Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 203 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | O | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
 Aajorat Østgrønlandsk  Âjorat
 Aakeeq Østgrønlandsk  Âkêĸ
Aakkuluk Østgrønlandsk  Ãkuluk
 Kælenavn.

"Kære lille." Et almindeligt kælenavn for børn af begge køn. Andre lignende kæleformer er: Aannguaq, Iinnguaq, Aakasik, Kuluk, Iikkila (Ikila), Itaara, Itajaraq, Maaraq, Maannguaq, Nguaq osv.

Antal navnebærere: Aakkuluk <4. Aakkulu <4. Ãkulo <6. Varianter: Aakulu (Østgrl).
 Aakooq Østgrønlandsk  Âkôĸ
Aakulu Østgrønlandsk  Âkulo
 Kælenavn.

"Kære lille." Et almindeligt kælenavn for børn af begge køn. Andre lignende kæleformer er: Aannguaq, Iinnguaq, Aakasik, Kuluk, Iikkila (Ikila), Itaara, Itajaraq, Maaraq, Maannguaq, Nguaq osv.

Varianter: Aakkuluk. Aakkulu.
 Aanitsi Østgrønlandsk  Ânitse
 Aanngiiuk Østgrønlandsk  Ãngîjuk
Aappalittoq Østgrønlandsk  Augpaligtoκ
 'Den røde'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittuatsiaq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig) & Katsuana af Katsuarik (smuk brun). Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qernertoq (sort), Qorsuk (gullig, grøn).
Aappalittuatsiaq Østgrønlandsk  Augpaligtuatsiaκ
 'Den smukt røde'. Oprindeligt tilnavn dannet over en fremtrædende egenskab hos navnets første bærer.

Se også: Aappalittoq (røde), Kajoq, Kaju, Kajuaq & Kajuinnaq (brun, brunlig), Qaallluallak (skinnende hvid), Qasaaq (hvidskuret), Qasiaq & Singajik (grålig), Qernertoq (sort) & Qorsuk (gullig, grøn).
 Aartaajik Østgrønlandsk  Ârtâjik
 Aatsuku Østgrønlandsk  Âtsuko
 Aavaarteq Østgrønlandsk  Auvârteĸ
Aaviaaja Østgrønlandsk  Âviâja
 Pigenavn (i nutiden. Aaviaaja var også drengenavn i gamle dage.). Fra østgrønlandsk. Slægtskabsbetegnelse.

