3 results

#» Isumaqarpit naalakkama aallartissimagaanga oqaatsit taakku illit naalakkannuinnaq ilinnuinnarlu oqaatigeqqullugit ? Oqarfigeqqusai tassaannginnerpat angutit uku
#» Isumaqarpit naalakkama aallartissimagaanga oqaatsit taakku illit naalakkannuinnaq ilinnuinnarlu oqaatigeqqullugit ? Oqarfigeqqusai tassaannginnerpat angutit uku

3 results


Kode ujaasinermi atorneqartoq: [tags=".*?i2SgPoss.*?"]

Wildcard: Qarasaasialerinermi kodit

Oqaaseq:
Nagguik:
Oqaaserpassualerinermi kodit:
Allagaatinik katersuiviit: