Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 95 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
Aalik Østgrønlandsk  Âlik
 "den med ærmerne"
Aalik (Aali) Østgrønlandsk  Âlik (Âle)
 "den med ærmerne"
 Aaqqii Østgrønlandsk VestgrønlandskÂrĸê
 AlataqThule  VestgrønlandskAlataĸ
 Amattanneq Østgrønlandsk  Amagtangneĸ
 Amiinnaq Østgrønlandsk  Amĩnaĸ
 AngiinaThule   Angîna
Angubesen   Vestgrønlandsk
 n af de få efternavne der stammer fra en grønlandsk stamfader. I dette tilfælde fra en forfader fra Kistissuarsuit i Diskobugten der hed: Anguupersuaq (store Anguupi). Navnet er fordansket til Angubesen. Andre lignende efternavne der er sammensat af et oprindeligt grønlandsk navn med -sen bagefter er: Kajussen (fra personnavnet Kaju), Erngsen (fra det sydligste Grønland fra en forfader der hed Ingeerseeq)
Anguupisen   VestgrønlandskAngûpesen
 En af de få efternavne der stammer fra en grønlandsk stamfader. I dette tilfælde fra en forfader fra Kistissuarsuit i Diskobugten der hed: Anguupersuaq (store Anguupi). Navnet er fordansket til Angubesen. Andre lignende efternavne der er sammensat af et oprindeligt grønlandsk navn med -sen bagefter er: Kajussen (fra personnavnet Kaju), Erngsen (fra det sydligste Grønland fra en forfader der hed Ingeerseeq)

En af de få efternavne der stammer fra en grønlandsk stamfader. I dette tilfælde fra en forfader fra Kistissuarsuit i Diskobugten der hed: Anguupersuaq (store Anguupi). Navnet er fordansket til Angubesen.

Andre lignende efternavne der er sammensat af et oprindeligt grønlandsk navn med -sen bagefter er: Kajussen (fra personnavnet Kaju), Erngsen (fra det sydligste Grønland fra en forfader der hed Ingeerseeq),
 Aqipi Østgrønlandsk  Aĸipe
 Attakkaat Østgrønlandsk  Agtagkât
 AvikiThule   Avike
E
 Eertaaq Østgrønlandsk  Êrtâĸ
 EipiThule   Eipe
Erngsen  Sydgrønlandsk 
 En af de få efternavne der stammer fra en grønlandsk stamfader. I dette tilfælde fra en forfader fra det sydligste Grønland der hed: Ingeerseeq og forenklet til Erngsen.

Andre lignende efternavne der er sammensat af et oprindeligt grønlandsk navn med -sen bagefter er: Kajussen (fra personnavnet Kaju), Angubesen (fra en forfader der hed Anguupersuaq ved Kitsissuarsuit),
I
Iikkila Østgrønlandsk  Ĩkila
 Oprindelig østgrønlandsk pige- og drengenavn. Kælenavn. Efternavn

Stammer muligvis fra pludreordet "iikkuluk" (du er dog så kær)

Antal navnebærere: Ikila (som personnavn) 7. Ikila (som efternavn) 44.
 Ilatsiaq  Sydgrønlandsk Ilatsiaĸ
 Ilinngivakkeeq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Ilíngivákêĸ
 Iliu (Elio) Østgrønlandsk  Ilio (Elio)
 Imaakka Østgrønlandsk  Imãka
ImiinaThule   Imîna
 Sandsynligvis fra 'imiit' (øse, vandøse, pøs eller drikkekar) med navnesuffikset -na tilsidst. Der findes en del navne på grønlandsk der har med vand at gøre: Imeraarsuaq (rare store vand) & Imeraarsuk (rare lille vand) samt Imeraarsunnguaq (kære rare lille vand). Af nyere navne (efter 1986) findes: Iminnguaq (kære lille vand) samt Imi (sandsynlig forkortelse af imeq - vand).

Der findes desuden en række navne på grønlandsk hentet fra den egentlige husholdning og de deril benyttede redskaber: Qajuuttaq (slev - grydeske), Igaq (kogekar), Kaataq (hammer) osv.

Antal navnebærere: Imiina 11. Imîna 20. Som efternavn 17.
 Inuusuttoq   VestgrønlandskInûsugtoĸ
 IvikThule   Ivik
K
 Kaajammat Østgrønlandsk  Kâjangmat
 Kalia Østgrønlandsk  Kalia
Kilimi Østgrønlandsk  Kilime (Kilimê)
 Staves ofte: Kilimi eller Kilime.

Af det østgrønlandske kilimii (kilumiu) ‘den der opholder sig på fodenden på briksen (sengen)’. Iflg. S. Kleinscmidts ‘Den grl. Ordbog 1871: “kilo, Fodenden paa en Brix eller i en Seng; og, da man paa en grønlandsk Brix ligger med Hovedet mod Forsiden, tillige: Baggrunden i et grønlandsk Huus ell. Telt, og overhovedet: Baggrunden i et Værelse (længst borte fra Vinduerne).” (s. 178)

Et lignende navn, som blev båret af en kvinde, er registreret i Nordgrønland omkring 1915: Itsarmiu (Den som ligger op af telskindet).

Antal navnebærere: Kilime (personnavn) 10. Kilime (efternavn) 54.
 KivioqThule  VestgrønlandskKivioĸ
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kukku Østgrønlandsk VestgrønlandskKúko
 Kunnak Østgrønlandsk  GunnarKúnak
Kunuk Østgrønlandsk VestgrønlandskKunuk
 Sagnnavn.

Pludrenavn.

Enten et ældgammelt sagnnavn, hvis betydning er uklar. Dog mener flere canadiske Inuit at navnet er en pludreform, måske af 'inequnaq' (søde/kære): 'unukunuk' -> 'kunuk'. Flere grønlandske navne hører under denne kategorien pludrenavne, se: Natuk og Kuluk.

Antal navnebærere: Kunuk (i Grønland) 136. Kunuk (i Danmark) 20.
 Kuuitsi Østgrønlandsk  Kûitse
M
 MajaqThule   Majaĸ
 Maniikuttak Østgrønlandsk  Manîkútak
ManuminaThule   Manumina
 "Det lille Pelshagestykke", fra manumineq hvor manu er (pels)hage og -mineq er lille stump/stykke,

Formen -mineq er enten gennem tiden blevet sammenblandet med navnesuffikset -na og er blevet til -mina (Manumina), eller også er -mina formen dannet således som en hypokorisme (et kælende udtryk).

At navngive efter beklædningsgenstande var ret almindeligt i gamle dage: Nasaq (hue), Teqqiaq (kasketskygge), Pualut (vanter), Kamik (støvle) osv.

Varianter: Manu (hagestykke ell. dens overtræk), Manunnguaq (kære lille M.), Manuaraq (lille M.), sagnnavnet Manutooq (ham med det store M.).

Antal navnebærere: Manumina 25. Som efternavn 11.
 Maqi Østgrønlandsk  Maĸe
 Maratsi Østgrønlandsk  Maratse
 Masanti Østgrønlandsk  Masante
 MattaaqThule   Mátâĸ
 Mattikalaat Østgrønlandsk  Magtikalât
 MequThule   Meĸo
 Mikkiki Østgrønlandsk  Míkike
 MiteqThule  VestgrønlandskMiteĸ
 MiunngiThule   Miúnge
N
 Nakinngi Østgrønlandsk  Nakínge
 NAPA Østgrønlandsk  Napa
 Napaattooq Østgrønlandsk  Napãtôĸ
 Nappajakuttak Østgrønlandsk  Nápajakútak
 Nappartuku Østgrønlandsk  Nápartuko
 NeqiThule   Neĸe
 Ningaavat Østgrønlandsk  Ningâvat
 Nujappik Østgrønlandsk  Nujagpik
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
P
 Paajari (Bajare) Østgrønlandsk  Pâjare (Bajare)
PalleqThule  VestgrønlandskPatdleκ
 Plantenavn.

Pil eller bjerg-æl (Alnus crispa). Vokser i høje krat inde i landet.

Variant: Pallipaluk (Lille P.).

Antal navnebærere: Palleq 11. Patdleκ <4.
 Pappi Østgrønlandsk  Pápe
 Piilannaat Østgrønlandsk  Pîlangnât
 Piivaat Østgrønlandsk  Pîvât
 Pikki Østgrønlandsk  Píke
PiloqThule  VestgrønlandskPiloĸ
 muligvis forkortelse fra pilutaq: blad. Dog siger folk fra Qaanaaq "pilugataaraa" som betyder "behandler det forsigtigt."
 Pittuarnarteq Østgrønlandsk  Pivtuarnarteĸ
Q
 QaavigaqThule   K'âvigaĸ
 QaerngaaqThule   K'aerngâĸ
 Qatsa Østgrønlandsk  K'atsa
 Qeqi Østgrønlandsk  K'eĸe
 QisukThule   K'issuk
 Qujanarteq Østgrønlandsk  K'ujanarteĸ
 QujaukitsoqThule   K'ujaukitsoĸ
 Quppersima(t) Østgrønlandsk  K'úpersima(t)
S
 Sanimuinnaq Østgrønlandsk  Sanimuínaĸ
 SatoranaThule   Satorana
 Sianiali Østgrønlandsk  Sianiale
 Sikivat Østgrønlandsk  Sikivat
 SimigaqThule SydgrønlandskVestgrønlandskSimigaĸ
 Sinngertaat Østgrønlandsk  Síngertât
SuersaqThule   Suersaĸ
 Måske fra ordet suuarsagaq/suuersagaq (den helbredte (af en åndemaner?)) Cf. Kleinschmidt 1871:348: suuanngilaq: befinder sig vel, fejler intet (i modsætning til: suuarpoq: befinder sig ikke vel, har det ikke godt).

Navnet kunne også være afledt af et ældre ord der ikke længere bruges på grønlandsk, men som endnu bruges af andre Inuit dialekter: "isuarsarpaa, prøver at helbrede ham fysisk eller på moralsk måde."

Samme type navne: Massagaq (Mavsagaĸ): den helede, Massaaraq (Mavsâraĸ): den lille helede, Massannguaq (Mavsánguaĸ): den kære lille helede. Maqqioq (Marĸioĸ): den der fremsiger helende formularer.

Antal navnebærere: Suersaq (som fornavn) 25. (Som efternavn) 30. Suerssaĸ (som fornavn): 2. Suerssaĸ (Som efternavn): 8
T
 Taajuk Østgrønlandsk  Tâjuk
 Taannaajik Østgrønlandsk  Táunâjik
TaatsiaqThule   Taitsiaĸ
 Forkortelser: Taatsi, Taitsi.

Navnet stammer fra ordet taasaq (den nævnte). En populær tolkning af navnet er taatsiisaq eller taatsiigaq (den man har ventet med at nævne (i.e. give et navn). Muligvis fordi der i længere tid ikke var afdøde på bopladsen man kunne opkalde efter.) Navnet har i de senere år bredt sig fra Thule området til resten af kysten.

Taatsiaq kan også have været en alternativ kælende betegnelse på grund af navnetabu (hvor man vægrede sig ved at nævne afdødes navne, selv efter opkaldelse er sket) og kan måske bære betydningen 'den mest yndede nævnte', hvor man derved undgår at nævne den afdødes navn, men samtidig udtrykker ømhed overfor barnet fordi det er opkaldt efter ens nærmeste.

Andre muligt beslægtede ord: Tailaq betyder menneske i åndemanersprog, medens Tailaitsiaq betyder ikke rigtigt menneske (en ånd?). (Rosing: Angakkortalissuit 1, 1957:94)

Tailaq betyder i Hudsonbugtens vestlige kyst (Canada): simpelt navn, uvirkelig, nominel.

Antal navnebærere: Taatsiaq 21. Taitsiaq 5. Andre former: Taatsiannguaq 21 (kære T.). Taitsiángua? 17 (kære T). Taitsiánguarâtsia? 4 (kære søde lille T.).
TaoranaThule   Taorana
 Fra stammen Taorat. Muligvis den samme stamme som det canadiske Inuktitut “taurannituq” eller “tauranniqtuq” som betyder “er smuk at se på”, ("takorannertoq" på grønlandsk) i.e. "smuk eller køn." Det efterfølgende -na indikerer der er tale om et personnavn (Taorana).

Antal navnebærere: Taorana (Daorana) som efternavn: 15, Taorana (Daorana) som personnavn 5.
 Taqqisima(t) Østgrønlandsk  Tarĸisima(t)
TinnaaqThule   Tínâĸ
 Oprindeligt tilnavn.

"(Den gode) Trommedanser". Fra ordet 'tivavoq': danser med kropsbevægelser og krumspring med tromme (for at vække tilskuernes latter). Deraf ordene: “tissigaa (tivsigâ - synes han er komisk)”, “tissinarpoq (tivsinarpoĸ - er morsom)”, “tissisaarpaa (tivsisârpâ - prøver at få ham til at grine)”.

På Labrador dialekten findes ordet: 'tinnakpuq': fryser ell. ryster (dirrer) af kulde. Iñupiat i Alaska bruger ordet 'sayuun' for en sang med kropsbevægelser, ordet anvendtes også af folk ved Upernavik (Inegpait). På nutidsgrønlandsk har ordet 'sajuppoq' gået hen og fået betydningen 'ryster'. Ordet 'tinnaaq' har derfor rod i bevægelse/dans.

Navnet er muligvis et oprindeligt tilnavn til en person med betydningen "den gode trommedanser."

Antal navnebærere: Tivnâĸ 3. Tivnâq 12. (Alle som efternavn)
 Tukku Østgrønlandsk VestgrønlandskTúko
 TuneqThule   Tuneĸ
 Tuukula Østgrønlandsk  Tûkula
U
 Uitsalikitseq Østgrønlandsk  Uitsalikitseĸ
 Ujarneq Østgrønlandsk VestgrønlandskUjarneĸ
 UkkujaaqThule   Uvkujâĸ
 UlloriaqThule  VestgrønlandskUvdloriaĸ
 Umeerinneq Østgrønlandsk  Umêríneĸ
 Uppernanngitsoq   VestgrønlandskUgpernángitsoĸ
 UumaaqThule   Ûmâĸ
 UutaaqThule   Ûtâĸ
 Uuttuanngi Østgrønlandsk  Ũtuánge
 Uuttuaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Utuaĸ

Søg i navne

 
Ekstra kriterier