Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 106 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
 Aaja  Sydgrønlandsk Âja
 Aajak  Sydgrønlandsk Âjak
 Aanngualuk  Sydgrønlandsk Ãngualuk
 Aariaq  Sydgrønlandsk Âriaĸ
 Aatsiannguaq  Sydgrønlandsk Ãtsiánguaĸ
 Aatsiku  Sydgrønlandsk Ãtsiko
 Aavamiu  Sydgrønlandsk Âuvamio
 Akik  SydgrønlandskVestgrønlandskAkik
 Akkusissaq  Sydgrønlandsk Ákusigssaĸ
 Akussuk  Sydgrønlandsk Akugssuk
 Anguisaaq  Sydgrønlandsk Anguissâĸ
 Angujaq  Sydgrønlandsk Angujaĸ
 Aningaasina  Sydgrønlandsk Aningâsina
Anngiaq  Sydgrønlandsk Ángiaĸ
 Betydning: "hemmeligheden"
 Apaarsuk  Sydgrønlandsk Apârssuk
 Apakkaq  Sydgrønlandsk Apákaĸ
 Apisinnaq  Sydgrønlandsk Apisínaĸ
 Aqaatilik  Sydgrønlandsk Aĸautilik
 Arsuk  Sydgrønlandsk Arsuk
 Asaloraq  Sydgrønlandsk Asaloraĸ
 Asseqaq  Sydgrønlandsk Ásseĸaĸ
 Aterta  Sydgrønlandsk Aterta
 Avalleq  Sydgrønlandsk Avatdleĸ
E
 Eqittagaq  Sydgrønlandsk Eĸítagaĸ
 Eqqajoq  Sydgrønlandsk Erĸajoĸ
 Eqqaq  Sydgrønlandsk Erĸaĸ
 Erinaq  Sydgrønlandsk Erinaĸ
I
 Iinngivaleeq  Sydgrønlandsk Ĩngivalêĸ
 Ilatsiaq  Sydgrønlandsk Ilatsiaĸ
 Ileraq  Sydgrønlandsk Ileraĸ
 Ilinngivakkeeq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Ilíngivákêĸ
 Illoruluk  Sydgrønlandsk Igdloruluk
 Inuik  Sydgrønlandsk Inuvik
 Inuinnaq  SydgrønlandskVestgrønlandskInuínaĸ
 Iperaataq  Sydgrønlandsk Iperautaĸ
 Iperaq  Sydgrønlandsk Iperaĸ
 Ippinnguaq  Sydgrønlandsk Igpínguaĸ
Ivaneq  Sydgrønlandsk Ivaneĸ
 "Den som har ruget" eller "Den som har været ruget på"

Varianter: Ivaaq (Den rugede), Ivaaraq (Den lille som man har ruget på). Ivaana med navnesuffiks -na.

Det endnu ikke registrerede sagnnavn 'Ivaasaq' (den som man har favnet/ruget på), om en kvindelig åndemaner fra Qeqertarsuaq området, samt de østgrønlandske sagnnavne Ivalimaaq (Den som er god til at ruge) og Ivaniisaq (Ham/Hende der ligner Ivaneq).
K
 Kaliaq  Sydgrønlandsk Kaliaĸ
 Kapitak  Sydgrønlandsk Kapitak
 Kapitseq  Sydgrønlandsk Kapitseĸ
 Kari  Sydgrønlandsk Kristian / ChristianKare
 Kartaava  Sydgrønlandsk Kartâva
Kikivik  Sydgrønlandsk Kikivik
 Kælenavn.

Muligvis fra det gamle kælenavn 'kikkik' eller 'kikkiik'. I Jonathan Petersens ordbogêraĸ s. 97: "kíkik" der betyder 'hold da op hvor er han grim!'

Grønlændere har overfor børn den vane at kalde dem det modsatte af hvad de mener, f.eks. det nordgrønlandske pludrende udtryk 'itaq' der reelt betyder 'grimme', men forstås som en kælende talemåde.

'Kikivik' kan forstås som emfatisk 'virkelig grimme', altså: 'den virkeligt søde'. (Se også under navnet Tuaruna.)

Den mest berømte Kikkik er den navnkundige salmedigter, bogtrykker, kateket osv. Rasmus Berthelsen (1827-1901), der komponerede den endnu populære julesalme "Guuterput qutsinnermiu".
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kuuaraq  Sydgrønlandsk Kûaraĸ
M
 Maakajik  Sydgrønlandsk Mâkajik
 Manngooq  Sydgrønlandsk Mángôĸ
 Mikisorajik  Sydgrønlandsk Mikissorajik
N
 Nasaasaq  SydgrønlandskVestgrønlandskNasaussaĸ
 Niisa  Sydgrønlandsk Nîsa
 Nimeq  Sydgrønlandsk Nimeĸ
 Ningaaluk  Sydgrønlandsk Ningâluk
 Ninngut  Sydgrønlandsk Níngut
 Nivineq  Sydgrønlandsk Nivineĸ
 Nukarpa  Sydgrønlandsk Nukarpa
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
P
 Perivik  Sydgrønlandsk Perivik
 Pinertooq  Sydgrønlandsk Pinertôĸ
 Pisuguttoq  Sydgrønlandsk Pisugútoĸ
 Pusialik  Sydgrønlandsk Pusialik
 Pusisaq  Sydgrønlandsk Pusissaĸ
Q
 Qaalluallak  Sydgrønlandsk K'augdluatdlak
 Qajalik  Sydgrønlandsk K'ajalik
 Qajartalik  Sydgrønlandsk K'ajartalik
 Qalipak  Sydgrønlandsk K'alipak
 Qapisaq  Sydgrønlandsk K'apissaĸ
 Qarmik  Sydgrønlandsk K'armik
 Qarsoq  Sydgrønlandsk K'arssoĸ
 Qassimeq  Sydgrønlandsk K'ássimaĸ
 Qavak  Sydgrønlandsk K'avak
 Qavi  Sydgrønlandsk K'ave
 Qeerlutooq  Sydgrønlandsk K'êrdlutôĸ
 Qiipuk  Sydgrønlandsk K'îpuk
 Qilippak  Sydgrønlandsk K'iligpak
 Qimioq  Sydgrønlandsk K'imioĸ
 Qini  Sydgrønlandsk K'ine
 Qinngusaq  Sydgrønlandsk K'íngussaĸ
 Qipuk  Sydgrønlandsk K'ipuk
 Qorsuk  Sydgrønlandsk K'orsuk
 Qujanartoq  Sydgrønlandsk K'ujanartoĸ
 Qulaajuk  Sydgrønlandsk K'ulâjuk
 Qulanngik  Sydgrønlandsk K'ulángik
 Quuik  Sydgrønlandsk K'ûik
S
 Saajooq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Sâjôĸ
 Saneraq  Sydgrønlandsk Saneraĸ
 Sanngisooq  Sydgrønlandsk Sángisôĸ
 Siaaneq  Sydgrønlandsk Siâneĸ
 Siorakitsoq  Sydgrønlandsk Siorakitsoĸ
 Sooraq  Sydgrønlandsk Sôraĸ
 Suiaq  Sydgrønlandsk Suiaĸ
 Sukkarisaq  Sydgrønlandsk Súkarissaĸ
T
 Taka  Sydgrønlandsk Taka
 Tilleq  Sydgrønlandsk Tivdleĸ
 Torluk  Sydgrønlandsk Tordluk
 Toroq  Sydgrønlandsk Toroĸ
 Tuajaq  Sydgrønlandsk Tuajaĸ
 Tunnganeq  Sydgrønlandsk Túnganeĸ
 Tuttu  Sydgrønlandsk Tugto
 Tuukutaq  Sydgrønlandsk Tûkutaĸ
U
 Uaasi  Sydgrønlandsk Uâsse
 Ujamiaaq  Sydgrønlandsk Ujamiâĸ
 Ukkaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Uvkaĸ
 Ulu  Sydgrønlandsk Ulo
 Unaakasik  Sydgrønlandsk Unâkasik
 Uuttuaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Utuaĸ

Søg i navne

 
Ekstra kriterier