Ujarlerit

Oqaasileriffik søger en AC-fuldmægtig

En AC-fuldmægtigstilling på Oqaasileriffik i Nuuk med funktion som sekretær for Oqaasiliortut (Grønlands Sprogævn) er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen

Stillingen er en akademisk stilling med følgende arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandler og sekretær for Oqaasiliortuts (Grønlands Sprognævn) arbejdsområder
 • Sprogbehandling og terminologiarbejde
 • Dokumentation og forskningsarbejde inden for det grønlandske sprog
 • Deltagelse i samarbejdsprojekter angående grønlandsk og evt. nordiske sprog
 • Deltagelse i Oqaasileriffiks svartjeneste

Kvalifikationer

 • At have bred baggrundsviden og erfaring i arbejdet med det grønlandske sprog
 • Sprogvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau (på mindst bachelor-niveau)
 • Kendskab til forskningsmetoder
 • Skal kunne sprogbehandle og har kendskab til terminologiarbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Være proaktiv
 • At beherske følgende sprog: grønlansk på modersmålniveau, dansk og engelsk

Vi tilbyder

 • en spændende arbejdsplads og udfordrende arbejdsopgaver
 • et dynamisk miljø med dygtige kolleger
 • en arbejdsplads under stor udvikling

Løn og ansættelsesforhold

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentlig.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Om Oqaasileriffik

Oqaasileriffik er en selvstændig enhed under Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, har til opgave at arbejde inden for rammerne af de eksisterende love om det grønlandske sprog. Læs mere i www.oqaasileriffik.gl.

Om Oqaasiliortut

Oqaasiliortuts organisatoriske status, opgaver, virke og m.m. kan læses på denne link: Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til sekretariatschef i Oqaasileriffik, Katti Frederiksen (kfre@oqaasileriffik.gl, +299 36 23 22).

Ansøgningsfrist

Ansøgningen, inklusivt CV samt uddannelsesbeviser, skal være i hænde senest onsdag den 15. august 2018.