Ujarlerit

Om ordbøger

DAKA

Ordbøgerne ”Oqaatsit” som blev revideret i 2004 samt ”Ordbogen” som udkom i 2003 blev digitaliseret i 2012 af Ilinniusiorfik i samarbejde med Oqaasileriffik.

Tryk her for at komme til den online ordbog DAKA


Ordbogêraĸ

Jonathan Petersen’s ordbogêraĸ udkom første gang i 1951 og blev genoptrykt i en revideret udgave i 1967.

Trods sin lidenhed (234 sider i 67 udgaven) har ordbogêraĸ gennem årene været et vigtigt arbejdsredskab for folk der arbejder med det grønlandske sprog.

Oqaasileriffik har derfor besluttet besluttet at gøre Jonathan Petersens ordbogêraĸ tilgængelig på hjemmesiden i både gammel retskrivning, samt i Erik Fleischer’s transkription til ny retskrivning.

ordbogêraĸ er også indarbejdet i Katersat online ordbogen.

Download ordbogêraĸ med gammel retskrivning (Word)

Download ordbogêraĸ med ny retskrivning (Word)


Grønlandsk engelsk ordbog

Oqaasileriffik er i samarbejde med Inerisaavik i fuld gang med at redigere en grønlandsk engelsk ordbog for børn i afgangsklasserne.

I denne forbindelse har vi fået transkriberet Schultz Lorentzen’s ‘Dictionary of the West Greenland Eskimo Language’, der udkom i 1927 som en engelsk oversættelse af ‘Den grønlandske ordbog – grønlandsk dansk’ fra 1926, til Excel i ny og gammel retskrivning.

Dette ordbogsarbejde er stadig i redigeringsfasen. Der vil blive indlemmet nye opslagsord i nærværende transkription og forældede opslagsord vil blive erstattet af nye.

Oqaasileriffik’s ledelse finder det dog vigtigt at en grønlandsk engelsk ordbog skal være tilgængelig for alle. Derfor kan den downloades på vores hjemmeside.

Venligst bemærk at denne ordbog endnu er en uredigeret version.
Download her (Excel)