Ujarlerit

Navnesøgning

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 216 matchende navne:
A | E | I | K | M | N | O | P | Q | S | T | U
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
 Aaja  Sydgrønlandsk Âja
 Aajaajaq  Sydgrønlandsk Âjâjaĸ
 Aajak  Sydgrønlandsk Âjak
 Aajamaak  Sydgrønlandsk Âjamâk
 Aakaja  Sydgrønlandsk Âkaja
Aakasik  Sydgrønlandsk Âkasik
 Kælenavn.

Almindeligt kælenavn for børn der kan tolkes som 'den søde sølle lille pjalt'. Grønlændere bruger disse kælenavne med omvendt betydning. Endelsen -kasik bruges også ved personnavne som: Aqqalukasik (sølle lillebror til storesøster), Unaakasik (sølle harpun), Aakasak (her Aakasik sagt på midtgrønlandsk) osv.
 Aanngualuk  Sydgrønlandsk Ãngualuk
 Aannguaraarsuk  Sydgrønlandsk Ãnguarârssuk
 Aariaq  Sydgrønlandsk Âriaĸ
 Aarnguaq  Sydgrønlandsk Ârnguaĸ
 Aarnuaq  Sydgrønlandsk Ârnuaĸ
 Aatsiannguaq  Sydgrønlandsk Ãtsiánguaĸ
 Aatsiku  Sydgrønlandsk Ãtsiko
 Aavamiu  Sydgrønlandsk Âuvamio
 Akik  SydgrønlandskVestgrønlandskAkik
 Akkajuk  Sydgrønlandsk Ákajuk
 Akkusissaq  Sydgrønlandsk Ákusigssaĸ
 Akulluina  Sydgrønlandsk Akutdluina
 Akussuk  Sydgrønlandsk Akugssuk
 Alaqa  Sydgrønlandsk Alaĸa
 Allerunnguaq  Sydgrønlandsk Agdlerúnguaĸ
 Amaatilik  Sydgrønlandsk Amautilik
 Amajeq  Sydgrønlandsk Amajeĸ
 Angerlarneq  Sydgrønlandsk Angerdlarneĸ
 Anguisaaq  Sydgrønlandsk Anguissâĸ
 Angujaq  Sydgrønlandsk Angujaĸ
 Aningaasina  Sydgrønlandsk Aningâsina
 Anneq  Sydgrønlandsk Angneĸ
Anngiaq  Sydgrønlandsk Ángiaĸ
 Betydning: "hemmeligheden"
 Anngilik  Sydgrønlandsk Ángilik
 Apaarsuk  Sydgrønlandsk Apârssuk
 Apakkaq  Sydgrønlandsk Apákaĸ
 Apisinnaq  Sydgrønlandsk Apisínaĸ
 Aqaatilik  Sydgrønlandsk Aĸautilik
 Arnaati  Sydgrønlandsk Arnaute
 Arsuk  Sydgrønlandsk Arsuk
 Asaloraq  Sydgrønlandsk Asaloraĸ
 Assagiaq  Sydgrønlandsk Agssagiaĸ
 Asseqaq  Sydgrønlandsk Ásseĸaĸ
 Atagunnguaq  Sydgrønlandsk Atagúnguaĸ
 Aterta  Sydgrønlandsk Aterta
 Avalleq  Sydgrønlandsk Avatdleĸ
E
 Eqalleq  Sydgrønlandsk Eqatdleĸ
 Eqittagaq  Sydgrønlandsk Eĸítagaĸ
 Eqqaaraq  Sydgrønlandsk Erĸâraĸ
 Eqqajoq  Sydgrønlandsk Erĸajoĸ
 Eqqaq  Sydgrønlandsk Erĸaĸ
 Erinaq  Sydgrønlandsk Erinaĸ
Erngsen  Sydgrønlandsk 
 En af de få efternavne der stammer fra en grønlandsk stamfader. I dette tilfælde fra en forfader fra det sydligste Grønland der hed: Ingeerseeq og forenklet til Erngsen.

Andre lignende efternavne der er sammensat af et oprindeligt grønlandsk navn med -sen bagefter er: Kajussen (fra personnavnet Kaju), Angubesen (fra en forfader der hed Anguupersuaq ved Kitsissuarsuit),
I
 Iinngivaleeq  Sydgrønlandsk Ĩngivalêĸ
 Ikitannguaq  Sydgrønlandsk Ikitánguaĸ
 Ilatsiaq  Sydgrønlandsk Ilatsiaĸ
 Ileraq  Sydgrønlandsk Ileraĸ
 Ilinngivakkeeq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Ilíngivákêĸ
 Illioq  Sydgrønlandsk EleonoraItdlioĸ
 Illoruluk  Sydgrønlandsk Igdloruluk
 Inuik  Sydgrønlandsk Inuvik
 Inuinnaq  SydgrønlandskVestgrønlandskInuínaĸ
 Inukuaq  Sydgrønlandsk Inukuaĸ
 Inunnguujuk  Sydgrønlandsk Inúngûjuk
 Ipeqqiaq  Sydgrønlandsk Iperĸiaĸ
 Iperaataq  Sydgrønlandsk Iperautaĸ
 Iperaq  Sydgrønlandsk Iperaĸ
 Ippinnguaq  Sydgrønlandsk Igpínguaĸ
 Itaara  Sydgrønlandsk Itâra
 Itsiaq  Sydgrønlandsk Itsiaĸ
Ivaaraq  SydgrønlandskVestgrønlandskIvâraĸ
 Ordet 'ivaaq' betyder 'rugeægget', eller 'den som man har ruget på' eller 'den som man har omfavnet'. Endelsen -araq er et diminutiv og betyder 'den kære lille'.

Varianter: Ivaaq, Ivaneq (den rugede), Ivaana med navnesuffikset -na.

Det endnu ikke registrerede sagnnavn 'Ivaasaq' (den som man har favnet/ruget på), om en kvindelig åndemaner fra Qeqertarsuaq området, samt de østgrønlandske sagnnavne Ivalimaaq (Den som er god til at ruge) og Ivaniisaq (Ham/Hende der ligner Ivaneq).
Ivaneq  Sydgrønlandsk Ivaneĸ
 "Den som har ruget" eller "Den som har været ruget på"

Varianter: Ivaaq (Den rugede), Ivaaraq (Den lille som man har ruget på). Ivaana med navnesuffiks -na.

Det endnu ikke registrerede sagnnavn 'Ivaasaq' (den som man har favnet/ruget på), om en kvindelig åndemaner fra Qeqertarsuaq området, samt de østgrønlandske sagnnavne Ivalimaaq (Den som er god til at ruge) og Ivaniisaq (Ham/Hende der ligner Ivaneq).
K
 Kaanaq  Sydgrønlandsk Kânaĸ
 Kaliaq  Sydgrønlandsk Kaliaĸ
 Kannuaq  Sydgrønlandsk Kánuaĸ
 Kapitak  Sydgrønlandsk Kapitak
 Kapitseq  Sydgrønlandsk Kapitseĸ
 Kari  Sydgrønlandsk Kristian / ChristianKare
 Kartaava  Sydgrønlandsk Kartâva
 Kartaja  Sydgrønlandsk Kartaja
Kikivik  Sydgrønlandsk Kikivik
 Kælenavn.

Muligvis fra det gamle kælenavn 'kikkik' eller 'kikkiik'. I Jonathan Petersens ordbogêraĸ s. 97: "kíkik" der betyder 'hold da op hvor er han grim!'

Grønlændere har overfor børn den vane at kalde dem det modsatte af hvad de mener, f.eks. det nordgrønlandske pludrende udtryk 'itaq' der reelt betyder 'grimme', men forstås som en kælende talemåde.

'Kikivik' kan forstås som emfatisk 'virkelig grimme', altså: 'den virkeligt søde'. (Se også under navnet Tuaruna.)

Den mest berømte Kikkik er den navnkundige salmedigter, bogtrykker, kateket osv. Rasmus Berthelsen (1827-1901), der komponerede den endnu populære julesalme "Guuterput qutsinnermiu".
 Kitsaak  Sydgrønlandsk Kitsâk
 Kuannia ØstgrønlandskSydgrønlandsk Kuánia
 Kummineq  Sydgrønlandsk Kungmineĸ
 Kutsornaq  Sydgrønlandsk Kutsornaĸ
 Kutsunnguaq  Sydgrønlandsk Kutsúnguaĸ
 Kuuaraq  Sydgrønlandsk Kûaraĸ
 Kuutsak  Sydgrønlandsk Kûtsak
M
 Maakajik  Sydgrønlandsk Mâkajik
 Maarnaki  Sydgrønlandsk Mârnake
 Maaseraq  Sydgrønlandsk Mâsseraĸ
 Makaja  Sydgrønlandsk Makaja
 Makiuarneq  Sydgrønlandsk Makiuarneĸ
 Manngooq  Sydgrønlandsk Mángôĸ
 Marloq  Sydgrønlandsk Mardloĸ
 Marlu  Sydgrønlandsk Mardlo
 Mataagaaq  Sydgrønlandsk Mataugâĸ
 Mikisorajik  Sydgrønlandsk Mikissorajik
N
 Naammak  Sydgrønlandsk Nãmak
 Nakinngitsoq  Sydgrønlandsk Nakíngitsoĸ
 Naloqqat  Sydgrønlandsk Nalorĸat
 Naqiit  Sydgrønlandsk Naĸît
 Narsingaleq  Sydgrønlandsk Narsingaleĸ
 Nasaasaq  SydgrønlandskVestgrønlandskNasaussaĸ
 Nassuaq  Sydgrønlandsk Nássuaĸ
 Nassuina  Sydgrønlandsk Nássuina
 Nasugaq  Sydgrønlandsk Nasugaĸ
 Nattaraq  Sydgrønlandsk Nagtaraĸ
NavaranaThule Sydgrønlandsk Navarana
 Sagnnavn.

"Den der veksler mellem forskellige parter". Af den proto-eskimoiske stamme: naverar-, der i Yupik har fået betydningen 'udveksle' eller 'at låne', samt navnesuffiks -na. Stammen er muligvis beslægtet med 'niruver-' (niuver-), der på grønlandsk nu har fået betydningen '(bytte)handel'.

Navarana er hovedpersonen i et sagn som er kendt i de fleste inuit områder, og er navngivet således efter sin handling. En person der ved at skiftes mellem to stammer endte med at skabe splid. I Grønland var det en kvinde mellem nordboerne og grønlænderne, i andre inuit samfund var det en person mellem indianere og inuit.

Navnet har gennem tiden fået varianter såsom Avranna eller Aijanna på Inuvialuit og Inuinnaqtun, hvor det her drejede sig om en mandsperson, men hos Inuit i Labrador var det indianerkvinden Javraganak.

Stammen nava- anvendes også som navn på hovedpersonen i sagnet om Navagiaq hvor N. som sjæl vandrer gennem forskellige dyr, for tilsidst at kravle op i en kvinde og blive født påny blandt menneskene. Endelsen -giaq antyder betydningen 'rejser' eller 'er ude'.

Se også under navnet Navagiaq.

På Iñupiaq kaldes fuglen strandsneppe (calidris minutilla) nogle steder for navaluġauraq, muligvis fordi fuglen flytter meget rundt, eller flyver frem og tilbage langs kysten.

Varianter: Navarat, Navarapaluk (Lille N.), Navaranaaq, samt det nyere navn Navana.

Antal navnebærere: Navarana 65 (i Grl.). 18 (i DK).
 Niisa  Sydgrønlandsk Nîsa
 Nimeq  Sydgrønlandsk Nimeĸ
 Ningaaluk  Sydgrønlandsk Ningâluk
 Ninngut  Sydgrønlandsk Níngut
 Nivineq  Sydgrønlandsk Nivineĸ
 Nukarpa  Sydgrønlandsk Nukarpa
 Nuuku ØstgrønlandskSydgrønlandsk Nûko
O
 Orpa  Sydgrønlandsk Orpa
 Orsiaq  Sydgrønlandsk Orsiaĸ
 Orsiina  Sydgrønlandsk Orssîna
 Orunnguaq  Sydgrønlandsk Orúnguaĸ
P
 Paajoq  Sydgrønlandsk Pâjoĸ
 Paara  Sydgrønlandsk Pâra
 Paarmiu  Sydgrønlandsk Pârmio
 Pajunngua  Sydgrønlandsk Pajúngua
 Panisuiaq  Sydgrønlandsk Panisuiaĸ
 Panuinnaq  Sydgrønlandsk Panuínaĸ
 Papittalik  Sydgrønlandsk Papigtalik
 Parna  Sydgrønlandsk Parna
 Parniina  Sydgrønlandsk Parnîna
 Peqinganeq  Sydgrønlandsk Peĸinganeĸ
 Perivik  Sydgrønlandsk Perivik
 Pinertooq  Sydgrønlandsk Pinertôĸ
 Pinngisaartoq  Sydgrønlandsk Píngissârtoĸ
 Pisuguttoq  Sydgrønlandsk Pisugútoĸ
 Puia  Sydgrønlandsk Puia
 Pujunnguaq  Sydgrønlandsk Pujúnguaĸ
 Pusialik  Sydgrønlandsk Pusialik
 Pusisaq  Sydgrønlandsk Pusissaĸ
 Puujuk  Sydgrønlandsk BoyePûjuk
Q
 Qaajak  Sydgrønlandsk K'aujak
 Qaajarsuk  Sydgrønlandsk K'aujarssuk
 Qaalluallak  Sydgrønlandsk K'augdluatdlak
 Qaamiisaq  Sydgrønlandsk K'âmîsaĸ
 Qajalik  Sydgrønlandsk K'ajalik
 Qajartalik  Sydgrønlandsk K'ajartalik
 Qalipak  Sydgrønlandsk K'alipak
 Qapisaq  Sydgrønlandsk K'apissaĸ
 Qarmik  Sydgrønlandsk K'armik
 Qarsoq  Sydgrønlandsk K'arssoĸ
 Qassimeq  Sydgrønlandsk K'ássimaĸ
 Qavak  Sydgrønlandsk K'avak
 Qavi  Sydgrønlandsk K'ave
 Qeerlutooq  Sydgrønlandsk K'êrdlutôĸ
 Qeqqeq  Sydgrønlandsk K'erĸeĸ
 Qiipuk  Sydgrønlandsk K'îpuk
 Qilippak  Sydgrønlandsk K'iligpak
 Qimioq  Sydgrønlandsk K'imioĸ
 Qingajik  Sydgrønlandsk K'ingajik
 Qini  Sydgrønlandsk K'ine
 Qinngusaq  Sydgrønlandsk K'íngussaĸ
 Qipuk  Sydgrønlandsk K'ipuk
 Qorsuk  Sydgrønlandsk K'orsuk
 Qujanartoq  Sydgrønlandsk K'ujanartoĸ
 Qulaajuk  Sydgrønlandsk K'ulâjuk
 Qulanngik  Sydgrønlandsk K'ulángik
Quneq  Sydgrønlandsk K'uneκ
 sød, smuk. En kort form af '(ine)qunaaq' (den søde). Af samme stamme findes drengenavnet 'Qunaaq' (den søde, den smukke) samt det østgrønlandske 'Qunerseeq' der også betyder smuk. Ligeledes 'Quneqitooq' der betyder 'den meget smukke', var i 1880-erne et navn på en kvinde nord for Upernavik (tilflytter fra Uummannaq).

Andre navne med samme stamme er det vestgrønlandske pige- og drengenavn 'Qunerna' (hende/ham man finder smuk) samt det vestgrønlandske pigenavn 'Quniganna' (hende man finder smuk, attråværdig).

Ordet 'quniitsoq' med den noget omvendte betydning, nemlig: 'den grimme/uordentlige', 'den tykke', findes i det grønlandske sprog, deraf det østgrønlandske kælenavn til piger og drenge 'Quninngi' (den ikke smukke).
 Quuik  Sydgrønlandsk K'ûik
S
 Saajooq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Sâjôĸ
 Saamuk  Sydgrønlandsk Sâmuk
 Saneraq  Sydgrønlandsk Saneraĸ
 Sanngisooq  Sydgrønlandsk Sángisôĸ
 Sanninga  Sydgrønlandsk Sáninga
 Sapangaq  Sydgrønlandsk Sapangaĸ
 Saqqa  Sydgrønlandsk Sarĸa
 Sarmoq  Sydgrønlandsk Sarmoĸ
 Siaaneq  Sydgrønlandsk Siâneĸ
 Sikitaq  Sydgrønlandsk Sikitaĸ
 SimigaqThule SydgrønlandskVestgrønlandskSimigaĸ
 Siorakitsoq  Sydgrønlandsk Siorakitsoĸ
 Sooraq  Sydgrønlandsk Sôraĸ
 Suiaq  Sydgrønlandsk Suiaĸ
 Sukkarisaq  Sydgrønlandsk Súkarissaĸ
 Sungusaq  Sydgrønlandsk Sungussaĸ
 Sutsiaq  Sydgrønlandsk Sutsiaĸ
T
 Taka  Sydgrønlandsk Taka
 Takkarsi  Sydgrønlandsk Tákarsse
 Tapai  Sydgrønlandsk Tapai
 Tapinngua  Sydgrønlandsk Tapínguva
 Tappinngua  Sydgrønlandsk Tápínguva
 Taqqina  Sydgrønlandsk Tarĸina
 Tarti  Sydgrønlandsk Tarte
 Tiaraneq  Sydgrønlandsk Tiaraneĸ
 Tiaraq  Sydgrønlandsk Tiaraĸ
 Tikkineq  Sydgrønlandsk Tíkineĸ
 Tilleq  Sydgrønlandsk Tivdleĸ
 Tooq  Sydgrønlandsk Tôĸ
 Torluk  Sydgrønlandsk Tordluk
 Toroq  Sydgrønlandsk Toroĸ
 Tuajaq  Sydgrønlandsk Tuajaĸ
 Tunnganeq  Sydgrønlandsk Túnganeĸ
 Tupernaq  Sydgrønlandsk Tupernaĸ
 Tuttu  Sydgrønlandsk Tugto
 Tuukutaq  Sydgrønlandsk Tûkutaĸ
U
 Uaasi  Sydgrønlandsk Uâsse
 Uitsarissoq  Sydgrønlandsk Uitsarigssoĸ
 Ujamiaaq  Sydgrønlandsk Ujamiâĸ
 Ujamik  Sydgrønlandsk Ujamik
 Ujoqqua  Sydgrønlandsk Ujorĸua
 Ukaliina  Sydgrønlandsk Ukalîna
 Ukkaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Uvkaĸ
Ulartoq  Sydgrønlandsk Ulartoκ
 se under Ulaajuk.
 Uliuk  Sydgrønlandsk Uliuk
 Ulu  Sydgrønlandsk Ulo
 Ulualina  Sydgrønlandsk Ulualina
 Unaakasik  Sydgrønlandsk Unâkasik
 Unaranaq  Sydgrønlandsk Unaranaĸ
 Unassaq  Sydgrønlandsk Unagssaĸ
 Upilleq  Sydgrønlandsk Upitdleĸ
 Usaaq  Sydgrønlandsk Ussâĸ
 Uuttuaq ØstgrønlandskSydgrønlandsk Utuaĸ

Søg i navne

 
Ekstra kriterier