Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 85 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | O | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
Aakkuluk Østgrønlandsk  Ãkuluk
 Kælenavn.

"Kære lille." Et almindeligt kælenavn for børn af begge køn. Andre lignende kæleformer er: Aannguaq, Iinnguaq, Aakasik, Kuluk, Iikkila (Ikila), Itaara, Itajaraq, Maaraq, Maannguaq, Nguaq osv.

Antal navnebærere: Aakkuluk <4. Aakkulu <4. Ãkulo <6. Varianter: Aakulu (Østgrl).
 Aanngiiuk Østgrønlandsk  Ãngîjuk
Aappalittoq Østgrønlandsk  Augpaligtoκ
 'Den røde'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittuatsiaq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig) & Katsuana af Katsuarik (smuk brun). Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qernertoq (sort), Qorsuk (gullig, grøn).
Aappalittuatsiaq Østgrønlandsk  Augpaligtuatsiaκ
 'Den smukt røde'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittoq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig), Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qernertoq (sort) & Qorsuk (gullig, grøn).
 Aartaajik Østgrønlandsk  Ârtâjik
 Aavaarteq Østgrønlandsk  Auvârteĸ
 Ajaattoq Østgrønlandsk  Ajáitoĸ
 Ajaattu Østgrønlandsk  Ajáito
 Ajaatu Østgrønlandsk  Ajâto
 Amaartivat Østgrønlandsk  Amârtivat
 Angiisiarteq Østgrønlandsk  Angîsiarteĸ
 Aqipi Østgrønlandsk  Aĸipe
 Aqqanaatsiaq Østgrønlandsk  Arĸanâtsiaĸ
 Aqqarsaaq Østgrønlandsk  Arĸarsâĸ
 Aqqinaatsiaq Østgrønlandsk  Arĸinâtsiaĸ
 Artaajik Østgrønlandsk  Artâjik
 Artajik Østgrønlandsk  Artâjik
 Attiartertoq Østgrønlandsk  Agtiartertoĸ
E
 Eqqimmaalaaq Østgrønlandsk  Erĸingmaulâĸ
 Eqqitsumma Østgrønlandsk  Erĸitsúma
I
 Iikajippaat Østgrønlandsk  Îkajípât
 Iikiitsoq Østgrønlandsk  Îkîtsoĸ
 Iikiitsu Østgrønlandsk  Îkîtso
 Iikkajippaat Østgrønlandsk  Ikâjípât
 Iisimmaaq Østgrønlandsk  Îsímâĸ
 Ikimaleq Østgrønlandsk  Ikimaleĸ
 Ilikkajippaat Østgrønlandsk  Ilíkajípât
 Ilisimmaaq Østgrønlandsk  Ilisímâĸ
 Ivernaajik Østgrønlandsk  Ivernâjik
K
 Kaajammat Østgrønlandsk  Kâjangmat
 Kaakaaq Østgrønlandsk  Kâkâĸ
 Kaakajik Østgrønlandsk  Kâkajik
 Kaasuarnaat Østgrønlandsk  Kâsuarnât
 Kaatsaannaq Østgrønlandsk  Kâtsáinaĸ
 Kaatsuarnaat Østgrønlandsk  Kâtsuarnât
 Kakatsak Østgrønlandsk  Kakatsak
 Keersangaq Østgrønlandsk  Kêrsangaĸ
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kukku Østgrønlandsk VestgrønlandskKúko
 Kunnak Østgrønlandsk  GunnarKúnak
M
 Mannaatseq Østgrønlandsk  Mánaitseĸ
 Mannaatteq Østgrønlandsk  Mánáiteĸ
 Milatteeq Østgrønlandsk  Milagtêĸ
N
 Naattaaq Østgrønlandsk  Nãtâĸ
 Nakivat Østgrønlandsk  Nakivat
 NAPA Østgrønlandsk  Napa
 Nortu Østgrønlandsk  Norto
 Nuliarpak Østgrønlandsk  Nuliarpak
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
O
 Oqooqummaaq Østgrønlandsk  Oĸôrĸúmâĸ
 Oqqapia Østgrønlandsk  Orĸapia
P
 Panni Østgrønlandsk  Pangne
 Pappi Østgrønlandsk  Pápe
 Peqila Østgrønlandsk  Peĸila
 Peqilaaq Østgrønlandsk  Peĸilâĸ
 Peqqi Østgrønlandsk  Perĸe
 Peqqilaaq Østgrønlandsk  Perĸilâĸ
 Piilannaat Østgrønlandsk  Pîlangnât
 Piitannaat Østgrønlandsk  Pîtánât
 Piseerajik Østgrønlandsk  Pisêrajik
 Pualakiuk Østgrønlandsk  Pualakiuk
Q
 Qaartuat Østgrønlandsk  K'aortuvat
 Qananngiiuk Østgrønlandsk  K´anángîuk
 Qiinnianngaaq Østgrønlandsk  K'ĩniángâĸ
 Qujanaqi Østgrønlandsk  K'ujanaĸe
Qunerseeq Østgrønlandsk  K'unersêκ
 den smukke, den søde. Fra ordet: qunersooq (af (ine)qunaaq eller Quneq). Et andet navn af samme stamme Quneqitooq betyder den meget smukke var i 1880-erne et navn på en kvinde nord for Upernavik (tilflytter fra Uummannaq).

Andre navne med samme stamme er det vestgrønlandske pige- og drengenavn Qunerna samt det vestgrønlandske pigenavn Quniganna og det sydgrønlandske pigenavn Quneq. Ordet quniitsoq med den noget omvendte betydning, nemlig: den grimme/uordentlige, den tykke, findes i det grønlandske sprog, deraf det østgrønlandske kælenavn til piger og drenge Quninngi (den ikke smukke).

Antal navnebærere: Qunerseeq 8. K’unersêκ 4.
 Qutsuluk Østgrønlandsk  K'utsuluk
S
 Saqqilaarteq Østgrønlandsk  Sarĸilârteĸ
 Sileqaavat Østgrønlandsk  Sileĸauvat
 Sumaanaaq Østgrønlandsk  Sumânâĸ
 Sumaannaaq Østgrønlandsk  Sumângnâĸ
 Suttuitseq Østgrønlandsk  Suvtuitseĸ
T
 Taqqisima(t) Østgrønlandsk  Tarĸisima(t)
 Taratsi Østgrønlandsk  Taratse
 Tiartikku Østgrønlandsk  Tiartíko
 Tikaajaat Østgrønlandsk  Tikâjât
 Tuukula Østgrønlandsk  Tûkula
U
 Uitsalikitseq Østgrønlandsk  Uitsalikitseĸ
 Ujarneq Østgrønlandsk VestgrønlandskUjarneĸ
 Ukkaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Uvkaĸ
Ulannaq Østgrønlandsk  Ulavnaκ
 se under Ulaajuk.
 Umeerinneq Østgrønlandsk  Umêríneĸ
 Usornaq Østgrønlandsk  Usornaĸ
 Uunnguunia Østgrønlandsk  Ũngûnia
 Uuttuanngi Østgrønlandsk  Ũtuánge

Søg i navne

 
Ekstra kriterier