"kusine" ell. "halvkusine" Fra østgrønlandsk 'aaviaar-'.
 Ajaattoq Østgrønlandsk  Ajáitoĸ
 Ajaattu Østgrønlandsk  Ajáito
 Ajaatu Østgrønlandsk  Ajâto
 Akoq Østgrønlandsk  Akoĸ
 Amaartivat Østgrønlandsk  Amârtivat
 Amangaannaq Østgrønlandsk  Amangáinaĸ
 Amersaq Østgrønlandsk  Amersaĸ
 Angiisiarteq Østgrønlandsk  Angîsiarteĸ
 Anniitsi Østgrønlandsk  Agnîtse
 Aparti Østgrønlandsk  Aparte
 Aputsuk Østgrønlandsk  Aputsuk
 Aqipi Østgrønlandsk  Aĸipe
 Aqqanaatsiaq Østgrønlandsk  Arĸanâtsiaĸ
 Aqqarsaaq Østgrønlandsk  Arĸarsâĸ
 Aqqinaatsiaq Østgrønlandsk  Arĸinâtsiaĸ
 Artaajik Østgrønlandsk  Artâjik
 Artajik Østgrønlandsk  Artâjik
 Asiineq Østgrønlandsk  Asîneĸ
 Atsaajik Østgrønlandsk  Atsâjik
 Atsarajik Østgrønlandsk  Atsarajik
 Atsuku Østgrønlandsk  Atsuko
 Attaki Østgrønlandsk  Átake
 Attiartertoq Østgrønlandsk  Agtiartertoĸ
 Attiinngitseq Østgrønlandsk  Agtĩngitseĸ
 Attu Østgrønlandsk  Agto
 Aviitsoq Østgrønlandsk  Avîtsoĸ
 Aviitsu Østgrønlandsk  Avîtso
 Avikkeeq Østgrønlandsk  Avigkêĸ
E
 Eqqimmaalaaq Østgrønlandsk  Erĸingmaulâĸ
 Eqqitsumma Østgrønlandsk  Erĸitsúma
I
 Iartiva Østgrønlandsk  Iartiva
 Iddimanngiiu Østgrønlandsk  
 Iiarsilarteq Østgrønlandsk  Iarsilarteĸ
 Iikajippaat Østgrønlandsk  Îkajípât
 Iikiitsoq Østgrønlandsk  Îkîtsoĸ
 Iikiitsu Østgrønlandsk  Îkîtso
 Iikkajippaat Østgrønlandsk  Ikâjípât
 Iiluuna Østgrønlandsk  Îlûna (Êlôna)
 Iimaajik Østgrønlandsk  Îmâjik (Êmâjik)
 Iingarteq Østgrønlandsk  Îngarteĸ
 Iippiimia Østgrønlandsk  Eufemia
 Iisimaleq Østgrønlandsk  Îsimaleĸ
 Iisimmaaq Østgrønlandsk  Îsímâĸ
 Iitajaraq Østgrønlandsk  Îtajaraĸ
 Ijeraaq Østgrønlandsk  Ijerâĸ
 Ikaalaakitseq Østgrønlandsk  Ikâlaukitseĸ
 Ikimaleq Østgrønlandsk  Ikimaleĸ
 Ilikkajippaat Østgrønlandsk  Ilíkajípât
 Ilisimmaaq Østgrønlandsk  Ilisímâĸ
 Ilummaaluk Østgrønlandsk  Ilungmâluk
 Imoqqalak Østgrønlandsk  Imorĸalak
 Innaalik Østgrønlandsk  Ivnâlik
 Ioquutsaaq Østgrønlandsk  Ioĸûtsâĸ
 Iserpalik Østgrønlandsk  Iserpalik
 Itsiikkaat Østgrønlandsk  Itsĩkât
 Ittimanngiiuk Østgrønlandsk  Ivtimángîjuk
 Ivernaajik Østgrønlandsk  Ivernâjik
K
 Kaajammat Østgrønlandsk  Kâjangmat
 Kaakaaq Østgrønlandsk  Kâkâĸ
 Kaakajik Østgrønlandsk  Kâkajik
 Kaannisaat Østgrønlandsk  Káunisaut
 Kaaralutsuk Østgrønlandsk  Kâralutsuk
 Kaartaaq Østgrønlandsk  Kârtâĸ
 Kaasuarnaat Østgrønlandsk  Kâsuarnât
 Kaatsaannaq Østgrønlandsk  Kâtsáinaĸ
 Kaatsiaajik Østgrønlandsk  Kâtsiâjik
 Kaatsuarnaat Østgrønlandsk  Kâtsuarnât
 Kaattuarpaasi Østgrønlandsk  Kãtuarpâse
 Kajaatsilik Østgrønlandsk  Kajaitsilik
 Kakatsak Østgrønlandsk  Kakatsak
 Kasuartik Østgrønlandsk  Kasuartik
 Katsingaaq Østgrønlandsk  Katsingâĸ
 Keernaki Østgrønlandsk  Kêrnake
 Keersangaq Østgrønlandsk  Kêrsangaĸ
 Kinngatsak Østgrønlandsk  Kíngatsak
 Kittermi Østgrønlandsk  Kíterme
 Kivikkaarnaat Østgrønlandsk  Kivíkârnât
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kukku Østgrønlandsk VestgrønlandskKúko
 Kunnak Østgrønlandsk  GunnarKúnak
 Kusuartik Østgrønlandsk  Kusuvartik
 Kuunngaaq Østgrønlandsk  Kũngâĸ
M
 Maliviina Østgrønlandsk  Malivîna
 Mannaatseq Østgrønlandsk  Mánaitseĸ
 Mannaatteq Østgrønlandsk  Mánáiteĸ
 Mikertik Østgrønlandsk  Mikertik
 Mikileraq Østgrønlandsk  Mikileraĸ
 Milatteeq Østgrønlandsk  Milagtêĸ
 Mitsikka Østgrønlandsk  Mitsíka
 Muukkaaq Østgrønlandsk  Mũkâĸ
N
 Naammatteq Østgrønlandsk  Nãmagteĸ
 Naattaaq Østgrønlandsk  Nãtâĸ
Nakatsileq Østgrønlandsk  Nakatsileĸ
 'Den som er god til at kaste'. Sandsynligvis et navn givet som et hjælpende navn, som en slags besværgelse over at navnebæreren må være god til at kaste med våben og ramme fangstdyr.

Af samme stamme: nakatarpoq: smider sten efter et objekt. Nakatseq (Thule): riffelsigte & nakatseraa: afmærker dets position (køddepot).

Se også: Angusinnaaq, Angusuatsiaq & Neqissannooq
Nakatsili Østgrønlandsk  Nakatsile
 se under Nakatsileq
 Nakivat Østgrønlandsk  Nakivat
 NAPA Østgrønlandsk  Napa
 Nappajakuttak Østgrønlandsk  Nápajakútak
 Naqiikka Østgrønlandsk  Naĸĩka
 Nassinaaq Østgrønlandsk  Nássinâĸ
 Niattaaq Østgrønlandsk  Niagtâĸ
 Nortu Østgrønlandsk  Norto
 Nukalaat Østgrønlandsk  Nukalât
 Nuliarpak Østgrønlandsk  Nuliarpak
 Nunak Østgrønlandsk  Nunak
 Nutaqqak Østgrønlandsk  Nutarĸak
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
 Nuunnooq Østgrønlandsk  Nũnôĸ
O
 Oorsi Østgrønlandsk  Ôrse
 Oqersernaalaq Østgrønlandsk  Oĸersernaulaĸ
 Oqooqummaaq Østgrønlandsk  Oĸôrĸúmâĸ
 Oqqapia Østgrønlandsk  Orĸapia
 Oqqisaat Østgrønlandsk  Orĸissaut
P
 Paajivartik Østgrønlandsk  Pâjivartik
 Pakkaatseq Østgrønlandsk  Pákaitseĸ
 Pangaalik Østgrønlandsk  Pangâlik
 Panni Østgrønlandsk  Pangne
 Pannikajik Østgrønlandsk  Pangnikajik
 Pappi Østgrønlandsk  Pápe
 Peerajik Østgrønlandsk  Pêrajik
 Peqila Østgrønlandsk  Peĸila
 Peqilaaq Østgrønlandsk  Peĸilâĸ
 Peqisorpik Østgrønlandsk  Peĸissorpik
 Peqqi Østgrønlandsk  Perĸe
 Peqqilaaq Østgrønlandsk  Perĸilâĸ
 Piilannaat Østgrønlandsk  Pîlangnât
 Piipa Østgrønlandsk  Pîpa
 Piipaajik Østgrønlandsk  Pîpâjik
 Piitannaat Østgrønlandsk  Pîtánât
 Pikkinaq Østgrønlandsk  Píkinaĸ
 Pilangaq Østgrønlandsk  Pilangaĸ
 Piniari Østgrønlandsk  Piniare
 Piseerajik Østgrønlandsk  Pisêrajik
 Pitaqqinak Østgrønlandsk  Pitarĸinak
 Pualakiuk Østgrønlandsk  Pualakiuk
 Puatta Østgrønlandsk  Puáta
 Puukkaalik Østgrønlandsk  Púkâlik
Q
 Qaartuat Østgrønlandsk  K'aortuvat
 Qananngiiuk Østgrønlandsk  K´anángîuk
 Qaqalitsuk Østgrønlandsk  K'aĸalitsuk
 Qartuat Østgrønlandsk  K'artuvat
 Qattaajik Østgrønlandsk  K'átâjik
 Qattanneq Østgrønlandsk  K'ágtangneĸ
 Qiinnianngaaq Østgrønlandsk  K'ĩniángâĸ
 Qittakiak Østgrønlandsk  K'itakiak
 Qittakiaq Østgrønlandsk  K'ítakiaĸ
 Qivingalaaq Østgrønlandsk  K'ivingalâĸ
 Quanna Østgrønlandsk  K'uána
 Qujaaraq Østgrønlandsk  K'ujâraĸ
 Qujanaqi Østgrønlandsk  K'ujanaĸe
Qunerseeq Østgrønlandsk  K'unersêκ
 den smukke, den søde. Fra ordet: qunersooq (af (ine)qunaaq eller Quneq). Et andet navn af samme stamme Quneqitooq betyder den meget smukke var i 1880-erne et navn på en kvinde nord for Upernavik (tilflytter fra Uummannaq).

Andre navne med samme stamme er det vestgrønlandske pige- og drengenavn Qunerna samt det vestgrønlandske pigenavn Quniganna og det sydgrønlandske pigenavn Quneq. Ordet quniitsoq med den noget omvendte betydning, nemlig: den grimme/uordentlige, den tykke, findes i det grønlandske sprog, deraf det østgrønlandske kælenavn til piger og drenge Quninngi (den ikke smukke).

Antal navnebærere: Qunerseeq 8. K’unersêκ 4.
Quniik Østgrønlandsk  K'unîk
 Kælenavn.

"Grimme/lille skidt/fede". Blandt grønlændere er det almindeligt at bruge sådanne kælende betegnelser og udråb for børn man synes er så uimodståelige og søde, at man bruger udtryk med modsat betydning. Quniik er et oprindeligt kælenavn der er blevet et personnavn.

Variant: Quninngi (samme betydning).
 Qutsuluk Østgrønlandsk  K'utsuluk
S
 Saarivaat Østgrønlandsk  Sârivât
 Saqqilaarteq Østgrønlandsk  Sarĸilârteĸ
 Savittuarnaat Østgrønlandsk  Savítuarnât
 Sialitsuk Østgrønlandsk  Sialitsuk
 Sileqaavat Østgrønlandsk  Sileĸauvat
 Simiaq Østgrønlandsk  Simiaĸ
 Suanngaaq Østgrønlandsk  Suángâĸ
 Suitsi Østgrønlandsk  Suvitse
 Suitti Østgrønlandsk  Suvitse
 Sumaanaaq Østgrønlandsk  Sumânâĸ
 Sumaannaaq Østgrønlandsk  Sumângnâĸ
 Suttuitseq Østgrønlandsk  Suvtuitseĸ
T
 Tannooq Østgrønlandsk  Tánôĸ
 Taqqisima(t) Østgrønlandsk  Tarĸisima(t)
 Taratsi Østgrønlandsk  Taratse
 Tarpaakki Østgrønlandsk  Tarpáuke
 Tiartikku Østgrønlandsk  Tiartíko
 Tiimiartissaq Østgrønlandsk  Tîmiartigssaĸ
 Tiiti Østgrønlandsk VestgrønlandskTîte
 Tikaajaat Østgrønlandsk  Tikâjât
 Tikkalaatsiaq Østgrønlandsk  Tíkalâtsiaĸ
 Timmiaq Østgrønlandsk  Tingmiaĸ
 Tinka Østgrønlandsk  Tinka
 Tipaaqu Østgrønlandsk  Tipâĸo
 Tuukula Østgrønlandsk  Tûkula
 Tuuta Østgrønlandsk  Tûta
U
 Uinnaq Østgrønlandsk  Uínaĸ
 Uitsalikitseq Østgrønlandsk  Uitsalikitseĸ
 Ujarneq Østgrønlandsk VestgrønlandskUjarneĸ
 Ukkaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Uvkaĸ
 Ukuutsiaaq Østgrønlandsk  Ukũtsiâĸ
Ulannaq Østgrønlandsk  Ulavnaκ
 se under Ulaajuk.
 Uloruu Østgrønlandsk  Ulorô
 Umeerinneq Østgrønlandsk  Umêríneĸ
 Umiitsuk Østgrønlandsk  Umîtsuk
 Usornaq Østgrønlandsk  Usornaĸ
 Uunnguunia Østgrønlandsk  Ũngûnia
 Uuttuanngi Østgrønlandsk  Ũtuánge

Søg i navne

 
Ekstra kriterier