ordbogêraĸ Jonathan Petersenip 1951-imi siullerpaamik naqitertippaa 1967-imilu saqqummerseqqinneqarpoq.

ordbogêraĸ oqaatsitsinnik sammisaqartunut atortuuvoq pitsassuaq.

Tamanna pissutigalugu Oqaasileriffiup ordbogêraĸ nittartakkamini tamanit alakkarneqarsinnaanngorlugu ikkuppaa.
Erik Fleischerip allattaasitoqqamik allassimasoq elektroniskinngorlugu nuuppaa kiisalu allattaasitaanngortillugu.
ordbogêraĸ elektroniskiusoq kingullermik 2019-imi Erik Fleischerip nutarterpaa kukkunerillu aaqqissuullugit.

Oqaatsit suussusiinik naalisakkanik nalunaarsuutit.
oĸĸ/oqq: oqaqqarniut, soorlu: ak, assut, aap, naagga, il.il.
oĸl/oql: oqaluffigisaq, soorlu: uumaak, ukorsii, issumaak.
oĸs/oqs: oqaasersiaq, soorlu: kaffe, sukku, laaja, kaagi, palasi.
oĸt/oqt: oqaasitoqaq, soorlu: aguna, aningaaq, niarnaq.
mo: meeqqat oqaasiat, soorlu: á-a, amaamak, apaapa.
oĸr/oqr: oqaaseeraq, soorlu: aqagu, akimmik, aasiit, itsaq, issaq.
upo: uparuartorniut oqaaseeqqatut ittoq, soorlu: affa, uffa, takkiga, tassa.
upki: uparuartorniut kingulleqqiutaannalik, soorlu: maani, uanga, uunga, tassunga, maana, maannga.
upt: uparuartorniut taggisisut ittoq, soorlu: innga, ikku, inna, tasanna, taajanna, kanna, pikku.
tks: taggit kisitsiniuk, soorlu: ataaseq, arfineq, aqqaneq, qulit, qulingiluat, marluk.
(t): taggit nagguiinnaq (uiguuteqarluni atornerusoq), soorlu: affaq, allak, kisi, iluunngaq.
tk: taggit kinaassusersiutilik, soorlu: ilerra, qatia, qippaa, kiatsi.
tki: taggit kingulleqqiutilik, soorlu: nunamut, issimit, arnamik, silatut.
tĸ/tq: taggit qasseersiut, soorlu: attat, amiisit, aarfit, aarnit, pussuut.
trdl/trl: torloraat, soorlu: anaana, ataata, aja, atsaa, akkaa, aataa, aanaa, nuka, angaju.
(g): ilaasa nipeqartitaat ilaasa nipeqartinngisaat, soorlu: tulu(g)aq, tuu(g)aaq, pui(g)orpoq, uu(g)aq, aa(g)iak.
s(s): ilaasa s ilaasa ss, soorlu: assakummattak, iseqqavoq, isoqqarpoq, kussugaq.
n(g): ilaasa rn ilaasa rng, soorlu: qarna, qarnga; arnilivoq, arngilivoq; parnuppoq, parnguppoq
:  : ima isumaqarpoq, soorlu: allerpaa: akilerpaa (suugaq); allaq: nanu qernertoq; appa: anippaa; aaguk: tunniukkiartoruk.
(: : aamma ima isumaqarpoq, soorlu: agiut (: tagiut); nukappiaq (: aak panertuliaq, kukkarnaaq); sissik (: siutip iluani, . . .).
. . . : oqaaseq ilassaqaraluaq, soorlu: akisorngup = akisunerup . . .
(s. : soorlu – takuuk: aqilutuaraa: aqigaa (s: piaqqap neqaa).
s. i.: soorlu imaattoq.
= : naligaa, isumaqatigaa.
(- -) : oqaaseq nassuiaasoq.
s: oqaluutip naggataani, soorlu: agissarippoq, s: agissarissoq.
ss: oqaluutip naggataani, soorlu: apivoq, ss: apisoq.
ts: oqaluutip naggataani, soorlu: ajunngilaq, ts: ajunngitsoq.
avdlam/ allam: allamoorut.
qavs/ qass: qasseersiut.
Uiguutini atortut:
t – t: imaapput: taggimmik taggisaaginnartitsisoq
t – o: imaapput: taggimmik oqaluutinngortitsisoq
o – o: imaapput: oqaluummi oqaluutaaginnartitsisoq.
o – t: imaapput: oqaluummik taggisinngortitsisoq.

 

Ugguuna aasinnaavat:


Ordbogeeqqami oqaatsimik ujaasigit


ordbogêraĸ
Allattaasitaaq agdlausitoĸaĸ
a’, oqq (tupannermit,
tupigutsannermit nilliut).
á, oĸĸ (tupangnermit,
tupigutsangnermit nivdliut).
aa, oqq = haa; pinnermat,
ila anneqaanga. aamanna, upt aasanna, il. il., aa-qaa
(asissuilluni); aakasik-una, aatsialak, aannguaq-una, aajikku;
uumaak-aa, oql ukorsii-aa, il. il..
â, oĸĸ = hâ; pínermat,
ila áneĸaunga. âmána, upt âsavna, il. il., â-ĸâ
(asigssuivdlune); âkasik-una, âtsialak, ãnguaĸ-una, âjigko;
ûmâk-â, oĸl ukorsê-â, il. il..
a’-a, oqq mo a’-arpoq :
perusuersarpoq.
á-a, oĸĸ mo á-arpoĸ :
perusuersarpoĸ.
allagaq, t allakkat
allagassiaq allagartaq, allakkisarpoq, allagarsivoq, allagarsiat,
allagarsiivik.
agdlagaĸ, t agdlagkat
agdlagagssiaĸ agdlagartaĸ, agdlagkissarpoĸ, agdlagarsivoĸ,
agdlagarsiat, agdlagarsîvik.
allappoq, allappaa, (:
allalersorpaa) allaffigaa, allattaaviit, allatsitaq = qinnut;
allallaqippoq, allallaqqissoq, allattarfik, allatsi, allattaa, tk
allattuiffiit, allaatigaa.
agdlagpoĸ, agdlagpâ, (:
agdlalersorpâ) agdlagfigâ, agdlagtaivît, agdlagtitaĸ = ĸínut;
agdlatdlarĸigpoĸ, agdlatdlarĸigsoĸ, agdlagtarfik, agdlagte,
agdlagtâ, tk agdlagtuivfît, agdlautigâ.
allak, t allattooq (aataaq
inuusuttoq) (sikilingit 6); allakippoq, allakitsoq, allalersorpaa,
allalik, allallit, allapappoq.
agdlak, t agdlagtôĸ (âtâĸ
inûsugtoĸ) (sikilingit 6); agdlakípoĸ, agdlakitsoĸ,
agdlalersorpâ, agdlalik, agdlagdlit, agdlapagpoĸ.
allanneq, t allannerit,
allanniakkat, tq allannerluppoq.
agdlangneĸ, t agdlangnerit,
agdlangniagkat, tĸ agdlangnerdlugpoĸ.
allapalaarivoq,
allapalaarutissiat = allaatissat.
agdlapalârivoĸ,
agdlapalârutigssiat = agdlautigssat.
allaq, t : nanu qernertoq;
allaaraq, allaaqqat, allarsuaq.
agdlaĸ, t : nano ĸernertoĸ;
agdlâraĸ, agdlârĸat, agdlarssuaĸ.
allaqqissaarfiit, tq. agdlarĸigsârfît, tĸ.
allaat, oqr s. i. alanngunut
allaat aputaarput.
agdlât, oĸr s. i.
alángunut agdlât aputaerput.
allaaseq, t allaatsit,
allaasia, tk allaaserput.
agdlauseĸ, t agdlautsit,
agdlausia, tk agdlauserput.
allaat, t allaatip,
allaatit, allaasivik, allaatitaq, allaasiorpoq, allaatikoq.
agdlaut, t agdlautip,
agdlautit, agdlausivik, agdlautitaĸ, agdlausiorpoĸ, agdlautikoĸ.
alleq, t allerup, allerit,
allerpalaaq.
agdleĸ, t agdlerup,
agdlerit, agdlerpalâĸ.
alleroq, t alleqqut,
alleruusat, allerulavoq, allerulaarpoq.
agdleroĸ, t agdlerĸut,
agdlerûssat, agdlerulavoĸ, agdlerulaorpoĸ.
allerpaa : akilerpaa
(suugaq).
agdlerpâ : akilerpâ
(sûgaĸ).
allerpoq : paqumisuppoq
(upperisarsorluni), inorluni erniuvoq; allernaq : (aalisagaq)
kamillartartoq, tarraleqisaaq, immap nattoralia; allerneq,
allernerup.
agdlerpoĸ : paĸumisugpoĸ
(ugperissarssordlune), inordlune erniuvoĸ; agdlernaĸ :
(aulisagaĸ) kamigdlartartoĸ, tarraleĸisâĸ, ímap nagtoralia;
agdlerneĸ, agdlernerup.
allerut, t allerutip,
allerutit : allernermut patsit.
agdlerut, t agdlerutip,
agdlerutit : agdlernermut patsit.
alligaq, t allikkat,
alligarpaa, alligartorpaa (: naveerpaa, oqqappaa); alligaarserpoq,
alligaarsersoq.
agdligaĸ, t agdligkat,
agdligarpâ, agdligartorpâ (: navêrpâ, orĸápâ);
agdligaerserpoĸ, agdligaersersoĸ.
allikkisarpoq,
allikkiserpoq, allikkisersoq.
agdligkissarpoĸ,
agdligkiserpoĸ, agdligkisersoĸ.
allikarpoq = appakarpoq ;
allikaappoq, allikaruppoq, allikartippaa.
agdlikarpoĸ = agpakarpoĸ ;
agdlikáupoĸ, agdlikarúpoĸ, agdlikartípâ.
allippoq : akingippoq;
allittartoq : kappoqqut naatittartoq.
agdlípoĸ : akingípoĸ;
agdlítartoĸ : káporĸut nâtítartoĸ.
allivoq, allivaa, allisaq,
allisiippoq, allisiitsoq, allisitsiut, allisitsiuserpoq,
allisoorpoq, allisippaa, allisitsivoq, allisarpoq, allisarpaa,
allioruppoq, alliallappoq.
agdlivoĸ, agdlivâ,
agdlissaĸ, agdlisĩpoĸ, agdlisîtsoĸ, agdlisitsiut,
agdlisitsiuserpoĸ, agdlissôrpoĸ, agdlisípâ, agdlisitsivoĸ,
agdlisarpoĸ, agdlisarpâ, agdliorúpoĸ, agdliatdlagpoĸ.
allu, t : sikumi puisip
anersaartorfia, alloqarpoq, allusiorpoq, alluitsoq.
agdlo, t : sikume puissip
anersârtorfia, agdloĸarpoĸ, agdlusiorpoĸ, agdluitsoĸ.
allorpaa : timmiaq
uumasuugaq niulerpaa; allerua niussisippaa (katatsippaa).
agdlorpâ : tingmiaĸ
ûmassûgaĸ niulerpâ; agdlerua niússisípâ (katagtípâ).
allorpoq I : timmiaq immamut
morsuppoq; alloraapput, alluumavoq.
agdlorpoĸ I : tingmiaĸ
ímamut morssugpoĸ; agdlorãput, agdlûmavoĸ.
allorpoq II : ipummerneq
ajulerpoq.
agdlorpoĸ II : ipúmerneĸ
ajulerpoĸ.
alluaq, t, (allussat) :
sikumi aalisarfik, allussat, allualiorpoq.
agdluaĸ, t, (agdlússat) :
sikume aulisarfik, agdlússat, agdlualiorpoĸ.
alluarpaa : avattap alinnera
simialerpaa.
agdluarpâ : avátap
alingnera simialerpâ.
alluarpaa : nuffit
suugalerfiat qupputitippaa.
agdluarpâ : nugfit
sûgalerfiat ĸúputitípâ.
alluppoq : seqineq nuissanit
appakaappoq.
agdlugpoĸ : seĸineĸ
nuíssanit agpakáupoĸ.
allunaaq, t allunaap,
allunaat, allunassat, allunaartaq.
agdlunâĸ, t agdlunâp,
agdlunât, agdlunássat, agdlunârtaĸ.
allunaariaqattaarpoq :
allunaanik tasitanik kinngusaqattaartuusaarpoq.
agdlunâriaĸátârpoĸ :
agdlunânik tasitanik kíngussaĸátârtûssârpoĸ.
allunassivoq,
allunassiorpoq, allunaaliorpoq.
agdlunássivoĸ,
agdlunássiorpoĸ, agdlunâliorpoĸ.
allunaasaq, t allunaasaaraq,
allunaasaaqqat, allunaasiorpoq, allunaasiassat.
agdlunaussaĸ, t
agdlunaussâraĸ, agdlunaussârĸat, agdlunaussiorpoĸ,
agdlunaussiagssat.
allussivoq = allualiorpoq. agdlússivoĸ =
agdlualiorpoĸ.
affaq, (t) affaa (: trl)
affaku, affassaq, affassaasaq, affarleq, affarleriit, tq.
agfaĸ, (t) agfâ (: trdl)
agfako, agfagsaĸ, agfagsaussaĸ, agfardleĸ, agfardlerît, tĸ.
aggaatsoq, t : atisaarnani
sinittoq.
aggaitsoĸ, t : atissaernane
sinigtoĸ.
aggaatsoq, t : aalisagaq
tissaatsoq panersiaq.
aggaitsoĸ, t : aulisagaĸ
tíssaitsoĸ panersiaĸ.
aggerpoq, aggersoq,
aggerfik, aggiapput, aggiasut.
aggerpoĸ, aggersoĸ,
aggerfik, aggiáput, aggiassut.
aggiasoorpoq : anoraasuavoq,
kaassaarpoq.
aggiassôrpoĸ :
anorâsuavoĸ, kâvssârpoĸ.
aggiuppaa, aggiussivoq,
aggiussitippaa, aggiussaavoq.
aggiúpâ, aggiússivoĸ,
aggiússitípâ, aggiússauvoĸ.
aagiaq, t aagiai : tuttup
nassuata isorlutai (nuungajui).
âgiaĸ, t âgiai : tugtup
nagssuata isordlutai (nûngajue).
agiaq, t agissat, agiarsuaq,
agiarsuit.
agiaĸ, t agíssat,
agiarssuaĸ, agiarssuit.
agiarpoq, (agissamik,
agiummik), agiaamavoq, agiartariaq, agiartarissat, agiarfik.
agiarpoĸ, (agíssamik,
agiúmik), agiaumavoĸ, agiartariaĸ, agiartaríssat, agiarfik.
aaginnarpoq, (imminut) :
sapersippoq, tunniutiinnarpoq (akeqqamut).
âgínarpoĸ, (ingminut) :
saperssípoĸ, túniutĩnarpoĸ (akerĸamut).
agiorpoq : timmiaq
kiiniakkaminut qulangiaavoq; agiorpaa, agiortorsuit :
timmiarpassuit kiioraasut.
agiorpoĸ : tingmiaĸ
kîniagkaminut ĸulangiaivoĸ; agiorpâ, agiortorssuit :
tingmiarpagssuit kîoraissut.
agissakut, tq :
agiarnerlukut.
agíssakut, tĸ :
agiarnerdlukut.
agissapput = agiarrapput. agíssáput = agiarráput.
agissarippoq, agissarissoq,
agissarissorsuaq.
agíssarigpoĸ,
agíssarigsoĸ, agíssarigsorssuaĸ.
agiuppaa, agiussivik; ulu
agiullugu ipissarpaa, agiussaq.
agiúpâ, agiússivik; ulo
agiutdlugo ipigsarpâ, agiússaĸ.
agiut, t, agiutip, agiutit
(: tagiut); agiussuaq, agiusiorpoq, agiutaarserpoq,
agiutaarsersoq.
agiut, t, agiutip, agiutit
(: tagiut); agiússuaĸ, agiusiorpoĸ, agiutaerserpoĸ,
agiutaersersoĸ.
aagooq, t = aavooq = miteq. âgôĸ, t = âvôĸ =
miteĸ.
appaa : anippaa tak. :
atserpai.
agpâ : anípâ tak. :
agterpai.
aappaa : timmiaq, nersut
ameerpaa, tak. aattorpaa.
âgpâ : tingmiaĸ, nerssut
amêrpâ, tak. âgtorpâ.
appa, t appaaq, appaap,
appaat (piaraq); appappoq, appataq, appaaraq = appaliarsuk,
appaaqqat ; apparluk, appanniarpoq, appaarniarpoq.
agpa, t agpâĸ, agpâp,
agpât (piaraĸ); agpápoĸ, agpataĸ, agpâraĸ = agpaliarssuk,
agpârĸat; agpardluk, agpániarpoĸ, agpaerniarpoĸ.
appakarpoq, appakaappoq,
appakaassorput, appakaattoorpoq, appakaruppoq.
agpakarpoĸ, agpakáupoĸ,
agpakáussorput, agpakáutôrpoĸ, agpakarúpoĸ.
appippoq, appippaa,
appiuppaa : nangarpaa, narsullugu oqarfigaa, appiffia, tk
(erinnap).
agpípoĸ, agpípâ, agpiúpâ
: nangarpâ, narssutdlugo oĸarfigâ, agpivfia, tk (erínap).
appisaluuppaa :
oqarfigipiloorpaa, naveerpaa.
agpisalũpâ :
oĸarfigipilôrpâ, navêrpâ.
assappaa : qaanni anaavaa
perpallatsillugu kalerriiniarluni; assattorpoq, assattorpaa.
agsagpâ : ĸáine anauvâ
perpatdlagtitdlugo kalerrîniardlune; agsagtorpoĸ, agsagtorpâ.
assarnaaq, t assarnaap,
assarnaannguaq, assarnaartorsuuvoq.
agsarnâĸ, t agsarnâp,
agsarnãnguaĸ, agsarnârtorssûvoĸ.
assarneq, t assarnerup
assarnerpoq, assarnersoq, assarnersorsuuvoq.
agsarneĸ, t agsarnerup
agsarnerpoĸ, agsarnersoĸ, agsarnersorssûvoĸ.
assarput : aniserput
(illumit tuperlutik).
agsarput : aniserput
(igdlumit tuperdlutik).
assikummattaq, t ~
assakummattaq ~ assakummattaq, sakamattaq.
agsikúmagtaĸ, t ~
agsakúmagtaĸ ~ agssakúmagtaĸ, sakamagtaĸ.
assit, t assisaa : tuttup
aqajaruata affarlia.
agsit, t agsisâ : tugtup
aĸajaruata agfardlia.
assivoq : aammik oriaavoq,
anitsivoq; assisarpoq.
agsivoĸ : aungmik oriaivoĸ,
anitsivoĸ; agsissarpoĸ.
assivoq : aammik poorsivoq. agsivoĸ = agssivoĸ :
aungmik pôrsivoĸ.
assororpoq ~ assoruppoq,
assoruuppoq, assoruuppaa, assorunneq assoruunneq, assoruunnerup.
agsororpoĸ ~ agsorugpoĸ,
agsorũpoĸ, agsorũpâ, agsorungneĸ agsorũneĸ, agsorũnerup.
assaarsivoq, assaarsiguppoq
= assaarsigajuppoq.
agssaersivoĸ,
agssaersigugpoĸ = agssaersigajugpoĸ.
assagiaq, t assagissat
assagiarsuk = saattuaq.
agssagiaĸ, t agssagíssat
agssagiarssuk = sâgtuaĸ.
assagiikkut, t
assagiikkutip, assagiikkutit : unaap piariikkap ilisivia saaneq;
assagiikkuserpoq, assagiikkusiorpoq.
agssagĩkut, t agssagĩkutip,
agssagĩkutit : unâp piarîgkap ilissivia sauneĸ;
agssagĩkuserpoĸ, agssagĩkusiorpoĸ.
assappaa, assaavoq,
assaappaa, assaat, assaasiorpoq.
agssagpâ, agssaivoĸ,
agssáupâ, agssaut, agssausiorpoĸ.
assappoq : assammigut
pullappoq kaaveqanngitsumik.
agssagpoĸ : agssangmigut
putdlagpoĸ kâveĸángitsumik.
assak, t assaap, assaat,
assassorpoq, assakippoq, assakitsoq assassullaqqippoq,
assassullaqqissoq.
agssak, t agssaup, agssait,
agssagssorpoĸ, agssakípoĸ, agssakitsoĸ agssagssutdlarĸigpoĸ,
agssagssutdlarĸigsoĸ.
assakarpoq, assakaavoq,
assakaasoq, assakaalaarpoq, assakattarpoq.
agssakarpoĸ, agssakâvoĸ,
agssakâssoĸ, agssakâlaorpoĸ, agssakátarpoĸ.
assakummattaq, t : nooqut
ammalortoq (iperaattami) ~ assikummattak ~ assukummattak,
sakamattaq.
agssakúmagtaĸ =
agsakúmagtaĸ, t : nôĸut angmalortoĸ (iperáutame) ~
agsikúmagtak ~ agsukúmagtak, sakamagtaĸ.
assalippaa, assaliguppaa,
assaligut, assaligusiorpoq, assalittaavoq.
agssaligpâ, agssaligúpâ,
agssaligut, agssaligusiorpoĸ, agssaligtaivoĸ.
assammippaa : eqippaa
assaasigut : assammissaapput (imminnut).
agssangmigpâ : eĸípâ
agssaisigut : agssangmigsáuput (ingmingnut).
assammiu, t
assammiulisaarpoq, assammiulersorpoq.
agssangmio, t
agssangmiulissârpoĸ, agssangmiulersorpoĸ.
assammoorpaa : qujagaa
(meeraq).
agssangmôrpâ : ĸujagâ
(mêraĸ).
assapalippoq :
maniilakuluppoq (qajoq, imaq); assapalitsippoq (anorimit).
agssapaligpoĸ :
manîlakulugpoĸ (ĸajoĸ, imaĸ); agssapaligtípoĸ (anorimit).
assaq, t assassaq : assakkut
pullanneq.
agssaĸ, t agssagssaĸ :
agssákut putdlangneĸ.
assarpoq : aallassalluni
aqqussuivoq; assartorpaa, assartuut : palamma.
agssarpoĸ : autdlásavdlune
arĸússuivoĸ; agssartorpâ, agssartût : pal’áma.
assaqqoq, t (: qatanngutip
qitornaa, jorngoq); assaqqoriipput, assaqqoriissut.
agssarĸoĸ, t (: ĸatángutip
ĸitornâ, jorngoĸ); agssarĸorîgput, agssarĸorîgsut.
assataq, t : angalalluni
nassataq; assataraa.
agssataĸ, t : angalavdlune
nagsataĸ; agssatarâ.
assallappoq, assallappaa,
assallaavoq, (: takornartatut oqaluppoq) assallatserpaa,
assallatserut.
agssatdlagpoĸ,
agssatdlagpâ, agssatdlaivoĸ, (: takornartatut oĸalugpoĸ)
agssatdlagterpâ, agssatdlagterut.
assaasat, tq (aalisakkap
erlaviini).
agssaussat, tĸ (aulisagkap
erdlavîne).
assaat, t assaatip, assaatit
: paffimmit ikusimmut; assaanermut atortoq.
agssaut, t agssautip,
agssautit : pavfingmit ikusingmut; agssainermut atortoĸ.
asserpaa : qajoq aammik
akuaa; assigaq, assikkat (qajoq).
agsserpâ : ĸajoĸ aungmik
akuvâ; agssigaĸ, agssigkat (ĸajoĸ).
aassik, t (aassigup,
aassigit) : pakkaluap qullugiaa, aassigit : ullorissat 2
ullukinnerup nalaani kangiagut ullaakkut nuisartut; nersut
ersinartoq (oqaluttuani).
âgssik, t (âgssigup,
âgssigit) : pákaluap ĸugdlugiâ, âgssigit : uvdloríssat 2
uvdlukínerup nalâne kangiagut uvdlãkut nuissartut; nerssut
ersinartoĸ (oĸalugtuane).
assiorpoq ~ aaliorpoq. agssiorpoĸ ~ auliorpoĸ.
assivoq : aammik poorsivoq. agssivoĸ = agsivoĸ :
aungmik pôrsivoĸ.
assoq, t assorpoq, assorpaa,
assoralivoq, assungerpaa, assoqquppoq, assoqquppaa,
assorassimavoq, assortitaq : siku nunap assuagut tipisoq
sikkuttoq.
agssoĸ, t agssorpoĸ,
agssorpâ, agssoralivoĸ, agssungerpâ, agssorĸúpoĸ,
agssorĸúpâ, agssoragsimavoĸ, agssortitaĸ : siko nunap
agssuagut tipissoĸ síkútoĸ.
assorippoq, assorissoq : aak
kinertoq.
agssorigpoĸ, agssorigsoĸ :
auk kinertoĸ.
assortorpaa, assortornaarpaa
: upperinngisani uppernarsillugu takuaa; assortuivoq,
assortuupput.
agssortorpâ,
agssortornaerpâ : ugperíngisane ugpernarsivdlugo takuvâ;
agssortuivoĸ, agssortũput.
assuaraa = assuarivaa,
assuarlerpoq, assuarlersoq assuarnaarpaa :
assortuutigisaraluarlugu paasilluarpaa; assuarnaappoq,
assuarnaatsoq, assuarnaat.
agssuarâ = agssuarivâ,
agssuardlerpoĸ, agssuardlersoĸ agssuarnaerpâ :
agssortûtigissaraluardlugo pâsivdluarpâ; agssuarnáipoĸ,
agssuarnaitsoĸ, agssuarnaut.
aassutit, tq ~ aassigit. âgssutit, tĸ ~ âgssigit.
assuttaat, t assuttaatip,
assuttaatit : pinnguaat naluttagaq.
agsugtaut, t agsugtautip,
agsugtautit : pínguaut nalugtagaĸ.
assukummattaq, t ~
assakummattaq, assakummattaq, assikummattaq.
agsukúmagtaĸ, t ~
agsakúmagtaĸ, agssakúmagtaĸ, agsikúmagtaĸ.
assut, oqq, oqr assukanneq,
assungaatsiaq, assorujussuaq.
agsut, oĸĸ, oĸr
agsukáneĸ, agsungâtsiaĸ, agsorujugssuaĸ.
attassaq, t : qimmit
nerisassaannut pooq, pikoorfik.
agtagssaĸ, t : ĸingmit
nerissagssãnut pôĸ, pikôrfik.
attat, tq attakoorfik,
attarfik ~ anitat.
agtat, tĸ agtakôrfik,
agtarfik ~ anitat.
atserpaa : annissorpai;
atserivoq.
agterpai : áníssorpai;
agterivoĸ.
atsigaaq, ima atsigaaq,
atsigiik : marluk angeqatigiik.
agtigaoĸ = agtigivoĸ, ima
agtigaoĸ, agtigîk : mardluk angeĸatigîk.
atsigivoq, ima atsigivoq,
atsigiik : marluk angeqatigiit.
agtigivoĸ = agtigaoĸ, ima
agtigivoĸ, agtigîk : mardluk angeĸatigît.
atsikkutigiipput :
angeqatigiipput; atsikkutigiissaarpai.
agtíkutigîgput :
angeĸatigîgput; agtíkutigîgsârpai.
attu, (nunaqarfiup aqqa),
attormiu, attuliarpoq, attuliaq.
agto, (nunaĸarfiup arĸa),
agtormio, agtuliarpoĸ, agtuliaĸ.
attoqisaarpaa,
attoqisaagaavoq.
agtoĸisârpâ,
agtoĸisâgauvoĸ.
attoqut, t attoqutip,
attoqutit attoquserpaa, attoqusersorpaa.
agtoĸut, t agtoĸutip,
agtoĸutit agtoĸuserpâ, agtoĸusersorpâ.
aattorpaa : tuttu amiiarpaa
aggorlugulu tak. : aappaa.
âgtorpâ : tugto amîarpâ
avgordlugulo tak. : âgpâ.
attorpaa, attortaali :
qitigiaq ~ malinguaaq; attorsuppoq, attortaalipput ~
attukuluupput, attupillappaa, attuussarpoq, attuuavaa,
attunngisungarpaa.
agtorpâ, agtortaile :
ĸitigiaĸ ~ malinguâĸ; agtorsugpoĸ, agtortailíput ~
agtukulũput, agtupitdlagpâ, agtũssarpoĸ, agtûavâ,
agtúngisungarpâ.
attukuluupput ~
attortaraapput (pinnguartut).
agtukulũput ~ agtortaráuput
(pínguartut).
attuuppoq, attuuppaa,
attuussarpoq.
agtũpoĸ, agtũpâ,
agtũssarpoĸ.
aattuut, t aattuutip,
aattuutit (savik); aattuutaarserpoq, aattuutaarsersoq aattuummik.
âgtût, t âgtûtip,
âgtûtit (savik); âgtûtaerserpoĸ, âgtûtaersersoĸ âgtũmik.
aaguk, oqq tunniukkiartoruk
tak. : aappaa.
âguk, oĸĸ túniúkiartoruk
tak. : ãpâ.
aguna, t oqt : seqernup
arnaasup aqqa ~ agut, ajut, maliina.
aguna, t oĸt : seĸernup
arnaussup arĸa ~ agut, ajut, malîna.
agusuppoq ~ avusuppoq. agusugpoĸ ~ avusugpoĸ.
aa, oqq : qanoq oqarpit? ~
hai.
ai, oĸĸ : ĸanoĸ oĸarpit?
~ hai.
aa-aa, oqq : qasoqaanga
(anersaaruluut).
ai-â, oĸĸ : ĸasoĸaunga
(anersârulût).
aallerpoq :
aggiussiartorpoq; aalliuppaa, aallersippaa.
aigdlerpoĸ :
aggiússiartorpoĸ; aigdliúpâ, aigdlersípâ.
aassuk, t aassutit oqt ~
aassik.
aigssuk, t aigssutit oĸt ~
âgssik.
aa-ila, oqq (oqr) tak. : aa. â-ila, oĸĸ (oĸr) tak. :
â.
aalaq, aallat,
aalarsunnippoq, aalarsunnitsoq, aalaarserfik tak. : aallerpoq.
ailaĸ, aitdlat,
ailarsungnípoĸ, ailarsungnitsoĸ, ailaerserfik tak. :
aitdlerpoĸ.
aappaagu, oqr aappaaguagu. áipâgo, oĸr áipâguago.
aappaq, t aapparaa,
aappaatsoq, aappakattaq, aappaarserpoq, aappaarsersoq,
aappalisaat, aappassiaq, aappaat : 2-at, aappassaanik, aappalik,
aappallit, aappanippoq.
áipaĸ, t áiparâ,
áipaitsoĸ, áipakátaĸ, áipaerserpoĸ, áipaersersoĸ,
áipalissaut, áipagssiaĸ, áipât : 2-at, áipagssânik,
áipalik, áipagdlit, áipanigpoĸ.
aapat, t oqt : nerisassaq. aipat, t oĸt : nerisagssaĸ.
aapavoq, aapaalingiappoq,
aapaarpoq (imma), aapasortorpoq.
aipavoĸ, aipâlingiagpoĸ,
aipârpoĸ (ingma), aipassortorpoĸ.
aapperpaa, aappiivoq,
aappisarpoq, aappersariaq, aappisaat, aappersarissat : q, k, t,
il. il., aappiuppoq, aappiuppaa.
áiperpâ, áipîvoĸ,
áipissarpoĸ, áipersariaĸ, áipisaut, áipersaríssat : ĸ, k,
t, il. il., áipiúpoĸ, áipiúpâ.
aat, oqq : taamaappa?
piumavit? taamaaligit : pilara-aat.
ait, oĸĸ : taimáipa?
piumavit? taimailigit : pilara-ait.
aallerpoq, (kiagulluni
masalerpoq), aallersoq aallioruppoq, aallersoorpoq tak. : aalaq.
aitdlerpoĸ, (kiagugdlune
masalerpoĸ), aitdlersoĸ aitdliorúpoĸ, aitdlersôrpoĸ tak. :
ailaĸ.
aatsaarpoq, aatsaangaarama
allungajappunga.
aitsaorpoĸ, aitsaungârama
agdlungajagpunga.
aatsarpoq, aatsanngappaa,
aatsanngassivoq, aatsangavoq (: ikersippoq).
aitsarpoĸ, aitsángápâ,
aitsángássivoĸ, aitsangavoĸ (: ikersípoĸ).
aatsaat, oqr aatsaaginnaq,
aatsaaqqissaaq ~ aatsaaqqinnaaq, aatsaakasik, oqq aatsaalli
sussaq, aatsaarluinnaq, oqr.
aitsât, oĸr aitsâgínaĸ,
aitsârĸigsâĸ ~ aitsârĸingnâĸ, aitsâkasik, oĸĸ aitsâtdle
sugssaĸ, aitsârdluínaĸ, oĸr.
aatsoq, t ~ aaqanngitsoq;
aatsorsivoq.
aitsoĸ, t ~ âĸángitsoĸ;
aitsorsivoĸ.
aajuk, ~ aggiuguk!. aiuk, ~ aggiuguk!.
aavaa, aasippaa, aasaq tak.
: aallerpoq.
aivâ, aisípâ, aissaĸ
tak. : aigdlerpoĸ.
aaja, oqq : naagga,
piumanngilanga.
âja, oĸĸ : nâgga,
piumángilanga.
ajaa, oqq ajaajaartorpoq
(taalliatoqqani) iaa, iaaja!.
ajâ, oĸĸ ajâjârtorpoĸ
(taigdliatorĸane) iâ, iâja!.
ajjaa, oqq alaa :
ajjaaqqajarpoq, ajjaangajappoq; ajjaa, nakkaqqajaqaanga.
ájâ, oĸĸ al’â :
ájârĸajarpoĸ, ájângajagpoĸ; ájâ, nákarĸajaĸaunga.
aja, t ajaaraa, ajaasa, trl. aja, t ajârâ, ajaussa,
trdl.
ajagaq, t ajakkat
(pinnguaat); ajagarpoq.
ajagaĸ, t ajagkat
(pínguaut); ajagarpoĸ.
ajakkapput ~ ajagarrapput. ajagkáput ~ ajagarráput.
ajakkaat, t ~ ajagaq. ajagkaut, t ~ ajagaĸ.
ajakkippoq : toorlappoq,
akimmippoq; ajakkisaarpoq.
ajagkípoĸ : tôrdlagpoĸ,
akingmípoĸ; ajagkisârpoĸ.
ajappaa (qajassaq,
umiassaq); ajappattorpoq, ajappaarpoq, ajaamivaa ajassarpoq,
ajassaatit, tq ajassaassuit, tq ajattaavoq, ajattaapput,
ajattorpaa, ajatsippoq.
ajagpâ (ĸajagssaĸ,
umiagssaĸ); ajagpagtorpoĸ, ajagpaorpoĸ, ajaumivâ ajagssarpoĸ,
ajagssautit, tĸ ajagssáussuit, tĸ ajagtaivoĸ, ajagtáuput,
ajagtorpâ, ajagtípoĸ.
ajagulavoq, qeratavoq,
eqarpoq, toorlappoq; ajagullarpoq, ajagulalaarpoq (imma).
ajagulavoĸ, ĸeratavoĸ,
eĸarpoĸ, tôrdlagpoĸ; ajagutdlarpoĸ, ajagulalârpoĸ (ingma).
ajagutaq, t ajaguttat
ajagutarpaa, ajagutserpaa, ajagutaaruppoq.
ajagutaĸ, t ajagútat
ajagutarpâ, ajagutserpâ, ajagutaerúpoĸ.
ajakkaarpoq, ajakkaaraa,
ajakkaaruppaa ~ toorlagaa (: akimmippoq, inissaaruppoq).
ajákaorpoĸ, ajákaorâ,
ajákaorúpâ ~ tôrdlagâ (: akingmípoĸ, inigssaerúpoĸ).
ajakattarpaa, ajakattaavoq. ajakátarpâ, ajakátaivoĸ.
ajaluvoq, isasoorpoq,
isalluni uppippoq; ajalupput: qamutit isapput.
ajaluvoĸ, isassôrpoĸ,
isavdlune úpípoĸ; ajalúput : ĸamutit isáput.
ajangippoq :
aqqutissaarulluni uteriarpoq; tupannermit unippoq; ajangisippaa,
ajangisaarpaa ~ ajorsippoq.
ajangípoĸ :
avĸutigssaerutdlune uteriarpoĸ; tupangnermit unigpoĸ;
ajangisípâ, ajangisârpâ ~ ajorssípoĸ.
ajannguajaaq, t
ajannguajaap, ajannguajaat : puugutaq qisuk.
ajánguajâĸ, t ajánguajâp,
ajánguajât : pûgutaĸ ĸissuk.
ajaarpoq : sikunik
kiisimasunik toortaavoq.
ajaorpoĸ : sikunik
kîsimassunik tôrtaivoĸ.
ajappaa, ajallugu
orlutippaa; ajatsivoq.
ajápâ, ajatdlugo
ordlutípâ; ajatsivoĸ.
ajaperpoq, ajaperpaa (:
tillippaa); ajapersoorpoq.
ajaperpoĸ, ajaperpâ (:
tigdligpâ); ajapersôrpoĸ.
ajappuppaa, assani
ajappullugu annersippaa.
ajápúpâ, agssane
ajáputdlugo ánersípâ.
ajaaq, t ajaap, ajaat,
ajassat ajaavi, tk ajasserpaa, ajassersorpaa (qisuit qaannap
apummaata ajassimasui).
ajâĸ, t ajâp, ajât,
ajássat ajâve, tk ajásserpâ, ajássersorpâ (ĸissuit ĸáinap
apúmâta ajagsimassue).
ajaraq, t ajaqqat oqt :
nuak.
ajaraĸ, t ajarĸat oĸt :
nuak.
ajaraarpoq : ninnguvoq
tasisuavoq, sarajappoq (s. : niggoq).
ajarârpoĸ : nínguvoĸ
tasisuavoĸ, sarajagpoĸ (s. : nivgoĸ).
ajaqqisippaa, ~
ajakkisippaa.
ajarĸisípâ, ~ ajagkisípâ.
ajasuu, oqq : tupinnaq;
ajasoorpoq : tupigusuppoq; ajasoorutigaa, ajasoornaqaaq.
ajasô, oĸĸ : tupingnaĸ;
ajasôrpoĸ : tupigusugpoĸ; ajasôrutigâ, ajasôrnaĸaoĸ.
ajasserpaa, ajassersorpaa ~
ajaalersorpaa tak. : ajaaq.
ajásserpâ, ajássersorpâ
~ ajâlersorpâ tak. : ajâĸ.
ajassuppaa : qaninaarpaa;
ajassullugu uteriarpunga; ajassutivillugu nuivara.
ajássúpâ : ĸaninârpâ;
ajássutdlugo uteriarpunga; ajássutivigdlugo nuivara.
ajaappiaq, t ajaappissat,
ajaappiarpoq, ajaappissiorpoq ajaappialiorpoq.
ajáupiaĸ, t ajáupíssat,
ajáupiarpoĸ, ajáupíssiorpoĸ ajáupialiorpoĸ.
ajaappoq : qaannap inua
ikiniarluni niuniarluniluunniit kinnguvoq; ajaalluni ajunaarpoq.
ajáupoĸ : ĸáinap inua
ikiniardlune niuniardlunilũnît kínguvoĸ; ajautdlune ajunârpoĸ.
aajaasaarput : ilaminnik
matoorillutik pinnguarput (aajassuaasaartitsisut).
âjaussârput : ilamingnik
matôrivdlutik pínguarput (âjagssuaussârtitsissut).
ajaataq, t ajaattat :
toortaat, ajatsissut.
ajautaĸ, t ajáutat :
tôrtaut, ajagtíssut.
aajakku, upt qasseers. âjavko, upt ĸavsêrs.
aajanna, upt ataasers. âjavna, upt atausers.
aajikku, upt qasseers.
(aa-ikku).
âjigko, upt ĸavsêrs.
(â-igko).
aajinnga, upt (aa-innga). âjínga, upt (â-ínga).
ajoqi, t ~ ajoqiit;
ajoqissaq, ajoqiuneq, ajoqiunerup, ajoqiunerit.
ajoĸe, t ~ ajoĸît;
ajoĸigssaĸ, ajoĸiuneĸ, ajoĸiunerup, ajoĸiunerit.
ajoqerpaa, ~ ajoqersorpaa,
ajoqersuuppaa, ajoqersugaq, ajoqersukkat ajoqersuisoq, ajoqersuut,
ajoqersuinerluttoq, ajoqersorti, ajoqersortaavoq.
ajoĸerpâ, ~ ajoĸersorpâ,
ajoĸersũpâ, ajoĸersugaĸ, ajoĸersugkat ajoĸersuissoĸ,
ajoĸersût, ajoĸersuinerdlugtoĸ, ajoĸersorte, ajoĸersortauvoĸ.
ajoqut, t ajoqutip, ajoqutit
ajoquserpaa, ajoqutaavoq, ajoqutigaa.
ajoĸut, t ajoĸutip,
ajoĸutit ajoĸuserpâ, ajoĸutauvoĸ, ajoĸutigâ.
ajoraa = ajorivaa,
ajorissaavoq, ~ ajorinnippoq, ajorikkuppaa, ajoraanga
(ajorivinga)?.
ajorâ = ajorivâ
ajorigssaivoĸ, ~ ajoringnigpoĸ, ajoríkúpâ, ajorainga
(ajorivinga)?.
ajorinngorpoq
ajorinngujuitsoq, ajorinngorserpaa, ajorinngorsarpaa.
ajoríngorpoĸ
ajoríngujuitsoĸ, ajoríngorserpâ, ajoríngorsarpâ.
ajornarpoq, ~ sapernarpoq;
ajornakusoorpoq ajornaallak, oqq ajornaasaarpoq, ajornarsivoq.
ajornarpoĸ, ~ sapernarpoĸ;
ajornakusôrpoĸ ajornâtdlak, oĸĸ ajornaisârpoĸ,
ajornarsivoĸ.
ajorpaa, ~ saperpaa;
ajorsitsaarpoq ajornaappoq, ajornaatsoq ajornaasaarpoq.
ajorpâ, ~ saperpâ;
ajorssitsârpoĸ ajornáipoĸ, ajornaitsoĸ ajornaisârpoĸ.
ajorpoq, ajorsaarpaa,
ajorsivoq, ajortoorpoq.
ajorpoĸ, ajorsârpâ,
ajorsivoĸ, ajortôrpoĸ.
ajorsarpoq : pissaaleqivoq,
sapersippoq; ajorsaat, ajorsaatip, ajorsaatit.
ajorssarpoĸ :
pigssaileĸivoĸ, saperssípoĸ; ajorssaut, ajorssautip,
ajorssautit.
ajorsippoq, ajorsippaa :
aqqutissaaruppoq; aqqutissaaruppaa : sapersippaa; ajorsitsaarpoq
(isumamigut); ajorsitsaarpaa : sapersitsaarpaa.
ajorssípoĸ, ajorssípâ :
avĸutigssaerúpoĸ; avĸutigssaerúpâ : saperssípâ;
ajorssitsârpoĸ (isumamigut); ajorssitsârpâ : saperssitsârpâ.
ajortaaruppoq,
ajortaarussut, ajortaarussutip.
ajortaerúpoĸ,
ajortaerússut, ajortaerússutip.
ajortaatsoq :
ajorteqanngitsoq.
ajortaitsoĸ :
ajorteĸángitsoĸ.
ajorti, t ajortisiaq
ajortilik, ajortillit, ajorteqanngilaq, ajorteqanngillat,
ajorteqanngitsoq.
ajorte, t ajortisiaĸ
ajortilik, ajortigdlit, ajorteĸángilaĸ, ajorteĸángitdlat,
ajorteĸángitsoĸ.
ajortisarpaa,
ajortunngorsarpaa.
ajortisarpâ,
ajortúngorsarpâ.
ajortoq, t ajortorsuaq,
ajortulivoq, ajortuliaaseq, ajortuliaatsit.
ajortoĸ, t ajortorssuaĸ,
ajortulivoĸ, ajortuliauseĸ, ajortuliautsit.
ajoruummerpoq, :
narrujuummerpoq, ajoruummersoq, ajoruummisippaa.
ajorũmerpoĸ, :
narrujũmerpoĸ, ajorũmersoĸ, ajorũmisípâ.
ajorunnaarpoq,
ajorunnaarsippaa, ajorunnaarsitsivoq, ajorunnaarsarpaa.
ajorungnaerpoĸ,
ajorungnaersípâ, ajorungnaersitsivoĸ, ajorungnaersarpâ.
ajuaq, t ajussat, ajuarpoq,
ajuaasaq : uiluik.
ajuaĸ, t ajússat,
ajuarpoĸ, ajuaussaĸ : uiluvik.
ajuallappoq :
narrujuummerpoq; ajuallaatigaa, ajuallannarpoq, ajuallassaarpaa.
ajuatdlagpoĸ :
narrujũmerpoĸ; ajuatdlautigâ, ajuatdlangnarpoĸ,
ajuatdlagsârpâ.
ajugaq, t ajukkat
ajugaqanngilaq, ajugaqanngillat, ajugaqanngitsoq ajugaaruppoq :
sapigaaruppoq; ajugaatsoq.
ajugaĸ, t ajugkat
ajugaĸángilaĸ, ajugaĸángitdlat, ajugaĸángitsoĸ ajugaerúpoĸ
: sapigaerúpoĸ; ajugaitsoĸ.
ajugaavoq, ajugaavippoq,
ajugaavissoq, ajugaaffik, ajugaaneq, ajugaaffigaa, ajugaalluarpoq.
ajugauvoĸ, ajugauvigpoĸ,
ajugauvigsoĸ, ajugauvfik, ajugauneĸ, ajugauvfigâ,
ajugauvdluarpoĸ.
ajuippoq, ajuitsoq :
ajorsaateqarnani oqarpoq; ajuisaarpoq.
ajuípoĸ, ajuitsoĸ :
ajorssauteĸarnane oĸarpoĸ; ajuisârpoĸ.
aajuku, upt qasseers. tak. :
aajuna.
âjuko, upt ĸavsêrs. tak.
: âjuna.
ajukkuppoq, ajukkuppaa,
ajukkunnarpoq, ajukkunnaappoq, ajukkunnaatsoq ajukkuffigaa.
ajúkúpoĸ, ajúkúpâ,
ajúkúnarpoĸ, ajúkúnáipoĸ, ajúkúnaitsoĸ ajúkuvfigâ.
ajulisaannarpoq :
isumakkisserpoq.
ajulisáinarpoĸ :
isumákísserpoĸ.
ajuliut, t ajuliutip,
ajuliutit ~ ajuut; ajuliutaavoq.
ajuliut, t ajuliutip,
ajuliutit ~ ajût; ajuliutauvoĸ.
ajuna, t oqt aguna; maliina. ajuna, t oĸt aguna; malîna.
aajuna, upt (aa-una) aana
tak. : aajuku.
âjuna, upt (â-una) auna
tak. : âjuko.
ajunaarpoq, ajunaarsaasoq,
ajunaanngilaq, ajunaanngillat, ajunaanngitsoq ajunaartippaa,
ajunaartitsiniut, ajunaartitsiniutip, ajunaartitsiniutit.
ajunârpoĸ, ajunârsaissoĸ,
ajunãngilaĸ, ajunãngitdlat, ajunãngitsoĸ ajunârtípâ,
ajunârtitsiniut, ajunârtitsiniutip, ajunârtitsiniutit.
ajunngilaq, ajunngillat,
ajunngitsoq, ajunnginneq, ajunngissivoq, ajunngisaarpoq,
ajunngilluinnarpoq, ajunngivippoq, ajunngivissoq ajunngilaa :
sapinngilaa.
ajúngilaĸ, ajúngitdlat,
ajúngitsoĸ, ajúngíneĸ, ajúngísivoĸ, ajúngisârpoĸ,
ajúngitdluínarpoĸ, ajúngivigpoĸ, ajúngivigsoĸ ajúngilâ :
sapíngilâ.
ajunngitsoq, t
ajunngitsuliorpoq, ajunngitsuliaq.
ajúngitsoĸ, t
ajúngitsuliorpoĸ, ajúngitsuliaĸ.
ajuppaa : neruttorpaa;
ajutsivoq : killissani qaangerpaa.
ajúpâ : nerugtorpâ;
ajutsivoĸ : kigdligssane ĸângerpâ.
ajuuppaa :
pissaqartinngilaa; ajuussivoq, ajuunnavianngilaa.
ajũpâ : pigssaĸartíngilâ;
ajũssivoĸ, ajũnaviángilâ.
ajupappoq, ajupataarpoq :
ajukuluppoq, sanngiippoq, ajupajaarpoq.
ajupagpoĸ, ajupatârpoĸ :
ajukulugpoĸ, sángĩpoĸ, ajupajârpoĸ.
ajuuppoq : killissaminut
apuuppoq; ajuunniupput, ajuulluarpoq.
ajũpoĸ : kigdligssaminut
apũpoĸ; ajũniúput, ajûtdluarpoĸ.
aajusaq, t : aaq naatsoq
(arnap); aajusalersorpaa.
âjussaĸ, t : âĸ naitsoĸ
(arnap); âjussalersorpâ.
ajuusaarpoq :
narrujuummisimalluni oqarpoq kukkunini pillugu; ajuusaarut.
ajûssârpoĸ :
narrujũmisimavdlune oĸarpoĸ kúkunine pivdlugo; ajûssârut.
ajusivaa : inulerlugu
pinngilaa.
ajussivâ : inulerdlugo
píngilâ.
ajuut, ajuutip, ajuutit
ajuutaa, ajuutaavoq, ajuutigaa (: piumaqaa).
ajût, ajûtip, ajûtit
ajûtâ, ajûtauvoĸ, ajûtigâ (: piumaĸâ).
ajut, t aguna, ajuna,
maliina.
ajut, t aguna, ajuna,
malîna.
ajuutinngilaa :
sapersaatinngilaa, pissaqartilluarpaa tak. : ajuuppaa.
ajûtíngilâ :
saperssautíngilâ, pigssaĸartitdluarpâ tak. : ajũpâ.
ajutoorpoq, ajutoorpaa :
iluatsitsinngilaq, suliani iluatsinngilaa.
ajutôrpoĸ, ajutôrpâ :
iluagtitsíngilaĸ, suliane iluagtíngilâ.
aajugga, upo ~ aajuna
(aa-ugga ~ aajuffa).
âjuvga, upo ~ âjuna
(â-uvga ~ âjuvfa).
ajuippoq, ajuissoq. ajuvigpoĸ, ajuvigsoĸ.
ajussaanngilaq,
ajussaanngillat, ajussaanngitsoq : ajunngivippoq.
ajuvsãngilaĸ,
ajuvsãngitdlat, ajuvsãngitsoĸ : ajúngivigpoĸ.
ak, oqq : tiguuk ~ aak,
akki!.
ak, oĸĸ : tigûk ~ âk,
áke!.
akkaa, trl tak. : akkak;
akkaaraa, trl.
ákâ, trdl tak. : ákak;
ákârâ, trdl.
aakattuk, t : angisoorsuaq. âkagtuk, t : angisôrssuaĸ.
aakajaaq, t aakajaap,
aakajaat : angilaartoq.
âkajâĸ, t âkajâp,
âkajât : angilârtoĸ.
akkak, t akkagaa, akkaasa,
akkassuaa, trl.
ákak, t ákagâ, ákaussa,
ákagssuâ, trdl.
akaaraa = akaarivaa :
iluaraa, nuannaraa, akaarinngilaa, akaarinngisaq.
akârâ = akârivâ :
iluarâ, nuánarâ, akâríngilâ, akâríngisaĸ.
akaarnaappoq, akaarnaatsoq :
nuanninngilaq.
akârnáipoĸ, akârnaitsoĸ
: nuáníngilaĸ.
aakasik, oqq aakasik-una,
aakasiit, aakasiinaasiit, aakasiit-uku, aakasassuaq tak. : aa.
âkasik, oĸĸ âkasik-una,
âkasît, âkasînâsît, âkasît-uko, âkasagssuaĸ tak. : â.
aki I, t ~ akileq;
akimiippoq, akinni, il. il., akeqquppoq, akeqquppaa, akianiippoq.
ake I, t ~ akileĸ;
akimĩpoĸ, akivne, il. il., akerĸúpoĸ, akerĸúpâ, akianĩpoĸ.
aki II, t akeqarpoq,
akissaq, akissarsiorpoq, akissaat, akissaaserpaa, akigippoq,
akigissoq, akikippoq, akikitsoq akikinaarpaa, akitsorpoq,
akitsuuserpaa, akisuvoq, akisooq, akiisorsivoq, akiisorsivaa,
akiluppoq, akeeruppoq.
ake II, t akeĸarpoĸ,
akigssaĸ, akigssarsiorpoĸ, akigssaut, akigssauserpâ, akigigpoĸ,
akigigsoĸ, akikípoĸ, akikitsoĸ akikinârpâ, akitsorpoĸ,
akitsûserpâ, akisuvoĸ, akisôĸ, akîsorsivoĸ, akîsorsivâ,
akilugpoĸ, akêrúpoĸ.
akkequt, akkequtip,
akkequtit akkequserpaa, akkequtaavoq.
ákeĸut, ákeĸutip,
ákeĸutit ákeĸuserpâ, ákeĸutauvoĸ.
akeraq, t akeqqat
akerariipput, akerariissut akeramaarpaa, akeraavoq, akerartorpoq,
akerartuupput.
akeraĸ, t akerĸat
akerarîgput, akerarîgsut akeramârpâ, akerauvoĸ, akerartorpoĸ,
akerartũput.
akerleq, t akerliuvoq. akerdleĸ, t akerdliuvoĸ.
akerfineq, t akerfernit
akerfinilersorpaa, akerfinikippoq, akerfinikitsoq.
akerfineĸ, t akerfernit
akerfinilersorpâ, akerfinikípoĸ, akerfinikitsoĸ.
akernappaa : akerliuffigaa,
aportippaa.
akernápâ : akerdliuvfigâ,
aportípâ.
akeroq, t akeqqut
akeruusiorpaa, akeruitsoq, akerulik, akerullit akerortooq.
akeroĸ, t akerĸut
akerûssiorpâ, akeruitsoĸ, akerulik, akerugdlit akerortôĸ.
akkerpaa, akkersagaq :
aallaaseraq; akkersat : qarsorsat; akkersaraapput, akkersippoq.
ákerpâ, ákersagaĸ :
autdlaiseraĸ; ákersat : ĸarsorsat; ákersaráuput, ákersípoĸ.
akeqqerpoq, akeqqersoq
akeqqiuppaa, akeqqiussaq.
akerĸerpoĸ, akerĸersoĸ
akerĸiúpâ, akerĸiússaĸ.
akersuuppoq ~ akiuuppoq;
akersuuffik.
akerssũpoĸ ~ akiũpoĸ;
akerssûvfik.
akiarpoq, akiarpaa,
akiartaatit, tq akiartippoq.
akiarpoĸ, akiarpâ,
akiartautit, tĸ akiartípoĸ.
akigaa, tak. : aki. akigâ, tak. : ake.
akigivaa, tak. : aki. akigivâ, tak. : ake.
akik, t akinga, tk
akingippoq, akingitsoq.
akik, t akinga, tk
akingípoĸ, akingitsoĸ.
akileq, t akilia, tk
akileriipput, akileriissut.
akileĸ, t akilia, tk
akilerîgput, akilerîgsut.
akileraarpoq, akileraarut,
akileraartaat, akileraartaatit.
akilerârpoĸ, akilerârut,
akilerârtaut, akilerârtautit.
akilerna, tk tak. :
akilineq; akilernaniippoq.
akilerna, tk tak. :
akilineĸ; akilernanĩpoĸ.
akilerpaa, akiliivoq. akilerpâ, akilîvoĸ.
akilerpoq, akilerpaa,
akiliivoq, akiliisippaa, akiligassaq, akiligassarsivoq,
akilersuivoq.
akilerpoĸ, akilerpâ,
akilîvoĸ, akilîsípâ, akiligagssaĸ, akiligagssarsivoĸ,
akilersuivoĸ.
akilik, t akillit,
akilimmik.
akilik, t akigdlit,
akilingmik.
akilineq, t akilernit ~
akileq; akilinermiut.
akilineĸ, t akilernit ~
akileĸ; akilinermiut.
akiliuppaa, akiliussivoq,
akiliunneqarpoq.
akiliúpâ, akiliússivoĸ,
akiliúneĸarpoĸ.
akiliut, t akiliutip,
akiliutit akiliutaavoq.
akiliut, t akiliutip,
akiliutit akiliutauvoĸ.
akimmappoq, akimmaatigaa,
akimmakkaluttuinnarpoq.
akímagpoĸ, akímautigâ,
akímagkalugtuínarpoĸ.
akimavoq, akimaneruvoq. akimavoĸ, akimaneruvoĸ.
akimorpaa : qaangerpaa,
akippaa; akimorsimavaa, akimuippaa.
akimorpâ : ĸângerpâ,
akípâ; akimorsimavâ, akimuvigpâ.
akingerpaa, akingersorpaa,
akingersimavaa.
akingerpâ, akingersorpâ,
akingersimavâ.
akingippoq, akingitsoq, t
tak. : akik.
akingípoĸ, akingitsoĸ, t
tak. : akik.
akimmik, oqr : ingammik,
sualummik.
akingmik, oĸr : ingangmik,
sualungmik.
akimmippoq, akimmisippaa,
akimmissarpoq, akimmigarpoq.
akingmípoĸ, akingmisípâ,
akingmísarpoĸ, akingmigarpoĸ.
akinnappaa, akinnassivoq ~
akernappaa.
akingnápâ, akingnássivoĸ
~ akernápâ.
akiniarpoq, akiniarpaa,
akiniaavoq, akiniaagajuppoq, akiniartussaq, akinialeritooq.
akiniarpoĸ, akiniarpâ,
akiniaivoĸ, akiniaigajugpoĸ, akiniartugssaĸ, akinialeritôĸ.
akiniuppaa, akiniussivoq,
akiniukkiartorpaa.
akiniúpâ, akiniússivoĸ,
akiniúkiartorpâ.
akiniut, t akiniutip,
akiniutit akiniutigaa, akiniutaavoq.
akiniut, t akiniutip,
akiniutit akiniutigâ, akiniutauvoĸ.
akiorpoq, akiorpaa,
akiortuarpoq, akiorsaraa.
akiorpoĸ, akiorpâ,
akiortuarpoĸ, akiorssarâ.
akippaa : qaangerpaa,
akimorpaa tak. akitsivoq.
akípâ : ĸângerpâ,
akimorpâ tak. akitsivoĸ.
akkippoq, akkittartoq :
naatittartoq (kappoqqut) tak. : akkisippaa.
ákípoĸ, ákítartoĸ :
nâtítartoĸ (káporĸut) tak. : ákisípâ.
akiippoq, akiitsut :
akeqanngilaq tak. : aki, akiitsorpoq.
akĩpoĸ, akîtsut :
akeĸángilaĸ tak. : ake, akîtsorpoĸ.
akisaarpaa, akisaaruppoq
tak. : akit, akiseq.
akisaerpâ, akisaerúpoĸ
tak. : akit, akiseĸ.
akisartorpoq, akisartortoq :
meeqqap toqujaartup taartaa ateralugu; akisartortuuvoq, akisartu.
akisartorpoĸ, akisartortoĸ
: mêrĸap toĸujârtup taortâ ateralugo; akisartortûvoĸ,
akisarto.
akisaataarpoq : nuanniitsoq
nuannersumik taarsersippaa.
akisâtârpoĸ : nuánîtsoĸ
nuánersumik taorsersípâ.
akkiseq, t akkisia, tk ~
akkisaa : akissutaa; akkisissaaruppoq ~ akkit.
ákiseĸ, t ákisia, tk ~
ákisâ : akíssutâ; ákisigssaerúpoĸ ~ ákit.
akiseq, t akitsit akisia, tk
~ akisaa, akisitaarpoq, akisissiaq.
akiseĸ, t akitsit akisia,
tk ~ akisâ, akisitârpoĸ, akisigssiaĸ.
akkisippaa, akkisillugu
peerneq sapilerpaa tak. : akkippoq.
ákisípâ, ákisitdlugo
pêrneĸ sapilerpâ tak. : ákípoĸ.
akisooq, t akisoorsuaq,
akisoorsuit.
akisôĸ, t akisôrssuaĸ,
akisôrssuit.
akisorngup tullia, akisornup
tullia (annoraassaq) ~ akisunerup.
akisorngup tugdlia,
akisornup tugdlia (ánorâgssaĸ) ~ akisunerup.
akiisorsivoq, akiisorsivaa ~
akilersinniarpaa.
akîsorsivoĸ, akîsorsivâ
~ akilersíniarpâ.
akissappaat ~ akiarrappaat. akíssápât ~ akiarrápât.
akisussaavoq,
akisussaassuseq, akisussaassutsit.
akissugssauvoĸ,
akissugssáussuseĸ, akissugssáussutsit.
akissuppaa, akissunneqarpoq,
akissullugu.
akíssúpâ, akíssúneĸarpoĸ,
akíssutdlugo.
akissut, t akissutip,
akissutit akissutissaq, akissutissaaruppoq, akissuutaavoq.
akíssut, t akíssutip,
akíssutit akíssutigssaĸ, akíssutigssaerúpoĸ, akíssutauvoĸ.
akisuavoq, ~ akisuarpoq;
akisuallarippoq, akisuallarissoq akisuaneq, akisuanerup,
akisuanertooq.
akisuavoĸ, ~ akisuarpoĸ;
akisuatdlarigpoĸ, akisuatdlarigsoĸ akisuaneĸ, akisuanerup,
akisuanertôĸ.
akisuppoq : qaamaavappoq;
akisuguppoq : ersilerpoq; akisunneq, akisunnerup, akisunnerit.
akisugpoĸ : ĸaumauagpoĸ;
akisugúpoĸ : erssilerpoĸ; akisungneĸ, akisungnerup,
akisungnerit.
akisuvoq, akisunaarpaa,
akisuallaaqaaq, akisuneruvoq.
akisuvoĸ, akisunârpâ,
akisuvatdlâĸaoĸ, akisuneruvoĸ.
akkit, t akkitip, akkitit
akkisaa, tk tak. : akkiseq.
ákit, t ákitip, ákitit
ákisâ, tk tak. : ákiseĸ.
akit, t akitsit akitserpoq,
akitsersorpoq, akitsiuppaa, akitsiorpoq tak. : akiseq.
akit, t akitsit akitserpoĸ,
akitsersorpoĸ, akitsiúpâ, akitsiorpoĸ tak. : akiseĸ.
akitat, tk : akkersat;
qarsorsat.
akitat, tk : ákersat;
ĸarsorsat.
akiillerpoq, akiillersoq :
akissagaluarluni akinngitsoorpoq : akiillersippaa.
akîtdlerpoĸ, akîtdlersoĸ
: akísagaluardlune akíngitsôrpoĸ : akîtdlersípâ.
akitsivoq, : akimuivoq,
akimmappoq; akitsisippaa tak. : akippaa.
akitsivoĸ, : akimuivoĸ,
akímagpoĸ; akitsisípâ tak. : akípâ.
akiitsorpoq :
akiligassarsivoq; akiitsugaq, akiitsukkat akiitsorfigaa.
akîtsorpoĸ :
akiligagssarsivoĸ; akîtsugaĸ, akîtsugkat akîtsorfigâ.
akitsorpoq, akitsorterpoq
akitsoraluttuinnarpoq tak. : aki II.
akitsorpoĸ, akitsorterpoĸ
akitsoralugtuínarpoĸ tak. : ake II.
akiuuppoq, akiuukkunnaarpoq,
akiuukkunnaarsoq akiuussutigaa.
akiũpoĸ, akiũkungnaerpoĸ,
akiũkungnaersoĸ akiũssutigâ.
akkiut, t akkiutip, akkiutit
akkiuserpaa, akkiutaaruppoq.
ákiut, t ákiutip, ákiutit
ákiuserpâ, ákiutaerúpoĸ.
akiut, t akiutip, akiutit
akiusiorpoq, akiutaarpaa, akiummik.
akiut, t akiutip, akiutit
akiusiorpoĸ, akiutaerpâ, akiúmik.
akivoq, akivaa, akiorpaa,
akiorsaraa, akilluarpaa.
akivoĸ, akivâ, akiorpâ,
akiorssarâ, akivdluarpâ.
aku, t akussaq, akulersorpaa
tak. akoorpaa.
ako, t akugssaĸ,
akulersorpâ tak. akôrpâ.
akoq, t : puisip
quttorassaralua, amaatip akua (ataani isorlutaa); akortuvoq,
akukippoq, akukitsoq (akukitsormiut, akilinermiut kalaallinut
taaguutaat).
akoĸ, t : puissip
ĸugtoragssaralua, amautip akua (atâne isordlutâ); akortuvoĸ,
akukípoĸ, akukitsoĸ (akukitsormiut, akilinermiut kalâtdlinut
taigûtât).
akorloqquppai ~
akulloqquppai; akorloqquavai, akorloqqutsivoq.
akordlorĸúpai ~
akugdlorĸúpai; akordlorĸuavai, akordlorĸutsivoĸ.
akorloruppaa : suliani
unitsillugu alla tiguaa; akorlorullugu inerpara.
akordlorúpâ : suliane
unigtitdlugo avdla tiguvâ; akordlorutdlugo inerpara.
akorna, tk ~ akunnera
(uuma); akornatigut (ukua), akornatsinniippoq.
akorna, tk ~ akúnera (ûma);
akornatigut (ukua), akornavtínĩpoĸ.
akornisigut ~ akunnerisigut. akornisigut ~ akúnerisigut.
akornut, t akornutip,
akornutit akornuserpaa, akornusersorpaa, akornutaavoq,
akornusiivoq, akornutaaruppoq.
akornut, t akornutip,
akornutit akornuserpâ, akornusersorpâ, akornutauvoĸ,
akornusîvoĸ, akornutaerúpoĸ.
akorpaa (: akueraa);
akorsivoq, akortaavoq, akortameeq : pattaat, arsaq.
akorpâ (: akuerâ);
akorsivoĸ, akortaivoĸ, akortamêĸ : pátaut, arssaĸ.
akoorpaa, akoorutissaq,
akoorutissiaq, akoorivoq.
akôrpâ, akôrutigssaĸ,
akôrutigssiaĸ, akôrivoĸ.
akuaq, t akussat,
akuattuvoq, tak. : akusserivoq akuamineq, akuamernit.
akuaĸ, t akússat,
akuagtuvoĸ, tak. : akússerivoĸ akuamineĸ, akuamernit.
akueraaq = akuerivoq,
akueraa = akuerivaa, akuersivoq, akuereqatigiipput,
akuereqatigiissut akuersaarpoq, akuersaanngilaq, akuersaanngillat,
akuersaanngitsoq, akuersorpaa.
akueraoĸ = akuerivoĸ,
akuerâ = akuerivâ, akuerssivoĸ, akuereĸatigîgput,
akuereĸatigîgsut akuerssârpoĸ, akuerssãngilaĸ,
akuerssãngitdlat, akuerssãngitsoĸ, akuerssorpâ.
akueqqut, t akueqqutip,
akueqqutit akueqqusersorpaa, akueqqutaavoq, akueqqutigaa.
akuerĸut, t akuerĸutip,
akuerĸutit akuerĸusersorpâ, akuerĸutauvoĸ, akuerĸutigâ.
akulleq, t akulliup
akullersaq, akullersaavoq, akullersaat, tk akulliuvoq.
akugdleĸ, t akugdliup
akugdlersaĸ, akugdlersauvoĸ, akugdlersât, tk akugdliuvoĸ.
akullerpaa ~ akulerpaa;
akulliivoq : oqaluussivoq; akullersorpaa.
akugdlerpâ ~ akulerpâ;
akugdlîvoĸ : oĸalũssivoĸ; akugdlersorpâ.
akulloqquppai ~
akorloqquppai, akulloqquavai, akorloqquavai.
akugdlorĸúpai ~
akordlorĸúpai, akugdlorĸuavai, akordlorĸuavai.
akugiipput, akugiissut ~
akuleriipput; akugiissippai.
akugîgput, akugîgsut ~
akulerîgput; akugîgsípai.
akuttuvoq, akuttusooq,
akuttutsippoq, akuttujaaq, akuttujaap, akuttujaat akuttusivoq,
akuttoqatigiissaarut.
akugtuvoĸ, akugtusôĸ,
akugtugtípoĸ, akugtujâĸ, akugtujâp, akugtujât akugtusivoĸ,
akugtoĸatigîgsârut.
akuiarpaa, akuiaavoq,
akuiagaavoq, tak. : aku.
akuiarpâ, akuiaivoĸ,
akuiagauvoĸ, tak. : ako.
akuilisaq, t akuilitsat,
akuilisaarserpoq, akuilisaarsersoq, akuilitserpoq, akuilitsersoq,
akuilitsivoq.
akuilisaĸ, t akuilitsat,
akuilisaerserpoĸ, akuilisaersersoĸ, akuilitserpoĸ,
akuilitsersoĸ, akuilitsivoĸ.
akkujoorpoq : qinnuuloorpoq. ákujôrpoĸ : ĸínûlôrpoĸ.
akulaak, t akulaap, akulaat,
akulassat, akulaalluppoq, akulasserpaa, akulaaviarpoq =
akulaajarpoq.
akulâk, t akulâp, akulât,
akulássat, akulâgdlugpoĸ, akulásserpâ, akulâviarpoĸ =
akulaiarpoĸ.
akulangerpoq :
akulikillivoq.
akulangerpoĸ :
akulikitdlivoĸ.
akulammippaa, tak. :
akulaaq.
akulangmigpâ, tak. :
akulâĸ.
akulaasaq, t akulaasalik,
akulaasallit s. i. erfalasup akulaasaa.
akulaussaĸ, t akulaussalik,
akulaussagdlit s. i. erfalassup akulaussâ.
akuleq, t akulersaat ~
akullersaat; akuleraarput, akuleriipput, akuleriissut
akulersuupput, akulersuuppai, akuliuppaa.
akuleĸ, t akulersât ~
akugdlersât; akulerârput, akulerîgput, akulerîgsut
akulersũput, akulersũpai, akuliúpâ.
akuliaq, t akulissat
akuliakippoq, akuliakitsoq akuliaruseq, akuliarutsit,
akuliarusiarsuk.
akuliaĸ, t akulíssat
akuliakípoĸ, akuliakitsoĸ akuliaruseĸ, akuliarutsit,
akuliarusiarssuk.
akulikippoq, akulikitsoq
akulikillivoq : akulikitsooq (qitigiaq), akulikisuavoq.
akulikípoĸ, akulikitsoĸ
akulikitdlivoĸ : akulikitsôĸ (ĸitigiaĸ), akulikisuavoĸ.
akulissiorpoq, tak. :
akuliaq.
akulíssiorpoĸ, tak. :
akuliaĸ.
akunnaaq t akunnaap,
akunnaat, akunnaarmiu, akunnaani.
akúnâĸ t akúnâp,
akúnât, akúnârmio, akúnâne.
akuni, oqr : imunga,
kigaatsumik; akunersuaq tunngilaq.
akune, oĸr : imunga,
kigaitsumik; akunerssuaĸ túngilaĸ.
akunneq, t akunnerup,
akunnerit akunnequt, akunnequtserpai, akunnikippoq, akunnikitsoq
akunnermippaa, akunnisippaa, akunniffigaa, akunnermiliuttoq,
akunneraarput, akunneruppaa.
akúneĸ, t akúnerup,
akúnerit akúneĸut, akúneĸutserpai, akúnikípoĸ, akúnikitsoĸ
akúnermigpâ, akúnisípâ, akúnivfigâ, akúnermiliútoĸ,
akúnerârput, akúnerúpâ.
akummippaa ~ akunnermippaa. akungmigpâ ~ akúnermigpâ.
akunnappoq, akunnagaa,
akunnassivoq, akunnattoorpoq, akunnattoorpaa, akunnakusoorpoq.
akungnagpoĸ, akungnagâ,
akungnagsivoĸ, akungnagtôrpoĸ, akungnagtôrpâ,
akungnakusôrpoĸ.
akunnaappoq, akunnaatsoq,
akunnaallivaa.
akungnáipoĸ, akungnaitsoĸ,
akungnaitdlivâ.
akunnippoq, akunnittarfik,
akunnittarfimmiippoq, akunnisippaa, akunnisimavoq.
akúnípoĸ, akúnítarfik,
akúnítarfingmĩpoĸ, akúnisípâ, akúnisimavoĸ.
akunit, oqq : tuave!. akunit, oĸĸ : tuave!.
akkuppaa : akuliuppaa;
akkussaavoq, akkuppai : akuleriissippai.
ákúpâ : akuliúpâ;
ákússauvoĸ, ákúpai : akulerîgsípai.
akuppaa, tak. : akutaq. akúpâ, tak. : akutaĸ.
akusserivoq, tak. : akuaq. akússerivoĸ, tak. : akuaĸ.
akuut, t akuutip, akuutit
akuutissaq.
akût, t akûtip, akûtit
akûtigssaĸ.
akutaq, t akuttat,
akutassuk.
akutaĸ, t akútat,
akutagsuk.
akuttarippoq, akuttarissoq
akuttatsippoq.
akútarigpoĸ, akútarigsoĸ
akútagtípoĸ.
akullapput ~ akullarput :
siammalerput, akullarterpai, akullatserpai.
akutdlagput ~ akutdlarput :
siámalerput, akutdlarterpai, akutdlagterpai.
akutsuk, t akutsuit
akutsunippoq : kitaata nuiaa issip pia suanngarpoq.
akutsuk, t akutsuit
akutsunigpoĸ : kitâta nuiâ íssip pia suángarpoĸ.
akuaa, akusaq, akusivoq. akuvâ, akussaĸ, akussivoĸ.
akussippoq, akussippaa,
akussigaasarpoq, akussigaasarpaa, akussiut, akussinneq,
akussinnerit.
akuvsigpoĸ, akuvsípâ,
akuvsigaussarpoĸ, akuvsigaussarpâ, akuvsiut, akuvsingneĸ,
akuvsingnerit.
al’aa, oqq : al’aaqqajarpoq,
eqqungajappaa, al’aaqqajaveqaa.
al’â, oĸĸ :
al’ârĸajarpoĸ, erĸungajagpâ, al’ârĸajaveĸâ.
alaatsinaappoq,
alaatsinaappaa : alapernaappaa.
alaitsináupoĸ,
alaitsináupâ : alapernáipâ.
alakkarpoq, alakkarpaa,
alakkarterpaa, alakkaamavoq, alakkariaq, alakkarissat.
alákarpoĸ, alákarpâ,
alákarterpâ, alákaumavoĸ, alákariaĸ, alákaríssat.
alaanngarpoq : pisunnermit
alueruppoq.
alãngarpoĸ : pisungnermit
aluerúpoĸ.
alanngaarpoq, alanngaarpaa
(ilinniakki), alanngaartaannarpoq, alanngaallaqqippoq,
alanngaallaqqissoq.
alángârpoĸ, alángârpâ
(ilíniagke), alángârtáinarpoĸ, alángâtdlarĸigpoĸ,
alángâtdlarĸigsoĸ.
alangavoq, alangaannarpoq,
alangallugo … tak. : alarpoq.
alangavoĸ, alangáinarpoĸ,
alangavdlugo … tak. : alarpoĸ.
alanngerpoq, alanngersoq
alanngersartoq, alanngersaat, alanngerarpoq, alanngialavoq, tak. :
alanngoq, alanngippoq.
alángerpoĸ, alángersoĸ
alángersartoĸ, alángersaut, alángerarpoĸ, alángialavoĸ,
tak. : alángoĸ, alángípoĸ.
alanngippoq, alanngippaa,
alanngiserpoq, alanngisersoq, alanngiffik, alanngiffiup,
alanngillune ….
alángípoĸ, alángípâ,
alángiserpoĸ, alángisersoĸ, alángivfik, alángivfiup,
alángitdlune ….
alanngoq, t alanngunippoq,
alanngorippoq, alanngorissoq.
alángoĸ, t alángunigpoĸ,
alángorigpoĸ, alángorigsoĸ.
alapernaarsorpaa,
alapernaarsuivoq.
alapernaerssorpâ,
alapernaerssuivoĸ.
alapernaappoq,
alapernaatsoq, alapernaappaa, alapernaaserpaa alapernaakkajuppoq =
alaatsinaappaa, sissuerpoq.
alapernáipoĸ,
alapernaitsoĸ, alapernáipâ, alapernaiserpâ alapernáikajugpoĸ
= alaitsináupâ, sigssuerpoĸ.
alaaq, t alaap, alaat,
alassat alaakippoq, alaakitsoq alaavi, tk : qipoqqaap sarpiisa
allerni; aaqqatit annoraamernit quasinaveeqqutit (aalisaasit) tak.
: alasserpaa ~ aloq (qamutit ataasa nungullarnaveeqqutaat).
alâĸ, t alâp, alât,
alássat alâkípoĸ, alâkitsoĸ alâve, tk : ĸiporĸaup sarpîsa
atdlerne; ârĸatit ánorâmernit ĸuassinavêrĸutit (aulisausit)
tak. : alásserpâ ~ aloĸ (ĸamutit ataisa
nungutdlarnavêrĸutait).
alarpoq, alarpaa
(soqutigiunnaarpaa); alartaaserpaa, alarterpaa.
alarpoĸ, alarpâ
(soĸutigiungnaerpâ); alartaiserpâ, alarterpâ.
alasserpaa, tak. alaaq. alásserpâ, tak. alâĸ.
alataq, t oqt : kusanaq,
pikkorik; alataavoq.
alataĸ, t oĸt : kussanaĸ,
píkorik; alatauvoĸ.
alatariaqanngilaq ~
tunuttariaqanngilaq (kusanaqimmat).
alatariaĸángilaĸ ~
tunútariaĸángilaĸ (kussanaĸingmat).
aali, oqr s. : aaliuna
piniartoq (puisissananilu sakkoqarpiaranilu).
âle, oĸr s. : âliuna
piniartoĸ (puissísananilo sákoĸarpiaranilo).
aleq, t arlit alissaq,
alissiaq, aleerserpoq, aleersersoq alissiorpoq.
aleĸ, t ardlit aligssaĸ,
aligssiaĸ, alêrserpoĸ, alêrsersoĸ aligssiorpoĸ.
aleqaq, t aleqaaraq,
aleqaaqqat, aleqarsuaa, trl.
aleĸaĸ, t aleĸâraĸ,
aleĸârĸat, aleĸarssuâ, trdl.
aalerfiit, tq (nuffini) tak.
: aaq.
âlerfît, tĸ (nugfine)
tak. : âĸ.
alersaaruppoq,
alersaarussivaa.
alersaerúpoĸ,
alersaerússivâ.
alersaannaavoq. alersáinauvoĸ.
alerseq, t alersaa, tk
alersissaq, alersikoq.
alerseĸ, t alersâ, tk
alersigssaĸ, alersikoĸ.
aalersorpaa (ilulleq,
annoraaq), aalersorpai (nuffit).
âlersorpâ (ilugdleĸ,
ánorâĸ), âlersorpai (nugfit).
aliagaa = aliagivaa,
aliasuppoq, aliatsappoq, aliatsaappaa, aliasaarpaa, alianarpoq,
alianaq, oqq.
aliagâ = aliagivâ,
aliasugpoĸ, aliatsagpoĸ, aliatsáupâ, aliasârpâ, alianarpoĸ,
alianaĸ, oĸĸ.
aliannaarpoq,
aliannaarsaarpoq, aliannaarsaarut, t aliannaartippaa,
aliannaarnaqaaq.
aliánaerpoĸ,
aliánaersârpoĸ, aliánaersârut, t aliánaertípâ,
aliánaernaĸaoĸ.
alianaappoq, alianaatsoq
,alianaagaa, alianaallivoq, alianaassivoq, alianaak! oqq.
alianáipoĸ, alianaitsoĸ,
alianaigâ, alianaitdlivoĸ, alianáisivoĸ, alianaik! oĸĸ.
aliannivoq, ~
aliasuppaluppoq (isikkua).
aliánivoĸ, ~
aliasugpalugpoĸ (issíkua).
aliasuut, t aliasuutip,
aliasuutit aliasuutaavoq.
aliasût, t aliasûtip,
aliasûtit aliasûtauvoĸ.
aligaa : angigaa, arligaa
tak. : alinnarpoq.
aligâ : angigâ, ardligâ
tak. : alingnarpoĸ.
aligoq, t aligkut,
aligoqqik, (diamanti) aliguusaq.
aligoĸ, t aligkut,
aligorĸik, (diamante) aligûssaĸ.
alippoq, alippaa,
alittuuppoq, alissivoq, alittorpoq, alittorpaa.
aligpoĸ, aligpâ,
aligtũpoĸ, aligsivoĸ, aligtorpoĸ, aligtorpâ.
aliikkut, aliikkutip,
aliikkutit aliikkutaq; aliikkusersorpoq, aliikkusersorpaa,
aliikkusiaq, aliikkusiaavoq.
alĩkut, alĩkutip, alĩkutit
alĩkutaĸ; alĩkusersorpoĸ, alĩkusersorpâ, alĩkusiaĸ,
alĩkusiauvoĸ.
alimavoq, alimasiarpoq,
alimasippoq, alimasissoq tak. : alivoq.
alimavoĸ, alimasiarpoĸ,
alimasigpoĸ, alimasigsoĸ tak. : alivoĸ.
alinnarpoq : suangavoq,
takuminarpoq; alinnaraa.
alingnarpoĸ : suangavoĸ,
takuminarpoĸ; alingnarâ.
aliortorpoq, aliortugaq,
aliortukkat aliortuavoq, aliortukkersaarpoq.
aliortorpoĸ, aliortugaĸ,
aliortugkat aliortuavoĸ, aliortugkerssârpoĸ.
aalisaq, t aalitsat :
ungalisaq; aalisalerpaa = aalitserpaa.
âlisaĸ, t âlitsat :
ungalisaĸ; âlisalerpâ = âlitserpâ.
alisinngorpoq =
anusinngorpoq.
alisíngorpoĸ =
anusíngorpoĸ.
aalitserpaa, aalitsiuppaa,
aalitsiussaq.
âlitserpâ, âlitsiúpâ,
âlitsiússaĸ.
aaliut, t aaliutip, aaliutit
: nuffit aavinut qilersuutit; aaliutissaq tak. : aaq.
âliut, t âliutip, âliutit
: nugfit âvinut ĸilerssûtit; âliutigssaĸ tak. : âĸ.
alivoq, alivaa, alisippoq,
alisissoq alisippaa, alikkarpoq, aliartorpoq.
alivoĸ, alivâ, alisigpoĸ,
alisigsoĸ alisípâ, alivkarpoĸ, aliartorpoĸ.
aloq, allut, alorsivoq,
alorsineq, alorsernit, alorserngit.
aloĸ, atdlut, alorssivoĸ,
alorssineĸ, alorsernit, alorserngit.
aloqut, t aloqutip, aloqutit
aloquserpoq, aloqusersoq, aloquserpaa, aloqusiorpoq.
aloĸut, t aloĸutip,
aloĸutit aloĸuserpoĸ, aloĸusersoĸ, aloĸuserpâ,
aloĸusiorpoĸ.
aloraq, t aloqqat : ameq
meqqulik sisoraat; alorartaarpoq.
aloraĸ, t alorĸat : ameĸ
merĸulik sisoraut; alorartârpoĸ.
alueruppoq, alueruttoorpoq,
aluerulluinnarpoq.
aluerúpoĸ, aluerútôrpoĸ,
aluerutdluínarpoĸ.
aluppoq, aluppaa,
aluttorpoq, aluttorpaa, alussaat, alussaasiorpoq, alussaarpoq.
alugpoĸ, alugpâ,
alugtorpoĸ, alugtorpâ, alugssaut, alugssausiorpoĸ, alugssârpoĸ.
alussorpoq : inortumik
ernigaluarpoq.
alugsorpoĸ : inortumik
ernigaluarpoĸ.
alussugaq, alussukkat :
inorluni erniusoq.
alugsugaĸ, alugsugkat :
inordlune erniussoĸ.
aluk ~ alum ~ alung, oqq
(meeqqap meeraqamminut inuulluaqqussutaa kingulleq).
aluk ~ alum ~ alung, oĸĸ
(mêrĸap mêraĸáminut inûvdluarĸússutâ kingugdleĸ).
alukumiaq, t ~ alugaasoq
tak. : aluk.
alukumiaĸ, t ~ alugaussoĸ
tak. : aluk.
alumerarpoq, alumerarpaa,
alumeragaq, alumerakkat, alumerartuinnaavoq.
alumerarpoĸ, alumerarpâ,
alumeragaĸ, alumeragkat, alumerartuínauvoĸ.
alunnguvoq, alunngunarpoq,
alunngujuinaarpoq.
alúnguvoĸ, alúngunarpoĸ,
alúngujuinârpoĸ.
alupaarput (nuliariit
malipput); alupaarajupput.
alupârput (nuliarît
maligput); alupârajugput.
alupaat, ~ alupaartut
(nuliariit).
alupât, ~ alupârtut
(nuliarît).
alupissuinnarpoq :
nerisaminik mamaraluartitsiinnarpoq.
alupigsuínarpoĸ :
nerissaminik mamaraluartitsĩnarpoĸ.
alutoraa = alutorivaa,
alutorsarpoq, alutorsaat, t alutornarsaagaq, alutornarsaakkat
alutornassusia!.
alutorâ = alutorivâ,
alutorssarpoĸ, alutorssaut, t alutornarsâgaĸ, alutornarsâgkat
alutornássusia!.
aamma, oqr aammalu, oqq
aammattaaq, aammaloorpoq, aammalissaaq, oqr aammali pigaluaripput.
ãma, oĸr ãmalo, oĸĸ
ãmátaoĸ, ãmalôrpoĸ, ãmalísaoĸ, oĸr ãmale pigaluaríput.
amakkerpoq, amakkerpaa,
amakkiuppaa, amakkiussaq (amaamminut ikisivoq), aalakuulerpoq.
amagkerpoĸ, amagkerpâ,
amagkiúpâ, amagkiússaĸ (amáuminut ikissivoĸ), aulakûlerpoĸ.
amakkisaatarivoq :
meriarpoq, nerilappoq.
amagkisâtarivoĸ :
meriarpoĸ, nerilagpoĸ.
amaalik, t ~ qaqujuk
(miteq); amaaligaq : qupalorarsuk; amaaligaaraq, amaaligaaqqat.
amâlik, t ~ ĸaĸujuk
(miteĸ); amâligaĸ : ĸupalorarssuk; amâligâraĸ, amâligârĸat.
amaamak, t mo amaamagaq,
amaamakkat, amaamappoq ~ miluppoq.
amâmak, t mo amâmagaĸ,
amâmagkat, amâmagpoĸ ~ milugpoĸ.
amanganeq, t amangarnit :
aamanganiaq, aappalualuk (uumasuaraq).
amanganeĸ, t amangarnit :
aumanganiaĸ, augpalualuk (ûmassuaraĸ).
amannarpoq : kusanarpoq,
torerpoq; amannaappoq, amannaatsoq : quniitsoq.
amangnarpoĸ : kussanarpoĸ,
torerpoĸ; amangnáipoĸ, amangnaitsoĸ : ĸunîtsoĸ.
amaaq I, t amaap, amaat
amaannguaq, amaannguit : naalungiaq amaagaq.
amâĸ I, t amâp, amât
amãnguaĸ, amãnguit : nâlungiaĸ amâgaĸ.
amaaq II, t amaap, amaat :
naasup, orpikkap sorlaata nukeruaa.
amâĸ II, t amâp, amât :
naussup, orpigkap sordlâta nukeruâ.
amaroq, t amaqqut ,
amarunippoq, amarueruppoq.
amaroĸ, t amarĸut,
amarunigpoĸ, amaruerúpoĸ.
amarpaa, amartippoq,
amarsiniooq, t amartaavoq.
amarpâ, amartípoĸ,
amarsiniôĸ, t amartaivoĸ.
amaarpoq (: aalakoorpoq);
amaarpaa, amaartuarrapput, amaartippoq.
amârpoĸ (: aulakôrpoĸ);
amârpâ, amârtuarráput, amârtípoĸ.
aammaarpoq : oqarpoq : aamma
~ aammaloorpoq.
ãmârpoĸ : oĸarpoĸ : ãma
~ ãmalôrpoĸ.
amaasisaarpoq : amaat
atorpaa.
amausissârpoĸ : amaut
atorpâ.
amaat, t amaatip, amaatit
amaatitaarpoq, amaaserpoq, amaasersoq.
amaut, t amautip, amautit
amautitârpoĸ, amauserpoĸ, amausersoĸ.
amaateeraq, t amaateeqqat :
appap amia erisagaq uusuliaq.
amautêraĸ, t amautêrĸat
: agpap amia erisagaĸ ûssuliaĸ.
ameq, t ammit, amersorpoq,
amissaq, amersooq, ameeruppoq, amersivoq.
ameĸ, t ámit, amersorpoĸ,
amigssaĸ, amersôĸ, amêrúpoĸ, amersivoĸ.
amequsuppoq :
eqingasulippoq, amequsulerpoq amequsulersoq, amequsutsippoq.
ameĸusugpoĸ :
eĸingasuligpoĸ, ameĸusulerpoĸ, ameĸusulersoĸ, ameĸusugtípoĸ.
ameraatsoq, t : tuttu
angisoq meqquersunik nassulik.
ameraitsoĸ, t : tugto
angissoĸ merĸuersunik nagssulik.
ameraq, t ameqqat ameraasaq,
ameraarneq.
ameraĸ, t amerĸat
ameraussaĸ, ameraerneĸ.
amerlapput, amerlasuut :
ikattut; amerlaarsuit, amerlanaarpai, amerlaaluttut,
amerlaqaserpai, amerlaneraarpoq.
amerdláput, amerdlasût :
ikagtut; amerdlârssuit, amerdlanârpai, amerdlâlugtut,
amerdlaĸaserpai, amerdlanerârpoĸ.
amerlaqqingi : amerlaqataa
(ikinnerunngitsut).
amerdlarĸinge :
amerdlaĸatai (ikingnerúngitsut).
amerlasooq, t amerlasoorpaa
: amerlasuunik aallaavaa; amerlasoortaq.
amerdlasôĸ, t amerdlasôrpâ
: amerdlasûnik autdlaivâ; amerdlasôrtaĸ.
amerlasuut, tq : ikattut;
amerlasoorpassuit, amerlasoorparujussuit.
amerdlasût, tĸ : ikagtut;
amerdlasôrpagssuit, amerdlasôrparujugssuit.
amerliinaarpoq :
tamataqanngilaq = amerlujoraarpoq.
amerdlînârpoĸ :
tamataĸángilaĸ = amerdlujorârpoĸ.
amerlipput, amerlisarpai,
amerlisippai.
amerdlíput, amerdlisarpai,
amerdlisípai.
amerloq, t : amitsoq;
amerlormiu, amerlormiuuvoq.
amerdloĸ, t : amitsoĸ;
amerdlormio, amerdlormiûvoĸ.
amerluuppaat : qassiuppaat
(suliartik).
amerdlũpât : ĸavsiúpât
(suliartik).
ammerivoq, ammerillaqqippoq,
ammerillaqqissoq.
ámerivoĸ,
ámeritdlarĸigpoĸ, ámeritdlarĸigsoĸ.
amerneq, t (: qalipanneq);
amernerutilik : qalipaatilik.
amerneĸ, t (: ĸalipangneĸ);
amernerutilik : ĸalipautilik.
ameerpoq (: ammimik
tunisivoq); ameerpaa, ameerneq, ameernerup, ameernerit, ameersaq ~
amiigaq.
amêrpoĸ (: ámimik
tunissivoĸ); amêrpâ, amêrneĸ, amêrnerup, amêrnerit, amêrsaĸ
~ amîgaĸ.
amerpoq, amerpaa (qajaq,
umiaq;) : qalipappaa.
amerpoĸ, amerpâ (ĸajaĸ,
umiaĸ;) : ĸalipagpâ.
aammeerpoq, oqs aammeerpaa :
naggaserpaa : »aammen«.
ãmêrpoĸ, oĸs ãmêrpâ :
naggaserpâ : »ãmen«.
ameqqapput : nikittaallutik
nerripput; ameqqasut.
amerĸáput : nikítautdlutik
nerríput; amerĸassut.
ameqqaq, t : Ameerikamioq. amerĸaĸ, t : Amêrikamioĸ.
ameqqaappai : suliani
nikittaallugit suliarai.
amerĸáupai : suliane
nikítautdlugit suliarai.
ameersalaarpoq :
amiilaammernermit timini sunnerpaa; ameersalaarnaqaaq.
amêrsalârpoĸ :
amîláumernermit timine súnerpâ; amêrsalârnaĸaoĸ.
amiakku, t amiakkuaa,
amiakkuuvoq, amiakkueruppoq, amiakkusivoq : minarpoq.
amiáko, t amiákuvâ,
amiákûvoĸ, amiákuerúpoĸ, amiákussivoĸ : minarpoĸ.
ammiaq, t ~ amiliaq;
ammiameerpoq : ammimik meqqulimmik sisorarpoq.
ámiaĸ, t ~ amiliaĸ;
ámiamêrpoĸ : ámimik merĸulingmik sisorarpoĸ.
amiiarpaa, amiialikappoq,
amiialitserpoq, amiiagaavoq.
amîarpâ, amîalikagpoĸ,
amîaligterpoĸ, amîagauvoĸ.
amiartaaq, t amiartaap,
amiartaat, amiartaalik, amiartaallit.
amiartâĸ, t amiartâp,
amiartât, amiartâlik, amiartâgdlit.
amigaq, t amikkat (:
qalipagaq).
amigaĸ, t amigkat (:
ĸalipagaĸ).
amiigaq, t amiikkat. amîgaĸ, t amîgkat.
amigarpoq, amigaraa,
amigaat, amigaatit.
amigarpoĸ, amigarâ,
amigaut, amigautit.
amigivaa = amigaa,
amigisoorpaa, amigilaarpaa.
amigivâ = amigâ,
amigissôrpâ, amigilârpâ.
amikkippoq, amikkitsoq,
amikkitsoorpoq, amikkisaarpoq, amikkisaarut, amikkisaarutit.
amigkípoĸ, amigkitsoĸ
amigkitsôrpoĸ, amigkisârpoĸ, amigkisârut, amigkisârutit.
aamippaa, (nuffit aavanik)
tak. : aaq.
âmigpâ, (nugfit âvanik)
tak. : âĸ.
ammippoq : aminippoq,
ammissarpaa (qaanni, umiani).
ámigpoĸ : aminigpoĸ,
ámigsarpâ (ĸáine, umiane).
amissiorpoq, amissiorpaa. amigssiorpoĸ, amigssiorpâ.
amikkaku, t : inortoq,
inersimanngitsoq; amikkakuuvoq.
amíkako, t : inortoĸ,
inersimángitsoĸ; amíkakûvoĸ.
amikoq, t (: immap uumasuisa
ilaat); amikorsuaq, amikorsuit amikuaraq, amikuaqqat.
amikoĸ, t (: ímap
ûmassuisa ilât); amikorssuaĸ, amikorssuit amikuaraĸ,
amikuarĸat.
amiilaarpoq, amiilaaraa,
amiilaarivaa, amiilaarnarpoq, amiilaammivoq, amiilaammisaarpoq.
amîlârpoĸ, amîlârâ,
amîlârivâ, amîlârnarpoĸ, amîláumivoĸ, amîláumissârpoĸ.
amileraq, t amileqqat :
nissup saarna aminneq; amileraajarpoq.
amileraĸ, t amilerĸat :
nísup saorna amíneĸ; amileraiarpoĸ.
amilivoq, amilipput,
amilissut amilisarpaa.
amilivoĸ, amilíput,
amilíssut amilisarpâ.
amiluallappoq,
amiluallaannarpoq, amiluallagaa.
amiluatdlagpoĸ,
amiluatdláinarpoĸ, amiluatdlagâ.
amiimii, oqq amiimeerpoq,
amiimeersoq.
amîmê, oĸĸ amîmêrpoĸ,
amîmêrsoĸ.
aminaarpaa, aminaaqquppaa. aminârpâ, aminârĸúpâ.
ammiorpoq, ammiortoq. ámiorpoĸ, ámiortoĸ.
amippoq, amitsoq,
amippallaarpoq, aminneq.
amípoĸ, amitsoĸ,
amípatdlârpoĸ, amíneĸ.
amiisit, tq : qalipaasiutit;
amiisissiat, amiisissaaruppoq.
amîsit, tĸ :
ĸalipausiutit; amîsigssiat, amîsigssaerúpoĸ.
amisut : aataarpassuit
ataatsimiiuaartut; amisorsuit, amisorpassuit.
amisut : âtârpagssuit
atautsimîuaortut; amisorssuit, amisorpagssuit.
ammit, tq tak. : ameq. ámit, tĸ tak. : ameĸ.
amiitsoq, t : ameqanngitsoq. amîtsoĸ, t : ameĸángitsoĸ.
amitsoq, t amitsukujooq,
amitsuaraq, amitsuaqqat, amitsuarsuk.
amitsoĸ, t amitsukujôĸ,
amitsuaraĸ, amitsuarĸat, amitsuarssuk.
amitsuaq, t amitsussat,
amitsualivoq (umiaq usingaarami amitsuani tikillugit
pukkilisimavoq), amitsussivaa.
amitsuaĸ, t amitsússat,
amitsualivoĸ (umiaĸ usingârame amitsuane tikitdlugit
púkilisimavoĸ), amitsússivâ.
ammiuppaa, ~ amiliuppaa;
ammiussorpai.
ámiúpâ, ~ amiliúpâ;
ámiússorpai.
amiut, t amiutip, (:
qalipaat); amiutissaq, amiutaaruppoq.
amiut, t amiutip, (:
ĸalipaut); amiutigssaĸ, amiutaerúpoĸ.
amiivoq : qalipaavoq;
amiisarpoq.
amîvoĸ : ĸalipaivoĸ;
amîssarpoĸ.
ammivoq, ammivaa : amini
qerattartippaa.
ámivoĸ, ámivâ : amine
ĸerátartípâ.
amorappaa, amoraavoq,
amorassaarpaa, amoratsippaa.
amoragpâ, amoraivoĸ,
amoragsârpâ, amoragtípâ.
amoorpoq, amoorpaa,
amoorneq, amoornerup, amoornerit, amoortippoq, amoortaapput,
amoorfik, amoortaapput (: imminnut).
amôrpoĸ, amôrpâ,
amôrneĸ, amôrnerup, amôrnerit, amôrtípoĸ, amôrtáiput,
amôrfik, amôrtáuput (: ingmingnut).
amorrapput, ~ amuarrapput;
amorrarippoq, amorrarissoq.
amorráput, ~ amuarráput;
amorrarigpoĸ, amorrarigsoĸ.
amorraq, t amorraserpoq,
amorrasersoq, amorrataarpoq.
amorraĸ, t amorraserpoĸ,
amorrasersoĸ, amorratârpoĸ.
ammorsorpoq tak. : ammut I. ámorssorpoĸ tak. : ámut
I.
amoorut, t amoorutip,
amoorutit ~ ammut; amoorutissaq.
amôrut, t amôrutip,
amôrutit ~ ámut; amôrutigssaĸ.
amuagaq, t amuakkat (:
ungerutissiaq kanngussak, savimineq).
amuagaĸ, t amuagkat (:
ungerutigssiaĸ kángúsak, savimineĸ).
amuarpoq, amuarpaa,
amuarfik.
amuarpoĸ, amuarpâ,
amuarfik.
ammukajaaq, t ammukajaap,
ammukajaat, ammukarpoq, ammukajaannguaq.
ámukajâĸ, t ámukajâp,
ámukajât, ámukarpoĸ, ámukajãnguaĸ.
ammukaaq, t ammukaap,
ammukaat ammukarpoq.
ámukâĸ, t ámukâp,
ámukât ámukarpoĸ.
ammukarpoq, ammukaapput,
ammukaappaa, ammukaassivoq, ammukarnera : ukioriartornera.
ámukarpoĸ, ámukãput,
ámukáupâ, ámukáussivoĸ, ámukarnera : ukioriartornera.
ammuppaa, ammussivoq,
ammussorpai.
ámúpâ, ámússivoĸ,
ámússorpai.
amusariaq, t amusarissat,
amusariarsorpoq, amusariartaarpoq.
amussariaĸ, t amussaríssat,
amussariarssorpoĸ, amussariartârpoĸ.
amusartoq, t
amusartumiippoq, amusartulik, amusartullit.
amussartoĸ, t
amussartumĩpoĸ, amussartulik, amussartugdlit.
amussippoq, amussippaa,
amussittoorpoq.
amússípoĸ, amússípâ,
amússítôrpoĸ.
ammut I, tki ammuinnaq, tak.
: ammukajaaq, ammukarpoq.
ámut I, tki ámuínaĸ,
tak. : ámukajâĸ, ámukarpoĸ.
ammut II, t ~ amutsit,
amoorut; ammuserpaa, ammusiuppaa.
ámut II, t ~ amutsit,
amôrut; ámuserpâ, ámusiúpâ.
amuullarneq, t : erlaarneq. amûtdlarneĸ, t :
erdlaerneĸ.
amutsit, t amutsisip,
amutsisit amutsisaa, amutsisiliorpoq, amutsimmik.
amutsit, t amutsisip,
amutsisit amutsisâ, amutsisiliorpoĸ, amutsímik.
amutsivik ~ amusivik. amutsivik ~ amussivik.
amuvoq, amuaa, amusoorpaa,
amusivoq.
amuvoĸ, amuvâ, amussôrpâ,
amussivoĸ.
anaa, tk ania, tak. : ani. anâ, tk ania, tak. : ane.
aanaa, trl, tk, tak. :
aanaq.
ânâ, trdl, tk, tak. :
ânaĸ.
annaaqqarpaa,
annaaqqavippaa.
ánaerĸarpâ, ánaerĸavigpâ.
anagguppoq, anagguffik,
anaggulluni …, anaggusimavoq.
anaggúpoĸ, anagguvfik,
anaggutdlune …, anaggusimavoĸ.
annagiarpoq : ajorsapalerami
pilinnukarpoq, annagiarfik.
ánagiarpoĸ :
ajorssapalerame pilingnukarpoĸ, ánagiarfik.
annappoq, annaffik,
annakkuummerpoq : annassangatsappoq; annakkajaarpoq ~
annakannajaarpoq, annaffilliorpoq, annatsippaa, annattussaavoq.
ánagpoĸ, ánagfik,
ánagkũmerpoĸ : ánásangatsagpoĸ; ánagkajârpoĸ ~
ánakánajârpoĸ, ánagfigdliorpoĸ, ánagtípâ, ánagtugssauvoĸ.
annaavaa, annaasaq,
annaanaveerpaa, annaangajappaa.
ánaivâ, ánaissaĸ,
ánainavêrpâ, ánaingajagpâ.
anajorappoq ~ annarluppoq
tak. : anaq.
anajoragpoĸ ~ ánardlugpoĸ
tak. : anaĸ.
anaana, trl. anâna, trdl.
anaanaq, t anaanaga,
anaanasiaq = arnarsiaq.
anânaĸ, t anânaga,
anânasiaĸ = arnarsiaĸ.
anaanaartorpoq, paa. anânârtorpoĸ, pâ.
anaarluppoq, anaarluppaa,
anaarlussaappoq, anaarlussaappaa, anaarluffigaa.
anaordlugpoĸ, anaordlugpâ,
anaordlugssáupoĸ, anaordlugssáupâ, anaordlugfigâ.
annapput ~ anarrapput;
annattorsuupput tak. : annaserpoq.
ánáput ~ anarráput;
ánátorssũput tak. : ánaserpoĸ.
aanaq, t ~ ningioq;
aanaqqiut, aanaqqiuu, trl.
ânaĸ, t ~ ningioĸ;
ânarĸiut, ânarĸiô, trdl.
anaq, t annat, anarluk :
siku ipertooq; anarnippoq, anarnitsoq.
anaĸ, t ánat, anardluk :
siko ipertôĸ; anarnípoĸ, anarnitsoĸ.
anaaraq, t anaaqqat :
orpimmiutaq; anaararpoq.
anâraĸ, t anârĸat :
orpingmiutaĸ; anârarpoĸ.
annarluppoq ~ anajorappoq. ánardlugpoĸ ~ anajoragpoĸ.
anariaq, t anarissat,
anarianippoq, anariaaruppoq.
anariaĸ, t anaríssat,
anarianigpoĸ, anariaerúpoĸ.
anarnaq, t (mattalik
soqqaqaranilu kiguteqanngitsoq); anarnarpoq.
anarnaĸ, t (mátalik
sorĸaĸaranilo kiguteĸángitsoĸ); anarnarpoĸ.
anarpoq, anarpaa (:
akimorpaa); anarsarpaa, anarsaat, anarsaatip, anarsaatit,
anarsaasiorpoq, anartarfik, anartarfiup.
anarpoĸ, anarpâ (:
akimorpâ); anarsarpâ, anarsaut, anarsautip, anarsautit,
anarsausiorpoĸ, anartarfik, anartarfiup.
annaqqarpoq, annaqqaatigaa,
annaqqarsimavoq.
ánarĸarpoĸ, ánarĸautigâ,
ánarĸarsimavoĸ.
anarusuppoq, anarusuutigaa,
anarusunnarpoq.
anarusugpoĸ, anarusûtigâ,
anarusungnarpoĸ.
annaserpoq, annasersoq,
annasersimavoq.
ánaserpoĸ, ánasersoĸ,
ánasersimavoĸ.
annassut, t annassutip,
annassutaavoq, annassummik.
ánássut, t ánássutip,
ánássutauvoĸ, ánássúmik.
annaataraaq, annaatarivoq,
annaataraa.
ánâtaraoĸ, ánâtarivoĸ,
ánâtarâ.
annaappaa, annaassivoq,
annaassisoq, annaassut, annaassutip, annaakkiartorpaa,
annaanniarpaa.
ánáupâ, ánáussivoĸ,
ánáussissoĸ, ánáussut, ánáussutip, ánáukiartorpâ,
ánáuniarpâ.
anaasaq, t : kaageeraq
ammalortuliaaraq.
anaussaĸ, t : kâgêraĸ
angmalortuliâraĸ.
anaataq, t anaattat,
anaatsiuppaa.
anautaĸ, t anáutat,
anautsiúpâ.
annaallugaa, annaallugivaa :
annaajumanngilaa, iluatigaa; annaallugisaavoq.
ánautdlugâ, ánautdlugivâ
: ánaiumángilâ, iluatigâ; ánautdlugissauvoĸ.
annaatsartorpaa, oqt :
annaakkiartorpaa.
ánautsartorpâ, oĸt :
ánáukiartorpâ.
anaavaa, anaalerpaa,
anaalersaraa, anaasivoq, anaalerut, anaalerutip, anaaleruserpoq.
anauvâ, anaulerpâ,
anaulerssarâ, anaussivoĸ, anaulerut, anaulerutip,
anauleruserpoĸ.
ani, t : arnap qatanngutaa
angajulleq angut; aninnguaa, trl tak. : anaa.
ane, t : arnap ĸatángutâ
angajugdleĸ angut; anínguâ, trdl tak. : anâ.
aaneqatappaa : mersugaq
aaqqatissiortutut mersorpaa (kilui ersitsuliarinagit).
âneĸatagpâ : merssugaĸ
ârĸatigssiortutut merssorpâ (kilue erssitsuliarinagit).
anneraa = annerivaa ~
anniaraa; anneraajuk (suna)? annerisaqarpoq, annerisaq.
ánerâ = ánerivâ ~
ániarâ; áneraiuk (suna)? ánerissaĸarpoĸ, ánerissaĸ.
aneerasaarpoq, aneersuarpoq;
aneerasaaruppaa, aneerasaarfik.
anêrasârpoĸ, anêrsuarpoĸ;
anêrasârúpâ, anêrasârfik.
anerlaaq, t anerlaap,
anerlaat, anerlaavoq, anerlaajuvoq.
anerdlâĸ, t anerdlâp,
anerdlât, anerdlauvoĸ, anerdlâjuvoĸ.
anerneq, t anernerup,
anernerit (~ anersaaq); anernerissaat, anernerissaatip,
anernerissaatit, anernerissaasiorpoq, anerneeruppoq =
anerningerpoq, anerningersoq anerningiappoq, anernilik,
anernillit, anernikisaarpoq.
anerneĸ, t anernerup,
anernerit (~ anersâĸ); anernerigsaut, anernerigsautip,
anernerigsautit, anernerigsausiorpoĸ, anernêrúpoĸ =
anerningerpoĸ, anerningersoĸ anerningiagpoĸ, anernilik,
anernigdlit, anernikisârpoĸ.
annerpoq, annernarpoq,
annersippaa, annersitsivoq.
ánerpoĸ, ánernarpoĸ,
ánersípâ, ánersitsivoĸ.
aneerpoq, aneersoq,
aneersuarpoq, aneersippaa, aneersitsivoq, aneersuarrapput, ~
aneersuffapput.
anêrpoĸ, anêrsoĸ,
anêrsuarpoĸ, anêrsípâ, anêrsitsivoĸ, anêrsuarráput, ~
anêrsuvfáput.
anersa, oqr anersa
siallilissaqinngila; anersaana.
anersa, oĸr anersa
siagdlilísaĸíngila; anersauna.
anersalu, oqq : qujanartoq,
tulluumminartoq : anersalunnguaraarsuk, oqq.
anersalo, oĸĸ :
ĸujanartoĸ, tugdlũminartoĸ : anersalúnguarârssuk, oĸĸ.
anersaaq, t anersaap,
anersaat ( = anerneq); anersaakkoorneq, anersaapiluk,
anersaapiluit, anersaalik, anersaallit, anersaa, tk ~ anersaava.
anersâĸ, t anersâp,
anersât ( = anerneĸ); anersãkôrneĸ, anersâpiluk,
anersâpiluit, anersâlik, anersâgdlit, anersâ, tk ~ anersâva.
anersarpaa : eqqaaniarpaa
(eqqartorpaa) erinnerluni.
anersarpâ : erĸainiarpâ
(erĸartorpâ) erínerdlune.
anersaarpoq, anersaartorpoq,
anersaamivoq, ~ anersaammivoq, anersaammisaarpoq, anersaaruluppoq,
anersaartuusaaq ~ erinaq.
anersârpoĸ, anersârtorpoĸ,
anersâmivoĸ, ~ anersãmivoĸ, anersãmissârpoĸ,
anersârulugpoĸ, anersârtûssâĸ ~ erinaĸ.
anerteqisaarpoq,
anerteqisaarutigaa.
anerteĸisârpoĸ,
anerteĸisârutigâ.
anerterivoq,
anerterinertooq, t.
anerterivoĸ,
anerterinertôĸ, t.
anertikkarpoq,
anertikkaatigaa.
anertíkarpoĸ,
anertíkautigâ.
angaa, trl tk. angâ, trdl tk.
anngajaaq, t anngajaap,
anngajaat ~ aakajaaq, angilaartoq; anngajaarpoq, anngajaarsuaq,
aakattuk.
ángajâĸ, t ángajâp,
ángajât ~ âkajâĸ, angilârtoĸ; ángajârpoĸ, ángajârssuaĸ,
âkagtuk.
angajoq, t angaju, trl
angajulleq, angajullersaat, angajullequt, angajullequtip.
angajoĸ, t angajo, trdl
angajugdleĸ, angajugdlersât, angajugdleĸut, angajugdleĸutip.
angajornoq, t : ukuaq,
ningaaq angajulleq; angajornoriipput.
angajornoĸ, t : ukuaĸ,
ningâĸ angajugdleĸ; angajornorîgput.
angajoqqaat, tq
angajoqqaajupput, angajoqqaaveruppoq ~ angajoqqaaruppoq.
angajorĸât, tĸ
angajorĸâjúput, angajorĸâverúpoĸ ~ angajorĸaerúpoĸ.
angajoqqaavoq ~
angajoqqaajuvoq; angajoqqaatserpoq, angajoqqaatsersoq,
angajoqqaatserfigaa.
angajorĸauvoĸ ~
angajorĸâjuvoĸ; angajorĸautserpoĸ, angajorĸautsersoĸ,
angajorĸautserfigâ.
angak, t : anaanap
qatanngutaa; angaasaq.
angak, t : anânap
ĸatángutâ; angaussaĸ.
angakkoq, t (puugutaq
niaquusaaq), angakkuarpaa, angakkuusiarpoq, angakkussarpoq;
angakkutsippoq, angakkuersaarpoq ~ angakkuarsaarpoq.
angákoĸ, t (pûgutaĸ
niaĸûssâĸ), angákuarpâ, angákûsiarpoĸ, angákugsarpoĸ;
angákugtípoĸ, angákuerssârpoĸ ~ angákuarsârpoĸ.
angalavoq, angalaarpoq,
angalaannartoq, angalatooq.
angalavoĸ, angalaorpoĸ,
angaláinartoĸ, angalatôĸ.
anngaluppoq : inneq
naarallattarpoq; anngaluttuinnaavoq.
ángalugpoĸ : ingneĸ
naoratdlagtarpoĸ; ángalugtuínauvoĸ.
anngaluk, t : natsiaq. ángaluk, t : natsiaĸ.
anngaq, t anngarpaa
(nersutip amia mamigissarpaa); anngaasaq.
ángaĸ, t ángarpâ
(nerssutip amia mamigigsarpâ); ángaussaĸ.
angaaraa, trl, tk tak. :
angak.
angârâ, trdl, tk tak. :
angak.
angarlisarpoq : tarfivoq;
angarlisaatigaa.
angardlisarpoĸ : tarfivoĸ;
angardlisautigâ.
anngarissaarpoq :
angerluarpoq.
ángarigsârpoĸ :
angerdluarpoĸ.
angassaarpoq : aarsaarpoq,
qaperattarpoq, saarlisaarpoq (saattukujooq).
angásârpoĸ : aorsaorpoĸ,
ĸaperagtarpoĸ, sârdlissârpoĸ (sãtukujôĸ).
anngallappoq : malaallappoq. ángatdlagpoĸ :
malâtdlagpoĸ.
angallappaa, angallassivoq,
angallassaq, angallapput, angallataq.
angatdlápâ,
angatdlássivoĸ, angatdlássaĸ, angatdláput, angatdlataĸ.
angallarluppoq,
angallarlutsippoq.
angatdlardlugpoĸ,
angatdlardlugtípoĸ.
angallat, t angallatip,
angallatit, angallataavoq, angallatigissaarpoq.
angatdlat, t angatdlatip,
angatdlatit, angatdlatauvoĸ, angatdlatigigsârpoĸ.
angavoq : isumakululluni
nakangavoq.
angavoĸ : isumakulugdlune
nakangavoĸ.
anngaavoq, qalleqqissarluni
angertarpoq; anngaatippaa.
ángâvoĸ,
ĸagdlerĸigsardlune angertarpoĸ; ángâtípâ.
angeqat, t angeqatip,
angeqatit, angeqaserpaa, angeqataavoq.
angeĸat, t angeĸatip,
angeĸatit, angeĸaserpâ, angeĸatauvoĸ.
angeqi, oqq :
angissusersua!.
angeĸe, oĸĸ :
angíssuserssua!.
angerlamut saappoq. angerdlamut sâgpoĸ.
angerlarpoq, angerlaapput
(qassiit) , angerlaappaa, angerlaasut, angerlarserpoq,
angerlarsersoq, angerlartussiaq : qajaaguni utertussaq (upperisaq)
~ anginiaq.
angerdlarpoĸ, angerdlãput
(ĸavsît) , angerdláupâ, angerdlâssut, angerdlarserpoĸ,
angerdlarsersoĸ, angerdlartugssiaĸ : ĸajaugune utertugssaĸ
(ugperissaĸ) ~ anginiaĸ.
angerloq, t : sarfap
paarlassimanera; angerlorserpoq; ~ angerlortaq.
angerdloĸ, t : sarfap
pârdlagsimanera; angerdlorserpoĸ; ~ angerdlortaĸ.
angernaarluk, t
angernaarluit : aqajaqqup affarlia (tamugartortuni) ~
angunnaarluk.
angernârdluk, t
angernârdluit : aĸajarĸup agfardlia (tamugartortune) ~
angúnârdluk.
angerpoq, angerpaa,
angersarpaa, angerfigaa, angerfigeqatigiipput,
angerfigeqatigiissut, angeefigeqatigiissutip, angeqqippoq :
apersortippoq.
angerpoĸ, angerpâ,
angersarpâ, angerfigâ, angerfigeĸatigîgput,
angerfigeĸatigĩssut, angerfigeĸatigĩssutip, angerĸigpoĸ :
aperssortípoĸ.
anngerpoq, oqt : ikkingerpoq
(sakku), nipaallivoq (annernartoq).
ángerpoĸ, oĸt :
ivkingerpoĸ (sáko), nipaitdlivoĸ (ánernartoĸ).
angeqqaa, tk ~ angeqqinga. angerĸâ, tk ~ angerĸinga.
angeqqik (t) angeqqinga, tk
: annerusoq; angeqqisaapput : angineqqisaapput.
angerĸik (t) angerĸinga,
tk : angnerussoĸ; angerĸisáuput : anginerĸisáuput.
anngersippaa :
noqqaassutaanik tunivaa, akueraa.
ángersípâ :
norĸáissutânik tunivâ, akuerâ.
angerut, t angerutip, =
angeruseq, angerutsit angerutigaa, angerusisoqaq, angerusisoqqat
(testamentitoqaq) angerusisaaq, angerusisaap (testamentitaaq).
angerut, t angerutip, =
angeruseĸ, angerutsit angerutigâ, angerusisoĸaĸ,
angerusisorĸat (testamentitoĸaĸ) angerusisâĸ, angerusisâp
(testamentitâĸ).
anngiaq, t anngissat :
isertugaq; anngiaqarpoq, anngiaasaq : arsaq milluut.
ángiaĸ, t ángíssat :
issertugaĸ; ángiaĸarpoĸ, ángiaussaĸ : arssaĸ mitdlût.
anngiiarpoq, anngiiaat,
anngiiarfigaa.
ángîarpoĸ, ángîaut,
ángîarfigâ.
angigaa = angigivaa,
angigisaq, angigisaavoq, angigikkuppaa.
angigâ = angigivâ,
angigissaĸ, angigissauvoĸ, angigíkúpâ.
anngigaa = anngigivaa,
anngigisaq, anngigisaavoq, anngiuppaa, anngiussaq, anngiussivoq.
ángigâ = ángigivâ,
ángigissaĸ, ángigissauvoĸ, ángiúpâ, ángiússaĸ,
ángiússivoĸ.
anngik, t anngissaq,
anngippoq, anngippaa anngissooq, anngiusaaq, anngiusaap,
anngiusaat.
ángik, t ángigssaĸ,
ángigpoĸ, ángigpâ ángigsôĸ, ángiussâĸ, ángiussâp,
ángiussât.
angikkuloqaaq :
angivissorsuuvoq.
angíkuloĸaoĸ :
angivigsorssûvoĸ.
angiluttorpoq,
angiluttuuppaa, angiluttujuippoq, angiluttujuitsoq.
angilugtorpoĸ, angilugtũpâ,
angilugtujuípoĸ, angilugtujuitsoĸ.
angimippoq, angimisivippaa
tak.; angippoq.
angimípoĸ, angimisivigpâ
tak.; angípoĸ.
anginiaq, t ~
angerlartussiaq tak. : angerlarpoq.
anginiaĸ, t ~
angerdlartugssiaĸ tak. : angerdlarpoĸ.
anngiorpoq, anngiorfigaa,
anngiuppaa, anngiortaannarpoq.
ángiorpoĸ, ángiorfigâ,
ángiúpâ, ángiortáinarpoĸ.
angippoq, angippaa :
masammit iluunngarmi sitserpoq, tapippaa; angilluinnarpoq.
angípoĸ, angípâ :
masangmit ilũngarme sitserpoĸ, tapípâ; angitdluínarpoĸ.
angisoq, t : tuttu (puisi)
angut inersimasoq ; angisorpoq, angisorsuaq, angisorsuit.
angissoĸ, t : tugto
(puisse) angut inersimassoĸ ; angissorpoĸ, angissorssuaĸ,
angissorssuit.
angittalaaq, t angittalaap,
angittalaat : angilaartoq.
angítalâĸ, t angítalâp,
angítalât : angilârtoĸ.
angilloq, t : sarfap
paarlassimanera; angillorsippoq; ~ angillortaq.
angivdloĸ, t : sarfap
pârdlagsimanera; angivdlorsípoĸ; ~ angivdlortaĸ.
angivoq, angigaa, angisooq,
angisuatsiaq, angisuatsiaap, angisuatsiaat angigiilippoq,
angisuukullak, angisuukullaap, angisuukullaat.
angivoĸ, angigâ, angisôĸ,
angisuatsiaĸ, angisuatsiaup, angisuatsiait angigîligpoĸ,
angisûkutdlak, angisûkutdlaup, angisûkutdlait.
ankalaarput : pinnguaatinik
naalakkersaapput.
angkalârput : pínguautinik
nâlagkersáuput.
ammassak, t ammassassuaq,
ammassassuit ammassaaraq, ammassaaqqat.
angmagssak, t
angmagssagssuaĸ, angmagssagssuit angmagssâraĸ, angmagssârĸat.
ammassaat, ammassaatip,
ammassaatit, ammassaassuaq, ammassaassuit.
angmagssaut, angmagssautip,
angmagssautit, angmagssáussuaĸ, angmagssáussuit.
ammassiarpoq, ammassiarfik ~
(tull. Takuuk).
angmagssiarpoĸ,
angmagssiarfik ~ (tugdl. takûk).
ammassivik, t ammassiviup,
ammassivimmiippoq, ammassivinnaaq, ammassivinnaap, ammassivinnaat.
angmagssivik, t
angmagssiviup, angmagssivingmĩpoĸ, angmagssivingnâĸ,
angmagssivingnâp, angmagssivingnât.
ammalataq, t : sikumi
puiartut sikutsaalisaat; ammalatarsiorpoq, ammalatalik,
ammalatallit.
angmalataĸ, t : sikume
puiartut sikutsailissât; angmalatarsiorpoĸ, angmalatalik,
angmalatagdlit.
ammalorpoq, ammaloqisaaq,
ammaloqisaap, ammaloqisaat (: tartu); ammalorsaat, ammalukullak,
ammalukullaap, ammalukullaat.
angmalorpoĸ, angmaloĸisâĸ,
angmaloĸisâp, angmaloĸisât (: tarto); angmalorsaut,
angmalukutdlak, angmalukutdlaup, angmalukutdlait.
ammaaq, t ammaap, ammaat :
innattaat tungujuartoq itsaq qarsunut suukkiuttagaq.
angmâĸ, t angmâp, angmât
: ingnagtaut tungujuartoĸ itsaĸ ĸarssunut sûgkiútagaĸ.
ammarpoq, ammarpaa,
ammarterpoq, ammarsaat, ammarsaatip, ammarsaatit ammaavoq,
ammaappaa.
angmarpoĸ, angmarpâ,
angmarterpoĸ, angmarsaut, angmarsautip, angmarsautit angmaivoĸ,
angmáupâ.
ammaqqoq, t ammaqqormiu
(kangerluk, ikerasak imaannarmut sammisoq).
angmarĸoĸ, t angmarĸormio
(kangerdluk, ikerasak imáinarmut sangmissoĸ).
ammaqqorpaa, ammaqquuppoq,
ammaqqorsimavaa.
angmarĸorpâ, angmarĸũpoĸ,
angmarĸorsimavâ.
ammallorippoq,
ammallorissoq, ammallorissaat, ammalluarippoq, ammalluarissoq.
angmatdlorigpoĸ,
angmatdlorigsoĸ, angmatdlorigsaut, angmatdluarigpoĸ,
angmatdluarigsoĸ.
ammavoq, ammasoorpoq,
ammanersaq, ammalavoq, ammaneq, ammarnit, ammarngit.
angmavoĸ, angmassôrpoĸ,
angmanerssaĸ, angmalavoĸ, angmaneĸ, angmarnit, angmarngit.
annaarpoq, annaarpaa,
annaartuupput, annaaqquppoq (malik), annaarpallaarpaa.
angnârpoĸ, angnârpâ,
angnârtũput, angnârĸúpoĸ (malik), angnârpatdlârpâ.
anneq, t annerup, annerit
annertooq, annertoqqut, annertoqquserpaa, annertuvoq,
annerussaartoq : annerpaaq, annerpaap, annerpaat annerungaartoq,
annerussivoq : pilernuvoq, sinngavoq.
angneĸ, t angnerup,
angnerit angnertôĸ, angnertorĸut, angnertorĸuserpâ,
angnertuvoĸ, angneruvsârtoĸ : angnerpâĸ, angnerpâp,
angnerpât angnerungârtoĸ, angnerússivoĸ : pilernuvoĸ,
síngavoĸ.
annikippoq, annikitsoq
annikilliorpoq, annikinaarpaa, annikigaa.
angnikípoĸ, angnikitsoĸ
angnikitdliorpoĸ, angnikinârpâ, angnikigâ.
angorniorpoq :
nuannaajallannartumik, eqqumiitsumik oqarasuaateqarpoq;
angorniuutigaa (tusakki).
angorniorpoĸ :
nuánâjatdlangnartumik, erĸumîtsumik oĸarasuauteĸarpoĸ;
angorniûtigâ (tusagke).
angoorpoq, angoortaannarpoq. angôrpoĸ, angôrtáinarpoĸ.
angorsorput ~ angorarput. angorssorput ~ angorarput.
angorsuppoq : angugajuppoq. angorsugpoĸ : angugajugpoĸ.
aannguaq-una (oqq),
aannguit-uku.
ãnguaĸ-una (oĸĸ),
ãnguit-uko.
anguarpoq, anguarti,
anguartaavoq, anguartorpoq, anguallivoq, anguarput : upapput,
arfanniarput.
anguarpoĸ, anguarte,
anguartauvoĸ, anguartorpoĸ, anguatdlivoĸ, anguarput : upagput,
arfangniarput.
anguujaarpoq : ullaarorluni
perusuersarpoq.
angûjârpoĸ :
uvdlârordlune perusuersarpoĸ.
angukulak, t angukulaap,
angukulaat anguteralak, angukalak, angutikulooq.
angukulak, t angukulaup,
angukulait anguteralak, angukalak, angutikulôĸ.
angulaaq, t angulaap,
angulaat angulasaq.
angulâĸ, t angulâp,
angulât angulassaĸ.
angulavoq, angulavaa,
angulaarpoq, angulaarpaa.
angulavoĸ, angulavâ,
angulaorpoĸ, angulaorpâ.
angummappoq :
kingulerutinngilaq; angummassimaannarpoq.
angúmagpoĸ :
kingulerutíngilaĸ; angúmagsimáinarpoĸ.
angumeraa = angumerivaa,
angumeqquppoq, angumeqquppaa, angumersivoq, angumerisoorpaa.
angumerâ = angumerivâ,
angumerĸúpoĸ, angumerĸúpâ, angumerssivoĸ, angumerissôrpâ.
annguuna, oqr ~ asuuna. ángûna, oĸr ~ asûna.
angunnaq, t : meeqqap
annoraava naatsoq (angutitooq); angunnaannalik, angunnaannallit.
angúnaĸ, t : mêrĸap
ánorâva naitsoĸ (angutitôĸ); angúnáinalik, angúnáinagdlit.
angunnaarluk t angunnaarluit
~ angernaarluk.
angúnârdluk t angúnârdluit
~ angernârdluk.
angunnuneq, t : uisuk;
angunnuneqarpoq (arnaq), angunnunertaarpoq.
angúnuneĸ, t : uvisuk;
angúnuneĸarpoĸ (arnaĸ) , angúnunertârpoĸ.
angunnunnisarpoq :
uisoqarpoq.
angúnúnissarpoĸ :
uvisoĸarpoĸ.
annguppoq, annguppaa,
annguttoorpoq, annguttuunngisaannarpoq.
ángúpoĸ, ángúpâ,
ángútôrpoĸ, ángútũngisáinarpoĸ.
angusalluk, t angusalluit :
ammassak (aalisagaq) angut.
angusatdluk, t angusatdluit
: angmagssak (aulisagaĸ) angut.
anguseritooq, t (arnaq)
anguseritoqaaq.
anguseritôĸ, t (arnaĸ)
anguseritoĸaoĸ.
anguusiorpoq ~
anguutiliorpoq.
angûsiorpoĸ ~
angûtiliorpoĸ.
angusisarpoq (meeraq),
angusisaatigaa, angusisavippoq, angusisavissoq.
angusissarpoĸ (mêraĸ),
angusissautigâ, angusissavigpoĸ, angusissavigsoĸ.
angussorpoq :
masarujussuarpoq; angussortippai (atisani).
angússorpoĸ :
masarujugssuarpoĸ; angússortípai (atissane).
angusorsaavoq, :
angulluaqqusivoq (upperisarsorluni).
angussorsaivoĸ, :
anguvdluarĸussivoĸ (ugperissarssordlune).
angut, t angutip, angutit
anguteralak, anguteralaap, anguteralaat (savaasaq), angutilugaq :
tarfiinnartoq; angutissaarsuaq, angutissaarsuit
angutikkataannguaq, angutikkataannguit, angutikkusunnguakasik :
nikanartoq; angutisiaq, angutissaq, angutitaavoq, angutiviaq,
angutivissat, angutaasaq, angutivik.
angut, t angutip, angutit
anguteralak, anguteralaup, anguteralait (savaussaĸ), angutilugaĸ
: tarfĩnartoĸ; angutíssârssuaĸ, angutíssârssuit
angutíkatãnguaĸ, angutíkatãnguit, angutíkusúnguakasik :
nikanartoĸ; angutisiaĸ, angutigssaĸ, angutitauvoĸ, angutiviaĸ,
angutivíssat, angutaussaĸ, angutivik.
anguut, t anguutip,
anguutit, anguutersorpoq, anguutilik, anguutillit.
angût, t angûtip, angûtit,
angûterssorpoĸ, angûtilik, angûtigdlit.
angutaa, tk ataataa. angutâ, tk atâtâ.
anguttarik, t anguttarivik,
anguttariviuvoq.
angútarik, t angútarivik,
angútariviuvoĸ.
angutaavoq, angutaaserpoq,
angutaasersoq : anneruniarpoq, pinngitsaaliivoq.
angutauvoĸ, angutauserpoĸ,
angutausersoĸ : angneruniarpoĸ, píngitsailîvoĸ.
anguttuummivoq,
anguttuummisaarpoq, anguttuarpaluppoq : qatituumik oqaluppoq.
angútũmivoĸ,
angútũmissârpoĸ, angútuarpalugpoĸ : ĸatitûmik oĸalugpoĸ.
anguaa, angumavaa,
angulersaraa, angumarsaraa, angumassaanngilaq, angumassaanngillat.
anguvâ, angumavâ,
angulerssarâ, angumarssarâ, angumagssáungilaĸ,
angumagssáungitdlat.
anguffapput, anguffarippoq,
anguffarissoq.
anguvfáput, anguvfarigpoĸ,
anguvfarigsoĸ.
anguffat, t ~ anguffaseq,
anguffasilik, anguffasillit anguffaserpoq, anguffasersoq.
anguvfat, t ~ anguvfaseĸ,
anguvfasilik, anguvfasigdlit anguvfaserpoĸ, anguvfasersoĸ.
anguigaq, t anguikkat,
anguigartorpaa (: naveerpaa, oqqappaa); anguikkiorpoq,
anguikkerpoq, anguikkersoq.
anguvigaĸ, t anguvigkat,
anguvigartorpâ (: navêrpâ, orĸápâ); anguvigkiorpoĸ,
anguvigkerpoĸ, anguvigkersoĸ.
annguik, t ~ anguffik ;
annguigaa, annguissaqqippoq, annguissaqqissoq.
ánguvik, t ~ anguvfik ;
ánguvigâ, ánguvigssarĸigpoĸ, ánguvigssarĸigsoĸ.
anguilerpaa, anguilersaraa,
anguilaarpaa, anguilerut, anguilerutip, anguilerutit.
anguvilerpâ,
anguvilerssarâ, anguvilârpâ, anguvilerut, anguvilerutip,
anguvilerutit.
anguvoq, angusaq,
angugajuppoq, angussaarpoq, angussaarsoq, angusaannarpoq.
anguvoĸ, angussaĸ,
angugajugpoĸ, angúsaerpoĸ, angúsaersoĸ, angussáinarpoĸ.
aniarpoq : aneqattaarpoq;
aniarfik : aniariaq, aniarissat.
aniarpoĸ : aneĸátârpoĸ;
aniarfik : aniariaĸ, aniaríssat.
anniarpoq, anniaraa =
anniarivaa, anniarfik, anniartippaa, anniartitsivik,
anniartitsiviup.
ániarpoĸ, ániarâ =
ániarivâ, ániarfik, ániartípâ, ániartitsivik,
ániartitsiviup.
anniaat, t anniaatip,
anniaatit ~ anniut; anniaataavoq.
ániaut, t ániautip,
ániautit ~ ániut; ániautauvoĸ.
anniavoq, anniavallaaqaaq. ániavoĸ, ániavatdlâĸaoĸ.
aniggoq, t : anillaattarfik
(ikerasak).
aniggoĸ, t : anitdláutarfik
(ikerasak).
anigorpaa, aniguivoq,
anigorsarpaa, anigorluarpaa.
anigorpâ, aniguivoĸ,
anigorsarpâ, anigordluarpâ.
aniguuppoq, aniguuppaa,
aniguussaq, aniguussaavoq, aniguussivoq.
anigũpoĸ, anigũpâ,
anigũssaĸ, anigũssauvoĸ, anigũssivoĸ.
annilaanngapput,
annilaanngatigaa.
ánilãngáput,
ánilãngatigâ.
annilaangavoq,
annilaangassutigaa, annilaanganaqaaq.
ánilângavoĸ,
ánilângássutigâ, ánilânganaĸaoĸ
anilaarfik, t anilaarfiup :
pujoorfik; anilaarfittaarpoq.
anilaorfik, t anilaorfiup :
pujôrfik; anilaorfigtârpoĸ.
annilaarpoq, annilaarsarpaa,
annilaartippaa, annilaaruppaa.
ánilârpoĸ, ánilârsarpâ,
ánilârtípâ, ánilârúpâ.
animmiaa, oqq, mo
animmiaarpoq, animmiaarta.
anímiâ, oĸĸ, mo
anímiârpoĸ, anímiârta.
aningaaq, t aningaap,
aningaat oqt : qaammatip angutaasup aqqa ~ aningasina, aningat.
aningâĸ, t aningâp,
aningât oĸt : ĸáumatip angutaussup arĸa ~ aningasina,
aningat.
aningaasaq, t aningaasaasaq,
aningaasaatit, tq aningaasaaruppoq, aningaasakippoq,
aningaasakitsoq, aningaasarsivoq.
aningaussaĸ, t
aningaussaussaĸ, aningaussautit, tĸ aningaussaerúpoĸ,
aningaussakípoĸ, aningaussakitsoĸ, aningaussarsivoĸ.
aningaaserivoq,
aningaaserisarfik, aningaaseritooq, aningaaserivik.
aningausserivoĸ,
aningausserissarfik, aningausseritôĸ, aningausserivik.
aningaasivik, t
(aningaasiviup), aningaasivilik, aningaasivillit,
aningaasiviliorpoq, aningaasivimmiippoq.
aningaussivik, t
(aningaussiviup), aningaussivilik, aningaussivigdlit,
aningaussiviliorpoĸ, aningaussivingmĩpoĸ.
aniingavoq, aniingatippaa,
aniinganeq, aniingarnit.
anîngavoĸ, anîngatípâ,
anînganeĸ, anîngarnit.
aniinnivoq,
aniinniunnaarpoq, aniinniunnaarsoq.
anĩnivoĸ, anĩniungnaerpoĸ,
anĩniungnaersoĸ.
aniorpoq, aniornerit, tq
aniorajuppoq.
aniorpoĸ, aniornerit, tĸ
aniorajugpoĸ.
annippaa, annissivoq,
annissorpai, annissaq (: inunnguutsimit attataq).
ánípâ, áníssivoĸ,
áníssorpai, áníssaĸ (: inúngûtsimit átataĸ).
anippaa, anitsivoq,
anissimavaa.
anípâ, anitsivoĸ,
anísimavâ.
anisarneq, t anisarnerup
(anori), anisarnersorsuuvoq, anisarnerunnaarpoq,
anisarnerunnaarsoq.
anisarneĸ, t anisarnerup
(anore), anisarnersorssûvoĸ, anisarnerungnaerpoĸ,
anisarnerungnaersoĸ.
anillappoq, anillaavaa,
anillaappoq, anillaassivoq, anillagiaq, anillagissat,
anillakarpoq, anillakaappoq, anillangavoq.
anitdlagpoĸ, anitdlaivâ,
anitdláupoĸ, anitdláussivoĸ, anitdlagiaĸ, anitdlagíssat,
anitdlakarpoĸ, anitdlakáupoĸ, anitdlangavoĸ.
anillatuarpoq. anitdlatuarpoĸ.
anniuppaa, anniussaq,
anniussaavoq.
ániúpâ, ániússaĸ,
ániússauvoĸ.
anniut, t anniutigaa, (:
killissutigaa).
ániut, t ániutigâ, (:
kivdlíssutigâ).
annivik, t annivigaa,
annivissaaruppoq, annivissiorfik : poorski ~ aniffik.
ánivik, t ánivigâ,
ánivigssaerúpoĸ, ánivigsiorfik : pôrske ~ anivfik.
anivoq, aniavoq, aniorpoq,
aniserpoq, anisersoq, anisivaa, aniaarpoq, anikullatsippoq,
anisoorpoq, animavoq, anisarfik ~ aniarfik.
anivoĸ, aniavoĸ, aniorpoĸ,
aniserpoĸ, anisersoĸ, anissivâ, aniârpoĸ, anikutdlagtípoĸ,
anissôrpoĸ, animavoĸ, anissarfik ~ aniarfik.
anu, t tak. : anut,
anoorpai, anuerpaa.
ano, t tak. : anut, anôrpai,
anuerpâ.
anoraasappoq,
anoraasatsippoq.
anoraisagpoĸ,
anoraisagtípoĸ.
annoraaq, t annoraap,
annoraat, annorassat, annoraassaq, annoraassiassat, tq
annoraarippoq, annoraarissoq annoraarpoq, annoraarpaa,
annoraartaarpoq, annoraarluppoq.
ánorâĸ, t ánorâp,
ánorât, ánorássat, ánorâgssaĸ, ánorâgssiagssat, tĸ
ánorârigpoĸ, ánorârigsoĸ ánorârpoĸ, ánorârpâ,
ánorârtârpoĸ, ánorârdlugpoĸ.
annorasserpoq,
annorassersoq, annorasserpaa ~ annoraalerpaa.
ánorásserpoĸ,
ánorássersoĸ, ánorásserpâ ~ ánorâlerpâ.
annorassivoq ~
annorassiorpoq.
ánorássivoĸ ~
ánorássiorpoĸ.
anoraasuaq, t anoraasuarpoq
~ anoraasuavoq, anoraasuarsuaq.
anorâsuaĸ, t anorâsuarpoĸ
~ anorâsuavoĸ, anorâsuarssuaĸ.
anoraasarpoq,
(anorlivinnani, akornginnakkut, s. : neraasarpoq).
anoraussarpoĸ,
(anordlivingnane, akorngínákut, s. : neraussarpoĸ).
anorlerpoq, anorlersoq,
anorlersorsuuvoq, anorliliuppaa, anorliliussaavoq, anorleqaaq.
anordlerpoĸ, anordlersoĸ,
anordlersorssûvoĸ, anordliliúpâ, anordliliússauvoĸ,
anordleĸaoĸ.
anorliorpoq, anorliorfigaa,
anorliortippaa.
anordliorpoĸ,
anordliorfigâ, anordliortípâ.
anori, t anorrit,
anorersuaq, anorersualiuppaa, anorilliorpoq, anorisarpoq,
anorisaat, anorisiorpoq.
anore, t anorrit,
anorerssuaĸ, anorerssualiugpâ, anorigdliorpoĸ, anorisarpoĸ,
anorisaut, anorisiorpoĸ.
anoorpai : anulersorpai
(qimmit qimuttut) tak. : anu, anut.
anôrpai : anulersorpai
(ĸingmit ĸimugtut) tak. : ano, anut.
anorrip ~ anorip. anorrip ~ anorip.
anorsaaq, t anorsaap,
anorsaarpoq, anorsaannguaq, anorsaaluppoq, anorsalaallappoq.
anorssâĸ, t anorssâp,
anorssârpoĸ, anorssãnguaĸ, anorssâlugpoĸ, anorssalâtdlagpoĸ.
anuerpaa (qimmeq qimuttoq)
tak. : anu, anut.
anuerpâ (ĸingmeĸ
ĸimugtoĸ) tak. : ano, anut.
annuppoq, annuataarpoq,
annukullerpoq, annukullersoq, annuallappoq.
ánugpoĸ, ánuatârpoĸ,
ánukutdlerpoĸ, ánukutdlersoĸ, ánuatdlagpoĸ.
anusigaa = anusigivaa :
ersigaa; (tullia tak.).
anusigâ = anusigivâ :
ersigâ; (tugdlia tak.).
anusinngorpoq,
anusinngorsarpoq, anusinngorsarpaa, anusinngorsaat,
anusinngujuippoq, anusinngujuitsoq, anusinngujuinaarpoq,
anusinnguuppaa.
anusíngorpoĸ,
anusíngorsarpoĸ, anusíngorsarpâ, anusíngorsaut,
anusíngujuípoĸ, anusíngujuitsoĸ, anusíngujuinârpoĸ,
anusíngũpâ.
anut, tq. anut, tĸ.
anuaa ~ anulerpaa tak. :
anu, anut, anoorpai.
anuvâ ~ anulerpâ tak. :
ano, anut, anôrpai.
aarfit, tq tak. : aaveq; ~
aarrit.
aorfit, tĸ tak. : auveĸ; ~
aorrit.
aarnit, tq aanerit. aornit, tĸ aunerit.
aarpoq : sikukkut puisi
paarngorfigalugu piniarpoq; aarpaa (puisi qassimasoq).
aorpoĸ : sikúkut puisse
paorngorfigalugo piniarpoĸ; aorpâ (puisse ĸagsimassoĸ).
aarrit, tq aarfit. aorrit, tĸ aorfit.
aarrusaq, t : aataasaq
(qituttut ilaat) ; aarrusaqaqaaq.
aorrussaĸ, t : âtaussaĸ
(ĸitugtut ilât) ; aorrussaĸaĸaoĸ.
aarsaarpoq, aarsaarfigaa,
aarsaaqattaarpoq, aarsaartippaa.
aorsaorpoĸ, aorsaorfigâ,
aorsaoĸátârpoĸ, aorsaortípâ.
aap, oqq tak. : aanngooq,
aappeerpoq.
âp, oĸĸ tak. : âvngôĸ,
ãpêrpoĸ.
appaa : anippaa tak. :
atserpai.
ápâ : anípâ tak. :
agterpai.
aappaa, aanneqarpoq, tak. :
aaginnarpoq, aaterivoq, aatsivoq, aaguk, ameerpaa.
ãpâ, ãneĸarpoĸ, tak. :
âgínarpoĸ, âterivoĸ, âtsivoĸ, âguk, amêrpâ.
appaavoq, appaalluni toquvoq
~ anerteriunnaarpoq, atsissumik oqaluppoq.
ápaivoĸ, ápaivdlune
toĸuvoĸ ~ anerteriungnaerpoĸ, atsigsumik oĸalugpoĸ.
appajuitsut, tq :
aataarpassuit aqqajuitsut.
ápajuitsut, tĸ :
âtârpagssuit arĸajuitsut.
aapakaaq, t oqs aapakaap,
aapakaat, aapakaassivoq, aapakaapput ~ aapakaajupput,
aapakaanngorpoq.
âpakâĸ, t oĸs âpakâp,
âpakât, âpakâgssivoĸ, âpakáuput ~ âpakâjúput,
âpakãngorpoĸ.
appakkit : ammut nuukkit. ápákit : ámut nũkit.
aapakorpoq :
uppertitsiniarpoq.
âpakorpoĸ :
ugpertitsiniarpoĸ.
apaapa, oqq mu, tak. :
apaapaartorpoq.
apâpa, oĸĸ mo, tak. :
apâpârtorpoĸ.
aapapaqutsuk, t
aapapaqutsuit (aalisagaq, eqalussuup nulia).
âpapaĸutsuk, t
âpapaĸutsuit (aulisagaĸ, eĸalugssûp nulia).
apaapaartorpoq, (meeraq)
tak. : apaapa.
apâpârtorpoĸ, (mêraĸ)
tak. : apâpa.
apparpoq, apparpaa,
appartoorpoq, appartippaa, apparterpoq.
áparpoĸ, áparpâ,
ápartôrpoĸ, ápartípâ, áparterpoĸ.
apaasungarpaa :
eqqoqqajarpaa ~ alaasungarpaa.
apâsungarpâ : erĸorĸajarpâ
~ al’âsungarpâ.
appaallappoq,
appaallatsippaa, appaallassimavoq.
ápâtdlagpoĸ,
ápâtdlagtípâ, ápâtdlagsimavoĸ.
appaamivoq, appaamisaarpoq,
appaamigallaat.
ápaumivoĸ, ápaumissârpoĸ,
ápaumigatdlait.
aperaaq = aperivoq,
aperaajuk, aperiviuk? apereqqaaruk.
aperaoĸ = aperivoĸ,
aperaiuk, aperiviuk? apererĸâruk.
aperlaaq, t aperlaap,
aperlaat aperlaarsiorpoq, aperlaannguaq, aperlaannguit.
aperdlâĸ, t aperdlâp,
aperdlât aperdlârsiorpoĸ, aperdlãnguaĸ, aperdlãnguit.
aperlaat, t aperlaatip,
aperlaatit aperlaammik nuna qaqortippoq.
aperdlaut, t aperdlautip,
aperdlautit aperdláumik nuna ĸaĸortípoĸ.
aappeerpoq : angerpoq. ãpêrpoĸ : angerpoĸ.
apeqqarippoq, apeqqarissoq
apeqqarissaarpoq, apeqqarippallaaqinak!.
aperĸarigpoĸ, aperĸarigsoĸ
aperĸarigsârpoĸ, aperĸarigpatdlâĸinak!.
apeqqut, t apeqqutip,
apeqqutit apeqquserpaa, apeqqutilliivoq.
aperĸut, t aperĸutip,
aperĸutit aperĸuserpâ, aperĸutigdlîvoĸ.
apersorpoq, apersorpaa,
apersortippoq, apersortitsivoq, angeqqissitsivoq; apersorunnaarit.
aperssorpoĸ, aperssorpâ,
aperssortípoĸ, aperssortitsivoĸ, angerĸigsitsivoĸ;
aperssorungnaerit.
apersuupput (imminnut)
apersuukkunnaaritse!.
aperssũput (ingmingnut)
aperssũkungnaeritse!.
apersuut, t apersuutip,
apersuutit, (: ?) apersuuserpaa, apersuutaavoq.
aperssût, t aperssûtip,
aperssûtit, (: ?) aperssûserpâ, aperssûtauvoĸ.
aapikku, upt qasseers.
aapikkua, tak. : aapinnga.
âpigko, upt ĸavsêrs.
âpigkua, tak. : âpínga.
apisseq, t : nannup illuigaa
aput.
apigseĸ, t : nánup
igdluvigâ aput.
apissippoq, apissisippaa,
apissikarpoq.
apigsípoĸ, apigsisípâ,
apigsikarpoĸ.
apikkarpoq, apikkaat,
apikkaatip.
apíkarpoĸ, apíkaut,
apíkautip.
aapinnga, upt
aapinngaralaannguaq tak. : aapikku.
âpínga, upt
âpíngaralãnguaĸ tak. : âpigko.
apipeerpoq : uippallerpoq;
apipiivilluni.
apipêrpoĸ : uípatdlerpoĸ;
apipîvigdlune.
apivoq, apivaa, apisarpoq,
apivippoq, apivissoq.
apivoĸ, apivâ, apissarpoĸ,
apivigpoĸ, apivigsoĸ.
aporappoq, aporappaa,
aporassimavoq, aporassimavaa, aporaapput (imminnut).
aporagpoĸ, aporagpâ,
aporagsimavoĸ, aporagsimavâ, aporáuput (ingmingnut).
aporpoq (: avaakallappoq),
aporpaa; aporallappoq, aporallaappaa : sorsaatigaa; aportippaa (:
ajornartoortippaa); aportaapput, aporsaarpaa.
aporpoĸ (: avâkatdlagpoĸ),
aporpâ; aporatdlagpoĸ, aporatdláupâ : sorssautigâ; aportípâ
(: ajornartôrtípâ); aportáuput, aporsârpâ.
apukkaarippoq, apukkaarissoq
~ apussarippoq; apukkaarissivoq, apussarissivoq.
apúkârigpoĸ, apúkârigsoĸ
~ apússarigpoĸ; apúkârigsivoĸ, apússarigsivoĸ.
apukattarpoq,
apukattartippaa, apukattaappaa.
apukátarpoĸ, apukátartípâ,
apukátáupâ.
apummak, t apummaap,
apummaat : qaannap qisuttai saneraani illugiit (apummai).
apúmak, t apúmaup, apúmait
: ĸáinap ĸissugtai saneraine igdlugît (apúmai).
apummisimavoq : qaannap amia
qasunganermit tuttoorpoq.
apúmisimavoĸ : ĸáinap
amia ĸasunganermit tugtôrpoĸ.
appuppaa, appussaq,
appussaavoq, appukkaluttuinnarpaa, appulluinnarpaa.
ápúpâ, ápússaĸ,
ápússauvoĸ, ápúkalugtuínarpâ, áputdluínarpâ.
apuuppoq, apuuppaa,
apuukkiartorpoq, apuussorpai, apuulluarpoq.
apũpoĸ, apũpâ,
apũkiartorpoĸ, apũssorpai, apûtdluarpoĸ.
apuserivoq, apuserisarpoq,
apuserituvoq.
apuserivoĸ, apuserissarpoĸ,
apuserituvoĸ.
apusineq, t apusernit ~
qingartaraq.
apusineĸ, t apusernit ~
ĸingartaraĸ.
apusiorpoq, ~ aputiliorpoq;
apusiuut.
apusiorpoĸ, ~ aputiliorpoĸ;
apusiût.
apusivoq, ~ aputinippoq;
apusineq, apusernit.
apusivoĸ, ~ aputinigpoĸ;
apusineĸ, apusernit.
apussarippoq, apussarissoq,
apussarissivoq.
apússarigpoĸ,
apússarigsoĸ, apússarigsivoĸ.
apustili, t oqs :
aallartitaq; apustiliuvoq.
apustile, t oĸs :
autdlartitaĸ; apustiliuvoĸ.
aput, t aputip, aputit
apussuaq, apummiuvoq.
aput, t aputip, aputit
apússuaĸ, apúmiuvoĸ.
apputaa, tk ~ aputitaava. áputâ, tk ~ aputitâva.
aputaarpoq, aputaajaavoq,
aputaajaarpoq, aputaasappoq.
aputaerpoĸ, aputaiaivoĸ,
aputaiârpoĸ, aputaisagpoĸ.
aaq, t aap, aat (nuffini,
annoraami, ilullermi).
âĸ, t âp, ât (nugfine,
ánorâme, ilugdlerme).
aqagu, oqr aqaguagu,
aqaguuppaa, aqaguussaq, aqaguppoq, aqagutaarpoq, aqagumisaaq,
aqagumisaap, aqagumisaat, aqagusisaq.
aĸago, oĸr aĸaguago,
aĸagũpâ, aĸagũssaĸ, aĸagúpoĸ, aĸagutârpoĸ, aĸagumisâĸ,
aĸagumisâp, aĸagumisât, aĸagusissaĸ.
aqassuppoq, aqassuppaa
(meeraq inequllugu).
aĸagsugpoĸ, aĸagsugpâ
(mêraĸ ineĸutdlugo).
aqajak, t aqajaap, aqajaat,
aqajaqanngitsoq : kavaajaq papeqilasoq; aqajamineq, aqajamernit,
aqajannguummivoq.
aĸajak, t aĸajaup,
aĸajait, aĸajaĸángitsoĸ : kavâjaĸ papeĸilassoĸ;
aĸajamineĸ, aĸajamernit, aĸajángũmivoĸ.
aqajaroq, t aqajaqqut,
aqajaruluppoq, aqajaruusaq (pujortaatip); aqajarukippoq :
nerrikippoq.
aĸajaroĸ, t aĸajarĸut,
aĸajarulugpoĸ, aĸajarûssaĸ (pujortautip); aĸajarukípoĸ :
nerrikípoĸ.
aqajaqqivoq, : aqajaroq
orsunik immerlugu pilivoq.
aĸajarĸivoĸ, : aĸajaroĸ
orssunik ímerdlugo pilivoĸ.
aaqanngitsoq, t ~ aatsoq
tak. : aaq.
âĸángitsoĸ, t ~ aitsoĸ
tak. : âĸ.
aaqaaq, t : aleqaq : aaqa,
trl.
âĸâĸ, t : aleĸaĸ :
âĸa, trdl.
aqarpoq, aqarpaa, aqartippoq
(inequllugu oqaluffigaa).
aĸarpoĸ, aĸarpâ,
aĸartípoĸ (ineĸutdlugo oĸalugfigâ).
aqaasiorpoq, aqaasiorpaa
(taallamik, erinnamik); aqaasiaq.
aĸausiorpoĸ, aĸausiorpâ
(taigdlamik, erínamik); aĸausiaĸ.
aqaat, t aqaatip, aqaatit
aqaataa, tk.
aĸaut, t aĸautip, aĸautit
aĸautâ, tk.
aqerloq, t (: iluleq);
aqerlorterivoq, aqerluliut, aqerlortigaq, aqerlortikkat.
aĸerdloĸ, t (: iluleĸ);
aĸerdlorterivoĸ, aĸerdluliut, aĸerdlortigaĸ, aĸerdlortigkat.
aqerluusaq, t aqerluusassaq,
aqerluusiorpoq.
aĸerdlûssaĸ, t
aĸerdlûssagssaĸ, aĸerdlûssiorpoĸ.
aqisseq, t aqissiaq,
aqissiusaq, aqisserpoq, aqissersoq aqisseeruppoq.
aĸigsseĸ, t aĸigssiaĸ,
aĸigssiussaĸ, aĸigsserpoĸ, aĸigssersoĸ aĸigssêrúpoĸ.
aqilileerpaa : tamuallugu
aqilisarpaa.
aĸililêrpâ : tamuavdlugo
aĸilisarpâ.
aqiliorpoq, aqilitserpaa
(ameq), aqiliortippaa.
aĸiliorpoĸ, aĸilitserpâ
(ameĸ), aĸiliortípâ.
aqiloruaq, t aqilorussat :
piaqqap neqaa.
aĸiloruaĸ, t aĸilorússat
: piarĸap neĸâ.
aqilutuaraa, : aqigaa (s. :
piaqqap neqaa).
aĸilutuarâ, : aĸigâ (s.
: piarĸap neĸâ).
aqippoq, aqitsoq,
aqippallaaqaaq, aqinneruvoq.
aĸípoĸ, aĸitsoĸ,
aĸípatdlâĸaoĸ, aĸíneruvoĸ.
aqilluppoq (nerpik, neqi,
aput).
aĸitdlugpoĸ (nerpik, neĸe,
aput).
aqivaa : isimmippaa (arsaq). aĸivâ : isingmigpâ
(arssaĸ).
aqu, t aqorleq, aquaniippoq. aĸo, t aĸordleĸ,
aĸuanĩpoĸ.
aqullaarpoq,
aqullaaginnarpoq, aqullaartippaa.
aĸugdlârpoĸ,
aĸugdlâgínarpoĸ, aĸugdlârtípâ.
aquppoq I, ~ aquippoq;
aqussippoq, aqutserpoq, aqutsersoq.
aĸugpoĸ I, ~ aĸuípoĸ;
aĸugssípoĸ, aĸugterpoĸ, aĸugtersoĸ.
aquppoq II, aquttoruseq,
aquttorutsit, aquttuusinnaavoq.
aĸugpoĸ II, aĸugtoruseĸ,
aĸugtorutsit, aĸugtûsínauvoĸ.
aquippoq, aquitippaa,
aquilluni aquiffik, aquimivoq.
aĸuípoĸ, aĸuitípâ,
aĸuitdlune aĸuivfik, aĸuimivoĸ.
aqunngavoq, aqunngavik,
aqunngajoorpoq.
aĸúngavoĸ, aĸúngavik,
aĸúngajôrpoĸ.
aquppaa (angallat),
aqulluarpaa.
aĸúpâ (angatdlat),
aĸutdluarpâ.
aqupeqqasoq (s. : tuttu). aĸuperĸassoĸ (s. :
tugto).
aqupivoq, (nersut)
aqupisippaa.
aĸupivoĸ, (nerssut)
aĸupisípâ.
aquut, t aquutip, aquutit
aquutersorpoq, aquusiorpoq, aquutaajarpoq, aquunni,
aquutaarserpoq, aquutaarsersoq.
aĸût, t aĸûtip, aĸûtit
aĸûterssorpoĸ, aĸûsiorpoĸ, aĸûtaiarpoĸ, aĸũne,
aĸûtaerserpoĸ, aĸûtaersersoĸ.
aqutsivoq, tak. : aquppaa. aĸutsivoĸ, tak. : aĸúpâ.
araa, mo (meeraaqqap
ilassinnissutaa).
arâ, mo (mêrârĸap
ilagsingníssutâ).
arajuppoq : mattalik
nakappoq aqqaamassalluni; arajoqqavoq.
arajugpoĸ : mátalik
nakápoĸ arĸaumásavdlune; arajorĸavoĸ.
arajuppaa : qatsuppaa,
avaannguuppaa; arajunnarpoq, arajussivoq, arajussaavoq.
arajúpâ : ĸatsúpâ,
avãngũpâ; arajúnarpoĸ, arajússivoĸ, arajússauvoĸ.
arajutsivoq, arajutsivaa,
arajutsisippaa, arajutsisitsivoq, arajutsisaarpaa,
arajutsiveqanngilaq, arajutsiveqanngillat, arajutsiveqanngitsoq.
arajutsivoĸ, arajutsivâ,
arajutsisípâ, arajutsisitsivoĸ, arajutsisârpâ,
arajutsiveĸángilaĸ, arajutsiveĸángitdlat,
arajutsiveĸángitsoĸ.
arammappoq,
arammassimaarpoq.
arámagpoĸ, arámagsimârpoĸ.
aramavoq, : kiammit
perusuerpoq ~ arumavoq.
aramavoĸ, : kiangmit
perusuerpoĸ ~ arumavoĸ.
aaraq, t aaqqat :
aarlunnaveeqqut; aarartaarpoq.
âraĸ, t ârĸat :
ârdlungnavêrĸut; ârartârpoĸ.
arla, tk ~ alia. ardla, tk ~ alia.
arlaaq, t : arnap ilumiuata
puua.
ardlâĸ, t : arnap
ilumiuata pûa.
arlaq, t arlavut, arlallit,
tq arlaanisaq, arlaanitsat : siornalisaq; arlaagut : qangaligami;
arlariit, arlariipput, arlariissut.
ardlaĸ, t ardlavut,
ardlagdlit, tĸ ardlânisaĸ, ardlânitsat : sujornalisaĸ;
ardlâgut : ĸangaligame; ardlarît, ardlarîgput, ardlarîgsut.
arlaarsarpaa, suialaarfigaa
nillarsarlugu; arlaarsaat, arlaarsaasiorpoq.
ardlârsarpâ, suvialârfigâ
nigdlarsardlugo; ardlârsaut, ardlârsausiorpoĸ.
aarlaat, tk : qaammatip
aappaa (fibruaari).
ârdlât, tk : ĸáumatip
áipâ (fipruâre).
arlaataq, t arlaattat
arlaatariit, arlaataaruppoq.
ardlautaĸ, t ardláutat
ardlautarît, ardlautaerúpoĸ.
arlaatsisarpoq,
arlaatsisaataa, tk.
ardlautsissarpoĸ,
ardlautsissautai, tk.
arli, tk : alini
(ataasers.), alii (qass.).
ardle, tk : aline
(atausers.), alê (ĸavs.).
arlerarpoq : nuttarpoq
(puisi).
ardlerarpoĸ : nugtarpoĸ
(puisse).
aarleriippoq, aarleriitsoq,
aarleriisaarpoq, aarleriilluinnarpoq.
ârdlerĩpoĸ, ârdlerîtsoĸ,
ârdlerîsârpoĸ, ârdlerîtdluínarpoĸ.
aarlerivoq, aarleritsappoq,
aarleritsaappaa, aarlerisaarpaa, aarlerinaqaaq.
ârdlerivoĸ,
ârdleritsagpoĸ, ârdleritsáupâ, ârdlerisârpâ,
ârdlerinaĸaoĸ.
arlerpaa : aapperpaa :
arliivoq, arliuppaa.
ardlerpâ : áiperpâ :
ardlîvoĸ, ardliúpâ.
aarleqquppaa,
aarleqqussivoq, aarleqqullugu inerterpara.
ârdlerĸúpâ,
ârdlerĸússivoĸ, ârdlerĸutdlugo inerterpara.
arliarpoq :
tigumiarpassuaqarpoq; arliaraa, arliaqaaq.
ardliarpoĸ :
tigumiarpagssuaĸarpoĸ; ardliarai, ardliaĸaoĸ.
arlippoq : amerlaneraavoq;
arligai.
ardligpoĸ :
amerdlaneraivoĸ; ardligai.
arlit t ~ alit. ardlit t ~ alit.
arlivik, t : alermut
ajorinngorserfik (qisuk ulamertoq).
ardlivik, t : alermut
ajoríngorserfik (ĸissuk ulamertoĸ).
arlivoq : aliliorpoq. ardlivoĸ : aliliorpoĸ.
arliivoq, : aappiivoq;
arliisaannarpoq.
ardlîvoĸ, : áipîvoĸ;
ardlîssáinarpoĸ.
aarlorpoq : qummut isigaaq,
malarpoq; aarlortippai (isini), aarlorsimavoq.
ârdlorpoĸ : ĸúmut
issigaoĸ, malarpoĸ; ârdlortípai (issine), ârdlorsimavoĸ.
aarloruppaa, aarlorussivoq,
aarlorullugu imerpaa.
ârdlorúpâ, ârdlorússivoĸ,
ârdlorutdlugo imerpâ.
aarluppoq I, aarlorpoq :
qiulernermit tikkuinnarpoq; aarlunnarpoq, aarlukkajuppoq.
ârdlugpoĸ I, ârdlorpoĸ :
ĸiulernermit tíkuínarpoĸ; ârdlungnarpoĸ, ârdlugkajugpoĸ.
aarluppoq II, : atsipaaq
iloqqullugu masappoq.
ârdlugpoĸ II, : atsipâĸ
ilorĸutdlugo masagpoĸ.
aarluk, t aarluit, aarluppoq
III, aarluppaa (: kalerrippaa), aarluarsuk, aarluarsuit.
ârdluk, t ârdluit,
ârdlugpoĸ III, ârdlugpâ (: kalerrípâ), ârdluarssuk,
ârdluarssuit.
aarlungavoq, aarlungaarpoq,
aarlungatippai (isini).
ârdlungavoĸ, ârdlungârpoĸ,
ârdlungatípai (issine).
areerpaa, ariinnarpaa :
terlinganit isigaa, arajutsinaveersaarpaa.
arêrpâ, arĩnarpâ :
terdlinganit issigâ, arajutsinavêrsârpâ.
arfappoq : arfermik
pisaqarpoq; arfassimapput.
arfagpoĸ : arfermik
pissaĸarpoĸ; arfagsimáput.
arfak, t arfaap, arfaat,
arfammippaa, arfaneq ~ arfineq.
arfak, t arfaup, arfait,
arfangmigpâ, arfaneĸ ~ arfineĸ.
arfanniaq, t arfanniarpoq. arfangniaĸ, t
arfangniarpoĸ.
arfanniut, t arfanniutip,
arfanniutit, arfanniusiorpoq, arfanniutaavoq.
arfangniut, t arfangniutip,
arfangniutit, arfangniusiorpoĸ, arfangniutauvoĸ.
aarfi, tk ~ aavii tak. :
aaveq.
ârfe, tk ~ âvê tak. :
âveĸ.
arfeq, t arferup, arferit,
arfivik, arfiut, arfiusiorpoq.
arfeĸ, t arferup, arferit,
arfivik, arfiut, arfiusiorpoĸ.
arfernat, tk ~ 6-at. arfernat, tk ~ 6-at.
arfersaneq, tks ~
arfersanillit : 16, arfersaneq marluk : 17, il. il.
arfersaneĸ, tks ~
arfersanigdlit : 16, arfersaneĸ mardluk : 17, il. il.
arfiataarpaa : aqqunni
uteqattaarpaa.
arfiatârpâ : avĸúne
uteĸátârpâ.
arfineq, tks arfinillit : 6,
arfineq marluk : 7, il. il., arfinilinnik qulillit : 60,
arfinileraarpoq, arfineq aappaat : 7-at, arfininngorpoq.
arfineĸ, tks arfinigdlit :
6, arfineĸ mardluk : 7, il. il., arfinilingnik ĸuligdlit : 60,
arfinilerârpoĸ, arfineĸ áipât : 7-at, arfiníngorpoĸ.
arfinnerpai : 5 ataatsimik
ilavai.
arfínerpai : 5 atautsimik
ilavai.
arfiorpoq, arfiorfik. arfiorpoĸ, arfiorfik.
arfiut, t arfiutip,
arfiutit, arfiutaarserpoq, arfiutaarsersoq.
arfiut, t arfiutip,
arfiutit, arfiutaerserpoĸ, arfiutaersersoĸ.
aariak, t aariaap, aariaat :
kiat; aariammippaa (: kuup aallaavia).
âriak, t âriaup, âriait :
kiat; âriangmigpâ (: kûp autdlâvia).
aarit, oqq aarimmi, aarilli,
aarit-aasiit (aarinaasiit), aarimmiaasiit.
ârit, oĸĸ âríme,
âritdle, ârit-âsît (ârinâsît), ârímiâsît.
arnappoq : toqusimasoq
sinnattorisaannalerlugu napparpoq; arnaffigaa.
arnagpoĸ : toĸusimassoĸ
singnagtorissáinalerdlugo náparpoĸ; arnagfigâ.
arnaq, t arnassaq,
arnarsiaq, arnaasaq, arnaviaq, arnavissat arnarluk, arnarluit
arnaatsiaat : ivikkat arlaat; arnalugaq, arnalukkat : arnaq
inortoq; arnartaq, arnangavoq.
arnaĸ, t arnagssaĸ,
arnarsiaĸ, arnaussaĸ, arnaviaĸ, arnavíssat arnardluk,
arnardluit arnâtsiait : ivigkat ardlait; arnalugaĸ, arnalugkat :
arnaĸ inortoĸ; arnartaĸ, arnangavoĸ.
arnaqquassaaq, t
arnaqquassaap, arnaqquassaat arnaqquassaakasik,
arnaqquassaannguaq.
arnarĸuássâĸ, t
arnarĸuássâp, arnarĸuássât arnarĸuássâkasik,
arnarĸuássãnguaĸ.
arnaaneq, t arnaaneqarpoq
(angut) ~ uersaavoq.
arnauneĸ, t arnauneĸarpoĸ
(angut) ~ uverssaivoĸ.
arnerivoq, arneritooq. arnerivoĸ, arneritôĸ.
aarnertuvoq, : norsaq
tigulertuvoq, qarsorsap inngia avasippoq.
ârnertuvoĸ, : norssaĸ
tigulertuvoĸ, ĸarsorsap íngia avasigpoĸ.
arng’, oqq : aarit,
pileratarpoq.
arng’, oĸĸ : ârit,
pileratarpoĸ.
arngajuppoq :
anersaaqqartorpoq; arngajuerpoq : kippunnagu imeruloorpoq;
arngajuerserpoq, arngajuersersoq.
arngajugpoĸ :
anersârĸartorpoĸ; arngajuerpoĸ : kípúnago imerulôrpoĸ;
arngajuerserpoĸ, arngajuersersoĸ.
arngilivoq = arnilivoq,
arngilisippaa, arnilisippaa : anersaarneq ajulerpoq (annerluni) ~
arngilippoq, arnilippoq.
arngilivoĸ = arnilivoĸ,
arngilisípâ, arnilisípâ : anersârneĸ ajulerpoĸ (ánerdlune)
~ arngiligpoĸ, arniligpoĸ.
aarnikippoq, aarnikitsoq :
aarnertunngilaq.
ârnikípoĸ, ârnikitsoĸ :
ârnertúngilaĸ.
arningiappoq : arnanik
narruvoq (erniusunik).
arningiagpoĸ : arnanik
narruvoĸ (erniussunik).
arnisarpoq, arnisaat. arnissarpoĸ, arnissaut.
aarnuaq, t aarnussat :
attataq sernissuut (upperisaq); aarnuartaarpoq, aarnuakoq.
ârnuaĸ, t ârnússat :
átataĸ sernigssût (ugperissaĸ); ârnuartârpoĸ, ârnuakoĸ.
aarnusserpoq, aarnussersoq,
aarnussivoq, aarnussiorpoq.
ârnússerpoĸ, ârnússersoĸ,
ârnússivoĸ, ârnússiorpoĸ.
arpappoq, arpalersorpoq,
arpasikaarpoq, arpaliuppaa, arpaliuteqattaarput, arpalukusoorpoq,
arpaarpoq, arpaartitsivoq.
arpagpoĸ, arpalerssorpoĸ,
arpasikârpoĸ, arpaliúpâ, arpaliuteĸátârput, arpalukusôrpoĸ,
arpaorpoĸ, arpaortitsivoĸ.
arpaannaq, oqr ingerlavoq. arpáinaĸ, oĸr
ingerdlavoĸ.
arpaleraarpoq, (timmiaq),
arpaleraarut, arpaleraarusilik, arpaleraarusillit.
arpalerârpoĸ, (tingmiaĸ),
arpalerârut, arpalerârusilik, arpalerârusigdlit.
arpappaa, arpatsivik,
arpallugo ….
arpápâ, arpatsivik,
arpatdlugo ….
arpik, t oqs :
kukkilattariaq; arpissorpoq.
arpik, t oĸs :
kúkilagtariaĸ; arpigssorpoĸ.
arpingiappoq, arpingiagaa,
arpingiannarpoq : kiarulunnermit merngornarpoq.
arpingiagpoĸ, arpingiagâ,
arpingiangnarpoĸ : kiarulungnermit merngornarpoĸ.
aarpoq, aarpaa : annoraami
aava ativaa; aarsinneq : tunnoq tuttup qungasianit sakiaanut
atasoq; aarsiinnaqaaq : aani atiinnaqaa.
ârpoĸ, ârpâ : ánorâme
âva ativâ; ârsíneĸ : túnoĸ tugtup ĸungasianit sakiainut
atassoĸ; ârsĩnaĸaoĸ : âne atĩnaĸâ.
aqqa, tk ~ atia; aqqani,
aqqagut.
arĸa, tk ~ atia; arĸane,
arĸagut.
aaqqaffaarsuk, t
aaqqaffaarsuit, oqt : aataaq mikisoq allanertaq?.
ârĸagfârssuk, t
ârĸagfârssuit, oĸt : âtâĸ mikissoĸ avdlanertaĸ?.
aqqalavoq, tak. : aqqarpoq;
aqqalaappoq, aqqalaatsoq.
arĸalavoĸ, tak. :
arĸarpoĸ; arĸaláipoĸ, arĸalaitsoĸ.
aqqaluaq, t aqqaluartaarpoq,
aqqalua, trl.
arĸaluaĸ, t
arĸaluartârpoĸ, arĸalua, trdl.
aqqaluk, t aqqalussi
aqqaluani, tk.
arĸaluk, t arĸalússe
arĸaluane, tk.
aqqaneq, aqqarnat tks
aqqanillit, aqqaneq aappaat : 12-iat il. il. = isikkaneq.
arĸaneĸ, arĸarnat tks
arĸanigdlit, arĸaneĸ áipât : 12-iat il. il. = isigkaneĸ.
aqqarnat, tk : 11-at,
aqqarnanniippoq.
arĸarnat, tk : 11-at,
arĸarnánĩpoĸ.
aqqarpoq : immamut, ammut,
(: meeraq qiarululluni anersaanngilaq) ; aqqaappaa, aqqaavaa,
aqqaamavoq, aqqaammartooq, aqqaavai (inisat), aqqarsaarpoq,
aqqaaterpai.
arĸarpoĸ : ímamut, ámut,
(: mêraĸ ĸiarulugdlune anersãngilaĸ) ; arĸáupâ, arĸaivâ,
arĸaumavoĸ, arĸáumartôĸ, arĸâvai (inissat), arĸarsârpoĸ,
arĸâterpai.
aaqqat, t aaqqatip, aaqqatit
aaqqassuit, aaqqataaruppoq, aaqqataarserpoq, aaqqataarsersoq,
aaqqasivoq.
ârĸat, t ârĸatip,
ârĸatit ârĸássuit, ârĸataerúpoĸ, ârĸataerserpoĸ,
ârĸataersersoĸ, ârĸasivoĸ.
aaqqat, tk tak. : aaraq. ârĸat, tk tak. : âraĸ.
aaqqiak, t : nuannarisaq,
ikinngut, peqat; aaqqiagaa, aaqqiagiipput, aaqqiagiit, tq.
ârĸiak, t : nuánarissaĸ,
ikíngut, peĸat; ârĸiagâ, ârĸiagîgput, ârĸiagît, tĸ.
aaqqippoq, aaqqippaa :
iluarsivaa : aaqqissorpaa, aaqqissuuppaa, aaqqissuussivoq,
aaqqisimaarpoq.
ârĸigpoĸ, ârĸigpâ :
iluarsivâ : ârĸigssorpâ, ârĸigssũpâ, ârĸigssũssivoĸ,
ârĸisimârpoĸ.
aqqitsoq, t : ateqanngitsoq. arĸitsoĸ, t :
ateĸángitsoĸ.
aaqqiuppaa : toraartippaa,
naleqqiuppaa.
ârĸiúpâ : torârtípâ,
nalerĸiúpâ.
aqqorippoq, aqqorissoq :
aqullaqqippoq; aqqorissaarpoq.
arĸorigpoĸ, arĸorigsoĸ :
aĸutdlarĸigpoĸ; arĸorigsârpoĸ.
aqqunnaq, t ~ aqqunaassaq;
aqqunnaku.
arĸúnaĸ, t ~ arĸunáussaĸ;
arĸúnako.
aqqunarpoq, aqqunaappaa,
aqqunaassaq, aqqunartippaa.
arĸunarpoĸ, arĸunáupâ,
arĸunáussaĸ, arĸunartípâ.
aqquppaa, aqqussivoq,
aqqussuivoq, aqqutitippaa.
arĸúpâ, arĸússivoĸ,
arĸússuivoĸ, arĸutitípâ.
aqquserpoq, t : aqulerpoq
(aatsaat).
arĸuserpoĸ, t : aĸulerpoĸ
(aitsât).
arraa, oqq ~ harraa, ha’haa
: takuuk, malugiuk!.
arrâ, oĸĸ ~ harrâ, háhâ
: takûk, malugiuk!.
arrappoq : kamalluni
piumajunnaarpoq; arraavaa, arraappaa, arrannarpoq, arraatigaa.
arragpoĸ : kamagdlune
piumajungnaerpoĸ; arraivâ, arráupâ, arrangnarpoĸ, arrautigâ.
arriippoq, arriitsoq
arriisaarpoq, arriillivoq, arriitsumik.
arrĩpoĸ, arrîtsoĸ
arrîsârpoĸ, arrîtdlivoĸ, arrîtsumik.
arrit, t arrisigaa,
arrissutigaa.
arrit, t arrisigâ,
arríssutigâ.
arrivoq, arritsappoq,
arritsaatigaa, arritsaappaa, arrissutigaa.
arrivoĸ, arritsagpoĸ,
arritsautigâ, arritsáupâ, arríssutigâ.
arrorpoq : masannermit
aappoq, qitulivoq, ingussorpoq ; arrorsarpaa, arrortippaa ~
arrorpoq.
arrorpoĸ : masangnermit
augpoĸ, ĸitulivoĸ, inguvssorpoĸ ; arrorsarpâ, arrortípâ ~
avrorpoĸ.
arruuppoq, arruulluni …. arrũpoĸ, arrûtdlune ….
arsaarpaa, arsaaraapput
(imminnut), arsaarpaat, arsaaqqat : pinngussat assagissaatit,
nukinissaatit.
arsârpâ, arsâráuput
(ingmingnut), arsârpât, arsârĸat : píngússat agssagigsautit,
nukinigsautit.
arsivoq : piisaarpoq;
arsisorsuaq, arsisorsuit, arsitsappoq, arsigitsaappai (pini),
arsissaarpoq, arsiunnaarpoq.
arsivoĸ : pîssârpoĸ;
arsissorssuaĸ, arsissorssuit, arsitsagpoĸ, arsigitsáupai
(pine), arsísaerpoĸ, arsiungnaerpoĸ.
arsaangavoq, : nipaa
isingavoq, erseqqinngilaq, qalipaataa taattuluppoq.
arssângavoĸ, : nipâ
issingavoĸ, ersserĸíngilaĸ, ĸalipautâ táutulugpoĸ.
arsaq, t arsaaraq,
arsaaqqat, arsarsuaq, arsarsuit, arsaasaq : puisip aava
panerserlugu ammalortuliaq.
arssaĸ, t arssâraĸ,
arssârĸat, arssarssuaĸ, arssarssuit, arssaussaĸ : puissip aua
panerserdlugo angmalortuliaĸ.
arsaraa : eqqakattaraa. arssarâ : erĸakátarâ.
arsarnerit, tq
arsarneqarpoq, arsarnerpoq, arsarnersoq.
arssarnerit, tĸ
arssarneĸarpoĸ, arssarnerpoĸ, arssarnersoĸ.
arsarpoq, (arsamik),
arsaapput.
arssarpoĸ, (arssamik),
arssáuput.
arsat, tq arsakoorfik,
arsaajaavik.
arssat, tĸ arssakôrfik,
arssaiaivik.
arsipput : arsaapput. arssíput : arssáuput.
aarsuaq-una, (oqq),
aarsuit-uko!.
ârssuaĸ-una, (oĸĸ),
ârssuit-uko!.
arsuppaa : qujagaa,
nuannaraa; arsugaq, arsukkat, arsugaavoq.
arsugpâ : ĸujagâ,
nuánarâ; arsugaĸ, arsugkat, arsugauvoĸ.
artorpoq, (imminut),
artorpaa, artorsarpoq, artorsaatigaa, artorsaat, artorsippaa,
artorsitsaarpaa, artorsajuippoq, artorsajuitsoq, artorunnaarpaa.
artorpoĸ, (ingminut),
artorpâ, artorssarpoĸ, artorssautigâ, artorssaut, artorssípâ,
artorssitsârpâ, artorssajuípoĸ, artorssajuitsoĸ,
artorungnaerpâ.
artugaq, t artukkat,
artukkerpaa, artugaavoq.
artugaĸ, t artugkat,
artugkerpâ, artugauvoĸ.
arumavoq ~ aramavoq. arumavoĸ ~ aramavoĸ.
asaloq, asallut, asaluusat,
tq : ullorissat 7; asaloqqat, tq (aallaasip poortaanut).
asaloĸ, asatdlut,
asalûssat, tĸ : uvdloríssat 7; asalorĸat, tĸ (autdlaisip
pôrtânut).
assammoorpaa = assammoorpaa
: qujagaa (meeraq).
ásámôrpâ = agssangmôrpâ
: ĸujagâ (mêraĸ).
asannippoq, asannikkajuppoq,
asannittuusaarpoq, asannissusia, tk asanninneq.
asangnigpoĸ,
asangnigkajugpoĸ, asangnigtûssârpoĸ, asangníssusia, tk
asangningneĸ.
asaqatigiit, tq
asaqatigiipput, asaqatigiissut.
asaĸatigît, tĸ
asaĸatigîgput, asaĸatigîgsut.
asaaraa = asaarivaa :
asavippaa; asaarisaq, asaarisaavoq.
asârâ = asârivâ :
asavigpâ; asârissaĸ, asârissauvoĸ.
asaqqutooq, t
asaqqutoorsuaq, asaqqutoorsuit, asaqqutuuvoq.
asarĸutôĸ, t
asarĸutôrssuaĸ, asarĸutôrssuit, asarĸutûvoĸ.
asasaq, t asasaraa,
asasamaarpaa.
asassaĸ, t asassarâ,
asassamârpâ.
asasi, t asasima, asasivit,
il. il.
asasse, t asassima,
asassivit, il. il.
asallerfik, t (taqqaq). asatdlerfik, t (tavĸaĸ).
asallut, tq tak. : asaloq. asatdlut, tĸ tak. : asaloĸ.
aasakku, upt qasseers. tak.
: aasanna.
âsavko, upt ĸavsêrs. tak.
: âsavna.
aasanna, upt
aasannarujussuaq.
âsavna, upt
âsavnarujugssuaĸ.
asavoq (imminut), asavaa,
asanarpoq, asanaat, t asanerpaavaa, asalluarpaa, asavippaa.
asavoĸ (ingminut), asavâ,
asanarpoĸ, asanaut, t asanerpauvâ, asavdluarpâ, asavigpâ.
asi, t asimiu, asimiussivoq,
asianerippoq, asianerissoq, aserpasippoq, aserpasissoq,
asimiippoq, tak. : asiarpoq.
ase, t asimio,
asimiugssivoĸ, asianerigpoĸ, asianerigsoĸ, aserpasigpoĸ,
aserpasigsoĸ, asimĩpoĸ, tak. : asiarpoĸ.
aserlivoq : kisimiikkumavoq,
tarfivoq.
aserdlivoĸ : kisimĩkumavoĸ,
tarfivoĸ.
aserfalavoq : nujualavoq,
ussiippoq (s. : annoraassaq); aserfallappoq : pisoqarpallatsippoq;
aserfallajuippoq, aserfallajuitsoq (: ikinngutaajuarpoq);
aserfallajaappoq, aserfallajaatsoq.
aserfalavoĸ : nujualavoĸ,
uvsĩpoĸ (s. : ánorâgssaĸ); aserfatdlagpoĸ :
pisoĸarpatdlagtípoĸ; aserfatdlajuípoĸ, aserfatdlajuitsoĸ (:
ikíngutaujuarpoĸ); aserfatdlajáipoĸ, aserfatdlajaitsoĸ.
aserneq, t asernerup,
asernerit : qaliap qaavisa teqqiaasernerisa ataat; asernikippoq,
asernikitsoq.
aserneĸ, t asernerup,
asernerit : ĸaliap ĸâvisa terĸiaussernerisa atât;
asernikípoĸ, asernikitsoĸ.
aserorpoq, aserorpaa;
aseruuppoq, aserujavoq, aserorterivoq, aserorsarpaa, aserorsaavoq,
aserorsaarivoq, aserujuippoq, aserujuitsoq, aserujaappoq,
aserujaatsoq, aserorterut, aserorterutip, aserorterutit,
aseruivaa.
aserorpoĸ, aserorpâ;
aserũpoĸ, aserujavoĸ, aserorterivoĸ, aserorsarpâ,
aserorsaivoĸ, aserorsârivoĸ, aserujuípoĸ, aserujuitsoĸ,
aserujáipoĸ, aserujaitsoĸ, aserorterut, aserorterutip,
aserorterutit, aseruivâ.
aseerpaa : asiusussaagaluaq
iluatigaa; aseerniaruk!.
asêrpâ :
asiussugssaugaluaĸ iluatigâ; asêrniaruk!.
aseqqoq, aseqquku,
aseqqulavoq, aseqqorippoq, aseqqorissoq, aseqqorluppoq.
aserĸoĸ, aserĸuko,
aserĸulavoĸ, aserĸorigpoĸ, aserĸorigsoĸ, aserĸordlugpoĸ.
asialuuvoq, :
inussiarniippoq; asialuippoq, asialuitsoq : inussiarnersoq.
asialûvoĸ, :
inugsiarnĩpoĸ; asialuípoĸ, asialuitsoĸ : inugsiarnersoĸ.
asiarpak, t asiarpaap,
asiarpaat (naasoq).
asiarpak, t asiarpaup,
asiarpait (naussoĸ).
asiarpoq ~ asimukarpoq;
asiarsimavoq, asiarajuppoq, asiaappaa.
asiarpoĸ ~ asimukarpoĸ;
asiarsimavoĸ, asiarajugpoĸ, asiáupâ.
asigaa : soqutiginngilaa,
suutinngilaa; asiginnarpaa tak. : asissorpaa.
asigâ : soĸutigíngilâ,
sûtíngilâ; asigínarpâ tak. : asigssorpâ.
asissorpaa, asissuivoq. asigssorpâ, asigssuivoĸ.
aasik, oqq : piumanngilanga. âsik, oĸĸ :
piumángilanga.
aasikasak, t oqq : qanormiaa
taamak; = aaseralak.
âsikasak, t oĸĸ :
ĸanormiâ taimak; = âseralak.
asikatak, t asikataap,
asikataat, asikataavoq : qarsupippoq.
asikatak, t asikataup,
asikatait, asikatauvoĸ : ĸarssupigpoĸ.
asiilavoq, asiilasooq,
asiilanaarpaa.
asîlavoĸ, asîlasôĸ,
asîlanârpâ.
asileraa : soqutiginngilaa. asilerâ : soĸutigíngilâ.
asinngarpoq, asinngaappaa,
asinngaallugu.
asíngarpoĸ, asíngáupâ,
asíngautdlugo.
asingavoq, asingaqaaq,
asingavallaarpoq.
asingavoĸ, asingaĸaoĸ,
asingavatdlârpoĸ.
asinnarpoq : nikanarpoq,
mikivoq.
asingnarpoĸ : nikanarpoĸ,
mikivoĸ.
aasiit, oqr (oqq)
aasiit-aasiit (aasinaasiit), taannaqa-aasiit, aarit-aasiit,
kiisami-aasiit, qujanaq-aasiit, aasiilli piisaalerput;
ilaanne-aasiit.
âsît, oĸr (oĸĸ)
âsît-âsît (âsinâsît), táunaĸa-âsît, ârit-âsît,
kîsame-âsît, ĸujanaĸ-âsît, âsîtdle pîssâlerput;
ilãne-âsît.
asiillarpoq (:
ilassiorunnaarpoq); asiillaavaa, asiillaruppoq, tak. : asiilavoq.
asîtdlarpoĸ (:
ilagsiorungnaerpoĸ); asîtdlaivâ, asîtdlarúpoĸ, tak. :
asîlavoĸ.
asiuvoq, asiutippaa,
asiutitsivoq, asiusoorpoq, asiunaveersarpaa.
asiuvoĸ, asiutípâ,
asiutitsivoĸ, asiussôrpoĸ, asiunavêrsarpâ.
as’kummattaq, t ~
assakummattaq.
as’kúmagtaĸ, t ~
agssakúmagtaĸ.
as’maniarpoq :
kusanarniarpoq.
as’maniarpoĸ :
kussanarniarpoĸ.
asu, oqq : taamak,
naammalerpoq; asu-aasiit piitsoq! asumi, oqr asumigooq-una :
kiisami.
aso, oĸĸ : taimak,
nãmalerpoĸ; aso-âsît pîtsoĸ! asume, oĸr asumigôĸ-una :
kîsame.
asoorpoq : soraarpoq;
asooruppaa : taamaatippaa.
asôrpoĸ : soraerpoĸ;
asôrúpâ : taimaitípâ.
asaa= assaa, oqq : kakkaak;
asaasakkaak, oqq.
assâ = ássâ, oĸĸ :
kákâk; assâssákâk, oĸĸ.
asaarnani : peqqarnani
tunisivoq ~ asattaappoq.
assaernane : perĸarnane
tunissivoĸ ~ assagtáipoĸ.
asaarpoq : sipaarpoq,
kittaarivoq.
assaerpoĸ : sipârpoĸ,
kigtârivoĸ.
asagaq, t tak. : asappoq. assagaĸ, t tak. : assagpoĸ.
asappoq, asappaa,
asanneqarpoq, asatsippaa.
assagpoĸ, assagpâ,
assangneĸarpoĸ, assagtípâ.
asattaappoq, asattaatsoq :
peqqartaappoq, annaarivoq; asattaallilluni tunisivoq.
assagtáipoĸ, assagtaitsoĸ
: perĸartáipoĸ, angnârivoĸ; assagtaitdlivdlune tunissivoĸ.
asattuarpoq : qajassuarpoq. assagtuarpoĸ :
ĸajagssuarpoĸ.
asattuuppaa : qajassuuppaa;
asattuussivoq, asattuussaavoq.
assagtũpâ : ĸajagssũpâ;
assagtũssivoĸ, assagtũssauvoĸ.
asaavoq, asaasoq,
asaasarpoq, asaasaannarpoq, asaagajuppoq.
assaivoĸ, assaissoĸ,
assaissarpoĸ, assaissáinarpoĸ, assaigajugpoĸ.
asaat, t asaatip, asaatit,
asaammik ….
assaut, t assautip,
assautit, assáumik ….
assi, t asseqarpoq,
asseqanngilaq, asseqanngillat, asseqanngitsoq, assipassugaa,
assingajagaa, assipalugaa.
ásse, t ásseĸarpoĸ,
ásseĸángilaĸ, ásseĸángitdlat, ásseĸángitsoĸ,
ássipagsugâ, ássingajagâ, ássipalugâ.
assersuut, t assersuutip,
assersuutit, assersuuppaa, assersuussivoq, assersuummik,
assersuutaavoq.
ássersût, t ássersûtip,
ássersûtit, ássersũpâ, ássersũssivoĸ, ássersũmik,
ássersûtauvoĸ.
assigaa = assigivaa,
assigivippaa, assigiipput, assigiissut, assigiiaarput,
assigiissaarpai, assimavaa, assigiimmik.
ássigâ = ássigivâ,
ássigivigpâ, ássigîgput, ássigîgsut, ássigîârput,
ássigîgsârpai, ássimavâ, ássigîngmik.
assiliaq, t assilissat,
assiliaat, assiliaavoq.
ássiliaĸ, t ássilíssat,
ássiliaut, ássiliauvoĸ.
assilivaa, assilisaq,
assilisaavoq, assiliivoq, assilisippoq, assilisassiaq,
assilisassippaa.
ássilivâ, ássilissaĸ,
ássilissauvoĸ, ássilîvoĸ, ássilisípoĸ, ássilissagssiaĸ,
ássilissagssípâ.
assinga, tk ~ assia. ássinga, tk ~ ássia.
assinguvoq, assingusaarpoq,
assingutippaa, assingutitsivoq.
ássinguvoĸ, ássingusârpoĸ,
ássingutípâ, ássingutitsivoĸ.
assorpai (atisani,
assuutini).
ássorpai (atissane,
ássûtine).
asorut, t asorutip, asorutit
(: inneruulap naasortaa) ; asorussuaq.
assorut, t assorutip,
assorutit (: ingnerûlap naussortâ) ; assorússuaĸ.
assuarpoq, assuataarpoq,
assuartippaa.
ássuarpoĸ, ássuatârpoĸ,
ássuartípâ.
assukkerpoq, assukkersoq,
assukkersorpoq, assukkersorpaa.
ássugkerpoĸ, ássugkersoĸ,
ássugkersorpoĸ, ássugkersorpâ.
assummaarippoq,
assummaarissoq : torersunik atisaqarluni assuarpoq.
ássúmârigpoĸ,
ássúmârigsoĸ : torersunik atissaĸardlune ássuarpoĸ.
assuppaa : anitanut
tiggullugu igippaa; assullugu tammarpaa.
ássúpâ : anitanut
tiggutdlugo igípâ; ássutdlugo támarpâ.
assuuserpoq, assuusersoq
assuusisaarpoq.
ássûserpoĸ, ássûsersoĸ
ássûsissârpoĸ.
assuut, t assuutip, assuutit
assuutinnaaq, assuutinnaavi, tk assuutaarpoq, assuutigaa.
ássût, t ássûtip,
ássûtit ássûtingnâĸ, ássûtingnâve, tk ássûtaerpoĸ,
ássûtigâ.
assuffapput, assuffattut,
assuffattorsuupput.
ássuvfáput, ássuvfátut,
ássuvfátorssũput.
asuk ~ asuki, ~ asukiaq, oqq
: naluara.
asuk ~ asuke, ~ asukiaĸ,
oĸĸ : naluvara.
asukeerpoq,
asukeertaannarpoq, asukeertuinnarpoq.
asukêrpoĸ,
asukêrtáinarpoĸ, asukêrtuínarpoĸ.
asuli, oqq, oqr asuleerpoq,
asuleersoq : pimiinngilaq; asuliinnaq, asuliinnaavoq,
asuliunngitsoq.
asule, oĸĸ, oĸr
asulêrpoĸ, asulêrsoĸ : pimĩngilaĸ; asulĩnaĸ, asulĩnauvoĸ,
asuliúngitsoĸ.
asulu, oqr asulu
pitsaaqaluni; asululuunniit.
asulo, oĸr asulo
pitsaoĸalune; asululũnît.
asuuna, oqr asuuna oqarmioq
~ annguuna.
asûna, oĸr asûna oĸarmioĸ
~ ángûna.
aataa I, trl tak. : aataq. âtâ I, trdl tak. : âtaĸ.
aataa II, tk tak. : aappaa,
s. : uuma uannut aataa qujallunga tiguara.
âtâ II, tk tak. : ãpâ,
s. : ûma uvavnut âtâ ĸujavdlunga tiguvara.
ata, oqq : takuuk, tusaajuk,
sianiguuk; atali, oqq, oqr s. : atali illit pinnak ; atalusooq,
ataliaasiit, atamanna nalugit.
ata, oĸĸ : takûk,
tusâjuk, sianigûk; atale, oĸĸ, oĸr s. : atale ivdlit pínak ;
atalusôĸ, ataliâsît, atamána nalugit.
ataa, oqq : upaa; ataarpaa :
upaarpaa.
atâ, oĸĸ : upâ; atârpâ
: upârpâ.
atallaaq, t atallaap,
atallaat, : atisaq atasuinnaq (saloqqut).
atagdlâĸ, t atagdlâp,
atagdlât, : atissaĸ atassuínaĸ (salorĸut).
atagu, oqr s. atagu
tusarumaarpat (maanna tusarnagu) ; atago-aasiit, oqr s. : atago-aa
pisaqarumaarpoq ; ataguli, oqr takujumaarpat.
atago, oĸr s. atago
tusarumârpat (mãna tusarnago) ; atago-âsît, oĸr s. : atago-â
pissaĸarumârpoĸ ; atagule, oĸr takujumârpat.
atasseq, t : arnap qaatiguua
meqqulik meqqui qallinngukkat.
atagseĸ, t : arnap ĸâtigûa
merĸulik merĸue ĸagdlíngugkat.
aatak, t ~ aataq : ittoq,
aataqqiut, aataga; tak. : aataa.
âtak, t ~ âtaĸ : ítoĸ,
âtarĸiut, âtaga; tak. : âtâ.
aataakulooq, t ~ aataarsuaq,
aattarik.
âtâkulôĸ, t ~ âtârssuaĸ,
ãtarik.
atalippoq : uerivoq,
kippussineq ajulerpoq; atalilluni.
atalípoĸ : uverivoĸ,
kípússineĸ ajulerpoĸ; atalitdlune.
atamanna, oqr s. : atamanna
nalussanngikkit.
atamána, oĸr s. : atamána
nalúsángíkit.
atamaarput :
kipisuitsoorput.
atamaorput : kipisuitsôrput.
atammapput :
qasseersuullutik ingerlaarput.
atámáput :
ĸavsêrssûvdlutik ingerdlaorput.
atamertaq, t : kisiartaq
(qitornaq inuusutuaq, atisatuaq) ; atamertaavoq.
atamertaĸ, t : kisiartaĸ
(ĸitornaĸ inûssutuaĸ, atissatuaĸ) ; atamertauvoĸ.
ataneq, t atarnit,
ataneeruppoq, atanitanngueruppoq, atanikippoq, atanikitsoq.
ataneĸ, t atarnit,
atanêrúpoĸ, atanitánguerúpoĸ, atanikípoĸ, atanikitsoĸ.
atangerpaa, atangiuppoq,
atangiuppaa, atangiussaq, atangertippoq, atangersorpaa.
atangerpâ, atangiúpoĸ,
atangiúpâ, atangiússaĸ, atangertípoĸ, atangersorpâ.
atammik, t atammiup :
kittorartaanngitsoq; atammiinnarsuuvoq : assigiipajaaginnaavoq.
atangmik, t atangmiup :
kigtorartãngitsoĸ; atangmĩnarssûvoĸ : ássigîpajâgínauvoĸ.
attappaa, attassivoq,
attassaq, attassaavoq, attalluarsinnaavaa.
átápâ, átássivoĸ,
átássaĸ, átássauvoĸ, átatdluarsínauvâ.
atapallerpoq, tullia tak. atapagdlerpoĸ, tugdlia tak.
atapaavoq : ajukuluppoq
(napparsimasoq) ~ parsangavoq.
atapauvoĸ : ajukulugpoĸ
(náparsimassoĸ) ~ parsangavoĸ.
aataaq, t aataap, aataat
aataarsuaq, aataarsuit ~ aattarik; aataarpak : aaqqaffaarsuk
(puisiusaq) tak. : aataakulooq, aataatsiaq, aataasaq, aataavaraq,
aataarsiut, t : qassutissiaq qaqortoq.
âtâĸ, t âtâp, âtât
âtârssuaĸ, âtârssuit ~ ãtarik; âtârpak : ârĸagfârssuk
(puissiussaĸ) tak. : âtâkulôĸ, âtâtsiaĸ, âtaussaĸ,
âtâvaraĸ, âtârsiut, t : ĸagssutigssiaĸ ĸaĸortoĸ.
attaraa = attarivaa,
attarinngilaa, attarnarunnaarpoq, attarnarunnaarsoq, attartuvoq,
attartupput, attartooq.
átarâ = átarivâ,
átaríngilâ, átarnarungnaerpoĸ, átarnarungnaersoĸ,
átartuvoĸ, átartúput, átartôĸ.
aattarik, t : aataarsuavik;
aattarippoq, aattarissuaq.
ãtarik, t : âtârssuavik;
ãtarigpoĸ, ãtarigssuaĸ.
attarmeerpoq, attarmeersoq :
atisani peernagit sinippoq.
átarmêrpoĸ, átarmêrsoĸ
: atissane pêrnagit sinigpoĸ.
attarmik, tk : katinngarmik. átarmik, tk : katíngarmik.
ataarpoq : sisorarpoq,
aavartoq nunap timaanit sinerparpoq.
atârpoĸ : sisorarpoĸ,
auvartoĸ nunap timânit sinerparpoĸ.
ataqqarpoq, ataqqavippoq,
ataqqavissoq, ataqqarluinnarpoq.
atarĸarpoĸ, atarĸavigpoĸ,
atarĸavigsoĸ, atarĸardluínarpoĸ.
ataqqeqqutooq, t
ataqqeqqutuunngilaq, ataqqeqqutuunngillat, ataqqeqqutuunngitsoq.
atarĸerĸutôĸ, t
atarĸerĸutũngilaĸ, atarĸerĸutũngitdlat, atarĸerĸutũngitsoĸ.
ataqqivaa, ataqqinnippoq,
ataqqinarpoq, ataqqinaat, ataqqinaaserpaa.
atarĸivâ, atarĸingnigpoĸ,
atarĸinarpoĸ, atarĸinaut, atarĸinauserpâ.
ataaqquppoq, ataaqquppaa
tak. : ataa; ataaqqukkiartorpoq.
atârĸúpoĸ, atârĸúpâ
tak. : atâ; atârĸúkiartorpoĸ.
attarsivoq, attarsivaa :
atorniarpoq, atorniarpaa.
átarsivoĸ, átarsivâ :
atorniarpoĸ, atorniarpâ.
attartooq, t ~ atanertooq;
attartuvoq.
átartôĸ, t ~ atanertôĸ;
átartuvoĸ.
attartorpoq, attartoruupput,
attartoruussaavoq.
átartorpoĸ, átartorũput,
átartorũssauvoĸ.
attartugaq, t attartukkat,
attartugaavoq.
átartugaĸ, t átartugkat,
átartugauvoĸ.
attartuvoq,
attartunersaavoq, attartunngeqaaq.
átartuvoĸ,
átartunerssauvoĸ, átartúngeĸaoĸ.
ataaruppaat (umiaq,
tiffarlutik aavartut) ~ aqquppaat.
atârúpât (umiaĸ,
tivfardlutik auvartut) ~ arĸúpât.
ataarut : sisoraat. atârut : sisoraut.
attaserpaa, attasersorpaa,
attasersuivoq.
átaserpâ, átasersorpâ,
átasersuivoĸ.
atassut, atassutip,
atassutit, atassutigaa, atassutaaruppoq.
atássut, atássutip,
atássutit, atássutigâ, atássutaerúpoĸ.
attat, t attatip, attatit,
attassuaq, attataasaq, attataarserpoq, attataarsersoq,
attataajarpaa.
átat, t átatip, átatit,
átássuaĸ, átataussaĸ, átataerserpoĸ, átataersersoĸ,
átataiarpâ.
ataata, trl ataataartorpoq. atâta, trdl atâtârtorpoĸ.
attataq, t ~ attataraa,
attataavoq.
átataĸ, t ~ átatarâ,
átatauvoĸ.
ataataq, t ataatasiaq,
ataataaruppoq, ataataavoq, ataatarpooq.
atâtaĸ, t atâtasiaĸ,
atâtaerúpoĸ, atâtauvoĸ, atâtarpôĸ.
attatserpaa ~ attatalerpaa;
attatsiivoq.
átatserpâ ~ átatalerpâ;
átatsîvoĸ.
aataatsiaq, t : aataaq
inuusukaaq.
âtâtsiaĸ, t : âtâĸ
inûsukâĸ.
atatsivoq, atatsipput,
atatsisut : killissani qaangerlugu ingerlaannarpoq.
atatsivoĸ, atatsíput,
atatsissut : kigdligssane ĸângerdlugo ingerdláinarpoĸ.
ataavaavaa, ataavaapput. atauaivâ, atauáiput.
ataappaa, ~ ataaqquppaa;
ataatsivoq.
atáupâ, ~ atârĸúpâ;
atautsivoĸ.
ataaseq, tks ataatsit,
ataasiuvoq, ataasioqatigaa, ataaseerpaa, ataaseraarpoq,
ataaserusaq, ataasiarpoq, ataasiakkaat, ataasiakkaarput.
atauseĸ, tks atautsit,
atausiuvoĸ, atausioĸatigâ, atausêrpâ, atauserârpoĸ,
atauserussaĸ, atausiarpoĸ, atausiákât, atausiákârput.
attaaserpoq, attaaserpaa,
attaasiivoq, tak. : attaat.
átauserpoĸ, átauserpâ,
átausîvoĸ, tak. : átaut.
ataasiaq, t
ataasialisaarpoq.
atausiaĸ, t
atausialissârpoĸ.
ataasiartaq, t (atisaq),
ataasiartaavoq.
atausiartaĸ, t (atissaĸ),
atausiartauvoĸ.
aataasivoq, aataasiaq, t :
aataaq aalatinnagu pequusiaq.
âtausivoĸ, âtausiaĸ, t :
âtâĸ aulatínago peĸûsiaĸ.
aataasaq, t ~ aarrusaq
(qituttut ilaat).
âtaussaĸ, t ~ aorrussaĸ
(ĸitugtut ilât).
ataasungarpoq,
ataasungarpaa.
atausungarpoĸ,
atausungarpâ.
attaat, t attaatip, attaatit
(pigisaq).
átaut, t átautip, átautit
(pigissaĸ).
attaat, t attaatip,
attaatit, attaatigaa tak. : attaaserpoq.
átaut, t átautip, átautit,
átautigâ tak. : átauserpoĸ.
ataatsikkut,
ataatsikkoorput.
atautsíkut, atautsíkôrput.
ataatsimiipput,
ataatsimiitippai, ataatsimiititsivoq.
atautsimĩput,
atautsimîtípai, atautsimîtitsivoĸ.
aataavaraq, t aataavaqqat :
aataaq piaraq.
âtâvaraĸ, t âtâvarĸat
: âtâĸ piaraĸ.
attavik, t ~ ataffik;
attavigaa, attavigilluarpaa, attaviulluarpoq.
átavik, t ~ atavfik;
átavigâ, átavigivdluarpâ, átaviuvdluarpoĸ.
atavoq, ataquserpaa,
atatippaa, atalluarpoq.
atavoĸ, ataĸuserpâ,
atatípâ, atavdluarpoĸ.
allaq, t : timmissap qatiata
neqaa; allatorpoq, allaarpaa.
atdlaĸ, t : tingmíssap
ĸatiata neĸâ; atdlatorpoĸ, atdlaerpâ.
allarpoq (qilak), allarneq,
allarnerup, allarneeruppoq, allarnerasaarpoq.
atdlarpoĸ (ĸilak),
atdlarneĸ, atdlarnerup, atdlarnêrúpoĸ, atdlarnerasârpoĸ.
allaaqqippoq, allaaqqissoq,
allaaqqissuuvoq.
atdlârĸigpoĸ,
atdlârĸigsoĸ, atdlârĸigssûvoĸ.
allarterpoq, allarterpaa,
allarut, t allarutip, allarutissiaq.
atdlarterpoĸ, atdlarterpâ,
atdlarut, t atdlarutip, atdlarutigssiaĸ.
alleq, t (: qulleeraq
natermut qaammaqqut); allersaq, allerpaaq, allerpaap, allerpaat,
alliuvoq.
atdleĸ, t (: ĸutdlêraĸ
natermut ĸáumarĸut); atdlersaĸ, atdlerpâĸ, atdlerpâp,
atdlerpât, atdliuvoĸ.
allequtaq, t allequttat,
allequtaaruppoq, allequtserpaa, allequtsersorpaa.
atdleĸutaĸ, t atdleĸútat,
atdleĸutaerúpoĸ, atdleĸutserpâ, atdleĸutsersorpâ.
allia, tk (tiitorfiup ~
silarlia); allianiippoq.
atdlia, tk (tîtorfiup ~
silardlia); atdlianĩpoĸ.
alliaq, t allissat,
alliakippoq, alliakitsoq tak. : allisserpoq.
atdliaĸ, t atdlíssat,
atdliakípoĸ, atdliakitsoĸ tak. : atdlísserpoĸ.
alliaruseq, t alliarutsit :
innersuit alliit ilaat (upperisaq).
atdliaruseĸ, t atdliarutsit
: ingnerssuit atdlît ilât (ugperissaĸ).
allineq, t allernit,
allinermiippoq, alliniluppoq.
atdlineĸ, t atdlernit,
atdlinermĩpoĸ, atdlinilugpoĸ.
allinniorpoq,
allinniortippaa.
atdlíniorpoĸ,
atdlíniortípâ.
alliorpoq : aluliorpoq,
anngippoq; alliortaannarpoq.
atdliorpoĸ : aluliorpoĸ,
ángigpoĸ; atdliortáinarpoĸ.
allipaqut, t allipaqutip,
allipaqutit, allipaqutserpoq, allipaqutserpaa.
atdlipaĸut, t atdlipaĸutip,
atdlipaĸutit, atdlipaĸutserpoĸ, atdlipaĸutserpâ.
allisserpoq, allissersorpoq,
allissiuppaa.
atdlísserpoĸ,
atdlíssersorpoĸ, atdlíssiúpâ.
alliut, t alliutip, alliutit
: meqqussuaq anngiut ~ aluliuut.
atdliut, t atdliutip,
atdliutit : merĸússuaĸ ángiut ~ aluliût.
alluiarfik = allungiarfik, t
alluiartarfik, alluiartorfik, allungiartarfik, allungiartorfik.
atdluiarfik = atdlungiarfik,
t atdluiartarfik, atdluiartorfik, atdlungiartarfik,
atdlungiartorfik.
allut, tq ~ alut tak. :
aloq.
atdlut, tĸ ~ alut tak. :
aloĸ.
atii I, trl ateersuaa, trl. atê I, trdl atêrssuâ,
trdl.
atii II, tk ~ aqqi. atê II, tk ~ arĸe.
ateq, t aqqit, atersorpoq,
atersivaa, atertaarpoq.
ateĸ, t arĸit,
aterssorpoĸ, atersivâ, atertârpoĸ.
ateeq, t tak. : ateeraa,
atii.
atêĸ, t tak. : atêrâ,
atê.
ateqaat, ateqaatersorpoq =
atersorpoq.
ateĸaut, ateĸauterssorpoĸ
= aterssorpoĸ.
atequseq, t atequtsit, =
ateruseq : kuissutaanngikkaluaq taaguusiussaq.
ateĸuseĸ, t ateĸutsit, =
ateruseĸ : kuíssutáungíkaluaĸ taigûsiússaĸ.
atequt, t atequtip, atequtit
atequserpoq, atequsersoq, atequtitaarpoq.
ateĸut, t ateĸutip,
ateĸutit ateĸuserpoĸ, ateĸusersoĸ, ateĸutitârpoĸ.
ateeraa = ateerivaa,
ateerisimavaa.
atêrâ = atêrivâ,
atêrisimavâ.
ateraa = aterivaa,
aterivippaa.
aterâ = aterivâ,
aterivigpâ.
ateraq, t ateqqat ~
kameruaq, ateraasaq; aterartaarpoq.
ateraĸ, t aterĸat ~
kameruaĸ, ateraussaĸ; aterartârpoĸ.
ateraasaq t ~ ateraq. ateraussaĸ t ~ ateraĸ.
ateraasiortoq, t
ateraasiortuuvoq.
ateraussiortoĸ, t
ateraussiortûvoĸ.
aterlak, t aterlaap,
aterlaat : atallaaq.
aterdlak, t aterdlaup,
aterdlait : atagdlâĸ.
atereq, t ateqqut : illerup
niulua; aterertaarpoq, ateriiarpoq.
atereĸ, t aterĸut :
igdlerup niulua; aterertârpoĸ, aterîarpoĸ.
ateeriit, tq ateeriipput,
ateeriissut, ateeriilluinnarput.
atêrît, tĸ atêrîgput,
atêrîgsut, atêrîgdluínarput.
aaterivoq, aaterisuuvoq,
aaterisarpoq.
âterivoĸ, âterissûvoĸ,
âterissarpoĸ.
aterpoq, aterfiorpoq,
aterfiorpaa, aterpoq, atersaarpoq.
aterpoĸ, aterfiorpoĸ,
aterfiorpâ, aterpoĸ, atersârpoĸ.
ateqqerfik, t ateqqerfiup,
tak. : atereq.
aterĸerfik, t aterĸerfiup,
tak. : atereĸ.
atertaq, t : nanuaraq
illuikkamiittoq.
atertaĸ, t : nanuaraĸ
igdluvigkamĩtoĸ.
atigeq, t : arnap annoraava
tuttup amia meqqui qalliit ~ atasseq.
atigeĸ, t : arnap ánorâva
tugtup amia merĸue ĸagdlît ~ atagseĸ.
atittorpoq, atittorpaa,
atittoqqut, atittoqquserpaa.
atigtorpoĸ, atigtorpâ,
atigtorĸut, atigtorĸuserpâ.
atikippoq, atikitsoq,
atikillivaa, atikinaarpaa.
atikípoĸ, atikitsoĸ,
atikitdlivâ, atikinârpâ.
atikoq, t : kuisimanngitsup
aqqa atsiussaq; atikoraa, atikulerpaa.
atikoĸ, t : kuisimángitsup
arĸa atsiússaĸ; atikorâ, atikulerpâ.
atiimaarpaa,
atiimaartaannarpaa.
atîmârpâ, atîmârtáinarpâ.
atipalaaq, t atipalaap,
atipalaat (s. : Sikkisaanngi, Uukapak).
atipalâĸ, t atipalâp,
atipalât (s. : Síkisãnge, Ûkapak).
aatippoq, aatippaa, tak. :
aappaa.
âtípoĸ, âtípâ, tak. :
ãpâ.
atisaq, t atisalersorpoq,
atisaasivik, t atisassaq, atisassiorpoq, atisakoq.
atissaĸ, t atissalersorpoĸ,
atissausivik, t atissagssaĸ, atissagssiorpoĸ, atissakoĸ.
atitooq, t atitoorsuaq. atitôĸ, t atitôrssuaĸ.
atituvoq, atitunaarpaa,
atituneruvoq.
atituvoĸ, atitunârpâ,
atituneruvoĸ.
ativoq, ativaa, atitippaa,
atisivoq.
ativoĸ, ativâ, atitípâ,
atissivoĸ.
atorfik, t atorfiup
atorfinippoq, atorfissarsivoq, atorfissarsiorpoq,
atorfissaaruppoq.
atorfik, t atorfiup
atorfinigpoĸ, atorfigssarsivoĸ, atorfigssarsiorpoĸ,
atorfigssaerúpoĸ.
atorpoq, atorpaa,
atornerluppaa, atorsuppoq, atorniku, atorneeruppoq,
atoqqaartippaa, atoqqaartitsivoq.
atorpoĸ, atorpâ,
atornerdlugpâ, atorsugpoĸ, atorniko, atornêrúpoĸ,
atorĸârtípâ, atorĸârtitsivoĸ.
atorsaavoq, atorsaasoq,
atorsarorpoq, atorsaruuppaa, atorsarorsiivoq.
atorssauvoĸ, atorssaussoĸ,
atorssarorpoĸ, atorssarũpâ, atorssarorsîvoĸ.
atsaa, trl, tk. atsâ, trdl, tk.
atsak, atsaap, atsaat :
ataatap qatanngutaa arnaq; atsaasaq.
atsak, atsaup, atsait :
atâtap ĸatángutâ arnaĸ; atsaussaĸ.
atserarpaa, atseraat,
atseraatit (s. : „Kikkik”).
atserarpâ, atseraut,
atserautit (s. : „Kíkik”).
atserpaa, atsersorpaa,
atsigaq, atsikkat ~ atilerpaa.
atserpâ, atsersorpâ,
atsigaĸ, atsigkat ~ atilerpâ.
aatserpoq : aataanippoq;
aatsersorsuuvoq (imaq).
âtserpoĸ : âtânigpoĸ;
âtsersorssûvoĸ (imaĸ).
aatsialaq, t aatsialaap,
aatsialaat : pinnarnaq, kusanaq; aatsialaavoq.
âtsialaĸ, t âtsialaup,
âtsialait : pínarnaĸ, kussanaĸ; âtsialauvoĸ.
atsiaq, t atsiaavoq,
atsiaraa.
atsiaĸ, t atsiauvoĸ,
atsiarâ.
atsigaq, t atsikkat,
atsigaavoq ~ atiligaq.
atsigaĸ, t atsigkat,
atsigauvoĸ ~ atiligaĸ.
atsippoq, atsissoq
atsissivoq, atsinneq.
atsigpoĸ, atsigsoĸ
atsigsivoĸ, atsingneĸ.
atsineq, t atsernit :
annoraap aavata timitaminut tuffia; atsinikippoq, atsinikitsoq,
atsinertuvoq.
atsineĸ, t atsernit :
ánorâp âvata timitaminut tugfia; atsinikípoĸ, atsinikitsoĸ,
atsinertuvoĸ.
atsiorpoq, atsiorpaa,
atsiuuseq, atsiuutsit, atsiorpai (allakkani).
atsiorpoĸ, atsiorpâ,
atsiûseĸ, atsiûtsit, atsiorpai (agdlagkane).
atsipaaq, t atsipaap,
atsipaat, atsipaaqut, atsipaaquserpoq, atsipaaquserpaa ~ atsip
paava.
atsipâĸ, t atsipâp,
atsipât, atsipâĸut, atsipâĸuserpoĸ, atsipâĸuserpâ ~ atsip
pâva.
atsiuppaa, atsiussivoq,
atsiussaavoq.
atsiúpâ, atsiússivoĸ,
atsiússauvoĸ.
atsivoq : aaliorpoq s. :
(annoraamut); atsivaa, atsiorpoq tak. : aaq.
atsivoĸ : âliorpoĸ s. :
(ánorâmut); atsivâ, atsiorpoĸ tak. : âĸ.
aatsivoq, aatsivigaa,
aatsiumavoq, tak. : aappaa.
âtsivoĸ, âtsivigâ,
âtsiumavoĸ, tak. : ãpâ.
aatsorpaa : tunillappaa;
(nappaat); aatsuivoq, aatsornarpoq.
âtsorpâ : tunitdlagpâ;
(nápaut); âtsuivoĸ, âtsornarpoĸ.
atsungerpaa : qilerneq
patanaarlugu qilerpaa; atsungerfik.
atsungerpâ : ĸilerneĸ
patanaerdlugo ĸilerpâ; atsungerfik.
aatsuuppoq, (nappaat),
aatsuukkiartorpoq.
âtsũpoĸ, (nápaut),
âtsũkiartorpoĸ.
atuagaq, t atuakkat,
atuagalliutit, tq atuagassiorpoq, atuagaasat, tq atuagaatit, tk.
atuagaĸ, t atuagkat,
atuagagdliutit, tĸ atuagagssiorpoĸ, atuagaussat, tĸ atuagautit,
tk.
atuakkiaq, t atuakkiaavoq. atuagkiaĸ, t atuagkiauvoĸ.
atuakkiorpoq, atuakkiortoq,
atuakkiortuuvoq.
atuagkiorpoĸ, atuagkiortoĸ,
atuagkiortûvoĸ.
atuaavoq ~ atuffassivoq. atuaivoĸ ~ atuvfássivoĸ.
atuarpoq, atuarpaa,
atuartoq, atuarfik, atuarsinnaalerpoq, atuarsinnaanngorpoq,
atuartippaa, atuartitsivoq, atuartitsissut, atuarajuppoq.
atuarpoĸ, atuarpâ,
atuartoĸ, atuarfik, atuarsínaulerpoĸ, atuarsínãngorpoĸ,
atuartípâ, atuartitsivoĸ, atuartitsíssut, atuarajugpoĸ.
atuarseq, t : nigeq;
atuarserpoq, atuarsersoq.
atuarseĸ, t : nigeĸ;
atuarserpoĸ, atuarsersoĸ.
atuallappaa :
aqqutigilerpaa.
atuatdlagpâ :
avĸutigilerpâ.
atuaaseraa = atuaaserivaa :
katerusertippaa; atuaaseritippoq.
atuauserâ = atuauserivâ :
katerusertípâ; atuauseritípoĸ.
atuertoq, t : qimmeq
kisermaajulluni erniusoq (qilukkunigooq asuliissanngitsoq).
atuertoĸ, t : ĸingmeĸ
kisermâjuvdlune erniussoĸ (ĸilugkunigôĸ asulĩsángitsoĸ).
atugaq, t atukkat,
atugarliorpoq, atugassaq, atugartooq, atugaavoq.
atugaĸ, t atugkat,
atugardliorpoĸ, atugagssaĸ, atugartôĸ, atugauvoĸ.
atukkerpoq, atukkerpaa :
atisalerpaa ; atukkersorpoq.
atugkerpoĸ, atugkerpâ :
atissalerpâ ; atugkersorpoĸ.
atukkippaa, atukkiuppaa,
atukkiussaq, atukkiussaavoq.
atugkípâ, atugkiúpâ,
atugkiússaĸ, atugkiússauvoĸ.
atugu, oqr ~ atagu. atugo, oĸr ~ atago.
atussaavoq, atussaanngilaq,
atussaanngillat, atussaanngitsoq.
atugssauvoĸ,
atugssáungilaĸ, atugssáungitdlat, atugssáungitsoĸ.
atuivoq, atuillaqqippoq,
atuillaqqissoq, atuinerluppoq, atuinertooq.
atuivoĸ, atuitdlarĸigpoĸ,
atuitdlarĸigsoĸ, atuinerdlugpoĸ, atuinertôĸ.
atukulugaq, t atukulukkat :
atisaq ulluinnarsiut, sullit.
atukulugaĸ, t atukulugkat :
atissaĸ uvdluínarsiut, sutdlit.
atungak, t atunngat,
atungassaq, atungassiaq, atungassivoq.
atungak, t atúngat,
atungagssaĸ, atungagssiaĸ, atungagssivoĸ.
atunngerpoq, atunngersoq,
atunngerpaa, atunngerlaaq, atunngerlaap, atunngerlaat,
atunngillaqqippoq, atunngillaqqissoq, atunngillaqqissuuvoq.
atúngerpoĸ, atúngersoĸ,
atúngerpâ, atúngerdlâĸ, atúngerdlâp, atúngerdlât,
atúngitdlarĸigpoĸ, atúngitdlarĸigsoĸ, atúngitdlarĸigsûvoĸ.
atunngilaq, atunngillat,
atunngitsoq, atunngilluinnarpoq, atunngitsoorpoq, atunngisaq.
atúngilaĸ, atúngitdlat,
atúngitsoĸ, atúngitdluínarpoĸ, atúngitsôrpoĸ, atúngisaĸ.
atunngiut, t atunngiutip,
atunngiutit (meqqut, ujaloq), atunngiutissaq, atunngiutigaa.
atúngiut, t atúngiutip,
atúngiutit (merĸut, ujaloĸ), atúngiutigssaĸ, atúngiutigâ.
atunngivoq, ~ atungassivoq. atúngivoĸ, ~
atungagssivoĸ.
atunnivoq, atunnilaarpoq,
atunneqaaq.
atúnivoĸ, atúnilârpoĸ,
atúneĸaoĸ.
atuuppoq, atuuppaa :
atunngitsuunngilaa; atuulluarpoq.
atũpoĸ, atũpâ :
atúngitsũngilâ; atûtdluarpoĸ.
atuusarpoq, atuusarpaa :
atisani pitsaagaluartoq ulluinnarsiutigaa; atuusaavoq, atuusagaq,
atuusakkat.
atûssarpoĸ, atûssarpâ :
atissane pitsaugaluartoĸ uvdluínarsiutigâ; atûssaivoĸ,
atûssagaĸ, atûssagkat.
atuffapput, atuffappaa,
atuffassivoq.
atuvfáput, atuvfápâ,
atuvfássivoĸ.
atuffarippoq, atuffarissoq,
atuffarissivoq, atuffarissaarpoq, atuffarluppoq.
atuvfarigpoĸ, atuvfarigsoĸ,
atuvfarigsivoĸ, atuvfarigsârpoĸ, atuvfardlugpoĸ.
atuffaseq, t atuffaserpoq,
atuffasersoq, atuffasia, tk.
atuvfaseĸ, t atuvfaserpoĸ,
atuvfasersoĸ, atuvfasia, tk.
aava, tk aavanik, aavagut
tak. : aak.
aua, tk auanik, auagut tak.
: auk.
aaverluerpoq, aaverluersoq
aaverluersimavoq.
auerdluerpoĸ, auerdluersoĸ
auerdluersimavoĸ.
aaverpoq, aaversoq,
aaviarpaa, aaveruppoq, aavingajappoq.
auerpoĸ, auersoĸ, auerpâ,
auerúpoĸ, auingajagpoĸ.
aagasappoq, aagasaarpoq tak.
: aak.
augasagpoĸ, augasârpoĸ
tak. : auk.
aagiak, t aagissat, aagiaap,
aagiaat, aagiappoq, aagialippoq, aagiaannaavoq, aagiassuaq,
aagiassuit.
augiak, t augíssat,
augiaup, augiait, augiagpoĸ, augialigpoĸ, augiáinauvoĸ,
augiagssuaĸ, augiagssuit.
aappalaartoq, t (:
erfalasorput) ; aappalaartulersorput, aappalaartuliuppaa.
augpalârtoĸ, t (:
erfalassorput) ; augpalârtulersorput, augpalârtuliúpâ.
aappaluppoq,
aappalunguserpoq, aappalungusersoq, aappaluarpoq ~ aappalujappoq,
aappalussivoq.
augpalugpoĸ,
augpalunguserpoĸ, augpalungusersoĸ, augpaluarpoĸ ~
augpalujagpoĸ, augpalugsivoĸ.
aappallarippoq,
aappallarissoq, aappallarissaat, aappallarissivoq.
augpatdlarigpoĸ,
augpatdlarigsoĸ, augpatdlarigsaut, augpatdlarigsivoĸ.
aappalloqqut, t
aappalloqqutip, aappalloqqutit (qarsorsani); aappalloqquserpaa,
aappalloqqutaavoq.
augpatdlorĸut, t
augpatdlorĸutip, augpatdlorĸutit (ĸarsorsane);
augpatdlorĸuserpâ, augpatdlorĸutauvoĸ.
aappilattoq, t (: immap
naasuisa ilaat).
augpilagtoĸ, t (: ímap
naussuisa ilât).
aappilavoq, aappilajaarpoq,
aappilaqaaq, aappillarippoq, aappillarissoq.
augpilavoĸ, augpilajârpoĸ,
augpilaĸaoĸ, augpitdlarigpoĸ, augpitdlarigsoĸ.
aappillerpoq, aappillersoq,
aappillerneq : (nappaat amikkut malunniuttartoq); aappillersarpaa,
aappillersaat, aappillersaatip, aappillersaatit.
augpitdlerpoĸ,
augpitdlersoĸ, augpitdlerneĸ : (nápaut amíkut
malungniútartoĸ); augpitdlersarpâ, augpitdlersaut,
augpitdlersautip, augpitdlersautit.
aappoq I : arrorpoq;
aasserpaa, aatsippaa, aatsitsivoq, aatsitsivik, aatsitassaq,
aatsitassarsiorfik; aassiivaa.
augpoĸ I : arrorpoĸ;
augserpâ, augtípâ, augtitsivoĸ, augtitsivik, augtitagssaĸ,
augtitagssarsiorfik; augsîvâ.
aappoq II : sorlummigut
aammik anitsivoq; aakkajuppoq, aakkunnaarpoq.
augpoĸ II : sordlungmigut
aungmik anitsivoĸ; augkajugpoĸ, augkungnaerpoĸ.
aassuappoq : ersiarsuppoq,
aanngajuppoq; aassuatsippoq.
augsuagpoĸ :
erssiarssugpoĸ, áungajugpoĸ; augsuagtípoĸ.
aaguppaa, aagussaq,
aagussaavoq.
augúpâ, augússaĸ,
augússauvoĸ.
aaviak, t aavissat, aaviaap,
aaviaat, aaviappoq, aavialippoq, aaviaannaavoq, aaviassuaq,
aaviassuit.
auiak, t auíssat, auiaup,
auiait, auiagpoĸ, auialigpoĸ, auiáinauvoĸ, auiagssuaĸ,
auiagssuit.
aaviarpoq, aaviarpaa,
aaviaavoq.
auiarpoĸ, auiarpâ,
auiaivoĸ.
aavinnaavoq, aavinnarsuuvoq. auínauvoĸ, auínarssûvoĸ.
aaviivoq, aaviineq,
aaviisoq.
auîvoĸ, auîneĸ, auîssoĸ.
aajuppoq : ajorsapappoq,
sutsiaarpoq.
aujugpoĸ : ajorssapagpoĸ,
sutsiaerpoĸ.
aak, t aatserpoq, aatserpaa,
aattooq, aassiorpaa.
auk, t augterpoĸ, augterpâ,
augtôĸ, augsiorpâ.
aakassaarpoq : nuak aammik
akoqalaarpoq.
aukagsârpoĸ : nuak aungmik
akoĸalârpoĸ.
aakkarneq, t aakkarnerup,
aakkarnerit : sikup aqiliornera; aakkarnerasaarpoq.
áukarneĸ, t áukarnerup,
áukarnerit : sikup aĸiliornera; áukarnerasârpoĸ.
aakkarpoq : aangajappoq. áukarpoĸ : aungajagpoĸ.
aakippoq, aakitsoq,
aakilliorpoq.
aukípoĸ, aukitsoĸ,
aukitdliorpoĸ.
aalassappoq (: puisi, imaq);
aalassaatigaa, aalassarluppoq, aalassanngilaq, aalassanngillat,
aalassanngitsoq, aalassarippoq, aalassarissoq (: pikippoq).
aulagsagpoĸ (: puisse,
imaĸ); aulagsautigâ, aulagsardlugpoĸ, aulagsángilaĸ,
aulagsángitdlat, aulagsángitsoĸ, aulagsarigpoĸ, aulagsarigsoĸ
(: pikigpoĸ).
aalaakkak, t aalaakkaap,
aalaakkaat, aalaakkaavoq, aalaakkaanngilaq, aalaakkaanngillat,
aalaakkaanngitsoq.
auláikak, t auláikaup,
auláikait, auláikauvoĸ, auláikáungilaĸ, auláikáungitdlat,
auláikáungitsoĸ.
aalaakkerpaa : toqukkarpaa;
aalaakkivippoq, aalaakkivippaa, aalaakkeqqinnaarpaa.
auláikerpâ : toĸúkarpâ;
auláikivigpoĸ, auláikivigpâ, auláikerĸingnârpâ.
aalaatsoorpoq, aalaatsoorpaa
(: naakkiakki), aalaatsoorajuppoq.
aulaitsôrpoĸ, aulaitsôrpâ
(: nâgkiagke), aulaitsôrajugpoĸ.
aalajaappoq, aalajaatsoq,
aalajaalluinnarpoq, aalajaatsorsuuvoq.
aulajáipoĸ, aulajaitsoĸ,
aulajaitdluínarpoĸ, aulajaitsorssûvoĸ.
aalajavoq, aalajangerpoq,
aalajangerpaa, aalajangersarpaa, aalajangiuppaa, aalajataarpoq.
aulajavoĸ, aulajangerpoĸ,
aulajangerpâ, aulajangersarpâ, aulajangiúpâ, aulajatârpoĸ.
aalakkapput,
aalakkattorsuit.
aulákáput, aulákátorssuit.
aalakoorpoq : putumavoq,
qanngorpoq; aalakoorajuppoq, aalakuujaappoq, aalakuujaatsoq.
aulakôrpoĸ : putumavoĸ,
ĸángorpoĸ; aulakôrajugpoĸ, aulakûjáipoĸ, aulakûjaitsoĸ.
aalanngaat tk ~ aalatinnagu,
tamuanagu iivaa; aalanngaasa, tk qasseers.
aulángât tk ~ aulatínago,
tamuanago îvâ; aulángaisa, tk ĸavsêrs.
aalanguserpoq, aalangusersoq
(sila); aalanguserunnaarpoq, aalanguserunnaarsoq.
aulanguserpoĸ,
aulangusersoĸ (sila); aulanguserungnaerpoĸ,
aulanguserungnaersoĸ.
aalappaa, aalaterpaa,
aalallugu.
aulápâ, aulaterpâ,
aulatdlugo.
aalasarpoq ~ aalisarpoq. aulasarpoĸ ~ aulisarpoĸ.
aalasinanngilaq,
aalasinanngillat, aalasinanngitsoq : allamut assingunngilaq;
aalasinanngivippoq, aalasinanngivissoq.
aulassinángilaĸ,
aulassinángitdlat, aulassinángitsoĸ : avdlamut ássingúngilaĸ;
aulassinángivigpoĸ, aulassinángivigsoĸ.
aalaterpaa, aalaterivoq,
aalaterut, aalaterusiorpoq, aalaterutaaruppoq.
aulaterpâ, aulaterivoĸ,
aulaterut, aulaterusiorpoĸ, aulaterutaerúpoĸ.
aalatsivoq, (ikkattumi),
aalatsivik.
aulatsivoĸ, (íkátume),
aulatsivik.
aalaavataarpoq ~
aalaniataarpoq.
aulauatârpoĸ ~
aulaniatârpoĸ.
aalavoq, aalaniarpoq,
aalaniuppaa, aalangeerpaa, aalataarpoq, aalataarpaa,
aalaqqataarpoq, aalanerrarippoq, aalanerrarissoq, aalavapput :
arsaapput; aalaallappoq, aalaqqajuppoq, aalatseriippoq,
aalatseriitsoq.
aulavoĸ, aulaniarpoĸ,
aulaniúpâ, aulangêrpâ, aulatârpoĸ, aulatârpâ,
aularĸatârpoĸ, aulanerrarigpoĸ, aulanerrarigsoĸ, aulavagput :
arssáuput; aulâtdlagpoĸ, aularĸajugpoĸ, aulatserĩpoĸ,
aulatserîtsoĸ.
aalersorpaa : aatsilerpaa. aulerssorpâ : augtilerpâ.
aalisagaq, t aalisakkat,
aalisagaaraq, aalisagaarniarpoq, aalisaganippoq, aalisagaaruppoq.
aulisagaĸ, t aulisagkat,
aulisagâraĸ, aulisagaerniarpoĸ, aulisaganigpoĸ,
aulisagaerúpoĸ.
aalisakkerpoq ~
aalisaganippoq.
aulisagkerpoĸ ~
aulisaganigpoĸ.
aalisarpoq, aalisarpaa (:
apersorpaa, paasiniarpaa); aalisaannartoq, aalisarajuppoq.
aulisarpoĸ, aulisarpâ (:
aperssorpâ, pâsiniarpâ); aulisáinartoĸ, aulisarajugpoĸ.
aalisaat, t aalisaatip,
aalisaatit, aalisaatissiaq, aalisaataaruppoq, aalisaataarserpoq,
aalisaataarsersoq.
aulisaut, t aulisautip,
aulisautit, aulisautigssiaĸ, aulisautaerúpoĸ,
aulisautaerserpoĸ, aulisautaersersoĸ.
aalitsapput ~ aalisarrapput;
aalitsattorsuit, aalitsattorpassuit.
aulitsáput ~ aulisarráput;
aulitsátorssuit, aulitsátorpagssuit.
aama, aamaq t aammat,
aamalivik, aamakoq, aamaliorpoq, aamakippoq, aamakitsoq.
auma, aumaĸ t áumat,
aumalivik, aumakoĸ, aumaliorpoĸ, aumakípoĸ, aumakitsoĸ.
aamaaruppoq,
aamaarulluinnarpoq, aamaarutiaarpoq.
aumaerúpoĸ,
aumaerutdluínarpoĸ, aumaerutiârpoĸ.
aamaajaat, t
aamaajaataarserpoq, aamaajaataarsersoq, aamajaammik ….
aumaiaut, t
aumaiautaerserpoĸ, aumaiautaersersoĸ, aumaiáumik ….
aamaajuitsoq, t : svampi
panertitaq.
aumâjuitsoĸ, t : svampe
panertitaĸ.
aamanganiaq, t ~ amanganeq,
qalerualik, oqilaaluk.
aumanganiaĸ, t ~ amanganeĸ,
ĸalerualik, oĸilailuk.
aamaarpoq, aamaartippaa,
aamaarunnaarpoq, aamaarunnaarsoq, aamaarnikippoq, aamaarnikitsoq.
aumaorpoĸ, aumaortípâ,
aumaorungnaerpoĸ, aumaorungnaersoĸ, aumaornikípoĸ,
aumaornikitsoĸ.
aamaroorpoq, ~ aamaarpoq. aumarôrpoĸ, ~ aumaorpoĸ.
aamarsuaasorpoq. aumarssuaisorpoĸ.
aamarsuaasivik, t
aamarsuaasiviup, aamarsuaasivimmiippoq, aamarsuaasivissuaq.
aumarssuausivik, t
aumarssuausiviup, aumarssuausivingmĩpoĸ, aumarssuausivigssuaĸ.
aamarsuit, tq =
aamaruutissat, tq.
aumarssuit, tĸ =
aumarûtigssat, tĸ.
aamaruutissat, tq =
aamarsuit.
aumarûtigssat, tĸ =
aumarssuit.
aamaruutissivik, t
aamaruutissivimmi.
aumarûtigssivik, t
aumarûtigssivingme.
aammat, tq ~ aamat. áumat, tĸ ~ aumat.
aamaasaq, t (ujarak,
aappaluttoq, sapangaq); aamaasaavoq, aamaasarsiorpoq.
aumaussaĸ, t (ujarak,
augpalugtoĸ, sapangaĸ); aumaussauvoĸ, aumaussarsiorpoĸ.
aamavoq, : qerivinngilaq. aumavoĸ, : ĸerivíngilaĸ.
aammerpoq, aammersoq,
aammerpaa, aammersimaarpoq, aammiuppoq.
áumerpoĸ, áumersoĸ,
áumerpâ, áumersimârpoĸ, áumiúpoĸ.
aamingaarpoq : paamaarpoq,
minngaappoq.
aumingârpoĸ : pâmârpoĸ,
míngáipoĸ.
aammit, t aammisip, aammisit
: toqusup immutaa ameq mersugaq; aammisaa, tk aammisissaq,
aammisersorpaa, aammisersugaq, aammisersukkat, aammisaannalik,
aammisaannallit.
áumit, t áumisip, áumisit
: toĸussup ímutâ ameĸ merssugaĸ; áumisâ, tk áumisigssaĸ,
áumisersorpâ, áumisersugaĸ, áumisersugkat, áumisáinalik,
áumisáinagdlit.
aana, upt ~ aajuna tak. :
aa.
auna, upt ~ âjuna tak. : â.
aanaarpoq, aanaalersorpaa,
aanaaverusaat, aanaarunnaarpoq, aanaarunnaarsoq, aanaartitsivoq.
aunârpoĸ, aunâlerssorpâ,
aunâverusaut, aunârungnaerpoĸ, aunârungnaersoĸ,
aunârtitsivoĸ.
aaneq, t aanerup, aanerit,
aanikoq, aaningavoq, aanersuit, tq tak. : aarnit.
auneĸ, t aunerup, aunerit,
aunikoĸ, auningavoĸ, aunerssuit, tĸ tak. : aornit.
aangaappoq, aangaatsoq :
nipaa erseqqippoq, kisiippoq; aangaallilluni oqarpoq.
aungáipoĸ, aungaitsoĸ :
nipâ ersserĸigpoĸ, kissĩpoĸ; aungaitdlivdlune oĸarpoĸ.
aanngaavaa, aanngaallugu
tammaavaa, aanngaavippaa.
áungaivâ, áungaivdlugo
támaivâ, áungaivigpâ.
aanngaavoq (imminut) :
sinilerpoq, aanngaalaarpoq ~ ilanngaavoq.
áungaivoĸ (ingminut) :
sinilerpoĸ, áungailârpoĸ ~ ilángaivoĸ.
aanngarpoq, aanngarpaa,
aanngasippoq, aanngajuppoq, aanngaamavoq, aanngaamavaa.
áungarpoĸ, áungarpâ,
áungasigpoĸ, áungajugpoĸ, áungaumavoĸ, áungaumavâ.
aangavoq, : nipaa
erseqqinngilaq tak. aangaappoq.
aungavoĸ, : nipâ
ersserĸíngilaĸ tak. aungáipoĸ.
aanneq, t aannerup aannerit,
aannersaq, aannerseraarpoq, aanneqanngilaq ~ aannikippoq.
aungneĸ, t aungnerup
aungnerit, aungnerssaĸ, aungnersserârpoĸ, aungneĸángilaĸ ~
aungnikípoĸ.
aannertooq, t :
nungujaatsoq; aannertoorsuaq.
aungnertôĸ, t :
nungujaitsoĸ; aungnertôrssuaĸ.
aannertuvoq, aannertusaarpaa
: ileqqaarpaa.
aungnertuvoĸ,
aungnertusârpâ : ilevĸârpâ.
aannikippoq, aannikitsoq :
nungujavoq.
aungnikípoĸ, aungnikitsoĸ
: nungujavoĸ.
aappaa, : aatsippaa. áupâ, : augtípâ.
aasiak, t aasiaap, aasiaat,
aasiassuaq, aasiaaraq, aasiaaqqat aasiammiu.
ausiak, t ausiaup, ausiait,
ausiagssuaĸ, ausiâraĸ, ausiârĸat ausiangmio.
aasingavoq, : aamingaarpoq,
aramavoq, minngaappoq; aasingavallaaqinak.
ausingavoĸ, : aumingârpoĸ,
aramavoĸ, míngáipoĸ; ausingavatdlâĸinak.
aasaq, t aasaavoq, aasarpoq,
aasarippoq, aasarissoq, aasarissaarpoq, aasarsiorpoq, aasakippoq,
aasakitsoq.
aussaĸ, t aussauvoĸ,
aussarpoĸ, aussarigpoĸ, aussarigsoĸ, aussarigsârpoĸ,
aussarsiorpoĸ, aussakípoĸ, aussakitsoĸ.
aasivoq, aasivissippoq,
aasigatta : siorna (aasami).
aussivoĸ, aussivigssípoĸ,
aussigavta : sujorna (aussame).
aasoq, t aasoorpoq. aussoĸ, t aussôrpoĸ.
aasuppoq, aasuppoq :
erivilluni qitulivoq, aasusserpaa, aasutsippoq, aasusserpaa,
aasutsippoq.
ausugpoĸ = aussugpoĸ :
erivitdlune ĸitulivoĸ, ausugserpâ, ausugtípoĸ, aussugserpâ,
aussugtípoĸ.
aallaariarpoq,
aallaariallaqqippoq, aallaariallaqqissoq.
autdlaeriarpoĸ,
autdlaeriatdlarĸigpoĸ, autdlaeriatdlarĸigsoĸ.
aallaarsaraa, aallaarsaraat
: eqqaappaat.
autdlaerssarâ,
autdlaerssarât : erĸáupât.
aallaarsuuppaat. autdlaerssũpât.
aallagiikkut, t
aallagiikkutip, aallagiikkutit : unaami norsap putuanut allermut
ikkuttartoq (unaami).
autdlagĩkut, t
autdlagĩkutip, autdlagĩkutit : unâme norssap putuanut atdlermut
íkútartoĸ (unâme).
aallaaniarpoq,
aallaaniarfik, aallaaniarajuppoq.
autdlainiarpoĸ,
autdlainiarfik, autdlainiarajugpoĸ.
aallaasaarserpoq,
aallaasaarsersoq.
autdlaisaerserpoĸ,
autdlaisaersersoĸ.
aallaasaajarpoq. autdlaisaiarpoĸ.
aallaaseraq, t aallaaseqqat
~ akkersagaq; aallaaseqqiorpoq, aallaaserarpoq.
autdlaiseraĸ, t
autdlaiserĸat ~ ákersagaĸ; autdlaiserĸiorpoĸ,
autdlaiserarpoĸ.
aallaasersorpoq,
aallaasersullaqqippoq, aallaasersullaqqissoq.
autdlaiserssorpoĸ,
autdlaiserssutdlarĸigpoĸ, autdlaiserssutdlarĸigsoĸ.
aallaasitaarpoq,
aallaasitaartippaa.
autdlaisitârpoĸ,
autdlaisitârtípâ.
aallaat, t aallaasip,
aallaasit, aallaammik pisivoq, aallaalliorpoq.
autdlait, t autdlaisip,
autdlaisit, autdláimik pisivoĸ, autdlaitdliorpoĸ.
aallaavoq, aallaavaa,
aallaasaq, aallaannippoq.
autdlaivoĸ, autdlaivâ,
autdlaissaĸ, autdlaingnigpoĸ.
aallakaapput, ~ aallaapput. autdlakãput, ~ autdlãput.
aallaarpoq, aallaarsimavoq,
aallaarrapput, aallaarsimaffik, aallaarsimaffiup,
aallaartaannarpoq.
autdlaorpoĸ,
autdlaorsimavoĸ, autdlaorráput, autdlaorsimavfik,
autdlaorsimavfiup, autdlaortáinarpoĸ.
aallaapput, aallaasimapput,
aallaallutik.
autdlãput, autdlâsimáput,
autdlâvdlutik.
aallarnerpoq, aallarnerpaa,
aallarniivoq, aallarnersaavoq, aallarniut, aallarniuserpaa.
autdlarnerpoĸ,
autdlarnerpâ, autdlarnîvoĸ, autdlarnersaivoĸ, autdlarniut,
autdlarniuserpâ.
aallarpoq, aallartaannarpoq,
aallanngisaannarpoq, aallaruppaa, aallarussaavoq, aallarussivoq,
aallaatippai, aallarataarpoq, aallasatsappoq, aallarassimaarpoq,
aallartippaa, aallaqqaarpoq, aallaqqaanniupput.
autdlarpoĸ,
autdlartáinarpoĸ, autdlángisáinarpoĸ, autdlarúpâ,
autdlarússauvoĸ, autdlarússivoĸ, autdlâtípai,
autdlaratârpoĸ, autdlasatsagpoĸ, autdlaragsimârpoĸ,
autdlartípâ, autdlarĸârpoĸ, autdlarĸãniúput.
aallaqqaat, t aallaqqaatip,
aallaqqaatit, aallaqqaasiut, aallaqqaaserpaa, aallaqqaataavoq.
autdlarĸaut, t
autdlarĸautip, autdlarĸautit, autdlarĸausiut, autdlarĸauserpâ,
autdlarĸautauvoĸ.
aallat, t aallatip, aallatit
: aallaarut, angallat; aallatigaa.
autdlat, t autdlatip,
autdlatit : autdlaorut, angatdlat; autdlatigâ.
aalluppaa : suliani
taamaatikumanngilaa; aallullugu suliaruuk!.
autdlúpâ : suliane
taimaitikumángilâ; autdlutdlugo suliarûk!.
aatororpoq : qasunermit
uernalerpoq, merngorpoq.
autororpoĸ : ĸasunermit
uernalerpoĸ, merngorpoĸ.
aatsaarpaa : aannersaarpaa,
ileqqaarpaa.
autsârpâ : aungnersârpâ,
ilevĸârpâ.
aatsorsaarpaa ~ aatsaarpaa. autsorsârpâ ~ autsârpâ.
aavarpoq, aavariaq,
aavarfik, aavarajuppoq, aavaatigalugu.
auvarpoĸ, auvariaĸ,
auvarfik, auvarajugpoĸ, auvautigalugo.
aaveq, t aarfit, aarrit,
aavilik, aavillit tak. : aarfit, aarrit.
auveĸ, t aorfit, aorrit,
auvilik, auvigdlit tak. : aorfit, aorrit.
aaffaffaq, t aaffaffaap,
aaffaffaat : nersut ersinartoq (itsaq).
auvfagfaĸ, t auvfagfaup,
auvfagfait : nerssut ersinartoĸ (itsaĸ).
aaffappoq : aavermik
pisaqarpoq; aaffattaq.
auvfagpoĸ : auvermik
pissaĸarpoĸ; auvfagtaĸ.
aaffanniaq, t :
aaverniartoq; aaffanniarpoq.
auvfangniaĸ, t :
auverniartoĸ; auvfangniarpoĸ.
aaffanniut, aaffanniutip,
aaffanniutit, aaffanniusiorpoq, aaffanniutaaruppoq,
aaffanniutaavoq.
auvfangniut, auvfangniutip,
auvfangniutit, auvfangniusiorpoĸ, auvfangniutaerúpoĸ,
auvfangniutauvoĸ.
aaffaq, t : aavarfik;
aaffarmiippoq.
auvfaĸ, t : auvarfik;
auvfarmĩpoĸ.
aavoq, aasunnippoq,
aasunnitsoq, aatserpaa, aasoorpoq, aatippaa, aalluni ….
auvoĸ, ausungnípoĸ,
ausungnitsoĸ, autserpâ, aussôrpoĸ, autípâ, auvdlune ….
aava, tk (annoraap) tak. :
aavi, aaq.
âva, tk (ánorâp) tak. :
âve, âĸ.
avaagaa = avaagivaa,
avaaginnippoq, avaannarpoq : tunineqarajuppoq; avaassorpaa :
isumassorpaa, angajoqqaatserfigaa.
avâgâ = avâgivâ,
avâgingnigpoĸ, avângnarpoĸ : tunineĸarajugpoĸ; avâgssorpâ
: isumagssorpâ, angajorĸautserfigâ.
avaakallappoq,
avaakallaappaa, avaakallaassivoq, avaakallatsippaa.
avâkatdlagpoĸ,
avâkatdláupâ, avâkatdláussivoĸ, avâkatdlagtípâ.
avalagiaq, t avalagissat,
avalagiarfik.
avalagiaĸ, t avalagíssat,
avalagiarfik.
avalappoq, avalappaa,
avalanneq, avalannerup, avalannerit, avalaappaa, avalaassaq,
avalaassivoq, avalatsippaa, avalattaat, avalattaaserpaa,
avalassaarpoq, avalagarput, avalakaasut, tq avalaavaa.
avalagpoĸ, avalagpâ,
avalangneĸ, avalangnerup, avalangnerit, avaláupâ, avaláussaĸ,
avaláussivoĸ, avalagtípâ, avalagtaut, avalagtauserpâ,
avalagsârpoĸ, avalagarput, avalakâssut, tĸ avalaivâ.
avalaajaq, t
avalaajarpassuit, tq.
avalaiaĸ, t
avalaiarpagssuit, tĸ.
avalaavik, t :
avalaallerfik.
avalaivik, t :
avalaigdlerfik.
avalaavoq, avalaallerpoq,
avalaallersoq.
avalaivoĸ, avalaigdlerpoĸ,
avalaigdlersoĸ.
avalaapput (qassiit) ~
avalakaapput; avalaallutik.
avalãput (ĸavsît) ~
avalakãput; avalâvdlutik.
avaalaqiaq, t avaalaqissat,
avaalaqiaaluit, tq avaalaqissiarpoq, avaalaqiartaat, tk.
avâlaĸiaĸ, t avâlaĸíssat,
avâlaĸiâluit, tĸ avâlaĸíssiarpoĸ, avâlaĸiartât, tk.
avaalavoq, avaalavaa,
avaalaarpoq, avaalaartorpoq, avaalaartorpaa, avaalaartortuarpaa.
avâlavoĸ, avâlavâ,
avâlaorpoĸ, avâlaortorpoĸ, avâlaortorpâ, avâlaortortuarpâ.
avaleq, t avalia, tk. avaleĸ, t avalia, tk.
avalequt, t avalequtip
avalequtit, avalequtaaruppoq, avalequsersorpaa, avalequtaavoq.
avaleĸut, t avaleĸutip
avaleĸutit, avaleĸutaerúpoĸ, avaleĸusersorpâ, avaleĸutauvoĸ.
avaleraq, t avaleqqat,
avaleraasat, tq avalerartooq, avalerartorpoq, avaleraasartooq.
avaleraĸ, t avalerĸat,
avaleraussat, tĸ avalerartôĸ, avalerartorpoĸ, avaleraussartôĸ.
avaleqqoq, t avaleqqunippoq. avalerĸoĸ, t
avalerĸunigpoĸ.
avalisaq, t avalitsat (qisuk
qaannap usiagaanut nakkarnaveeqqut); avalisaarserpoq,
avalisaarsersoq avalitserpoq, avalitsersorpoq.
avalisaĸ, t avalitsat
(ĸissuk ĸáinap usiagainut nákarnavêrĸut); avalisaerserpoĸ,
avalisaersersoĸ avalitserpoĸ, avalitsersorpoĸ.
avammukarpoq, avammukaapput,
avammukaappaa.
avámukarpoĸ, avámukãput,
avámukáupâ.
avammut, tki avammuinnaq. avámut, tki avámuínaĸ.
avani, upki avaniippoq,
avanissaaq, avaningaatsiaq, oqr avanersuaq; avaneraallak, oqr.
avane, upki avanĩpoĸ,
avanísaoĸ, avaningâtsiaĸ, oĸr avanerssuaĸ; avanerâtdlak,
oĸr.
avannga, upki avanngasik
(anori), avanngasippoq, avanngasissoq, avanngasissoorpoq :
tamakkiivoq; avanngarnisaq, avanngarnitsat, avanngaanniit.
avánga, upki avángasik
(anore), avángasigpoĸ, avángasigsoĸ, avángasigsôrpoĸ :
tamákîvoĸ; avángarnisaĸ, avángarnitsat, avángãnît.
avannaamioq, t (aviisi),
avannaamiuuvoq, avannaamiuik.
avangnâmioĸ, t (avîse),
avangnâmiûvoĸ, avangnâmiuvik.
avannaq, t (: anori),
avannarleq, avannaasaq, avannamukaapput, avannamukaappaa,
avannarpasippoq, avannarpasissoq, avannarpasinaarpoq,
avannarpasinaarpaa, avannaannguaq.
avangnaĸ, t (: anore),
avangnardleĸ, avangnaussaĸ, avangnamukãput, avangnamukáupâ,
avangnarpasigpoĸ, avangnarpasigsoĸ, avangnarpasinârpoĸ,
avangnarpasinârpâ, avangnãnguaĸ.
avannerpoq, avannersoq,
avannerajuppoq, avannerajussivoq, avannersorsuuvoq.
avangnerpoĸ, avangnersoĸ,
avangnerajugpoĸ, avangnerajugsivoĸ, avangnersorssûvoĸ.
avaannguvoq, avaanngunarpoq,
avaannguuppaa, avaannguussivoq.
avãnguvoĸ, avãngunarpoĸ,
avãngũpâ, avãngũssivoĸ.
avaaq, t avaap, avaat,
avaarpoq, avaarpaa, avaartaat, avaartaasiorpoq, avaartaavoq.
avâĸ, t avâp, avât,
avârpoĸ, avârpâ, avârtaut, avârtausiorpoĸ, avârtaivoĸ.
avaarpoq, avaartippaa, tak.
: avaaq, = (: avaakallappoq).
avârpoĸ, avârtípâ, tak.
: avâĸ, = (: avâkatdlagpoĸ).
avaqquppoq, avaqquppaa,
avaqqutsivoq, avaqqutsorpoq.
avarĸúpoĸ, avarĸúpâ,
avarĸutsivoĸ, avarĸutsorpoĸ.
avarrallappoq ~
avaannguussivoq.
avarratdlagpoĸ ~
avãngũssivoĸ.
avaaruppaa, avaarussivoq,
avaarunnarsivoq.
avârúpâ, avârússivoĸ,
avârúnarsivoĸ.
avaserpoq, avasersoq,
avaserpaa, avasersorpaa, avasiuppaa.
avaserpoĸ, avasersoĸ,
avaserpâ, avasersorpâ, avasiúpâ.
avasippoq, avasissoq,
avasissoorpoq, avasissumiippoq.
avasigpoĸ, avasigsoĸ,
avasigsôrpoĸ, avasigsumĩpoĸ.
avassilavoq : silasippoq. avásilavoĸ : silasigpoĸ.
avat, t avatip, avatit
(arnap annoraavani), avalleq, avallersaq, avalliussaavoq,
avalluppoq.
avat, t avatip, avatit
(arnap ánorâvane), avatdleĸ, avatdlersaĸ, avatdliússauvoĸ,
avatdlugpoĸ.
avataarpoq, avataarserpoq,
avataarsersoq avataaruppoq.
avataerpoĸ, avataerserpoĸ,
avataersersoĸ avataerúpoĸ.
avattappoq : anniarnermit
pikippoq; avattaatigaa.
avátagpoĸ : ániarnermit
pikigpoĸ; avátautigâ.
avataajarpoq (talerminik,
niuminik).
avataiarpoĸ (talerminik,
niuminik).
avatangerpaa,
avatangersorpaa, avatangiuppoq.
avatangerpâ,
avatangersorpâ, avatangiúpoĸ.
avataaq, t avataap, avataat
: iggiaq avataasaq allikkat nakerutaat; avataartaarpoq.
avatâĸ, t avatâp, avatât
: iggiaĸ avataussaĸ agdligkat nakerutât; avatârtârpoĸ.
avataq, t avattat,
avatassaq, avatassivoq, avatassiaq, avatartaq, avatarserpaa.
avataĸ, t avátat,
avatagssaĸ, avatagssivoĸ, avatagssiaĸ, avatartaĸ, avatarserpâ.
avatarpaarpoq ~
avatarpoorpoq, mu, avatarpoortippaa.
avatarpârpoĸ ~
avatarpôrpoĸ, mo, avatarpôrtípâ.
avataasaq, t (: angutip
annoraavani); avataasalerpaa, avataasaliuppaa.
avataussaĸ, t (: angutip
ánorâvane); avataussalerpâ, avataussaliúpâ.
avataasiorpoq,
avataasiuuppaa.
avataussiorpoĸ,
avataussiũpâ.
avaallattut, avaallappaat. avâtdlátut, avâtdlápât.
avatissaq, t
avatissaaruppoq, avatissarsivoq.
avatigssaĸ, t
avatigssaerúpoĸ, avatigssarsivoĸ.
avatikkaarpoq : meriarlunilu
anartorsuuvoq (nappaammit).
avatíkârpoĸ :
meriardlunilo anartorssûvoĸ (nápáumit).
avatimmippoq, avatimmippai :
qaannap usiani, ilaat siumippai.
avatingmigpoĸ,
avatingmigpai : ĸáinap usiane, ilait sujumigpai.
avatserpoq, avatsersoq ~
avatalerpoq; avatsiuppaa.
avatserpoĸ, avatsersoĸ ~
avatalerpoĸ; avatsiúpâ.
avatsivoq, ~ avataliorpoq;
avatsisaarpoq.
avatsivoĸ, ~ avataliorpoĸ;
avatsissârpoĸ.
alla, t allaavoq,
allasiorpoq, allanertaq, allajuppoq, allaasaarpoq, allaassutigaa,
allanngorpoq; allanngujuippoq, allanngujuitsoq, allalimaarpoq,
allaatippaa, allanarpoq.
avdla, t avdlauvoĸ,
avdlasiorpoĸ, avdlanertaĸ, avdlajugpoĸ, avdlaussârpoĸ,
avdláussutigâ, avdlángorpoĸ; avdlángujuípoĸ,
avdlángujuitsoĸ, avdlalimârpoĸ, avdlautípâ, avdlanarpoĸ.
allakkajaaq, t allakkajaap,
allakkajaat, allakkajaavoq.
avdlákajâĸ, t avdlákajâp,
avdlákajât, avdlákajauvoĸ.
allassarpoq. avdlássarpoĸ.
allaangavoq,
allaangasoorpoq.
avdlaungavoĸ,
avdlaungassôrpoĸ.
allaappoq, allaattartut, tq
allaattoorpoq, allaattorpoq : qaanni ikinagu nissut
avallinngorlugit kaamisarlugu qajartorpoq.
avdláupoĸ, avdláutartut,
tĸ avdláutôrpoĸ, avdláutorpoĸ : ĸáine ikinago nísut
avatdlíngordlugit kâmissardlugo ĸajartorpoĸ.
allorassaarpoq ~
allornertusaarpoq.
avdlorássârpoĸ ~
avdlornertusârpoĸ.
alloreq, t alloriusaq :
matup tummariaa (tupermi kalaallisuumi).
avdloreĸ, t avdloriussaĸ :
matup tungmariâ (tuperme kalâtdlisûme).
allorpoq, allorarpoq,
allorniusaq, alloriaq, allorissat allornikippoq, allornikitsoq.
avdlorpoĸ, avdlorarpoĸ,
avdlorniussaĸ, avdloriaĸ, avdloríssat avdlornikípoĸ,
avdlornikitsoĸ.
allukaarpoq. avdlukârpoĸ.
aavi, tk qasseers.
(annoraap, nuffit); aavisa, allam.
âve, tk ĸavsêrs. (ánorâp,
nugfit); âvisa, avdlam.
aaveq, t aarfit, aarrit :
illup qulaasa ikaarutaat; aavissaq, aavilersorpaa, aavilerpaa.
âveĸ, t ârfit, ârrit :
igdlup ĸulaisa ikârutât; âvigssaĸ, âvilersorpâ, âvilerpâ.
averorpoq : qoqernartumik
nilliavoq = averrulavoq.
averorpoĸ : ĸoĸernartumik
nivdliavoĸ = averrulavoĸ.
averrulavoq,
averrulasorsuuvoq.
averrulavoĸ,
averrulassorssûvoĸ.
averrullappoq :
uisaruserpoq; averrullapput nillerrapput.
averrutdlagpoĸ :
uisaruserpoĸ; averrutdlagput nivdlerráput.
affa, upo (s. : inuk affa ;
kinami taava?).
avfa, upo (s. : inuk avfa ;
kiname tauva?).
aggorpoq, aggorpaa,
aggortippaa, aggortitsivoq, (aningaasamik), aggornersiaq tak. :
avippoq; aggortorfik : errortorfik.
avgorpoĸ, avgorpâ,
avgortípâ, avgortitsivoĸ, (aningaussamik), avgornersiaĸ tak. :
avigpoĸ; avgortorfik : errortorfik.
agguaavoq, agguaasarpoq. avguaivoĸ, avguaissarpoĸ.
agguaat, t agguaatip,
agguaatit.
avguaut, t avguautip,
avguautit.
aggulavoq, aggulaarpoq. avgulavoĸ, avgulaorpoĸ.
agguluppai (agguakkani),
agguluivoq.
avgulugpai (avguagkane),
avguluivoĸ.
agguut; t agguutip,
agguutit, agguusiorpoq, agguusersorpaa : iseqqivaa.
avgût; t avgûtip, avgûtit,
avgûsiorpoĸ, avgûsersorpâ : isserĸivâ.
aaviarpoq, aaviarpai
(nuffit).
âviarpoĸ, âviarpai
(nugfit).
avigasuarpoq : tamanut
saataarpoq.
avigasuarpoĸ : tamanut
sâtârpoĸ.
avigialik, t avigiallit. avigialik, t avigiagdlit.
avippoq (: tinupasuaranippoq
akussamigut), aviffigaa, avissivoq, avissaarpoq, avippaa,
avissaaqquppoq, avittut (nuliariit).
avigpoĸ (:
tinupassuaranigpoĸ akússamigut), avigfigâ, avigsivoĸ,
avigsârpoĸ, avigpâ, avigsârĸúpoĸ, avigtut (nuliarît).
avittarpoq, avittaat,
avittaasiorpoq.
avigtarpoĸ, avigtaut,
avigtausiorpoĸ.
aviliaq, t : nuliaqat
(uimut); aviliariit, aviliariipput, aviliariissut.
aviliaĸ, t : nuliaĸat
(uvimut); aviliarît, aviliarîgput, aviliarîgsut.
avilorpoq, avilortaat,
avilortaaserpaa, avilortulik : niaqortooq (timmiaq).
avilorpoĸ, avilortaut,
avilortauserpâ, avilortulik : niaĸortôĸ (tingmiaĸ).
avilualavoq, avilualaarpoq,
aviluarpaluppoq.
avilualavoĸ, avilualaorpoĸ,
aviluarpalugpoĸ.
avinngaq, t (nersut
kikkaasut ilaat).
avíngaĸ, t (nerssut
kivkaissut ilât).
avinngaruppoq :
immikkuulerpoq; avinngarulluni.
avíngarúpoĸ :
ingmíkûlerpoĸ; avíngarutdlune.
avinneq, t avinnerup,
avinnerit : nuliaq aapparminit qimataq, piaraq arnaminit, nappaat
akussami tinupasuaqqatigut, qarliit qupinerat; avinnerluppaa.
avingneĸ, t avingnerup,
avingnerit : nuliaĸ áiparminit ĸimataĸ, piaraĸ arnaminit,
nápaut akússame tinupassuarĸatigut, ĸardlît ĸupinerat;
avingnerdlugpâ.
aviorpoq : qarlorpoq,
qitivippoq; aviorpaa.
aviorpoĸ : ĸardlorpoĸ,
ĸitivípoĸ; aviorpâ.
aviorput, (siutikka)
sianerput.
aviorput, (siutíka)
sujanerput.
avippaa (: nulii), avitippai
(avitippaa), avitsivoq, avissutit (allakkat).
avípâ (: nulê), avitípai
(avitípâ), avitsivoĸ, avíssutit (agdlagkat).
aviisi, t oqs aviisiliorpoq,
aviisiliortoq, aviisisivoq, aviisertaaq, aviisertaap, aviisertaat.
avîse, t oĸs avîsiliorpoĸ,
avîsiliortoĸ, avîsisivoĸ, avîsertâĸ, avîsertâp,
avîsertât.
aaviisorpoq, tak. : aaveq. âvîsorpoĸ, tak. : âveĸ.
aviuvoq, : sianaalaarpoq;
aviusivoq, : siutit sianertillugit; aviusarput : uisaruserput.
aviuvoĸ, : sujanâlaorpoĸ;
aviussivoĸ, : siutit sujanertitdlugit; aviussarput :
uisaruserput.
akku, upt qasseers. akkua,
allam. akkorsii, oql.
avko, upt ĸavsêrs. avkua,
avdlam. avkorsê, oĸl.
anna, upt tak. : akku,
assuma.
avna, upt tak. : avko,
avssuma.
aanngooq, oqq tak. : aap. âvngôĸ, oĸĸ tak. : âp.
aavoq, : inukullerpoq. âvoĸ, : inukutdlerpoĸ.
aavooq, t aagooq : miteq;
aavoorpaluppoq, aavoorniarpoq.
âvôĸ, t âgôĸ : miteĸ;
âvôrpalugpoĸ, âvôrniarpoĸ.
avoqqaaraa = avoqqaarivaa :
assuaraa, naveerpaa; avoqqaartuutigaa, avoqqaarlerpoq,
avoqqaarlersoq, avoqqaarlerajuppoq, avoqqaarliut, avoqqaarliutip,
avoqqaarliutit.
avorĸârâ = avorĸârivâ
: agssuarâ, navêrpâ; avorĸârtûtigâ, avorĸârdlerpoĸ,
avorĸârdlersoĸ, avorĸârdlerajugpoĸ, avorĸârdliut,
avorĸârdliutip, avorĸârdliutit.
aqqusaarpaa, aqqusaaruppaa,
aqqusaarussivoq, aqqusaalutoraa, aqqusaarivoq, aqqusaanngilaa.
avĸusârpâ, avĸusârúpâ,
avĸusârússivoĸ, avĸusâlutorâ, avĸusârivoĸ, avĸusãngilâ.
aqqusineq, t aqqusernit,
aqqusiniliaq, aqqusinersuaq, aqqusinersuit.
avĸusineĸ, t avĸusernit,
avĸusiniliaĸ, avĸusinerssuaĸ, avĸusinerssuit.
aqqusinnerpoq,
aqqusinnerpaa, aqqusinniorpoq, aqqusinniaq.
avĸusínerpoĸ,
avĸusínerpâ, avĸusíniorpoĸ, avĸusíniaĸ.
aqqut, t aqqutip, aqqutit,
aqqulluk, aqqulluit aqqulliorpoq, aqqulluppoq, aqqummigut ….
avĸut, t avĸutip, avĸutit,
avĸutdluk, avĸutdluit avĸutdliorpoĸ, avĸutdlugpoĸ, avĸúmigut
….
arrorpoq ~ arrorpoq. avrorpoĸ ~ arrorpoĸ.
assaarpoq, assaarpaa,
assaarit!.
avssaerpoĸ, avssaerpâ,
avssaerit!.
assaq, t ~ asseq; assaqutaq,
assaquttat.
avssaĸ, t ~ avsseĸ;
avssaĸutaĸ, avssaĸútat.
asseq, t asseraa. avsseĸ, t avsserâ.
asserpaa, assersorpaa,
assiaqattaarpaa.
avsserpâ, avssersorpâ,
avssiaĸátârpâ.
assiaq, t assiaraa,
assiaqut, assiaquserpaa, assiaqutaavoq.
avssiaĸ, t avssiarâ,
avssiaĸut, avssiaĸuserpâ, avssiaĸutauvoĸ.
assiuvoq, assiuppoq. avssiuvoĸ, avssiúpoĸ.
assuma, upt allam. tak. :
anna, akku, assumaak, oql.
avssuma, upt avdlam. tak. :
avna, avko, avssumâk, oĸl.
avuuna, upki avuunaqquppoq,
avuunaqquppaa, avuunaraallak, oqr.
avûna, upki avûnarĸúpoĸ,
avûnarĸúpâ, avûnarâtdlak, oĸr.
avunga, upki avungarsuaq,
avungaannarpoq.
avunga, upki avungarssuaĸ,
avungáinarpoĸ.
avunnarpoq, avunnaappaa,
avunnaapput (qassiit), avunnaasut.
avungnarpoĸ, avungnáupâ,
avungnãput (ĸavsît), avungnâssut.
avuvoq, : milutsitsisoq
sanigorpoq; avusuppoq : arnaq ilumittoq illigisartusivoq.
avuvoĸ, : milugtitsissoĸ
sanigorpoĸ; avusugpoĸ : arnaĸ ilumigtoĸ igdligissartusivoĸ.
baalia, t oqs : errorsivik. bâlia, t oĸs : errorsivik.
biibili, t oqs biibiliutiga. bîbile, t oĸs bîbiliutiga.
biilit, tq oqs : qamutit
motorillit.
bîlit, tĸ oĸs : ĸamutit
motorigdlit.
bilitsi, t oqs : allagartaq
isissutissaq, ilaassutissaq.
bilíte, t oĸs :
agdlagartaĸ isíssutigssaĸ, iláussutigssaĸ.
biskorpi, t oqs
biskorpinngorpoq, biskorpiuneq, biskorpiunerup, biskorpiunerit.
biskorpe, t oĸs
biskorpíngorpoĸ, biskorpiuneĸ, biskorpiunerup, biskorpiunerit.
danskeq, t oqs danskiuvoq,
danskisoorpoq, danskisooq, danskit oqaasii.
danskeĸ, t oĸs danskiuvoĸ,
danskisôrpoĸ, danskisôĸ, danskit oĸausê.
ii, oqq eeraa : maajugaa,
iingagaa; eersuaq-una tak. : eeraa eertarpoq.
ê, oĸĸ êrâ : maujugâ,
îngagâ; êrssuaĸ-una tak. : êrâ êrtarpoĸ.
ii-ii, oqq
(kalerrisaarissut); tak. : eertarpoq.
ê-ê, oĸĸ
(kalerrisâríssut); tak. : êrtarpoĸ.
eeq, oqq (mitallernerup
imaluunniit tupigutsannerup nipaa).
êĸ, oĸĸ (mitagdlernerup
imalũnît tupigutsangnerup nipâ).
eeq-aa, oqq : ersinaq
heeq-aa.
êĸ-â, oĸĸ : ersinaĸ
hêĸ-â.
eqaarsaarpoq, eqaarsaarfik,
eqaarsaarfiup eqaarsaallaqqippoq, eqaarsaallaqqissoq.
eĸaersârpoĸ, eĸaersârfik,
eĸaersârfiup eĸaersâtdlarĸigpoĸ, eĸaersâtdlarĸigsoĸ.
eqaappoq, eqaatsoq,
eqaannersaavoq, eqaallisarpoq.
eĸáipoĸ, eĸaitsoĸ,
eĸáinerssauvoĸ, eĸaitdlisarpoĸ.
eeqak, t : peqat, ikinngut,
eqqarleq ~ eeqqa.
êĸak, t : peĸat, ikíngut,
erĸardleĸ ~ êrĸa.
eqaloraq, t eqaloqqat ~
eqalugaq, eqalukkat.
eĸaloraĸ, t eĸalorĸat ~
eĸalugaĸ, eĸalugkat.
eqalugiaq, eqalugissat. eĸalugiaĸ, eĸalugíssat.
eqalussuaq, t eqalussuit,
eqalussuannguvoq : qimmeq qimuttoq.
eĸalugssuaĸ, t
eĸalugssuit, eĸalugssuánguvoĸ : ĸingmeĸ ĸimugtoĸ.
eqaluk, t eqaluit, eqallut;
eqalunniarpoq, eqaluit suaasaat ~ saakut; eqalussiorpoq.
eĸaluk, t eĸaluit,
eĸatdlut; eĸalungniarpoĸ, eĸaluit suaussait ~ sâkut;
eĸalugsiorpoĸ.
eqarpoq, eqatalaarpoq,
eqartippoq.
eĸarpoĸ, eĸatalârpoĸ,
eĸartípoĸ.
eqartaa, tk = eqartia :
qaa’tungaa.
eĸartâ, tk = eĸartia :
ĸâ’tungâ.
eqartangerpoq, eqartangersoq
~ eqartaaruppoq.
eĸartangerpoĸ,
eĸartangersoĸ ~ eĸartaerúpoĸ.
eqarti, t eqartiluppoq,
eqartillerpoq, eqartillersoq.
eĸarte, t eĸartilugpoĸ,
eĸartigdlerpoĸ, eĸartigdlersoĸ.
eqallerpoq, eqallersoq. eĸatdlerpoĸ, eĸatdlersoĸ.
eqalliarpoq, eqalliarfik,
eqalliarajuppoq.
eĸatdliarpoĸ,
eĸatdliarfik, eĸatdliarajugpoĸ.
eqallut, tq ~ eqaluit. eĸatdlut, tĸ ~ eĸaluit.
eqi, t (: kangerluup
qinnguani kangerlersimaneeraq, sikup sinaavani); eqiluppoq,
eqillerpoq, eqillersoq tak. : eqinga ~ isu.
eĸe, t (: kangerdlûp
ĸínguane kangerdlersimanêraĸ, sikup sinâvane); eĸilugpoĸ,
eĸigdlerpoĸ, eĸigdlersoĸ tak. : eĸinga ~ iso.
eqeerpoq, eqeersoq
eqeersarpaa, eqeersaat, eqeersoorpoq, eqeersuummivoq,
eqeersuummisaarpoq.
eĸêrpoĸ, eĸêrsoĸ
eĸêrsarpâ, eĸêrsaut, eĸêrsôrpoĸ, eĸêrsũmivoĸ,
eĸêrsũmissârpoĸ.
eqeqqoq, t eqeqqormippaa. eĸerĸoĸ, t eĸerĸormigpâ.
eqiagaa = eqiagivaa,
eqiattarpoq, eqianarpoq, eqiannivoq, eqiasuppoq, eqiasuippoq,
eqiasuitsoq, eqiatsaappaa, eqiatitaarpoq.
eĸiagâ = eĸiagivâ,
eĸiagtarpoĸ, eĸianarpoĸ, eĸiánivoĸ, eĸiasugpoĸ,
eĸiasuípoĸ, eĸiasuitsoĸ, eĸiatsáupâ, eĸiatitârpoĸ.
eqiiallappoq,
eqiiallaatigaa.
eĸîatdlagpoĸ,
eĸîatdlautigâ.
eqigaaq : imminut
suliaqanngigaaq.
eĸigaoĸ : ingminut
suliaĸángigaoĸ.
eqimattat, tq ~ eqimmattut;
eqimattaaluit, eqimattakkuutaarput.
eĸimagtat, tĸ ~ eĸímátut;
eĸimagtâluit, eĸimagtákûtârput.
eqimmapput ~ eqimarrapput;
eqimmattorsuit.
eĸímáput ~ eĸimarráput;
eĸímátorssuit.
eqimapput, (eqimavoq),
eqimallutik, eqimasut (paarnat).
eĸimáput, (eĸimavoĸ),
eĸimavdlutik, eĸimassut (paornat).
eqinga, tk tak. : eqi eqik;
eqinganiippoq.
eĸinga, tk tak. : eĸe
eĸik; eĸinganĩpoĸ.
eqiingavoq, eqiingasaarpoq. eĸîngavoĸ, eĸîngasârpoĸ.
eqingavoq, eqingasoorpoq. eĸingavoĸ, eĸingassôrpoĸ.
eqiingavoq, eqiingasuuvoq. eĸîngavoĸ, eĸîngassûvoĸ.
eqinnaappoq, eqinnaatsoq :
suliumatuvoq, eqinnaasaarpoq, eqinnaalliorpoq, eqinnaaserpoq,
eqinnaasersoq.
eĸingnáipoĸ, eĸingnaitsoĸ
: suliumatuvoĸ, eĸingnaisârpoĸ, eĸingnaitdliorpoĸ,
eĸingnaiserpoĸ, eĸingnaisersoĸ.
eqippaa, eqittaapput
(imminnut); eqittaapput (ilassiuisut).
eĸípâ, eĸítáuput
(ingmingnut); eĸítáiput (ilagsiuissut).
eqippoq ~ ungerpoq, qumarpoq
(ameq); eqikkarpoq.
eĸípoĸ ~ ungerpoĸ,
ĸumarpoĸ (ameĸ); eĸíkarpoĸ.
eqisaluppoq, eqisalutsippoq. eĸisalugpoĸ,
eĸisalugtípoĸ.
eqisimaarput, eqisimaarpaa,
eqisimmapput.
eĸisimârput, eĸisimârpâ,
eĸisímáput.
eqisimiaq, : assaap imaa;
eqisimiarpaa, eqisimisserpoq, eqisimissersoq, eqisimissiuppaa.
eĸisimiaĸ, : agssaup imâ;
eĸisimiarpâ, eĸisimísserpoĸ, eĸisimíssersoĸ,
eĸisimíssiúpâ.
eqisaavaq, t : ippernap
quperlua tatsimiittartoq ~ pequsaavaq.
eĸissâvaĸ, t : ípernap
ĸuperdlua tatsimĩtartoĸ ~ peĸussâvaĸ.
eqissuppoq, (imminut) =
eqigaaq; eqissuppaa, eqissussivoq, eqissullugu ….
eĸíssúpoĸ, (ingminut) =
eĸigaoĸ; eĸíssúpâ, eĸíssússivoĸ, eĸíssutdlugo ….
eqitaq, t ; qisumineq
ulamertoq nukkersaarut (noqqullugu); eqitarsorput.
eĸitaĸ, t ; ĸissumineĸ
ulamertoĸ núkerssârut (norĸutdlugo); eĸitarssorput.
eqiterput, eqiterivoq,
eqiteriffik, eqitikkat, tq eqiterupput.
eĸiterput, eĸiterivoĸ,
eĸiterivfik, eĸitigkat, tĸ eĸiterúput.
eqiterutit, tq
eqiterutitaarpoq.
eĸiterutit, tĸ
eĸiterutitârpoĸ.
eqitippaa s. : (ameq). eĸitípâ s. : (ameĸ).
eqitsit, t eqitsisip,
eqitsisit ~ eqiterfik.
eĸitsit, t eĸitsisip,
eĸitsisit ~ eĸiterfik.
eqitsivoq, tak. : eqippaa. eĸitsivoĸ, tak. : eĸípâ.
eqivoq, eqisarpoq,
eqisaluppoq, eqingasulippoq.
eĸivoĸ, eĸissarpoĸ,
eĸisalugpoĸ, eĸingasuligpoĸ.
eqoqittarpaa :
salloqittarpaa; eqoqittaavoq.
eĸoĸítarpâ :
sagdloĸítarpâ; eĸoĸítaivoĸ.
eqoriippoq, eqoriitsoq :
sapigaqanngitsoq, tamatigoortoq.
eĸorĩpoĸ, eĸorîtsoĸ :
sapigaĸángitsoĸ, tamatigôrtoĸ.
eqorpoq, eqorpaa (:
ajorsippaa); eqortippoq, eqortorpoq.
eĸorpoĸ, eĸorpâ (:
ajorssípâ); eĸortípoĸ, eĸortorpoĸ.
eequjavoq, : aalajavoq,
patanarpoq.
êĸujavoĸ, : aulajavoĸ,
patanarpoĸ.
equsaavaq, t ~ eqisaavaq. eĸussâvaĸ, t ~ eĸissâvaĸ.
equut, t equutip, equutit (:
qeqqussat).
eĸût, t eĸûtip, eĸûtit
(: ĸerĸússat).
equtaa, tk : igalaap
inalumerngup sinaakkutaa amimineq.
eĸutâ, tk : igalâp
inalumerngup sinãkutâ amimineĸ.
equvoq, equsaarpoq,
equngavoq, equsoorpoq, equngaarpoq (imma equvoq), equngaaluk.
eĸuvoĸ, eĸussârpoĸ,
eĸungavoĸ, eĸussôrpoĸ, eĸungârpoĸ (ingma eĸuvoĸ),
eĸungâluk.
eeraa : maajugaa tak. : ii. êrâ : maujugâ tak. : ê.
erlaarpoq, erlaarpaa
(ujalu); erlaarsivoq.
erdlaerpoĸ, erdlaerpâ
(ujalo); erdlaersivoĸ.
erlappoq, : ersappoq
(kiisortoq).
erdlagpoĸ, : erssagpoĸ
(kîsortoĸ).
erlaq, t : ujallup
qisuulluunniit nujaarnera tak. : erlaarpoq.
erdlaĸ, t : ujatdlup
ĸissûvdlũnît nujaernera tak. : erdlaerpoĸ.
erlavik, t erlaveersiniooq
(erlaveersortoq) qaammatip inua (oqaluttuani); erlavissorpoq,
erlavissorpaa.
erdlavik, t erdlavêrsiniôĸ
(erdlavêrsortoĸ) ĸáumatip inua (oĸalugtuane); erdlavigsorpoĸ,
erdlavigsorpâ.
erleq, t soqqallip soqqaaraa
(meqquusaannangajak).
erdleĸ, t sorĸagdlip
sorĸârâ (merĸûssáinangajak).
erlerpaa : qulliup
kalaallisuup iperaa ikummarissarpaa; erliataarpoq qulleq
innertuvoq.
erdlerpâ : ĸutdliup
kalâtdlisûp iperâ ikúmarigsarpâ; erdliatârpoĸ ĸutdleĸ
ingnertuvoĸ.
erlippak, t erlippaap,
erlippaat erlippanippoq : kigut qinngorliit ilaat.
erdligpak, t erdligpaup,
erdligpait erdligpanigpoĸ : kigut ĸíngordlît ilât.
erlippoq, erligaa,
erligisaq, erlikkeerpaa, erliguuppaa, erliguussaq, erliguussivoq.
erdligpoĸ, erdligâ,
erdligissaĸ, erdlíkêrpâ, erdligũpâ, erdligũssaĸ,
erdligũssivoĸ.
erlinnarpoq, erlinnartoq (:
aatsitassaq, ujarak akisooq); erlinnartorsiorpoq, erlinnartuut.
erdlingnarpoĸ,
erdlingnartoĸ (: augtitagssaĸ, ujarak akisôĸ);
erdlingnartorsiorpoĸ, erdlingnartût.
erloq, t ~ erluk. erdloĸ, t ~ erdluk.
erloqivoq, erloqissutigaa,
erloqisippaa, erloqisitsivoq.
erdloĸivoĸ,
erdloĸíssutigâ, erdloĸisípâ, erdloĸisitsivoĸ.
erloqquppaa :
pinngitsaalivaa, tamaviaaruppaa; erloqqussivoq.
erdlorĸúpâ :
píngitsailivâ, tamaviârúpâ; erdlorĸússivoĸ.
erluk, t erluit
erlunnguummivoq, erlunnguummisaarpoq.
erdluk, t erdluit
erdlúngũmivoĸ, erdlúngũmissârpoĸ.
erfalavoq, erfalaarpoq,
erfalarpoq (imma).
erfalavoĸ, erfalaorpoĸ,
erfalarpoĸ (ingma).
erfalavoq, erfalaarpoq,
erfalaarpoq (imma).
erfalavoĸ, erfalaorpoĸ,
erfalârpoĸ (ingma).
erfaq, t : saloqqut,
sialussiut; erfalivoq ~ erfivoq.
erfaĸ, t : salorĸut,
sialugsiut; erfalivoĸ ~ erfivoĸ.
erfarpoq : iperaappoq;
erfaappoq, erfagiuppaa, erfagiussaavoq.
erfarpoĸ : iperáupoĸ;
erfáupoĸ, erfagiúpâ, erfagiússauvoĸ.
erfivoq : erfaliorpoq. erfivoĸ : erfaliorpoĸ.
eriagaa : erligaa,
nalinginnariumanngilaa : eriagisaq; ~ erligaa.
eriagâ : erdligâ,
nalingínariumángilâ : eriagissaĸ; ~ erdligâ.
eriaq, t : qattaavaq. eriaĸ, t : ĸátauaĸ.
erinaq, t erinnat,
erinarsorpoq, erinarsuut, erinarsuutip, erinarsuutit, erinagippoq,
erinagissoq, erinalik, erinallit, erinallerpoq, erinallersoq,
erinaqatigiipput, erinaqatigiissut.
erinaĸ, t erínat,
erinarssorpoĸ, erinarssût, erinarssûtip, erinarssûtit,
erinagigpoĸ, erinagigsoĸ, erinalik, erinagdlit, erinagdlerpoĸ,
erinagdlersoĸ, erinaĸatigîgput, erinaĸatigîgsut.
erinnerpoq, erinnersaarpoq
(palasi); erinnersaarut, erinnersaallaqqippoq,
erinnersaallaqqissoq.
erínerpoĸ, erínersârpoĸ
(palase); erínersârut, erínersâtdlarĸigpoĸ,
erínersâtdlarĸigsoĸ.
erinniorpoq, erinniugaq,
erinniukkat, erinniortartoq, erinniugassiaq.
eríniorpoĸ, eríniugaĸ,
eríniugkat, eríniortartoĸ, eríniugagssiaĸ.
erinitsappoq, erinitsaappaa,
erinitsaarluerpoq, erinitsaarluersoq.
erinitsagpoĸ, erinitsáupâ,
erinitsaerdluerpoĸ, erinitsaerdluersoĸ.
erinivoq, erinigaa,
eriniusaarpoq, erininarpoq, erineersaarpoq, eriniikkusersorpaa,
erinikkuppaa, erinikkussivoq.
erinivoĸ, erinigâ,
eriniussârpoĸ, erininarpoĸ, erinêrsârpoĸ, erinĩkusersorpâ,
eriníkúpâ, eriníkússivoĸ.
erippoq, erippaa : meqqoq
nusuppaa; erissaarpoq : manippoq, meqquippoq, soqanngilaq
(meqqunik); eritsiaq : utitsiaq; eritserpaa tak. : erussaarpoq.
erípoĸ, erípâ : merĸoĸ
nusúpâ; erísârpoĸ : manigpoĸ, merĸuípoĸ, soĸángilaĸ
(merĸunik); eritsiaĸ : utitsiaĸ; eritserpâ tak. : erúsârpoĸ.
erissaaq, t erissaap,
erissaat : aataarsuaq illaalik.
erísâĸ, t erísâp,
erísât : âtârssuaĸ igdlâlik.
erisaaq, t erisaap, erisaat,
erisaartaarpoq, erisaalik, erisaallit, erisaamineq, erisaamernit.
erisâĸ, t erisâp, erisât,
erisârtârpoĸ, erisâlik, erisâgdlit, erisâmineĸ,
erisâmernit.
erisarpoq, erisarpaa,
erisaat, erisaatip, erisaatit erisagaq, erisakkat.
erisarpoĸ, erisarpâ,
erisaut, erisautip, erisautit erisagaĸ, erisagkat.
erisassivoq : erisaaliorpoq. erisássivoĸ :
erisâliorpoĸ.
eritaq, t : ameq erisagaq. eritaĸ, t : ameĸ erisagaĸ.
eritsapput, eritsaserpoq,
eritsasersoq.
eritsáput, eritsaserpoĸ,
eritsasersoĸ.
eritsaq, t eritsakut,
eritsaatsoq (ameq).
eritsaĸ, t eritsakut,
eritsaitsoĸ (ameĸ).
erivippoq : masalaarpoq ~
eruippoq, erivitippaa, erivilluarpoq.
erivípoĸ : masalârpoĸ ~
eruípoĸ, erivitípâ, erivitdluarpoĸ.
erma, tk ~ imia. erma, tk ~ imia.
ermalisaq, t ermalitsat ~
erngalisaq; ermalitserpoq, ermalitsersoq : qaannap issiaataa
alleq.
ermalisaĸ, t ermalitsat ~
ervngalisaĸ; ermalitserpoĸ, ermalitsersoĸ : ĸáinap igsiautâ
atdleĸ.
ermi, tk ~ imii. erme, tk ~ imê.
ermiaq, t imiliaq
imertarfissaq.
ermiaĸ, t imiliaĸ
imertarfigssaĸ.
ermippoq, ermippaa,
ermiffik, ermiaqqaannivoq.
ermigpoĸ, ermigpâ,
ermigfik, ermiarĸãnivoĸ.
ermik, t : qasigiaq
siornalisaq; = qasigiinnaq.
ermik, t : ĸasigiaĸ
sujornalisaĸ; = ĸasigĩnaĸ.
ermiorpoq ~ imiliorpoq. ermiorpoĸ ~ imiliorpoĸ.
ermiugaq, t ermiukkat. ermiugaĸ, t ermiugkat.
ermupput ~ erngupput;
ermuttorsuupput.
ermúput ~ ervngúput;
ermútorssũput.
ermuseq, t ermutsit,
ernguseq, puiaasaq.
ermuseĸ, t ermutsit,
ervnguseĸ, puiaussaĸ.
ernannaq, t : unaaq
suluusalik; ernannartaarpoq, ernannaaruppoq.
ernangnaĸ, t : unâĸ
sulûssalik; ernangnartârpoĸ, ernangnaerúpoĸ.
ernaaq, t ernaap, ernaat,
qisuup qiteraa : ernaava = illaava tak. : illaaq.
ernâĸ, t ernâp, ernât,
ĸissûp ĸiterâ : ernâva = igdlaua tak. : igdlaoĸ.
ernaat, t ernaatip,
ernaatit, ernaaserfik, ernaataasaq : mamangaaq, siilipi.
ernaut, t =, ernautip,
ernautit, ernauserfik, ernautaussaĸ : mamangâĸ, sîlipe.
erneq, t ernerup, ernerit
ernii, trl ernersiaq, ernissaq, ernertaappaa, ernertaarpoq,
ernikoq : erniugaluup aqqa (atia); ernituaq.
erneĸ, t ernerup, ernerit
ernê, trdl ernersiaĸ, ernigssaĸ, ernertáupâ, ernertârpoĸ,
ernikoĸ : erniugalûp arĸa (atia); ernituaĸ.
ernerluni ~ erniinnaq;
ernerlugu, ernerlutit, il. il.
ernerdlune ~ ernĩnaĸ;
ernerdlugo, ernerdlutit, il. il.
ernertuvoq : norsaq
tigulertuvoq.
ernertuvoĸ : norssaĸ
tigulertuvoĸ.
erngaluttut tq = ernaluttut
: ullorissat aappillersartut.
erngalugtut tĸ = ernalugtut
: uvdloríssat augpitdlersartut.
erngarpoq = ernarpoq,
erngarpaluppoq, ernarpaluppoq.
erngarpoĸ = ernarpoĸ,
erngarpalugpoĸ, ernarpalugpoĸ.
erngasuppoq : uernarpoq. erngasugpoĸ : uernarpoĸ.
erngaat, t =, erngaatip,
erngaatit, erngaaserfik, erngaataasaq : mamangaaq, siilipi.
erngaut, t erngautip,
erngautit, erngauserfik, erngautaussaĸ : mamangâĸ, sîlipe.
erngerluni ~ erngiinnaq;
erngerlugu, erngerlutit, il. il.
erngerdlune ~ erngĩnaĸ;
erngerdlugo, erngerdlutit, il. il.
erniaq, t erniaraa
(erniarivaa).
erniaĸ, t erniarâ
(erniarivâ).
erniinnaq = erngiinnaq oqr
erniinnaarlunga, erngiinnaarlunga, il. il.
ernĩnaĸ = erngĩnaĸ oĸr
ernĩnârdlunga, erngĩnârdlunga, il. il.
erniuvoq, ernioqqippoq,
ernioqqissoq.
erniuvoĸ, erniorĸigpoĸ,
erniorĸigsoĸ.
ernivoq, erniorpoq,
ernisuppoq, ernisuippoq, ernisuitsoq, ernisussiortoq,
ernisussiorneq, ernisussiornerit.
ernivoĸ, erniorpoĸ,
ernisugpoĸ, ernisuípoĸ, ernisuitsoĸ, ernisugsiortoĸ,
ernisugsiorneĸ, ernisugsiornerit.
ernumavoq = erngumavoq,
ernumagaa, erngumagaa, ernummappaa, erngummappaa, ernumassutigaa,
erngumassutigaa.
ernumavoĸ = erngumavoĸ,
ernumagâ, erngumagâ, ernúmápâ, erngúmápâ, ernumássutigâ,
erngumássutigâ.
ernutaq = erngutaq, t
ernuttat, ernguttat, ernutaqqiut, erngutaqqiut, ernutartaarpoq,
erngutartaarpoq.
ernutaĸ = erngutaĸ, t
ernútat, erngútat, ernutarĸiut, erngutarĸiut, ernutartârpoĸ,
erngutartârpoĸ.
eeqqa, tk : eqqarlia. êrĸa, tk : erĸardlia.
eqqa, tk : itia : eqqagut. erĸa, tk : itia : erĸagut.
eqqaa, tk tak. : eqqaq;
eqqaani, eqqaagut, eqqaaniippoq, eqqaasiorpaa, eqqaamiu.
erĸâ, tk tak. : erĸaĸ;
erĸâne, erĸâgut, erĸânĩpoĸ, erĸâsiorpâ, erĸâmio.
eqqagaa : isumakuluuppaa;
eqqasuppoq, eqqasuuppaa : noqqaassuppaa.
erĸagâ : isumakulũpâ;
erĸasugpoĸ, erĸasũpâ : norĸáissúpâ.
eqqaamavoq, eqqaamavaa,
eqqaamassut, eqqaamannippoq, eqqaamasaaruppoq.
erĸaimavoĸ, erĸaimavâ,
erĸaimássut, erĸaimangnigpoĸ, erĸaimassaerúpoĸ.
eqqaavoq, eqqaavaa,
eqqaasippaa, eqqaassutissaq, eqqaassutissiaq, eqqaassaarpaa.
erĸaivoĸ, erĸaivâ,
erĸaisípâ, erĸáissutigssaĸ, erĸáissutigssiaĸ,
erĸáisaerpâ.
eqqaluk, t eqqaluit :
peqquusaq.
erĸaluk, t erĸaluit :
perĸûssaĸ.
eqqaamiu, t eqqaamioraa,
eqqaamiorivaa.
erĸâmio, t erĸâmiorâ,
erĸâmiorivâ.
eqqanaarpoq
(eqqasukkumanani); eqqanaarsarpoq, eqqanaarsaat, eqqanaarsaappaa.
erĸanaerpoĸ
(erĸasugkumanane); erĸanaersarpoĸ, erĸanaersaut,
erĸanaersáupâ.
eqqanaq, oqq eqqanaarpoq
(siooranermit); eqqanaraluttuaq, eqqanarsilat.
erĸanaĸ, oĸĸ erĸanârpoĸ
(sujôranermit); erĸanaralugtuaĸ, erĸanarsilat.
eqqaq, t eqqarput; tak. :
eqqaa.
erĸaĸ, t erĸarput; tak. :
erĸâ.
eqqaaraa : igittaqattaarpaa;
eqqaariinnarpaa.
erĸârâ : igítaĸátârpâ;
erĸârĩnarpâ.
eqqarleq, t eqqarleriipput,
eqqarleriissut, eqqarlimaarpaa, eqqarleraa.
erĸardleĸ, t
erĸardlerîgput, erĸardlerîgsut, erĸardlimârpâ, erĸardlerâ.
eqqarpai ~ igeeqqarpai;
eqqaavoq, eqqaavik : pikoorfik; eqqarsarai, eqqartippai.
erĸarpai ~ igêrĸarpai;
erĸaivoĸ, erĸaivik : pikôrfik; erĸarssarai, erĸartípai.
eqqarpoq (aallaammik),
eqqarpaluk, eqqarpaluit.
erĸarpoĸ (autdláimik),
erĸarpaluk, erĸarpaluit.
eqqarsarpoq, eqqarsaat,
eqqarsaatip, eqqarsaatit eqqarsaatersorpoq, eqqarsallaqqippoq,
eqqarsallaqqissoq.
erĸarsarpoĸ, erĸarsaut,
erĸarsautip, erĸarsautit erĸarsauterssorpoĸ,
erĸarsatdlarĸigpoĸ, erĸarsatdlarĸigsoĸ.
eqqaarsuppoq :
naalikkajuppoq.
erĸârsugpoĸ :
nauligkajugpoĸ.
eqqartorpaa, eqqartuivoq,
eqqartunnaagaraa, eqqartukulavaa.
erĸartorpâ, erĸartuivoĸ,
erĸartungnâgarâ, erĸartukulavâ.
eqqartuuppaa,
eqqartuussivoq, eqqartuussut, eqqartuussaq, eqqartuussaavoq,
eqqartuutiffissaq, eqqartuussivik, eqqartuussissut.
erĸartũpâ, erĸartũssivoĸ,
erĸartũssut, erĸartũssaĸ, erĸartũssauvoĸ,
erĸartûtivfigssaĸ, erĸartũssivik, erĸartũssíssut.
eqqasuppoq : isumakuluppoq,
piumasaqarpoq; eqqasunniarit.
erĸasugpoĸ :
isumakulugpoĸ, piumassaĸarpoĸ; erĸasungniarit.
eqqattaraa = eqqattarivaa ,
eqqakattaraa, eqqattaarpoq (saaqqummik) : naakkiaqattaarpoq.
erĸátarâ = erĸátarivâ
, erĸakátarâ, erĸátârpoĸ (sârĸúmik) : nâgkiaĸátârpoĸ.
eqqatsappoq, eqqatsaatigaa,
eqqatsaappaa, eqqatsannarpoq.
erĸatsagpoĸ, erĸatsautigâ,
erĸatsáupâ, erĸatsangnarpoĸ.
eeqqatuk, t : qatanngutip
arnap qitornaa ~ assaqqoq.
êrĸatuk, t : ĸatángutip
arnap ĸitornâ ~ agssarĸoĸ.
eqqaappaa, eqqaassivoq. erĸáupâ, erĸáussivoĸ.
eqqeq, t eqqinippoq,
eqqiliorpoq.
erĸeĸ, t erĸinigpoĸ,
erĸiliorpoĸ.
eqqippoq ~ eqqissaarpoq; ;
eqqissisimaarpoq; eqqissivoq, eqqissaarunnaarpoq, eqqissisaavoq,
eqqissivissioqatigiipput, eqqissivissioqatigiissut,
eqqissiviitsoq.
erĸigpoĸ ~ erĸigsârpoĸ;
; erĸigsisimârpoĸ; erĸigsivoĸ, erĸigsârungnaerpoĸ,
erĸigsisaivoĸ, erĸigsivigssioĸatigîgput,
erĸigsivigssioĸatigîgsut, erĸigsivîtsoĸ.
eqqilik, t eqqillit : tornit
ilaat.
erĸilik, t erĸigdlit :
tornit ilait.
eqqoq, t eqqorsorpoq ~
tivavoq.
erĸoĸ, t erĸorssorpoĸ ~
tivavoĸ.
eqqorpoq, eqqorpaa,
eqqorniaavoq, eqqorsimavoq, eqqornaveeqqut, eqqornaveeqqutip,
eqqornaveeqqutit, eqqortippaa (oqaatsi) ; eqqorsuppoq,
eqqortaaliorpoq.
erĸorpoĸ, erĸorpâ,
erĸorniaivoĸ, erĸorsimavoĸ, erĸornavêrĸut, erĸornavêrĸutip,
erĸornavêrĸutit, erĸortípâ (oĸautse) ; erĸorsugpoĸ,
erĸortailiorpoĸ.
eqqorutit, tq : oqummersat
sisamarallit.
erĸorutit, tĸ : oĸúmersat
sisamaragdlit.
eqquivoq, eqquigajuppoq. erĸuivoĸ, erĸuigajugpoĸ.
eqqujooq, t : aliortugaq
ersinartoq ~ oqqujooq.
erĸujôĸ, t : aliortugaĸ
ersinartoĸ ~ orĸujôĸ.
eqqumavaa : avataq
isersimavaa (immamut); eqqumasivoq, eqqumatippaa (avatsi).
erĸumavâ : avataĸ
issersimavâ (ímamut); erĸumassivoĸ, erĸumatípâ (avatse).
eqqumavoq, eqqummapput,
eqqummarippoq, eqqummarissoq.
erĸumavoĸ, erĸúmáput,
erĸúmarigpoĸ, erĸúmarigsoĸ.
eqqumiippoq, eqqumiitsoq,
eqqumiilliorpoq, eqqumiitsuliortoq, eqqumiiluallappoq.
erĸumĩpoĸ, erĸumîtsoĸ,
erĸumîtdliorpoĸ, erĸumîtsuliortoĸ, erĸumîluatdlagpoĸ.
eqquppaa, eqqussivoq,
eqqussaavoq, eqqussorpai, eqqussuivoq.
erĸúpâ, erĸússivoĸ,
erĸússauvoĸ, erĸússorpai, erĸússuivoĸ.
eqquuppoq, eqquuppaa,
eqquukkiartorpoq, eqquussimavaa.
erĸũpoĸ, erĸũpâ,
erĸũkiartorpoĸ, erĸũsimavâ.
eqqusaq, t (avalerallit
ilaat).
erĸussaĸ, t (avaleragdlit
ilât).
errorpaa, errortaq,
errortorpaa, errortorfik, errorsivoq, errorsivik, errorsissuppaa,
errugaq, errukkat errortoriaq, errortorissat : tuttup aqajaruata
affarlia; errorsarpoq : timmiaq uffarpoq.
errorpâ, errortaĸ,
errortorpâ, errortorfik, errorsivoĸ, errorsivik, errorsíssúpâ,
errugaĸ, errugkat errortoriaĸ, errortoríssat : tugtup
aĸajaruata agfardlia; errorsarpoĸ : tingmiaĸ uvfarpoĸ.
erruppaa : nuna pallippaa;
errutivillugu : tikivillugo …
errúpâ : nuna patdligpâ;
errutivigdlugo : tikivigdlugo …
erruut, t erruutip, erruutit
erruuserpoq.
errût, t errûtip, errûtit
errûserpoĸ.
ersappoq : kiisortoq
nerrerilluni aatsarpoq.
ersagpoĸ : kîsortoĸ
nerrerivdlune aitsarpoĸ.
ersalippoq, :
maniilakuluppoq; ersalitsivilluni.
ersaligpoĸ, :
manîlakulugpoĸ; ersaligtivigdlune.
ersangavoq, :
kujataamiorpaluppoq, s. : ajinngilaq; maajuppoq.
ersangavoĸ, :
kujatâmiorpalugpoĸ, s. : ajíngilaĸ; maujugpoĸ.
ersaroq, t ersaqqut :
uummatip qallupiaa; ersarunnguvoq, (eqqartorneqaraangamigooq,
upperisaq); ersaroqut : sakissami milak qaqortoq.
ersaroĸ, t ersarĸut :
ũmatip ĸagdlupiâ; ersarúnguvoĸ, (erĸartorneĸarângamigôĸ,
ugperissaĸ); ersaroĸut : sakíssame milak ĸaĸortoĸ.
eersiorpoq ~ eertaliorpoq. êrsiorpoĸ ~ êrtaliorpoĸ.
ersivoq, ersigaa, ersiorpoq,
ersisaarpaa, ersitsappoq, ersitsaappaa, ersitooq, ersinaqaaq.
ersivoĸ, ersigâ,
ersiorpoĸ, ersisârpâ, ersitsagpoĸ, ersitsáupâ, ersitôĸ,
ersinaĸaoĸ.
ersorpoq, ersorpaa :
nersutip amia mamigissarpaa tasitsarlugulu : ersorsivoq, ersorsit
(anngaq, ujarak qaqortoq), ersorsisaa (arnap), ersortaq.
ersorpoĸ, ersorpâ :
nerssutip amia mamigigsarpâ tasitsardlugulo : ersorsivoĸ,
ersorsit (ángaĸ, ujarak ĸaĸortoĸ), ersorsisâ (arnap),
ersortaĸ.
ersaappoq, ersaatsoq ~
equvoq.
erssáipoĸ, erssaitsoĸ ~
eĸuvoĸ.
ersaq, t ersarissarpaa
(inequgalugu), ersarmippaa, ersarut, t : hiistip nerinaveeqqutaa;
ersarutserpaa, ersarutit (umiit).
erssaĸ, t erssarigsarpâ
(ineĸugalugo), erssarmigpâ, erssarut, t : hîstip nerinavêrĸutâ;
erssarutserpâ, erssarutit (umît).
ersarippoq : erseqqippoq,
erseqqissoq.
erssarigpoĸ : ersserĸigpoĸ,
ersserĸigsoĸ.
ersaarpaa : ersaagut
patippaa; ersaartarpai (assani).
erssârpâ : erssâgut
patípâ; erssârtarpai (agssane).
erserpoq, ersersoq,
erserpaa, erseqqippoq, erseqqissoq, ersersarpaa, ersersaavoq,
erseqqissaat.
ersserpoĸ, erssersoĸ,
ersserpâ, ersserĸigpoĸ, ersserĸigsoĸ, erssersarpâ,
erssersaivoĸ, ersserĸigsaut.
ersik, t ersinga, tk : tuip
itersiumarna.
erssik, t erssinga, tk :
tuvip iterssiumarna.
ersippoq, ersitsoq,
ersikkunnaarpoq, ersinneeruppoq, ersinngitsoq.
erssípoĸ, erssitsoĸ,
erssíkungnaerpoĸ, erssínêrúpoĸ, erssíngitsoĸ.
ersiuppaa ~ ersukkiuppaa;
ersiullugu majuuppaa.
erssiúpâ ~ erssugkiúpâ;
erssiutdlugo majũpâ.
ersiut, t ersiutip, ersiutit
: a, i (i), u (o); ersiutaatsoq.
erssiut, t erssiutip,
erssiutit : a, i (e), u (o); erssiutaitsoĸ.
ersugaq, t ersukkerpoq,
ersukkersorpoq, ersuttaat.
erssugaĸ, t erssugkerpoĸ,
erssugkersorpoĸ, erssugtaut.
ersuppoq, ersuppaa
(tuimigut).
erssugpoĸ, erssugpâ
(tuvimigut).
ersuppaa (toqqorluni),
ersussivoq, ersulligaapput (meeqqat).
erssúpâ (torĸordlune),
erssússivoĸ, erssutdligáuput (mêrĸat).
ersut, t ersutip, ersutit :
arnap ernisimasup tassia, ujatsiutaasaq (s. kunngip).
erssut, t erssutip, erssutit
: arnap ernisimassup tavsia, ujatsiutaussaĸ (s. kúngip).
ersuut, t ersuutip, ersuutit
ersuusiorpoq.
erssût, t erssûtip,
erssûtit erssûsiorpoĸ.
eertaq, t oqs eertaasaq. êrtaĸ, t oĸs êrtaussaĸ.
eertarpoq I : maajuttarpoq;
eertaappoq, eertaatsoq.
êrtarpoĸ I : maujugtarpoĸ;
êrtáipoĸ, êrtaitsoĸ.
eertarpoq II (qajaq
kalerrisaarilluni); eertarpaluk, eertarpalunneq, eertarpalunnerup.
êrtarpoĸ II (ĸajaĸ
kalerrisârivdlune); êrtarpaluk, êrtarpalungneĸ,
êrtarpalungnerup.
eruippoq ~ erivippoq,
eruisarpaa.
eruípoĸ ~ erivípoĸ,
eruisarpâ.
erussaarpoq ~ erissaarpoq. erúsârpoĸ ~ erísârpoĸ.
erusserpaa : erivissiivaa. erúserpâ : erivísîvâ.
erulluppoq : amerluppoq;
erulluk, erulluit.
erutdlugpoĸ : amerdlugpoĸ;
erutdluk, erutdluit.
erngalisaq ~ ermalisaq. ervngalisaĸ ~ ermalisaĸ.
ernguseq, t erngutsit ~
ermuseq.
ervnguseĸ, t ervngutsit ~
ermuseĸ.
eqqerpoq ~ ipeeruppoq. evĸerpoĸ ~ ipêrúpoĸ.
eqqiarpoq : ipiiarpoq;
eqqiarpaa, eqqiaat.
evĸiarpoĸ : ipîarpoĸ;
evĸiarpâ, evĸiaut.
eqqiluippoq, eqqiluitsoq,
eqqiluillisaarpoq (eqqiluisaarpoq) ~ ipiippoq.
evĸiluípoĸ, evĸiluitsoĸ,
evĸiluitdlisârpoĸ (evĸiluisârpoĸ) ~ ipĩpoĸ.
eqqippoq, eqqitsoq :
ipeqanngivippoq.
evĸípoĸ, evĸitsoĸ :
ipeĸángivigpoĸ.
Guuti, t Guutiliaq,
guutipiluk, guutipilussiorpoq, Guutisiorneq, Guutimik nalusoq.
Gûte, t Gûtiliaĸ,
gûtipiluk, gûtipilugsiorpoĸ, Gûtisiorneĸ, Gûtimik nalussoĸ.
ha’, oqq : qanoq oqarpit?. há, oĸĸ : ĸanoĸ
oĸarpit?.
haa, oqq : takuuk
(uparuartuilluni).
hâ, oĸĸ : takûk
(uparuartuivdlune).
haj, oqq haa uumaak-aa,
ukorsii-aa.
haj, oĸĸ hâ ûmâk-â,
ukorsê-â.
harraa, oqq ~ arraa, iarraa. harrâ, oĸĸ ~ arrâ,
iarrâ.
heeq-aa, oqq ~ eeq-aa
(ersisaarut).
hêĸ-â, oĸĸ ~ êĸ-â
(ersisârut).
hi’, oqq (arnat
uissuummillutik nilliutaat).
hí, oĸĸ (arnat
uivssũmivdlutik nivdliutât).
hii, oqq = ii. hî, oĸĸ = î.
hiisti, t oqs hiisterpoq,
hiistilik, hiistillit.
hîste, t oĸs hîsterpoĸ,
hîstilik, hîstigdlit.
histooria t oqs :
pisimasunik oqaluttuaq.
histôria t oĸs :
pisimassunik oĸalugtuaĸ.
huu, oqq (kalerrisaarut). hô, oĸĸ (kalerrisârut).
huaa, oqq huaartorpoq, tak.
: uaa.
huâ, oĸĸ huârtorpoĸ,
tak. : uâ.
ii, oqq (tupigutsannerup,
aliannaarnerup nipaa); iiminaqaaq : alianaaqaaq.
î, oĸĸ (tupigutsangnerup,
aliánaernerup nipâ); îminaĸaoĸ : alianaeĸaoĸ.
ii-aa, oqq (uissuumminerup
nipaa).
î-â, oĸĸ (uivssũminerup
nipâ).
iaa-iaa-iaa jaa, oqq
(ivertut pisiminni atortagaat, nuannaarnerup nilliutaa).
iâ-iâ-iâ jâ, oĸĸ
(ivertut pisimingne atortagât, nuánârnerup nivdliutâ).
iaamivoq, iaaminarpoq :
alianaaqaaq, pinneqaaq tak. iaa.
iâmivoĸ, iâminarpoĸ :
alianaeĸaoĸ, píneĸaoĸ tak. iâ.
iangavoq :
taattoqarluanngilaq, nipi nikingavoq; iangasoorpoq.
iangavoĸ :
táutoĸardluángilaĸ, nipe nikingavoĸ; iangassôrpoĸ.
iarraa, oqq ~ harraa. iarrâ, oĸĸ ~ harrâ.
iasilat, oqq
iasilaraluttuaq, iasilaarpoq (: ileqqaarpoq).
iasilat, oĸĸ
iasilaralugtuaĸ, iasilârpoĸ (: ilevĸârpoĸ).
iasoorpoq ~ ajasoorpoq. iasôrpoĸ ~ ajasôrpoĸ.
iatappoq : isummani
taamaatippaa.
iatagpoĸ : isúmane
taimaitípâ.
iga = igaq t igaasaq,
igaaraq, igaaqqat.
iga = igaĸ t igaussaĸ,
igâraĸ, igârĸat.
igaa, igivaa, s. : qanoq
igaajuk?.
igâ, igivâ, s. : ĸanoĸ
igaiuk?.
iigai, tk tak. iigaq. îgai, tk tak. îgaĸ.
igajak, t igajaap, igajaat :
taateraaq siornalisaq ~ kuukujuk, tuusak.
igajak, t igajaup, igajait :
tâterâĸ sujornalisaĸ ~ kûkujuk, tûsak.
igalaaq, t igalaap, igalaat,
igalassat, igalaassaq, igalaassiaq, igalaamineq, igalaamernit,
igalaasaq (siummi), igalaasarpoq : imeq saattukujuunngorluni
qorlortoq.
igalâĸ, t igalâp, igalât,
igalássat, igalâgssaĸ, igalâgssiaĸ, igalâmineĸ,
igalâmernit, igalaussaĸ (siúme), igalaussarpoĸ : imeĸ
sãtukujũngordlune ĸordlortoĸ.
igalasserpaa,
igalassersorpaa, igalassiuppaa.
igalásserpâ,
igalássersorpâ, igalássiúpâ.
igaleq, t igarlit : torsuup
qarajalluani iggavik; igalermiippoq.
igaleĸ, t igardlit :
torssûp ĸarajagdluane iggavik; igalermĩpoĸ.
igalilik, t igalillit :
tornit ilaat (oqaluttuani).
igalilik, t igaligdlit :
tornit ilât (oĸalugtuane).
igaaq, t igaap, igaat
igaavi, igaakka, il. il. igaarsunnippoq, igaarsunnitsoq.
igâĸ, t igâp, igât
igâve, igãka, il. il. igârsungnípoĸ, igârsungnitsoĸ.
iigaq, t iikkat, iigarmiu. îgaĸ, t îgkat, îgarmio.
igarla, tk ~ igalia. igardla, tk ~ igalia.
iigarpoq (: sermeq
kangerluup qinnguagut uukkarpoq); iigarfilik, iigarfillit,
iigarterpoq.
îgarpoĸ (: sermeĸ
kangerdlûp ĸínguagut ũkarpoĸ); îgarfilik, îgarfigdlit,
îgarterpoĸ.
igavoq, igaffik, igaffiup,
igaarpoq, igaartorpoq, igaasarpoq.
igavoĸ, igavfik, igavfiup,
igaorpoĸ, igaortorpoĸ, igaussarpoĸ.
illaarpoq, illaarpaa,
illaarsaarpoq, illaarsivoq : qamutit pituutaannik ilaajaavoq.
igdlaerpoĸ, igdlaerpâ,
igdlaersârpoĸ, igdlaersivoĸ : ĸamutit pitûtáinik ilaiaivoĸ.
illassaqanngilaq,
illassaqanngillat.
igdlagssaĸángilaĸ,
igdlagssaĸángitdlat.
illaagutit, tq
illaagutaasat, illaagutaarserpoq, illaagutaarsersoq.
igdlaigutit, tĸ
igdlaigutaussat, igdlaigutaerserpoĸ, igdlaigutaersersoĸ.
illaaq, t illaava tk :
puisip naartua, qisuup qiteraa; (ernaava tak. : ernaaq) illaalik,
illaallit, illaattorpoq, illaallerpoq, illaallersoq.
igdlaoĸ, t igdlaua tk :
puissip nârtua, ĸissûp ĸiterâ; (ernâva tak. : ernâĸ)
igdlaulik, igdlaugdlit, igdlaugtorpoĸ, igdlaugdlerpoĸ,
igdlaugdlersoĸ.
illarpoq, illarpalaaq,
illalaarpoq, illarrapput, illarasaarpoq, illarsarpoq,
illakuluppoq, illaruarpoq, illarsaarivoq, illasuutigaa,
illaatigaa.
igdlarpoĸ, igdlarpalâĸ,
igdlalaorpoĸ, igdlarráput, igdlarasârpoĸ, igdlarsarpoĸ,
igdlakulugpoĸ, igdlaruarpoĸ, igdlarsârivoĸ, igdlassûtigâ,
igdlautigâ.
illaarsuk, t oqt :
naalungiaq inoorlaaq, nukappiarannguaq.
igdlârssuk, t oĸt :
nâlungiaĸ inôrdlâĸ, nukagpiaránguaĸ.
illat, tq : ilannerit,
qimmit qimuttut pituutaat, qassutit nigartaat.
igdlat, tĸ : ilangnerit,
ĸingmit ĸimugtut pitûtait, ĸagssutit nigartait.
illeq, t illerup, illerit,
illermiippoq, illertaarpoq.
igdleĸ, t igdlerup,
igdlerit, igdlermĩpoĸ, igdlertârpoĸ.
illeraq, t illeqqat :
arferup kumaa.
igdleraĸ, t igdlerĸat :
arferup kumâ.
illerarpoq = illikaavoq. igdlerarpoĸ = igdlikâvoĸ.
illerfik, t illerfiup
(toqusup ilivia); illerfiusaq, illerfissuaq.
igdlerfik, t igdlerfiup
(toĸussup ilivia); igdlerfiussaĸ, igdlerfigssuaĸ.
illernaq, t illernaasaq,
illernannguaq; = salliarnaq.
igdlernaĸ, t igdlernaussaĸ,
igdlernánguaĸ; = sagdliarnaĸ.
illerpaa : illersorpaa,
illersuivoq, illersi, illersissaq.
igdlerpâ : igdlersorpâ,
igdlersuivoĸ, igdlerse, igdlersigssaĸ.
illerpoq, illerpaa :
illikartippaa, illuartippaa; illersippaa, illersartut : tammuut.
igdlerpoĸ, igdlerpâ :
igdlikartípâ, igdluartípâ; igdlersípâ, igdlersartut : támût.
illerusaarpoq (meeraq);
illerusaarfik, illerusaarrapput.
igdlerussârpoĸ (mêraĸ);
igdlerussârfik, igdlerussârráput.
illiaq, t illissat : meeqqap
arnami iluanit aqqutaa; illialuppoq.
igdliaĸ, t igdlíssat :
mêrĸap arname iluanit avĸutâ; igdlialugpoĸ.
illigaa = illigivaa,
illiguppoq, illigussaarpaa, illigutsappoq, illigutsaappaa,
illipoorpoq, illipoorpaa, illinnarpoq, illinnaappoq, illinnaatsoq.
igdligâ = igdligivâ,
igdligugpoĸ, igdligugsârpâ, igdligutsagpoĸ, igdligutsáupâ,
igdlipôrpoĸ, igdlipôrpâ, igdlingnarpoĸ, igdlingnáipoĸ,
igdlingnaitsoĸ.
illigaq, t : illuagaq,
taperserniagaq.
igdligaĸ, t : igdluagaĸ,
taperserniagaĸ.
illikarpoq, illikartippaa,
illikartoorpoq, illikarsinnaanngilaq, illikarsinnaanngillat.
igdlikarpoĸ, igdlikartípâ,
igdlikartôrpoĸ, igdlikarsínáungilaĸ, igdlikarsínáungitdlat.
illikaattoorpoq,
illikaattoorsimavoq, illikaattoortippaa.
igdlikáutôrpoĸ,
igdlikáutôrsimavoĸ, igdlikáutôrtípâ.
illikaavoq, : nikisarpoq,
illikaasimapput, illikaajuarput, illikaatippai.
igdlikâvoĸ, : nikissarpoĸ,
igdlikâsimáput, igdlikâjuarput, igdlikâtípai.
illineq, t illernit,
illerngit : qamutit, sisoraatit aputikkut aqqusinnerneri.
igdlineĸ, t igdlernit,
igdlerngit : ĸamutit, sisorautit aputíkut avĸusínernere.
illippaa : pequt (pigisaq)
toqusumut ilanngullugu ilivermut ilivaa; illissaavoq.
igdlípâ : peĸut
(pigissaĸ) toĸussumut ilángutdlugo ilivermut ilivâ;
igdlíssauvoĸ.
illippoq : utoqqaanermit
„uterpoq” (meeqqatut iliorluni).
igdlípoĸ : utorĸaunermit
„uterpoĸ” (mêrĸatut iliordlune).
illisaajarpoq,
illisaajarpaa, illisaajarsimavoq.
igdlisaiarpoĸ,
igdlisaiarpâ, igdlisaiarsimavoĸ.
illiseq, t illisaa, tk
illisissat, illisilersorpaa.
igdliseĸ, t igdlisâ, tk
igdlisigssat, igdlisilersorpâ.
illit, t = illiseq;
illisersorpaa.
igdlit, t = igdliseĸ;
igdlisersorpâ.
illiuppoq, : ililiuppoq,
illiuppaa, illiukkumavoq.
igdliúpoĸ, : ililiúpoĸ,
igdliúpâ, igdliúkumavoĸ.
illiivoq, illiisuuvoq,
illiiumanngilaq, illiiumanngillat.
igdlîvoĸ, igdlîssûvoĸ,
igdlîumángilaĸ, igdlîumángitdlat.
illu, t illorsuaq,
illorpaat. illoqat, illoqasiuppaa, illorpassuit.
igdlo, t igdlorssuaĸ,
igdlorpait. igdloĸat, igdloĸasiúpâ, igdlorpagssuit.
illoq, t illoriipput,
illoriissut, illoriit.
igdloĸ, t igdlorîgput,
igdlorîgsut, igdlorît.
illorfik, t = illerfik. igdlorfik, t = igdlerfik.
illoorpoq : illuutinik,
tamanut tammikaavoq.
igdlôrpoĸ : igdlûtinik,
tamanut tangmikâvoĸ.
illoqquppaa :
tarrisimatippaa (mallip qaffarneragut) ; illoqqullugu takunngilaa.
igdlorĸúpâ :
tarrisimatípâ (magdlip ĸagfarneragut) ; igdlorĸutdlugo
takúngilâ.
illua tungaa = illuata
tungaa (illua’tungaa), illua tungaaniippoq.
igdlua tungâ = igdluata
tungâ (igdlua’tungâ), igdlua tungânĩpoĸ.
illua, tk illuata, allam.
illuagut, illuatigoorpoq.
igdlua, tk igdluata, avdlam.
igdluagut, igdluatigôrpoĸ.
illuarpoq, illuarpaa,
illuartoorpoq, illuartippaa, illuaamivoq, illuaamivaa =
nikisippaa; illuartaq (amissaq).
igdluarpoĸ, igdluarpâ,
igdluartôrpoĸ, igdluartípâ, igdluaumivoĸ, igdluaumivâ =
nikisípâ; igdluartaĸ (amigssaĸ).
illuerpoq, illuersoq
(qaammat), illuersimavoq, illueruppoq.
igdluerpoĸ, igdluersoĸ
(ĸáumat), igdluersimavoĸ, igdluerúpoĸ.
illugaa = illugivaa
(qitilluni).
igdlugâ = igdlugivâ
(ĸitigdlune).
illugippoq, illugissoq,
illugissaarpoq, illugissivoq, illugissaatit.
igdlugigpoĸ, igdlugigsoĸ,
igdlugigsârpoĸ, igdlugigsivoĸ, igdlugigsautit.
illugiipput, illugiissut,
illugiissaarpai, illugiissitaarput, illugiissitaarpai,
illugiinngillat.
igdlugîgput, igdlugîgsut,
igdlugîgsârpai, igdlugîgsitârput, igdlugîgsitârpai,
igdlugĩngitdlat.
illugiit, tq
illugiikkuutaat.
igdlugît, tĸ igdlugĩkûtât.
illuttorpoq, illuttoruuppaa,
illuttoruullugu kivippaa.
igdlugtorpoĸ, igdlugtorũpâ,
igdlugtorûtdlugo kivípâ.
illuttut tigummivilik. igdlugtut tigúmivilik.
illuinnarsuut, t
illuinnarsuutip, illuinnarsuutit, aallaaseeraq, illuinnarsuutilik,
illuinnarsuutillit.
igdluínarssût, t
igdluínarssûtip, igdluínarssûtit, autdlaisêraĸ,
igdluínarssûtilik, igdluínarssûtigdlit.
illuuk, trl = illora!. igdlûk, trdl = igdlora!.
illukasik, t illukasiup,
illukasimmiu.
igdlukasik, t igdlukasiup,
igdlukasingmio.
illukisaarpoq,
illukisaarpaa, illukisaarlugu isattarpaa.
igdlukisârpoĸ,
igdlukisârpâ, igdlukisârdlugo isagtarpâ.
illuku = illukoq,
illukorsuaq, illukorpassuit.
igdluko = igdlukoĸ,
igdlukorssuaĸ, igdlukorpagssuit.
illungavoq : sissangavoq;
illungavallaaqaaq.
igdlungavoĸ : sivsangavoĸ;
igdlungavatdlâĸaoĸ.
illunnaaq, t illunnaap,
illunnaat, illunnaannguara.
igdlungnâĸ, t igdlungnâp,
igdlungnât, igdlungnãnguara.
illunnguusaq t
illunnguusaavoq.
igdlúngûssaĸ t
igdlúngûssauvoĸ.
illunippoq (qaammat),
illunikkiartorpoq.
igdlunigpoĸ (ĸáumat),
igdlunigkiartorpoĸ.
illupalaaq, t illupalaap,
illupalaat, illupalaannguaq, illupalaarsuaq.
igdlupalâĸ, t igdlupalâp,
igdlupalât, igdlupalãnguaĸ, igdlupalârssuaĸ.
illuperaarpoq, illuperaarpaa
: nerisani allamik akoorpaa.
igdluperârpoĸ,
igdluperârpâ : nerissane avdlamik akôrpâ.
illupiarpoq = illuttorpoq. igdlupiarpoĸ =
igdlugtorpoĸ.
illusarpaa (illusaammik),
illusariarpoq, illusariarpaa.
igdlusarpâ (igdlusáumik),
igdlusariarpoĸ, igdlusariarpâ.
illusaat, t illusaatit,
illusaatip, illoorut; illusaatilik, illusaatillit.
igdlusaut, t igdlusautit,
igdlusautip, igdlôrut; igdlusautilik, igdlusautigdlit.
illusippoq, illusissoq,
illusippallaaqaaq, illusinaarpaa.
igdlusigpoĸ, igdlusigsoĸ,
igdlusigpatdlâĸaoĸ, igdlusinârpâ.
illusimmavik, t
illusimmaviup, illusimmavippassuaqarpoq (nunani allani).
igdlusímavik, t
igdlusímaviup, igdlusímavigpagssuaĸarpoĸ (nunane avdlane).
illusivoq, illusisippaa,
illusisitsivoq, illusisarfik.
igdlusivoĸ, igdlusisípâ,
igdlusisitsivoĸ, igdlusissarfik.
illuusaq, t illuusaqarpunga
(eqqarlinnik), illuusaaruppunga.
igdlûssaĸ, t
igdlûssaĸarpunga (erĸardlivnik), igdlûssaerúpunga.
illussaarsuaq, t
illussaarsuit, illussaarsuaqaqaaq (nunani allani).
igdlússârssuaĸ, t
igdlússârssuit, igdlússârssuaĸaĸaoĸ (nunane avdlane).
illuut, illuutip, illuutit
(: illu pigisaq); = illusaat.
igdlût, igdlûtip, igdlûtit
(: igdlo pigissaĸ); = igdlusaut.
illutaaq, t illutaap,
illutaat, illutaarpassuit, illutaarpoq.
igdlutâĸ, t igdlutâp,
igdlutât, igdlutârpagssuit, igdlutârpoĸ.
illuigaq, t illuikkat
(aput), illuigartaarpoq, illuigaavoq.
igdluvigaĸ, t igdluvigkat
(aput), igdluvigartârpoĸ, igdluvigauvoĸ.
illuikkiorpoq = illuikkivoq. igdluvigkiorpoĸ =
igdluvigkivoĸ.
igerpallappoq ~
seqqorpallappoq.
igerpatdlagpoĸ ~
serĸorpatdlagpoĸ.
igeeqqarpai ~ eqqarpai;
igeeqqaavik.
igêrĸarpai ~ erĸarpai;
igêrĸaivik.
iffiaq, t iffiarsivoq, (:
ivikkanit mersugaq); iffia’qaqortoq.
igfiaĸ, t igfiarsivoĸ, (:
ivigkanit merssugaĸ); igfia’ĸaĸortoĸ.
iffiarpoq ~
ivigartarniarpoq.
igfiarpoĸ ~
ivigartarniarpoĸ.
iffiorpoq, iffiorfik,
iffiugaq, iffiukkat.
igfiorpoĸ, igfiorfik,
igfiugaĸ, igfiugkat.
iffit, tq ~ iviit. igfit, tĸ ~ ivît.
igg = iggu, oqq : nallinnaq;
iggoraarsunnguaq.
igg = iggo, oĸĸ :
nagdlingnaĸ; iggorârssúnguaĸ.
iggappaa, iggassivoq. iggápâ, iggássivoĸ.
iggarippoq, iggarissoq,
iggarissaarpoq, iggarissusia.
iggarigpoĸ, iggarigsoĸ,
iggarigsârpoĸ, iggaríssusia.
iggaserpoq, iggasersoq, =
igalerpoq.
iggaserpoĸ, iggasersoĸ, =
igalerpoĸ.
iggavik, t = igaffik;
iggavigaa.
iggavik, t = igavfik;
iggavigâ.
iggerivoq, iggerisuuvoq,
iggersaarpoq : igassalluni igaq piareersarpaa.
iggerivoĸ, iggerissûvoĸ,
iggerssârpoĸ : igásavdlune igaĸ piarêrsarpâ.
iggeeruppoq ~ iggiaaruppoq
(nillianermit, nuammit).
iggêrúpoĸ ~ iggiaerúpoĸ
(nivdlianermit, nuangmit).
iggiaq, t iggissat,
iggiaarpaa, iggiarippoq, iggiarissoq.
iggiaĸ, t iggíssat,
iggiaerpâ, iggiarigpoĸ, iggiarigsoĸ.
iggiinngarpoq. iggĩngarpoĸ.
iggiingavoq,
iggiingaannarpoq.
iggîngavoĸ,
iggîngáinarpoĸ.
iggippaa : ilanngullugu
iivaa; iggissaq; isai iggipput (uernarnermit), iggisimaannarpoq :
neriuaraluarluni puallariartunngilaq.
iggípâ : ilángutdlugo
îvâ; iggíssaĸ; issai iggíput (uernarnermit), iggisimáinarpoĸ
: neriuaraluardlune puatdlariartúngilaĸ.
iggiserpaa
(iiuminaatsitani).
iggiserpâ (îumináititane).
iggisissaq, t (imeq, immiaq,
orsoq).
iggisigssaĸ, t (imeĸ,
ímiaĸ, orssoĸ).
iggit, t iggisip, iggisit,
iggisaa, iggisaavoq.
iggit, t iggisip, iggisit,
iggisâ, iggisauvoĸ.
igguagassaq, t tuttup
quttoraata ujaluata neqitaa (panertoq).
igguagagssaĸ, t tugtup
ĸugtorâta ujaluata neĸitâ (panertoĸ).
igguppaa : timmissap, puisip
amiata maminga tamuallugu orsuiarpaa; iggulluarpoq.
iggúpâ : tingmíssap,
puissip amiata maminga tamuavdlugo orssuiarpâ; iggutdluarpoĸ.
igileq, t igerlut : kiggeq
(ammimi); = iguleq.
igileĸ, t igerdlut : kiggeĸ
(ámime); = iguleĸ.
igimaaq, t igimaap, igimaat
: allikkap, mameqqap suugaa torrutaa ilanngullugu.
igimâĸ, t igimâp, igimât
: agdligkap, mamerĸap sûgâ torrutâ ilángutdlugo.
igimaq, t igimmat : unaami
tuukkap ikkuffia (saaneq paallattartoq); igimarpaa, igimartaarpoq.
igimaĸ, t igímat : unâme
tũkap íkuvfia (sauneĸ pâtdlagtartoĸ); igimarpâ,
igimartârpoĸ.
iginneq, t iginnerup, =
igineq; tak. : igivoq.
igíneĸ, t igínerup, =
igineĸ; tak. : igivoĸ.
iginnerut, t iginnerutip,
iginnerutit : orsup issera; iginnerutaaruppoq, iginnerusisarpoq.
igínerut, t igínerutip,
igínerutit : orssup ivsera; igínerutaerúpoĸ, igínerusissarpoĸ.
igippaa, igitsivoq,
igissimavaa, igikkumanngilaa.
igípâ, igitsivoĸ,
igísimavâ, igíkumángilâ.
igippoq : aallaammik
seqqorpoq.
igípoĸ : autdláimik
serĸorpoĸ.
igisarpoq : saaqqummik
naakkiarpoq.
igisarpoĸ : sârĸúmik
nâgkiarpoĸ.
igitaq, t igitassaq
igitassaannaavoq, igitaavoq.
igitaĸ, t igitagssaĸ
igitagssáinauvoĸ, igitauvoĸ.
igitserpaa (orsoq),
igitsiivoq, igitsiivaa, igitsiaq.
igitserpâ (orssoĸ),
igitsîvoĸ, igitsîvâ, igitsiaĸ.
igitsit, t igitsisip,
igitsisit, igitsisaa, tk igitsissuaq.
igitsit, t igitsisip,
igitsisit, igitsisâ, tk igitsíssuaĸ.
igitsivoq, igitsisaannarpoq,
igitsivigaa.
igitsivoĸ,
igitsissáinarpoĸ, igitsivigâ.
igivoq, igisoorpoq,
igitippaa, igiulavoq.
igivoĸ, igissôrpoĸ,
igitípâ, igiulavoĸ.
iikkat, tq tak. : iigaq;
iikkaniippoq.
îgkat, tĸ tak. : îgaĸ;
îgkanĩpoĸ.
iikkerpaa, iikkersorpaa,
iikkersuivoq.
îgkerpâ, îgkersorpâ,
îgkersuivoĸ.
ikkik, t ikkingi, tk
ikkiluppoq.
igkik, t igkinge, tk
igkilugpoĸ.
ikku, upt qasseers. ikkua,
allam. tak. : innga.
igko, upt ĸavsêrs. igkua,
avdlam. tak. : ínga.
ippassaq, oqr ippassaani,
ippassaaniini, ippassarli.
igpagssaĸ, oĸr igpagssâne,
igpagssânîne, igpagssardle.
ippassigami = ippassaaniini. igpagssigame = igpagssânîne.
ippiarsuk, t ippiarsuit :
puunnguaq ameq (puuluttaq); ippiarsuusaq : nuarluk.
igpiarssuk, t igpiarssuit :
pũnguaĸ ameĸ (pûlugtaĸ); igpiarssûssaĸ : nuardluk.
ippigaa = ippigivaa,
ippigisaq, ippigisaaruppoq, ippigusuppoq, ippiorpoq,
ippiginnippoq.
igpigâ = igpigivâ,
igpigissaĸ, igpigissaerúpoĸ, igpigusugpoĸ, igpiorpoĸ,
igpigingnigpoĸ.
ippigarpoq : qattutsilluni
nillikarpoq pukkililluni niaqqi imaanut mangullugu naalaarluni
(puisi).
igpigarpoĸ : ĸagtugtitdlune
nitdlikarpoĸ púkilivdlune niarĸe imânut mangutdlugo
nâlaordlune (puisse).
ippik, t ippissuaq,
ippigaaq.
igpik, t igpigssuaĸ,
igpigâĸ.
ippiliugaq, t ippiliukkat :
sakkutuut illersorfiliaat; ippiliugarsuaq, ippiliugalik,
ippiliugallit.
igpiliugaĸ, t igpiliugkat :
sákutût igdlersorfiliât; igpiliugarssuaĸ, igpiliugalik,
igpiliugagdlit.
ippingiagaa = ippingiagivaa,
ippingiatorpoq, ippingianaqaaq.
igpingiagâ = igpingiagivâ,
igpingiatorpoĸ, igpingianaĸaoĸ.
ippinnarpoq, ippinnarsivoq,
ippinnaat, ippinnarunnaarpoq, ippinnarunnaarsoq.
igpingnarpoĸ,
igpingnarsivoĸ, igpingnaut, igpingnarungnaerpoĸ,
igpingnarungnaersoĸ.
issakajaarpoq,
issakajaartippaa, issakajaarfik.
igsakajârpoĸ,
igsakajârtípâ, igsakajârfik.
issakatsiaarpoq,
issakatsiaarrapput, issakatsiaarfik.
igsakatsiârpoĸ,
igsakatsiârráput, igsakatsiârfik.
issaapput tak. issaasut,
issaallutik.
igsãput tak. igsâssut,
igsâvdlutik.
issaareerput, issaareersut,
issaariikatapput.
igsârêrput, igsârêrsut,
igsârîkatagput.
issarpoq, issarpaluk,
issariarpoq, issarneq : sikunti; issartoq.
igsarpoĸ, igsarpaluk,
igsariarpoĸ, igsarneĸ : sikunte; igsartoĸ.
issaasut, t issaasorpassuit,
issaasueruppoq.
igsâssut, t
igsâssorpagssuit, igsâssuerúpoĸ.
issaallappoq,
issaallattuinnaavoq.
igsâtdlagpoĸ,
igsâtdlagtuínauvoĸ.
issaallutik unipput. igsâvdlutik unigput.
isserfik, t : qaannap
paavata kingornatungaa.
igserfik, t : ĸáinap
pâvata kingornatungâ.
isserpoq : ingippoq
(qaannamut), = aqupivoq (nersut).
igserpoĸ : ingípoĸ
(ĸáinamut), = aĸupivoĸ (nerssut).
issiallappoq, issiallaappaa,
issiallatsippaa, issiallannartoq.
igsiatdlagpoĸ,
igsiatdláupâ, igsiatdlagtípâ, igsiatdlangnartoĸ.
issiaataq, t issiaattat,
issiaatartaarpoq.
igsiautaĸ, t igsiáutat,
igsiautartârpoĸ.
issiaatserpoq,
issiaatsersoq, issiaatsersorpoq.
igsiautserpoĸ,
igsiautsersoĸ, igsiautsersorpoĸ.
issiavik, t issiaviup,
issiavimmiippoq, issiavittaarpoq, issiavissaarsuaq.
igsiavik, t igsiaviup,
igsiavingmĩpoĸ, igsiavigtârpoĸ, igsiavíssârssuaĸ.
issiavoq, issiaqqissaarpoq,
issiakatappoq, issiaavarpoq, = issiajuarpoq.
igsiavoĸ, igsiarĸigsârpoĸ,
igsiakatagpoĸ, igsiauarpoĸ, = igsiajuarpoĸ.
issippoq : aquilluni
pappappoq.
igsigpoĸ : aĸuitdlune
pápagpoĸ.
issinnarpaa :
erligigaluarlugu piumaneqarmat pitiinnarpaa (pisiaritippaa).
igsínarpâ :
erdligigaluardlugo piumaneĸarmat pitĩnarpâ (pisiaritípâ).
issingavoq : tuukkaq
igimmami uppingavoq.
igsingavoĸ : tũkaĸ
igímame úpingavoĸ.
issinneq, t issinnerit :
sikup sissamut torrusimarngi tininnerup nallugai.
igsingneĸ, t igsingnerit :
sikup sigssamut torrusimarnge tiningnerup navdlugai.
issipippoq :
eqqormiinnarluni ingipalaarpoq; issipikkunnaarit.
igsipigpoĸ :
erĸormĩnardlune ingipalârpoĸ; igsipigkungnaerit.
issiffapput = issiarrapput;
issiffarippoq, issiffarissoq, issiffarissaarpoq, issiffattut.
igsivfáput = igsiarráput;
igsivfarigpoĸ, igsivfarigsoĸ, igsivfarigsârpoĸ, igsivfátut.
issiffarluppoq :
issialluarneq saperpoq (ippiorluni).
igsivfardlugpoĸ :
igsiavdluarneĸ saperpoĸ (igpiordlune).
issiffarmi tuppoq. igsivfarme tugpoĸ.
issoraq, t issoqqat,
issorartaarpoq, issorakippoq, issorakitsoq, issoraajarpoq.
igsoraĸ, t igsorĸat,
igsorartârpoĸ, igsorakípoĸ, igsorakitsoĸ, igsoraiarpoĸ.
issoqqerpoq, issoqqerpaa,
issoqqersorpaa (angallat).
igsorĸerpoĸ, igsorĸerpâ,
igsorĸersorpâ (angatdlat).
issoqqiuppaa =
issoraliuppaa; issoqqiussuuppai.
igsorĸiúpâ = igsoraliúpâ;
igsorĸiússũpai.
issaq, t : ikisaq, issaavi,
tk : arlup siuani tapertaleriinneri; issalerfii : tuukkap, igimap
putui arlup puttuffii.
igssaĸ, t : ikissaĸ,
igssâve, tk : ardlup sujuane tapertalerîngnere; igssalerfê :
tũkap, igimap putue ardlup pútuvfê.
issarpaa : imermut
misuttarpaa; issagaq, issakkat.
igssarpâ : imermut
misugtarpâ; igssagaĸ, igssagkat.
issimavoq : ikisimavoq;
issimasut : ilaasut (angallammi).
igssimavoĸ : ikisimavoĸ;
igssimassut : … (angatdláme).
issivoq : ikisivoq; issivik. igssivoĸ : ikissivoĸ;
igssivik.
issoraapput = ikioraapput;
issoraasut.
igssorãput = ikiorãput;
igssorâssut.
issorarpoq, issorarsimavoq,
issoravippoq, issoravissoq.
igssorarpoĸ,
igssorarsimavoĸ, igssoravigpoĸ, igssoravigsoĸ.
issorarput : ikiorarput,
issoraavoq, issoraappai.
igssorarput : ikiorarput,
igssoraivoĸ, igssoráupai.
issorpoq, issortippaa,
issortitaq, issorsimavoq.
igssorpoĸ, igssortípâ,
igssortitaĸ, igssorsimavoĸ.
issoqqak, t issoqqaap,
issoqqaat issoqqaavoq, ila, ilaq, issoqqassuaq.
igssorĸak, t igssorĸaup,
igssorĸait igssorĸauvoĸ, ila, ilaĸ, igssorĸagssuaĸ.
issoqqaarippoq,
issoqqaarissoq, toqqippoq sanerai sisamat takeqatigiit;
issoqqaarissaarpai.
igssorĸârigpoĸ,
igssorĸârigsoĸ, torĸigpoĸ sanerai sisamat takeĸatigît;
igssorĸârigsârpai.
issorsuupput, issorsuuppaat
: ataatsikkut issuppaat.
igssorssũput, igssorssũpât
: atautsíkut igssúpât.
issuk, t issuit, issuusaq,
katorfili, naatsiiaq; issuppoq, issuiagaq, issuiakkat.
igssuk, t igssuit,
igssûssaĸ, katorfile, nautsîaĸ; igssugpoĸ, igssuiagaĸ,
igssuiagkat.
issulik, t issullit :
kuanneq inerittussalik; issulittarpoq.
igssulik, t igssugdlit :
kuáneĸ inerítugssalik; igssuligtarpoĸ.
issuma, upt allam. tak. :
innga, ikku.
igssuma, upt avdlam. tak. :
ínga, igko.
issuumavoq :
issungajassimavoq.
igssûmavoĸ :
igssungajagsimavoĸ.
issuppaa (aallaammik),
issussivoq, issulluarpaa.
igssúpâ (autdláimik),
igssússivoĸ, igssutdluarpâ.
issutaq, t
issutassaaleqivoq.
igssutaĸ, t
igssutagssaileĸivoĸ.
issutit, tq = ikissutit :
paarnaqutaasat avannarpasinnerusumi qutsinnerusumiluunniit
naasartut.
igssutit, tĸ = ikíssutit :
paornaĸutaussat avangnarpasingnerussume ĸutsingnerussumilũnît
naussartut.
ittappoq :
nuannaaginnarnermit nukappoq; ittassarpoq, ittassaat.
igtagpoĸ : nuánâgínarnermit
nukagpoĸ; igtagsarpoĸ, igtagsaut.
ittoorpoq, ittoornaappoq,
ittoornaatsoq, ittoorunnaarpoq, ittoorunnaarsoq.
igtôrpoĸ, igtôrnáipoĸ,
igtôrnaitsoĸ, igtôrungnaerpoĸ, igtôrungnaersoĸ.
ittuppoq, ittutsitsivoq
(siutiminik), ittuppaluppoq.
igtugpoĸ, igtugtitsivoĸ
(siutiminik), igtugpalugpoĸ.
ittuujuippoq, ittuujuitsoq,
ittuujuillivoq, ittuujuitsoq.
igtûjuípoĸ, igtûjuitsoĸ,
igtûjuitdlivoĸ, igtûjuitsoĸ.
ittuk, t ittuppaluk,
ittunneq.
igtuk, t igtugpaluk,
igtungneĸ.
ittuukuluppoq :
peqqusiileqivoq.
igtûkulugpoĸ :
perĸusîleĸivoĸ.
ittulaarpoq,
ittulaartorsuuvoq, ittulaarneq.
igtulârpoĸ,
igtulârtorssûvoĸ, igtulârneĸ.
iguleq, t igorlit : puisip
kiggiminit qilerua aqiliortoq; = igileq.
iguleĸ, t igordlit :
puissip kiggiminit ĸilerua aĸiliortoĸ; = igileĸ.
igunaq, t igunnat,
igunarnippoq, igunarnitsoq.
igunaĸ, t igúnat,
igunarnípoĸ, igunarnitsoĸ.
igunarpoq, igunarserpaa,
igunalaarpoq.
igunarpoĸ, igunarserpâ,
igunalârpoĸ.
iiguppaa tak. : iivaa
(sarfap).
îgúpâ tak. : îvâ
(sarfap).
iguppaa, igutsivoq :
mamarliivoq, = inguppaa.
igúpâ, igutsivoĸ :
mamardlîvoĸ, = ingúpâ.
iguut, t iguutip, iguutit,
iguummik : kapuut (sullinerni).
igût, t igûtip, igûtit,
igũmik : kapût (sugdlinerne).
iguutaaruppoq,
iguutaarutivippoq, iguutaarutivissoq.
igûtaerúpoĸ,
igûtaerutivigpoĸ, igûtaerutivigsoĸ.
iguutilik, t iguutillit. igûtilik, t igûtigdlit.
igutsak, t igutsaap,
igutsaat igutsassuaq, igutsappalaaq, igutsappalaap, igutsaaraq,
igutsaaqqat.
igutsak, t igutsaup,
igutsait igutsagssuaĸ, igutsagpalâĸ, igutsagpalâp, igutsâraĸ,
igutsârĸat.
ikka, upt = innga. íka, upt = ínga.
ikkagaa = ikkagivaa,
ikkalivoq, ikkagisoorpaa.
íkagâ = íkagivâ,
íkalivoĸ, íkagissôrpâ.
ikappoq : asuleerpoq;
ikatsitsivoq, ikakkajuppoq.
ikagpoĸ : asulêrpoĸ;
ikagtitsivoĸ, ikagkajugpoĸ.
iikajavoq : aalajavoq,
issarpoq; iikajataarpoq.
îkajavoĸ : aulajavoĸ,
igsarpoĸ; îkajatârpoĸ.
ikajuut, t ikajuutip,
ikajuutit : kalut kingullersiut; ikajuuserpaa, ikajuutaarserpoq,
ikajuutaarsersoq.
ikajût, t ikajûtip,
ikajûtit : kalut kingugdlersiut; ikajûserpâ, ikajûtaerserpoĸ,
ikajûtaersersoĸ.
ikaaliorpoq,
ikaaliortitsivoq.
ikâliorpoĸ,
ikâliortitsivoĸ.
ikalipput = amerlipput. ikalíput = amerdlíput.
ikkaaluppoq,
ikkaalutsitsivoq, ikkaaluttuinnaavoq.
íkâlugpoĸ,
íkâlugtitsivoĸ, íkâlugtuínauvoĸ.
ikani, upki ikaniippoq,
ikaniitippaa.
ikane, upki ikanĩpoĸ,
ikanîtípâ.
ikannga, upki =
ikanngaanniit.
ikánga, upki = ikángãnît.
ikkannippoq,
ikkannikkiartorpoq.
íkánípoĸ,
íkáníkiartorpoĸ.
ikkappoq, ikkanneq,
ikkappallaaqaaq.
íkápoĸ, íkáneĸ,
íkápatdlâĸaoĸ.
ikapput : amerlapput tak.
ikatippai.
ikáput : amerdláput tak.
ikatípai.
ikaaq, t ikaap, ikaat,
ikaartaarpoq, ikaarsuit, ikaassarsivoq.
ikâĸ, t ikâp, ikât,
ikârtârpoĸ, ikârssuit, ikâgssarsivoĸ.
ikaqat, t ikaqatip,
ikaqatit, ikaqasiuppaa, ikaqataavoq.
ikaĸat, t ikaĸatip,
ikaĸatit, ikaĸasiúpâ, ikaĸatauvoĸ.
ikkaraa = ikkarivaa,
ikkarnarpoq, ikkarnaallappoq.
íkarâ = íkarivâ,
íkarnarpoĸ, íkarnâtdlagpoĸ.
ikarasak, t ikarasaap,
ikarasaat, = ikerasak.
ikarasak, t ikarasaup,
ikarasait, = ikerasak.
ikkarlippoq, ikkarlisaarpoq,
ikkarlisippaa, ikkarliffik.
íkardlípoĸ,
íkardlisârpoĸ, íkardlisípâ, íkardlivfik.
ikkarluk, t ikkarluit,
ikkarlussuaq, ikkarluisappoq.
íkardluk, t íkardluit,
íkardlugssuaĸ, íkardluisagpoĸ.
ikaariaq, t ikaarissat,
ikaariarmiu.
ikâriaĸ, t ikâríssat,
ikâriarmio.
ikaarpoq, ikaarpaa,
ikaartippoq, ikaartippaa, ikaartarfik, ikaarsimaarpoq :
assuataarpoq; ikaartaat, ikaartaasiorpoq, ikaartitaarpoq.
ikârpoĸ, ikârpâ,
ikârtípoĸ, ikârtípâ, ikârtarfik, ikârsimârpoĸ :
ássuatârpoĸ; ikârtaut, ikârtausiorpoĸ, ikârtitârpoĸ.
ikaartiterpaa,
ikaartiterivoq, ikaartiterivik, ikaartitigaq, ikaartitikkat.
ikârtiterpâ,
ikârtiterivoĸ, ikârtiterivik, ikârtitigaĸ, ikârtitigkat.
ikaarut, t ikaarutip,
ikaarutit, ikaaruserpaa, ikaarutsiuppoq, ikaarutsiuppaa.
ikârut, t ikârutip,
ikârutit, ikâruserpâ, ikârutsiúpoĸ, ikârutsiúpâ.
ikasarpoq, ikasaatigaa,
ikasartuaannaqinak.
ikasarpoĸ, ikasautigâ,
ikasartuáinaĸinak.
ikkaserpoq, ikkasersoq; =
ikalerpoq.
íkaserpoĸ, íkasersoĸ; =
ikalerpoĸ.
iikasilliaasiit, oqr :
taamaalerpoq-aasiit.
îkasigdliâsît, oĸr :
taimailerpoĸ-âsît.
ikkat, t ikkatip, ikkatit,
ikkataavoq.
íkat, t íkatip, íkatit,
íkatauvoĸ.
ikaat, tq tak. : ikaaq. ikât, tĸ tak. : ikâĸ.
ikkatigaa = ikkatigivaa,
ikkatilliivoq.
íkatigâ = íkatigivâ,
íkatigdlîvoĸ.
ikatippai, ikatitsivoq :
amerlanaarsivoq, ussassivoq (s. saarullinnik).
ikatípai, ikatitsivoĸ :
amerdlanârsivoĸ, ússássivoĸ (s. sârugdlingnik).
ikkattoq, t = ikkanneq. íkátoĸ, t = íkáneĸ.
ikatuvoq : ikakkajuppoq. ikatuvoĸ : ikagkajugpoĸ.
ikaappaa, ikaassivoq,
ikaassaq, ikaassorpai.
ikáupâ, ikáussivoĸ,
ikáussaĸ, ikáussorpai.
ikaasaaq, t ikaasaap,
ikaasaat : timmissap qutui.
ikaussâĸ, t ikaussâp,
ikaussât : tingmíssap ĸutue.
ikaat, t ikaatip, ikaatit,
ikaasiorpoq, ikaataavoq.
ikaut, t ikautip, ikautit,
ikausiorpoĸ, ikautauvoĸ.
ikkii, oqq (masak, nilleq),
ikkeernarpoq, ikkeertorpoq.
íkê, oĸĸ (masak,
nigdleĸ), íkêrnarpoĸ, íkêrtorpoĸ.
iki, t ikeqarpoq tak. :
ikigippoq, ikilerpaa, ikisivoq, ikiluppoq, ikillaavoq.
ike, t ikeĸarpoĸ tak. :
ikigigpoĸ, ikilerpâ, ikisivoĸ, ikilugpoĸ, ikitdlâvoĸ.
ikkeq, t ikkerup, ikkerit :
qisuk ninngusooq : ikkertalik, ikkertallit.
íkeĸ, t íkerup, íkerit :
ĸissuk níngusôĸ : íkertalik, íkertagdlit.
ikeq, t ikerup, ikerit,
ikersiorpoq, ikerparpoq, ikerpasippoq, ikerpasissoq, ikertooq;
tak. : ikikippoq.
ikeĸ, t ikerup, ikerit,
ikersiorpoĸ, ikerparpoĸ, ikerpasigpoĸ, ikerpasigsoĸ, ikertôĸ;
tak. : ikikípoĸ.
ikerasak, t ikerasaap,
ikerasaat, ikerasaatsiaq, ikerasaarsuk, ikerasakitsoq,
ikerasaliaq, ikerasassuaq.
ikerasak, t ikerasaup,
ikerasait, ikerasâtsiaĸ, ikerasârssuk, ikerasakitsoĸ,
ikerasaliaĸ, ikerasagssuaĸ.
ikeratserpoq, ikeratsersoq,
= ikerasanippoq, ikerasak ammaqquuppoq.
ikeratserpoĸ, ikeratsersoĸ,
= ikerasanigpoĸ, ikerasak angmarĸũpoĸ.
ikerinnaq, t ikerinnaap,
ikerinnarsiorpoq, ikerinnaaniippoq.
ikerínaĸ, t ikerínaup,
ikerínarsiorpoĸ, ikerínânĩpoĸ.
ikeritsuvoq :
angalaarumatuvoq, merserisaqanngilaq.
ikeritsuvoĸ :
angalaorumatuvoĸ, merserissaĸángilaĸ.
ikernuk, t : aloqut;
ikernuaq, ikernguaq, ikernussat, ikerngussat : alersip alua;
ikerngusserpaa, ikernusserpaa, ikernussersorpai,
ikerngussersorpai, ikernguaaruppoq, ikernuaaruppoq.
ikernuk, t : aloĸut;
ikernuaĸ, ikernguaĸ, ikernússat, ikerngússat : alersip alua;
ikerngússerpâ, ikernússerpâ, ikernússersorpai,
ikerngússersorpai, ikernguaerúpoĸ, ikernuaerúpoĸ.
ikerpoq, ikersippoq,
ikersippaa, ikersiguk.
ikerpoĸ, ikersípoĸ,
ikersípâ, ikersiguk.
ikiagaq, t ikiakkat,
ikiagaavoq.
ikiagaĸ, t ikiagkat,
ikiagauvoĸ.
ikiagut, t ikiagutip,
ikiagutit : aamarsuaq ujarangasoq; ikiagussuaq.
ikiagut, t ikiagutip,
ikiagutit : aumarssuaĸ ujarangassoĸ; ikiagússuaĸ.
ikiaq, t ikiaqut,
ikiaquserpaa, ikiaqutissiaq, ikialitsippoq, ikiarsivoq (:
silassorluppoq).
ikiaĸ, t ikiaĸut,
ikiaĸuserpâ, ikiaĸutigssiaĸ, ikialigtípoĸ, ikiarsivoĸ (:
silagssordlugpoĸ).
ikiarissaarpoq (neqi
orsumik).
ikiaríssârpoĸ (neĸe
orssumik).
ikiaroorpoq (:
silannisaanngilaq); ikiaroortuaannarpoq.
ikiarôrpoĸ (:
silánissãngilaĸ); ikiarôrtuáinarpoĸ.
ikiarpoq, ikiarpaa,
ikialavoq, ikiariigaq, ikiariikkat : salliligaq saattoq.
ikiarpoĸ, ikiarpâ,
ikialavoĸ, ikiarîgaĸ, ikiarîgkat : sagdliligaĸ sãtoĸ.
ikigai = ikigivai :
sullugai.
ikigai = ikigivai :
sugdlugai.
ikigaasigik?. ikigaisigik?.
ikigippoq, ikigissoq,
ikigissaarpoq (uumasuugaq).
ikigigpoĸ, ikigigsoĸ,
ikigigsârpoĸ (ûmassûgaĸ).
ikipput : amerlanngillat;
ikittunnguit, ikippallaaqaat, ikillipput = ikilipput.
ikigput : amerdlángitdlat;
ikigtúnguit, ikigpatdlâĸaut, ikigdlíput = ikilíput.
ikikippoq, ikikitsoq,
ikikinaarpaa, ikikillivoq.
ikikípoĸ, ikikitsoĸ,
ikikinârpâ, ikikitdlivoĸ.
ikilerpaa, ikilersorpaa. ikilerpâ, ikilersorpâ.
ikiligaq, t ikilikkat,
ikiligaavoq.
ikiligaĸ, t ikiligkat,
ikiligauvoĸ.
ikilik, t ikillit,
ikilissuuvoq.
ikilik, t ikigdlit,
ikiligssûvoĸ.
ikilipput = ikillipput;
ikiliartorput.
ikilíput = ikigdlíput;
ikiliartorput.
ikiluppoq, ikilulluinnarpoq,
ikilutsippoq.
ikilugpoĸ,
ikilugdluínarpoĸ, ikilugtípoĸ.
ikinaarpai, ikinaaqquppaa,
ikinaarunnaarlugit tunniuppai.
ikinârpai, ikinârĸúpâ,
ikinârungnaerdlugit túniúpai.
ikineq, t ikernit,
ikinerpaluppoq : sila isorpoq aappilarujullunilu.
ikineĸ, t ikernit,
ikinerpalugpoĸ : sila isorpoĸ augpilarujugdlunilo.
ikinnerit, tq ikinnerupput,
ikinnerullutik.
ikingnerit, tĸ
ikingnerúput, ikingneruvdlutik.
ikinngut, t ikinngutip,
ikinngutit, ikinngutaavoq, ikinngutigaa, ikinngutinnerpoq,
ikinngutinnersoq, ikinngutigiipput, ikinngutigiissut,
ikinngutinnaaq, ikinngutigiit.
ikíngut, t ikíngutip,
ikíngutit, ikíngutauvoĸ, ikíngutigâ, ikíngutingnerpoĸ,
ikíngutingnersoĸ, ikíngutigîgput, ikíngutigîgsut,
ikíngutingnâĸ, ikíngutigît.
ikiorpoq, ikiorpaa, ikiorti,
ikiortigaa, ikiortiseraa, ikiorserpaa, ikiortaavoq,
ikiortaaruppoq, ikioqqutsivoq = ikioqqutuuvoq; ikiortilliorpoq.
ikiorpoĸ, ikiorpâ,
ikiorte, ikiortigâ, ikiortiserâ, ikiorserpâ, ikiortauvoĸ,
ikiortaerúpoĸ, ikiorĸutsivoĸ = ikiorĸutûvoĸ;
ikiortigdliorpoĸ.
ikippoq, ikippaa, ikittaat,
ikittaaserpaa, ikissimavoq.
ikípoĸ, ikípâ, ikítaut,
ikítauserpâ, ikísimavoĸ.
ikisivoq : ikini
ippiuutigaa, = ikillaavoq.
ikisivoĸ : ikine igpiûtigâ,
= ikitdlâvoĸ.
ikissaq, t : ikiarneq;
ikissakut.
ikíssaĸ, t : ikiarneĸ;
ikíssakut.
ikitsit, t ikitsisip,
ikitsisit (: innerit, ikittartut); ikitsisaarniaq, ikitsisaavoq.
ikitsit, t ikitsisip,
ikitsisit (: ingnerit, ikítartut); ikitsisaerniaĸ, ikitsisauvoĸ.
ikitsivoq, ikitsisuuvoq,
ikitsissuppaa.
ikitsivoĸ, ikitsissûvoĸ,
ikitsíssúpâ.
ikiuivoq, ikiuigajuppoq,
ikiuiumatuuvoq.
ikiuivoĸ, ikiuigajugpoĸ,
ikiuiumatûvoĸ.
ikiuluppoq, ikiuluppaa =
ikiupersaarpoq, ikiupisisaarpoq; ikiuluttaannarpoq.
ikiulugpoĸ, ikiulugpâ =
ikiuperssârpoĸ, ikiupisisârpoĸ; ikiulugtáinarpoĸ.
ikiuuppoq, ikiuuttuarpoq,
ikiuulluarpoq, ikiuukkumatoqaaq, ikiuunniarsaraaq.
ikiũpoĸ, ikiũtuarpoĸ,
ikiûtdluarpoĸ, ikiũkumatoĸaoĸ, ikiũniarssaraoĸ.
ikiuut, t ikiuutip,
ikiuutit, ikiuutaavoq, ikiuutisivoq, ikiuutaalluarpoq.
ikiût, t ikiûtip, ikiûtit,
ikiûtauvoĸ, ikiûtisivoĸ, ikiûtauvdluarpoĸ.
ikkivigaa = ikkivigivaa =
ikiffigaa; ikkivigiinnarpaa.
íkivigâ = íkivigivâ =
ikivfigâ; íkivigĩnarpâ.
ikkivik, t = ikiffik;
ikkivissaaruppoq, ikkivissarsivoq.
íkivik, t = ikivfik;
íkivigssaerúpoĸ, íkivigssarsivoĸ.
ikikkarpaa, ikikkaavik,
ikikkartippaa, ikikkagaavoq.
ikivkarpâ, ikivkaivik,
ikivkartípâ, ikivkagauvoĸ.
ikivoq I : ikuallaappoq;
ikisorsuuvoq.
ikivoĸ I : ikuatdláupoĸ;
ikissorssûvoĸ.
ikivoq, II, ikivaa, =
ikkivigaa; ikisivoq, ikisivik = issivik.
ikivoĸ, II, ikivâ, =
íkivigâ; ikissivoĸ, ikissivik = igssivik.
ikorfaq, t ikorfaavoq,
ikorfassaq.
ikorfaĸ, t ikorfauvoĸ,
ikorfagssaĸ.
ikorfarpaa, ikorfartorpaa. ikorfarpâ, ikorfartorpâ.
ikorfik, t ikorfiup, =
ikorsimmavik.
ikorfik, t ikorfiup, =
ikorsímavik.
ikorfiuppaa, ikorfiussaq,
ikorfiussaavoq.
ikorfiúpâ, ikorfiússaĸ,
ikorfiússauvoĸ.
ikorput : tuttunniat
aavarfissaminnut tammaarput; ikorsimmavik, ikorsimmavissipput.
ikorput : tugtúniat
auvarfigssamingnut tangmârput; ikorsímavik, ikorsímavigssíput.
ikualavoq, ikualaarpoq,
ikualasorsuuvoq, ikualaneq, ikualarnit.
ikualavoĸ, ikualaorpoĸ,
ikualassorssûvoĸ, ikualaneĸ, ikualarnit.
ikuarpaa : orsoq qerisoq
kaavarpaa; ikuartaq.
ikuarpâ : orssoĸ ĸerissoĸ
kauarpâ; ikuartaĸ.
ikuallappoq, ikuallassaat,
ikuallassaaserpaa, ikuallajavoq, ikuallaappoq.
ikuatdlagpoĸ,
ikuatdlagsaut, ikuatdlagsauserpâ, ikuatdlajavoĸ, ikuatdláupoĸ.
ikugaq, t ikukkat, = ikutaq;
ikugaavoq = ikutaavoq.
ikugaĸ, t ikugkat, =
ikutaĸ; ikugauvoĸ = ikutauvoĸ.
ikuppoq, ikuppaa, ikuttaat,
ikuttaasiorpoq, ikuttaavoq, ikussivoq.
ikugpoĸ, ikugpâ, ikugtaut,
ikugtausiorpoĸ, ikugtaivoĸ, ikugsivoĸ.
ikummappoq = ikuallaappoq. ikúmagpoĸ = ikuatdláupoĸ.
ikummarluppoq,
ikummarlussivoq, ikummarluttuaannarpoq.
ikúmardlugpoĸ,
ikúmardlugsivoĸ, ikúmardlugtuáinarpoĸ.
ikummarippoq, ikummarissoq,
ikummarissaat, ikummarissaarpoq.
ikúmarigpoĸ, ikúmarigsoĸ,
ikúmarigsaut, ikúmarigsârpoĸ.
ikummat, t ikummatip,
ikummatit, ikummaserpaa, ikummasersorpaa, ikummatissaq,
ikummataavoq.
ikúmat, t ikúmatip,
ikúmatit, ikúmaserpâ, ikúmasersorpâ, ikúmatigssaĸ,
ikúmatauvoĸ.
ikumavoq, ikumalluarpoq,
ikumajuarpoq = ikumaavarpoq.
ikumavoĸ, ikumavdluarpoĸ,
ikumajuarpoĸ = ikumauarpoĸ.
ikuuna, upki ikuunaqquppoq. ikûna, upki ikûnarĸúpoĸ.
ikuunnappoq :
ilaginnagaanermit uerivoq; ikuunnanniaqinak.
ikũnagpoĸ :
ilagínagaunermit uverivoĸ; ikũnangniaĸinak.
ikunga, upki ikungakanneq,
ikungaannarpoq.
ikunga, upki ikungakáneĸ,
ikungáinarpoĸ.
ikkungavoq : toriitsunik
iseqarpoq; ikkungalaarpoq.
íkungavoĸ : torîtsunik
isseĸarpoĸ; íkungalârpoĸ.
ikunnarpoq, ikunnaappaa,
ikunnaapput (qassiit).
ikungnarpoĸ, ikungnáupâ,
ikungnãput (ĸavsît).
ikuppaa, ikutsivoq, ikutaq
tak. : ikuppoq.
ikúpâ, ikutsivoĸ, ikutaĸ
tak. : ikugpoĸ.
ikkuppoq, ikkuppaa,
ikkussaq, ikkussaavoq, ikkussivoq, ikkussorpai, ikkullerpaa,
ikkulluarpoq.
íkúpoĸ, íkúpâ,
íkússaĸ, íkússauvoĸ, íkússivoĸ, íkússorpai, íkutdlerpâ,
íkutdluarpoĸ.
ikusik, t ikutsit,
ikusippaa, ikusimmippoq, ikusimmippaa, ikusimiartorpoq.
ikusik, t ikutsit, ikusigpâ,
ikusingmigpoĸ, ikusingmigpâ, ikusimiartorpoĸ.
ikuut, t ikuutip, ikuutit =
ikuttaat; ikuusiorpoq.
ikût, t ikûtip, ikûtit =
ikugtaut; ikûsiorpoĸ.
ikkutaq, t ikkutaavoq,
ikkutassaq.
íkutaĸ, t íkutauvoĸ,
íkutagssaĸ.
ikutsi, tk ikutsimigut. ikutse, tk ikutsimigut.
ikkuffik, t ikkuffiup,
ikkuffissaaruppaa, ikkuffissarsivoq, ikkuffissarsivaa.
íkuvfik, t íkuvfiup,
íkuvfigssaerúpâ, íkuvfigssarsivoĸ, íkuvfigssarsivâ.
ikuuvoq : kusanarpoq. ikûvoĸ : kussanarpoĸ.
ila = ilaq, t = ilagisaq;
ilataarpoq, ilataaraa, ilataarivaa, ilakunnappoq, ilakuuerpoq :
tamaviaarpoq; ilannaaq, ilannaap, ilannaat, ilarpassui.
ila = ilaĸ, t = ilagissaĸ;
ilatârpoĸ, ilatârâ, ilatârivâ, ilakúnagpoĸ, ilakûerpoĸ :
tamaviârpoĸ; ilangnâĸ, ilangnâp, ilangnât, ilarpagssue.
ilaa, I, oqr (s. :
taamaappoq, ilaa? akiss. : massami, taamaappoq).
ilâ, I, oĸr (s. :
taimáipoĸ, ilâ? akíss. : mássame, taimáipoĸ).
ilaa, II, tk = ilagisaa. ilâ, II, tk = ilagissâ.
ila, oqq ilaana, ila-ila
(apers. tuavioqaat? akiss. : ilaanaqaat), ilami, oqr.
ila, oĸĸ ilauna, ila-ila
(aperss. tuavioĸait? akíss. : ilaunaĸait), ilame, oĸr.
ilaaruppoq = ilagisaaruppoq
tak. : ila, ilaq.
ilaerúpoĸ = ilagissaerúpoĸ
tak. : ila, ilaĸ.
ilagaa = ilagivaa, ilagisaq,
ilagiipput, ilagiissut, ilagiissai.
ilagâ = ilagivâ,
ilagissaĸ, ilagîgput, ilagîgsut, ilagîgsai.
ilaginnarpaa =
sumiginnarpaa; ilaginnaavoq, ilaginnaajuippoq ilaginnaaqinak.
ilagínarpâ = sumigínarpâ;
ilagínaivoĸ, ilagínaiuípoĸ ilagínaeĸinak.
ilagiinneq, t ilagiinnerup,
ilagiinnerat, tk.
ilagîngneĸ, t
ilagîngnerup, ilagîngnerat, tk.
ilagiissut, t ilagiissutip,
ilagiissutaavoq, ilagiissummik.
ilagĩssut, t ilagĩssutip,
ilagĩssutauvoĸ, ilagĩssúmik.
ilagiit, tq ilagiinni,
ilagiinnit, ilagiinnut, ilagiimmi.
ilagît, tĸ ilagîngne,
ilagîngnit, ilagîngnut, ilagĩme.
ilappoq, ilatsippaa,
ilattoorpoq, ilassimavoq.
ilagpoĸ, ilagtípâ,
ilagtôrpoĸ, ilagsimavoĸ.
ilasseraanngilaq,
ilasseraanngillat, ilasseraanngitsoq, ilassilluartanngilaq.
ilagserãngilaĸ,
ilagserãngitdlat, ilagserãngitsoĸ, ilagsivdluartángilaĸ.
ilassivoq, ilassivaa,
ilassissaarpoq, ilassissaarpaa, ilassiorpoq, ilassiorpaa.
ilagsivoĸ, ilagsivâ,
ilagsísaerpoĸ, ilagsísaerpâ, ilagsiorpoĸ, ilagsiorpâ.
ilassaq, t ilassaaruppoq,
ilassarsiorpoq, ilassarsivoq.
ilagssaĸ, t ilagssaerúpoĸ,
ilagssarsiorpoĸ, ilagssarsivoĸ.
ilassuuppoq,
ilassuutiuippoq, ilassuutiuitsoq.
ilagssũpoĸ,
ilagssûtiuípoĸ, ilagssûtiuitsoĸ.
ilassunnaappoq,
ilassunnaatsoq : soqutigineqanngitsoq, pingaanngitsoq.
ilagsungnáipoĸ,
ilagsungnaitsoĸ : soĸutigineĸángitsoĸ, pingãngitsoĸ.
ilattarpaa : mersukki
kujapigaasarpaa.
ilagtarpâ : merssugke
kujapigaussarpâ.
ilattorpoq,
(„ilaqanngitsuusaaq ilattortarpoq”).
ilagtorpoĸ,
(„ilaĸángitsûssâĸ ilagtortarpoĸ”).
ilaguuppoq : akiunngilaq;
ilaguussaarpoq, ilaguuttaqinak.
ilagũpoĸ : akiúngilaĸ;
ilagũssârpoĸ, ilagũtaĸinak.
ilaguppoq tak. : ilappoq;
ilagulluinnarpoq, ilagutivippoq.
ilagúpoĸ tak. : ilagpoĸ;
ilagutdluínarpoĸ, ilagutivigpoĸ.
ilaajaavoq,
ilaajaasarniarit.
ilaiaivoĸ,
ilaiaissarniarit.
ilaajarpaa = ilanniiarpaa. ilaiarpâ = ilangnîarpâ.
ilaajaat, t ilaajaatip,
ilaajaatit, ilaajaataavoq.
ilaiaut, t ilaiautip,
ilaiautit, ilaiautauvoĸ.
ilaannaq, t ilaannaasa, tk
ilaannagiinngilaq, ilaannagiinngillat, ilaannagiinngitsoq :
tamatigoortoq ilaannaavoq = ilaannakuuvoq.
iláinaĸ, t iláinaisa, tk
iláinagĩngilaĸ, iláinagĩngitdlat, iláinagĩngitsoĸ :
tamatigôrtoĸ iláinauvoĸ = iláinakûvoĸ.
ilaasa, tk qasseers. allam.,
ilaasagooq.
ilaisa, tk ĸasêrs.
avdlam., ilaisagôĸ.
ilaat, tk qasseers, ilaammi,
ilaanni.
ilait, tk ĸavsêrs, iláime,
iláine.
ilak, t = ilanneq; tak. :
ilappoq.
ilak, t = ilangneĸ; tak. :
ilagpoĸ.
iilak, t iilaap, iilaat :
nerreritooq; iilaavoq.
îlak, t îlaup, îlait :
nerreritôĸ; îlauvoĸ.
ilakkuminarpoq =
ilagiuminarpoq.
ilákuminarpoĸ =
ilagiuminarpoĸ.
ilalaarpoq =
naammagittarpoq; ilalaartuaannarpoq, ilalaanngilaq,
ilalaanngillat, ilalaanngitsoq.
ilalârpoĸ = nãmagigtarpoĸ;
ilalârtuáinarpoĸ, ilalãngilaĸ, ilalãngitdlat, ilalãngitsoĸ.
ilaali (ilaa’lli), oqr
pimmioq : eqqumiiallak.
ilâle (ilâ’dle), oĸr
pímioĸ : erĸumîatdlak.
ilalerpaa : akuerilluarpaa,
taperserpaa; ilaliinnarpaa.
ilalerpâ : akuerivdluarpâ,
taperserpâ; ilalĩnarpâ.
ilalisarpoq =
ilaqutalisarpoq; ilalisaatigaa.
ilalissarpoĸ =
ilaĸutalissarpoĸ; ilalissautigâ.
ilaliuppoq, ilaliuppaa =
ilannguppaa; ilaliulluinnarpoq.
ilaliúpoĸ, ilaliúpâ =
ilángúpâ; ilaliutdluínarpoĸ.
ilamaarpaa (s. ipunneq
tingerlaammik, eqqarlimaarpaa).
ilamârpâ (s. ipungneĸ
tingerdláumik, erĸardlimârpâ).
ilamerngi, tk = ilaminii. ilamernge, tk = ilaminê.
ilaanni, oqr, tk ki (s.
ullut ilaanni ataatsimi), ilaannigooq-una, ilaanniaasiit.
ilãne, oĸr, tk ki (s.
uvdlut ilãne atautsime), ilãnigôĸ-una, ilãniâsît.
ilanngarpaa, ilanngaavoq (:
sinilaarpoq), ilanngarsimavoq, ilanngartuuppaa, ilanngartuussivoq.
ilángarpâ, ilángaivoĸ (:
sinilârpoĸ), ilángarsimavoĸ, ilángartũpâ, ilángartũssivoĸ.
ilangaaqqut, t
ilangaaqqutip, ilangaaqqutit, ilangaaqqutaavoq, ilangaaqqusiuppaa.
ilangârĸut, t
ilangârĸutip, ilangârĸutit, ilangârĸutauvoĸ,
ilangârĸusiúpâ.
ilanngaat, t ilanngaatip,
ilanngaatit, ilanngaaserpaa, ilanngaaserisoq, ilanngaataavoq.
ilángaut, t ilángautip,
ilángautit, ilángauserpâ, ilángauserissoĸ, ilángautauvoĸ.
ilangerpaa, ilangiivoq,
ilangiisippaa : sunnginnaveerpaa; ilangiiuippoq, ilangiiuitsoq.
ilangerpâ, ilangîvoĸ,
ilangîsípâ : súngínavêrpâ; ilangîuípoĸ, ilangîuitsoĸ.
ilannaaq, t ilannaap,
ilannaat, ilannaaraa, ilannaarivaa.
ilangnâĸ, t ilangnâp,
ilangnât, ilangnârâ, ilangnârivâ.
ilannguppoq, ilannguppaa =
ilaliuppaa, ilanngussaavoq, ilanngussivoq.
ilángúpoĸ, ilángúpâ =
ilaliúpâ, ilángússauvoĸ, ilángússivoĸ.
ilanngutaq, t = ilanngussaq. ilángutaĸ, t = ilángússaĸ.
ilaaqquppoq,
ilaaqqukkajuppoq.
ilaorĸúpoĸ,
ilaorĸúkajugpoĸ.
ilaartorput, ilaartorpai =
ilajortorpai; tak. : ilavoq.
ilaortorput, ilaortorpai =
ilajortorpai; tak. : ilavoĸ.
ilapittuut, t ilapittuutip,
ilapittuutit, ilapittuutaavoq, ilapittuutigaa, ilapittuutigivaa.
ilapigtût, t ilapigtûtip,
ilapigtûtit, ilapigtûtauvoĸ, ilapigtûtigâ, ilapigtûtigivâ.
ilaaq, t ilaap, ilaat,
ilaassaq, ilaassamaat, ilaartooq, ilaarpassuit.
ilâĸ, t ilâp, ilât,
ilâgssaĸ, ilâgssamaut, ilârtôĸ, ilârpagssuit.
ilaaqarpoq,
ilaaqarpallaaqaaq.
ilâĸarpoĸ,
ilâĸarpatdlâĸaoĸ.
ilaqarpoq, ilaqartaannarpoq,
ilaqajuippoq, ilaqajuitsoq.
ilaĸarpoĸ,
ilaĸartáinarpoĸ, ilaĸajuípoĸ, ilaĸajuitsoĸ.
ilaqutaq, t ilaquttat,
ilaqutariit, ilaqutariipput ilaqutariissut, ilaqutariikkuutaat.
ilaĸutaĸ, t ilaĸútat,
ilaĸutarît, ilaĸutarîgput ilaĸutarîgsut, ilaĸutarĩkûtât.
ilarpaa, : ilaammik,
qinuiaammik alluaq qinuiarpaa.
ilarpâ, : iláumik,
ĸinuiáumik agdluaĸ ĸinuiarpâ.
ilarpa, : ilaana (ajorpa? –
ilarpa : ajoqaaq).
ilarpa, : ilauna (ajorpa? –
ilarpa : ajoĸaoĸ).
ilaarpaa, I : issuarpaa;
ilaarsivoq, ilaartaavoq, ilaarsigajuppoq, ilaarsiniooq.
ilârpâ, I : íssuarpâ;
ilârsivoĸ, ilârtaivoĸ, ilârsigajugpoĸ, ilârsiniôĸ.
ilaarpaa, II : ilaamik
matutarpaa; ilaartuutissaq.
ilârpâ, II : ilâmik
matutarpâ; ilârtûtigssaĸ.
ilarpaaneerpaa : …. ilarpânêrpâ : ….
ilarpoq : minitaanini
pillugu naammagittaalliorpoq; ilarnaveeqqut, ilarnaveeqquserpaa.
ilarpoĸ : minitaunine
pivdlugo nãmagigtaitdliorpoĸ; ilarnavêrĸut, ilarnavêrĸuserpâ.
ilarrallattaarpaa =
ilarfallattaarpaa : tusagaq sinnerlugu oqalualaaraa;
ilarrallattaarivoq.
ilarratdlagtârpâ =
ilarfatdlagtârpâ : tusagaĸ sivnerdlugo oĸalualârâ;
ilarratdlagtârivoĸ.
ilaarunnarpoq :
qungujunngitsoorfiunngilaq; ilaarunnaqaaq : tissinaqaaq.
ilârúnarpoĸ :
ĸungujúngitsôrfiúngilaĸ; ilârúnaĸaoĸ : tivsinaĸaoĸ.
ilaarut, t ilaarutip,
ilaarutit : ilarrallattaagaq; ilaarutigaa, ilaarutilliivoq :
mitallerpoq tissisaarummik.
ilârut, t ilârutip,
ilârutit : ilarratdlagtâgaĸ; ilârutigâ, ilârutigdlîvoĸ :
mitagdlerpoĸ tivsisârúmik.
ilaserpoq, ilasersoq,
ilaserpaa = ilaseraa; ilasertuaannarpoq.
ilaserpoĸ, ilasersoĸ,
ilaserpâ = ilaserâ; ilasertuáinarpoĸ.
ilasiaq, t ilasiaraa,
ilasiaavoq, ilasiassarsiorpoq.
ilasiaĸ, t ilasiarâ,
ilasiauvoĸ, ilasiagssarsiorpoĸ.
ilasaarpaa =
ilarrallattaarpaa; ilasaarillaqqippoq, ilasaarillaqqissoq.
ilassârpâ =
ilarratdlagtârpâ; ilassâritdlarĸigpoĸ, ilassâritdlarĸigsoĸ.
ilallattaarivoq =
ilasaarivoq.
ilatdlagtârivoĸ =
ilassârivoĸ.
ilatsaasorpoq,
ilatsaasorpaa, ilatsaasuivoq : pileraluttuinnarpoq,
naammatsiuippoq.
ilatsaisorpoĸ,
ilatsaisorpâ, ilatsaisuivoĸ : pileralugtuínarpoĸ,
nãmagtiuípoĸ.
ilatserpoq, ilatsersoq,
ilatsiinnarpoq : utaqqiinnarpoq suniarnani (imminut ikiornani).
ilatserpoĸ, ilatsersoĸ,
ilatsĩnarpoĸ : utarĸĩnarpoĸ suniarnane (ingminut ikiornane).
ilaana, oqq (apers. :
qasoqaat? Akiss. : ilaana, ilaanaqaat) tak. : ila.
ilauna, oĸĸ (aperss. :
ĸasoĸait? Akíss. : ilauna, ilaunaĸait) tak. : ila.
ilaat, t ilaatip, ilaatit :
qinuiaat (allumi); ilaaserpoq.
ilaut, t ilautip, ilautit :
ĸinuiaut (agdlume); ilauserpoĸ.
ilaavoq, ilaaginnarpoq,
ilaasuinnaavoq, ilaasussaaruppoq.
ilauvoĸ, ilaugínarpoĸ,
ilaussuínauvoĸ, ilaussugssaerúpoĸ.
ilavoq, ilavaa, ilasivoq,
ilasaarivoq, ilajortorput, ilasarpaa, ilasaat.
ilavoĸ, ilavâ, ilassivoĸ,
ilassârivoĸ, ilajortorput, ilasarpâ, ilasaut.
ilassi, tk allam. ilassinni,
ilassinnut, ilassinnit.
ilavse, tk avdlam. ilavsíne,
ilavsínut, ilavsínit.
ilatta, tk allam. ilavta, tk avdlam.
ilavut, tk ilavuttaaq,
ilavulluunniit.
ilavut, tk ilavútaoĸ,
ilavutdlũnît.
ili, t ileqarpunga; tak. :
iligaa, ilik, iliippoq, iliuvoq.
ile, t ileĸarpunga; tak. :
iligâ, ilik, ilĩpoĸ, iliuvoĸ.
ile-ilili, oqq (qimminut
qimuttunut naalakkiut : talerpiup tungaanut!).
ile-ilile, oĸĸ (ĸingminut
ĸimugtunut nâlagkiut : talerpiup tungânut!).
ileqilavoq : niaqqi
sajutsippaa unitsissinnaanagu; ileqilasorsuaq.
ileĸilavoĸ : niarĸe
sajugtípâ unigtísínaunago; ileĸilassorssuaĸ.
ileqimisattorpoq
(tupigusulluni, uissuummilluni).
ileĸimisagtorpoĸ
(tupigusugdlune, uivssũmivdlune).
ileqimisaarpoq : niaqquminik
naaggaarpoq (oqarnani); ileqimisaartuinnarpoq.
ileĸimisârpoĸ :
niarĸuminik nâggârpoĸ (oĸarnane); ileĸimisârtuínarpoĸ.
ileragaa = ileragivaa,
ilerasuppoq, ileratsappoq, ileratsaappaa, ilerattaappoq,
ileraappoq, ilerattaatsoq = ileraatsoq, ilerasujuippoq,
ilerasujuitsoq, ileranaqaaq, ileranaappoq, ileranaatsoq.
ileragâ = ileragivâ,
ilerasugpoĸ, ileratsagpoĸ, ileratsáupâ, ileragtáipoĸ,
ileráipoĸ, ileragtaitsoĸ = ileraitsoĸ, ilerasujuípoĸ,
ilerasujuitsoĸ, ileranaĸaoĸ, ileranáipoĸ, ileranaitsoĸ.
ilerfa, tk = ilerra, ilorfa,
ilivia.
ilerfa, tk = ilerra, ilorfa,
ilivia.
ilerfiaq, t = ilerriaq
(Jiisusip ilerfanut); ilerfiarpoq, ilerfiarpassuit.
ilerfiaĸ, t = ilerriaĸ
(Jîsusip ilerfanut); ilerfiarpoĸ, ilerfiarpagssuit.
ilerfiorpoq, ilerfiorpaa; =
iliviliorpoq.
ilerfiorpoĸ, ilerfiorpâ; =
iliviliorpoĸ.
ilerfit, tq = ilerrit; tak.
: iliveq.
ilerfit, tĸ = ilerrit; tak.
: iliveĸ.
ilerniku = ilernikoq, t :
pillarluku; ilernikuliorpoq, ilernikuliorpaa, ilernikoraa.
ilerniko = ilernikoĸ, t :
pitdlardluko; ilernikuliorpoĸ, ilernikuliorpâ, ilernikorâ.
ileqqiserpaa : ilerfanit
peerlugu allamut nuullugu ilivaa.
ilerĸiserpâ : ilerfanit
pêrdlugo avdlamut nûtdlugo ilivâ.
ileqqoq, t ileqqorippoq,
ileqqorissoq, ileqqorissaarpoq, ileqqortaaq, ileqqutoqaq,
ileqqutoqqat, ileqqumisoorpoq, ileqqorluppoq, ileqqussaq.
ilerĸoĸ, t ilerĸorigpoĸ,
ilerĸorigsoĸ, ilerĸorigsârpoĸ, ilerĸortâĸ, ilerĸutoĸaĸ,
ilerĸutorĸat, ilerĸumisôrpoĸ, ilerĸordlugpoĸ, ilerĸugssaĸ.
ileqqorsorpoq : qiimasumik
erinarsorpoq; ileqqorsorajuppoq.
ilerĸorssorpoĸ :
ĸîmassumik erinarssorpoĸ; ilerĸorssorajugpoĸ.
ileqqorsuut, t
ileqqorsuutip, ileqqorsuutit, ileqqorsuusiorpoq, ileqqorsuusiaq.
ilerĸorssût, t
ilerĸorssûtip, ilerĸorssûtit, ilerĸorssûsiorpoĸ,
ilerĸorssûsiaĸ.
ilerra, tk = ilerfa. ilerra, tk = ilerfa.
ilerrit, tq = ilerfit. ilerrit, tĸ = ilerfit.
ilerruvoq : toquffimmini
ilisaavoq (asimiluunniit) ; ilerruffigaa (nuna).
ilerruvoĸ : toĸuvfingmine
ilissauvoĸ (asimilũnît) ; ilerruvfigâ (nuna).
ilersaq, t : ujalu
ujalussiaq, qilattagassaq; ilersaasat imassaaqqat.
ilerssaĸ, t : ujalo
ujalugssiaĸ, ĸilagtagagssaĸ; ilerssaussat imagssârĸat.
ilersivoq (ujallumik),
ilersivaa.
ilerssivoĸ (ujatdlumik),
ilerssivâ.
ileqqaarpoq, ileqqaarpaa :
aannertusaarpaa; ileqqaallaqqippoq, ileqqaallaqqissoq,
ileqqaappaa, ileqqaaruppaa.
ilevĸârpoĸ, ilevĸârpâ
: aungnertusârpâ; ilevĸâtdlarĸigpoĸ, ilevĸâtdlarĸigsoĸ,
ilevĸáupâ, ilevĸârúpâ.
iliarsororpoq : tamanik
angajoqqaaveruppoq.
iliarssororpoĸ : tamanik
angajorĸâverúpoĸ.
iliarsoqqik, t = iliarsuik. iliarssorĸik, t =
iliarssuvik.
iliarsuk, t iliarsuit,
iliarsunnguaq.
iliarssuk, t iliarssuit,
iliarssúnguaĸ.
iligaa, iligivaa,
iligiipput, iligiissut, iligilluarpaa; nipini iligalugu :
nilliaatigaluni; iligiinni.
iligâ = iligivâ,
iligîgput, iligîgsut, iligivdluarpâ; nipine iligalugo :
nivdliautigalune; iligîngne.
iligiit, tq iligiimmi
taamaapput.
iligît, tĸ iligĩme
taimáiput.
ilikkut, tk, ki : illit
aqqutigalutit.
iligkut, tk, ki : ivdlit
avĸutigalutit.
ilippoq : uuararpoq;
ilissunnippoq, ilissunnitsoq, ilitsippaa.
iligpoĸ : ûararpoĸ;
iligsungnípoĸ, iligsungnitsoĸ, iligtípâ.
ilisserpoq, ilissersoq,
ilisserpaa, ilisserillaqqippoq, ilisserillaqqissoq, ilissigaavoq.
iligserpoĸ, iligsersoĸ,
iligserpâ, iligseritdlarĸigpoĸ, iligseritdlarĸigsoĸ,
iligsigauvoĸ.
ilisserut, t ilisserutip,
ilisserutit, ilisserusiorpoq, ilisserutaavoq.
iligserut, t iligserutip,
iligserutit, iligserusiorpoĸ, iligserutauvoĸ.
ilissaq, t : ilissarsivoq,
ilissaavoq.
iligssaĸ, t :
iligssarsivoĸ, iligssauvoĸ.
ilissuaq, t :
inupilorujussuaq.
iligssuaĸ, t :
inupilorujugssuaĸ.
ilittut, tk, ki ippunga. iligtut, tk, ki ípunga.
ilik, t = ili; tak. :
iligaa; ilissamaat, ilissamaaserpoq, ilissamaasersoq.
ilik, t = ile; tak. : iligâ;
iligssamaut, iligssamauserpoĸ, iligssamausersoĸ.
ilikkarpoq, ilikkarpaa, =
ilippaa; ilikkaappaa, ilikkaassivoq, ilikkartippaa,
ilikkarseriippoq, ilikkarseriitsoq, ilikkajavoq.
ilíkarpoĸ, ilíkarpâ, =
ilípâ; ilíkáupâ, ilíkáussivoĸ, ilíkartípâ,
ilíkarserĩpoĸ, ilíkarserîtsoĸ, ilíkajavoĸ.
ilimagaa = ilimagivaa,
ilimasuppoq, ilimatsappoq, ilimatsaappaa, ilimakkeerpaa,
ilimasuerpoq, ilimasuersoq ilimanaqaaq, ilimasaarpaa.
ilimagâ = ilimagivâ,
ilimasugpoĸ, ilimatsagpoĸ, ilimatsáupâ, ilimákêrpâ,
ilimasuerpoĸ, ilimasuersoĸ ilimanaĸaoĸ, ilimasârpâ.
ilimmarpoq : angakkoq
silaannakkut aallarpoq toornilluni.
ilímarpoĸ : angákoĸ
siláinákut autdlarpoĸ tôrnivdlune.
ilimasuut, t ilimasuutip,
ilimasuutit, ilimasuutaavoq.
ilimasût, t ilimasûtip,
ilimasûtit, ilimasûtauvoĸ.
ilimmaasaq, t : unaap
igimaata ikkuttarfia tinupaninnguaq qaataaniittoq.
ilímaussaĸ, t : unâp
igimâta íkútarfia tinupanínguaĸ ĸâtânĩtoĸ.
ilinngappoq, (:
nikallorpoq); ilinngassarpoq, ilinngassarpai (nutsani),
ilinngassaat.
ilíngagpoĸ, (:
nikatdlorpoĸ); ilíngagsarpoĸ, ilíngagsarpai (nutsane),
ilíngagsaut.
ilingavoq, (:
nikallungavoq); ilingasunik nujaqarpoq.
ilingavoĸ, (:
nikatdlungavoĸ); ilingassunik nujaĸarpoĸ.
ilingisuppoq : ilassaminik
noqqaavoq.
ilingisugpoĸ : ilagssaminik
norĸaivoĸ.
ilinni, tk, ki ilinniippoq,
ilinnissaaq.
ilingne, tk, ki ilingnĩpoĸ,
ilingnísaoĸ.
ilinnikoq, t = qilunnikoq. ilingnikoĸ, t =
ĸilungnikoĸ.
ilinnut, tk, ki tunniuppara;
ilinnuttaaq, ilinnuinnaq.
ilingnut, tk, ki túniúpara;
ilingnútaoĸ, ilingnuínaĸ.
ilinniarpoq, ilinniarpaa,
ilinniaqqaat, ilinniartippaa, ilinniartitsivoq, ilinniagaatsoq,
ilinniarfissuaq, ilinniarnertooq.
ilíniarpoĸ, ilíniarpâ,
ilíniarĸaut, ilíniartípâ, ilíniartitsivoĸ, ilíniagaitsoĸ,
ilíniarfigssuaĸ, ilíniarnertôĸ.
iliorarpai = ilioqqarpai,
ilioqqaavoq, ilioraavik, ilioqqaavik.
iliorarpai = iliorĸarpai,
iliorĸaivoĸ, ilioraivik, iliorĸaivik.
ilioriaaseq, t ilioriaatsit,
ilioriaatsimisut iliorpoq.
ilioriauseĸ, t
ilioriautsit, ilioriautsimisut iliorpoĸ.
iliorpoq, iliorpaa, =
iliorfigaa, iliorneq; tak. : taamaaliorpoq, imaaliorpoq.
iliorpoĸ, iliorpâ, =
iliorfigâ, iliorneĸ; tak. : taimailiorpoĸ, imailiorpoĸ.
ilioruupput :
sinnersaraapput.
iliorũput : sivnersaráuput.
ilippagaa, ilippagivaa :
sungiusimavaa; ilippanarpoq; piukkunnarpoq.
ilípagâ = ilípagivâ :
sungiusimavâ; ilípanarpoĸ; piúkúnarpoĸ.
iliippoq, = ileqanngilaq;
iliillivaa, iliillisaavoq.
ilĩpoĸ, = ileĸángilaĸ;
ilîtdlivâ, ilîtdlissauvoĸ.
ilippoq, ilippaa =
ilikkarpoq, ilikkarpaa; tak. : ilinniarpoq, ilitsivoq.
ilípoĸ, ilípâ =
ilíkarpoĸ, ilíkarpâ; tak. : ilíniarpoĸ, ilitsivoĸ.
ilisaraa, ilisarivaa,
ilisarisaq, ilisarisaavoq, ilisarnarpoq, ilisarsaavoq,
ilisarsaanngilaq, ilisarsaanngillat, ilisarsaanngitsoq.
ilisarsivoq, ilisarnaat, ilisarnaaserpaa, ilisarivippaa.
ilisarâ, ilisarivâ,
ilisarissaĸ, ilisarissauvoĸ, ilisarnarpoĸ, ilisarssauvoĸ,
ilisarssáungilaĸ, ilisarssáungitdlat, ilisarssáungitsoĸ.
ilisarssivoĸ, ilisarnaut, ilisarnauserpâ, ilisarivigpâ.
ilisimaappoq, ilisimaatsoq,
ilisimaatsorpassuit.
ilisimáipoĸ, ilisimaitsoĸ,
ilisimaitsorpagssuit.
ilisimaaraa = ilisimaarivaa,
ilisimaarilluarpaa, ilisimaarilluinnarpaa, ilisimaarisaq.
ilisimârâ = ilisimârivâ,
ilisimârivdluarpâ, ilisimârivdluínarpâ, ilisimârissaĸ.
ilisimmarpoq, ilisimmarsaat,
ilisimmaappaa, ilisimmarippoq, ilisimmarissoq.
ilisímarpoĸ, ilisímarsaut,
ilisímáupâ, ilisímarigpoĸ, ilisímarigsoĸ.
ilisimassuseq, t
ilisimassutsit, ilisimassusersua, tk.
ilisimássuseĸ, t
ilisimássutsit, ilisimássuserssua, tk.
ilisimatooq, t
ilisimatoorsuaq, ilisimatoorpassuaqarpoq.
ilisimatôĸ, t
ilisimatôrssuaĸ, ilisimatôrpagssuaĸarpoĸ.
ilisimavoq, ilisimasaq,
ilisimasassarsiorpoq, ilisimasorsuaq, ilisimasortaq, ilisimaqaaq,
ilisimavallaanngilaq, ilisimavallaanngillat,
ilisimavallaanngitsoq.
ilisimavoĸ, ilisimassaĸ,
ilisimassagssarsiorpoĸ, ilisimassorssuaĸ, ilisimassortaĸ,
ilisimaĸaoĸ, ilisimavatdlãngilaĸ, ilisimavatdlãngitdlat,
ilisimavatdlãngitsoĸ.
ilisippaa = ilikkartippaa. ilisípâ = ilíkartípâ.
ilisiippoq, ilisiitsoq,
ilisiippaa : ajortumeerniarpaa (allat nalusaannik);
ilisiinniusiorpoq.
ilisĩpoĸ, ilisîtsoĸ,
ilisĩpâ : ajortumêrniarpâ (avdlat nalussãnik);
ilisĩniusiorpoĸ.
ilisaq, t ilisaavoq, qanoq
ilisaava?.
ilissaĸ, t ilissauvoĸ,
ĸanoĸ ilissauva?.
ilisivik, t ilisiviup,
ilisivilersorpaa, ilisivittaarpoq, ilisiveeruppoq,
ilisiveerussivaa.
ilissivik, t ilissiviup,
ilissivilersorpâ, ilissivigtârpoĸ, ilissivêrúpoĸ,
ilissivêrússivâ.
ilitserpaa, = ilitsersorpaa,
ilitsersuut, ilitsersuusiorpoq, ilitsersuuppaa, ilitsersuussivoq,
ilitsersuivoq; = ilutserpaa.
ilitserpâ, = ilitsersorpâ,
ilitsersût, ilitsersûsiorpoĸ, ilitsersũpâ, ilitsersũssivoĸ,
ilitsersuivoĸ; = ilutserpâ.
ilitsiut, t ilitsiutip,
ilitsiutit, = ilitsersuut, peqqussut.
ilitsiut, t ilitsiutip,
ilitsiutit, = ilitsersût, perĸússut.
ilitsivik, t = ilisivik. ilitsivik, t = ilissivik.
ilitsivoq = ilikkarpoq. ilitsivoĸ = ilíkarpoĸ.
ilitsiivoq, ilitsiisarpoq,
ilitsiisuuvoq.
ilitsîvoĸ, ilitsîssarpoĸ,
ilitsîssûvoĸ.
ilitsoraaq = ilitsorivoq,
ilitsoqquppaa, ilitsoqqussivoq, ilitsorilluarpoq.
ilitsoraoĸ = ilitsorivoĸ,
ilitsorĸúpâ, ilitsorĸússivoĸ, ilitsorivdluarpoĸ.
iliuuseq, t iliuutsit qanoq
iliuuseq, = periaaseq.
iliûseĸ, t iliûtsit ĸanoĸ
iliûseĸ, = periauseĸ.
iliuvoq, iliulluarpoq,
iliugajuppoq; tak. : ili.
iliuvoĸ, iliuvdluarpoĸ,
iliugajugpoĸ; tak. : ile.
ilivaa, ilisaq, ilisaavoq,
ilisivoq.
ilivâ, ilissaĸ,
ilissauvoĸ, ilissivoĸ.
iliveq, t ilerfit, ilerrit,
iliversiortoq = iliversiooq, iliveqarfik; = ilueq.
iliveĸ, t ilerfit, ilerrit,
iliversiortoĸ = iliversiôĸ, iliveĸarfik; = iluveĸ.
iliverpaa : ilivermut
ilivaa.
iliverpâ : ilivermut ilivâ.
iliveqquik, t iliveqquiup, =
iliveqqavik : neqaasivik ujaqqanit eqitikkanit.
iliverĸuvik, t
iliverĸuviup, = iliverĸavik : neĸausivik ujarĸanit
eĸitigkanit.
ilivippoq, ilivitsoq :
tamarmiuvoq, = iluippoq; ilivitsukaaq.
ilivípoĸ, ilivitsoĸ :
tamarmiuvoĸ, = iluípoĸ; ilivitsukâĸ.
ilivitsoq, t ilivitsuusiaq :
puisi ammaannarlugu pissamaasiaq; = iluitsoq.
ilivitsoĸ, t ilivitsûsiaĸ
: puisse angmáinardlugo pigssamausiaĸ; = iluitsoĸ.
ilivoq, ilisoq : taama
ilivoq, iliuupput : akioriipput.
ilivoĸ, ilisoĸ : taima
ilivoĸ, iliũput : akiorîgput.
ilissi, tk ilissisut,
ilissigut, ilissinniippoq, ilississaaq.
ilivse, tk ilivsisut,
ilivsigut, ilivsínĩpoĸ, ilivsísaoĸ.
ilu, t iloqquppaa,
iloqqutsivoq (: qarlimmi iluannut quivoq); ilorpasippoq,
ilorpasissoq.
ilo, t ilorĸúpâ,
ilorĸutsivoĸ (: ĸardlingme iluánut ĸuivoĸ); ilorpasigpoĸ,
ilorpasigsoĸ.
iloq, t : igalaap sikua
(aalamit); ilorsuaq, iloqaqaaq.
iloĸ, t : igalâp sikua
(ailamit); ilorssuaĸ, iloĸaĸaoĸ.
iloqiak, t iloqiaap,
iloqiaat, iloqissat, iloqiaavoq, iloqianngorpoq.
iloĸiak, t iloĸiaup,
iloĸiait, iloĸíssat, iloĸiauvoĸ, iloĸiángorpoĸ.
iloqisserpoq, iloqissersoq,
iloqissiorpoq (: eqqumiilliorpoq).
iloĸísserpoĸ,
iloĸíssersoĸ, iloĸíssiorpoĸ (: erĸumîtdliorpoĸ).
iloqut, t iloqutip,
iloqutit, iloqutaarpaa, iloqussuit.
iloĸut, t iloĸutip,
iloĸutit, iloĸutaerpâ, iloĸússuit.
ilorla, tk ilulia (:
qoorortuup aqerlua).
ilordla, tk ilulia (:
ĸôrortûp aĸerdlua).
ilorleq, t ilorliuvoq,
ilorlersaat, tk ilorlerpaaq; tak. : ilu; ilorliit : ilupaqutit.
ilordleĸ, t ilordliuvoĸ,
ilordlersât, tk ilordlerpâĸ; tak. : ilo; ilordlît :
ilupaĸutit.
ilorlit, tq = ilulit; tak. :
ilorla.
ilordlit, tĸ = ilulit; tak.
: ilordla.
ilorfa, tk = ilerfa. ilorfa, tk = ilerfa.
ilorfaq, t ilorfaap,
ilorfaata tungaa, = ilorraq; ilorfarmippaa, ilorfarmoorpaa.
ilorfaĸ, t ilorfaup,
ilorfâta tungâ, = ilorraĸ; ilorfarmigpâ, ilorfarmôrpâ.
ilorfaallak, oqq =
ilorraallak, ilorfaallappoq, ilorfaallagaa = iluaallagaa.
ilorfâtdlak, oĸĸ =
ilorrâtdlak, ilorfâtdlagpoĸ, ilorfâtdlagâ = iluâtdlagâ.
iloqqapput :
ammalortunngorlutik avatangiipput.
ilorĸáput :
angmalortúngordlutik avatangĩput.
iloqqasut, tq (: oqummersat
arlalinnik qarsorsallit).
ilorĸassut, tĸ (:
oĸúmersat ardlalingnik ĸarsorsagdlit).
iloqqavaat : ungoqqavaat. ilorĸavât : ungorĸavât.
ilorraq, t ilorraap =
ilorfaq; ilorrarmoorpoq, ilorrarmoorpaa.
ilorraĸ, t ilorraup =
ilorfaĸ; ilorrarmôrpoĸ, ilorrarmôrpâ.
ilorraallak, oqq =
ilorfaallak; ilorraallagaa, ilorraallatsippaa.
ilorrâtdlak, oĸĸ =
ilorfâtdlak; ilorrâtdlagâ, ilorrâtdlagtípâ.
ilorrippoq : aaqqippoq;
ilorrisimaarpoq, ilorrisaarpoq.
ilorrípoĸ : ârĸigpoĸ;
ilorrisimârpoĸ, ilorrissârpoĸ.
ilorruvoq = ilerruvoq. ilorruvoĸ = ilerruvoĸ.
ilua, tk iluaniippoq; tak. :
ilu; iluatigooq : iluatigut atisaq.
ilua, tk iluanĩpoĸ; tak. :
ilo; iluatigôĸ : iluatigut atissaĸ.
iluatsippaa = iluartippaa;
iluatsitsivoq, iluatsikkiartorpoq, iluatsitaarivoq.
iluagtípâ = iluartípâ;
iluagtitsivoĸ, iluagtíkiartorpoĸ, iluagtitârivoĸ.
iluaagaa = iluaagivaa :
ajoraa, iluarinngilaa.
iluaigâ = iluaigivâ :
ajorâ, iluaríngilâ.
iluaappoq, iluaatsoq,
iluaallivoq, = iluaallerpoq, iluaallersoq (: nappakuluppoq);
iluaakkunnaarpoq, iluaakkunnaarsoq (: peqqissivoq); iluaakujuppoq,
iluaatsuliorpoq.
iluáipoĸ, iluaitsoĸ,
iluaitdlivoĸ, = iluaitdlerpoĸ, iluaitdlersoĸ (: nápakulugpoĸ);
iluáikungnaerpoĸ, iluáikungnaersoĸ (: perĸigsivoĸ);
iluaikujugpoĸ, iluaitsuliorpoĸ.
iluaatsoq, t = iluanngitsoq,
ajortoq, nappakuluttoq; iluaatsuliorpoq, iluaatsuliaq.
iluaitsoĸ, t = iluángitsoĸ,
ajortoĸ, nápakulugtoĸ; iluaitsuliorpoĸ, iluaitsuliaĸ.
iluameerpoq, iluameersoq,
iluamik pivoq, iliorpoq; iluameersitsiniarpoq.
iluamêrpoĸ, iluamêrsoĸ,
iluamik pivoĸ, iliorpoĸ; iluamêrsitsiniarpoĸ.
iluamik, oqr iluamik oqarpoq
= eqqortumik, ilumoortumik.
iluamik, oĸr iluamik
oĸarpoĸ = erĸortumik, ilumôrtumik.
iluanaarpoq, iluanaaruppaa,
iluanaarut, iluanaartitsivoq, iluanaarpallaanngilaq,
iluanaanngilaq, iluanaanngillat, iluanaanngitsoq. iluanaarutigaa.
iluanârpoĸ, iluanârúpâ,
iluanârut, iluanârtitsivoĸ, iluanârpatdlãngilaĸ,
iluanãngilaĸ, iluanãngitdlat, iluanãngitsoĸ. iluanârutigâ.
iluangerpoq, iluangersoq :
nappakuluppoq; iluangerajuppoq, iluangertaannarpoq.
iluangerpoĸ, iluangersoĸ :
nápakulugpoĸ; iluangerajugpoĸ, iluangertáinarpoĸ.
iluaq, t : iluagut
tapinnaaqut (s. tupermi) tak. : ilussat.
iluaĸ, t : iluagut
tapínaeĸut (s. tuperme) tak. : ilússat.
iluaqut, t iluaquserpaa,
iluaqusersorpaa, iluaqutaavoq, iluaqusersuut, iluaqusiuppaa,
iluaqutigaa.
iluaĸut, t iluaĸuserpâ,
iluaĸusersorpâ, iluaĸutauvoĸ, iluaĸusersût, iluaĸusiúpâ,
iluaĸutigâ.
iluaraa = iluarivaa,
iluaraajuk? iluarisaavoq, iluarinnippoq, iluariinnarpaa.
iluarâ = iluarivâ,
iluaraiuk? iluarissauvoĸ, iluaringnigpoĸ, iluarĩnarpâ.
iluarneq, t iluarnerup,
iluarnerit, iluarnersiorpaa = pitsaanersiorpaa.
iluarneĸ, t iluarnerup,
iluarnerit, iluarnersiorpâ = pitsaunersiorpâ.
iluarpoq, iluarsivoq,
iluarsivaa, iluartuuvoq, iluartuusaarpoq, iluartuutippaa,
iluartuutitsivoq, iluartuussut, iluartippaa = iluatsippaa;
iluarsarpaa, iluarsartuuppaa, iluarsaavoq, iluarsaappaa,
iluarsaassivoq, iluarsuseq, iluarsutsit, iluarnerpaaq,
iluarnersaq.
iluarpoĸ, iluarsivoĸ,
iluarsivâ, iluartûvoĸ, iluartûssârpoĸ, iluartûtípâ,
iluartûtitsivoĸ, iluartũssut, iluartípâ = iluagtípâ;
iluarsarpâ, iluarsartũpâ, iluarsaivoĸ, iluarsáupâ,
iluarsáussivoĸ, iluarssuseĸ, iluarssutsit, iluarnerpâĸ,
iluarnerssaĸ.
iluartumik, oqr. iluartumik, oĸr.
iluasaarpoq : peqqissaarpoq,
ajunngisaarpoq; iluasaartaannarpoq, iluasaaqqissaarpoq =
iluasaaqqinnaarpoq.
iluasârpoĸ : perĸigsârpoĸ,
ajúngisârpoĸ; iluasârtáinarpoĸ, iluasârĸigsârpoĸ =
iluasârĸingnârpoĸ.
iluaallappoq,
iluaallaatigaa, iluaallannarpoq.
iluâtdlagpoĸ,
iluâtdlautigâ, iluâtdlangnarpoĸ.
iluaallak, oqq =
pitsaajallak.
iluâtdlak, oĸĸ =
pitsaujatdlak.
iluatigaa = iluatigivaa,
iluatinnarpoq, iluatissarpoq, iluatissaavoq.
iluatigâ = iluatigivâ,
iluatingnarpoĸ, iluatigssarpoĸ, iluatigssaivoĸ.
iluatikkuppaa,
iluatikkunnaqaaq.
iluatíkúpâ,
iluatíkúnaĸaoĸ.
ilulleq, t ilullersaarpoq. ilugdleĸ, t ilugdlersârpoĸ.
ilullerpaa : ilulilerpaa
(qoorortooq).
ilugdlerpâ : ilulilerpâ
(ĸôrortôĸ).
ilullerpoq, ilullersoq :
ilulutsippoq.
ilugdlerpoĸ, ilugdlersoĸ :
ilulugtípoĸ.
ilullit, t qarajallit;
ilullisaa, tk.
ilugdlit, t ĸarajagdlit;
ilugdlisâ, tk.
ilulliuppaat : unguaat (s.
sikut); ilulliussaavoq.
ilugdliúpât : unguvât (s.
sikut); ilugdliússauvoĸ.
ilullivoq, ilullivaa :
qarajallivaa, iluagut mersorpaa; ilullisaq, ilullisaavoq.
ilugdlivoĸ, ilugdlivâ :
ĸarajagdlivâ, iluagut merssorpâ; ilugdlissaĸ, ilugdlissauvoĸ.
iluttoruppoq : qarajallivoq
(iki marnermit).
ilugtorúpoĸ :
ĸarajagdlivoĸ (ike marnermit).
iluttuarpaluppoq :
qangataarpaluppoq.
ilugtuarpalugpoĸ :
ĸangataorpalugpoĸ.
iluilaq, t = iluileq :
nunaqarfik qeqertaasamiittoq; iluilarmiu, iluilarmiippoq.
iluilaĸ, t = iluileĸ :
nunaĸarfik ĸeĸertaussamĩtoĸ; iluilarmio, iluilarmĩpoĸ.
iluilaarsuk, t
iluilaarsummiu.
iluilârssuk, t
iluilârssungmio.
iluippoq, iluitsoq, =
ilivippoq; iluitsukaaq, iluilluinnarpoq.
iluípoĸ, iluitsoĸ, =
ilivípoĸ; iluitsukâĸ, iluitdluínarpoĸ.
iluk, t = ilu; tak. :
ilummut, ilummoorpoq, ilummukarpoq.
iluk, t = ilo; tak. :
ilungmut, ilungmôrpoĸ, ilungmukarpoĸ.
ilukippoq, ilukitsoq. ilukípoĸ, ilukitsoĸ.
iluleq, t ilorlit (: aqerloq
igissutassaq); ilulersuaq.
iluleĸ, t ilordlit (:
aĸerdloĸ igíssutagssaĸ); ilulerssuaĸ.
ilulequt, t ilulequtip,
ilulequtit, ilulequtaavoq, ilulequtserpaa.
iluleĸut, t iluleĸutip,
iluleĸutit, iluleĸutauvoĸ, iluleĸutserpâ.
iluleriipput, iluleriissut,
iluleriissaarput = iluleriissitaarput.
ilulerîgput, ilulerîgsut,
ilulerîgsârput = ilulerîgsitârput.
iluliaq, t ilulissat,
iluliaruseq, iluliarutsit : qatiip neqaata ilupaqutaa (:
ernutaqqiut); iluliarmiu, iluliarsuaq.
iluliaĸ, t ilulíssat,
iluliaruseĸ, iluliarutsit : ĸatîp neĸâta ilupaĸutâ (:
ernutarĸiut); iluliarmio, iluliarssuaĸ.
iluliiaat, t iluliiaatip,
iluliiaatit : aqerlussamik piiaat; iluliiaataaruppoq.
ilulîaut, t ilulîautip,
ilulîautit : aĸerdlugssamik pîaut; ilulîautaerúpoĸ.
ilulisserpoq, ilulissersoq =
ilulianippoq; ilulissersorsuuvoq.
ilulísserpoĸ, ilulíssersoĸ
= ilulianigpoĸ; ilulíssersorssûvoĸ.
iluliummarpoq,
iluliummaappoq, iluliummartippaa.
iluliúmarpoĸ,
iluliúmáupoĸ, iluliúmartípâ.
iluliusaq, t : iluliamineq;
iluliusanippoq.
iluliussaĸ, t :
iluliamineĸ; iluliussanigpoĸ.
ilumippoq (: naartuvoq);
ilumikkerpoq, ilumikkersoq : puiuikkiussivoq; ilumikkiuppaa.
ilumigpoĸ (: nârtuvoĸ);
ilumigkerpoĸ, ilumigkersoĸ : puiuíkiússivoĸ; ilumigkiúpâ.
ilumiu, t ilumioqarpoq,
ilumiuuvoq (: naartu).
ilumio, t ilumioĸarpoĸ,
ilumiûvoĸ (: nârto).
ilumoorpoq,
ilumoortaannarpoq, ilumoorsaarpoq, ilumoortuaannarpoq,
ilumooruppaa, ilumoorussivoq, ilumoorneq, ilumoortoq.
ilumôrpoĸ,
ilumôrtáinarpoĸ, ilumôrsârpoĸ, ilumôrtuáinarpoĸ,
ilumôrúpâ, ilumôrússivoĸ, ilumôrneĸ, ilumôrtoĸ.
ilumuussuseq, t
ilumuussutsit, ilumuussusia, tk.
ilumũssuseĸ, t
ilumũssutsit, ilumũssusia, tk.
ilumut, oqq, oqr ilumulli
takugaluarukku ….
ilumut, oĸĸ, oĸr
ilumutdle takugaluarugko ….
iluunngaq, (t) :
tamarmiusoq; iluunngarma, iluunngarmi, iluunngarpit, iluunngaasa,
iluunngaat, iluunngatta, iluunngassi, tk.
ilũngaĸ, (t) :
tamarmiussoĸ; ilũngarma, ilũngarme, ilũngarpit, ilũngaisa,
ilũngât, ilũngavta, ilũngavse, tk.
ilungerpoq, ilungerpaa; ilua
tamakkerpaa, ulikkaarpaa.
ilungerpoĸ, ilungerpâ;
ilua tamákerpâ, ulivkârpâ.
ilungersorpoq,
ilungersuavoq, ilungersuuppaa, ilungersuussivoq, ilungersornaqaaq.
ilungersorpoĸ,
ilungersuavoĸ, ilungersũpâ, ilungersũssivoĸ,
ilungersornaĸaoĸ.
ilummoorpoq, ilummoorneq :
nappaat nuaap ilakutaa; ilummuulaaginnarpoq.
ilungmôrpoĸ, ilungmôrneĸ
: nápaut nuaup ilakutâ; ilungmûlâgínarpoĸ.
ilummukarpoq, ilummukaappaa,
ilummukaassivoq.
ilungmukarpoĸ,
ilungmukáupâ, ilungmukáussivoĸ.
ilummut, oqr ilummuinnaq,
oqr.
ilungmut, oĸr ilungmuínaĸ,
oĸr.
ilunnguvoq (: qiasunnguvoq);
ilunnguummivoq, ilunnguutigaa = ilunngussutigaa.
ilúnguvoĸ (: ĸiasúnguvoĸ);
ilúngũmivoĸ, ilúngûtigâ = ilúngússutigâ.
ilupaaq, t ilupaap, ilupaat
: ilulleq; ilupaassiaq, ilupaartaarpoq.
ilupâĸ, t ilupâp, ilupât
: ilugdleĸ; ilupâgssiaĸ, ilupârtârpoĸ.
ilupaqut, t ilupaqutit,
ilupaquserpaa, ilupaqusersorpaa, ilupaqutit : qarliit ilorlii;
ilupaqutserpoq, ilupaqutserpaa.
ilupaĸut, t ilupaĸutit,
ilupaĸuserpâ, ilupaĸusersorpâ, ilupaĸutit : ĸardlît
ilordlê; ilupaĸutserpoĸ, ilupaĸutserpâ.
ilupaarut, t = ilupaaruseq,
ilupaarutsit, ilupaaruserpoq, ilupaaruserpaa.
ilupârut, t = ilupâruseĸ,
ilupârutsit, ilupâruserpoĸ, ilupâruserpâ.
ilupasserpaa = ilullilerpaa. ilupásserpâ =
ilugdlilerpâ.
ilusaa, tk ilusia. ilusâ, tk ilusia.
iluseq, t ilutsit,
iluserippoq, iluserissoq, ilusiluppoq = iluserluppoq.
iluseĸ, t ilutsit,
iluserigpoĸ, iluserigsoĸ, ilusilugpoĸ = iluserdlugpoĸ.
iluseerpoq, iluseersoq (:
nikavoq, isumakuluppoq).
ilusêrpoĸ, ilusêrsoĸ (:
nikavoĸ, isumakulugpoĸ).
ilussat, tq : toqqup
kalaallisuup ilupaqutaa tak. : iluaq.
ilússat, tĸ : tovĸup
kalâtdlisûp ilupaĸutai tak. : iluaĸ.
ilut, t ilutip, ilutit,
ukioqat; ilutikka, ilutaaruppoq.
ilut, t ilutip, ilutit,
ukioĸat; ilutíka, ilutaerúpoĸ.
ilutak, t iluttat, =
akulaaq; ilutammippoq, ilutammippaa.
ilutak, t ilútat, = akulâĸ;
ilutangmigpoĸ, ilutangmigpâ.
ilutserpaa, ilutsersorpaa =
ilitsersorpaa.
ilutserpâ, ilutsersorpâ =
ilitsersorpâ.
ilutuvoq, ilutunersaavoq,
ilutuallaaqaaq.
ilutuvoĸ, ilutunerssauvoĸ,
ilutuvatdlâĸaoĸ.
iluaa : unguaa, ungaluaa. iluvâ : unguvâ, ungaluvâ.
ilueq, t ilorfit, ilorrit; =
iliveq.
iluveĸ, t ilorfit, ilorrit;
= iliveĸ.
iluerpaa = iliverpaa. iluverpâ = iliverpâ.
ilunni, tk, ki ilunni ippoq
= ilunniippoq, ilunnissaaq.
iluvne, tk, ki iluvne ípoĸ
= iluvnĩpoĸ, iluvnísaoĸ.
iluvoq : igalaaq sermerpoq. iluvoĸ : igalâĸ
sermerpoĸ.
imaa, tk tak. : imaq, I, II. imâ, tk tak. : imaĸ, I,
II.
ima, upo ilivoq = imaalivoq,
taamaalivoq.
ima, upo ilivoĸ =
imailivoĸ, taimailivoĸ.
imaarpoq, imaarpaa,
imaarsarpaa, imaarsaavoq, imaarsaat.
imaerpoĸ, imaerpâ,
imaersarpâ, imaersaivoĸ, imaersaut.
imaaruppoq, imaaruppaa,
imaarutivippoq, imaarutivissoq, imaaruttoorpoq.
imaerúpoĸ, imaerúpâ,
imaerutivigpoĸ, imaerutivigsoĸ, imaerútôrpoĸ.
imaallaat, oqr imaallaammi;
tak. : taamaallaat.
imâgdlât, oĸr imâgdlãme;
tak. : taimâgdlât.
immappoq, immatserpoq,
immattoorpoq.
ímagpoĸ, ímagterpoĸ,
ímagtôrpoĸ.
imassat, tq imassaaruppoq,
imassaaqqat.
imagssat, tĸ imagssaerúpoĸ,
imagssârĸat.
imassaat, imassaatip,
imassaatit : patruuni imalik; imassaataaruppoq.
imagssaut, imagssautip,
imagssautit : patrûne imalik; imagssautaerúpoĸ.
imaajarpaa, imaajaavoq,
imaajaat.
imaiarpâ, imaiaivoĸ,
imaiaut.
imaakajaarpoq :
silaqarluanngilaq; imaakajaarutigaa.
imaikajârpoĸ :
silaĸardluángilaĸ; imaikajârutigâ.
imaalivoq, imaalivaa,
imaaliinnartoq, imaalillaqqaarluni : utoqqalilluni; tak. : ima,
ilivoq.
imailivoĸ, imailivâ,
imailĩnartoĸ, imailitdlarĸârdlune : utorĸalivdlune; tak. :
ima, ilivoĸ.
imaannaanngilaq,
imaannaanngillat, imaannaanngitsoq : kinguneqannginnavianngilaq,
suunngitsuunngilaq, inniminarpoq, akineqarumaarpoq;
imaannaanngitsuuvoq.
imáináungilaĸ,
imáináungitdlat, imáináungitsoĸ : kinguneĸángínaviángilaĸ,
sũngitsũngilaĸ, íniminarpoĸ, akineĸarumârpoĸ;
imáináungitsûvoĸ.
imaappoq, imaakkajuppoq;
tak. : taamaappoq.
imáipoĸ, imáikajugpoĸ;
tak. : taimáipoĸ.
imaasivoq, imaasivaa, =
imaalivoq, imaalivaa.
imaisivoĸ, imaisivâ, =
imailivoĸ, imailivâ.
imaattu, oqq
imaattoqanngilaq, imaattoqanngillat, imaattorsimagami.
imáito, oĸĸ
imáitoĸángilaĸ, imáitoĸángitdlat, imáitorsimagame.
imaattuaannalerput,
imaattuaannalersut : kipisuitsoorput.
imáituáinalerput,
imáituáinalersut : kipisuitsôrput.
imaattuarsinnarpoq :
suliaqarumanngilaq, napaannarpoq.
imáituarsínarpoĸ :
suliaĸarumángilaĸ, napáinarpoĸ.
immaavoq (iviangeq
immummik).
ímaivoĸ (iviangeĸ
ímungmik).
imakippoq, imakitsoq,
imakillivoq, imakinaarpaa; (: atuagassiaq pikkunaappoq).
imakípoĸ, imakitsoĸ,
imakitdlivoĸ, imakinârpâ; (: atuagagssiaĸ píkunáipoĸ).
imakut, tq : pujortaatip
imaa sukuluussat; imakutorpoq, imakunngerpoq, imakunngersoq.
imakut, tĸ : pujortautip
imai sukulûgssat; imakutorpoĸ, imakúngerpoĸ, imakúngersoĸ.
imaliliorpoq : masattunik
qannerpoq.
imaliliorpoĸ : masagtunik
ĸangnerpoĸ.
imanna, upo imannaalivoq =
imaalivoq.
imána, upo imánailivoĸ =
imailivoĸ.
imannaapput = imaapput. imánáuput = imáiput.
imaneq, t imarnit, imarngit
: uiluusaq, uiluik.
imaneĸ, t imarnit, imarngit
: uilûssaĸ, uiluvik.
imannga, oqr imanngarsuaq,
imanngasippoq, imanngasissoq.
imánga, oĸr imángarssuaĸ,
imángasigpoĸ, imángasigsoĸ.
imangerpoq, imangersoq :
qiajunnaarpoq; imangersarpaa, imangersaavoq.
imangerpoĸ, imangersoĸ :
ĸiajungnaerpoĸ; imangersarpâ, imangersaivoĸ.
imangertaq, t : nersuteeraq
suluusalik.
imangertaĸ, t : nerssutêraĸ
sulûssalik.
immanneq, t immannerup tak.
: immappoq.
ímangneĸ, t ímangnerup
tak. : ímagpoĸ.
immap naqqa, qaava tak. :
imaq, I.
ímap narĸa, ĸâva tak. :
imaĸ, I.
immapput = erngupput,
erngupput.
ímáput = erngúput,
ervngúput.
imaq, II; imartoqaaq (s.
oqaluuseq).
imaĸ, II; imartoĸaoĸ (s.
oĸalûseĸ).
imaq, t immat, I;
imarnersaq, imarsiorpoq, imarsiut, imarsiullaqqippoq,
imarsiullaqqissoq, imarpaluppoq, imarsarneq, imarsuaq, imarsunni,
imartuneq.
imaĸ, t ímat, I;
imarnerssaĸ, imarsiorpoĸ, imarsiut, imarsiutdlarĸigpoĸ,
imarsiutdlarĸigsoĸ, imarpalugpoĸ, imarsarneĸ, imarssuaĸ,
imarsungne, imartuneĸ.
immaqa, oqq, oqr :
tamaassimavoq; immaqa neqitoraanni; immaqaluunniit, immaqami.
ímaĸa, oĸĸ, oĸr :
tamáisimavoĸ; ímaĸa neĸitoráine; ímaĸalũnît, ímaĸame.
imaqarpoq, imaqarluarpoq =
imartoqaaq.
imaĸarpoĸ, imaĸardluarpoĸ
= imartoĸaoĸ.
immaqaarpoq; oqarpoq :
immaqa.
ímaĸârpoĸ; oĸarpoĸ :
ímaĸa.
immaqattaaq, immaqattaarmi,
oqr.
ímaĸátaoĸ, ímaĸátaorme,
oĸr.
imaqulatsivoq = imaasappoq,
pullarinngilaq.
imaĸulatsivoĸ =
imaisagpoĸ, putdlaríngilaĸ.
imaraa = imarivaa,
imarigajuppaa.
imarâ = imarivâ,
imarigajugpâ.
imariaq, t imarissat
(naggussani).
imariaĸ, t imaríssat
(navgússane).
imarippoq, imarissoq,
imarissivoq, imarissorsuuvoq.
imarigpoĸ, imarigsoĸ,
imarigsivoĸ, imarigsorssûvoĸ.
imarnersaq, t
imarnersanippoq, imarnersaaruppoq.
imarnerssaĸ, t
imarnerssanigpoĸ, imarnerssaerúpoĸ.
imarorpoq : sikueruppoq;
imaruuppaa, imaruussaavoq.
imarorpoĸ : sikuerúpoĸ;
imarũpâ, imarũssauvoĸ.
imarpaa (ameq), imarlugu
errorpaa, imartippaa.
imarpâ (ameĸ), imardlugo
errorpâ, imartípâ.
imarpik, t imarpiup, =
imavik, imarsuaq; imarpissuaq.
imarpik, t imarpiup, =
imavik, imarssuaĸ; imarpigssuaĸ.
imaqqinneq, t imaqqinnerup,
imaqqinnerit.
imarĸingneĸ, t
imarĸingnerup, imarĸingnerit.
imaqqortuvoq (s. qattaq,
atuagassiaq); imaqqortunersaavoq; tak. : imartuvoq.
imarĸortuvoĸ (s. ĸátaĸ,
atuagagssiaĸ); imarĸortunerssauvoĸ; tak. : imartuvoĸ.
imartuneq, t imartornit,
imartorngit, imartunersaq.
imartuneĸ, t imartornit,
imartorngit, imartunerssaĸ.
imarualavoq,
imaruarpaluppoq.
imarualavoĸ,
imaruarpalugpoĸ.
imaruarpaluppoq,
imaruarpaluttuinnaavoq.
imaruarpalugpoĸ,
imaruarpalugtuínauvoĸ.
imaavarpoq : imaqarluarpoq. imauarpoĸ : imaĸardluarpoĸ.
immaappaa : masaap
angumalerpaa; immaassorpai.
ímáupâ : masaup
angumalerpâ; ímáussorpai.
imaviartaq, t = imarnersaq;
imaviartaavoq.
imaviartaĸ, t =
imarnerssaĸ; imaviartauvoĸ.
imavik, t = imarpik;
imavissuaq.
imavik, t = imarpik;
imavigssuaĸ.
imeq, t ermit,
imersunnippoq, imersunnitsoq, imersiorpoq, imerterpaa, imersivoq,
imermiu.
imeĸ, t ermit,
imersungnípoĸ, imersungnitsoĸ, imersiorpoĸ, imerterpâ,
imersivoĸ, imermio.
imeratsippoq = imissivoq;
imeratikkaangat ….
imeragtípoĸ = imigsivoĸ;
imeragtíkângat ….
imerajuppoq = iminngerpoq
(aalakoornartumik); imerajussivoq, imerajuppallaaqaaq.
imerajugpoĸ = imíngerpoĸ
(aulakôrnartumik); imerajugsivoĸ, imerajugpatdlâĸaoĸ.
immerarpoq, immerarpaa,
immerarteqattaarpoq, immerartippoq, immerartikkunnaarpoq.
ímerarpoĸ, ímerarpâ,
ímerarteĸátârpoĸ, ímerartípoĸ, ímerartíkungnaerpoĸ.
imeraarput (isaa),
imeraartitsivoq; tak. : imerlaarsivoq.
imerârput (issai),
imerârtitsivoĸ; tak. : imerdlârsivoĸ.
immeraapput, immeraatigaat,
immeraaffigaat, immeraakkajupput.
ímeráuput, ímerautigât,
ímerauvfigât, ímeráukajugput.
immeraat, t immeraatip,
immeraatit, immeraataavoq.
ímeraut, t ímerautip,
ímerautit, ímerautauvoĸ.
imerlaarsivoq (isimigut). imerdlârsivoĸ (issimigut).
imerippoq, imerissoq,
imerissormiu, imerissorsuuvoq, imerissivoq.
imerigpoĸ, imerigsoĸ,
imerigsormio, imerigsorssûvoĸ, imerigsivoĸ.
imeriilippoq :
tarajuerutivippoq.
imerîligpoĸ :
tarajuerutivigpoĸ.
immerivoq (: ueqattaarpoq,
qaannamik kinngusaqattaarpoq); immerisaannarpoq.
ímerivoĸ (: uveĸátârpoĸ,
ĸáinamik kíngussaĸátârpoĸ); ímerissáinarpoĸ.
imernaalavoq,
imernaallappoq, imernaalaarpoq, imernaalaartuinnaavoq, =
imerngaalavoq.
imernâlavoĸ,
imernâtdlagpoĸ, imernâlaorpoĸ, imernâlaortuínauvoĸ, =
imerngâlavoĸ.
imerngaalavoq,
imerngaallappoq, imerngaalaarpoq, imerngaalaartuinnaavoq, =
imernaalavoq.
imerngâlavoĸ,
imerngâtdlagpoĸ, imerngâlaorpoĸ, imerngâlaortuínauvoĸ, =
imernâlavoĸ.
immerpaa, immersagaq,
immersakkat, immertippaa.
ímerpâ, ímersagaĸ,
ímersagkat, ímertípâ.
imerpalavoq, imerpalasooq,
imerpallappoq, imerpallassarpaa, imerpalalaarpoq.
imerpalavoĸ, imerpalasôĸ,
imerpatdlagpoĸ, imerpatdlagsarpâ, imerpalalârpoĸ.
immerpoq (imeraattuni);
immertussaavoq.
ímerpoĸ (imeráutune);
ímertugssauvoĸ.
imerpoq, imerpaa,
imertarfik.
imerpoĸ, imerpâ,
imertarfik.
immeqqaavoq, tak. :
immippaa; immeqqaasarpoq, immeqqaajunnaarpoq, immeqqaajunnaarsoq.
ímerĸaivoĸ, tak. : ímípâ;
ímerĸaissarpoĸ, ímerĸaiungnaerpoĸ, ímerĸaiungnaersoĸ.
imeqqutak, t imeqqutaap,
imeqqutaat : akulaaq; imeqqutaalaq, imeqqutaallat,
imeqqutammippaa.
imerĸutak, t imerĸutaup,
imerĸutait : akulâĸ; imerĸutailaĸ, imerĸutaitdlat,
imerĸutangmigpâ.
immersorpoq : atammersorpoq,
inuummersorpoq.
ímersorpoĸ : atámersorpoĸ,
inũmersorpoĸ.
imertarpoq, imertaappaa,
imertarajuppoq, imertartarfinnaaq.
imertarpoĸ, imertáupâ,
imertarajugpoĸ, imertartarfingnâĸ.
imertaat, t imertaatip,
imertaatit, imertaaserpoq, imertaassuaq.
imertaut, t imertautip,
imertautit, imertauserpoĸ, imertáussuaĸ.
imerterut, t imerterutip,
imerterutit, imerterussuaq.
imerterut, t imerterutip,
imerterutit, imerterússuaĸ.
imeruppoq = imerusuppoq;
imerusuersarpoq, imerukkunnaarpoq, imerukkunnaarsoq.
imerugpoĸ = imerusugpoĸ;
imerusuersarpoĸ, imerugkungnaerpoĸ, imerugkungnaersoĸ.
imeruuppai (inuit, sialuup)
: imissaaleqiunnaarsippai.
imerũpai (inuit, sialûp) :
imigsaileĸiungnaersípai.
imeeruppoq,
imeerunnaveersaarpoq, imeerutissaarpoq, imeerutissaarsoq,
imeerukkallanngilaq, imeerukkallanngillat.
imêrúpoĸ,
imêrúnavêrsârpoĸ, imêrutísaerpoĸ, imêrutísaersoĸ,
imêrúkatdlángilaĸ, imêrúkatdlángitdlat.
immiaq, t I immiassat, tq
immialaat, tq immiarsivoq, immiarsunnippoq, immiarsunnitsoq.
ímiaĸ, t I ímiagssat, tĸ
ímialât, tĸ ímiarsivoĸ, ímiarsungnípoĸ, ímiarsungnitsoĸ.
immiaq, t II immiarsiaq
(ajugaanikkut), immiarsivoq, immiarsiaraa, immiarsiarivaa.
ímiaĸ, t II ímiarsiaĸ
(ajugauníkut), ímiarsivoĸ, ímiarsiarâ, ímiarsiarivâ.
imiavoq (nipi silaannakkut),
imiaraa; tak. : iminnarpoq.
imiavoĸ (nipe siláinákut),
imiarâ; tak. : imingnarpoĸ.
imigaq, t imikkat,
imigassaq, imigassarsivoq, imigassaajunnaarpoq,
imigassaajunnaarsoq, imigaavoq.
imigaĸ, t imigkat,
imigagssaĸ, imigagssarsivoĸ, imigagssaujungnaerpoĸ,
imigagssaujungnaersoĸ, imigauvoĸ.
immigaq, t immikkat,
immigaavoq, immigaalluarpoq.
ímigaĸ, t ímigkat,
ímigauvoĸ, ímigauvdluarpoĸ.
immigiaq, t : imaanukartoq. ímigiaĸ, t : imânukartoĸ.
immigiarpoq : nuna, siku
itivillugu immamut piartorpoq.
ímigiarpoĸ : nuna, siko
itivitdlugo ímamut piartorpoĸ.
immikkiorpoq = immigaliorpoq
(s. timmissamik); immikkiortaannarpoq.
ímigkiorpoĸ = ímigaliorpoĸ
(s. tingmíssamik); ímigkiortáinarpoĸ.
imippoq, I : ilulilik
singarpoq; imippaa, imitsippaa, (s. qattaq), imilluppoq,
imilluttaat, imilluttaasiorpoq (pinnguaammik).
imigpoĸ, I : ilulilik
singarpoĸ; imigpâ, imigtípâ, (s. ĸátaĸ), imigdlugpoĸ,
imigdlugtaut, imigdlugtausiorpoĸ (pínguáumik).
imippoq, II : nippappoq;
imissarpaa (agissap tagiutaa), imissaat : nippassaat.
imigpoĸ, II : nípagpoĸ;
imigsarpâ (agíssap tagiutâ), imigsaut : nípagsaut.
imissivoq : qaammat
ulikkaarpoq = imeratsippoq.
imigsivoĸ : ĸáumat
ulivkârpoĸ = imeragtípoĸ.
imissaq, t imissaaruppoq,
imissamaasivik.
imigssaĸ, t imigssaerúpoĸ,
imigssamausivik.
imiguaq, t imigussat :
pateq.
imiguaĸ, t imigússat :
pateĸ.
imiilatsivoq,
imiilatsisorsuupput, imiilatsinaqaaq, imiilatsiunnaarput.
imîlatsivoĸ,
imîlatsissorssũput, imîlatsinaĸaoĸ, imîlatsiungnaerput.
immilitserpaa
(tarajornitsoq) = immitserpaa.
ímilitserpâ
(tarajornitsoĸ) = ímitserpâ.
imiinnaq, t imiinnaap,
imiinnaat, imiinnaliorpoq, imiinnaavoq.
imĩnaĸ, t imĩnaup,
imĩnait, imĩnaliorpoĸ, imĩnauvoĸ.
iiminaqaaq (s. sila
alianaavippoq); tak. : ii, iimivoq.
îminaĸaoĸ (s. sila
alianaivigpoĸ); tak. : î, îmivoĸ.
iminngerpoq, iminngersoq, =
imerajuppoq; iminngersorsuuvoq, iminngersuunngilaq,
iminngersuunngillat.
imíngerpoĸ, imíngersoĸ,
= imerajugpoĸ; imíngersorssûvoĸ, imíngersũngilaĸ,
imíngersũngitdlat.
iminnarpoq, iminnaqaaq,
iminnaappoq, iminnaatsoq, iminnarunnaarpoq, iminnarunnaarsoq.
imingnarpoĸ, imingnaĸaoĸ,
imingnáipoĸ, imingnaitsoĸ, imingnarungnaerpoĸ,
imingnarungnaersoĸ.
iminneq, t iminnerup,
iminnerit tak. : imippoq, I.
imingneĸ, t imingnerup,
imingnerit tak. : imigpoĸ, I.
immiorpoq, immiortitsivoq,
immiorajuppoq, immiorfik, immiornerlukut.
ímiorpoĸ, ímiortitsivoĸ,
ímiorajugpoĸ, ímiorfik, ímiornerdlukut.
immippaa, immikkallannga,
immikkallaak, immitsiannga.
ímípâ, ímíkatdlánga,
ímíkatdlauk, ímitsiánga.
immippoq : imaanut tuppoq,
pivoq.
ímípoĸ : imânut tugpoĸ,
pivoĸ.
imippoq, imippaa :
suliassippaa; tak. : imitippoq.
imípoĸ, imípâ :
suliagssípâ; tak. : imitípoĸ.
imiippoq, imiitsoq, =
imiisappoq.
imĩpoĸ, imîtsoĸ, =
imîsagpoĸ.
immiisaa, tk = immiisia;
tak. : immiit.
ímîsâ, tk = ímîsia;
tak. : ímît.
immiisissaq, t
immiisissarsivoq, immiisissaaruppoq.
ímîsigssaĸ, t
ímîsigssarsivoĸ, ímîsigssaerúpoĸ.
immisippaa, (s. atisaq
imaanut); tak. : immippoq.
ímisípâ, (s. atissaĸ
imânut); tak. : ímípoĸ.
imiisivik, t imiisiviup,
imiisivissaq, imiisivittaarpoq.
imîsivik, t imîsiviup,
imîsivigssaĸ, imîsivigtârpoĸ.
imiisorpoq, imiisorfik,
imiisortaannarpoq.
imîsorpoĸ, imîsorfik,
imîsortáinarpoĸ.
imissut, t imissutip,
imissutit, imissutigaa, imissutaavoq; tak. : imippoq.
imíssut, t imíssutip,
imíssutit, imíssutigâ, imíssutauvoĸ; tak. : imípoĸ.
imitippoq tak. imippaa. imitípoĸ tak. imípâ.
immitserpaa = immilitserpaa. ímitserpâ = ímilitserpâ.
immitsivoq,
immitsisaannarpoq, immitsiuippoq, immitsiuitsoq.
ímitsivoĸ,
ímitsissáinarpoĸ, ímitsijuípoĸ, ímitsijuitsoĸ.
immitsiivoq, immitsiivik,
immitsiisarfik.
ímitsîvoĸ, ímitsîvik,
ímitsîssarfik.
immiuppaa, immiussivoq,
immiussaq, immiussaavoq.
ímiúpâ, ímiússivoĸ,
ímiússaĸ, ímiússauvoĸ.
imiusivik, t = imiisivik. imiusivik, t = imîsivik.
imiut, t imiutaaruppoq. imiut, t imiutaerúpoĸ.
iimivoq, I iimisaarpoq :
imaq tiniimisaarpoq.
îmivoĸ, I îmissârpoĸ :
imaĸ tinîmissârpoĸ.
iimivoq, II
(aliannaarnermit); tak. : ii,.
îmivoĸ, II
(aliánaernermit); tak. : î,.
imoorpoq : imoqattaarpoq (s.
malik); imoortuinnaavoq.
imôrpoĸ : imoĸátârpoĸ
(s. malik); imôrtuínauvoĸ.
immoqqut, t immoqqutip,
immoqqutit, immoqquserpaa, immoqqusersorpaa, immoqquik.
ímorĸut, t ímorĸutip,
ímorĸutit, ímorĸuserpâ, ímorĸusersorpâ, ímorĸuvik.
immuattalik, t immuattallit
: qivittutoqaq.
ímuagtalik, t ímuagtagdlit
: ĸivítutoĸaĸ.
immueruppoq,
immuerulluinnarpoq, immuerutivippoq, immuerutivissoq.
ímuerúpoĸ,
ímuerutdluínarpoĸ, ímuerutivigpoĸ, ímuerutivigsoĸ.
immugippoq, immugissoq,
immugissivoq.
ímugigpoĸ, ímugigsoĸ,
ímugigsivoĸ.
immuiarpaa, immuiaavoq,
immuiaasuuvoq.
ímuiarpâ, ímuiaivoĸ,
ímuiaissûvoĸ.
immuisorpoq,
immuisortitsivoq, immuisorfik.
ímuisorpoĸ,
ímuisortitsivoĸ, ímuisorfik.
immuk, t immuit, immussuaq,
immullerpoq, immullersoq, immuttorpoq, immummik.
ímuk, t ímuit, ímugssuaĸ,
ímugdlerpoĸ, ímugdlersoĸ, ímugtorpoĸ, ímungmik.
immumavoq : ungingavoq,
eqingavoq.
ímumavoĸ : ungingavoĸ,
eĸingavoĸ.
imunga, oqr imungarsuaq,
imungaraallak, imungarujussuaq : sivisoorsuarmik.
imunga, oĸr imungarssuaĸ,
imungarâtdlak, imungarujugssuaĸ : sivisôrssuarmik.
imungaarpoq : paamaarpoq,
piumaarnertuvoq.
imungârpoĸ : pâmârpoĸ,
piumârnertuvoĸ.
imungassaatsiarsuaq, oqr =
imungaraallak.
imungássâtsiarssuaĸ, oĸr
= imungarâtdlak.
immunippoq,
immunikkiartorpoq.
ímunigpoĸ,
ímunigkiartorpoĸ.
immuppoq, immuppaa,
immussaarpaa, immussaajarpaa, immussaavoq.
ímúpoĸ, ímúpâ,
ímússaerpâ, ímússaiarpâ, ímússauvoĸ.
immuserpaa, immusersorpaa =
immutilerpaa.
ímuserpâ, ímusersorpâ =
ímutilerpâ.
immut, t immutip, immutit :
imusissut.
ímut, t ímutip, ímutit :
imussíssut.
immutaa, tk : imunera (s.
arlup).
ímutâ, tk : imunera (s.
ardlup).
immulluk, t immulluit :
itersiusimaneq; immulluuvoq : itersaqaqaaq, maneeqaaq.
ímutdluk, t ímutdluit :
iterssiusimaneĸ; ímutdlûvoĸ : iterssaĸaĸaoĸ, manêĸaoĸ.
immuik, t : imusiffik;
immuissaajarpaa.
ímuvik, t : imussivfik;
ímuvigssaiarpâ.
imuvoq, imuaa, imujoraarpoq,
imusarpaa, imusarpai (nutsat), imusaavoq, imusaavik.
imuvoĸ, imuvâ,
imujorârpoĸ, imusarpâ, imusarpai (nutsat), imusaivoĸ,
imusaivik.
inaa, tk = inia; inaani,
inaanut, inaatigut, inaaniippoq.
inâ, tk = inia; inâne,
inânut, inâtigut, inânĩpoĸ.
inaannaa, tk inaannaani,
inaannaanut, inaannaaniippoq.
ináinâ, tk ináinâne,
ináinânut, ináinânĩpoĸ.
inaannaq, t inaannarpaa,
inaannarorpaa.
ináinaĸ, t ináinarpâ,
ináinarorpâ.
inaasuavoq = inissaasuavoq. inaisuavoĸ =
inigssaisuavoĸ.
innajaarpoq, innajaalluvoq,
innajaallusivoq.
ínajârpoĸ, ínajâtdluvoĸ,
ínajâtdlusivoĸ.
inaalippoq, inaalippaa :
inaanut ilivaa; inaalilluartaruk, inaalisiterpai.
inâlípoĸ, inâlípâ :
inânut ilivâ; inâlitdluartaruk, inâlisiterpai.
inalu, t inaluaq, inalussat,
= inalugaq, inalukkat, inaluaasat, inalualik, inaluallit,
inaluaaraq, inalugaaraq inaluaaqqat, inalugaaqqat : qipinngoq;
inaluusaq, inaluarnaq, inalugarnaq (inoorlaami).
inalo, t inaluaĸ,
inalússat, = inalugaĸ, inalugkat, inaluaussat, inalualik,
inaluagdlit, inaluâraĸ, inalugâraĸ inaluârĸat, inalugârĸat
: ĸipíngoĸ; inalûssaĸ, inaluarnaĸ, inalugarnaĸ (inôrdlâme).
innanngavik, t innanngaviup,
innanngavissiorpoq, innanngavissaaruppoq.
ínángavik, t ínángaviup,
ínángavigssiorpoĸ, ínángavigssaerúpoĸ.
innangavoq, innanganertuvoq,
innangavallaaqaaq.
ínangavoĸ, ínanganertuvoĸ,
ínangavatdlâĸaoĸ.
inangerpaa, inangiisoq (‘) =
inissaannaq, inangertippoq.
inangerpâ, inangîssoĸ (‘)
= inigssáinaĸ, inangertípoĸ.
inappaa, inattaqattaapput
(imminnut), inakkunnaaruk.
inápâ, inátaĸátáuput
(ingmingnut), inákungnaeruk.
innaapput, innaanngillat,
innaajunnarsipput, innaariarmata ….
ínãput, ínãngitdlat,
ínâjungnarsíput, ínâriarmata ….
innaq, t innavissuaq,
inerluarsimasoq, angivissorsuaq.
ínaĸ, t ínavigssuaĸ,
inerdluarsimassoĸ, angivigsorssuaĸ.
innaqatsivoq : qaannamik
ueqattaarpoq; innaqatsillaqqippoq, innaqatsillaqqissoq.
ínaĸatsivoĸ : ĸáinamik
uveĸátârpoĸ; ínaĸatsitdlarĸigpoĸ, ínaĸatsitdlarĸigsoĸ.
innarlerpoq, innarlersoq,
innarlerpaa, innarliuppoq, innarlersippaa.
ínardlerpoĸ, ínardlersoĸ,
ínardlerpâ, ínardliúpoĸ, ínardlersípâ.
innarluppoq, innarluippoq,
innarluitsoq, innarluissut, innarlulaarpoq.
ínardlugpoĸ, ínardluípoĸ,
ínardluitsoĸ, ínardluíssut, ínardlulârpoĸ.
innarluk, t killup tungaa;
innarlummoorpoq.
ínardluk, t kigdlup tungâ;
ínardlungmôrpoĸ.
innarluut, t innarluutip,
innarluutit, innarluutaavoq, innarluummik.
ínardlût, t ínardlûtip,
ínardlûtit, ínardlûtauvoĸ, ínardlũmik.
inaarpaa : inivippaa;
inaarsarpaa, inaarsivoq, inaarsaat.
inârpâ : inivigpâ;
inârsarpâ, inârsivoĸ, inârsaut.
innarpoq, innartippaa,
innajaanngilaq, innajaanngillat.
ínarpoĸ, ínartípâ,
ínajãngilaĸ, ínajãngitdlat.
innaasut tusarpakka. ínâssut tusarpáka.
inassut, t inassutip,
inassutit, inassutaavoq, inassutigaa.
inássut, t inássutip,
inássutit, inássutauvoĸ, inássutigâ.
inatseriippoq, inatseriitsoq
: naalasseriippoq.
inatserĩpoĸ, inatserîtsoĸ
: nâlagserĩpoĸ.
inatsit, t inatsisip,
inatsisit, inatsisaa, tk inatsisaavoq, inatsisissaq,
inatsisaappoq, inatsisaatsoq, inatsimmik, inatsisiliortut.
inatsit, t inatsisip,
inatsisit, inatsisâ, tk inatsisauvoĸ, inatsisigssaĸ,
inatsisáipoĸ, inatsisaitsoĸ, inatsímik, inatsisiliortut.
inatsivoq, inatsisartut,
inatsilluarpoq.
inatsivoĸ, inatsissartut,
inatsivdluarpoĸ.
innaappaa, innaassivoq,
innaassaavoq.
ínáupâ, ínáussivoĸ,
ínáussauvoĸ.
inaasarpoq = iniusarpoq
(inipalaarpoq).
inaussarpoĸ = iniussarpoĸ
(inipalârpoĸ).
ini, t ineqat, ineqataavoq,
inersuaq, ineqarpoq, ineqatigaa, inerpassuit.
ine, t ineĸat, ineĸatauvoĸ,
inerssuaĸ, ineĸarpoĸ, ineĸatigâ, inerpagssuit.
inequgaa = inequgivaa,
inequnaqaaq, inequnarpoq, inequnaappoq, inequnaatsoq.
ineĸugâ = ineĸugivâ,
ineĸunaĸaoĸ, ineĸunarpoĸ, ineĸunáipoĸ, ineĸunaitsoĸ.
inequppoq, inequppaa,
inequssuuppaa, inequsuppoq, inequtsaappaa, inequtsaassivoq.
ineĸúpoĸ, ineĸúpâ,
ineĸússũpâ, ineĸusugpoĸ, ineĸutsáupâ, ineĸutsáussivoĸ.
inerappoq, inerappaa =
inerarpaa, ineraarpaa (kigaatsumik), ineraqattarpaa.
ineragpoĸ, ineragpâ =
inerarpâ, inerârpâ (kigaitsumik), ineraĸátarpâ.
inereruttorpoq =
inerilluarpoq.
inererugtorpoĸ =
ineritdluarpoĸ.
inerippoq inerluarpoq;
inerikkiartorpoq.
inerípoĸ inerdluarpoĸ;
ineríkiartorpoĸ.
inerititaq, t
inerititaaruppoq, inerititaatsoq, inerititarsiorpaa.
inerititaĸ, t
inerititaerúpoĸ, inerititaitsoĸ, inerititarsiorpâ.
innerivoq : inulerivoq;
innerituallaarpoq.
ínerivoĸ : inulerivoĸ;
ínerituvatdlârpoĸ.
innerpoq, I, innerpaa : ameq
tasillugu noqartorpaa; innerfik.
ínerpoĸ, I, ínerpâ :
ameĸ tasitdlugo noĸartorpâ; ínerfik.
innerpoq, II : inunippoq;
innersorpaa.
ínerpoĸ, II : inunigpoĸ;
ínersorpâ.
inerpoq, inerpaa,
inersimavoq, inertiterpai = inertorpai.
inerpoĸ, inerpâ,
inersimavoĸ, inertiterpai = inertorpai.
inersussat, tq =
tupersussat.
inerssússat, tĸ =
tuperssússat.
innersuuppaa : peqquaa,
tigoqquaa; innersuussaq, innersuussivoq.
ínersũpâ : perĸuvâ,
tigorĸuvâ; ínersũssaĸ, ínersũssivoĸ.
inerterpaa = nangartarpaa;
inerterivoq, inerteqqut, inerterseriippoq, inerterseriitsoq.
inerterpâ = nangartarpâ;
inerterivoĸ, inerterĸut, inerterserĩpoĸ, inerterserîtsoĸ.
innga, upt tak. : ikka,
aajinnga.
ínga, upt tak. : íka,
âjínga.
iingagaa = iingagivaa :
maajugaa, eeraa; iingagivallaaqaa.
îngagâ = îngagivâ :
maujugâ, êrâ; îngagivatdlâĸâ.
inngagaa = inngagivaa :
paqumigaa (taassagaluarlugu); inngagiunnaarniaruk.
íngagâ (íngagivâ) :
paĸumigâ (táisagaluardlugo); íngagiungnaerniaruk.
ingappoq, ingatsippoq,
ingattaappaa, ingattarpoq, ingappallaaqaaq = ingasappoq.
ingagpoĸ, ingagtípoĸ,
ingagtáupâ, ingagtarpoĸ, ingagpatdlâĸaoĸ = ingassagpoĸ.
ingalappoq, ingalappaa :
niguallappaa; ingalassaanngilaq, ingalassaanngillat,
ingalatserpaa.
ingalagpoĸ, ingalagpâ :
niguatdlagpâ; ingalagssáungilaĸ, ingalagssáungitdlat,
ingalagterpâ.
inngaluppoq : nillialuppoq;
tak. : inngaallappoq.
íngalugpoĸ :
nivdlialugpoĸ; tak. : íngâtdlagpoĸ.
innganeq, t inngarngit,
inngarnit : naqqanikoq; innganikut, innganersiorpoq, = kinnganeq.
ínganeĸ, t íngarngit,
íngarnit : narĸanikoĸ; ínganikut, ínganersiorpoĸ, =
kínganeĸ.
ingammik, oqr =
pingaartumik, akimmik.
ingangmik, oĸr =
pingârtumik, akingmik.
ingasappoq, ingasappaa,
ingasaappaa, ingasaassivoq, ingasappallaaqaatit, ingasattajaarpoq,
ingasaluatsiarpoq.
ingassagpoĸ, ingassagpâ,
ingassáupâ, ingassáussivoĸ, ingassagpatdlâĸautit,
ingassagtajârpoĸ, ingassaluatsiarpoĸ.
ingasak, oqq. ingassak, oĸĸ.
inngaallappoq :
nilliallappoq.
íngâtdlagpoĸ :
nivdliatdlagpoĸ.
iingavoq, iingalavoq :
meerujuuvoq, oruluvoq, iingatooq : maajutooq.
îngavoĸ, îngalavoĸ :
mêrujûvoĸ, oruluvoĸ, îngatôĸ : maujutôĸ.
ingi = ingeq, t ingersooq,
ingermippoq.
inge = ingeĸ, t ingersôĸ,
ingermigpoĸ.
inngeq, t : aalisagaq
tattattoorsuaq itisoormioq = tupput (tupissut).
íngeĸ, t : aulisagaĸ
tavtagtôrssuaĸ itissôrmioĸ, = túput (tupíssut).
ingerlappaa, ingerlassivoq,
ingerlatsivoq, ingerlakkunnaarpaa.
ingerdlápâ,
ingerdlássivoĸ, ingerdlatsivoĸ, ingerdlákungnaerpâ.
ingerlaaq, t ingerlaap,
ingerlaat : natsersuaq, aataaq avannamukaaq.
ingerdlâĸ, t ingerdlâp,
ingerdlât : natserssuaĸ, âtâĸ avangnamukâĸ.
ingerlavoq, ingerlavaa,
ingerlaarpoq, ingerlarsorpoq, ingerlarujutaarpoq, ingerlaqat,
ingerlaniupput, ingerlaniataarpoq, ingerlalluarpoq.
ingerdlavoĸ, ingerdlavâ,
ingerdlaorpoĸ, ingerdlarssorpoĸ, ingerdlarujutârpoĸ,
ingerdlaĸat, ingerdlaniúput, ingerdlaniatârpoĸ,
ingerdlavdluarpoĸ.
ingerluppoq : ingipiloorpoq. ingerdlugpoĸ :
ingipilôrpoĸ.
ingeerpoq, ingeersarpoq,
ingeersarpaa.
ingêrpoĸ, ingêrsarpoĸ,
ingêrsarpâ.
inngeeruppoq,
inngeerulluinnarpoq.
íngêrúpoĸ,
íngêrutdluínarpoĸ.
inngiagaa, inngiagivaa,
inngiasuppoq, inngianarsivoq, inngianaqaaq.
íngiagâ, íngiagivâ,
íngiasugpoĸ, íngianarsivoĸ, íngianaĸaoĸ.
ingiaqat, t ingiaqatip,
ingiaqatit = ingerlaqat; ingiaqasiuppaa, ingiaqataavoq,
ingiaqatigiipput, ingiaqatigiissut.
ingiaĸat, t ingiaĸatip,
ingiaĸatit = ingerdlaĸat; ingiaĸasiúpâ, ingiaĸatauvoĸ,
ingiaĸatigîgput, ingiaĸatigîgsut.
inngiarpaa : inngia napivaa;
inngiartaannarpoq, inngiagaavoq.
íngiarpâ : íngia napivâ;
íngiartáinarpoĸ, íngiagauvoĸ.
ingiarpaa, ingiarsaaraa,
ingiaqattaapput, ingiarniupput, ingiaaniarpoq.
ingiarpâ, ingiarssârâ,
ingiaĸátáuput, ingiarniúput, ingiainiarpoĸ.
ingiallorpaa, ingialluuppoq,
ingiallortaraa.
ingiatdlorpâ, ingiatdlũpoĸ,
ingiatdlortarâ.
inngigippoq, inngigissoq,
inngigissarpaa, inngigissaavoq, inngigeqqissaarpoq.
íngigigpoĸ, íngigigsoĸ,
íngigigsarpâ, íngigigsaivoĸ, íngigerĸigsârpoĸ.
inngik, t inngiup,
inngilluppoq, inngittooq.
íngik, t íngiup,
íngigdlugpoĸ, íngigtôĸ.
inngikippoq, t inngikitsoq,
inngikitsulik, inngikitsullit.
íngikípoĸ, t íngikitsoĸ,
íngikitsulik, íngikitsugdlit.
inngikujooq, t
inngikujuulik, inngikujuullit, inngikujoorsuaq.
íngikujôĸ, t íngikujûlik,
íngikujûgdlit, íngikujôrssuaĸ.
inngili, t oqs inngiliuneq,
inngiliunerup, inngiliunerit, inngilerpaat, inngilerpassuit.
íngile, t oĸs íngiliuneĸ,
íngiliunerup, íngiliunerit, íngilerpait, íngilerpagssuit.
ingimippoq, ingimippaa :
isavoq, arrorpoq; ingimitsippaa, ingimittoorpoq; = ingumippoq.
ingimigpoĸ, ingimigpâ :
isavoĸ, arrorpoĸ; ingimigtípâ, ingimigtôrpoĸ; = ingumigpoĸ.
ingiorpaa : erinarsortoq,
tussiartoq ilannguffigaa, tulluartulersorpaa; ingiortigiipput,
ingiortigiissut ingiortaavoq, ingiorluarpaa.
ingiorpâ : erinarssortoĸ,
tugsiartoĸ ilánguvfigâ, tugdluartulersorpâ; ingiortigîgput,
ingiortigîgsut ingiortauvoĸ, ingiordluarpâ.
ingippoq, ingitippaa,
ingivippoq, ingivissoq.
ingípoĸ, ingitípâ,
ingivigpoĸ, ingivigsoĸ.
ingiullerpoq, ingiullersoq,
ingiullersorsuuvoq, ingiullerajuppoq, ingiullerajussivoq.
ingiugdlerpoĸ,
ingiugdlersoĸ, ingiugdlersorssûvoĸ, ingiugdlerajugpoĸ,
ingiugdlerajugsivoĸ.
ingiuleeruppoq,
ingiuleerutivippoq, ingiuleerutivissoq.
ingiulêrúpoĸ,
ingiulêrutivigpoĸ, ingiulêrutivigsoĸ.
ingiulippoq, ingiuligaarpoq,
ingiulittorsuuvoq.
ingiuligpoĸ, ingiuligârpoĸ,
ingiuligtorssûvoĸ.
ingiulik, t ingiullit,
ingiulissiorpoq, ingiulissuaq.
ingiulik, t ingiugdlit,
ingiuligsiorpoĸ, ingiuligssuaĸ.
ingiffik, t ingiffigaa,
ingiffissaq, ingiffissaaruppoq.
ingivfik, t ingivfigâ,
ingivfigssaĸ, ingivfigssaerúpoĸ.
ingitserpoq, ingitserpaa, =
ingutserpoq, ingutserpaa; ingitsertuinnaavoq, ingutsertuinnaavoq.
ingivterpoĸ, ingivterpâ, =
inguvterpoĸ, inguvterpâ; ingivtertuínauvoĸ, inguvtertuínauvoĸ.
ingitsigaq, t ingitsikkat,
ingitsigassaq, ingitsigaavoq.
ingivtigaĸ, t ingivtigkat,
ingivtigagssaĸ, ingivtigauvoĸ.
ingitsilavoq,
ingitsilajunnaarpoq, ingitsilajunnaarsoq.
ingivtilavoĸ,
ingivtilajungnaerpoĸ, ingivtilajungnaersoĸ.
imma, oqr immatsiaq, oqq
immakanneq, immaralaannguaq, immannguaq, immannguaannaq.
ingma, oĸr ingmatsiaĸ, oĸĸ
ingmakáneĸ, ingmaralãnguaĸ, ingmánguaĸ, ingmánguáinaĸ.
immaarnani anorlileqaaq =
assut anorlileqaaq.
ingmârnane anordlileĸaoĸ
= agsut anordlileĸaoĸ.
immerpoq oqt : erinarsorpoq
(kisimiilluni); immertaarpoq, = inngerpoq.
ingmerpoĸ oĸt :
erinarssorpoĸ (kisimîtdlune); ingmertârpoĸ, = ivngerpoĸ.
immissoorpoq : namminermisut
iliorpoq.
ingmigsôrpoĸ :
nangminermisut iliorpoĸ.
immikkoorpoq,
immikkoortippaa, immikkoortitsivoq, immikkoortortaq,
immikkoortuisa 1-at, immikkuulupput, immikkuutaarput.
ingmíkôrpoĸ,
ingmíkôrtípâ, ingmíkôrtitsivoĸ, ingmíkôrtortaĸ,
ingmíkôrtuisa 1-at, ingmíkûlugput, ingmíkûtârput.
immikkut, oqr ippoq. ingmíkut, oĸr ípoĸ.
immineerpoq, immineersoq,
immineertaannarpoq, immineersippaa.
ingminêrpoĸ, ingminêrsoĸ,
ingminêrtáinarpoĸ, ingminêrsípâ.
imminnguaq, t (aalisagaq
itisoormiu).
ingmínguaĸ, t (aulisagaĸ
itissôrmio).
imminik, imminnik, tk ki
imminiiginnarli.
ingminik, ingmingnik, tk ki
ingminîgínardle.
immisoorpoq, immissoorpoq ingmisôrpoĸ, ingmigsôrpoĸ
immisut pivaanga. ingmisut pivânga.
immissinnik suligitsi. ingmivsínik suligitse.
inna, upt = innga; tak. :
ikku.
ingna, upt = ínga; tak. :
igko.
innappoq, innattaat,
innanniarpoq, innattarfik.
ingnagpoĸ, ingnagtaut,
ingnangniarpoĸ, ingnagtarfik.
innaaluppoq,
innaaluttuarpoq.
ingnâlugpoĸ,
ingnâlugtuarpoĸ.
innaallappoq, innaallagiaq,
innaallagissap, innaallattaat.
ingnâtdlagpoĸ,
ingnâtdlagiaĸ, ingnâtdlagíssap, ingnâtdlagtaut.
inneq, t innerup, innerit
inneerserpoq, innersivoq, innersuaq (upperisaq).
ingneĸ, t ingnerup,
ingnerit ingnêrserpoĸ, ingnersivoĸ, ingnerssuaĸ (ugperissaĸ).
innersit, t innersisip,
innersisit, innersisaa, tk.
ingnersit, t ingnersisip,
ingnersisit, ingnersisâ, tk.
inneruulaq, t inneruullat,
inneruularpassuit, inneruulanippoq, inneruularparujussuit.
ingnerûlaĸ, t
ingnerûtdlat, ingnerûlarpagssuit, ingnerûlanigpoĸ,
ingnerûlarparujugssuit.
inneruulavoq (imaq
taartumi), inneruulanerpassuit.
ingnerûlavoĸ (imaĸ
târtume), ingnerûlanerpagssuit.
innissiaq, t : spriti;
innissiaavoq.
ingnigssiaĸ, t : spríte;
ingnigssiauvoĸ.
innikuluk, t innikuluit :
innaallagiaq ajortuusorisaq.
ingnikuluk, t ingnikuluit :
ingnâtdlagiaĸ ajortûsorissaĸ.
inninnguujuk, t
inninnguujuit (silaannarmi takkuttoq).
ingníngûjuk, t
ingníngûjuit (siláinarme tákútoĸ).
ingoreq, t : qamutit
issiaataat, = ingoraq.
ingoreĸ, t : ĸamutit
igsiautât, = ingoraĸ.
ingumippoq, ingumippaa;
sipitatsippaa.
ingumigpoĸ, ingumigpâ;
sipitagtípâ.
inguneq, t ingunerit :
isaneq (s. siku).
inguneĸ, t ingunerit :
isaneĸ (s. siko).
inguppaa : mamarlerpaa;
ingutsivoq = iguppaa.
ingúpâ : mamardlerpâ;
ingutsivoĸ = igúpâ.
ingussippaa, = ingussivaa :
ajorsippaa, sapersippaa, akimorpaa; ingussittaapput.
ingúsípâ, = ingússivâ :
ajorssípâ, saperssípâ, akimorpâ; ingúsítáuput.
inguvoq : isavoq,
aserorterpoq (s. siku) : inguffigaa, ingusoorpoq.
inguvoĸ : isavoĸ,
aserorterpoĸ (s. siko) : inguvfigâ, ingussôrpoĸ.
ingussorpoq, ingussorpaa,
ingussorarpoq : aalasuugaluaq aalajunnaarluni qerattarpoq.
inguvssorpoĸ, inguvssorpâ,
inguvssorarpoĸ : aulassûgaluaĸ aulajungnaerdlune ĸerátarpoĸ.
ingutserpoq, ingutserpaa,
ingutsigaq, ingutsikkat, = ingitserpoq.
inguvterpoĸ, inguvterpâ,
inguvtigaĸ, inguvtigkat, = ingivterpoĸ.
inniarpoq = inuliarpoq :
nunaqarfinnik takusaavoq (s. i. : palasi).
íniarpoĸ = inuliarpoĸ :
nunaĸarfingnik takusaivoĸ (s. i. : palase).
innigiarpoq : inunnukarpoq
(kiserliorumanani).
ínigiarpoĸ : inungnukarpoĸ
(kiserdliorumanane).
inigippoq, inigissoq,
inigissaarpoq, inigissivoq.
inigigpoĸ, inigigsoĸ,
inigigsârpoĸ, inigigsivoĸ.
inissaannaq, t (:
inangiisoq); inissaannaavoq.
inigssáinaĸ, t (:
inangîssoĸ); inigssáinauvoĸ.
inissaasuavoq =
inissaaleqivoq; inissaasuatippaa, inissaasuatitaavoq.
inigssaisuavoĸ =
inigssaileĸivoĸ; inigssaisuatípâ, inigssaisuatitauvoĸ.
inissaq, t inissarsivoq,
inissaannaq : 0 (nul), inissaaruppoq.
inigssaĸ, t inigssarsivoĸ,
inigssáinaĸ : 0 (nul), inigssaerúpoĸ.
inissiorpoq, inissiorpaa =
iniliorpaa.
inigssiorpoĸ, inigssiorpâ
= iniliorpâ.
inissippoq, inissippaa,
inissisinneqarpoq.
inigssípoĸ, inigssípâ,
inigssisíneĸarpoĸ.
inittorpoq, inittorpaa; tak.
: initooq; inittortippaa, inittorsarpaa.
inigtorpoĸ, inigtorpâ;
tak. : initôĸ; inigtortípâ, inigtorsarpâ.
inikippoq, inikitsoq,
inikillivoq, inikilliorpoq, inikitsuuvoq.
inikípoĸ, inikitsoĸ,
inikitdlivoĸ, inikitdliorpoĸ, inikitsûvoĸ.
iniluppoq, inilulluinnarpoq,
inilussivoq, inilukkunnaarpoq, inilukkunnaarsoq.
inilugpoĸ,
inilugdluínarpoĸ, inilugsivoĸ, inilugkungnaerpoĸ,
inilugkungnaersoĸ.
innimigaa = innimigivaa,
innimisuppoq, innimisunnarpoq, inniminnerpaa.
ínimigâ = ínimigivâ,
ínimisugpoĸ, ínimisungnarpoĸ, ínimingnerpâ.
innimiippoq, innimiitsoq,
innimiiserpoq, innimiisersoq.
ínimĩpoĸ, ínimîtsoĸ,
ínimîserpoĸ, ínimîsersoĸ.
inningiappoq :
inoqarissaavoq; inningiannaqaaq.
íningiagpoĸ :
inoĸarigssaivoĸ; íningiangnaĸaoĸ.
ininnguaat, t ininnguaatip,
ininnguaatit (: timmiaaqqap ulluliorfia).
inínguaut, t inínguautip,
inínguautit (: tingmiârĸap uvdluliorfia).
inioqqaavik, t = inioraavik
= inisivik.
iniorĸaivik, t = inioraivik
= inissivik.
inioqqaavoq,
inioqqaasaannarpoq, inioqqaagajuppoq.
iniorĸaivoĸ,
iniorĸaissáinarpoĸ, iniorĸaigajugpoĸ.
inioqqat, t inioqqatip,
inioqqatit, inioqqaserpaa, inioqqasersorpaa.
iniorĸat, t iniorĸatip,
iniorĸatit, iniorĸaserpâ, iniorĸasersorpâ.
innippoq = inilippoq; tak. :
inniffigaa.
ínípoĸ = inilípoĸ; tak.
: ínivfigâ.
innisaq, t innitsat,
innisaasat, innisalersorpaa = innitsersorpaa.
ínisaĸ, t ínitsat,
ínisaussat, ínisalersorpâ = ínitsersorpâ.
inisimmavik, t inisimmaviup,
inisimmaveeruppoq, inisimmavikippoq, inisimmavikitsoq,
inisimmavissaaruppoq.
inisímavik, t inisímaviup,
inisímavêrúpoĸ, inisímavikípoĸ, inisímavikitsoĸ,
inisímavigssaerúpoĸ.
inisivoq = inissippoq;
inisiffissaaruppoq.
inisivoĸ = inigssípoĸ;
inisivfigssaerúpoĸ.
initooq, t initoorsuaq. initôĸ, t initôrssuaĸ.
innitsersorpaa =
innisalersorpaa.
ínitsersorpâ =
ínisalersorpâ.
inituvoq, initunersaq,
initunersaavoq, initunaarpaa, inituallaaqaaq; tak. : inittorpoq.
inituvoĸ, initunerssaĸ,
initunerssauvoĸ, initunârpâ, inituvatdlâĸaoĸ; tak. :
inigtorpoĸ.
inniut, t inniutip, inniutit
: innerluni noqartuut; inniuserpoq, inniusersoq, inniuserpaa,
inniutaarserpoq, inniutaarsersoq, inniummik, inniutaavoq.
íniut, t íniutip, íniutit
: ínerdlune noĸartût; íniuserpoĸ, íniusersoĸ, íniuserpâ,
íniutaerserpoĸ, íniutaersersoĸ, íniúmik, íniutauvoĸ.
inivaa, iniorarpai =
inioqqarpai, inisivoq, inisivik.
inivâ, iniorarpai =
iniorĸarpai, inissivoĸ, inissivik.
inniffigaa = inniffigivaa =
inisiffigaa.
ínivfigâ = ínivfigivâ =
inissivfigâ.
inoqajuitsoq, t = inuilaaq;
inoqajuitsumiippoq, inoqajuitsorsuaq.
inoĸajuitsoĸ, t = inuilâĸ;
inoĸajuitsumĩpoĸ, inoĸajuitsorssuaĸ.
inoqarpoq, inoqarfik,
inoqaaluppoq, inoqaqaaq.
inoĸarpoĸ, inoĸarfik,
inoĸâlugpoĸ, inoĸaĸaoĸ.
inoqat, t inoqatip,
inoqatit, inoqativut, inoqammut, inoqasiuppaa, inoqataavoq.
inoĸat, t inoĸatip,
inoĸatit, inoĸativut, inoĸámut, inoĸasiúpâ, inoĸatauvoĸ.
inoqut, t inoqutip,
inoqutit, inoqutaavoq, inoqusiuppaa.
inoĸut, t inoĸutip,
inoĸutit, inoĸutauvoĸ, inoĸusiúpâ.
inoorlaaq, t inoorlaap,
inoorlaat, = inooqqaaq; inoorlaannguaq.
inôrdlâĸ, t inôrdlâp,
inôrdlât, = inôrĸâĸ; inôrdlãnguaĸ.
innorluppoq, innorluttoq :
aqqunnalik, tumarnilik.
ínordlugpoĸ, ínordlugtoĸ
: arĸúnalik, tumarnilik.
inorluk, t inorluit :
inupalaaq; inorluuvoq.
inordluk, t inordluit :
inupalâĸ; inordlûvoĸ.
inorerpoq, inorersoq :
inummik toqutsigajuppoq; inorersorsuaq.
inorerpoĸ, inorersoĸ :
inungmik toĸutsigajugpoĸ; inorersorssuaĸ.
inoriarpoq (s. anori) =
inoriaqqerpoq, inoriaqqersoq.
inoriarpoĸ (s. anore) =
inoriarĸerpoĸ, inoriarĸersoĸ.
inororpoq = perorpoq;
inororsarpaa, inororsaavoq, inororsarfik.
inororpoĸ = perorpoĸ;
inororsarpâ, inororsaivoĸ, inororsarfik.
inoroorpoq, inoroorsaarpoq :
inussiarnisaarpoq; inoroorsaat, = inoorsaarpoq.
inorôrpoĸ, inorôrsârpoĸ
: inugsiarnisârpoĸ; inorôrsaut, = inôrsârpoĸ.
inorpoq : amigarpoq; inorpaa
: angunngilaa; inorsarpoq, inorsaatigaa, inortuuppoq.
inorpoĸ : amigarpoĸ;
inorpâ : angúngilâ; inorssarpoĸ, inorssautigâ, inortũpoĸ.
inoqqaava, tk inoqqaavi. inorĸâva, tk inorĸâve.
inoqqik, t : inuk pitsaasoq;
inoqqiviuvoq.
inorĸik, t : inuk
pitsaussoĸ; inorĸiviuvoĸ.
inoqquassaaq, t
inoqquassaap, inoqquassaat; = inutoqaq.
inorĸuássâĸ, t
inorĸuássâp, inorĸuássât; = inutoĸaĸ.
inorroorpoq : uumasuinnaq
inuttut ilerpoq; inorroortitsivoq.
inorrôrpoĸ : ûmassuínaĸ
inugtut ilerpoĸ; inorrôrtitsivoĸ.
inoorsaarpoq :
inussiarnersaarpoq.
inôrsârpoĸ :
inugsiarnersârpoĸ.
inortorpaa =
angumerinngilaa; inortuivoq, inortuigajuppoq, inortusungarpaa.
inortorpâ = angumeríngilâ;
inortuivoĸ, inortuigajugpoĸ, inortusungarpâ.
inorujussuaq, t
inorujussuit, inorujussuaqarpoq.
inorujugssuaĸ, t
inorujugssuit, inorujugssuaĸarpoĸ.
inorujuk, t inorujuit :
inupalaaq.
inorujuk, t inorujuit :
inupalâĸ.
inorujutaq, t inorujutaap,
inorujutaat; = inussaarsuaq.
inorujutaĸ, t inorujutaup,
inorujutait; = inússârssuaĸ.
inoruseq, t inorutsit :
qaqqap inua (ersikkunnaartartorooq).
inoruseĸ, t inorutsit :
ĸáĸap inua (erssíkungnaertartorôĸ).
inoruut, t inoruutip,
inoruutit : nerisaq ilitsoqqussaq; inoruutitorpoq.
inorût, t inorûtip,
inorûtit : nerissaĸ ilitsorĸússaĸ; inorûtitorpoĸ.
inua, tk (: piginnittua). inua, tk (: pigingnigtua).
inuaq = inugaq, t I,
inukkat, inussat, inuaap, inuaat, inuaaruppoq, inugaaruppoq.
inuaĸ = inugaĸ, t I,
inugkat, inússat, inuaup, inuait, inuaerúpoĸ, inugaerúpoĸ.
inuaqivoq : inuppaluppoq,
inuaqerpaluppoq.
inuaĸivoĸ : inugpalugpoĸ,
inuaĸerpalugpoĸ.
inuarpoq : inummik
toqutsivoq, inuartaq, inuarajuppoq.
inuarpoĸ : inungmik
toĸutsivoĸ, inuartaĸ, inuarajugpoĸ.
inuuarpoq = inuujuarpoq;
inuuarsinnarpoq : inuummarinngilaq.
inûarpoĸ = inûjuarpoĸ;
inûarsínarpoĸ : inũmaríngilaĸ.
inuarsaarpoq (mannik),
inuarsaalersoq.
inuarssârpoĸ (mánik),
inuarssâlersoĸ.
inuarsoralak, t
inuarsoralaap, inuarsoralaat : inoorpiaanngitsukasik.
inuarssoralak, t
inuarssoralaup, inuarssoralait : inôrpiáungitsukasik.
inuarulligaq, t
inuarullikkat : inuaraarannguaq (aliortugaq).
inuarutdligaĸ, t
inuarutdligkat : inuarâránguaĸ (aliortugaĸ).
inuerneq, t inuernerup,
inuernerit : toqusup qimataa.
inuerneĸ, t inuernerup,
inuernerit : toĸussup ĸimatâ.
inuerniaq, t : inunnik
nioqqutilik; inuerniaavoq.
inuerniaĸ, t : inungnik
niorĸutilik; inuerniauvoĸ.
inueruppoq, inuerunneq,
inuerussorput.
inuerúpoĸ, inuerúneĸ,
inuerússorput.
inugaq, t II, inukkat :
nallukattaq; tak. : inugarpoq.
inugaĸ, t II, inugkat :
natdlukátaĸ; tak. : inugarpoĸ.
inugarpoq : nallukattarpoq;,
inugarajuppoq, inugallaqqippoq, inugallaqqissoq.
inugarpoĸ :
natdlukátarpoĸ;, inugarajugpoĸ, inugatdlarĸigpoĸ,
inugatdlarĸigsoĸ.
inugasaarpoq,
inugasaarunnaarpoq, inugasaarunnaarsoq inugasaanngilaq,
inugasaanngillat.
inugasârpoĸ,
inugasârungnaerpoĸ, inugasârungnaersoĸ inugasãngilaĸ,
inugasãngitdlat.
inugiappoq = inuiappoq :
inoqaqaaq.
inugiagpoĸ = inuiagpoĸ :
inoĸaĸaoĸ.
inugippoq, inugissoq :
perorsarluagaavoq.
inugigpoĸ, inugigsoĸ :
perorsardluagauvoĸ.
inukkat, tq nallukattat;
tak. : inugaq.
inugkat, tĸ natdlukátat;
tak. : inugaĸ.
inuppaaq, t inuppaap,
inuppaat : kalaalivik; inuppaavoq, I, II.
inugpâĸ, t inugpâp,
inugpât : kalâlivik; inugpauvoĸ, I, II.
innuppoq, I = inuarpoq;
innuttaq, innuffik.
ínugpoĸ, I = inuarpoĸ;
ínugtaĸ, ínugfik.
innuppoq, II = inunippoq
(mannik); innussorput (manniit).
ínugpoĸ, II = inunigpoĸ
(mánik); ínugssorput (mánît).
inussiaq, t inussiaavoq,
inussiaarniaq; tak. : inuerniaq.
inugsiaĸ, t inugsiauvoĸ,
inugsiaerniaĸ; tak. : inuerniaĸ.
inussiarnerpoq,
inussiarnersoq, inussiarnersaarpoq, inussiarnersorsuuvoq.
inugsiarnerpoĸ,
inugsiarnersoĸ, inugsiarnersârpoĸ, inugsiarnersorssûvoĸ.
inussiarniippoq,
inussiarniitsoq, inussiarniillivoq, inussiarniilikaarpoq.
inugsiarnĩpoĸ,
inugsiarnîtsoĸ, inugsiarnîtdlivoĸ, inugsiarnîlikârpoĸ.
inussuk, t inussuit,
inussugaq, inussukkat, inussukkiorpoq, inussussuaq, inussuttaaq.
inugsuk, t inugsuit,
inugsugaĸ, inugsugkat, inugsugkiorpoĸ, inugsugssuaĸ,
inugsugtâĸ.
innuttaq, t innuttai, tk
innuttassarsivoq, innuttaavoq.
ínugtaĸ, t ínugtai, tk
ínugtagssarsivoĸ, ínugtauvoĸ.
inuugujoq, oqq
(ilassinnissut).
inûgujoĸ, oĸĸ
(ilagsingníssut).
inuiaat, tq inugiak, inuiak;
= inugiaat.
inuiait, tĸ inugiak,
inuiak; = inugiait.
inuiak, t inuiaat,
inuiassuit.
inuiak, t inuiait,
inuiagssuit.
inuiaqat, t inuiaqataa, tk
inuiaqatigiit, inuiaqatigiinnut, inuiaqatigiisuseq,
inuiaqatigiisutsit.
inuiaĸat, t inuiaĸatai, tk
inuiaĸatigît, inuiaĸatigîngnut, inuiaĸatigĩssuseĸ,
inuiaĸatigĩssutsit.
inuiarpaa, inuiaavoq. inuiarpâ, inuiaivoĸ.
inuilaq, t = inuilaaq,
inuilaap, inuilaat : nuna inoqanngitsoq, naggorluttoq;
inuilarsiorpoq, inuilaarsiorpoq.
inuilaĸ, t = inuilâĸ,
inuilâp, inuilât : nuna inoĸángitsoĸ, naggordlugtoĸ;
inuilarsiorpoĸ, inuilârsiorpoĸ.
inuilatsivoq,
inuilatsinaqaaq.
inuilatsivoĸ,
inuilatsinaĸaoĸ.
inuillivoq :
inoqanngitsumiilerpoq, qivippoq.
inuitdlivoĸ :
inoĸángitsumîlerpoĸ, ĸivípoĸ.
inuk naallugu : 20. inuk nâvdlugo : 20.
inuk, t inuit (: kalaaleq);
inuttaq, inuttuumavoq, inuppassuit, inuppalaarpoq : meeraaraq
ilassiorpoq; inussisimanngitsoq : soqutigittaatsoq, soqqusaatsoq;
inussiorpoq, inussivoq, inuttaaq, inussunni, inussuaq, inussarpoq
: inulimmukarpoq.
inuk, t inuit (: kalâleĸ);
inugtaĸ, inugtûmavoĸ, inugpagssuit, inugpalârpoĸ : mêrâraĸ
ilagsiorpoĸ; inugsisimángitsoĸ : soĸutigigtaitsoĸ,
sorĸusaitsoĸ; inugsiorpoĸ, inugsivoĸ, inugtâĸ, inugsungne,
inugssuaĸ, inugsarpoĸ : inulingmukarpoĸ.
inukkoorpoq : tusagaq
uppernanngitsuuvoq; inukkoorut.
inúkôrpoĸ : tusagaĸ
ugpernángitsûvoĸ; inúkôrut.
inukuluk, t inukuluit : inuk
nallinnartoq.
inukuluk, t inukuluit : inuk
nagdlingnartoĸ.
inukullerpoq, inukullersoq,
= inuuserlerpoq; inukullersarpoq, inukulliatarivoq.
inukutdlerpoĸ,
inukutdlersoĸ, = inûserdlerpoĸ; inukutdlersarpoĸ,
inukutdliatarivoĸ.
inukkutigaa = inukkutigivaa
: ikkatigaa, mitaatigaa; inukkutigisaavoq.
inúkutigâ = inúkutigivâ
: íkatigâ, mitautigâ; inúkutigissauvoĸ.
inulik, t inullit, inulimmi,
inulimmiippoq.
inulik, t inugdlit,
inulingme, inulingmĩpoĸ.
inuluuvoq :
peqataajumanngilaq; inuluugajuppoq, inuluusaannarpoq.
inulûvoĸ :
peĸataujumángilaĸ; inulûgajugpoĸ, inulûssáinarpoĸ.
inuummarippoq,
inuummarissoq, inuummarissivoq, inuummarissaarpoq, inuummarissaat,
inuummarissarpoq, inuummarissarpaa, inuummarikkunnaarpoq,
inuummarikkunnaarsoq.
inũmarigpoĸ, inũmarigsoĸ,
inũmarigsivoĸ, inũmarigsârpoĸ, inũmarigsaut, inũmarigsarpoĸ,
inũmarigsarpâ, inũmarigkungnaerpoĸ, inũmarigkungnaersoĸ.
inuummersorpoq,
inuummersuutigaa.
inũmersorpoĸ,
inũmersûtigâ.
inumineq, t inumerngit,
inumernit : kalaallit nerisassaataat.
inumineĸ, t inumerngit,
inumernit : kalâtdlit nerissagssautât.
inuunartoq, t inuunartuik,
inuunartulik, inuunartullit.
inûnartoĸ, t inûnartuvik,
inûnartulik, inûnartugdlit.
inuuneq, t inuunerup,
inuunertuvoq, inuunertooq, inuunertoorsuaq, inuunerluppoq,
inuunerippoq, inuunerissoq.
inûneĸ, t inûnerup,
inûnertuvoĸ, inûnertôĸ, inûnertôrssuaĸ, inûnerdlugpoĸ,
inûnerigpoĸ, inûnerigsoĸ.
inungaappoq, inungaatsoq :
sorraappoq, makitavoq, ittuujuippoq; inungaalliorpoq.
inungáipoĸ, inungaitsoĸ :
sorráipoĸ, makitavoĸ, igtûjuípoĸ; inungaitdliorpoĸ.
inungavoq (: kalaalingavoq);
inungaqaaq.
inungavoĸ (: kalâlingavoĸ);
inungaĸaoĸ.
inummatak, t inummataap,
inummataat, = inupalaaq, ileqqorluttoq; inummataavoq.
inungmatak, t inungmataup,
inungmatait, = inupalâĸ, ilerĸordlugtoĸ; inungmatauvoĸ.
innunniaq, t innunniaavoq;
tak. : innuppoq, I.
ínungniaĸ, t ínungniauvoĸ;
tak. : ínugpoĸ, I.
inunngorpoq = erniuvoq;
inunngorfik.
inúngorpoĸ = erniuvoĸ;
inúngorfik.
inuunnguarpappoq :
sivisuumik inuuvoq.
inũnguarpagpoĸ : sivisûmik
inûvoĸ.
inunippoq : mannik
tukersussanippoq; inoqalerpoq; inunippallaarpoq.
inunigpoĸ : mánik
tukersugssanigpoĸ; inoĸalerpoĸ; inunigpatdlârpoĸ.
inupalaaq, t inupalaap,
inupalaat, inupalaavoq, inupalaarsuaq, inupalaanngorpoq.
inupalâĸ, t inupalâp,
inupalât, inupalauvoĸ, inupalârssuaĸ, inupalãngorpoĸ.
inupiluk, t inupiluit =
inupalaaq; inupilussuuvoq.
inupiluk, t inupiluit =
inupalâĸ; inupilugssûvoĸ.
inuuppoq : anngutinngilaq;
inuuttoorpoq, inuutivippoq, inuutivissoq inuukkunnaarpoq,
inuukkunnaarsoq.
inũpoĸ : ángutíngilaĸ;
inũtôrpoĸ, inûtivigpoĸ, inûtivigsoĸ inũkungnaerpoĸ,
inũkungnaersoĸ.
inuusaarpoq :
inussiarnersaarpoq; inuusaarnertooq.
inûsârpoĸ :
inugsiarnersârpoĸ; inûsârnertôĸ.
inuuseq, t inuutsit,
inuuseraa, inuuserippoq, inuuserissoq (: ileqqorippoq),
inuuserliorpoq.
inûseĸ, t inûtsit,
inûserâ, inûserigpoĸ, inûserigsoĸ (: ilerĸorigpoĸ),
inûserdliorpoĸ.
inuuserlerpoq, inuuserlersoq
= inukullerpoq; inuuserlerajuppoq.
inûserdlerpoĸ,
inûserdlersoĸ = inukutdlerpoĸ; inûserdlerajugpoĸ.
inuusaq, t inuusarpoq,
inuusartaarpoq, inuusaliaq, inuusaliortoq.
inûssaĸ, t inûssarpoĸ,
inûssartârpoĸ, inûssaliaĸ, inûssaliortoĸ.
inuusaarpoq (inuunngitsoq);
inuusaartippaa.
inûssârpoĸ (inũngitsoĸ);
inûssârtípâ.
inussaarsuaq, t inussaarsuit
= inorujutaq.
inússârssuaĸ, t
inússârssuit = inorujutaĸ.
inuussuseq, t inuussutsit,
inuussusia, tk = inuunera.
inũssuseĸ, t inũssutsit,
inũssusia, tk = inûnera.
inuussut, t inuussutip,
inuussutit, inuussutaavoq, inuussutigaa.
inũssut, t inũssutip,
inũssutit, inũssutauvoĸ, inũssutigâ.
inuusuppoq, inuusuppaluppoq,
inuusuppalussivoq, inuusuppallaarpoq.
inûsugpoĸ, inûsugpalugpoĸ,
inûsugpalugsivoĸ, inûsugpatdlârpoĸ.
inuusuttoq, t inuusuttuaraq,
inuusuttorpassuit.
inûsugtoĸ, t inûsugtuaraĸ,
inûsugtorpagssuit.
inuusuit, tq = inuusuttut. inûsuit, tĸ = inûsugtut.
inuusukaaq, t inuusukaap,
inuusukaat inuusukaaqaqaaq.
inûsukâĸ, t inûsukâp,
inûsukât inûsukâĸaĸaoĸ.
inuut, t inuutip, inuutit, =
inuussut; (: ikinngut); inuutigaa, inuutissat.
inût, t inûtip, inûtit, =
inũssut; (: ikíngut); inûtigâ, inûtigssat.
inuutsappoq = inororpoq;
inuutsarippoq, inuutsaruttorpoq.
inûtsagpoĸ = inororpoĸ;
inûtsarigpoĸ, inûtsarugtorpoĸ.
inuuttuinnarpoq :
soraajuitsumik inuuvoq; inuuttuinnarfik; = inuuarpoq, inuujuarpoq.
inũtuínarpoĸ :
soraiuitsumik inûvoĸ; inũtuínarfik; = inûarpoĸ, inûjuarpoĸ.
inuulluarpoq, inuulluarit,
inuulluarnaappoq, inuulluarnaatsoq, inuulluataarpoq,
inuulluartippaa, inuulluartitsivoq.
inûvdluarpoĸ, inûvdluarit,
inûvdluarnáipoĸ, inûvdluarnaitsoĸ, inûvdluatârpoĸ,
inûvdluartípâ, inûvdluartitsivoĸ.
inuulluaat, t inuulluaatip,
inuulluaatit, inuulluaataavoq.
inûvdluaut, t inûvdluautip,
inûvdluautit, inûvdluautauvoĸ.
inuulluut, t inuulluutip,
inuulluutit (nerisaq); inuulluutaavoq, inuulluumminik ….
inûvdlût, t inûvdlûtip,
inûvdlûtit (nerissaĸ); inûvdlûtauvoĸ, inûvdlũminik ….
inuuik, t (ulloq) = inuuffik
(nuna); inuuissiorpoq, inuuissiorfik, inuueqat.
inûvik, t (uvdloĸ) =
inûvfik (nuna); inûvigsiorpoĸ, inûvigsiorfik, inûveĸat.
inuuvoq (: inunngorpoq);
inuuarpoq, = inuujuarpoq, inuuffik, inuuluttaarpoq : suli
inuupalaarpoq.
inûvoĸ (: inúngorpoĸ);
inûarpoĸ, = inûjuarpoĸ, inûvfik, inûlugtârpoĸ : sule
inûpalârpoĸ.
iuu, oqq = iuv, iuju
(qimuttunut naalakkiut, saamiup tungaanut!).
iô, oĸĸ = iuv, iujo
(ĸimugtunut nâlagkiut, sâmiup tungânut!).
iiorarpaa, iioraavoq,
iioraasippaa.
îorarpâ, îoraivoĸ,
îoraisípâ.
ippaa, tk : ippagassartaa;
tak. : ipparpoq; ippaanut allaat nerivaa.
ípâ, tk : ípagagssartâ;
tak. : íparpoĸ; ípânut agdlât nerivâ.
ipagippoq, ipagissoq
(qisuk), ipagissaarpoq, ipagilluinnarpoq.
ipagigpoĸ, ipagigsoĸ
(ĸissuk), ipagigsârpoĸ, ipagigdluínarpoĸ.
ippappoq, ippassaavoq,
ippapallaaqaaq.
ípagpoĸ, ípagsaivoĸ,
ípagpatdlâĸaoĸ.
ipaguaq, t ipagussat,
ipaguarsarpaa (s. qisuk qillersagassaq); ipaguaarpoq.
ipaguaĸ, t ipagússat,
ipaguarsarpâ (s. ĸissuk ĸivdlersagagssaĸ); ipaguaorpoĸ.
ipaatsoq, t = ipaqanngitsoq. ipaitsoĸ, t = ipaĸángitsoĸ.
ipajaarpoq (s. allatut
ipajaarpoq, alla assingajagaa).
ipajârpoĸ (s. avdlatut
ipajârpoĸ, avdla ássingajagâ).
ippajavoq, ippajaappoq,
ippajaatsoq.
ípajavoĸ, ípajáipoĸ,
ípajaitsoĸ.
ipak, t ipaap, ipaat, ipai,
tk ipattooq, ipattoorsuaq, ipalluppoq, ipattuvoq.
ipak, t ipaup, ipait, ipai,
tk ipagtôĸ, ipagtôrssuaĸ, ipagdlugpoĸ, ipagtuvoĸ.
ippak, t ippaap, ippaat,
ippammiu : nalunaaqutaaraq.
ípak, t ípaup, ípait,
ípangmio : nalunaeĸutâraĸ.
ipakippoq, ipakitsoq,
ipakilluinnaqaaq.
ipakípoĸ, ipakitsoĸ,
ipakitdluínaĸaoĸ.
ippaluppoq, ippaluppaa,
ippaluttaqinak.
ípalugpoĸ, ípalugpâ,
ípalugtaĸinak.
ippammiippoq,
ippammiitippaa; tak. : ippat.
ípámĩpoĸ, ípámîtípâ;
tak. : ípat.
iparaq, t ipaqqat, = iperaq. iparaĸ, t iparĸat, =
iperaĸ.
ipararpaa = iperarpaa;
iparartorpaa, iparartorsaraa.
ipararpâ = iperarpâ;
iparartorpâ, iparartorssarâ.
iparaataq, t iparaattat, =
iperaataq.
iparautaĸ, t iparáutat, =
iperautaĸ.
ipparpoq, ipparpaa,
ippaqqissaarpaa.
íparpoĸ, íparpâ,
íparĸigsârpâ.
ipaqqarippoq, ipaqqarissoq :
iperartullaqqippoq.
iparĸarigpoĸ, iparĸarigsoĸ
: iperartutdlarĸigpoĸ.
ippaaqqat, tq : qarliit
amiusut ippaanni allat (kilunngaataasat), = tunnerit.
ípârĸat, tĸ : ĸardlît
amiussut ípáine agdlat (kilúngautaussat), = tuvnerit.
ippasiorpoq = ippatiliorpoq. ípasiorpoĸ = ípatiliorpoĸ.
ippat, t ippatip, ippatit,
ippataa, tk, ippataaniippoq.
ípat, t ípatip, ípatit,
ípatâ, tk, ípatânĩpoĸ.
ippaappoq, ippaappaa,
ippaalluinnarpoq, ippaakkaluttuinnarpoq.
ípáupoĸ, ípáupâ,
ípautdluínarpoĸ, ípáukalugtuínarpoĸ.
ippaat, t ippaatip,
ippaatit; = ippassut.
ípaut, t ípautip, ípautit;
= ípássut.
ipi, t : tigummivik (s.
qattap).
ipe, t : tigúmivik (s.
ĸátap).
ipeq, t eqqit tak. : eqqa,
eqqiarpoq; ipertooq, ipertoorsuaq, ipertuallaaqaaq.
ipeĸ, t evĸit tak. : evĸa,
evĸiarpoĸ; ipertôĸ, ipertôrssuaĸ, ipertuvatdlâĸaoĸ.
ippeqivoq, ippeqinaqaaq,
ippeqivallaaqinak.
ípeĸivoĸ, ípeĸinaĸaoĸ,
ípeĸivatdlâĸinak.
iperagaq, t iperakkat tak. :
iperarpaa, I, II iperagaavoq, iperagaalluinnarpoq.
iperagaĸ, t iperagkat tak.
: iperarpâ, I, II iperagauvoĸ, iperagauvdluínarpoĸ.
iperaq, t ipeqqat (:
kukuutissaq, maneq); iperassiaq; (aleq naatsoq sikumi atortagaq),
= iparaq.
iperaĸ, t iperĸat (:
kukûtigssaĸ, maneĸ); iperagssiaĸ; (aleĸ naitsoĸ sikume
atortagaĸ), = iparaĸ.
iperaariaq, t : naloraariaq,
masarsuk.
iperâriaĸ, t : nalorâriaĸ,
masarsuk.
iperarpaa, I :
tigummiunnaarpaa, atorunnaarpaa; iperartoorpaa, iperajaappaa.
iperarpâ, I :
tigúmiungnaerpâ, atorungnaerpâ; iperartôrpâ, iperajáipâ.
iperarpaa, II iperartorpaa,
iperartuivoq, = ipararpaa.
iperarpâ, II iperartorpâ,
iperartuivoĸ, = ipararpâ.
iperaarpoq : naloraarpoq. iperârpoĸ : nalorârpoĸ.
iperartaq, t : atisaq
atorunnaagaq; iperartaanngilaq, iperartaanngillat.
iperartaĸ, t : atissaĸ
atorungnaigaĸ; iperartáungilaĸ, iperartáungitdlat.
iperaappoq, iperaappaa,
iperaassorpaa, iperaassorpai
iperáupoĸ, iperáupâ,
iperáussorpâ, iperáussorpai
iperaataq, t iperaattat,
iperaatarsorpoq, iperaataaruppoq.
iperautaĸ, t iperáutat,
iperautarssorpoĸ, iperautaerúpoĸ.
ipeerluerpoq, ipeerluerpaa,
ipeerluernaqaaq.
ipêrdluerpoĸ, ipêrdluerpâ,
ipêrdluernaĸaoĸ.
iperippoq, iperippaa,
iperisippai (uigusat); iperinnerussaarput.
iperípoĸ, iperípâ,
iperisípai (uigussat); iperínerússaerput.
iperna, ipernga, tk =
ipinia.
iperna, ipernga, tk =
ipinia.
ippernaaqqut, t
ippernaaqqutip, ippernaaqqutit : nermusaat.
ípernaerĸut, t
ípernaerĸutip, ípernaerĸutit : nermusaut.
ippernaarsaarpoq
(pujoorilluni).
ípernaersârpoĸ
(pujôrivdlune).
ippernaq, t ippernaaraq,
ippernarsuaq, ippernaasaq.
ípernaĸ, t ípernâraĸ,
ípernarssuaĸ, ípernaussaĸ.
ipperpaa : ipulerpaa;
ippersorpai, ipperfik.
íperpâ : ipulerpâ;
ípersorpai, íperfik.
ipperpai : sikut anigorpai;
tak. : ippikarpai.
íperpai : sikut anigorpai;
tak. : ípikarpai.
iperpoq : toqqissivoq. iperpoĸ : torĸigsivoĸ.
ipeqqavoq;
ipikatareersimavoq, = peqqavoq; ipereersoq.
iperĸavoĸ;
ipikatarêrsimavoĸ, = perĸavoĸ; iperêrsoĸ.
ipeqqerpaa (qulleq),
ipeqqersuivoq.
iperĸerpâ (ĸutdleĸ),
iperĸersuivoĸ.
ipeqqiuppaa, ipeqqiussaq,
ipeqqiussorpai.
iperĸiúpâ, iperĸiússaĸ,
iperĸiússorpai.
iperruserpoq = ipingajappoq. iperruserpoĸ =
ipingajagpoĸ.
ipeersaarpoq, ipeersaarpaa,
ipeersaaruppaa, ipeersaagaavoq.
ipêrsârpoĸ, ipêrsârpâ,
ipêrsârúpâ, ipêrsâgauvoĸ.
ippertooq, t ippertoorsuaq :
atitoorsuaq.
ípertôĸ, t ípertôrssuaĸ
: atitôrssuaĸ.
ippertuvoq,
ippertuallaarpoq, ippertunersaavoq, ippertussusia; tak. :
ippikippoq.
ípertuvoĸ,
ípertuvatdlârpoĸ, ípertunerssauvoĸ, ípertússusia; tak. :
ípikípoĸ.
iperuuppoq,
iperuulluinnarpoq.
iperũpoĸ,
iperûtdluínarpoĸ.
ipeeruppoq, ipeerutivippoq,
ipeerutivissoq.
ipêrúpoĸ, ipêrutivigpoĸ,
ipêrutivigsoĸ.
ipiiarpoq, I ipiiarpaa :
ipia aserorpaa.
ipîarpoĸ, I ipîarpâ :
ipia aserorpâ.
ipiiarpoq, II, ipiiarpaa,
ipiiarluarpoq, ipiiarluarpaa, ipiiarneqanngitsoq.
ipîarpoĸ, II, ipîarpâ,
ipîardluarpoĸ, ipîardluarpâ, ipîarneĸángitsoĸ.
ipippoq, ipissarpaa,
ipissaavoq, ipikkunnaarpoq, ipikkunnaarsoq, ipissivoq.
ipigpoĸ, ipigsarpâ,
ipigsaivoĸ, ipigkungnaerpoĸ, ipigkungnaersoĸ, ipigsivoĸ.
ipissaannaq, t : uiluusaq. ipigsáunaĸ, t : uilûssaĸ.
ipigunarsaavoq = ipissaavoq. ipigunarsaivoĸ =
ipigsaivoĸ.
ippikarpai (sikut
atasukujuut) : anigorpai.
ípikarpai (sikut
atassukujût) : anigorpai.
ippikippoq, ippikitsoq :
atanikippoq, atitunngilaq.
ípikípoĸ, ípikitsoĸ :
atanikípoĸ, atitúngilaĸ.
ipikujuppoq,
ipikujuttorujussuuvoq.
ipikujugpoĸ,
ipikujugtorujugssûvoĸ.
iipili, t oqs iipilitorpoq,
iipilisivoq.
îpile, t oĸs îpilitorpoĸ,
îpilisivoĸ.
ipiinnaavoq. ipĩnauvoĸ.
ipineq, t iperngit, ipernit,
ipinertorpoq.
ipineĸ, t iperngit,
ipernit, ipinertorpoĸ.
ipippaa, ipittarpaa,
ipittaavoq, ipittaavik, ipittaat, ipittaaserpaa; tak. : ipiterpaa.
ipípâ, ipítarpâ,
ipítaivoĸ, ipítaivik, ipítaut, ipítauserpâ; tak. : ipiterpâ.
ipiippoq, ipiitsoq =
ipeqanngivippoq, eqqiluippoq; ipiikkunnaarpoq, ipiikkunnaarsoq.
ipĩpoĸ, ipîtsoĸ =
ipeĸángivigpoĸ, evĸiluípoĸ; ipĩkungnaerpoĸ,
ipĩkungnaersoĸ.
ippisarpoq = ippisaarpoq
(sakkuminik).
ípissarpoĸ = ípissârpoĸ
(sákuminik).
ipisortaq, t : ipitillugu
toqutaq.
ipissortaĸ, t : ipititdlugo
toĸutaĸ.
ipitaqquppoq, ipitaqquppaa,
ipitaqqutaarpoq, ipitaqqullugu napivaa.
ipitarĸúpoĸ, ipitarĸúpâ,
ipitarĸutârpoĸ, ipitarĸutdlugo napivâ.
ipiillivoq, ipiillisaarpoq. ipîtdlivoĸ, ipîtdlisârpoĸ.
ipiterpaa (aquunni),
ipiterivoq, ipiterillaqqippoq, ipiterillaqqissoq.
ipiterpâ (aĸũne),
ipiterivoĸ, ipiteritdlarĸigpoĸ, ipiteritdlarĸigsoĸ.
ipiterut, t ipiterutip,
ipiterutit, ipiterussuaq, ipiterutaajarpoq.
ipiterut, t ipiterutip,
ipiterutit, ipiterússuaĸ, ipiterutaiarpoĸ.
ipiutaq, t ipiuttat : ataneq
amitsoq; ipiutaannarminik atavoq, ipiutaaraq, ipiutaaqqat (isip
ipiutaa), ipiutakippoq, ipiutakitsoq.
ipiutaĸ, t ipiútat :
ataneĸ amitsoĸ; ipiutáinarminik atavoĸ, ipiutâraĸ,
ipiutârĸat (issip ipiutâ), ipiutakípoĸ, ipiutakitsoĸ.
ipivoq, ipiavoq, ipisarpaa,
ipikaassippoq : ipingajappoq, ipisaannguvoq, ipitippaa, ipivippoq,
ipivissoq.
ipivoĸ, ipiavoĸ, ipisarpâ,
ipikáusípoĸ : ipingajagpoĸ, ipisãnguvoĸ, ipitípâ,
ipivigpoĸ, ipivigsoĸ.
ipu, t : tigummivik = ipi. ipo, t : tigúmivik = ipe.
ippoq, (s. taama-ippoq, uani
ippoq; tak. : taamaappoq, uaniippoq, il. il.).
ípoĸ, (s. taima-ípoĸ,
uvane ípoĸ; tak. : taimáipoĸ, uvanĩpoĸ, il. il.).
ipporluppoq,
ipporluttuiuvoq, ipporlukkunnaarpoq.
ípordlugpoĸ,
ípordlugtuviuvoĸ, ípordlugkungnaerpoĸ.
ipporippoq, ipporissoq :
ipullaqqippoq, ipporissaarpoq, ipporissivoq, ipporippallaanngilaq,
ipporippallaanngillat.
íporigpoĸ, íporigsoĸ :
iputdlarĸigpoĸ, íporigsârpoĸ, íporigsivoĸ,
íporigpatdlãngilaĸ, íporigpatdlãngitdlat.
iporsuupput (sukkaniuttut),
iporsuuttorsuupput.
iporssũput (súkaniútut),
iporssũtorssũput.
ipua, tk ipuaniippoq,
ipuarippoq, ipuarissoq = ipugippoq.
ipua, tk ipuanĩpoĸ,
ipuarigpoĸ, ipuarigsoĸ = ipugigpoĸ.
ipueruppoq, ipueruttoorpoq,
ipuerutivippoq, ipuerutivissoq.
ipuerúpoĸ, ipuerútôrpoĸ,
ipuerutivigpoĸ, ipuerutivigsoĸ.
ipuppoq, ipussorataarpoq,
ipussinnaavoq, iputtaavoq.
ipugpoĸ, ipugssoratârpoĸ,
ipugsínauvoĸ, ipugtauvoĸ.
ippuissaarpoq : ipua
katappoq.
ípuíssârpoĸ : ipua
katagpoĸ.
ipuligaq, t ipulikkat
(anguikkap ulornaa).
ipuligaĸ, t ipuligkat
(anguvigkap ulornâ).
ipulikkerpaa (anguikki). ipuligkerpâ (anguvigke).
ipulik, t ipullit,
ipulittatuaavoq.
ipulik, t ipugdlit,
ipuligtatuauvoĸ.
ipulutaq, t ipuluttat :
kanaartaq; ipulutakippoq, ipulutakitsoq.
ipulutaĸ, t ipulútat :
kanârtaĸ; ipulutakípoĸ, ipulutakitsoĸ.
ipummerpoq, ipummersoq,
ipummersippaa, ipummerluarpoq.
ipúmerpoĸ, ipúmersoĸ,
ipúmersípâ, ipúmerdluarpoĸ.
ipummingavoq,
ipummingavippoq, ipummingavissoq.
ipúmingavoĸ,
ipúmingavigpoĸ, ipúmingavigsoĸ.
ipummiuppaa, ipummiussaq,
ipummiussivoq.
ipúmiúpâ, ipúmiússaĸ,
ipúmiússivoĸ.
ipuppaa (angallat); ipullugu
ingerlatippaa.
ipúpâ (angatdlat);
iputdlugo ingerdlatípâ.
ippuppaa, ipputivippaa,
ippulluinnarpaa, ipputingajappaa.
ípúpâ, íputivigpâ,
íputdluínarpâ, íputingajagpâ.
ipuserfik, t ipuserfiup,
ipuserfilersorpaa.
ipuserfik, t ipuserfiup,
ipuserfilersorpâ.
ipuserpoq = iputilerpoq;
ipusersorpoq.
ipuserpoĸ = iputilerpoĸ;
ipusersorpoĸ.
ippuserpoq, ippusersoq :
ipulerpoq.
ípuserpoĸ, ípusersoĸ :
ipulerpoĸ.
ipussaarpoq,
ipussaartitsivoq.
ipússârpoĸ,
ipússârtitsivoĸ.
iput, t iputip, iputit,
ipummik.
iput, t iputip, iputit,
ipúmik.
iputaarpoq, iputaarpaa,
iputaarserpoq, iputaarsersoq.
iputaerpoĸ, iputaerpâ,
iputaerserpoĸ, iputaersersoĸ.
iputaajarpoq, iputaajarpaa,
iputaajarajuppoq.
iputaiarpoĸ, iputaiarpâ,
iputaiarajugpoĸ.
iputissiaq, t iputissiaavoq,
iputisserivoq.
iputigssiaĸ, t
iputigssiauvoĸ, iputigsserivoĸ.
iputooq, t : qajarmioq,
sanarfit.
iputôĸ, t : ĸajarmioĸ,
sanarfit.
isa, I, oqq. isa, I, oĸĸ.
isa, II, t : tingisui,
isasoq.
isa, II, t : tingisue,
isassoĸ.
isaa, tk : noqartaa
(agissap).
isâ, tk : noĸartâ
(agíssap).
iisaarserpoq, iisaarsersoq
tak. : iisaq.
îsaerserpoĸ, îsaersersoĸ
tak. : îsaĸ.
isaagaq, t isaakkat :
tallimut uuttugaq.
isâgaĸ, t isâgkat :
tatdlimut ûgtugaĸ.
isappaa, isattarpaa,
isattaapput (imminnut).
isagpâ, isagtarpâ,
isagtáuput (ingmingnut).
isaappoq (talliminik). isâgpoĸ (tatdliminik).
isappoq, isappaa,
isattorpaa, isassivoq, isattariaq, isatsitaq : tuilikumit puuliaq,
ammassaassuaq.
isagpoĸ, isagpâ,
isagtorpâ, isagsivoĸ, isagtariaĸ, isagtitaĸ : tuvilikumit
pûliaĸ, angmagssáussuaĸ.
isaguippoq, isaguitsoq :
eqiasuitsuunngilaq.
isaguípoĸ, isaguitsoĸ :
eĸiasuitsũngilaĸ.
isaguppaa : tunniunniarpaa,
tiguniarpaa (ilaginnarnagu).
isagúpâ : túniúniarpâ,
tiguniarpâ (ilagínarnago).
isagutai, tq, tk : nataarnap
avalerai.
isagutai, tĸ, tk : natârnap
avalerai.
isagutaq isagutaĸ
isajanngappaa (tiguniakki),
isajanngassaq, isajanngassivoq.
isajángápâ (tiguniagke),
isajángássaĸ, isajángássivoĸ.
isanneq, t isannerup,
isannerit, isannermut uuttorpaa.
isangneĸ, t isangnerup,
isangnerit, isangnermut ûgtorpâ.
isaapput, tak. : isaavoq. isãput, tak. : isâvoĸ.
iisaq, t : oqummersap
siutaata ujaraata ataatungaa, iisaarserpoq, iisassarsivoq.
îsaĸ, t : oĸúmersap
sujutâta ujarâta atâtungâ, îsaerserpoĸ, îsagssarsivoĸ.
isaariaq, t isaarissat,
isaariartaarpoq, isaariakippoq, isaariakitsoq.
isâriaĸ, t isâríssat,
isâriartârpoĸ, isâriakípoĸ, isâriakitsoĸ.
isaroq, t isaqqut,
isarukitsoq, isarukitsorsuaq, isaroqqortooq.
isaroĸ, t isarĸut,
isarukitsoĸ, isarukitsorssuaĸ, isarorĸortôĸ.
isaqqivoq, isaqqilavoq,
isaqqilaarpoq, isaqqillappoq.
isarĸivoĸ, isarĸilavoĸ,
isarĸilaorpoĸ, isarĸitdlagpoĸ.
isarrat, t : assak. isarrat, t : agssak.
isaruariarpoq :
akuersaarluarpoq, maanga iliinnarpoq.
isaruariarpoĸ :
akuerssârdluarpoĸ, maunga ilĩnarpoĸ.
isaruarpaa : isarua napivaa;
isaruartaq.
isaruarpâ : isarua napivâ;
isaruartaĸ.
isaruarpoq : timmiaq
mannini, piaqqani pillugit nujuiserluni mitsimmarmi
isaqqilaavarpoq.
isaruarpoĸ : tingmiaĸ
mánine, piarĸane pivdlugit nujuiserdlune mitsímarme
isarĸilauarpoĸ.
isaasut, isaasukippoq,
isaasukitsoq.
isâssut, isâssukípoĸ,
isâssukitsoĸ.
isataq t isattat : iputip
tigulia; isatakippoq, isatakitsoq = isassaq.
isataĸ t isátat : iputip
tigulia; isatakípoĸ, isatakitsoĸ = isagssaĸ.
isaappaa (s. assani),
isaanneq, isaannerup, isaannerit, isaassivoq.
isáupâ (s. agssane),
isáuneĸ, isáunerup, isáunerit, isáussivoĸ.
isaaffik, t isaaffiup,
isaaffissuaq, isaaffiusaq.
isâvfik, t isâvfiup,
isâvfigssuaĸ, isâvfiussaĸ.
isavoq (: timmiaq
tingisuinngorpoq); isasoorpoq, isaterpaa, isaqqajaavoq.
isavoĸ (: tingmiaĸ
tingisuíngorpoĸ); isassôrpoĸ, isaterpâ, isarĸajâvoĸ.
isaavoq (s. pujoq, persoq),
isaatippai, isaatitsivoq, isaatitsissut, isaasorsuupput,
isaareerput, isaareersut.
isâvoĸ (s. pujoĸ,
persoĸ), isâtípai, isâtitsivoĸ, isâtitsíssut,
isâssorssũput, isârêrput, isârêrsut.
isassoraq, t isassoqqat :
ujukkuaq; isassorartorpoq.
isavssoraĸ, t isavssorĸat
: ujúkuaĸ; isavssorartorpoĸ.
isi, isi, t : qilaatip
umeraminertaa, agissap noqartaa, isigattap siumut isua.
ise, isse, t : ĸilautip
umeraminertâ, agíssap noĸartâ, isigagtap sujumut isua.
issi, t oqs (nallukattani). íse, t oĸs (natdlukátane).
iseq, t : pujoorneq,
iseriak; isersorsuuvoq; tak. : itsivoq; iserpoq, isersoq.
iseĸ, t : pujôrneĸ,
iseriak; isersorssûvoĸ; tak. : itsivoĸ; iserpoĸ, isersoĸ.
iseraq, t iseqqat :
inuarulligaq (ersikkunnaartartorooq).
iseraĸ, t iserĸat :
inuarutdligaĸ (erssíkungnaertartorôĸ).
iserfiluk, t : itip qummut
isua.
iserfiluk, t : itip ĸúmut
isua.
iseriappoq,
iseriattorsuuvoq.
iseriagpoĸ,
iseriagtorssûvoĸ.
iseriak, t iseriaap,
iserissat, iseriassuaq.
iseriak, t iseriaup,
iseríssat, iseriagssuaĸ.
iserisserpoq, iserissersoq,
= iserianippoq.
iserísserpoĸ,
iseríssersoĸ, = iserianigpoĸ.
iseriusaarpoq :
iserialaarpoq.
iseriussârpoĸ :
iserialârpoĸ.
iserpoq, iserpaa, iserfigaa,
isersimmat, isersimmaserpoq, iserterpoq, iserterivik, isertarfik =
isaaffik.
iserpoĸ, iserpâ, iserfigâ,
isersímat, isersímaserpoĸ, iserterpoĸ, iserterivik, isertarfik
= isâvfik.
iseqqavoq : isavoq, aggorpoq
(siku).
iserĸavoĸ : isavoĸ,
avgorpoĸ (siko).
iseqqumisaarpoq =
iseqqimisaarpoq : tasisaarpoq (eqeersuummilluni).
iserĸumissârpoĸ =
iserĸimissârpoĸ : tasissârpoĸ (eĸêrsũmivdlune).
isersarneq, t isersarnerup,
isersarnersuaq.
isersarneĸ, t isersarnerup,
isersarnerssuaĸ.
isersarnerpoq,
isersarnersoq, isersarnerajuppoq.
isersarnerpoĸ,
isersarnersoĸ, isersarnerajugpoĸ.
isersiutit, tk : toqqup
paavani qarmat qulisat oqqooqutit.
isersiutit, tk : tovĸup
pâvane ĸarmat ĸulissat orĸôĸutit.
isiarni, oqq :
isersunnilaarni.
isiarne, oĸĸ :
isersungnilârne.
isigaarsivoq,
isigaarsigajuppoq, isigaarsilaarpoq.
isigaersivoĸ,
isigaersigajugpoĸ, isigaersilârpoĸ.
isigappak, t isigappaap,
isigappaat : isigaasaq (niulumi).
isigagpak, t isigagpaup,
isigagpait : isigaussaĸ (niulume).
isigaalerpoq,
isigaalivippunga.
isigailerpoĸ,
isigailivigpunga.
isigak, t isikkat,
isigassorpoq, isigassoriaq, isigassorialik (pattagiaq),
isigassoriallit, isigattooq.
isigak, t isigkat,
isigagssorpoĸ, isigagssoriaĸ, isigagssorialik (pátagiaĸ),
isigagssoriagdlit, isigagtôĸ.
isissaq, t : noqartissaq. isigssaĸ = issigssaĸ, t :
noĸartigssaĸ.
isikigaa (kamik) tak. : isi. isikigâ (kamik) tak. : ise,
isse.
isimmarpoq, isimmarippoq,
isimmarissoq, isimmartoorpoq, isimmarsarpaa, isimmartippaa.
isímarpoĸ, isímarigpoĸ,
isímarigsoĸ, isímartôrpoĸ, isímarsarpâ, isímartípâ.
isingavoq = isingavoq
(nipaa) : erseqqinngilaq; isingavallaarpoq, isingasoorpoq,
isingavallaarpoq, isingasoorpoq.
isingavoĸ = issingavoĸ
(nipâ) : ersserĸíngilaĸ; isingavatdlârpoĸ, isingassôrpoĸ,
issingavatdlârpoĸ, issingassôrpoĸ.
isinngavoq = isunngavoq;
isinngalluarpoq, isinngaannarpoq.
isíngavoĸ = isúngavoĸ;
isíngavdluarpoĸ, isíngáinarpoĸ.
iisinngilaq, iisinngillat,
iisinnginiarfik, iisinnginiarfiup.
îsíngilaĸ, îsíngitdlat,
îsínginiarfik, îsínginiarfiup.
isimmippaa, isimmissarpaa,
isimmissaapput (imminnut), isimmissaapput (arsamik),
isimmikattarpaa.
isingmigpâ, isingmigsarpâ,
isingmigsáuput (ingmingnut), isingmigsáiput (arssamik),
isingmikátarpâ.
isiulavoq : pujuulaarpoq
(qulleq).
isiulavoĸ : pujûlârpoĸ
(ĸutdleĸ).
isiuffa, oqr = usiuffa,
usiiffa.
isiuvfa, oĸr = usiuvfa,
usîvfa.
isiffallappoq =
isiviallappoq.
isivfatdlagpoĸ =
isiviatdlagpoĸ.
isivippoq = isuippoq;
isivisarpaa, isivitaq, isivitippaa; tak. : isitserpaa.
isivípoĸ = isuípoĸ;
isivisarpâ, isivitaĸ, isivitípâ; tak. : isivterpâ.
isikkarpoq = isukkarpoq. isivkarpoĸ = isuvkarpoĸ.
isivoq = ilivoq
(taamaasivoq).
isivoĸ = ilivoĸ
(taimaisivoĸ).
iisivoq tak. : iivaa,
iisinngilaq; iisilluanngilaq.
îsivoĸ tak. : îvâ,
îsíngilaĸ; îsivdluángilaĸ.
isitserpaa = isutserpaa,
isitsersimavoq.
isivterpâ = isuvterpâ,
isivtersimavoĸ.
isu, t isoqut, isoquserpaa,
isorleq, isoqarpoq, isoqanngilaq, isoqanngillat, isoqanngitsoq.
iso, t isoĸut, isoĸuserpâ,
isordleĸ, isoĸarpoĸ, isoĸángilaĸ, isoĸángitdlat,
isoĸángitsoĸ.
isoq, t : isorneq;
isortorsuuvoq.
isoĸ, t : isorneĸ;
isortorssûvoĸ.
isorakippoq, isorakitsoq :
naappoq; isorakillivaa, isorakinaarpaa.
isorakípoĸ, isorakitsoĸ :
náipoĸ; isorakitdlivâ, isorakinârpâ.
isorartooq, t
isorartoorsuaq.
isorartôĸ, t
isorartôrssuaĸ.
isorartuvoq, isorartuneq,
isorartorna, isorartornga, isorartorni, isorartorngi,
isorartunaarpaa, isorartusivoq.
isorartuvoĸ, isorartuneĸ,
isorartorna, isorartornga, isorartorne, isorartornge,
isorartunârpâ, isorartusivoĸ.
isorlutaq, t isorlutakippoq,
isorlutakitsoq, isorlutartooq.
isordlutaĸ, t
isordlutakípoĸ, isordlutakitsoĸ, isordlutartôĸ.
isorlutaaqivoq (s.
orloqqajartoq pernerliaqivoq); isorlutaaqinaqaaq.
isordlutâĸivoĸ (s.
ordlorĸajartoĸ pernerdliaĸivoĸ); isordlutâĸinaĸaoĸ.
isorpoq, isortippoq, isortaq
: qilaluaq piaraq, qilalugaq piaraq; isortoq, isortuarsuk.
isorpoĸ, isortípoĸ,
isortaĸ : ĸilaluaĸ piaraĸ, ĸilalugaĸ piaraĸ; isortoĸ,
isortuarssuk.
isaarpaa, isaarnikoq
(meqqut), isaartippoq.
issaerpâ, issaernikoĸ
(merĸut), issaertípoĸ.
issaajarpoq = isaruaajarpoq. íssaiarpoĸ =
issaruaiarpoĸ.
isaajarpoq, isaajarpaa,
isaajaappaa (nakuniarnermit).
issaiarpoĸ, issaiarpâ,
issaiáupâ (nakuniarnermit).
isaak, t marlors. :
isarussat inngiasunnaveeqqutit amimineq qisulluunnit putullugu.
issaik, t mardlors. :
issarússat íngiasungnavêrĸutit amimineĸ ĸissugdlũnit
putuvdlugo.
issaasappoq, issaasatsippoq,
issaasassivoq.
íssaisagpoĸ,
íssaisagtípoĸ, íssaisagsivoĸ.
isalunneq, t isalunnerup =
isilunneq.
issalungneĸ, t
issalungnerup = issilungneĸ.
issangerpoq, issangersoq =
issikillivoq; issangersarpoq, issangersimaannalerpoq.
íssangerpoĸ, íssangersoĸ
= íssikitdlivoĸ; íssangersarpoĸ, íssangersimáinalerpoĸ.
issangiarpoq,
issangiataarpoq, issangiarpallappoq.
íssangiarpoĸ,
íssangiatârpoĸ, íssangiarpatdlagpoĸ.
issangisserpoq,
issangissersoq, issangissertaannarpoq, issangisserajussivoq.
íssangísserpoĸ,
íssangíssersoĸ, íssangíssertáinarpoĸ, íssangísserajugsivoĸ.
iisaq, t iisassaq,
iisasserivoq, iisartagaq, iisartakkat (katsorsaat).
îssaĸ, t îssagssaĸ,
îssagsserivoĸ, îssartagaĸ, îssartagkat (katsorsaut).
isaquk, t : isimigut
ajoqutilik, qaqorsisimasumik, isilik.
issaĸuk, t : issimigut
ajoĸutilik, ĸaĸorsisimassumik, issilik.
isaquppoq : isimigut
ajoquteqarpoq.
issaĸúpoĸ : issimigut
ajoĸuteĸarpoĸ.
iisaqusappoq : tamuaaminik
iisisarluni anillatsittaqattaarivoq, imaq tiniimisaarpoq,
tassaarpoq.
îssaĸussagpoĸ :
tamuâminik îsissardlune anitdlagtítaĸátârivoĸ, imaĸ
tinîmissârpoĸ, tagsârpoĸ.
isarorpaa, isarortippoq. issarorpâ, issarortípoĸ.
isaruaq, t : isip qulaani
milak (qimmip); isarussat, tq.
issaruaĸ, t : issip ĸulâne
milak (ĸingmip); issarússat, tĸ.
isarusserpoq, isarussersoq,
= isarualerpoq.
issarússerpoĸ,
issarússersoĸ, = issarualerpoĸ.
isarussiorpoq =
isarualiorpoq; isarussiortuuvoq.
issarússiorpoĸ =
issarualiorpoĸ; issarússiortûvoĸ.
issat, tq = isarussat. íssat, tĸ = issarússat.
isaasaq, t (: quttoqqap
qummut ikkuffia kuutsermiittoq).
issaussaĸ, t (: ĸugtorĸap
ĸúmut íkuvfia kûtsermĩtoĸ).
isaasat, tq : „—– ”. issaussat, tĸ : „—– ”.
isi, t isersorpoq; tak. :
isimmippaa.
isse, t isserssorpoĸ; tak.
: issingmigpâ.
issi, t issersuaq; tak. :
issik, isseqaaq, issikippoq, issangerpoq.
ísse, t ísserssuaĸ; tak.
: íssik, ísseĸaoĸ, íssikípoĸ, íssangerpoĸ.
iserartorpoq (timmiaq
immami).
isserartorpoĸ (tingmiaĸ
ímame).
iserfik, t iserfiup,
iserfikippoq, iserfikitsoq (atungaq).
isserfik, t isserfiup,
isserfikípoĸ, isserfikitsoĸ (atungaĸ).
iserpoq, iserpaa (: avataq
immamut), isertaq, isertaraa, isertorpoq, isertuuppaa,
isertuussivoq, isertujuippoq, isertujuitsoq, = isertuiuippoq,
isertuiuitsoq, isertugaq, isertukkat, isertuarpoq =
isertukujuppoq.
isserpoĸ, isserpâ (:
avataĸ ímamut), issertaĸ, issertarâ, issertorpoĸ, issertũpâ,
issertũssivoĸ, issertujuípoĸ, issertujuitsoĸ, =
issertuiuípoĸ, issertuiuitsoĸ, issertugaĸ, issertugkat,
issertuarpoĸ = issertukujugpoĸ.
iseqqisat, tq :
agguusersukkat s. tamorasaassat.
isserĸissat, tĸ :
avgûsersugkat s. tamorassâgssat.
iseqqivai : agguusersorpai;
iseqqiusaarpoq : igalaasartuvoq.
isserĸivai : avgûsersorpai;
isserĸiussârpoĸ : igalaussartuvoĸ.
issiavoq, issiaterpoq
(isimigut), issianaqaaq.
íssiavoĸ, íssiaterpoĸ
(issimigut), íssianaĸaoĸ.
isigaaq = isigivaa, isigaat
(isigipput), isigerluppaa, isigisoorpaa, isigiarsuppoq,
isigiarsuppaa, isiginnippoq, isiginngitsuusaarpaa, isiginnippaa,
isigilluarpoq, isigilluarpaa.
issigaoĸ = issigivâ,
issigaut (issigíput), issigerdlugpâ, issigissôrpâ,
issigiarssugpoĸ, issigiarssugpâ, issigingnigpoĸ,
issigíngitsûssârpâ, issigingnigpâ, issigivdluarpoĸ,
issigivdluarpâ.
isillerpoq, isillersoq,
isillersarpoq, isillersaatigaa, isillernaqaaq.
issigdlerpoĸ, issigdlersoĸ,
issigdlersarpoĸ, issigdlersautigâ, issigdlernaĸaoĸ.
isigippoq, isigissoq,
isigissaat, isigissivoq, isigissuuvoq.
issigigpoĸ, issigigsoĸ,
issigigsaut, issigigsivoĸ, issigigsûvoĸ.
isiginnaagassiaq, t
isiginnaagassialiortoq.
issigingnâgagssiaĸ, t
issigingnâgagssialiortoĸ.
isiginnaarpoq,
isiginnaarpaa, isiginnaartippaa, isiginnaartitsivoq,
isiginnaartitsisartoq, isiginnaartorpassuit.
issigingnârpoĸ,
issigingnârpâ, issigingnârtípâ, issigingnârtitsivoĸ,
issigingnârtitsissartoĸ, issigingnârtorpagssuit.
isikkuminarpoq =
isigiuminarpoq; isikkuminarsivoq.
issigkuminarpoĸ =
issigiuminarpoĸ; issigkuminarsivoĸ.
issippoq, issikkunnaarpoq,
issikkunnaarsoq, issippallaaqaaq, issippallaanngilaq,
issippallaanngillat.
íssigpoĸ,
íssigkungnaerpoĸ, íssigkungnaersoĸ, íssigpatdlâĸaoĸ,
íssigpatdlãngilaĸ, íssigpatdlãngitdlat.
isissaavoq : takussaavoq. issigssauvoĸ :
takugssauvoĸ.
isissuarpaa, isikkorluppaa,
isigeruloorpaa.
issigssuarpâ,
issíkordlugpâ, issigerulôrpâ.
issik, t = issi; tak. :
issinga.
íssik, t = ísse; tak. :
íssinga.
isikkileerpoq, isikkileersoq
: nerisunut isigiinnartoq sutornani; isikkileersippaa,
isikkileersitsivoq.
issíkilêrpoĸ,
issíkilêrsoĸ : nerissunut issigĩnartoĸ sutornane;
issíkilêrsípâ, issíkilêrsitsivoĸ.
issikippoq, issikitsoq,
issikilliartorpoq.
íssikípoĸ, íssikitsoĸ,
íssikitdliartorpoĸ.
isikippoq, isikitsoq,
isikillivoq, isikippallaarpoq.
issikípoĸ, issikitsoĸ,
issikitdlivoĸ, issikípatdlârpoĸ.
isikkivik, t isikkiviup,
isikkivikippoq, isikkivikitsoq isikkivigippoq, isikkivigissoq,
isikkiveeruppoq, isikkivittooq.
issíkivik, t issíkiviup,
issíkivikípoĸ, issíkivikitsoĸ issíkivigigpoĸ,
issíkivigigsoĸ, issíkivêrúpoĸ, issíkivigtôĸ.
isikku, t isikkuluppoq,
isikkunippoq, isikkorippoq, isikkorissoq, isikkorluppoq,
isikkorluppaa.
issíko, t issíkulugpoĸ,
issíkunigpoĸ, issíkorigpoĸ, issíkorigsoĸ, issíkordlugpoĸ,
issíkordlugpâ.
isikkortooq, t. issíkortôĸ, t.
isikkortuvoq,
isikkortuippoq, isikkortuissoq, isikkortunersaat.
issíkortuvoĸ,
issíkortuvigpoĸ, issíkortuvigsoĸ, issíkortunerssât.
isikkupput (imminnut),
isikkuppaat, isikkussaqarput.
issíkúput (ingmingnut),
issíkúpât, issíkússaĸarput.
isiluppoq, isilukkunnaarpoq,
isilukkunnaarsoq, isiluppallaaqaaq.
issilugpoĸ,
issilugkungnaerpoĸ, issilugkungnaersoĸ, issilugpatdlâĸaoĸ.
issinga, tk tak. : issik. íssinga, tk tak. : íssik.
isimmippaa, isimigut
kalerrippaa; isimmigaapput (imminnut).
issingmigpâ, issimigut
kalerrípâ; issingmigáuput (ingmingnut).
isinngusat, tq : isarussat. issíngussat, tĸ :
issarússat.
issinnguvoq : isseruloorpoq. íssínguvoĸ :
ísserulôrpoĸ.
issippoq (isimigut); tak. :
issiavoq.
íssípoĸ (issimigut); tak.
: íssiavoĸ.
isippoq : immamut nakkarpoq;
isinniaqinak.
issípoĸ : ímamut
nákarpoĸ; issíniaĸinak.
issisiorpoq, issisiornaqaaq,
issisiornarunnaarpoq, issisiornarunnaarsoq.
íssisiorpoĸ,
íssisiornaĸaoĸ, íssisiornarungnaerpoĸ, íssisiornarungnaersoĸ.
issisiut, t issisiutip,
issisiutit, issisiutaavoq, issisiutaarserpoq, issisiutaarsersoq.
íssisiut, t íssisiutip,
íssisiutit, íssisiutauvoĸ, íssisiutaerserpoĸ,
íssisiutaersersoĸ.
isitaa, tk (s. qinngutip) =
igalaartaa.
issitâ, tk (s. ĸíngutip)
= igalârtâ.
isitalaarpoq,
isitalaartippaa.
issitalârpoĸ,
issitalârtípâ.
isilluni ipivoq. issitdlune ipivoĸ.
issilluni qullipajulerpoq. íssitdlune
ĸuvdlipajulerpoĸ.
issitooq, t issitoorsuaq,
issitoorsuuvoq.
íssitôĸ, t íssitôrssuaĸ,
íssitôrssûvoĸ.
isitooq, t isitoorsuaq. issitôĸ, t issitôrssuaĸ.
isitooraq, t isitooqqat
(qituttut ilaat); isitooraqaqaaq, isitoorarpassuit : aalisakkap
piaraa.
issitôraĸ, t issitôrĸat
(ĸitugtut ilât); issitôraĸaĸaoĸ, issitôrarpagssuit :
aulisagkap piarâ.
issituvoq, issitukuluppoq,
issitunersaat.
íssituvoĸ, íssitukulugpoĸ,
íssitunerssât.
issiut, t issiutip,
issiutit, issiutaarpaa.
íssiut, t íssiutip,
íssiutit, íssiutaerpâ.
isiffik, t isiffiup,
isiffiusarpoq, isiffissaannaavoq.
issivfik, t issivfiup,
issivfiussarpoĸ, issivfigssáinauvoĸ.
isoraa = isorivaa,
isorajuppoq, isorinnippoq.
issorâ = issorivâ,
issorajugpoĸ, issoringnigpoĸ.
isorpoq, isornarpoq,
isornaat, isornaappoq, isornaatsoq tak. : isoraa.
issorpoĸ, issornarpoĸ,
issornaut, issornáipoĸ, issornaitsoĸ tak. : issorâ.
iisortaq, t : ujukkuartugaq;
iisorniut, iisorniuserpoq, iisorniusersoq.
îssortaĸ, t :
ujúkuartugaĸ; îssorniut, îssorniuserpoĸ, îssorniusersoĸ.
issuarpaa, issuaavoq,
issuaat, issuaasiorpoq; = ilaarpaa.
íssuarpâ, íssuaivoĸ,
íssuaut, íssuausiorpoĸ; = ilârpâ.
issuppoq, oqt :
qiimmattarpoq.
íssugpoĸ, oĸt :
ĸĩmagtarpoĸ.
isua, tk isuaniippoq,
isuanit, isuanut, isuagut.
isua, tk isuanĩpoĸ,
isuanit, isuanut, isuagut.
isuarpoq, isualaarpoq. isuarpoĸ, isualârpoĸ.
isulleq, t = isorleq. isugdleĸ, t = isordleĸ.
isulluk, t : allikkat
aleeraat; isulluttaarpoq.
isugdluk, t : agdligkat
alêrât; isugdlugtârpoĸ.
isugutaarserpoq,
isugutaarsersoq, isugutaarserpaa.
isugutaerserpoĸ,
isugutaersersoĸ, isugutaerserpâ.
isugutaaruppoq,
isugutaarukkiartorpoq.
isugutaerúpoĸ,
isugutaerúkiartorpoĸ.
isugutaappoq, isugutaatsoq,
isugutaavippoq, isugutaavissoq.
isugutáipoĸ, isugutaitsoĸ,
isugutaivigpoĸ, isugutaivigsoĸ.
isugutak, t isugutaap,
isuguttat, isugutserneq, isugutattorsuuvoq, isugutassuaq.
isugutak, t isugutaup,
isugútat, isugutserneĸ, isugutagtorssûvoĸ, isugutagssuaĸ.
isuguttarpoq, isuguttaappaa,
isuguttartippaa, isuguttarnaveeqqut.
isugútarpoĸ, isugútáupâ,
isugútartípâ, isugútarnavêrĸut.
isugutavoq, isugutalaarpoq,
isugutavippoq, isugutavissoq.
isugutavoĸ, isugutalârpoĸ,
isugutavigpoĸ, isugutavigsoĸ.
isugutserpoq, isugutsersoq,
isugutsiuppoq, isugutsiuppaa.
isugutserpoĸ, isugutsersoĸ,
isugutsiúpoĸ, isugutsiúpâ.
isuippoq, II, isuippaa, =
isivippoq, isivippaa.
isuípoĸ, II, isuípâ, =
isivípoĸ, isivípâ.
issuippoq, issuitsoq :
isaguippoq, eqiatitaarpoq.
ísuípoĸ, ísuitsoĸ :
isaguípoĸ, eĸiatitârpoĸ.
isuippoq, isuitsoq I, :
isoqanngitsoq; tak. : isuitsoq.
isuípoĸ, isuitsoĸ I, :
isoĸángitsoĸ; tak. : isuitsoĸ.
isuitsoq, t = isoqanngitsoq,
naggateqanngitsoq.
isuitsoĸ, t = isoĸángitsoĸ,
naggateĸángitsoĸ.
isukkarpoq = isukkarpoq :
isivittoorpoq; isukkarluarpoq : tasilluarpoq.
isúkarpoĸ = issúkarpoĸ :
isivítôrpoĸ; isúkardluarpoĸ, issúkardluarpoĸ :
tasivdluarpoĸ.
isulippoq, isulippaa : isua
tikippaa.
isulípoĸ, isulípâ : isua
tikípâ.
isuma, t isummat,
isumagippoq, isumagissoq, isumalliorpoq, isumassarsivoq,
isumakippoq, isumakitsoq, isumaqarpoq, isumaqat, isumaleritooq,
isumalersuivoq, isumaluppoq, isumamineerpoq : piumasarsorpoq;
isumatooq, isumasiorpaa, isumatusaarpoq.
isuma, t isúmat,
isumagigpoĸ, isumagigsoĸ, isumagdliorpoĸ, isumagssarsivoĸ,
isumakípoĸ, isumakitsoĸ, isumaĸarpoĸ, isumaĸat,
isumaleritôĸ, isumalersuivoĸ, isumalugpoĸ, isumaminêrpoĸ :
piumassarssorpoĸ; isumatôĸ, isumasiorpâ, isumatusârpoĸ.
isumaaruppoq,
isumaarussinnaanngilaq, isumaarussinnaanngillat,
isumaarukkiartorpoq.
isumaerúpoĸ,
isumaerúsínáungilaĸ, isumaerúsínáungitdlat,
isumaerúkiartorpoĸ.
isumagaa = isumagivaa,
isumassorpaa, isumagiunnaarpaa, isumassuut.
isumagâ = isumagivâ,
isumagssorpâ, isumagiungnaerpâ, isumagssût.
isumassaavoq,
isumassaavallaaqaaq.
isumagssaivoĸ,
isumagssaivatdlâĸaoĸ.
isumaappoq, isumaatsoq,
isumaalliorpoq, isumaakkunnaarpoq, isumaatsoorpoq.
isumáipoĸ, isumaitsoĸ,
isumaitdliorpoĸ, isumáikungnaerpoĸ, isumaitsôrpoĸ.
isumakkeerpaa :
soqutigiunnaarpaa; isumakkeerfigaa, isumakkeersinnaanngilaa.
isumákêrpâ :
soĸutigiungnaerpâ; isumákêrfigâ, isumákêrsínáungilâ.
isumakkerpoq, isumakkerfigaa
: puiuinnanngilaa.
isumákerpoĸ, isumákerfigâ
: puiuínángilâ.
isumakkissiuppaa :
puiorumanngilaa (s. oqaaseq narrujuumminartoq).
isumákíssiúpâ :
puiorumángilâ (s. oĸauseĸ narrujũminartoĸ).
isumakullerpoq,
isumakullersoq, isumakulliuppaa.
isumakugdlerpoĸ,
isumakugdlersoĸ, isumakugdliúpâ.
isumakuluppoq,
isumakuluttaannarpoq.
isumakulugpoĸ,
isumakulugtáinarpoĸ.
isumaliorpoq,
isumaliorajuppoq, isumaliortaaseq, isumaliortaatsit,
isumalioqqissaarpoq.
isumaliorpoĸ,
isumaliorajugpoĸ, isumaliortauseĸ, isumaliortautsit,
isumaliorĸigsârpoĸ.
isumaliut, t isumaliutip,
isumaliutit, isumaaliutigaa, isumaliutaavoq, isumaliummik,
isumaliutissippaa.
isumaliut, t isumaliutip,
isumaliutit, isumaliutigâ, isumaliutauvoĸ, isumaliúmik,
isumaliutigssípâ.
isumaaluppoq, isumaalugaa,
isumaalunnarpoq, isumaalukkajuppoq, isumaaluppallaaqaaq.
isumâlugpoĸ, isumâlugâ,
isumâlungnarpoĸ, isumâlugkajugpoĸ, isumâlugpatdlâĸaoĸ.
isumannaarpaa,
isumannaarsarpaa.
isumangnaerpâ,
isumangnaersarpâ.
isumannarpoq,
isumannarsivoq, isumannarunnaarpoq, isumannarunnaarsoq,
isumannaajarpaa, isumannaappoq, isumannaatsoq.
isumangnarpoĸ,
isumangnarsivoĸ, isumangnarungnaerpoĸ, isumangnarungnaersoĸ,
isumangnaiarpâ, isumangnáipoĸ, isumangnaitsoĸ.
isummappaa,
isummakkunnaanngilaa = isumagiuarpaa.
isúmápâ,
isúmákungnáingilâ = isumagiuarpâ.
isumavoq, isumatsappoq,
isumatsiarpoq isumamineerpoq, isumamineersoq, isumanerluppoq,
isumarujuppoq, isumalluarpoq, isumalluut, isumalluuserpoq,
isumalluusersoq, isumalluusiaq.
isumavoĸ, isumatsagpoĸ,
isumatsiarpoĸ isumaminêrpoĸ, isumaminêrsoĸ, isumanerdlugpoĸ,
isumarujugpoĸ, isumavdluarpoĸ, isumavdlût, isumavdlûserpoĸ,
isumavdlûsersoĸ, isumavdlûsiaĸ.
isummerpoq, isummersoq,
isummerpaa, isummersuivoq, isummersorpaa.
isúmerpoĸ, isúmersoĸ,
isúmerpâ, isúmersuivoĸ, isúmersorpâ.
isunngaaq, t isunngaap,
isunngaat : isunngaaraq.
isúngâĸ, t isúngâp,
isúngât : isúngâraĸ.
isunngaq, t isunngarpoq. isúngaĸ, t isúngarpoĸ.
isunngavoq = isinngavoq;
isunngalluarpoq.
isúngavoĸ = isíngavoĸ;
isúngavdluarpoĸ.
isusivaa, isusissaavoq,
isusissaanngilaq, isusissaanngillat, isusissaanngitsoq.
isusivâ, isusigssauvoĸ,
isusigssáungilaĸ, isusigssáungitdlat, isusigssáungitsoĸ.
isukkarpaa, isukkartippaa,
isukkarluinnarlugu ….
isuvkarpâ, isuvkartípâ,
isuvkardluínardlugo ….
isussuppoq, isussuuppaa,
isussukuluppoq, isussukuluupput, isussualuppoq.
isuvssugpoĸ, isuvssũpâ,
isuvssukulugpoĸ, isuvssukulũput, isuvssualugpoĸ.
isussuut, t isussuutip,
isussuutit, isussuutigaa.
isuvssût, t isuvssûtip,
isuvssûtit, isuvssûtigâ.
iitappoq : qajaralappoq;
iitannarpoq.
îtagpoĸ : ĸajaralagpoĸ;
îtangnarpoĸ.
itakassak (oqq) (quiasuut). itakavsak (oĸĸ) (ĸuiasût).
italak, t italaap, italaat :
pikatak, kusanaatsuliortoq; italappoq.
italak, t italaup, italait :
pikatak, kussanaitsuliortoĸ; italagpoĸ.
ittanneq, t ittannerup,
ittannerit : silattorneq = mallak.
ítangneĸ, t ítangnerup,
ítangnerit : silagtorneĸ = magdlak.
itarsuaq-una : aarsuaq-una. itarssuaĸ-una :
ârssuaĸ-una.
iillarippoq, iillarissoq :
nerrerippoq.
îtdlarigpoĸ, îtdlarigsoĸ
: nerrerigpoĸ.
illuppoq : isiluppoq;
illunnarpoq.
itdlugpoĸ : issilugpoĸ;
itdlungnarpoĸ.
illuppaat : qassiiullutik
iluaat.
itdlúpât : ĸavsîuvdlutik
iluvât.
iteeq, oqq (:
arajutsinngilara).
itêĸ, oĸĸ (:
arajutsíngilara).
iteq, t eqqut, itersineq,
iterserngit, itersiut kissanersiut; itersorpoq tak. : eqqa.
iteĸ, t erĸut, itersineĸ,
iterserngit, itersiut kíssanersiut; iterssorpoĸ tak. : erĸa.
iterlak, t iterlaap,
iterlaat, iterlassuaq, iterlaamaneq : kangerliumaneq.
iterdlak, t iterdlaup,
iterdlait, iterdlagssuaĸ, iterdlaumaneĸ : kangerdliumaneĸ.
iteriarpoq, iterialluvoq,
iteriallusooq.
iteriarpoĸ, iteriatdluvoĸ,
iteriatdlusôĸ.
iteroq, t iteqqut,
iterornippoq, iterornitsoq : quutoqaq.
iteroĸ, t iterĸut,
iterornípoĸ, iterornitsoĸ : ĸûtoĸaĸ.
iterorpoq : milluut
sorruppoq; iterortitsivoq.
iterorpoĸ : mitdlût
sorrúpoĸ; iterortitsivoĸ.
iteerpaa (anartoq). itêrpâ (anartoĸ).
iterpoq, itertippaa,
itersarpaa, itersaavoq, iteqqaanniuu, iteqqaat, iteqqaaserpoq,
iteqqaaserpaa, iteqqaarluut, iteqqaarluusiorpoq, iternerluppoq.
iterpoĸ, itertípâ,
itersarpâ, itersaivoĸ, iterĸãniô, iterĸaut, iterĸauserpoĸ,
iterĸauserpâ, iterĸârdlût, iterĸârdlûsiorpoĸ,
iternerdlugpoĸ.
iteqqilivaa : ameq iteqqumut
kinippaa aqilisarlugu.
iterĸilivâ : ameĸ
iterĸumut kinípâ aĸilisardlugo.
itersaq, t itersarsuaq,
itersaliaq, itersaruaq, itersaruarpoq, itersaamaneq,
itersaamarngit.
iterssaĸ, t iterssarssuaĸ,
iterssaliaĸ, iterssaruaĸ, iterssaruarpoĸ, iterssaumaneĸ,
iterssaumarngit.
iterserpoq, iterserpaa =
itersivaa, itersersorpaa, iterserpaa.
itersserpoĸ, itersserpâ =
iterssivâ, iterssersorpâ, itersserpâ.
iteruinnarsuuvoq :
sorrulluarpoq.
iteruínarssûvoĸ :
sorrutdluarpoĸ.
iteeruppoq (killeeruppoq)
iteerulluinnarpoq = iteerutivippoq, iteerutivissoq.
itêrúpoĸ (kigdlêrúpoĸ)
itêrutdluínarpoĸ = itêrutivigpoĸ, itêrutivigsoĸ.
iteruut, t oqt sikumi
allukkut kapisiniartup issiavia.
iterût, t oĸt sikume
agdlúkut kapissiniartup igsiavia.
iteqqippoq = itoqqippoq,
iteqqisippaa, iteqqisaarpoq, iteqqilluni ….
itevĸípoĸ = itovĸípoĸ,
itevĸisípâ, itevĸisârpoĸ, itevĸitdlune ….
itiaarpoq, itiaalluvoq,
itiaallusooq.
itiârpoĸ, itiâtdluvoĸ,
itiâtdlusôĸ.
itigarpoq, itigarpaa,
itigartippaa, itigartitaavoq.
itigarpoĸ, itigarpâ,
itigartípâ, itigartitauvoĸ.
itikkajaaq, t itikkajaap,
itikkajaat, itikkajaavoq, itikkajaarsuaq, itikkajaannguaq.
itíkajâĸ, t itíkajâp,
itíkajât, itíkajauvoĸ, itíkajârssuaĸ, itíkajãnguaĸ.
itikkangavoq :
paasisimasaqarpianngilaq.
itíkangavoĸ :
pâsisimassaĸarpiángilaĸ.
itikkappaat, itikkallugu
annaavaat (s. qipoqqaq).
itíkápât, itíkatdlugo
ánaivât (s. ĸiporĸaĸ).
itikkaavoq =
itigaqattaarpoq; itikkaallugu ….
itíkâvoĸ = itigaĸátârpoĸ;
itíkâvdlugo ….
itikillak, t itikillaap,
itikillaat, = kanajorlak, qivaaqi.
itikitdlak, t itikitdlaup,
itikitdlait, = kanajordlak, ĸivâĸe.
itineq, t iterngit,
itinersiorpoq, itinersiorpaa, itinermiippoq, itinersuaq.
itineĸ, t iterngit,
itinersiorpoĸ, itinersiorpâ, itinermĩpoĸ, itinerssuaĸ.
itinneraarpoq : imaq aalavoq
(ingiulimmit); itinneraaqaaq.
itínerârpoĸ : imaĸ
aulavoĸ (ingiulingmit); itínerâĸaoĸ.
itinnguvoq, itinngugaa :
suliassi avaanngugaa; itinnguuppaa, itinngunaqaaq.
itínguvoĸ, itíngugâ :
suliagsse avãngugâ; itíngũpâ, itíngunaĸaoĸ.
itinnippoq : itinermut
pivoq; itinnilluni ….
itínípoĸ : itinermut
pivoĸ; itínitdlune ….
itilleq, t itillermiu,
itilliatsiaq, itilliatsiaap; = itunneq.
itivdleĸ, t itivdlermio,
itivdliatsiaĸ, itivdliatsiaup; = ituvneĸ.
itillioruppoq = itisioruppoq
(mallip naqillineranut).
itivdliorúpoĸ =
itisiorúpoĸ (magdlip naĸigdlineranut).
itillippoq = itillivoq;
itillinganarpoq, itillingaasarpoq, itilliguppoq, itillisippaa,
itilliut.
itivdlípoĸ = itivdlivoĸ;
itivdlinganarpoĸ, itivdlingaussarpoĸ, itivdligugpoĸ,
itivdlisípâ, itivdliut.
itivi, t : itivittarfik. itive, t : itivítarfik.
itivippoq = ituippoq;
itivigiaq, itivigissat; itivittarfik.
itivípoĸ = ituípoĸ;
itivigiaĸ, itivigíssat; itivítarfik.
itinneq, t itinnerup,
itinnerit : itivigiaq ippikitsoq; itinnertooq, itinnera, tk =
itivi.
itivneĸ, t itivnerup,
itivnerit : itivigiaĸ ípikitsoĸ; itivnertôĸ, itivnera, tk =
itive.
itivoq, itisooq, itisivoq,
itisioruppoq (iki), itisoq, itisorsiut (aalisaat).
itivoĸ, itisôĸ, itisivoĸ,
itisiorúpoĸ (ike), itissoĸ, itissorsiut (aulisaut).
itissaaq, t itissaap,
itissaat; = itussaaq.
itivsâĸ, t itivsâp,
itivsât; = ituvsâĸ.
ittoq, t : angut utoqqartaq;
illup naalagaa, aataq; ittortaat, tk.
ítoĸ, t : angut
utorĸartaĸ; igdlup nâlagâ, âtaĸ; ítortât, tk.
ittoqut, t ittoqutip,
ittoqutit : qimmit qimuttut siuttuat (nakuunersaat).
ítoĸut, t ítoĸutip,
ítoĸutit : ĸingmit ĸimugtut sujugtuat (nakûnerssât).
itoqqippoq = iteqqippoq. itovĸípoĸ = itevĸípoĸ.
itsaq, oqr itsarsuaq,
itsarnisaq, itsarnitsat, itsakkajaaq, itsakkajaap, itsakkajaat
itsaligami.
itsaĸ, oĸr itsarssuaĸ,
itsarnisaĸ, itsarnitsat, itsákajâĸ, itsákajâp, itsákajât
itsaligame.
itsaarpoq : anguteralak
narajorpoq (arnartaminut).
itsârpoĸ : anguteralak
narajorpoĸ (arnartaminut).
itsat, tq : toqqup
kalaallisuup ilupaqutaa ammit, illup qilaavi kusernaveeqqutit.
itsat, tĸ : tovĸup
kalâtdlisûp ilupaĸutai ámit, igdlup ĸilâve kusernavêrĸutit.
iitsallarippoq,
iitsallarissoq, = iillarippoq, nerrerippoq.
îtsatdlarigpoĸ,
îtsatdlarigsoĸ, = îtdlarigpoĸ, nerrerigpoĸ.
itsiaarsaappai =
ittujaarsaappai; itsiaarsaassivoq, ittujaarsaassivoq.
itsiaersáupai =
ítujaersáupai; itsiaersáussivoĸ, ítujaersáussivoĸ.
itsiangerluni ingippoq :
toqqissilluni ingippoq.
itsiangerdlune ingípoĸ :
torĸigsivdlune ingípoĸ.
itsik, t : manniip
qaqortortaa (itsinga).
itsik, t : mánîp
ĸaĸortortâ (itsinga).
itsineq, t itserngit :
angallatip, ilulissap morsusimarnga; itsinertooq, itsinikippoq,
itsinikitsoq.
itsineĸ, t itserngit :
angatdlatip, ilulíssap morssusimarnga; itsinertôĸ, itsinikípoĸ,
itsinikitsoĸ.
itsiorpaa : itersivaa
(qaquiseq nakersagaq).
itsiorpâ : iterssivâ
(ĸaĸuiseĸ nakersagaĸ).
itsiuupput : akioriipput,
oqaloqatigiipput.
itsiũput : akiorîgput,
oĸaloĸatigîgput.
itsiutiinnarput :
siulliusussaq utaqqiinnalerpaat akiuukkumallutik.
itsiutĩnarput :
sujugdliussugssaĸ utarĸĩnalerpât akiũkumavdlutik.
iitsiveeruppoq : iiseqqinneq
sapilerpoq.
îtsivêrúpoĸ :
îserĸingneĸ sapilerpoĸ.
itsivoq : pujoorsivoq;
itsinaqaaq.
itsivoĸ : pujôrsivoĸ;
itsinaĸaoĸ.
itsorpoq = itsuarpoq. itsorpoĸ = itsuarpoĸ.
itsuarpoq, itsuannisaarpoq,
itsuannisaarfik, itsuartuut : puisip alluagut kapisiniut.
itsuarpoĸ, itsuánissârpoĸ,
itsuánissârfik, itsuartût : puissip agdluagut kapissiniut.
ittuarsinnarpoq :
suliumanngilaq, eqiasuppoq.
ítuarsínarpoĸ :
suliumángilaĸ, eĸiasugpoĸ.
ittuinnarpoq : soraaruippoq
: ittuinnartoq : naassaanngitsoq, isoqanngitsoq.
ítuínarpoĸ : soraeruípoĸ
: ítuínartoĸ : nâgssáungitsoĸ, isoĸángitsoĸ.
ituippoq = itivippoq;
ituiffik.
ituípoĸ = itivípoĸ;
ituivfik.
ittujaarpaa, ittujaarsarpaa,
ittujaarsaavoq : torersaavoq; ittujaarsaappai.
ítujaerpâ, ítujaersarpâ,
ítujaersaivoĸ : torersaivoĸ; ítujaersáupai.
itumak, t itummat,
itumammippoq, itumammippaa, itumattooq.
itumak, t itúmat,
itumangmigpoĸ, itumangmigpâ, itumagtôĸ.
itummiarpoq, itummiuppaa :
itummap imai eqisimiarpai.
itúmiarpoĸ, itúmiúpâ :
itúmap imai eĸisimiarpai.
itullippoq : itillippoq;
itullisippaa, itullikkajuppoq, itillikkajuppoq.
ituvdlípoĸ : itivdlípoĸ;
ituvdlisípâ, ituvdlíkajugpoĸ, itivdlíkajugpoĸ.
itunneq, t itunnerup,
itunnerit : itinneq.
ituvneĸ, t ituvnerup,
ituvnerit : itivneĸ.
itussaaq, t itussaap,
itussaat : itissaaq.
ituvsâĸ, t ituvsâp,
ituvsât : itivsâĸ.
itussorpoq, itussorpai,
itussuuppai, itussuppaa.
ituvssorpoĸ, ituvssorpai,
ituvssũpai, ituvssúpâ.
iuujoortorpaa :
uumisaarfigaa = juujoortorpaa.
iûjôrtorpâ : ûmisârfigâ
= jûjôrtorpâ.
Iva = ivaq t : suak
aneriigaq; ivatorpoq, ivattorpoq.
iva = ivaĸ t : suak
anerîgaĸ; ivatorpoĸ, ivagtorpoĸ.
iivaa, iilerpaa, (:
qiassani); tak. : iisaq.
îvâ, îlerpâ, (:
ĸiagssane); tak. : îssaĸ.
ivaallerpoq, ivaallersoq
(timmiaq).
ivâgdlerpoĸ, ivâgdlersoĸ
(tingmiaĸ).
ivammappoq : ninnippoq;
ivammaffaarippoq, ivammaffaarissoq, ivammattuinnaavoq,
ivammaguupput : attuutivillutik …
ivámagpoĸ : nivnípoĸ;
ivámagfârigpoĸ, ivámagfârigsoĸ, ivámagtuínauvoĸ,
ivámagũput : agtûtivigdlutik …
iivankkiiliu, t oqs :
nalunaarut nuannersoq; iivankkiiliulersaartoq.
îvangkîlio, t oĸs :
nalunaerut nuánersoĸ; îvangkîliulerssârtoĸ.
ivanippoq, ivanitsoq.
ivanippallaaqaaq.
ivanípoĸ, ivanitsoĸ.
ivanípatdlâĸaoĸ.
ivanitsoq, t = uanitsoq. ivanitsoĸ, t = uvanitsoĸ.
ivaaq, t ivaap, ivaat,
ivaaraa, ivaarivaa; = ivasaq.
ivâĸ, t ivâp, ivât,
ivârâ, ivârivâ; = ivassaĸ.
ivavoq, ivavaa, ivasaq,
ivaffik, ivagajuppoq, ivalluarpoq, ivalluarpaa, ivannivoq.
ivavoĸ, ivavâ, ivassaĸ,
ivavfik, ivagajugpoĸ, ivavdluarpoĸ, ivavdluarpâ, ivánivoĸ.
illeraa, illerivaa,
illernarpoq, illernartuut, illeruuppaa : erliguuppaa; illerisaq,
illernarsili, illernartitaavoq.
ivdlerâ, ivdlerivâ,
ivdlernarpoĸ, ivdlernartût, ivdlerũpâ : erdligũpâ;
ivdlerissaĸ, ivdlernarsile, ivdlernartitauvoĸ.
illit, tk illittaaq,
illimmi; tak. : ilissi.
ivdlit, tk ivdlítaoĸ,
ivdlíme; tak. : ilivse.
iverpaa : unguaa,
tamakkerpaa (s. anorip kangerluk iverpaa); iversarneq : sueq,
anori tamanit tamaannga, anisarneq, qoororsarneq; iverluni
erinarsorfigaa.
iverpâ : unguvâ, tamákerpâ
(s. anorip kangerdluk iverpâ); iversarneĸ : suveĸ, anore
tamanit tamãnga, anisarneĸ, ĸôrorsarneĸ; iverdlune
erinarssorfigâ.
iverpoq, iversoq iverput :
ivertut imminnut akiuupput; ivertuusaarput.
iverpoĸ, iversoĸ iverput :
ivertut ingmingnut akiũput; ivertûssârput.
ivertippoq, ivertippaa,
ivertitsivoq, ivertissorpai, ivertitaavoq.
ivertípoĸ, ivertípâ,
ivertitsivoĸ, ivertíssorpai, ivertitauvoĸ.
iverut, t iverutip,
iverutit, iverutaarserpoq, iverutaarsersoq, iveruserpoq,
iverusersoq, iverussuaq.
iverut, t iverutip,
iverutit, iverutaerserpoĸ, iverutaersersoĸ, iveruserpoĸ,
iverusersoĸ, iverússuaĸ.
iffaatsoq, t : mannik
ivaneerussimasoq, inuk perorsarneqanngitsoq.
ivfaitsoĸ, t : mánik
ivanêrúsimassoĸ, inuk perorsarneĸángitsoĸ.
iffaavai : sangujoraartut
tamaasa ipparlugit ingerlavigai.
ivfaivai : sangujorârtut
tamaisa ípardlugit ingerdlavigai.
iffapput : imminnut
attuumatiterput.
ivfáput : ingmingnut
agtûmatiterput.
iffarippoq, iffarissoq,
iffarissaarpoq.
ivfarigpoĸ, ivfarigsoĸ,
ivfarigsârpoĸ.
iffaserpaa = ivalerpaa. ivfaserpâ = ivalerpâ.
iffigaq, t iffikkat
iffikkiat, tq.
ivfigaĸ, t ivfigkat
ivfigkiat, tĸ.
iffipput (imminnut),
iffittorsuupput.
ivfíput (ingmingnut),
ivfítorssũput.
iffiussuupput : imminnut
ivapput; iffiussuulluarlutik ….
ivfiússũput : ingmingnut
iváput; ivfiússûtdluardlutik ….
iggit, tq = iffit, iviit. ivgit, tĸ = igfit, ivît.
iggut, t iggutip, iggutit :
naggut, iveeraq; igguteeraq, igguteeqqat
ivgut, t ivgutip, ivgutit :
navgut, ivêraĸ; ivgutêraĸ, ivgutêrĸat
iviangeq, t ivianngit,
iviangersooq, iviangiusat, iviangerluppoq.
iviangeĸ, t iviángit,
iviangersôĸ, iviangiussat, iviangerdlugpoĸ.
ivigaq, t I, ivikkat,
ivigaaraq, ivigalik, ivigarsuaq, ivigartarpoq.
ivigaĸ, t I, ivigkat,
ivigâraĸ, ivigalik, ivigarssuaĸ, ivigartarpoĸ.
ivigaq, t II, ivikkat :
ivertup saassussaa.
ivigaĸ, t II, ivigkat :
ivertup sãssússâ.
ivikkarippoq, ivikkarissoq,
= ivigarippoq.
ivigkarigpoĸ, ivigkarigsoĸ,
= ivigarigpoĸ.
ivikkiarpoq,
ivikkiartaannarpoq.
ivigkiarpoĸ,
ivigkiartáinarpoĸ.
ivissugaaq, t ivissugaakkat,
ivissugaarippoq, ivissugaarissoq = ivigarissoq.
ivigsugâĸ, t ivigsugâgkat,
ivigsugârigpoĸ, ivigsugârigsoĸ = ivigarigsoĸ.
ivik, t iffit (: ivigaq);
ivissuit ivittarpoq = ivigartarpoq; ivissivoq.
ivik, t igfit (: ivigaĸ);
ivigssuit ivigtarpoĸ = ivigartarpoĸ; ivigsivoĸ.
ivisaaq, t ivisaap, ivisaat
: ujarak aappilajaartoq (qalipaataasartoq).
ivisâĸ, t ivisâp, ivisât
: ujarak augpilajârtoĸ (ĸalipautaussartoĸ).
ivisaaroq, t : eqaluk
aappilajaartunik naalik; ivisaarunippoq.
ivisâroĸ, t : eĸaluk
augpilajârtunik nâlik; ivisârunigpoĸ.
ikkingerpoq, ikkingersoq,
ikkingersoorpoq, ikkingersinnaanngilaq.
ivkingerpoĸ, ivkingersoĸ,
ivkingersôrpoĸ, ivkingersínáungilaĸ.
ikkiippoq, ikkiitsoq,
ikkiillivoq.
ivkĩpoĸ, ivkîtsoĸ,
ivkîtdlivoĸ.
ikku, upt qasseers. tak. :
inna; ikkorsii, oql.
ivko, upt ĸavsêrs. tak. :
ivna; ivkorsê, oĸl.
ikkua, upt qasseers. allam.
tak. : inna, ikku, issuma.
ivkua, upt ĸavsêrs.
avdlam. tak. : ivna, ivko, ivssuma.
ikkulaarpoq, tull. tak. :. ivkulârpoĸ, tugdl. tak. :.
ikkuluppoq, ikkulutsitsivoq,
ikkuluttuinnaavoq.
ivkulugpoĸ,
ivkulugtitsivoĸ, ivkulugtuínauvoĸ.
inna, upt innagooq,
innattaaq; tak. : ikku, ikkua, issuma.
ivna, upt ivnagôĸ,
ivnátaoĸ; tak. : ivko, ivkua, ivssuma.
innaannaq, t innaannaavoq,
innaannarsuaq.
ivnáinaĸ, t ivnáinauvoĸ,
ivnáinarssuaĸ.
innajuattoq, t :
innakujuuinnaq.
ivnajuagtoĸ, t :
ivnakujûínaĸ.
innajuuvoq = qutaarluuvoq. ivnajûvoĸ = ĸutârdlûvoĸ.
innappoq = innippoq : innaq
akimmiffigaa.
ivnápoĸ = ivnípoĸ :
ivnaĸ akingmivfigâ.
innaq, t innarsiorpoq,
innaavoq, innarsuaq, innatsiaq.
ivnaĸ, t ivnarsiorpoĸ,
ivnauvoĸ, ivnarssuaĸ, ivnatsiaĸ.
innaaqqippoq, innaaqqissoq,
innaaqqissuinnaavoq, innaaqqilluinnarpoq.
ivnârĸigpoĸ, ivnârĸigsoĸ,
ivnârĸigsuínauvoĸ, ivnârĸigdluínarpoĸ.
innaarsuk, t it
innaarsussuaq, innaarsuttaq, innaarsuinnaavoq.
ivnârssuk, t it
ivnârssugssuaĸ, ivnârssugtaĸ, ivnârssuínauvoĸ.
innersaq, t = innartaq
annikitsoq.
ivnersaĸ, t = ivnartaĸ
angnikitsoĸ.
inngasuppoq : misarpaluppoq
(qaneq).
ivngasugpoĸ : misarpalugpoĸ
(ĸaneĸ).
inngerpoq, inngersoq, =
immerpoq; inngersuuvoq, inngertaarpoq.
ivngerpoĸ, ivngersoĸ, =
ingmerpoĸ; ivngersûvoĸ, ivngertârpoĸ.
inngerut, t inngerutip,
inngerutit : erinarsuut (itsarnisaq); inngerusiorpoq.
ivngerut, t ivngerutip,
ivngerutit : erinarssût (itsarnisaĸ); ivngerusiorpoĸ.
inngiulaarpoq =
inngerusaarpoq, niperujoorpoq.
ivngiulârpoĸ =
ivngerussârpoĸ, niperujôrpoĸ.
issannguvoq : ipisaannguvoq,
issannguatorpoq, issannguuppaa, issanngunaqaaq, issanngusarpoq.
ivsánguvoĸ : ipisãnguvoĸ,
ivsánguatorpoĸ, ivsángũpâ, ivsángunaĸaoĸ, ivsángussarpoĸ.
issaq, oqr issaligami,
issaannaq, issaralaannguaq, issaliguni.
ivsaĸ, oĸr ivsaligame,
ivsáinaĸ, ivsaralãnguaĸ, ivsaligune.
issarpaa = ipisarpaa. ivsarpâ = ipisarpâ.
issarut, t issarutip,
issarutit : ersarut nerinaveeqqut (nersutaatini); issaruserpaa.
ivsarut, t ivsarutip,
ivsarutit : erssarut nerinavêrĸut (nerssutautine); ivsaruserpâ.
isseq, t isseraa,
isseqarpoq, isseqarluarpoq.
ivseĸ, t ivserâ,
ivseĸarpoĸ, ivseĸardluarpoĸ.
isseeruppoq,
isseerutivippoq, isseerulluanngilaq.
ivsêrúpoĸ,
ivsêrutivigpoĸ, ivsêrutdluángilaĸ.
issingerpaa, issingersit :
nakkartitsivik.
ivsingerpâ, ivsingersit :
nákartitsivik.
issingigaq, t issingikkat
issingigassat : qorlortitat; issingigaavoq.
ivsingigaĸ, t ivsingigkat
ivsingigagssat : ĸordlortitat; ivsingigauvoĸ.
issaq, t : ipisisaq (s.
ammassak paannittuni).
ivssaĸ, t : ipississaĸ (s.
angmagssak pângnigtune).
isserivoq = issulerivoq. ivsserivoĸ = ivssulerivoĸ.
isserpaa : issumik matuaa,
issumeerpaa.
ivsserpâ : ivssumik matuvâ,
ivssumêrpâ.
issippoq : issumut
ilaguuppoq, ikkuppoq (naggulluni); issilluarpoq.
ivssípoĸ : ivssumut
ilagũpoĸ, íkúpoĸ (naggutdlune); ivssitdluarpoĸ.
issivaa = ipisivaa. ivssivâ = ipissivâ.
issoq, t issortarpoq,
issortaat, issortaat (piliat), issorsunnippoq, issorsunnitsoq,
issorsiut (nivaataq).
ivssoĸ, t ivssortarpoĸ,
ivssortaut, ivssortât (piliat), ivssorsungnípoĸ,
ivssorsungnitsoĸ, ivssorsiut (nivautaĸ).
issorrajuk, t = issupalaaq. ivssorrajuk, t = ivssupalâĸ.
issuaq, t issuatsiaq,
issuatsiaap, issuatsiaat : issoqqiunngitsoq.
ivssuaĸ, t ivssuatsiaĸ,
ivssuatsiaup, ivssuatsiait : ivssorĸiúngitsoĸ.
issuma, upt allam. tak. :
inna.
ivssuma, upt avdlam. tak. :
ivna.
issumeerpaa (toqusoq
ilerrani).
ivssumêrpâ (toĸussoĸ
ilerrane).
issuvoq, issusooq,
issutsippoq, issuallaaqaaq, issujaarsuaq.
ivssuvoĸ, ivssusôĸ,
ivssugtípoĸ, ivssuvatdlâĸaoĸ, ivssujârssuaĸ.
issuarpoq : qiangajappoq. ivsuarpoĸ : ĸiangajagpoĸ.
issugiuppaa, issugiussaavoq. ivsugiúpâ, ivsugiússauvoĸ.
issuppoq, issuppaa,
issuttuuppaa, issuttaarpoq, issuttorpoq, issuttorpaa.
ivsugpoĸ, ivsugpâ,
ivsugtũpâ, ivsugtârpoĸ, ivsugtorpoĸ, ivsugtorpâ.
issulaarpoq,
issulaartuinnaavoq (nipi), issulaartitsivoq.
ivsulaorpoĸ,
ivsulaortuínauvoĸ (nipe), ivsulaortitsivoĸ.
issulippoq, issulittaat :
sajukulaartaat.
ivsuligpoĸ, ivsuligtaut :
sajukulârtaut.
ittoqerpoq, ittoqersoq, =
uttoqippoq.
ivtoĸerpoĸ, ivtoĸersoĸ,
= uvtoĸigpoĸ.
ivuvoq, ivuneq, ivorngit :
inguneq, sikumerngit nallornerit sikup sinaanut qallortut.
ivuvoĸ, ivuneĸ, ivorngit :
inguneĸ, sikumerngit navdlornerit sikup sinânut ĸavdlortut.
jaajatsiaarput (pinnguartut)
: pattaapput (arsaq akortarlugu igittarlugulu).
jâjatsiârput (pínguartut)
: pátáuput (arssaĸ akortardlugo igítardlugulo).
joorli, t oqs = juulli;
joorlisiorpoq, juullisiorpoq.
jôrdle, t oĸs = jûtdle;
jôrdlisiorpoĸ, jûtdlisiorpoĸ.
jormortaatit, tq : uiffaat. jormortautit, tĸ : uivfait.
jorngoq, t = ujoroq,
qatanngutip (arnap) qitornaa.
jorngoĸ, t = ujoroĸ,
ĸatángutip (arnap) ĸitornâ.
juujooq, oqq juujoortorpaa,
uumisaarfigaa.
jûjôĸ, oĸĸ jûjôrtorpâ,
ûmisârfigâ.
juulaarpoq oqs :
iluarisannguaminik nuannaataarpoq; juulaarnersuaq, juulaaginnaq.
jûlârpoĸ oĸs :
iluarissánguaminik nuánâtârpoĸ; jûlârnerssuaĸ, jûlâgínaĸ.
juuli, t oqs (qaammatit
7-at).
jûle, t oĸs (ĸáumatit
7-at).
juumooq, t oqs :
ernisussiortoq.
jûmôĸ, t oĸs :
ernisugsiortoĸ.
juuni, t oqs (qaammatit
arferngat).
jûne, t oĸs (ĸáumatit
arferngat).
juulli, t oqs = joorli;
juulliaraq, juulliaqqap juullisiut, juullikkunni.
jûtdle, t oĸs = jôrdle;
jûtdliaraĸ, jûtdliarĸap jûtdlisiut, jûtdlíkúne.
kalleq, t kallerup,
kallerit, kallersuaq.
kagdleĸ, t kagdlerup,
kagdlerit, kagdlerssuaĸ.
kallerpoq, kallersoq,
kallersorsuuvoq, kallerpaluppoq, kalleqqammerpoq, kalleqqammersoq.
kagdlerpoĸ, kagdlersoĸ,
kagdlersorssûvoĸ, kagdlerpalugpoĸ, kagdlerĸámerpoĸ,
kagdlerĸámersoĸ.
kallilerpoq,
kalliliussaavoq.
kagdlilerpoĸ,
kagdliliússauvoĸ.
kalloorpaa : napiarniarpaa
(timmisoq, s. appaliarsuk); kalloorfik.
kagdlôrpâ : napiarniarpâ
(tingmissoĸ, s. agpaliarssuk); kagdlôrfik.
kalluagaq, t kalluakkat
(paatit kalluakkat).
kagdluagaĸ, t kagdluagkat
(pautit kagdluagkat).
kalluarpaa, kalluaavoq,
kalluartippoq, (: piumallersippaa).
kagdluarpâ, kagdluaivoĸ,
kagdluartípoĸ, (: piumatdlersípâ).
kallummarmi : kigaatsumik;
kallummarsuarmi : nangaasorsuarmik.
kagdlúmarme : kigaitsumik;
kagdlúmarssuarme : nangâssorssuarmik.
kalluuppoq (: ilannguppoq,
s. oqallittunut), kalluuppaa, kalluussarpoq, kalluussaappoq,
kalluussaappaa : kasuussaappoq, kasuussaappaa.
kagdlũpoĸ (: ilángúpoĸ,
s. oĸatdlítunut), kagdlũpâ, kagdlũssarpoĸ, kagdlũssáupoĸ,
kagdlũssáupâ : kasũssáupoĸ, kasũssáupâ.
kalluppoq, kalluppaa,
kallullugu aserorpaa, kallussaq, kallussarpoq = kalluussarpoq.
kagdlúpoĸ, kagdlúpâ,
kagdlutdlugo aserorpâ, kagdlússaĸ, kagdlússarpoĸ =
kagdlũssarpoĸ.
kaagi, t oqs kaagisorpoq,
kaagillerpoq, kaagillersoq, kaagiliorpoq.
kâge, t oĸs kâgisorpoĸ,
kâgigdlerpoĸ, kâgigdlersoĸ, kâgiliorpoĸ.
kaggerluppaa =
kaannerluppaa, kaggerluisaqinak; = kaggorluppaa.
kaggerdlugpâ =
káunerdlugpâ, kaggerdluissaĸinak; = kaggordlugpâ.
kaappoq, kaakkunnaarpoq,
kaappatsappoq, kaasserpoq, kaassersoq, kaattorpoq : kaappatsalluni
nereqqaarpoq.
kâgpoĸ, kâgkungnaerpoĸ,
kâgpatsagpoĸ, kâgserpoĸ, kâgsersoĸ, kâgtorpoĸ :
kâgpatsagdlune nererĸârpoĸ.
kaassorpoq : aquilluni
ingerlavoq; kaassuarpoq : qamutinik ingerlapalaarpoq.
kâgsorpoĸ : aĸuitdlune
ingerdlavoĸ; kâgsuarpoĸ : ĸamutinik ingerdlapalârpoĸ.
kasserivoq : perlilerpoq,
nererusutsappoq.
kagsserivoĸ : perdlilerpoĸ,
nererusutsagpoĸ.
kassoq, t : iluliaq
tungujortoq (imiinnangajak); kassorpassuit.
kagssoĸ, t : iluliaĸ
tungujortoĸ (imĩnangajak); kagssorpagssuit.
kassuppoq : kaavartaappoq,
kasuussaappoq; kassuttorujussuuvoq.
kagssugpoĸ : kauartáupoĸ,
kasũssáupoĸ; kagssugtorujugssûvoĸ.
kassunippoq,
kassunikkaluttuinnarpoq.
kagssunigpoĸ,
kagssunigkalugtuínarpoĸ.
kaasari, t oqs kaasariuvoq,
kaasarissaq, kaasareqarpoq.
kaisare, t oĸs kaisariuvoĸ,
kaisarigssaĸ, kaisareĸarpoĸ.
kajaappoq, kajaatsoq :
peqataajumavoq (s. aallartussanut); kajaallivoq.
kajáipoĸ, kajaitsoĸ :
peĸataujumavoĸ (s. autdlartugssanut); kajaitdlivoĸ.
kajaaserpoq, kajaasersoq,
kajaasertaannarpoq, kajaasiuippoq, kajaasiuitsoq.
kajaiserpoĸ, kajaisersoĸ,
kajaisertáinarpoĸ, kajaisiuípoĸ, kajaisiuitsoĸ.
kaajaaq, t kaajaap, kaajaat
: ilutak; kaajaarmippaa.
kâjâĸ, t kâjâp, kâjât
: ilutak; kâjârmigpâ.
kajarpoq :
peqataajumanngilaq; kajarnianngilaq, kajarnianngillat; =
kajaappoq.
kajarpoĸ :
peĸataujumángilaĸ; kajarniángilaĸ, kajarniángitdlat; =
kajáipoĸ.
kajoq, t (s. qimmeq
kajortoq) = kajortoq.
kajoĸ, t (s. ĸingmeĸ
kajortoĸ) = kajortoĸ.
kajooq, t : miteq katsorik;
kajoorpoq.
kajôĸ, t : miteĸ
katsorik; kajôrpoĸ.
kajoravoq = kajorravoq :
qasoqqavoq, perusuerpoq; kajoraammerpoq, kajoragaa merseraa =
kajorappoq.
kajoravoĸ = kajorravoĸ :
ĸasorĸavoĸ, perusuerpoĸ; kajoráumerpoĸ, kajoragâ merserâ =
kajoragpoĸ.
kajorpoq, kajortippoq,
kajortuinnaavoq, kajortoq.
kajorpoĸ, kajortípoĸ,
kajortuínauvoĸ, kajortoĸ.
kajorraq, t : merngorneq. kajorraĸ, t : merngorneĸ.
kajorutsippoq,
kajorutsikkaluttuinnarpoq.
kajorugtípoĸ,
kajorugtíkalugtuínarpoĸ.
kajorujuttoq, t
kajorujuttuinnaq.
kajorujugtoĸ, t
kajorujugtuínaĸ.
kajorueq, t : qajorlak
(naloraarusilik).
kajoruveĸ, t : ĸajordlak
(nalorârusilik).
kajuarpoq = kajuaarpoq,
kajualaarpoq.
kajuarpoĸ = kajuârpoĸ,
kajualârpoĸ.
kajussuppoq = kajupappoq. kajugsugpoĸ = kajupagpoĸ.
kajujuummivoq,
kajujuummisaarpoq, kajujuummisippaa, kajujuummisaat.
kajujũmivoĸ,
kajujũmissârpoĸ, kajujũmisípâ, kajujũmissaut.
kajumigaa = kajumigivaa,
kajumiginngilaa, kajumigeqaa.
kajumigâ = kajumigivâ,
kajumigíngilâ, kajumigeĸâ.
kajumippoq, kajumissaarpaa,
kajumitsippoq, kajumissaat, kajumissaaserpaa, kajumissivoq,
kajuminnaqaaq.
kajumigpoĸ, kajumigsârpâ,
kajumigtípoĸ, kajumigsaut, kajumigsauserpâ, kajumigsivoĸ,
kajumingnaĸaoĸ.
kajumingerpoq, kajumingersoq
: inuummarikkunnaarpoq; kajumingertaannarpoq.
kajumingerpoĸ,
kajumingersoĸ : inũmarigkungnaerpoĸ; kajumingertáinarpoĸ.
kajumiippoq, kajumiitsoq (:
iluaalliorpoq), kajumiillivoq, kajumiilliorpoq,
kajumiikkunnaarpoq, kajumiikkunnaarsoq.
kajumĩpoĸ, kajumîtsoĸ (:
iluaitdliorpoĸ), kajumîtdlivoĸ, kajumîtdliorpoĸ,
kajumĩkungnaerpoĸ, kajumĩkungnaersoĸ.
kajummisaarpoq,
kajummisaartippaa, kajummisaavippoq, kajummisaavissoq,
kajummisaarutigaa.
kajúmissârpoĸ,
kajúmissârtípâ, kajúmissâvigpoĸ, kajúmissâvigsoĸ,
kajúmissârutigâ.
kajungeraa = kajungerivaa,
kajungerisaq, kajungerineruaa, kajungerivallaanngilaa.
kajungerâ = kajungerivâ,
kajungerissaĸ, kajungerineruvâ, kajungerivatdlãngilâ.
kajungerpoq, kajungersoq,
kajungernaqaaq, kajungersaarpaa, kajungersippaa, kajungerneq,
kajungersaat.
kajungerpoĸ, kajungersoĸ,
kajungernaĸaoĸ, kajungersârpâ, kajungersípâ, kajungerneĸ,
kajungersaut.
kajunngut, t kajunngutip,
kajunngutit, kajunngutaavoq, kajunngutigaa, kajunngutigiipput,
kajunngutigiissut.
kajúngut, t kajúngutip,
kajúngutit, kajúngutauvoĸ, kajúngutigâ, kajúngutigîgput,
kajúngutigîgsut.
kajupappoq = kajussuppoq. kajupagpoĸ = kajugsugpoĸ.
kajusivoq : uninngitsoorpoq,
(: uteriiserpoq pilerisaarilluni).
kajussivoĸ : uníngitsôrpoĸ,
(: uterîserpoĸ pilerisârivdlune).
kakagaa = kakagivaa :
sualugaa; kakagitippoq.
kakagâ = kakagivâ :
sualugâ; kakagitípoĸ.
kakagaq = kakagivaa :
niaqqup qaagut nassataq, aamma niaqoq allaatsillugu ersutaq.
kakagaĸ = kakagivâ :
niarĸup ĸâgut nagsataĸ, ãma niaĸoĸ avdláutitdlugo
erssutaĸ.
kakappaa : niaqormioraa
(nassatani), ersuppaa; kakakkiuppaa.
kakagpâ : niaĸormiorâ
(nagsatane), erssugpâ; kakagkiúpâ.
kakappoq : sualoqaaq,
ingasaqaaq, sanngivoq; kakattorsuuvoq; tak. : kakagaa.
kakagpoĸ : sualoĸaoĸ,
ingassaĸaoĸ, sángivoĸ; kakagtorssûvoĸ; tak. : kakagâ.
kakassak, t kakassaap,
kakassaat : kukkilisip (kappoqqutip) niaquusaa; = qaquiseq.
kakagsak, t kakagsaup,
kakagsait : kúkilisip (káporĸutip) niaĸûssâ; = ĸaĸuiseĸ.
kakkaak, oqq = asaa,
asaasakkaak.
kákâk, oĸĸ = assâ,
assâssákâk.
kakkakkaa (terianniap
qarlornera); kakkakkaartorpoq, kakkakkaartorpaluppoq.
kákákâ (teriangniap
ĸardlornera); kákákârtorpoĸ, kákákârtorpalugpoĸ.
kakammik, oqr : sualummik. kakangmik, oĸr :
sualungmik.
kakaqaaq = kakkaqaaq,
sualoqaaq.
kakaĸaoĸ = kákaĸaoĸ,
sualoĸaoĸ.
kakkersarpaa, kakkersaavoq,
kakkersaavik, kakkersarpai (atuakkat), kakkersarneritsut.
kákerssarpâ, kákerssaivoĸ,
kákerssaivik, kákerssarpai (atuagkat), kákerssarneritsut.
kakkersorpaa, kakkersuuppaa
(: paasinerluilluni paarlaappaa); tak. : mangussappoq.
kákerssorpâ, kákerssũpâ
(: pâsinerdluivdlune pârdláupâ); tak. : manguvsagpoĸ.
kakiak, t kakissat, kakiaap,
kakiaat; = kakujak (: kapisiniut).
kakiak, t kakíssat,
kakiaup, kakiait; = kakujak (: kapissiniut).
kakkippoq, kakkippaa,
kakkissarfik, kakkissaat, kakkissaaserpoq, kakkissaassuaq.
kákigpoĸ, kákigpâ,
kákigsarfik, kákigsaut, kákigsauserpoĸ, kákigsáussuaĸ.
kakkik, t kakkissorpoq. kákik, t kákigsorpoĸ.
kakikkalaarpoq,
kakikkalaartuinnaavoq, kakikkalaartitsivoq.
kakíkalârpoĸ,
kakíkalârtuínauvoĸ, kakíkalârtitsivoĸ.
kakikkaaluppoq,
kakikkaalutsitsivoq, kakikkaalutsippoq.
kakíkâlugpoĸ,
kakíkâlugtitsivoĸ, kakíkâlugtípoĸ.
kakkilertavoq,
kakkilertaqaaq.
kákilertavoĸ,
kákilertaĸaoĸ.
kakilisak, t kakilisaap,
kakilisaat, kakilisanniarpoq, kakilisaaraq.
kakilisak, t kakilisaup,
kakilisait, kakilisangniarpoĸ, kakilisâraĸ..
kakineq, t kakinerup,
kakinerit; = kakiorneq (ammimi).
kakineĸ, t kakinerup,
kakinerit; = kakiorneĸ (ámime).
kakkippaa (meqqummik),
kakkitsivoq, kakkiffik, kakkissorpaa.
kákípâ (merĸúmik),
kákitsivoĸ, kákivfik, kákíssorpâ.
kakipattuuppaa :
mersupalaarpaa; kakipattuussivoq, paarlaappaa.
kakipagtũpâ :
merssupalârpâ; kakipagtũssivoĸ, pârdláupâ.
kakillalaarpoq,
kakillalaartitsivoq.
kakitdlalârpoĸ,
kakitdlalârtitsivoĸ.
kakillaaluppoq =
kapukaaluppoq; kakillaaluttuinnaavoq.
kakitdlâlugpoĸ =
kapukâlugpoĸ; kakitdlâlugtuínauvoĸ.
kakillarnaq, t =
kakillarnaqut : paarnaqulluk, paarngaqulluk; kakillarnartarpoq,
kakillarnartaat, kakillarnaqutaasaq : kapinartoq.
kakitdlarnaĸ, t =
kakitdlarnaĸut : paornaĸutdluk, paorngaĸutdluk;
kakitdlarnartarpoĸ, kakitdlarnartât, kakitdlarnaĸutaussaĸ :
kapinartoĸ.
kakkiviaq, t kakkivissat
kakkiviakippoq, kakkiviakitsoq, kakkiviakkaaq, kakkiviartooq.
kákiviaĸ, t kákivíssat
kákiviakípoĸ, kákiviakitsoĸ, kákiviákâĸ, kákiviartôĸ.
kakivippoq : qiiarluppoq =
qanimavoq.
kakivigpoĸ : ĸîardlugpoĸ
= ĸanimavoĸ.
kakkivik, t = kakkiffik (:
meqqummut) = kappuffik; kakkiviliorpoq, kakkivittaarpoq.
kákivik, t = kákivfik (:
merĸúmut) = kápuvfik; kákiviliorpoĸ, kákivigtârpoĸ.
kakivoq, kakivaa, kakisivoq,
kakiorpoq, kakiorpaa, kakiornerit, kakioraat.
kakivoĸ, kakivâ,
kakissivoĸ, kakiorpoĸ, kakiorpâ, kakiornerit, kakioraut.
kakku, upt qasseers. tak. :
kanna.
káko, upt ĸavsêrs. tak. :
kána.
kakkua, upt qasseers. allam.
tak. : kanna.
kákua, upt ĸavsêrs.
avdlam. tak. : kána.
kakujak, t kakujaap,
kakujaat, kakussat; = kakiak.
kakujak, t kakujaup,
kakujait, kakússat; = kakiak.
kaakkuppaa, kaakkussivoq,
kaakkussaq, kaakkullugu tunivaa.
kãkúpâ, kãkússivoĸ,
kãkússaĸ, kãkutdlugo tunivâ.
kalak, t kalaap, kalaat,
kalaaleq; kalallivoq = kalassivoq, kalattoorpoq (qitilluni).
kalak, t kalaup, kalait,
kalâleĸ; kalagdlivoĸ = kalagssivoĸ, kalagtôrpoĸ
(ĸitigdlune).
kalaallarik, t = kalaalivik,
akutaanngitsoq.
kalâtdlarik, t = kalâlivik,
akutáungitsoĸ.
kalaallisooq, t (oqaaseq,
atisaq allaluunniit).
kalâtdlisôĸ, t (oĸauseĸ,
atissaĸ avdlalũnît).
kalaallisoorpoq :
kalaallisut oqaluppoq, iliorpoq; kalaallisoortaannarpoq.
kalâtdlisôrpoĸ :
kalâtdlisut oĸalugpoĸ, iliorpoĸ; kalâtdlisôrtáinarpoĸ.
kaalerpoq, kaalersoq,
kaalersoorpoq, kaalerpit? tak. : kaappoq.
kâlerpoĸ, kâlersoĸ,
kâlersôrpoĸ, kâlerpit? tak. : kâgpoĸ.
kalerrappoq : kilisattutut
perpaluppoq.
kalerragpoĸ : kilisagtutut
perpalugpoĸ.
kalerraq, t kalerraap,
kalerraat, kalerraqarpoq (anorimit).
kalerraĸ, t kalerraup,
kalerrait, kalerraĸarpoĸ (anorimit).
kalerrippoq, kalerrippaa,
kalerritsorpoq, kalerrisaarpaa, kalerriuppaa.
kalerrípoĸ, kalerrípâ,
kalerritsorpoĸ, kalerrisârpâ, kalerriúpâ.
kaliappoq : torsuvoq
tukallunilu, qasiarpoq, qaamarujuppoq; kaliattuinnaavoq.
kaliagpoĸ : torssuvoĸ
tukagdlunilo, ĸassiarpoĸ, ĸaumarujugpoĸ; kaliagtuínauvoĸ.
kaligaa = kaligivaa,
kaligalugu tikiuppaa.
kaligâ = kaligivâ,
kaligalugo tikiúpâ.
kaligiikkut, t aallaasip
nusuttagaata puua, qilaanngusaasaq.
kaligĩkut, t autdlaisip
nusugtagâta pûa, ĸiláungussaussaĸ.
kalippoq, kalitsippaa,
kalittaat, kalikkiarpoq, kalikkiarpaa, kalittoq.
kaligpoĸ, kaligtípâ,
kaligtaut, kaligkiarpoĸ, kaligkiarpâ, kaligtoĸ.
kalikalaarpoq,
kalikalaarpaa, kalikalaartuinnaavoq.
kalikalârpoĸ, kalikalârpâ,
kalikalârtuínauvoĸ.
kalikattaq, t kalikattaavoq,
kalikattaraa.
kalikátaĸ, t kalikátauvoĸ,
kalikátarâ.
kalippaa, kalitippaa,
kalillugu tikiuppaa, tak. : kalitaq.
kalípâ, kalitípâ,
kalitdlugo tikiúpâ, tak. : kalitaĸ.
kalisappoq (iggiaq),
kalisattorsuuvoq.
kalisagpoĸ (iggiaĸ),
kalisagtorssûvoĸ.
kalitaq, t kalitaaruppoq,
kalitaqarpoq.
kalitaĸ, t kalitaerúpoĸ,
kalitaĸarpoĸ.
kaluppoq : pikataavoq,
toorlappoq, = kaluuvoq.
kalugpoĸ : pikatauvoĸ,
tôrdlagpoĸ, = kalûvoĸ.
kalussarpoq :
ornikkumasaminut noqqaavoq, kalussarfigaa.
kalugssarpoĸ :
ornigkumassaminut norĸaivoĸ, kalugssarfigâ.
kaluttugaa = kaluttugivaa :
kisigaa, ittooraa; kalunnaqaaq.
kalugtugâ = kalugtugivâ :
kissigâ, igtôrâ; kalungnaĸaoĸ.
kaluippoq : malussitsaarpoq;
kaluisimavoq; = kalupippoq.
kaluípoĸ :
malugssitsârpoĸ; kaluisimavoĸ; = kalupípoĸ.
kalummaraa, kalummarivaa :
tipimik sunnerpaa; kalummarisaq.
kalungmarâ, kalungmarivâ :
tipimik súnerpâ; kalungmarissaĸ.
kalunneq, t kalunnerit :
kitsinngit.
kalungneĸ, t kalungnerit :
kítíngit.
kalupippoq = kaluippoq;
kalupisimavoq, kalupittaannarpoq.
kalupípoĸ = kaluípoĸ;
kalupisimavoĸ, kalupítáinarpoĸ.
kaluserpoq, kaluserpaa,
kaluserfik, kalusiuppaa, kalusiussaq.
kaluserpoĸ, kaluserpâ,
kaluserfik, kalusiúpâ, kalusiússaĸ.
kalut, t kalutip, kalutit
kalutaarpaa, kalutaavoq.
kalut, t kalutip, kalutit
kalutaerpâ, kalutauvoĸ.
kaluuvoq : mianersuaappoq,
aseruigajuppoq, = kaluppoq.
kalûvoĸ : mianerssuáipoĸ,
aseruigajugpoĸ, = kalugpoĸ.
kamagaa = kamagivaa :
iluaraa, akaaraa, nuannaraa; kamaginnippoq, kamagittarpoq :
naakkittarpoq, kamajuippoq; kamagittaappoq, kamagittaatsoq,
kamanarpoq.
kamagâ = kamagivâ :
iluarâ, akârâ, nuánarâ; kamagingnigpoĸ, kamagigtarpoĸ :
nãkigtarpoĸ, kamajuípoĸ; kamagigtáipoĸ, kamagigtaitsoĸ,
kamanarpoĸ.
kaammappaa : killippaa,
kajumissisippaa; kaammattorpaa : noqqaavigaa (uniinnaqqunagu);
kaammattuivoq, kaammattuisaannarpoq, kaammattugaq, kaammattukkat.
kãmagpâ : kivdligpâ,
kajumigsisípâ; kãmagtorpâ : norĸaivigâ (unĩnarĸunago);
kãmagtuivoĸ, kãmagtuissáinarpoĸ, kãmagtugaĸ, kãmagtugkat.
kamappoq, kamakkajuppoq,
kamassuppoq, = ninngappoq.
kamagpoĸ, kamagkajugpoĸ,
kamagsugpoĸ, = níngagpoĸ.
kamajavoq, kamajaappoq,
kamajaatsoq, kamajasorsuuvoq.
kamajavoĸ, kamajáipoĸ,
kamajaitsoĸ, kamajassorssûvoĸ.
kamajuippoq, kamajuitsoq,
kamajuillivoq, kamajuinaarpoq, kamajuinaarpaa.
kamajuípoĸ, kamajuitsoĸ,
kamajuitdlivoĸ, kamajuinârpoĸ, kamajuinârpâ.
kamanaappoq, kamanaatsoq :
nuanniippoq, akaarnaappoq; kamanaatsuliorpoq.
kamanáipoĸ, kamanaitsoĸ :
nuánĩpoĸ, akârnáipoĸ; kamanaitsuliorpoĸ.
kamanneq, t kamannerup,
kamannerit, kamannertoqaaq.
kamangneĸ, t kamangnerup,
kamangnerit, kamangnertoĸaoĸ.
kammartooq, t
kammartoorsuaq.
kámartôĸ, t
kámartôrssuaĸ.
kammaserpoq, kammasersoq; =
kamalerpoq.
kámaserpoĸ, kámasersoĸ;
= kamalerpoĸ.
kamasuppoq : kamakujuppoq. kamasugpoĸ : kamakujugpoĸ.
kammat, t = kamassut,
kamaat.
kámat, t = kamássut,
kamaut.
kammatigaa = kammatigivaa =
kamaatigaa.
kámatigâ = kámatigivâ =
kamautigâ.
kamaappaa, kamaapput
(imminnut), kamaassivoq, kamaassaavoq, kamaallugu anisippaa.
kamáupâ, kamáuput
(ingmingnut), kamáussivoĸ, kamáussauvoĸ, kamautdlugo anisípâ.
kamaat, t = kamassut. kamaut, t = kamássut.
kamaatigaa = kamaatigivaa,
kamaatigivallaaqaa.
kamautigâ = kamautigivâ,
kamautigivatdlâĸâ.
kamii, tk (uuma), kamiisa. kamê, tk (ûma), kamîsa.
kameraq, t kameqqat :
aavartup aloraa.
kameraĸ, t kamerĸat :
auvartup alorâ.
kameruaq, t kamerussat :
kamik qaatigooq.
kameruaĸ, t kamerússat :
kamik ĸâtigôĸ.
kamerusserpoq, kamerussersoq
= kamerualerpoq.
kamerússerpoĸ,
kamerússersoĸ = kamerualerpoĸ.
kamillaangavoq,
kamillaangasaannarpoq, kamillaangasaqinak.
kamigdlângavoĸ,
kamigdlângassáinarpoĸ, kamigdlângassaĸinak.
kamillarpoq, kamillarpaa,
kamillarterpoq, kamillarsimavoq.
kamigdlarpoĸ, kamigdlarpâ,
kamigdlarterpoĸ, kamigdlarsimavoĸ.
kamillaarpoq,
kamillaartaqinak.
kamigdlârpoĸ,
kamigdlârtaĸinak.
kamillaat, t kamillaatip,
kamillaatit.
kamigdlaut, t kamigdlautip,
kamigdlautit.
kamillerpoq, kamillersoq :
kamilutsippoq.
kamigdlerpoĸ, kamigdlersoĸ
: kamilugtípoĸ.
kamippak, t kamippaap,
kamippaat, kamippattaarpoq, kamippassivoq.
kamigpak, t kamigpaup,
kamigpait, kamigpagtârpoĸ, kamigpagsivoĸ.
kamippoq, kamissimavoq. kamigpoĸ, kamigsimavoĸ.
kamik, t kammit
kamittaarpoq, kamittaat, kamittaq : kamiip isigattaa tak. :
kanngit, kanngit, kamiit, kammit.
kamik, t kangmit
kamigtârpoĸ, kamigtât, kamigtaĸ : kamîp isigagtâ tak. :
kángit, kavngit, kamît, kangmit.
kamikka, tk = kammakka. kamíka, tk = kangmáka.
kaamippaa, kaamitsivoq,
kaamittariaq, kaamikkiartorpaa.
kâmípâ, kâmitsivoĸ,
kâmítariaĸ, kâmíkiartorpâ.
kamisaq, t kamitsat,
kamisartaarpoq, kamisat (: kamiit tungujorsiat, angutit kamii),
kamisaleeraq, kamisaleeqqat : ippernaq niukitsoq (kiisinertooq).
kamisaĸ, t kamitsat,
kamisartârpoĸ, kamisat (: kamît tungujorsiat, angutit kamê),
kamisalêraĸ, kamisalêrĸat : ípernaĸ niukitsoĸ (kîsinertôĸ).
kaamisarpaa, kaamisaavoq,
kaamisartippoq.
kâmissarpâ, kâmissaivoĸ,
kâmissartípoĸ.
kaamisaat, t kaamisaatip,
kaamisaatit, kaamisaatigaa, kaamisaasiorpoq.
kâmissaut, t kâmissautip,
kâmissautit, kâmissautigâ, kâmissausiorpoĸ.
kamiit, tq = kanngit,
kanngit, kammit.
kamît, tĸ = kángit,
kavngit, kangmit.
kamitsivoq : kamisaliorpoq;
kamitsisaarpoq : kamisalisaarpoq.
kamitsivoĸ : kamisaliorpoĸ;
kamitsissârpoĸ : kamisalissârpoĸ.
kamivut, tk (uagut). kamivut, tk (uvagut).
kaamuumivoq : atatsivoq,
uerivoq, atalippoq; kaamuumisaarpoq.
kâmûmivoĸ : atatsivoĸ,
uverivoĸ, atalípoĸ; kâmûmissârpoĸ.
kanna, upt tak. : kakku,
kassuma, katuma; aakanna, kanani.
kána, upt tak. : káko,
kássuma, katuma; âkána, kanane.
kanajajoorpoq = kaniajoorpoq
: kappiasuppoq, tusuvoq; kanajajuukkuppaa : usorukkuppaa.
kanajajôrpoĸ = kaniajôrpoĸ
: kápiasugpoĸ, tusuvoĸ; kanajajũkúpâ : usorúkúpâ.
kanajaat, t kanajaatip,
kanajaatit, kanajaasiorpoq.
kanajaut, t kanajautip,
kanajautit, kanajausiorpoĸ.
kanajoq, t kanassut, =
kanioq; kanajorlak, kanajorlaap, kanajorlaat, kanajorsiutit,
kanajorpoq, kanajortaq.
kanajoĸ, t kanásut, =
kanioĸ; kanajordlak, kanajordlaup, kanajordlait, kanajorsiutit,
kanajorpoĸ, kanajortaĸ.
kannak, t kannaap, kannaat,
kannai, tk (umiap isuini, siuusaq).
kának, t kánaup, kánait,
kánai, tk (umiap isuine, sujûssaĸ).
kanani, upki kananiippoq,
kananiatungaa.
kanane, upki kananĩpoĸ,
kananiatungâ.
kanannga, upki
kananngaanniit, kananngakanneq.
kanánga, upki kanángãnît,
kanángakáneĸ.
kanannaq, t kanannarsuaq,
kanannaasarpoq, kanannaannguaq = nakangasoq.
kanangnaĸ, t
kanangnarssuaĸ, kanangnaussarpoĸ, kanangnãnguaĸ = nakangassoĸ.
kanannerpoq, kanannersoq,
kanannerajuppoq, kanannersorsuuvoq.
kanangnerpoĸ, kanangnersoĸ,
kanangnerajugpoĸ, kanangnersorssûvoĸ.
kanaaq, t kanaap, kanaat :
niup ataatungaa (seeqqumit ammut); kanaarmippoq, = qingartaq.
kanâĸ, t kanâp, kanât :
niup atâtungâ (sêrĸumit ámut); kanârmigpoĸ, = ĸingartaĸ.
kanaartaq, t kanaartaa, tk :
timitaa (s. naasup); kanaartakippoq, kanaartakitsoq.
kanârtaĸ, t kanârtâ, tk
: timitâ (s. naussup); kanârtakípoĸ, kanârtakitsoĸ.
kanasserpoq = kanajunippoq. kanáserpoĸ = kanajunigpoĸ.
kanassiorpoq =
kanajuliorpoq.
kanásiorpoĸ =
kanajuliorpoĸ.
kanneq, t = katinneq,
uiguneq; kannermigut napivoq kaanngarpoq.
káneĸ, t = katíneĸ,
uiguneĸ; kánermigut napivoĸ kãngarpoĸ.
kaneq, t isuguttarneq
qerisoq.
kaneĸ, t isugútarneĸ
ĸerissoĸ.
kanerpoq, kanersoq,
kanerneq, kanernerup, kanernerit, kanersorsuuvoq.
kanerpoĸ, kanersoĸ,
kanerneĸ, kanernerup, kanernerit, kanersorssûvoĸ.
kaangalavoq : katagalavoq;
kaangalasuinnaavoq.
kângalavoĸ : katagalavoĸ;
kângalassuínauvoĸ.
kangaaq, t kangaap, kangaat
kangaarsuk, kangaatsiaq, kangaatsiaap, kangaatsiaat, kangaannguaq;
= kangeq.
kangâĸ, t kangâp, kangât
kangârssuk, kangâtsiaĸ, kangâtsiaup, kangâtsiait, kangãnguaĸ;
= kangeĸ.
kanngaarippoq, kanngaarissoq
tinupparippoq; kanngaarissunik ulualik.
kángârigpoĸ, kángârigsoĸ
tinúparigpoĸ; kángârigsunik ulualik.
kaanngarpoq, kaanngaapput,
kaanngaasut, kaanngartippaa, kaanngartikkuminaappoq,
kaanngartikkuminaatsoq.
kãngarpoĸ, kãngãput,
kãngâssut, kãngartípâ, kãngartíkumináipoĸ,
kãngartíkuminaitsoĸ.
kaangallappoq =
kaanngalerpoq.
kângatdlagpoĸ =
kãngalerpoĸ.
kaanngaatippai =
kaanngarartippai.
kãngâtípai =
kãngarartípai.
kangaasannguaq, t
kangaasannguit; = kangiusannguaq.
kangaussánguaĸ, t
kangaussánguit; = kangiussánguaĸ.
kangi, t kangeqquppaa (:
manngoqquppaa).
kange, t kangerĸúpâ (:
mángorĸúpâ).
kangeq, t kangerup,
kangerit, kangersuaq, kangersooq, kangerpasippoq, kangerpasissoq
kangermiu ( = kaaveq).
kangeĸ, t kangerup,
kangerit, kangerssuaĸ, kangersôĸ, kangerpasigpoĸ,
kangerpasigsoĸ kangermio ( = kâveĸ).
kangerlersimaneq, t
kangerlersimarnit, kangerlersimarngit, kangerlersimanersuaq =
iterlak.
kangerdlersimaneĸ, t
kangerdlersimarnit, kangerdlersimarngit, kangerdlersimanerssuaĸ =
iterdlak.
kangerliumaneq, t
kangerliumarnit, kangerliumarngit, kangerliumaninnguaq.
kangerdliumaneĸ, t
kangerdliumarnit, kangerdliumarngit, kangerdliumanínguaĸ.
kangerluk, t kangerluit
kangerlussuaq, kangerluatsiaq, kangerluatsiaap, kangerluarsuk,
kangerluatsiaq, kangerluatsiaap, kangerluatsiaat kangerluusaq,
kangerlummiu.
kangerdluk, t kangerdluit
kangerdlugssuaĸ, kangerdluatsiaĸ, kangerdluatsiaup,
kangerdluarssuk, kangerdluatsiaĸ, kangerdluatsiaup,
kangerdluatsiait kangerdlûssaĸ, kangerdlungmio.
kangeqquppoq, kangeqquppaa,
kangeqqutsivoq.
kangerĸúpoĸ, kangerĸúpâ,
kangerĸutsivoĸ.
kangersuneq, t kangersornit,
kangersorngit : kangerluup qinngoqutaa; kangersunermiippoq.
kangersuneĸ, t
kangersornit, kangersorngit : kangerdlûp ĸíngoĸutâ;
kangersunermĩpoĸ.
kanngeruppoq =
kameeruttoorpoq.
kángerúpoĸ =
kamêrútôrpoĸ.
kangiarpoq = kangujarpoq. kangiarpoĸ = kangujarpoĸ.
kangilleq, t kangillermiu,
kangilliuvoq, kangillersaat.
kangigdleĸ, t
kangigdlermio, kangigdliuvoĸ, kangigdlersât.
kangileq, t kangileraa,
kangileriipput, kangileriissut.
kangileĸ, t kangilerâ,
kangilerîgput, kangilerîgsut.
kangilerna = kangilernga, tk
= kangilia; kangilernatigoorpoq, kangilerngatigoorpoq.
kangilerna = kangilernga, tk
= kangilia; kangilernatigôrpoĸ, kangilerngatigôrpoĸ.
kangilineq, t : kangilequt;
kangilinermiu, kangilinermiippoq.
kangilineĸ, t : kangileĸut;
kangilinermio, kangilinermĩpoĸ.
kangimukarpoq,
kangimukaappaa, kangimukaassivoq.
kangimukarpoĸ,
kangimukáupâ, kangimukáussivoĸ.
kangimut, oqr kangimuinnaq
aallarpoq.
kangimut, oĸr kangimuínaĸ
autdlarpoĸ.
kanginngupput (isikka,
inngiasunnermit), kanginngutippai (isini).
kangíngúput (issíka,
íngiasungnermit), kangíngutípai (issine).
kanngippoq = qinngippoq; :
akimmippoq, kanngisippaa (: unitsippaa, pitsaalivaa); kanngisaarut
: ajornakusoorut; kanngiffigaa : aporfigaa, akimmiffigaa.
kángípoĸ = ĸíngípoĸ;
: akingmípoĸ, kángisípâ (: unigtípâ, pitsailivâ);
kángisârut : ajornakusôrut; kángivfigâ : aporfigâ,
akingmivfigâ.
kanngit, tq = kamiit,
kanngit.
kángit, tĸ = kamît,
kavngit.
kammakka, tk = kamikka. kangmáka, tk = kamíka.
kammi, tk = kamii. kangme, tk = kamê.
kammeraaq = kammerivoq,
kammerisuuvoq, kammerivaa, kammerisigaa.
kangmeraoĸ = kangmerivoĸ,
kangmerissûvoĸ, kangmerivâ, kangmerissigâ.
kammiorpoq, kammiorpaa,
kammiortaa, kammiortippaa, kammiortariaqarpoq.
kangmiorpoĸ, kangmiorpâ,
kangmiortâ, kangmiortípâ, kangmiortariaĸarpoĸ.
kammit, tq = kamiit,
kanngit, kanngit.
kangmit, tĸ = kamît,
kángit, kavngit.
kammiugaq, t kammiukkat
kammiugassaq, kammiugaavoq.
kangmiugaĸ, t kangmiugkat
kangmiugagssaĸ, kangmiugauvoĸ.
kammiut, t kammiutip,
kammiutit, kammiusiorpoq, kammiutaarserpoq, kammiutaaruppoq,
kammiutisivoq.
kangmiut, t kangmiutip,
kangmiutit, kangmiusiorpoĸ, kangmiutaerserpoĸ, kangmiutaerúpoĸ,
kangmiutisivoĸ.
kammivoq, kammivaa,
kammisarpoq, kammillaqqippoq, kammillaqqissoq, kammisippaa.
kangmivoĸ, kangmivâ,
kangmissarpoĸ, kangmitdlarĸigpoĸ, kangmitdlarĸigsoĸ,
kangmisípâ.
kaannarpoq, kaannarsivoq,
kaannarunnaarpoq, kaannarunnaarsoq, kaannartueruppoq.
kângnarpoĸ, kângnarsivoĸ,
kângnarungnaerpoĸ, kângnarungnaersoĸ, kângnartuerúpoĸ.
kaanneq, t kaannerup,
kaannerit kaannersuaq.
kângneĸ, t kângnerup,
kângnerit kângnerssuaĸ.
kannussak, t kannussaap,
kannussaat; = kanngussak.
kangnúsak, t kangnúsaup,
kangnúsait; = kángúsak.
kanngoq, t : nerlersuaq. kángoĸ, t : nerdlerssuaĸ.
kanngugaaq, kanngugivoq,
kanngugaa, kanngugisaq, kanngusuppoq, kanngusuut, kanngusuutigaa,
kanngutsappoq, kanngutsaappaa, kanngusujuippoq, kanngusujuitsoq,
kannguttarpoq, kannguttaappoq, kannguttaatsoq, kanngunarpoq,
kanngunaat, kanngusaarpaa.
kángugaoĸ, kángugivoĸ,
kángugâ, kángugissaĸ, kángusugpoĸ, kángusût, kángusûtigâ,
kángutsagpoĸ, kángutsáupâ, kángusujuípoĸ, kángusujuitsoĸ,
kángugtarpoĸ, kángugtáipoĸ, kángugtaitsoĸ, kángunarpoĸ,
kángunaut, kángusârpâ.
kangujarpoq = kangiarpoq. kangujarpoĸ = kangiarpoĸ.
kanngunaq, oqr. kángunaĸ, oĸr.
kannguppaa : atitippaa (s.
kamik alersaanut); kanngusimavai : qarliimmi ataa kamimmi
qulaannut mangusimavai.
kángúpâ : atitípâ (s.
kamik alersânut); kángusimavai : ĸardlĩme atai kamingme
ĸuláinut mangusimavai.
kanngussak, t kanngussaap,
kanngussaat; = kannussak; kanngussaaqivoq, kanngussaalaqivoq,
kanngussaasaq, kanngussarissoq, kanngussassaq.
kángúsak, t kángúsaup,
kángúsait; = kangnúsak; kángúsaoĸivoĸ, kángúsâlaĸivoĸ,
kángúsaussaĸ, kángúsarigsoĸ, kángúsagssaĸ.
kanngutsippoq,
kanngutsissutigaa, kanngutsissinnaanngilaq,
kanngutsissinnaanngillat.
kángutsípoĸ,
kángutsíssutigâ, kángutsísínáungilaĸ,
kángutsísínáungitdlat.
kannilik, t kannillit :
katinnilik.
kánilik, t kánigdlit :
katínilik.
kanioq, t kanissut, =
kanajoq; kanioruppoq.
kanioĸ, t kanísut, =
kanajoĸ; kaniorugpoĸ.
kaannivoq, kaannisorsuupput. kãnivoĸ, kãnissorssũput.
kanuuna, upki
kanuunaqquppoq, kanuunaralaannguaq.
kanûna, upki kanûnarĸúpoĸ,
kanûnaralãnguaĸ.
kanunga, upki
kanungakaappaa, kanungaannarpoq.
kanunga, upki kanungakáupâ,
kanungáinarpoĸ.
kanunnarpoq, kanunnaasut,
kanunnaapput, kanunnaappaa, kanunnaassivoq.
kanungnarpoĸ, kanungnâssut,
kanungnãput, kanungnáupâ, kanungnáussivoĸ.
kanunneq, t kanunnerup,
kanunnerit : orpik tipigissoq; = kanunngeq.
kanungneĸ, t kanungnerup,
kanungnerit : orpik tipigigsoĸ; = kanúngeĸ.
kaaqqippaa, tullia tak.
kaaqquarpaa.
kaorĸípâ, tugdlia tak.
kaorĸuarpâ.
kaaqquarpaa : annikitsumut
atitillugu inivaa (s. kamik); = qaaqquarpaa.
kaorĸuarpâ : angnikitsumut
atititdlugo inivâ (s. kamik); = ĸârĸuarpâ.
kaapajaarpoq : suisuavoq
(nerisakilaarnermit) = kaaperaarpoq.
kâpajârpoĸ : suisuavoĸ
(nerissakilârnermit) = kâperârpoĸ.
kaaperaarpoq. kâperârpoĸ.
kaperlak, t kaperlaap,
kaperlaat : ukiumi seqineeruffik; kaperlappoq, kaperlaavoq.
kaperdlak, t kaperdlaup,
kaperdlait : ukiume seĸinêruvfik; kaperdlagpoĸ, kaperdlauvoĸ.
kaperluk, t : timmissap
qatigaa; kaperlui, tk.
kaperdluk, t : tingmíssap
ĸatigâ; kaperdlue, tk.
kappiagaa = kappiagivaa :
ernumagaa, aarlerigaa; kappiasuppoq, kappiasuutigaa.
kápiagâ = kápiagivâ :
ernumagâ, ârdlerigâ; kápiasugpoĸ, kápiasûtigâ.
kappialavoq, kappialaarpoq :
upittorsuuvoq; kappialaatigaa.
kápialavoĸ, kápialaorpoĸ
: upítorssûvoĸ; kápialautigâ.
kapinartoq, t kapinartulik,
kapinartullit (naasoq, orpik), kapinartueruppoq.
kapinartoĸ, t kapinartulik,
kapinartugdlit (naussoĸ, orpik), kapinartuerúpoĸ.
kapineq, t kapinerup,
kapinerit; = kappoq.
kapineĸ, t kapinerup,
kapinerit; = kápoĸ.
kapinngualuppoq,
kapinngualutsitsivoq, kapinngualuttuarpoq.
kapíngualugpoĸ,
kapíngualugtitsivoĸ, kapíngualugtuarpoĸ.
kapinnguallattarpoq,
kapinnguallatartitsivoq.
kapínguatdlagtarpoĸ,
kapínguatdlagtartitsivoĸ.
kapippaa (s. kamik);
kapitsivoq, kapiterivoq.
kapípâ (s. kamik);
kapitsivoĸ, kapiterivoĸ.
kapippoq : qaatiguulerpoq;
kapippaa (annoraaq timmianut).
kapípoĸ : ĸâtigûlerpoĸ;
kapípâ (ánorâĸ tingmianut).
kapiseq, t : inalunit
tuilik, saloqqut (masannartorsiut).
kapiseĸ, t : inalunit
tuvilik, salorĸut (masangnartorsiut).
kapisiaraa = kapisiarivaa :
akisuatippaa (s. qaqqat kapisiaralugit erinarsorput).
kapisiarâ = kapisiarivâ :
akisuatípâ (s. ĸáĸat kapisiaralugit erinarssorput).
kapisilliarpoq =
kapisilinnukarpoq.
kapisigdliarpoĸ =
kapisilingnukarpoĸ.
kapisileeraq, t
kapisileeqqat, = ammassassuaq.
kapisilêraĸ, t
kapisilêrĸat, = angmagssagssuaĸ.
kapisilik, t kapisillit,
kapisilissuaq, kapisilimmiu.
kapisilik, t kapisigdlit,
kapisiligssuaĸ, kapisilingmio.
kapitagiit, tq :
tapertalerit, iluleriit, attarmeersut; kapitagiipput,
kapitagiissut.
kapitagît, tĸ :
tapertalerit, ilulerît, átarmêrsut; kapitagîgput,
kapitagîgsut.
kapitak, t kapitaat : tuilik
(saloqqut); kapitattaarpoq, kapitaaruppoq.
kapitak, t kapitait :
tuvilik (salorĸut); kapitagtârpoĸ, kapitaerúpoĸ.
kapillattarpoq,
kapillattartitsivoq, kapillattartippaa (s. iki).
kapitdlagtarpoĸ,
kapitdlagtartitsivoĸ, kapitdlagtartípâ (s. ike).
kapiterpoq : kapitani
ativaa.
kapiterpoĸ : kapitane
ativâ.
kapitsiorpoq =
kapitaliorpoq.
kapitsiorpoĸ =
kapitaliorpoĸ.
kappivoq : ajorsapappoq,
suisuavoq.
kápivoĸ : ajorssapagpoĸ,
suisuavoĸ.
kapivoq, kapivaa, kapisivoq,
kapitippoq, kapisoorpoq, kapisoorpaa, kapisaq; = kapuvoq tak. :
kapukarpoq.
kapivoĸ, kapivâ,
kapissivoĸ, kapitípoĸ, kapissôrpoĸ, kapissôrpâ, kapissaĸ;
= kapuvoĸ tak. : kapukarpoĸ.
kappoq, t = kapineq. kápoĸ, t = kapineĸ.
kaporpoq, kaporpaa,
kaportitsivoq, kaportuarpoq, kaportuarpaa, kaporneq.
kaporpoĸ, kaporpâ,
kaportitsivoĸ, kaportuarpoĸ, kaportuarpâ, kaporneĸ.
kappoqqut, t kappoqqutip,
kappoqqutit, = kukkilit; kappoqquserpaa, kappoqqusersorpaa.
káporĸut, t káporĸutip,
káporĸutit, = kúkilit; káporĸuserpâ, káporĸusersorpâ.
kapoorut, t kapoorutip,
kapoorutit, kapoorummik, kapoorutaavoq.
kapôrut, t kapôrutip,
kapôrutit, kapôrúmik, kapôrutauvoĸ.
kapugaq, t kapukkat,
kapugaavoq.
kapugaĸ, t kapugkat,
kapugauvoĸ.
kapuivoq, kapuisarpoq,
kapuineq.
kapuivoĸ, kapuissarpoĸ,
kapuineĸ.
kapukaaluppoq,
kapukaaluttuinnaavoq.
kapukâlugpoĸ,
kapukâlugtuínauvoĸ.
kapukarpoq, kapukartippaa,
kapukartaannarpoq, kapukaappoq.
kapukarpoĸ, kapukartípâ,
kapukartáinarpoĸ, kapukáupoĸ.
kapumavoq (s. sissaq),
kapumaannartoq = arriitsumik appariartortoq.
kapumavoĸ (s. sigssaĸ),
kapumáinartoĸ = arrîtsumik ápariartortoĸ.
kapumisaarpaa :
anguilaarpaa.
kapumissârpâ :
anguvilârpâ.
kapuppoq, kapuppaa,
kapussivik, kaputtoorpoq.
kapúpoĸ, kapúpâ,
kapússivik, kapútôrpoĸ.
kapuuppoq, kapuuttuarpoq,
kapuupput (imminnut).
kapũpoĸ, kapũtuarpoĸ,
kapũput (ingmingnut).
kapuut, t kapuutip,
kapuutit, kapuuserpoq, kapuusersoq, kapuusersuuppaa, kapuusiuppaa,
kapuussuaq.
kapût, t kapûtip, kapûtit,
kapûserpoĸ, kapûsersoĸ, kapûsersũpâ, kapûsiúpâ,
kapũssuaĸ.
kapput, t kapputip,
kapputit; = kapissut (s. kikiak); kapputaavoq.
káput, t káputip, káputit;
= kapíssut (s. kikiak); káputauvoĸ.
kaputarpaa, kaputaappoq,
kaputaavoq.
kaputarpâ, kaputáupoĸ,
kaputaivoĸ.
kaarfa, tk = kaarra, kaavia. kârfa, tk = kârra, kâvia.
karnalaq = karngalaq, t
karnalaap, karnalaat, karngalaap, karngalaat : tuttu katanneq.
karnalaĸ = karngalaĸ, t
karnalaup, karnalait, karngalaup, karngalait : tugto katangneĸ.
karnalavoq = karngalavoq :
meqquminik kataavoq; karnalanikut, karngalanikut : nakkaalanikut
(s. nerrivimmit); karnalatserut, karngalatserut : nakkalatserut;
karnalatsigaq, karngalatsigaq : nakkalatsigaq.
karnalavoĸ = karngalavoĸ :
merĸuminik kataivoĸ; karnalanikut, karngalanikut : nákâlanikut
(s. nerrivingmit); karnalagterut, karngalagterut : nákalagterut;
karnalagtigaĸ, karngalagtigaĸ : nákalagtigaĸ.
kaarra, tk = kaarfa, kaavia. kârra, tk = kârfa, kâvia.
karra, tk nunap nuua, naasup
nuua; karraqquppoq, karraqquppaa.
karra, tk nunap nûa,
naussup nûa; karrarĸúpoĸ, karrarĸúpâ.
karri, t kaavequt,
inerititaq; karreqalerpoq, karreqalersoq, karriiarnikut.
karre, t kâveĸut,
inerititaĸ; karreĸalerpoĸ, karreĸalersoĸ, karrîarnikut.
karsi, t oqs : illerfiusaq,
karsisivoq, karsersuaq; aningaasaatit, s. kommuunekarsi.
karse, t oĸs :
igdlerfiussaĸ, karsisivoĸ, karserssuaĸ; aningaussautit, s.
kommûnekarse.
kassuma, upt allam. =
katuma.
kássuma, upt avdlam. =
katuma.
kassumaak, oql kassumaak-aa
= katumaak.
kássumâk, oĸl kássumâk-â
= katumâk.
kasuppoq, kasuttagaq,
kasuttakkat : innattaat; kasuttaat, kasuttaaserpaa (s. sianeq),
kasuttorpoq, kasuttorpaa, kasuttuivoq.
kasugpoĸ, kasugtagaĸ,
kasugtagkat : ingnagtaut; kasugtaut, kasugtauserpâ (s. sujaneĸ),
kasugtorpoĸ, kasugtorpâ, kasugtuivoĸ.
kasuppaa, kasutaq,
kasutsivoq.
kasúpâ, kasutaĸ,
kasutsivoĸ.
kasuuppoq = kalluuppoq;
kasuussarpoq, kasuussaappoq, kasuussaappaa, kasuussaapput
(imminnut), kasuupput (imertarfimmik).
kasũpoĸ = kagdlũpoĸ;
kasũssarpoĸ, kasũssáupoĸ, kasũssáupâ, kasũssáuput
(ingmingnut), kasũput (imertarfingmik).
katagaavoq, katagaajuarpoq,
katagaanngivippoq, katagaanngivissoq.
katagaivoĸ, katagaiuarpoĸ,
katagáingivigpoĸ, katagáingivigsoĸ.
katagalavoq,
katagalaannarpoq, katagalanngilaq, katagalanngillat.
katagalavoĸ,
katagaláinarpoĸ, katagalángilaĸ, katagalángitdlat.
katagarpoq, katagarpaa,
katagartippai, katagartuarput.
katagarpoĸ, katagarpâ,
katagartípai, katagartuarput.
katagaapput (imminnut),
katagaakkunnaarput.
katagáuput (ingmingnut),
katagáukungnaerput.
katappoq (meqquminik),
katakkiartorpoq, katatsippaa.
katagpoĸ (merĸuminik),
katagkiartorpoĸ, katagtípâ.
kataavoq = katagaqarpoq. kataivoĸ = katagaĸarpoĸ.
katajaappoq, katajaatsoq,
katajaalluinnarpoq.
katajáipoĸ, katajaitsoĸ,
katajaitdluínarpoĸ.
katajavoq, katajavallaaqaaq
= kaanngajavoq.
katajavoĸ, katajavatdlâĸaoĸ
= kãngajavoĸ.
katak, t kataap, kataat :
illup kalaallisuup isaariaa ilorleq qaqisariaq; katalleq : kataap
iluatungaani inissaq (illeq); kataasaq : innaarsunnguaq.
katak, t kataup, katait :
igdlup kalâtdlisûp isâriâ ilordleĸ ĸaĸissariaĸ; katagdleĸ
: kataup iluatungâne inigssaĸ (igdleĸ); kataussaĸ :
ivnârssúnguaĸ.
kattaku, t katanniku
(nassuk).
kátako, t katangniko
(nagssuk).
katanneq, t (meqqulik),
katannerup, katannerit, katanniku = kattaku.
katangneĸ, t (merĸulik),
katangnerup, katangnerit, katangniko = kátako.
katappaa, katatsivoq,
katassimavaa; tak. : katataq.
katápâ, katatsivoĸ,
katásimavâ; tak. : katataĸ.
kattari, t oqs :
ajoqersuinerluttuusorisaq (katuullinit); kattariunngilaq,
kattariunngillat (s. Lutseri).
kátare, t oĸs :
ajoĸersuinerdlugtûsorissaĸ (katûgdlinit); kátariúngilaĸ,
kátariúngitdlat (s. Lútere).
katataq, t katataavoq. katataĸ, t katatauvoĸ.
kataappoq : kinguleruppoq,
atisarlerpoq; kataakkaluttuinnarpoq, kataanniku.
katáupoĸ : kingulerúpoĸ,
atissardlerpoĸ; katáukalugtuínarpoĸ, katáuniko.
kallangavoq = qallangavoq,
qalangavoq; kallangaappoq, sorraappoq.
katdlangavoĸ =
ĸatdlangavoĸ, ĸalangavoĸ; katdlangáipoĸ, sorráipoĸ.
kallannippoq, kallannitsoq :
tipiluppoq.
katdlangnípoĸ,
katdlangnitsoĸ : tipilugpoĸ.
kallupput : qassiiullutik
kalipput; kalluppaat.
katdlúput : ĸavsîuvdlutik
kaligput; katdlúpât.
kalluserpaa = kalilerpaa. katdluserpâ = kalilerpâ.
kallut, t kallutip, kallutit
: kalut, kaligut; kalluserpoq, kallusersoq = kaliguserpoq.
katdlut, t katdlutip,
katdlutit : kalut, kaligut; katdluserpoĸ, katdlusersoĸ =
kaliguserpoĸ.
katerippoq, kateripput
(imminnut), katerisarpai, katerisaavoq, katerisimaarput.
katerípoĸ, kateríput
(ingmingnut), katerisarpai, katerisaivoĸ, katerisimârput.
katernaaq, t katernaap,
katernaat, katernaavoq = katernaajuvoq, katernaaffik.
katernâĸ, t katernâp,
katernât, katernauvoĸ = katernâjuvoĸ, katernâvfik.
katerngaaq, t katerngaap,
katerngaat, katerngaavoq = katerngaajuvoq, katerngaaffik.
katerngâĸ, t katerngâp,
katerngât, katerngauvoĸ = katerngâjuvoĸ, katerngâvfik.
katersat, tq katersarsuit, =
katersaarsuit, = katersarpassuit.
katerssat, tĸ
katerssarssuit, = katerssârssuit, = katerssarpagssuit.
katersivoq = katersuivoq;
katersigallarniarit.
katerssivoĸ = katerssuivoĸ;
katerssigatdlarniarit.
katersorput, katersorpai,
katersorfik, katersuivoq, katersuiffik, katersugaasivik,
katersukkat.
katerssorput, katerssorpai,
katerssorfik, katerssuivoĸ, katerssuivfik, katerssugausivik,
katerssugkat.
katersuupput, katersuuppai,
katersuuttorsuupput, katersuukkiartorput.
katerssũput, katerssũpai,
katerssũtorssũput, katerssũkiartorput.
kateruserput, katerusersut
(aappariikkumasut); katerusertippai = atuaaserai.
kateruserput, katerusersut
(áiparîgkumassut); katerusertípai = atuauserai.
katiguppoq = katuguppoq;
katigussorput, katiguttoorput.
katigúpoĸ = katugúpoĸ;
katigússorput, katigútôrput.
katinneq, t katinnerup,
katinnerit; = kanneq.
katíneĸ, t katínerup,
katínerit; = káneĸ.
katinngarmik, tk =
iluunngarmik, attarmik.
katíngarmik, tk =
ilũngarmik, átarmik.
katinngat, t katinngatip,
katinngatit (: erfalasoq, sakkutuunut); katinngataavoq,
katinngatigaat.
katíngat, t katíngatip,
katíngatit (: erfalassoĸ, sákutûnut); katíngatauvoĸ,
katíngatigât.
katinngavoq, katinngasut. katíngavoĸ, katíngassut.
katinngatta, tk =
iluunngatta.
katíngavta, tk = ilũngavta.
kaatippaa, kaatitsivoq,
kaatitaq (ameq); tak. : kaavoq.
kâtípâ, kâtitsivoĸ,
kâtitaĸ (ameĸ); tak. : kâvoĸ.
katippai (katitassat),
katiterpai, katiterivoq.
katípai (katitagssat),
katiterpai, katiterivoĸ.
katipalupput, katipaluppai
(mikisualuit).
katipalugput, katipalugpai
(mikissualuit).
katipput (aappariissat),
katikkiarput, katittoorput, katissut.
katíput (áiparîgssat),
katíkiarput, katítôrput, katíssut.
katisimapput (:
naalagiarput); katisimarrapput.
katisimáput (:
nâlagiarput); katisimarráput.
katisimmavik, t
katisimmaviup, katisimmavimmiipput.
katisímavik, t
katisímaviup, katisímavingmĩput.
katitaq, t katitaavoq. katitaĸ, t katitauvoĸ.
katitippai (katittussat),
katititsivoq, katititat.
katitípai (katítugssat),
katititsivoĸ, katititat.
katittorsiut, t
katittorsiutip, katittorsiutit, katittorsiummik nerersuarput.
katítorsiut, t
katítorsiutip, katítorsiutit, katítorsiúmik nererssuarput.
katitsivoq,
katitsillaqqippoq, katitsillaqqissoq, katitsilluarpoq.
katitsivoĸ,
katitsitdlarĸigpoĸ, katitsitdlarĸigsoĸ, katitsivdluarpoĸ.
katittut, tq katittunut
qaaqqusaavoq; katittuniippoq.
katítut, tĸ katítunut
ĸaerĸussauvoĸ; katítunĩpoĸ.
katiffik, t katiffiup,
katiffissiorput, katiffissiorfik.
kativfik, t kativfiup,
kativfigsiorput, kativfigsiorfik.
katu, t : qilaatip
anaalerutaa; tak. : katuarpaa.
kato, t : ĸilautip
anaulerutâ; tak. : katuarpâ.
katsorani = katsornani :
erniinnaarluni …, erngiinnaarluni ….
katsorane = katsornane :
ernĩnârdlune …, erngĩnârdlune ….
katsorluinnanngilaq,
katsorluinnanngillat : uniiminngilaq.
katsordluínángilaĸ,
katsordluínángitdlat : unîmíngilaĸ.
katsorippoq, katsorissoq,
katsorilluinnarpoq, katsorissuuvoq.
katsorigpoĸ, katsorigsoĸ,
katsorigdluínarpoĸ, katsorigsûvoĸ.
katsorik, t katsorissuaq. katsorik, t katsorigssuaĸ.
katsorna, oqr : erniinnaq,
erngiinnaq; katsornannguaq.
katsorna, oĸr : ernĩnaĸ,
erngĩnaĸ; katsornánguaĸ.
katsorpoq : aakkunnaarpoq
(sorlummigut), (: noqqillappoq).
katsorpoĸ : augkungnaerpoĸ
(sordlungmigut), (: norĸitdlagpoĸ).
katsorsaasoq, t : nakorsaq. katsorsaissoĸ, t :
nakorsaĸ.
katsorsaat, t katsorsaatip,
katsorsaatit : nakorsaat; katsorsaaserpaa, katsorsaasiortoq,
katsorsaammik.
katsorsaut, t katsorsautip,
katsorsautit : nakorsaut; katsorsauserpâ, katsorsausiortoĸ,
katsorsáumik.
katsuaq, t : assaqqup neqaa
nukissualik; katsuakippoq, katsuakitsoq, katsuartooq.
katsuaĸ, t : agssarĸup
neĸâ nukigssualik; katsuakípoĸ, katsuakitsoĸ, katsuartôĸ.
katsungaarsorpoq,
katsungaatsut : eqqissinngilaq; katsungaaserpoq, katsungaasersoq.
katsungaerssorpoĸ,
katsungaitsut : erĸigsíngilaĸ; katsungaiserpoĸ,
katsungaisersoĸ.
katsunngilaq, katsunngillat
: ingerlaannarpoq, noqqillanngilaq; katsunngivilluni iserpoq.
katsúngilaĸ, katsúngitdlat
: ingerdláinarpoĸ, norĸitdlángilaĸ; katsúngivigdlune
iserpoĸ.
katuaq, t : qilaat =
kasuttagaq.
katuaĸ, t : ĸilaut =
kasugtagaĸ.
katuarpaa : katumik qilaat
(tumerparpaaq) anaalaarpaa.
katuarpâ : katumik ĸilaut
(tumerparpâĸ) anaulaorpâ.
katuppaa : ataasiarlugu
kasuppaa (qilaat).
katugpâ : atausiardlugo
kasúpâ (ĸilaut).
katuguppoq : akuliutivippoq;
katuguppaa, katugulluarpoq, katugulluarpaa.
katugúpoĸ :
akuliutivigpoĸ; katugúpâ, katugutdluarpoĸ, katugutdluarpâ.
katuma, upt allam. =
kassuma.
katuma, upt avdlam. =
kássuma.
kaattungiaq, t kaattungissat
: qaleruallit ilaat; kaattungiaarutinngilaq,
kaattungiaarutinngillat, kaattungiaasaq.
kãtungiaĸ, t kãtungíssat
: ĸaleruagdlit ilât; kãtungiaerutíngilaĸ,
kãtungiaerutíngitdlat, kãtungiaussaĸ.
kattuppoq : akuliuppoq;
kattuppaa, kattupput, kattullutik akiliipput; kattuppaat :
kiserngaappaat, kattullutik akiorpaat; kattussaq, kattussaavoq,
kattussipput, kattussuupput.
kátúpoĸ : akuliúpoĸ;
kátúpâ, kátúput, kátutdlutik akilĩput; kátúpât :
kiserngáupât, kátutdlutik akiorpât; kátússaĸ, kátússauvoĸ,
kátússíput, kátússũput.
kattut, t kattutip, kattutit
: katissut; kattutissaq : katissutissaq (atisaq).
kátut, t kátutip, kátutit
: katíssut; kátutigssaĸ : katíssutigssaĸ (atissaĸ).
katuut, t katuutip, katuutit
= katu.
katût, t katûtip, katûtit
= kato.
kattutaarput, kattutaarpaat
= tamakkiuppaat.
kátutârput, kátutârpât
= tamákiúpât.
kaavaavoq, kaavaavik,
kaavaasarpoq.
kauaivoĸ, kauaivik,
kauaissarpoĸ.
kaavalaneq, t kaavalanerit,
kaavalarnit, kaavalarngit : iluliamernit sequnneri, iluliamerngit
sequnneri (eqimasut).
kaualaneĸ, t kaualanerit,
kaualarnit, kaualarngit : iluliamernit seĸungnere, iluliamerngit
seĸungnere (eĸimassut).
kaavarpoq, kaavarpaa :
(orsoq qerisoq); kaavarsit : mattallip (s. kigutilissuup),
kaavarsisaa tk kaavarsivoq, kaavartaq.
kauarpoĸ, kauarpâ :
(orssoĸ ĸerissoĸ); kauarsit : mátagdlip (s. kigutiligssûp),
kauarsisâ tk kauarsivoĸ, kauartaĸ.
kaaguppaa : ativaa;
kaagussaq.
kaugúpâ : ativâ;
kaugússaĸ.
kaajaluippoq :
kaajallaappoq; kaajaluinneq.
kaujaluípoĸ :
kaujatdláupoĸ; kaujaluíneĸ.
kaajaluivoq, kaajaluivaa
(atunngikki, pussarummik); kaajaluisaq : kaajallaattumik
pussarutilik (kamik); kaajaluisalik : illorsuaq katinngasuinnaq
qulisaanngitsumik akunnilik.
kaujaluivoĸ, kaujaluivâ
(atúngigke, pússarúmik); kaujaluissaĸ : kaujatdláutumik
pússarutilik (kamik); kaujaluissalik : igdlorssuaĸ
katíngassuínaĸ ĸulissáungitsumik akúnilik.
kaajalukaarpoq :
kaajallattarpoq; kaajalukaartippaa, kaajalukaartillugu.
kaujalukârpoĸ :
kaujatdlagtarpoĸ; kaujalukârtípâ, kaujalukârtitdlugo.
kaajarnaq, t : anoraasuaq
kaavittuliortoq.
kaujarnaĸ, t : anorâsuaĸ
kâvigtuliortoĸ.
kaajallappoq, kaajallappaa,
kaajallaappoq, kaajallatsippaa.
kaujatdlagpoĸ,
kaujatdlagpâ, kaujatdláupoĸ, kaujatdlagtípâ.
kaajallaavoq, kaajallaasitat
(allakkat ingerlatitat, allattaaq atuagassaat).
kaujatdlaivoĸ,
kaujatdlaisitat (agdlagkat ingerdlatitat, avdlátaoĸ
atuagagssait).
kaajallak, t kaajallaap,
kaajallaat = kissaallak, silaarunnartoq.
kaujatdlak, t kaujatdlaup,
kaujatdlait = kíssâtdlak, silaerúnartoĸ.
kaak, t : aarfup amia;
kaattorpoq, kaassua, tk.
kauk, t : aorfup amia;
kaugtorpoĸ, kaugssua, tk.
kaakkippaa : kaallugu
(atitillugu) inivaa (s. aaqqat).
káukípâ : kauvdlugo
(atititdlugo) inivâ (s. ârĸat).
kaakkivaa, kaakkippaat :
unguaat, kaajallappaat (pinngitsuerullugu).
káukivâ, káukípât :
unguvât, kaujatdlagpât (píngitsuerutdlugo).
kaammaqqut, t kaammaqqutip,
kaammaqqutit : qussaatsiut, kaasivik; kaammaqquserpaa.
káumarĸut, t káumarĸutip,
káumarĸutit : ĸuvssautsiut, kaussivik; káumarĸuserpâ.
kaappoq, kaappaa,
kaattorpoq, kaattorpaa, kaattarpaa, kaattaapput, kaattaappaa,
kaattaat, kaattariaq, kaattarissat : ukkiaarneq; kaattuivoq.
káupoĸ, káupâ,
káutorpoĸ, káutorpâ, káutarpâ, káutáiput, káutáupâ,
káutaut, káutariaĸ, káutaríssat : úkiârneĸ; káutuivoĸ.
kaasimaarpoq, kaasimaarfik,
kaasimaartuarpoq, kaasimaarajuppoq.
kausimârpoĸ, kausimârfik,
kausimârtuarpoĸ, kausimârajugpoĸ.
kaasaq, t = kaaneqartoq,
iluagut qerattaqqusigaq.
kaussaĸ, t = kauneĸartoĸ,
iluagut ĸerátarĸusigaĸ.
kaasarfik, t kaasarfimmiu,
kaasarfilik, kaasarfillit, kaasarfissorpoq, kaasarfissorpaa.
kaussarfik, t
kaussarfingmio, kaussarfilik, kaussarfigdlit, kaussarfigssorpoĸ,
kaussarfigssorpâ.
kaasivoq, kaasivik,
kaasivissaq.
kaussivoĸ, kaussivik,
kaussivigssaĸ.
kaataq, t kaattat,
kaatarsuaq, kaataaraq.
kautaĸ, t káutat,
kautarssuaĸ, kautâraĸ.
kaallugu qitulisippaa,
aserorpaa.
kautdlugo ĸitulisípâ,
aserorpâ.
kaatorpoq, kaatorpaa,
kaatornianngilaa.
kautorpoĸ, kautorpâ,
kautorniángilâ.
kaatsiorpoq = kaataliorpoq. kautsiorpoĸ = kautaliorpoĸ.
kaatsivoq = kaassivoq. kautsivoĸ = káusivoĸ.
kaatuarpoq, kaatuarpaa
(kuummi eqalunniaq).
kautuarpoĸ, kautuarpâ
(kûngme eĸalungniaĸ).
kaatuivoq, kaatuiumanngilaq,
kaatuiumanngillat.
kautuivoĸ, kautuiumángilaĸ,
kautuiumángitdlat.
kaavaa, kaasaq, kaasariaq,
kaasoorpaa, kaallugu ammuppaa.
kauvâ, kaussaĸ,
kaussariaĸ, kaussôrpâ, kauvdlugo ámúpâ.
kaaffik, t kaaffiup,
kaaffissuaq, kaaffissaq; tak. : kaappaa.
kauvfik, t kauvfiup,
kauvfigssuaĸ, kauvfigssaĸ; tak. : káupâ.
kavaajaq, t oqs
kavaajartaarpoq, kavaajarsuaq, kavaajakoq.
kavâjaĸ, t oĸs
kavâjartârpoĸ, kavâjarssuaĸ, kavâjakoĸ.
kavasappaa : kalluarpaa. kavasagpâ : kagdluarpâ.
kavasserpoq, kavassersoq; =
kavaajalerpoq.
kavásserpoĸ, kavássersoĸ;
= kavâjalerpoĸ.
kavassisaarpoq,
kavassisaarumatoqaaq.
kavássissârpoĸ,
kavássissârumatoĸaoĸ.
kallu, t (paatit isoqutaat
saaneq); kallussaq, kallormippaa, kalluarpai (paatit),
kallulerpai.
kavdlo, t (pautit isoĸutât
sauneĸ); kavdlugssaĸ, kavdlormigpâ, kavdluarpai (pautit),
kavdlulerpai.
kaaveq, t kaarfit = kaarri;
kaavequt, kaavequtip, kaavequtit kaavequtilik, kaavequtillit,
kaavequtaavoq; tak. : kaarfa.
kâveĸ, t kârfit = kârre;
kâveĸut, kâveĸutip, kâveĸutit kâveĸutilik, kâveĸutigdlit,
kâveĸutauvoĸ; tak. : kârfa.
kaaveriaq, t kaaverissat
tak. : kaavippoq.
kâveriaĸ, t kâveríssat
tak. : kâvigpoĸ.
kaaverissiortoq, t
kaaverissiullaqqissoq.
kâveríssiortoĸ, t
kâveríssiutdlarĸigsoĸ.
kaaffapput = kaaverrapput;
kaaffattut, kaaffallutik.
kâvfáput = kâverráput;
kâvfátut, kâvfatdlutik.
kaaffarluppoq :
kaavinnerluppoq.
kâvfardlugpoĸ :
kâvingnerdlugpoĸ.
kaaffarippoq, kaaffarissoq,
= kaavillaqqippoq; kaaffarissaarpoq, kaaffarissorsivoq.
kâvfarigpoĸ, kâvfarigsoĸ,
= kâvitdlarĸigpoĸ; kâvfarigsârpoĸ, kâvfarigsorsivoĸ.
kaaffaserpoq, kaaffasersoq,
kaaffaseruttorluni ….
kâvfaserpoĸ, kâvfasersoĸ,
kâvfaserugtordlune ….
kaffi, t oqs (qalataq);
kaffisunni, kaffillerpoq, kaffillersoq, kaffisorpoq, kaffisorfik,
kaffisuupput, kaffiliut, kaffiliuserpoq, kaffiliusersoq.
kavfe, t oĸs (ĸalataĸ);
kavfisungne, kavfigdlerpoĸ, kavfigdlersoĸ, kavfisorpoĸ,
kavfisorfik, kavfisũput, kavfiliut, kavfiliuserpoĸ,
kavfiliusersoĸ.
kaffiina, t oqs = kaffilaaq,
kaffilaap, kaffilaat, kaffiinasivoq, kaffiinasivoĸ.
kavfîna, t oĸs = kavfilâĸ,
kavfilâp, kavfilât, kavfînasivoĸ, kavfînasivoĸ.
kaffit, tq
(uunneqanngitsut); kaffisivoq.
kavfit, tĸ (ũneĸángitsut);
kavfisivoĸ.
kaaviiaarpoq, kaaviiaarpaa,
kaaviiaaruppaa.
kâvîârpoĸ, kâvîârpâ,
kâvîârúpâ.
kaavippoq, kaaviffik,
kaavittariaq, kaavittarissat = kaaveriaq, kaaviinnaq; kaavittoq,
kaavittuarpoq, kaavittuliorpoq (anoraasuaq).
kâvigpoĸ, kâvigfik,
kâvigtariaĸ, kâvigtaríssat = kâveriaĸ, kâvĩnaĸ; kâvigtoĸ,
kâvigtuarpoĸ, kâvigtuliorpoĸ (anorâsuaĸ).
kaavikajaarpoq,
kaavikajaartippaa, kaavikajaaruppaa; = kaaviiaarpoq.
kâvikajârpoĸ,
kâvikajârtípâ, kâvikajârúpâ; = kâvîârpoĸ.
kaavikiak, t kaavikiaap,
kaavikiaat; = kaavitiaaq.
kâvikiak, t kâvikiaup,
kâvikiait; = kâvitiâĸ.
kaavikoorpoq : aalakoorpoq;
kaavikoorajuppoq.
kâvikôrpoĸ : aulakôrpoĸ;
kâvikôrajugpoĸ.
kaaviinnaq, t = saqisaaq
(qitigiaq).
kâvĩnaĸ, t = saĸissâĸ
(ĸitigiaĸ).
kaavinneq, t kaavinnerup,
kaavinnersua.
kâvingneĸ, t kâvingnerup,
kâvingnerssua.
kaavippaa, kaavissuppaa,
kaavitippaa, kaavittuarpaa.
kâvípâ, kâvíssúpâ,
kâvitípâ, kâvítuarpâ.
kaavitiaaq, t kaavitiaap,
kaavitiaat (pinnguaq); = kaavikiak.
kâvitiâĸ, t kâvitiâp,
kâvitiât (pínguaĸ); = kâvikiak.
kaavititsivoq,
kaavititsisarpoq, kaavititsivik.
kâvititsivoĸ,
kâvititsissarpoĸ, kâvititsivik.
kanngit, tq = kamiit,
kammit.
kavngit, tĸ = kamît,
kangmit.
kanniarpoq : kaporniarpoq
(s. eqalunnik); kanniarfik.
kavniarpoĸ : kaporniarpoĸ
(s. eĸalungnik); kavniarfik.
kaavoq, kaasoorpoq, kaalluni
utivoq; tak. : kaatippaa.
kâvoĸ, kâssôrpoĸ,
kâvdlune utivoĸ; tak. : kâtípâ.
kaassak, t kaassaap,
kaassaat (: taaliap kaavittua), kaassalerpaa.
kâvsak, t kâvsaup, kâvsait
(: tâliap kâvigtua), kâvsalerpâ.
kaassalivoq : kajujuummivoq;
kaassalisaarpoq (malitsigut).
kâvsalivoĸ : kajujũmivoĸ;
kâvsalissârpoĸ (maligtigut).
kaassaaq, t kaassaap,
kaassaat : kaavitiaaq.
kâvsâĸ, t kâvsâp,
kâvsât : kâvitiâĸ.
kaassorpoq, kaassuarpoq :
sikuliakkut qaannamik; kaassuarput (qamutit usituut).
kâvsorpoĸ, kâvsuarpoĸ :
sikuliákut ĸáinamik; kâvsuarput (ĸamutit usitût).
kaassaaq, t kaassaap,
kaassaat : anoraasuaq kaavittuliortoq; kaassaarpoq.
kâvssâĸ, t kâvssâp,
kâvssât : anorâsuaĸ kâvigtuliortoĸ; kâvssârpoĸ.
kasseq, t kasserup,
kasserit, kassequt, kassequserpoq, kassermippaa.
kavsseĸ, t kavsserup,
kavsserit, kavsseĸut, kavsseĸuserpoĸ, kavssermigpâ.
kaassuppaa : atukkani
(tusaasani) sinnattoraa.
kâvssúpâ : atugkane
(tusâssane) singnagtorâ.
kii =keeq, oqq : tassa,
maanna (ataatsikkoorniartut); keerpoq : tassaarpoq; keermi,
keermiaasiit : aarimmiaasiit, aarinaasiit.
kê = kêĸ, oĸĸ : tássa,
mãna (atautsíkôrniartut); kêrpoĸ : tássârpoĸ; kêrme,
kêrmiâsît : ârímiâsît, ârinâsît.
keeriarpaa, keeriarsaraa,
keeriartuusaarpaa.
kêriarpâ, kêriarssarâ,
kêriartûssârpâ.
keersarpaat : sikut angallat
kiggippaat; keersagaavoq.
kêrssarpât : sikut
angatdlat kiggípât; kêrssagauvoĸ.
keeruppoq : kiisiumattorpoq;
keeruttorsuupput (aalisakkat).
kêrugpoĸ : kîsiumagtorpoĸ;
kêrugtorssũput (aulisagkat).
keeruippoq, keeruitsoq (:
neriumanngilaq, neriumanngillat, neriumanngitsoq); keeruillivoq.
kêruípoĸ, kêruitsoĸ (:
neriumángilaĸ, neriumángitdlat, neriumángitsoĸ);
kêruitdlivoĸ.
keqqavoq = kiveqqavoq;
keqqasoorpoq.
kevĸavoĸ = kiverĸavoĸ;
kevĸassôrpoĸ.
kia, upt allam. tak. : kina;
kia-una (kiaana), kiamaanna, kialikiaq : kiami-taava? = kisua,
tak. : kisu.
kia, upt avdlam. tak. :
kina; kia-una (kiauna), kiamãna, kialikiaĸ : kiame-tauva? =
kisua, tak. : kiso.
kiaaruppoq,
kiaarukkiartorpoq, kiaarunnavianngilaq, kiaarunnavianngillat.
kiaerúpoĸ,
kiaerúkiartorpoĸ, kiaerúnaviángilaĸ, kiaerúnaviángitdlat.
kiakkerpoq, kiakkersoq,
kiakkiuppaa, kiakkernertooq.
kiagkerpoĸ, kiagkersoĸ,
kiagkiúpâ, kiagkernertôĸ.
kiappoq, kiatsippoq,
kiatsikkaluttuinnarpoq, kiakkortuvoq, kiattagaq, kiattakkat : ameq
orsulik uutagaq nerisassaq; kiassaat, kiassaaserpaa,
kiappallaaqaaq.
kiagpoĸ, kiagtípoĸ,
kiagtíkalugtuínarpoĸ, kiagkortuvoĸ, kiagtagaĸ, kiagtagkat :
ameĸ orssulik ûtagaĸ nerissagssaĸ; kiagsaut, kiagsauserpâ,
kiagpatdlâĸaoĸ.
kiattoq, t kiattormiu,
kiattorsuaq.
kiagtoĸ, t kiagtormio,
kiagtorssuaĸ.
kiaguppoq, kiaguttorsuuvoq,
kiagukkunnaarpoq.
kiagugpoĸ, kiagugtorssûvoĸ,
kiagugkungnaerpoĸ.
kiagunneq, t kiagunnerup,
kiagunnersuaq.
kiagungneĸ, t kiagungnerup,
kiagungnerssuaĸ.
kiak, t kiaap, kiammiuvoq,
kiassuaq.
kiak, t kiaup, kiangmiuvoĸ,
kiagssuaĸ.
kialaarpoq (: kialaartumut
pivoq), kialaartuannguarpoq.
kialârpoĸ (: kialârtumut
pivoĸ), kialârtuánguarpoĸ.
kiani, kigani upki ippoq
(kiganiippoq), kianissaatsiaq, kiganissaatsiaq.
kiane, kigane upki ípoĸ
(kiganĩpoĸ), kianíssâtsiaĸ, kiganíssâtsiaĸ.
kiannga = kigannga, upki
kianngarpoq, kiganngarpoq, kianngarpasippoq, kiganngarpasippoq,
kianngarpasissoq, kiganngarpasissoq.
kiánga = kigánga, upki
kiángarpoĸ, kigángarpoĸ, kiángarpasigpoĸ, kigángarpasigpoĸ,
kiángarpasigsoĸ, kigángarpasigsoĸ.
kianngaanniit,
kiganngaanniit, upki = kiannga, kigannga.
kiángãnît, kigángãnît,
upki = kiánga, kigánga.
kianngaq = kiganngaq, t :
nigeq; kianngaaluk, kiganngaaluk, kianngarpoq, kiganngarpoq,
kianngarsuaq, kiganngarsuaq.
kiángaĸ = kigángaĸ, t :
nigeĸ; kiángâluk, kigángâluk, kiángarpoĸ, kigángarpoĸ ,
kiángarssuaĸ, kigángarssuaĸ.
kianneq, t kiannerup,
kiannersaavoq, kiannertooq.
kiangneĸ, t kiangnerup,
kiangnerssauvoĸ, kiangnertôĸ.
kianneeruppoq =
kissarneeruppoq.
kiangnêrúpoĸ =
kíssarnêrúpoĸ.
kiapequt, t kiapequtip,
kiapequtit, kiapequserpoq, kiapequtaavoq, kiapequtaaruppoq.
kiapeĸut, t kiapeĸutip,
kiapeĸutit, kiapeĸuserpoĸ, kiapeĸutauvoĸ, kiapeĸutaerúpoĸ.
kiapersorpoq,
kiapersorfigaa.
kiaperssorpoĸ,
kiaperssorfigâ.
kiiarput (iputtut, qitittut)
: akuttusuut akulikitsullu nikittarlugit.
kîarput (ipugtut, ĸitigtut)
: akugtusût akulikitsutdlo nikítardlugit.
kiasik t kiatsit, kiasiusaq,
kiasissorpoq.
kiasik t kiatsit,
kiasiussaĸ, kiasigsorpoĸ.
kiassarippoq, kiassarissoq,
kiassarissivoq, kiassarivippoq, kiassarivissoq tak. : kiat.
kiássarigpoĸ,
kiássarigsoĸ, kiássarigsivoĸ, kiássarivigpoĸ, kiássarivigsoĸ
tak. : kiat.
kiat, t kiatip, kiatit,
kiatikippoq, kiatikitsoq, kiataa, tk.
kiat, t kiatip, kiatit,
kiatikípoĸ, kiatikitsoĸ, kiatâ, tk.
kiataarsivoq,
kiataarsinaqaaq.
kiataersivoĸ,
kiataersinaĸaoĸ.
kiataq, t unniliaq (ameq);
kiataavoq.
kiataĸ, t úniliaĸ (ameĸ);
kiatauvoĸ.
kiaallappoq, kiaallagaa,
kiaallatsippaa.
kiâtdlagpoĸ, kiâtdlagâ,
kiâtdlagtípâ.
kiatsi, tk = kiatini,
kiasini.
kiatse, tk = kiatine,
kiasine.
kigaaqut, t kigaaqutip,
kigaaqutit, kigaaqutaavoq, kigaaquserpaa.
kigaeĸut, t kigaeĸutip,
kigaeĸutit, kigaeĸutauvoĸ, kigaeĸuserpâ.
kigaarpoq : uniimivoq (s.
aanaarneq); kigaartippaa.
kigaerpoĸ : unîmivoĸ (s.
aunârneĸ); kigaertípâ.
kigaalaarpoq :
oqilaalliorpoq.
kigailaorpoĸ :
oĸilaitdliorpoĸ.
kigaalavoq, kigaalaniarpoq,
kigaalaqutaavoq, kigaalavallaaqaaq.
kigailavoĸ, kigailaniarpoĸ,
kigailaĸutauvoĸ, kigailavatdlâĸaoĸ.
kigaappoq, kigaatsoq,
kigaappallaanngilaq, kigaappallaanngillat.
kigáipoĸ, kigaitsoĸ,
kigáipatdlãngilaĸ, kigáipatdlãngitdlat.
kigaallappoq,
kigaallakkiartorpoq, kigaallassaat, kigaallassaaserpaa,
kigaallakkaluttuinnarpoq.
kigaitdlagpoĸ,
kigaitdlagkiartorpoĸ, kigaitdlagsaut, kigaitdlagsauserpâ,
kigaitdlagkalugtuínarpoĸ.
kigaallivoq,
kigaallisaarpoq, kigaallisaarutigaa.
kigaitdlivoĸ,
kigaitdlisârpoĸ, kigaitdlisârutigâ.
kigaatsumik, oqr
kigaatsunnguamik, kigaatsoralaannguamik.
kigaitsumik, oĸr
kigaitsúnguamik, kigaitsoralãnguamik.
kigajaq, t : norsami,
(aallaammi) kullup (tikip) inaa (kigarneq).
kigajaĸ, t : norssame,
(autdláime) kuvdlup (tikip) inâ (kigarneĸ).
kigalavoq : periataarpoq. kigalavoĸ : periatârpoĸ.
kigarpoq, kigarpaa,
kigartuivoq, kigartuut, kigartuusiorpoq, kigarneq.
kigarpoĸ, kigarpâ,
kigartuivoĸ, kigartût, kigartûsiorpoĸ, kigarneĸ.
kigaruppoq,
kigarukkiartorpoq, kigarusimavoq.
kigarúpoĸ,
kigarúkiartorpoĸ, kigarusimavoĸ.
killaagut, t killaagutip,
killaagutit : meqqussuaq; killaagutaarserpoq, killaagutaarsersoq.
kigdlaigut, t kigdlaigutip,
kigdlaigutit : merĸússuaĸ; kigdlaigutaerserpoĸ,
kigdlaigutaersersoĸ.
killalaarpoq :
ammaruttoorpoq.
kigdlalârpoĸ :
angmarútôrpoĸ.
killaq, t : kilanneq,
alinneq, putu; killaa, tk : putunera; killaarpaa : alinneq
mersorpaa, ilaarpaa.
kigdlaĸ, t : kilangneĸ,
alingneĸ, puto; kigdlâ, tk : putunera; kigdlaerpâ : alingneĸ
merssorpâ, ilârpâ.
killaserpoq, killasersoq; =
kilalerpoq.
kigdlaserpoĸ, kigdlasersoĸ;
= kilalerpoĸ.
killattut : kilarrattut. kigdlátut : kilarrátut.
killavaaq, t killavaap,
killavaat, killavaaliorpoq, killavaarsuit, killavaalik,
killavaallit.
kigdlavâĸ, t kigdlavâp,
kigdlavât, kigdlavâliorpoĸ, kigdlavârssuit, kigdlavâlik,
kigdlavâgdlit.
killavaarpaa, killavaartoq. kigdlavârpâ, kigdlavârtoĸ.
killeq, t I : kilerneq;
killerippoq, killerissoq, : ikigippoq.
kigdleĸ, t I : kilerneĸ;
kigdlerigpoĸ, kigdlerigsoĸ, : ikigigpoĸ.
killeq, t II, tak. : killik. kigdleĸ, t II, tak. :
kigdlik.
killeqanngilaq,
killeqanngillat, killeqanngitsoq (: silaaserinertuvoq),
killeqanngisaarpoq, killeqanngisaarut.
kigdleĸángilaĸ,
kigdleĸángitdlat, kigdleĸángitsoĸ (: silaiserinertuvoĸ),
kigdleĸángisârpoĸ, kigdleĸángisârut.
killeqarpoq (-mut),
killeqaannarpoq.
kigdleĸarpoĸ (-mut),
kigdleĸáinarpoĸ.
killerarpaa,
killeraannarlugu : sioqqutilaaginnarlugu.
kigdlerarpâ,
kigdleráinardlugo : sujorĸutilâgínardlugo.
killerpaa = kilulerpaa
(mersugaq); killersorpaa.
kigdlerpâ = kilulerpâ
(merssugaĸ); kigdlersorpâ.
killeqquppaa,
killeqqutiinnarpaa, killeqqullugu.
kigdlerĸúpâ,
kigdlerĸutĩnarpâ, kigdlerĸutdlugo.
killeeruppoq (:
silaaserilerpoq); killeerutiuippoq, killeerutiuitsoq.
kigdlêrúpoĸ (:
silaiserilerpoĸ); kigdlêrutiuípoĸ, kigdlêrutiuitsoĸ.
killiaqut, t killiaqutip,
killiaqutit killiaquserpaa; = sinaakkut.
kigdliaĸut, t kigdliaĸutip,
kigdliaĸutit kigdliaĸuserpâ; = sinãkut.
killiavoq, killiaterpoq :
kilersiterpoq.
kigdliavoĸ, kigdliaterpoĸ
: kilersiterpoĸ.
killippoq (-mut), killigaa,
killigisaq, killiffik, killiffigaa.
kigdligpoĸ (-mut),
kigdligâ, kigdligissaĸ, kigdligfik, kigdligfigâ.
killik, (t), killissaq,
killinga, tk = killeq, II.
kigdlik, (t), kigdligssaĸ,
kigdlinga, tk = kigdleĸ, II.
killingiussaarippoq,
killingiussaarissoq : killinga erseqqippoq; killingiussaarissivoq.
kigdlingiússârigpoĸ,
kigdlingiússârigsoĸ : kigdlinga ersserĸigpoĸ;
kigdlingiússârigsivoĸ.
killiisaarpoq :
silaaserivoq.
kigdlîsârpoĸ :
silaiserivoĸ.
killisaat, t killisaatip,
killisaatit : illerup sinaa; killisaaserpaa.
kigdlisaut, t kigdlisautip,
kigdlisautit : igdlerup sinâ; kigdlisauserpâ.
killisivaa,
killisissaanngilaq, killisissaanngillat, killisissaanngitsoq,
killisiorpaa : paasiniarpaa; killisiuivoq, killisiuisoqatigiit.
kigdlisivâ,
kigdlisigssáungilaĸ, kigdlisigssáungitdlat,
kigdlisigssáungitsoĸ, kigdlisiorpâ : pâsiniarpâ;
kigdlisiuivoĸ, kigdlisiuissoĸatigît.
killu, t tak. : killut. kigdlo, t tak. : kigdlut.
killoq, t = innarluk;
killormut saappoq; killormooq (qitigiaq), killormoorpoq,
killormooruppaa.
kigdloĸ, t = ínardluk;
kigdlormut sâgpoĸ; kigdlormôĸ (ĸitigiaĸ), kigdlormôrpoĸ,
kigdlormôrúpâ.
killornguvoq = killornuvoq
killorngulluni takkutinngilaq, killornulluni takkutinngilaq,
(takkuttariaqaraluarluni).
kigdlornguvoĸ =
kigdlornuvoĸ kigdlornguvdlune tákutíngilaĸ, kigdlornuvdlune
tákutíngilaĸ, (tákútariaĸaraluardlune).
killorpaa : anngiortumik
oqallisigaa; tak. : killuutigaa.
kigdlorpâ : ángiortumik
oĸatdlisigâ; tak. : kigdlûtigâ.
killua tungaa, killuata
tungaa, illua tungaaniippoq, killuata tungaaniippoq.
kigdlua tungâ, kigdluata
tungâ, igdlua tungânĩpoĸ, kigdluata tungânĩpoĸ.
killussaq, t
killussaaruppoq, killussarsivoq.
kigdlugssaĸ, t
kigdlugssaerúpoĸ, kigdlugssarsivoĸ.
killussiaq, t :
qarmasissiaq; killussiarsivoq.
kigdlugssiaĸ, t :
ĸarmasigssiaĸ; kigdlugssiarsivoĸ.
killuivoq : mamarliivoq;
killuigajuppoq.
kigdluivoĸ : mamardlîvoĸ;
kigdluigajugpoĸ.
killukasik neqitortoq. kigdlukasik neĸitortoĸ.
killuliorpoq, killuliorpaa;
tak. : killu.
kigdluliorpoĸ,
kigdluliorpâ; tak. : kigdlo.
killuunnivaa : tusugaa,
sinngagaa.
kigdlũnivâ : tusugâ,
síngagâ.
killuussivoq = killuivoq;
killuussisaa, tk.
kigdlũssivoĸ = kigdluivoĸ;
kigdlũssissâ, tk.
killuut, t killuutip,
killuutit; = mamarliut.
kigdlût, t kigdlûtip,
kigdlûtit; = mamardliut.
killut, tq = killuut,
killuliuuppaa.
kigdlut, tĸ = kigdlût,
kigdluliũpâ.
killuutigaa = killuutigivaa
: mamarlerpaa, oqaatigaa; killuutigeqinagu.
kigdlûtigâ = kigdlûtigivâ
: mamardlerpâ, oĸautigâ; kigdlûtigeĸinago.
killuulluni … ,
killuulluneerpoq.
kigdlûvdlune … ,
kigdlûvdlunêrpoĸ.
kigerpaa : qimmip qimuttup
pituuttani tamuavaa; tak. : kingerpaa.
kigerpâ : ĸingmip ĸimugtup
pitũtane tamuavâ; tak. : kingerpâ.
kigga, upo (kiganiittoq
uparuaannarlugu).
kigga, upo (kiganĩtoĸ
uparuáinardlugo).
kiggaq, t : kigarneq,
iluliumaneq annikitsoq.
kiggaĸ, t : kigarneĸ,
iluliumaneĸ angnikitsoĸ.
kiggeq, t = kiineq;
kiggertooq, = kiggersooq, kiggersuaq.
kiggeĸ, t = kîneĸ;
kiggertôĸ, = kiggersôĸ, kiggerssuaĸ.
kiggeqqut, t kiggeqqutip,
kiggeqqutit (errortanut); kiggequtisivoq, kiggequtitaarpoq.
kiggerĸut, t kiggerĸutip,
kiggerĸutit (errortanut); kiggerĸutisivoĸ, kiggerĸutitârpoĸ.
kiggiaq, t kiggissat :
nersut kikkaasut ilaat.
kiggiaĸ, t kiggíssat :
nerssut kivkaissut ilât.
kiggippaa (s. matumut);
kiggippaat : qassiiullutik kiivaat (: saassuppaat, oqqappaat);
kiggissaq.
kiggípâ (s. matumut);
kiggípât : ĸavsîuvdlutik kîvât (: sãssúpât, orĸápât);
kiggíssaĸ.
kiggippoq, kigggitsivoq,
kiggissorput.
kiggípoĸ, kigggitsivoĸ,
kiggíssorput.
kigippoq : aanaarunnaarpoq
(ikeq) = kigaarpoq.
kigípoĸ : aunârungnaerpoĸ
(ikeĸ) = kigaerpoĸ.
kikku, upt qasseers. tak. :
kinnga.
kigko, upt ĸavsêrs. tak. :
kínga.
kikkorsii, oql kikkorsii-aa. kigkorsê, oĸl kigkorsê-â.
kikkua, upt qasseers. allam. kigkua, upt ĸavsêrs.
avdlam.
kikkuleq, t : allu, putu,
alinneq; kikkulivarsuk : ujarak aanikoq sullorserartoq;
kikkuliartaarpoq : qupivoq (qarlimmigut, ilupaqutimigut).
kigkuleĸ, t : agdlo, puto,
alingneĸ; kigkulivarssuk : ujarak aunikoĸ suvdlorsserartoĸ;
kigkuliartârpoĸ : ĸupivoĸ (ĸardlingmigut, ilupaĸutimigut).
kigorput : meqqui
nungullarput (s. ilupaarutsip sinaani).
kigorput : merĸue
nungutdlarput (s. ilupârutsip sinâne).
kissarpoq = kissaateqarpoq;
kissarluarpoq, kissarnerluppoq.
kigsarpoĸ = kigsauteĸarpoĸ;
kigsardluarpoĸ, kigsarnerdlugpoĸ.
kissaappaa, kissaalluarpaa,
kissaannerluppaa, kissaassivoq.
kigsáupâ, kigsautdluarpâ,
kigsáunerdlugpâ, kigsáussivoĸ.
kissaat, t kissaatip,
kissaatit, kissaataavoq.
kigsaut, t kigsautip,
kigsautit, kigsautauvoĸ.
kissaatigaa = kissaatigivaa,
kissaatigivippaa, kissaatigilluinnarpaa.
kigsautigâ = kigsautigivâ,
kigsautigivigpâ, kigsautigivdluínarpâ.
kissaatit, tq : iloqutit. kigsautit, tĸ : iloĸutit.
kissi, t oqs : naggut
(iviusaq).
kigse, t oĸs : navgut
(iviussaĸ).
kissavaasaq, t = kissuaasaq
: uiluusaq.
kigssavaussaĸ, t =
kigssuaussaĸ : uilûssaĸ.
kissaviarsuk, t
kissaviarsuit, kissaviarsugaq, kissaviarsukkat; = kissuiarsuk.
kigssaviarssuk, t
kigssaviarssuit, kigssaviarssugaĸ, kigssaviarssugkat; =
kigssuviarssuk.
kissavik, t kissaviup :
kiinaaleeraq.
kigssavik, t kigssaviup :
kînâlêraĸ.
kissugaq, t kissukkat, =
kussugaq; kissugaasaq.
kigssugaĸ, t kigssugkat, =
kugssugaĸ; kigssugaussaĸ.
kissuma, upt allam. tak. :
kinnga, kikku.
kigssuma, upt avdlam. tak. :
kínga, kigko.
kittaq, t : kilitaq (s.
iffiaq).
kigtaĸ, t : kilitaĸ (s.
igfiaĸ).
kittaarpaa :
aannertusaarpaa; kittaarivoq, kittaarluarpaa.
kigtârpâ : aungnertusârpâ;
kigtârivoĸ, kigtârdluarpâ.
gigti, t oqs gigteqarpoq, =
gigterpoq, gigtinippoq.
kigte, t oĸs kigteĸarpoĸ,
= kigterpoĸ, kigtinigpoĸ.
kitserpaa (s. iffiaq),
kitserivik.
kigterpâ (s. igfiaĸ),
kigterivik.
kitsigaq, t kitsikkat,
kitsigarpassuit; tak. : kilippoq, kilippaa.
kigtigaĸ, t kigtigkat,
kigtigarpagssuit; tak. : kiligpoĸ, kiligpâ.
kittorarpoq, kittorarpaa,
kittoraavoq (qassiinngorluni), kittoraavaa, kittorartoorpoq,
kittorartaarpoq.
kigtorarpoĸ, kigtorarpâ,
kigtorâvoĸ (ĸavsĩngordlune), kigtoraivâ, kigtorartôrpoĸ,
kigtorartârpoĸ.
kittoraassivaa,
kittoraassillugu annaavaa.
kigtoráussivâ,
kigtoráussivdlugo ánaivâ.
kittoqqaq, t : kittorarneq;
kittoqqaa, tk.
kigtorĸaĸ, t :
kigtorarneĸ; kigtorĸâ, tk.
kiguuna, upki
kiguunaqquppoq, kiguunaqquppaa, kiguunaralaannguaq.
kigûna, upki kigûnarĸúpoĸ,
kigûnarĸúpâ, kigûnaralãnguaĸ.
kigunga, upki kigungakarpoq,
kigungakaappaa, kigungakaassivoq.
kigunga, upki kigungakarpoĸ,
kigungakáupâ, kigungakáussivoĸ.
kigungaannarpoq,
kigungaannarsimavoq.
kigungáinarpoĸ,
kigungáinarsimavoĸ.
kigunnarpoq, kigunnaappaa,
kigunnaapput (qassiit).
kigungnarpoĸ, kigungnáupâ,
kigungnãput (ĸavsît).
kiguserfik, t
kiguserfiluppoq, kiguserfinnguvoq.
kiguserfik, t
kiguserfilugpoĸ, kiguserfínguvoĸ.
kiguserivoq,
kiguserigajuppoq, kiguserisaannarpoq.
kiguserivoĸ,
kiguserigajugpoĸ, kiguserissáinarpoĸ.
kiguserpaa = kigutilerpaa;
kiguserfik.
kiguserpâ = kigutilerpâ;
kiguserfik.
kigusivoq = kigutinippoq;
kigusineq : kiisami kigutip inaa.
kigusivoĸ = kigutinigpoĸ;
kigusineĸ : kîssame kigutip inâ.
kigut, kigutip, kigutit,
kigussuaq, kigutaasat, tq kigutilik, kigutillit (: qeeraq),
kigutilissuaq (mattalik), kigutitaarpoq.
kigut, kigutip, kigutit,
kigússuaĸ, kigutaussat, tĸ kigutilik, kigutigdlit (: ĸêraĸ),
kigutiligssuaĸ (mátalik), kigutitârpoĸ.
kigutaarnaq, kigutaarngaq, t
kigutaarnartorpoq, kigutaarngartorpoq, kigutaarnanippoq,
kigutaarnganippoq.
kigutaernaĸ, kigutaerngaĸ,
t kigutaernartorpoĸ, kigutaerngartorpoĸ, kigutaernanigpoĸ,
kigutaernganigpoĸ.
kigutaarpaa, kigutaarsippoq,
kigutaarsiutit, tq.
kigutaerpâ, kigutaersípoĸ,
kigutaersiutit, tĸ.
kigutaatsoq, t =
kiguteqanngitsoq.
kigutaitsoĸ, t =
kiguteĸángitsoĸ.
kikeerpoq, kikeersippai
(talini, suluni).
kikêrpoĸ, kikêrsípai
(taline, sulune).
kikiappaa, kikiattorpaa,
kikiattuuppaa, kikiattugaq, kikiattukkat, kikiaffik, kikiaguppaa,
kikiagussaq, kikiannera, tk.
kikiagpâ, kikiagtorpâ,
kikiagtũpâ, kikiagtugaĸ, kikiagtugkat, kikiagfik, kikiagúpâ,
kikiagússaĸ, kikiangnera, tk.
kikiak, t kikissat,
kikiassuaq, kikiaaraq, tq kikiappassuit, tq.
kikiak, t kikíssat,
kikiagssuaĸ, kikiâraĸ, tĸ kikiagpagssuit, tĸ.
kiikiik, oqq (kissaviarsuup
qarlornera issuarlugu meeqqat nilliaataat).
kîkîk, oĸĸ
(kigssaviarssûp ĸardlornera íssuardlugo mêrĸat nivdliautât).
kikkik, t = kikkiik oqr :
quniitsoq, aarsuaq-una; kikkissuaq.
kíkik, t = kíkîk oĸr :
ĸunîtsoĸ, ârssuaĸ-una; kíkigssuaĸ.
kikineq, t kikernit,
kikerngit, kikinersuaq; = kiggaq.
kikineĸ, t kikernit,
kikerngit, kikinerssuaĸ; = kiggaĸ.
kikiingavoq = kiikiingavoq;
tak. : kikeerpoq.
kikîngavoĸ = kîkîngavoĸ;
tak. : kikêrpoĸ.
kikissat, tq tak. : kikiak. kikíssat, tĸ tak. :
kikiak.
kikisserpaa, kikissersorpaa,
kikissiuppaa.
kikísserpâ, kikíssersorpâ,
kikíssiúpâ.
kikivoq, kikivaa, kikisaq,
kikineq.
kikivoĸ, kikivâ, kikissaĸ,
kikineĸ.
kikkut, upt kikkut-uku
(kikkunuku), kikkunniippa? kikkummi taava? kikkulluunniit.
kíkut, upt kíkut-uko
(kíkunuko), kíkúnĩpa? kíkúme tauva? kíkutdlũnît.
kilappoq (: alippoq),
kilappaa : ammarpaa; kilanneq = killaq; kilattoq.
kilagpoĸ (: aligpoĸ),
kilagpâ : angmarpâ; kilangneĸ = kigdlaĸ; kilagtoĸ.
kilak, t kilaap, kilaat,
kilaarsaat, kilaarsaaserpaa, kilaaqqat, tq.
kilak, t kilaup, kilait,
kilaersaut, kilaersauserpâ, kilârĸat, tĸ.
kilerpoq, kilerpaa,
kilerneq, kilersiterpoq, kilersiterpaa.
kilerpoĸ, kilerpâ,
kilerneĸ, kilersiterpoĸ, kilersiterpâ.
kiligaq, t kilikkat
(timmissap amia).
kiligaĸ, t kiligkat
(tingmíssap amia).
kiligarpoq, kiligarpai
(paarnat, paarngat), kiligartaavoq, kiligakkat (paarnat qerisut,
paarngat qerisut).
kiligarpoĸ, kiligarpai
(paornat, paorngat), kiligartaivoĸ, kiligagkat (paornat ĸerissut,
paorngat ĸerissut).
kiligaat, kiligaatip,
kiligaatit kiligaasiorpoq, kiligaassuit, tq.
kiligaut, kiligautip,
kiligautit kiligausiorpoĸ, kiligáussuit, tĸ.
kilippaa : kalerrippaa,
oqajamaaffigaa (oqaatigeqqunngisamik); kilittaapput (imminnut).
kiligpâ : kalerrípâ,
oĸajamauvfigâ (oĸautigerĸúngisamik); kiligtáuput
(ingmingnut).
kilippoq, kilippaa,
kilitsippaa (timmissap amiata maminga).
kiligpoĸ, kiligpâ,
kiligtípâ (tingmíssap amiata maminga).
kilitsi, t kilitsissaq :
arajutsinaveersaartoq kalerriiumalluni, oqajamaaq.
kiligte, t kiligtigssaĸ :
arajutsinavêrsârtoĸ kalerrîumavdlune, oĸajamâĸ.
kilineq, t kilernit,
kilerngit : orsup issera kiliukkamit.
kilineĸ, t kilernit,
kilerngit : orssup ivsera kiliugkamit.
kilinngavoq :
angakkunngorniarluni piareersarpoq.
kilíngavoĸ :
angákúngorniardlune piarêrsarpoĸ.
kilinneq, t kilinnerup,
kilinnerit tak. : kilippoq.
kilingneĸ, t kilingnerup,
kilingnerit tak. : kiligpoĸ.
kiliorpoq, kiliorpaa,
kiliortuut (: uiloq); kiliortuusiorpoq, kiliortorpaa,
kiliortuivoq.
kiliorpoĸ, kiliorpâ,
kiliortût (: uiloĸ); kiliortûsiorpoĸ, kiliortorpâ,
kiliortuivoĸ.
kilippoq, kilippaa :
avilluni kaanngarpoq (s. aput sisoortussaq); kilittoortippaa,
kilissut.
kilípoĸ, kilípâ :
avigdlune kãngarpoĸ (s. aput sisôrtugssaĸ); kilítôrtípâ,
kilíssut.
kilisappoq, kilisappaa,
kilisaavoq, kilisaat, kilisaaserpoq, kilisaasersoq.
kilisagpoĸ, kilisagpâ,
kilisaivoĸ, kilisaut, kilisauserpoĸ, kilisausersoĸ.
kilitaq, t : avitaq (s.
iffiaq) = kittaq.
kilitaĸ, t : avitaĸ (s.
igfiaĸ) = kigtaĸ.
kiliugaq, t kiliukkat.
kiliugassaq; tak. : kiliorpoq.
kiliugaĸ, t kiliugkat.
kiliugagssaĸ; tak. : kiliorpoĸ.
kiliut, t kiliutip,
kiliutit, = kiliutaq, kiliuttat, kiliutaarserpoq, kiliutaarsersoq,
kiliutaaruppoq.
kiliut, t kiliutip,
kiliutit, = kiliutaĸ, kiliútat, kiliutaerserpoĸ,
kiliutaersersoĸ, kiliutaerúpoĸ.
kiliffak, t kiliffaap,
kiliffaat oqt : nagguaatsuusarsuaq.
kilivfak, t kilivfaup,
kilivfait oĸt : navguaitsûssarssuaĸ.
kilu, t : igalaat akiat,
illup tunuata iigaa; tak. : kiluarpoq, kilummoorpoq, kilumiuuvoq.
kilo, t : igalât akiat,
igdlup tunuata îgâ; tak. : kiluarpoĸ, kilúmôrpoĸ,
kilumiûvoĸ.
kilorraq, t kilorraap,
kilorraat, kilorrarterpaa : mersupalaarpaa.
kilorraĸ, t kilorraup,
kilorrait, kilorrarterpâ : merssupalârpâ.
kiluarpoq, I kiluarterpoq,
kiluarsimavoq; tak. : kilu.
kiluarpoĸ, I kiluarterpoĸ,
kiluarsimavoĸ; tak. : kilo.
kiluarpoq, II = kiluerpoq;
kiluartiterpoq, kiluartoorpoq.
kiluarpoĸ, II = kiluerpoĸ;
kiluartiterpoĸ, kiluartôrpoĸ.
kiluerpoq = kiluarpoq;
kiluersinnaanngilaq, kiluersinnaanngillat, kiluersoorpoq.
kiluerpoĸ = kiluarpoĸ;
kiluersínáungilaĸ, kiluersínáungitdlat, kiluersôrpoĸ.
kilugippoq, kilugissoq,
kilugissaarpoq, kilugivippoq, kilugivissoq, kilugissuunngilaq,
kilugissuunngillat.
kilugigpoĸ, kilugigsoĸ.
kilugigsârpoĸ, kilugivigpoĸ, kilugivigsoĸ, kilugigsũngilaĸ,
kilugigsũngitdlat.
kiluppatserpaa :
akuttusuunik kilulersorpaa.
kilugpagterpâ : akugtusûnik
kilulersorpâ.
kiluttooq, t (: qaleq
ipattooq).
kilugtôĸ, t (: ĸaleĸ
ipagtôĸ).
kiluk, t kilussui, tk
kilulluppoq; tak. : kiluttooq.
kiluk, t kilugssue, tk
kilugdlugpoĸ; tak. : kilugtôĸ.
kilukippoq, kilukitsoq,
kilukisaarpaa (mersukki), kilukivippoq, kilukivissoq,
kilukillisaarpaa.
kilukípoĸ, kilukitsoĸ,
kilukisârpâ (merssugke), kilukivigpoĸ, kilukivigsoĸ,
kilukitdlisârpâ.
kilumiuuvoq, kilumiuusarpoq. kilumiûvoĸ,
kilumiûssarpoĸ.
kilummoorpoq, kilummoorluni
sinippoq.
kilúmôrpoĸ, kilúmôrdlune
sinigpoĸ.
kilunngarpaa :
sinaakkuserpaa.
kilúngarpâ : sinãkuserpâ.
kilunngaat, t kilunngaatip,
kilunngaatit, kilunngaaserpaa, kilunngaasersorpaa,
kilunngaatissaq.
kilúngaut, t kilúngautip,
kilúngautit, kilúngauserpâ, kilúngausersorpâ,
kilúngautigssaĸ.
kimattuut, t kimattuutip,
kimattuutit, matup, ulup tigusarfia; kimattuuserpaa.
kimagtût, t kimagtûtip,
kimagtûtit, matup, ulup tigussarfia; kimagtûserpâ.
kimi, upt kimi-ippa,
kimiippa?.
kime, upt kime-ípa,
kimĩpa?.
kimeqarpoq :
sunniisinnaavoq; kimeqaqaaq, kimeqarluarpoq, kimeqanngilaq,
kimeqanngillat.
kimeĸarpoĸ : súnîsínauvoĸ;
kimeĸaĸaoĸ, kimeĸardluarpoĸ, kimeĸángilaĸ, kimeĸángitdlat.
kimigiiserpoq, kimigiisersoq
: oqalulluni kimittusaarpoq, noqqaavoq, inatsivoq kimigiiserfigaa
: uteriiserfigaa.
kimigîserpoĸ, kimigîsersoĸ
: oĸalugdlune kimigtusârpoĸ, norĸaivoĸ, inatsivoĸ
kimigîserfigâ : uterîserfigâ.
kimik, t kimittuvoq,
kimittusaarpoq, kimittusivoq, kimittutsippoq, kimittooq.
kimik, t kimigtuvoĸ,
kimigtusârpoĸ, kimigtusivoĸ, kimigtugtípoĸ, kimigtôĸ.
kimikippoq, kimikitsoq,
kimikillivoq, kimikinaarpaa.
kimikípoĸ, kimikitsoĸ,
kimikitdlivoĸ, kimikinârpâ.
kimippaa, kimitsivoq,
kiminniarpaa, kimitaavoq.
kimípâ, kimitsivoĸ,
kimíniarpâ, kimitauvoĸ.
kimiippoq, kimiitsoq
kimiillivoq, kimiinneruvoq.
kimĩpoĸ, kimîtsoĸ
kimîtdlivoĸ, kimĩneruvoĸ.
kimit, upt piviuk?
kimilluunniit, kimimme?.
kimit, upt piviuk?
kimitdlũnît, kimíme?.
kimillappoq, kimillappaa,
kimillaarsuppoq, kimillatsiterpoq, kimillatsiterpaa.
kimitdlagpoĸ, kimitdlagpâ,
kimitdlârssugpoĸ, kimitdlagtiterpoĸ, kimitdlagtiterpâ.
kimillanneq, t
kimillannerup, kimillannerit, kimillannersuaq.
kimitdlangneĸ, t
kimitdlangnerup, kimitdlangnerit, kimitdlangnerssuaĸ.
kimmoorpoq : kimmut
ingerlavoq.
kímôrpoĸ : kímut
ingerdlavoĸ.
kimmukarpoq, kimmukaappaa,
kimmukaassivoq, kimmukaapput (qassiit).
kímukarpoĸ, kímukáupâ,
kímukáussivoĸ, kímukãput (ĸavsît).
kimmut, tki kimmuinnaq
aallarpoq.
kímut, tki kímuínaĸ
autdlarpoĸ.
kimut, upt tunniuppiuk?
kimulluunniit, kimummi?.
kimut, upt túniúpiuk?
kimutdlũnît, kimúme?.
kiinaa, tk (: saviip,
sakkup).
kînâ, tk (: savîp,
sákup).
kina, upt kinatoq,
kinami-taava oqartussaq : oqartoqanngivippoq; kinalikiaq =
kinami-taava? kina-maanna (kinamaanna, eqqaaniarlugu).
kina, upt kinatoĸ,
kiname-tauva oĸartugssaĸ : oĸartoĸángivigpoĸ; kinalikiaĸ =
kiname-tauva? kina-mãna (kinamãna, erĸainiardlugo).
kiinaarpoq, kiinaarpaa (:
sakku); kiinaarnaveeqqut, kiinaarnaveeqquserpaa.
kînaerpoĸ, kînaerpâ (:
sáko); kînaernavêrĸut, kînaernavêrĸuserpâ.
kiinnappaa (sakku) :
ipissarpaa; kiinnatsippaa, kiinnatsilluarpaa.
kĩnagpâ (sáko) :
ipigsarpâ; kĩnagtípâ, kĩnagtitdluarpâ.
kiinaalisaq, t kiinaalitsat
: kiinaarnaveeqqut (qajarmiup kiinaanut pooq).
kînailisaĸ, t kînailitsat
: kînaernavêrĸut (ĸajarmiup kînânut pôĸ).
kinaanna, oqq kina oqarpa?. kinaivna, oĸĸ kina
oĸarpa?.
kiinnaavoq : ipissaavoq;
kiinnaavik.
kĩnaivoĸ : ipigsaivoĸ;
kĩnaivik.
kiinaaleeraq, t
kiinaaleeqqat : kissaviarsuk qernertoq (tuattoq).
kînâlêraĸ, t kînâlêrĸat
: kigssaviarssuk ĸernertoĸ (tuagtoĸ).
kiinalik, t kiinallit (s.
savik), kiinalimmik.
kînalik, t kînagdlit (s.
savik), kînalingmik.
kiinnamigut, tki
milortippoq.
kĩnamigut, tki milortípoĸ.
kiinannguvoq :
peqqusiileqivoq; kiinanngunaqaaq, kiinanngujuippoq,
kiinanngujuitsoq : kannguttaappoq.
kînánguvoĸ :
perĸusîleĸivoĸ; kînángunaĸaoĸ, kînángujuípoĸ,
kînángujuitsoĸ : kángugtáipoĸ.
kiinaaq, t kiinaap, kiinaat
(aattariip), kiinaava, tk kiinaartooq.
kînâĸ, t kînâp, kînât
(ãtarîp), kînâva, tk kînârtôĸ.
kiinaq, t kiinnat,
kiinarsorpoq : mitaarpoq, mitaartaavoq; kiinarsiorpoq :
inussiarnerpoq, kiinarsivaa : takuaa (tusaamaannarnagu);
kiinarluppoq, kiinarlerpoq, kiinarlersoq.
kînaĸ, t kĩnat,
kînarssorpoĸ : mitârpoĸ, mitârtaivoĸ; kînarsiorpoĸ :
inugsiarnerpoĸ, kînarsivâ : takuvâ (tusâmáinarnago);
kînardlugpoĸ, kînardlerpoĸ, kînardlersoĸ.
kinaqut, t kinaqutip,
kinaqutit = kinequt; kinaqutaavoq, kinaqusiorpoq.
kinaĸut, t kinaĸutip,
kinaĸutit = kineĸut; kinaĸutauvoĸ, kinaĸusiorpoĸ.
kiinnarippoq, kiinnarissoq,
kiinnarissorsuaq, kiinnarivippoq, kiinnarivissoq.
kĩnarigpoĸ, kĩnarigsoĸ,
kĩnarigsorssuaĸ, kĩnarivigpoĸ, kĩnarivigsoĸ.
kiinaroq, t kiinaqqut,
puisip niaquata amiani; kiinarorsivoq, kiinarorippoq,
kiinarorissoq.
kînaroĸ, t kînarĸut,
puissip niaĸuata amiane; kînarorsivoĸ, kînarorigpoĸ,
kînarorigsoĸ.
kiinarpak, t = kiinappak,
kiinarpaap, kiinarpaat, kiinarpalerpoq, kiinarpalersoq,
kiinarpassuaq.
kînarpak, t = kînagpak,
kînarpaup, kînarpait, kînarpalerpoĸ, kînarpalersoĸ,
kînarpagssuaĸ.
kiinarpoq : kiinnamigut
pullappoq.
kînarpoĸ : kĩnamigut
putdlagpoĸ.
kiinassarippoq,
kiinassarissoq, kiinartoqaaq.
kînássarigpoĸ,
kînássarigsoĸ, kînartoĸaoĸ.
kiinnat, tq, tk. kĩnat, tĸ, tk.
kinaallak, oqq kinaallappoq,
kinaallagaa.
kinâtdlak, oĸĸ
kinâtdlagpoĸ, kinâtdlagâ.
kinnallak, t kinnallaap :
kinivissoq; kinnallaavoq.
kínatdlak, t kínatdlaup :
kinivigsoĸ; kínatdlauvoĸ.
kinaatsoorpoq =
kinertoorpoq.
kinâtsôrpoĸ =
kinertôrpoĸ.
kinaana? upt apers. kinauna? upt aperss.
kinaava? apers. kinaavit?
kinaavunga? tak. : kina.
kinauva? aperss. kinauvit?
kinauvunga? tak. : kina.
kini, t : amaatip
naalungissamut ikisarfia; kinertuvoq.
kine, t : amautip
nâlungíssamut ikissarfia; kinertuvoĸ.
kiinni, tk = kiinnani;
kiinnerpoq : qiviarpoq isigalunilu; kiinneraanngilaq,
kiinneraanngillat : inussiarniippoq.
kĩne, tk = kĩnane;
kĩnerpoĸ : ĸiviarpoĸ issigalunilo; kĩnerãngilaĸ,
kĩnerãngitdlat : inugsiarnĩpoĸ.
kinneq, t : kivineq;
kinnersuaq; = tangeq.
kíneĸ, t : kivineĸ;
kínerssuaĸ; = tangeĸ.
kiineq, t kiinerup, kiinerit
= kiggeq; kiinersuaq, kiineqanngilaq, kiineqanngillat.
kîneĸ, t kînerup, kînerit
= kiggeĸ; kînerssuaĸ, kîneĸángilaĸ, kîneĸángitdlat.
kinequt, t kinequtip,
kinequtit kinequserpaa, kinequtaavoq; = kinaqut.
kineĸut, t kineĸutip,
kineĸutit kineĸuserpâ, kineĸutauvoĸ; = kinaĸut.
kinerfippoq : saarmippoq,
pakkussisimavoq (nassataminik).
kinerfigpoĸ : sârmigpoĸ,
pákússisimavoĸ (nagsataminik).
kinerpoq, kinersarpoq,
kinertippoq, kinersaat, kinersaaserpaa, kinertoq, kinertuliorpoq,
kinertoorpoq.
kinerpoĸ, kinerssarpoĸ,
kinertípoĸ, kinersaut, kinersauserpâ, kinertoĸ,
kinertuliorpoĸ, kinertôrpoĸ.
kinerserpaa (masattoq) :
saluarserpaa.
kinerserpâ (masagtoĸ) :
saluvarserpâ.
kinnga, upt tak. : kikku,
kissuma.
kínga, upt tak. : kigko,
kigssuma.
kinnganeq, t kinngarngit :
kivinikoq, tangertaq; kinnganersiorpaa, kinnganikoq.
kínganeĸ, t kíngarngit :
kivinikoĸ, tangertaĸ; kínganersiorpâ, kínganikoĸ.
kinngaq, t = kiggaq;
kinnganippoq.
kíngaĸ, t = kiggaĸ;
kínganigpoĸ.
kinngeq, t : ikkik
kigutaarunneq; kinnginippoq, kinngersooq.
kíngeĸ, t : igkik
kigutaerúneĸ; kínginigpoĸ, kíngersôĸ.
kingeqaaq : portoqaaq; tak.
: kingippoq.
kingeĸaoĸ : portoĸaoĸ;
tak. : kingigpoĸ.
kingerpaa : tamuavaa (qimmip
qimuttup, allunaaq); = kigerpaa.
kingerpâ : tamuavâ
(ĸingmip ĸimugtup, agdlunâĸ); = kigerpâ.
kingippoq : portuvoq;
kingittoq, kingittorsuaq, kingittuarsuk, kingissivoq.
kingigpoĸ : portuvoĸ;
kingigtoĸ, kingigtorssuaĸ, kingigtuarssuk, kingigsivoĸ.
kingittulivoq :
pinngortussaanngitsumik ilumippoq (arnaq).
kingigtulivoĸ :
píngortugssáungitsumik ilumigpoĸ (arnaĸ).
kinginneq, t kinginnerup,
kinginnerit, kinginnersaq, kinginnersaavoq, kinginneruvoq.
kingingneĸ, t kingingnerup,
kingingnerit, kingingnerssaĸ, kingingnerssauvoĸ, kingingneruvoĸ.
kimmaavoq, kimmaagajuppoq. kingmaivoĸ,
kingmaigajugpoĸ.
kimmalippaa, kimmalittarpaa
(ameq mersukki).
kingmaligpâ, kingmaligtarpâ
(ameĸ merssugke).
kimmaaq, t = kimmagaq;
kimmaaraa.
kingmâĸ, t = kingmagaĸ;
kingmârâ.
kimmarpoq, kimmarpaa,
kimmarsaraa, kimmarpaluppaa.
kingmarpoĸ, kingmarpâ,
kingmarssarâ, kingmarpalugpâ.
kimmernaq, t kimmernaasaq
(paarnaq, paarngaq).
kingmernaĸ, t
kingmernaussaĸ (paornaĸ, paorngaĸ).
kimmeqqoq, t : tuttup
nassuisa isorlutaasa tunorlersaat.
kingmerĸoĸ, t : tugtup
nagssuisa isordlutaisa tunordlersât.
kimmeqqut, t kimmeqqutip,
kimmeqqutit, nuisaartoq (s. annoraap avataasaani, atunngikkap
pussarutaa); kimmeqquserpaa, kimmeqqusersorpai; kimmeqquut :
nuffit aaliutaat manngorleq.
kingmerĸut, t kingmerĸutip,
kingmerĸutit, nuisârtoĸ (s. ánorâp avataussâne, atúngigkap
pússarutâ); kingmerĸuserpâ, kingmerĸusersorpai; kingmerĸût
: nugfit âliutât mángordleĸ.
kimmiaq, t kimmissat =
oqummiaq, niortuutip torruffia.
kingmiaĸ, t kingmíssat =
oĸúmiaĸ, niortûtip torruvfia.
kimmiarpoq, kimmiarpaa,
kimmiaraa (: qiassi, qiangajappoq).
kingmiarpoĸ, kingmiarpâ,
kingmiarâ (: ĸiagsse, ĸiangajagpoĸ).
kimmik, t kimmissarpaa,
kimmissaat, kimmissaaserpaa (hiisti), kimmimmippaa, kimmilluppoq,
kimmittooq.
kingmik, t kingmigsarpâ,
kingmigsaut, kingmigsauserpâ (hîste), kingmingmigpâ,
kingmigdlugpoĸ, kingmigtôĸ.
kimmisserpaa = kimmialerpaa;
kimmissersorpaa, kimmissiuppaa.
kingmísserpâ =
kingmialerpâ; kingmíssersorpâ, kingmíssiúpâ.
kimmivik, t kimmiviup,
kimmittooq, kimmivikippoq, kimmivikitsoq.
kingmivik, t kingmiviup,
kingmigtôĸ, kingmivikípoĸ, kingmivikitsoĸ.
kimmivoq, kimmivaa,
kimmisoortippaa, kimmipput (imminnut).
kingmivoĸ, kingmivâ,
kingmissôrtípâ, kingmíput (ingmingnut).
kinneq, t kinnerup,
kinnerit, kigarneq.
kingneĸ, t kingnerup,
kingnerit, kigarneĸ.
kinnerpoq : siku qupivoq,
aatsarpoq; kinnerput : torrusimasut avissaarput;
kinneqqiiminngillat : kipisuitsoorput, kittoranngillat.
kingnerpoĸ : siko ĸupivoĸ,
aitsarpoĸ; kingnerput : torrusimassut avigsârput;
kingnerĸîmíngitdlat : kipisuitsôrput, kigtorángitdlat.
kinnertaq, t : aatsarneq;
kinnertatannguerupput : tattuuttuarput (s. sikut).
kingnertaĸ, t : aitsarneĸ;
kingnertatánguerúput : tátũtuarput (s. sikut).
kinniiminngillat :
kipiiminngillat, kittoranngivipput (s. ingerlaartut).
kingnîmíngitdlat :
kipîmíngitdlat, kigtorángivigput (s. ingerdlaortut).
kingu, t (: qaannami),
kingoqquppaa, kingoqqutsivoq, kingoqqerpaa, kingoqqersorpaa.
kingo, t (: ĸáiname),
kingorĸúpâ, kingorĸutsivoĸ, kingorĸerpâ, kingorĸersorpâ.
kingoraq, t kingoqqat,
kingorarluppoq, kingoraaneerpaa.
kingoraĸ, t kingorĸat,
kingorardlugpoĸ, kingorânêrpâ.
kingorarpaa, kingoraavoq,
kingoraagajuppoq.
kingorarpâ, kingoraivoĸ,
kingoraigajugpoĸ.
kingoraarpaa,
kingoraarsivoq, kingoraartaapput, kingoraartippoq,
kingoraartippaa, kingoraarti, kingoraartigaa, kingoraartaavoq.
kingorârpâ, kingorârsivoĸ,
kingorârtáuput, kingorârtípoĸ, kingorârtípâ, kingorârte,
kingorârtigâ, kingorârtauvoĸ.
kinngorarput,
kinngorarsimapput; tak. : kinnguvoq.
kíngorarput,
kíngorarsimáput; tak. : kínguvoĸ.
kingorasserpaa,
kingorassersorpaa, kingorassiuppaa, kingorassigaavoq.
kingorásserpâ,
kingorássersorpâ, kingorássiúpâ, kingorássigauvoĸ.
kingorna, oqr (: kingunera,
tk).
kingorna, oĸr (: kingunera,
tk).
kingornguppaa,
kingorngussivoq, kingorngussaq, kingorngussaavoq, kingorngussaraa,
kingorngussisussaq, kingorngussisussaavoq.
kingorngúpâ,
kingorngússivoĸ, kingorngússaĸ, kingorngússauvoĸ,
kingorngússarâ, kingorngússissugssaĸ, kingorngússissugssauvoĸ.
kingornguvoq, kingornguaa :
maqaasivoq, maqaasivaa; kingorngunersaavoq.
kingornguvoĸ, kingornguvâ
: maĸaissivoĸ, maĸaissivâ; kingorngunerssauvoĸ.
kingornuppaa,
kingornussivoq, kingornussaq, kingornussaavoq, kingornussaraa,
kingornussisussaq, kingornussisussaavoq.
kingornúpâ,
kingornússivoĸ, kingornússaĸ, kingornússauvoĸ,
kingornússarâ, kingornússissugssaĸ, kingornússissugssauvoĸ.
kingornuvoq, kingornuaa :
maqaasivoq, maqaasivaa; kingornunersaavoq.
kingornuvoĸ, kingornuvâ :
maĸaissivoĸ, maĸaissivâ; kingornunerssauvoĸ.
kingoqqivoq, kingoqqivaa,
kingoqqiuppoq, kingoqqiussorput, kingoqqiussivaa,
kingoqqiulluarpoq.
kingorĸivoĸ, kingorĸivâ,
kingorĸiúpoĸ, kingorĸiússorput, kingorĸiúsivâ,
kingorĸiutdluarpoĸ.
kingua, tk kinguaniippoq,
kinguagut; tak. : kingu.
kingua, tk kinguanĩpoĸ,
kinguagut; tak. : kingo.
kinguaaq, t kinguaap,
kinguaat, kinguaassiorpoq, kinguaassiuut, kinguaassiaq,
kinguaaraa, kinguaajuvoq, kinguaartooq.
kinguâĸ, t kinguâp,
kinguât, kinguâgssiorpoĸ, kinguâgssiût, kinguâgssiaĸ,
kinguârâ, kinguâjuvoĸ, kinguârtôĸ.
kinguarpoq, kinguaavaa,
kinguaattoorpoq, kinguaamivoq, kinguaatigaa.
kinguarpoĸ, kinguaivâ,
kinguáutôrpoĸ, kinguaumivoĸ, kinguautigâ.
kingulleeq, t
kingulleersooq, kingulliikippoq, kingulliikitsoq.
kingugdlêĸ, t
kingugdlêrsôĸ, kingugdlîkípoĸ, kingugdlîkitsoĸ.
kingulleq, t kingulliup,
kingullermik, kingullermeerpoq, kingullermeersoq, kingullerpaaq,
kingullerpaartaat, tk kingullersaat.
kingugdleĸ, t kingugdliup,
kingugdlermik, kingugdlermêrpoĸ, kingugdlermêrsoĸ,
kingugdlerpâĸ, kingugdlerpârtât, tk kingugdlersât.
kingulliarpoq : sineqqippoq;
kingulliarnertoqaaq (: ukioq, issi sivisunaaqaaq).
kingugdliarpoĸ :
sinerĸigpoĸ; kingugdliarnertoĸaoĸ (: ukioĸ, ísse
sivisunâĸaoĸ).
kingulliarsuk, t
kingulliarsuit : inooqatigiit nutaat; kingulliarsuppaluppoq.
kingugdliarssuk, t
kingugdliarssuit : inôĸatigît nutât; kingugdliarssugpalugpoĸ.
kingulliat, tq =
kingulliarsuit.
kingugdliat, tĸ =
kingugdliarssuit.
kingulliuppaa,
kingulliussaavoq, kingulliukkallaak.
kingugdliúpâ,
kingugdliússauvoĸ, kingugdliúkatdlauk.
kingulliuvoq,
kingulliunianngeqaaq, kingulliujuaannarpoq, kingulliusussaarupput.
kingugdliuvoĸ,
kingugdliuniángeĸaoĸ, kingugdliujuáinarpoĸ,
kingugdliussugssaerúput.
kinguffappoq,
kinguffatsippaa : assinganik taarsertippaa; kinguffakkumaarpoq.
kingugfagpoĸ, kingugfagtípâ
: ássinganik taorsertípâ; kingugfagkumârpoĸ.
kinguppiarpoq : kingumut
sammivoq (s. erniusoq, quisoq, angallat); kinguppiartippaa.
kingugpiarpoĸ : kingumut
sangmivoĸ (s. erniussoĸ, ĸuissoĸ, angatdlat); kingugpiartípâ.
kinguk, t kinguit, kinguppak
: kingussuaq; kinguppaat (ameq kinisaq sissami), kingugaq,
kingukkat kingunniku.
kinguk, t kinguit, kingugpak
: kingugssuaĸ; kingugpât (ameĸ kinisaĸ sigssame), kingugaĸ,
kingugkat kingungniko.
kinguleq, t kinguleraa,
kingulia, tk.
kinguleĸ, t kingulerâ,
kingulia, tk.
kinguleriipput,
kinguleriissut, kinguleriissitaarput = kinguleriissaarput,
kinguleriikkunnaarput.
kingulerîgput,
kingulerîgsut, kingulerîgsitârput = kingulerîgsârput,
kingulerîgkungnaerput.
kinguleriit, tq
kinguleriiaat, kinguleriiaarpassuit.
kingulerît, tĸ
kingulerîât, kingulerîârpagssuit.
kinguleruppoq,
kingulerukkiartorpoq, kingulerussinnaanngilaq,
kingulerussinnaanngillat = kataappoq.
kingulerúpoĸ,
kingulerúkiartorpoĸ, kingulerúsínáungilaĸ,
kingulerúsínáungitdlat = katáupoĸ.
kinguliaqut, t
kinguliaqutip, kinguliaqutit, kinguliaqutigaa, kinguliaqutaavoq,
kinguliaquserpaa, kinguliaqusiuppaa.
kinguliaĸut, t
kinguliaĸutip, kinguliaĸutit, kinguliaĸutigâ,
kinguliaĸutauvoĸ, kinguliaĸuserpâ, kinguliaĸusiúpâ.
kinguliitsoq, t =
kinguleqanngitsoq; kinguliitsortaraa.
kingulîtsoĸ, t =
kinguleĸángitsoĸ; kingulîtsortarâ.
kingumoorpoq = kingupoorpoq. kingumôrpoĸ = kingupôrpoĸ.
kingumukarpoq,
kingumukaappaa; kingumukartippaa, kingumukartuarpoq.
kingumukarpoĸ,
kingumukáupâ; kingumukartípâ, kingumukartuarpoĸ.
kingumut, tki ingerlavoq;
oqr : kingumut aamma nangillugu.
kingumut, tki ingerdlavoĸ;
oĸr : kingumut ãma nangitdlugo.
kingunnakkut, tki =
kingunikkut.
kingúnavkut, tki =
kingunivkut.
kinguneq, t kingornit,
kingorngit, kingunertoqaaq, kingunerpaa, kingunertooq,
kingunissaq.
kinguneĸ, t kingornit,
kingorngit, kingunertoĸaoĸ, kingunerpâ, kingunertôĸ,
kingunigssaĸ.
kinguneqarpoq,
kinguneqanngilaq, kinguneqanngillat, kinguneqanngitsut,
kinguneqanngitsoorsinnaanngilaq, kinguneqanngitsoorsinnaanngillat.
kinguneĸarpoĸ,
kinguneĸángilaĸ, kinguneĸángitdlat, kinguneĸángitsut,
kinguneĸángitsôrsínáungilaĸ, kinguneĸángitsôrsínáungitdlat.
kingunikkut, tki (illit),
kingunissinni, kingunissigut.
kingunigkut, tki (ivdlit),
kingunivsíne, kingunivsigut.
kingunikoq, t
kingunikusiorpoq, kingunikusiorpaa, kingunikut, tq : tangikut.
kingunikoĸ, t
kingunikusiorpoĸ, kingunikusiorpâ, kingunikut, tĸ : tangikut.
kingunikkut, tki (uanga), =
kingunnakkut.
kingunivkut, tki (uvanga), =
kingúnavkut.
kingupoorpoq = kingumoorpoq
: kuuffini tungaallugu kuuppoq (kuisaq).
kingupôrpoĸ = kingumôrpoĸ
: kûgfine tungautdlugo kûgpoĸ (kuissaĸ).
kinguporsorpoq : kingumut
saalluni pisuppoq; kinguporsuuppaa.
kinguporssorpoĸ : kingumut
sâgdlune pisugpoĸ; kinguporssũpâ.
kingupput : qaangiupput (s.
appat).
kingúput : ĸângiúput (s.
agpat).
kingusippoq, kingusissoq,
kingusissoorpoq, kingusinneruvoq, kingusippallaaqaaq.
kingusigpoĸ, kingusigsoĸ,
kingusigsôrpoĸ, kingusingneruvoĸ, kingusigpatdlâĸaoĸ.
kingusinaarpoq
(piffissaminik); kingusinaartuaannarpoq.
kingusinârpoĸ
(pivfigssaminik); kingusinârtuáinarpoĸ.
kingusiinnarsuakkut aatsaat
pitaruppoq.
kingusĩnarssuákut aitsât
pitarúpoĸ.
kinnguvoq, kinngujavoq,
kinngujaappoq, kinngujaatsoq, kinngusoorpoq, kinngusaqattaarpoq
(qaannamik), kinngutippaa.
kínguvoĸ, kíngujavoĸ,
kíngujáipoĸ, kíngujaitsoĸ, kíngussôrpoĸ, kíngussaĸátârpoĸ
(ĸáinamik), kíngutípâ.
kinguvoq, tak. : kingupput. kinguvoĸ, tak. : kingúput.
kinnikut, tq : innganikut. kínikut, tĸ : ínganikut.
kinipavoq, = kinimavoq :
aasussimavoq, qituarpoq; kinipasussaq : panertuunngitsoq
(nerisassaq).
kinipavoĸ, = kinimavoĸ :
ausugsimavoĸ, ĸituarpoĸ; kinipassugssaĸ : panertũngitsoĸ
(nerissagssaĸ).
kinippoq, kinippaa,
kinitsivoq, kiniorsarpaa = kinisarpaa.
kinípoĸ, kinípâ,
kinitsivoĸ, kiniorsarpâ = kinisarpâ.
kinisaq, t = kinitaq;
kinisaaruppoq.
kinisaĸ, t = kinitaĸ;
kinisaerúpoĸ.
kinitalappoq =
kinitalaarpoq, kinitalattuinnaavoq, kinitalatsippoq.
kinitalagpoĸ =
kinitalârpoĸ, kinitalagtuínauvoĸ, kinitalagtípoĸ.
kinitsivik, t kinitsivissaq. kinitsivik, t
kinitsivigssaĸ.
kinivaa : meeraq
perusuersartinniarpaa; kinisivoq.
kinivâ : mêraĸ
perusuersartíniarpâ; kinissivoĸ.
kiioraavoq,
kiioraasorsuupput (s. taateraat immamit), kiioraasitsivoq.
kîoraivoĸ,
kîoraissorssũput (s. tâterât ímamit), kîoraisitsivoĸ.
kiorpaa : angerpaa, akueraa. kiorpâ : angerpâ, akuerâ.
kippaku, t kippakuuvoq,
kippakunnappoq.
kípako, t kípakûvoĸ,
kípakúnagpoĸ.
kippakulluk, t kippakulluit,
kippakullummik aqoqarpoq.
kípakutdluk, t
kípakutdluit, kípakutdlungmik aĸoĸarpoĸ.
kippaq, t kipparlukoq,
kippassaa.
kípaĸ, t kípardlukoĸ,
kípagssâ.
kippari, t (nallukattani). kípare, t (natdlukátane).
kippaarippoq, kippaarissoq,
kipparilluinnarpoq, kipiinnakkanik nujaajarpoq; kippaaritsippoq.
kípârigpoĸ, kípârigsoĸ,
kíparigdluínarpoĸ, kipĩnagkanik nujaiarpoĸ; kípârigtípoĸ.
kipparippoq, kipparissoq,
kipparissortooq, kipparissivoq, kipparilluinnarpoq.
kíparigpoĸ, kíparigsoĸ,
kíparigsortôĸ, kíparigsivoĸ, kíparigdluínarpoĸ.
kipparpoq, kipparsimavoq,
kipparsimaffik, kipparterpoq, kipparteruppaa.
kíparpoĸ, kíparsimavoĸ,
kíparsimavfik, kíparterpoĸ, kíparterúpâ.
kippasippoq, kippasissoq,
kippasippallaaqaaq, kippasissumiippoq.
kípasigpoĸ, kípasigsoĸ,
kípasigpatdlâĸaoĸ, kípasigsumĩpoĸ.
kipaallappaa : kipilaarpaa. kipâtdlagpâ : kipilârpâ.
kippaappaa, kippaattoorpaa,
kippaakkiartorpaa.
kípáupâ, kípáutôrpâ,
kípáukiartorpâ.
kiperivoq : kajungerpoq,
sakimmerpoq; kiperiffigaa.
kiperivoĸ : kajungerpoĸ,
sakímerpoĸ; kiperivfigâ.
kipilerpoq, kipilersoq :
takorusuilerpoq; kipilerfigaa.
kipilerpoĸ, kipilersoĸ :
takorusuilerpoĸ; kipilerfigâ.
kipiluttorpoq : noqqaavoq,
erinitsappoq kipiluttunarpoq.
kipilugtorpoĸ : norĸaivoĸ,
erinitsagpoĸ kipilugtunarpoĸ.
kipinnguvoq : uteriippoq,
noqqaanertuvoq; kipinngunaqaaq, kipinngutsappoq, kipinngusaarpoq.
kipínguvoĸ : uterĩpoĸ,
norĸainertuvoĸ; kipíngunaĸaoĸ, kipíngutsagpoĸ,
kipíngusârpoĸ.
kipippoq : kipisanermit
toquvoq; kipikkaluttuinnarpoq, kipilluni toquvoq.
kipípoĸ : kipisanermit
toĸuvoĸ; kipíkalugtuínarpoĸ, kipitdlune toĸuvoĸ.
kipisavoq = kipilernermit
eqqissisimajunnaarpoq; kipisagisaq, kipisaqaaq.
kipisavoĸ = kipilernermit
erĸigsisimajungnaerpoĸ; kipisagissaĸ, kipisaĸaoĸ.
kipitsaarpoq, kipitsaarluni
pulaarpoq.
kipitsaerpoĸ,
kipitsaerdlune pulârpoĸ.
kipitsat, t kipitsatip,
kipitsatit : kipisagisaq; kipitsatigaa, kipitsataavoq.
kipitsat, t kipitsatip,
kipitsatit : kipisagissaĸ; kipitsatigâ, kipitsatauvoĸ.
kipitsavik, t kipitsaviup,
kipitsavigaa, kipitsavigeqaakkit.
kipitsavik, t kipitsaviup,
kipitsavigâ, kipitsavigeĸâvkit.
kippiveqanngilaq,
kippiveqanngillat (: neriunnaarumanngilaq) = kippuik.
kípiveĸángilaĸ,
kípiveĸángitdlat (: neriungnaerumángilaĸ) = kípuvik.
kippiveeruppoq,
kippiveerulluinnarpoq, kippiveerutivippoq, kippiveerutivissoq.
kípivêrúpoĸ,
kípivêrutdluínarpoĸ, kípivêrutivigpoĸ, kípivêrutivigsoĸ.
kippivik, t = kipiffik;
kippivia, tk kippivissaa.
kípivik, t = kipivfik;
kípivia, tk kípivigssâ.
kipivoq, kipivaa,
kipineqarpoq, kipisuippoq, kipisuitsoq kipisuitsoorput, kipisaq,
kipisaavoq, kipitippaa.
kipivoĸ, kipivâ,
kipineĸarpoĸ, kipisuípoĸ, kipisuitsoĸ kipisuitsôrput,
kipissaĸ, kipissauvoĸ, kipitípâ.
kippoq : kivivoq; kisserpaa,
kinnikoq, kissimavoq.
kípoĸ : kivivoĸ; kíserpâ,
kínikoĸ, kísimavoĸ.
kipukannerpoq, kipukannersoq
kipukannersillugu titarpaa.
kipukánerpoĸ, kipukánersoĸ
kipukánersitdlugo titarpâ.
kipungavoq, kipungaarpoq
(imma), kipungasoorpoq, kipungaqaaq; = equngavoq.
kipungavoĸ, kipungârpoĸ
(ingma), kipungassôrpoĸ, kipungaĸaoĸ; = eĸungavoĸ.
kippuppaa : soraaruppaa;
kippunnagu suliaraa, kippunnaveersaarpaa, kipputinngilaa.
kípúpâ : soraerúpâ;
kípúnago suliarâ, kípúnavêrsârpâ, kíputíngilâ.
kipuppoq, kipuppaa,
kiputtartoq, kiputtaarpoq, kipukkiartorpoq.
kipúpoĸ, kipúpâ,
kipútartoĸ, kipútârpoĸ, kipúkiartorpoĸ.
kiipput (imminnut); tak. :
kiivaa, kiivoq.
kĩput (ingmingnut); tak. :
kîvâ, kîvoĸ.
kipput, t kipputip, kipputit
: kipissut; kipputigaa, kipputaavoq.
kíput, t kíputip, kíputit
: kipíssut; kíputigâ, kíputauvoĸ.
kiputippaa, kiputittoorpaa;
tak. : kipuppoq.
kiputípâ, kiputítôrpâ;
tak. : kipúpoĸ.
kippuik, t kippueqanngilaq,
kippueqanngillat, kippueeruppoq; tak. : kippiveqanngilaq.
kípuvik, t kípuveĸángilaĸ,
kípuveĸángitdlat, kípuvêrúpoĸ; tak. : kípiveĸángilaĸ.
kipuvoq, kipusarpoq,
kipusoorpoq, kipusaqattaarpoq, kiputippaa, = kipuppoq.
kipuvoĸ, kipussarpoĸ,
kipussôrpoĸ, kipussaĸátârpoĸ, kiputípâ, = kipúpoĸ.
kiisa, oqr kiisami (oqq),
kiisaana, kiisali pulaartoq.
kîsa, oĸr kîsame (oĸĸ),
kîsauna, kîsale pulârtoĸ.
kisaq, t kitsat, kisarsuaq. kisaĸ, t kitsat,
kisarssuaĸ.
kisaaraq, t kisaaqqat,
kisaarartaarpoq.
kisâraĸ, t kisârĸat,
kisârartârpoĸ.
kisarpoq, kisarpaa,
kisarpallappoq, kisarfik; (: nikikkumajunnaarpoq).
kisarpoĸ, kisarpâ,
kisarpatdlagpoĸ, kisarfik; (: nikíkumajungnaerpoĸ).
kisaat, t kisaatip, kisaatit
(: ujarak kisatut atugaq); kisaaserpaa, kisaasiuppaa.
kisaut, t kisautip, kisautit
(: ujarak kisatut atugaĸ); kisauserpâ, kisausiúpâ.
kisi, (t), tak. : kisima,
kisivit, kisimi, kisiat, kisitta, kisissi; kiserluinnarmi,
kisermiuvoq.
kise, (t), tak. : kisima,
kisivit, kisime, kisiat, kisivta, kisivse; kiserdluínarme,
kisermiuvoĸ.
kiserliorpoq :
ilaqanngivippoq; kiserliorsaraaq, kiserliorniaq,
kiserliortaannarpoq.
kiserdliorpoĸ :
ilaĸángivigpoĸ; kiserdliorssaraoĸ, kiserdliorniaĸ,
kiserdliortáinarpoĸ.
kisermaaq, t kisermaap,
kisermaat, = kisimiittoq; kisermaajuvoq = kisermaavoq.
kisermâĸ, t kisermâp,
kisermât, = kisimĩtoĸ; kisermâjuvoĸ = kisermauvoĸ.
kisermaappaa : kisimi
pisaraa, pivaa, suliaraa; kisermaassivoq, kisermaassaq,
kisermaassaavoq = kiserngaappaa.
kisermáupâ : kisime
pissarâ, pivâ, suliarâ; kisermáussivoĸ, kisermáussaĸ,
kisermáussauvoĸ = kiserngáupâ.
kiserngoruppoq =
kisinngoruppoq, kiserngorussaavoq.
kiserngorúpoĸ =
kisíngorúpoĸ, kiserngorússauvoĸ.
kisserpaa = kitserpaa; tak.
: kippoq.
kíserpâ = kitserpâ; tak.
: kípoĸ.
kiserramma tk =
kisimiillunga suliaraara; kiserrammi, kiserrappit.
kiserrangma tk =
kisimîtdlunga suliarâra; kiserrangme, kiserragpit.
kisianni, oqr kisiannili,
kisiannimi.
kisiáne, oĸr kisiánile,
kisiánime.
kissiaq, t kivitsiaq (s.
imeq sanittooq); kissiaavoq.
kísiaĸ, t kivitsiaĸ (s.
imeĸ sanigtôĸ); kísiauvoĸ.
kisiat, tk pigaara (allamik
ilanagu).
kisiat, tk pigâra (avdlamik
ilanago).
kisissaanngillat
(amerlanermit), kisissaanngitsut.
kisigssáungitdlat
(amerdlanermit), kisigssáungitsut.
kisima, tk suliaraara. kisima, tk suliarâra.
kisimi, tk ikiuuppoq. kisime, tk ikiũpoĸ.
kisimiippoq, kisimiivippoq,
kisimiinngisaannarpoq, kisimiikkunnaarpoq, kisimiikkunnaarsoq,
kisimiikkilluni.
kisimĩpoĸ, kisimîvigpoĸ,
kisimĩngisáinarpoĸ, kisimĩkungnaerpoĸ, kisimĩkungnaersoĸ,
kisimĩkivdlune.
kisinngoruppoq,
kisinngoruppaa; = kiserngoruppoq.
kisíngorúpoĸ,
kisíngorúpâ; = kiserngorúpoĸ.
kiisippaa = kiggippaa; tak.
: kiivaa, kiivoq.
kîsípâ = kiggípâ; tak.
: kîvâ, kîvoĸ.
kisippai (natsorsukkani);
kisinneritsut, tq.
kisípai (natsorssugkane);
kisíneritsut, tĸ.
kisisat, tq : kiseriikkat,
amerlanngitsut.
kisisat, tĸ : kiserîgkat,
amerdlángitsut.
kisitat, tq kisitassat,
kisitaanngillat.
kisitat, tĸ kisitagssat,
kisitáungitdlat.
kisitsit, t kisitsisip,
kisitsisit kisitsisiliorpoq, kisitsimmik allaguk.
kisitsit, t kisitsisip,
kisitsisit kisitsisiliorpoĸ, kisitsímik agdlaguk.
kisitsivoq,
kisitsilluarsinnaavoq, kisitsillaqqippoq, kisitsillaqqissoq.
kisitsivoĸ,
kisitsivdluarsínauvoĸ, kisitsitdlarĸigpoĸ, kisitsitdlarĸigsoĸ.
kisivit, tk pinngilatit. kisivit, tk píngilatit.
kiisivoq, kiisisarpoq,
kiisigajuppoq.
kîsivoĸ, kîsissarpoĸ,
kîsigajugpoĸ.
kisissi, tk pigaarsi. kisivse, tk pigârse.
kisitta, tk nalunngilarput. kisivta, tk nalúngilarput.
kiso? = kina?. kiso? = kina?.
kiisorpoq, kiisortoq,
kiisortorsuaq, kiisortueruppoq.
kîsorpoĸ, kîsortoĸ,
kîsortorssuaĸ, kîsortuerúpoĸ.
kissappoq, kissappaa,
kissattaat, kissattaaserpaa, kissassarpaa, kissassaat,
kissassaaserpaa, kissasserpoq, kissassaavoq, kissattoorpoq,
kissatsippaa.
kíssagpoĸ, kíssagpâ,
kíssagtaut, kíssagtauserpâ, kíssagsarpâ, kíssagsaut,
kíssagsauserpâ, kíssagserpoĸ, kíssagsaivoĸ, kíssagtôrpoĸ,
kíssagtípâ.
kissannertooq, t
kissannertoorsuaq.
kíssangnertôĸ, t
kíssangnertôrssuaĸ.
kissaq, t kissarsorpoq. kíssaĸ, t kíssarssorpoĸ.
kissarpoq, kissarnersiut,
kissartulivoq, kissartuliorpoq, kissarnertoqaaq.
kíssarpoĸ, kíssarnersiut,
kíssartulivoĸ, kíssartuliorpoĸ, kíssarnertoĸaoĸ.
kissaaqqippoq,
kissaaqqissoq, kissarluarpoq.
kíssârĸigpoĸ,
kíssârĸigsoĸ, kíssardluarpoĸ.
kissarsuut, t kissarsuutip,
kissarsuutit, kissarsuussuaq.
kíssarssût, t
kíssarssûtip, kíssarssûtit, kíssarssũssuaĸ.
kiisartoq, t : pooqattaq
parnaarsaatilik; kiisartut, tq : terianniarniutit.
kîssartoĸ, t : pôĸátaĸ
parnaersautilik; kîssartut, tĸ : teriangniarniutit.
kissarullerpoq,
kissarullersoq kissarullersippaa, kissarulliuppaa.
kíssarugdlerpoĸ,
kíssarugdlersoĸ kíssarugdlersípâ, kíssarugdliúpâ.
kissaruluppoq,
kissarulutsippoq, kissaruluttuinnaavoq.
kíssarulugpoĸ,
kíssarulugtípoĸ, kíssarulugtuínauvoĸ.
kissaallappoq,
kissaallatsippaa, kissaallagaa.
kíssâtdlagpoĸ,
kíssâtdlagtípâ, kíssâtdlagâ.
kissaallak, t kissaallaap :
silaarunnartoq; kissaallattorpoq.
kíssâtdlak, t kíssâtdlaup
: silaerúnartoĸ; kíssâtdlagtorpoĸ.
kissaammerpoq,
kissaammersoq, kissaammersoorpoq, kissaammersippaa.
kíssáumerpoĸ,
kíssáumersoĸ, kíssáumersôrpoĸ, kíssáumersípâ.
kiseerpoq : kisikkunnaarpoq. kissêrpoĸ :
kissigkungnaerpoĸ.
kisigaa = kisigivaa,
kisigiunnaarpaa.
kissigâ = kissigivâ,
kissigiungnaerpâ.
kisippoq : nangaavoq;
kisinnarpoq, kisittuarpoq, kisikkunnaarpoq, kisikkunnaarsoq.
kissigpoĸ : nangâvoĸ;
kissingnarpoĸ, kissigtuarpoĸ, kissigkungnaerpoĸ,
kissigkungnaersoĸ.
kisiippoq, kisiitsoq,
kisiillivoq, kisiillisarpoq.
kissĩpoĸ, kissîtsoĸ,
kissîtdlivoĸ, kissîtdlisarpoĸ.
kisuarpoq : periaqqajarpoq;
kisuariarpoq, kisuarianngilaq, kisuarianngillat : aalarianngilaq.
kissuarpoĸ :
periarĸajarpoĸ; kissuariarpoĸ, kissuariángilaĸ,
kissuariángitdlat : aulariángilaĸ.
kisunnerpoq, kisunnersoq :
peqqajaavoq; kisunnerpai : pisinnaavai, artunngilai (s.
ilinniakkani).
kissungnerpoĸ,
kissungnersoĸ : perĸajâvoĸ; kissungnerpai : pisínauvai,
artúngilai (s. ilíniagkane).
kiisutorpaa :
isumakkissiuppaa.
kîsutorpâ : isumákíssiúpâ.
kitaa, tk = kitia;
kitaaniippoq, kitaasiorpoq, kitaamioq, kitaajuvoq, kitaagut.
kitâ, tk = kitia;
kitânĩpoĸ, kitâsiorpoĸ, kitâmioĸ, kitâjuvoĸ, kitâgut.
kitangerpaa, kitangersorpaa,
kitangersimavaa.
kitangerpâ, kitangersorpâ,
kitangersimavâ.
kitangiuppoq,
kitangiukkiartorpoq.
kitangiúpoĸ,
kitangiúkiartorpoĸ.
kitaappaa, kitaatsivoq,
kitaallugu.
kitáupâ, kitautsivoĸ,
kitautdlugo.
killeq, t killiup, killeraa,
killiuvoq, killermiippoq, killersaat, killersaavoq.
kitdleĸ, t kitdliup,
kitdlerâ, kitdliuvoĸ, kitdlermĩpoĸ, kitdlersât,
kitdlersauvoĸ.
killernga, tk : killinia,
kimmut tullia.
kitdlernga, tk : kitdlinia,
kímut tugdlia.
kitsi, t oqs : (s.
igalaanut) ussissaat; kitsiterpaa, kitsiliorpoq.
kíte, t oĸs : (s.
igalânut) uvsigsaut; kítiterpâ, kítiliorpoĸ.
kitigarpoq, kitigarpaa :
qaannap paavanut akuilisani, tuilini atitippaa.
kitigarpoĸ, kitigarpâ :
ĸáinap pâvanut akuilisane, tuviline atitípâ.
kitigaappaa,
kitigaassaarpoq, kitigaassaarpaa.
kitigáupâ,
kitigáussaerpoĸ, kitigáussaerpâ.
kitigaat, t kitigaatip,
kitigaatit, kitigaaserpaa, kitigaataavoq.
kitigaut, t kitigautip,
kitigautit, kitigauserpâ, kitigautauvoĸ.
kitik, t : ungerut. kitik, t : ungerut.
kitsinngit, tq oqs : kitsap
kalunneri.
kítíngit, tĸ oĸs :
kitsap kalungnere.
kittoq, t = kitsoq =
kivisoq.
kítoĸ, t = kitsoĸ =
kivissoĸ.
kitserluppai :
kisinnerluppai (naatsorsukkani); kitserlukkat, tq.
kitserdlugpai :
kisínerdlugpai (nautsorssugkane); kitserdlugkat, tĸ.
kiitserluppoq :
kiisinerluppoq, kiisiumanngilaq.
kîtserdlugpoĸ :
kîsinerdlugpoĸ, kîsiumángilaĸ.
kiitserippoq, kiitserissoq,
kiisiumatuvoq; kiitserissivoq.
kîtserigpoĸ, kîtserigsoĸ,
kîsiumatuvoĸ; kîtserigsivoĸ.
kitserpaa = kisserpaa; tak.
: kippoq.
kitserpâ = kíserpâ; tak.
: kípoĸ.
kitsippoq, kitsissoq =
kippasippoq; kitsissut (qeqertat), kitsissuarsuit,
kitsippallaaqaaq.
kitsigpoĸ, kitsigsoĸ =
kípasigpoĸ; kitsigsut (ĸeĸertat), kitsigsuarssuit,
kitsigpatdlâĸaoĸ.
kitsimavoq :
pukkiliorsimavoq = kitsumavoq.
kitsimavoĸ :
púkiliorsimavoĸ = kitsumavoĸ.
kitsinaarpoq, kitsinaarpaa,
kitsinaaqquppaa.
kitsinârpoĸ, kitsinârpâ,
kitsinârĸúpâ.
kitsinneq, t kitsinnerup,
kitsinnerit, kitsinnerpaaq, kitsinnerpaap, kitsinnerpaat
kitsinnersaat, kitsinnersaavoq.
kitsingneĸ, t kitsingnerup,
kitsingnerit, kitsingnerpâĸ, kitsingnerpâp, kitsingnerpât
kitsingnerssât, kitsingnerssauvoĸ.
kitsoq, t = kittoq, kivisoq. kitsoĸ, t = kítoĸ,
kivissoĸ.
kitsuppoq :
puttallarluarsinnaanngilaq; kitsumavoq, kitsuttoq.
kitsugpoĸ :
pugtatdlardluarsínáungilaĸ; kitsumavoĸ, kitsugtoĸ.
kiuit? = kinaavit? kiunersoq
naluara.
kiuvit? = kinauvit?
kiunersoĸ naluvara.
kiivaa, kiitippoq,
kiisoorpaa, kiisarpaa, kiisimavaa, kiioraapput.
kîvâ, kîtípoĸ,
kîssôrpâ, kîssarpâ, kîsimavâ, kîoráiput.
killiaq, t : ujarak
mattusooq kajuartoq = ammaaq.
kivdliaĸ, t : ujarak
mavtusôĸ kajuartoĸ = angmâĸ.
killippaa, killissaavoq,
killissaanngilaq, killissaanngillat, killissaanngitsoq,
killitsippoq.
kivdligpâ, kivdligssauvoĸ,
kivdligssáungilaĸ, kivdligssáungitdlat, kivdligssáungitsoĸ,
kivdligtípoĸ.
killigussaavoq, oqt :
killisimaarpoq.
kivdligússauvoĸ, oĸt :
kivdlisimârpoĸ.
killinnarpoq,
killinnartorsuuvoq, killinnaqaaq, killinnartuliaq.
kivdlingnarpoĸ,
kivdlingnartorssûvoĸ, kivdlingnaĸaoĸ, kivdlingnartuliaĸ.
killiserrarippoq,
killiserrarissoq = killiavoq, manngertuunngilaq.
kivdliserrarigpoĸ,
kivdliserrarigsoĸ = kivdliavoĸ, mángertũngilaĸ.
killisimaarpoq,
killisimaarnaqaaq, killisimaartitsivoq.
kivdlisimârpoĸ,
kivdlisimârnaĸaoĸ, kivdlisimârtitsivoĸ.
killissarippoq,
killissarissoq = killikkuminarpoq.
kivdlíssarigpoĸ,
kivdlíssarigsoĸ = kivdligkuminarpoĸ.
killorpaa, killortuutit :
pilattuussuit.
kivdlorpâ, kivdlortûtit :
pilagtũssuit.
killugaq, t killukkat,
killugaavoq.
kivdlugaĸ, t kivdlugkat,
kivdlugauvoĸ.
killuivoq, killuisuuvoq,
killuillaqqippoq, killuillaqqissoq, killuisarpoq.
kivdluivoĸ, kivdluissûvoĸ,
kivdluitdlarĸigpoĸ, kivdluitdlarĸigsoĸ, kivdluissarpoĸ.
killuut, t killuutip,
killuutit, killuussuaq, killuutaavoq, killuutaa : papii
(timmissap).
kivdlût, t kivdlûtip,
kivdlûtit, kivdlũssuaĸ, kivdlûtauvoĸ, kivdlûtai : papê
(tingmíssap).
kiverpaa : kiffiarpaa;
kiversaq = kivigaq, kivikkat.
kiverpâ : kivfiarpâ;
kiversaĸ = kivigaĸ, kivigkat.
kiveqqavoq, kiveqqajuarpoq. kiverĸavoĸ,
kiverĸajuarpoĸ.
kiversarpaa, kiversaavoq,
kiversartippaa.
kiverssarpâ, kiverssaivoĸ,
kiverssartípâ.
kiffattarpaa : qaffassarpaa
(s. umiatsiaq sanaassaq); kiffattaavoq.
kivfagtarpâ : ĸagfagsarpâ
(s. umiatsiaĸ sanâgssaĸ); kivfagtaivoĸ.
kiffattaat, t kiffattaatip,
kiffattaatit : qaffaat = kiffattaq.
kivfagtaut, t kivfagtautip,
kivfagtautit : ĸagfaut = kivfagtaĸ.
kiffaq, t kiffalukaq,
kiffalukkat : taasakuluk; kiffakattaq, kiffaanngilaq,
kiffaanngillat, kiffaavoq, kiffaajunnaarpoq, kiffaajunnaarsippaa =
kiggaq, oqt.
kivfaĸ, t kivfalukaĸ,
kivfalugkat : taissakuluk; kivfakátaĸ, kivfáungilaĸ,
kivfáungitdlat, kivfauvoĸ, kivfaujungnaerpoĸ,
kivfaujungnaersípâ = kivgaĸ, oĸt.
kiffaraa = kiffarivaa,
kiffaritippoq, kiffartuuppaa, kiffartuut.
kivfarâ = kivfarivâ,
kivfaritípoĸ, kivfartũpâ, kivfartût.
kiffartorpoq,
kiffartorfigaa, kiffartuuppaa, kiffartuussivoq,
kiffartuussilluarpoq, kiffartorumatooq.
kivfartorpoĸ,
kivfartorfigâ, kivfartũpâ, kivfartũssivoĸ,
kivfartũssivdluarpoĸ, kivfartorumatôĸ.
kiffi, tk = kiffani
(ataaseq).
kivfe, tk = kivfane
(atauseĸ).
kiffiarpaa, kiffiaavoq,
kiffiagaavoq, kiffiaqqissaarpaa.
kivfiarpâ, kivfiaivoĸ,
kivfiagauvoĸ, kivfiarĸigsârpâ.
kiffigaa = kiffigivaa :
igiffigaa; tak. : kippoq.
kivfigâ = kivfigivâ :
igivfigâ; tak. : kípoĸ.
kiffik, t kiffissiaq. kivfik, t kivfigssiaĸ.
kiffiuppaa, I kiffaliuppaa. kivfiúpâ, I kivfaliúpâ.
kiffiuppaa, II : immiuppaa
(s. iikkat ikiaannut); kiffiussorpai, kiffiussat.
kivfiúpâ, II : ímiúpâ
(s. îgkat ikiãnut); kivfiússorpai, kivfiússat.
kiffiut, t kiffiutip,
kiffiutit, kiffiutaapput.
kivfiut, t kivfiutip,
kivfiutit, kivfiutáuput.
kiggumiaq, t kiggumissat =
kissumiaq; kiggumiarpaa, kiggumissiuppaa.
kivgumiaĸ, t kivgumíssat =
kivssumiaĸ; kivgumiarpâ, kivgumíssiúpâ.
kigguppaa, kiggussaq,
kiggussaavoq; = kiveqatigaa.
kivgúpâ, kivgússaĸ,
kivgússauvoĸ; = kiveĸatigâ.
kivippoq, kivitsippoq
(pujoq), kivitserpaa : kiveqqissarpaa.
kivigpoĸ, kivigtípoĸ
(pujoĸ), kivigterpâ : kiverĸigsarpâ.
kivikkarpoq, kivikkavippoq
(usinermit).
kivíkarpoĸ, kivíkavigpoĸ
(usinermit).
kivingavoq, kivingaarpoq,
kivingavallaarpoq.
kivingavoĸ, kivingârpoĸ,
kivingavatdlârpoĸ.
kivinti, t oqs (oqimaalutaq)
5 grammit nalingat.
kivinte, t oĸs
(oĸimailutaĸ) 5 grámit nalingat.
kivippaa, kivitsivoq,
kivikkiartorpaa.
kivípâ, kivitsivoĸ,
kivíkiartorpâ.
kivissat, tq = kivikkat;
immikkat.
kivíssat, tĸ = kivigkat;
ímigkat.
kivitsit, t kivitsisip,
kivitsisit, kivitsisaa, kivitsisigaa.
kivitsit, t kivitsisip,
kivitsisit, kivitsisâ, kivitsisigâ.
kiviivoq : timmissanik
immiivoq, kiffiaavoq.
kivîvoĸ : tingmíssanik
ímîvoĸ, kivfiaivoĸ.
kiviivoq = kiffiaavoq;
kiviisartuuvoq (timmissat amiinik).
kivîvoĸ = kivfiaivoĸ;
kivîssartûvoĸ (tingmíssat amînik).
kivivoq, kivivaa,
kiviartorpoq, kivisippaa, kivisivaa, kivisoorpoq, kivioraapput,
kivioraasitsivoq.
kivivoĸ, kivivâ,
kiviartorpoĸ, kivisípâ, kivissivâ, kivissôrpoĸ, kiviorãput,
kiviorâsitsivoĸ.
kikkarpoq, kikkarpaa,
kikkaluppoq, kikkagaq, kikkakkat, kikkaavoq.
kivkarpoĸ, kivkarpâ,
kivkalugpoĸ, kivkagaĸ, kivkagkat, kivkaivoĸ.
kikkutseq, t : oqqap kangia
nipiliuut, qooqqaap paava.
kivkutseĸ, t : orĸap
kangia nipiliût, ĸôrĸâp pâva.
kiivoq (imminut),
kiisimapput, kiisimaavarput.
kîvoĸ (ingminut),
kîsimáput, kîsimauarput.
kissavoq : kipisavoq;
kissagajuppoq, kissasaannarpoq.
kivsavoĸ : kipisavoĸ;
kivsagajugpoĸ, kivsassáinarpoĸ.
kissaalik, t kissaallit :
saattunik nujalik.
kivssâlik, t kivssâgdlit :
sãtunik nujalik.
kissarpoq, kissarpaa :
nujaajarpoq, nujaajarpaa, kissartippoq, kissaavoq, kissaasarpoq.
kivssarpoĸ, kivssarpâ :
nujaiarpoĸ, nujaiarpâ, kivssartípoĸ, kivssaivoĸ,
kivssaissarpoĸ.
kissumiaq, t kissumissat,
kissumiaavoq = kissumiagaq, kiggumiaq.
kivssumiaĸ, t kivssumíssat,
kivssumiauvoĸ = kivssumiagaĸ, kivgumiaĸ.
kissumiarpoq, kissumiarpaa,
kissumiartuarpaa, kissumiartaannarpaa.
kivssumiarpoĸ,
kivssumiarpâ, kivssumiartuarpâ, kivssumiartáinarpâ.
kissumissiuppaa =
kissumialiuppaa.
kivssumíssiúpâ =
kivssumialiúpâ.
kjuuli, t oqs : annoraaq
qarlissuulik.
kjûle, t oĸs : ánorâĸ
ĸardligsûlik.
kommuni, t oqs
kommuneqarfik, kommunerådi, oqs kommunilik, kommunillit.
kommûne, t oĸs
kommûneĸarfik, kommûneråde, oĸs kommûnilik, kommûnigdlit.
koori, t oqs : ivikkanit
allanilluunniit nuioragaq; kooriliorpoq.
kôre, t oĸs : ivigkanit
avdlanitdlũnît nuioragaĸ; kôriliorpoĸ.
kooroq, t = qooroq;
koorortooq, koororsuaq, koorormiu.
kôroĸ, t = ĸôroĸ;
kôrortôĸ, kôrorssuaĸ, kôrormio.
kooqqerpaa = qooqqerpaa,
qoorulerpaa; kooqqersorpaa, kooqqersuut.
kôrĸerpâ = ĸôrĸerpâ,
ĸôrulerpâ; kôrĸersorpâ, kôrĸersût.
koorseriippoq, koorseriitsoq
: inertissaanngilaq, nangassaanngilaq, serlernaqaaq;
koorseriivippoq, koorseriivissoq = kuussaanngilaq.
kôrserĩpoĸ, kôrserîtsoĸ
: inertigssáungilaĸ, nangagssáungilaĸ, serdlernaĸaoĸ;
kôrserîvigpoĸ, kôrserîvigsoĸ = kũssáungilaĸ.
koorusaarpoq,
koorusaartuarpoq.
kôrussârpoĸ,
kôrussârtuarpoĸ.
kristumiu, t oqs
kristumiussuseq, kristumiussutsit, kristumiuuvoq,
kristumiulluarpoq.
kristumio, t oĸs
kristumiússuseĸ, kristumiússutsit, kristumiûvoĸ,
kristumiuvdluarpoĸ.
kuanneq, t kuannersarpoq,
kuannersorpoq, kuannilik, kuannillit, kuannersooq.
kuáneĸ, t kuánersarpoĸ,
kuánersorpoĸ, kuánilik, kuánigdlit, kuánersôĸ.
kuarti, t oqs : ilivitsup
qeqqata qeqqa (¼).
kuarte, t oĸs : ilivitsup
ĸerĸata ĸerĸa (¼).
kuerarpaa, kueraavoq,
kueraavik.
kuerarpâ, kueraivoĸ,
kueraivik.
kuuerpaa (kuuk) sapuserpaa;
kuuersariaq, kuuersarissat.
kûerpâ (kûk) sapuserpâ;
kûersariaĸ, kûersaríssat.
kuueerpoq : tunisiumatuvoq;
kuueersuuvoq.
kûêrpoĸ :
tunissiumatuvoĸ; kûêrsûvoĸ.
kuersat, tq kuersaapput,
kuersarpassuit.
kuerssat, tĸ kuerssáuput,
kuerssarpagssuit.
kuugaaq, t kuugaap, kuugaat,
kuugaannguaq, kuugaatsiaq, kuugaatsiaap, kuugaatsiaat.
kûgâĸ, t kûgâp, kûgât,
kûgãnguaĸ, kûgâtsiaĸ, kûgâtsiaup, kûgâtsiait.
kuugaarpoq = kuulaarpoq;
kuugaartoq.
kûgârpoĸ = kûlârpoĸ;
kûgârtoĸ.
kuugasaarpoq,
kuugasaartuinnaavoq.
kûgasârpoĸ,
kûgasârtuínauvoĸ.
kuffippaa (kuisamut
ilannguppaa), kuffissaq, kuffissaavoq.
kugfípâ (kuissamut
ilángúpâ), kugfíssaĸ, kugfíssauvoĸ.
kuggippaa,
kuggisillariaanagu.
kuggípâ,
kuggisitdlariaunago.
kuugiaq, t kuugiaannaavoq. kûgiaĸ, t kûgiáinauvoĸ.
kuuppoq, kuuttorsuuvoq,
kuuttuarpoq, kuutsippaa.
kûgpoĸ, kûgtorssûvoĸ,
kûgtuarpoĸ, kûgtípâ.
kussagaa = kussagivaa :
annikigaa, merseraa, sapiuffigaa; kussasuppoq, kussanarsivoq,
kussagunnartoq.
kugsagâ = kugsagivâ :
angnikigâ, merserâ, sapiuvfigâ; kugsasugpoĸ, kugsanarsivoĸ,
kugsagungnartoĸ.
kussassivoq : ilanngarsivoq;
kussassigajuppoq.
kugsagsivoĸ : ilángarsivoĸ;
kugsagsigajugpoĸ.
kussak, t kussaap, kussaat =
kussattaq; kussattarnaq = kussaarmisaq.
kugsak, t kugsaup, kugsait =
kugsagtaĸ; kugsagtarnaĸ = kugsârmisaĸ.
kussaaraq, t kussaaqqat :
kussak piaraq.
kugsâraĸ, t kugsârĸat :
kugsak piaraĸ.
kussippoq, kussissoq :
minnaarlugu tunisivoq; kussittaannarpoq, kussippallaaqaaq.
kugsigpoĸ, kugsigsoĸ :
mingnârdlugo tunissivoĸ; kugsigtáinarpoĸ, kugsigpatdlâĸaoĸ.
kussagaa = kussagivaa :
annikigaa, merseraa, sapiuffigaa; kussasuppoq, kussanarsivoq,
kussagunnartoq.
kugssagâ = kugssagivâ :
angnikigâ, merserâ, sapiuvfigâ; kugssasugpoĸ, kugssanarsivoĸ,
kugssagungnartoĸ.
kussangajaaq, t
kussangajaap, kussangajaat, kussangajaarsuaq, kussangajaannguaq,
kussangajaajuvoq, = kussangajaavoq.
kugssangajâĸ, t
kugssangajâp, kugssangajât, kugssangajârssuaĸ,
kugssangajãnguaĸ, kugssangajâjuvoĸ, = kugssangajauvoĸ.
kussanngarippoq,
kussanngarissoq, kussanngarissorsuuvoq.
kugssángarigpoĸ,
kugssángarigsoĸ, kugssángarigsorssûvoĸ.
kussanngarmi, tk =
kussangalluni.
kugssángarme, tk =
kugssangavdlune.
kussangaarpoq (imma). kugssangârpoĸ (ingma).
kussanngaarpoq,
kussanngaartippaa.
kugssángârpoĸ,
kugssángârtípâ.
kussanngaat, tk
kussanngaasa.
kugssángât, tk
kugssángaisa.
kussangavoq, kussangaqaaq,
kussangalaarpoq, kussangavallaaqaaq.
kugssangavoĸ,
kugssangaĸaoĸ, kugssangalârpoĸ, kugssangavatdlâĸaoĸ.
kussariilippoq :
kussariartuinnarpoq; kussariililluni napakkarpoq.
kugssarîligpoĸ :
kugssariartuínarpoĸ; kugssarîligdlune napákarpoĸ.
kussarpoq, kussarterpoq,
kussartitsivoq (panertulianik s. saarullimmik).
kugssarpoĸ, kugssarterpoĸ,
kugssartitsivoĸ (panertulianik s. sârugdlingmik).
kusserpoq, kussersoq :
kuuffinippoq; kussertiterpoq, kussersorpaa, kussersimavoq.
kugsserpoĸ, kugssersoĸ :
kûgfinigpoĸ; kugssertiterpoĸ, kugssersorpâ, kugssersimavoĸ.
kussiaq, t kussiaqarpoq,
kussiakippoq, kussiakitsoq, kussiaavoq.
kugssiaĸ, t kugssiaĸarpoĸ,
kugssiakípoĸ, kugssiakitsoĸ, kugssiauvoĸ.
kussineq, t kusserngit,
kussinersuaq, kussinertooq, kussinersuaq.
kugssineĸ, t kugsserngit,
kugssinerssuaĸ, kugssinertôĸ, kugssinerssuaĸ.
kussiorpoq, kussiorpaa,
kussiugaavoq, kussiortitsivoq.
kugssiorpoĸ, kugssiorpâ,
kugssiugauvoĸ, kugssiortitsivoĸ.
kussugaq, t kussukkat :
arlup pakka; kussugaasaq = kissugaq.
kugssugaĸ, t kugssugkat :
ardlup pavka; kugssugaussaĸ = kigssugaĸ.
kussugut, t kussugutip,
kussugutit : kiggeqqut; kussugutserpaa.
kugssugut, t kugssugutip,
kugssugutit : kiggerĸut; kugssugutserpâ.
kussugaq, t kussukkat :
arlup pakka; kussugaasaq = kissugaq.
kugsugaĸ, t kugsugkat :
ardlup pavka; kugsugaussaĸ = kigssugaĸ.
kussuppaa : qumartippaa,
naalivaa, (: ilisiillugu ajunaartinniarpaa).
kugsugpâ : ĸumartípâ,
nailivâ, (: ilisîtdlugo ajunârtíniarpâ).
kussuk, t kussuit :
ilisiitsoq; kussuuvoq, kussukasik.
kugsuk, t kugsuit :
ilisîtsoĸ; kugsûvoĸ, kugsukasik.
kussukulluut, t
kussukulluutip, kussukulluutit : qaarut; kussukulluuserpoq.
kugsukutdlût, t
kugsukutdlûtip, kugsukutdlûtit : ĸaorut; kugsukutdlûserpoĸ.
kuuguppaa, kuugussaavoq,
kuugussimavaa.
kûgúpâ, kûgússauvoĸ,
kûgúsimavâ.
kuimavoq, kuimaarpoq (imma),
kuimaannartoq.
kuimavoĸ, kuimârpoĸ
(ingma), kuimáinartoĸ.
kuinnginngeeq, t : puuluki,
(qaqqap aqqa).
kuíngíngêĸ, t : pûluke,
(ĸáĸap arĸa).
kuipeerpoq (isimigut);
kuipeertitsivoq = marsivoq.
kuipêrpoĸ (issimigut);
kuipêrtitsivoĸ = marssivoĸ.
kuisimavoq, kuisimasuuvoq,
kuisimanngitsoq.
kuisimavoĸ, kuisimassûvoĸ,
kuisimángitsoĸ.
kuisippoq, kuisittussaq,
kuisinneq, kuisitsivoq, kuisitippaa.
kuisípoĸ, kuisítugssaĸ,
kuisíneĸ, kuisitsivoĸ, kuisitípâ.
kuisiffik, t kuisiffimmi,
kuisipput.
kuisivfik, t kuisivfingme,
kuisigput.
kuisivik, t kuisiviup
kuisivissaq.
kuissivik, t kuissiviup
kuissivigssaĸ.
kuissut, t kuissutip,
kuissutaavoq, kuissummik.
kuíssut, t kuíssutip,
kuíssutauvoĸ, kuíssúmik.
kuitsivik, t kuitsiviup
kuitsiviliorpoq, kuitsivissaq.
kuitsivik, t kuitsiviup
kuitsiviliorpoĸ, kuitsivigssaĸ.
kuiveertorpoq : saarfaarsuk
qarlorpoq; kuiveertorpaluk.
kuivêrtorpoĸ : sârfârssuk
ĸardlorpoĸ; kuivêrtorpaluk.
kuivoq, kuivaa, kuioraavoq,
kuisartoq, kuisaq, kuisivoq, kuisiinnarpoq (sialuk).
kuivoĸ, kuivâ, kuioraivoĸ,
kuissartoĸ, kuissaĸ, kuissivoĸ, kuissĩnarpoĸ (sialuk).
kujappaa (angutip arnaq). kujagpâ (angutip arnaĸ).
kujak, t kujaap, kujaat,
kujaatsoq, kujassuaq.
kujak, t kujaup, kujait,
kujaitsoĸ, kujagssuaĸ.
kujaleq, t kujaleraa,
kujalia, tk.
kujaleĸ, t kujalerâ,
kujalia, tk.
kujammukaaq, t kujammukaap,
kujammukaat kujammukaarpassuit.
kujámukâĸ, t kujámukâp,
kujámukât kujámukârpagssuit.
kujammukarpoq,
kujammukaappaa, kujammukaassivoq.
kujámukarpoĸ, kujámukáupâ,
kujámukáussivoĸ.
kujapigaq, t kujapikkat :
qimerlut alliit; kujapigannappoq.
kujapigaĸ, t kujapigkat :
ĸimerdlut atdlît; kujapigánagpoĸ.
kujapigaasarpaa : mersukki
putsiukkatut mersorpaa; kujapigaasagaq.
kujapigaussarpâ : merssugke
putsiugkatut merssorpâ; kujapigaussagaĸ.
kujaaq, t kujaap, kujaat
kujaartooq (umiatsiaq), kujaalerpaa, kujaalik, kujaallit
(pilattuut, pisissi), kujaaginnalik (qajaq qajaqqissorsuinngooq
anorersuarsiutaat, itsaq) (: pisissip qerattaqqutaa ujaloq).
kujâĸ, t kujâp, kujât
kujârtôĸ (umiatsiaĸ), kujâlerpâ, kujâlik, kujâgdlit
(pilagtût, pisigse), kujâgínalik (ĸajaĸ ĸajarĸigsorssuíngôĸ
anorerssuarsiutât, itsaĸ) (: pisigsip ĸerátarĸutâ ujaloĸ).
kujaqquppaa, kujaqqutsivoq,
kujaqqullerpaa, kujaqqukkiartorpaa.
kujarĸúpâ, kujarĸutsivoĸ,
kujarĸutdlerpâ, kujarĸúkiartorpâ.
kujasippoq, kujasissoq,
kujasissumiippoq, kujasiarpoq, kujasissoorpoq.
kujasigpoĸ, kujasigsoĸ,
kujasigsumĩpoĸ, kujasiarpoĸ, kujasigsôrpoĸ.
kujasik, t (anori);
kujasimmik anorlerpoq.
kujasik, t (anore);
kujasingmik anordlerpoĸ.
kujat, (t); tak. : kujati,
kujataa; kujalleq, il. il.
kujat, (t); tak. : kujate,
kujatâ; kujatdleĸ, il. il.
kujataa, tk kujataaniippoq,
kujataamioq.
kujatâ, tk kujatânĩpoĸ,
kujatâmioĸ.
kujalleq, t kujallersaat,
kujallersaavoq, kujallermiippoq, kujalliuvoq.
kujatdleĸ, t kujatdlersât,
kujatdlersauvoĸ, kujatdlermĩpoĸ, kujatdliuvoĸ.
kujavarpoq, kujavaappaa,
kujavarterpoq.
kujavarpoĸ, kujaváupâ,
kujavarterpoĸ.
kuuk, t kuuit kuussuaq,
kuummioq.
kûk, t kûit kûgssuaĸ,
kûngmioĸ.
kukkaajarpoq, kukkaajarpaa,
kukkaajartaannarpoq.
kúkaiarpoĸ, kúkaiarpâ,
kúkaiartáinarpoĸ.
kukkaajaat, t kukkaajaatip,
kukkaajaatit, kukkaajaataavoq.
kúkaiaut, t kúkaiautip,
kúkaiautit, kúkaiautauvoĸ.
kukkaq, t kukkarnaaq,
kukkarnaap, kukkarnaat : aak panertuliaq kukkarnaartorpoq.
kúkaĸ, t kúkarnâĸ,
kúkarnâp, kúkarnât : auk panertuliaĸ kúkarnârtorpoĸ.
kukkarpoq, kukkartaannarpoq. kúkarpoĸ, kúkartáinarpoĸ.
kukkaartuut, t
kukkaartuutip, kukkaartuutit, kukkaartuusiorpoq.
kúkârtût, t kúkârtûtip,
kúkârtûtit, kúkârtûsiorpoĸ.
kukialuppoq : pikkorluppoq,
toorlappoq.
kukialugpoĸ : píkordlugpoĸ,
tôrdlagpoĸ.
kukkippoq : kukinippoq. kúkigpoĸ : kukinigpoĸ.
kukik, t kukissooq,
kukiffak, kukiffaap, kukiffaat (s. tuttup); kukiffaajooq (nersut).
kukik, t kukigsôĸ,
kukigfak, kukigfaup, kukigfait (s. tugtup); kukigfâjôĸ
(nerssut).
kukkilappaa, kukkilattariaq,
kukkilattarissat, kukkilattorpaa.
kúkilagpâ, kúkilagtariaĸ,
kúkilagtaríssat, kúkilagtorpâ.
kukkilagut, t kukkilagutip,
kukkilagutit, kukkilaguserpaa, kukkilagutaavoq.
kúkilagut, t kúkilagutip,
kúkilagutit, kúkilaguserpâ, kúkilagutauvoĸ.
kukkilak, t kukkilaap,
kukkilaat; = kukkilattariaq.
kúkilak, t kúkilaup,
kúkilait; = kúkilagtariaĸ.
kukkilaarpaa,
kukkilaartuivoq, kukkilaartuisaqinak.
kúkilârpâ, kúkilârtuivoĸ,
kúkilârtuissaĸinak.
kukkilit, t kukkilisip,
kukkilisit = kappoqqut; kappoqquserpaa, kukkilisaasaq (naasoq),
kukkilisiliorpoq.
kúkilit, t kúkilisip,
kúkilisit = káporĸut; káporĸuserpâ, kúkilisaussaĸ
(naussoĸ), kúkilisiliorpoĸ.
kukiusaq, t paassalivik
nassuk.
kukiussaĸ, t paugssalivik
nagssuk.
kukooq, t (timmiaq). kukôĸ, t (tingmiaĸ).
kuukkooriarsuaq, t
kuukkooriarsuit, kuukkooriarsuaqarpoq (kiattuni).
kũkôriarssuaĸ, t
kũkôriarssuit, kũkôriarssuaĸarpoĸ (kiagtune).
kuukkoorpoq : kuukkut
ingerlavoq; kuukkoortariaq, kuukkoortarissat.
kũkôrpoĸ : kũkut
ingerdlavoĸ; kũkôrtariaĸ, kũkôrtaríssat.
kuukoorpoq, kuukoorpaa
(ersulligaallutik).
kûkôrpoĸ, kûkôrpâ
(erssutdligautdlutik).
kukoqqaat, t kukoqqaatip,
kukoqqaatit, kukoqqaatissaq, kukoqqaatissaaruppoq.
kukorĸaut, t kukorĸautip,
kukorĸautit, kukorĸautigssaĸ, kukorĸautigssaerúpoĸ.
kuukoortitsivoq = marsivoq;
kuukoortitsinaqaaq.
kûkôrtitsivoĸ =
marssivoĸ; kûkôrtitsinaĸaoĸ.
kukuppoq, kukuttaat,
kukuttaaserpaa, kukuttunnguamik : innikitsumik qulleq ikippaa.
kukugpoĸ, kukugtaut,
kukugtauserpâ, kukugtúnguamik : ingnikitsumik ĸutdleĸ ikípâ.
kuukujuk, t kuukujuit :
miteq siorartooq inuusuttoq, siorartooq (inuk).
kûkujuk, t kûkujuit :
miteĸ sujorartôĸ inûsugtoĸ, sujorartôĸ (inuk).
kukkukooq, t timmiaat,
marloraaq; kukkukoorpaluk.
kúkukôĸ, t tingmiaut,
mardlorâĸ; kúkukôrpaluk.
kukuppaa = ikippaa
(kissarsuut); kukulluarpaa, kukutsivoq.
kukúpâ = ikípâ
(kíssarssût); kukutdluarpâ, kukutsivoĸ.
kukkuuppaa, kukkuussivoq,
kukkuullugu ….
kúkũpâ, kúkũssivoĸ,
kúkûtdlugo ….
kukuut, t kukuutip,
kukuutit; = kukussut.
kukût, t kukûtip, kukûtit;
= kukússut.
kukuutaavoq,
kukuutaasinnaanngilaq, kukuutaasinnaanngillat.
kukûtauvoĸ,
kukûtausínáungilaĸ, kukûtausínáungitdlat.
kukuutissaq, t (: maneq);
kukuutissartarpoq, kukuutissarsiorpoq.
kukûtigssaĸ, t (: maneĸ);
kukûtigssartarpoĸ, kukûtigssarsiorpoĸ.
kukuutissiarpoq,
kukuutissiartarniarit.
kukûtigssiarpoĸ,
kukûtigssiartarniarit.
kukkuvoq, kukkuaa, kukkusaq,
kukkugajuppoq, kukkujuippoq, kukkujuitsoq, kukkuluttorpoq,
kukkuneq, kukkunersiorpoq, kukkunersiuut, kukkupateerpoq,
kukkutaarpoq, kukkutippaa, kukkusaannarpoq, kukkutooq,
kukkukulavoq, kukkusoorpoq.
kúkuvoĸ, kúkuvâ,
kúkussaĸ, kúkugajugpoĸ, kúkujuípoĸ, kúkujuitsoĸ,
kúkulugtorpoĸ, kúkuneĸ, kúkunersiorpoĸ, kúkunersiût,
kúkupatêrpoĸ, kúkutârpoĸ, kúkutípâ, kúkussáinarpoĸ,
kúkutôĸ, kúkukulavoĸ, kúkussôrpoĸ.
kulavak, t kulavaap,
kulavaat : angisup nulia; kulavappoq, kulavaaraq, kulavaaqqat.
kulavak, t kulavaup,
kulavait : angissup nulia; kulavagpoĸ, kulavâraĸ, kulavârĸat.
kulooq, t oqs
(nallukattani).
kulôĸ, t oĸs
(natdlukátane).
kuulti, t oqs kuultisiorfik,
kuultiusaq, kuultiuvoq, kuultisut ippoq, kuultimineq,
kuultimerngit.
kûlte, t oĸs kûltisiorfik,
kûltiussaĸ, kûltiuvoĸ, kûltisut ípoĸ, kûltimineĸ,
kûltimerngit.
kulturi, t oqs kulturilik,
kulturillit, kultureqanngilaq, kultureqanngillat,
kultureqanngitsoq.
kultûre, t oĸs kultûrilik,
kultûrigdlit, kultûreĸángilaĸ, kultûreĸángitdlat,
kultûreĸángitsoĸ.
kuluippoq, kuluitsoq :
sajaappoq, ipeersaarpoq; kuluisaarpoq, kuluisaanngeqaaq.
kuluípoĸ, kuluitsoĸ :
sajáipoĸ, ipêrsârpoĸ; kuluisârpoĸ, kuluisãngeĸaoĸ.
kuulukujoorpoq :
kaaviaarpoq.
kûlukujôrpoĸ : kâviârpoĸ.
kulumpit, tq oqs :
qajuusanit ammalortuliat (igaat); kulumpisorpoq.
kulumpit, tĸ oĸs :
ĸajûssanit angmalortuliat (igât); kulumpisorpoĸ.
kul’uusit, tq oqs :
siorarsuit, ujaraaqqat.
kul’ûsit, tĸ oĸs :
siorarssuit, ujarârĸat.
kumaarpoq, kumaarpaa,
kumaarsippoq, kumaarsarpoq, kumaarsarpaa, kumaarsaat.
kumaerpoĸ, kumaerpâ,
kumaersípoĸ, kumaersarpoĸ, kumaersarpâ, kumaersaut.
kumaarusaavoq,
kumaarusaaneq.
kumaerusaivoĸ,
kumaerusaineĸ.
kumagaavoq, kumagaavippoq,
kumagaavissoq.
kumagauvoĸ, kumagauvigpoĸ,
kumagauvigsoĸ.
kummappoq : kumattusivoq;
kummassimavoq, kummassarpaa : sukasarpaa (mitaatigalugu).
kúmagpoĸ : kumagtusivoĸ;
kúmagsimavoĸ, kúmagsarpâ : sukasarpâ (mitautigalugo).
kumappoq : kumattuvoq;
kumassimavoq.
kumagpoĸ : kumagtuvoĸ;
kumagsimavoĸ.
kumaajarpaa, kumaajartippoq. kumaiarpâ, kumaiartípoĸ.
kumak, t kumaap, kumaat,
kumassiorpoq, kumattooq, kumalluk : peqqooraq.
kumak, t kumaup, kumait,
kumagsiorpoĸ, kumagtôĸ, kumagdluk : perĸôraĸ.
kumangerpoq, kumangersoq,
kumangertarit.
kumangerpoĸ, kumangersoĸ,
kumangertarit.
kumangiutit, tq
kumangiutisivoq.
kumangiutit, tĸ
kumangiutisivoĸ.
kumaasat, tq : akoorutissat
tipigissut; kumaasarsivoq.
kumaussat, tĸ :
akôrutigssat tipigigsut; kumaussarsivoĸ.
kummi, t oqs (:
nipinneqqut).
kúme, t oĸs (:
nipínerĸut).
kummerivoq : kumassiorpoq,
paamititsivoq; kummerinertoqaaq.
kúmerivoĸ : kumagsiorpoĸ,
pâmititsivoĸ; kúmerinertoĸaoĸ.
kumigarpaa, kumigartorpaa,
kumigartuutit, kumigaavoq.
kumigarpâ, kumigartorpâ,
kumigartûtit, kumigaivoĸ.
kumigaatit, tq (ivikkanut,
saninnut) ; kumigaatisivoq.
kumigautit, tĸ (ivigkanut,
saningnut) ; kumigautisivoĸ.
kumippoq, kumippaa, kumillat
: paataasaq sikusiut.
kumigpoĸ, kumigpâ,
kumigdlat : pautaussaĸ sikusiut.
kumigut, t kumigutip,
kumigutit = kunngut, kummut; kumigussuit.
kumigut, t kumigutip,
kumigutit = kuvngut, kúmut; kumigússuit.
kumilappoq, kumilannarpoq :
savituvoq, serlernarpoq, pikkorippoq; kumilannavippoq,
kumilannavissoq.
kumilagpoĸ, kumilangnarpoĸ
: savituvoĸ, serdlernarpoĸ, píkorigpoĸ; kumilangnavigpoĸ,
kumilangnavigsoĸ.
kummit, tq oqs : kamippaat
kummiusut.
kúmit, tĸ oĸs : kamigpait
kúmiussut.
kummivoq : qisuk
sullorserarpoq; kumminertooq.
kúmivoĸ : ĸissuk
suvdlorsserarpoĸ; kúminertôĸ.
kummut, t kummutip,
kummutit; = kumigut.
kúmut, t kúmutip, kúmutit;
= kumigut.
kuungavoq, kuungasivoq,
kuungasoorpoq, kuungavippoq, kuungavissoq, kuungalaarpoq.
kûngavoĸ, kûngassivoĸ,
kûngassôrpoĸ, kûngavigpoĸ, kûngavigsoĸ, kûngalârpoĸ.
kunngi, t oqs kunngerput,
kunngip nulia, kunngissaq, kunngersaaq, kunngersaap,
kunngeeruppoq, kunnginngorpoq.
kúnge, t oĸs kúngerput,
kúngip nulia, kúngigssaĸ, kúngersâĸ, kúngersâp,
kúngêrúpoĸ, kúngíngorpoĸ.
kuunnaat, tq (qaqqarsuup
aqqa) : kussinertuut; kuunnaani.
kûngnât, tĸ (ĸáĸarssûp
arĸa) : kugssinertût; kûngnâne.
kuunneq, t kuunnerup,
kuunnerit kuunnerasaarpoq, kuunnersaq.
kûngneĸ, t kûngnerup,
kûngnerit kûngnerasârpoĸ, kûngnerssaĸ.
kunngornaq, t :
qillertuusaq.
kúngornaĸ, t :
ĸivdlertûssaĸ.
kunngorpaa : siimippaa,
siikorpaa; kunngortaapput (naalakkersaattut).
kúngorpâ : sîmigpâ,
sîkorpâ; kúngortáuput (nâlagkersáutut).
kuunnguaq, t kuunnguit
kuunnguaqarpoq, kuunnguakkut.
kũnguaĸ, t kũnguit
kũnguaĸarpoĸ, kũnguákut.
kunillak, t kunillaap,
kunillaat : milaaqi (kanajoq).
kunigdlak, t kunigdlaup,
kunigdlait : milâĸe (kanajoĸ).
kunippaa, kunissorpaa,
kunissuupput, kunissigajuppoq.
kunigpâ, kunigsorpâ,
kunigsũput, kunigsigajugpoĸ.
kunik, t kunimmik. kunik, t kuningmik.
kuniorpaa (naaniarlugu);
kuniortuarpaa.
kuniorpâ (nainiardlugo);
kuniortuarpâ.
kunippaa (naaniarlugu). kunípâ (nainiardlugo).
kunnippaa, kunnitsarpaa,
kunnitsaavoq, kunnissaangavoq : piumalluanngilaq, perusoqanngilaq.
kúnípâ, kúnitsarpâ,
kúnitsaivoĸ, kúníssângavoĸ : piumavdluángilaĸ,
perusoĸángilaĸ.
kuupeeq, t oqs kuupeersuaq,
kuupiiaraq, kuupiiaqqat.
kûpêĸ, t oĸs kûpêrssuaĸ,
kûpîaraĸ, kûpîarĸat.
kuppeq, t oqs
kuppilersippoq, kuppiliivoq, kuppiliissut.
kúpeĸ, t oĸs
kúpilersípoĸ, kúpilîvoĸ, kúpilĩssut.
kuupeerpoq, kuupeerpaa :
kuupiimik ikuppaa.
kûpêrpoĸ, kûpêrpâ :
kûpîmik ikugpâ.
kupperpoq, kuppersoq,
kupperneq, kuppersoqanngilaq, kuppersoqanngillat.
kúperpoĸ, kúpersoĸ,
kúperneĸ, kúpersoĸángilaĸ, kúpersoĸángitdlat.
kuseq, t kutsit,
kusermiuvoq.
kuseĸ, t kutsit,
kusermiuvoĸ.
kuserpoq, kusersoq,
kusersippaa, kusersitaq, kuserfik, kuseruarpoq.
kuserpoĸ, kusersoĸ,
kusersípâ, kusersitaĸ, kuserfik, kuseruarpoĸ.
kusoraq, t kusoqqat : singip
nooqutaa.
kusoraĸ, t kusorĸat :
singip nôĸutâ.
kusagaa = kusagivaa,
kusanaqaaq, kusassarpoq, kusassarpaa, kusatsippoq, kusanartuliaq,
kusanarsarpaa.
kussagâ = kussagivâ,
kussanaĸaoĸ, kussagsarpoĸ, kussagsarpâ, kussagtípoĸ,
kussanartuliaĸ, kussanarsarpâ.
kusa’jaarik, t :
kusanavissoq.
kussájârik, t :
kussanavigsoĸ.
kusakkeerpoq, kusakkeerpaa,
kusakkeersimavaa, kusakkiivippaa.
kussákêrpoĸ, kussákêrpâ,
kussákêrsimavâ, kussákîvigpâ.
kusakkisaanngilaq,
kusakkisaanngillat, kusakkisaanngitsoq.
kussákissãngilaĸ,
kussákissãngitdlat, kussákissãngitsoĸ.
kusanaq, t piunnaarlugu
suliaraa.
kussanaĸ, t piungnaerdlugo
suliarâ.
kusannat, t kusannatip,
kusannatit = kusanaat; kusannatigaa, kusannataavoq.
kussánat, t kussánatip,
kussánatit = kussanaut; kussánatigâ, kussánatauvoĸ.
kusan’tarik, t =
kusa’jaarik; kusan’tarimmik nasartaarpoq.
kussan’tarik, t =
kussájârik; kussan’taringmik nasartârpoĸ.
kuussaanngilaq,
kuussaanngillat, kuussaanngitsoq, inerterseriippoq;
kuussaanngivippoq, kuussaanngivissoq.
kũssáungilaĸ,
kũssáungitdlat, kũssáungitsoĸ, inerterserĩpoĸ;
kũssáungivigpoĸ, kũssáungivigsoĸ.
kusuppoq : ajupataarpoq,
tarungavoq; kusussimaannalerpoq.
kussugpoĸ : ajupatârpoĸ,
tarungavoĸ; kussugsimáinalerpoĸ.
kusugaq, t kusukkat :
kuserneq qerruttoq; kusugaasaq (sukku).
kusugaĸ, t kusugkat :
kuserneĸ ĸerrútoĸ; kusugaussaĸ (súko).
kusukkerpoq = kusuganippoq;
kusukkersornerit, tq.
kusugkerpoĸ = kusuganigpoĸ;
kusugkersornerit, tĸ.
kuusuppoq : innarlummut
(ilummut) sanguvoq (saaqqut); kuusussarpaa, kuusussaavoq.
kûsugpoĸ : ínardlungmut
(ilungmut) sanguvoĸ (sârĸut); kûsugsarpâ, kûsugsaivoĸ.
kusupak, t kusupaap,
kusupaat, kusupaavoq : kisimi peqqulerpoq; tull. tak.
kusupak, t kusupaup,
kusupait, kusupauvoĸ : kisime perĸulerpoĸ; tugdl. tak.
kusuppiuppoq : kisimi
peqqulerpoq; kusuppiutivippoq.
kusúpiúpoĸ : kisime
perĸulerpoĸ; kusúpiutivigpoĸ.
kutaa, oqq, oqs kutaarpoq,
kutaarpaa : ilassivaa = inuugujoq.
kutâ, oĸĸ, oĸs kutârpoĸ,
kutârpâ : ilagsivâ = inûgujoĸ.
kutappoq, kutakkunnaarpoq,
kutakkunnaarsoq, kutattunnguuvoq.
kutagpoĸ, kutagkungnaerpoĸ,
kutagkungnaersoĸ, kutagtúngûvoĸ.
kuttaappoq, kuttaatsoq :
pikkorippoq, ukulluippoq, oqallorippoq.
kútáipoĸ, kútaitsoĸ :
píkorigpoĸ, ukutdluípoĸ, oĸatdlorigpoĸ.
kutaappoq, kutaatsoq,
kutaallivoq, kutaappallaarpoq.
kutáipoĸ, kutaitsoĸ,
kutaitdlivoĸ, kutáipatdlârpoĸ.
kullak, t kullaap, kullaat :
quniitsoq.
kutdlak, t kutdlaup,
kutdlait : ĸunîtsoĸ.
kuti, t = kuserneq; tak. :
kutuulavoq; kuterpoq = kuserpoq.
kute, t = kuserneĸ; tak. :
kutûlavoĸ; kuterpoĸ = kuserpoĸ.
kutsappoq : kujammik
ningerpoq; kutsappaa.
kutsagpoĸ : kujangmik
ningerpoĸ; kutsagpâ.
kuutseq, t kuutsersorpoq,
kuutsersooq, kuutsiiarpoq.
kûtseĸ, t kûtsersorpoĸ,
kûtsersôĸ, kûtsîarpoĸ.
kutserivoq : kutsi ippigaa. kutserivoĸ : kutse igpigâ.
kuutseerpoq, kuutseersoq :
sukuutserpoq; kuutsiaarpoq : akumik aloquserluni sisorarpoq
(sikukkut).
kûtsêrpoĸ, kûtsêrsoĸ :
sukûtserpoĸ; kûtsiârpoĸ : akumik aloĸuserdlune sisorarpoĸ
(sikúkut).
kuutsiaatit, tq :
saarlisaarutit.
kûtsiautit, tĸ :
sârdlissârutit.
kutsineq, t kutserngit,
kutsinertorpoq, kutsinertooq.
kutsineĸ, t kutserngit,
kutsinertorpoĸ, kutsinertôĸ.
kutsiorpoq : qamuuna
piumasaqarpoq, sapikkaminik qinuvoq; kutsiorfigaa.
kutsiorpoĸ : ĸamûna
piumassaĸarpoĸ, sapigkaminik ĸinuvoĸ; kutsiorfigâ.
kutsit, t = kutsisaq :
kuserfik; tak. : kuseq.
kutsit, t = kutsisaĸ :
kuserfik; tak. : kuseĸ.
kutsivoq : nukappoq,
saperparaartunngorpoq, pikkorlerpoq; kutsimavoq, kutsiffigaa,
kutsiorpoq pikkorliorpoq; kutsimanngeqaaq = qinnuteqarpoq,
kutsiuut : qinnut, paqqisaarut.
kutsivoĸ : nukagpoĸ,
saperparârtúngorpoĸ, píkordlerpoĸ; kutsimavoĸ, kutsivfigâ,
kutsiorpoĸ píkordliorpoĸ; kutsimángeĸaoĸ = ĸínuteĸarpoĸ,
kutsiût : ĸínut, parĸisârut.
kutsuk, t kutsuit,
kutsuusaq, kutsuusiaq.
kutsuk, t kutsuit,
kutsûssaĸ, kutsûssiaĸ.
kutsukujoorpoq : niiorluni
innanniarpoq (itsartut), (: nallorsuivoq).
kutsukujôrpoĸ : nîordlune
ingnangniarpoĸ (itsartut), (: natdlorssuivoĸ).
kutuulavoq : akulikitsunik
kuserpoq; kutuulaarpoq, kutuulaaginnavippoq, kutuulaaginnavissoq.
kutûlavoĸ : akulikitsunik
kuserpoĸ; kutûlaorpoĸ, kutûlaugínavigpoĸ, kutûlaugínavigsoĸ.
kulloq, t kullukippoq,
kullukitsoq, kullorsuaq.
kuvdloĸ, t kuvdlukípoĸ,
kuvdlukitsoĸ, kuvdlorssuaĸ.
kullupooq, t : savimmik
sanalluni kilernaveeqqut (amimineq).
kuvdlupôĸ, t : savingmik
sanavdlune kilernavêrĸut (amimineĸ).
kunngut, t kunngutip,
kunngutit : kumigut, kummut; kunnguserpoq, kunngusersoq.
kuvngut, t kuvngutip,
kuvngutit : kumigut, kúmut; kuvnguserpoĸ, kuvngusersoĸ.
ma, oqq, mo : kunitta;
marpaa.
ma, oĸĸ, mo : kunigta;
marpâ.
maaqanngilaq, maaqanngillat,
maaqanngitsoq : anniavoq; tak. : maappoq.
maeĸángilaĸ,
maeĸángitdlat, maeĸángitsoĸ : ániavoĸ; tak. : máipoĸ.
mallappoq, mallattorpoq,
mallattorpaa : amia makialavoq, amia makialavaa.
magdlagpoĸ, magdlagtorpoĸ,
magdlagtorpâ : amia makialavoĸ, amia makialavâ.
mallak, t mallaap, mallaat :
ittanneq, silatooq; mallaavoq, mallassuaq.
magdlak, t magdlaup,
magdlait : ítangneĸ, silatôĸ; magdlauvoĸ, magdlagssuaĸ.
mallerpoq, mallersoq,
malliukkaarpoq, mallersorsuuvoq.
magdlerpoĸ, magdlersoĸ,
magdliúkârpoĸ, magdlersorssûvoĸ.
mallerupput : makiterupput. magdlerúput : makiterúput.
mallorpoq, mallorpaa :
makiartiterpoq, makiartiterpaa; malluivoq (s. issunik).
magdlorpoĸ, magdlorpâ :
makiartiterpoĸ, makiartiterpâ; magdluivoĸ (s. ivssunik).
malluppaa : malinniguppaa;
malluppaat (qassiiullutik), mallussivoq, malluserpaa : malilerpaa.
magdlúpâ : malingnigúpâ;
magdlúpât (ĸavsîuvdlutik), magdlússivoĸ, magdluserpâ :
malilerpâ.
maggorluk, t = maqulluk. maggordluk, t = maĸugdluk.
magguppoq, magguppaa,
maggussaq, maggukkiartorpoq, magguttoorpoq, magguttoorpaa.
maggúpoĸ, maggúpâ,
maggússaĸ, maggúkiartorpoĸ, maggútôrpoĸ, maggútôrpâ.
mappaarpoq : tunngavoq,
patugusimavoq.
magpârpoĸ : túngavoĸ,
patugusimavoĸ.
mapperpoq, mapperpaa,
mappersoorpoq, mappersoorpaa, mappersikkat, tq : atuakkat;
mapperluarpaa.
magperpoĸ, magperpâ,
magpersôrpoĸ, magpersôrpâ, magpersigkat, tĸ : atuagkat;
magperdluarpâ.
mapperuppoq : nuiaaruppoq;
mapperukkiartorpaa (qilak).
magperúpoĸ : nuiaerúpoĸ;
magperúkiartorpâ (ĸilak).
mappikarpoq = mappilappoq. magpikarpoĸ = magpilagpoĸ.
mappiuppaa, mappiussaq,
mappiunniarpaa, mappiukkiartorpaa.
magpiúpâ, magpiússaĸ,
magpiúniarpâ, magpiúkiartorpâ.
massappaa : puisi ameerpaa
orsua atatillugu.
magssagpâ : puisse amêrpâ
orssua atatitdlugo.
massalaannguaq, t :
qerneraannguaq (immami).
magssalãnguaĸ, t :
ĸernerãnguaĸ (ímame).
massalavoq = makialippoq. magssalavoĸ = makialigpoĸ.
massalippoq = makiarterpoq. magssaligpoĸ =
makiarterpoĸ.
massippoq, massisippaa,
massikarpoq, massisimavoq, massissimaarpoq.
magssípoĸ, magssisípâ,
magssikarpoĸ, magssisimavoĸ, magssísimârpoĸ.
massorpaa : mallorpaa. magssorpâ : magdlorpâ.
massulavoq = massalippoq. magssulavoĸ = magssaligpoĸ.
massulippoq : ersalippoq;
massulittuinnaavoq.
magssuligpoĸ : ersaligpoĸ;
magssuligtuínauvoĸ.
massullerpoq, massullersoq :
makialavoq.
magssutdlerpoĸ,
magssutdlersoĸ : makialavoĸ.
maakkippoq : amia saalivoq. maigkípoĸ : amia sâlivoĸ.
maassak, t maassaap,
maassaat : mattaap orsullu akornanni manngerneq; maassakippoq,
maassakitsoq, maassattooq, maassattoqaaq.
maigssak, t maigssaup,
maigssait : mátaup orssuvdlo akornáne mángerneĸ; maigssakípoĸ,
maigssakitsoĸ, maigssagtôĸ, maigssagtoĸaoĸ.
maattooq, t maattoorsuaq :
anniaatsoq, qiiajaatsoq.
maigtôĸ, t maigtôrssuaĸ
: ániaitsoĸ, ĸîajaitsoĸ.
maattuvoq, maattusaarpoq,
maattusarpoq, maattoqaaq, maattunersaavoq.
maigtuvoĸ, maigtusârpoĸ,
maigtusarpoĸ, maigtoĸaoĸ, maigtunerssauvoĸ.
maanak, t maanaap, maanaat :
ammip issunera (s. aluni); maanakippoq, maanakitsoq.
mainak, t mainaup, mainait :
ámip ivssunera (s. alune); mainakípoĸ, mainakitsoĸ.
maanaasaq, t maanattut
ittoq.
mainaussaĸ, t mainagtut
ítoĸ.
maannivoq, maannineq,
maannerngit; = maananippoq.
máinivoĸ, máinineĸ,
máinerngit; = mainanigpoĸ.
maappoq, maatsoq =
maaqanngilaq, anniavoq.
máipoĸ, maitsoĸ =
maeĸángilaĸ, ániavoĸ.
maatsoq, ts, anniasoq,
qaajutooq.
maitsoĸ, ts, ániassoĸ,
ĸâjutôĸ.
maatsoqaaq : maaqarluarpoq :
misikkareqaaq.
maitsoĸaoĸ :
maeĸardluarpoĸ : misíkareĸaoĸ.
majorappoq, majorassaarpoq,
majorallappoq, majorallaappoq, majoratsippaa, majorakkuminaappoq,
majorakkuminaatsoq.
majoragpoĸ, majoragsârpoĸ,
majoratdlagpoĸ, majoratdláupoĸ, majoragtípâ,
majoragkumináipoĸ, majoragkuminaitsoĸ.
majorajaaq, t majorajaap,
majorajaat, majorajaakkut, majorajaarsuaq, majorajaannguaq.
majorajâĸ, t majorajâp,
majorajât, majorajãkut, majorajârssuaĸ, majorajãnguaĸ.
majoralaarpoq (: tipi
naamasaq nalliuppoq); majoralaartittuarpaa.
majoralaorpoĸ (: tipe
naimassaĸ nagdliúpoĸ); majoralaortítuarpâ.
majorarsivaa : piniagaq
aggersaarpaa (serrallugu); majorarsisaq.
majorarsivâ : piniagaĸ
aggersârpâ (serravdlugo); majorarsissaĸ.
majoriaq, t majorissat =
majuartariaq, majuariaq; majoriakkoorpoq.
majoriaĸ, t majoríssat =
majuartariaĸ, majuariaĸ; majoriákôrpoĸ.
majorpoq, majorpaa,
majorsimavoq, majortippaa (: nuia kitaani).
majorpoĸ, majorpâ,
majorsimavoĸ, majortípâ (: nuia kitâne).
majoqqaq, t majoqqaap,
majoqqaat, majoqqalik, majoqqallit; = majoriaq.
majorĸaĸ, t majorĸaup,
majorĸait, majorĸalik, majorĸagdlit; = majoriaĸ.
majorrapput = majuffapput. majorráput = majuvfáput.
majorteqivoq,
majorteqilaarpoq.
majorteĸivoĸ,
majorteĸilârpoĸ.
majuaaniaritsi tak. :
majuarpoq.
majuâniaritse tak. :
majuarpoĸ.
majuariaq, t majuarissat; =
majoqqaq.
majuariaĸ, t majuaríssat;
= majorĸaĸ.
majuarpoq, majuaapput
(qassiit), majuaatippai, majuartarfiit = tummeqqat.
majuarpoĸ, majuãput
(ĸavsît), majuâtípai, majuartarfît = tungmerĸat.
majukujoorpoq (s. qimmeq
unasoq); majukujoortaannarpoq.
majukujôrpoĸ (s. ĸingmeĸ
unassoĸ); majukujôrtáinarpoĸ.
majuuppaa, majuussivoq,
majuussaq, majuussorpai.
majũpâ, majũssivoĸ,
majũssaĸ, majũssorpai.
majuffapput = majuaapput,
majorrapput.
majuvfáput = majuãput,
majorráput.
majuffaseq, t majuffatsit,
majuffasilik, majuffasillit (timmiaq).
majuvfaseĸ, t majuvfatsit,
majuvfasilik, majuvfasigdlit (tingmiaĸ).
majuffaserpoq, majuffasersoq
= majualerpoq.
majuvfaserpoĸ,
majuvfasersoĸ = majualerpoĸ.
makkarippoq, makkarissoq :
makillaqqippoq (kinngusaqattaartoq).
mákarigpoĸ, mákarigsoĸ :
makitdlarĸigpoĸ (kíngussaĸátârtoĸ).
maakkarpaa : siimippaa;
maakkartaapput (ajugaaniuttut).
mãkarpâ : sîmigpâ;
mãkartáuput (ajugauniútut).
makkaavoq : makeqattaarpoq
(kinngusaqattaartoq).
mákâvoĸ : makeĸátârpoĸ
(kíngussaĸátârtoĸ).
makiaarpoq, makiaanngilaq,
makiaanngillat, makiaarajuppoq, makiaalluvoq, makiaallusooq.
makiârpoĸ, makiãngilaĸ,
makiãngitdlat, makiârajugpoĸ, makiâtdluvoĸ, makiâtdlusôĸ.
makiarpoq, makiarpaa,
makiarterpoq, makiarterpaa, makialavoq, makialippoq,
makialitsippaa, makiarneq.
makiarpoĸ, makiarpâ,
makiarterpoĸ, makiarterpâ, makialavoĸ, makialigpoĸ,
makialigtípâ, makiarneĸ.
makippaa, makitsivoq,
makitsisippaa, makittaavoq.
makípâ, makitsivoĸ,
makitsisípâ, makítaivoĸ.
makippoq, makissut,
makissutaavoq, makitippaa, makittussaq, makinnioq, = makikkujoq,
makittuuvoq.
makípoĸ, makíssut,
makíssutauvoĸ, makitípâ, makítugssaĸ, makínioĸ, =
makíkujoĸ, makítûvoĸ.
makisequt, t makisequtip,
makisequtit, makisequtaarpoq, makisequtserpoq, makisequtsersoq.
makiseĸut, t makiseĸutip,
makiseĸutit, makiseĸutaerpoĸ, makiseĸutserpoĸ,
makiseĸutsersoĸ.
makit, t = makisik,
makitsit, makisaa, tk makisermippaa, makisaarsivoq.
makit, t = makisik,
makitsit, makisâ, tk makisermigpâ, makisaersivoĸ.
makittappoq,
makittassimaarpoq, makittakkaluttuinnarpoq.
makítagpoĸ,
makítagsimârpoĸ, makítagkalugtuínarpoĸ.
makittappaa :
kinngussutiginngilaa; makittakkunnanngilaa.
makítápâ :
kíngússutigíngilâ; makítákungnángilâ.
makittaq, t makittaqarpoq :
kinngugaluaruni makissinnaavoq.
makítaĸ, t makítaĸarpoĸ
: kíngugaluarune makísínauvoĸ.
makittarippoq,
makittarissoq, napparippoq; makittarissaat, makittarissaammik
misiliguk; makittarissuuvoq.
makítarigpoĸ,
makítarigsoĸ, náparigpoĸ; makítarigsaut, makítarigsáumik
misiliguk; makítarigsûvoĸ.
makittat, t makittatigaa,
makittataavoq.
makítat, t makítatigâ,
makítatauvoĸ.
makitavoq, makitasooq,
makitajuippoq, makitajuitsoq, makitavallaaqaaq, makitasaarpoq.
makitavoĸ, makitasôĸ,
makitajuípoĸ, makitajuitsoĸ, makitavatdlâĸaoĸ, makitasârpoĸ.
makiterpoq, makiterniarit,
makiterusaarpoq.
makiterpoĸ, makiterniarit,
makiterussârpoĸ.
makiffik, t makiffissaq,
makiffissaqarpoq.
makivfik, t makivfigssaĸ,
makivfigssaĸarpoĸ.
makivoq, makisartoq,
makisoorpoq, makialavoq.
makivoĸ, makissartoĸ,
makissôrpoĸ, makialavoĸ.
makku, upt qasseers. tak. :
manna; makkununnga, makkunannga, makkunuuna, makkunatigut,
makkunatut.
máko, upt ĸavsêrs. tak. :
mána; mákunúnga, mákunánga, mákunûna, mákunatigut,
mákunatut.
makkorpoq, makkortat, tq :
traskuut, kamippaat; makkorpallappoq, makkornat : nataqqornat.
mákorpoĸ, mákortat, tĸ :
traskût, kamigpait; mákorpatdlagpoĸ, mákornat : natarĸornat.
makkua tak. makku. mákua tak. máko.
makkuluppoq,
makkulutsitsivoq, makkuluttuinnaavoq, makkuluttuarpoq.
mákulugpoĸ,
mákulugtitsivoĸ, mákulugtuínauvoĸ, mákulugtuarpoĸ.
makuppaa :
ajugaaffigereerlugu qunugiunnaarpaa, siluguppaa = makkuppaa.
makúpâ :
ajugauvfigerêrdlugo ĸunugiungnaerpâ, silugúpâ = mákúpâ.
makkuppaa = makissuppaa (s.
qajaq kinngugaluaq); makkukkiartorpaa, makkulluarpaa.
mákúpâ = makíssúpâ (s.
ĸajaĸ kíngugaluaĸ); mákúkiartorpâ, mákutdluarpâ.
malakarpoq, malakaappoq,
malakaassaarpoq.
malakarpoĸ, malakáupoĸ,
malakáussârpoĸ.
malamuk, t oqs qaqullukuluk. malamuk, t oĸs
ĸaĸugdlukuluk.
malangaarpoq,
malangaartitsivoq (natsaminik).
malangârpoĸ,
malangârtitsivoĸ (natsaminik).
malangavoq, malangalaarpoq,
malangavallaarpoq.
malangavoĸ, malangalârpoĸ,
malangavatdlârpoĸ.
malaq, t = manu; malarsiut :
kalut manusiut.
malaĸ, t = mano; malarsiut
: kalut manusiut.
malarpoq, malartaappoq,
malartaatsoq : nikallujuippoq; malartaaserpoq, malartaasersoq,
qasutsaalivoq, uteriiserpoq; malartippaa (: ajugaaffigaa);
malarninnguaq : inuaraq.
malarpoĸ, malartáipoĸ,
malartaitsoĸ : nikatdlujuípoĸ; malartaiserpoĸ, malartaisersoĸ,
ĸasutsailivoĸ, uterîserpoĸ; malartípâ (: ajugauvfigâ);
malarnínguaĸ : inuaraĸ.
maalaarpoq, maalaarut :
naammagittaalliuut; maalaartuaannaqinak.
mâlârpoĸ, mâlârut :
nãmagigtaitdliût; mâlârtuáinaĸinak.
malaappaa, malaallugu
sinippoq; malaassaarpoq.
maláupâ, malautdlugo
sinigpoĸ; maláussârpoĸ.
maalavoq (qimmeq),
maalasarpoq, maalajavoq, maalajuarpoq (: anniavoq, ajorissaavoq);
= maarpoq.
mâlavoĸ (ĸingmeĸ),
mâlassarpoĸ, mâlajavoĸ, mâlajuarpoĸ (: ániavoĸ,
ajorigssaivoĸ); = mârpoĸ.
maleraq, t maleraraa,
malerariipput : ikinngutigiipput.
maleraĸ, t malerarâ,
malerarîgput : ikíngutigîgput.
maleri = malereq, t : puisi
malersugaq; malererpoq, malerersoq, maleritaq.
malere = malereĸ, t :
puisse malerssugaĸ; malererpoĸ, malerersoĸ, maleritaĸ.
maleripput : ammip meqqui
tikkorput; tak. : malivoq.
maleríput : ámip merĸue
tíkorput; tak. : malivoĸ.
malerneeqaaq :
malersoruminaaqaaq.
malernêĸaoĸ :
malerssoruminaeĸaoĸ.
malerniippoq, malerniitsoq,
malerniillivoq; = malersoruminaappoq.
malernĩpoĸ, malernîtsoĸ,
malernîtdlivoĸ; = malerssorumináipoĸ.
maleqqiarpoq :
malersoriarpoq (piniakkanik); maleqqiarnaq!.
malerĸiarpoĸ :
malerssoriarpoĸ (piniagkanik); malerĸiarnaĸ!.
maleqqiat, tq : malersoriat;
maleqqiarpassuit.
malerĸiat, tĸ :
malerssoriat; malerĸiarpagssuit.
maleqqiuppaa = malluserpaa,
malersulerpaa (s. puisi).
malerĸiúpâ = magdluserpâ,
malerssulerpâ (s. puisse).
malersorpoq, malersorpaa,
malersuivoq, malersortippoq, malersoruminaappoq = malerniippoq.
malerssorpoĸ, malerssorpâ,
malerssuivoĸ, malerssortípoĸ, malerssorumináipoĸ =
malernĩpoĸ.
malersugaq, t malersukkat,
malersukkerpoq, malersukkersoq, malersugaavoq.
malerssugaĸ, t
malerssugkat, malerssugkerpoĸ, malerssugkersoĸ, malerssugauvoĸ.
maleruarpaa = maleraraa,
naalappaa; maleruaavoq, maleruartaa (seqerngup : ulloriarsuaq).
maleruarpâ = malerarâ,
nâlagpâ; maleruaivoĸ, maleruartâ (seĸerngup :
uvdloriarssuaĸ).
maleruuppoq : ilaguuppoq,
piuminarpoq; maleruuttaannarpoq, maleruuttuarpoq.
malerũpoĸ : ilagũpoĸ,
piuminarpoĸ; malerũtáinarpoĸ, malerũtuarpoĸ.
maliallerpoq, maliallersoq,
maliallerajuppoq, maliallersorsuuvoq.
maliagdlerpoĸ,
maliagdlersoĸ, maliagdlerajugpoĸ, maliagdlersorssûvoĸ.
maliallut, tq = malialuit. maliagdlut, tĸ = malialuit.
malialaarpoq (imma),
malialaarneq, malialaartunnguuvoq.
malialârpoĸ (ingma),
malialârneĸ, malialârtúngûvoĸ.
malialuppoq,
malialuttorsuuvoq.
malialugpoĸ,
malialugtorssûvoĸ.
malialuk, t malialuit,
malialuppaluppoq.
malialuk, t malialuit,
malialugpalugpoĸ.
maliaqivoq (imaq),
maliaqisorsuuvoq, maliaqilaarpoq.
maliaĸivoĸ (imaĸ),
maliaĸissorssûvoĸ, maliaĸilârpoĸ.
maliarpaluk, t =
mallerpaluk.
maliarpaluk, t =
magdlerpaluk.
maliarsuk, t maliarsuit :
immap aalarnga.
maliarssuk, t maliarssuit :
ímap aularnga.
maligaaq, t maligaap,
maligaat : aalalaarneq (immami).
maligâĸ, t maligâp,
maligât : aulalârneĸ (ímame).
maligaq, t malikkat,
maligassaq, malissaavoq.
maligaĸ, t maligkat,
maligagssaĸ, maligssauvoĸ.
maligaasiorpoq :
maniileraarpoq; maligaasiorput (nuissat).
maligaussiorpoĸ :
manîlerârpoĸ; maligaussiorput (nuíssat).
malippaa, malipput
(imminnut) = malerariipput; malittariipput, malittariissariaq,
malittariissarissat, malitsigaa, malitsigisarpaa, malittarisaq,
malittarisassiaq.
maligpâ, maligput
(ingmingnut) = malerarîgput; maligtarîgput, maligtarîgsariaĸ,
maligtarîgsaríssat, maligtigâ, maligtigisarpâ, maligtarissaĸ,
maligtarissagssiaĸ.
malissersut, tq : nuliariit
nikittaattut (itsaq).
maligsersut, tĸ : nuliarît
nikítáutut (itsaĸ).
malittaa tak. malitsi. maligtâ tak. maligte.
malittaasappoq =
malitsikippoq.
maligtaisagpoĸ =
maligtikípoĸ.
malittaqqutiinnarpoq :
erngiinnaq tulliuppoq.
maligtarĸutĩnarpoĸ :
erngĩnaĸ tugdliúpoĸ.
malittaavoq = malitsiuvoq. maligtauvoĸ = maligtiuvoĸ.
malitsi, t malitsigaa,
malitsigiumavaa.
maligte, t maligtigâ,
maligtigiumavâ.
malik, t mallit,
malissiorpoq, malissuit.
malik, t magdlit,
maligsiorpoĸ, maligssuit.
malimaarpaa : ameq
meqqorissarpaa; malimaagaq.
malimaerpâ : ameĸ
merĸorigsarpâ; malimaigaĸ.
maliina, t oqt (seqerngup
arnaasup aqqa) = aguna.
malîna, t oĸt (seĸerngup
arnaussup arĸa) = aguna.
malinnaaq, t : malinnittoq;
malinnaavoq, malinnaatippaa.
malingnâĸ, t :
malingnigtoĸ; malingnauvoĸ, malingnautípâ.
malinnippoq, malinniguppaa,
malinnigussaq = mallussaq.
malingnigpoĸ, malingnigúpâ,
malingnigússaĸ = magdlússaĸ.
malinnguaaq, t malinnguaap :
qitigiaq malersuuttariaq; malinnguaarpoq.
malínguâĸ, t malínguâp
: ĸitigiaĸ malerssũtariaĸ; malínguârpoĸ.
malisungarpaa,
malisungaannarpaa.
malisungarpâ,
malisungáinarpâ.
malivoq (ameq meqqulik) :
torsutsippoq (meqquni tukaallammata).
malivoĸ (ameĸ merĸulik) :
torssugtípoĸ (merĸune tukâtdlangmata).
malugaa = malugivaa,
malugisoorpaa, malugisoortippoq, malugusuppoq : ajunnginaarsivoq;
malussarpoq (: aliortuavoq), maluttarpoq, maluttaappoq,
maluttaatsoq, malugisaavoq, malussitsaarpoq : kalupippoq.
malugâ = malugivâ,
malugissôrpâ, malugissôrtípoĸ, malugusugpoĸ :
ajúnginârsivoĸ; malugssarpoĸ (: aliortuavoĸ), malugtarpoĸ,
malugtáipoĸ, malugtaitsoĸ, malugissauvoĸ, malugssitsârpoĸ :
kalupípoĸ.
malukkoorpoq : pasitsappoq,
malugisaqarpoq.
malúkôrpoĸ : pasitsagpoĸ,
malugissaĸarpoĸ.
malunnaappoq, malunnaatsoq. malungnáipoĸ,
malungnaitsoĸ.
malunnarpoq, malunnaappoq,
malunnaatsoq, malunnaat, malunnaaserpaa, malunnaarsaarpoq,
malunnaqaaq, malunnarsivoq.
malungnarpoĸ, malungnáipoĸ,
malungnaitsoĸ, malungnaut, malungnauserpâ, malungnaersârpoĸ,
malungnaĸaoĸ, malungnarsivoĸ.
malunnaaqqut, t =
malunnaqut; malunnaaqquserpaa.
malungnârĸut, t =
malungnaĸut; malungnârĸuserpâ.
malunnerarpoq (sila) :
eqqumiitsoqarpoq, tupinnartoqarpoq.
malungnerarpoĸ (sila) :
erĸumîtsoĸarpoĸ, tupingnartoĸarpoĸ.
malunniuppoq,
malunniukkiartorpoq, malunniulluarpoq.
malungniúpoĸ,
malungniúkiartorpoĸ, malungniutdluarpoĸ.
malussarippoq,
malussarissoq, malussarissivoq, malussarikkunnaarpoq.
malússarigpoĸ,
malússarigsoĸ, malússarigsivoĸ, malússarigkungnaerpoĸ.
mamma, t (oqq), mo mammarpoq
: nerivoq (meeraq).
máma, t (oĸĸ), mo
mámarpoĸ : nerivoĸ (mêraĸ).
mamagoq, t mamakkut : unaaq
atasumik alertalik = mameraq.
mamagoĸ, t mamagkut : unâĸ
atassumik alertalik = mameraĸ.
mamaagaa = mamaagivaa,
mamaagivippaa, mamaaginngilaa.
mamaigâ = mamaigivâ,
mamaigivigpâ, mamaigíngilâ.
mamaappoq, mamaatsoq,
mamaannerarpaa, mamaallivoq, mamaatsoorpoq, mamaappallaaqaaq.
mamáipoĸ, mamaitsoĸ,
mamáinerarpâ, mamaitdlivoĸ, mamaitsôrpoĸ, mamáipatdlâĸaoĸ.
maamajooq, t = paapaaq,
ersinartoq = maamaaq.
mâmajôĸ, t = pâpâĸ,
ersinartoĸ = mâmâĸ.
mamaalavoq (nipaa) :
iggiinngarujuppaluppoq; mamaalasuinnaavoq.
mamâlavoĸ (nipâ) :
iggĩngarujugpalugpoĸ; mamâlassuínauvoĸ.
mamangaaq, t mamangaap :
erngaataasaq, siilipi.
mamangâĸ, t mamangâp :
erngautaussaĸ, sîlipe.
mamanngerpoq, mamanngersoq,
mamanngersorsuuvoq, mamanngerpallaarpoq, mamanngersuunngilaq,
mamanngersuunngillat.
mamángerpoĸ, mamángersoĸ,
mamángersorssûvoĸ, mamángerpatdlârpoĸ, mamángersũngilaĸ,
mamángersũngitdlat.
mamaq, oqq : mamassusia!. mamaĸ, oĸĸ : mamássusia!.
maamaaq, t maamaap, maamaat
= maamajooq.
mâmâĸ, t mâmâp, mâmât
= mâmajôĸ.
mamarlerpaa : terlinganit
oqallisigaa; mamarliivoq, mamarliut, mamarliisorsuaq.
mamardlerpâ : terdlinganit
oĸatdlisigâ; mamardlîvoĸ, mamardliut, mamardlîssorssuaĸ.
mamarisaq, t
mamarisaaruppoq, mamarisariunnaarpaa.
mamarissaĸ, t
mamarissaerúpoĸ, mamarissariungnaerpâ.
mammaarpoq : illiguppoq. mámârpoĸ : igdligugpoĸ.
mamaarpoq : meqquminik,
mattaap ameraasaanik kataavoq; mamaaqqammerpoq, mamaaqqammersoq.
mamârpoĸ : merĸuminik,
mátaup ameraussânik kataivoĸ; mamârĸámerpoĸ, mamârĸámersoĸ.
mamarpoq, mamaraa (:
mamarlerpaa), mamarsarpoq, mamarsaatigaa, mamarsivoq,
mamarsisoortippaa, mamartoq, mamartuliaq, mamallatsiinnarpoq :
mamaraluartitsiinnarpoq.
mamarpoĸ, mamarâ (:
mamardlerpâ), mamarssarpoĸ, mamarssautigâ, mamarsivoĸ,
mamarsissôrtípâ, mamartoĸ, mamartuliaĸ, mamatdlatsĩnarpoĸ :
mamaraluartitsĩnarpoĸ.
mammatappoq :
puunngassarpoq, qasutannermit uernarpoq.
mámatagpoĸ : pũngagsarpoĸ,
ĸasutangnermit uernarpoĸ.
mamatuarpoq :
nerisarissaarpoq; mamatuartippaa, mamatuarnaqaaq.
mamatuarpoĸ :
nerissarigsârpoĸ; mamatuartípâ, mamatuarnaĸaoĸ.
mamaat, t mamaatip,
mamaatit, mamaatilik, mamaatillit, mamaasivoq, mamaammik.
mamaut, t mamautip,
mamautit, mamautilik, mamautigdlit, mamausivoĸ, mamáumik.
mami, t mamigippoq,
mamigissoq, mamiluppoq.
mame, t mamigigpoĸ,
mamigigsoĸ, mamilugpoĸ.
mameraq, t mameqqat =
mamagoq; mamerartaarpoq.
mameraĸ, t mamerĸat =
mamagoĸ; mamerartârpoĸ.
mamiagaa = mamiagivaa,
mamiagisaq, mamianaqaaq, mamiasaarpaa, mamiatsappoq,
mamiatsaatigaa, mamiasuppoq.
mamiagâ = mamiagivâ,
mamiagissaĸ, mamianaĸaoĸ, mamiasârpâ, mamiatsagpoĸ,
mamiatsautigâ, mamiasugpoĸ.
mamiaappoq = massiippoq. mamiáipoĸ = mavsĩpoĸ.
mamik, t = mami; maminga, tk
mamillerpoq, mamillersoq : ammip orsuminut tunngarnga.
mamik, t = mame; maminga, tk
mamigdlerpoĸ, mamigdlersoĸ : ámip orssuminut túngarnga.
mamilippoq, mamilitsippaa :
ungersippaa, talisippaa; mamilikkaluttuinnarpoq.
mamiligpoĸ, mamiligtípâ :
ungersípâ, talisípâ; mamiligkalugtuínarpoĸ.
mamiinaarpaa :
mamiasaaraluarlugu mamiatsatsinngilaa; mamiinaavippaa.
mamînârpâ :
mamiasâraluardlugo mamiatsagtíngilâ; mamînâvigpâ.
maminngavoq : milinngavoq;
maminngaarpoq.
mamíngavoĸ : milíngavoĸ;
mamíngaorpoĸ.
mamippoq (s. kilerneq) =
milippoq; mamisarpaa, mamitippaa, mamiuippoq, mamiuitsoq,
mamitserpaa, mamikkumaarnertooq.
mamípoĸ (s. kilerneĸ) =
miligpoĸ; mamisarpâ, mamitípâ, mamiuípoĸ, mamiuitsoĸ,
mamitserpâ, mamíkumârnertôĸ.
mamit, tq ammip qaperrakui
nerisassaliat; mamiliorpoq, mamitorpoq.
mamit, tĸ ámip ĸaperrakue
nerissagssaliat; mamiliorpoĸ, mamitorpoĸ.
mamitarpoq : kinnguvoq (s.
qajaq); mamitaqqajarpoq, mamitartippaa.
mamitarpoĸ : kínguvoĸ (s.
ĸajaĸ); mamitarĸajarpoĸ, mamitartípâ.
mamitorpoq tak. mami. mamitorpoĸ tak. mame.
mammivoq : salavoq
(sinilluni); mammineq : kinguaassiuut, anisooq.
mámivoĸ : salavoĸ
(sinigdlune); mámineĸ : kinguâgssiût, anissôĸ.
mammoorpoq = marmoorpoq :
merngorpoq, nukillaarpoq.
mámôrpoĸ = marmôrpoĸ :
merngorpoĸ, nukigdlârpoĸ.
mamoqqaaq, t mamoqqaap,
mamoqqaat : angutip qaatiguua tuttup amia, meeqqap qulitsaa
maminngaartoq.
mamorĸâĸ, t mamorĸâp,
mamorĸât : angutip ĸâtigûa tugtup amia, mêrĸap ĸulitsâ
mamíngaortoĸ.
maanna, oqr = maannakkut;
maannamiit, maannangaaq; tak. : qanormaanna, kiamaanna.
mãna, oĸr = mãnákut;
mãnamît, mãnangâĸ; tak. : ĸanormãna, kiamãna.
manna, upt mannattaaq,
mannalu manna; tak. : makku, makkua, matuma, massuma; tak :
tamanna.
mána, upt mánátaoĸ,
mánalo mána; tak. : máko, mákua, matuma, mavssuma; tak :
tamána.
maannakkut = maanna;
maannakkornisaq, maannakkornitsat, maannakkorpiaq.
mãnákut = mãna;
mãnákornisaĸ, mãnákornitsat, mãnákorpiaĸ.
mannarik, t : manivissoq;
mannarippoq, mannarissoq, mannarivippoq, mannarivissoq.
mánarik, t : manivigsoĸ;
mánarigpoĸ, mánarigsoĸ, mánarivigpoĸ, mánarivigsoĸ.
maani, upki maaniippoq,
maanissaaq; tak. : tamaani.
mâne, upki mânĩpoĸ,
mânísaoĸ; tak. : tamâne.
maneq, t : issoq kukuutissaq
iperaasartoq; = naneq, nanertalik; manermiut.
maneĸ, t : ivssoĸ
kukûtigssaĸ iperaussartoĸ; = naneĸ, nanertalik; manermiut.
maneqitsivaa (tuttu) :
nuisaannarpaa, tarriffissaaruppaa.
maneĸitsivâ (tugto) :
nuisáinarpâ, tarrivfigssaerúpâ.
mannequsaq, t mannequsaap,
mannequsaat (issunni).
máneĸussaĸ, t máneĸussâp,
máneĸussât (igssungne).
manerak, t maneqqat : imarik
(maleqanngitsoq, siku maniilaatsoq); manerassiorpoq.
manerak, t manerĸat :
imarik (maleĸángitsoĸ, siko manîlaitsoĸ); maneragsiorpoĸ.
manneeraq, t manneeqqat,
manneerartarpoq, manneerartaat, tq.
mánêraĸ, t mánêrĸat,
mánêrartarpoĸ, mánêrartât, tĸ.
manerippoq (imaq),
manerisimavoq, manerilluarpoq, manerisimaarpoq.
manerípoĸ (imaĸ),
manerisimavoĸ, maneritdluarpoĸ, manerisimârpoĸ.
manernaq, t : tinupasoq
aammik imalik; manernarpoq.
manernaĸ, t : tinupassoĸ
aungmik imalik; manernarpoĸ.
maneqqakkoorpoq,
maneqqakkooruppaa.
manerĸákôrpoĸ,
manerĸákôrúpâ.
manneeqqiarpoq. mánêrĸiarpoĸ.
maannga, upki maanngangaaq,
= maanngamiit.
mãnga, upki mãngangâĸ, =
mãngamît.
maanngaanniit, oqr =
maannga.
mãngãnît, oĸr = mãnga.
mangappaa : inappaa,
killinniarpaa; mangatsivoq = kaammattorpaa.
mangápâ : inápâ,
kivdlingniarpâ; mangatsivoĸ = kãmagtorpâ.
manngarik, t manngarippoq,
manngarissoq, manngarissuaq.
mángarik, t mángarigpoĸ,
mángarigsoĸ, mángarigssuaĸ.
manngaallappoq,
manngaallagaa, manngaallaannarpoq.
mángâtdlagpoĸ,
mángâtdlagâ, mángâtdláinarpoĸ.
manngaallak, oqq. mángâtdlak, oĸĸ.
manngerpoq (: pitseriippoq);
manngertippoq, manngertitsivoq (annaminik), manngertiguppoq,
manngeqqak (aput) = manngertaaliaq.
mángerpoĸ (: pitserĩpoĸ);
mángertípoĸ, mángertitsivoĸ (ánaminik), mángertigúpoĸ,
mángerĸak (aput) = mángertâliaĸ.
manngertoq, t
manngertorsuaq, manngertumineq (qisuk).
mángertoĸ, t
mángertorssuaĸ, mángertumineĸ (ĸissuk).
manngertorneq, t
manngertornerup, manngertornerpoq, manngertornersoq,
manngertorneeruppoq, manngertorniiarpaa, manngertorniiaat.
mángertorneĸ, t
mángertornerup, mángertornerpoĸ, mángertornersoĸ,
mángertornêrúpoĸ, mángertornîarpâ, mángertornîaut.
mangiarpoq, mangiarpaa :
kikkarpaa; mangiarsaraa.
mangiarpoĸ, mangiarpâ :
kivkarpâ; mangiarssarâ.
mangippoq, mangippaa =
mangiarpaa.
mangípoĸ, mangípâ =
mangiarpâ.
maankaajaaq, t maankaajaap,
maankaajaat : aput manngeqqak.
mângkâjâĸ, t mângkâjâp,
mângkâjât : aput mángerĸak.
manngoq, t manngortooq,
manngorippoq, manngorissoq.
mángoĸ, t mángortôĸ,
mángorigpoĸ, mángorigsoĸ.
manngororpaa,
manngororluarpaa.
mángororpâ,
mángorordluarpâ.
mannguivoq, mannguisarpoq
(s. qajaq nassatassaminik).
mánguivoĸ, mánguissarpoĸ
(s. ĸajaĸ nagsatagssaminik).
mannguk, t : issaasak;
mannguppoq, manngusserpaa : kissalaarsiivaa.
mánguk, t : íssaisak;
mángugpoĸ, mángugserpâ : kíssalârsîvâ.
manngukippoq, manngukitsoq,
manngukinaarpaa.
mángukípoĸ, mángukitsoĸ,
mángukinârpâ.
manngunippoq,
manngunikkiartorpoq.
mángunigpoĸ,
mángunigkiartorpoĸ.
mannguppaa (: naveerpaa,
oqaasipiluffigaa) : manngussuuppaa, manngussuussivoq.
mángúpâ (: navêrpâ,
oĸausipilugfigâ) : mángússũpâ, mángússũssivoĸ.
manguppaa, manguttaq,
mangulluarpaa.
mangúpâ, mangútaĸ,
mangutdluarpâ.
manguttaajarpoq,
manguttaajarpaa, manguttaajarsimavoq, manguttaajartaannarpoq.
mangútaiarpoĸ,
mangútaiarpâ, mangútaiarsimavoĸ, mangútaiartáinarpoĸ.
mangutserpoq, mangutserivoq,
mangutseruppaa.
mangutserpoĸ,
mangutserivoĸ, mangutserúpâ.
mangussappoq : paatsoorluni,
sianiilliorluni paarlaassivoq; mangussaappaa.
manguvsagpoĸ :
paitsôrdlune, sianîtdliordlune pârdláussivoĸ; manguvsáupâ.
mangussak, t mangussaap,
mangussaat = mangusseq : erngalisaq (manguttamut), alliaq,
nerriviip qalia.
manguvsak, t manguvsaup,
manguvsait = manguvseĸ : ervngalisaĸ (mangútamut), atdliaĸ,
nerrivîp ĸalia.
manigorpaa : saammarsarpaa;
manigorserpoq, manigorsersoq : iluareqqusoq, piutsersoq.
manigorpâ : sáimarsarpâ;
manigorserpoĸ, manigorsersoĸ : iluarerĸussoĸ, piutsersoĸ.
manippoq, II (qianermit);
manittorpoq, manittortuinnanngorpoq.
manigpoĸ, II (ĸianermit);
manigtorpoĸ, manigtortuínángorpoĸ.
manippoq, manissoq I,
manissaavoq, manissaavik, manissaat, manissaaserpoq,
manissaasersoq, manissivoq, manilluinnarpoq, manissarpaa,
manissuajaaq.
manigpoĸ, manigsoĸ I,
manigsaivoĸ, manigsaivik, manigsaut, manigsauserpoĸ,
manigsausersoĸ, manigsivoĸ, manigdluínarpoĸ, manigsarpâ,
manigsuajâĸ.
maniguuppoq, maniguuffigaa,
maniguukkajuppoq, maniguutivippoq, maniguutivissoq, maniguuttoq.
manigũpoĸ, manigûvfigâ,
manigũkajugpoĸ, manigûtivigpoĸ, manigûtivigsoĸ, manigũtoĸ.
mannik, t mannissarpoq,
mannissorpoq, mannissaaq, mannissaap, mannissaat.
mánik, t mánigsarpoĸ,
mánigsorpoĸ, mánigsâĸ, mánigsâp, mánigsât.
manik, t, oqq = manisoq. manik, t, oĸĸ = manisoĸ.
manikujutsippoq :
narrakujuppoq, annulerpoq; manikujutsisimavoq.
manikujugtípoĸ :
narrakujugpoĸ, ánulerpoĸ; manikujugtisimavoĸ.
maniilakuluppoq,
maniilakulutsippoq, maniilakuluttuinnaavoq.
manîlakulugpoĸ,
manîlakulugtípoĸ, manîlakulugtuínauvoĸ.
maniilaq, maniillat,
maniilartooq, maniilarsuit, maniilaatsoq, maniilaavoq.
manîlaĸ, manîtdlat,
manîlartôĸ, manîlarssuit, manîlaitsoĸ, manîlauvoĸ.
maniileraarpoq :
maniilakululaarpoq.
manîlerârpoĸ :
manîlakululârpoĸ.
manilerivoq, manilerisuuvoq. manilerivoĸ,
manilerissûvoĸ.
manniliarpoq :
mannissarniarpoq.
mániliarpoĸ :
mánigsarniarpoĸ.
maniinnalerpoq :
qiasorujussuuvoq; tak. : manippoq, II.
manĩnalerpoĸ :
ĸiassorujugssûvoĸ; tak. : manigpoĸ, II.
maninnippoq : manissumut
pivoq.
maningnípoĸ : manigsumut
pivoĸ.
maaniippoq, maaniinngilaq,
maaniinngillat, maaniikkunnaarpoq, maaniikkunnaarsoq tak. : maani.
mânĩpoĸ, mânĩngilaĸ,
mânĩngitdlat, mânĩkungnaerpoĸ, mânĩkungnaersoĸ tak. :
mâne.
maniippoq, maniitsoq,
maniillivoq, maniikkunnaarpoq, maniikkunnaarsoq.
manĩpoĸ, manîtsoĸ,
manîtdlivoĸ, manĩkungnaerpoĸ, manĩkungnaersoĸ.
maniillat, tq tak. :
maniilaq; maniilartat.
manîtdlat, tĸ tak. :
manîlaĸ; manîlartat.
maniillerpoq, maniillersoq,
maniillersuivoq.
manîtdlerpoĸ,
manîtdlersoĸ, manîtdlersuivoĸ.
manitsivik, t = manisivik;
manitsiviuvoq.
manitsivik, t = manissivik;
manitsiviuvoĸ.
maniitsoq, t maniitsormiu,
maniitsorsuuvoq.
manîtsoĸ, t manîtsormio,
manîtsorssûvoĸ.
manniusaaq, t : mannittut
ilusilik.
mániussâĸ, t : mánigtut
ilusilik.
mannivigaa = mannivigivaa =
maniffigaa; mannivigiinnarpaa.
mánivigâ = mánivigivâ =
manivfigâ; mánivigĩnarpâ.
manivoq, manivaa,
manilerpaa, maniorarpai, manioraavoq, maniginnaappoq,
maniginnaatsoq : ilassiuminaappoq; manioqqat = manioqqavik :
manisivik.
manivoĸ, manivâ,
manilerpâ, maniorarpai, manioraivoĸ, manigínáipoĸ,
manigínaitsoĸ : ilagsiumináipoĸ; maniorĸat = maniorĸavik :
manissivik.
manu, t : qaqerluk; manoqut,
manoqutserpaa, manorluppoq, manorsiut, manorsiuserpaa :
kaluserpaa.
mano, t : ĸaĸerdluk;
manoĸut, manoĸutserpâ, manordlugpoĸ, manorsiut, manorsiuserpâ
: kaluserpâ.
manusernga, tk oqt oqaluppoq
: uppernanngitsumik oqaluppoq.
manusernga, tk oĸt
oĸalugpoĸ : ugpernángitsumik oĸalugpoĸ.
manusineq, t manuserngit :
manup sinaa.
manusineĸ, t manuserngit :
manup sinâ.
manullorpoq : annernartoq
nipaallivoq.
manutdlorpoĸ : ánernartoĸ
nipaitdlivoĸ.
maqaajallappoq,
maqaajallaannarpoq : taamak peqaraluanngilaq.
maĸaiatdlagpoĸ,
maĸaiatdláinarpoĸ : taimak peĸaraluángilaĸ.
maqaappoq, maqaatsoq :
peqanngilaq, pitarutinngilaq.
maĸáipoĸ, maĸaitsoĸ :
peĸángilaĸ, pitarutíngilaĸ.
maqaasivoq, maqaasivaa,
maqaasisarpoq, maqaasinaqaaq, maqaasigajuppoq, maqaasiuarpoq,
maqaasiuarpaa.
maĸaissivoĸ, maĸaissivâ,
maĸaississarpoĸ, maĸaissinaĸaoĸ, maĸaissigajugpoĸ,
maĸaissiuarpoĸ, maĸaissiuarpâ.
maqigaq, t maqigaaruppoq;
tak. : maqippoq, I.
maĸigaĸ, t maĸigaerúpoĸ;
tak. : maĸigpoĸ, I.
maqigiaq, t maqigissat :
itinneq qaannisarluni itivittarfik, sikuliaq; = maqqaq.
maĸigiaĸ, t maĸigíssat :
itivneĸ ĸáinissardlune itivítarfik, sikuliaĸ; = marĸaĸ.
maqippoq, maqippaa : qaanni
paavagut niaqquminik atillugu nassarpaa; maqiffik,
maqittaannarpoq.
maĸigpoĸ, maĸigpâ :
ĸáine pâvagut niarĸuminik ativdlugo nagsarpâ; maĸigfik,
maĸigtáinarpoĸ.
maqingerpoq, maqingersoq :
maqikkani ilivaa.
maĸingerpoĸ, maĸingersoĸ
: maĸigkane ilivâ.
maqippoq, maqippaa (s.
nappartap imaa maqittarfikkut aniatippaa); maqitsivoq,
maqiterivoq.
maĸípoĸ, maĸípâ (s.
nápartap imâ maĸítarfíkut aniatípâ); maĸitsivoĸ,
maĸiterivoĸ.
maqitaq, t maqitassaq. maĸitaĸ, t maĸitagssaĸ.
maqivoq, maqisarpaa,
maqisaat, maqitippaa (s. ajuaq), maqisoorpoq, maqisorsuuvoq.
maĸivoĸ, maĸisarpâ,
maĸisaut, maĸitípâ (s. ajuaĸ), maĸissôrpoĸ,
maĸissorssûvoĸ.
maqulluk, t = marulluk;
maqullunippoq, maqullussunnippoq, maqullussunnitsoq,
maqulluinnaavoq.
maĸugdluk, t = marugdluk;
maĸugdlunigpoĸ, maĸugdlugsungnípoĸ, maĸugdlugsungnitsoĸ,
maĸugdluínauvoĸ.
maqunnaq, t : kiinnakkut
tinupasuaraq; maqunnarpoq.
maĸúnaĸ, t : kĩnákut
tinupassuaraĸ; maĸúnarpoĸ.
maaraa = maarivaa : ippigaa,
naammagittaalliuutigaa.
mârâ = mârivâ : igpigâ,
nãmagigtaitdliûtigâ.
maraneq, t mararngit : orsup
kingarnga, erngaat; maranersunni.
maraneĸ, t mararngit :
orssup kingarnga, ervngaut; maranersungne.
marasisoq, t :
sisoortussanik sisualiortoq (qaqqaq).
marassissoĸ, t :
sisôrtugssanik sisualiortoĸ (ĸáĸaĸ).
maralluk, t = maqulluk;
marallussuaq, marallunippoq.
maratdluk, t = maĸugdluk;
maratdlugssuaĸ, maratdlunigpoĸ.
marloqiusaq, t :
avinniusalik; marloqiusaavoq.
mardloĸiussaĸ, t :
avingniussalik; mardloĸiussauvoĸ.
marloraaq, t marloraap,
marloraat = marloraaqaaq : kukkukooq.
mardlorâĸ, t mardlorâp,
mardlorât = mardlorâĸaoĸ : kúkukôĸ.
marloraq, t marloqqat,
marloralik, marlorallit (qarsorsat); (: angut marlunnik nulialik).
mardloraĸ, t mardlorĸat,
mardloralik, mardloragdlit (ĸarsorsat); (: angut mardlungnik
nulialik).
marloraarpoq,
marloraarsimavoq, marloraaginnarpoq.
mardlorârpoĸ,
mardlorârsimavoĸ, mardlorâgínarpoĸ.
marloriarpoq, marloriarpaa,
marloriaatit, tq marloriaammik pivoq, marloriagassat.
mardloriarpoĸ,
mardloriarpâ, mardloriautit, tĸ mardloriáumik pivoĸ,
mardloriagagssat.
marloqqat, : nanu ataatsimik
piaqqisartoq. (peertariaqassaguanrpoq ordbogeeqqanimi
ilanngunneqarsimanngimmat)
mardlorĸat, : nano
atautsimik piarĸissartoĸ.
marlorsiut, t marlorsiutip,
marlorsiutit (s. „marluk, uaguk, paaluk”).
mardlorsiut, t
mardlorsiutip, mardlorsiutit (s. „mardluk, uvaguk, pâluk”).
marluit, tq = marluiit;
marluiupput.
mardluit, tĸ = mardluvît;
mardluiúput.
marluk, t marlors.
marlunnik, marlussuit tq : qassiiuallaanngitsut; marlussaq.
mardluk, t mardlors.
mardlungnik, mardlugsuit tĸ : ĸavsîuvatdlãngitsut;
mardlugssaĸ.
marlukkuutaarput,
marlukkuutaarlutik sanileriiaarput.
mardlúkûtârput,
mardlúkûtârdlutik sanilerîârput.
marlukkuutaat, tq
marlukkuutaarpassuit.
mardlúkûtât, tĸ
mardlúkûtârpagssuit.
marluliaq, t marlulissat,
marluliaapput, marluliaasut, marluliaateqarpoq.
mardluliaĸ, t mardlulíssat,
mardluliáuput, mardluliaussut, mardluliauteĸarpoĸ.
marlulik, t marlullit :
marlunnik napparutilik.
mardlulik, t mardlugdlit :
mardlungnik náparutilik.
marlulivoq, marluligajuppoq. mardlulivoĸ,
mardluligajugpoĸ.
marlunngorpoq,
marlunngorneq, marlunngormat, marlunngorpat, marlunngorneruvoq,
marlunngortoq.
mardlúngorpoĸ,
mardlúngorneĸ, mardlúngormat, mardlúngorpat,
mardlúngorneruvoĸ, mardlúngortoĸ.
marluuppaat, marluuttariaq,
marluuttarissat, marluussaq, marluussipput.
mardlũpât, mardlũtariaĸ,
mardlũtaríssat, mardlũssaĸ, mardlũssíput.
marluupput, marluullutik
suliaraat.
mardlũput, mardlûvdlutik
suliarât.
marluiit, tq = marluit. mardluvît, tĸ = mardluit.
marmoorpoq, merngorpoq,
nukillaarpoq = mammoorpoq.
marmôrpoĸ, merngorpoĸ,
nukigdlârpoĸ = mámôrpoĸ.
marneq, t marnerup,
marnilik, marnillit, marniliorpoq, marninippoq, marninissarpoq,
marneeruppoq, marnersunni.
marneĸ, t marnerup,
marnilik, marnigdlit, marniliorpoĸ, marninigpoĸ, marninigsarpoĸ,
marnêrúpoĸ, marnersungne.
marnginnarpoq :
maniinnalerpoq (meeraq qiasoq).
marngínarpoĸ :
manĩnalerpoĸ (mêraĸ ĸiassoĸ).
marngusaq, t : nasaq
qaarajuttuinnaq, qeqertaq taama ilusilik.
marngussaĸ, t : nasaĸ
ĸârajugtuínaĸ, ĸeĸertaĸ taima ilusilik.
maarpoq : qimmeq, inuk
annerluni nillerpoq; tak. : maalavoq.
mârpoĸ : ĸingmeĸ, inuk
ánerdlune nivdlerpoĸ; tak. : mâlavoĸ.
maqqaq, t maqqaap, maqqaat :
maqigiaq; maqqarfik : maqiffik (itivigiaq).
marĸaĸ, t marĸaup,
marĸait : maĸigiaĸ; marĸarfik : maĸigfik (itivigiaĸ).
maqqatappoq = maqqatalippoq
: puppoq, taqippoq.
marĸatagpoĸ =
marĸataligpoĸ : pugpoĸ, taĸigpoĸ.
maqqallappoq :
qaarsillarpoq, piguerpoq; maqqallassaatissaq.
marĸatdlagpoĸ :
ĸârsitdlarpoĸ, piguerpoĸ; marĸatdlagsautigssaĸ.
maqqalluk, t maqqalluppoq :
sikup qaava aqiliorsimavoq.
marĸatdluk, t marĸatdlugpoĸ
: sikup ĸâva aĸiliorsimavoĸ.
maqqerluppoq :
maqilluanngilaq (marniliortoq); (: maqinnerluppoq).
marĸerdlugpoĸ :
maĸivdluángilaĸ (marniliortoĸ); (: maĸingnerdlugpoĸ).
maqqerpoq, maqqersoq
(qaannamik), maqqiuppaa (qaanni); tak. : maqippoq.
marĸerpoĸ, marĸersoĸ
(ĸáinamik), marĸiúpâ (ĸáine); tak. : maĸigpoĸ.
marraavoq : qequmik
qalipaavoq; marraasartuuvoq.
marraivoĸ : ĸeĸumik
ĸalipaivoĸ; marraissartûvoĸ.
marraq, t marraap, marraat,
marraavoq, marraannaq, marrarterpaa, marrarsuaq, (tiitorfik, il.
il.).
marraĸ, t marraup, marrait,
marrauvoĸ, marráinaĸ, marrarterpâ, marrarssuaĸ, (tîtorfik,
il. il.).
marrarasappoq,
marrarasattuinnaavoq.
marrarasagpoĸ,
marrarasagtuínauvoĸ.
marrarpai (qarmat
ujaraasut).
marrarpai (ĸarmat
ujaraussut).
marraat, t marraatip,
marraatit, marraasivik, marraammik.
marraut, t marrautip,
marrautit, marrausivik, marráumik.
marriaq, t = marraliaq. marriaĸ, t = marraliaĸ.
marriorpoq, marriortuuvoq,
marriorfik.
marriorpoĸ, marriortûvoĸ,
marriorfik.
marrippoq : ikkuttoorpoq,
marrikkiartorpoq, marriffik, marrisimaarpoq (: uninngaavarpoq,
arriunnaarpoq) marrinnartoq.
marrípoĸ : íkútôrpoĸ,
marríkiartorpoĸ, marrivfik, marrisimârpoĸ (: uníngauarpoĸ,
arriungnaerpoĸ) marrínartoĸ.
marriuut, t marriuutip,
marriuutit marriuutaavoq.
marriût, t marriûtip,
marriûtit marriûtauvoĸ.
marsivoq : itsivoq,
qullipajuppoq; marsinaqaaq.
marssivoĸ : itsivoĸ,
ĸuvdlipajugpoĸ; marssinaĸaoĸ.
marulluk, t marulluit =
maqulluk, maggorluk; marulluinnaavoq, marullussuaq.
marugdluk, t marugdluit =
maĸugdluk, maggordluk; marugdluínauvoĸ, marugdlugssuaĸ.
marujuk, t marujuit,
marujuinnaavoq : maqulluinnaavoq.
marujuk, t marujuit,
marujuínauvoĸ : maĸugdluínauvoĸ.
masappoq, masappaa,
masattuliorpoq, masassimaqaaq.
masagpoĸ, masagpâ,
masagtuliorpoĸ, masagsimaĸaoĸ.
masak, t masaap
qeqqaniippoq, masammiuvoq, masatserpaa, masammut sianiguuk.
masak, t masaup ĸerĸanĩpoĸ,
masangmiuvoĸ, masagterpâ, masangmut sianigûk.
masannaveeqqut, t
masannaveeqqutip, masannaveeqqutit, masannaveeqquserpaa,
masannaveeqqutaavoq.
masangnavêrĸut, t
masangnavêrĸutip, masangnavêrĸutit, masangnavêrĸuserpâ,
masangnavêrĸutauvoĸ.
masaqaaq, masaqaluni …. masaĸaoĸ, masaĸalune ….
masarlerpoq, masarlerpaa :
niperlerpaa (s. qaanni), masarlerut.
masardlerpoĸ, masardlerpâ
: niperdlerpâ (s. ĸáine), masardlerut.
masarsuk, t masarsuit,
masarsunippoq, masarsuuvoq, masarsussuaq.
masarsuk, t masarsuit,
masarsunigpoĸ, masarsûvoĸ, masarsugssuaĸ.
masatalaarpoq,
masatalaarnaqaaq, masatalaarrapput.
masatalârpoĸ,
masatalârnaĸaoĸ, masatalârráput.
masik, t masimmiu,
masiluppoq; (: qaannap paavata saavani ikaarut qisuk silittoq).
masik, t masingmio,
masilugpoĸ; (: ĸáinap pâvata sâvane ikârut ĸissuk
siligtoĸ).
maskiina, t oqs
maskiinaliorpoq, maskiinartaarpoq, maskiinaqanngilaq,
maskiinaqanngillat.
maskîna, t oĸs
maskînaliorpoĸ, maskînartârpoĸ, maskînaĸángilaĸ,
maskînaĸángitdlat.
mas! oqq (isorinnissut). mass! oĸĸ
(issoringníssut).
massa, oqr, upo : unnit,
naak, aana; massali, massalu, massami : sooruna; tak. : tamassa.
mássa, oĸr, upo : uvnit,
nauk, auna; mássale, mássalo, mássame : sôruna; tak. :
tamássa.
massakkut, oqr
massakkorpiaq, massakkulli, massakkornit.
mássákut, oĸr
mássákorpiaĸ, mássákutdle, mássákornit.
massami, oqq = aap, sooruna. mássame, oĸĸ = âp,
sôruna.
massuma = matuma. mássuma = matuma.
mattaajarpaa, mattaajaavoq,
mattaajagaavoq.
mátaiarpâ, mátaiaivoĸ,
mátaiagauvoĸ.
mattak, t mattaap, mattaat,
mattattorpoq, mattassivoq.
mátak, t mátaup, mátait,
mátagtorpoĸ, mátagsivoĸ.
mattakarpoq, mattakarpaa :
atisallerpoq; mattakarsimavoq.
mátakarpoĸ, mátakarpâ :
atissagdlerpoĸ; mátakarsimavoĸ.
mattalik, t mattallit,
mattalissuaq, mattalinniarpoq, mattalippoq.
mátalik, t mátagdlit,
mátaligssuaĸ, mátalingniarpoĸ, mátaligpoĸ.
mattaanngapput =
mattaangarrapput.
mátãngáput =
mátângarráput.
mattaanngarmi =
mattaangalluni ….
mátãngarme = mátângavdlune
….
mattaangavoq,
mattaangajunnaarpoq, mattaangajunnaarsoq, mattaangajuippoq,
mattaangajuitsoq.
mátângavoĸ,
mátângajungnaerpoĸ, mátângajungnaersoĸ, mátângajuípoĸ,
mátângajuitsoĸ.
mattapappoq = mattakarpoq. mátapagpoĸ = mátakarpoĸ.
mattarpoq, mattarpaa,
mattarterupput, mattarterpaa (: qimmeq anuerpaa).
mátarpoĸ, mátarpâ,
mátarterúput, mátarterpâ (: ĸingmeĸ anuerpâ).
maallat, t maallatip,
maallatit : maalassut; maallataaruppoq.
mâtdlat, t mâtdlatip,
mâtdlatit : mâlássut; mâtdlataerúpoĸ.
maallatigaa = maallatigivaa
: ajoraa, naammaginngilaa.
mâtdlatigâ = mâtdlatigivâ
: ajorâ, nãmagíngilâ.
maallavigaa,
maallavigeqinanga.
mâtdlavigâ,
mâtdlavigeĸinanga.
matertaarpaa,
matertaajarpoq, matertaarpai.
matertaerpâ, matertaiarpoĸ,
matertaerpai.
materti, t matertilersorpoq,
matertikoq.
materte, t matertilersorpoĸ,
matertikoĸ.
matu, t matorsuaq,
matoqanngilaq, matoqanngillat, matoqanngitsoq.
mato, t matorssuaĸ,
matoĸángilaĸ, matoĸángitdlat, matoĸángitsoĸ.
mattorluppaa = iluamik
matunngilaa; mattorlugaavoq.
mátordlugpâ = iluamik
matúngilâ; mátordlugauvoĸ.
matorluppaa = matupiloorpaa. matordlugpâ = matupilôrpâ.
matoorpaa, matoortippaa,
matoorneqarpoq.
matôrpâ, matôrtípâ,
matôrneĸarpoĸ.
matooruppaa, matoorussaq,
matoorussaavoq.
matôrúpâ, matôrússaĸ,
matôrússauvoĸ.
matsappoq : erivippoq;
matsatserpaa, matsatsigaq : masatsigaq; matsappaluppoq :
misarpaluppoq (masammit).
matsagpoĸ : erivípoĸ;
matsagterpâ, matsagtigaĸ : masagtigaĸ; matsagpalugpoĸ :
misarpalugpoĸ (masangmit).
matsamit suunngilaq :
masaqaaq.
matsamit sũngilaĸ :
masaĸaoĸ.
matserfik, t matserfiup,
matserfissooq, matserfiliorpoq, matserfissaq, matserfittaarpoq.
matserfik, t matserfiup,
matserfigsôĸ, matserfiliorpoĸ, matserfigssaĸ, matserfigtârpoĸ.
matserpaa = matulerpaa. matserpâ = matulerpâ.
matsiuppaa = matuliuppaa. matsiúpâ = matuliúpâ.
matsuippoq, matsuitsoĸ =
massuippoq, mamikkumaarnertuvoq; matsuitsoqarpoq.
matsuípoĸ, matsuitsoĸ =
mavsuípoĸ, mamíkumârnertuvoĸ; matsuitsoĸarpoĸ.
matuerpoq, matuersoq,
matuerpaa, matuersartoq, matuersaat, matuersaaserfik,
matuersoorpoq; = mapperpoq.
matuerpoĸ, matuersoĸ,
matuerpâ, matuersartoĸ, matuersaut, matuersauserfik,
matuersôrpoĸ; = magperpoĸ.
matuiuppaa = mappiuppaa. matuiúpâ = magpiúpâ.
matulik, t matullit,
matulimmik.
matulik, t matugdlit,
matulingmik.
matuliuppaa,
matuliussuuppai, matuliussaavoq.
matuliúpâ, matuliússũpai,
matuliússauvoĸ.
matuma, upt allam.
matumaniippoq, matumatut, matumani; tak. : manna, massuma.
matuma, upt avdlam.
matumanĩpoĸ, matumatut, matumane; tak. : mána, mavssuma.
matumannga, upki pinngilaq. matumánga, upki píngilaĸ.
matumuuna, upki paasissavat. matumûna, upki pâsísavat.
matumunnga, upki atavoq. matumúnga, upki atavoĸ.
mattuppoq, mattuppaa,
mattussivoq, mattuttoq, mattussaavoq.
mátúpoĸ, mátúpâ,
mátússivoĸ, mátútoĸ, mátússauvoĸ.
mattuserpaa, mattusersorpaa,
mattusersuivoq, mattusigaavoq.
mátuserpâ, mátusersorpâ,
mátusersuivoĸ, mátusigauvoĸ.
mattut, t mattutip,
mattutit, mattutaavoq, mattutaarpaa, mattutissiaq.
mátut, t mátutip, mátutit,
mátutauvoĸ, mátutaerpâ, mátutigssiaĸ.
matutarpaa, matutartaat,
matutartaaserpaa.
matutarpâ, matutartaut,
matutartauserpâ.
mattuffik, t mattuffiup
mattuffitoqaq.
mátuvfik, t mátuvfiup
mátuvfitoĸaĸ.
matuvoq, matuaa, matusartoq,
matusivoq, matusiniut, matusaavoq.
matuvoĸ, matuvâ,
matussartoĸ, matussivoĸ, matussiniut, matussauvoĸ.
maavarpoq, maavaarpoq,
(imma), maavaliorpoq, maavarnaqaaq, maavarnaveeqqutit.
mauarpoĸ, mauârpoĸ
(ingma), maualiorpoĸ, mauarnaĸaoĸ, mauarnavêrĸutit.
maagarpoq, maagaarpoq,
(imma), maagaliorpoq, maagarnaqaaq, maagarnaveeqqutit.
maugarpoĸ, maugârpoĸ
(ingma), maugaliorpoĸ, maugarnaĸaoĸ, maugarnavêrĸutit.
maajooq, t = narlumukaaq
(nersuteeraq).
maujôĸ, t = nardlumukâĸ
(nerssutêraĸ).
maajorluerpaa :
minguerluerpaa.
maujordluerpâ :
minguerdluerpâ.
maajuppoq, maajugaa,
maajunnarpoq, maajussaarpaa.
maujugpoĸ, maujugâ,
maujungnarpoĸ, maujugsârpâ.
maajujuippoq, maajujuitsoq
maajujuillivoq, maajujuinaarpaa.
maujujuípoĸ, maujujuitsoĸ
maujujuitdlivoĸ, maujujuinârpâ.
maajutooq, t maajutoorsuaq. maujutôĸ, t maujutôrssuaĸ.
maajutuvoq, maajutoqaaq,
maajutuippoq, maajutuissoq.
maujutuvoĸ, maujutoĸaoĸ,
maujutuvigpoĸ, maujutuvigsoĸ.
maakkarpoq, maakkarnaqaaq,
maakkarnarsivoq, maakkarnaveeqqutit = maavarnaveeqqutit,
maagarnaveeqqutit.
máukarpoĸ, máukarnaĸaoĸ,
máukarnarsivoĸ, máukarnavêrĸutit = mauarnavêrĸutit,
maugarnavêrĸutit.
maakkaatit, tq :
aputisiutit.
máukautit, tĸ :
aputisiutit.
maakuluk, t masarsuk,
maqulluk.
maukuluk, t masarsuk,
maĸugdluk.
maana, upki maanaqquppoq,
maanaqqukkiartorpoq, maanaralaannguaq.
mauna, upki maunarĸúpoĸ,
maunarĸúkiartorpoĸ, maunaralãnguaĸ.
maanaannarpoq : sunngilaq,
soqanngilaq.
maunáinarpoĸ : súngilaĸ,
soĸángilaĸ.
maanga, upki maangamut. maunga, upki maungamut.
maangaannaq oqaluppoq;
maangaannarpoq : pinngitsoorpoq.
maungáinaĸ oĸalugpoĸ;
maungáinarpoĸ : píngitsôrpoĸ.
maannarpoq, maannaappaa,
maannaassivoq.
maungnarpoĸ, maungnáupâ,
maungnáussivoĸ.
maappoq : sikukkut puisimik
piniarpoq, allusiorpoq; maanneq, maattoq; = nipparpoq.
máupoĸ : sikúkut
puissimik piniarpoĸ, agdlusiorpoĸ; máuneĸ, máutoĸ; =
nigparpoĸ.
maasunnarpoq : qaajornarpoq. mausungnarpoĸ :
ĸâjornarpoĸ.
maavoq, maasararpoq,
maasoorpoq.
mauvoĸ, maussararpoĸ,
maussôrpoĸ.
massak, t massaap, massaat
massappallappoq : misarpallappoq.
mavsak, t mavsaup, mavsait
mavsagpatdlagpoĸ : misarpatdlagpoĸ.
massarpaa : mamisarpaa;
massarluarpaa.
mavsarpâ : mamisarpâ;
mavsardluarpâ.
massaat, t massaatip,
massaatit, massaaserpaa, massaatigaa (: puunngassaatigaa).
mavsaut, t mavsautip,
mavsautit, mavsauserpâ, mavsautigâ (: pũngagsautigâ).
masserpoq, massersoq,
masserpaa : mamisarpoq, masserpaa; masseriippoq, masseriitsoq,
masseriarpoq, massersoq : mamisartoq.
mavserpoĸ, mavsersoĸ,
mavserpâ : mamisarpoĸ, mavserpâ; mavserĩpoĸ, mavserîtsoĸ,
mavseriarpoĸ, mavsersoĸ : mamisartoĸ.
massippoq = mamiavoq. mavsigpoĸ = mamiavoĸ.
massimaarpoq :
puunngassimaarpoq (qaarsilanermit, kiammit).
mavsimârpoĸ :
pũngagsimârpoĸ (ĸârsilanermit, kiangmit).
massiippoq, massiitsoq =
mamikkumaarnertuvoq.
mavsĩpoĸ, mavsîtsoĸ =
mamíkumârnertuvoĸ.
massiivoq, massiivaa :
mamitsiivaa.
mavsîvoĸ, mavsîvâ :
mamitsîvâ.
massorarsivaa : sapangippaa. mavssorarsivâ : sapangípâ.
massorput : ikit, sikup
ammarngi mamerarput.
mavssorput : ikit, sikup
angmarnge mamerarput.
massuavoq : mamiasuppoq;
massuatippaa, massuanertooq, massuavallaaqinak.
mavssuavoĸ : mamiasugpoĸ;
mavssuatípâ, mavssuanertôĸ, mavssuavatdlâĸinak.
massunnaaserpaa :
uteriiserfigaa, nikallortaalilluni utaqqivaa.
mavssúnaiserpâ :
uterîserfigâ, nikatdlortailivdlune utarĸivâ.
massuppaa : mamissuppaa (s.
allumik); massussaavoq.
mavssúpâ : mamíssúpâ
(s. agdlumik); mavssússauvoĸ.
massuippoq = matsuippoq. mavsuípoĸ = matsuípoĸ.
mattunnippoq : mattunermut
pivoq; mattunnilluarpoq.
mavtúnípoĸ : mavtunermut
pivoĸ; mavtúnitdluarpoĸ.
mattusooq, t mattusoorsuaq. mavtusôĸ, t mavtusôrssuaĸ.
mattuvoq, mattuneq,
mattutsippoq, mattuallaaqaaq, mattulaarpoq.
mavtuvoĸ, mavtuneĸ,
mavtugtípoĸ, mavtuvatdlâĸaoĸ, mavtulârpoĸ.
meraneq, t = maraneq. meraneĸ, t = maraneĸ.
meeraq, t meeqqat,
meerarpaluppoq, meerassivoq, meerartavut, meerarpallappoq.
mêraĸ, t mêrĸat,
mêrarpalugpoĸ, mêragssivoĸ, mêrartavut, mêrarpatdlagpoĸ.
merarput = miapput,
meqqaapput; tak. : mippoq.
merarput = miáput,
merĸãput; tak. : mípoĸ.
meralluk = maralluk. meratdluk = maratdluk.
meeraavoq, meeraajunnaarpoq,
meeraajunnaarsoq, meeraavallaarpoq.
mêrauvoĸ,
mêraujungnaerpoĸ, mêraujungnaersoĸ, mêrauvatdlârpoĸ.
merlaaq, t merlaap, merlaat
: meeraaraq, naalungiaq; merlaajuvoq.
merdlâĸ, t merdlâp,
merdlât : mêrâraĸ, nâlungiaĸ; merdlâjuvoĸ.
merlertoq, t merlertunnguaq
= merlaaq, meeraq; merlertuujunnaarpoq.
merdlertoĸ, t
merdlertúnguaĸ = merdlâĸ, mêraĸ; merdlertûjungnaerpoĸ.
merfivoq : nukillaangavoq
kiammit.
merfivoĸ : nukigdlângavoĸ
kiangmit.
meriannguuppaa,
meriannguulluinnarpaa.
meriángũpâ,
meriángûtdluínarpâ.
meriannguvoq,
merianngusarpoq, merianngutippaa, merianngunaqaaq.
meriánguvoĸ,
meriángussarpoĸ, meriángutípâ, meriángunaĸaoĸ.
meriaaq, t meriaap, meriaat
meriaaraa, meriaassat.
meriâĸ, t meriâp, meriât
meriârâ, meriâgssat.
meriarpoq, meriaraa,
meriarsarpoq, meriarsaat, meriarsaaserpaa, meriarfik.
meriarpoĸ, meriarâ,
meriarsarpoĸ, meriarsaut, meriarsauserpâ, meriarfik.
merissapput = meriarrapput. meríssáput = meriarráput.
merissat, tq = meriaat,
meriarnerit; merissataavoq, merissatigaa.
meríssat, tĸ = meriât,
meriarnerit; meríssatauvoĸ, meríssatigâ.
merngorpoq : qasunermit
nukillaangavoq; merngortorpoq, merngorserpoq, merngorsersoq.
merngorpoĸ : ĸasunermit
nukigdlângavoĸ; merngortorpoĸ, merngorserpoĸ, merngorsersoĸ.
mernguerpoq, mernguersoq,
mernguerserpoq, mernguersersoq, mernguersaat, mernguersaaserpoq,
mernguersarpoq = qasuerserpoq.
mernguerpoĸ, mernguersoĸ,
mernguerserpoĸ, mernguersersoĸ, mernguersaut, mernguersauserpoĸ,
mernguersarpoĸ = ĸasuerserpoĸ.
meerpoq, meertorpoq
(savaasaq); meerpallappoq.
mêrpoĸ, mêrtorpoĸ
(savaussaĸ); mêrpatdlagpoĸ.
meqqaapput = merarput,
miapput; meqqaasorsuupput.
merĸãput = merarput,
miáput; merĸâssorssũput.
meqqerfik, t meqqerfissuvoq,
meqqerfikippoq, meqqerfikitsoq.
merĸerfik, t
merĸerfigsuvoĸ, merĸerfikípoĸ, merĸerfikitsoĸ.
meeqqerivoq,
meeqqerisaannarpoq, meeqqerisuuvoq, meeqqerillaqqippoq,
meeqqerillaqqissoq.
mêrĸerivoĸ,
mêrĸerissáinarpoĸ, mêrĸerissûvoĸ, mêrĸeritdlarĸigpoĸ,
mêrĸeritdlarĸigsoĸ.
meqqilerpaa, oqs :
nalunaaqutserpaa (allagartamik).
merĸilerpâ, oĸs :
nalunaeĸutserpâ (agdlagartamik).
meeqqiorpoq : qitorniorpoq. mêrĸiorpoĸ :
ĸitorniorpoĸ.
meeqqisaarpoq : meeqqamik
akornuteqarpoq.
mêrĸisârpoĸ : mêrĸamik
akornuteĸarpoĸ.
meeqqisarpoq : meeqqamik
nassarpoq, meerartaartarpoq.
mêrĸissarpoĸ : mêrĸamik
nagsarpoĸ, mêrartârtarpoĸ.
meqqit, tq mitit. merĸit, tĸ mitit.
meqqoq, t meqqorlerpoq,
meqqorlersoq, meqqorterutit : kumigaatit asaasut atortagaat.
merĸoĸ, t merĸordlerpoĸ,
merĸordlersoĸ, merĸorterutit : kumigautit assaissut atortagait.
meqqorippoq, meqqorissoq,
meqqorissarpoq, meqqorissivoq (: nuna naggorissivoq).
merĸorigpoĸ, merĸorigsoĸ,
merĸorigsarpoĸ, merĸorigsivoĸ (: nuna naggorigsivoĸ).
meqquerpoq, meqquersoq,
meqquersimavoq, meqqueruppoq, (: nuna naasueruppoq).
merĸuerpoĸ, merĸuersoĸ,
merĸuersimavoĸ, merĸuerúpoĸ, (: nuna naussuerúpoĸ).
meqquppoq = meqqunippoq. merĸugpoĸ = merĸunigpoĸ.
meqquiarpaa,
meqquiaannarpaa.
merĸuiarpâ, merĸuiáinarpâ.
meqqujooq, t : meqqulissuaq;
meqqujoorsuaq.
merĸujôĸ, t :
merĸuligssuaĸ; merĸujôrssuaĸ.
meqqulik, t meqqullit,
meqqulissuaq.
merĸulik, t merĸugdlit,
merĸuligssuaĸ.
meqquluaq, t = meqquusaaq;
meqquluanippoq, meqqulualik, meqquluallit, meqquluartooq.
merĸuluaĸ, t = merĸûssâĸ;
merĸuluanigpoĸ, merĸulualik, merĸuluagdlit, merĸuluartôĸ.
meqqunippoq,
meqqunikkiartorpoq.
merĸunigpoĸ,
merĸunigkiartorpoĸ.
meqquserpoq, meqqusersoq =
meqqutilerpoq; meqqusersuuppaa.
merĸuserpoĸ, merĸusersoĸ
= merĸutilerpoĸ; merĸusersũpâ.
meqqusivoq, = meqqusiorpoq,
meqqusiuuppaa, meqqusivik.
merĸusivoĸ, =
merĸusiorpoĸ, merĸusiũpâ, merĸusivik.
meqquusaalik, t
meqquusaallit; = meqqulualik.
merĸûssâlik, t
merĸûssâgdlit; = merĸulualik.
meqqut, t I meqqutip,
meqqutit, meqqutaarserpoq, meqqutaajarpoq, meqqutisivoq,
meqqutaasalik (orpik), meqqutaasallit, meqqussuaq, meqquteeraq,
meqquteeqqat.
merĸut, t I merĸutip,
merĸutit, merĸutaerserpoĸ, merĸutaiarpoĸ, merĸutisivoĸ,
merĸutaussalik (orpik), merĸutaussagdlit, merĸússuaĸ,
merĸutêraĸ, merĸutêrĸat.
meqqut, tq II tak. : meqqoq. merĸut, tĸ II tak. :
merĸoĸ.
merseraa = merserivaa,
mersernarpoq (: inussiarniippoq, annuppoq); mersersaarpoq,
merserusuppoq, mersernarpallaaqaaq.
merserâ = merserivâ,
mersernarpoĸ (: inugsiarnĩpoĸ, ánugpoĸ); mersersârpoĸ,
merserusugpoĸ, mersernarpatdlâĸaoĸ.
mersorpoq, mersorpaa,
mersorfik, mersortippaa, mersortitsivoq, mersorti, mersortigaa.
merssorpoĸ, merssorpâ,
merssorfik, merssortípâ, merssortitsivoĸ, merssorte,
merssortigâ.
mersugaq, t mersukkat,
mersugaasivik, mersugaarniarpoq, mersugassaq.
merssugaĸ, t merssugkat,
merssugausivik, merssugaerniarpoĸ, merssugagssaĸ.
mersuuppaa, mersuussivoq,
mersuukkumavaa, mersuulluarpaa.
merssũpâ, merssũssivoĸ,
merssũkumavâ, merssûtdluarpâ.
mersullaqqippoq,
mersullaqqissoq, mersullaqqissivoq, mersullaqqissuuvoq.
merssutdlarĸigpoĸ,
merssutdlarĸigsoĸ, merssutdlarĸigsivoĸ, merssutdlarĸigsûvoĸ.
meerujuk, t meerujuit :
meeraq qiatooq; meerujuuvoq, meerujutsippoq, meerujussarpaa.
mêrujuk, t mêrujuit :
mêraĸ ĸiatôĸ; mêrujûvoĸ, mêrujugtípoĸ, mêrujugsarpâ.
meqqoq, t timmissap uppataa,
tingerlaatip noqaataa; meqqutorpoq, meqqulerpaa.
mevĸoĸ, t tingmíssap
ugpatâ, tingerdlautip noĸautâ; mevĸutorpoĸ, mevĸulerpâ.
miaggoorpoq (qimmeq,
amaroq), miaggoorpaluppoq, miaggoortaannarpoq.
miaggôrpoĸ (ĸingmeĸ,
amaroĸ), miaggôrpalugpoĸ, miaggôrtáinarpoĸ.
mianeraa = mianerivaa :
ersigaa iluarinngisaanik iliussasoraluni, mianersorfigaa;
mianeruuk (Guuti), mianernarpoq, mianernaqaaq.
mianerâ = mianerivâ :
ersigâ iluaríngisânik iliúsasoralune, mianerssorfigâ;
mianerûk (Gûte), mianernarpoĸ, mianernaĸaoĸ.
mianersorpoq, mianersuuppaa,
mianersuussivoq, mianersuaappoq, mianersuaatsoq, mianersorniarit.
mianerssorpoĸ, mianerssũpâ,
mianerssũssivoĸ, mianerssuáipoĸ, mianerssuaitsoĸ,
mianerssorniarit.
mianivoq, mianisaarpoq :
mianersoqqissaarpoq.
mianivoĸ, mianisârpoĸ :
mianerssorĸigsârpoĸ.
miapput = meqqaapput,
merarput, miaapput.
miáput = merĸãput,
merarput, miãput.
millersuuppaa : illuttut
milittalerpaa; millersuussivoq.
migdlersũpâ : igdlugtut
miligtalerpâ; migdlersũssivoĸ.
milliaq, t millissat, alliaq
(nerisassanut), qalatsip inaluartaa.
migdliaĸ, t migdlíssat,
atdliaĸ (nerissagssanut), ĸalatsip inaluartâ.
millisserpoq, millissersoq,
millisserpaa, millissersorpaa, millissiuppaa = millialerpaa.
migdlísserpoĸ,
migdlíssersoĸ, migdlísserpâ, migdlíssersorpâ, migdlíssiúpâ
= migdlialerpâ.
milliuppoq = milikkiuppoq. migdliúpoĸ = miligkiúpoĸ.
millivoq, millivaa,
millilerpaa, millisarpaa, millisaavoq, millisaat, millisaaserpaa,
millisippaa, millisaq.
migdlivoĸ, migdlivâ,
migdlilerpâ, migdlisarpâ, migdlisaivoĸ, migdlisaut,
migdlisauserpâ, migdlisípâ, migdlissaĸ.
missivoq = minitsivoq;
missikoraa = missukoraa : minittaannarpaa.
migsivoĸ = minitsivoĸ;
migsikorâ = migsukorâ : minítáinarpâ.
missaq, (t), (: qaqulluk);
missaa, tk = missinga.
migssaĸ, (t), (:
ĸaĸugdluk); migssâ, tk = migssinga.
missersuut, t missersuutip,
missersuutit, missersuutigaa, missersuuppaa.
migssersût, t migssersûtip,
migssersûtit, migssersûtigâ, migssersũpâ.
missigaa = missigivaa,
missigilluinnarpaa, missigivippaa.
migssigâ = migssigivâ,
migssigivdluínarpâ, migssigivigpâ.
missiliorpaa, missiliuuppaa,
missiliorluinnarpaa = naapertorpaa.
migssiliorpâ, migssiliũpâ,
migssiliordluínarpâ = nâpertorpâ.
missinga, tk = missaa. migssinga, tk = migssâ.
missingerpaa,
missingersorpaa, missingersuutigaa.
migssingerpâ,
migssingersorpâ, migssingersûtigâ.
missingiut, t missingiutip,
missingiutit, missingiuserpaa, missingiuteqanngilaq,
missingiuteqanngillat, missingiutaavoq.
migssingiut, t
migssingiutip, migssingiutit, migssingiuserpâ,
migssingiuteĸángilaĸ, migssingiuteĸángitdlat,
migssingiutauvoĸ.
missugaa = missugivaa :
tuninngitsoortarpaa = mittaraa, missivoq; missukutaavoq.
migsugâ = migsugivâ :
tuníngitsôrtarpâ = migtarâ, migsivoĸ; migsukutauvoĸ.
mittaq, t minitaq; mittaraa,
mittaavoq = missugaavoq.
migtaĸ, t minitaĸ;
migtarâ, migtauvoĸ = migsugauvoĸ.
mikagiak, t mikagiaap,
mikagiaat, mikagissat : arferup ersaata orsua nukeruaasaq;
mikagiattorpoq.
mikagiak, t mikagiaup,
mikagiait, mikagíssat : arferup erssâta orssua nukeruaussaĸ;
mikagiagtorpoĸ.
mikkappoq, mikkappaa,
mikkaappaat, mikkagaavoq.
míkagpoĸ, míkagpâ,
míkáupât, míkagauvoĸ.
miki, t = mikisoq; mikeqi :
mikeqisoq.
mike, t = mikissoĸ; mikeĸe
: mikeĸissoĸ.
mikersarpoq, mikersaatigaa. mikerssarpoĸ,
mikerssautigâ.
mikiaq = mikigaq, t
mikikkat, mikissat, mikialaaq, mikiartorpoq; = mitsaq.
mikiaĸ = mikigaĸ, t
mikigkat, mikíssat, mikialâĸ, mikiartorpoĸ; = mitsaĸ.
mikiarpoq = mikigarpoq,
mikiarserpaa, mikiarsiaq, mikiarsiivoq, mikigarserpaa,
mikigarsiaq, mikigarsiivoq; = mitsappoq.
mikiarpoĸ = mikigarpoĸ,
mikiarserpâ, mikiarsiaĸ, mikiarsîvoĸ, mikigarserpâ,
mikigarsiaĸ, mikigarsîvoĸ; = mitsagpoĸ.
mikkiartorpoq,
mikkiartorfigaa; tak. : mippoq.
míkiartorpoĸ,
míkiartorfigâ; tak. : mípoĸ.
mikippoq, mikippaa,
mikissippoq, = mikissivoq, mikitsippaa.
mikigpoĸ, mikigpâ,
mikigsípoĸ, = mikigsivoĸ, mikigtípâ.
mikileraq, t mikileqqat,
mikilerarmippaa, mikileraajarpoq.
mikileraĸ, t mikilerĸat,
mikilerarmigpâ, mikileraiarpoĸ.
mikisoq, t
mikisoralaannguaq, mikisukullak, mikisunnguaq.
mikissoĸ, t
mikissoralãnguaĸ, mikissukutdlak, mikissúnguaĸ.
mikivoq, mikivallaaqaaq,
mikigaa, mikinaarpaa = minnaarpaa; mikitigaaq (ima); mikineq =
minneq.
mikivoĸ, mikivatdlâĸaoĸ,
mikigâ, mikinârpâ = mingnârpâ; mikitigaoĸ (ima); mikineĸ =
mingneĸ.
milaguaq, t milagussat,
milaguartoq.
milaguaĸ, t milagússat,
milaguartoĸ.
milak, t I, milaap, milaat,
milattooq, milassuaq, milakippoq, milakitsoq, milaaraq, milaaqqat.
milak, t I, milaup, milait,
milagtôĸ, milagssuaĸ, milakípoĸ, milakitsoĸ, milâraĸ,
milârĸat.
milak, t II, milaap, milaat
= nilak; milattarpoq.
milak, t II, milaup, milait
= nilak; milagtarpoĸ.
milakulaaq, t milakulaap,
milakulaat : nersut kiisortoq; milakulaarsuaq.
milakulâĸ, t milakulâp,
milakulât : nerssut kîsortoĸ; milakulârssuaĸ.
milakulaarpoq,
milakulaartoq.
milakulârpoĸ,
milakulârtoĸ.
milaaqi, t : qivaaqi. milâĸe, t : ĸivâĸe.
miili, t oqs miilerpassuit,
miileqarpoq, miilisut.
mîle, t oĸs mîlerpagssuit,
mîleĸarpoĸ, mîlisut.
mileqqortooq, t (kikiak),
mileqqortoorsivoq.
milerĸortôĸ, t (kikiak),
milerĸortôrsivoĸ.
miligaq, t milikkat
(pullatip), miligaat, miligaaserpaa.
miligaĸ, t miligkat
(putdlatip), miligaut, miligauserpâ.
miligarpoq, miligarpaa =
milikarpoq; miligartarpoq, miligarsimavoq.
miligarpoĸ, miligarpâ =
milikarpoĸ; miligartarpoĸ, miligarsimavoĸ.
milippoq, milippaa,
milittorpaa, milittoorpoq, milittaat, milittaaserpaa.
miligpoĸ, miligpâ,
miligtorpâ, miligtôrpoĸ, miligtaut, miligtauserpâ.
milik, t milinga, tk
milittaq, milittakkaaq = matu, miligaat.
milik, t milinga, tk
miligtaĸ, miligtákâĸ = mato, miligaut.
milippaa, militaq,
milinngavoq = milippaa.
milípâ, militaĸ,
milíngavoĸ = miligpâ.
miliuuni, t oqs miliuunillit
(l.000.000).
miliûne, t oĸs
miliûnigdlit (l.000.000).
miloriarpoq, miloriarpaa,
miloriarnertooq, miloriallaqqippoq, miloriallaqqissoq,
miloriarnertoqqisaapput.
miloriarpoĸ, miloriarpâ,
miloriarnertôĸ, miloriatdlarĸigpoĸ, miloriatdlarĸigsoĸ,
miloriarnertorĸisáuput.
milorpaa, milortaq,
milornippoq, miloriuppaa, miloriussaavoq.
milorpâ, milortaĸ,
milornigpoĸ, miloriúpâ, miloriússauvoĸ.
miluerpoq, miluersoq,
miluersippaa, miluersereerpaa.
miluerpoĸ, miluersoĸ,
miluersípâ, miluerserêrpâ.
milugaq, t milukkat
milugaaruppoq, milugaraa.
milugaĸ, t milugkat
milugaerúpoĸ, milugarâ.
milugiak, t milugissat,
milugiaap, milugiaat, milugiassuaq, milugiaaraq, milugiaaqqat,
milugiaarsuk, .
milugiak, t milugíssat,
milugiaup, milugiait, milugiagssuaĸ, milugiâraĸ, milugiârĸat,
milugiârssuk.
miluppoq, miluppaa,
milutsitsivoq, milutsippaa, milutsi : simernaveeqqut; miluttoq.
milugpoĸ, milugpâ,
milugtitsivoĸ, milugtípâ, milugte : simernavêrĸut; milugtoĸ.
miluguppoq, miluguppaa :
milukkusuppoq (meeraq).
milugugpoĸ, milugugpâ :
milugkusugpoĸ (mêraĸ).
miluguppoq, miluguppaa :
patuguppoq; milugukkajuppoq.
milugúpoĸ, milugúpâ :
patugúpoĸ; milugúkajugpoĸ.
miluiak, t miluissat,
miluiaap, miluiaat, miluiassuaq, miluiaaraq, miluiaaqqat,
miluiaarsuk.
miluiak, t miluíssat,
miluiaup, miluiait, miluiagssuaĸ, miluiâraĸ, miluiârĸat,
miluiârssuk.
miluk, t milummik qiilerpoq;
tak. : miluerpoq; milussiorpoq.
miluk, t milungmik ĸîlerpoĸ;
tak. : miluerpoĸ; milugsiorpoĸ.
milukaarpoq, milukaarpaa,
milukaartippaa, milukaarumatoqaaq.
milukârpoĸ, milukârpâ,
milukârtípâ, milukârumatoĸaoĸ.
miluumasoq, t immummik
perortitaq; miluumasorpassuupput.
milûmassoĸ, t ímungmik
perortitaĸ; milûmassorpagssũput.
miluuppoq : patuguppoq,
qaninniarpoq; miluutivippoq, miluutivissoq, miluukkaluttuinnarpoq.
milũpoĸ : patugúpoĸ,
ĸaningniarpoĸ; milûtivigpoĸ, milûtivigsoĸ,
milũkalugtuínarpoĸ.
miluut, t miluutip,
miluutit; = milluut.
milût, t milûtip, milûtit;
= mitdlût.
minaaq, t minaap, minaat,
minaaraa, minaava, tk minaarpassui.
minâĸ, t minâp, minât,
minârâ, minâva, tk minârpagssue.
minarpoq, minaappaa,
minaassivoq, minartarpoq, minarniaannarpoq.
minarpoĸ, mináupâ,
mináussivoĸ, minartarpoĸ, minarniáinarpoĸ.
mini, t : sialualaaq; tak. :
minivoq.
mine, t : sialualâĸ; tak.
: minivoĸ.
minngavoq : nukkiorluarpoq;
minngaappoq, minngaatsoq : paamaarpoq = merngorpoq;
minngaalliorpoq.
míngavoĸ : núkiordluarpoĸ;
míngáipoĸ, míngaitsoĸ : pâmârpoĸ = merngorpoĸ;
míngaitdliorpoĸ.
minngerivoq = mingulerivoq;
minngerisit (atisapalaat) = minngerissutit.
míngerivoĸ = mingulerivoĸ;
míngerisit (atissapalât) = míngeríssutit.
mingerpoq, mingersoq :
pissippoq.
mingerpoĸ, mingersoĸ :
pigsigpoĸ.
minngerpoq, minngersoq,
minngersarpoq, minngersaat, minngersoorpoq, minngertuaannarpoq.
míngerpoĸ, míngersoĸ,
míngersarpoĸ, míngersaut, míngersôrpoĸ, míngertuáinarpoĸ.
mingitserneq, t
mingitsernerup, mingitsernerit; = minittorneq.
mingigterneĸ, t
mingigternerup, mingigternerit; = minigtorneĸ.
minngippoq : minngumik
iisivoq (imerluni).
míngípoĸ : míngumik
îsivoĸ (imerdlune).
mingiuppaa : kalluppaa,
kiggippaa, tagiuppaa; mingiuppoq : attuutivippoq; mingiutivilluni
ingippoq.
mingiúpâ : kagdlúpâ,
kiggípâ, tagiúpâ; mingiúpoĸ : agtûtivigpoĸ;
mingiutivigdlune ingípoĸ.
minnaarpaa, minnaarsivoq,
minnaaqquppaa, minnaarpallaaqaa; = mikinaarpaa.
mingnârpâ, mingnârsivoĸ,
mingnârĸúpâ, mingnârpatdlâĸâ; = mikinârpâ.
minneq, t minnerup,
minnerit, minnerpaaq, minneruvoq, minnersaat = minnertaat,
minnersiorpoq, minnersiuuppaa, minnerutippaa, minnersaavoq tak. :
millivoq, mikivoq; = mikineq.
mingneĸ, t mingnerup,
mingnerit, mingnerpâĸ, mingneruvoĸ, mingnerssât = mingnertât,
mingnersiorpoĸ, mingnersiũpâ, mingnerutípâ, mingnerssauvoĸ
tak. : migdlivoĸ, mikivoĸ; = mikineĸ.
minneralaarsuuvoq. mingneralârssûvoĸ.
minngoq, t minngorsuaq,
minngunippoq, minngortooq (taseq), minngippoq : minngumik iisivoq.
míngoĸ, t míngorssuaĸ,
míngunigpoĸ, míngortôĸ (taseĸ), míngípoĸ : míngumik
îsivoĸ.
mingortuvoq : erloqivoq. mingortuvoĸ : erdloĸivoĸ.
minguerpoq, minguersoq,
minguersarpaa, minguersaat, minguersippaa, minguerluarpoq.
minguerpoĸ, minguersoĸ,
minguersarpâ, minguersaut, minguersípâ, minguerdluarpoĸ.
minguppoq, minguttoq,
mingunnarpoq, mingunnaappoq, mingunnaatsoq.
mingugpoĸ, mingugtoĸ,
mingungnarpoĸ, mingungnáipoĸ, mingungnaitsoĸ.
minguippoq, minguitsoq
minguillivoq, minguillisaarpoq, minguilluinnarpoq, minguitsuuvoq.
minguípoĸ, minguitsoĸ
minguitdlivoĸ, minguitdlisârpoĸ, minguitdluínarpoĸ,
minguitsûvoĸ.
minguk, t minguit
minguttooq, mingutserpaa.
minguk, t minguit mingugtôĸ,
mingugterpâ.
mingulerterpaa : meeraq
nerisassamik alutsippaa (: sioorasaarpaa assani peqillugit).
mingulerterpâ : mêraĸ
nerissagssamik alugtípâ (: sujôrasârpâ agssane peĸitdlugit).
minguuffigaa =
minguuffigivaa : tatiffigaa, taliffigaa.
mingûvfigâ = mingûvfigivâ
: tativfigâ, talivfigâ.
minguuvoq = minguttuuvoq. mingûvoĸ = mingugtûvoĸ.
minittorneq, t
minittornerup, minittornerit : qaallialaarneq; minittornerpoq,
minittornersoq.
minigtorneĸ, t
minigtornerup, minigtornerit : ĸâgdlialârneĸ; minigtornerpoĸ,
minigtornersoĸ.
minik, t : orsup pujaa,
siutip iluani minguk; minitserpaa, minitserut.
minik, t : orssup pujâ,
siutip iluane minguk; minigterpâ, minigterut.
minippoq, minippaa,
minitsivoq, minillugaa = minikkumanngilaa.
minípoĸ, minípâ,
minitsivoĸ, minitdlugâ = miníkumángilâ.
minitaq, t minitaavoq,
minitaqanngilaq, minitaqanngillat.
minitaĸ, t minitauvoĸ,
minitaĸángilaĸ, minitaĸángitdlat.
minillalavoq,
minillalasorsuuvoq (s. kuserneq).
minitdlalavoĸ,
minitdlalassorssûvoĸ (s. kuserneĸ).
minitsuippaa,
minitsuisaarpaa : mininnaveersaarpaa; minitsuisaarut.
minitsuípâ, minitsuisârpâ
: minínavêrsârpâ; minitsuisârut.
minivoq, minilaarpoq,
minialaarpoq, minisorujussuuvoq.
minivoĸ, minilârpoĸ,
minialârpoĸ, minissorujugssûvoĸ.
mippaarpoq : tuneqqusaarpoq;
mippaariaq.
mípârpoĸ : tunerĸusârpoĸ;
mípâriaĸ.
mipperpoq, mippersoq :
qinnuuloorpoq, tuneqqusaarpoq; mippersartoq.
míperpoĸ, mípersoĸ :
ĸínûlôrpoĸ, tunerĸusârpoĸ; mípersartoĸ.
mippoq, mikkiartorpoq,
missuppaa, mittarfik.
mípoĸ, míkiartorpoĸ,
míssúpâ, mítarfik.
misaalupput,
misaaluttuinnaapput (aalisakkat).
misâlugput,
misâlugtuínáuput (aulisagkat).
misaapput (aalisakkat
puttasut); misaasorsuupput.
misãput (aulisagkat
pugtassut); misâssorssũput.
misarpaluppoq,
misarpalunnaveersaarpoq (nerilluni).
misarpalugpoĸ,
misarpalungnavêrsârpoĸ (nerivdlune).
misarpoq (aalisagaq);
misariarpoq, misartuinnaapput.
misarpoĸ (aulisagaĸ);
misariarpoĸ, misartuínáuput.
misaqqarpoq, misaqqarnaq
(aalisagaq); misarpaluppoq.
misarĸarpoĸ, misarĸarnaĸ
(aulisagaĸ); misarpalugpoĸ.
misaasut, t aalisakkat
nuisartut.
misâssut, t aulisagkat
nuissartut.
miseraq, t miseqqat,
miserartorpoq, miserartorfik, miseraasivik; = misoraq.
miseraĸ, t miserĸat,
miserartorpoĸ, miserartorfik, miserausivik; = misoraĸ.
miseqqiorpoq =
miseraliorpoq.
miserĸiorpoĸ =
miseraliorpoĸ.
miserrappaa, miserratigaa,
miserrassivoq.
miserrápâ, miserratigâ,
miserrássivoĸ.
miserrarippoq, miserrarissoq
= misiallaqqippoq.
miserrarigpoĸ,
miserrarigsoĸ = misiatdlarĸigpoĸ.
misiarpoq, misiaannarpoq,
misiarfigaa.
misiarpoĸ, misiáinarpoĸ,
misiarfigâ.
misigaaq = misigivoq,
misigaa, misigittarpoq, misigittaappoq, misigittaatsoq,
misiginngitsoorpoq, misigisaq, misigissut, misigiitsoorpoq,
misigiitsoorpaa, misiginertoqaaq, misigisalersaarpoq,
misinnaatsoorpoq.
misigaoĸ = misigivoĸ,
misigâ, misigigtarpoĸ, misigigtáipoĸ, misigigtaitsoĸ,
misigíngitsôrpoĸ, misigissaĸ, misigíssut, misigîtsôrpoĸ,
misigîtsôrpâ, misiginertoĸaoĸ, misigissalerssârpoĸ,
misingnaitsôrpoĸ.
misillerpoq, misillersoq,
misillerfigaa, misillersippaa, misillernaqaaq.
misigdlerpoĸ, misigdlersoĸ,
misigdlerfigâ, misigdlersípâ, misigdlernaĸaoĸ.
misissarippoq, misissarissoq
= misikkarippoq, misissarissuunngilaq, misissarissuunngillat,
misissarlerpoq.
misigssarigpoĸ,
misigssarigsoĸ = misigkarigpoĸ, misigssarigsũngilaĸ,
misigssarigsũngitdlat, misigssardlerpoĸ.
misissorpoq, misissorpaa,
misissuivoq, misissuisoq, misissuaappoq, misissuaatsoq,
misissujuippoq, misissujuitsoq, misissuaalliorpoq.
misigssorpoĸ, misigssorpâ,
misigssuivoĸ, misigssuissoĸ, misigssuáipoĸ, misigssuaitsoĸ,
misigssujuípoĸ, misigssujuitsoĸ, misigssuaitdliorpoĸ.
misissuuppaa,
misissuukkunnaarpaa, misissuulluarpaa.
misigssũpâ,
misigssũkungnaerpâ, misigssûtdluarpâ.
misikkeerpoq, misikkeerpaa,
misikkeersippaa, misikkeersimaannarpaa, misikkiivippoq,
misikkiivippaa.
misíkêrpoĸ, misíkêrpâ,
misíkêrsípâ, misíkêrsimáinarpâ, misíkîvigpoĸ,
misíkîvigpâ.
misiligaq, t misilikkat,
misiligaavoq, misiligaalluarpoq, misiligassaq, misiligartooq,
misiligarpassuit.
misiligaĸ, t misiligkat,
misiligauvoĸ, misiligauvdluarpoĸ, misiligagssaĸ, misiligartôĸ,
misiligarpagssuit.
misilippaa, misilittarpaa,
misilittaat, misilittaavoq, misilinniarpaa.
misiligpâ, misiligtarpâ,
misiligtaut, misiligtaivoĸ, misilingniarpâ.
misiligut, t misiligutip,
misiligutit, misiligutaavoq, misiliguserpoq.
misiligut, t misiligutip,
misiligutit, misiligutauvoĸ, misiliguserpoĸ.
misiliivoq, misiliiartortoq,
misiliisaannarpoq, misiliisippaa, misiliissut.
misilîvoĸ, misilîartortoĸ,
misilîssáinarpoĸ, misilîsípâ, misilĩssut.
misinnaappoq, misinnaatsoq,
misinnaatsoorpoq, misinnaatsoortippaa.
misingnáipoĸ,
misingnaitsoĸ, misingnaitsôrpoĸ, misingnaitsôrtípâ.
misinnarpoq, misinnaqaaq,
misinnarsivoq, misinnartuarpoq.
misingnarpoĸ, misingnaĸaoĸ,
misingnarsivoĸ, misingnartuarpoĸ.
misinnaat, t misinnaatip,
misinnaatit, misinnaatigaa, misinnaataavoq.
misingnaut, t misingnautip,
misingnautit, misingnautigâ, misingnautauvoĸ.
misiuppoq, misiuppaa,
misiussivoq, misiussaq, misiussaavoq, misiukkunnaaruk, misiutigaa.
misiúpoĸ, misiúpâ,
misiússivoĸ, misiússaĸ, misiússauvoĸ, misiúkungnaeruk,
misiutigâ.
misoraq, t misoqqat =
miseraq.
misoraĸ, t misorĸat =
miseraĸ.
misoqqaarpoq :
miserartorpoq.
misorĸârpoĸ :
miserartorpoĸ.
mistali, t oqs mistalerput,
mistaleqarpoq, mistaliuvoq.
mistal’e, t oĸs
mistal’erput, mistal’eĸarpoĸ, mistal’iuvoĸ.
misuppoq, misuppaa,
misussivoq, misuttaavoq, misuttaavik, misussimavaa,
misuttaallaqqippoq, misuttaallaqqissoq.
misugpoĸ, misúpâ,
misugsivoĸ, misugtaivoĸ, misugtaivik, misugsimavâ,
misugtaitdlarĸigpoĸ, misugtaitdlarĸigsoĸ.
misuttaat, t misuttaatip,
misuttaatit misuttaatissat, misuttaatissiat.
misugtaut, t misugtautip,
misugtautit misugtautigssat, misugtautigssiat.
misuppaa, misutaq. misúpâ, misutaĸ.
mitagaq, t mitakkat,
mitagaavoq.
mitagaĸ, t mitagkat,
mitagauvoĸ.
mitallerpoq, mitallersoq,
mitallerajuppoq, mitallersorsuuvoq.
mitagdlerpoĸ, mitagdlersoĸ,
mitagdlerajugpoĸ, mitagdlersorssûvoĸ.
mitalliivoq, mitalliiuippoq,
mitalliiuitsoq, mitalliisaannarpoq, mitalliineq.
mitagdlîvoĸ,
mitagdlîjuípoĸ, mitagdlîjuitsoĸ, mitagdlîssáinarpoĸ,
mitagdlîneĸ.
mitappaa, mitasserpoq,
mitassersoq = mitassippoq : tissisaarpoq.
mitagpâ, mitagserpoĸ,
mitagsersoĸ = mitagsigpoĸ : tivsisârpoĸ.
mitannarpoq : narrunarpoq;
mitannarsivoq, mitannarsissutigaa.
mitangnarpoĸ : narrunarpoĸ;
mitangnarsivoĸ, mitangnarsíssutigâ.
mitaaraa = mitaarivaa =
mitaarnaraa : amiilaaraa, isigiuminaatsippaa; mitaartaappoq,
mitaartaatsoq mitaarnaaqaaq.
mitârâ = mitârivâ =
mitârnarâ : amîlârâ, issigiumináitípâ; mitârtáipoĸ,
mitârtaitsoĸ mitârnaeĸaoĸ.
mittarfik, t mittarfiup
mittarfiuvoq.
mítarfik, t mítarfiup
mítarfiuvoĸ.
mitaarpoq, mitaarpaa,
mitaartaavoq, mitaartaannarpoq, mitaartoq, mitaarfik (:
mitaaruserluni).
mitârpoĸ, mitârpâ,
mitârtaivoĸ, mitârtáinarpoĸ, mitârtoĸ, mitârfik (:
mitâruserdlune).
mitarrartooq, t :
mitaallaqqissoq.
mitarrartôĸ, t :
mitâtdlarĸigsoĸ.
mitaarut, t mitaarutip,
mitaarutit, mitaaruserpoq, mitaarusersoq, mitaarusiorpoq.
mitârut, t mitârutip,
mitârutit, mitâruserpoĸ, mitârusersoĸ, mitârusiorpoĸ.
mittat, t mittatip, mittatit
: ikkat; mittatigaa, mittatilliivoq, mittatilliigajuppoq.
mítat, t mítatip, mítatit
: íkat; mítatigâ, mítatigdlîvoĸ, mítatigdlîgajugpoĸ.
mittataavoq =
mitaatigisaavoq.
mítatauvoĸ =
mitautigissauvoĸ.
mitaatigaa = mitaatigivaa =
mittatigaa; mitaatilliivoq, mitaatigeqinagu.
mitautigâ = mitautigivâ =
mítatigâ; mitautigdlîvoĸ, mitautigeĸinago.
millalaarpoq (igutsak) :
niviorpoq.
mitdlalaorpoĸ (igutsak) :
niviorpoĸ.
milloorpoq, milloorpaa,
milloorniarpoq, milloorniarpaa, milloorajuppoq.
mitdlôrpoĸ, mitdlôrpâ,
mitdlôrniarpoĸ, mitdlôrniarpâ, mitdlôrajugpoĸ.
milluarpoq, milluarpaa,
milluaavoq, milluaat, milluaaserpoq, milluartoq, milluartaat.
mitdluarpoĸ, mitdluarpâ,
mitdluaivoĸ, mitdluaut, mitdluauserpoĸ, mitdluartoĸ,
mitdluartaut.
milluppaa, millussorpaa. mitdlugpâ, mitdlugssorpâ.
milluguppoq, milluguppaa,
millugussaq, millugussaavoq.
mitdlugúpoĸ, mitdlugúpâ,
mitdlugússaĸ, mitdlugússauvoĸ.
millugut, t millugutip,
millugutit, milluguserpaa.
mitdlugut, t mitdlugutip,
mitdlugutit, mitdluguserpâ.
millungavoq = imillungavoq. mitdlungavoĸ =
imitdlungavoĸ.
millusukarpaa,
millusukartuarpaa.
mitdlusukarpâ,
mitdlusukartuarpâ.
milluut, t milluutip,
milluutit milluutigaa, milluutissaq, milluusiorpoq.
mitdlût, t mitdlûtip,
mitdlûtit mitdlûtigâ, mitdlûtigssaĸ, mitdlûsiorpoĸ.
miteq, t meqqit, miterpoq,
mitertaq, miterniarpoq, miterniaq.
miteĸ, t merĸit, miterpoĸ,
mitertaĸ, miterniarpoĸ, miterniaĸ.
miteraq, t miteqqat,
miterarpassuit, miteraavoq.
miteraĸ, t miterĸat,
miterarpagssuit, miterauvoĸ.
meteri, t oqs meterisut
takitigaaq, meterisut takitigivoq.
mîtere, t oĸs mîterisut
takitigaoĸ, mîterisut takitigivoĸ.
mitillivoq : matu, igalaaq
mattorluppoq.
mitigdlivoĸ : mato, igalâĸ
mátordlugpoĸ.
mitiusaq, t : mitertut
siggulik (miluumasoq).
mitiussaĸ, t : mitertut
siggulik (milûmassoĸ).
mitsappoq : nerpik
mikiarpoq; mitsasserpaa, mitsassiaq.
mitsagpoĸ : nerpik
mikiarpoĸ; mitsagserpâ, mitsagsiaĸ.
mitsaq, t mitsartorpoq =
mikiartorpoq (nerpimmik).
mitsaĸ, t mitsartorpoĸ =
mikiartorpoĸ (nerpingmik).
mitserpoq = mitinippoq. mitserpoĸ = mitinigpoĸ.
mitsiarpoq = mitiliarpoq,
miterniarpoq (milaarpoq).
mitsiarpoĸ = mitiliarpoĸ,
miterniarpoĸ (milârpoĸ).
mitsimmapput =
mitsimarrapput.
mitsímáput =
mitsimarráput.
mitsimmat, t mitsimmatip,
mitsimmatit : timmissap isigaa.
mitsímat, t mitsímatip,
mitsímatit : tingmíssap isigâ.
mitsimmavik, t mitsimmaviup
= mitsimaffik; mitsimmaviuvoq, mitsimmavinnaaq.
mitsímavik, t mitsímaviup
= mitsimavfik; mitsímaviuvoĸ, mitsímavingnâĸ.
mitsimavoq, mitsimagajuppoq,
mitsimaannarpoq, mitsimaqqissaarpoq.
mitsimavoĸ,
mitsimagajugpoĸ, mitsimáinarpoĸ, mitsimarĸigsârpoĸ.
mitsuitsoq, t
(timmiaarannguaq).
mitsuitsoĸ, t
(tingmiâránguaĸ).
miffik, t miffissarsiorpoq,
miffissaaruppoq, miffigaa.
mivfik, t mivfigssarsiorpoĸ,
mivfigssaerúpoĸ, mivfigâ.
missi, t : aalisagaq
panertuliaq; missilivoq, missiliaq; = nissi.
mivse, t : aulisagaĸ
panertuliaĸ; mivsilivoĸ, mivsiliaĸ; = nivse.
mu, oqq, mo : uaalu; tak. :
mussi.
mo, oĸĸ, mo : uvâlo; tak.
: músse.
moreerpoq, moreerpaa (sakku)
: ipissarpaa, kiinnappaa; moreersit, moreersivoq, moreersivik,
moreersisaasaq : qipisoq (nipiliuut), moreertippaa.
morêrpoĸ, morêrpâ (sáko)
: ipigsarpâ, kĩnagpâ; morêrsit, morêrsivoĸ, morêrsivik,
morêrsisaussaĸ : ĸipissoĸ (nipiliût), morêrtípâ.
morerpoq, morersoq :
tinupaneq qaarajuttuinnaavoq, qaarisimavoq.
morerpoĸ, morersoĸ :
tinupaneĸ ĸârajugtuínauvoĸ, ĸârisimavoĸ.
morfippoq : marrippoq. morfípoĸ : marrípoĸ.
moriippoq, moriitsoq : nuna
(sunaluunniit) morerunnaarsoq; moriillivoq.
morĩpoĸ, morîtsoĸ : nuna
(sunalũnît) morerungnaersoĸ; morîtdlivoĸ.
moriuvoq, oqt : nuna
portuvoq qutaarluulluni, ikkiippoq (sakku).
moriuvoĸ, oĸt : nuna
portuvoĸ ĸutârdlûvdlune, ivkĩpoĸ (sáko).
mororpoq : sororpoq,
tarorpoq (peqqiinnermit).
mororpoĸ : sororpoĸ,
tarorpoĸ (perĸĩnermit).
morparpoq : taqippoq,
pukkiliorpoq; morpartaarpoq (s. siku) = appartaarpoq.
morparpoĸ : taĸigpoĸ,
púkiliorpoĸ; morpartârpoĸ (s. siko) = ápartârpoĸ.
moorpoq, moortorpoq
(nersussuaq).
môrpoĸ, môrtorpoĸ
(nerssússuaĸ).
morroorpoq (terianniaq);
morroortuarpoq.
morrôrpoĸ (teriangniaĸ);
morrôrtuarpoĸ.
morsuppoq, morsukkiartorpoq,
morsuttaarpoq morsutserpoq, morsutsippaa, morsuffik.
morssugpoĸ,
morssugkiartorpoĸ, morssugtârpoĸ morssugterpoĸ, morssugtípâ,
morssugfik.
morsuuppaa,
morsuussinnaavaa, morsuussivoq.
morssũpâ, morssũsínauvâ,
morssũssivoĸ.
mussoorpoq : siggartarpoq,
uinngiarpoq; mussuulavoq : uinngialaarpoq.
mugsôrpoĸ : siggartarpoĸ,
uíngiarpoĸ; mugsûlavoĸ : uíngialârpoĸ.
muukulooq, t mo :
nersussuaq.
mûkulôĸ, t mo :
nerssússuaĸ.
muleq, t (ivianngip),
mulertuvoq, mulikippoq, mulikitsoq (: pilutaq).
muleĸ, t (iviángip),
mulertuvoĸ, mulikípoĸ, mulikitsoĸ (: pilutaĸ).
mulik, t mulinga, tk
(iputip), mulituvoq, mulikinaarpaa.
mulik, t mulinga, tk
(iputip), mulituvoĸ, mulikinârpâ.
muloorpoq, muloortuarpoq,
mulooruppaa.
mulôrpoĸ, mulôrtuarpoĸ,
mulôrúpâ.
muluvoq, mulusaarpoq :
unikataarpoq; mulussut, muluallaaqaaq.
muluvoĸ, mulussârpoĸ :
unikatârpoĸ; mulússut, muluvatdlâĸaoĸ.
mummeq, (t), mummia, tk =
muminnera; mummianiippoq.
múmeĸ, (t), múmia, tk =
mumingnera; múmianĩpoĸ.
mumerpoq, mumersoq :
niperujoorpoq, erinarsualaarpoq; mumertuannguartoq.
mumerpoĸ, mumersoĸ :
niperujôrpoĸ, erinarssualârpoĸ; mumertuánguartoĸ.
mumeqqutappoq :
sianiilliorpoq; mumeqqutaatigaa.
mumerĸutagpoĸ :
sianîtdliorpoĸ; mumerĸutautigâ.
mumigalavai (panersiat). mumigalavai (panersiat).
mumippoq, mumittoorpoq,
mumittoorsimavoq, mumitsippai (s. neqiliat).
mumigpoĸ, mumigtôrpoĸ,
mumigtôrsimavoĸ, mumigtípai (s. neĸiliat).
mumigut, t mumigutip,
mumigutit, mumiguserpoq, mumigusersoq, mumigutaajarpoq,
mumigutissaq.
mumigut, t mumigutip,
mumigutit, mumiguserpoĸ, mumigusersoĸ, mumigutaiarpoĸ,
mumigutigssaĸ.
muminga, tk = mummia,
illua’tungaa; muminganiippoq.
muminga, tk = múmia,
igdlua’tungâ; muminganĩpoĸ.
muminngavoq,
muminngasoorpoq, muminngatippaa, muminngaarpoq.
mumíngavoĸ,
mumíngassôrpoĸ, mumíngatípâ, mumíngaorpoĸ.
mumippaa, mumitsivoq,
mumisippaa, mumisitsivoq, mumitsit, mumitsisaa, mumisiterivoq.
mumípâ, mumitsivoĸ,
mumisípâ, mumisitsivoĸ, mumitsit, mumitsisâ, mumisiterivoĸ.
mumiut, t mumiutip,
mumiutit, mumiuserpoq, mumiusersoq, mumiutaajarpoq, mumiutissaq.
mumiut, t mumiutip,
mumiutit, mumiuserpoĸ, mumiusersoĸ, mumiutaiarpoĸ,
mumiutigssaĸ.
muslimeeq, t oqs :
muuamaakkuusoq.
muslimêĸ, t oĸs :
mûamãkûssoĸ.
musaq, t : sorlak
nerisartagaq; musaasaq.
mussaĸ, t : sordlak
nerissartagaĸ; mussaussaĸ.
mussi, oqq, mo : uaalulaaq;
tak. : mo.
músse, oĸĸ, mo :
uvâlulâĸ; tak. : mo.
musseeq, t oqs : muamaakkut
oqaluffiat.
mússêĸ, t oĸs : muamãkut
oĸalugfiat.
mullortooq, t
mullortoorsuaq.
mutdlortôĸ, t
mutdlortôrssuaĸ.
mullortuvoq,
mullortuallaaqaaq, mullortunersaat, mullortunersaavoq,
mullortusivoq.
mutdlortuvoĸ,
mutdlortuvatdlâĸaoĸ, mutdlortunerssât, mutdlortunerssauvoĸ,
mutdlortusivoĸ.
mulluppaa, mullussivoq,
mullukkallarpaa.
mutdlúpâ, mutdlússivoĸ,
mutdlúkatdlarpâ.
mulluserpoq, mullusersoq,
mullusinnguarpoq (tikilertussanani).
mutdluserpoĸ, mutdlusersoĸ,
mutdlusínguarpoĸ (tikilertúsanane).
mullut, t mullutip, mullutit
= mulussut; mullutigaa, mullutaavoq.
mutdlut, t mutdlutip,
mutdlutit = mulússut; mutdlutigâ, mutdlutauvoĸ.
na’, oqq = na’-aa
(annernerup nipaa); na’-aalaa, na’-aartorpoq = nannannaartorpoq.
ná, oĸĸ = ná-â
(ánernerup nipâ); ná-ailâ, ná-ârtorpoĸ = nánánârtorpoĸ.
naaqaaq, tak. : naappoq. naeĸaoĸ, tak. : náipoĸ.
naarneq, t naarnerup,
naarnerit : tamorasaassaq.
naerneĸ, t naernerup,
naernerit : tamorassâgssaĸ.
naarpaa (puisi saavagut);
naarsivoq, naartiterpaa.
naerpâ (puisse sâvagut);
naersivoĸ, naertiterpâ.
nalleriipput, nalleriissut =
naligiipput; nalleriissippai, nalleriissaarpai, nalleriilluarput.
nagdlerîgput, nagdlerîgsut
= naligîgput; nagdlerîgsípai, nagdlerîgsârpai,
nagdlerîgdluarput.
nalleriit, tq = naligiit,
angeqatigiit; nalleriikkuutaat.
nagdlerît, tĸ = naligît,
angeĸatigît; nagdlerĩkûtât.
naallerpaa
(orlutinniarlugu), naallersippoq, naallersoorpaa, naallerarpaa :
akornusersorpaa.
nâgdlerpâ
(ordlutíniardlugo), nâgdlersípoĸ, nâgdlersôrpâ, nâgdlerarpâ
: akornusersorpâ.
nallerpoq, nallerpaa,
nallersiivaa, nallersiisaq, nallersuuppoq, nallersuuppaa,
nallerluarpaa.
nagdlerpoĸ, nagdlerpâ,
nagdlersîvâ, nagdlersîssaĸ, nagdlersũpoĸ, nagdlersũpâ,
nagdlerdluarpâ.
nalleruppoq,
nalleruttoorpoq.
nagdlerúpoĸ,
nagdlerútôrpoĸ.
nalligaa = nalligivaa,
nalligiinnarpaa, nalligitsaappaa, nalligivallaarpaa.
nagdligâ = nagdligivâ,
nagdligĩnarpâ, nagdligitsáupâ, nagdligivatdlârpâ.
nallippaa, nallittorpaa,
nallittortaa, nallissorpaa.
nagdligpâ, nagdligtorpâ,
nagdligtortâ, nagdligssorpâ.
nallineq, t nallerngit :
ilumiup aalarnga.
nagdlineĸ, t nagdlerngit :
ilumiup aularnga.
nallinnarpoq,
nallinnarsivoq, nallinnaqaaq.
nagdlingnarpoĸ,
nagdlingnarsivoĸ, nagdlingnaĸaoĸ.
naalliuppoq, naalliutsippaa,
naalliutsitsisoq, naalliualaarpoq, naalliukkunnaarpoq,
naalliukkunnaarsoq, naalliuloorpoq.
nâgdliugpoĸ, nâgdliugtípâ,
nâgdliugtitsissoĸ, nâgdliualârpoĸ, nâgdliugkungnaerpoĸ,
nâgdliugkungnaersoĸ, nâgdliulôrpoĸ.
naalliunnarpoq,
naalliunnarsivoq, naalliunnartorsiorpoq, naalliunnaqaaq,
naalliunnartoq.
nâgdliungnarpoĸ,
nâgdliungnarsivoĸ, nâgdliungnartorsiorpoĸ, nâgdliungnaĸaoĸ,
nâgdliungnartoĸ.
naalliunneq, t
naalliunnerup, naalliunnerit, naalliunnersuaq.
nâgdliungneĸ, t
nâgdliungnerup, nâgdliungnerit, nâgdliungnerssuaĸ.
naalliuperaarpoq =
naalliuloorpoq.
nâgdliuperârpoĸ =
nâgdliulôrpoĸ.
nalliuppoq (:
inuuissiorpoq); nalliuttoq, nalliuttorsiorpoq, nalliussivaa,
nalliussivik, nalliussaat : isummakkut nappaat.
nagdliúpoĸ (:
inûvigsiorpoĸ); nagdliútoĸ, nagdliútorsiorpoĸ, nagdliússivâ,
nagdliússivik, nagdliússaut : isúmákut nápaut.
naalliivaa : erloqisippaa. nâgdlîvâ : erdloĸisípâ.
nallivoq (naartu
inuuniartoq), nallineq, nallinertuvoq, nallinikippoq,
nallinikitsoq.
nagdlivoĸ (nârto
inûniartoĸ), nagdlineĸ, nagdlinertuvoĸ, nagdlinikípoĸ,
nagdlinikitsoĸ.
naffasserpoq, naffassersoq,
naffassersimavoq.
nagfagserpoĸ, nagfagsersoĸ,
nagfagsersimavoĸ.
naffaku, t naffakuinnaapput,
naffakoqaqaaq.
nagfako, t nagfakuínáuput,
nagfakoĸaĸaoĸ.
naffaq, t naffaap, naffaat
(: sikut nallorneri); naffarpassuit.
nagfaĸ, t nagfaup, nagfait
(: sikut navdlornere); nagfarpagssuit.
naffarpoq = nappuppoq. nagfarpoĸ = nápúpoĸ.
naaffik, t naaffigaa,
naaffissaq, naaffissiaq.
nâgfik, t nâgfigâ,
nâgfigssaĸ, nâgfigssiaĸ.
naagga, oqq naaggali,
naaggaluunniit.
nâgga, oĸĸ nâggale,
nâggalũnît.
naggammeerpoq,
naggammeersoq, naggammeersippaa, naggammeerut.
naggámêrpoĸ, naggámêrsoĸ,
naggámêrsípâ, naggámêrut.
naggammik, tki atuarput tak.
naggat.
naggámik, tki atuarput tak.
naggat.
naaggaarpoq, naaggaarpaa,
naaggaartut (: katuullit akerlii (s. lutserikkut); naaggaartorpoq,
naaggaartorpaa, naaggaanngilaq, naaggaanngillat.
nâggârpoĸ, nâggârpâ,
nâggârtut (: katûgdlit akerdlê (s. lúteríkut); nâggârtorpoĸ,
nâggârtorpâ, nâggãngilaĸ, nâggãngitdlat.
naggaserpaa = naggatilerpaa;
naggaserluarpaa.
naggaserpâ = naggatilerpâ;
naggaserdluarpâ.
naggasiut, t naggasiutip,
naggasiutit (s. erinnap); naggasiutaavoq.
naggasiut, t naggasiutip,
naggasiutit (s. erínap); naggasiutauvoĸ.
naggat, t naggatip, naggatit
= naaffik; naggatissaq, naggateqatigiipput, naggateqatigiissut,
naggateqatigiissaarpai (taallat), naggatitaaq (:
kinguliaqutitaaq).
naggat, t naggatip, naggatit
= nâvfik; naggatigssaĸ, naggateĸatigîgput, naggateĸatigîgsut,
naggateĸatigîgsârpai (taigdlat), naggatitâĸ (:
kinguliaĸutitâĸ).
naggataaq, t naggataap,
naggataat, naggataarut, naggataarutigaa, naggataarsivoq.
naggatâĸ, t naggatâp,
naggatât, naggatârut, naggatârutigâ, naggatârsivoĸ.
naggorluppoq,
naggorlussivoq, naggorluttuinnaavoq.
naggordlugpoĸ,
naggordlugsivoĸ, naggordlugtuínauvoĸ.
naggorfik, t naggorfiup :
ajorsaarisut pilerfiat.
naggorfik, t naggorfiup :
ajorsârissut pilerfiat.
naggorippoq, naggorissoq,
naggorissarpaa, naggorissaavoq, naggorissaat, naggorissaaserpaa.
naggorigpoĸ, naggorigsoĸ,
naggorigsarpâ, naggorigsaivoĸ, naggorigsaut, naggorigsauserpâ.
naggorsaarpaa : ajorsaarpaa,
narrassaarpaa; naggorsaarutigaa.
naggorsârpâ : ajorsârpâ,
narragsârpâ; naggorsârutigâ.
nagguppoq (issumut),
naggussorput, naggulluni tammarpoq.
naggúpoĸ (ivssumut),
naggússorput, naggutdlune támarpoĸ.
naggueqat, t naggueqatip,
naggueqatit naggueqatigiit, naggueqataavoq.
nagguveĸat, t nagguveĸatip,
nagguveĸatit nagguveĸatigît, nagguveĸatauvoĸ.
nagguik, t nagguiup =
naaffik, pinngorfik; nagguissiorpoq, nagguissiorpaa, nagguigaa
tak. naavoq.
nagguvik, t nagguviup =
nauvfik, píngorfik; nagguvigsiorpoĸ, nagguvigsiorpâ, nagguvigâ
tak. nauvoĸ.
naakkaluarpoq, naakkaluarpaa
: naakkiaraluarluni uniorpoq; naakkaluaqattaarpoq,
naakkaluartaannarpoq.
nâgkaluarpoĸ, nâgkaluarpâ
: nâgkiaraluardlune uniorpoĸ; nâgkaluaĸátârpoĸ,
nâgkaluartáinarpoĸ.
naakkiarpoq, naakkiarpaa,
naakkiaqattaarpoq, naakkiagaq, naakkiakkat, naakkiarnertooq.
nâgkiarpoĸ, nâgkiarpâ,
nâgkiaĸátârpoĸ, nâgkiagaĸ, nâgkiagkat, nâgkiarnertôĸ.
naakkilerpaa :
naakkiassallugu angumaqqarpaa.
nâgkilerpâ :
nâgkiásavdlugo angumarĸarpâ.
naakkiuppaa (saaqqut),
naakkiussaq, naakkiulluarpaa.
nâgkiúpâ (sârĸut),
nâgkiússaĸ, nâgkiutdluarpâ.
naakkiuppoq = pulamippoq;
naakkiuffik, naakkiuttaannarpoq.
nâgkiúpoĸ = pulamigpoĸ;
nâgkiuvfik, nâgkiútáinarpoĸ.
naappoq, naalluni
pusigarpoq; naaffigaa.
nâgpoĸ, nâgdlune
pusigarpoĸ; nâgfigâ.
nassarpoq, nassarpaa,
nassaappaa, nassaassivoq, nassartippaa, nassarsinnaanngilaa.
nagsarpoĸ, nagsarpâ,
nagsáupâ, nagsáussivoĸ, nagsartípâ, nagsarsínáungilâ.
nassataq, t nassataraa,
nassatassaq, nassataaruppoq, nassataqarpoq.
nagsataĸ, t nagsatarâ,
nagsatagssaĸ, nagsataerúpoĸ, nagsataĸarpoĸ.
nasseraq, t nasseqqat :
nakatagaq; nasserarpoq.
nagseraĸ, t nagserĸat :
nakatagaĸ; nagserarpoĸ.
nassikarpoq, nassikaarpoq,
nassikaartitsivoq.
nagsikarpoĸ, nagsikaorpoĸ,
nagsikaortitsivoĸ.
nassinarpoq, nassinaqaaq. nagsinarpoĸ, nagsinaĸaoĸ.
nassippaa, nassitsivoq,
nassissorpai.
nagsípâ, nagsitsivoĸ,
nagsísorpai.
nassippoq = nassivoq;
nassissinnaavoq.
nagsípoĸ = nagsivoĸ;
nagsísínauvoĸ.
nassiuppaa, nassiussivoq,
nassiussaq, nassiukkiartorpaa.
nagsiúpâ, nagsiússivoĸ,
nagsiússaĸ, nagsiúkiartorpâ.
nassoqippai :
assigiissippai; nassoqillugit paarlaappai.
nagsoĸípai : ássigîgsípai;
nagsoĸitdlugit pârdláupai.
naassaavoq, naassaanngilaq,
naassaanngillat, naassaanngitsoq.
nâgssauvoĸ, nâgssáungilaĸ,
nâgssáungitdlat, nâgssáungitsoĸ.
nassoqqik, t nassoqqiup,
nassoqqissuaq, nassoqqippoq, nassoqqissoq.
nagssorĸik, t nagssorĸiup,
nagssorĸigssuaĸ, nagssorĸigpoĸ, nagssorĸigsoĸ.
nassuk, t nassuit,
nassummippaa, nassummissaavoq, nassummigarpaa, nassummigaavoq,
nassulik, nassullit, nassuttooq, nassukippoq, nassukitsoq.
nagssuk, t nagssuit,
nagssungmigpâ, nagssungmigsaivoĸ, nagssungmigarpâ,
nagssungmigaivoĸ, nagssulik, nagssugdlit, nagssugtôĸ,
nagssukípoĸ, nagssukitsoĸ.
nassuusaq, t nassuusaqarpoq,
nassuusaavoq.
nagssûssaĸ, t
nagssûssaĸarpoĸ, nagssûssauvoĸ.
natsimavoq, natsimaqaaq,
natsimasorsuuvoq, natsimavippoq, natsimavissoq,
natsimavallaanngilaq, natsimavallaanngitsoq.
nagtimavoĸ, nagtimaĸaoĸ,
nagtimassorssûvoĸ, nagtimavigpoĸ, nagtimavigsoĸ,
nagtimavatdlãngilaĸ, nagtimavatdlãngitsoĸ.
natsippoq, natsikkiartorpoq,
natsiimisaarpoq, natsissuppaa, natsittorsuuvoq.
nagtípoĸ, nagtíkiartorpoĸ,
nagtîmissârpoĸ, nagtíssúpâ, nagtítorssûvoĸ.
nattoralaaq, t nattoralaap,
nattoralaat nattoralaarsuaq.
nagtoralâĸ, t nagtoralâp,
nagtoralât nagtoralârssuaĸ.
nattoralik, t nattorallit,
nattoraliusaq, nattoralissuaq.
nagtoralik, t nagtoragdlit,
nagtoraliussaĸ, nagtoraligssuaĸ.
nattoraq, t nattoqqat :
kalutit saanertaat anneq taqqamut qerluttagaq.
nagtoraĸ, t nagtorĸat :
kalutit saunertât angneĸ tavĸamut ĸerdlútagaĸ.
naagaa = naagivaa,
naagisoorpaa, naagalugu uiuaa, naagalugu uiguaa.
naigâ = naigivâ,
naigissôrpâ, naigalugo uiuvâ, naigalugo uiguvâ.
naallerpaa :
naamasoortippaa; naallernaveersaarpaa.
naigdlerpâ : naimassôrtípâ;
naigdlernavêrsârpâ.
naalivoq, naalivaa,
naalisarpaa, naalisaavoq, naalisippaa.
nailivoĸ, nailivâ,
nailisarpâ, nailisaivoĸ, nailisípâ.
naamavoq, naamavaa,
naamannarpoq, naamasoortippaa.
naimavoĸ, naimavâ,
naimangnarpoĸ, naimassôrtípâ.
naanaarpaa, naanaartiterpai,
naanaaqquppaa.
nainârpâ, nainârtiterpai,
nainârĸúpâ.
naappoq, naatsoq,
naanneruvoq, naappallaaqaaq, naannersaat.
náipoĸ, naitsoĸ,
náineruvoĸ, náipatdlâĸaoĸ, náinerssât.
naatsoq, t naatsunnguaq,
naatsoralaannguaq, naatsukullak.
naitsoĸ, t naitsúnguaĸ,
naitsoralãnguaĸ, naitsukutdlak.
naatsut, tq : seeqqerngit;
naatsortaarpoq, naatsukut.
naitsut, tĸ : sêrĸerngit;
naitsortârpoĸ, naitsukut.
naavoq, naavaa (tikka),
naasivoq, naasoorpaa, naasaq.
naivoĸ, naivâ (tivka),
naissivoĸ, naissôrpâ, naissaĸ.
najak, t najaap, najaat,
najassiaq, najattaaq, najattaarpoq, najagiit, najagaa.
najak, t najaup, najait,
najagsiaĸ, najagtâĸ, najagtârpoĸ, najagît, najagâ.
najani, tk. najane, tk.
najanngapput, najanngattut,
najanngattorsuupput.
najángáput, najángátut,
najángátorssũput.
najangarpoq, najangariarpoq,
najangartuarpoq, najangassaarpoq, najangassaarsoq.
najangarpoĸ,
najangariarpoĸ, najangartuarpoĸ, najangásaerpoĸ,
najangásaersoĸ.
najaaraq, tq najaaraqarpoq,
najaaraa, trl.
najâraĸ, tĸ najâraĸarpoĸ,
najârâ, trdl.
najorpaa, I najorliivoq
(ernisuttumut), najortuinnarpaa, najortaavoq, najortigaa,
najortinippoq.
najorpâ, I najordlîvoĸ
(ernisugtumut), najortuínarpâ, najortauvoĸ, najortigâ,
najortinigpoĸ.
najorpaa, II najorsivoq,
najortaavoq.
najorpâ, II najorsivoĸ,
najortaivoĸ.
najorpalugaq, t
najorpalukkat, najorpiligaq : qeeraasaq.
najorpalugaĸ, t
najorpalugkat, najorpiligaĸ : ĸêraussaĸ.
najooqqarpaa = najortarpaa
(s. kaffi).
najôrĸarpâ = najortarpâ
(s. kavfe).
najoqqutaq, t najoqquttat,
najoqqutaraa, najoqqutassaq, najoqqutassiaq.
najorĸutaĸ, t najorĸútat,
najorĸutarâ, najorĸutagssaĸ, najorĸutagssiaĸ.
najorti, t najortaavoq
(najortiuvoq), najortersi.
najorte, t najortauvoĸ
(najortiuvoĸ), najorterse.
najortippoq = niortippoq,
najunngarpoq; najortikkiartorpoq, najortinnavianngilaq,
najortinnavianngillat.
najortípoĸ = niortípoĸ,
najúngarpoĸ; najortíkiartorpoĸ, najortínaviángilaĸ,
najortínaviángitdlat.
najoruppaa, najorunnaqaaq :
naamajuminaqaaq; najorussivoq.
najorúpâ, najorúnaĸaoĸ
: naimajuminaĸaoĸ; najorússivoĸ.
najugassaq, t (s. kaffi);
najugassarsivoq.
najugagssaĸ, t (s. kavfe);
najugagssarsivoĸ.
najugaq, t najukkat,
najugaraa, najugassarsivoq (: kiffartorfik illumi);
najugartaarpoq, najugaaruppoq.
najugaĸ, t najugkat,
najugarâ, najugagssarsivoĸ (: kivfartorfik igdlume);
najugartârpoĸ, najugaerúpoĸ.
najuppoq, I, najuppaa,
(avatassaq), najutsippaa, najuttorpaa = aappaa.
najugpoĸ, I, najugpâ,
(avatagssaĸ), najugtípâ, najugtorpâ = âgpâ.
najuppoq, II naani
qalatsippai; najussimavoq.
najugpoĸ, II nâne
ĸalatsípai; najugsimavoĸ.
najuivoq, najuisuuvoq,
najuiuarpoq, najuiumanngilaq, najuiumanngillat.
najuivoĸ, najuissûvoĸ,
najuiuarpoĸ, najuiumángilaĸ, najuiumángitdlat.
najukallit, t = najungallit,
najukallisip, najukallisit : ilullit (sannat).
najukatdlit, t =
najungatdlit, najukatdlisip, najukatdlisit : ilugdlit (sánat).
najummappoq, najummatserpoq,
najummassimavoq, najummalluarpoq.
najúmagpoĸ, najúmagterpoĸ,
najúmagsimavoĸ, najúmagdluarpoĸ.
najummivoq, najummivaa,
najummisigaa, najummisuuvoq, najummiunnaarpoq, najummiunnaarpaa,
najummigallannga.
najúmivoĸ, najúmivâ,
najúmissigâ, najúmissûvoĸ, najúmiungnaerpoĸ,
najúmiungnaerpâ, najúmigatdlánga.
najunngarpoq,
najunngartaarpoq, najunngartoorpoq, najunngartippaa; =
niunngarpoq.
najúngarpoĸ,
najúngartârpoĸ, najúngartôrpoĸ, najúngartípâ; =
niúngarpoĸ.
najungallak, t najungallaap,
najungallaat : tuttu tumarnilik.
najungatdlak, t
najungatdlaup, najungatdlait : tugto tumarnilik.
najungavoq, najungalaarpoq,
najungavallaaqaaq, najungasoq : tulimaaq, niungasoq; najungaqaaq,
najungaleqisappoq.
najungavoĸ, najungalârpoĸ,
najungavatdlâĸaoĸ, najungassoĸ : tulimâĸ, niungassoĸ;
najungaĸaoĸ, najungaleĸisagpoĸ.
najuuppaa (ilummut
anersaarnermigut); najuussorpaa, najuussivoq; = najoruppaa.
najũpâ (ilungmut
anersârnermigut); najũssorpâ, najũssivoĸ; = najorúpâ.
najuuppoq, najuukkiartorpoq,
najuukkumavoq, najuukkunnaarpoq, najuukkunnaarsoq.
najũpoĸ, najũkiartorpoĸ,
najũkumavoĸ, najũkungnaerpoĸ, najũkungnaersoĸ.
nak, oqq qaaguk (inugaq),
isaaguk.
nak, oĸĸ ĸaiguk (inugaĸ),
isauguk.
naakkaa = naakkigaa. nãkâ = nãkigâ
naakka, tk (uanga); tak. :
naat.
nãka, tk (uvanga); tak. :
nât.
nakkaavaa, nakkaasaq,
nakkaasoorpaa, nakkaallugu aserorpaa.
nákaivâ, nákaissaĸ,
nákaissôrpâ, nákaivdlugo aserorpâ.
nakkajasuppoq :
isumakuluppoq, erngumavoq, aarlerivoq.
nákajasugpoĸ :
isumakulugpoĸ, erngumavoĸ, ârdlerivoĸ.
nakkakattarpoq,
nakkakattarfik, nakkakattartippaa.
nákakátarpoĸ,
nákakátarfik, nákakátartípâ.
nakkakaavoq = nakkaavoq;
nakkakaalluni toquvoq.
nákakâvoĸ = nákâvoĸ;
nákakâvdlune toĸuvoĸ.
nakkalatserut, t
nakkalatserutip, nakkalatserutit = nakkartitsivik;
nakkalatseruserpoq, nakkalatserusersoq.
nákalagterut, t
nákalagterutip, nákalagterutit = nákartitsivik;
nákalagteruserpoĸ, nákalagterusersoĸ.
nakalatsivoq = ukilatsivoq,
kanngutsippoq.
nakalatsivoĸ = ukilatsivoĸ,
kángutsípoĸ.
nakkaalavoq, nakkaalanikut,
tq : sequnnerit (s. issualuit).
nákâlavoĸ, nákâlanikut,
tĸ : seĸungnerit (s. ivssualuit).
naakkalugu = naakkillugu
tunivaa.
nãkalugo = nãkivdlugo
tunivâ.
nakanngapput, nakanngattut,
nakanngattuinnaapput = nakangarrapput.
nakángáput, nakángátut,
nakángátuínáuput = nakangarráput.
nakkangavoq,
nakkangaannarpoq, nakkanganeruvoq.
nákangavoĸ,
nákangáinarpoĸ, nákanganeruvoĸ.
nakangavoq, nakangasoorpoq,
nakangavallaarpoq.
nakangavoĸ, nakangassôrpoĸ,
nakangavatdlârpoĸ.
nakappoq, nakappaa,
nakassarpoq, nakassaappoq, nakakkiartorpoq, nakanngaallak.
nakápoĸ, nakápâ,
nakássarpoĸ, nakássáupoĸ, nakákiartorpoĸ, nakángâtdlak.
nakkaapput = nakkakaapput;
tak. : nakkaavik, nakkaavoq.
nákãput = nákakãput;
tak. : nákâvik, nákâvoĸ.
nakkariaq, t nakkarissat,
nakkariaqarpoq, nakkariaavoq.
nákariaĸ, t nákaríssat,
nákariaĸarpoĸ, nákariauvoĸ.
nakkariikkut, t
nakkariikkutip, nakkariikkutit = nakkarnaveeqqut;
nakkariikkuserpaa.
nákarĩkut, t nákarĩkutip,
nákarĩkutit = nákarnavêrĸut; nákarĩkuserpâ.
nakkarpoq, nakkartippaa,
nakkartitsivoq (: erlavimminik); nakkarfik, nakkarnaveeqqut,
nakkarnaveeqquserpoq, nakkartaarpoq, nakkartoorpoq.
nákarpoĸ, nákartípâ,
nákartitsivoĸ (: erdlavingminik); nákarfik, nákarnavêrĸut,
nákarnavêrĸuserpoĸ, nákartârpoĸ, nákartôrpoĸ.
nakasuk, t nakatsut,
nakasukippoq, nakasukitsoq, nakasuusaq, nakasuluppoq, nakasuttooq.
nakasuk, t nakatsut,
nakasukípoĸ, nakasukitsoĸ, nakasûssaĸ, nakasulugpoĸ,
nakasugtôĸ.
nakasunnaaq, t nakasunnaap,
nakasunnaat : niup nukingi kingorarliit; nakasunnaassarippoq,
nakasunnaassarissoq, nakasunnaakippoq, nakasunnaakitsoq.
nakasungnâĸ, t
nakasungnâp, nakasungnât : niup nukinge kingorardlît;
nakasungnãssarigpoĸ, nakasungnãssarigsoĸ, nakasungnâkípoĸ,
nakasungnâkitsoĸ.
nakataq, t nakattat =
nakatagaq, nakatakkat, nakatarpoq, nakatagassaq, nakataavoq.
nakataĸ, t nakátat =
nakatagaĸ, nakatagkat, nakatarpoĸ, nakatagagssaĸ, nakatauvoĸ.
nakataapput,
nakataakkiarput, nakataakkumapput.
nakatáuput, nakatáukiarput,
nakatáukumáput.
nakkaallappoq,
nakkaallassimavoq, nakkaallaatigaa : ajoriaatigaa.
nákâtdlagpoĸ,
nákâtdlagsimavoĸ, nákâtdlautigâ : ajoriautigâ.
nakallorpaa : pussuppaa. nakatdlorpâ : púsugpâ.
nakatippaa, (s. aalisaat),
nakatitsivoq, nakatikkunnaarpaa.
nakatípâ, (s. aulisaut),
nakatitsivoĸ, nakatíkungnaerpâ.
nakkaatippai,
nakkaatitsivoq, nakkaatitsivik.
nákâtípai, nákâtitsivoĸ,
nákâtitsivik.
nakatsiivoq, nakatsiisarpoq,
nakatsiigit.
nakatsîvoĸ,
nakatsîssarpoĸ, nakatsîgit.
nakkaappoq, nakkaattoorpoq,
nakkaakkiartorpoq.
nákáupoĸ, nákáutôrpoĸ,
nákáukiartorpoĸ.
nakkaallerpaa (illup
inueruttup qulaa).
nákautdlerpâ (igdlup
inuerútup ĸulâ).
nakkaatigaa = nakkaatigivaa,
nakkaatigigajuppaa.
nákautigâ = nákautigivâ,
nákautigigajugpâ.
nakkaavik, t nakkaaviup
(kuup nakkaavia, tk), nakkaavigaa.
nákâvik, t nákâviup (kûp
nákâvia, tk), nákâvigâ.
nakkaavoq, nakkaagajuppoq,
nakkaaneq, nakkaalanikut, tq nakkaalaarpoq, nakkaasoq.
nákâvoĸ, nákâgajugpoĸ,
nákâneĸ, nákâlanikut, tĸ nákâlaorpoĸ, nákâssoĸ.
nakeraa = nakerivaa :
iluaraa; nakerisaq, nakerisarsiorpoq.
nakerâ =nakerivâ : iluarâ;
nakerissaĸ, nakerissarsiorpoĸ.
nakeriallappoq :
nangaasoorpoq; nakeriallaatigaa.
nakeriatdlagpoĸ :
nangâssôrpoĸ; nakeriatdlautigâ.
nakerpoq, nakersoq I
sukkavoq (s. sarfaq), nakertikkiartorpoq, nakerpallaaqaaq.
nakerpoĸ, nakersoĸ I
súkavoĸ (s. sarfaĸ), nakertíkiartorpoĸ, nakerpatdlâĸaoĸ.
nakerpoq, nakersoq II =
toraajuvoq; nakersaavoq, nakersivoq; tak. : nakiippoq.
nakerpoĸ, nakersoĸ II =
torâjuvoĸ; nakersaivoĸ, nakersivoĸ; tak. : nakĩpoĸ.
nakerut, t nakerutip,
nakerutit : allikkap avataasaa; nakeruserpaa, nakerutitaarpoq.
nakerut, t nakerutip,
nakerutit : agdligkap avataussâ; nakeruserpâ, nakerutitârpoĸ.
naakkigaa = naakkigivaa,
naakkittarpoq, naakkittaappoq, naakkittaatsoq, naakkitsaappaa,
naakkisaarpoq, naakkisaarfigaa = naakkaa.
nãkigâ = nãkigivâ,
nãkigtarpoĸ, nãkigtáipoĸ, nãkigtaitsoĸ, nãkitsáupâ,
nãkisârpoĸ, nãkisârfigâ = nãkâ.
nakimmappoq = nakimmarpoq,
nakimmaappaa, nakimmakkiartorpoq = kigaallappoq (sarfaq).
nakímagpoĸ = nakímarpoĸ,
nakímáupâ, nakímagkiartorpoĸ = kigaitdlagpoĸ (sarfaĸ).
nakimaappoq, nakimaatsoq,
nakimaallivoq, nakimaatsuuvoq.
nakimáipoĸ, nakimaitsoĸ,
nakimaitdlivoĸ, nakimaitsûvoĸ.
nakimmat, t nakimmatip,
nakimmatit, nakimassut; nakimmatigaa, nakimmatiginngilaa :
qularinngilaa; nakimmataavoq.
nakímat, t nakímatip,
nakímatit, nakimássut; nakímatigâ, nakímatigíngilâ :
ĸularíngilâ; nakímatauvoĸ.
nakimavoq, nakimassutigaa,
nakimagajuppoq, nakimaannarpoq, nakimaneq : qularneq;
nakimanaappoq, nakimanaatsoq.
nakimavoĸ, nakimássutigâ,
nakimagajugpoĸ, nakimáinarpoĸ, nakimaneĸ : ĸularneĸ;
nakimanáipoĸ, nakimanaitsoĸ.
naakkinnippoq,
naakkinnikkajuppoq, naakkinnissut, naakkinninneq, naakkinniuippoq,
naakkinniuitsoq, naakkinnittoq.
nãkingnigpoĸ,
nãkingnigkajugpoĸ, nãkingníssut, nãkingningneĸ,
nãkingniuípoĸ, nãkingniuitsoĸ, nãkingnigtoĸ.
nakiippoq, nakiitsoq,
nakiillivoq, nakiilliorpoq (: iluaalliorpoq).
nakĩpoĸ, nakîtsoĸ,
nakîtdlivoĸ, nakîtdliorpoĸ (: iluaitdliorpoĸ).
nakkipput :
eqqunngikkaluartumik oqalliseqartuarput.
nákíput :
erĸúngíkaluartumik oĸatdliseĸartuarput.
nakkisatsippoq (anori), (:
qularnani oqaluppoq).
nákissagtípoĸ (anore), (:
ĸularnane oĸalugpoĸ).
nakkisaarpoq (anori),
nakkisaartorsuuvoq, nakkisaaliuppaa; tak. : nakkisatsippoq.
nákissârpoĸ (anore),
nákissârtorssûvoĸ, nákissâliúpâ; tak. : nákissagtípoĸ.
naakkivaa, naakkillugu
ikiorpaa; naakkisaagajuppoq, oqt : naakkinnikkajuppoq;
naakkinaqaaq, naakkinaappoq, naakkinaatsoq, naakkisaq,
naakkisaarpoq.
nãkivâ, nãkivdlugo
ikiorpâ; nãkissaigajugpoĸ, oĸt : nãkingnigkajugpoĸ;
nãkinaĸaoĸ, nãkináipoĸ, nãkinaitsoĸ, nãkissaĸ,
nãkisârpoĸ.
nakivoq : quineq ajulerpoq;
nakigajuppoq, nakissaarpoq, nakiatitsivoq = nakimatitsivoq
(quussaminik).
nakivoĸ : ĸuineĸ
ajulerpoĸ; nakigajugpoĸ, nakísaerpoĸ, nakiatitsivoĸ =
nakimatitsivoĸ (ĸûgssaminik).
nakkoraa = nakkorivaa :
iluaraa, nuannaraa; nakkorinnippoq, nakkorusuppoq, nakkoriipput,
nakkoriitsoq : inupalaaq.
nákorâ = nákorivâ :
iluarâ, nuánarâ; nákoringnigpoĸ, nákorusugpoĸ, nákorîgput,
nákorîtsoĸ : inupalâĸ.
nakkoriippoq, nakkoriitsoq,
inussiarniippoq, inummataavoq = nakkorittaappoq.
nákorĩpoĸ, nákorîtsoĸ,
inugsiarnĩpoĸ, inungmatauvoĸ = nákorigtáipoĸ.
nakorsaq, t nakorsartaaq,
nakorsaqarfik, nakorsassaq = katsorsaasoq.
nakorsaĸ, t nakorsartâĸ,
nakorsaĸarfik, nakorsagssaĸ = katsorsaissoĸ.
nakorsarpaa :
ajorunnaarsarpaa; nakorsartippoq, nakorsaavik.
nakorsarpâ :
ajorungnaersarpâ; nakorsartípoĸ, nakorsaivik.
nakorsaat, t nakorsaatip,
nakorsaatit, nakorsaasiortoq, nakorsaammik tunivaa.
nakorsaut, t nakorsautip,
nakorsautit, nakorsausiortoĸ, nakorsáumik tunivâ.
nakorsiarpoq =
nakorsaliarpoq.
nakorsiarpoĸ =
nakorsaliarpoĸ.
nakortippoq : iluarsiimivoq,
nakussatsilerpoq; nakortinngitsoorpoq.
nakortípoĸ : iluarsîmivoĸ,
nakússagtilerpoĸ; nakortíngitsôrpoĸ.
nakorut, nakorutip,
nakorutit : iluaqut, ikiorti; nakorutigaa (kisiat), nakorutaavoq.
nakorut, nakorutip,
nakorutit : iluaĸut, ikiorte; nakorutigâ (kisiat), nakorutauvoĸ.
nakuaq, t nakussat,
nakuarsuaq : pissarsuaq; nakuaavoq, nakuartaat.
nakuaĸ, t nakússat,
nakuarssuaĸ : píssarssuaĸ; nakuauvoĸ, nakuartât.
nakuippoq, nakuitsoq :
sanngiippoq, kimiippoq; nakuillivoq, nakuippallaaqaaq.
nakuípoĸ, nakuitsoĸ :
sángĩpoĸ, kimĩpoĸ; nakuitdlivoĸ, nakuípatdlâĸaoĸ.
nakunaq, t oquutaq. nakunaĸ, t oĸûtaĸ.
nakunngaarpoq,
nakunngaartuuvoq.
nakúngârpoĸ,
nakúngârtûvoĸ.
nakkuppaa : ukkippaa,
alartaaserpaa; nakkussivoq.
nákúpâ : úkípâ,
alartaiserpâ; nákússivoĸ.
nakuuserpoq, nakuusersoq :
nukkiorpoq; nakuuserfigaa, nakuusertaannarpoq.
nakûserpoĸ, nakûsersoĸ :
núkiorpoĸ; nakûserfigâ, nakûsertáinarpoĸ.
nakuusineq, t nakuuserngit :
natsersuaq aasarsiortoq; nakuusinerpoq.
nakûsineĸ, t nakûserngit
: natserssuaĸ aussarsiortoĸ; nakûsinerpoĸ.
nakussappoq, nakussatsippoq,
nakussatsippaa, nakussassarpaa, nakussassaat, nakussassaaserpaa.
nakússagpoĸ,
nakússagtípoĸ, nakússagtípâ, nakússagsarpâ, nakússagsaut,
nakússagsauserpâ.
nakussat, tq : pissarsuit;
nakussatut ippoq.
nakússat, tĸ :
píssarssuit; nakússatut ípoĸ.
nakuussut, t nakuussutip,
nakuussutit, nakuussutaavoq, nakuussutigaa.
nakũssut, t nakũssutip,
nakũssutit, nakũssutauvoĸ, nakũssutigâ.
nakkutigaa = nakkutigivaa :
sianigaa, misissorpaa; nakkutilliivoq, nakkutigilluarpaa,
nakkutigiuarpaa.
nákutigâ = nákutigivâ :
sianigâ, misigssorpâ; nákutigdlîvoĸ, nákutigivdluarpâ,
nákutigiuarpâ.
nakuvoq, nakuniarpoq :
ukkisseqqissaarpoq annikitsumik; nakuniarnartoq; nakutippaa (:
sianiilliortippaa); nakungavoq, nakuniutigaa, nakungaarpoq (imma).
nakuvoĸ, nakuniarpoĸ :
úkísserĸigsârpoĸ angnikitsumik; nakuniarnartoĸ; nakutípâ
(: sianîtdliortípâ); nakungavoĸ, nakuniutigâ, nakungârpoĸ
(ingma).
nakuuvoq, nakuuippoq,
nakuuissoq nakuunersaat, nakuunersaavoq.
nakûvoĸ, nakûvigpoĸ,
nakûvigsoĸ nakûnerssât, nakûnerssauvoĸ.
nalaa, tk = nalia; nalaani,
nalaaniippoq, nalaagut tak. : nali.
nalâ, tk = nalia; nalâne,
nalânĩpoĸ, nalâgut tak. : nale.
nalaagaq, t nalaakkat,
nalaagaaruppoq.
nalâgaĸ, t nalâgkat,
nalâgaerúpoĸ.
naalagaq, t naalakkat,
naalagartaaq, naalagarsuaq, naalagaasaq.
nâlagaĸ, t nâlagkat,
nâlagartâĸ, nâlagarssuaĸ, nâlagaussaĸ.
naalagaaraq, t naalagaaqqat
(sakkutuut naalagaaraat).
nâlagâraĸ, t nâlagârĸat
(sákutût nâlagârât).
naalagarsiorpoq,
naalagarsiorfigaa, naalagarsiortaannarpoq, naalagarsiortuarpoq,
naalagarsiortitsivoq.
nâlagarsiorpoĸ,
nâlagarsiorfigâ, nâlagarsiortáinarpoĸ, nâlagarsiortuarpoĸ,
nâlagarsiortitsivoĸ.
naalagaaffik, t
naalagaaffiup, naalagaaffissuaq, naalagaaffittaaq,
naalagaaffiuvoq.
nâlagauvfik, t
nâlagauvfiup, nâlagauvfigssuaĸ, nâlagauvfigtâĸ,
nâlagauvfiuvoĸ.
naalagaavoq, naalagaaneq,
naalagaanersaat, naalagaaniarpoq, = naalagaatserpoq,
naalagaatsersoq, naalagaajumatooq.
nâlagauvoĸ, nâlagauneĸ,
nâlagaunerssât, nâlagauniarpoĸ, = nâlagautserpoĸ,
nâlagautsersoĸ, nâlagaujumatôĸ.
naalaffik, t (: oqaluffik);
naalaffissuaq.
nâlagfik, t (: oĸalugfik);
nâlagfigssuaĸ.
naalagiaq, t naalagiakippoq,
naalagiakitsoq, naalagiarpassuit.
nâlagiaĸ, t nâlagiakípoĸ,
nâlagiakitsoĸ, nâlagiarpagssuit.
naalagiarpoq, naalagiarfik,
naalagiarajuppoq, naalagiartitsivoq, naalagiartaannarpoq,
naalagiarrapput, naalagiarsiivoq.
nâlagiarpoĸ, nâlagiarfik,
nâlagiarajugpoĸ, nâlagiartitsivoĸ, nâlagiartáinarpoĸ,
nâlagiarráput, nâlagiarsîvoĸ.
naalagissapput =
naalagiarrapput; naalagissattorpassuupput.
nâlagíssáput =
nâlagiarráput; nâlagíssátorpagssũput.
naalakkerpaa,
naalakkersorpaa, naalakkersuut, naalakkersuivoq,
naalakkersuilluarpoq, naalakkersaapput.
nâlagkerpâ, nâlagkersorpâ,
nâlagkersût, nâlagkersuivoĸ, nâlagkersuivdluarpoĸ,
nâlagkersáuput.
naalakkisaarpoq,
naalakkisaartitsivoq, naalakkisaartuarpoq.
nâlagkisârpoĸ,
nâlagkisârtitsivoĸ, nâlagkisârtuarpoĸ.
naalakkiut, t naalakkiutip,
naalakkiutit, naalakkiutaavoq, naalakkiummik nalunaarpoq.
nâlagkiut, t nâlagkiutip,
nâlagkiutit, nâlagkiutauvoĸ, nâlagkiúmik nalunaerpoĸ.
naalakkiivoq,
naalakkiisaannarpoq, naalakkiilluarpoq, naalakkiillaqqippoq,
naalakkiillaqqissoq.
nâlagkîvoĸ,
nâlagkîssáinarpoĸ, nâlagkîvdluarpoĸ, nâlagkîtdlarĸigpoĸ,
nâlagkîtdlarĸigsoĸ.
naalappoq, naalasseriarpoq,
naalasseriippoq, naalasseriitsoq, naalatsi, naalattaa,
naalatsigaa, naalattoq.
nâlagpoĸ, nâlagseriarpoĸ,
nâlagserĩpoĸ, nâlagserîtsoĸ, nâlagte, nâlagtâ, nâlagtigâ,
nâlagtoĸ.
naalaannarpoq,
naalaannarpaa, naalaannartuuvoq, naalaannarajuppoq,
naalaannarsinnaanngilaq, naalaannarsinnaanngillat.
nâláinarpoĸ, nâláinarpâ,
nâláinartûvoĸ, nâláinarajugpoĸ, nâláinarsínáungilaĸ,
nâláinarsínáungitdlat.
naalaalliorpoq =
naalanngilaq; naalaalliortaannarpoq, naalaalliorfigaa.
nâlaitdliorpoĸ =
nâlángilaĸ; nâlaitdliortáinarpoĸ, nâlaitdliorfigâ.
naalakuluppoq,
naalakuluppaa, naalakuluutigaa, naalakulussaarpoq,
naalakulussaarpaa.
nâlakulugpoĸ, nâlakulugpâ,
nâlakulûtigâ, nâlakulúsaerpoĸ, nâlakulúsaerpâ.
naalanngersorpoq,
naalanngersuutigaa.
nâlángerssorpoĸ,
nâlángerssûtigâ.
naalanngilaq, naalanngillat,
naalanngisaarpoq, naalanngittaannarpoq, naalanngivippoq,
naalanngivissoq.
nâlángilaĸ, nâlángitdlat,
nâlángisârpoĸ, nâlángítáinarpoĸ, nâlángivigpoĸ,
nâlángivigsoĸ.
naalannginneq, t
naalannginnerup, naalannginneruvoq, naalannginnersuaq.
nâlángíneĸ, t
nâlángínerup, nâlángíneruvoĸ, nâlángínerssuaĸ.
naalanngitsoq, t
naalanngitsorujussuuvoq, naalanngitsuunngilaq,
naalanngitsuunngillat, naalanngitsoqaqaaq.
nâlángitsoĸ, t
nâlángitsorujugssûvoĸ, nâlángitsũngilaĸ,
nâlángitsũngitdlat, nâlángitsoĸaĸaoĸ.
naalannaarpoq,
naalannaarpaa, oqt : tusarnaarpoq, tusarnaarpaa, naalaarpaa;
naalannaarluarpoq.
nâlangnârpoĸ,
nâlangnârpâ, oĸt : tusarnârpoĸ, tusarnârpâ, nâlaorpâ;
nâlangnârdluarpoĸ.
naalannarpoq,
naalannarsivoq, naalannarsili, naalannarsuseq, naalannarsutsit =
naalannassuseq, naalannartorsuuvoq.
nâlangnarpoĸ,
nâlangnarsivoĸ, nâlangnarsile, nâlangnarssuseĸ,
nâlangnarssutsit = nâlangnássuseĸ, nâlangnartorssûvoĸ.
naalannaat, t naalannaatip,
naalannaatit, naalannaaserpaa, naalannaammik piginnittoq.
nâlangnaut, t nâlangnautip,
nâlangnautit, nâlangnauserpâ, nâlangnáumik pigingnigtoĸ.
naalanneq, t naalannerup :
naalattuuneq; naalannerpaaq, naalannersaat, naalannersaavoq.
nâlangneĸ, t nâlangnerup
: nâlagtûneĸ; nâlangnerpâĸ, nâlangnerssât,
nâlangnerssauvoĸ.
naalaarpoq, naalaarpaa,
naalaartaat, naalaartaaserpoq, naalaartaasersoq, naalaartuarpoq,
naalaartaannarpoq.
nâlaorpoĸ, nâlaorpâ,
nâlaortaut, nâlaortauserpoĸ, nâlaortausersoĸ, nâlaortuarpoĸ,
nâlaortáinarpoĸ.
naalaarut, t naalaarutip,
naalaarutit, naalaarutaaruppoq, naalaarutitaarpoq, naalaarummik
pisivoq.
nâlaorut, t nâlaorutip,
nâlaorutit, nâlaorutaerúpoĸ, nâlaorutitârpoĸ, nâlaorúmik
pisivoĸ.
nalaarpaa : toraarpaa;
nalaartippaa, nalaarluarpaa, nalaarsivoq, nalaarsilluarpoq.
nalârpâ : torârpâ;
nalârtípâ, nalârdluarpâ, nalârsivoĸ, nalârsivdluarpoĸ.
nalaarpoq :
kussangavallaanngilaq, nalerumavoq; nalaartuinnaavoq.
nalârpoĸ :
kugssangavatdlãngilaĸ, nalerumavoĸ; nalârtuínauvoĸ.
naalaqqutooq, t
naalaqqutoorsuaq, naalaqqutoorsuuvoq.
nâlarĸutôĸ, t
nâlarĸutôrssuaĸ, nâlarĸutôrssûvoĸ.
naalaruluppoq :
tusagassaminik utaqqivoq (ilimasupilulluni).
nâlarulugpoĸ :
tusagagssaminik utarĸivoĸ (ilimasupilugdlune).
nalaavarpoq = nalajuarpoq;
nalaavarsinnaanngilaq, nalaavarsinnaanngillat.
nalauarpoĸ = nalajuarpoĸ;
nalauarsínáungilaĸ, nalauarsínáungitdlat.
nalaappoq, nalaappaa =
nalerorpaa; nalaalluni : ilimananngitsukkut tikiuppoq.
naláupoĸ, naláupâ =
nalerorpâ; nalautdlune : ilimanángitsúkut tikiúpoĸ.
naalaaserluppoq : pisussamik
ilimasupiluppoq; naalaaserlunnaqaaq.
nâlauserdlugpoĸ :
pissugssamik ilimasupilugpoĸ; nâlauserdlungnaĸaoĸ.
nalaasaarpoq, nalaasaarfik,
nalaasaarajuppoq.
nalaussârpoĸ,
nalaussârfik, nalaussârajugpoĸ.
nalaataq, t = nalaagaq;
nalaatassarsivoq.
nalautaĸ, t = nalâgaĸ;
nalautagssarsivoĸ.
nalaatsivoq :
naammattoorivoq; nalaatsilluarpoq, nalaatsinerluppoq.
nalautsivoĸ : nãmagtôrivoĸ;
nalautsivdluarpoĸ, nalautsinerdlugpoĸ.
nalaatsorpoq, nalaatsuippoq,
nalaatsuissoq, nalaatsoqaaq, nalaatsuuppaa, nalaatsortippaa.
nalautsorpoĸ,
nalautsuvigpoĸ, nalautsuvigsoĸ, nalautsoĸaoĸ, nalautsũpâ,
nalautsortípâ.
nalavoq (: nalerumavoq);
nalajumatoqaaq, nalavallaartarpoq, nalarusaarpoq (: puisi
terlippoq).
nalavoĸ (: nalerumavoĸ);
nalajumatoĸaoĸ, nalavatdlârtarpoĸ, nalarussârpoĸ (: puisse
terdligpoĸ).
nali, (t), naleqarpoq,
naleqanngilaq, naleqanngillat : nallerneqanngilaq;
naleqarunnaarpoq, naleqarunnaarsoq, nalerorpaa, nalerpiaa.
nale, (t), naleĸarpoĸ,
naleĸángilaĸ, naleĸángitdlat : nagdlerneĸángilaĸ;
naleĸarungnaerpoĸ, naleĸarungnaersoĸ, nalerorpâ, nalerpiâ.
nalequtaq, t nalequttat :
allequtaq, tuffik; nalequtserpoq, nalequtsersoq, nalequtserpaa,
nalequtsiuppaa.
naleĸutaĸ, t naleĸútat :
atdleĸutaĸ, tugfik; naleĸutserpoĸ, naleĸutsersoĸ,
naleĸutserpâ, naleĸutsiúpâ.
naleraq, t naleqqat,
naleraqarpoq, naleraaruppoq, naleraavoq, nalerassarsivoq.
naleraĸ, t nalerĸat,
naleraĸarpoĸ, naleraerúpoĸ, nalerauvoĸ, naleragssarsivoĸ.
nalerippoq : assigiissivoq,
saammarpoq, tulluuppoq; nalerisarpaa (: saammarsarpaa,
tuppallersarpaa); nalerisimaarpoq, nalerisaavoq : eqqissisaavoq;
naleritsappoq.
nalerípoĸ : ássigîgsivoĸ,
sáimarpoĸ, tugdlũpoĸ; nalerisarpâ (: sáimarsarpâ,
tugpatdlersarpâ); nalerisimârpoĸ, nalerisaivoĸ :
erĸigsisaivoĸ; naleritsagpoĸ.
nalerpiaa, tk
nalerpiaaniippoq, nalerpiaagut.
nalerpiâ, tk nalerpiânĩpoĸ,
nalerpiâgut.
naleqqat, tq : ullorissat 3,
siattut.
nalerĸat, tĸ : uvdloríssat
3, siagtut.
naleqqerpoq, naleqqerpaa,
naleqqersimavaa, naleqqerluarpaa.
nalerĸerpoĸ, nalerĸerpâ,
nalerĸersimavâ, nalerĸerdluarpâ.
naleqqiuppoq, naleqqiuppaa,
naleqqiussivoq, naleqqiussaq.
nalerĸiúpoĸ, nalerĸiúpâ,
nalerĸiússivoĸ, nalerĸiússaĸ.
naleqquppoq,
naleqqulluarpoq, naleqquttoq, naleqqunneruvoq, naleqqutsivigaa :
assinganik pivaa.
nalerĸúpoĸ,
nalerĸutdluarpoĸ, nalerĸútoĸ, nalerĸúneruvoĸ,
nalerĸutsivigâ : ássinganik pivâ.
nalerumavoq, nalerumaarpoq,
nalerummappoq; tak. : nalaarpoq.
nalerumavoĸ, nalerumârpoĸ,
nalerúmagpoĸ; tak. : nalârpoĸ.
naleeruppoq, naleerussivaa,
naleerusimaarpoq, naleerutivippoq, naleerutivissoq,
naleerulluarpoq.
nalêrúpoĸ, nalêrússivâ,
nalêrusimârpoĸ, nalêrutivigpoĸ, nalêrutivigsoĸ,
nalêrutdluarpoĸ.
naligaa = naligivaa,
naligiipput, naligiissut, naligiik, naligiit, naligiinngillat,
naligilluinnarpaa.
naligâ = naligivâ,
naligîgput, naligîgsut, naligîk, naligît, naligĩngitdlat,
naligivdluínarpâ.
nalissaaruppoq,
nalissaarulluinnarpoq.
naligssaerúpoĸ,
naligssaerutdluínarpoĸ.
nalik, t nalinga tk. nalik, t nalinga tk.
nalikkaak, t nalikkaap,
nalikkaat, nalikkaalluppoq.
nalíkâk, t nalíkâp,
nalíkât, nalíkâgdlugpoĸ.
nalikkak, t nalikkaap,
nalikkaat : qulliip kalaallisuup allequtaa; = nalikkagut,
nalikkaguserpaa, nalikkaajarpoq.
nalíkak, t nalíkaup,
nalíkait : ĸutdlîp kalâtdlisûp atdleĸutâ; = nalíkagut,
nalíkaguserpâ, nalíkaiarpoĸ.
nalimavoq : toqqaserippoq,
natsinnaavoq; nalimasuinnaavoq.
nalimavoĸ : torĸaserigpoĸ,
natsingnauvoĸ; nalimassuínauvoĸ.
nalimoorpaa,
nalimoorluinnarpaa.
nalimôrpâ,
nalimôrdluínarpâ.
nalimuappoq = nalerumavoq;
nalimuattuinnaavoq.
nalimuagpoĸ = nalerumavoĸ;
nalimuagtuínauvoĸ.
nalimut, tki nalimuinnaq. nalimut, tki nalimuínaĸ.
nalinga, tk = nalaa, nalia
(: akisoqataa, angeqataa).
nalinga, tk = nalâ, nalia
(: akisoĸatâ, angeĸatâ).
nalinginnaq, t nalinginnaap,
nalinginnaat, nalinginnaraa, nalinginnarpoq, nalinginnarsorpoq,
nalinginnaaluit, nalinginnaavoq, nalinginnaatippaa,
nalinginnarsiorpoq.
nalingínaĸ, t nalingínaup,
nalingínait, nalingínarâ, nalingínarpoĸ, nalingínarssorpoĸ,
nalingínâluit, nalingínauvoĸ, nalingínautípâ,
nalingínarsiorpoĸ.
nalimmappoq, nalimmatserpaa,
nalimmaappoq, nalimmatserut.
nalingmagpoĸ,
nalingmagterpâ, nalingmáupoĸ, nalingmagterut.
nalisivaa, nalisinngilaa. nalisivâ, nalisíngilâ.
naloorarpai =
naloriussuuppai; nalooraavoq.
nalôrarpai = naloriússũpai;
nalôraivoĸ.
naloraarpoq, naloraariaq =
nalloq; naloraarusilik, naloraarusillit, naloraartaannarpoq.
nalorârpoĸ, nalorâriaĸ =
natdloĸ; nalorârusilik, nalorârusigdlit, nalorârtáinarpoĸ.
naloriuppaa, naloriussivoq,
naloriussaavoq.
naloriúpâ, naloriússivoĸ,
naloriússauvoĸ.
nalorngivoq,
nalorngisoorpoq, nalorngisoorpaa, nalornginaarpaa,
nalorngisiginngilaa, nalornginngisaannarpoq, nalorngissut.
nalorngivoĸ,
nalorngissôrpoĸ, nalorngissôrpâ, nalornginaerpâ,
nalorngisigíngilâ, nalorngíngisáinarpoĸ, nalorngíssut.
naloqquppoq, naloqquppaa :
sapiuppoq, naloqquppaa; naloqqukkunnaarpoq, naloqqukkunnaarsoq.
nalorĸúpoĸ, nalorĸúpâ
: sapiúpoĸ, nalorĸúpâ; nalorĸúkungnaerpoĸ,
nalorĸúkungnaersoĸ.
nalorrapput =
naloraarrapput.
nalorráput = nalorârráput.
nalorsarpoq, nalorsaatigaa,
nalorsartaannarpoq.
nalorssarpoĸ,
nalorssautigâ, nalorssartáinarpoĸ.
nalorsippaa,
nalorsitsaarpaa, nalorsitsaarivoq, nalorsitsaarut.
nalorssípâ,
nalorssitsârpâ, nalorssitsârivoĸ, nalorssitsârut.
naluersorpaa : qanoq
piumaartoq ilisimareerpaa.
naluerssorpâ : ĸanoĸ
piumârtoĸ ilisimarêrpâ.
naluppaa, nalussivoq; tak. :
naluppaa; nalussivigaa.
nalugpâ, nalugsivoĸ; tak.
: nalúpâ; nalugsivigâ.
naluppoq (: piaaraluni
imermi toquppoq, ipitippoq); naluttarfik, nalukkiarpoq,
nalussuataarpoq.
nalugpoĸ (: piâralune
imerme toĸúpoĸ, ipitípoĸ); nalugtarfik, nalugkiarpoĸ,
nalugssuatârpoĸ.
naaluppoq = naarluppoq;
naalukkajuppoq, naalussivoq.
nâlugpoĸ = nârdlugpoĸ;
nâlugkajugpoĸ, nâlugsivoĸ.
nalujunnaarpoq,
nalujunnaarpaa, nalujunnaarsippaa, nalujunnaarutissaq.
nalujungnaerpoĸ,
nalujungnaerpâ, nalujungnaersípâ, nalujungnaerutigssaĸ.
naluumasortoq =
naluumasortoq, t (naloraarusillit ilaat).
nalûmasortoĸ =
nalûmassortoĸ, t (nalorârusigdlit ilât).
naluumavoq = naluttartuuvoq. nalûmavoĸ = nalugtartûvoĸ.
nalunaaqutaq, t
nalunaaquttat, nalunaaqutarsuaq, nalunaaqutarsivoq,
nalunaaqutaaruppoq.
nalunaeĸutaĸ, t
nalunaeĸútat, nalunaeĸutarssuaĸ, nalunaeĸutarsivoĸ,
nalunaeĸutaerúpoĸ.
nalunaaqutaaraq, t
nalunaaqutaaqqat, nalunaaqutaarartaarpoq, nalunaaqutaararsivoq.
nalunaeĸutâraĸ, t
nalunaeĸutârĸat, nalunaeĸutârartârpoĸ, nalunaeĸutârarsivoĸ.
nalunaaqutserpaa,
nalunaaqutsiuppaa, nalunaaqutsersorpai.
nalunaeĸutserpâ,
nalunaeĸutsiúpâ, nalunaeĸutsersorpai.
nalunaaqutsiorpoq,
nalunaaqutsiorfik, nalunaaqutsiorsinnaavoq.
nalunaeĸutsiorpoĸ,
nalunaeĸutsiorfik, nalunaeĸutsiorsínauvoĸ.
nalunaarasuartaat, t
nalunaarasuartaatip, nalunaarasuartaatit, nalunaarasuartaaserisoq,
nalunaarasuartaammik.
nalunaerasuartaut, t
nalunaerasuartautip, nalunaerasuartautit,
nalunaerasuartauserissoĸ, nalunaerasuartáumik.
nalunaarpoq, nalunaarfigaa,
nalunaarsorpaa, nalunaartaat, nalunaarsuut.
nalunaerpoĸ, nalunaerfigâ,
nalunaerssorpâ, nalunaertaut, nalunaerssût.
nalunaaqqut, t
nalunaaqqutip, nalunaaqqutit nalunaaqqutaavoq, nalunaaqqummik.
nalunaerĸut, t
nalunaerĸutip, nalunaerĸutit nalunaerĸutauvoĸ, nalunaerĸúmik.
nalunaarut, t nalunaarutip,
nalunaarutit, nalunaarutaavoq, nalunaarutigaa.
nalunaerut, t nalunaerutip,
nalunaerutit, nalunaerutauvoĸ, nalunaerutigâ.
nalunaajarpoq,
nalunaajarpaa, nalunaajaavoq, nalunaajaasuuvoq.
nalunaiarpoĸ, nalunaiarpâ,
nalunaiaivoĸ, nalunaiaissûvoĸ.
nalunaajaat, t
nalunaajaatip, nalunaajaatit nalunaajaatigaa, nalunaajaataavoq.
nalunaiaut, t nalunaiautip,
nalunaiautit nalunaiautigâ, nalunaiautauvoĸ.
nalunaappoq, nalunaatsoq,
nalunaallivoq, nalunaannersaavoq.
nalunáipoĸ, nalunaitsoĸ,
nalunaitdlivoĸ, nalunáinerssauvoĸ.
nalunarpoq, nalunaqaaq,
nalunarsivoq, nalunarunnaarpoq, nalunarunnaarsoq,
nalunarumaanngilaq, nalunarumaanngillat.
nalunarpoĸ, nalunaĸaoĸ,
nalunarsivoĸ, nalunarungnaerpoĸ, nalunarungnaersoĸ,
nalunarumãngilaĸ, nalunarumãngitdlat.
nalunngeqatiginnissut, t
nalunngeqatiginnissutip : tarnip nalunngissusia;
nalunngeqatiginnissummigut.
nalúngeĸatigingníssut, t
nalúngeĸatigingníssutip : tarnip nalúngíssusia;
nalúngeĸatigingníssúmigut.
naalungiaarpoq,
naalungiaartaannarpoq.
nâlungiaerpoĸ,
nâlungiaertáinarpoĸ.
naalungiaq, t naalungissat,
naalungiarsuk, naalungiaavoq, naalungialik, naalungiallit.
nâlungiaĸ, t nâlungíssat,
nâlungiarssuk, nâlungiauvoĸ, nâlungialik, nâlungiagdlit.
nalunngilaq, nalunngillat,
nalunngisaq, nalunngilluinnarpaa, nalunngikkaluarpaa.
nalúngilaĸ, nalúngitdlat,
nalúngisaĸ, nalúngitdluínarpâ, nalúngíkaluarpâ.
naalungissi, tk =
naalungiani (ataasers.).
nâlungísse, tk =
nâlungiane (atausers.).
nalunnguarpoq,
nalunnguarfik, nalunnguallaqqippoq, nalunnguallaqqissoq,
nalunnguarumatoqaaq.
nalúnguarpoĸ,
nalúnguarfik, nalúnguatdlarĸigpoĸ, nalúnguatdlarĸigsoĸ,
nalúnguarumatoĸaoĸ.
naluppaa, nalutaq. nalúpâ, nalutaĸ.
naluppaa, nalutsivoq =
nalussivoq; nalutaq, nalutaavoq tak. : naluppaa.
nalúpâ, nalutsivoĸ =
nalugsivoĸ; nalutaĸ, nalutauvoĸ tak. : nalugpâ.
nalusaq, t nalusaaruppoq,
nalusaqanngilaq, nalusaqanngitsoq.
nalussaĸ, t nalussaerúpoĸ,
nalussaĸángilaĸ, nalussaĸángitsoĸ.
naluvoq, naluaa,
nalusoorpoq, nalulluinnarpoq, naluallaaqaaq.
naluvoĸ, naluvâ,
nalussôrpoĸ, naluvdluínarpoĸ, naluvatdlâĸaoĸ.
naammagaa = naammagivaa,
naammagiuarpaa, naammagilluarpaa, naammagittarpoq,
naammagittaappoq, naammagittaatsoq, naammagittaalliorpoq,
naammagisaq.
nãmagâ = nãmagivâ,
nãmagiuarpâ, nãmagivdluarpâ, nãmagigtarpoĸ, nãmagigtáipoĸ,
nãmagigtaitsoĸ, nãmagigtaitdliorpoĸ, nãmagissaĸ.
naammappoq, naammassivoq,
naammassissuppaa, naammassisarpaa, naammattorsaarpaa,
naammatsippoq (: qaarsillarpoq), naammalluarpoq.
nãmagpoĸ, nãmagsivoĸ,
nãmagsíssúpâ, nãmagsisarpâ, nãmagtorsârpâ, nãmagtípoĸ
(: ĸârsitdlarpoĸ), nãmagdluarpoĸ.
naammattoorpaa,
naammattuuippaa, naammattoorsaarpaa, naammattooruppaa,
naammattoorsivoq.
nãmagtôrpâ, nãmagtûvigpâ,
nãmagtôrsârpâ, nãmagtôrúpâ, nãmagtôrsivoĸ.
naammattumik, oqr pusigarpoq
= pusigaqaaq.
nãmagtumik, oĸr pusigarpoĸ
= pusigaĸaoĸ.
naammaannarpoq :
ingasanngilaq; naammaannartumik, naammaannartuuvoq.
nãmáinarpoĸ :
ingassángilaĸ; nãmáinartumik, nãmáinartûvoĸ.
naammaqaaq, naammaqisoq. nãmaĸaoĸ, nãmaĸissoĸ.
naammaqut, t naammaqutit,
naammaqutaavoq, naammaquserpaa, naammaqusiuppaa, naammaqutsiuppaa,
naammaqutigaa; = naammaat.
nãmaĸut, t nãmaĸutit,
nãmaĸutauvoĸ, nãmaĸuserpâ, nãmaĸusiúpâ, nãmaĸutsiúpâ,
nãmaĸutigâ; = nãmaut.
naammaappoq,
naammaalluinnarpoq, naammaataavoq, naammaasiuppaa.
nãmáupoĸ,
nãmautdluínarpoĸ, nãmautauvoĸ, nãmausiúpâ.
naammaat, t naammaaserpaa,
naammaasiuppaa.
nãmaut, t nãmauserpâ,
nãmausiúpâ.
naami, oqq = peqanngilaq;
naamerluinnaq, naameqqissaaq = naameqqinnaaq.
nâme, oĸĸ = peĸángilaĸ;
nâmerdluínaĸ, nâmerĸigsâĸ = nâmerĸingnâĸ.
nanana, oqq = na’-aa,
na’-aa.
nanana, oĸĸ = ná-â,
ná-â.
nannannaartorpoq tak. : na’. nánánârtorpoĸ tak. : ná.
naanaaq, t naanaap, naanaat
: qajariaq.
nânâĸ, t nânâp, nânât
: ĸajariaĸ.
nannaarpoq, mo : toquvoq,
ajoquserpoq.
nánârpoĸ, mo : toĸuvoĸ,
ajoĸuserpoĸ.
nanaak? = naak-naak?. nanauk? = nauk-nauk?.
nannaamisaarpoq :
iimisaarpoq (sissaq).
nánaumissârpoĸ :
îmissârpoĸ (sigssaĸ).
naneralisaq, t naneralitsat,
alliaq; naneralisaraa.
naneralisaĸ, t
naneralitsat, atdliaĸ; naneralisarâ.
nannerivoq : nanulerivoq,
nanorsiorpoq.
nánerivoĸ : nanulerivoĸ,
nanorsiorpoĸ.
nanerpoq, nanerpaa,
nanertorpaa, nanertuupput, nanertippoq (: narrujuummivoq);
nanerlivoq, nanerlivaa, nanertuut.
nanerpoĸ, nanerpâ,
nanertorpâ, nanertũput, nanertípoĸ (: narrujũmivoĸ);
nanerdlivoĸ, nanerdlivâ, nanertût.
nanertugaq, t nanertukkat,
nanertugaavoq.
nanertugaĸ, t nanertugkat,
nanertugauvoĸ.
naneruaq, t nanerussat,
naneruaaruppoq.
naneruaĸ, t nanerússat,
naneruaerúpoĸ.
naneruarpoq, naneruarpaa,
naneruarfik, naneruartippoq, naneruartueruppoq.
naneruarpoĸ, naneruarpâ,
naneruarfik, naneruartípoĸ, naneruartuerúpoĸ.
naneruuserfik, t
naneruuserfiup, naneruuserfittaarpoq, naneruuserfissuaq,
naneruuserfiuvoq.
nanerûserfik, t
nanerûserfiup, nanerûserfigtârpoĸ, nanerûserfigssuaĸ,
nanerûserfiuvoĸ.
nanerussapput =
naneruarrapput; nanerussattorsuupput.
nanerússáput =
naneruarráput; nanerússátorssũput.
nanerusserpoq, nanerussersoq
= nanerualerpoq; nanerussersorput.
nanerússerpoĸ,
nanerússersoĸ = nanerualerpoĸ; nanerússersorput.
naneruut, t naneruutip,
naneruutit naneruummik, naneruutaaruppoq, naneruussuaq,
naneruuteeraq, naneruuserpoq, naneruusersoq = naneruutilerpoq,
naneruutilersoq.
nanerût, t nanerûtip,
nanerûtit nanerũmik, nanerûtaerúpoĸ, nanerũssuaĸ,
nanerûtêraĸ, nanerûserpoĸ, nanerûsersoĸ = nanerûtilerpoĸ,
nanerûtilersoĸ.
nangassaanngilaq,
nangassaanngillat, nangassaanngivippoq, nangassaanngivissoq.
nangagssáungilaĸ,
nangagssáungitdlat, nangagssáungivigpoĸ, nangagssáungivigsoĸ.
nangaavoq = nangarnippoq. nangaivoĸ = nangarnigpoĸ.
nangamivaa : nangaasaarpaa. nangamivâ : nangâsârpâ.
nangarpaa : peqqunngilaa,
tanerpaa; nangartarpaa, = nangartorpaa, nangartaavoq,
nangartaapput (imminnut), nangartaat.
nangarpâ : perĸúngilâ,
tanerpâ; nangartarpâ, = nangartorpâ, nangartaivoĸ,
nangartáuput (ingmingnut), nangartaut.
nanngarpaa = nanngaavaa :
nangittarpaa (toqunniakki).
nángarpâ = nángaivâ :
nangítarpâ (toĸúniagke).
nangaavoq, nangaasoorpoq,
nangaavippoq, nangaavissoq nangaassutigaa, nangaassuppaa,
nangaajunnaarpoq, nangaajunnaarsoq, nangaajallanngilaq,
nangaajallanngillat.
nangâvoĸ, nangâssôrpoĸ,
nangâvigpoĸ, nangâvigsoĸ nangãssutigâ, nangãssúpâ,
nangâjungnaerpoĸ, nangâjungnaersoĸ, nangâjatdlángilaĸ,
nangâjatdlángitdlat.
nangeq, t nanngit : qaaq,
alliaq; nangertaarpoq, nangikoq.
nangeĸ, t nángit : ĸâĸ,
atdliaĸ; nangertârpoĸ, nangikoĸ.
nangeqattaariaa, tk
(taallap, erinnap).
nangeĸátâriâ, tk
(taigdlap, erínap).
nanngerpoq, nanngersoq =
nangilerpoq; nanngerpaa, nanngersorpaa.
nángerpoĸ, nángersoĸ =
nangilerpoĸ; nángerpâ, nángersorpâ.
nanngiarpaa = nannigarpaa :
saaqqummik nangittarpaa (pissataq).
nángiarpâ = nangnigarpâ :
sârĸúmik nangítarpâ (pivsataĸ).
nangiarpoq, nangiaraa,
nangiatuvoq, nangiatooq, nangiasuippoq, nangiasuitsoq,
nangiartaannarpoq, nangiarnaqaaq.
nangiarpoĸ, nangiarâ,
nangiatuvoĸ, nangiatôĸ, nangiasuípoĸ, nangiasuitsoĸ,
nangiartáinarpoĸ, nangiarnaĸaoĸ.
nangippoq : aammaloorpoq,
oqaqqippoq, nappaataa; nangitsippaa (suliani); nangikkumaarpoq.
nangigpoĸ : ãmalôrpoĸ,
oĸarĸigpoĸ, nápautâ; nangigtípâ (suliane); nangigkumârpoĸ.
nangimavoq (nappaamminik);
nangimalersarpoq, nangimajunnaarpoq, nangimajunnaarsoq.
nangimavoĸ (nápáuminik);
nangimalersarpoĸ, nangimajungnaerpoĸ, nangimajungnaersoĸ.
nangippaa (s. suliani,
atisakoq); nangitsivoq, nangitippaa, nangissut, nangissutaavoq (:
toqunniakkamut).
nangípâ (s. suliane,
atissakoĸ); nangitsivoĸ, nangitípâ, nangíssut, nangíssutauvoĸ
(: toĸúniagkamut).
nangiippoq, nangiitsoq,
nangiillivoq, nangiikkutaq, nangiikkutaraa, nangiippallaaqaaq.
nangĩpoĸ, nangîtsoĸ,
nangîtdlivoĸ, nangĩkutaĸ, nangĩkutarâ, nangĩpatdlâĸaoĸ.
nangiiserpoq, nangiisersoq,
nangiisiarpoq, nangiisertaannarpoq, nangiisernertooq.
nangîserpoĸ, nangîsersoĸ,
nangîsiarpoĸ, nangîsertáinarpoĸ, nangîsernertôĸ.
nangissapput =
nangiarrapput; nangissattorsuupput, nangissakkunnaaritsi.
nangíssáput =
nangiarráput; nangíssátorssũput, nangíssákungnaeritse.
nangitaq, t nangitassaq,
nangitaavoq.
nangitaĸ, t nangitagssaĸ,
nangitauvoĸ.
nangitippoq :
ajortooqqippoq; nangitinngilaq : iluanaarpoq, iluatsippoq.
nangitípoĸ :
ajortôrĸigpoĸ; nangitíngilaĸ : iluanârpoĸ, iluagtípoĸ.
naanngivoq, naanngisarpoq,
naanngisat = naanngisarfiit, naanngisarrapput.
nãngivoĸ, nãngissarpoĸ,
nãngissat = nãngissarfît, nãngissarráput.
nammaarpoq = nammaaverpoq;
nammaariaqattaarpoq (tulugaq); tak. : nammaassaarpoq.
nangmaerpoĸ = nangmâverpoĸ;
nangmaeriaĸátârpoĸ (tulugaĸ); tak. : nangmáissârpoĸ.
nammagaq, t nammakkat,
nammagassarsivoq, nammagassaaruppoq, nammagaqaqaaq.
nangmagaĸ, t nangmagkat,
nangmagagssarsivoĸ, nangmagagssaerúpoĸ, nangmagaĸaĸaoĸ.
nammakkerpoq, nammakkersoq,
nammakkerpaa, nammakkersorpoq, nammakkersorpaa, nammakkiuppaa,
nammakkiussaq.
nangmagkerpoĸ,
nangmagkersoĸ, nangmagkerpâ, nangmagkersorpoĸ, nangmagkersorpâ,
nangmagkiúpâ, nangmagkiússaĸ.
nammappoq, nammappaa,
nammatsigaa, nammattussaq, nammattorsuuvoq.
nangmagpoĸ, nangmagpâ,
nangmagtigâ, nangmagtugssaĸ, nangmagtorssûvoĸ.
nammaassaarpoq,
nammaassaariaqattaarpoq (tulugaq); tak. : nammaarpoq.
nangmáissârpoĸ,
nangmáissâriaĸátârpoĸ (tulugaĸ); tak. : nangmaerpoĸ.
nammaaq, t nammaap, nammaat
= nammagaq; nammaaveruppoq = nammaarpoq.
nangmâĸ, t nangmâp,
nangmât = nangmagaĸ; nangmâverúpoĸ = nangmaerpoĸ.
nammaat, t = nammaataq,
nammaattat, nammaatsiorpoq, nammaatsiorpaa.
nangmaut, t = nangmautaĸ,
nangmáutat, nangmautsiorpoĸ, nangmautsiorpâ.
nammik, t nammissiaq,
nammissaaruppoq, nammissarsivoq.
nangmik, t nangmigssiaĸ,
nangmigssaerúpoĸ, nangmigssarsivoĸ.
nammineq, (t),
namminertuutigaa = namminersuutigaa, namminermisut itippaa.
nangmineĸ, (t),
nangminertûtigâ = nangminerssûtigâ, nangminermisut itípâ.
nammineraa = namminerivaa :
nammineq pigaa.
nangminerâ = nangminerivâ
: nangmineĸ pigâ.
nammineerpoq, nammineersoq,
nammineersippaa, nammineertaannarpoq, nammineerunnaarpoq,
nammineerunnaarsoq.
nangminêrpoĸ,
nangminêrsoĸ, nangminêrsípâ, nangminêrtáinarpoĸ,
nangminêrungnaerpoĸ, nangminêrungnaersoĸ.
namminneq, (t)k
namminnermissut, namminnerminniipput.
nangmingneĸ, (t)k
nangmingnermigsut, nangmingnermingnĩput.
namminissaq, t
namminissarsiorpoq : isumamineerpoq.
nangminigssaĸ, t
nangminigssarsiorpoĸ : isumaminêrpoĸ.
nammiuppaa = nammakkiuppaa;
nammiukkallakkit.
nangmiúpâ = nangmagkiúpâ;
nangmiúkatdlákit.
nammissinnik (t)k
suliniaritsi.
nangmivsínik (t)k
suliniaritse.
nammitsinnik (t)k suli
saperpugut.
nangmivtínik (t)k sule
saperpugut.
nanniarpaa = nannigarpaa :
nangippaa (toqunniakki) = nanngiarpaa.
nangniarpâ = nangnigarpâ :
nangípâ (toĸúniagke) = nángiarpâ.
nanniarpaa = nannigarpaa :
nangippaa (toqunniakki) = nanngiarpaa.
nangnigarpâ = nangniarpâ :
nangípâ (toĸúniagke) = nángiarpâ.
nannippoq = nangippoq;
nannitseqqissarpoq : meeraq, qiasoq nipangerumajunnaarpoq;
nannittoq : ajornerulersoq (napparsimasoq).
nangnigpoĸ = nangigpoĸ;
nangnigterĸigsarpoĸ : mêraĸ, ĸiassoĸ nipangerumajungnaerpoĸ;
nangnigtoĸ : ajornerulersoĸ (náparsimassoĸ).
nanngut, t nanngutip,
nanngutit = nangissut.
nángut, t nángutip,
nángutit = nangíssut.
naniaraa = naniannaraa tak.
nanivaa.
naniarâ = naniánarâ tak.
nanivâ.
naaniarpaa, naaniarpai,
naaniarsaraa.
nâniarpâ, nâniarpai,
nâniarssarâ.
nanniarpoq = nanuliarpoq,
nannunniarpoq.
nániarpoĸ = nanuliarpoĸ,
nánungniarpoĸ.
nanigaq, t nanikkat,
nanigaavoq.
nanigaĸ, t nanigkat,
nanigauvoĸ.
nanippoq = ninippoq,
pullaaruppoq; nanikkiartorpoq.
nanípoĸ = ninípoĸ,
putdlaerúpoĸ; naníkiartorpoĸ.
nanivaa, nanisaq, nanisivoq,
naniaraa = nanisiaraa, naniannaaraa, naniunnanngilaa.
nanivâ, nanissaĸ,
nanissivoĸ, naniarâ = nanissiarâ, naniangnârâ,
naniungnángilâ.
nanniveqanngilaq,
nanniveqanngillat (tammaasaq) = naniffissaqanngilaq.
nániveĸángilaĸ,
nániveĸángitdlat (támaissaĸ) = nanivfigssaĸángilaĸ.
nannivik, t nanniviup :
nanisiffik; nanniveqanngilaq, nanniveqanngillat.
nánivik, t nániviup :
nanissivfik; nániveĸángilaĸ, nániveĸángitdlat.
nanu, t nannut, nanoraq :
atertaq (: issoq marrarmik akulik); nanoramineq : nannup
amimernga; nanorsuaq, nanorsivoq, nanorsiorpoq.
nano, t nánut, nanoraĸ :
atertaĸ (: ivssoĸ marrarmik akulik); nanoramineĸ : nánup
amimernga; nanorssuaĸ, nanorsivoĸ, nanorsiorpoĸ.
nanorluarpoq : toqqissivoq,
najummappoq; nanorluavilluni ingippoq.
nanordluarpoĸ :
torĸigsivoĸ, najúmagpoĸ; nanordluavigdlune ingípoĸ.
nanuaraq, t nanuaqqat,
nanuaraavoq.
nanuaraĸ, t nanuarĸat,
nanuarauvoĸ.
nannuppoq, nannuttaq,
nannuttaraa, nannunniarpoq, nannunniaq, nannukkajuppoq.
nánugpoĸ, nánugtaĸ,
nánugtarâ, nánungniarpoĸ, nánungniaĸ, nánugkajugpoĸ.
nanunnguusaarpoq =
nanuusaarpoq (nannutut iliorluni).
nanúngûssârpoĸ =
nanûssârpoĸ (nánutut iliordlune).
naaralavoq, naaralaarpoq,
naaralaartitsivik, naaralasorsuuvoq (inneq).
naoralavoĸ, naoralaorpoĸ,
naoralaortitsivik, naoralassorssûvoĸ (ingneĸ).
naararput = naajorarput (s.
tinupasut).
naorarput = naujorarput (s.
tinupassut).
naarallappoq (inneq),
naarallattariaq, naarallattarissat (qitigiaq),
naarallattuinnaavoq.
naoratdlagpoĸ (ingneĸ),
naoratdlagtariaĸ, naoratdlagtaríssat (ĸitigiaĸ),
naoratdlagtuínauvoĸ.
naarlaaq, t naarlaap,
naarlaat, naarlaannguaq, naarlaavoq, = naarlaajuvoq; = naarngaaq.
naordlâĸ, t naordlâp,
naordlât, naordlãnguaĸ, naordlauvoĸ, = naordlâjuvoĸ; =
naorngâĸ.
naarngaaq, t naarngaap,
naarngaat.
naorngâĸ, t naorngâp,
naorngât.
naaqqaaq, t naaqqaap,
naaqqaat = naarlaaq; naaqqaajuvoq.
naorĸâĸ, t naorĸâp,
naorĸât = naordlâĸ; naorĸâjuvoĸ.
naaqqaarpoq, naaqqaarfik,
naaqqaarfigaa.
naorĸârpoĸ, naorĸârfik,
naorĸârfigâ.
naaqqaat, t naaqqaatip,
naaqqaatit, naaqqaatissaq, naaqqaataavoq.
naorĸaut, t naorĸautip,
naorĸautit, naorĸautigssaĸ, naorĸautauvoĸ.
naaqqavik, t naaqqaviup =
naaffik; naaqqaveqanngilaq, naaqqaveqanngillat (: piffeqanngilaq).
naorĸavik, t naorĸaviup =
nauvfik; naorĸaveĸángilaĸ, naorĸaveĸángitdlat (:
pivfeĸángilaĸ).
naaqqippoq, naaqqissoq,
naaqqissinnaavoq.
naorĸigpoĸ, naorĸigsoĸ,
naorĸigsínauvoĸ.
naaruttorneq, t
naaruttornerup, naaruttornerit, naaruttorneruvoq.
naorugtorneĸ, t
naorugtornerup, naorugtornerit, naorugtorneruvoĸ.
napaannartoq, t :
suliumanngitsoq; napaannartuunngilaq, napaannartuunngillat.
napáinartoĸ, t :
suliumángitsoĸ; napáinartũngilaĸ, napáinartũngitdlat.
nappaavoq, nappaasuuvoq,
nappaasarpoq.
nápaivoĸ, nápaissûvoĸ,
nápaissarpoĸ.
nappaja, t : napparsisoq;
nappajaavoq, nappajaagaluaq.
nápaja, t : náparsissoĸ;
nápajauvoĸ, nápajaugaluaĸ.
napajungak, t napajungaap,
napajungaat, napajungattaq (ilulissami).
napajungak, t napajungaup,
napajungait, napajungagtaĸ (ilulíssame).
napakkarpoq :
kussanngaarpoq; napakkaappoq, = napakkaruppoq, napakkaapput
(qassiit, s. kiioraasut).
napákarpoĸ :
kugssángârpoĸ; napákáupoĸ, = napákarúpoĸ, napákãput
(ĸavsît, s. kîoraissut).
nappaku, t = naffaku. nápako, t = nagfako.
nappakujoorpoq (s. angallat
malinni).
nápakujôrpoĸ (s.
angatdlat malingne).
nappaalapput,
nappaalaannarput, nappaalajunnaarput, nappaalajunnaarsut; =
nappakulapput.
nápâláput, nápâláinarput,
nápâlajungnaerput, nápâlajungnaersut; = nápakuláput.
nappappoq (imminut) :
pilersorpoq, attappoq; nappappaa (allap).
nápápoĸ (ingminut) :
pilersorpoĸ, átápoĸ; nápápâ (avdlap).
nappararput = napparrapput. nápararput = náparráput.
naparlivoq : suliaqanngilaq,
tarfivoq; naparliinnaqinak.
napardlivoĸ :
suliaĸángilaĸ, tarfivoĸ; napardlĩnaĸinak.
napariaq, t naparissat,
napariarsiorpoq, napariakipput (qamutit) (: umiap napariai
saneraani) = napaqqut.
napariaĸ, t naparíssat,
napariarsiorpoĸ, napariakíput (ĸamutit) (: umiap napariai
saneraine) = naparĸut.
napparippoq, napparissoq,
napparissaarpoq, napparissivoq, napparilluinnarpoq,
napparikkunnaarpoq, napparikkunnaarsoq.
náparigpoĸ, náparigsoĸ,
náparigsârpoĸ, náparigsivoĸ, náparigdluínarpoĸ,
náparigkungnaerpoĸ, náparigkungnaersoĸ.
nappaarippoq, nappaarissoq,
napparivippoq.
nápârigpoĸ, nápârigsoĸ,
náparivigpoĸ.
naparissat, tq (qamutini);
tak. : napariaq.
naparíssat, tĸ (ĸamutine);
tak. : napariaĸ.
naparisserpai (qamutit) =
naparialerpai; naparissersuutit (allunaat qilersuutit).
naparísserpai (ĸamutit) =
naparialerpai; naparíssersûtit (agdlunât ĸilerssûtit).
naparissiorpoq =
naparialiorpoq.
naparíssiorpoĸ =
naparialiorpoĸ.
napparpoq, I, napparpaa,
nappartippaa, nappartiterpai, napparluarpaa.
náparpoĸ, I, náparpâ,
nápartípâ, nápartiterpai, nápardluarpâ.
napparpoq, II napparsimavoq,
napparsimaannarpoq, napparsimagajuppoq, napparnaveersaarpoq.
náparpoĸ, II náparsimavoĸ,
náparsimáinarpoĸ, náparsimagajugpoĸ, náparnavêrsârpoĸ.
nappaqqut, t nappaqqutip,
nappaqqutit (s. ilivermi); nappaqquserpaa, nappaqqutaavoq tak. :
napariaq.
náparĸut, t náparĸutip,
náparĸutit (s. iliverme); náparĸuserpâ, náparĸutauvoĸ tak.
: napariaĸ.
napaqqut, t napaqqutip,
napaqqutit, = napariaq; napaqquserpaa.
naparĸut, t naparĸutip,
naparĸutit, = napariaĸ; naparĸuserpâ.
napparsimmavik, t
napparsimmaviup, napparsimmavimmiippoq, napparsimmavittaaq.
náparsímavik, t
náparsímaviup, náparsímavingmĩpoĸ, náparsímavigtâĸ.
napparsivoq (nappartamik),
napparsisarpoq, napparsisinnaavoq, napparsisuuvoq.
náparsivoĸ (nápartamik),
náparsissarpoĸ, náparsisínauvoĸ, náparsissûvoĸ.
nappartaq, t = nappagaq
nappartassiaq, nappartarsuaq, nappartaaraq, nappartamineq.
nápartaĸ, t = nápagaĸ
nápartagssiaĸ, nápartarssuaĸ, nápartâraĸ, nápartamineĸ.
napaartoq, t : orpinnguaq. napârtoĸ, t : orpínguaĸ.
napparut, t napparutip,
napparutit, napparuserpoq, napparuserfik, napparutaarpaa,
napparutaajarpoq, napparussuaq.
náparut, t náparutip,
náparutit, náparuserpoĸ, náparuserfik, náparutaerpâ,
náparutaiarpoĸ, náparússuaĸ.
naparutaq, t naparuttat,
naparutakippoq, naparutakitsoq, naparutartooq, naparutaarussuppaa
(qipoqqaap aqqajuitsup).
naparutaĸ, t naparútat,
naparutakípoĸ, naparutakitsoĸ, naparutartôĸ, naparutaerússúpâ
(ĸiporĸaup arĸajuitsup).
napparuttoorpoq,
napparuttoorluni nakkarpoq.
náparútôrpoĸ,
náparútôrdlune nákarpoĸ.
naparutserpoq, naparutsersoq
= naparutanippoq.
naparutserpoĸ,
naparutsersoĸ = naparutanigpoĸ.
napparutsiorpoq =
napparutiliorpoq.
náparutsiorpoĸ =
náparutiliorpoĸ.
napasaqattaarpoq
(kussangalluni).
napassaĸátârpoĸ
(kugssangavdlune).
napasariaq, t = napatariaq. napassariaĸ, t =
napatariaĸ.
napassut, t napassutip,
napassutit, napassutigaa, napassutaavoq.
napássut, t napássutip,
napássutit, napássutigâ, napássutauvoĸ.
nappat, t nappatip, nappatit
= napassut; nappatigaa, nappataavoq.
nápat, t nápatip, nápatit
= napássut; nápatigâ, nápatauvoĸ.
napataraalupput : tamatigut
tamaana nuiorarput.
napatarâlugput : tamatigut
tamauna nuiorarput.
napatariaq, t napatarissat :
kinguusarsuaq = napasariaq.
napatariaĸ, t napataríssat
: kingûssarssuaĸ = napassariaĸ.
nappaallappoq
(napparissinani).
nápâtdlagpoĸ
(náparigsinane).
nappatiinnarput :
suliaqanngillat.
nápatĩnarput :
suliaĸángitdlat.
napatsivoq (puisi),
napatsigajupput (terliunngitsut).
napatsivoĸ (puisse),
napatsigajugput (terdliúngitsut).
napaavarpoq = napajuarpoq (:
inuummersorpoq).
napauarpoĸ = napajuarpoĸ
(: inũmersorpoĸ).
nappaat, t nappaatip,
nappaatit, nappaataavoq, nappaassuaq.
nápaut, t nápautip,
nápautit, nápautauvoĸ, nápáussuaĸ.
napavoq, napasarpoq,
napasortaq, napasuliaq, napasua : tikaagutaa; napatippaa (:
atatippaa, inuutippaa).
napavoĸ, napassarpoĸ,
napassortaĸ, napassuliaĸ, napassua : tikâgutâ; napatípâ (:
atatípâ, inûtípâ).
naapeeq, t = naapequt,
atukkap assinganik atueqat; naapeeraa.
nâpêĸ, t = nâpeĸut,
atugkap ássinganik atueĸat; nâpêrâ.
naapeqat, t naapeqatip,
naapeqatit, naapeqatigiit, naapeqatigiipput, naapeqatigiissut.
nâpeĸat, t nâpeĸatip,
nâpeĸatit, nâpeĸatigît, nâpeĸatigîgput, nâpeĸatigîgsut.
naapequt, t naapequtip,
naapequtit naapequtigiipput, naapequtigiissut.
nâpeĸut, t nâpeĸutip,
nâpeĸutit nâpeĸutigîgput, nâpeĸutigîgsut.
naperpaa, napertorpaa,
napertuut = naqitaraa.
naperpâ, napertorpâ,
napertût = naĸitarâ.
naapertorpaa = missiliorpaa;
naapertornarsivoq.
nâpertorpâ = migssiliorpâ;
nâpertornarsivoĸ.
naapertuivoq,
naapertuilluarpoq : eqqortumik iliorpoq; naapertuineq.
nâpertuivoĸ,
nâpertuivdluarpoĸ : erĸortumik iliorpoĸ; nâpertuineĸ.
naapertuuppoq,
naapertuuppaa, naapertuulluarpoq, naapertuukkunnaarpoq,
naapertuukkunnaarsoq.
nâpertũpoĸ, nâpertũpâ,
nâpertûtdluarpoĸ, nâpertũkungnaerpoĸ, nâpertũkungnaersoĸ.
napiagaq, t napiakkat. napiagaĸ, t napiagkat.
napiarpaa, napiarniut =
napiaaniut.
napiarpâ, napiarniut =
napiainiut.
naapigiaq, t :
nerinialuttoq.
nâpigiaĸ, t :
nerinialugtoĸ.
naapigiarpoq, naapigiarpaa :
naammattooriarpaa; naapigiaavoq.
nâpigiarpoĸ, nâpigiarpâ
: nãmagtôriarpâ; nâpigiaivoĸ.
naapissaavoq : naapinneq
ajornanngilaq; naapissaanngilaq, naapissaanngillat.
nâpigssauvoĸ : nâpíneĸ
ajornángilaĸ; nâpigssáungilaĸ, nâpigssáungitdlat.
naapippaa, naapikkiartorpaa,
naapinngisaannarpaa, naapilluarpaa.
nâpípâ, nâpíkiartorpâ,
nâpíngisáinarpâ, nâpitdluarpâ.
napippoq, napittorpoq,
napittortaq.
napípoĸ, napítorpoĸ,
napítortaĸ.
naapitaq, t
naapitassaaruppoq.
nâpitaĸ, t
nâpitagssaerúpoĸ.
napitippoq, napitippaa,
napitinniarpaa (: ajortumeerniarpaa peqquserlulluni); napititaq.
napitípoĸ, napitípâ,
napitíniarpâ (: ajortumêrniarpâ perĸuserdlugdlune);
napititaĸ.
naapitsivoq,
naapitsigajuppoq, naapitsisaannarpoq, naapitsinerluppoq.
nâpitsivoĸ,
nâpitsigajugpoĸ, nâpitsissáinarpoĸ, nâpitsinerdlugpoĸ.
napivoq (: meeraq
isumallerpoq), napivaa (: tamaat sanimut ingerlavigaa), napisaq,
napisivoq, napisartoq, napissaanngilaq, napisoorpoq, napivippoq,
napivissoq.
napivoĸ (: mêraĸ
isumagdlerpoĸ), napivâ (: tamât sanimut ingerdlavigâ),
napissaĸ, napissivoĸ, napissartoĸ, napigssáungilaĸ,
napissôrpoĸ, napivigpoĸ, napivigsoĸ.
napu, t : qamutit
ikaarutaat; naportupput.
napo, t : ĸamutit ikârutât;
naportúput.
nappuk, t : avannaq (anori). nápuk, t : avangnaĸ
(anore).
napulersorpai (qamutit). napulersorpai (ĸamutit).
napulipput (qamutit
usinermit, naput attorlugit qamutit maggusimapput).
napulíput (ĸamutit
usinermit, naput agtordlugit ĸamutit maggusimáput).
napuliutit, tq : napunut
qilersuutit.
napuliutit, tĸ : napunut
ĸilerssûtit.
napummarippoq,
napummarissoq, napummarissarpaa.
napúmarigpoĸ,
napúmarigsoĸ, napúmarigsarpâ.
napumavoq, napumaarpoq,
napumaqaaq.
napumavoĸ, napumârpoĸ,
napumaĸaoĸ.
nappuppoq : itivippoq,
ituippoq; nappuppaa : uliunnappaa; napputtoorpoq (:
kipinngutsappoq, noqqaatsappoq).
nápúpoĸ : itivípoĸ,
ituípoĸ; nápúpâ : uliúnagpâ; nápútôrpoĸ (:
kipíngutsagpoĸ, norĸaitsagpoĸ).
naapput : kipipput,
isulipput; tak. : naavoq.
nãput : kipíput, isulíput;
tak. : nâvoĸ.
napput, t napputip, napputit
: alissamik qitulisaat (saaneq putulik) = nalluut.
náput, t náputip, náputit
: aligssamik ĸitulisaut (sauneĸ putulik) = navdlût.
naput, tq tak. napu. naput, tĸ tak. napo.
naaq, t tak. : naat, nassat,
naartu, naartuvoq, il. il. ; naaqqortooq, naarluppoq = naaluppoq.
nâĸ, t tak. : nât,
nássat, nârto, nârtuvoĸ, il. il. ; nârĸortôĸ, nârdlugpoĸ
= nâlugpoĸ.
naqerloq, t : itinneq,
naqinneq; naqerlukkoorpoq.
naĸerdloĸ, t : itivneĸ,
naĸingneĸ; naĸerdlúkôrpoĸ.
naqippoq : pukkippoq;
naqillivoq, naqillisippaa, naqittoq, naqillisarpaa.
naĸigpoĸ : púkípoĸ;
naĸigdlivoĸ, naĸigdlisípâ, naĸigtoĸ, naĸigdlisarpâ.
naqiguppaa, naqigussaavoq,
naqigukkiartorpaa.
naĸigúpâ, naĸigússauvoĸ,
naĸigúkiartorpâ.
naqigut, t naqigutip,
naqigutit naqiguserpaa.
naĸigut, t naĸigutip,
naĸigutit naĸiguserpâ.
naqinneq, t naqinnerup,
naqinnerit, allanneq naqitaq; naqinnerlunneq, naqinneqarpoq; tak.
: naqippaa.
naĸíneĸ, t naĸínerup,
naĸínerit, agdlangneĸ naĸitaĸ; naĸínerdlungneĸ,
naĸíneĸarpoĸ; tak. : naĸípâ.
naqinneq, t naqinnerup,
naqinnerit = naqerloq, atsinnersaq; naqinnersaq, naqinneruvoq.
naĸingneĸ, t naĸingnerup,
naĸingnerit = naĸerdloĸ, atsingnerssaĸ; naĸingnerssaĸ,
naĸingneruvoĸ.
naqippaa, naqittarpaa,
naqittagaq, naqittakkat, naqittaavoq, naqittaavik, naqittaarivoq,
naqittaappaa, naqittaat, naqittaaserpaa.
naĸípâ, naĸítarpâ,
naĸítagaĸ, naĸítagkat, naĸítaivoĸ, naĸítaivik,
naĸítârivoĸ, naĸítáupâ, naĸítaut, naĸítauserpâ.
naqissut, t naqissutip,
naqissutit, naqissutilik, naqissutillit, naqissuserpaa.
naĸíssut, t naĸíssutip,
naĸíssutit, naĸíssutilik, naĸíssutigdlit, naĸíssuserpâ.
naqitaq, t (: annoraassaq
akikinneq); naqitaavoq, naqitarpassuit.
naĸitaĸ, t (: ánorâgssaĸ
akikíneĸ); naĸitauvoĸ, naĸitarpagssuit.
naqitaraa = naqitarivaa,
naqitarisaq, naqitarilluarpaa.
naĸitarâ = naĸitarivâ,
naĸitarissaĸ, naĸitarivdluarpâ.
naqitarut, t naqitarutip,
naqitarutit, naqitaruserpaa, naqitarutaarpaa, naqitarutaajarpaa.
naĸitarut, t naĸitarutip,
naĸitarutit, naĸitaruserpâ, naĸitarutaerpâ, naĸitarutaiarpâ.
naqiterpai (atuakkiat),
naqiterivoq, naqiterisoq, naqiterisuuvoq, naqiterivik.
naĸiterpai (atuagkiat),
naĸiterivoĸ, naĸiterissoĸ, naĸiterissûvoĸ, naĸiterivik.
naqiterut, t naqiterutip,
naqiterutit, naqiterusiorpoq, naqiterutitaarpoq.
naĸiterut, t naĸiterutip,
naĸiterutit, naĸiterusiorpoĸ, naĸiterutitârpoĸ.
naqitigaq, t naqitikkat,
naqitigaavoq, naqitigaaruppoq, naqitigassaaruppoq.
naĸitigaĸ, t naĸitigkat,
naĸitigauvoĸ, naĸitigaerúpoĸ, naĸitigagssaerúpoĸ.
naqitikkiorpoq =
naqitigaliorpoq.
naĸitigkiorpoĸ =
naĸitigaliorpoĸ.
naqitsit, t naqitsisip,
naqitsisit, naqitsisaa, tk naqitsisaaruppoq, naqitsisiliorpoq.
naĸitsit, t naĸitsisip,
naĸitsisit, naĸitsisâ, tk naĸitsisaerúpoĸ, naĸitsisiliorpoĸ.
naqitsivoq, naqitsisarpoq,
naqitsivik, naqitsivissiaq.
naĸitsivoĸ,
naĸitsissarpoĸ, naĸitsivik, naĸitsivigssiaĸ.
narajaq, t narassat,
narajartorpaa, narajassaq.
narajaĸ, t narássat,
narajartorpâ, narajagssaĸ.
narajarpoq :
naamasaminukarpoq; narajaaniarpoq : alapernaappoq.
narajarpoĸ :
naimassaminukarpoĸ; narajainiarpoĸ : alapernáipoĸ.
narajorpoq, narajorpaa,
narajortuinnaavoq, narajusivoq.
narajorpoĸ, narajorpâ,
narajortuínauvoĸ, narajussivoĸ.
naraseq, t naratsit,
naraserluk, narasivik.
naraseĸ, t naratsit,
naraserdluk, narasivik.
narasserpaa : narajalerpaa;
narassersorpaa, narassiuppaa.
narásserpâ : narajalerpâ;
narássersorpâ, narássiúpâ.
narlappoq = narrappoq. nardlagpoĸ = narragpoĸ.
narlangavoq = narlannguvoq. nardlangavoĸ =
nardlánguvoĸ.
narlannguvoq :
naamasaluppoq; narlanngunaqaaq, narlannguuppaa.
nardlánguvoĸ :
naimassalugpoĸ; nardlángunaĸaoĸ, nardlángũpâ.
narloqippoq, narloqisippaa :
tikkortippaa; narloqissinnaanngilaq.
nardloĸípoĸ, nardloĸisípâ
: tíkortípâ; nardloĸísínáungilaĸ.
narlorpoq, narlorpaa,
narlorsarpaa, narlorsaavoq, narlorsaat; = narlutsippoq.
nardlorpoĸ, nardlorpâ,
nardlorsarpâ, nardlorsaivoĸ, nardlorsaut; = nardlugtípoĸ.
narlugaq, t narlukkat,
narlugaavoq.
nardlugaĸ, t nardlugkat,
nardlugauvoĸ.
naarluppoq = naaluppoq
naarluttaannarpoq; tak. : naaq.
nârdlugpoĸ = nâlugpoĸ
nârdlugtáinarpoĸ; tak. : nâĸ.
narlumukaaq, t narlumukaap,
narlumukaat (nersuteeraq).
nardlumukâĸ, t
nardlumukâp, nardlumukât (nerssutêraĸ).
narlumut, tki narlumuinnaq,
oqr.
nardlumut, tki nardlumuínaĸ,
oĸr.
narluvoq, narlusooq,
narlusarpaa, narlusaaqqut, narlusaaqquserpoq, narlusaaqqusersoq,
narlusivoq (: annulerpoq), narlutsippoq.
nardluvoĸ, nardlusôĸ,
nardlusarpâ, nardlusârĸut, nardlusârĸuserpoĸ,
nardlusârĸusersoĸ, nardlusivoĸ (: ánulerpoĸ), nardlugtípoĸ.
naarippoq, naarissoq,
naarittuaannarpoq : kanajoq.
nârigpoĸ, nârigsoĸ,
nârigtuáinarpoĸ : kanajoĸ.
naarissaat, t naarissaatip,
naarissaatit, naarissaaserpaa, naarissaataavoq, naarissaammik.
nârigsaut, t nârigsautip,
nârigsautit, nârigsauserpâ, nârigsautauvoĸ, nârigsáumik.
naarisarpai, naarisaavoq,
naarisaapput : kinguleriaarput.
nârisarpai, nârisaivoĸ,
nârisáuput : kinguleriârput.
narnerpoq, narnersoq (qajaĸ)
: paarataarpoq, paanngarpoq; narnersippaa, narnerrapput.
narnerpoĸ, narnersoĸ
(ĸajaĸ) : paoratârpoĸ, páungarpoĸ; narnersípâ,
narnerráput.
narnguppaa : nanerlugu
unitsippaa, aalangeerpaa; narngussaavoq, narngussivoq.
narngúpâ : nanerdlugo
unigtípâ, aulangêrpâ; narngússauvoĸ, narngússivoĸ.
narngut, t narngutip,
narngutit : perlernaveeqqut; narngutigaa.
narngut, t narngutip,
narngutit : perdlernavêrĸut; narngutigâ.
narnuaq, t :
nanertitsivigisaq; narnuaraa, narnualiuppaa : peruliuppaa;
narnuaruserpoq.
narnuaĸ, t :
nanertitsivigissaĸ; narnuarâ, narnualiúpâ : peruliúpâ;
narnuaruserpoĸ.
naqqa, tk = natia;
naqqatigoorpoq, naqqaniippoq.
narĸa, tk = natia;
narĸatigôrpoĸ, narĸanĩpoĸ.
naqqannerpaa,
naqqanniinnarpaa.
narĸánerpâ, narĸánĩnarpâ.
naqqannippoq : naqqanut
pivoq; naqqannikkiartorpoq.
narĸánípoĸ : narĸanut
pivoĸ; narĸáníkiartorpoĸ.
naaqqavaa = naavissimavaa. nârĸavâ = nâvigsimavâ.
naaqqavik, t naaqqaviup,
naaqqavilersorpaa, naaqqaveeruppoq, naaqqavikippoq, naaqqavikitsoq
= naateqqavik.
nârĸavik, t nârĸaviup,
nârĸavilersorpâ, nârĸavêrúpoĸ, nârĸavikípoĸ,
nârĸavikitsoĸ = nâterĸavik.
naaqqavoq : naatisimavoq,
naavissimavoq.
nârĸavoĸ : nâtisimavoĸ,
nâvigsimavoĸ.
naqqi, tk = natii; naqqisa,
allam. = natiisa.
narĸe, tk = natê; narĸisa,
avdlam. = natîsa.
naqqippaa : kukkuneq
iluarsivaa; naqqisdigaa : nalunaajaasigaa; naqqissorpaa :
eqqaasippaa, tikkuaavigaa (kukkuneranik); naqqinneqarpoq,
naqqissuut, naqqitsippaa, naqqigaq.
narĸigpâ : kúkuneĸ
iluarsivâ; narĸigsigâ : nalunaiaissigâ; narĸigssorpâ :
erĸaisípâ, tíkuaivigâ (kúkuneranik); narĸingneĸarpoĸ,
narĸigssût, narĸigtípâ, narĸigaĸ.
naqqippoq : uummarissivoq
(pikkaluartaq); naqqittoortippaa, naqqikkaluttuinnarpoq.
narĸigpoĸ : ũmarigsivoĸ
(píkaluartaĸ); narĸigtôrtípâ, narĸigkalugtuínarpoĸ.
naqqigut, t naqqigutip,
naqqigutit, naqqigutigaa, naqqigutaavoq, naqqiguserpaa.
narĸigut, t narĸigutip,
narĸigutit, narĸigutigâ, narĸigutauvoĸ, narĸiguserpâ.
naqqippoq, naqqitsoĸ :
nateqanngilaq.
narĸípoĸ, narĸitsoĸ :
nateĸángilaĸ.
naqqit, t = natit. narĸit, t = natit.
naqqiut, t naqqiutip,
naqqiutit, naqqiutigaa, naqqiutaavoq, naqqiuserpaa.
narĸiut, t narĸiutip,
narĸiutit, narĸiutigâ, narĸiutauvoĸ, narĸiuserpâ.
naaqqivai : naasimavai
(isuanit isuanut); naaqqisimavai.
nârĸivai : nâsimavai
(isuanit isuanut); nârĸisimavai.
naqqiivoq, naqqiisuuvoq,
naqqiigajuppoq.
narĸîvoĸ, narĸîssûvoĸ,
narĸîgajugpoĸ.
naqqoq, t : suugaq (qarsup);
naqqulik, naqqullit, naqqortuvoq, naqqukippoq, naqqukitsoq.
narĸoĸ, t : sûgaĸ
(ĸarssup); narĸulik, narĸugdlit, narĸortuvoĸ, narĸukípoĸ,
narĸukitsoĸ.
narrappoq, narraappaa,
narraassivoq, narrannarpoq = narlappoq.
narragpoĸ, narráupâ,
narráussivoĸ, narrangnarpoĸ = nardlagpoĸ.
narraat, t narraatip,
narraatit, narraataavoq, narraatigaa.
narraut, t narrautip,
narrautit, narrautauvoĸ, narrautigâ.
narrorsaarpaa : ajorsaarpaa;
narrorsaarutigaa.
narrorsârpâ : ajorsârpâ;
narrorsârutigâ.
narruttorpoq,
narruttornaqaaq.
narrugtorpoĸ,
narrugtornaĸaoĸ.
narrujuummivoq,
narrujuummisippaa, narrujuummisitsivoq, narrujuummissutigaa.
narrujũmivoĸ,
narrujũmisípâ, narrujũmisitsivoĸ, narrujũmíssutigâ.
narruvoq, narrugaa,
narrugisaq, narrunarsarpaa, narrunarsivoq, narrusuppoq,
narrutsappoq, narrutsaappaa, narrutsaat, narrutsaatigaa,
narrusivaa, narrusuut, narrutooq, narrutuvoq.
narruvoĸ, narrugâ,
narrugissaĸ, narrunarsarpâ, narrunarsivoĸ, narrusugpoĸ,
narrutsagpoĸ, narrutsáupâ, narrutsaut, narrutsautigâ,
narrussivâ, narrusût, narrutôĸ, narrutuvoĸ.
narsiarutit = narsiarutit,
tq : qarngusat, igaffiliap qulisaannaap taluusaa.
narsiarutit = narssiarutit,
tĸ : ĸarngussat, igavfiliap ĸulissáinaup talûssai.
narsingavoq, narsingaarpoq
(imma), narsingavallaaqaaq.
narsingavoĸ, narsingârpoĸ
(ingma), narsingavatdlâĸaoĸ.
narsippoq : allunaasamut
narsipappoq, naatippoq.
narsípoĸ : agdlunaussamut
narsipagpoĸ, nâtípoĸ.
narsaq, t narsaat,
narsaamaneq, narsaavoq, narsaviaq, narsaviartaq, narsarmiu.
narssaĸ, t narssaut,
narssaumaneĸ, narssauvoĸ, narssaviaĸ, narssaviartaĸ,
narssarmio.
narsarmiutaq, t
narsarmiuttat, narsarmiutaaraq, narsarmiutanippoq.
narssarmiutaĸ, t
narssarmiútat, narssarmiutâraĸ, narssarmiutanigpoĸ.
narsaaqqippoq,
narsaaqqissoq, narsaaqqilluinnarpoq, narsaaqqivippoq,
narsaaqqivissoq.
narssârĸigpoĸ,
narssârĸigsoĸ, narssârĸigdluínarpoĸ, narssârĸivigpoĸ,
narssârĸivigsoĸ.
narsiarpoq = narsamukarpoq;
narsiartaannarpoq, narsiaatigaa.
narssiarpoĸ =
narssamukarpoĸ; narssiartáinarpoĸ, narssiautigâ.
narsiumaneq = narsaamaneq. narssiumaneĸ =
narssaumaneĸ.
narsuppaa (: isumaa
unitsippaa), narsukkiartorpaa, narsuavaa, narsuttaavoq,
narsuttaapput : assortuupput; narsuagut, narsuaguserpaa,
narsuataarpaa, narsuataarivoq.
narssúpâ (: isumâ
unigtípâ), narssúkiartorpâ, narssuavâ, narssútaivoĸ,
narssútáuput : agssortũput; narssuagut, narssuaguserpâ,
narssuatârpâ, narssuatârivoĸ.
nartaavoq : kunnitsaavoq. nartaivoĸ : kúnitsaivoĸ.
naartu, t naartuerpaa,
naartuersippoq.
nârto, t nârtuerpâ,
nârtuersípoĸ.
naartooq, t = naaqqortooq;
naartoorsuaq.
nârtôĸ, t = nârĸortôĸ;
nârtôrssuaĸ.
naartuvoq (: ilumippoq),
naartulerpoq, naartujuippoq, naartujuitsoq.
nârtuvoĸ (: ilumigpoĸ),
nârtulerpoĸ, nârtujuípoĸ, nârtujuitsoĸ.
nasaarpoq, nasaarpaa,
nasaarpoq, nasaarsimavoq.
nasaerpoĸ, nasaerpâ,
nasârpoĸ, nasaersimavoĸ.
nasaarserpoq, nasaarsiut. nasaerserpoĸ, nasaersiut.
nasaangavoq,
nasaangagajuppoq, nasaanngarmi anivoq.
nasaingavoĸ,
nasaingagajugpoĸ, nasáingarme anivoĸ.
naasaangavoq :
ilimatsapiluppoq, annilaangarpaluppoq; naasaangajunnaarniarit.
nâsângavoĸ :
ilimatsapilugpoĸ, ánilângarpalugpoĸ; nâsângajungnaerniarit.
naasaaq, t naasaap, naasaat
: perlussamik, ajunaarnissamik ilimasaarut; naasaajuvoq.
nâsâĸ, t nâsâp, nâsât
: perdlugssamik, ajunârnigssamik ilimasârut; nâsâjuvoĸ.
nasaq, t natsat,
nasartaarpoq, nasaasaq, nasarpoq.
nasaĸ, t natsat,
nasartârpoĸ, nasaussaĸ, nasarpoĸ.
naasarpai : naaniarpai;
naasaavoq.
nâsarpai : nâniarpai;
nâsaivoĸ.
nasarpoq, nasarsimavoq,
nasartaat, nasartaaserpoq, nasartaasersoq.
nasarpoĸ, nasarsimavoĸ,
nasartaut, nasartauserpoĸ, nasartausersoĸ.
naasaarpoq,
naasaartaannarpoq.
nâsârpoĸ, nâsârtáinarpoĸ.
nasaviarpoq (annoraami
nasaanik), nasaviarsimavoq.
nasaviarpoĸ (ánorâme
nasânik), nasaviarsimavoĸ.
nasippoq = qaqqippoq;
nasiffik, nasikkajuppoq, nasiffigaa.
nasigpoĸ = ĸáĸípoĸ;
nasigfik, nasigkajugpoĸ, nasigfigâ.
nasippaa, nasissimavaa,
nasikkiartorpaa, nasittarfik.
nasípâ, nasísimavâ,
nasíkiartorpâ, nasítarfik.
nassappoq, nassattoorpoq,
nassassimaarpoq; tak. : naaq.
nássagpoĸ, nássagtôrpoĸ,
nássagsimârpoĸ; tak. : nâĸ.
nassani, tk = naani. nássane, tk = nâne.
naassarippoq, naassarissoq,
naaqqortuvoq.
nãssarigpoĸ, nãssarigsoĸ,
nârĸortuvoĸ.
naasaarpai (s. niuni
maakkartup).
nâssârpai (s. niune
máukartup).
nassat, tq = naat. nássat, tĸ = nât.
naaserarpai : naajartorpai;
naaseraapput = naarisarpai.
nâsserarpai : nâjartorpai;
nâsseráuput = nârisarpai.
nasserivoq, nasserigajuppoq,
nasserissaarpoq, nasserissaarsoq nasserivallaaqaaq.
násserivoĸ,
násserigajugpoĸ, násserísaerpoĸ, násserísaersoĸ
násserivatdlâĸaoĸ.
naasiartorpai = naarisarpai. nâssiartorpai = nârisarpai.
nassivoq = naanippoq,
naartulerpoq; nassilaarpoq.
nássivoĸ = nânigpoĸ,
nârtulerpoĸ; nássilârpoĸ.
naat, tq = nassat. nât, tĸ = nássat.
nataaq, t nataap, nataat
(natassat), (: tatsip sikua ilivitsuinnaq); nataassiaq,
nataaveruppoq.
natâĸ, t natâp, natât
(natássat), (: tatsip sikua ilivitsuínaĸ); natâgssiaĸ,
natâverúpoĸ.
nataarnaapput =
nataarnaarrapput.
natârnãput =
natârnârráput.
nataarnaq, t nataarnarpoq,
nataarnarsiut, nataarnarsuaq.
natârnaĸ, t natârnarpoĸ,
natârnarsiut, natârnarssuaĸ.
nataarnaaraq, t
nataarnaaqqat, nataarnaararpoq.
natârnâraĸ, t
natârnârĸat, natârnârarpoĸ.
nataarniaq, t =
nataarnarniariaq; nataarniarpassuit.
natârniaĸ, t =
natârnarniariaĸ; natârniarpagssuit.
nataarniarpoq,
nataarniarfik, nataarniarfinnaaq.
natârniarpoĸ,
natârniarfik, natârniarfingnâĸ.
nataarnivoq : nataarnanik
pilivoq.
natârnivoĸ : natârnanik
pilivoĸ.
nattaqqallisaarpoq :
oqalulluni akunnattuuataarpoq.
nátarĸatdlisârpoĸ :
oĸalugdlune akungnagtûatârpoĸ.
nataqqoq, t nataqquaq,
nataqquinnaavoq.
natarĸoĸ, t natarĸuaĸ,
natarĸuínauvoĸ.
nataqqornaq, t : qanik
manngertoq; nataqqornarsuit.
natarĸornaĸ, t : ĸanik
mángertoĸ; natarĸornarssuit.
nataqqornarpoq,
nataqqornartorsuuvoq, nataqqornarpaluppoq.
natarĸornarpoĸ,
natarĸornartorssûvoĸ, natarĸornarpalugpoĸ.
nataqquaq, t. natarĸuaĸ, t.
natasserpaa = nataalerpaa;
natassersorpai, natassiuppaa.
natásserpâ = natâlerpâ;
natássersorpai, natássiúpâ.
nalla, t qaqqaq nalaartoq. natdla, t ĸáĸaĸ
nalârtoĸ.
nallanngavik, t = nalaffik,
nallavik.
natdlángavik, t = nalavfik,
natdlavik.
naallapput = naalaarrapput;
naallatiinnarput, naallappaat.
nâtdláput = nâlaorráput;
nâtdlatĩnarput, nâtdlápât
nallaapput = nallararput. natdlãput = natdlararput.
nallarpoq, nallartitat, tq
(sioqqat seeqqinerni).
natdlarpoĸ, natdlartitat,
tĸ (sujorĸat sêrĸinerne).
nallat, t = nalassut;
nallatigaa, nallataavoq.
natdlat, t = nalássut;
natdlatigâ, natdlatauvoĸ.
nallaappaa, nallaakkumavaa,
nallaassivoq.
natdláupâ, natdláukumavâ,
natdláussivoĸ.
nallavik, t = nallanngavik;
nallavissiorpaa, nallavigaa.
natdlavik, t = natdlángavik;
natdlavigssiorpâ, natdlavigâ.
nalloq, t : naloraariaq,
masarsuk; nallorsiorpoq : naluttorsiorpoq (tuttunik).
natdloĸ, t : nalorâriaĸ,
masarsuk; natdlorsiorpoĸ : nalugtorsiorpoĸ (tugtunik).
nallorippoq, nallorissoq =
nalullaqqippoq; nallorissivoq, nallorissaarpoq,
nallorikkunnaarpoq, nallorikkunnaarsoq.
natdlorigpoĸ, natdlorigsoĸ
= nalutdlarĸigpoĸ; natdlorigsivoĸ, natdlorigsârpoĸ,
natdlorigkungnaerpoĸ, natdlorigkungnaersoĸ.
nallorsuivoq :
paggatsitsivoq.
natdlorssuivoĸ :
paggagtitsivoĸ.
naallorsuivoq : uppippoq,
innarpoq.
nâtdlorssuivoĸ : úpípoĸ,
ínarpoĸ.
nallugaq, t : nalluummik
pisaq.
natdlugaĸ, t : natdlũmik
pissaĸ.
nalluppoq, nalluffik,
nalluttarpoq.
natdlugpoĸ, natdlugfik,
natdlugtarpoĸ.
nalluivoq = nalooraavoq;
nalluisarput, nalluisuuvoq.
natdluivoĸ = nalôraivoĸ;
natdluissarput, natdluissûvoĸ.
nallukattarpoq,
nallukattaapput, nallukattartut, nallukattarajuppoq.
natdlukátarpoĸ,
natdlukátáuput, natdlukátartut, natdlukátarajugpoĸ.
nallukattat, tq
nallukattarsivoq.
natdlukátat, tĸ
natdlukátarsivoĸ.
nalluppai = naloorarpai;
nallussuivoq, nallunniakkit.
natdlúpai = nalôrarpai;
natdlússuivoĸ, natdlúniákit.
naalluppoq, naallusimavoq,
naallutiinnarpoq = uppippoq.
nâtdlúpoĸ, nâtdlusimavoĸ,
nâtdlutĩnarpoĸ = úpípoĸ.
nalluupput (imminnut, s.
arsamik); nalluullutik pinnguarput.
natdlũput (ingmingnut, s.
arssamik); natdlûtdlutik pínguarput.
nalluserpoq, nallusersoq =
nalulerpoq, nalunngualerpoq.
natdluserpoĸ, natdlusersoĸ
= nalulerpoĸ, nalúngualerpoĸ.
nalluut, t nalluutip,
nalluutit nalluusiorpoq, nalluutissaq, nalluummik.
natdlût, t natdlûtip,
natdlûtit natdlûsiorpoĸ, natdlûtigssaĸ, natdlũmik.
nateq, t naqqit,
natermiippoq, natermiuuvoq, natersivaa, natersuaq : natip
qalequtaa; naternaarpoq : persoralaarpoq, sikup qaava
pujoraasanippoq tak. naqqa, naqqi.
nateĸ, t narĸit,
natermĩpoĸ, natermiûvoĸ, natersivâ, naterssuaĸ : natip
ĸaleĸutâ; naternârpoĸ : persoralârpoĸ, sikup ĸâva
pujoraussanigpoĸ tak. narĸa, narĸe.
naterippoq, naterissoq
(imaq), naterilluinnarpoq, naterissuunngilaq, naterissuunngillat.
naterigpoĸ, naterigsoĸ
(imaĸ), naterigdluínarpoĸ, naterigsũngilaĸ,
naterigsũngitdlat.
naatippoq, naatippaa,
naatittartoq (kappoqqut), naatittariaq, naatittarissat, naatippai
(isini) : takusaqalerpoq.
nâtípoĸ, nâtípâ,
nâtítartoĸ (káporĸut), nâtítariaĸ, nâtítaríssat,
nâtípai (issine) : takussaĸalerpoĸ.
naatit, tk = nassatit. nâtit, tk = nássatit.
naatitsivoq (aalisakkamik);
naatitsigajuppoq, naatitsissaarpoq, naatitsissaarsoq.
nâtitsivoĸ (aulisagkamik);
nâtitsigajugpoĸ, nâtitsísaerpoĸ, nâtitsísaersoĸ.
natsi, tk = natsani. natse, tk = natsane.
natseq, t (: natsiluaq),
natsersiut : allunaasaq pingasulik; natserpoq, natsersoq,
natsersaarpoq.
natseĸ, t (: natsiluaĸ),
natsersiut : agdlunaussaĸ pingasulik; natserpoĸ, natsersoĸ,
natsersârpoĸ.
naatsersorpaa =
naatsorsorpaa.
nâtserssorpâ =
nautsorssorpâ.
natsersuaapput =
natsersuarrapput; natsersuaasut.
natserssuãput =
natserssuarráput; natserssuâssut.
natsersuaq, t natsersuit,
natsersuatsiaq : natsersuaq milanilersoq; natsersuaraq : piaraq.
natserssuaĸ, t natserssuit,
natserssuatsiaĸ : natserssuaĸ milanilersoĸ; natserssuaraĸ :
piaraĸ.
natsiaq, t natsiaaruppoq,
natsianippoq, natsiamapput (qassiit).
natsiaĸ, t natsiaerúpoĸ,
natsianigpoĸ, natsiamáput (ĸavsît).
natsillak, t natsillaap,
natsillaat natsillassuaq, natsillaavoq.
natsigdlak, t natsigdlaup,
natsigdlait natsigdlagssuaĸ, natsigdlauvoĸ.
natsilik, t natsillit (:
natsilualik); natsilisaarpoq.
natsilik, t natsigdlit (:
natsilualik); natsilissârpoĸ.
natsiluaq, t natsilussat :
arnap annoraava (= natsia) meqqui qalliit; natsiluartaarpoq.
natsiluaĸ, t natsilússat :
arnap ánorâva (= natsia) merĸue ĸagdlît; natsiluartârpoĸ.
natsinnaq, t natsinnaap,
natsinnaat : nalerumasoq, narsaviartaq; natsinnaavoq,
natsinnaannaq.
natsingnaĸ, t natsingnaup,
natsingnait : nalerumassoĸ, narssaviartaĸ; natsingnauvoĸ,
natsingnáinaĸ.
natsiorpoq = nasaliorpoq,
natiliorpoq; natsiortoq.
natsiorpoĸ = nasaliorpoĸ,
natiliorpoĸ; natsiortoĸ.
natsisaarpoq =
nasalisaarpoq.
natsissârpoĸ =
nasalissârpoĸ.
natsit, t natsisip, natsisit
= natsiseq; natsisaa, tk : ujaqqat natilersuutit; natsisaannalik,
natsisaannallit.
natsit, t natsisip, natsisit
= natsiseĸ; natsisai, tk : ujarĸat natilersûtit; natsisáinalik,
natsisáinagdlit.
naatsiivaa = naassiivaa,
kipitsiivaa.
nâtsîvâ = nãsîvâ,
kipitsîvâ.
natsivoq = natsiorpoq. natsivoĸ = natsiorpoĸ.
naatsuummatigaa
(naatsiuummatigaa) : sillimmatigaa.
nâtsũmatigâ
(nâtsiũmatigâ) : sitdlímatigâ.
naaja, t naajarluk,
naajavaarsuk, naajavik.
nauja, t naujardluk,
naujavârssuk, naujavik.
naajannguaq, t (naajakkut
ilaat).
naujánguaĸ, t (naujákut
ilât).
naajappoq, naajataq,
naajanniarpoq.
naujápoĸ, naujataĸ,
naujániarpoĸ.
naajaaq, t naajaap, naajaat,
naajaarsuaq, naajaarniarpoq, naajaanippoq.
naujâĸ, t naujâp, naujât,
naujârssuaĸ, naujârniarpoĸ, naujânigpoĸ.
naajoraapput = naararput,
naajorarput.
naujorãput = naorarput,
naujorarput.
naak, oqq sumiippa? oqr :
naak erligalugu tunniutiinnarpaa; naammi, naallikiaq, naak-naak
(naanaak) tak. nanaak?.
nauk, oĸĸ sumĩpa? oĸr :
nauk erdligalugo túniutĩnarpâ; naungme, naugdlikiaĸ, nauk-nauk
(naunauk) tak. nanauk?.
naalarnaq, t : kingussuaq,
peqquusaq.
naularnaĸ, t : kingugssuaĸ,
perĸûssaĸ.
naalerpoq, naalerfia,
naalertorpoq, naaleqqaarnera.
naulerpoĸ, naulerfia,
naulertorpoĸ, naulerĸârnera.
naaligaq, t naalikkat,
naaligartaarpoq, naaligaarserpoq, naaligaarsersoq; (: unaaq).
nauligaĸ, t nauligkat,
nauligartârpoĸ, nauligaerserpoĸ, nauligaersersoĸ; (: unâĸ).
naaligarpoq,
naaligartaannarpoq, naaligarsinnaalluarpoq.
nauligarpoĸ,
nauligartáinarpoĸ, nauligarsínauvdluarpoĸ.
naaligaat, naaligaatip,
naaligaatit naaligaaserpaa, naaligaassuaq, naaligaammik.
nauligaut, nauligautip,
nauligautit nauligauserpâ, nauligáussuaĸ, nauligáumik.
naalikkiorpoq, naalikkiorpaa
= naaligaliorpoq, naaligaliorpaa.
nauligkiorpoĸ, nauligkiorpâ
= nauligaliorpoĸ, nauligaliorpâ.
naalippoq, naalittaq,
naalikkajuppoq, naalittoq.
nauligpoĸ, nauligtaĸ,
nauligkajugpoĸ, nauligtoĸ.
naalippaa, naalitaq,
naalillugu pisaraa.
naulípâ, naulitaĸ,
naulitdlugo pissarâ.
naapput (s. naasut); tak. :
naavoq.
náuput (s. naussut); tak. :
nauvoĸ.
naasoq, t naasortaat,
naasorpassuit, naasorsunnippoq, naasorsunnitsoq.
naussoĸ, t naussortât,
naussorpagssuit, naussorsungnípoĸ, naussorsungnitsoĸ.
naasorippoq, t
naasorissaavoq, naasorissaasoq, naasorissivoq.
naussorigpoĸ, t
naussorigsaivoĸ, naussorigsaissoĸ, naussorigsivoĸ.
naasulivik, t naasuliviup,
naasulivissuaq, naasulivimmiippoq.
naussulivik, t naussuliviup,
naussulivigssuaĸ, naussulivingmĩpoĸ.
naasuusiaq, t naasuusiaavoq. naussûssiaĸ, t
naussûssiauvoĸ.
naasuippoq, naasuitsoq =
naasuisappoq.
nausuípoĸ, nausuitsoĸ =
naussuisagpoĸ.
naallaa, tk : naalinnera;
naallaagut ….
nautdlâ, tk : naulínera;
nautdlâgut ….
naallappaat : ataatsikkut
naalippaat; naallassaq.
nautdlápât : atautsíkut
naulípât; nautdlássaĸ.
naallumavoq :
naaleqattaarpoq; naallumapput (qassiit); naallumasorsuupput.
nautdlumavoĸ :
nauleĸátârpoĸ; nautdlumáput (ĸavsît); nautdlumassorssũput.
naatserpaa = naatsiivaa;
naatserserippoq, naatserserissoq : naalertorpoq.
nautserpâ = nautsîvâ;
nautserserigpoĸ, nautserserigsoĸ : naulertorpoĸ.
naatsiiaq, t (: katoffeli);
naatsiiassaq, naatsiiarsivoq, naatsiiassapiluk, naatsiiassarissoq.
nautsîaĸ, t (: katorfile);
nautsîagssaĸ, nautsîarsivoĸ, nautsîagssapiluk,
nautsîagssarigsoĸ.
naatsiivaa, naatsiivik,
naatsiivittaarpoq, naatsiivilerisoq, naatsiiviusaq.
nautsîvâ, nautsîvik,
nautsîvigtârpoĸ, nautsîvilerissoĸ, nautsîviussaĸ.
naatsorsorpaa : qanoq
ilinissaq utaqqivaa; naatsorsorpai (kisitani), naatsorsuivoq,
naatsorsuuppaa, naatsorsuutit, naatsorsuusiorpoq,
naatsorsoqqissaarpai.
nautsorssorpâ : ĸanoĸ
ilinigssaĸ utarĸivâ; nautsorssorpai (kisitane), nautsorssuivoĸ,
nautsorssũpâ, nautsorssûtit, nautsorssûsiorpoĸ,
nautsorssorĸigsârpai.
naavoq : puttuppoq (s.
naasoq, ajuaq); naajorarput, naasoorpoq, naalluarpoq, naajaarpoq.
nauvoĸ : pútúpoĸ (s.
naussoĸ, ajuaĸ); naujorarput, naussôrpoĸ, nauvdluarpoĸ,
naujârpoĸ.
naavaa : isulippaa (s.
atuakki).
nâvâ : isulípâ (s.
atuagke).
nallik, (t), nallinga, tk =
nalinga; nalliguppoq : naapertuuppoq, naleqquppoq.
navdlik, (t), navdlinga, tk
= nalinga; navdligúpoĸ : nâpertũpoĸ, nalerĸúpoĸ.
nallu, t nalloqut,
nalloquserpoq, nalloqusersoq, nalluersivoq; = nissup peqittarfia,
ataatungaa.
navdlo, t navdloĸut,
navdloĸuserpoĸ, navdloĸusersoĸ, navdluersivoĸ; = nísup
peĸítarfia, atâtungâ.
nallorpoq, nallorpaa (:
navippaa); nalloqqissaarpaa, nallorneq, nalluivoq, nallortoq.
navdlorpoĸ, navdlorpâ (:
navigpâ); navdlorĸigsârpâ, navdlorneĸ, navdluivoĸ,
navdlortoĸ.
nalluataarpaa : sanimut
naasaqattaarpaa (s. ujarlerluni).
navdluatârpâ : sanimut
nâssaĸátârpâ (s. ujardlerdlune).
nalluuppaa, nalluussaavoq,
nalluutitippoq.
navdlũpâ, navdlũssauvoĸ,
navdlûtitípoĸ.
naveerpaa, naveersippoq,
naveersivoq, naveertuaannarpaa.
navêrpâ, navêrsípoĸ,
navêrsivoĸ, navêrtuáinarpâ.
naveerpoq, naveersoq :
navialivoq, naveerluinnarpoq, naveertaannarpoq.
navêrpoĸ, navêrsoĸ :
navialivoĸ, navêrdluínarpoĸ, navêrtáinarpoĸ.
naafferarpaa :
ulikkaarniarpaa (s. qattaq imermik); naafferarpai (akiligassani) :
naaniarpai; naafferaat : uuttuut (immersagaq).
nâvferarpâ : ulivkârniarpâ
(s. ĸátaĸ imermik); nâvferarpai (akiligagssane) : nâniarpai;
nâvferaut : ûgtût (ímersagaĸ).
naggorpoq = nallorpoq;
naggorfik : sikut nallortarfiat.
navgorpoĸ = navdlorpoĸ;
navgorfik : sikut navdlortarfiat.
nagguaatsoq, t
(nersuterujutak); nagguaatsorsuaq, nagguaatsuusaq.
navguaitsoĸ, t
(nerssuterujutak); navguaitsorssuaĸ, navguaitsûssaĸ.
nagguaq, t naggussat,
nagguarluppoq, nagguarserpaa = nagguarsivaa.
navguaĸ, t navgússat,
navguardlugpoĸ, navguarserpâ = navguarsivâ.
nagguppoq : avittoorpoq (s.
siku); nagguttoorpoq.
navgúpoĸ : avigtôrpoĸ
(s. siko); navgútôrpoĸ.
naggut, t naggutip, naggutit
: nallorneq (siku); nagguteeraq : iveeraq.
navgut, t navgutip, navgutit
: navdlorneĸ (siko); navgutêraĸ : ivêraĸ.
naviagaa = naviagivaa,
naviasuppoq, naviattarpoq, naviattaappoq, naviattaatsoq, navianaq,
oqq.
naviagâ = naviagivâ,
naviasugpoĸ, naviagtarpoĸ, naviagtáipoĸ, naviagtaitsoĸ,
navianaĸ, oĸĸ.
naviakkuppaa,
naviakkussivoq, naviakkullugu toqqorpara (s. sakku).
naviákúpâ, naviákússivoĸ,
naviákutdlugo torĸorpara (s. sáko).
navialivoq :
ajunaangajappoq; navialissut.
navialivoĸ :
ajunângajagpoĸ; navialíssut.
navianarpoq, navianarsivoq,
navianarunnaarpoq, navianarunnaarsoq, navianartueruppoq,
navianaqaaq.
navianarpoĸ, navianarsivoĸ,
navianarungnaerpoĸ, navianarungnaersoĸ, navianartuerúpoĸ,
navianaĸaoĸ.
naviiataarpoq :
navialingajappoq; naviiataarluinnarpoq.
navîatârpoĸ :
navialingajagpoĸ; navîatârdluínarpoĸ.
navigaq, t navikkat :
nallugaq.
navigaĸ, t navigkat :
navdlugaĸ.
navippaa : alissaq
qitulisarpaa, ameq uluppaa; navissivoq = nallorpaa.
navigpâ : aligssaĸ
ĸitulisarpâ, ameĸ ulúpâ; navigsivoĸ = navdlorpâ.
navissit, t : saaneq putulik
allunaamut qitulisaat.
navigsit, t : sauneĸ
putulik agdlunâmut ĸitulisaut.
navippaa : alissaq
qitulisarpaa, ameq uluppaa; navissivoq = nallorpaa.
navípâ : aligssaĸ
ĸitulisarpâ, ameĸ ulúpâ; navigsivoĸ = navdlorpâ.
nannerut, t nannerutip,
nannerutit : nunngarut; nannerutitooq.
navnerut, t navnerutip,
navnerutit : núngarut; navnerutitôĸ.
nannikaarpoq :
sanimukaarpoq, nimeruaarpoq; nannikaartuinnaavoq, nannikaaq.
navnikârpoĸ :
sanimukârpoĸ, nimeruârpoĸ; navnikârtuínauvoĸ, navnikâĸ.
naavoq, naavaa, naajavoq,
naasivoq, naasarpai, naasoorpoq, naatserpaa, naatsiivaa,
naasuitsoorput tak. naggat, il. il.
nâvoĸ, nâvâ, nâjavoĸ,
nâssivoĸ, nâsarpai, nâssôrpoĸ, nâtserpâ, nâtsîvâ,
nâsuitsôrput tak. naggat, il. il.
nassu, (t) : isertortoq;
nassoqanngilaq : erseqqippoq, nassuippoq; „kisimi nassuuvoq”?
imaassaaq : kisimi nassuippoq, nassuiarpoq : isertugaajarpoq;
nassutanngueruppoq : erseqqissivippoq.
navso, (t) : isertortoĸ;
navsoĸángilaĸ : ersserĸigpoĸ, navsuípoĸ; „kisime
navsûvoĸ”? imáisaoĸ : kisime navsuípoĸ, navsuiarpoĸ :
issertugaiarpoĸ; navsutánguerúpoĸ : ersserĸigsivigpoĸ.
nassaalikkutitaq, oqq :
nassaaleqaanga (uisakajaarluni).
navssâlíkutitaĸ, oĸĸ :
navssâleĸaunga (uisakajârdlune).
nassaq, t : napisaq
(affakortaq) = napisaq.
navssaĸ, t : napissaĸ
(agfakortaĸ) = napissaĸ.
nassaaq, t nassaap, nassaat,
nassaarsiorpoq, nassaaraa, nassaaqarpoq, nassaartorpoq.
navssâĸ, t navssâp,
navssât, navssârsiorpoĸ, navssârâ, navssâĸarpoĸ,
navssârtorpoĸ.
nassaarpoq, nassaaraa,
nassaarniarpoq, nassaartaannarpoq, nassaartorpoq,
nassaartuaannarpoq, nassaarfigaa.
navssârpoĸ, navssârâ,
navssârniarpoĸ, navssârtáinarpoĸ, navssârtorpoĸ,
navssârtuáinarpoĸ, navssârfigâ.
nassuerpoq, nassuersoq,
nassuerpaa, nassuersippaa, nassuerut, nassuerusiaq.
navsuerpoĸ, navsuersoĸ,
navsuerpâ, navsuersípâ, navsuerut, navsuerusiaĸ.
nassuiaavoq :
nalunartuiaavoq; nassuiaalluarpoq.
navsuiaivoĸ :
nalunartuiaivoĸ; navsuiaivdluarpoĸ.
nassuiaappaa,
nassuiaassivoq.
navsuiáupâ,
navsuiáussivoĸ.
nassuiaat, t
nassuiaasiorpoq, nassuiaatigaa.
navsuiaut, t
navsuiausiorpoĸ, navsuiautigâ.
nassuippoq, nassuitsoq :
nassoqanngilaq; nassuilluinnarpoq, nassuitsunnguaq (qeqertaq).
navsuípoĸ, navsuitsoĸ :
navsoĸángilaĸ; navsuitdluínarpoĸ, navsuitsúnguaĸ
(ĸeĸertaĸ).
nassuuvoq : erseqqinngilaq,
isertorpoq, aanngajuppoq; nassuusut : isertukkat.
navsûvoĸ : ersserĸíngilaĸ,
issertorpoĸ, áungajugpoĸ; navsûssut : issertugkat.
neqaa, tk = neqia; neqaata
mamassusia!.
neĸâ, tk = neĸia; neĸâta
mamássusia!.
neqaarpaa, neqaarsivoq :
neqimik peersivoq.
neĸaerpâ, neĸaersivoĸ :
neĸimik pêrsivoĸ.
neqaarpoq : neqimik
tunisivoq akilimmik; neqaarniaq, neqaarniut.
neĸaerpoĸ : neĸimik
tunissivoĸ akilingmik; neĸaerniaĸ, neĸaerniut.
neqaajarpaa, neqaajaavoq,
neqaajartippaa, neqaajarsimavoq.
neĸaiarpâ, neĸaiaivoĸ,
neĸaiartípâ, neĸaiarsimavoĸ.
neqaalatsivoq,
neqaalatsinaqaaq, neqaalatsinarsivoq.
neĸailatsivoĸ,
neĸailatsinaĸaoĸ, neĸailatsinarsivoĸ.
neqangiaavoq : allap
neqqattaassaanik ilanngartuivoq.
neĸangiaivoĸ : avdlap
nerĸagtâgssainik ilángartuivoĸ.
neqaaqivoq : nuannaarluni
qujasaavoq.
neĸaoĸivoĸ : nuánârdlune
ĸujasaivoĸ.
neqaasivoq : neqimik
pequusivoq; neqaasivik.
neĸausivoĸ : neĸimik
peĸûsivoĸ; neĸausivik.
neqaasaq, t : saarngup
aqinnera (ilua); neqaasakippoq, neqaasakitsoq; = timi.
neĸaussaĸ, t : saorngup
aĸínera (ilua); neĸaussakípoĸ, neĸaussakitsoĸ; = time.
neqaat, t neqaatip, neqaatit
neqaataaruppoq, neqaassui, tk.
neĸaut, t neĸautip,
neĸautit neĸautaerúpoĸ, neĸáussue, tk.
neqi, t neqiliorpoq,
neqiguppoq, neqitorpoq, neqituarpoq, neqigippoq, neqigissoq,
neqisunni.
neĸe, t neĸiliorpoĸ,
neĸigugpoĸ, neĸitorpoĸ, neĸituarpoĸ, neĸigigpoĸ,
neĸigigsoĸ, neĸisungne.
neqeroorpoq : tukkorpoq;
neqeroorutigaaq (imminut) : piukkuppoq; neqerooqaaq.
neĸerôrpoĸ : túkorpoĸ;
neĸerôrutigaoĸ (ingminut) : piúkúpoĸ; neĸerôĸaoĸ.
neqigaa = neqigivaa :
nerisaraa, inuussutigaa; neqigilluarpaa.
neĸigâ = neĸigivâ :
nerissarâ, inũssutigâ; neĸigivdluarpâ.
neqissaq, t : inuussutissaq,
nerisassaq; neqissaavoq, neqissarsivoq, neqissarsiorpoq.
neĸigssaĸ, t :
inũssutigssaĸ, nerissagssaĸ; neĸigssauvoĸ, neĸigssarsivoĸ,
neĸigssarsiorpoĸ.
neqissaat, t neqissaatip,
neqissaatit, neqissaateqarpoq.
neĸigssaut, t neĸigssautip,
neĸigssautit, neĸigssauteĸarpoĸ.
neqissiortoq, t : igasoq,
pilittaq.
neĸigssiortoĸ, t :
igassoĸ, piligtaĸ.
neqiluarpoq : nerisaminik
narruvoq; neqiluajuippoq, neqiluajuitsoq, neqiluartaannarpoq.
neĸiluarpoĸ : nerissaminik
narruvoĸ; neĸiluajuípoĸ, neĸiluajuitsoĸ, neĸiluartáinarpoĸ.
neqiserpoq, neqisersoq :
nerrerivoq.
neĸiserpoĸ, neĸisersoĸ :
nerrerivoĸ.
neqisivoq, neqisissuppaa,
neqisiniarpoq.
neĸisivoĸ, neĸisíssúpâ,
neĸisiniarpoĸ.
neqitaq, t neqittat
(qarsorsamut); neqitaaruppoq, neqitassaqqippoq, neqitassaqqissoq.
neĸitaĸ, t neĸítat
(ĸarsorsamut); neĸitaerúpoĸ, neĸitagssarĸigpoĸ,
neĸitagssarĸigsoĸ.
neqitserpoq, neqitserpaa
(qarsorsaq); neqitsersorpai, neqitsiuppaa.
neĸitserpoĸ, neĸitserpâ
(ĸarsorsaĸ); neĸitsersorpai, neĸitsiúpâ.
neqiut, neqiutip, neqiutit =
neqaat; neqiutaaruppoq.
neĸiut, neĸiutip, neĸiutit
= neĸaut; neĸiutaerúpoĸ.
neraarpoq : nereruluppoq. nerârpoĸ : nererulugpoĸ.
neraasaq, t neraasarpoq,
neraasarsuaq.
neraussaĸ, t neraussarpoĸ,
neraussarssuaĸ.
nerla, tk = nilia. nerdla, tk = nilia.
nerlaaq, t nerlaap, nerlaat
: nerleq piaraq.
nerdlâĸ, t nerdlâp,
nerdlât : nerdleĸ piaraĸ.
nerleq, t nerlerup,
nerlerit, nerlernaarsuk, nerlerpassuit.
nerdleĸ, t nerdlerup,
nerdlerit, nerdlernârssuk, nerdlerpagssuit.
nerlernera, tk : annoraap
nasaata ataani peernera (putunera).
nerdlernera, tk : ánorâp
nasâta atâne pêrnera (putunera).
nerlerpaa, nerlersorpaa,
nerlernerluppaa.
nerdlerpâ, nerdlersorpâ,
nerdlernerdlugpâ.
nerliiaq, t nerliiassiaq,
nerliiassiortoq.
nerdlîaĸ, t nerdlîagssiaĸ,
nerdlîagssiortoĸ.
nerligaq, t nerlikkat,
nerligaavoq.
nerdligaĸ, t nerdligkat,
nerdligauvoĸ.
nerlinnguvoq, nerlinngutooq,
nerlinnguuppaa, nerlinnguussivoq, nerlinngusaapput.
nerdlínguvoĸ,
nerdlíngutôĸ, nerdlíngũpâ, nerdlíngũssivoĸ,
nerdlíngussáuput.
nerliuppaa, nerliutinngilaa
(: peqquaa, pitippaa).
nerdliúpâ, nerdliutíngilâ
(: perĸuvâ, pitípâ).
nerliut, t nerliutip,
nerliutit, nerliutigaa, nerliummik, nerliutaavoq.
nerdliut, t nerdliutip,
nerdliutit, nerdliutigâ, nerdliúmik, nerdliutauvoĸ.
nerliivoq, nerliivik,
nerliiviliarpoq, nerliiviliartitsivoq.
nerdlîvoĸ, nerdlîvik,
nerdlîviliarpoĸ, nerdlîviliartitsivoĸ.
nerloq, t : tinmmissap
kaperluata uppataasalu akornat (qitip nalaa); nerlorpaa :
niulerpaa (qiteraa kittorarlugu).
nerdloĸ, t : tíngmíssap
kaperdluata ugpataisalo akornat (ĸitip nalâ); nerdlorpâ :
niulerpâ (ĸiterâ kigtorardlugo).
nerlupput = nillaapput. nerdlúput = nitdlãput.
nereqanngilaq,
nereqanngillat = nerrikippoq.
nereĸángilaĸ,
nereĸángitdlat = nerrikípoĸ.
nerfajartorpoq =
nivingajattaqattaarpoq.
nerfajartorpoĸ =
nivingajagtaĸátârpoĸ.
nerfala, t (nallukattani) =
nerfalasoq.
nerfala, t (natdlukátane) =
nerfalassoĸ.
nerfalavoq, nerfalagajuppoq,
nerfalaannarpoq, nerfalajuarpoq.
nerfalavoĸ,
nerfalagajugpoĸ, nerfaláinarpoĸ, nerfalajuarpoĸ.
nerfallarpoq,
nerfallarterpoq, nerfallaappaa.
nerfatdlarpoĸ,
nerfatdlarterpoĸ, nerfatdláupâ.
nerfuppaa, nerfukkiartorpaa,
nerfulluarpaa = nerruppaa.
nerfúpâ, nerfúkiartorpâ,
nerfutdluarpâ = nevrúpâ.
neria, t = neriasoq; tak. :
nerivoq.
neria, t = neriassoĸ; tak.
: nerivoĸ.
nerigugisaq, t
nerigugisaaruppoq, nerigugisaavoq, nerigugisaqarpoq; = neriugisaq.
nerigugissaĸ, t
nerigugissaerúpoĸ, nerigugissauvoĸ, nerigugissaĸarpoĸ; =
neriugissaĸ.
neriguppoq, nerigugaa,
neriguffigaa, nerigulluarpoq, nerigulluut, nerigulluuserpoq,
nerigulluuserpaa; = neriuppoq.
nerigugpoĸ, nerigugâ,
nerigugfigâ, nerigugdluarpoĸ, nerigugdlût, nerigugdlûserpoĸ,
nerigugdlûserpâ; = neriugpoĸ.
nerigunarpoq =
tutsuiginarpoq, isumalluarnarpoq; nerigunaatigaa.
nerigunarpoĸ =
tutsuvinarpoĸ, isumavdluarnarpoĸ; nerigunautigâ.
nerigunneq, t =
nerigunnerup, nerigunnivik.
nerigungneĸ, t
nerigungnerup, nerigungnivik. = neriungneĸ
nerigusaaq, t nerigusaap,
nerigusaat, nerigusaanippoq, nerigusaarsuaq.
nerigussâĸ, t nerigussâp,
nerigussât, nerigussânigpoĸ, nerigussârssuaĸ. = neriussâĸ.
nerigusaarpoq : nuannersumik
ilimatsappoq; nerigusaaraa : tutsuigaa.
nerigussârpoĸ :
nuánersumik ilimatsagpoĸ; nerigussârâ : tutsuvigâ. =
neriussârpoĸ
neriguut, t neriguutip,
neriguutit, neriguutaavoq, neriguummik, neriguutissaavoq; =
neriuut.
nerigût, t nerigûtip,
nerigûtit, nerigûtauvoĸ, nerigũmik, nerigûtigssauvoĸ; =
neriût.
nerilappoq :
iisivallaarnermit meriarpoq.
nerilagpoĸ :
îsivatdlârnermit meriarpoĸ.
nerilippoq, nerilittaq,
nerilikkajuppoq.
neriligpoĸ, neriligtaĸ,
neriligkajugpoĸ.
neriluppoq : nalinginnarnik
illigisaminik nerivoq; neriluppallaaqinak.
nerilugpoĸ : nalingínarnik
igdligissaminik nerivoĸ; nerilugpatdlâĸinak.
nerinnarpoq, nerinnajaqivoq,
= nerinnakuluppoq, nerinnarsivoq, nerinnaallak,
nerinnaallaannarpoq, nerinnartoq.
nerínarpoĸ, nerínajaĸivoĸ,
= nerínakulugpoĸ, nerínarsivoĸ, nerínâtdlak,
nerínâtdláinarpoĸ, nerínartoĸ.
nerinnasooq, t :
nerinnartoq.
nerínasôĸ, t :
nerínartoĸ.
neriorpaa : qaqilerpaa,
ilullivaa, qarajallivaa; neriortiterpaa, neriortuarpaa.
neriorpâ : ĸaĸilerpâ,
ilugdlivâ, ĸarajagdlivâ; neriortiterpâ, neriortuarpâ.
neriorsorpaa, neriorsuivoq,
neriorsuut, neriorsugaavoq, neriorsuutaavoq.
neriorssorpâ,
neriorssuivoĸ, neriorssût, neriorssugauvoĸ, neriorssûtauvoĸ.
nerisaq, t nerisassaq,
nerisassiorpoq, nerisassippaa, nerisakippoq, nerisakitsoq.
nerissaĸ, t nerissagssaĸ,
nerissagssiorpoĸ, nerissagssípâ, nerissakípoĸ, nerissakitsoĸ.
neriit = nerigit. nerît = nerigit.
neritsappoq : sinnganermit
qujavoq (killormut).
neritsagpoĸ : sínganermit
ĸujavoĸ (kigdlormut).
neriugisaq, t
neriugisaaruppoq, neriugisaavoq, neriugisaqarpoq; = nerigugisaq.
neriugissaĸ, t
neriugissaerúpoĸ, neriugissauvoĸ, neriugissaĸarpoĸ; =
nerigugissaĸ.
neriuppoq, neriugaa,
neriuffigaa, neriulluarpoq, neriulluut, neriulluuserpoq,
neriulluuserpaa; = neriguppoq.
neriugpoĸ, neriugâ,
neriugfigâ, neriugdluarpoĸ, neriugdlût, neriugdlûserpoĸ,
neriugdlûserpâ; = nerigugpoĸ.
neriunarpoq =
tutsuiginarpoq, isumalluarnarpoq; neriunaatigaa.
neriunarpoĸ =
tutsuvinarpoĸ, isumavdluarnarpoĸ; neriunautigâ. = nerigunarpoĸ
neriunneq, t = neriunnerup,
neriunnivik.
neriungneĸ, t neriungnerup,
neriungnivik. = nerigungneĸ
neriusaaq, t neriusaap,
neriusaat, neriusaanippoq, neriusaarsuaq.
neriussâĸ, t neriussâp,
neriussât, neriussânigpoĸ, neriussârssuaĸ. = nerigussâĸ
neriusaarpoq : nuannersumik
ilimatsappoq; neriusaaraa : tutsuigaa.
neriussârpoĸ : nuánersumik
ilimatsagpoĸ; neriussârâ : tutsuvigâ. = nerigussârpoĸ
neriuut, t = neriuutip,
neriuutit, neriuutaavoq, neriuummik, neriuutissaavoq; = neriguut.
neriût, t neriûtip,
neriûtit, neriûtauvoĸ, neriũmik, neriûtigssauvoĸ; = nerigût.
nerikkaq, t = nerukkaq;
nerikkartorpoq, nerukkartorpoq.
nerivkaĸ, t = neruvkaĸ;
nerivkartorpoĸ, neruvkartorpoĸ.
nerikkarpaa, nerikkaavoq,
nerikkaasuuvoq = nerukkarpaa; nerikkaat.
nerivkarpâ, nerivkaivoĸ,
nerivkaissûvoĸ = neruvkarpâ; nerivkaut.
nerivoq, nerivaa,
neriaarpoq, neriavoq, nerisarfik, nerinialuppoq,
neriumaarnertuvoq, nerivallaarpoq, nerilluarpoq, neriniutit :
qamutaasat ataatsimik assakaasullit.
nerivoĸ, nerivâ,
neriârpoĸ, neriavoĸ, nerissarfik, nerinialugpoĸ,
neriumârnertuvoĸ, nerivatdlârpoĸ, nerivdluarpoĸ, neriniutit :
ĸamutaussat atautsimik agssakâssugdlit.
nerma, tk = nernga, nimia. nerma, tk = nervnga, nimia.
nermajoraarpoq =
nerngajoraarpoq : kaavilluni nakkariartorpoq (timmiaq).
nermajorârpoĸ =
nervngajorârpoĸ : kâvigdlune nákariartorpoĸ (tingmiaĸ).
nermallappoq, nermallappaa,
nermallaappoq, nermallaappaa, nermallatsippaa. = nerngallappoq.
nermatdlagpoĸ,
nermatdlagpâ, nermatdláupoĸ, nermatdláupâ, nermatdlagtípâ.
= nervngatdlagpoĸ.
nermuppoq, nermuppaa =
nernguppoq; nermussaq, nermussaarpaa, nermussariarpaa,
nermussivoq.
nermúpoĸ, nermúpâ =
nervngúpoĸ; nermússaĸ, nermússaerpâ, nermússariarpâ,
nermússivoĸ.
nernga = nerma, nernga,
nernga.
nernga = nerma, nernga,
nervnga.
nernga = nerma, tk = nimia. nernga = nervnga, tk =
nerma, nimia.
nerngajoraarpoq =
nermajoraarpoq.
nerngajorârpoĸ =
nervngajorârpoĸ = nermajorârpoĸ.
nerngallappoq,
nerngallappaa, nerngallaappoq.
nerngatdlagpoĸ =
nervngatdlagpoĸ nerngatdlagpâ, nerngatdláupoĸ.
nernguppoq, nernguppaa,
nerngussuuppoq.
nerngúpoĸ = nervngúpoĸ,
nerngúpâ, nerngússũpoĸ.
nerngusaat, t nerngusaatip,
nerngusaatit : qaarut; nerngusaatitaarpoq.
nerngussaut, t =
nervngussaut, nerngussautip, nerngussautit : ĸaorut;
nerngussautitârpoĸ.
nerpik, t nerpissooq,
nerpigippoq, nerpigissoq, nerpillerpoq, nerpiluppoq, nerpissorpoq.
nerpik, t nerpigsôĸ,
nerpigigpoĸ, nerpigigsoĸ, nerpigdlerpoĸ, nerpilugpoĸ,
nerpigsorpoĸ.
neqqappoq : neqimik
ningerpoq, neqinippoq; neqqattaaq.
nerĸagpoĸ : neĸimik
ningerpoĸ, neĸinigpoĸ; nerĸagtâĸ.
neqqarippoq, neqqarissoq,
neqqarinneq, neqqarivippoq, neqqarivissoq.
nerĸarigpoĸ, nerĸarigsoĸ,
nerĸaringneĸ, nerĸarivigpoĸ, nerĸarivigsoĸ.
neqqarik, t = neqqarissoq. nerĸarik, t = nerĸarigsoĸ.
neeqqorpoq, neeqquluppoq,
neeqqulaarpoq, neeqqullarippoq, neeqqullarissoq, neeqqorpallappoq.
nêrĸorpoĸ, nêrĸulugpoĸ,
nêrĸulârpoĸ, nêrĸutdlarigpoĸ, nêrĸutdlarigsoĸ,
nêrĸorpatdlagpoĸ.
nerraaq, t nerraap,
nerraarpoq, nerraaluppoq, nerraannguaq, nerraalaaq,
nerraalaannguaq.
nerrâĸ, t nerrâp,
nerrârpoĸ, nerrâlugpoĸ, nerrãnguaĸ, nerrâlâĸ,
nerrâlãnguaĸ.
nerrerivoq, nerreritsappoq,
nerreritooq, nerrerivallaarnak.
nerrerivoĸ, nerreritsagpoĸ,
nerreritôĸ, nerrerivatdlârnak.
nerrersooq, t
nerrersoorsuaq.
nerrersôĸ, t
nerrersôrssuaĸ.
nerrersuvoq,
nerrersuallaaqaaq, nerrersunersaavoq.
nerrersuvoĸ,
nerrersuvatdlâĸaoĸ, nerrersunerssauvoĸ.
nerrikippoq, nerrikitsoq,
nerrikillivoq, nerrikisaarpoq, nerrikinaarpaa.
nerrikípoĸ, nerrikitsoĸ,
nerrikitdlivoĸ, nerrikisârpoĸ, nerrikinârpâ.
nerripput, nerrittorsuupput,
nerrippaat.
nerríput, nerrítorssũput,
nerrípât.
nerriserpoq, nerrisersoq,
nerriseruttortoq ….
nerriserpoĸ, nerrisersoĸ,
nerriserugtortoĸ ….
nerrit, t nerrisip,
nerrisit, nerrisaa, nerrisaavoq.
nerrit, t nerrisip,
nerrisit, nerrisâ, nerrisauvoĸ.
nerritsuupput :
kajungeqatigiillutik nerripput.
nerritsũput :
kajungeĸatigîgdlutik nerríput.
nerrivik, t nerriviup,
nerrivissuaq, nerrivissivoq, nerriviiaavoq : nerisut atugaannik
piiaavoq; nerriviusaaq.
nerrivik, t nerriviup,
nerrivigssuaĸ, nerrivigsivoĸ, nerrivîaivoĸ : nerissut
atugáinik pîaivoĸ; nerriviussâĸ.
nerrup, t allam. tak. :
nigeq, nerraaq.
nerrup, t avdlam. tak. :
nigeĸ, nerrâĸ.
nerruppaa = nerfuppaa,
nerruppaa : niveruppaa.
nerrúpâ = nerfúpâ,
nevrúpâ : niverúpâ.
nersoqaa, nersoqaara,
nersoqaarput.
nersoĸâ, nersoĸâra,
nersoĸârput.
nersorpoq (imminut),
nersorpaa, nersoqqusaarpoq, nersornaat, nersornaaserpaa.
nersorpoĸ (ingminut),
nersorpâ, nersorĸusârpoĸ, nersornaut, nersornauserpâ.
nersusiuppaa : kisiat
sulisippaa (ulapitippallaarpaa).
nerssusiúpâ : kisiat
sulisípâ (ulapitípatdlârpâ).
nersut, t nersutip,
nersutit, nersussuaq, nersutaat.
nerssut, t nerssutip,
nerssutit, nerssússuaĸ, nerssutaut.
nersualaarpaa,
nersualaartippoq.
nersualârpâ,
nersualârtípoĸ.
nersugaq, t nersukkat,
nersugaavoq, nersugassaavoq.
nersugaĸ, t nersugkat,
nersugauvoĸ, nersugagssauvoĸ.
nersunarpoq = nersornarpoq;
nersunaqaaq, nersunaatigaa.
nersunarpoĸ = nersornarpoĸ;
nersunaĸaoĸ, nersunautigâ.
nersusaraa : nersorajuppaa;
nersusareqaara.
nersussarâ : nersorajugpâ;
nersussareĸâra.
nersuut, t nersuutip,
nersuutit = unnersiutiginnissut (tussiut); nersuutissaq,
nersuutaavoq.
nersût, t nersûtip,
nersûtit = únersiutigingníssut (tugsiut); nersûtigssaĸ,
nersûtauvoĸ.
neruttorpoq, neruttorpaa,
neruttuivaa, neruttugaavoq, neruttoqqut, neruttoqquserpaa,
neruttorsarpaa.
nerugtorpoĸ, nerugtorpâ,
nerugtuivâ, nerugtugauvoĸ, nerugtorĸut, nerugtorĸuserpâ,
nerugtorsarpâ.
nerukippoq, nerukitsoq,
nerukillivoq, nerukillivaa, nerukinaarpaa, nerukisaarpoq.
nerukípoĸ, nerukitsoĸ,
nerukitdlivoĸ, nerukitdlivâ, nerukinârpâ, nerukisârpoĸ.
nerummappoq, nerummappaa,
nerummakkiartorpoq, nerummatsippa.
nerúmagpoĸ, nerúmagpâ,
nerúmagkiartorpoĸ, nerúmagtípa.
nerummaarippoq,
nerummaarissoq, nerummaarissivoq.
nerúmârigpoĸ,
nerúmârigsoĸ, nerúmârigsivoĸ.
nerumaarpoq : kissalaarpoq,
maavaarpoq, maagaarpoq.
nerumârpoĸ : kíssalârpoĸ,
mauârpoĸ, maugârpoĸ.
nerummaallak, oqq. nerúmâtdlak, oĸĸ.

nerumippoq, nerumitsippoq,
nerumikkunnaarpoq, nerumikkunnaarsoq.

nerumigpoĸ, nerumigtípoĸ,
nerumigkungnaerpoĸ, nerumigkungnaersoĸ.
neruuppoq : imminut
tunniuppoq; neruuppaa : peqqullugu unnersuuppaa (innersuuppaa).
nerũpoĸ : ingminut
túniúpoĸ; nerũpâ : perĸuvdlugo únersũpâ (ínersũpâ).
nerutooq, t = nerutusoq
nerutoorsuuvoq, nerutuukullak.
nerutôĸ, t = nerutussoĸ
nerutôrssûvoĸ, nerutûkutdlak.
nerutukkak, t nerutukkaap,
nerutukkaat nerutukkaavoq, nerutukkannik qarlissaarpoq.
nerutúkak, t nerutúkaup,
nerutúkait nerutúkauvoĸ, nerutúkangnik ĸardligsârpoĸ.
nerutuvoq, nerutusoq,
nerutusooq, nerutulatsivoq, nerutunaarpaa, nerutuallaaqaaq.
nerutuvoĸ, nerutussoĸ,
nerutusôĸ, nerutulatsivoĸ, nerutunârpâ, nerutuvatdlâĸaoĸ.
nerukkaq, t nerukkaap,
nerukkaat, = nerikkaq.
neruvkaĸ, t neruvkaup,
neruvkait, = nerivkaĸ.
nerukkarpaa : nerlerpaa
(qimmeq); nerukkaavoq, nerukkaavik, nerukkaat.
neruvkarpâ : nerdlerpâ
(ĸingmeĸ); neruvkaivoĸ, neruvkaivik, neruvkaut.
nerussappoq = nerumaarpoq;
nerussappallappoq, nerussaallappoq, nerussaallagaa.
neruvsagpoĸ = nerumârpoĸ;
neruvsagpatdlagpoĸ, neruvsâtdlagpoĸ, neruvsâtdlagâ.
nerussaqqut, t
nerussaqqutip, nerussaqqutit, nerussaqquserpaa,
nerussaqqusersorpaa, nerussaqqutaavoq.
neruvssarĸut, t
neruvssarĸutip, neruvssarĸutit, neruvssarĸuserpâ,
neruvssarĸusersorpâ, neruvssarĸutauvoĸ.
nerruppaa = nerfuppaa. nevrúpâ = nerfúpâ.
niaqoq, t niaqqut,
niaqorlerpoq, niaqorluppoq, niaqorlunneq, niaqorliuppaa,
niaqortooq (: nerlernaarsuk); niaqorsorpoq, niaqortaq.
niaĸoĸ, t niarĸut,
niaĸordlerpoĸ, niaĸordlugpoĸ, niaĸordlungneĸ, niaĸordliúpâ,
niaĸortôĸ (: nerdlernârssuk); niaĸorssorpoĸ, niaĸortaĸ.
niaqorippoq, niaqorissoq :
isumaliullaqqippoq, kisitsillaqqippoq; niaqorissaat.
niaĸorigpoĸ, niaĸorigsoĸ
: isumaliutdlarĸigpoĸ, kisitsitdlarĸigpoĸ; niaĸorigsaut.
niaqornaq, t niaqornaarsuk,
niaqornaaraq, niaqornarsuaq, niaqornannguaq, niaqornaasaq.
niaĸornaĸ, t
niaĸornârssuk, niaĸornâraĸ, niaĸornarssuaĸ, niaĸornánguaĸ,
niaĸornaussaĸ.
niaqorut, t niaqorutip,
niaqorutit niaqoruserpaa, niaqorummik, niaqorutilik,
niaqorutillit.
niaĸorut, t niaĸorutip,
niaĸorutit niaĸoruserpâ, niaĸorúmik, niaĸorutilik,
niaĸorutigdlit.
niaquarpaa : niaquagut
eqqorpaa; niaquarnaveeqqut.
niaĸuarpâ : niaĸuagut
erĸorpâ; niaĸuarnavêrĸut.
niaquerpaa, niaquersippoq,
niaquerpaa.
niaĸuerpâ, niaĸuersípoĸ,
niaĸuerpâ.
niaquiaavoq. niaĸuiaivoĸ.
niaquigaq, t niaquigaavoq,
niaquigassaq.
niaĸuigaĸ, t niaĸuigauvoĸ,
niaĸuigagssaĸ.
niaquiivoq, niaquiisarfik. niaĸuîvoĸ, niaĸuîssarfik.
niaqulaarpoq,
niaqulaajusarpoq.
niaĸulârpoĸ,
niaĸulâjussarpoĸ.
niaqunak, t niaqunaap,
niaqunaat (qisuup), niaqunaavoq, niaqunassuaq.
niaĸunak, t niaĸunaup,
niaĸunait (ĸissûp), niaĸunauvoĸ, niaĸunagssuaĸ.
niaqunnguvoq,
niaqunngutitsivoq (issimit), niaqunngunaq, niaqunngunaqaaq.
niaĸúnguvoĸ,
niaĸúngutitsivoĸ (íssimit), niaĸúngunaĸ, niaĸúngunaĸaoĸ.
niarnaq, t oqt : erneq;
niarnaa, tk.
niarnaĸ, t oĸt : erneĸ;
niarnâ, tk.
niaqqi, tk = niaquni;
niaqqerpoq, niaqqersoq : niaqqi napparpaa (s. puisip).
niarĸe, tk = niaĸune;
niarĸerpoĸ, niarĸersoĸ : niarĸe náparpâ (s. puissip).
niaqqerivoq,
niaqqerigajuppoq, niaqqerisaannarpoq.
niarĸerivoĸ,
niarĸerigajugpoĸ, niarĸerissáinarpoĸ.
niaqqumoorpoq
(kisitsilluni); niaqqumuugassaq, niaqqumoorsinnaavoq.
niarĸumôrpoĸ
(kisitsivdlune); niarĸumûgagssaĸ, niarĸumôrsínauvoĸ.
nigagaq, t nigakkat
nigagaavoq.
nigagaĸ, t nigagkat
nigagauvoĸ.
nigaq, t niggat, nigartuvoq
: immortuvoq (s. imusaq); nigalik, nigallit (: peqingasorsuaq).
nigaĸ, t niggat, nigartuvoĸ
: ímortuvoĸ (s. imussaĸ); nigalik, nigagdlit (:
peĸingassorssuaĸ).
nigarpaa, nigaruppaa,
nigarussaq, nigartorpaa.
nigarpâ, nigarúpâ,
nigarússaĸ, nigartorpâ.
nigaartorpoq, nigaartorpaa :
qilorartorpoq, qilorartorpaa; nigaartuivoq, nigaartugaq,
nigaartukkat.
nigârtorpoĸ, nigârtorpâ
: ĸilorartorpoĸ, ĸilorartorpâ; nigârtuivoĸ, nigârtugaĸ,
nigârtugkat.
nigaartuut, t nigaartuutip,
nigaartuutit, nigaartuusiorpoq.
nigârtût, t nigârtûtip,
nigârtûtit, nigârtûsiorpoĸ.
nigavippoq, nigavippaa,
nigavitippaa, nigavinnerussaarpaa.
nigavípoĸ, nigavípâ,
nigavitípâ, nigavínerússaerpâ.
nillarippoq, nillarissoq,
nillarissivoq, nillarittuaannarpoq, nillarivippoq, nillarivissoq,
= nillaarippoq.
nigdlarigpoĸ, nigdlarigsoĸ,
nigdlarigsivoĸ, nigdlarigtuáinarpoĸ, nigdlarivigpoĸ,
nigdlarivigsoĸ, = nigdlârigpoĸ.
nillaarpaluppoq,
nillaarpalutsippoq, nillaarpaluttuinnaavoq.
nigdlârpalugpoĸ,
nigdlârpalugtípoĸ, nigdlârpalugtuínauvoĸ.
nillarpoq, nillarsarpoq,
nillarsaat, nillarsaaserpoq, nillarsaasersoq, nillaqquppoq.
nigdlarpoĸ, nigdlarsarpoĸ,
nigdlarsaut, nigdlarsauserpoĸ, nigdlarsausersoĸ, nigdlarĸúpoĸ.
nillarutsippoq :
nillertilerpoq.
nigdlarutsípoĸ :
nigdlertilerpoĸ.
nillasuarpoq = nillataarpoq. nigdlasuarpoĸ =
nigdlatârpoĸ.
nillataraa = nillatarivaa,
nillataritippoq, nillatarivallaaqaa.
nigdlatarâ = nigdlatarivâ,
nigdlataritípoĸ, nigdlatarivatdlâĸâ.
nillataarpoq = nillasuarpoq;
nillataarutigaa.
nigdlatârpoĸ =
nigdlasuarpoĸ; nigdlatârutigâ.
nillaallappoq,
nillaallatsippaa, nillaallalluni napparpoq.
nigdlâtdlagpoĸ,
nigdlâtdlagtípâ, nigdlâtdlagdlune náparpoĸ.
nilleq, t nillerup,
nillerusaq : nutsuisoq (elektricitetimi).
nigdleĸ, t nigdlerup,
nigdlerussaĸ : nutsuissoĸ (elektricitetime).
nilleqaaq. nigdleĸaoĸ.
nillerpoq,
nillertikkiartorpoq, nillerunnaarpoq, nillerunnaarsoq,
nillerpallaaqaaq, nillersivoq.
nigdlerpoĸ,
nigdlertíkiartorpoĸ, nigdlerungnaerpoĸ, nigdlerungnaersoĸ,
nigdlerpatdlâĸaoĸ, nigdlersivoĸ.
nillorpoq, nillorpaa,
nillorsarpaa, nillorserpaa.
nigdlorpoĸ, nigdlorpâ,
nigdlorsarpâ, nigdlorserpâ.
nillorussaq, t (s. neqi). nigdlorússaĸ, t (s. neĸe).
nillorut, t nillorutip,
nillorutit, nillorutissartarpoq, nilloruserpaa (imeq).
nigdlorut, t nigdlorutip,
nigdlorutit, nigdlorutigssartarpoĸ, nigdloruserpâ (imeĸ).
nillungavoq :
uunarunnaarpoq; nillungasortorpoq.
nigdlungavoĸ :
ûnarungnaerpoĸ; nigdlungassortorpoĸ.
nigeq, t nerrut, nigersuaq,
nigerleq : kujalleq; nigertooq; tak. : nerrup.
nigeĸ, t nerrut,
nigerssuaĸ, nigerdleĸ : kujatdleĸ; nigertôĸ; tak. : nerrup.
niggerpaa = nigalerpaa;
niggersorpaa.
niggerpâ = nigalerpâ;
niggersorpâ.
niggerpoq, niggersoq,
niggerajuppoq, niggerajussivoq, niggersarpoq, niggersorsuuvoq.
niggerpoĸ, niggersoĸ,
niggerajugpoĸ, niggerajugsivoĸ, niggersarpoĸ, niggersorssûvoĸ.
niggiliuppaa,
niggiliussaavoq, niggiliukkiartorpaa.
niggiliúpâ,
niggiliússauvoĸ, niggiliúkiartorpâ.
niggit, t niggisip, niggisit
niggisaa, tk : niiortuutip qissakaatitsisua (allunaartalik);
niggimmik atukkippaa.
niggit, t niggisip, niggisit
niggisâ, tk : nîortûtip ĸivssakâtitsissua (agdlunârtalik);
niggímik atugkípâ.
nigguppaa : niuaa ilagalugu,
nioqatigaa; niggussivoq, niggussaq.
niggúpâ : niuvâ
ilagalugo, nioĸatigâ; niggússivoĸ, niggússaĸ.
niggut, t niggutip, niggutit
: niusissut.
niggut, t niggutip, niggutit
: niussíssut.
nigguik, t nigguiup =
niuffik; nigguissaq, nigguissaaruppoq, nigguigaa, niggueeruppoq.
nigguvik, t nigguviup =
niuvfik; nigguvigssaĸ, nigguvigssaerúpoĸ, nigguvigâ,
nigguvêrúpoĸ.
nigorpoq, nigorpaa,
nigorsimaarpoq, nigorsimaarpaa, nigortippaa.
nigorpoĸ, nigorpâ,
nigorsimârpoĸ, nigorsimârpâ, nigortípâ.
nipparpoq : allup sinaani
puisimik qamavoq : maappoq.
nigparpoĸ : agdlup sinâne
puissimik ĸamavoĸ : máupoĸ.
nippoq : ningippoq;
nitserpaa : ningiterpaa.
nigpoĸ : ningípoĸ;
nigterpâ : ningiterpâ.
nissappallappoq,
nissappallattoqanngilaq, nissappallattoqanngillat,
nipatannguaqanngilaq, nipatannguaqanngillat.
nigsagpatdlagpoĸ,
nigsagpatdlagtoĸángilaĸ, nigsagpatdlagtoĸángitdlat,
nipatánguaĸángilaĸ, nipatánguaĸángitdlat.
nissaappoq, nissaagaa
(iisani), nissaakkajuppoq, nissaappallappoq.
nigsâgpoĸ, nigsâgâ
(îssane), nigsâgkajugpoĸ, nigsâgpatdlagpoĸ.
nissaalaarpoq (s. aqisseq,
tui).
nigsâlârpoĸ (s. aĸigsseĸ,
tue).
nissaaq, t nissaattarfik. nigsâĸ, t nigsâgtarfik.
nissiaavoq (:
nissikullattaavoq); nissiaallaqqippoq, nissiaallaqqissoq (s.
eqalunnik).
nigsiaivoĸ (:
nigsikutdlagtaivoĸ); nigsiaitdlarĸigpoĸ, nigsiaitdlarĸigsoĸ
(s. eĸalungnik).
nissiaat, t nissiaatip,
nissiaatit (: nissikullattaat); nissiaasiorpoq.
nigsiaut, t nigsiautip,
nigsiautit (: nigsikutdlagtaut); nigsiausiorpoĸ.
nissigaq, t nissikkat, =
nissitaq.
nigsigaĸ, t nigsigkat, =
nigsitaĸ.
nississorpoq (paatinik),
nississullaqqippoq, nississullaqqissoq.
nigsigsorpoĸ (pautinik),
nigsigsutdlarĸigpoĸ, nigsigsutdlarĸigsoĸ.
nissiguppoq, nissiuppoq:
qarsorsaappoq.
nigsigúpoĸ, nigsiúpoĸ:
ĸarsorsáupoĸ.
nissik, t (: qarsorsaq
nissiaataasoq); nississuaq.
nigsik, t (: ĸarsorsaĸ
nigsiautaussoĸ); nigsigssuaĸ.
nissikullattarpaa =
nissiarpaa (ujalussiaq); nissikullattaavoq, nissikullattagassiaq.
nigsikutdlagtarpâ =
nigsiarpâ (ujalugssiaĸ); nigsikutdlagtaivoĸ,
nigsikutdlagtagagssiaĸ.
nissikullattaat, t
nissikullattaatip, nissikullattaatit = nissiaat;
nissikullattaasiorpoq, nissikullattaasiorpaa.
nigsikutdlagtaut, t
nigsikutdlagtautip, nigsikutdlagtautit = nigsiaut;
nigsikutdlagtausiorpoĸ, nigsikutdlagtausiorpâ.
nissippaa, nissitsivoq,
nissitaq.
nigsípâ, nigsitsivoĸ,
nigsitaĸ.
nissipappaa (nissivinnagu). nigsipagpâ (nigsivingnago).
nissiut, t = nissiutaq :
nissiiniut.
nigsiut, t = nigsiutaĸ :
nigsîniut.
nissavarsuk, t nissavarsuit,
nissavarsunippoq, nissavarsueruppoq.
nigssavarssuk, t
nigssavarssuit, nigssavarssunigpoĸ, nigssavarssuerúpoĸ.
nittaarpoq : ningeqattaarpoq
(innakkut).
nigtârpoĸ : ningeĸátârpoĸ
(ivnákut).
niguavoq : nigorterumatuvoq;
niguatitsivoq.
niguavoĸ :
nigorterumatuvoĸ; niguatitsivoĸ.
nigussaavoq,
nigussaanngilaq, nigussaanngillat.
nigugssauvoĸ,
nigugssáungilaĸ, nigugssáungitdlat.
nikagaa = nikagivaa,
nikagisaavoq, nikasaarpoq, nikassaavoq, = nikaginnippoq.
nikagâ = nikagivâ,
nikagissauvoĸ, nikasârpoĸ, nikagssaivoĸ, = nikagingnigpoĸ.
nikanarpoq, nikanarsivoq,
nikanarsarpoq, nikanarsaat, nikanartippoq, nikanartunnguuvoq.
nikanarpoĸ, nikanarsivoĸ,
nikanarsarpoĸ, nikanarsaut, nikanartípoĸ, nikanartúngûvoĸ.
nikaarpoq : immuk
ivianngimit kigaarpoq; nikaartitsivoq.
nikârpoĸ : ímuk
iviángimit kigaerpoĸ; nikârtitsivoĸ.
nikallorpoq, nikallorsiivaa,
nikallortaalivoq, nikallortaalivaa, nikallortaaserpoq,
nikallortaasersoq.
nikatdlorpoĸ,
nikatdlorsîvâ, nikatdlortailivoĸ, nikatdlortailivâ,
nikatdlortaiserpoĸ, nikatdlortaisersoĸ.
nikallujavoq,
nikallujaappoq, nikallujaatsoq, nikallujavallaaqaaq.
nikatdlujavoĸ,
nikatdlujáipoĸ, nikatdlujaitsoĸ, nikatdlujavatdlâĸaoĸ.
nikallujuippoq,
nikallujuitsoq, nikallujuillivoq, nikallujuisaarpoq,
nikallujuinaarpoq.
nikatdlujuípoĸ,
nikatdlujuitsoĸ, nikatdlujuitdlivoĸ, nikatdlujuisârpoĸ,
nikatdlujuinârpoĸ.
nikallungavoq,
nikallungaannarpoq, nikallungarrapput, nikallungavallaarpoq.
nikatdlungavoĸ,
nikatdlungáinarpoĸ, nikatdlungarráput, nikatdlungavatdlârpoĸ.
nikalluuppaa,
nikalluussivoq, nikalluutsuippaa, nikalluukkiartorpaa.
nikatdlũpâ,
nikatdlũssivoĸ, nikatdlûtsuípâ, nikatdlũkiartorpâ.
nikalluut, t nikalluutigaa. nikatdlût, t nikatdlûtigâ.
nikavoq : ukingavoq,
nuannaanngilaq; nikasaqinak.
nikavoĸ : ukingavoĸ,
nuánãngilaĸ; nikassaĸinak.
nikeqqusaapput =
nikittaapput.
nikerĸussáuput =
nikítáuput.
nikingavoq : uniorsimavoq
(nipi); nikingasoorpoq, nikingalaarpoq, nikingavippoq,
nikingavissoq.
nikingavoĸ : uniorsimavoĸ
(nipe); nikingassôrpoĸ, nikingalârpoĸ, nikingavigpoĸ,
nikingavigsoĸ.
nikippoq, nikittaapput,
nikisippaa, nikisiterpai, nikikkiartorpoq, nikisiterut,
nikissaarpoq, nikissaarsoq.
nikípoĸ, nikítáuput,
nikisípâ, nikisiterpai, nikíkiartorpoĸ, nikisiterut,
nikísaerpoĸ, nikísaersoĸ.
nikisarpoq =
eqquutinngitsoortarpoq, allanngorarpoq.
nikissarpoĸ =
erĸûtíngitsôrtarpoĸ, avdlángorarpoĸ.
nikorfavoq, nikorfaarpoq,
nikorfaammisaarpoq, nikorfaataq : allup sinaani tulleraq;
nikorfaavarpoq.
nikorfavoĸ, nikorfaorpoĸ,
nikorfáumissârpoĸ, nikorfautaĸ : agdlup sinâne tugdleraĸ;
nikorfauarpoĸ.
nikorraarpoq = nikorfaarpoq. nikorraorpoĸ =
nikorfaorpoĸ.
nikuppoq = nikuippoq;
nikutserpoq, nikutserupput, nikussippoq.
nikugpoĸ = nikuípoĸ;
nikugterpoĸ, nikugterúput, nikugssípoĸ.
nikuippoq, nikuitippaa,
nikuikkasuarpoq, nikuilluarpoq, nikuimisaarpoq.
nikuípoĸ, nikuitípâ,
nikuíkasuarpoĸ, nikuitdluarpoĸ, nikuimissârpoĸ.
nikussaarpoq (assut),
nikussaaqattaarpoq.
nikússârpoĸ (agsut),
nikússâĸátârpoĸ.
nikussuppaa,
nikussukkiartorpaa, nikussullugu oqaluppoq.
nikússúpâ,
nikússúkiartorpâ, nikússutdlugo oĸalugpoĸ.
nilappoq : nillertumik
isugutserpoq (s. sila).
nilagpoĸ : nigdlertumik
isugutserpoĸ (s. sila).
nilak, t nilaap, nilaat =
milak; nilattarpoq, nilattorpoq, nilaasorpoq.
nilak, t nilaup, nilait =
milak; nilagtarpoĸ, nilagtorpoĸ, nilaisorpoĸ.
nilakkaaq, t nilakkaap,
nilakkaat, qaalluitsisoq nakkartoq (s. appa).
nilákâĸ, t nilákâp,
nilákât, ĸaugdluitsissoĸ nákartoĸ (s. agpa).
nilaalavoq, nilaalalaarpoq,
nilaalasoorpoq, nilaalasuinnaavoq.
nilâlavoĸ, nilâlalârpoĸ,
nilâlassôrpoĸ, nilâlassuínauvoĸ.
nilaarpoq : nerumippoq;
nilaartuinnaavoq.
nilârpoĸ : nerumigpoĸ;
nilârtuínauvoĸ.
nilaallappoq : pullaa
ilanngarpoq.
nilâtdlagpoĸ : putdlâ
ilángarpoĸ.
nilavippoq : isugutavoq;
nilavikkunnaarpoq, nilavikkunnaarsoq.
nilavípoĸ : isugutavoĸ;
nilavíkungnaerpoĸ, nilavíkungnaersoĸ.
nileq, t nerlut tak. :
nerla, nilia.
nileĸ, t nerdlut tak. :
nerdla, nilia.
nilerpoq, nilerpaa,
nilertuaannarpoq, nilertaavoq; tak. : nillaavoq.
nilerpoĸ, nilerpâ,
nilertuáinarpoĸ, nilertaivoĸ; tak. : nitdlâvoĸ.
nilippoq : pullaaruppoq; =
ninippoq; nilippaa, nilisserpoq, nilissersoq, nilikkiartorpoq.
nilípoĸ : putdlaerúpoĸ;
= ninípoĸ; nilípâ, nilíserpoĸ, nilísersoĸ, nilíkiartorpoĸ.
niliterpaa, nilitertuarpaa. niliterpâ, nilitertuarpâ.
nilititerivoq,
nilititerisarpoq.
nilititerivoĸ,
nilititerissarpoĸ.
nimaarpoq : anniarnermit
nillialuppoq; nimaartuarpoq, nimaajaappoq, nimaajaatsoq nimaarneq.
nimârpoĸ : ániarnermit
nivdlialugpoĸ; nimârtuarpoĸ, nimâjáipoĸ, nimâjaitsoĸ
nimârneĸ.
nimaarut, t nimaarutip,
nimaarutit (: naammagittaalliuut); nimaarutigaa.
nimârut, t nimârutip,
nimârutit (: nãmagigtaitdliût); nimârutigâ.
nimeq, t nermutit,
nerngutit, tak. : nerma, nernga, nermuppaa.
nimeĸ, t nermutit,
nervngutit, tak. : nerma, nervnga, nermúpâ.
nimeriaq, t nimerissat,
nimeriaaruppoq, nimeriartooq.
nimeriaĸ, t nimeríssat,
nimeriaerúpoĸ, nimeriartôĸ.
nimerpaa, nimertorpaa,
nimeqqissaarpaa.
nimerpâ, nimertorpâ,
nimerĸigsârpâ.
nimissiaq, t nimissiaqarpoq,
nimissiaaruppoq.
nimigssiaĸ, t
nimigssiaĸarpoĸ, nimigssiaerúpoĸ.
niineqisappoq, :
(attuussartut nipaat tutsiuppoq).
nîneĸisagpoĸ, :
(agtũssartut nipât tutsiúpoĸ).
niineqisak, t niineqisaap
niineqisappaluppoq.
nîneĸisak, t nîneĸisaup
nîneĸisagpalugpoĸ.
niinerarneq, t : apummi
manngertumi qeraarpalunneq.
nînerarneĸ, t : apúme
mángertume ĸerârpalungneĸ.
ninngappoq (meeraq) (:
kamappoq); ninngassarpoq, ninngassaarpaa, ninnganneq.
níngagpoĸ (mêraĸ) (:
kamagpoĸ); níngagsarpoĸ, níngagsârpâ, níngangneĸ.
ningaaq, t ningaava, tk
ningaaraa, ningaannguaq.
ningaoĸ, t ningaua, tk
ningaorâ, ningáunguaĸ.
ningarpoq (arnaq),
ningartoq, ningarajuppoq, ningarnertooq, ningajuippoq.
ningarpoĸ (arnaĸ),
ningartoĸ, ningarajugpoĸ, ningarnertôĸ, ningajuípoĸ.
ningaak, t trl ningaassaq,
ningaassippoq.
ningauk, t trdl ningaugssaĸ,
ningaugssípoĸ.
ninngaappaa (: kamaappaa),
ninngaallugu alarpaa.
níngáupâ (: kamáupâ),
níngautdlugo alarpâ.
ningaappaa (arnap
arnaqanni), ningaataq.
ningáupâ (arnap arnaĸáne),
ningautaĸ.
ningaasivoq :
ningaanngorpoq.
ningausivoĸ : ningãngorpoĸ.
ningeq, t : pisalimmit
pissarsiaq.
ningeĸ, t : pissalingmit
pigssarsiaĸ.
ningerpoq, ningerluarpoq,
ningeraa, ningertippaa.
ningerpoĸ, ningerdluarpoĸ,
ningerâ, ningertípâ.
ningioq, t (: aanaq);
ningiuusaq, ningiuat, tk ningioraa, ningioqut : qimmit qimuttut
utoqqartaat.
ningioĸ, t (: ânaĸ);
ningiûssaĸ, ningiuat, tk ningiorâ, ningioĸut : ĸingmit
ĸimugtut utorĸartât.
ningippoq, ningippaa,
ningittakkat, ningittakkerpoq, ningittakkersoq, ningitippoq (:
nittaallerpoq), ningitsivoq, ningittaarpoq, ningiterpaa,
ningittoq.
ningípoĸ, ningípâ,
ningítagkat, ningítagkerpoĸ, ningítagkersoĸ, ningitípoĸ (:
nivtaitdlerpoĸ), ningitsivoĸ, ningítârpoĸ, ningiterpâ,
ningítoĸ.
ningujak, t ningujaap,
ningujaat : tinupasoq paamittoq; ningujappoq.
ningujak, t ningujaup,
ningujait : tinupassoĸ pâmigtoĸ; ningujagpoĸ.
ninngut, ninngutip,
ninngutit = ningissut; ninnguserpoq, ninngusersoq, ninngutaavoq.
níngut, níngutip, níngutit
= ningíssut; nínguserpoĸ, níngusersoĸ, níngutauvoĸ.
ninnguvoq, ninngusooq,
ninngutsippoq, ninnguippoq, ninnguitsoq, ninngunaarpoq,
ninngunaarpaa, ninnguallaanngilaq, ninnguallaanngillat.
nínguvoĸ, níngusôĸ,
níngugtípoĸ, nínguípoĸ, nínguitsoĸ, níngunârpoĸ,
níngunârpâ, nínguvatdlãngilaĸ, nínguvatdlãngitdlat.
ninippoq = nanippoq;
ninissinnaanngilaq, ninikkiartorpoq.
ninípoĸ = nanípoĸ;
ninísínáungilaĸ, niníkiartorpoĸ.
niu, t nissut, niorpalik,
niorpallit tak. : niukippoq, niutooq, niutak, il. il.
nio, t nísut, niorpalik,
niorpagdlit tak. : niukípoĸ, niutôĸ, niutak, il. il.
nioorarput, nioorarpai =
niooqqarpai, niooraavoq, niooraavik, nioorartippai.
niôrarput, niôrarpai =
niôrĸarpai, niôraivoĸ, niôraivik, niôrartípai.
niorla, tk = niulia; tak. :
niuleq.
niordla, tk = niulia; tak. :
niuleĸ.
nioorpaa = nioorarpaa;
niooqqaavoq, niooqqaavik.
niôrpâ = niôrarpâ;
niôrĸaivoĸ, niôrĸaivik.
niorpiligaq, t niorpilikkat
= najorpiligaq.
niorpiligaĸ, t niorpiligkat
= najorpiligaĸ.
niiorpoq, niiorpaa,
niiornikut, niiortuut, niiortuusiorpoq (: qooqersorpoq).
nîorpoĸ, nîorpâ,
nîornikut, nîortût, nîortûsiorpoĸ (: ĸôĸersorpoĸ).
niooqqaat, t niooqqaatip,
niooqqaatit, niooqqaassuaq, niooqqaataavoq.
niôrĸaut, t niôrĸautip,
niôrĸautit, niôrĸáussuaĸ, niôrĸautauvoĸ.
nioqqavoq, nioqqaannarpoq,
nioqqavik.
niorĸavoĸ, niorĸáinarpoĸ,
niorĸavik.
nioqqut, t nioqqutip,
nioqqutit, nioqqusivoq, nioqqutissaq, nioqqutaavoq, nioqqutigaa.
niorĸut, t niorĸutip,
niorĸutit, niorĸusivoĸ, niorĸutigssaĸ, niorĸutauvoĸ,
niorĸutigâ.
niorruvoq, oqt :
tikeraarpoq; niorrusut, niorrusarpoq.
niorruvoĸ, oĸt :
tikerârpoĸ; niorrussut, niorrussarpoĸ.
niortippoq, niortippaa, =
najortippoq; niortikkiartorpoq.
niortípoĸ, niortípâ, =
najortípoĸ; niortíkiartorpoĸ.
nipaa, tk nipaata, nipaanit
ilisaraa = nipia.
nipâ, tk nipâta, nipânit
ilisarâ = nipia.
nipaarluk, t it :
oqaaseqassaanngitsoq; nipaarluuvoq, nipaarluik.
nipaerdluk, t it :
oĸauseĸavsãngitsoĸ; nipaerdlûvoĸ, nipaerdluvik.
nipaarsaarpoq,
nipaarsaaruppaa, nipaarsaartippaa, nipaarsaanngilaq,
nipaarsaanngillat.
nipaersârpoĸ,
nipaersârúpâ, nipaersârtípâ, nipaersãngilaĸ,
nipaersãngitdlat.
nipaarsikkaarpoq,
nipaarsikkaarutigaa.
nipaersíkârpoĸ,
nipaersíkârutigâ.
nipaaruppoq,
nipaaruttoorpoq, nipaarussivaa, nipaarutivippoq, nipaarutivissoq.
nipaerúpoĸ, nipaerútôrpoĸ,
nipaerússivâ, nipaerutivigpoĸ, nipaerutivigsoĸ.
nippappoq : nipinippoq,
nipittorpoq; nippassimaarpoq, nippakkaluttuinnarpoq.
nípagpoĸ : nipinigpoĸ,
nipigtorpoĸ; nípagsimârpoĸ, nípagkalugtuínarpoĸ.
nipaappoq, nipaatsoq,
nipaallivoq, nipaallisaarpoq, nipaannersaat, nipaannersaavoq.
nipáipoĸ, nipaitsoĸ,
nipaitdlivoĸ, nipaitdlisârpoĸ, nipáinerssât, nipáinerssauvoĸ.
nipaasinnanngilaq,
nipaasinnanngillat : appiukkumasaminut oqanngitsoorumanngilaq;
nipaasinnanngitsoq.
nipaisínángilaĸ,
nipaisínángitdlat : agpiúkumassaminut oĸángitsôrumángilaĸ;
nipaisínángitsoĸ.
nipaatsoorpoq :
nilleriaraluarluni nillinngitsoorpoq; nipaatsuuippoq,
nipaatsuuissoq.
nipaitsôrpoĸ :
nivdleriaraluardlune nivdlíngitsôrpoĸ; nipaitsûvigpoĸ,
nipaitsûvigsoĸ.
nipalerpoq, nipalersoq (imeq
qorlorululluni, sila anorleqqajaasumi).
nipalerpoĸ, nipalersoĸ
(imeĸ ĸordlorulugdlune, sila anordlerĸajâssume).
nipaaluppoq (ippiorluni);
nipaaluttuinnaavoq.
nipâlugpoĸ (igpiordlune);
nipâlugtuínauvoĸ.
nipaanngarpaa : nipangiivaa;
nipaanngaavoq.
nipãngarpâ : nipangîvâ;
nipãngaivoĸ.
nipangerpoq, nipangersoq,
nipangersippaa, nipangersarpaa, nipangeqqissaarpoq,
nipangersoorpoq, nipangersaat.
nipangerpoĸ, nipangersoĸ,
nipangersípâ, nipangersarpâ, nipangerĸigsârpoĸ,
nipangersôrpoĸ, nipangersaut.
nipangiuppaa,
nipangiussivoq, nipangiussaavoq, nipangiussaq, nipangiukkumavaa.
nipangiúpâ,
nipangiússivoĸ, nipangiússauvoĸ, nipangiússaĸ,
nipangiúkumavâ.
nipangiivaa (: akiillivaa);
nipangiivippaa.
nipangîvâ (: akîtdlivâ);
nipangîvigpâ.
nipaqanngilaq,
nipaqanngillat = nipeqanngilaq.
nipaĸángilaĸ,
nipaĸángitdlat = nipeĸángilaĸ.
niparlaa, tk :
perpallannera.
nipardlâ, tk :
perpatdlangnera.
nipparippoq, nipparissoq =
nippaarippoq; nipparissivoq.
níparigpoĸ, níparigsoĸ =
nípârigpoĸ; níparigsivoĸ.
nipaarpoq = nilliavoq;
nipaarpaluppoq, nipaarpalaarpoq, nipaarpalaarut.
nipârpoĸ = nivdliavoĸ;
nipârpalugpoĸ, nipârpalârpoĸ, nipârpalârut.
niparrataavoq :
tusaqqusaarutaavoq.
niparratauvoĸ :
tusarĸusârutauvoĸ.
niparsatanngueruppoq =
nissappallattoqanngilaq.
niparssatánguerúpoĸ =
nigsagpatdlagtoĸángilaĸ.
niparsatsaarulluni sulivoq,
atuarpoq.
niparssatsaerutdlune
sulivoĸ, atuarpoĸ.
nippaappaa, nippaallugu
oqaluppoq.
nípáupâ, nípautdlugo
oĸalugpoĸ.
nipaavoq (kisimi),
nipaalluni oqarpoq.
nipauvoĸ (kisime),
nipauvdlune oĸarpoĸ.
nipi, t nipeqanngilaq =
nipaqanngilaq.
nipe, t nipeĸángilaĸ =
nipaĸángilaĸ.
niperlerpoq, niperlersoq,
niperlerpaa (qaanni) : masarlerpaa; niperlerut.
niperdlerpoĸ, niperdlersoĸ,
niperdlerpâ (ĸáine) : masardlerpâ; niperdlerut.
nipeqqavoq, nipeqqaaluppoq,
nipeqqasoorpoq, nipeqqatitsivoq.
niperĸavoĸ, niperĸâlugpoĸ,
niperĸassôrpoĸ, niperĸatitsivoĸ.
nipeqqut, t nipeqqutip,
nipeqqutit : masarlerut; nipeqqutaarpoq : nipeqqaaluppoq.
niperĸut, t niperĸutip,
niperĸutit : masardlerut; niperĸutârpoĸ : niperĸâlugpoĸ.
niperujoorpoq :
erinarsualaarpoq.
niperujôrpoĸ :
erinarssualârpoĸ.
nipia, tk = nipaa. nipia, tk = nipâ.
nipilliuppoq, nipilliunneq,
nipilliunnerit (ernisuttup anniarneranit).
nipigdliúpoĸ,
nipigdliúneĸ, nipigdliúnerit (ernisugtup ániarneranit).
nipigippoq, nipigissoq,
nipigissarpoq, nipigissarpaa, nipigissaavoq, nipigissaarpoq,
nipigissivoq, nipigissaat : imissaat.
nipigigpoĸ, nipigigsoĸ,
nipigigsarpoĸ, nipigigsarpâ, nipigigsaivoĸ, nipigigsârpoĸ,
nipigigsivoĸ, nipigigsaut : imigsaut.
nipippoq, nipitsippaa,
nipinnarpoq, nipinnartoq.
nipigpoĸ, nipigtípâ,
nipingnarpoĸ, nipingnartoĸ.
nipittorpoq, nipittorpaa,
nipittortaat, nipittorsimaarpoq.
nipigtorpoĸ, nipigtorpâ,
nipigtortaut, nipigtorsimârpoĸ.
nipittuuppaa,
nipittuummisaarpoq, nipittuullugu oqaluppoq.
nipigtũpâ,
nipigtũmissârpoĸ, nipigtûtdlugo oĸalugpoĸ.
nipikippoq, nipikitsoq,
nipikillivoq, nipikisaarpoq, nipikitsumik, nipikitsoralannguaq.
nipikípoĸ, nipikitsoĸ,
nipikitdlivoĸ, nipikisârpoĸ, nipikitsumik, nipikitsoralánguaĸ.
nipilersorpoq,
nipilersullaqqippoq, nipilersullaqqissoq, nipilersortaannarpoq.
nipilerssorpoĸ,
nipilerssutdlarĸigpoĸ, nipilerssutdlarĸigsoĸ,
nipilerssortáinarpoĸ.
nipilik, t nipillit,
nipilissuuvoq, nipilimmik.
nipilik, t nipigdlit,
nipiligssûvoĸ, nipilingmik.
nipiliorpoq,
nipiliortuarpoq.
nipiliorpoĸ,
nipiliortuarpoĸ.
nipiluppoq, nipilutsippoq,
nipiluppallaaqaaq, nipiluippoq, nipiluissoq.
nipilugpoĸ, nipilugtípoĸ,
nipilugpatdlâĸaoĸ, nipiluvigpoĸ, nipiluvigsoĸ.
nipinneq, t nipinnerup,
nipinnerit, nipinnerussaarpoq, nipinnertooq, nipinnertorpoq.
nipíneĸ, t nipínerup,
nipínerit, nipínerússaerpoĸ, nipínertôĸ, nipínertorpoĸ.
nipinneqqut, nipinneqqutip,
nipinneqqutit, nipinneqqutissaq, nipinneqqutaavoq, nipinneqqummik.
nipínerĸut, nipínerĸutip,
nipínerĸutit, nipínerĸutigssaĸ, nipínerĸutauvoĸ,
nipínerĸúmik.
nipinngavoq = nippusimavoq;
nipinngasoorpoq, nipinngavallaaqaaq.
nipíngavoĸ = nípusimavoĸ;
nipíngassôrpoĸ, nipíngavatdlâĸaoĸ.
nipippaa, nipiffigaa. nipípâ, nipivfigâ.
nipipput : nilliapput; tak.
: nipivoq.
nipíput : nivdliáput; tak.
: nipivoĸ.
nipisa, t nipitsat,
nipisatorpoq, nipisaaraq, nipisalluk.
nipisa, t nipitsat,
nipisatorpoĸ, nipisâraĸ, nipisagdluk.
nipisappoq, nipisataq,
nipisanniarpoq.
nipisápoĸ, nipisataĸ,
nipisániarpoĸ.
nipitarput (s. qimmit
nuliartut); nipitartuliat : ammassat attortitaarlugit panersiat;
nipitartut : ukiut aasaqanngitsut.
nipitarput (s. ĸingmit
nuliartut); nipitartuliat : angmagssat agtortitârdlugit
panersiat; nipitartut : ukiut aussaĸángitsut.
nipitippaa, nipitippai,
nipititaq, nipititsivoq.
nipitípâ, nipitípai,
nipititaĸ, nipititsivoĸ.
nipitooq, t nipitoorsuaq,
nipitoorsuarmik.
nipitôĸ, t nipitôrssuaĸ,
nipitôrssuarmik.
nipitsiarpoq (: nipilaarpoq)
= nipisanniarpoq.
nipitsiarpoĸ (: nipilârpoĸ)
= nipisániarpoĸ.
nipituvoq, nipitusaarpoq,
nipitukannersumik, nipituallaaqaaq.
nipituvoĸ, nipitusârpoĸ,
nipitukánersumik, nipituvatdlâĸaoĸ.
nipivoq : nilliavoq;
nipivallaarnak.
nipivoĸ : nivdliavoĸ;
nipivatdlârnak.
nippoqqutitaarpoq,
nippoqqutitaartoq.
níporĸutitârpoĸ,
níporĸutitârtoĸ.
nippuppoq, nipputtoorpoq,
nippukkiartorpoq, nippunnertooq, nipputitippaa, nippussuupput,
nippussorput.
nípúpoĸ, nípútôrpoĸ,
nípúkiartorpoĸ, nípúnertôĸ, níputitípâ, nípússũput,
nípússorput.
nipput, t nipputip, nipputit
: nilliaat, tusaqqusaarut; nipputigaa, nipputaavoq.
níput, t níputip, níputit
: nivdliaut, tusarĸusârut; níputigâ, níputauvoĸ.
niisa, t niisarnaq,
niisarnarpassuit, niisaqaqaaq.
nîsa, t nîsarnaĸ,
nîsarnarpagssuit, nîsaĸaĸaoĸ.
niisappoq, niisataq,
niisanniarpoq.
nîsápoĸ, nîsataĸ,
nîsániarpoĸ.
niisaaq, t niisaap, niisaat
: niisap piaraa.
nîsâĸ, t nîsâp, nîsât
: nîsap piarâ.
nissi, tk niuni (ataasers.). níse, tk niune (atausers.).
nisserivoq : nissumigut
annerisaqarpoq; tak. : niu.
níserivoĸ : nísumigut
ánerissaĸarpoĸ; tak. : nio.
nisserpoq, nisserluni
(talerminik) ….
níserpoĸ, níserdlune
(talerminik) ….
niissoraq, t niissoqqat :
sakissat qulaatungaat torluup nalaa (itersaq).
nĩsoraĸ, t nĩsorĸat :
sakíssat ĸulâtungât tordlûp nalâ (iterssaĸ).
niisorarpoq : niisoqqakkut
nilliallattarpoq; niisorartaannarpoq, niisoraannalerpoq.
nîsorarpoĸ : nîsorĸákut
nivdliatdlagtarpoĸ; nîsorartáinarpoĸ, nîsoráinalerpoĸ.
nissukka, tk = niukka. nísúka, tk = niúka.
nissuni, tk = niuni
(qasseers.).
nísune, tk = niune
(ĸavsêrs.).
nissut, tq = niut. nísut, tĸ = niut.
nissutit, tk = niutit. nísutit, tk = niutit.
nillaavoq : nileqattaarpoq;
tak. : nilerpoq.
nitdlâvoĸ : nileĸátârpoĸ;
tak. : nilerpoĸ.
nillikarpoq, nillikaavoq,
nillikaappaa, nillikaapput (qassiit).
nitdlikarpoĸ, nitdlikâvoĸ,
nitdlikáupâ, nitdlikãput (ĸavsît).
niuarpoq, niuarpaa : ameq
meqqorissarpaa (allungiartuullugu apummut); niuaavoq, niuarfik.
niuarpoĸ, niuarpâ : ameĸ
merĸorigsarpâ (atdlungiartûtdlugo apúmut); niuaivoĸ,
niuarfik.
niuaappoq : nunamut
uppilluni tagiuppoq; niuaatarivoq (ippiornermit).
niuáupoĸ : nunamut
úpitdlune tagiúpoĸ; niuautarivoĸ (igpiornermit).
niiugaq, t niiukkat
(niiortuummik, qillerummik).
nîugaĸ, t nîugkat
(nîortũmik, ĸivdlerúmik).
niuiarpoq, niuiarpaa,
niuiarsimavoq, niuiartippaa.
niuiarpoĸ, niuiarpâ,
niuiarsimavoĸ, niuiartípâ.
niukkarpoq : niungajappoq. niúkarpoĸ : niungajagpoĸ.
niukippoq, niukitsoq,
niukillak, niukisaarpoq.
niukípoĸ, niukitsoĸ,
niukitdlak, niukisârpoĸ.
niuleq, t niorlit, niulerngi
= niorla : timmissap qungasimernga; niulerpaa : timmiaq uumasuugaq
niulia napillugu toqulluarpaa.
niuleĸ, t niordlit,
niulernga = niordla : tingmíssap ĸungasimernga; niulerpâ :
tingmiaĸ ûmassûgaĸ niulia napivdlugo toĸutdluarpâ.
niulu, t niulortooq. niulo, t niulortôĸ.
niuluppoq, niulussivoq,
niulukkunnaarpoq, niulukkunnaarsoq, niuluttoq.
niulugpoĸ, niulugsivoĸ,
niulugkungnaerpoĸ, niulugkungnaersoĸ, niulugtoĸ.
niuluiarpoq, niuluiarpaa,
niuluiarnikoq.
niuluiarpoĸ, niuluiarpâ,
niuluiarnikoĸ.
niulukippoq, niulukitsoq
niulukillivaa, niulukinaarpaa.
niulukípoĸ, niulukitsoĸ
niulukitdlivâ, niulukinârpâ.
niulutaq, t niuluttat,
niulutartooq, niulutakippoq, niulutakitsoq (naasoq).
niulutaĸ, t niulútat,
niulutartôĸ, niulutakípoĸ, niulutakitsoĸ (naussoĸ).
niunngarpoq, niunngarpaa,
niunngartoorpoq, niunngartorujussuuvoq.
niúngarpoĸ, niúngarpâ,
niúngartôrpoĸ, niúngartorujugssûvoĸ.
niungasoq, t = najungasoq (:
saaneq).
niungassoĸ, t = najungassoĸ
(: sauneĸ).
niungavoq = najungavoq,
niungalaarpoq, niungavallaaqaaq.
niungavoĸ = najungavoĸ,
niungalârpoĸ, niungavatdlâĸaoĸ.
niuuppoq = niuaappoq. niũpoĸ = niuáupoĸ.
niussarippoq, niussarissoq,
niussarivippoq, niussarivissoq.
niússarigpoĸ,
niússarigsoĸ, niússarivigpoĸ, niússarivigsoĸ.
niussippoq = niukkarpoq,
niussikkiartorpoq, niussinngitsoorpoq.
niússípoĸ = niúkarpoĸ,
niússíkiartorpoĸ, niússíngitsôrpoĸ.
niutak, t niutaap, niutaat,
niutassiaq, niutasserpaa (: qarliit niutaat).
niutak, t niutaup, niutait,
niutagssiaĸ, niutagsserpâ (: ĸardlît niutait).
niutaaq, t niutaap, niutaat,
niutaartooq (qajaq), niutaakippoq, niutaakitsoq (: niu nutaaq,
sanaaq).
niutâĸ, t niutâp, niutât,
niutârtôĸ (ĸajaĸ), niutâkípoĸ, niutâkitsoĸ (: nio nutâĸ,
sanâĸ).
niutooq, t (: aasiaasaq);
niutoorsuaq.
niutôĸ, t (: ausiaussaĸ);
niutôrssuaĸ.
niutsippaa, niutsikkallaak. niutsípâ, niutsíkatdlauk.
niutsit, t niutsisip,
niutsisit, niutsisaa : niusissutaa.
niutsit, t niutsisip,
niutsisit, niutsisâ : niussíssutâ.
niutsivik, t niutsiviup,
niutsivittaarpoq, niutsivissivoq.
niutsivik, t niutsiviup,
niutsivigtârpoĸ, niutsivigsivoĸ.
niuerpoq, niuerfigaa,
niuertoq, niuerniaq, niuertoruseq, niuertorutsit, niuertussaq,
niuernialuppoq, niuertarfik = pisiniarfik.
niuverpoĸ, niuverfigâ,
niuvertoĸ, niuverniaĸ, niuvertoruseĸ, niuvertorutsit,
niuvertugssaĸ, niuvernialugpoĸ, niuvertarfik = pisiniarfik.
niuffagiaq, t
niuffagiarpassuit, niuffagiaapput.
niuvfagiaĸ, t
niuvfagiarpagssuit, niuvfagiáuput.
niuffapput,
niuffattorsuupput = niuerrapput.
niuvfáput, niuvfátorssũput
= niuverráput.
niuffarluppoq :
niuernerluppoq.
niuvfardlugpoĸ :
niuvernerdlugpoĸ.
niuffarippoq, niuffarissoq,
niuffarivippoq, niuffarivissoq, niuffarissaarpoq.
niuvfarigpoĸ, niuvfarigsoĸ,
niuvfarivigpoĸ, niuvfarivigsoĸ, niuvfarigsârpoĸ.
niuffiorpoq, niuffiorpaa,
niuffiorrapput = aterfiorpoq.
niuvfiorpoĸ, niuvfiorpâ,
niuvfiorráput = aterfiorpoĸ.
niuvoq, niuaa, niusivoq,
niusarfik, niujartorpoq, niujartorpaa, niuffigaa = nigguigaa.
niuvoĸ, niuvâ, niussivoĸ,
niussarfik, niujartorpoĸ, niujartorpâ, niuvfigâ = nigguvigâ.
nivagaq, t nivakkat,
nivagassaq.
nivagaĸ, t nivagkat,
nivagagssaĸ.
nivappoq, nivattaavoq,
nivakkiarpoq.
nivagpoĸ, nivagtaivoĸ,
nivagkiarpoĸ.
nivappaa, nivataq,
nivataavoq, nivallugu nakkartippaa.
nivápâ, nivataĸ,
nivatauvoĸ, nivatdlugo nákartípâ.
nivaat, = nivaataq, t
nivaattat, nivaatarsivoq, nivaatarsuaq, nivaataaraq = niffat.
nivaut, = nivautaĸ, t
niváutat, nivautarsivoĸ, nivautarssuaĸ, nivautâraĸ = nivfat.
nivaatserpoq,
nivaatsisarpoq, nivaatsiorpoq.
nivautserpoĸ,
nivautsissarpoĸ, nivautsiorpoĸ.
nillerpoq, nillersoq,
nillersippaa, nillerratigaa, nillerrappaat.
nivdlerpoĸ, nivdlersoĸ,
nivdlersípâ, nivdlerratigâ, nivdlerrápât.
nilliavoq, nilliasaannarpoq,
nilliatitsivoq, nilliavallaaqaaq, nilliatooq, nillialuppoq.
nivdliavoĸ,
nivdliassáinarpoĸ, nivdliatitsivoĸ, nivdliavatdlâĸaoĸ,
nivdliatôĸ, nivdlialugpoĸ.
nillissaaruppoq,
nillissaarussuppaa, nillissaarussullugu ulapippoq.
nivdligssaerúpoĸ,
nivdligssaerússúpâ, nivdligssaerússutdlugo ulapípoĸ.
nillinngilaq, nillinngillat
nillinngitsoorpoq.
nivdlíngilaĸ,
nivdlíngitdlat nivdlíngitsôrpoĸ.
nillillaavoq = nillialuppoq. nivdlitdlâvoĸ =
nivdlialugpoĸ.
nilliuaarpoq, nilliugaarpoq
(amoortoq).
nivdliuaorpoĸ,
nivdliugaorpoĸ (amôrtoĸ).
nilliuppaa, nilliutinngilaa
: oqarfiginngivippaa.
nivdliúpâ, nivdliutíngilâ
: oĸarfigíngivigpâ.
nilliivaa (annerisani, s.
kaportoq); nilliivippaa.
nivdlîvâ (ánerissane, s.
kaportoĸ); nivdlîvigpâ.
niverpoq, nivertippaa,
niversimaarpoq tak. : nerfuppaa.
niverpoĸ, nivertípâ,
niversimârpoĸ tak. : nerfúpâ.
niffapput = nivarrapput;
niffattorsuupput.
nivfáput = nivarráput;
nivfátorssũput.
niffaq, t : nivanneq;
niffaa, niffakut.
nivfaĸ, t : nivangneĸ;
nivfai, nivfakut.
niffat, t = nivaat,
niffakut.
nivfat, t = nivaut,
nivfakut.
niffik, t niffii : inalussat
ataqutaat umeraminiisat.
nivfik, t nivfê : inalússat
ataĸutait umeraminîssat.
niggu, t niggoqaqaaq,
niggorni, niggornippoq, niggorntisoq, nigguusaq, niggueruppoq,
nigguinnaavoq, niggorneeqqut.
nivgo, t nivgoĸaĸaoĸ,
nivgorne, nivgornípoĸ, nivgornitsoĸ, nivgûssaĸ, nivguerúpoĸ,
nivguínauvoĸ, nivgornêrĸut.
niviaq, t nivissat,
niviarsiaq, niviaaluit, niviarsiatsiaq, niviarsiaraq.
niviaĸ, t nivíssat,
niviarsiaĸ, niviâluit, niviarsiatsiaĸ, niviarsiaraĸ.
niviarsiat, tq : naasut
aappalaartunik sikkersullit = nivissat.
niviarsiat, tĸ : naussut
augpalârtunik sivkersugdlit = nivíssat.
nivinngaavik, t
nivinngaaviup, nivinngaavippassuit, nivinngaavilersorpaa.
nivíngaivik, t
nivíngaiviup, nivíngaivigpagssuit, nivíngaivilersorpâ.
nivinngaapput (qassiit) =
nivinngakaapput; nivinngaasut.
nivíngãput (ĸavsît) =
nivíngakãput; nivíngâssut.
nivinngarpoq, nivinngarpaa,
nivinngaavoq, nivinngartiterpai.
nivíngarpoĸ, nivíngarpâ,
nivíngaivoĸ, nivíngartiterpai.
nivinngaaterpai,
nivinngaatiterivoq.
nivíngâterpai,
nivíngâtiterivoĸ.
nivingavoq, I
nivingasulerpoq, nivingasulersoq (nuiarluk), nivingatak,
nivingataaluppoq.
nivingavoĸ, I
nivingasulerpoĸ, nivingasulersoĸ (nuiardluk), nivingatak,
nivingatâlugpoĸ.
nivingavoq, II : qivingavoq;
nivingavallaarpoq.
nivingavoĸ, II :
ĸivingavoĸ; nivingavatdlârpoĸ.
niviorpoq, niviorpaa :
qaninniarpoq, qaninniarpaa, ussappoq (s. niviugak);
niviortorpassuit.
niviorpoĸ, niviorpâ :
ĸaningniarpoĸ, ĸaningniarpâ, ugsagpoĸ (s. niviugak);
niviortorpagssuit.
niviugappaa (: ussappaa). niviugagpâ (: ugsagpâ).
niviugak, t niviukkat,
niviugassuaq, niviugaaruppoq, niviuganippoq.
niviugak, t niviugkat,
niviugagssuaĸ, niviugaerúpoĸ, niviuganigpoĸ.
niviukkerpoq =
niviuganippoq, niviukkersorsuuvoq.
niviugkerpoĸ =
niviuganigpoĸ, niviugkersorssûvoĸ.
nivivaa, nivisaarpaa :
ussassaarpaa; nivitserpaa, nivisaarut.
nivivâ, nivisârpâ :
ugsagsârpâ; nivitserpâ, nivisârut.
nikku, t : neqi panertoq;
nikkulivoq, nikkuusaq : tupaaki; nikkutorpoq.
nivko, t : neĸe panertoĸ;
nivkulivoĸ, nivkûssaĸ : tupâke; nivkutorpoĸ.
ninnaallappoq :
ippinnaallappoq; ninnaallatsitsivoq.
nivnâtdlagpoĸ :
igpingnâtdlagpoĸ; nivnâtdlagtitsivoĸ.
ninnaallak, oqq. nivnâtdlak, oĸĸ.
ninneqiusimavoq :
attuumaqaaq.
nivneĸiusimavoĸ :
agtûmaĸaoĸ.
ninnerutitooq, t :
nimeruartooq tak. : nannerut.
nivnerutitôĸ, t :
nimeruartôĸ tak. : navnerut.
ninnippoq, ninnigaa,
ninniorpoq, ninniortippaat, ninnillivaa, ninninaarpaa.
nivnípoĸ, nivnigâ,
nivniorpoĸ, nivniortípât, nivnitdlivâ, nivninârpâ.
nissi, t = missi; nissilivoq
(aalisakkamik), nissiliaq.
nivse, t = mivse; nivsilivoĸ
(aulisagkamik), nivsiliaĸ.
nissaq, t nissaqattak,
nissaqataaq, nissaqataarpoq, nissaasat.
nivssaĸ, t nivssaĸátak,
nivssaĸatâĸ, nivssaĸatârpoĸ, nivssaussat.
nittaalaq, nittaallat,
nittaalarsuaq, nittaalarsiorpoq.
nivtailaĸ, nivtaitdlat,
nivtailarssuaĸ, nivtailarsiorpoĸ.
nittaalarpoq,
nittaalartorsuuvoq.
nivtailarpoĸ,
nivtailartorssûvoĸ.
nittaappoq, nittaatsoq,
nittaakkunnaarpoq, nittaakkunnaarsoq, nittaallerpoq,
nittaatsorsuuvoq.
nivtáipoĸ, nivtaitsoĸ,
nivtáikungnaerpoĸ, nivtáikungnaersoĸ, nivtaitdlerpoĸ,
nivtaitsorssûvoĸ.
nittangerpoq, nittangersoq,
nittangiuppaa, nittangiussaavoq, nittangersorsuuvoq.
nivtangerpoĸ, nivtangersoĸ,
nivtangiúpâ, nivtangiússauvoĸ, nivtangersorssûvoĸ.
nittarpaa, nittarsaappaa,
nittarsaassivoq, nittarterpaa.
nivtarpâ, nivtarsáupâ,
nivtarsáussivoĸ, nivtarterpâ.
nittarpoq, nittarsimavoq,
nittangajappoq.
nivtarpoĸ, nivtarsimavoĸ,
nivtangajagpoĸ.
nittavoq, nittareerpoq,
nittareersoq nittavippoq, nittavissoq.
nivtavoĸ, nivtarêrpoĸ,
nivtarêrsoĸ nivtavigpoĸ, nivtavigsoĸ.
noqarpoq, (: noqqaalerpoq),
noqarpaa, noqarsarpoq, noqartuivoq, noqartoorpoq.
noĸarpoĸ, (:
norĸailerpoĸ), noĸarpâ, noĸarssarpoĸ, noĸartuivoĸ,
noĸartôrpoĸ.
noqartaaruppoq (s. agiaq),
noqartaarussivaa, noqartaarutivippoq, noqartaarutivippaa.
noĸartaerúpoĸ (s. agiaĸ),
noĸartaerússivâ, noĸartaerutivigpoĸ, noĸartaerutivigpâ.
noqarti, t noqarteqarpoq,
noqartilik, noqartillit, noqartitaarpoq.
noĸarte, t noĸarteĸarpoĸ,
noĸartilik, noĸartigdlit, noĸartitârpoĸ.
noqarut, t noqarutip,
noqarutit, noqaruserpaa, noqarusersorpaa, noqarutaajarpoq,
noqarutaajarpaa.
noĸarut, t noĸarutip,
noĸarutit, noĸaruserpâ, noĸarusersorpâ, noĸarutaiarpoĸ,
noĸarutaiarpâ.
noqasuppoq : sukalavoq;
noqasuttorsuuvoq.
noĸasugpoĸ : sukalavoĸ;
noĸasugtorssûvoĸ.
noqataarpoq : sukataarpoq;
noqataartuarpoq.
noĸatârpoĸ : sukatârpoĸ;
noĸatârtuarpoĸ.
nooqattaarpoq =
nuuttaqattaarpoq; nooqattaartippaa.
nôĸátârpoĸ =
nûgtaĸátârpoĸ; nôĸátârtípâ.
noqaat, t noqaatip,
noqaatit, noqaaserpaa, noqaataaruppoq.
noĸaut, t noĸautip,
noĸautit, noĸauserpâ, noĸautaerúpoĸ.
noqavippoq : sukavippoq,
noqqaaleqaaq.
noĸavigpoĸ : sukavigpoĸ,
norĸaileĸaoĸ.
noqippoq (:
atuipallakkumanngilaq); noqitsippaa, noqittaat, noqittaaserpaa.
noĸigpoĸ (:
atuipatdlagkumángilaĸ); noĸigtípâ, noĸigtaut, noĸigtauserpâ.
noqimaarpoq, noqimaarpaa
(imma), noqimaartuarpoq, noqimaartuarpaa = noqaamaarpaa.
noĸimârpoĸ, noĸimârpâ
(ingma), noĸimârtuarpoĸ, noĸimârtuarpâ = noĸâmârpâ.
noqippaa, noqitsivoq,
noqitsigisaq.
noĸípâ, noĸitsivoĸ,
noĸitsigissaĸ.
noqillaqqippoq,
noqillaqqissoq (: sipaallaqqippoq); noqillaqqissuuvoq.
noĸitdlarĸigpoĸ,
noĸitdlarĸigsoĸ (: sipâtdlarĸigpoĸ); noĸitdlarĸigsûvoĸ.
nooqut, t nooqutip, nooqutit
nooquserpaa, nooqutaq, nooqutaavoq, nooqusiuppaa.
nôĸut, t nôĸutip,
nôĸutit nôĸuserpâ, nôĸutaĸ, nôĸutauvoĸ, nôĸusiúpâ.
norajorak, t norajoraap,
norajoraat, norajoqqat, umeraminiisaq; norajorassuaq,
norajoraavoq.
norajorak, t norajoraup,
norajorait, norajorĸat, umeraminîssaĸ; norajoragssuaĸ,
norajorauvoĸ.
norajoqqerpoq, norajoqqersoq
= norajoranippoq.
norajorĸerpoĸ,
norajorĸersoĸ = norajoranigpoĸ.
norla, tk nulia (: sakeqat
arnaq angulluunniit, oqt); norlaraa tak. nuleq.
nordla, tk nulia (: sakeĸat
arnaĸ angutdlũnît, oĸt); nordlarâ tak. nuleĸ.
noorleq, t : isorleq (:
tyskeq, qatanngutigiinniat ilaat); noorlersoorpoq, noorlersooq,
noorliuvoq.
nôrdleĸ, t : isordleĸ (:
tyskeĸ, ĸatángutigîngniat ilât); nôrdlersôrpoĸ,
nôrdlersôĸ, nôrdliuvoĸ.
norlu = norloq, t : putulik
atitittarfik (qamutini, qulissiummi); norlulerpaa, norlulimmik
qilerpaa (peeruminartumik).
nordlo = nordloĸ, t :
putulik atitítarfik (ĸamutine, ĸulivsiúme); nordlulerpâ,
nordlulingmik ĸilerpâ (pêruminartumik).
noorpiaa, tk noorpiaaniippoq
: isorpiaaniippoq; noorpiaagut, noorpiaanit, noorpiaanut.
nôrpiâ, tk nôrpiânĩpoĸ
: isorpiânĩpoĸ; nôrpiâgut, nôrpiânit, nôrpiânut.
noqqaavoq, noqqaassutigaa,
noqqaajusaarpoq, noqqaajuippoq, noqqaajuitsoq.
norĸaivoĸ, norĸáissutigâ,
norĸaiussârpoĸ, norĸaiuípoĸ, norĸaiuitsoĸ.
noqqartooq, t :
sukalasorsuaq.
norĸartôĸ, t :
sukalassorssuaĸ.
noqqillappoq : qasukkarpoq,
sumik isumajunnaarpoq; noqqillatsippaa, noqqillaatigaa.
norĸitdlagpoĸ :
ĸasúkarpoĸ, sumik isumajungnaerpoĸ; norĸitdlagtípâ,
norĸitdlautigâ.
noqqoruupput, noqqoruuppaat
= noqquppaat; noqqoruuttuarput, noqqoruuttuarpaat.
norĸorũput, norĸorũpât
= norĸúpât; norĸorũtuarput, norĸorũtuarpât.
noqqupput : imminnut
noqipput; noqquppaat.
norĸúput : ingmingnut
noĸigput; norĸúpât.
noqqut, t noqqutip, noqqutit
noqquserpaa, noqqutaavoq.
norĸut, t norĸutip,
norĸutit norĸuserpâ, norĸutauvoĸ.
nooqquaa, nooqqusaavoq. nôrĸuvâ, nôrĸussauvoĸ.
norraq, t norraap, norraat :
tuttup piaraa; norraatsoq : tuttu arnaviaq inuusuttoq; norrarpoq,
norralik, norrallit.
norraĸ, t norraup, norrait
: tugtup piarâ; norraitsoĸ : tugto arnaviaĸ inûsugtoĸ;
norrarpoĸ, norralik, norragdlit.
norrisarpoq (kulavak
norralik).
norrissarpoĸ (kulavak
norralik).
norsaq, t norsaatsoq :
saaqqut napasortaannalik (tikaagutaannalik); norsassaq.
norssaĸ, t norssaitsoĸ :
sârĸut napassortáinalik (tikâgutáinalik); norssagssaĸ.
norserfik, t norserfiup :
taqqaq, asalluni norsap inaa (ilisarfia).
norsserfik, t norsserfiup :
tavĸaĸ, asatdlune norssap inâ (ilissarfia).
norsiorpoq, norsiorpaa =
norsaliorpoq, norsaliorpaa.
norssiorpoĸ, norssiorpâ =
norssaliorpoĸ, norssaliorpâ.
nuua, tk nuuaniippoq,
nuuagut, nuuanit.
nûa, tk nûanĩpoĸ,
nûagut, nûanit.
nuaarsarfik, t nuaarsarfiup
(pujortaatip); nuaarsarfiuvoq.
nuaersarfik, t nuaersarfiup
(pujortautip); nuaersarfiuvoĸ.
nuaarsaat, t nuaarsaatip,
nuaarsaatit nuaarsaasiorpoq, nuaarsaammik qinuvunga.
nuaersaut, t nuaersautip,
nuaersautit nuaersausiorpoĸ, nuaersáumik ĸinuvunga.
nuappoq, nuattorsuuvoq,
nuakkunnaarpoq, nuakkunnaarsoq, nuappallaaqaanga.
nuagpoĸ, nuagtorssûvoĸ,
nuagkungnaerpoĸ, nuagkungnaersoĸ, nuagpatdlâĸaunga.
nuattariaq, t nuattarissat,
aqerluusaq.
nuagtariaĸ, t nuagtaríssat,
aĸerdlûssaĸ.
nuak, t nuaap, nuatserpaa,
nualluk, nuassuaq.
nuak, t nuaup, nuagterpâ,
nuagdluk, nuagssuaĸ.
nuakoorfik, t nuakoorfiup,
nuakoorfilerpaa, nuakoorfilersuivoq.
nuakôrfik, t nuakôrfiup,
nuakôrfilerpâ, nuakôrfilersuivoĸ.
nuann’, oqq = nuanneq =
nuanneqaaq.
nuán’, oĸĸ = nuáneĸ =
nuáneĸaoĸ.
nuannaanngilaq,
nuannaanngillat, nuannaanngeqaaq, = nuannaanngivippoq,
nuannaanngivissoq.
nuánãngilaĸ,
nuánãngitdlat, nuánãngeĸaoĸ, = nuánãngivigpoĸ,
nuánãngivigsoĸ.
nuannapput = nuannarrapput;
nuannattorsuupput, nuannakkiat.
nuánáput = nuánarráput;
nuánátorssũput, nuánákiat.
nuannaraa = nuannarivaa,
nuannarisaq, nuannarinngisaq, nuannarsarpoq, nuannaqqisaarpoq =
nuannakkisaarpoq, nuannaqqissiuppaa, = nuannakkisiuppaa.
nuánarâ = nuánarivâ,
nuánarissaĸ, nuánaríngisaĸ, nuánarssarpoĸ, nuánarĸissârpoĸ
= nuánákissârpoĸ, nuánarĸíssiúpâ, = nuánákissiúpâ.
nuannaariarpoq,
nuannaariarfik.
nuánâriarpoĸ,
nuánâriarfik.
nuannaarpoq, nuannaarfik,
nuannaartoraa, nuannaataarpoq, nuannaartunaqaaq, nuannaatsappoq,
nuannaavippoq, nuannaavissoq, nuannaajallappoq,
nuannaajallaatigaa.
nuánârpoĸ, nuánârfik,
nuánârtorâ, nuánâtârpoĸ, nuánârtunaĸaoĸ, nuánâtsagpoĸ,
nuánâvigpoĸ, nuánâvigsoĸ, nuánâjatdlagpoĸ,
nuánâjatdlautigâ.
nuannarrapput = nuannapput. nuánarráput = nuánáput.
nuannaarut, t nuannaarutip,
nuannaarutit, nuannaarutaavoq, nuannaarutigaa.
nuánârut, t nuánârutip,
nuánârutit, nuánârutauvoĸ, nuánârutigâ.
nuannerpoq, nuannersoq,
nuanneqaaq, nuannivippoq, nuannivissoq, nuannisaarpoq.
nuánerpoĸ, nuánersoĸ,
nuáneĸaoĸ, nuánivigpoĸ, nuánivigsoĸ, nuánissârpoĸ.
nuanniippoq, nuanniitsoq,
nuanniillivoq, nuanniikkunnaarpoq, nuanniikkunnaarsoq.
nuánĩpoĸ, nuánîtsoĸ,
nuánîtdlivoĸ, nuánĩkungnaerpoĸ, nuánĩkungnaersoĸ.
nuaraluaq, t nuaralussat :
qatanngutip arnap qitornaa, qangiaq; nuaraluaraa.
nuaraluaĸ, t nuaralússat :
ĸatángutip arnap ĸitornâ, ĸangiaĸ; nuaraluarâ.
nuarluk, t nuarluit =
nuarleq; nuarluusaq, nuarlussuaq.
nuardluk, t nuardluit =
nuardleĸ; nuardlûssaĸ, nuardlugssuaĸ.
nuii, tk = nuffi. nuê, tk = nugfe.
nueq, t (nuik), nuffit,
nuggit (nuggit); tak. : nuerpaa, nuffit; nuersaarpoq.
nueĸ, t (nuik), nugfit,
nuvgit (nuggit); tak. : nuerpâ, nugfit; nuersârpoĸ.
nuerleq, t = nuarluk. nuerdleĸ, t = nuardluk.
nuerlut, tq nuerlui, tk :
tinguit umeramerngi (: qeqertaaqqat tatsimi puttusimasut).
nuerdlut, tĸ nuerdlue, tk :
tinguit umeramernge (: ĸeĸertârĸat tatsime pútusimassut).
nueriarpoq, nueriarpaa,
nueriallaqqippoq, nueriallaqqissoq, nueriarnertooq.
nueriarpoĸ, nueriarpâ,
nueriatdlarĸigpoĸ, nueriatdlarĸigsoĸ, nueriarnertôĸ.
nuerpaa, nuersaq,
nuernippoq, nuersuppoq : nuernikkajuppoq.
nuerpâ, nuersaĸ,
nuernigpoĸ, nuersugpoĸ : nuernigkajugpoĸ.
nuersorpoq : seqineq
nuissatigut anillakaappoq qinngorlunilu = qunngorsorpoq.
nuersorpoĸ : seĸineĸ
nuíssatigut anitdlakáupoĸ ĸíngordlunilo = ĸúngorssorpoĸ.
nuersagaq, t nuersakkat,
nuersagassaq : qilattagassaq.
nuerssagaĸ, t nuerssagkat,
nuerssagagssaĸ : ĸilagtagagssaĸ.
nuersaavoq, nuersaasarpoq,
nuersaagajuppoq.
nuerssaivoĸ,
nuerssaissarpoĸ, nuerssaigajugpoĸ.
nuersarpaa, nuersartuarpaa =
qilattarpaa.
nuerssarpâ, nuerssartuarpâ
= ĸilagtarpâ.
nuersaat, t nuersaatip,
nuersaatit, nuersaatitaarpoq, nuersaasiorpoq.
nuerssaut, t nuerssautip,
nuerssautit, nuerssautitârpoĸ, nuerssausiorpoĸ.
nuersuppoq : erseqqinngilaq
(isigisaq); nuersuttuinnaavoq.
nuerssugpoĸ :
ersserĸíngilaĸ (issigissaĸ); nuerssugtuínauvoĸ.
nuersui, tk : seqerngup
qinngorneri.
nuersue, tk : seĸerngup
ĸíngornere.
nuugaaq = nuuaaq, t nuugaap,
nuugaat, nuugaarsuk, nuugaarsunnguaq.
nûgâĸ = nûâĸ, t nûgâp,
nûgât, nûgârssuk, nûgârssúnguaĸ.
nuugaatsiaq = nuuaatsiaq, t
nuugaatsiaap, nuugaatsiaat, nuugaatsiarsuaq, nuugaatsiaami.
nûgâtsiaĸ = nûâtsiaĸ,
t nûgâtsiaup, nûgâtsiait, nûgâtsiarssuaĸ, nûgâtsiâme.
nuugaasaq = nuuaasaq, t
nuugaasarsuaq, nuugaasannguaq.
nûgaussaĸ = nûaussaĸ, t
nûgaussarssuaĸ, nûgaussánguaĸ.
nufferpoq = nuggerpoq;
nuffersimaneq, nuggersimaneq.
nugferpoĸ = nuggerpoĸ;
nugfersimaneĸ, nuggersimaneĸ.
nuffersaappaa,
nuffersaassivoq.
nugferssáupâ,
nugferssáussivoĸ.
nuffersuuppaa : nuioraappaa
(: kakkersuuppaa, paarlaappaa).
nugferssũpâ : nuioráupâ
(: kákerssũpâ, pârdláupâ).
nuffiorpoq = nuiliorpoq;
nuffiorpaa.
nugfiorpoĸ = nuiliorpoĸ;
nugfiorpâ.
nuffippaa, nuffissaq,
nuffissorpaa, nuffissuivoq = nuggippaa.
nugfípâ, nugfíssaĸ,
nugfíssorpâ, nugfíssuivoĸ = nuggípâ.
nuffisaat, t nuisaat. nugfisaut, t nuissaut.
nuffit, tq = nuggit; tak. :
nueq (: nuisissut, nuffisaat).
nugfit, tĸ = nuggit; tak. :
nueĸ (: nuissíssut, nugfisaut).
nuffiumaneq, t
nuffiumarngit, nuffiumanermiippoq, nuffiumanersuaq.
nugfiumaneĸ, t
nugfiumarngit, nugfiumanermĩpoĸ, nugfiumanerssuaĸ.
nuffivigaa = nuffivigivaa =
nuiffigaa.
nugfivigâ = nugfivigivâ =
nuivfigâ.
nuggerpoq = nuunippoq,
nufferpoq; nuggersimaneq.
nuggerpoĸ = nûnigpoĸ,
nugferpoĸ; nuggersimaneĸ.
nuggippaa : nuissuppaa (:
meqqutip isaagut) = nuffippaa.
nuggípâ : nuíssúpâ (:
merĸutip issâgut) = nugfípâ.
nuggit, t = nuffit,
nuisissut.
nuggit, t = nugfit,
nuissíssut.
nukkama, tk allam. = nukama. nugkama, tk avdlam. =
nukama.
nukkat, tk nukkavit, allam.
tak. : nukaq.
nugkat, tk nugkavit, avdlam.
tak. : nukaĸ.
nukki, tk = nukani
(ataasers.).
nugke, tk = nukane
(atausers.).
nuuppoq, nuutsippaa,
nuussimavoq, nuukkumavoq, nuukkiartorpoq, nuuttoq tak. nuuppaa.
nûgpoĸ, nûgtípâ,
nûgsimavoĸ, nûgkumavoĸ, nûgkiartorpoĸ, nûgtoĸ tak. nũpâ.
nussivoq = nuutsivoq;
nussivaa, nussigallaak.
nugsivoĸ = nûtsivoĸ;
nugsivâ, nugsigatdlauk.
nuttappoq, nuttappaa :
nutilaarpoq, nutilaarpaa; nuttassimavoq.
nugtagpoĸ, nugtagpâ :
nutilârpoĸ, nutilârpâ; nugtagsimavoĸ.
nuttanngi, t (qitigiaq);
nuttanngeerpoq.
nugtánge, t (ĸitigiaĸ);
nugtángêrpoĸ.
nuttaq, t nuttalik,
nuttallit, nuttaqarpoq, nuttartooq, nuttarpallappoq :
nutippallappoq.
nugtaĸ, t nugtalik,
nugtagdlit, nugtaĸarpoĸ, nugtartôĸ, nugtarpatdlagpoĸ :
nutigpatdlagpoĸ.
nuttaarpaluppoq,
nuttaarpalunneq.
nugtârpalugpoĸ,
nugtârpalungneĸ.
nuttarpoq (puisi) =
nuttaqattaarpoq, nuttaqajaarpoq = nooqattaarpoq.
nugtarpoĸ (puisse) =
nugtaĸátârpoĸ, nugtaĸajârpoĸ = nôĸátârpoĸ.
nutserivoq, nutserilluarpoq,
nutserillaqqippoq, nutserillaqqissoq, nutserisinnaavoq,
nutserisuuvoq.
nugterivoĸ,
nugterivdluarpoĸ, nugteritdlarĸigpoĸ, nugteritdlarĸigsoĸ,
nugterisínauvoĸ, nugterissûvoĸ.
nutserpaa, nutseqqippaa,
nutseqqissaarpaa, nutsernerluppaa, nutserluarpaa.
nugterpâ, nugterĸigpâ,
nugterĸigsârpâ, nugternerdlugpâ, nugterdluarpâ.
nutserpoq (s. illutaaminut),
nutsertaannarpoq, nutserfik.
nugterpoĸ (s.
igdlutâminut), nugtertáinarpoĸ, nugterfik.
nutsigaq, t nutsikkat
nutsigaavoq, nutsigarpassuit.
nugtigaĸ, t nugtigkat
nugtigauvoĸ, nugtigarpagssuit.
nuia, t nuissat, nuiarsuaq,
nuiarluk, nuiataq.
nuia, t nuíssat,
nuiarssuaĸ, nuiardluk, nuiataĸ.
nuiakkuaaq, t nuiakkuaap,
nuiakkuaat, nuiakkuaarpoq.
nuiákuâĸ, t nuiákuâp,
nuiákuât, nuiákuârpoĸ.
nuiavoq, nuiasorsuuvoq,
nuiagajuppoq (: nuigajuppoq), nuiajuarpoq.
nuiavoĸ, nuiassorssûvoĸ,
nuiagajugpoĸ (: nuigajugpoĸ), nuiajuarpoĸ.
nuissaq, t nuissaavoq. nuigssaĸ, t nuigssauvoĸ.
nuikka, tk = nuffikka. nuíka, tk = nugfíka.
nuilaq, nuillat, nuilaqut,
nuilaquserpoq, nuilaqusersoq, nuilartooq, nuilarmiut : sapanngat
(nuilaqutit).
nuilaĸ, nuitdlat, nuilaĸut,
nuilaĸuserpoĸ, nuilaĸusersoĸ, nuilartôĸ, nuilarmiut :
sapángat (nuilaĸutit).
nuioragaq, t nuiorakkat :
nuiuussanit puuliaq; nuioragaavoq.
nuioragaĸ, t nuioragkat :
nuiũssanit pûliaĸ; nuioragauvoĸ.
nuiorakkiorpoq,
nuiorakkiullaqqippoq, nuiorakkiullaqqissoq.
nuioragkiorpoĸ,
nuioragkiutdlarĸigpoĸ, nuioragkiutdlarĸigsoĸ.
nuioraavoq, nuioraasartoq,
nuioraasaannarpoq.
nuioraivoĸ, nuioraissartoĸ,
nuioraissáinarpoĸ.
nuiorarpaa = nuffissorpaa;
nuiorarpai.
nuiorarpâ = nugfíssorpâ;
nuiorarpai.
nuioraapput (imminnut);
nuioraallutik ….
nuioráuput (ingmingnut);
nuiorautdlutik ….
nuissaarpoq, nuissaarsoq,
nuissaavippoq.
nuísaerpoĸ, nuísaersoĸ,
nuísaivigpoĸ.
nuisaartoq, t : kilunngaat;
nuisaartulerpaa, nuisaartulersorpaa.
nuisârtoĸ, t : kilúngaut;
nuisârtulerpâ, nuisârtulersorpâ.
nuisippaa, nuisitsivoq :
tuniniaavoq; nuisitaq, nuisitsivik.
nuisípâ, nuisitsivoĸ :
tuniniaivoĸ; nuisitaĸ, nuisitsivik.
nuisit, tk = nuffisit,
nuffitit.
nuisit, tk = nugfisit,
nugfitit.
nuisaat, t nuisaatip,
nuisaatit = nuffisaat; nuisaasiorpoq.
nuissaut, t nuissautip,
nuissautit = nugfisaut; nuissausiorpoĸ.
nuisserpoq, nuissersoq,
nuissersorpoq, nuissiuppaa, nuissersorsuuvoq.
nuísserpoĸ, nuíssersoĸ,
nuíssersorpoĸ, nuíssiúpâ, nuíssersorssûvoĸ.
nuillerpaa = nuilalerpaa;
nuillersorpaa.
nuitdlerpâ = nuilalerpâ;
nuitdlersorpâ.
nuiuuppoq, nuiuuppaa,
nuiuupput, nuiuuppai, nuiuussivoq, nuiuussaq.
nuiũpoĸ, nuiũpâ,
nuiũput, nuiũpai, nuiũssivoĸ, nuiũssaĸ.
nuivaa, nuisivoq,
nuilluarpaa.
nuivâ, nuissivoĸ,
nuivdluarpâ.
nuivoq, nuimavoq, nuisavoq,
nuisaannarpoq, nuisaarsuppoq, nuitippaa, nuisalaarpoq,
nuioqqaapput.
nuivoĸ, nuimavoĸ,
nuisavoĸ, nuisáinarpoĸ, nuisârssugpoĸ, nuitípâ,
nuisalârpoĸ, nuiorĸáuput.
nujaarpoq (ujalu),
nujaartippaa, nujaartoorpoq : nukkilisitsivoq.
nujaerpoĸ (ujalo),
nujaertípâ, nujaertôrpoĸ : núkilisitsivoĸ.
nujaartorpaa, nujaartuupput
(imminnut), nujaartugaavoq.
nujaertorpâ, nujaertũput
(ingmingnut), nujaertugauvoĸ.
nujaaruppoq,
nujaaruttoorpoq, nujaarutivinngilaq, nujaarutivinngillat.
nujaerúpoĸ, nujaerútôrpoĸ,
nujaerutivíngilaĸ, nujaerutivíngitdlat.
nujappippoq, nujappissoq :
illaarneqanngilaq; nujappittuaannarpoq.
nujagpigpoĸ, nujagpigsoĸ :
igdlaerneĸángilaĸ; nujagpigtuáinarpoĸ.
nujaajaavoq,
nujaajaasartuuvoq, nujaajaallaqqippoq, nujaajaallaqqissoq,
nujaajaasuuvoq.
nujaiaivoĸ,
nujaiaissartûvoĸ, nujaiaitdlarĸigpoĸ, nujaiaitdlarĸigsoĸ,
nujaiaissûvoĸ.
nujaajarpoq, nujaajarpaa,
nujaajartittaannarpoq.
nujaiarpoĸ, nujaiarpâ,
nujaiartítáinarpoĸ.
nujaajaat, t nujaajaatip,
nujaajaatit, nujaajaateqarpoq, nujaajaataavoq.
nujaiaut, t nujaiautip,
nujaiautit, nujaiauteĸarpoĸ, nujaiautauvoĸ.
nujakippoq, nujakitsoq,
nujakillivoq.
nujakípoĸ, nujakitsoĸ,
nujakitdlivoĸ.
nujalik, t nujallit (: paaq
(timmiaq)); nujalippoq.
nujalik, t nujagdlit (: pâĸ
(tingmiaĸ)); nujaligpoĸ.
nujaq, t nutsat, nujarmiu :
illaagutaasaq; nujartooq.
nujaĸ, t nutsat, nujarmio :
igdlaigutaussaĸ; nujartôĸ.
nujarippoq, nujarissoq,
nujarissarpoq, nujarissaat, nujarissivippoq.
nujarigpoĸ, nujarigsoĸ,
nujarigsarpoĸ, nujarigsaut, nujarigsivigpoĸ.
nujatsialik, t = nujalik,
paaq.
nujatsialik, t = nujalik,
pâĸ.
nujaasat, tq nujaasalik,
nujaasallit, nujaasaqarpoq.
nujaussat, tĸ nujaussalik,
nujaussagdlit, nujaussaĸarpoĸ.
nujoqqappoq, nujoqqassarpaa,
nujoqqassaat, nujoqqassaaserpaa, nujoqqaavaa, nujoqqavippoq,
nujoqqavissoq, nujoqqaatigaa.
nujorĸagpoĸ,
nujorĸagsarpâ, nujorĸagsaut, nujorĸagsauserpâ, nujorĸaivâ,
nujorĸavigpoĸ, nujorĸavigsoĸ, nujorĸautigâ.
nujualavoq : erlaartiterpoq,
ingitsilavoq; nujualalaarpoq.
nujualavoĸ :
erdlaertiterpoĸ, ingivtilavoĸ; nujualalârpoĸ.
nujuarpoq, nujuarsaarut, =
nujuarsaat, nujuarsaaserpaa, nujuartaq.
nujuarpoĸ, nujuarsârut, =
nujuarsaut, nujuarsauserpâ, nujuartaĸ.
nujuallarpoq :
nujualalerpoq.
nujuatdlarpoĸ :
nujualalerpoĸ.
nujuersaarpaa =
nujuilaarpaa, nujuiserpaa; nujuersaarnertoqaaq.
nujuerssârpâ = nujuilârpâ,
nujuiserpâ; nujuerssârnertoĸaoĸ.
nujuppoq : qimaguppoq;
nujutsippaa, nujussivoq : nigorsivoq.
nujugpoĸ : ĸimagúpoĸ;
nujugtípâ, nujugsivoĸ : nigorsivoĸ.
nujuilaarpoq = nujuiserpoq. nujuilaorpoĸ = nujuiserpoĸ.
nujuippoq, nujuitsoq,
nujuillivoq, nujuillisarpaa, nujuikkak, nujuilluinnarpoq.
nujuípoĸ, nujuitsoĸ,
nujuitdlivoĸ, nujuitdlisarpâ, nujuíkak, nujuitdluínarpoĸ.
nujuiserpoq, nujuisersoq,
nujuiserpaa, nujuisertuarpoq, nujuisertuarpaa, nujuiserajuppoq,
nujuisertippoq.
nujuiserpoĸ, nujuisersoĸ,
nujuiserpâ, nujuisertuarpoĸ, nujuisertuarpâ, nujuiserajugpoĸ,
nujuisertípoĸ.
nuuk, t nuussuaq, nuummiu. nûk, t nûgssuaĸ, nûngmio.
nukaa, tk nukaata, allam. nukâ, tk nukâta, avdlam.
nuka, trl nukartaa, trl. nuka, trdl nukartâ, trdl.
nukalloq, t : aaveeraq;
nukallulik, nukallullit, nukalloriit.
nukagdloĸ, t : auvêraĸ;
nukagdlulik, nukagdlugdlit, nukagdlorît.
nukappiaq, t nukappissat (:
aak panertuliaq, kukkarnaaq); nukappiaraq, nukappiaqqat,
nukappiatoqaq, nukappiatoqqat, nukappiaaluit, nukappiatsiaq,
nukappiatsiaap, nukappiatsiaat nukappiasussuk, nukappiapassuk,
nukappiaavoq.
nukagpiaĸ, t nukagpíssat
(: auk panertuliaĸ, kúkarnâĸ); nukagpiaraĸ, nukagpiarĸat,
nukagpiatoĸaĸ, nukagpiatorĸat, nukagpiâluit, nukagpiatsiaĸ,
nukagpiatsiaup, nukagpiatsiait nukagpiasugssuk, nukagpiapagsuk,
nukagpiauvoĸ.
nukappoq : qasukkarpoq;
nukatsitaq, nukatsitaavoq, nukassarpaa, nukassaatigaa,
nukakkaluttuinnarpoq.
nukagpoĸ : ĸasúkarpoĸ;
nukagtitaĸ, nukagtitauvoĸ, nukagsarpâ, nukagsautigâ,
nukagkalugtuínarpoĸ.
nukkappoq = nukinippoq;
nukkassarpoq, nukkassarpaa, nukkattoorpoq, nukkakkaluttuinnarpoq.
núkagpoĸ = nukinigpoĸ;
núkagsarpoĸ, núkagsarpâ, núkagtôrpoĸ, núkagkalugtuínarpoĸ.
nukangavoq, nukangasoorpoq,
nukangavallaarpoq.
nukangavoĸ, nukangassôrpoĸ,
nukangavatdlârpoĸ.
nukaarnoq, t
nukaarnoriipput, nukaarnoriissut (ningaaqatigiit, ukuaqatigiit).
nukaornoĸ, t
nukaornorîgput, nukaornorîgsut (ningaoĸatigît, ukuaĸatigît).
nukaq, t nukkat, nukarleq,
nukarlequt, nukarliliaq, nukartaaq, nukartaap, nukartaat,
nukarlersaat, nukarliuvoq, nukaraa, nukariik (marlors.),
nukariipput, nukariissut, nukariit.
nukaĸ, t nugkat, nukardleĸ,
nukardleĸut, nukardliliaĸ, nukartâĸ, nukartâp, nukartât,
nukardlersât, nukardliuvoĸ, nukarâ, nukarîk (mardlors.),
nukarîgput, nukarîgsut, nukarît.
nukatugaq, t nukatukkat :
tuttu angisoq inuusuttoq; nukatugarpoq, nukatugarsuaq.
nukatugaĸ, t nukatugkat :
tugto angissoĸ inûsugtoĸ; nukatugarpoĸ, nukatugarssuaĸ.
nuki, t = nukik; nukeqarpoq. nuke, t = nukik; nukeĸarpoĸ.
nukkersaarpoq,
nukkersaarajuppoq, nukkersaajuippoq, nukkersaajuitsoq.
núkerssârpoĸ,
núkerssârajugpoĸ, núkerssâjuípoĸ, núkerssâjuitsoĸ.
nukersorpoq, nukersorfigaa,
nukersortaannarpoq.
nukerssorpoĸ,
nukerssorfigâ, nukerssortáinarpoĸ.
nukeruaq, t nukerussat
nukeruartooq, nukeruaannangajak.
nukeruaĸ, t nukerússat
nukeruartôĸ, nukeruáinangajak.
nukeeruppoq,
nukeerukkiartorpoq, nukeerutivippoq, nukeerutivissoq,
nukeerunneruvoq = nukingeruppoq.
nukêrúpoĸ,
nukêrúkiartorpoĸ, nukêrutivigpoĸ, nukêrutivigsoĸ,
nukêrúneruvoĸ = nukingerúpoĸ.
nukillaarpoq,
nukillaangavoq, nukillaarsarpoq, nukillaarsarpaa, nukillaartippaa,
nukillaarluinnarpoq.
nukigdlârpoĸ,
nukigdlângavoĸ, nukigdlârsarpoĸ, nukigdlârsarpâ,
nukigdlârtípâ, nukigdlârdluínarpoĸ.
nukittorpoq,
nukittorneruvoq, nukittorpianngilaq, nukittorpianngillat,
nukittorsimaarpoq.
nukigtorpoĸ,
nukigtorneruvoĸ, nukigtorpiángilaĸ, nukigtorpiángitdlat,
nukigtorsimârpoĸ.
nukittuvoq,
nukittunersaavoq, nukittuallaaqaaq, nukittusivoq.
nukigtuvoĸ,
nukigtunerssauvoĸ, nukigtuvatdlâĸaoĸ, nukigtusivoĸ.
nukik, t nukingi, tk
nukissui, nukillerpoq = nukillaarpoq, nukittooq, nukittoorsuaq,
tak. nukkiorpoq.
nukik, t nukinge, tk
nukigssue, nukigdlerpoĸ = nukigdlârpoĸ, nukigtôĸ,
nukigtôrssuaĸ, tak. núkiorpoĸ.
nukikka, tk atorpakka. nukíka, tk atorpáka.
nukkilippoq, = nukkilivoq,
nukkilisitsivoq, nukkilisippaa.
núkilípoĸ, = núkilivoĸ,
núkilisitsivoĸ, núkilisípâ.
nukingerpoq, nukingersoq (:
nukeeruppoq); nukingersorpaa, nukingertuarpoq, nukingisaarpaa; =
tuaviorpoq.
nukingerpoĸ, nukingersoĸ
(: nukêrúpoĸ); nukingerssorpâ, nukingertuarpoĸ, nukingisârpâ;
= tuaviorpoĸ.
nukingeruppoq = nukeeruppoq;
nukingerulluinnarpoq.
nukingerúpoĸ = nukêrúpoĸ;
nukingerutdluínarpoĸ.
nukingigaa = nukingigivaa,
nukinginnarpoq, nukingitsappoq, nukingiuppaa, nukingiussivoq,
nukingiussaavoq.
nukingigâ = nukingigivâ,
nukingingnarpoĸ, nukingitsagpoĸ, nukingiúpâ, nukingiússivoĸ,
nukingiússauvoĸ.
nukinngipput : suliaminnik
inerasuaapput; nukinngiserpoq, nukinngisersoq, nukinngisigaa.
nukíngíput : suliamingnik
inerasuáiput; nukíngiserpoĸ, nukíngisersoĸ, nukíngisigâ.
nukinippoq, nukinissarpoq,
nukinissaat, nukinilluarpoq.
nukinigpoĸ, nukinigsarpoĸ,
nukinigsaut, nukinigdluarpoĸ.
nukkiorpoq, nukkiortippaa,
nukkioqqammerpoq, nukkioqqammersoq, nukkiorajuppoq.
núkiorpoĸ, núkiortípâ,
núkiorĸámerpoĸ, núkiorĸámersoĸ, núkiorajugpoĸ.
nukkippoq : nukinippoq;
nukkikkiartorpoq.
núkípoĸ : nukinigpoĸ;
núkíkiartorpoĸ.
nukivut, tk atortigik. nukivut, tk atortigik.
nuukullak, t nuukullaap,
nuukullaat, nuukullammiippoq.
nûkutdlak, t nûkutdlaup,
nûkutdlait, nûkutdlangmĩpoĸ.
nulii, tk = nuliani
(ataasers.).
nulê, tk = nuliane
(atausers.).
nuleq, t ningaap, ukussap
angutaa arnaaluunniit tak. : norla = sakeqat.
nuleĸ, t ningaup, ukússap
angutâ arnâlũnît tak. : nordla = sakeĸat.
nuleriit, tq : sakigiit. nulerît, tĸ : sakigît.
nuleerpoq, nuleersoq,
nuleerneq, nuleerserpoq.
nulêrpoĸ, nulêrsoĸ,
nulêrneĸ, nulêrserpoĸ.
nuulersaq, t (suluup),
nuulersarorpaa, nuulersaajarpaa.
nûlerssaĸ, t (sulûp),
nûlerssarorpâ, nûlerssaiarpâ.
nuliassaq, t
nuliassarsiorpoq, nuliassaaruppoq, nuliassaqarpoq.
nuliagssaĸ, t
nuliagssarsiorpoĸ, nuliagssaerúpoĸ, nuliagssaĸarpoĸ.
nuliassiaq, t
nuliassiartaarpoq, nuliassiaqarpoq.
nuliagssiaĸ, t
nuliagssiartârpoĸ, nuliagssiaĸarpoĸ.
nuliaq, t nuliaraa,
nuliariit, nuliaqqiut, nuliaqqiutigaa, nuliartaaq.
nuliaĸ, t nuliarâ,
nuliarît, nuliarĸiut, nuliarĸiutigâ, nuliartâĸ.
nuliariissussat, tq. nuliarîgsugssat, tĸ.
nuliariinneq, t
nuliariinnerup, nuliariinnerput.
nuliarîngneĸ, t
nuliarîngnerup, nuliarîngnerput.
nuliarpoq, nuliarpaa,
nuliarniarpoq, nuliarsarpoq, nuliarserpoq, nuliarsersoq,
nuliaqqippoq, nuliaqqissoq, nuliannaaq.
nuliarpoĸ, nuliarpâ,
nuliarniarpoĸ, nuliarsarpoĸ, nuliarserpoĸ, nuliarsersoĸ,
nuliarĸigpoĸ, nuliarĸigsoĸ, nuliangnâĸ.
nuliasuk, t nuliasuit,
nuliasueruppoq = nuliisaq.
nuliasuk, t nuliasuit,
nuliasuerúpoĸ = nulîssaĸ.
nulissiuppaa,
nulissiukkumavaa, nulissiussaq.
nulíssiúpâ,
nulíssiúkumavâ, nulíssiússaĸ.
nuliuvoq = nuliaavoq;
nuliulluarpoq.
nuliuvoĸ = nuliauvoĸ;
nuliuvdluarpoĸ.
nuloq, nullut, nulortooq,
nulormippoq, nulormippaa.
nuloĸ, nutdlut, nulortôĸ,
nulormigpoĸ, nulormigpâ.
nulorarpoq : takoqqusaarluni
aalaterivoq (kalerriiniarluni).
nulorarpoĸ :
takorĸusârdlune aulaterivoĸ (kalerrîniardlune).
nuuluk, t : nuuluttoq. nûluk, t : nûlugtoĸ.
nuluutit, tq : qamutit
napariaasa allunaartaat ikaartitat, asallut ikaarutaat (saarnit).
nulûtit, tĸ : ĸamutit
napariaisa agdlunârtait ikârtitat, asatdlut ikârutait
(saornit).
nuna, t nunagaa, nunaqarfik,
nunaqarfiup, nunalippoq, nunalitsoq, nunamiu, nunamiutaq,
nunalisarpoq, nunalingiarpoq : nunamut tulakkiartorpoq,
nunaluarpoq, nunarpasippoq, nunarpasissoq, nunasivoq, nunasiaq,
nunasiorpoq, nunataq, nunasarneq, nunasunni, nunavik, nunagippoq,
nunagissoq, nunassippoq, nunalluaraa : nunannaaraa.
nuna, t nunagâ, nunaĸarfik,
nunaĸarfiup, nunalípoĸ, nunalitsoĸ, nunamio, nunamiutaĸ,
nunalisarpoĸ, nunalingiarpoĸ : nunamut tulagkiartorpoĸ,
nunaluarpoĸ, nunarpasigpoĸ, nunarpasigsoĸ, nunasivoĸ,
nunasiaĸ, nunasiorpoĸ, nunataĸ, nunasarneĸ, nunasungne,
nunavik, nunagigpoĸ, nunagigsoĸ, nunagssípoĸ, nunagdluarâ :
nunangnârâ.
nunakkoorpoq. nunákôrpoĸ.
nunangiappoq : nunaluarpoq. nunangiagpoĸ : nunaluarpoĸ.
nunangiak, t nunangiaap,
nunangiaat, nunangissat : qisuk aappalaartoq; nunangiatserpaa.
nunangiak, t nunangiaup,
nunangiait, nunangíssat : ĸissuk augpalârtoĸ; nunangiagterpâ.
nunarparpoq (anori),
nunarpaappaa.
nunarparpoĸ (anore),
nunarpáupâ.
nunaat, t nunaatip,
nunaatit, nunaatitaarpoq, nunaassuaq, nunaatikippoq,
nunaatikitsoq, nunaasiaq.
nunaut, t nunautip,
nunautit, nunautitârpoĸ, nunáussuaĸ, nunautikípoĸ,
nunautikitsoĸ, nunausiaĸ.
nunavoq = nunnippoq. nunavoĸ = núnípoĸ.
nuungajaa, tk nuungajaani,
nuungajaagut.
nûngajâ, tk nûngajâne,
nûngajâgut.
nuungajuk, t nuungajuit,
nuungajuttooq, nuungajuppassuit.
nûngajuk, t nûngajuit,
nûngajugtôĸ, nûngajugpagssuit.
nunngaaluppoq, kapukaaluppoq
(s. ujalukkut).
núngâlugpoĸ, kapukâlugpoĸ
(s. ujalúkut).
nunngarut, t nunngarutip,
nunngarutit, nunngarussuaq, nunngaruserpoq, nunngarusersoq.
núngarut, t núngarutip,
núngarutit, núngarússuaĸ, núngaruserpoĸ, núngarusersoĸ.
nunngerpoq, nunngersoq :
puisimik uniarfik aammik nunngerpoq; nunngersippaa (: nuttappoq).
núngerpoĸ, núngersoĸ :
puissimik uniarfik aungmik núngerpoĸ; núngersípâ (:
nugtagpoĸ).
nungorluppoq (s. puisi
aarlerisoq) = nungupiloorpoq.
nungordlugpoĸ (s. puisse
ârdlerissoĸ) = nungupilôrpoĸ.
nunngua, tk = nungunnera;
nunnguanut allaat nerivaa.
núngua, tk = nungungnera;
núnguanut agdlât nerivâ.
nuunnguaq, t nuunnguit,
nuunnguakkut, nuunnguamiippoq.
nũnguaĸ, t nũnguit,
nũnguákut, nũnguamĩpoĸ.
nungussaanngilaq,
nungussaanngillat.
nungugssáungilaĸ,
nungugssáungitdlat.
nungulussinnarpaa,
nungulussinnaavoq, nungulussinnaqinagu.
nungulugsínarpâ,
nungulugsínaivoĸ, nungulugsínaĸinago.
nungunaarpaa :
atorsinnaajunnaaligaq atorpaa.
nungunaerpâ :
atorsínaujungnailigaĸ atorpâ.
nunguuppaa, nunguussaavoq,
nunguussivoq, nunguuteqinagu.
nungũpâ, nungũssauvoĸ,
nungũssivoĸ, nungûteĸinago.
nunguppoq, nunguppaa,
nungutsivoq, nungutsuitsoq, nungunniarsaraa.
nungúpoĸ, nungúpâ,
nungutsivoĸ, nungutsuitsoĸ, nungúniarssarâ.
nunngut, t nunngutip,
nunngutit, nunngutaarpaa, nunngutaarsivoq, nunngukoq.
núngut, t núngutip,
núngutit, núngutârpâ, núngutârsivoĸ, núngukoĸ.
nungullarpoq, nungullarpaa,
nungullaavaa, nungullarsarpaa.
nungutdlarpoĸ,
nungutdlarpâ, nungutdlaivâ, nungutdlarsarpâ.
nungullugit = tamakkerlugit
(s. ullut) tamatigut.
nungutdlugit = tamákerdlugit
(s. uvdlut) tamatigut.
nungutippaa, nungutitsivoq,
nungutitaavoq, nungutinniarpaa.
nungutípâ, nungutitsivoĸ,
nungutitauvoĸ, nungutíniarpâ.
nunguutsivoq,
nunguutsisoorpoq, nunguutsigajuppoq.
nungûtsivoĸ,
nungûtsissôrpoĸ, nungûtsigajugpoĸ.
nunguvoq, nunguniku,
nungusaavoq, nungusaappaa, nungusaassivoq, nungusivaa,
nungusaarpoq, nunguinnarpoq, nungusoorpoq, nungujavoq,
nungujaappoq, nungujaatsoq.
nunguvoĸ, nunguniko,
nungusaivoĸ, nungusáupâ, nungusáussivoĸ, nungussivâ,
nungussârpoĸ, nunguínarpoĸ, nungussôrpoĸ, nungujavoĸ,
nungujáipoĸ, nungujaitsoĸ.
nuniappoq, nuniappai
(paarnat), nuniagiarpoq, nuniagiaq, nuniassamaarpoq,
nuniakkajuppoq.
nuniagpoĸ, nuniagpai
(paornat), nuniagiarpoĸ, nuniagiaĸ, nuniagssamârpoĸ,
nuniagkajugpoĸ.
nunniaq, t = nunniugaq;
nunniaavoq.
núniaĸ, t = núniugaĸ;
núniauvoĸ.
nuniaaq, t nuniaat =
nuniagaq, nuniakkat, nuniaarpassui, nuniaaraa.
nuniâĸ, t nuniât =
nuniagaĸ, nuniagkat, nuniârpagssue, nuniârai.
nuniaat, t nuniaatip,
nuniaatit, nuniaasiorpoq, nuniaagaatsiaq : ameq mersugaq
nuniaataasartoq.
nuniaut, t nuniautip,
nuniautit, nuniausiorpoĸ, nuniaugâtsiaĸ : ameĸ merssugaĸ
nuniautaussartoĸ.
nunniorpoq, nunniorpaa,
nunniugaq, nunniukkat, nunniugaavoq, nunniortippaa.
núniorpoĸ, núniorpâ,
núniugaĸ, núniugkat, núniugauvoĸ, núniortípâ.
nunnippoq = nunnivoq;
nunnikkiartorpoq, nunniffik, nunniguppaa, nunnissinnaanngilaq,
nunnissinnaanngillat.
núnípoĸ = núnivoĸ;
núníkiartorpoĸ, núnivfik, núnigúpâ, núnísínáungilaĸ,
núnísínáungitdlat.
nuniffapput = nuniarrapput. nunivfáput = nuniarráput.
nuniffarippoq, nuniffarissoq
nuniffarissaarpoq, nuniffarivippoq, nuniffarivissoq,
nuniffarissivoq.
nunivfarigpoĸ,
nunivfarigsoĸ nunivfarigsârpoĸ, nunivfarivigpoĸ,
nunivfarivigsoĸ, nunivfarigsivoĸ.
nunnivik, t = nunniffik. núnivik, t = núnivfik.
nunorpaa : oqaasissani,
illassani unitsippaa, nerukillivaa.
nunorpâ : oĸausigssane,
igdlagssane unigtípâ, nerukitdlivâ.
nunoruttartut, tq :
errortanut kiggeqqutit = quuguttartut.
nunorútartut, tĸ :
errortanut kiggerĸutit = ĸûgútartut.
nunuppaa : ninnillivaa;
nunutsivoq = nunorpaa.
nunúpâ : nivnitdlivâ;
nunutsivoĸ = nunorpâ.
nunuvoq, nunuaa : nangaavoq,
unitsippaa; nunuartorpoq, nunullaqqippoq, nunullaqqissoq.
nunuvoĸ, nunuvâ :
nangâvoĸ, unigtípâ; nunuartorpoĸ, nunutdlarĸigpoĸ,
nunutdlarĸigsoĸ.
nuuppaa, nuunneqarpoq,
nuussuppaa, nuukkiartorpaa, nuukkumavaa, nuunniarpaa tak.
nuutsivoq.
nũpâ, nũneĸarpoĸ,
nũssúpâ, nũkiartorpâ, nũkumavâ, nũniarpâ tak. nûtsivoĸ.
nuusiorpoq = nuutiliorpoq;
nuusiortaannarpoq.
nûsiorpoĸ = nûtiliorpoĸ;
nûsiortáinarpoĸ.
nuusiuut, t nuusiuutip,
nuusiuutit = (allaat) nuutiliuut, nuusiuutaavoq,
nuusiuutikkuminarpoq.
nûsiût, t nûsiûtip,
nûsiûtit = (agdlaut) nûtiliût, nûsiûtauvoĸ,
nûsiûtíkuminarpoĸ.
nusuarpoq, nusuarpaa,
nusuartigiipput, nusuartigiissut (qaannat kalittut).
nusuarpoĸ, nusuarpâ,
nusuartigîgput, nusuartigîgsut (ĸáinat kaligtut).
nusuaat, t nusuaatip,
nusuaatit, nusuaaserpoq, nusuaasersoq, nusuaataavoq.
nusuaut, t nusuautip,
nusuautit, nusuauserpoĸ, nusuausersoĸ, nusuautauvoĸ.
nusugaq, t nusukkat =
nusutaq.
nusugaĸ, t nusugkat =
nusutaĸ.
nusuppoq, nusussivoq,
nusuttagaq, nusuttakkat, nusuttaat, nusuttaaserpaa, nusussippoq,
nusutsippoq, nusuttaavoq, = nusunneqarpoq.
nusugpoĸ, nusugsivoĸ,
nusugtagaĸ, nusugtagkat, nusugtaut, nusugtauserpâ, nusugsípoĸ,
nusugtípoĸ, nusugtauvoĸ, = nusúneĸarpoĸ.
nusukarpaa, nusukarlugu
aallaruppaa; nusukattarpaa, nusukattarput (qaannat).
nusukarpâ, nusukardlugo
autdlarúpâ; nusukátarpâ, nusukátarput (ĸáinat).
nusuumisaat, tk : qassutit
sikusiutit misilittaataat.
nusûmissât, tk : ĸagssutit
sikusiutit misiligtautât.
nusuppaa, nusutsivoq,
nusukarpaa, nusukarut, nusuttaapput (imminnut).
nusúpâ, nusutsivoĸ,
nusúkarpâ, nusúkarut, nusútáuput (ingmingnut).
nusuut, t nusuutip,
nusuutit, nusuummik iluaquserpaa, nusuutaaruppoq.
nusût, t nusûtip, nusûtit,
nusũmik iluaĸuserpâ, nusûtaerúpoĸ.
nusutaq, t = nusugaq;
nusutaavoq.
nusutaĸ, t = nusugaĸ;
nusutauvoĸ.
nuutaaruppoq,
nuutaarussullugu pattassuataarpoq.
nûtaerúpoĸ,
nûtaerússutdlugo pátagssuatârpoĸ.
nutalleq, t : nujaq
qaqorsisoq qiiunngitsoq; nutalleqarpoq.
nutagdleĸ, t : nujaĸ
ĸaĸorsissoĸ ĸîúngitsoĸ; nutagdleĸarpoĸ.
nutaggarik, t = nutaavik;
nutaggarippoq, nutaggarissoq, nutaggarivippoq, nutaggarivissoq.
nutaggarik, t = nutâvik;
nutaggarigpoĸ, nutaggarigsoĸ, nutaggarivigpoĸ, nutaggarivigsoĸ.
nutak, t nutassivoq :
nutaaliorpoq.
nutak, t nutagssivoĸ :
nutâliorpoĸ.
nutaangajak, nutaangajaap,
nutaangajaat, nutaangajaavoq, nutaangajalluinnaq.
nutângajak, nutângajaup,
nutângajait, nutângajauvoĸ, nutângajagdluínaĸ.
nutaanngorpoq,
nutaanngorsaavoq, nutaanngortippaa, nutaanngortitsivoq.
nutãngorpoĸ,
nutãngorsaivoĸ, nutãngortípâ, nutãngortitsivoĸ.
nutaaq, t nutaap, nutaat
nutaavik, nutaaqqissaaq = nutaaqqinnaaq, nutaartorpoq,
nutaartaarpoq, nutaarsiaq : aatsaat atuligaq; nutaajunngilaq,
nutaajunngillat.
nutâĸ, t nutâp, nutât,
nutâvik, nutârĸigsâĸ = nutârĸingnâĸ, nutârtorpoĸ,
nutârtârpoĸ, nutârsiaĸ : aitsât atuligaĸ; nutâjúngilaĸ,
nutâjúngitdlat.
nutaraaluppoq (inneq),
nutaraaluttuarpoq, nutaraallappoq, nutaraaluttuinnaavoq.
nutarâlugpoĸ (ingneĸ),
nutarâlugtuarpoĸ, nutarâtdlagpoĸ, nutarâlugtuínauvoĸ.
nutaraq, t nutaqqat,
inuusuttuaraq, pilerlaaq; nutaraavallaaqaaq, nutaratsippoq :
uterpoq (utoqqaanermit).
nutaraĸ, t nutarĸat,
inûsugtuaraĸ, pilerdlâĸ; nutarauvatdlâĸaoĸ, nutaragtípoĸ
: uterpoĸ (utorĸaunermit).
nutarfasippoq, nutarfasissoq
= nutarpasippoq; nutarfasinneruvoq.
nutarfasigpoĸ,
nutarfasigsoĸ = nutarpasigpoĸ; nutarfasingneruvoĸ.
nuttarik, t = nutaggarik;
nuttarimmik, nuttariuvoq, nuttarissuaq.
nútarik, t = nutaggarik;
nútaringmik, nútariuvoĸ, nútarigssuaĸ.
nutarmeq, t sikuliaq;
nutarmerpoq, nutarmersoq, nutarmeeruppoq.
nutarmeĸ, t sikuliaĸ;
nutarmerpoĸ, nutarmersoĸ, nutarmêrúpoĸ.
nutarterpoq, nutarterpaa,
nutartigaavoq, nutarterneqanngilaq, nutarterneqanngillat
nutarterivoq (: pereersunik eqqartuivoq).
nutarterpoĸ, nutarterpâ,
nutartigauvoĸ, nutarterneĸángilaĸ, nutarterneĸángitdlat
nutarterivoĸ (: perêrsunik erĸartuivoĸ).
nutaatsiaq, t nutaatsiaat
nutaatsiaavoq, nutaatsialak.
nutâtsiaĸ, t nutâtsiait
nutâtsiauvoĸ, nutâtsialak.
nutaanngilivoq,
nutaanngiliuitsoq.
nutáungilivoĸ,
nutáungiliuitsoĸ.
nutaavoq = nutaajuvoq;
nutaalluinnarpoq, nutaavippoq, nutaavissoq.
nutauvoĸ = nutâjuvoĸ;
nutauvdluínarpoĸ, nutauvigpoĸ, nutauvigsoĸ.
nullavoq, nullangavoq :
pallungavoq, pappappoq.
nutdlavoĸ, nutdlangavoĸ :
patdlungavoĸ, pápagpoĸ.
nulluarpoq (puisi),
nulluartuarpoq, nulluallartoq, nulluartoq.
nutdluarpoĸ (puisse),
nutdluartuarpoĸ, nutdluatdlartoĸ, nutdluartoĸ.
nullukattarpoq =
nulormissarpoq.
nutdlukátarpoĸ =
nulormigsarpoĸ.
nullukummissarpoq,
nullukummissarfik.
nutdlukúmigsarpoĸ,
nutdlukúmigsarfik.
nullut, tq tak. : nuloq;
nullukka.
nutdlut, tĸ tak. : nuloĸ;
nutdlúka.
nuuti, t oqs nuutersorpoq,
nuutissaaruppoq, nuuterpassuit.
nûte, t oĸs nûterssorpoĸ,
nûtigssaerúpoĸ, nûterpagssuit.
nutippoq, nutittaannarpoq,
nutitsippaa, nutikkiartorpoq.
nutigpoĸ, nutigtáinarpoĸ,
nutigtípâ, nutigkiartorpoĸ.
nuutiliorpoq, nuutiliorpaa =
nuusiorpoq.
nûtiliorpoĸ, nûtiliorpâ
= nûsiorpoĸ.
nutinneq, t nutinnerup,
nutinnerit, nutinnersaqarpoq, nutinneeruppoq.
nutingneĸ, t nutingnerup,
nutingnerit, nutingnerssaĸarpoĸ, nutingnêrúpoĸ.
nuutippaa, nuutitsivoq; tak.
: nuutsippaa.
nûtípâ, nûtitsivoĸ;
tak. : nûgtípâ.
nuutit, tq tak. : nuuti. nûtit, tĸ tak. : nûte.
nutsappoq : nujanippoq,
nujartusivoq; nutsappallaaqaaq, nutsakkaluttuinnarpoq.
nutsagpoĸ : nujanigpoĸ,
nujartusivoĸ; nutsagpatdlâĸaoĸ, nutsagkalugtuínarpoĸ.
nutserfik, t : nutsap
puttuffia; nutserfikippoq, nutserfikitsoq, nutserfissuvoq.
nutserfik, t : nutsap
pútuvfia; nutserfikípoĸ, nutserfikitsoĸ, nutserfigsuvoĸ.
nuutsivoq = nussivoq; tak. :
nuuppaa.
nûtsivoĸ = nugsivoĸ; tak.
: nũpâ.
nutsoruupput, nutsoruuppaat,
nutsoruukkunnaaritsi.
nutsorũput, nutsorũpât,
nutsorũkungnaeritse.
nutsuppoq (: aalisartoq),
nutsuppaa, nutsugiaq, nutsugissat, supputaasaq; nutsugaq,
nutsukkat, nutsuivoq.
nutsugpoĸ (: aulisartoĸ),
nutsugpâ, nutsugiaĸ, nutsugíssat, súputaussaĸ; nutsugaĸ,
nutsugkat, nutsuivoĸ.
nuffapput, nuffattorsuupput,
nuffattaannarput.
nuvfáput, nuvfátorssũput,
nuvfátáinarput.
nuffarliorpoq,
nuffarliuutigaa, nuffarliortuarpoq.
nuvfardliorpoĸ,
nuvfardliûtigâ, nuvfardliortuarpoĸ.
nuffaserpoq, nuffasersoq,
nuffasiutigaa, nuffaseqaaq.
nuvfaserpoĸ, nuvfasersoĸ,
nuvfasiutigâ, nuvfaseĸaoĸ.
nuffiorpoq : nuani
aniatippaa; nuffiortorsuuvoq.
nuvfiorpoĸ : nuane
aniatípâ; nuvfiortorssûvoĸ.
oqaaruppoq : nipangivippoq. oĸaerúpoĸ :
nipangivigpoĸ.
oqassarlerpoq,
oqassarlersoq, oqassarlersippaa, oqassarliuppaa.
oĸagssardlerpoĸ,
oĸagssardlersoĸ, oĸagssardlersípâ, oĸagssardliúpâ.
oqassatanngueruppoq =
oqassaanngilaq.
oĸagssatánguerúpoĸ =
oĸavsãngilaĸ.
oqaannarpoq (: oqaatsi
eqquutinngilaa); oqaannarsorpoq, oqaannarajuppoq.
oĸáinarpoĸ (: oĸautse
erĸûtíngilâ); oĸáinarssorpoĸ, oĸáinarajugpoĸ.
oqaatsoq, t (timmiaq
qarsaakkut ilaat), oqaatsorniarpoq, oqaatsueruppoq, oqaatsuaq
(piaraq).
oĸaitsoĸ, t (tingmiaĸ
ĸarssãkut ilât), oĸaitsorniarpoĸ, oĸaitsuerúpoĸ, oĸaitsuaĸ
(piaraĸ).
oqajamaaq, t oqajamaap,
oqajamaat, oqajamaavoq : oqarasuartarpoq.
oĸajamâĸ, t oĸajamâp,
oĸajamât, oĸajamauvoĸ : oĸarasuartarpoĸ.
oqakippoq, oqakitsoq,
oqakivippoq, oqakivissoq.
oĸakípoĸ, oĸakitsoĸ,
oĸakivigpoĸ, oĸakivigsoĸ.
oqaloqatigaa =
oqaloqatigivaa, oqaloqatigiipput.
oĸaloĸatigâ =
oĸaloĸatigivâ, oĸaloĸatigîgput.
oqalorujuppoq,
oqalorujuffigaa, oqalorujuttaannarpoq, oqalorujuuppaa,
oqalorujuussivoq, oqalorujukkajuppoq.
oĸalorujugpoĸ,
oĸalorujugfigâ, oĸalorujugtáinarpoĸ, oĸalorujũpâ,
oĸalorujũssivoĸ, oĸalorujugkajugpoĸ.
oqalorussarpoq :
paasissaanngitsuliorpoq; oqalorussaappaa; = oqalungussarpoq.
oĸalorússarpoĸ :
pâsigssáungitsuliorpoĸ; oĸalorússáupâ; = oĸalungússarpoĸ.
oqalualaaq, t oqalualaap,
oqalualaat, oqalualaaqaqaaq, oqalualaarpassuit, oqalualaarsiorpaa.
oĸalualâĸ, t oĸalualâp,
oĸalualât, oĸalualâĸaĸaoĸ, oĸalualârpagssuit,
oĸalualârsiorpâ.
oqalualaarpoq, oqalualaarut,
oqalualaarusiorpoq, oqalualaartarpoq = oqaluasaarpoq.
oĸalualârpoĸ,
oĸalualârut, oĸalualârusiorpoĸ, oĸalualârtarpoĸ =
oĸaluasârpoĸ.
oqalualaapput (imminnut) =
oqalualaarupput, oqalualaalluarput.
oĸalualáuput (ingmingnut)
= oĸalualârúput, oĸalualautdluarput.
oqalualuppoq : oqaruserpoq;
oqalualuffigaa.
oĸalualugpoĸ :
oĸaruserpoĸ; oĸalualugfigâ.
oqaluarpaluk, t =
oqalualuppaluk.
oĸaluarpaluk, t =
oĸalualugpaluk.
oqaluasaaq, t oqaluasaap,
oqaluasaat, = oqalualaaq; oqaluasaalik, oqaluasaallit.
oĸaluasâĸ, t oĸaluasâp,
oĸaluasât, = oĸalualâĸ; oĸaluasâlik, oĸaluasâgdlit.
oqaluasaarpoq,
oqaluasaapput, oqaluasaaterusaarput.
oĸaluasârpoĸ,
oĸaluasáuput, oĸaluasauterussârput.
oqaluatsiiaq, t : saarulliip
aqajarua tingunnik immerlugu uutaq.
oĸaluatsîaĸ, t :
sârugdlîp aĸajarua tingungnik ímerdlugo ûtaĸ.
oqaluavoq : oqaaserluppoq;
oqaluagajuppoq.
oĸaluavoĸ :
oĸauserdlugpoĸ; oĸaluagajugpoĸ.
oqaluffik, t oqaluffiup,
oqaluffissaarsuaq, oqaluffissaaq, oqaluffitoqaq.
oĸalugfik, t oĸalugfiup,
oĸalugfíssârssuaĸ, oĸalugfigsâĸ, oĸalugfitoĸaĸ.
oqalugiarpoq,
oqalugiartippaa, oqalugiartitsivoq, oqalugiarfik.
oĸalugiarpoĸ,
oĸalugiartípâ, oĸalugiartitsivoĸ, oĸalugiarfik.
oqaluppoq, oqaluffigaa,
oqaluttarfik, oqaluttartoq, oqalutsi, oqalutsigaa, oqaluttaavoq,
oqaluppalaarpoq = oqalualaarpoq; oqaluttuuppaa, oqaluttuussivoq,
oqaluppallaaqaaq.
oĸalugpoĸ, oĸalugfigâ,
oĸalugtarfik, oĸalugtartoĸ, oĸalugte, oĸalugtigâ,
oĸalugtauvoĸ, oĸalugpalârpoĸ = oĸalualârpoĸ; oĸalugtũpâ,
oĸalugtũssivoĸ, oĸalugpatdlâĸaoĸ.
oqaluussa