< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Show all 3490 results

#peqatigitillugit igamut kuikkit . Mianersuullugit kissakkit . Akoorsinnarlugit igamiitiinnarlugit1-2 isiinnarlugit2-2 persillinillu tuggakkanik nakkalaarlugit avalanneqassapput .
#kinersaasiaminermik kinersaaseruk imerpalavallaarsorinarpat . Tangissat issoqqaarissunut angeqqatigiiaanut aggorsinnarlugit miseqqami kissakkit . Uanitsuaqqat uutat , eertat
#Neqinit poorluliat tomatpurélu kuikkit . Iga siullermertut matusinnarlugu minutsini marlussunnguani aalartitsivigitinneqassaaq . Iga matua aalassatsinnagu
#minutsini 6 - ni uunneqassapput , taavalu ameraajarsinnarlugit kissassimatillugit uninngatinneqassapput , hachis suppiminermi kissanneqartillugit akoorneqartillugillu
#kg gulerodit qillertuusarmiut Qillertuusat eertanik gulerodinillu imallit ammarsinnarlugit igamut imermik qalattumik imalimmut ikikkit . Uummatit
#suppiliaq imaluunniit imeq igamut immiunneqassapput . Akuutissanik akoorsinnarlugit nal. ak. 1/4-ani aalarfigitinneqassapput . Neqit issoqqaarissunut aggorneqareerpata
#ilillugit . Naasut kartoflilluunniit erngat atoruk . Akoorsinnarlugu miseqqap akussaanik qalipaaseruk . Tomatpuré atorneqarpat miseqqap
#iffiat tamaasa ataatsikkut kitseraanni . Taava qallersuutissat katersorsinnarlugit kitserneqassapput aggorneqarlutilluunniit , pinnersaatissallu aaqqissuunneqarlutik punnerineq aallartitsinnagu
#ooqanngitsulluunniit sinnerinik aseqquluttunngorlugit tuggakkanik . Neqimernit aseqquluttunngorlugit tuggarsinnarlugit miseqqap sinneranik kinertumik akuneqarsinnaapput . Taava akuutissanik
#miseqqap sinneranik kinertumik akuneqarsinnaapput . Taava akuutissanik akoorsinnarlugit iffiamut tarnunneqassapput , pisariaqarsorinanngippallu iffiat punnermik punneqqaarnagit
#sandwichit punnissaat ataaniittoq1-2 ittoq2-2 . Qallersuutissat aseqquluttunngorlugit tuggarsinnarlugit punnermut akuutissalersukkamut akoorullugit punniutigineqarsinnaapput . Aammattaaq iffiat
#mikisunnguanik , taavalu aalisagaq qisunnik amitsukujuunik ipiitsunillu ikaarusersorsinnarlugu qungasiatigut qileruserneqassaaq , takuuk titartagaq . Taava
#: Aalisagaq kitserneqassaaq , kitsikkallu iffiamut punnikkamut qallersuusiussinnarlugit dildit pilutamerninik kaviarinilluunniit pinnersaaserneqassapput . Kitsikkattaaq niutsivimmut
#kinerpallaarpat suppiminermik aalaterussivigineqarsinnaavoq . Inalussanut amitsunut salissimasunut immiussinnarlugit taratserlugit ulluni marlussunnguani uninngatinneqassapput , taratsunik laagiliaq
#alussaateeqqap 1/2-a sukkut Akuak annoraaminermik ipiitsumik asaaserluni errortorsinnarlugu aggorneqassaaq . Akuak angisooq ( nersuteeqqap akuaa
#1 taratsut - alussaateeqqap 1/2-a qasilitsut Tinguit errortorsinnarlugit allartikkit . Aggukkit , ujalui taqarsuilu piikkit
#iviillu sequnneri ilagitinneqassapput . Immummik suppimilluunniit kinertumik miseqqiorsinnarlugit manniit 1-2 aalaterullugit akuliutikkit . Tinguit miseqqamut
#manniit 1-2 aalaterullugit akuliutikkit . Tinguit miseqqamut akuliussinnarlugit akuutissanik akuukkit . Kaagiliorfimmut itisuumut tanitamut akuugaq
#ataaseq » nakkartitsivimmut « . Imermik naammattumik qalatitsisinnarlutit nakkartitsivik kannilu kaffiliortinnak qalattumik kuerakkit . Kaffit
#Tiiporti imermik qalattumik kuitsivigalugu kissaguk . Tiit uuttorsinnarlugit tiiportimut ikikkit . Imermik qalattumik kuitsivigikkit .
#Erngup sinnerani ( kissalaartumi ) immuit panertut aalatersinnarlugit igamut kuikkit aalaterullugillu . Sukkulaatip qalannissaata tungaanut
#alussaatit 1-2 sikuliaq vaniljelik Imeq minutsini 5-ni qalatissinnarlugu nillarseruk kissalaartunngorlugu . Taava kakaavit immuillu panertut
#Taava kakaavit immuillu panertut aalaterutikkit . Immuliaq kuisinnarlugu sikuliamik vaniljelimmik ikisivigiuk . Immuk mokkasunnitsoq 2
#Salaatit miserassaat ( uuliaqanngitsoq manneqanngitsorlu ) siulliullugu sanasinnarlugu nillarseruk mayonnaisi sananeqartillugu , ilitsersuutit takukkit .
#aggorlugit . Mayonnaisiliorit , imaluunniit salaatit miserassaat sanasinnarlugu akooruk . Oqitsuussaaq seernalaartuussallunilu . Agurki kapersillu
#isserat , uulia , qasilitsumernit paprikallu issuttuullugit aalaterussinnarlugit qaqorteqqasunut aalisagaminernullu nillertunut kuineqassapput . Salaati nal. ak.
#- persillit , karsit imaluunniit dildit Nerpiit errortorsinnarlugit minutsit 10 missingini uunneqassapput . Amii saaniilu
#tuggakkat Rødbedit seernartuat , uulia sinnuppilu ataasimut aalaterussinnarlugit taratsikkit , sukkulikkit uanitsunillu tuggakkanik akukkit .
#uillut qillertuusarmiut Mayonnaisi akuutissanik akooruk . Qaqorteqqasut uussinnarlugit nillarsikkit , qupp. 130. Uillut avaleraasaat qeqqinilu
#, qupp. 130. Uillut avaleraasaat qeqqinilu qernertortaat peersinnarlugit tamaasa sisamanngorlugit avikkit . Tangissat miseqqamut akuliutikkit
#akoorneqassaaq . Makkaruunit minutsini 12-15-ni imilerluarlugit taratserlugillu uussinnarlugit imermik nillertumik errortorneqassapput . ( Qaqorteqqasut katagalasunngorlugit
#4 Selleriit , rødbedit kartoflillu angeqqatigiiaanut mikisunnguanut aggorsinnarlugit salaatit miserassaannut ikikkit , avalanneqarnissaallu nal. ak. 1
#pitsaalluinnartut eqqortumik sananeqaraangamik . Naasut paarnallu peqqissaarullugit errortorsinnarlugit nerineqarnissap siornagut kingusinnerpaamik kiliortorlugit kitserlugilluunniit aggorneqassapput .
#sukkut - citrunit isserat Manniup aappalaartortaa sukkullu aalatersinnarlugit citruunit isserannik akoorneqassapput . Marinadi taanna pingaartumik
#aggukkit . Imeq kinitsiviat sukkuminernik citrunillu issimernannik akusinnarlugu paarnanut kuiuk . Ajornanngippat paarnaminernik nutaanik ilaneqarsinnaapput
#ilineqassapput . Paarnat mianersortumik errortorneqassapput , nakkartitsivimmut kuisinnarlugit imermut nillertumut misuttaanneqassapput . Paarnat qullugiallit qaaruttullu
#qaarakkit sukkulerlugillu mianersortumik aalaterlugit . Paarnat sinneri akuliussinnarlugit nillertumut ilikkit . Paarnat aalatertakkit sukkuisa aannissaat
#dl ) - 3 dl imeq Kimmernat errortorsinnarlugit sukkullu ikiariissitaarlugit igamut ikikkit . Matoqartillugit nal. ak.
#uninngatikkit imaluunniit kigaatsoralaannguamik kissakkit . Minutsini 5-10-ni qalatissinnarlugit nillertumut ilikkit . Imeq qaqorteqqasullu katagalasuliaralugit uukkit
#( alussaat 1 ) - immuk Iipilit asassinnarlugit sikkersoqarfikui kanaartaallu piikkit kitserlugillu . Igamut imilimmut
#piikkit kitserlugillu . Igamut imilimmut ikikkit . Matusinnarlugit sukkasuumik qalatikkit . Qalappata innikillillugit aqilinissaat tikillugu
#ikikkit imermillu qalatamik nillarsikkamik kuillugit . Iipilit matusinnarlugit døgnimi ataatsimi nillertumiitikkit1-2 isikkit2-2 . Minutsini 5-10-ni
#1/2 dl ) Paarnat asakkit . Errortorfimmut ikisinnarlugit imermik qalatamik nillarsikkamik kuikkit . Matulerlugit døgnimi
#isserat annaaneqassanngilaq . Sukkunik nakkalaakkit . Iipilit errortorsinnarlugit ameraajakkit . Appelsiinatut aggukkit . Avalaavissamut ikillugit
#( 1/2 dl ) 0,75 liter imeq qalatissinnarlugu 0,25 liter nillarseruk . Paarnat qerisut imermut
#. Paarnat qerisut imermut qalattumut kuikkit . Qalatissinnarlugit avalaavissamut kuikkit . Tungumik ( 1 -
#; paarnat atorneqartut tunguat atorneqartariaqarpoq . Tungoq uuttorsinnarlugu naatsiiat qajuusaat imermi qalatami nillarsikkami aalatikkit ,
#qalatiguk . Paarnat qerisut tassunga ikikkit . Qalatissinnarlugit paarnartaat avalaavissamut niukkit . Paarnat tunguat igamut
#tunguat igamut kuiuk . Naatsiiat qajuusaat æblemostimi aalatersinnarlugit tungumut qalattumut akuliutikkit , akuliunneqartinnagilli iga innermit
#Issortitsissutit imermi nillertumi kinikkit minutsini 5-ni . Siggorsinnarlugit imermut qalattumut 3 dl-nik angissusilimmut ikikkit .
#- issortitsissutit ( husblas ) 12 Abrikuusit asassinnarlugit qullukkit . Imermut ikillugit matoqartillugillu ulloq unnuarlu
#Issortitsissutit minutsini 5-ni imermi kinikkit . Niullugit siggorsinnarlugit abrikuusinut qalattunut ikikkit . Paarnat tunguallu issortitsivimmut
#ikikkit . Paarnat tunguallu issortitsivimmut qitermigut putulimmut kuisinnarlugit nillertumut ilineqassapput . Issorpat pusinneqassaaq cremimillu illulerlugu
#1 dl qalipak ) Iipilit asakkit , ameraajarsinnarlugillu kitserlugit . Iipilit imililaarlugit uukkit sukkullu 3/4-ii
#dl ) - mandlit 4-5 Iipilit asassimasut ameraajarsinnarlugit qupikkit saaneerlugillu . Imermut ikillugit aqilisingajallugit uukkit
#1 kaniilit imaluunniit citruunit ameraat sequtsikkat Iipilit asassinnarlugit sikkersoqarfikui , kanaartaat saaneqarfiilu piiakkit savimmik inngigissumik
#tuggarlugit . Mandlit , sukkut vaniljesukkullu qaqorteqqasunut akuliussinnarlugit nillarsikkit . Qalipak aalateruk qaqorteqqasunullu nillertunut akuliullugu
#aalaterluakkat citruunillu ameraa sequtsigaq akuliutikkit . Iipilit ameraajarsinnarlugit qupikkit . Saaneqarfiilu peerneqareerpata iipilit niutsivimmut uutsivittut
#Hindbærit iipilit akorninut ilikkit . Manniit qaqortortaat aalatersinnarlugit suaasanut kinertunut mianersuullugit aalaterutikkit . Aalatigarlu iipilit
#kinertunut mianersuullugit aalaterutikkit . Aalatigarlu iipilit qaavinut kuisinnarlugu ivinnik sequtsikkanik saattunnguamik qalleruk . Uunneqassaaq nal. ak.
#- 85 g makkarina Manniit immullu ataatsimut aalaterussinnarlugit iffianut kuikkit , iffiat atugassat ullunik marlussunnguanik
#aggukkit . Manniit , immuk sukkullu ataatsimut aalatersinnarlugit iffianut kuikkit . Akuugaq issortitsivimmut tanitamut kuiuk
#imaqartarput ) . Aalatigaq imermut qalattumut akuliullugu aalaterussinnarlugu minutsini 2-ni qalatiguk . Manniit aappalaartortaat ,
#qalatiguk . Manniit aappalaartortaat , sukkut vaniljesukkullu aalatersinnarlugit igami kinertuliamut aalaterutikkit , igali innermit nigortinneqaqqaassaaq
#maizenallu imermi kissalaartumi aalatikkit . Aalatigaq sukkulaammut akuliussinnarlugu minutsini 2-ni qalatikkit . Manniit aappalaartortaat sukkulerlugit
#fromageliamut akuliunneqassapput nillungajalerpat issungajalerpallu . Errortorfiusamut avalaavissamut kuisinnarlugu nillertumut inissiguk . Manninnut taartigitinneqarsinnaavoq qalipak issortillugu
#tiitorfimmut ikikkit . Alussaat ataaseq imermik qalattumik ilasinnarlugit tiitorfik imermut qalattumut ikiuk , qalattumiitinneqassaarlu1-2 isinneqassaarlu2-2
#, nillertumullu inissiguk . Ananasit isserat atorneqassappat uuttorsinnarlugu manniit aappalaartortaannut aalatikkanut citruunit isserata akuliunneqarneranut peqatigitillugu
#kinikkit . Imeq qalipallu qalatikkit , issortitsissutit siggorsinnarlugit imermut qalipammullu qalattumut akuliutikkit . vanilje qupisinnarlugu
#siggorsinnarlugit imermut qalipammullu qalattumut akuliutikkit . vanilje qupisinnarlugu naasussartai sukkunut tagiutikkit , taavalu sukkut manniillu
#. Creme qalatinneqassanngilaq issornerseraaleqinammat . Manniit qaqortortaat aalatersinnarlugit cremimut issulersumut akuliunneqassapput . Creme issunngitsiarnerani issortitsivissamut
#. 4 dl imeq qalatiguk , issortitsissutit siggorsinnarlugit imermut qalattumut ikikkit . Manniit , sukkut
#vaniljesukkullu ataatsimut aalaterluakkit , immuit panertut tassunga akuliussinnarlugit aalatereqqigit , aalaterinermilu erngup qalattup qeqqa kuineqassaaq
#qalatiguk nillarserlugulu , nillarpallu paarnarsuarnut qernertunut errortorneqarsimasunut kuisinnarlugu døgni naammatsillugu kinikkit kinitsivik matoqartillugu . Minutsini
#kinitsivik matoqartillugu . Minutsini 4 5-ni qalatissinnarlugit saaniiakkit . Paarnarsuit marrarmut issortitsivimmut ( gratiniliorfimmut
#( 1/2 kg ) Qajuusat pullassaatillu nakkartitsivikkoortissinnarlugit1-2 UR2-2 makkariina tagiullugu akuliuguk . Mannik ataaseq aalatitsiarsinnarlugu
#( makkariinamik ) taniguk . Naqittagaq ammalortunngorlugu saalisarsinnarlugu uutsivissaanut ikiuk . Naqittagaq kaagiliorfiup saneraanut tutsilluarsinnarlugu
#, qupp. 229 , taniguk , paarnallu aggorsinnarlugit cremimut iliorakkit . Paarnat assigiinngitsunik qalipaatillit atorneqarpata
#tiitorfimmilluunniit atortoqarluni putoorneqassapput . Taakku siullermik cremimik qallersinnarlugit qalipammik saattumik taninneqassapput . Abrikuusi ferskeniluunniit (
#inip kiaani aasserneqassapput . Paarnat tunguat immikkoortillugu kuisinnarlugu alussaatit marlussunnguit lagkaagiliassanut kusertinneqassapput . Qalipak isortillugu
#ikiaannut iliorarneqassapput . Kaagi inerpat qalipammik qaavatigut tanissinnarlugu paarnanik mandlinillu 4 5-nik aggukkanik pinnersaasersorneqassaaq
#taratsut sukkullu errortorfimmut kuikkit , imeq manniillu aalatersinnarlugit akuliullugit aalatikkit imerpalasunngorlugit . Matullugit nal. ak. 1
#pullassiiguk nal. ak. marlussunnguani . Manniit qaqortortaat issortillugit aalatersinnarlugit iipiliskiiviliassamut akuliunneqassapput sujanneqalinngitsiarnerani . Siatsivimmut iipiliskiiviliorfimmut itersanut
#. Siatsivimmut iipiliskiiviliorfimmut itersanut punneq makkariinaluunniit aatsitaq kuerarsinnarlugu qiteqqullugit iipiliskiiviliassamik immikkit . Iipiliskiivit naqqi qerattarniariarpata
#0,75 dl ) Abrikuusit asakkit , imermillu kuitsivigisinnarlugit nillertumi kinikkit ulloq unnuarlu , kinitsinermi matoqartinneqassapput
#dl immuit panertut - l imeq Vanilje qupisinnarlugu naasussartai sukkunut tagiutikkit . Manniit sukkullu aalaterluakkit
#immuit panertut maizenallu aalatikkit . Aalatigaq qalattumut kuisinnarlugu aalaterussinnarlugulu aalatigaq minutsini 2-ni qalatiguk . Sukkut
#panertut maizenallu aalatikkit . Aalatigaq qalattumut kuisinnarlugu aalaterussinnarlugulu aalatigaq minutsini 2-ni qalatiguk . Sukkut ,
#. Siku issortitsivimmit kaanngarumanngippat annoraamineq imermut kissartumut misussinnarlugu siggugaq isortitsivimmut uliliunneqassaaq . Cremimit sikuliaq paarnanik
#2 - 0,5 / qalipak aalatigassaq Vanilje qupisinnarlugu naasussartai sukkunut tagiartuutikkit . Sukkut manniillu aappalaartortaat
#ataatsimut akuliutikkit issortitsivimmullu qerititsivissamut kuillugit . Ussissumik matusinnarlugit poortukkit . Qerititsineq nal. ak. 3 miss. sivisussuseqassaaq
#- manniit qaqortortaat allanngortinnagit Imeq sukkullu ataatsimut qalatissinnarlugit nillarsikkit . Manniit qaqortortaat immaralannguaq aalatikkit imermullu
#sukkulimmut kuillugit tungumut ilagitillugit , akuugaq issortitsivimmut kuisinnarlugu minutsit 20-t missingini qerititsivissami kaavitiguk , kaavitinneqassaaq
#Manniit qaqortortaat immaralannguaq aalatikkit , imermut akuukkamut kuisinnarlugit tamaasa issortitsivimmut kuikkit minutsinilu 20-ni qerititsivimmi kaavitillugit
#, paneqqunagillu matusimatinneqassallutik , soorlu tiitorfimmut naqittaallugit ikisinnarlugit allermut nillertumik imililaakkamut pusillugit . Qapunnit nutaanit
#atorneqassapput . Qapuit imermut nerumittumik kissassusilimmut sukkulilaatsiarlugit aalatersinnarlugit naqittakkamut akuliunneqassapput . Qapuit panertut nutaat qeqqinik
#110 g-nik naleqarpoq ) . Qapuit panertut uuttorsinnarlugit imermik qalaqqaarlugu nillarsikkamik kuitsivigineqassapput , aggornerit 5
#, qapuit aserorneqassapput . Qapuit imerpallaatissaminermi sukkulilaarlugit aalatersinnarlugit imerpallaatissap sinneranut akuliunneqassapput . Qajuusat 3/4 nakkartillugit
#pilersittarpaa , iffiugarlu paniaannerussaaq . Naqittagaq siornatigutut ilusilersorsinnarlugu ulillugu kiattumut ilineqassaaq . Marloriaatiminullu pullappat ,
#, immummik , qalipammik manniilluunniit qaqortortaannik aalatikkanik tanissinnarlugu uutsivimmut ikineqassaaq . Pilertornerusumik naqittagaq pullatsikkumagaanni qapuit
#, taava naqitakkami atorneqarluni ) . Naqittagaq ilusilersorsinnarlugu annoraaminermik isugutasumik qallerlugu nillertumut ilineqassaaq , uninngatinneqarsinnaavoq
#uutsiviup kissanneqarnerani . Aalaterlugit naqittakkat orsuusikkat Orsuusiutissaq aqilisarsinnarlugu sukkunik akullugu aalaterluarneqassaaq . Manniit ataasiakkaarlugit aalaterussinnarlugit
#aqilisarsinnarlugu sukkunik akullugu aalaterluarneqassaaq . Manniit ataasiakkaarlugit aalaterussinnarlugit naqittagaq aalaterluarneqassaaq qaqortilluni oqilinissaa tikillugu . Qajuusat
#aalatitsiarneqassapput qapunitsitsiarlugit . Qajuusat , pullassaatissat akuutissallu nakkartissinnarlugit akuliunneqassapput . Qajuusat akunut akuliulluinnarpata aalaterineq unitsinneqassaaq
#nanginneqarpat naqittagaq ninngusuunngussaaq . Manniit qaqortortaat kingulliutillugit aalatersinnarlugit akuliunneqarsinnaapput , kaagiliaq kaagiliorfimmut itisuumut ikineqassappat qiteqqutiinnarlugu
#taratsut Qqapuit imermi qalatami kissalaartumi 1 deciliiterimi aalatersinnarlugit erngup sinneranut akuliutikkit . ( Qapuit panertut
#Qapuit panertut minutsini 5 10-ni imermi uninngatissinnarlugit aalatikkit ) . Iffiaq qaqortuliassaq makkariinamik 40
#Naqittagaq qajuusamininnguanik nakkalaaruk , annoraaminermik saattumik isugutasumillu ulissinnarlugu kiattumut iliuk , minutsillu 20-t missingini marloriaamminut
#qapuit panertut minutsini 5 10-ni imermi kinissinnarlugit aalatikkit ) , iffiassat 3/4-ii , seernarsaatissaq
#tigusineqassaaq , tarajorluarsinnarlugu krukkimut niutsivimmulluunniit ilineqassaaq , matusinnarlugulu nillertumut ilineqarluni . Tullianik iffiornissaq aqaguppat seernarsaatissaq
#imermillu 2 dl-nik akullugu naqittarneqassaaq . Inerpat matusinnarlugu nillertumut ilineqassaaq . Siornatigut iffiornermit pisumik seernarsaatissaqanngippat
#erngup sinnera akuliunneqassaaq . Qajuusat immuillu panertut nakkartissinnarlugit akuliutikkit . Qajuuttamik naqittaassummik naqittarluakkit , naqittagaq
#Erngup sinnerani makkariina aatsiguk . Tamaasa ataatsimut kuisinnarlugit naqittakkit qillertinnissaat tikillugu . Naqittagaq matusinnarlugu kiattumut
#ataatsimut kuisinnarlugit naqittakkit qillertinnissaat tikillugu . Naqittagaq matusinnarlugu kiattumut iliuk , tassaniitillugulu1-2 isillugulu2-2 marloriaamminut allinissaa
#qaavisigullu pilatsiartarsinnarlugit kaagiliorfimmiitillugit1-2 isillugit2-2 pullassaqqikkit . Poorluliassat tanissinnarlugit sakkortuumik kissassusilimmi , 225 250 °
#qajuusanut 250 g-nut atorneqassapput . Poorluliassat erniinnaq ilusilersorsinnarlugit kaagiliorfimmut saattumut ilineqassapput , matullugillu nillertumiitinneqassapput1-2 isinneqassapput2-2
#sioqqullugu kiattumut ilikkit . Immunnik panertunik akullugit nakkartissinnarlugit makkariina tagiartuullugu tuggaalluguluunniit sequtseruk taakkunani . Qapuit
#sequtseruk taakkunani . Qapuit imermi qalatami nillungajalersumi aalatersinnarlugit manninnut taratsunullu peqatigitillugit qajuusanut kuikkit . Alussaateeqqap
#qajuusanut kuikkit . Alussaateeqqap 1-p imaanik mannimmik peersisinnarlutit immulilaarlugu aalateruk , aalatigarlu poorlunut tarnutissatut atoruk
#poorlunut tarnutissatut atoruk . Naqittagaq qajuuttamik anaalerlugu manissarsinnarlugu qillersarsinnarlugulu matullugu kiattumut ilineqassaaq , takujulli ullaakkorsiutissanik
#tarnutissatut atoruk . Naqittagaq qajuuttamik anaalerlugu manissarsinnarlugu qillersarsinnarlugulu matullugu kiattumut ilineqassaaq , takujulli ullaakkorsiutissanik poorluliornissaq
#Nassuusaliassaq tiipoorlussatut sananeqassaaq . Naqittagaq marlunngorlugu avillugu saalisarsinnarlugu avinneri tamaasa trekantinut 8-nut aggorneqassapput . trekantit
#. Nassuusaliassat najunngatsiarsinnarlugit kaagiliorfimmut saattumut ilikkit . Pullassarsinnarlugit , manniip sinnimernanik tanissinnarlugit birkesinillu nakkalaarsinnarlugit uukkit
#saattumut ilikkit . Pullassarsinnarlugit , manniip sinnimernanik tanissinnarlugit birkesinillu nakkalaarsinnarlugit uukkit sakkortuumik kissassusilimmi , 225
#akuneqassapput , minutsinilu 5 10-ni kininneqareerpata aalatersinnarlugit erngup sinneranut kuineqassapput , akuugarlu nillarpat naqittakkami
#naqittakkami atorneqassaaq ) . Qajuusat immuillu panertut nakkartissinnarlugit makkariina taakkunani tuggarlugu tagiulluguluunniit akuliuguk , tamaasa
#taakkunani tuggarlugu tagiulluguluunniit akuliuguk , tamaasa ataatsimut kattussinnarlugit naqittarluakkit . Poorlunut giflinulluunniit ilusilersukkit , ilusilersorneqareerpatalu
#24-t missingi pineqarsinnaapput . Annoraaminermik saattumik isugutasumillu qallersinnarlugit erniinnaq nillertumut inissikkit ( + 8 °
#( affaanut ) sinaa 1 cm-nik tikinnagu iliorarsinnarlugit affaa qalliuguk . Siullermik saalisarneqarneratut saalisaqqiguk pingasoriarlugulu
#, aggukkallu kaagiliorfimmut tanitamut ilillugit pullassarneqassapput . Tanissinnarlugit birkesinillu nakkalaarsinnarlugit minutsini 10 12-ni uunneqassapput
#qapuit panertut minutsini 5 10-ni imermi kinissinnarlugit aalaterneqassapput ) . Makkariina erngup sinnerani aatsiguk
#Makkariina erngup sinnerani aatsiguk . Tamaasa ataatsimut kattussinnarlugit naqittakkit qillertitillugit . Naqittagaq ulilerlugu kiattumut iliuk
#isikkit2-2 . Qajuusat , immuit panertut kardemommillu nakkartissinnarlugit taratsikkit . Makkariina qajuusani inussat nuuinik tagiartuuguk
#qapuit panertut imermi minutsini 5 10-ni kinissinnarlugit aalaterneqassapput ) . Sukkut sinneri seqquluttullu kisiisa
#qalleq 1 cm-nik allermut pertitillugu . Peqingasutut ilusilersinnarlugu kaagiliorfimmut iliuk kiattumiitillugulu1-2 isillugulu2-2 uleqartillugu . Pullappat
#Makkariina erngup sinnerani aatsiguk . Tamaasa ataatsimut kattussinnarlugit naqittarlugit , qillertinnissaat tikillugu . Naqittagaq ulillugu
#kingoraartaallugit naqittakkamut kuisarlugit akuliutikkit . Naqittagaq anaalerlugu qillersarsinnarlugu ninngusarsinnarlugulu kaagiliorfimmut itisuumut tanitamut ikiuk . Uleqartillugu
#qeqqa sequtsigaq , alussaat 1 seqquluttut Qajuusat nakkartissinnarlugit makkariina taakkunani tuggarlugu tagiartuulluguluunniit akuliuguk . Qapuit
#. Qapuit immummik , qalipammik imermilluunniit kissalaartumik akusinnarlugit mannimmik akukkit , manniminermik tarnutissamik immikkoortitsigit (
#aalaterneqassapput ) . Qajuusanut kuikkit , sukkullu akuliussinnarlugit naqittaagit naqittakkap ninngusuunngorluni qillertinnissaa tikillugu . Naqitaaneq
#kaagiliorfimmulluunniit saattumut iliuk . Makkariina sukkullu aqilisillugit aalaterussinnarlugit citruunit ameraat tassunga sequtsikkit , aalatigarlu naqittakkamut
#iliorakkit immiussallu nakkaqqunagit sinai qullutsillugit . Annoraaminermillu ulissinnarlugu kiattumut iliuk . Naqittagaq pullalluarpat mannimmik aalatilaakkamik
#kiattumut iliuk . Naqittagaq pullalluarpat mannimmik aalatilaakkamik tanissinnarlugu sukkunillu nakkalaarsinnarlugu minutsini 20 25-ni kissangaatsiartumi
#. Qapuit imermik qalatamik nillertumik sukkunillu akullugit aalatersinnarlugit mannimmik aalaterussivigikkit ( qapuit panertut pillugit takuuk
#immuillu panertut nakkartikkit , qajuusaminernillu tasitsaanissami atugassanik immikkoortitsisinnarlutit sinneri imerpallaatissamut akuliutikkit . Naqittagassaq naqittaavissami tiggussaassinnarlugu
#tasitsagaq 40X20 cm-nik angissuseqassaaq . Makkariina saattunut kitsersinnarlugu tasitsakkap affaanut ilioraruk , iliorakkat killinga 1
#ilusilerlugu tasitsarneqassaaq . Naqittagaq aggorneqassaaq , aggukkallu immersinnarlugit ilusilersorsinnarlugillu kaagiliorfimmut saattumut iliorarneqassapput . Wienerbrødiliassat kigaatsumik
#tasitsarneqassaaq . Naqittagaq aggorneqassaaq , aggukkallu immersinnarlugit ilusilersorsinnarlugillu kaagiliorfimmut saattumut iliorarneqassapput . Wienerbrødiliassat kigaatsumik pullatsinneqassapput
#nakkalaarlugu . Tanneranut pertiguk . Sinai naqillugit tutsitersinnarlugit cm-nik marlussunnguanik akuttussusilimmik pilattakkit , tamaasa tallimanik
#akunneqalersillugit kaagiliorfimmullu saattumut ilillugit . Manniip sinnimernanik tanissinnarlugit uunneqalersinnagit sukkunik nakkalaakkit . Spandauerit Naqittagaq tasitsagaq
#, kaagiliorfimmullu ilineqareerpata naqillugit saalimasunngortinneqassapput . Naqittagamineq ammalorsarsinnarlugu manniup sinneranut misunneqassaaq poorlullu qaavani itersilaakkamut ilineqarluni
#18X30 cm-nik angissusilik taninneqassaaq . Seqquluttut korendilluunniit errortorsinnarlugit panertitat sukaatillu mikisunnguanngorlugit aggukkat issoqqaarissortaanut nakkalaarneqassapput ,
#taavalu taanna arfineq marlunnut sileqatigiinnut aggorneqassaaq . Aggukkat imusinnarlugit napparlugit iliorarneqassapput , ataaseq qeqqanut ilaalu avataanut
#taratsut Naqittagaq galopkringliliassatut akooruk , naqittagarlu marlunngorlugu tasitsarsinnarlugu tasitsakkat trekantinut 8-nut tamaasa aggukkit . trekantit
#imukkit . Nassuusat najunngartilaarlugit kaagiliorfimmut ilikkit . Tanissinnarlugit sukkunillu nakkalaarsinnarlugit erniinnaq uutsivimmut ikikkit . Minutsit
#alussaatit marluk immiutigikkit ) . Kaagiliassat erniinnaq ikisinnarlugit kissangaatsiartumi , 200 225 ° C
#12 cm. Makkariina , sukkut kaniilillu aqilisillugit aalatersinnarlugit tarnutikkit . korendit asassinnarlugit allartersinnarlugillu nakkalaakkit .
#sukkut kaniilillu aqilisillugit aalatersinnarlugit tarnutikkit . korendit asassinnarlugit allartersinnarlugillu nakkalaakkit . Tasitsagaq marlunngorlugu aviguk ,
#kaniilillu aqilisillugit aalatersinnarlugit tarnutikkit . korendit asassinnarlugit allartersinnarlugillu nakkalaakkit . Tasitsagaq marlunngorlugu aviguk , avinnerilu
#naqittaallugit saalisakkit imuneri aserornagit . Mannimmik immummilluunniit tanissinnarlugit kissangaatsiartumi , 225 ° C , uukkit
#, sequtsikkat manngernerseraassanngillat . Makkariina qajuusanut tagiullugu akuliussinnarlugu kartoflit sequtsikkat akuliutikkit , naqittatsiakkillu . Naqittagaq
#miss. qalipak immulluunniit Qajuusat , pullassaatit vaniljesukkullu nakkartissinnarlugit soodakaagiliassatut aalaterlugit naqittakkit . Kakaavit nakkartinneqarsimasut naqittakkap
#ameraat sequtsikkat isserallu akuliunneqassapput . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit akuliutikkit . Naqittagaq kaagiliorfimmut itisuumut linsiliorfeeqqanulluunniit tanilluarsimasunut
#. Manniit akuliunneqareerpata aalaterluaruk . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit paarnallu ameraat sequtsikkat naqittagassamut akuliutikkit . Naggataarutigalugu
#sequtsikkat naqittagassamut akuliutikkit . Naggataarutigalugu imeq qalattoq akuliussinnarlugu naqittagaq erniinnaq kaagiliorfimmut tanitamut kuiuk . Kaagi
#. Makkariina sukkullu kattullugit aalaterluakkit , mannik akuliussinnarlugu aalaterluaqqikkit . korendit asassinnarlugit allartikkit ( paarnarsuit
#aalaterluakkit , mannik akuliussinnarlugu aalaterluaqqikkit . korendit asassinnarlugit allartikkit ( paarnarsuit qaqortut , sukaatit appelsiinalluunniit
#Akussat qajuusanut akuliutikkit , imermullu peqatigitillugit aalatikkamut akuliussinnarlugit aalaterutikkit . Naqittagaq kaagiliorfimmut itisuumut tanitamut kuineqareerpat
#pullassaatillu nakkartikkit . Makkariina qajuusani tagiartuullugu tuggarluguluunniit akuliussinnarlugu seqquluttut sukkullu akuliutikkit . Mannik imerlu akuliussinnarlugit
#akuliussinnarlugu seqquluttut sukkullu akuliutikkit . Mannik imerlu akuliussinnarlugit qajuuttamik qisummik atortoqarlutit naqittaagit . Naqittagaq kaagiliorfimmut
#minutsini 50 60-ni uuguk . Tangissat aalaterussinnarlugit kaagip inernissaa nal. ak. 0,25 - anik sioqqullugu
#akornatigut aalaterilluartarlutit . Qajuusat ( vaniljesukkullu ) nakkartissinnarlugit naqittagassamut akuliutikkit . Kaagiliorfimmut itisuumut tanitamut kuineqareerpat
#Manniit sukkullu aalatikkit qapunitsilaarlugit . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit aalatikkamut akuliutikkit . Naqittagaq lagkaagiliorfinnut tanilluakkanut kuineqassaaq
#ataasiakkaarlugit akuliuttarsinnarlugit naqittagaq aalaterluaruk . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit naqittagassamut akuliunneqassapput immummik ilallugit , uutsineq lagkaagi
#kuiuk . Qajuusat , pullassaatit immuillu panertut nakkartissinnarlugit tamakkerlugit ataatsimut kattutikkit . Lagkaagi 1-sut uunneqassaaq
#matumannga rouladiliassat marluk pineqassapput . Manniit sukkulerlugit aalatersinnarlugit imermik aalaterussivigikkit . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit akuliutikkit
#sukkulerlugit aalatersinnarlugit imermik aalaterussivigikkit . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit akuliutikkit . Naqittagaq kuineqassappat uutsiviup kissarluartuunissaa isumagissavat
#cm miss. angissusilinnik , aappaa kaagiliorfimmut saattumut ilisinnarlugu makkariinamik aatsitamik taniguk . Naqittakkap qeqqa kuisinnarlugu
#ilisinnarlugu makkariinamik aatsitamik taniguk . Naqittakkap qeqqa kuisinnarlugu pappiarami siaartiteruk assigiimmik issussusilerlugu . Kaagiliassaq erniinnaq
#, uuguk . Pappiaramut sukkunik nakkalaakkamut erniinnaq pusissinnarlugu kaagiliorfimmut utertipallaguk . Alussaatit 4 5
#kaagip qaavanut siaartitikkit kaagilu imullugu . Pappiaramut poortorsinnarlugu nillarserfissaanut iliuk . Roulade sananeqarnermi aqaguani mamarnerpaasarpoq
#. Naqittagassaq mannilik aalaterluaruk . Qajuusat pullassaatillu nakkartissinnarlugit immummut ilagitillugit aalatikkamut akuliutikkit . Naqittagaq roulade
#kransekaagit aappalaartuarassaat 16 20 Rouladiliassanik marlunnik sanasinnarlutit pappiaramiitillugit1-2 isillugit2-2 nillarsikkit , imuneqassangillat . Citruuninit
#cm-nik diamiitereqartinneqassaaq . Kaagiliassat annersaat niutsivimmut ikkattumut ilisinnarlugu citruuninit cremiliassamik anngajaarsuarmik qeqqatigut taniguk . Annerup
#anngajaarsuarmik qeqqatigut taniguk . Annerup tullia qaavanut ilisinnarlugu naqilaaruk , taava citruuninit cremiliaq siaruassaaq (
#tuggarlugu tagiulluguluunniit akuliuguk . Sukkut manniillu aappalaartortaa akuliussinnarlugit naqittatsiakkit . Nal. ak. 1 miss. nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2
#- manniip qeqqa Qajuusat , florsukkut pullassaatillu nakkartissinnarlugit makkariina qajuusanut tagiullugu tuggarluguluunniit akuliuguk . Mannik
#kinerpallaarpat tartelettit panerpallaassapput . Kaagiliorfeeqqat manissut silataasigut tanissinnarlugit naqittakkamik saattunnguanngorlugu saalisakkamik qallerneqassapput . Kaagiliorfiit naammalluartumik
#kissangaatsiartumi , 200 ° C miss. , uussinnarlugit nillorpata qillertuusamut kaagilivimmut ikineqassapput . Nerineqalinngitsiarnerini marlukkuutaarlugit
#Alussaatit 2 3 kokosit sequtsikkat pinnersaatissatut illuartissinnarlugit sinneri naqittakkamut naqittaatikkit . Pølsitut silittutut ilusilerlugu
#. Pølsitut silittutut ilusilerlugu ulamersaruk , mannimmik tanissinnarlugu kokosinilu assakaatissinnarlugu pappiaramut pergamentimut poortoruk . Nillertumiitiguk1-2
#silittutut ilusilerlugu ulamersaruk , mannimmik tanissinnarlugu kokosinilu assakaatissinnarlugu pappiaramut pergamentimut poortoruk . Nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2 .
#akuliuguk . Florsukkut nakkartikkit , tamaasalu ataatsimut kattussinnarlugit naqittatsiakkit . Naqittagaq nal. ak. 1 miss. nillertumiitiguk1-2
#2-ni aalateqqiguk . Aalatigaq alussaatit 2 sukkunik akusinnarlugu minutsini 2-ni aalateqqiguk . Taava sukkut sinneri
#aalatilaarsinnarlugu qeqqa kuiuk aalaterilluarlutillu . Qajuusat hjortetaksaltillu nakkartissinnarlugit citruunit ameraannut sequtsikkanut ilaliullugit naqittagassamut akuliutikkit .
#akoorullugu . Sukkut , mandlit manniillu aappalaartortaa akuliussinnarlugit naqittaatsiarit . Qerattarnissaa tikillugu naqittagaq nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2
#cremitut qaamasutut aalatikkit . Qajuusat pullassaatillu tassunga nakkartissinnarlugit akoorutikkit . Naqittagaq nal. ak. 1 miss. nillertumiitinneqartariaqarpoq1-2
#ulamersaruk inussatut silitsigisunut , cm-nillu marlussunnguanik takissusilinnut killorsinnarlugit kaagiliorfimmut saattumut nappakaatitikkit . Ajassaat qajuusanut misuguk
#tagiartuullugu tuggarluguluunniit qajuusanut akuliuguk . Mannik sukkullu akuliussinnarlugit naqittatsiakkit . Pisariaqarsorinarpat nal. ak. 1 miss. nillertumiitiguk1-2
#) . Manniip qaqortortaanik tanikkit , sukkunullu misussinnarlugit sungaartumik qaamasumik qalipaateqalernissaat tikillugu kissangaatsiartumi , 200
#miss. kokosit sequtsikkat Mannik sukkullu qaamasunngorlugit qappiortilaarlugillu aalatersinnarlugit kokosinik sequtsikkanik kuitsivigikkit . Kaagiliorfissaq tanilluaruk qajuusanillu
#125 g kokosit sequtsikkat Manniit qaqortortaat issortillugit aalatersinnarlugit sukkunik kokosenillu sequtsikkanik akukkit . Nangilluni suliarineqassapput
#naqittaatsiarillu . Naqittagaq pølsiusanut 3 4-nut ilusilersorsinnarlugu kaagiliorfiup tanneranut ilikkit uullugilli iningajatsillugit . Uunneqarnerat
#Makkariina qajuusani tagiullugu tuggarluguluunniit akuliuguk , sukkut akuliussinnarlugit mannik akuliuguk , naqittaagillu . Nal. ak. 1
#isinneqareerpat2-2 pølsitut ilusilinnut takisuunut ulamersaruk . Naatsunnguanut killorsinnarlugu sungaartumik qaamasumik qalipaatinitsillugit akunnattumik kissassusilimmi , 175
#, akuutissat natruunillu nakkartikkit . Tamakkerlugit ataatsimut kattussinnarlugit naqittakkit , naqittagarlu unnuisillugu uninngatiguk . Tasitsarneqareerpat
#, potaskilu imermi aalaguk . Tamaasalu ataatsimut kattussinnarlugit naqittakkit . Naqittagaq pergamentpappiaramut poortoruk , ullunilu
#tasitsarneqannginnerani naqittaqqinneqassaaq , pisariaqarsorinarpallu qajuusaleqqilaarlugu . Saalisilluarlugu tasitsarsinnarlugu issoqqaarissunut ammalortunulluunniit aggoruk , aggukkallu kaagiliorfimmut saattumut
#iliorakkit . Kaagiliassat kokosinik sequtsikkanik mandlinilluunniit aggukkanik pinnersaasersinnarlugit uutsivimmi kissarpallaanngitsumi , 180 ° C miss.
# 1,25 dl immuit panertut Vaniljevik atorneqarpat qupisinnarlugu sukkunut tagiullugu naasussartai akuliunneqassapput . Vaniljelu ikillugu
#innermit nigortiguk cremip qalalinngitsiarnerani . Issortitsissutit naqillugit imaarsinnarlugit cremimut akuliutikkit . Creme nillertumut inissiguk ,
#1,5 dl ) florsukkut - imimineq Florsukkut nakkartissinnarlugit imermik akukkit kaaginut saattumik tarnunneqarsinnaasunngorlugit imerpalassusilerlugit .
#. Iffiat qaqortut sinneri issoqqaarissuaqqanut aggukkat siatsisissaminermi sikatsissinnarlugit suppinut illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Iffiat kaagillu sinneri
#illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Iffiat kaagillu sinneri uutsivimmi panersersinnarlugit iviit sequnnernut aserorterneqarsinnaapput , atorneqassappullu siatassanik qalliinermi
#suli illinnarnerulissapput . Neqit kartoflillu aggorneqarsimasut niutsivimmut ilisinnarlugit miseqqamik kuineqassapput , taavalu uutsivimmi kissartumiitinneqarlutik1-2 isinneqarlutik2-2
#. Immussuit kiliortorlugit sequtsikkat punnermik / makkariinamik akusinnarlugit iffianut punnerterutigineqarsinnaapput . Immussuittaaq aserortikkat naasunit suppilianut
#akornuteqarpata atorneqassanngillat . Atortut igallu imermi soodalimmi qalaassinnarlugit imermik qalattumik akuitsumik kuerarneqassapput . Alumiiniunit sanaat
#. Alumiiniunit sanaat soodalinnut akiuussinnaanngimmata imermi qaqorsaasilaakkami qalaassinnarlugit imermik qalattumik kuerarneqassapput . Igalaamineq matualu imermi
#, allarterneqassanngillalli . rinngit imermi soodalikkami qaqorsaasikkamiluunniit asassinnarlugit imermi akuitsumi qalaanneqatsiassapput , qalaassivimmiitinneqassappullu1-2 isinneqassappullu2-2 atorneqarnissartik
#, kiassiulli angisooq atorneqarpat imertarfik pappiaramik qeratasuumik matulersinnarlugu kiassiut tassunga kappunneqassaaq . Kaagiliorfik allerpaamut uutsiviulluunniit
#minutsini 10-ni uutsivimmi uninngatinneqassapput matua ammarneqartinnagu , amusinnarlugillu nillornissaat tikillugu uleqartillugit uninngatinneqassallutik . Uutsiviit termostaatillit
#sukkulli atanertussutsimut tunngasumik sunniuteqanngillat . Sukkut laagiliaralugit qalatissinnarlugit paarnanut kuineqarsinnaapput , imaluunniit sukkut paarnanut akuliutiinnarneqarsinnaallutik
#kloraminimut misutanik allarterneqassapput . Gummi rinngi imermit qaqissinnarlugu panertinnagu ilineqassaaq . Taava matua ikkussinnarlugu naqiguserneqarluni
#imermit qaqissinnarlugu panertinnagu ilineqassaaq . Taava matua ikkussinnarlugu naqiguserneqarluni . Uutsineq inerpat igalaamernit qaqinneqareerpata annoraaminermut
#inorlugu killeqartinneqassaaq . Igalaamernillu qiviuusanik kloraminimut misutanik allartersinnarlugit matulluarlugillu igamut uutsivissamut ikineqassapput . Uutsivissaq imermik
#saattuuppat tapertaleriissillugu atorneqassaaq . Pappiara atugassamut naammattunngorlugu qiorsinnarlugu kloramiinimut imerpallakkamut misunneqassaaq , igalaaminernullu ikkunneqareerpat tasisuaartumik
#aalarnissamullu illersuutissatut pappiaramineq atorneqarsinnaavoq , pappiaramineq qiortarlugu ilusilersorsinnarlugu imerpallaatissamullu misussinnarlugu simersiat qaarpiaannut attuutitillugu ilineqassaaq suli
#pappiaramineq atorneqarsinnaavoq , pappiaramineq qiortarlugu ilusilersorsinnarlugu imerpallaatissamullu misussinnarlugu simersiat qaarpiaannut attuutitillugu ilineqassaaq suli ungerneqanngikkallartillugit .
#1 toqqortassanut imerpallaatissaq tungumut 1 l-mut Paarnat errortorsinnarlugit igamut kuikkit . Imeq citruunillu amerai saattunngorlugit
#nal. ak. arlalialunnguit aqagutsilluguluunniit nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2 . Tungoq uuttorsinnarlugu sukkunillu akusinnarlugu minutsini 4 5-ni kigaatsumik
#aqagutsilluguluunniit nillertumiitiguk1-2 isiguk2-2 . Tungoq uuttorsinnarlugu sukkunillu akusinnarlugu minutsini 4 5-ni kigaatsumik qalatiguk .
#1 toqqortassat imerpallaatissaat tungumut 1 l-mut Kigutaarnat errortorsinnarlugit qaarakkit . Imermik akullugit ikkussinnarlugit nal. ak. 1/4-ani
#l-mut Kigutaarnat errortorsinnarlugit qaarakkit . Imermik akullugit ikkussinnarlugit nal. ak. 1/4-ani kigaatsumik qalatikkit . Kigutaarnat tungorlu
#Kigutaarnat tungorlu annoraaminikkut nakkartitsivikkut nakkartikkit , tungorlu uuttorsinnarlugu sukkulerlugu minutsini 4 5-ni qalatiguk .
#imilerlugit qalatikkit uulluarnissaat tikillugu . Annoraaminermut nakkartitsivimmut kuisinnarlugit unnuisillugit tassani nivingatikkit . Tungoq liiterimut 1-mut
#. Nal. ak. 1 uninngatikkit ilaatigut aalatitsiartarlugit . Qajorlaajarsinnarlugu tungoq puiaasanut ipiitsunut panertunullu immiuguk , puiaasallu
#salinneqarsimasut pingasorarterutaat qaarakkit . Kimmernat tamakkerlugit sukkunik akusinnarlugit aalaterluakkit . Nillertumut ilillugit unnuisillugit uninngatikkit .
#Krukkinut igalaaminernulluunniit ipertaajarneqarsimasunut kuikkit , matullugit qulaasigut ungerusersinnarlugit nillernerpaami toqqortarikkit . Kimmernat paarnanik akusat 1
#sukkut - alussaat 1 toqqortassanut imerpallaatissaq Paarnat ameraajarsinnarlugit mikisunnguanut aggukkit , taavalu kimmernanut salinneqarsimasunut akuliutikkit
#aggorneqassapput . Paarnat sukkullu ikiariissitaarlugit igamut simersialiorfissamut iliorarsinnarlugit innermut ikkutikkit , sakkukitsumillu innilimmiitikkit1-2 isikkit2-2 paarnat
#vaniljemik qupisamik akullugit qalatikkit , igalu innermit nigortissinnarlugu toqqortassat imerpallaatissaannik akukkit . Simersiat igalaaminernut ipertaajarneqarsimasunut
#kissallugulu . Iga innermit illuartiguk . Sukkut akuliussinnarlugit tungoq aalateruk sukkut aannissaat tikillugu . Tungoq
#alussaatit 1 2 toqqortassanut imerpallaatissaq Paarnat errortorsinnarlugit imermut ikillugit citruunit ameraannik kaniilimilluunniit akullugit minutsini
#minutsini 4 5-ni qalatikkit . Sukkut kuisinnarlugit minutsini 10-ni qalateqqikkit . Iga innermit nigortiguk
#innermit nigortiguk toqqortassanullu imerpallaatissaq akuliullugu . Tunguarnitsut kuisinnarlugit matullugit qulaasigut ungersitikkit . Paarnanit qernertunit tunguarnitsuliaq
#alussaatit 1 2 toqqortassanut imerpallaatissaq Iipilit ameraajarsinnarlugit mikisunnguanut aggukkit , imaluunniit naasunut paarnanullu kiliortuummik
#. Tunguarnitsuliat vaniljemik qupisamik akullugit minutsini 10-ni qalatissinnarlugit toqqortassanut imerpallaatissamik akukkit . Tunguarnitsuliat kuisinnarlugit matullugit
#10-ni qalatissinnarlugit toqqortassanut imerpallaatissamik akukkit . Tunguarnitsuliat kuisinnarlugit matullugit qulaasigut ungerusersukkit . Iipilinit marmelaadiliaq 1
#1 - alussaat 1 toqqortassanut imerpallaatissaq Iipilit asassinnarlugit ameraajakkit mikisunnguanullu aggorlugit . Iipilit 1 deciliiterilu
#ameraat citruunilu amitsukujuunut aggukkit . Guleroodit kiliortorlugit salissinnarlugit kiliortorlugit sequtsikkit aggukkilluunniit aseqquluttunngorlugit . Tamaasa matoqartillugit

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Show all 3490 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?SINNAR.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: