Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 58 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
Aalik Østgrønlandsk  Âlik
 "den med ærmerne"
Aalik (Aali) Østgrønlandsk  Âlik (Âle)
 "den med ærmerne"
 Aaqqii Østgrønlandsk VestgrønlandskÂrĸê
 Amattanneq Østgrønlandsk  Amagtangneĸ
 Amiinnaq Østgrønlandsk  Amĩnaĸ
 Aqipi Østgrønlandsk  Aĸipe
 Attakkaat Østgrønlandsk  Agtagkât
E
 Eertaaq Østgrønlandsk  Êrtâĸ
I
Iikkila Østgrønlandsk  Ĩkila
 Oprindelig østgrønlandsk pige- og drengenavn. Kælenavn. Efternavn

Stammer muligvis fra pludreordet "iikkuluk" (du er dog så kær)

Antal navnebærere: Ikila (som personnavn) 7. Ikila (som efternavn) 44.
 Ilinngivakkeeq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Ilíngivákêĸ
 Iliu (Elio) Østgrønlandsk  Ilio (Elio)
 Imaakka Østgrønlandsk  Imãka
K
 Kaajammat Østgrønlandsk  Kâjangmat
 Kalia Østgrønlandsk  Kalia
Kilimi Østgrønlandsk  Kilime (Kilimê)
 Staves ofte: Kilimi eller Kilime.

Af det østgrønlandske kilimii (kilumiu) ‘den der opholder sig på fodenden på briksen (sengen)’. Iflg. S. Kleinscmidts ‘Den grl. Ordbog 1871: “kilo, Fodenden paa en Brix eller i en Seng; og, da man paa en grønlandsk Brix ligger med Hovedet mod Forsiden, tillige: Baggrunden i et grønlandsk Huus ell. Telt, og overhovedet: Baggrunden i et Værelse (længst borte fra Vinduerne).” (s. 178)

Et lignende navn, som blev båret af en kvinde, er registreret i Nordgrønland omkring 1915: Itsarmiu (Den som ligger op af telskindet).

Antal navnebærere: Kilime (personnavn) 10. Kilime (efternavn) 54.
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kukku Østgrønlandsk VestgrønlandskKúko
 Kunnak Østgrønlandsk  GunnarKúnak
Kunuk Østgrønlandsk VestgrønlandskKunuk
 Sagnnavn.

Pludrenavn.

Enten et ældgammelt sagnnavn, hvis betydning er uklar. Dog mener flere canadiske Inuit at navnet er en pludreform, måske af 'inequnaq' (søde/kære): 'unukunuk' -> 'kunuk'. Flere grønlandske navne hører under denne kategorien pludrenavne, se: Natuk og Kuluk.

Antal navnebærere: Kunuk (i Grønland) 136. Kunuk (i Danmark) 20.
 Kuuitsi Østgrønlandsk  Kûitse
M
 Maniikuttak Østgrønlandsk  Manîkútak
 Maqi Østgrønlandsk  Maĸe
 Maratsi Østgrønlandsk  Maratse
 Masanti Østgrønlandsk  Masante
 Mattikalaat Østgrønlandsk  Magtikalât
 Mikkiki Østgrønlandsk  Míkike
N
 Nakinngi Østgrønlandsk  Nakínge
 NAPA Østgrønlandsk  Napa
 Napaattooq Østgrønlandsk  Napãtôĸ
 Nappajakuttak Østgrønlandsk  Nápajakútak
 Nappartuku Østgrønlandsk  Nápartuko
 Ningaavat Østgrønlandsk  Ningâvat
 Nujappik Østgrønlandsk  Nujagpik
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
P
 Paajari (Bajare) Østgrønlandsk  Pâjare (Bajare)
 Pappi Østgrønlandsk  Pápe
 Piilannaat Østgrønlandsk  Pîlangnât
 Piivaat Østgrønlandsk  Pîvât
 Pikki Østgrønlandsk  Píke
 Pittuarnarteq Østgrønlandsk  Pivtuarnarteĸ
Q
 Qatsa Østgrønlandsk  K'atsa
 Qeqi Østgrønlandsk  K'eĸe
 Qujanarteq Østgrønlandsk  K'ujanarteĸ
 Quppersima(t) Østgrønlandsk  K'úpersima(t)
S
 Sanimuinnaq Østgrønlandsk  Sanimuínaĸ
 Sianiali Østgrønlandsk  Sianiale
 Sikivat Østgrønlandsk  Sikivat
 Sinngertaat Østgrønlandsk  Síngertât
T
 Taajuk Østgrønlandsk  Tâjuk
 Taannaajik Østgrønlandsk  Táunâjik
 Taqqisima(t) Østgrønlandsk  Tarĸisima(t)
 Tukku Østgrønlandsk VestgrønlandskTúko
 Tuukula Østgrønlandsk  Tûkula
U
 Uitsalikitseq Østgrønlandsk  Uitsalikitseĸ
 Ujarneq Østgrønlandsk VestgrønlandskUjarneĸ
 Umeerinneq Østgrønlandsk  Umêríneĸ
 Uuttuanngi Østgrønlandsk  Ũtuánge
 Uuttuaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Utuaĸ

Søg i navne

 
Ekstra kriterier