? Apeqquterpassuit
#kissangaartup qaammariliuartup - neriuut ikittaraa - inuunivit qiterpiaani anisaraarlu - aa - oqaaseq kusagissusermik
#600-nik ukioqalerfiani qaammatip aappaata ulluisa 17-ianni ulloq taannarpiaq itinersuup puilasui tamarmik puilalerput qilaallu igalaavi ammarlutik
#ullut 40-t unnuallu 40-t . v13 Ullormi taassumanerpiaq umiarsuarmut ikipput Noa erninilu Semi , Kami
#tikillugu . Qaammatit qulingata ulluisa siullianni qaqqat qaarpiaat puttupput . v6 Ullut 40-t qaangiummata Noap
#naagamigit Aaperaat qimallugu qangattarpoq . v23 Ulloq taannarpiaq Aaperaap kipineqartippai ernini Ismaeli , inussiat illumini
#v45 Nunasisup sulisitalluunniit ilangissanngilaa . v46 Illuni inigisarpianiinnaq nerineqassaaq . Neqaata ilaanik illumit annississanngilatit ,
#ilassannik qinerseriarlutit Amalekikkut sorsuffigiartukkit . Aqagu qaqqannguup qaarpiaanut qeqqikkumaarpunga ajaappiaq Guutip tunniussaa tigumiaralugu . «
#Amalekikkut sorsuffigiartorpai . Mosesi Aronilu Hurilu qaqqannguup qaarpiaanut majuarput ; v11 Mosesip assani qullartikkaangagit Israelikkut
#Israelikkut Egyptenimit aallarnerata kingorna qaammatit pingajussaanni ulloq taannarpiaq Sinajip inoqajuitsuanut pipput . v2 Refidimimiit aallaramik
#v17 Naalakkap naalannassusia Israelikkunnut innertut nungutitsisutut qaqqap qaarpiaaniittutut1-2 ittutut2-2 isikkoqarpoq . v18 Mosesi nuissamut pulavoq
#taava ullaannguaq qaqqamut Sinajimut majuassaatit utaqqillungalu qaqqap qaarpiaani . v3 Majuaruit allanik ilaqassanngilatit , inummillu
#, taamalu kinguaassiuutai uliissanngilatit ; taakkumi arnap qanigisarpiarai . Taamaalioruit tamanna kannguttaatsuliorneruvoq . v18 Nuliavit
#v19 Ajavit atsavilluunniit kinguaassiuutaat uliissanngilat , taamaalioruit qanigisarpiavit kinguaassiuutaat uleersimassagakkit . Taakku pillarneqassapput . v20
#Naalakkamut illernartitaassapput palasip pisassai . v21 Ulloq taannarpiaq illernartumik katisimaffissatut nalunaarutigineqassaaq . Ullormi tassani sumilluunniit
#nalliussineq pillugu inatsisit najoqqutassallu maleruassavai . Inatsit taannarpiaq tamanut , tassa takornartanut nunallu inuiinut ,
#kiinaata saani assigiissinneqassaasi . v16 Inatsisit ileqqoreqqusallu taakkorpiaasut atuutissapput ilissinnut takornartanullu ilissinni najugaqartunut . v17
#Israelikkuuppat tassaagaluarpalluunniit takornartaq akornassinni najugaqartoq , inatsit taannarpiaasoq atuutissaaq piaarinani ajortuliorsimasumut . v30 Piaaralunili ajortuliortup
#pilliivimmut tunngasut saagorsuullu tunuaniittut tamaasa isumagissavasi ; kiffartornerpiaq ilissi isumagisassarissavarsi . Palasitut kiffartornissaq ilissinnut tunissutitut
#Inuiaat Egypteniminngaanneersut1-2 IR2-2 nuna tamaat ulikkaarpaat , akerpiannilu tammaarput . v6 Aggerlutit inuiaat taakku uannit
#aallaramik Pi-ha - Kirotip Ba'al - Sefonip akerpiaaniittup1-2 ittup2-2 tungaanut sangupput , Migdolillu killingani tammaarput
#2.000-inik avannamullu aleninik 2.000-inik , tassa illoqarfik qiterpiaaniitillugu1-2 isillugu2-2 . Taakku tassaapput illoqarfiit ivigaqarfii .
#inoqajuitsumi Jordanip kangianiittumi1-2 ittumi2-2 Arabap Naqinnerani Sufip akerpiaani Paranip Tofelillu , Labanip , Haserotip
#v46 Nalunaarutigineqarnerat pivoq Jordanip kangiatungaani qooqqumi Bet-Peorip akerpiaani , nunami Amorikkut kunngiata Sihonip Heshbonimi naalagaasup
#aqqutaata killingani , Kana'anikkut Arabap Naqinnerani Gilgalip akerpiaani orpiit egit Guutimik siunersiuisarfiit eqqaanni najugaqartut nunaanni
#ilissinnik siammakaatitsiffigisaminit tamanit . v4 Qimaatitaasortatit qilaap isorpiaaniikkaluarpataluunniit1-2 ikkaluarpataluunniit2-2 Naalakkap Guutivit katersorumaarpaasi tamaanngaanniit angerlartillusi .
#. « Mosesip Israelikkut pilluaqqugai v48 Ulloq taannarpiaq Naalakkap Mosesi oqaluffigaa : v49 » Majuarit
#Abarimut , qaqqamut Nebomut Moabikkut nunaanni Jerikop akerpiaaniittumut1-2 ittumut2-2 . Kana'ani nuna Israelikkunnut pigisassanngortikkumaagara qimerluussavat
#tassa timiusanik seernarsaateqanngitsunik karrinillu sikatsitanik . Ulloq taannarpiaq aallarnerfigalugu taamaaliortalerput , v12 ullormillu tassanngaanniit mannanik
#nuna tamaat tiguarpaa , soorlu Naalagaq Mosesikkut taamatorpiaq peqqusisimasoq . Josvap nuna Israelimut tunniuppaa pigisassanngorlugu
#. v23 Isertorfigisartagai tamaasa ujarlerfiginiarsigit , paasigussiullu sumerpiaq ittoq uterfigisinga , taava ingerlaqatigissavassi ; ilumut
#sinitsimmagit . v13 Daavi akimut ikaarami qaqqap qaarpiaanut Saulikkunnit alisimasumut qeqqilluni v14 sakkutuut Abnerilu Nerip
#Benjaminikkut Abneri katersuuffigaat ataatsimoorlutillu1-2 UR2-2 Ammap Qattorngata qaarpiaani inissititerlutik . v26 Taava Abnerip Joabi suaarpaa
#! « v32 Daavi Guutimut pallortarfimmut qaqqap qaarpiaaniittumut1-2 ittumut2-2 pimmat Hushajip Arkikkuusup parsiarpaa alittorsimasunik ilupaaqarluni
#majuarpoq neriartorluni imeriartorlunilu , Elialu qaqqap Karmelip qaarpiaanut majuarpoq . Tassani nunamut ingippoq peqilluni kiinnani
#piareeramik taquassarsereerlutillu akeqqat sassarfigaat . Israelimiut akeqqamik akerpiaanni tammaassallutik inissikkamik ikingaaramik soorlu tassa savaasarpaat marlussunnguit
#Damaskusip aqquserngisa ilaanni niuerniarfiliorumaarputit soorlu ataataga Samariami taamatorpiaq iliorsimasoq . « Akabip akivaa : »
#inissillugu . v13 Inupiluit marluk iserput Nabotillu akerpiaani inissillutik ; katersorsimasullu tutsaanni unnerluutigaat oqarlutik :
#orpippassui cederiusut portoqisut kakillarnaqutillu kusanaffaarissut . Annguppunga qaarpiaanut orpinnut Libanonip naatsiivianiittunut1-2 ittunut2-2 . v24 Allamiut
#pisimasut taamani Guutip Hizkija qimammagu misilinneqartillugulu nalujunnaarumallugu qanorpiaq uummammioqarnersoq . Hizkija toqusoq v32 Hizkijap oqaluttuassartai
#Uannulli saakkussi peqqussutikkalu maleruaqqissaarlugit , taava silarsuulluunniit isorpiaanut siammartitaasimagaluarussi katersorumaarpassi atermalu inigisassaatut qinersimasannut utertillusi .
#; v23 taakkununnga tulliullutik Benjamini Hashubilu illumik siorarpiaani sulipput ; taassumunnga tulliulluni sulivoq Azarja Ma'asejap
#Palali Uzajip ernera sulivoq teqeqqup napasuliallu qulliup akerpiaanni , tassa napasuliaq taanna kunngip illussaarsuanit qullermit
#Gashmullumi tamanna ilumoornerarpaa illit Judakkullu pikitsitsiniassamaartusi tamannarpiarlu siunertaralugu qarmarsuaq sanaqqissimagit . Aamma tutsiuppoq illinngooq
#sioraani . Kunngi issiavissaarsuarmini issiavoq illussaarsuarmut isertariaata akerpiaani . v2 Kunngip takuaa dronningi Esteri kaajaluisami
#. v16 Takusaqarpunga qeqartumik ilisarinngisannik ; isima saarpiannguanni qeqartoqarpoq , tusarparalu nipi sallaatsumik oqartoq :
#. v7 Guutip itissusia nanisinnaaviuk ? Ajugaqanngitsullu ilorpiaa tikissinnaaviuk ? v8 Tamakku qilammit qutsinnerupput
#pineqartarpoq aatsillugu ujaqqanit . v3 Aatsitassarsioraangamik qaarusuup qinngorpiaani taartumiittunik taartoq tatillugu tunuartittarpaat . v4 Nunanit
#; v8 taakku qanerminnik oqaluttarput sallusumik , talerpiat tassa peqquserlunnerup assaa . v9 Guuti ,
#pissaanerannit ! Taakku qanerminnik oqaluttarput sallusumik , talerpiat tassa peqquserlunnerup assaa . v12 Ernivut inuusunnerminni
#cederit portoqisut , kakillarnaqutillu kusanaffaarissut . Annguppunga qaarpiaanut orpinnut Libanonip naatsiivianiittunut1-2 ittunut2-2 . v25 Allamiut
#oqarpoq Naalagaq tanitaminut , Kyrosimut . Taanna talerpiatigut tiguara sioraani inuiaat tullaariumallugit kunngillu qiterutaat qilerussaarumallugit
#uummammiuliisoq ? v12 Taanna pissannerminik naalannartumik Mosesip talerpiatigut ingerlatitsisoq , innuttami saanni immamik qupisisoq atini
#nunamit avaniittumit1-2 ittumiit2-2 , inuiaat pissarsuit nunarsuup isorpiaanit sorsukkiartortut . v23 Pisissilisarlutillu panalisarput , naakkittaatsorsuit
#v39 Tassami ernitik guutipalaajutiminnut tunissutissatut toqorarsinnarlugit ullormi taassumanerpiaq uanga illernartuutinnut isertarput nalinginnaatittarlugulu . Tassalu taamaaliortarput
#inuk , ullumi ulloq eqqaamasassanngorlugu allaguk ullormi tamatumanerpiaq Babylonip kunngiata Jerusalemi saassutilermagu . v3 Inuiaat
#Ilagaatittaaq Gomeri sakkutoorpassuilu tamaasa Bet-Togarmalu sakkutoorpassuilu nunap avannarlersarpiaanit pisut ; inuiaqatigiippassuit ilagaatsit . v7 Sakkulersorlutit
#Tubalimilu naalagaanersuusutit . v2 Aqqutigiumasaraluannit sangutillutit nunap avannarlersarpiaaniit unguussavakkit Israelip qaqqaanut pisillutit . v3 Taava
#Alloriusartik uanga alloriusama killinganut matserfitillu uanga matserfimma sanerpiaannut qarmaq kisiat akunnequtsiullugu inississimassavaat . Atera illernartoq
#v12 Mannaavoq naalaffik pillugu inatsit : Qaqqap qaarpiaani inigisaa tamaginni illernangaassaaq . Taamaappoq naalaffik pillugu
#, peqqissimileramili tassunnarpoq . v30 Aappaalu ornillugu taamatorpiaq oqarfigaa . Akivorlu : - Aap ,
#v29 kapinartulinnillu perlaasamik niaqorusiorlutik niaquanut ivertippaat , talerpiatigullu sullortuumik tigumisserpaat seeqqumiarfigalugulu mittatigalugu oqarlutik : »
#naalattariaqartutut ajoqersormatik allakkanik ilisimasutut pinnani . v23 Taamanerpiaq synagogianniippoq1-2 ippoq2-2 angut minguttuumik anersaalik , taannalu
#oqarpoq : » Toqoqatigissagaluarukkilluunniit miserratiginngisaannassavagit . « Taamatorpiartaaq tamarmik oqarput . Jiisusi Getsemanemi v32 Taava
#isumasiortarpasi ilissi isumaqarassi tamakku naassaanngitsumik inuuneqaatigalugit ; taakkorpiaallu uanga nalunaajaatigaannga . v40 Taamaattorli ornikkumanngilassinga inuussut
#atermik taassuminnga torlorfiginnittunik nungutitsiniartoq ? Tamaannaramilu siunertarisaa tassarpiaannginnerpa taakku tigusarissallugit palasiunernukaatissallugillu1-2 KAA2-2 . « v22
#Guuti kiffartuuttuarparput . Kunngi , tassaana neriugisaq taannarpiaq pillugu juutit unnerluutigigaannga ! v8 Sooq Guutip
#Sooq taamatut sanavinga ? v21 Marriortup marriugassani taannarpiaq nammineq piumasaminik marriuutigisinnaannginnerpaa ilaanik immersagaliorluni akimasunik ilaanillu
#. « v22 Akerlianimmi avatit sanngiinnerpaasutut ittut tassarpiaapput pisariaqartut , v23 avatimmi ataqqinnginnerusavut annerusumik ataqqinartittarpavut
#atisalersugaajumallutali toqujasoq inuunermut eeqqullugu . v5 Uatsinnillu taamatorpiaq iliorsinnaanngortitsisoq tassa Guuti Anersaamik sallunaveerutitut uatsinnut tunniussisoq
#. v10 Piumasarisatuaat tassa piitsortatik isumaginiartassagivut , tamannarpiarlu ilungersuutigisimavara . Paulusip Antiokiami Petrusi avoqqaarigaa v11
#annaatissallugit , uangalu taakkunannga ajorteqarnersaavunga . v16 Tamannarpiarli pissutigalugu nallittorneqarpunga Kristusi-Jiisusip kamajuissuserminik takutitsiffigisaani siullersaasinnaaqqullunga ,
#pileritsannartulimmit Guutilu qanoq issusiagut peqatigileqqullusiuk . v5 Tamannarpiaq pissutigalugu ilungersungaarlusi uppernissinnut ilanngussiuk ileqqorinneq , ileqqorinnermut
#. v7 Qilaalli nunalu maannakkut ittut oqaaseq taannarpiaq tunngavigalugu atatinneqarput utaqqisitaallutillu ullormi eqqartuussivissami iluaatsut nungutitaanissaanni
#qulillit unnuallu sisamanik qulillit . 13 Ulloq taannarpiaq Nuua umiarsuarmut ikivoq , Simmilu Kammilu Jaaffallu
#tikillugu ; qaammatit qulingata ulluisa siullianni qaqqat qaarpiaat nuipput . 6 Ullullu sisamanik qulillit qimmuummata
#oqaluffiguuk ima oqarfigalugu : Qulliit ikumatikkaangakkit naneruuserfiup akerpiaanut qaammassapput qulliit taakku arfineq marluk . 3 Aarunilu
#arfineq marluk . 3 Aarunilu taamaaliorpoq , naneruuserfiup akerpiaanut sammisillugit qulliit ikumatippai , soorlu Naalakkap Moorsasi
#atitillugit ; taava Aaruni toquvoq tassani qaqqap qaarpiaani , Moorsasili Eliaasarilu qaqqamit aterput . 29
#aallarpoq Muuapikkut ungaluugaannut Arnuunip killingani tassa nunap killerpiaani ittumut . 37 Baalallu Biiliami oqarfigaa :
#oqaaserluffigissavara Naalakkap oqaaserluffiginngisaa ? 9 Massa innaarsuit qaarpiaannit isigaara , qaqqannguanit qimerloorpara . Takuatit ,
#narsaannit kuugaatsumit majuarpoq Niipup qaqqaanut , Piskap qaarpiaanut Jeeriggup akianiittumut1-2 ittumut2-2 ; Naalakkallu taassumunnga takutippaa
#. 17 Timiusallu seernaqanngitsut aalajangiussavasi , ulloq taannarpiaq Egitsinimit anisikkassi katersarsuutillusi ; taamaattumik ulloq tamanna
#sisamanik untritillit pingasunillu qulillit naammata , ulloq taannarpiaq Naalakkap katersarsui iluunngarmik Egitsinimit anipput . 42
#Aarunilu inakkai taama iliorput . 51 Ulloq taannarpiaq Israiilip kinguai Naalakkap Egitsinimit anisippai katersaassusiisigut .
#, anillutillu Amalakkunnut sorsullutit ; aqagu qaqqannguup qaarpiaani qeqarumaarpunga ajaappiaq Guutip pia tigumiaralugu . 10
#Amalakkunnut sorsoqqulluni ; Moorsasili Aarunilu Huerilu qaqqannguup qaarpiaanut majuarput . 11 Pivorlu Moorsasip assani qullaraangagit
#Israiilip kinguai Egitsinimit anigamik kingorna , ulloq tamannarpiaq Siinaip puilasuitsuanut pipput . 2 Riffitiimit aallaramik
#Naalagarlu aqqarsimagami qaqqap Siinaip qaanut , qaqqap qaarpiaanut , taava Naalakkap Moorsasi qaaqquaa qaqqap qaarpiaanut
#qaarpiaanut , taava Naalakkap Moorsasi qaaqquaa qaqqap qaarpiaanut , Moorsasilu majuarpoq . 21 Naalakkallu Moorsasi
#Naalakkallu naalannarsusia isigalugu soorlu inneq nungutitsisoq qaqqap qaarpiaani , Israiilip kinguaasa isigernanni . 18 Moorsasilu
#ullaakkut qaqqamut Siinaimut majuarlutit tassanilu naapitsiillunga qaqqap qaarpiaani . 3 Aapparalutit majuartoqassanngilaq , inummillu takussaasoqassanngilaq
#Kristusi naalagarput tunaaralugu . Taava maanna uanga taannarpiaasunga eqqarsaatikkut kiffartuuppakka Guutip inatsisai , uinikkulli ajortip
#17 Massa Faarauu pillugu allakkat imaapput : Tamannarpiaq pillugu atatippakkit pissaanera ilinni takutikkumallugu ateralu oqaatigineqaqqullugu
#pillugu aamma akileraarutit tunniuttarpasi , Guutip kiffartortigimmagit tamannarpiaq isumageqqullugu . 7 Taamaattumik tamaasa tunisigik ilissinnit

< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Show all 4957 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?PIAQ.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: