< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Show all 2407 results

#siunertaasuni pingaarnerusoq . Kommuni sanaartorfissagissaanermut aammalu sanaartorfissagissakkanik aserfallatsaaliuinermut , ilaannaasumik tamakkiisumilluunniit atuisunit aningaasalersorneqartussamut aningaasartuutissanik qanoq
#3 ilaneqassasoq , 9 taamaalillunilu sanaartorfissagissarneqarsimasuni pioreersuni aserfallatsaaliuineq ilanngunneqassalluni . Naalakkersuisoqarfiup matuma siulianiittoq1-2 ittoq2-2
#kuuffeqarfiit pingaarnerit aamma aqqusernit ) kommuninit isumagineqartussaasup aserfallatsaaliornissaanut ataatsimoortunik1-2 UR2-2 tapiissutisisarput . Siunnersuutip atuutilernerani sanaartofissagissaanissamut
#Erngup igitassap salinneqartarneranut ilaatigut pisariaqartitsisoqarneranut nalilersuinermi avatangiisit innarlitsaalineqarnerat pingaartinneqassasoq ilanngullugu kaammattuutigineqarpoq . Imermik igitassamik saliisarfimmik
#, tassunga ilanngullugit pilersaarusiornerit , ingerlatsinerit , aserfallatsaaliuinerit , naatsorsuutinik tunniussinerit il.il . Malittarisassanik taakkunannga
#isumaliutersuuteqareerluni aalajangerpoq , kuuffeqarfinnik sanaartornermut , ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu maleruagassiorsinnaanermut piginnaatitsineq sanaartorfissagissaaneq il.il . pillugit Inatsisartut
#sunniutissat annertuallaartussatut naliliiffigaavut . Tassani allaffissorneq , aserfallatsaaliuineq aningaasaleeqqinnissarlu eqqarsaatigalugit . Assigiinnik tunngaviusussanik malitassaqarnissaq taperserparput
#nalinginnaasumik taagorneqalersinnaaneranut , kommunip kuuffeqarfimmik pigineqartumik ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu tigusisimanissaa aalajangiisuussaaq . Ineqarnermut , Attaveqarnermut
#illoqarfiup / nunaqarfiup isikkorinnissaa eqqarsaatigalugu sapinngisamik avatangiisit allanngutsaaliorneqarnissaat anguniarneqartassasoq , taamaattumik ledningit assanneqartarnissaat orniginarnerusoq .
#sanaartorfissagissaanermi suleqataatinneqartut , sanaartorfissagissaanerup naammassinerani aqqusiat ingerlanneqarnerinik aserfallatsaalineqarnerinillu tigusisussat akornanni annertuumik ataqatigiissaarinissaq pisariaqartussaavoq . Tamanna
#, kisiannili sumiiffimmi kuuffeqarfik pingaarneq naammassippat ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu kommunip tigussagaa , tak. Inatsisartut inatsisaanni matumani
#isumaqatigiissut naapertorlugu Nukissiorfiit sumiiffimmi kuuffeqarfimmik pingaarnermik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu tigussagaa isumaqatigiissutigineqassaaq . Siunnersuummi § 12
#Kommunip sanaartorfissagissaanermik tassanilu atortunik sanasinnaanissaa , ingerlatsisinnaanissaa aserfallatsaaliuisinnaanissaalu pingaaruteqarpoq . Tamatumunnga atatillugu kiffartuussinerup pisariitsumik sapinngisamillu
#ingerlanneqarsinnaanissaa , tamatumalu saniatigut sanaartukkanut , ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu atuisut akiliisinneqarsinnaanissaat pingaaruteqarpoq . Taamaallaat nunaminertanik atugassiisarnermut
#isumaqatigiissut naapertorlugu kommunit kuuffeqarfinnik pingaarnernik aqqusinernillu ingerlatsinissamut aserfallatsaaliuinissamullu ataatsimoorussamik tapiissutinik pissarsisarput . Aalajangersakkami ( imaluunniit
#) kuuffeqarfinnik pingaarnernik aqqusinernillu nutarterinissamut iluarsaassinissamullu atugassanngorlugit aserfallatsaaliuinermut akiliisitsisarnissamut maleruagassanik atulersitsinissaq siunertarineqanngilaq . Taassuma saniatigut
#1998 sioqqullugu sananeqarsimasut kommuninit tiguneqarsimapput , aammalu aserfallatsaaliuinermut nalunaarsuinermullu ingerlaavartunik aningaasartuuteqartarpugut , taamaattumillu aamma atassusiinermut
#pingaarnertut atorneqalersinnaavoq , kommunip kuuffeqarfimmik pineqartumik ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu tigusinissani akuerippagu . Kommunip ingerlatsinerup tigunissaa akuerinngippagu
#Siunnersuummi aalajangersakkanik , pisortat kuuffeqarfiutaannik aqquserninillu ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu isumaginninnissaq eqqarsaatigalugu Naalakkersuisut kommuninut immikkut uparuaasinnaanerannik pisinnaatitaaffiliisunik
#: Ataatsimut isigalugu kommunip kuuffinnik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutinik atuisunut nuussisinnaanissaa pisariaqartinneqarpoq . Tamanna ilaatigut
#allanngortinneratigut pisinnaavoq , taamaalillunilu kommuni kuuffinnik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutinik pisariaqartinneqartunik atuisut akiliisinnerisigut pissarsisinnaalissaaq . Kisiannili
#sanaartorfissagissaanermi ( kuuffeqarfiit pingaarnerit aamma aqqusernit ) aserfallatsaaliugassat kommuninit isumagineqartussat isumagineqarnissaannut , kommunit ataatsimoorussamik tapiiffigineqartarput
#: Kommunip sanaartorneranut aamma / imaluunniit aserfallatsaaliuineranut aningaasartuutaanut matussutissanik illumik piginnittup , assersuutigalugu akilersuilluni
#ikkuffinnut aningaasartuutit kommunip akiligassarai . Ingerlatsinermut , aserfallatsaaliuinermut , allanngortiterinermut iluarsaassinermullu aningaasartuutit kommunip atuisunut ,
#. Tunngaviusumik kuuffeqarfinnut ikkuffiit sananeqarnerat , ingerlanneqarnerat aserfallatsaaliorneqarnerallu illunik ataasiakkaanik piginnittut isumagisassaraat , tak. sanaartorfissagissaanermut
#. Imm. 3-mut Kuuffeqarfinnik sanaartornermi , ingerlatsinermi aserfallatsaaliuinermilu akisussaaffiit agguarneqarnissaat pisinnaaniassammat , kuuffeqarfiit kuuffeqarfinnut pingaarnernut
#nalinginnaasumik taagorneqalersinnaaneranut , kommunip kuuffeqarfimmik pigineqartumik ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu tigusisimanissaa aalajangiisuussaaq . § 5-imut Imm. 1-imut
#pissaaq . Kiisalu kommunalbestyrelsip pisortat kuuffeqarfiutaannik ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu isumaginnittussaanera aalajangersakkami erseqqissarneqarpoq . Taamaalilluni kommunalbestyrelsi pisussaavoq
#aalajangersakkami allassimavoq , tamatumunnga atatillugu kommunimi kuuffeqarfinni aserfallatsaaliugassat suliarineqarnissaannut , soorunami kommunalbestyrelsi nammineerluni tulleriiaarisussaasoq Imm.
#suliarisarmagit . Kiisalu kommunalbestyrelsip pisortat aqqusiniutaannik ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu isumaginnittussaanera aalajangersakkami erseqqissarneqarpoq . Taamaalilluni kommunalbestyrelsi pisussaavoq
#aalajangersakkami allassimavoq , tamatumunnga atatillugu kommunimi aqqusinerni aserfallatsaaliugassat suliarineqarnissaannut , soorunami kommunalbestyrelsi nammineerluni tulleriiaarisussaasoq Imm.
#kuuffeqarfinnik aqqusinernillu aqutsinera , pilersaarusiornera , ingerlatsinera aserfallatsaaliuineralu kiisalu nakkutilliinera maleruagassiorneqarsinnaavoq . § 7-imut Pisortat
#8-mut Kuuffeqarfinnut aqqusinernullu qitiusumik nalunaarsuiffiit kuuffeqarfiit ingerlannissannut aserfallatsaalinissaannullu ataatsimoorussamik tapiissutissat pillugit KANUKOKA-p aamma Namminersorlutik Oqartussat isumaqatiginninniartoqarsinnaaneranut
#. Aamma nalunaarsuiffiit kommunit kuuffinnik aqqusinernillu ingerlatsinissaq aserfallatsaaliuinissarlu , kiisalu pilersaarusiornissaq alliliinissarlu eqqarsaatigalugit kommunit missingersuusiornerannut
#, kisiannili sumiiffimmi kuuffeqarfik pingaarneq naammassippat ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu kommunip tigussagaa , tak. Inatsisartut inatsisaanni matumani
#isumaqatigiissut naapertorlugu Nukissiorfiit sumiiffimmi kuuffeqarfimmik pingaarnermik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu tigussagaa isumaqatigiissutigineqassaaq . § 13-imut Imm. 1-imut
#pingaarnertut atorneqalersinnaavoq , kommunip kuuffeqarfimmik pineqartumik ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu tigusinissani akuerippagu . Kommuni ingerlatsinermik tigusinissaminik akuersinngikkuni
#piginnittut akiligassaraat . Imm. 2-mut Kuuffeqarfinnik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu illumik imaluunniit illunik ataatsimoortunik1-2 UR2-2 piginnittup isumagisassarai
#kuuffeqarfiutaasa ingerlanneqarnerisa isumannaassusaat eqqarsaatigalugu , kuuffeqarfinnik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu kommunimit nakkutigineqassaaq , tamatumanili piginnittup kuuffeqarfiit pitsaasuunissaannut
#nunaminertat sanaartorfiunngitsut sanaartukkamut atasut suliarineqarnissaannut , ilusilerneqarnissaannut aserfallatsaaliorneqarnissaannullu piumasaqaatit § 4. Sanaartugaq aatsaat atorneqalersinnaavoq :
#, sanaartukkat atortulersuutaasalu ilaanni akunnaatsumik ingerlatsinissamut , aserfallatsaaliuinissamut nutarterinissamullu iluaqutaasinnaasut . Imm. 2. Illuliornermi malittarisassani
#malittarisassat sillimanissaq peqqinnissarlu eqqarsaatigalugit teknikkikkut atortulersuutinik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinissamullu maleruagassiortoqarsinnaavoq . Maleruagassat atortunut nutaanut pioreersunullu atuutissapput
#imaluunniit inerteqqummik naammassinninngitsoq , imaluunniit 4 ) aserfallatsaaliuinissamik , sanaartukkami najugaqartut allallu ulorianartorsiulernissaannut pinngitsuuiniarluni pisariaqartinneqartumik
#- illuni aammalu illuni ikkussukkanik atorluaalluni ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu . Tamatuma saniatigut siunnersuummi Naalakkersuisut illuliani pioreersuni
#eqqarsaatigineqarpoq , sumiginnaanissaq ajoqusiinissarlu pinngitsoortinniarlugu . Illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaaliuinissami siullermik pingaarnertullu siunertarineqarpoq , illut aammalu nunaminertat
#inatsisip ataaniittariaqarnerat1-2 ittariaqarnerat2-2 qularineqassanngilaq . Paarlattuanik illunik aserfallatsaaliuinerinnaat , tassalu illup katitigaanera , aggorneqarnera aammalu
#taarsersorneqarsinnaasunngorlugillu aalajangersakkami tunngaviliisoqarpoq . Assersuutigalugu ruujorit misissuinermi aserfallatsaaliuinermilu tikinneqarsinnaasunngorlugit inissinnissaannut , taamaalillunilu ruujorinut atortulersuutit pissutigalugit
#taarsiiffigiuminartunngorlugit suliarineqartarnissaannut , sanaartukkallu piffissami ingerlanneqarfiani ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinerup ajornannginnerunissaanut aalajangersaasoqarsinnaavoq . Imm. 2-mut Illuliornermi malittarisassani
#assersuutigalugu illuni silaannaap taarsernissaanut , silaannarissaatinik silaannarissarfinnillu aserfallatsaaliuinissamut piumasaqaatinut minnerpaaffissat aalajangersarneqarsinnaapput . § 7-mut Illuliornermi
#1-imut Aalajangersagaq sanaartukkanik nunaminertanillu sanaartorfiunngitsunik sanaartukkanut atasunik aserfallatsaaliuinissamut tunngasuuvoq . Sanaartukkat nunaminertallu sanaartorfiunngitsut sanaartukkani najugaqartunut
#pingaartumik ikuallattoqartillugu . Kiisalu taaneqarsinnaapput peqqinnissamut ajoqutaasumik aserfalatsaaliuisoqannginnerata kingunerisaanik oqoqarnerata alliartornera . Illup aserfallatsaalineqarnerata pitsaassusaa
#. § 17-imut Imm. 1-imut Ulorianartorsiorneq sanaartukkap aserfallatsaaliorneqannginneranut attuumassuteqanngitsutut isumaqarfigineqaraluarpalluunniit , aammalu piginnittoq sumiginnaasimasutut pisuutinneqarsinnaagaluarpalluunniit
#isumaqatigiissuteqarnikkut allanut tunniunneqarsinnaanngilaq . Nr. 4 Taamatuttaaq aserfallatsaaliuinissamik , sanaartukkami najugaqartut allallu , soorlu sanilit
#ip kangiani . Ivittuut Kangilinnguillu eqqaanni nunap allanngutsaaliorneqarnissaa pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 4 , apriilip
#4 , apriilip 12-ani 2010-meersoq1-2 IR2-2 Pinngortitamik allanngutsaaliuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 29-mi decembarip 18-ani
#Ivittuut Kangilinnguillu eqqaani nuna sanaartorfiusup avataniittoq1-2 ittoq2-2 allanngutsaaliugassanngortinneqarpoq pinngortitap pilersitaasa nunamilu eriagisassat , kulturikkullu oqaluttuarisaanermi
#, takuuk ilanngussaq 1. Imm. 3. Sumiiffiup allanngutsaaliukkap iluani nunap immikkoortuisa ilai tallimaasut toqqarneqarput ,
#nunalluunniit allanngortinneqarnissaa inerteqqutaapput . § 5. Sumiiffiup allanngutsaaliukkap iluani nunalerinikkut suliniutit , uumasuuteqarneq , naggorissaaneq
#Tuperneq innermillu maaniinnaq ikumatitsineq § 7. Sumiiffiup allanngutsaaliukkap iluani tuperneq aamma innermik maaniinnaq ikumatitsineq ,
#, erseqqissumik nalunaarneqassapput . Imm. 3. Sumiiffiup allanngutsaaliukkap iluani naasut toqunerit kiisalu qissiat qisussatut katersorneqarsinnaallutillu
#atortulersuutit pisummillu angalaarluni aqqutit § 8. Sumiiffiup allanngutsaaliukkap iluani illuutinik atortulersuutinilluunniit allanik sanaartorneq kiisalu aqqusinniorneq
#. Nunakkut imaatigullu angalaneq § 10. Sumiiffiup allanngutsaaliukkap iluani cykelinik kiisalu qamutinik motoorilinnik angalaneq inerteqqutaavoq
#aggustip 15-anut inerteqqutaavoq . § 12. Sumiiffimmi allanngutsaaliukkami nunap ilaani C-mi , takuuk ilanngussaq 2
#§ 14. Nunami tamaani uumasut mianereqqullugit nuna allanngutsaaliukkami nunap qulaatigut 500 meterinit appasinnerusumik timmisartorneq kiisalu
#qulaatigut 500 meterinit appasinnerusumik timmisartorneq kiisalu nuna allanngutsaaliukkami timmisartumik minneq inerteqqutaapput . Imm. 2. Imm.
#aalisarneq taamaallaat inerteqqutaanngilaq . § 18. Sumiiffimmi allanngutsaaliukkami imermi tarajuunngitsumi qissattaammik eqalunniarneq taamaallaat akuerisaavoq .
#Nunami Namminermut , Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup Kommuneqarfik Sermersuumik tusarniaarernikkut nuna allanngutsaaliukkamut aqutsinikkut pilersaarut suliarisinnaavaa . § 20. Kommuneqarfik Sermersuumi
#takuuk § 3. Imm. 3. AvanersuarmiTunumilu Nunamut Allanngutsaaliukkamut kiisalu Qimusseriarsuarmi Uumasunik eqqissiisimatitsivimmut appakaassinnaanermut , tassunga
#, attatiinnassallugimmi aningaasartuutaasaqimmata . Tamakkumi aamma nakkutilliinermut peqquserlutsaaliuiniarnermullu tunngatillugu allaffissornikkut pisariusorujussuupput . Aamma aningaasanut karsinik
#pitsanngorsaasoqannginera aningaasatigut imminut nappassinnaalernissaanut ajoqutaasoq , tassa aserfallatsaaliuinermi aningaasartuutit qaffasissut aalisariutit pisoqalisut , pisuussutinik atuinermi
#periarfissaqarnissaa Naalakkersuisut anguniarpaat , ullumikkummi aalisariutit pisoqalisut aserfallatsaaliuinermut qaffasissumik aningaasartuuteqarneq killilimmillu ingerlatsisinnaaneq annertuumik ilisisarnaatigimmassuk .
#12. POST Greenland qinnuigineqaruni poortukkat , nassiussat tammatsaaliukkat , nassiussat nalingi allassimasut aningaasallu allakkerivikkoortitsinissamut1-2 UR2-2
#12. POST Greenland qinnuigineqaruni poortukkat , nassiussat tammatsaaliukkat , nassiussat nalingi allassimasut aningaasallu allakkerivikkoortitsinissamut1-2 UR2-2
#kingunerisaanik ilaatigut nunap assersorneqarsimasup iluani illut allilerneqaqqusaanngillat aserfallatsaaliuinernilu tamani suliap ingerlanneqarnissaanut immikkut akuerineqarnissaq qinnutigineqartarluni ,
#sanaartukkat ukiut 50-it sinnerlugit atasinnaammata , qaqutigoortumillu aserfallatsaaliuilluni imaluunniit iluarsaassilluni suliaqarnissaq imaluunniit kabilinik nakkutilliinissaq taamaallaat
#aalisartullu sulineranni atugaasa pitsaanerulernissaat qulakkeerniarlugu qimussit aqqutaata aserfallatsaaliorneqarnissaa siunertaralugu , kiisalu isumannaatsumik takornarissanik angallassinissaq qulakkeerniarlugu
#. NNPAN-ili isumaqarpoq avatangiisini pissutsinik peqarsinnaasoq avatangiisit innarlitsaaliornissaannut Inatsisartut inatsisissaannut missingiummit malittarisassaqartinneqartariaqartunik . 8.8 Aatsitassanut
#tassaavoq oqaasertaliussamut nutaamut pisariaqartitsisoqartoq , naak Pinngortitamik allanngutsaaliuineq pil - 30 lugu inatsimmi assigusumik oqaasertaqatoqaraluartoq
#Tusarniaanermi atortut ICC-mit misissorneqarsimapput Kalaallillu Nunaanni avatangiisit innarlitsaaliornissaannut killilersuisunik immikkut inatsiseqarnera naleqqutinngitsutut isigineqarluni . Tamatuma
#» pitsaanerpaaq « : tassaavoq avatangiisinik qaffasinnerpaamik innarlitsaaliuinissaq anguniarlugu teknikki sunniuteqarnerpaaq . Aalajangersakkap siunertaraa §
#nammineq annertunerpaamik aamma pisortat tungaanniit innersuussinertanngitsumik avatangiisinut innarlitsaaliuilluni mianerinninnissamik innersuussivoq . Taamaaliornikkut avatangiisinut innarlitsaaliuinermut akisussaaneq
#atorneqarnissaat pillugu piumasaqaateqarnikkut annerpaamik atoqqiisinnaaneq qulakkeerneqarpoq avatangiisillu innarlitsaaliornissaanut malunaatilimmik peqataassalluni , apeqqutaallu puup utertinneqartup assartorneqarnerani
#kuutsinneqarsinnaasoq . Pisortat minguiaaveqarfiat Minguiaaveqarfik , ingerlanneqarnera aserfallatsaaliorneqarneraluunniit kommunalbestyrelsimit akisussaaffigineqartoq . Minguiaaveqarfiit nammineq pigisat Minguiaaveqarfik
#aamma suliffeqarfimmik ingerlatsinermut atatillugu qanoq annertutigisumik avatangiisimik innarlitsaaliuisoqarnissaanik piumasaqartoqarsinnaanersoq . Nr. 4 Piffissamik killiliisarneq .
#aqqutaa piusinnaavoq ukiut 50-t sinnerlugit , qaqutigoortumillu aserfallatsaaliuinissaq imaluunniit iluarsaassilluni sulinissaq imaluunniit kabilimik misissuinissaq pisariaqartussaalluni
#aalisartullu sulineranni atugaasa pitsaanerulernissaat qulakkeerniarlugu qimussit aqqutaata aserfallatsaaliorneqarnissaa siunertaralugu , kiisalu isumannaatsumik takornarissanik angallassinissaq qulakkeerniarlugu
#. Maleruagassat amerikamiut kalaallillu malittarisassaannut , annerpaamik allanngutsaaliuisussanut naapertuutissapput . Final Governing Standard avatangiisinut tunngatillugu
#Naalakkersuisut suli isumannaarinninnissamut pisussaaffeqarmata . Taamaalillutik avatangiisit innarlitsaalineqarnissaannut inatsisip eqqortinneqarneranut Naalakkersuisut toqqaannanngitsumik akisuusaaffeqarput . Ataatsimiititaliap
#namminermut , Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmut nuunneqareerpata avatangiisit innarlitsaaliornissaannut inatsisip _ _ _ _ _ _
#naapertuunnersut Meeqqat illersuisuata misissortassavai . Meeqqat inatsisitigut innarlitsaalisaanerisa atugassarititaasalu nukittorsarneqarnissaannut Meeqqat illersuisuat aalajangersagassanik suliniutissanillu nutaanik
#, inatsisit atuuttut , aamma meeqqat inatsisitigut innarlitsaaliugaanerat soqutigisaallu siuarsarniarlugit suliniutit qanoq ingerlanneqarnersut ingerlaavartumik paasiniartassagai
#innuttaasunullu paasissutissiissutigisarlugit . Meeqqat illersuisuata meeqqat inatsisitigut innarlitsaalineqarnissaat kisiat suliarissanngilaa , aammali meeqqat tamat atugarisaat
#, aalajangersagaq una malittarisassanik nutaanik meeqqat inatsisitigut innarlitsaalineqarnissaasa pitsaanerusumik isumagineqarnissaannut tunngassuteqartunik siunnersuusiorsinnaanermut tunngassuteqarpoq . Inatsisiliornerinnaanngitsut
#illersuisuata pilersissagai naatsorsuutigineqarpoq , tassa meeqqat inatsisitigut innarlitsaalineqarnissaannut aamma atugarisaannut nalinginnaasumik pingaaruteqarsinnaasut Meeqqat illersuisuata isumagisarniassammagit
#, tassunga ilanngullugit illup allanngortinneqarsinnaanera , pitsaanerusumik aserfallatsaaliuisinnaaneq imaluunniit pitsaanerusunik sunngiffimmi suliassaqartitsinermilu sulissutiginnissinnaaneq . Sumiiffinni
#naalagaasut maskinmesteriusullu kiisalu tekniikerit , suliffissuup atortorissaarutaanik aserfallatsaaliuinermik taamaallaat suliaqartut , § 2 imm. 1
#ittumik atuiffiunngitsunut ataatsimut taaguutaavoq . Imm. 3. Tammatsaalisat tassaapput nassiussat suulluunniit allakkerivimmut tunniunneqarnerminni nassiussap taamaallaat
#. Imm. 2. Nunap iluani allakkat qaatiguuliorneqarsimasut tammatsaalisatut imaluunniit nalinga nalunaarutigalugu ingerlanneqarsinnaassapput . Imm. 3.
#tunngavigalugu innarlerneqartoq taarserneqassaaq . § 24. Allakkat tammatsaalisat tammarpata nassiussisoq taarsiiffigineqassaaq . POST Greenland niuernermut
#aningaasartaliussassamik naleqquttumik aalajangersaasinnaavoq . Imm. 2. Allakkat tammatsaalisat innarlerneqarsimappata , imarisaaluunniit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit annaaneqarsimappata ,
#tunngasuni allaffissornikkut oqartussaavoq , tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma
#, tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma avatangiisinik nalilersuisarneq .
#tunngasuni allaffissornikkut oqartussaavoq , tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma
#, tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma avatangiisinik nalilersuisarneq .
#) suli pisassapput . Taamaaliornikkut avatangiisit pinngortitallu allanngutsaaliorneqarnerisa aallunneqarnerisa ingerlaannarnissaa , aammalu inuiaqatigiinni ineriartortitsinerup inuit
#aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput . Kalaallit Nunaanni pinngortitamik allanngutsaaliuinissamut , annikitsumik qaartiterinissamut akuersissutinut suut ilaatinneqarnersut erseqqissumik
#avatangiisinut tunngasunut allaffissornikkut oqartussaasoq , ilanngullugu avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma
#oqartussaasoq , ilanngullugu avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma avatangiisinik nalilersuineq .
#inuit peqqissusaannut sunniutaasussat Siunnersuummi Kalaallit Nunaanni pinngortitamik avatangiisinillu allanngutsaaliuinerup 32 maannamut qaffasissusaa qulakkeerneqassaaq attatiinnarneqassallunilu . Siunnersuut
#pillugu inatsimmi § 7-imut aamma imaani avatangiisinik allanngutsaaliuineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalernera pillugu peqqussummi nr.
#. Taamatuttaaq tunngaviusussaatitaasoq taaneqartoq taanna imaani avatangiisinik allanngutsaaliuineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussummi §
#tassunga nassuiaatit takukkit . Taamaalilluni avatangiisit pinngortitallu allanngutsaaliorneqarnerisa aallunneqarnerisa ingerlaannarnissaa , aammalu inuiaqatigiinni ineriartortitsinerup inuit
#avatangiisinut pissutsinut tunngatillugu , ilanngullugit avatangiisinik pinngortitamillu allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaaffik aamma avatangiisinik nalilersuineq ,
#Sumiiffimmi akuersissuteqarfiusumi piiaanissamik killiliinermut ilaatigut tunngavilersuutaasoq pinngortitamik allanngutsaaliuinissap eqqarsaatigineqarneranik tunngaveqarpoq . Inuit amerlassusaasa ataatsikkut sumiiffimmi
#inuillu peggissusannut kingunerisassat Siunnersuummi Kalaallit Nunaanni pinngortitamik avatangiisinillu allanngutsaaliuinerup maannamut qaffasissusaa qulakkeerneqassaaq attatiinnarneqassallunilu . Siunnersuut avatangisiinut
#avatangiisinut tunngasunut allaffissornikkut oqartussaasoq , ilanngullugu avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma
#oqartussaasoq , ilanngullugu avatangiisinik allanngutsaaliuineq , pinngortitamik allanngutsaaliuineq , avatangiisinut akisussaasuuneq aamma avatangiisinik nalilersuineq .
#kiisalu atortunik nutarterisarnerup aammalu qamutinik assakaasulinnik illunillu aserfallatsaaliuinerup iluani ilinniartitaanikkut piginnaanerit pisariaqartut pigiinnarniarnissaasa pingaaruteqarnera oqimaalutaruminaatsittarpaat
#90-ikkunneersuussut1-2 IR2-2 . Qamutit assakaasullit ataatsimut isigalugit aserfallatsaaliugaalluarput pitsaallutillu , kisiannili qamutini assakkasulinni qatserutini amerlasuuni
#Ukiut tamaasa atortui nungullartut ussiillisimasullu amerlangaatsiartut taarsersorneqartarput aserfallatsaaliorneqartarlutillu . Siunissami qanittumi qamutit assakaasullit qatserutit iluarsaanneqarnissaat
#ilinniarluarsimanerisigut upalungaarsimanermi sulisut , minnerunngitsumillu innuttaasut , ikuallatsaaliuinermut ikuallattunillu qatserinermut atatillugu suliniuteqarnissaannik pisariaqartitsisut akornanni toqqissisimaneq
#tunngasutigut , tikinneqarsinnaassusaasigut tamanillu atorneqarsinnaassusaasigut aamma eqqiluitsuutinnerinut aserfallatsaalinerinullu tunngasutigut pissutsit naammaginartuutillugit . IAAN-ip tamanna siunnersuummi
#aalajangersagaq oqaasertalerneqarsinnaavoq , ersersillugu kommunalbestyrelsi illut ataasiakkaat aserfallatsaalinerisa qanoq issusiannik ingerlaavartumik nakkutilliisussanngorlugu , tamatumunnga ilanngullugu
#kommunip ilaatigut eqqumaffigisariaqarpai pinnguarfiit aaqqissuunneqarnerisa pinnguaatillu illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaaliorneqarneri , eqqiluisaarnermi pissutsit ajunngitsuuneri aammalu meeqqanik angallassinerit
#, tamanit atorneqarsinnaallutillu tikikkuminartuunissaat , kiisalu eqqiarneqarnissaat aserfallatsaalinissaallu eqqarsaatigalugit naammaginartumik toqqissisimanartunngorlugit . Meeqqanik suliaqarneq pillugu
#akisussaasumit ingerlanneqassaaq . Taamaalilluni nakkutigineqassaaq meeqqeriviit ataasiakkaat aserfallatsaalinerat , illutaa ilanngullugu , qaqugukkulluunniit sanaartornermi aamma
#milluaatit atortui illup piunera tamakkerlugu tutsuiginartuutinniarlugit misissorneqartassapput aserfallatsaaliorneqassallutillu . Isumannaallisaanermut allagartat Sullivinnik Nakkutilliisut isumannaallisaanermut allagartalersuisarnermut
#7.6-imi taaneqartut DS 2320-mi piumasaqaatinut naapertuuttumik misissorneqartassapput aserfallatsaaliorneqassallutillu . Nakkutilliineq inummit suliamik ilisimasaqartumit , suliassamut
#og sikringsteknisk Institut-ip ) saqqummersitaa naapertorlugu misissorneqartassapput aserfallatsaaliorneqassallutillu . Slangit imusat imermik imallit , EN
#naapertorlugu suliarineqartut EN 671-3-mi piumasaqaatit naapertorlugit misissorneqartassapput aserfallatsaaliorneqassallutillu . Slangit imusat imermik imallit EN 671-1-imi
#naammassinniffiunngitsut , kisiannili inatsisit malillugit atorneqalersimasut misissorneqarnerini aserfallatsaaliorneqarnerinilu slangit imusat illup piunera tamakkerlugu tutsuiginartuunissaat qulakkeerneqassaaq
#, aqqutit qimaaffissiat qaammaqqutaanik suliaqarnissamik , misileraanissamik aserfallatsaaliuinissamillu ilitsersorneqarsimasumik atorfeqartitsisoqassaaq . Inini katersuuttarfinni pisiniarfinnilu piffissami
#, aqqutit qimaaffissiat qaammaqqutaasa passunissaannut , misilerarnissaannut aserfallatsaaliorneqarnissaannullu paasissutissanik paasiuminartunik imalinnik nivinngaasoqassaaq . Anisarfiit allagartaat
#UR2-2 nalunaarusiamik provstimut nassiussissaaq . Illuutit isumannaatsumik aserfallatsaalinissaat provstip isumagissavai . 10. § 21
#oqaluffinnik toqusullu inaannik sananissamut , aaqqissornissaannut , aserfallatsaaliornissaannut pinnersarnissaannullu kiisalu init naalagiartarfittut atorneqartut ( atuarfiit
#Naalakkersuisunit aalajangersarneqartut malillugit nakkutigissavaat . Taakku isumannaatsumik aserfallatsaalinissaat provstip isumagissavaa . § 21 , imm.
#UR2-2 nalunaarusiamik provstimut nassiussissaaq . Illuutit isumannaatsumik aserfallatsaalinissaat provstip isumagissavai . § 21 , imm.
#oqaluffinnik toqusullu inaannik sananissamut , aaqqissornissaannut , aserfallatsaaliornissaannut Ilagiinni atorfinitsitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 8
#paffinnut qilerutinik , isikkanut qilerutinik , timimilluunniit nikitsaaliuissutinik pinngitsaaliissutitut atuineq , allatullu ittunik aalajangerlugit qilerussineq
#taaneqartut assigisaannik piumasaqaateqarluni , ullut 14-it tikillugit anitsaaliorneqarsinnaavoq . Ulloq unnuarlu paaqqinniffinni isumannaallisakkani pissaanermik atuineq
#tikillugit ulloq unnuarlu paaqqinniffimmit pineqartumit najugaqarfigisaminnilluunniit pineqartumit anitsaaliugaasinnaanerat pillugu kommunimi sumiiffigisami kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq , imaappat
#2. Ulluni siullerni 14-ini meeqqap qanoq sivisutigisumik anitsaaliugaanissaa kommunalbestyrelsip aalajangissavaa . Imm. 3. Meeqqap isumai
#ataasiakkaani pissutsinut tulluarsagaassaaq , pisariaqarnerpaamillu qaangiisuussanani , anitsaaliuinermillu anguniakkamut sanilliullugu naammaginartumik sakkortussuseqassalluni . Kapitali 6
#imm. 4 naapertorlugu iliuuserinninnermut ilaasut , aatsaat anitsaaliorneqarsinnaapput § 34-mi aalajangersagaq tamatuma peqatigisaanik atorneqarpat .
#piffissaq qaammatit 6 tikillugit sivitsorneqarsinnaalluni . Angerlarsimaffimmit anitsaaliugaaneq § 34. Inuup angerlarsimaffimminik qimatsinissaa pinngitsoortinniarlugu ,
#tigumminnilluni pissaanermik atuisinnaasoq . Imm. 2. Angerlarsimaffimmit anitsaaliugaanerup piffissami qanoq sivisutigisumi atuunnissaa kommunalbestyrelsip aalajangiiffigissavaa ,
#) pineqartup piumanngisaanik § 34 naapertorlugu angerlarsimaffimmit anitsaaliugaaneq , imaluunniit 2 ) najugaqarfissatut neqeroorummut §
#) § 34 naapertorlugu angerlarsimaffimmit il.il . anitsaaliugaaneq , imaluunniit 2 ) § 36 naapertorlugu
#paaqqinniffiit meeqqap inissinneqarneraniit ullut 14 tikillugit meeqqamik anitsaaliuisinnaanerannik kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq , tamanna isumaginninnikkut perorsaalluni sullissinermut
#Pisunulli pissaanermik atuinermut atatillugu , soorlu angerlarsimaffimmit anitsaaliuinermut , aalajangerlugit tigumminninnermut assigiinngitsutigullu killilersuinermut , kommunit
#ammaassutit immikkut ittut pisariaqartinneqarsinnaallutik . § Angerlarsimaffimmit anitsaaliugaanermut , tak. § 35 , aamma najugaqarfissatut
#meeqqap piffissami sungiussiartorfissami ullut 14-it tikillugit sivisussulimmi anitsaaliorneqarnissaanik aalajangiisinnaanermut tunngavissiisoq . Aalajangersagaq paaqqinniffinnut isumannaallisagaanngitsunut taamaallaat
#ittut2-2 meeqqap inissinneqarnerata aallartinneranit ullut 14-it tikillugit anitsaaliorneqarsinnaanerat aalajangersakkami siunnersuutigineqarpoq . Piffissami sungiussiffiusussami anitsaaliugaanissamik meeqqap
#tikillugit anitsaaliorneqarsinnaanerat aalajangersakkami siunnersuutigineqarpoq . Piffissami sungiussiffiusussami anitsaaliugaanissamik meeqqap pineqartup qanoq sivisutigisumik pisariaqartitsineranik naliliinermi ,
#paaqqinniffiit meeqqap inissinneqarneraniit ullut 14 tikillugit meeqqamik anitsaaliuisinnaanerannik kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq , tamanna isumaginninnikkut perorsaalluni sullissinermut
#allamut nuunneqartariaqarsimatillugu meeqqap inissinneqarneraniit ullut 14-it siulliit anitsaaliorneqarnissaanik aalajangiineq uteqqinneqarsinnaavoq , . Angerlarsimaffiup avataanut ulloq
#aalajangiinermut atatillugu , siunnersuummi imm. 1 naapertorlugu anitsaaliuinissamik aalajangiisoqarsinnaavoq . Tamanna inissiinissamut akuersisimasunut inissiinissamullu akuersisimanngitsunut
#immikkut ittumik pisariaqartitaasa eqqortinnissaannut ullut 14-it tikillugit anitsaaliuinerup annertuumik pingaaruteqartuunissaa aamma isumaginninnikkut perorsaalluni suliniarnermut aalajangiisumik
#atuisinnaanngitsut atuinissamut pisariaqartitaminnik ikiorneqassapput , innuttaasoq angerlarsimaffimminnit anitsaaliugaaneq pillugu aalajangersakkamut ilaatinneqartoq pineqanngikkaangat . § 32-mut
#nutaanut sungiussisinnaavoq , imaluunniit assersuutigalugu sammisanik assigiinngitsunik anitsaaliuinerup pisariaqartinneranik annikillisitsisunik pisariaqartitsiunnaartunilluunniit sammisaqalersinnaalluni . § 35-mut
#, taamaasillunilu nakkarnissamut ulorianartorsiorpat assigisaa atuuppoq . Nikitsaaliuilluni aalajangiineq taamatut aalajangeeriaatsimut ilaanngilaq . Illersuutit §
#eqqartuussisuserisup toqqarneqartup suliassaraa . Tamanna suleriaatsikkut isumaqassaaq anitsaaliuinissamut imaluunniit najugaqarfissatut neqeroorummut akuersinertaqanngitsumik tigutinnissamut inassuteqaateqarnissamik kommunalbestyrelsi
#kinguartinneranik kinguneqartarput . Pineqartup piumasaa malinnagu angerlarsimaffimmit anitsaaliugaaneq aamma najugaqarfissatut neqeroorummut immikkut ittumut akuersinani isertertitaaneq
#Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut suliakkiissutigineqarsinnaanngillat . § 50-imut Angerlarsimaffimmit anitsaaliugaaneq aamma najugaqarfissatut neqeroorutinut immikkut ittunut akuersinani tigutinneq
#tunngavigalugu ilimagineqarsinnaavoq raajat tunineranni akii maanna qaffasingaatsiartut allanngutsaaliorneqarsinnaassasut . Naatsorsuisarnermik allannguinissap siunnersuutigineqartup , raajat akii
#tamannalu tunngavigalugu ilimagineqarsinnaavoq tunisinermi akit maanna qaffasingaatsiartut allanngutsaaliorneqarsinnaassasut . Raajanik qalipaajarneqanngitsunik nunanut allanut tunisinermi akigitinneqartut
#tamannalu tunngavigalugu ilimagineqarsinnaavoq tunisinermi akit maanna qaffasingaatsiartut allanngutsaaliorneqarsinnaassasut . Kvartalini sisamani kingullerni raajanut akitsuusigassaatitaasunut kiilumut
#siunnersuut aningaasaqarnikkut kinguneqartitsisinnaavoq . Siunnersuutip atorfilinnut inatsisitigut innarlitsaaliuinerulernerata tamanna iluarsissavaa . Siunnersuulli aqutsinermut tunngatillugu kinguneqartitsissanngitsoq
#sulisup ataatsip arlallilluunniit nappasimasumit nigoratik nakkutilliisinneqarnerat . Nigutsaaliorneq imatut paasineqassaaq napparsimasup uffarneq perusuersarnerlu ilanngullugit nakkutigineqartuarnerani
#erngup nukinganik isumalluutinik siunissamut ungasissumut nakkutilliinissaasa atugassaqartitsinissaasalu allanngutsaaliorneqarnissaa qulakkeerneqarnissaalu siunertarineqarluni . Inatsimmi atuuttumi siunnersuummilu erseqqissarneqarpoq
#erngup nukinganik innaallagissiorfimmik atortunullu tassunga atasunik ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinissaanut naapertuuttumillu nutarterisarnissaanut tunngasinnaapput . Aamma piumasaqaatit innaallagissiorfimmut
#attuumassuteqartumi tunisassiornerup ingerlaannarnissaanut , aammalu tunisassiorfiit taakku aserfallatsaaliorneqarnissaannut ingerlaavartumillu nutarterneqartarnissaannut tunngasinnaavoq . Naalakkersuisut ullumitut
#. Pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq erngup nukinganik innaallagissiorfimmi naammaginartumik aserfallatsaaliuissaaq iluarsaassisassallunilu , taamaalilluni innaallagissiorfik tunniunneqarnermini tamakkiisumik ingerlasinnaassalluni
#) Boligstøtte atorlugu illuliat iluarsaannissaannut immikkullu ittumik aserfallatsaalinissaannut taarsigassarsititsinermut 5 mio. kr.-it angullugit . §
#, boligstøtte atorlugu illuliat iluarsaannissaannut immikkullu ittumik aserfallatsaalinissaannut taarsigassarsititsinissamut naalakkersuisunut aalajangersakkakkut piginnaatinneqarput . Aalajangersakkami pingaartumik
#, f ) suliffeqarfinni attaveqaqatigiiffiit digitaliusut aaqqissuunneqarnerat aserfallatsaaliornerallu pillugit suliamik ingerlatsinermi ilisimasat atorneqarnerat , g
#. Aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi avatangiisinut aamma pinngortitamik allanngutsaaliuinissamut piumasaqaatit qaffasissut allannguuteqartinneqaratik nangeqqinneqarput . 6. Innuttaasunut
#, suliffeqarfinnut akuersissummik allagartalerneqartunut , gassilerivinnik suliaqartunut aserfallatsaaliuisunullu pitsaassutsimut piumasaqaatit annerulerneranni , avatangiisinut pitsaasumik sunniuteqassasoq
#, sanaartukkanik atortulersuutinillu pineqartunik pigisaqartut atuinermut , aserfallatsaaliuinermut iluarsaassinermullu akisussaaffiligaanerannut sammitinneqartunik aalajangersaanermi atorneqarsinnaapput . Taamatuttaaq
#saniatigut suliakkersuisussaasoq . Taamatuttaaq oqaatigineqarpoq ingerlatsinermut , aserfallatsaaliuinermut nutarterinermullu annertuunik aningaasartuuteqartoqassasoq . Suliffissarsiuussisarfiit maannakkutut ilitsersuisussaammata
#ukiuni kingullerni pingaartinneqaleraluttuinnarput . Piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaat pillugu UNESCO-p isumaqatigiissutaa 17. oktober 2003-meersoq1-2 IR2-2
#Kalaallit Nunaat isumaqatigiissummut akuersaarnermigut pisussaatilerpoq piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaaliniarlugit iliuuserisariaqakkanik aalajangersaassalluni , aamma nunami inatsisiliornikkut .
#Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Kalaallit Nunaanni piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaannut akisussaasuusoq . 2 2.1.4 NKA-p sulinissamut pilersaarusiaa
#aamma akissarsisitsisarneq pillugu aalajangersagaliortoqarpoq aammalu Naalakkersuisut itsarnisat innarlitsaalineqarnissaat pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissaannut piginnaatitsisoqarluni . 2.1.7.
#2-mut Aalajangersagaq nutaajuvoq , piorsarsimassutsikkullu kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaat pillugu UNESCO-p isumaqatigiissutaanut 17. oktober 2003-meersumut1-2 IR2-2
#3-mut Aalajangersagaq nutaajuvoq , piorsarsimassutsikkullu kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaat pillugu UNESCO-p isumaqatigiissutaanut 17. oktober 2003-meersumut1-2 IR2-2
#allaaserisaq 13-imi aalajangersarneqarmat , piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut innarlitsaalineqarnissaannut akisussaaneq sullissiveqarfimmut aalajangersimasumut inissinneqassasoq . Aammattaaq innarlitsaaliinermut
#qulakkeerneqarnissaa kissaatigineqarpoq , soorlumi piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaasut innarlitsaalineqarnissaannut akisussaaneq kulturikkut eriagisassat pillugit inatsimmi aalajangersarneqarsimasoq .
#, nuna tamakkerlugu pingaarnersaallunilu piorsarsimassutsikkut kingornussanik suliaqarfiusutut innarlitsaaliuinissamut akisussaanissaa naleqquttutut isigineqarpoq . § 7-imut Aalajangersakkap
#aanaveersaanermik suliaqartarnissaat , tamannami katersugaasiviit namminneq katersugaatiminnik allanngutsaaliuisussaanerannut ilaavoq . Aamma allassimavoq aanaveersaanermut aningaasartuutit katersugaasiviit
#atuuttumi § 16-imik nangitsineruvoq . Piorsarsimassutsikkut kingornussat innarlitsaalineqarnissaat pissutigalugu katersugaatinik immikkoortitsineq uninngasuutiginninnerlu taamaallaat katersugaasivinni akuerisaasuni
#Allagaateqarfiatalu , katersugaasiviup akuerisaasup katersugaatiminik piorsarsimassutsikkut kingornussat innarlitsaalineqarnissaannut pingaaruteqartumik immikkoortikkumallugit kissaatigisaanik tigusinissaanut pisussaatitsilerpoq . Pigisaq
#18-imik nangitsineruvoq . Imm. 1-imut Unitsitsisoqartillugu katersugaatit innarlitsaalineqarnissaat qulakkiissallugu pingaartuuvoq . Katersugaatit piorsarsimassutsikkut kingornussanut ilaapput
#Siunnersuutip scannerimik pisinermut ataasiartumik aningaasartuutaanissaa kiisalu atorneranut aserfallatsaaliorneqarneranullu aningaasartuuteqarnissamik kinguneqarnissaa ilimagineqarpoq . Scannerimik pisinermut ataasiartumik
#killiliineq sumik tunngaveqarnersoq , taassuminngalu appasinnerusumut killiliineq pinerlutsaaliuinermut iluaqutaanerussannginnerunersoq . Aningaasanut killiliussaq 15.000 euro aningaasanut
#nalunaarutigivaa erseqqissaateqaratik , taamaallaalli siunnersuutip kulturikkut eriagisassat tammatsaaliorneqarnerat innarlerneqannginnissaa kissaatigineqarmat . Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik isumaqanngilaq ,
#imatut suliarineqassapput , inissinneqassapput , pequsersorneqassapput , aserfallatsaaliorneqassapput , nalunaarsorneqassapput aamma isumannaallisarneqassapput siunertaanngitsumik qinngorfiginninnissamut nalorninartut
#atortut suliarineqarnissaannut , inissinneqarnissaannut , pequsersorneqarnissaannut , aserfallatsaaliorneqarnissaannut , nalunaarsorneqarnissaannut aamma isumannaallisarneqarnissaannut siunertaanngitsumik qinngortittoqarnissaanut nalorninartut
#Aalajangersakkami Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik immikkut ittumik pisoqartillugu inigisap ajortumiitsaaliugaalluinnarnissaanut aamma piginnittuussutsip ajortumiitsaaliugaalluinnarnissanik qaangiisinnaanissamik piginnaatinneqarpoq , tamakku
#immikkut ittumik pisoqartillugu inigisap ajortumiitsaaliugaalluinnarnissaanut aamma piginnittuussutsip ajortumiitsaaliugaalluinnarnissanik qaangiisinnaanissamik piginnaatinneqarpoq , tamakku Danmarkip naalagaaffiata inatsisaani
#immikkut akuersissutigineqarsimassasoq aammattaaq inatsisitigut tunngaveqartoqarnissaa unioqqutitsissagaanni piginnittuussutsip ajortumiitsaaliugaalluinnarnissanik . Tamanna sukumiinerusumik itisilerneqarpoq ( EMRK )
#pilersaarusiornermut ilaatillugu SIKUKI Nuuk Harbour A/S-ip avatangiisinik allanngutsaaliuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9 , 22.
#siunnersuut isumaqarpoq , pinngitsaalisaalluni pineqartumut innuttaasumut inatsisitigut innarlitsaalisaaneq annerusumik nukittorsarneqassasoq . 7. Kingunissai pingaarutillit allat
#Allannguinerup Napparsimasunillu siunnersorteqalernerup anguniagaraa tarnimikkut napparsimasut inatsisitigut innarlitsaalisaanissaat pinngitsaaliissummik iliuuseqarfigineqarnermik pineqaatissinneqarsimasut . Aalajangersakkap Tarnimikkut Nappaatillit
#atorneqarnerani piginnaasaqarnera , atasinnaassusaa , navianassusaa aamma aserfallatsaaliuinissamut periarfissat . Imm. 2. Ilitsersuineq oqaatsit ilitsersuunneqartussamut
#Umiarsualiveqarnermut oqartussaasunut aamma Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannut tunngatillugu umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit AI 2014-imi kontumi pingaarnermi 35.02.01 Umiarsualiveqarnermut
#oqartussaasoq , aamma kontumi pingaarnermi 35.02.02 Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuineq , ilaatinneqarput . Ingerlatsinissamut akuersissummut aaqqissuussaq Namminersorlutik Oqartussat
#. Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik ingerlatsineq aamma aserfallatsaaliuineq maannamut Inatsisartut aningaasanut inatsisaasigut aningaasalersorneqarput , takuuk
#, Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik sanaartornissamut , aserfallatsaaliuinissamut ingerlatsinissamullu atatillugu aningaasartuutiviusut nalinginnaasumik illuatungilerneqartarsimanngillat . Siunnersuummi
#akiliutaat Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaasa aamma kommunit umiarsualiviutaasa ingerlanneqarnerannut aserfallatsaaliorneqarnerannullu taamaallaat ilaannakortumik taperseeqataasinnaassasut . Aammattaaq atuisut akiliuteqartarnissaannut
#ilai najukkanni innuttaasunut aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarput aammalu ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutinut naleqqersuunneqarsinnaasunik atuisut akiliuteqartissinnaanissaannut naammattumik kaaviiaartitaqartaratik ,
#allaffissornermi suleriaatsini allannguutissanik pisariaqartunik suliaqarnissamut pisussaaffilerneqassapput . Aserfallatsaaliuineq Namminersorlutik Oqartussat umiarsualivii Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik aserfallatsaaliuinissamut aningaasartuutit
#. Aserfallatsaaliuineq Namminersorlutik Oqartussat umiarsualivii Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik aserfallatsaaliuinissamut aningaasartuutit 2014-imut Aningaasanut inatsimmut kontomi pingaarnermi 35.02.02
#2014-imut Aningaasanut inatsimmut kontomi pingaarnermi 35.02.02 Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuineq , ilanngunneqarput . 2014-imut aningaasaliissutit kr. 19
#missaanniipput1-2 ipput2-2 . Aningaasaliissutit Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiveqarfiinik nalinginnaasumik aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutinut matussutissatut atorneqarput . Aammattaaq isumagineqarput ilaasunik
#vaajarit , naaralaartitsiviit il.il . Sanaartukkani taakkunani aserfallatsaaliuilluni suliaqarneq ilaatigut tassaasarpoq , mallit , sikut
#sanaartukkat sapinngisamik pitsaanerpaajutillugit pigineqaannarnissaat siunertaralugu tulleriissaartumik pilersaarusiukkamik aserfallatsaaliuisarneq . Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 mio.
#pigineqaannarnissaat siunertaralugu tulleriissaartumik pilersaarusiukkamik aserfallatsaaliuisarneq . Umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 mio. missaanniittut1-2 ittut2-2 missiliorneqarpoq
#kr. 84 mio. missaanniittut1-2 ittut2-2 missiliorneqarpoq . Aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit aningaasaliissutit annertussusaat allannguuteqanngippata , nalinginnaasumik atuinerup
#pitsaassusaat aammalu maannakkut aningaasaliissutit annertussuserisartagaat atuutsillugit , aserfallatsaaliuinermut aningaasaliissutit annertusiartortumik umiarsualiveqarfinni ajoqusernernut annertunernut ingerlaavartumik iluarsiisarnermut
#annertunernut ingerlaavartumik iluarsiisarnermut aammalu annikinnerusumik tulleriissaartumik pilersaarusiornikkut aserfallatsaaliornermut atorneqartassasut naatsorsuutigineqarpoq . 7 UPA 2015/73 ISAN
#UPA 2015/73 Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut manna umiarsualivinnik aserfallatsaaliuinermut aningaasaliissutinik allannguuteqartitsinissamik malitseqassanngilaq . Pisortat umiarsualivii
#2 , kommunit umiarsualiviinik nunami sanaartugartaqartunik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutit qaangerneqarsinnaanngillat . Siunnersuut manna immersugassatut inatsisitut
#akiliuteqartitsisarneq sunaluunniit kommunip umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu kommunip aningaasartuutaasa ilanngaaseriikkat oqilisarnissaannut iluaqutaasussaavoq . Assersuutigalugu
#sanaartugartaqartut Kalaallit Nunaanni attaveqarnermut pingaaruteqarluinnarput . Sanaartukkat taakkua aserfallatsaaliorneqarnissaat sunniuteqarluartumillu ingerlanneqarnissaat taamaattumik inuiaqatigiinni aningaasaqarnikkut inooqataanikkullu ineriartortitsinermut
#Kalaallit Nunaanni attaveqarnermut pingaaruteqartut , umiarsualiviit sunniuteqarluartumik ingerlanneqarnissaasa aserfallatsaaliorneqarnissaasalu , aammalu atuisut aningaasaqarneq pissutigalugu umiarsualiveqarfinnik atuinissamik
#siunnersuut unammilligassanut taakkununnga nutaanut isummersorfiussasoq . Umiarsualivit aserfallatsaaliorneqarnerat sunniuteqarluartumillu ingerlanneqarnerat inuiaqatigiit aningaasaqarnikkut inooqataanikkullu ineriartortinneqarnerannut annertuumik
#Siunnersuummi erseqqissarneqarpoq umiarsualivinnik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunik sanaartorneq , aserfallatsaaliuineq ingerlatsinerlu Namminersorlutik 27 UPA 2015/73 ISAN suliaq
#. Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini allassimavoq umiarsualiviit aserfallatsaaliorneqarnissaannut aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 millioner koruunit missaanniittut1-2
#Inatsisissatut siunnersuummut nassuiaatini allassimavoq umiarsualiviit aserfallatsaaliorneqarnissaannut aserfallatsaaliuinermut kinguaattoorutit kr. 84 millioner koruunit missaanniittut1-2 ittut2-2
#kaammattuutigissavaa umiarsualiviit pillugit inatsimmi nutaami umiarsualiveqarnermut suliassaqarfimmi aserfallatsaaliuinissamut , allilerinissamut nutarterinissamullu suliniutinut pisariaqartunut aningaasalersuinissaq malitseqartinneqassasoq
#akuersissummik tunniussisoqarsinnaassaaq . Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik aserfallatsaaliuinissamut aningaasassat ukiumoortumik1-2 UR2-2 aningaasanut inatsisini aningaasaliissutigineqartarput .
#Akissut Umiarsualivinnut nunami sanaartugartaqartunut sanaartornermut , ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu aningaasartuutit atuisunit , assersuutigalugu Royal Arctic Line A /
#akiliutaat Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaasa aamma kommunit umiarsualiviutaasa ingerlanneqarnerannut aserfallatsaaliorneqarnerannullu taamaallaat ilaannakortumik taperseeqataasinnaassasut . Aammattaaq atuisut akiliuteqartarnissaannut
#) imaani 3 sømilit avataanni Imaani avatangiisinik allanngutsaaliuineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussut nr.
#pisariaqartut siuartissinnaassallugit . Siunnersuummi allassimasutut ullumikkut umiarsualivinni aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutit annertoorujussuupput . Pisariaqartitsineq Nuummiinnaq atuutinngilaq ,
#isertitassatut periarfissanut periarfissaqarfiit pitsanngorsarsinnaassagutsigut neriulluartitsilerlutalu Kalaallit Nunaanni umiarsualivinni aserfallatsaaliuineq pitsanngorsaanerlu nukingiuttariaqarpoq . Inatsisissatut siunnersuut nassiunneqartoq tunngavimminik
#Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput . Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviutaannik nunami sanaartugartaqartunik aserfallatsaaliuinissamut aningaasassat ukiumoortumik1-2 UR2-2 aningasanut inatsisini aningaasaliissutigineqartarput .
#Siunissami atuisunik akiliuteqartitsisalernissaq umiarsualivinnik ineriartortitsinermut , ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aammalu aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutinik sumiiffissarsisitsinermut atorneqartassammat RAL-ip neriulluanartutut
#akiliuteqartitsisalernissaq umiarsualivinnik ineriartortitsinermut , ingerlaavartumik aserfallatsaaliuinermut aammalu aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutinik sumiiffissarsisitsinermut atorneqartassammat RAL-ip neriulluanartutut isigaa .
#atorneqartassammat RAL-ip neriulluanartutut isigaa . Ajornartorsiutitaqarpoq sanaartukkat aserfallatsaaliorneqarnissaannik qulakkeerinissamut naammattumik isumalluutissanik suli atuisoqarsinnaanngimmat , taamaattumilu
#qulakkeerinissamut naammattumik isumalluutissanik suli atuisoqarsinnaanngimmat , taamaattumilu aserfallatsaaliuinermi kinguaattoorutit maannakkut sumiiffissarsineqarnerat neriulluarnarpoq taamaalillunilu sanaartukkani naammanngitsumik
#kinguaattoorutit maannakkut sumiiffissarsineqarnerat neriulluarnarpoq taamaalillunilu sanaartukkani naammanngitsumik aserfallatsaaliuinermi isumannaallisaanermi aarlerinaataasut annikillisinneqassapput , taamaalilluni sanaartukkat ajorseriartinneqarnerat

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Show all 2407 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?TSAALI.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: