Ujarlerit

Oqaatsit akuerisat kingulliit

Oqaasiliortut oktobarimi decembarimilu ataatsimiinnerminni akuerisaat

Oqaasiliortut oktobarimi decembarimilu ataatsimiinnerminni FN-ip verdensmåliinut tunngasunik ilaatigut suliaqarput akuerisallu ilaanniipput FN-ip piujuartitsilluni ineriartornermut nunarsuarmi anguniagai 17-it kalaallisut oqaasertalerneqarneri. Taakkua saniatigut qallunaatut oqaatsit infrastruktur, sanitet aamma fake news kalaallisut taaguuserneqarput.

Oqaasiliortut pingaartippaat taaguutit paasinartuullutillu takivallaannginnissaat minnerunngitsumillu nassuiaataannginnissaat.

*FN = Naalagaaffiit Peqatigiit. FN-imik allassimasut Naalagaaffiit Peqatigiinnik taarserneqarsinnaapput, ass. Naalagaaffiit Peqatigiit piujuartitsilluni ineriartornermut nunarsuarmi anguniagai.

Qallunaatut Kalaallisut Ulloq akuerineqarfik
afskal fattigdom piitsuussuseq nungutillugu 07.11.19
anstændige jobs og økonomisk vækst suliffiit naapertuuttut aningaasarsiornikkullu siuariartorneq 07.11.19
ansvarligt forbrug og produktion akisussaassuseqartumik atuineq tunisassiornerlu 07.11.19
bæredygtig energi piujuartitsilluni nukissiorneq 07.11.19
bæredygtige byer og lokalsamfund inoqarfiit piujuartitsiffiusut 07.11.19
delmål anguniakkat immikkoortut ilaat 17.12.19
fake news nutaarsiassaq salluliuut (qass. nutaarsiassat salluliuutit) 17.12.19
FN’s verdensmål FN-ip nunarsuarmi anguniagaa (qass. FN-ip nunarsuarmi
anguniagai)
17.12.19
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling piujuartitsilluni ineriartornermut FN-ip nunarsuarmi anguniagaa 17.12.19
fred, retfærdighed og stærke institutioner eqqissineq, naapertuilluarneq sullissiviillu qajannaatsut 07.11.19
industri, innovation og infrastruktur suliffissuit, nutaaliorneq attaveqaasersuutillu 07.11.19
infrastruktur attaveqaasersuutit 17.12.19
klimaindsats silap pissusia suliniuteqarfigalugu 07.11.19
kvalitetsuddannelse ilinniartitaaneq pitsaassusilik 07.11.19
ligestilling mellem kønnerne suiaassutsit naligiissitaanerat 07.11.19
livet i havet imaani uumassusillit 07.11.19
livet på land nunami uumassusillit 07.11.19
mindre ulighed naligiinnginneq minnerusoq 07.11.19
partnerskaber for handling suleqatigiinnikkut anguniagaqarneq 07.11.19
rent vand og sanitet minguitsumik imeqarneq sukuluisaarnerlu 07.11.19
sanitet sukuluisaarneq 17.12.19
stop sult kaattoqassanngilaq 07.11.19
sundhed og trivsel peqqissuseq atugarissaarnerlu 07.11.19
verdensmål nunarsuarmi anguniagaq (qass. nunarsuarmi anguniakkat) 17.12.19
verdensmål for bæredygtig udvikling piujuartitsilluni ineriartortitsinermi nunarsuarmi anguniagaq 17.12.19