Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 327 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | O | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
 Aajorat Østgrønlandsk  Âjorat
 Aakeeq Østgrønlandsk  Âkêĸ
Aakkuluk Østgrønlandsk  Ãkuluk
 Kælenavn.

"Kære lille." Et almindeligt kælenavn for børn af begge køn. Andre lignende kæleformer er: Aannguaq, Iinnguaq, Aakasik, Kuluk, Iikkila (Ikila), Itaara, Itajaraq, Maaraq, Maannguaq, Nguaq osv.

Antal navnebærere: Aakkuluk <4. Aakkulu <4. Ãkulo <6. Varianter: Aakulu (Østgrl).
 Aakooq Østgrønlandsk  Âkôĸ
Aakulu Østgrønlandsk  Âkulo
 Kælenavn.

"Kære lille." Et almindeligt kælenavn for børn af begge køn. Andre lignende kæleformer er: Aannguaq, Iinnguaq, Aakasik, Kuluk, Iikkila (Ikila), Itaara, Itajaraq, Maaraq, Maannguaq, Nguaq osv.

Varianter: Aakkuluk. Aakkulu.
Aalik Østgrønlandsk  Âlik
 "den med ærmerne"
Aalik (Aali) Østgrønlandsk  Âlik (Âle)
 "den med ærmerne"
 Aallaaritaa Østgrønlandsk VestgrønlandskAutdlâritâ
 Aangaatsik Østgrønlandsk  Ângâtsik
 Aanitsi Østgrønlandsk  Ânitse
 Aanngiiuk Østgrønlandsk  Ãngîjuk
Aappalittoq Østgrønlandsk  Augpaligtoκ
 'Den røde'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittuatsiaq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig) & Katsuana af Katsuarik (smuk brun). Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qernertoq (sort), Qorsuk (gullig, grøn).
Aappalittuatsiaq Østgrønlandsk  Augpaligtuatsiaκ
 'Den smukt røde'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittoq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig), Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qernertoq (sort) & Qorsuk (gullig, grøn).
 Aaqqii Østgrønlandsk VestgrønlandskÂrĸê
 Aartaajik Østgrønlandsk  Ârtâjik
 Aatsuku Østgrønlandsk  Âtsuko
 Aattaattak Østgrønlandsk  Aútãtak
 Aattivartik Østgrønlandsk  Ãtivartik
 Aavaarteq Østgrønlandsk  Auvârteĸ
 Aavaartik Østgrønlandsk  Âvârtik
Aaviaaja Østgrønlandsk  Âviâja
 Pigenavn (i nutiden. Aaviaaja var også drengenavn i gamle dage.). Fra østgrønlandsk. Slægtskabsbetegnelse.

"kusine" ell. "halvkusine" Fra østgrønlandsk 'aaviaar-'.
 Ajaattoq Østgrønlandsk  Ajáitoĸ
 Ajaattu Østgrønlandsk  Ajáito
 Ajaatu Østgrønlandsk  Ajâto
 Ajiaq Østgrønlandsk  Ajiaĸ
 Ajikutooq Østgrønlandsk  Ajikutôĸ
 Akkiu Østgrønlandsk  Ákio
 Akku Østgrønlandsk  Avko
 Akoq Østgrønlandsk  Akoĸ
Aloruttaq Østgrønlandsk  Alorugtaĸ
 Sagnnavn.
'Den såleløse'. Sagnet om Aloruttaq handler om en forældreløs dreng uden kamikker, der bl.a. bliver en god fanger først efter han har fået kamikker. Ligesom sagnet om Kaassassuk (hvor han måtte låne kamikker) og Kamillannguaq (den barfodede) i Vestgrønland. Såler, kamikker, ben og fødder havde association til seksualitet og reproduktion, fangst og magi (fangstheld) i det traditionelle samfund. Deraf findes en række navne med stammerne alu- (sål) og kamik (støvle) i den grønlandske personnavneflora.
 Amaartivat Østgrønlandsk  Amârtivat
 Amangaannaq Østgrønlandsk  Amangáinaĸ
 Amareq Østgrønlandsk  Amareĸ
 Amattanneq Østgrønlandsk  Amagtangneĸ
 Amersaq Østgrønlandsk  Amersaĸ
 Amiinnaq Østgrønlandsk  Amĩnaĸ
 Ammangaannaq Østgrønlandsk  Angmangáinaĸ
 Angiisiarteq Østgrønlandsk  Angîsiarteĸ
 Angikkattak Østgrønlandsk  Angíkátak
 Anginnaaq Østgrønlandsk  Angínâĸ
 Anginnuu Østgrønlandsk  Angínô
 Anniitsi Østgrønlandsk  Agnîtse
 Aparti Østgrønlandsk  Aparte
 Aputsuk Østgrønlandsk  Aputsuk
 Aqipi Østgrønlandsk  Aĸipe
 Aqqaloqqaa Østgrønlandsk  Arĸalorĸâ
 Aqqanaatsiaq Østgrønlandsk  Arĸanâtsiaĸ
 Aqqarsaaq Østgrønlandsk  Arĸarsâĸ
 Aqqattanneq Østgrønlandsk  Arĸátangneĸ
 Aqqinaatsiaq Østgrønlandsk  Arĸinâtsiaĸ
Arpaarti Østgrønlandsk VestgrønlandskArpârte
 'Budbringeren'. Fra arpappoq 'løber' (arpaartoq: løber fra hus til hus for at give en besked).

Et andet personnavn med den samme etymologi er Tilioq, 'ven', 'kammerat' eller 'sender ham i et ærinde'.

Antal navnebærere: Arpaarti 5. Arpârte 6.
 Artaajik Østgrønlandsk  Artâjik
 Artajik Østgrønlandsk  Artâjik
 Asiineq Østgrønlandsk  Asîneĸ
 Assoruuttoq Østgrønlandsk  Agsorũtoĸ
 Atsaajik Østgrønlandsk  Atsâjik
 Atsarajik Østgrønlandsk  Atsarajik
 Atsuku Østgrønlandsk  Atsuko
 Attaki Østgrønlandsk  Átake
 Attakkaat Østgrønlandsk  Agtagkât
 Attiartertoq Østgrønlandsk  Agtiartertoĸ
 Attiinngitseq Østgrønlandsk  Agtĩngitseĸ
 Attu Østgrønlandsk  Agto
 Aviitsoq Østgrønlandsk  Avîtsoĸ
 Aviitsu Østgrønlandsk  Avîtso
 Avikkeeq Østgrønlandsk  Avigkêĸ
E
 Eertaaq Østgrønlandsk  Êrtâĸ
 Eertaraat Østgrønlandsk  Êrtarât
 Eqqimmaalaaq Østgrønlandsk  Erĸingmaulâĸ
 Eqqitsumma Østgrønlandsk  Erĸitsúma
I
 Iaqqaaq Østgrønlandsk  Iarĸâĸ
 Iartiva Østgrønlandsk  Iartiva
 Iddimanngiiu Østgrønlandsk  
 Iiarsilarteq Østgrønlandsk  Iarsilarteĸ
 Iikajippaat Østgrønlandsk  Îkajípât
 Iikiitsoq Østgrønlandsk  Îkîtsoĸ
 Iikiitsu Østgrønlandsk  Îkîtso
 Iikkajippaat Østgrønlandsk  Ikâjípât
Iikkila Østgrønlandsk  Ĩkila
 Oprindelig østgrønlandsk pige- og drengenavn. Kælenavn. Efternavn

Stammer muligvis fra pludreordet "iikkuluk" (du er dog så kær)

Antal navnebærere: Ikila (som personnavn) 7. Ikila (som efternavn) 44.
 Iilummaalaq Østgrønlandsk  Îlungmaulaĸ
 Iiluuna Østgrønlandsk  Îlûna (Êlôna)
 Iimaajik Østgrønlandsk  Îmâjik (Êmâjik)
 Iingarteq Østgrønlandsk  Îngarteĸ
 Iinnguaali Østgrønlandsk  Ĩnguâle
 Iippiimia Østgrønlandsk  Eufemia
 Iippik Østgrønlandsk  Îgpik
 Iisimaleq Østgrønlandsk  Îsimaleĸ
 Iisimmaaq Østgrønlandsk  Îsímâĸ
 Iitajaraq Østgrønlandsk  Îtajaraĸ
 Ijeraaq Østgrønlandsk  Ijerâĸ
 Ikaalaakitseq Østgrønlandsk  Ikâlaukitseĸ
 Ikimaleq Østgrønlandsk  Ikimaleĸ
 Ilikkajippaat Østgrønlandsk  Ilíkajípât
 Ilinngivakkeeq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Ilíngivákêĸ
 Ilisimmaaq Østgrønlandsk  Ilisímâĸ
 Iliu (Elio) Østgrønlandsk  Ilio (Elio)
 Ilummaaluk Østgrønlandsk  Ilungmâluk
 Imaakka Østgrønlandsk  Imãka
 Imoqqalak Østgrønlandsk  Imorĸalak
 Innaalik Østgrønlandsk  Ivnâlik
 Ioquutsaaq Østgrønlandsk  Ioĸûtsâĸ
 Isaangaleq Østgrønlandsk  Isângaleĸ
 Iserpalik Østgrønlandsk  Iserpalik
 Itsiavik Østgrønlandsk  Itsiavik
 Itsiikkaat Østgrønlandsk  Itsĩkât
 Ittimanngiiuk Østgrønlandsk  Ivtimángîjuk
 Ittinnguaq Østgrønlandsk  Ittínguaĸ
 Ivernaajik Østgrønlandsk  Ivernâjik
K
 Kaajammat Østgrønlandsk  Kâjangmat
 Kaakaaq Østgrønlandsk  Kâkâĸ
 Kaakajik Østgrønlandsk  Kâkajik
 Kaannisaat Østgrønlandsk  Káunisaut
 Kaarali Østgrønlandsk  KarlKârale
 Kaaralutsuk Østgrønlandsk  Kâralutsuk
 Kaartaaq Østgrønlandsk  Kârtâĸ
 Kaasuarnaat Østgrønlandsk  Kâsuarnât
 Kaatsaannaq Østgrønlandsk  Kâtsáinaĸ
 Kaatsiaajik Østgrønlandsk  Kâtsiâjik
 Kaatsuarnaat Østgrønlandsk  Kâtsuarnât
 Kaattuarpaasi Østgrønlandsk  Kãtuarpâse
 Kajaatsilik Østgrønlandsk  Kajaitsilik
 Kakatsak Østgrønlandsk  Kakatsak
 Kalia Østgrønlandsk  Kalia
 Kalivat Østgrønlandsk  Kalivat
 Kasuartik Østgrønlandsk  Kasuartik
 Katsingaaq Østgrønlandsk  Katsingâĸ
 Keernaki Østgrønlandsk  Kêrnake
 Keersangaq Østgrønlandsk  Kêrsangaĸ
 Keersooq Østgrønlandsk  Kêrsôκ
Kilimi Østgrønlandsk  Kilime (Kilimê)
 Staves ofte: Kilimi eller Kilime.

Af det østgrønlandske kilimii (kilumiu) ‘den der opholder sig på fodenden på briksen (sengen)’. Iflg. S. Kleinscmidts ‘Den grl. Ordbog 1871: “kilo, Fodenden paa en Brix eller i en Seng; og, da man paa en grønlandsk Brix ligger med Hovedet mod Forsiden, tillige: Baggrunden i et grønlandsk Huus ell. Telt, og overhovedet: Baggrunden i et Værelse (længst borte fra Vinduerne).” (s. 178)

Et lignende navn, som blev båret af en kvinde, er registreret i Nordgrønland omkring 1915: Itsarmiu (Den som ligger op af telskindet).

Antal navnebærere: Kilime (personnavn) 10. Kilime (efternavn) 54.
 Kinngatsak Østgrønlandsk  Kíngatsak
 Kittermi Østgrønlandsk  Kíterme
 Kivikkaarnaat Østgrønlandsk  Kivíkârnât
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kukku Østgrønlandsk VestgrønlandskKúko
 Kunnak Østgrønlandsk  GunnarKúnak
 Kunngaaq Østgrønlandsk  Kúngâĸ
 Kunnitsi Østgrønlandsk  Kúnitse
Kunuk Østgrønlandsk VestgrønlandskKunuk
 Sagnnavn.

Pludrenavn.

Enten et ældgammelt sagnnavn, hvis betydning er uklar. Dog mener flere canadiske Inuit at navnet er en pludreform, måske af 'inequnaq' (søde/kære): 'unukunuk' -> 'kunuk'. Flere grønlandske navne hører under denne kategorien pludrenavne, se: Natuk og Kuluk.

Antal navnebærere: Kunuk (i Grønland) 136. Kunuk (i Danmark) 20.
 Kusuartik Østgrønlandsk  Kusuvartik
 Kuuitsi Østgrønlandsk  Kûitse
 Kuungaaq Østgrønlandsk  Kûngâĸ
 Kuunngaaq Østgrønlandsk  Kũngâĸ
M
 Mala Østgrønlandsk  MalakiasMala
 Maliviina Østgrønlandsk  Malivîna
 Maniikuttak Østgrønlandsk  Manîkútak
 Mannaatseq Østgrønlandsk  Mánaitseĸ
 Mannaatteq Østgrønlandsk  Mánáiteĸ
 Maqi Østgrønlandsk  Maĸe
 Maratsi Østgrønlandsk  Maratse
 Masanti Østgrønlandsk  Masante
 Mattaani Østgrønlandsk  Mátâne
 Mattikalaat Østgrønlandsk  Magtikalât
 Mikertik Østgrønlandsk  Mikertik
 Mikileraq Østgrønlandsk  Mikileraĸ
 Mikkiki Østgrønlandsk  Míkike
 Milatteeq Østgrønlandsk  Milagtêĸ
 Mitsikka Østgrønlandsk  Mitsíka
 Mittivarniannga Østgrønlandsk  Mítivarniánga
 Muukkaaq Østgrønlandsk  Mũkâĸ
N
 Naammatteq Østgrønlandsk  Nãmagteĸ
 Naanngaanaaq Østgrønlandsk  Nãngânâĸ
 Naattaaq Østgrønlandsk  Nãtâĸ
 Nakataq Østgrønlandsk  Nakataĸ
Nakatsileq Østgrønlandsk  Nakatsileĸ
 'Den som er god til at kaste'. Sandsynligvis et navn givet som et hjælpende navn, som en slags besværgelse over at navnebæreren må være god til at kaste med våben og ramme fangstdyr.

Af samme stamme: nakatarpoq: smider sten efter et objekt. Nakatseq (Thule): riffelsigte & nakatseraa: afmærker dets position (køddepot).

Se også: Angusinnaaq, Angusuatsiaq & Neqissannooq
Nakatsili Østgrønlandsk  Nakatsile
 se under Nakatsileq
 Nakinngi Østgrønlandsk  Nakínge
 Nakivat Østgrønlandsk  Nakivat
 Nanngajak Østgrønlandsk  Nángajak
 NAPA Østgrønlandsk  Napa
 Napaattooq Østgrønlandsk  Napãtôĸ
 Nappajakuttak Østgrønlandsk  Nápajakútak
 Nappartuku Østgrønlandsk  Nápartuko
 Naqiikka Østgrønlandsk  Naĸĩka
 Nassinaaq Østgrønlandsk  Nássinâĸ
 Natsi Østgrønlandsk  Natse
 Niattaaq Østgrønlandsk  Niagtâĸ
 Nikki Østgrønlandsk  Níke
 Ningaavat Østgrønlandsk  Ningâvat
 Nortsakajik Østgrønlandsk  Nortsakajik
 Nortu Østgrønlandsk  Norto
 Nortujuk Østgrønlandsk  Nortujuk
 Nujappik Østgrønlandsk  Nujagpik
 Nukalaat Østgrønlandsk  Nukalât
 Nukappik Østgrønlandsk  Nukagpik
 Nuliarpak Østgrønlandsk  Nuliarpak
 Nunak Østgrønlandsk  Nunak
 Nusukkalivat Østgrønlandsk  Nusugkalivat
 Nutaqqak Østgrønlandsk  Nutarĸak
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
 Nuunnooq Østgrønlandsk  Nũnôĸ
O
 Oorsi Østgrønlandsk  Ôrse
 Oqersernaalaq Østgrønlandsk  Oĸersernaulaĸ
 Oqooqummaaq Østgrønlandsk  Oĸôrĸúmâĸ
 Oqqapia Østgrønlandsk  Orĸapia
 Oqqisaat Østgrønlandsk  Orĸissaut
P
 Paajari (Bajare) Østgrønlandsk  Pâjare (Bajare)
 Paajivartik Østgrønlandsk  Pâjivartik
 Paakkannak Østgrønlandsk  Pãkának
 Paaluk Østgrønlandsk  Pâluk
 Pakatteq Østgrønlandsk  Pakáteĸ
 Pakkaatseq Østgrønlandsk  Pákaitseĸ
 Pangaalik Østgrønlandsk  Pangâlik
 Panni Østgrønlandsk  Pangne
 Pannikajik Østgrønlandsk  Pangnikajik
 Pappi Østgrønlandsk  Pápe
 Peerajik Østgrønlandsk  Pêrajik
 Peqila Østgrønlandsk  Peĸila
 Peqilaaq Østgrønlandsk  Peĸilâĸ
 Peqilaq Østgrønlandsk  Peĸilaĸ
 Peqisorpik Østgrønlandsk  Peĸissorpik
 Peqqi Østgrønlandsk  Perĸe
 Peqqilaaq Østgrønlandsk  Perĸilâĸ
 Piilaajik Østgrønlandsk  Pîlâjik
 Piilannaat Østgrønlandsk  Pîlangnât
 Piipa Østgrønlandsk  Pîpa
 Piipaajik Østgrønlandsk  Pîpâjik
 Piisaat Østgrønlandsk  Pîsât
 Piisui Østgrønlandsk  Pîsue
 Piitannaat Østgrønlandsk  Pîtánât
 Piitsinngi Østgrønlandsk  Pîtsínge
 Piivaat Østgrønlandsk  Pîvât
 Pikki Østgrønlandsk  Píke
 Pikkinaq Østgrønlandsk  Píkinaĸ
 Pilangaq Østgrønlandsk  Pilangaĸ
 Piniari Østgrønlandsk  Piniare
 Piseerajik Østgrønlandsk  Pisêrajik
 Pitaqqinak Østgrønlandsk  Pitarĸinak
 Pittuarnarteq Østgrønlandsk  Pivtuarnarteĸ
 Pittui Østgrønlandsk  Pítue
 Pualakiuk Østgrønlandsk  Pualakiuk
 Puatta Østgrønlandsk  Puáta
 Puikkaaqarteq Østgrønlandsk  Puíkâĸarteĸ
 Putsaannaq Østgrønlandsk  Putsáinaĸ
 Puttaajik Østgrønlandsk  Pútâjik
 Puukkaalik Østgrønlandsk  Púkâlik
Q
 Qaartuat Østgrønlandsk  K'aortuvat
 Qaatak Østgrønlandsk  K'âtak
 Qaattuattak Østgrønlandsk  K'ãtuagtak
 Qananngiiuk Østgrønlandsk  K´anángîuk
 Qaqalitsuk Østgrønlandsk  K'aĸalitsuk
 Qaqqitsinia Østgrønlandsk  K'arĸitsinia
 Qartuat Østgrønlandsk  K'artuvat
 Qatsa Østgrønlandsk  K'atsa
 Qattaajik Østgrønlandsk  K'átâjik
 Qattanneq Østgrønlandsk  K'ágtangneĸ
 Qeqi Østgrønlandsk  K'eĸe
Qernertoq Østgrønlandsk  K'ernertoκ
 'Den sorte'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittoq, Aappalittuatsiaq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig), Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qorsuk (gullig, grøn).
 Qiinnianngaaq Østgrønlandsk  K'ĩniángâĸ
 Qilaappalik Østgrønlandsk  K'ilaúpalik
 Qilertaannalik Østgrønlandsk  K'ilertáinalik
 Qilingatsaq Østgrønlandsk  K'ilingatsaĸ
 Qittakiak Østgrønlandsk  K'itakiak
 Qittakiaq Østgrønlandsk  K'ítakiaĸ
 Qivingalaaq Østgrønlandsk  K'ivingalâĸ
 Quanna Østgrønlandsk  K'uána
 Quaraq Østgrønlandsk  K'uaraĸ
 Qujaaraq Østgrønlandsk  K'ujâraĸ
 Qujanapaluk Østgrønlandsk  K'ujanapaluk
 Qujanaqi Østgrønlandsk  K'ujanaĸe
 Qujanarteq Østgrønlandsk  K'ujanarteĸ
Qunerseeq Østgrønlandsk  K'unersêκ
 den smukke, den søde. Fra ordet: qunersooq (af (ine)qunaaq eller Quneq). Et andet navn af samme stamme Quneqitooq betyder den meget smukke var i 1880-erne et navn på en kvinde nord for Upernavik (tilflytter fra Uummannaq).

Andre navne med samme stamme er det vestgrønlandske pige- og drengenavn Qunerna samt det vestgrønlandske pigenavn Quniganna og det sydgrønlandske pigenavn Quneq. Ordet quniitsoq med den noget omvendte betydning, nemlig: den grimme/uordentlige, den tykke, findes i det grønlandske sprog, deraf det østgrønlandske kælenavn til piger og drenge Quninngi (den ikke smukke).

Antal navnebærere: Qunerseeq 8. K’unersêκ 4.
Quniik Østgrønlandsk  K'unîk
 Kælenavn.

"Grimme/lille skidt/fede". Blandt grønlændere er det almindeligt at bruge sådanne kælende betegnelser og udråb for børn man synes er så uimodståelige og søde, at man bruger udtryk med modsat betydning. Quniik er et oprindeligt kælenavn der er blevet et personnavn.

Variant: Quninngi (samme betydning).
Quninngi Østgrønlandsk  K'unínge
 Kælenavn.

"Grimme/lille skidt/fede". Blandt grønlændere er det almindeligt at bruge sådanne kælende betegnelser og udråb for børn man synes er så uimodståelige og søde, at man bruger udtryk med modsat betydning. Quninngi er et oprindeligt kælenavn der er blevet et personnavn.

Variant: Quniik (samme betydning).
 Quppersima(t) Østgrønlandsk  K'úpersima(t)
 Qutsuluk Østgrønlandsk  K'utsuluk
S
 Saajooq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Sâjôĸ
 Saarivaat Østgrønlandsk  Sârivât
 Sanimuinnaq Østgrønlandsk  Sanimuínaĸ
 Saqqilaarteq Østgrønlandsk  Sarĸilârteĸ
 Savittuarnaat Østgrønlandsk  Savítuarnât
 Seeqqivaq Østgrønlandsk  Sêrĸivaĸ
 Sialitsuk Østgrønlandsk  Sialitsuk
 Sianiali Østgrønlandsk  Sianiale
 Sikivat Østgrønlandsk  Sikivat
 Sileqaavat Østgrønlandsk  Sileĸauvat
 Simiaq Østgrønlandsk  Simiaĸ
 Sinngertaat Østgrønlandsk  Síngertât
 Suanngaaq Østgrønlandsk  Suángâĸ
 Suitsi Østgrønlandsk  Suvitse
 Suitti Østgrønlandsk  Suvitse
 Sukassaat Østgrønlandsk  Sukagsaut
 Sumaanaaq Østgrønlandsk  Sumânâĸ
 Sumaannaaq Østgrønlandsk  Sumângnâĸ
 Suttuitseq Østgrønlandsk  Suvtuitseĸ
T
 Taajuk Østgrønlandsk  Tâjuk
 Taalaaloq Østgrønlandsk  Tâlâloĸ
 Taannaajik Østgrønlandsk  Táunâjik
 Tannooq Østgrønlandsk  Tánôĸ
 Tappinngaajik Østgrønlandsk  Tagpíngâjik
 Taqqisima(t) Østgrønlandsk  Tarĸisima(t)
 Taratsi Østgrønlandsk  Taratse
 Tarpaakki Østgrønlandsk  Tarpáuke
 Tiartikku Østgrønlandsk  Tiartíko
 Tiimiartissaq Østgrønlandsk  Tîmiartigssaĸ
 Tiiti Østgrønlandsk VestgrønlandskTîte
 Tikaajaat Østgrønlandsk  Tikâjât
 Tikkalaatsiaq Østgrønlandsk  Tíkalâtsiaĸ
 Tikkannik Østgrønlandsk  Tíkánik
 Timmiaq Østgrønlandsk  Tingmiaĸ
 Tinka Østgrønlandsk  Tinka
 Tipaaqu Østgrønlandsk  Tipâĸo
 Tukku Østgrønlandsk VestgrønlandskTúko
 Tukuttanngaaq Østgrønlandsk  Tukútángâĸ
 Tupaaja Østgrønlandsk  Tupâja
 Tupajanngitseq Østgrønlandsk  Tupajángitseĸ
 Tusiatteq Østgrønlandsk  Tusiagteĸ
 Tuukula Østgrønlandsk  Tûkula
 Tuuta Østgrønlandsk  Tûta
U
 Uinnaq Østgrønlandsk  Uínaĸ
 Uitsalikitseq Østgrønlandsk  Uitsalikitseĸ
 Ujarneq Østgrønlandsk VestgrønlandskUjarneĸ
 Ukkannaaq Østgrønlandsk  Úkangnâĸ
 Ukkaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Uvkaĸ
 Ukoorajivat Østgrønlandsk  Ukôrajivat
 Ukuutsiaaq Østgrønlandsk  Ukũtsiâĸ
Ulannaq Østgrønlandsk  Ulavnaκ
 se under Ulaajuk.
 Ulorooq Østgrønlandsk  Ulorôĸ
 Uloruu Østgrønlandsk  Ulorô
 Umeerinneq Østgrønlandsk  Umêríneĸ
 Umiitsuk Østgrønlandsk  Umîtsuk
 Unaatassaliaq Østgrønlandsk  
 Usornaq Østgrønlandsk  Usornaĸ
 Uukujaaq Østgrønlandsk  Ûkujâĸ
 Uunnguunia Østgrønlandsk  Ũngûnia
 Uuttuanngi Østgrønlandsk  Ũtuánge
 Uuttuaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Utuaĸ

Søg i navne

 
Ekstra kriterier