Ujarlerit

Terminology

Beaufort wind force scale

Approved by Oqaasiliortut / the Greenland Language Council (17.06.2016).

Official terms and titles that are used in the Central Administration

Approved by Oqaasiliortut / the Greenland Language Council (12.12.2014).

Approved Greenlandic Time Indications

Approved by Oqaasiliortut / the Greenland Language Council (26.05.10). Note that the time indications ataaseq, arfineq and aqqaneq must stand as the singular form, while the rest of the forms must be as plural.

This means that fx -mut’ to be used in the derivation of terminalis of these forms, while the rest of the forms need terminalis plural -nut’.

For example aqqanermut (at am./pm. 11) and pingasunut (at am./pm. 3). Am./pm. 05.30 states arfernup qeqqa and am./pm. 02.30 states pingasut qeqqa (not pingasup qeqqa *).

Oqaasiliortut, May 26th 2010


Authorized Greenlandic city- and settlementnames

Overview of the Greenlandic city- and settlement names and their abbreviations approved by the Greenland Place Names Committee.

Approved terminology on Greenlandic Grammar

Greenlandic terms about greenlandic grammar, approved by Oqaasiliortut/the Greenland Language Council.

Approved IT terminology

IT-terms approved by the Greenland Language Council.

Terminology on Journalism

The terminologylist on Journalism approved by Greenlandic Language Council.

Terminology on Environmental Technology

I en årrække har tekster på miljøområdet i medierne og i skrivelser fra myndighederne været af meget svingende sproglig kvalitet. Mange grønlandske termer på miljøområdet blev “ny-opfundet” fra oversættelse til oversættelse. Ofte var fagudtryk oversat med en lang, uhåndterlig beskrivelse på grønlandsk og kunne endda være oversat på flere forskellige måder indenfor samme tekst.

Samtidig var der i forbindelse med den voksende miljødebat og fokus på affaldsområdet i Grønland ikke kun behov for præcise definitioner, men også information om, hvad de enkelte ord betyder, så man hurtigt og nemt kan finde ud af, hvad er fx dioxin? Hvorfor betragtes det som miljøfarligt og i hvilken grad det er sundhedsskadeligt? Dette er vigtigt når der skal tages stilling til beslutningerne om omkostningstunge tiltag på affalds- og spildevandsområdet.

Derfor tog KANUKOKAs projekt Miljø i kommunerne i 2005 kontakt til Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet for at indlede et samarbejde om at skabe er opslagsværk, hvor oversættere, forvaltere og politikere kan slå et fagteknisk udtryk fra miljøområdet op og finde en dækkende og præcis definition af begrebet på både dansk og grønlandsk.

For at sikre den bedst mulig kvalitet i sproglig henseende er projektet gennemført i samarbejde med Sprogsekretariatet. Resultatet foreligger nu i form af en standardiseret terminologiliste over miljøtekniske, primært affaldstekniske, begreber med 205 termer med definitioner og godkendt af Sprognævnet.

© Oqaasileriffik 2007
Redaktion:
Lisathe Møller Kruse, Oqaasileriffik
& Kitte Vinter-Jensen, KANUKOKA
Lay-out: Tegnestuen Tita
Tryk: Brix & Company
ISBN: 978 -87-990324-2-6


Terminology on Psychological Working Environment

In the ongoing endeavor of documenting the language, Oqaasileriffik – Greenland Language Secretariat, together with the Greenlandic Working Environment Service and the Working Environment Committee, as well as users in this field, publishes a standardized terminology list on working environment concepts.

The terminology list comprise of 500 terms and definitions in 41 pages. The list is in Greenlandic and Danish and vice versa. Older and new terms, which have been prepared by users and specialists in unison, is also to be found in the list.

The terminology list will assist in creating standardized terminology in Greenlandic in areas of working environment and can be used by psychologists, safety stewards, fire fighters, instructors in safety courses, teachers at trade schools, and anyone having a relation to psychological working environment.

© Oqaasileriffik 2006
Editors: Bolatta Vahl & Lisathe Møller Kruse
Lay-out: Tegnestuen Tita
Printing: Athene Grafisk
ISBN: 87-990324-1-4


Healthcare Terminology

Terminology of health care